Page 1

PERANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 2014 BIL/ BUL

MINGGU / TARIKH

J A N U A R I

ISI PELAJARAN

1

01-02

MINGGU ORIENTASI PELAJAR TINGKATAN SATU

2

05-09

MINGGU ORIENTASI PELAJAR TINGKATAN SATU

3

12-16

4

5

HASIL PEMBELAJARAN

19-23

26-30

Murid dapat membaca ayat 1-10 dengan mengikut hukum tajwid

Tilawah Al-Quran (Bacaan) Surah Al-Baqarah ayat 1-20 (2w)

Murid dapat mengetahui rukun wudhu’ Aras 1 Murid boleh menyatakan maksud Fardu Ain dan Fardu Kifayah Aras 2 Murid dapat menjelaskan perbezaan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah Aras 3 Murid boleh menerangkan akibat mengabaikan Fardu Ain dan Fardu Kifayah

Amali- Wudhu’ (Rukun Wudhu’) (1w)

Murid boleh mengenal dan menyebut huruf jawi

Jawi - Mengenal, menyebut , membaca dan menulis huruf jawi. (1w)

Murid dapat menghafaz kalimah dan potongan ayat dengan betul

Tilawah Al-Quran(hafazan) Surah Al-Baqarah ayat 1 - 5 (2w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan pengertian Akidah Aras 2 Murid dapat menjelaskan ciri-ciri akidah yang betul dan salah Aras 3 Murid dapat menghuraikan sebab-sebab perlu Akidah yang betul

Akidah- Konsep Akidah(2w)

Murid dapat menjelaskan sunat-sunat wudhu’.

Amali-Wuduk-Sunat-sunat Wuduk (1w)

Murid dapat menyatakan konsep kebersihan dari segi rohani dan jasmani Aras 1 Murid dapat menyatakan pengertian Hadis Aras 2 Murid dapat memberi perbezaan antara Hadis dan al- Quran Aras 3 Murid dapat menerangkan syarat-syarat perawi Hadis Aras 1 Murid dapat menyatakan erti Jahiliyah Aras 2 Murid dapat menjelaskan keadaan masyarakat sebelum dan selepas kerasulan Rasulullah s.a.w. Aras 3 Murid dapat menghuraikan peranan Islam mengubah corak hidup masyarakat yang bertamaddun.

Budaya Ilmu – Kebersihan (1w)

Ibadat- Fardu Ain dan Fardu Kifayah(2w)

Hadis :Pengenalan Hadis (2w)

Sirah: Masyarakat Arab sebelum dan selepas Hijrah ( 2w )

Murid dapat menyatakan perkara sunat wuduk

Amali - Wuduk-Perkara Makruh Wuduk- (1w)

Murid dapat mengenal suku kata terbuka

Jawi-Mengenal, membaca dan menulis suku kata terbuka (1w)


F E B R U A R I

6

31/1-1/2

CUTI TAHUN BARU CINA

02

HARI KELEPASAN AM Aras 1 Ayat kefahaman: Ayat 1-5-Surah Al-Baqarah- Al-Quran Menjana Murid dapat menyatakan maksud ayat 1-5 Kecemerlangan Hidup(2w) Aras 2 Murid dapat menjelaskan ciri-ciri mukmin yang bertakwa Aras 3 Murid dapat menghuraikan kelebihan menjadi orang yang bertaqwa Aras 1 Ibadat : Konsep Bersuci (2w) Murid dapat menyatakan konsep dan pengertian bersuci Aras 2 Murid dapat membezakan amalan orang yang bersih dan orang yang pengotor Aras 3 Murid dapat menghuraikan faedah bersuci

03-06

7

8

09-13

Murid dapat mengetahui perkara membatalkan wuduk

Amali : Perkara yang membatalkan wuduk (1w)

Murid dapat menyebut bacaan 2 kalimah syahadah dengan betul. Murid dapat menghafaz dan menyebut potongan kalimah.

PAFA : Mengucap 2 kalimah Syahadah (1w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan pengertian najis Aras 2 Murid dapat membezakan jenis-jenis najis Aras3 Murid dapat menghuraikan cara-cara menyucikan najis

Ibadat : Bersuci drp Najis (2w)

Murid dapat menghafaz doa selepas wuduk

Amali : Doa selepas wuduk (1w)

Murid dapat mengenal menyebut dan menulis suku kata tertutup

Jawi : Mengenal,membaca dan menulis suku kata tertutup (2w)

Murid dapat menghafaz lafaz niat solat Fardu

Amali – Lafaz Niat Solat Fardu (1w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan konsep dan adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan Aras 2 Murid dapat menjelaskan adab pergaulan antara lelaki dan perempuan Aras 3 Murid dapat menghuraikan hikmah menjaga adab kejantinaan

Akhlak: Adab menjaga Fitrah lelaki dan perempuan (2w)

Aras 1 Murid dapat menyebut nasab keturunan Rasulullah Aras 2 Murid dapat menceritakan kisah Rasullulah s.a.w. sehingga baginda menjadi Rasul Aras 3 Murid dapat membandingkan kehidupan baginda sebelum dan selepas menjadi rasul.

Sirah-Riwayat hidup Rasulullah (2w) Nasab keturunan baginda Kisah baginda semasa kelahiran, ketika bersama ibunya, datuknya,bapa saudaranya dan semasa remaja.

Murid dapat menyebut ciri-ciri keperibadian Rasulullah dan corak kepimpinan baginda.

Budaya Ilmu- Mencontohi Kepimpinan Rasulullah(1w)

Tilawah hafazan-ayat 201 Surah Al-Baqarah (1w)

16-20


9

M A C

10

11

23-27

02-06

09-13

Aras 1 Murid dapat menyatakan maksud ayat Aras 2 Murid dapat menjelaskan ketaatan malaikat, kederhakaan iblis dan kelebihan taubat Aras 3 Murid dapat menghuraikan cara iblis memperdaya manusia Aras 1 Murid dapat menyatakan cara beradab dengan kawan Aras 2 Murid dapat menjelaskan ciri-ciri rakan yang baik Aras 3 Murid dapat menghuraikan sebab perlu berhatihati memilih kawan

Ayat kefahaman: Ayat 34-37-Surah Al-Baqarah- Mencontohi Kepatuhan Malaikat(2w)

Murid dapat mengetahui syarat dan cara takbiratul ihram yang betul

Amali solat Fardu : Takbiratul Ihram (1w)

Murid dapat menjelaskan ciri-ciri orang yang berdisiplin dan kepentingan disiplin kendiri

Budaya Ilmu - Disiplin Kendiri (1w)

Aras 1 Murid dapat memberi pengertian istinjak dan wudu’ Aras 2 Murid dapat menyenaraikan alat-alat istinjak dan anggota wudu’ Aras 3 Murid dapat mennghuraikan cara beristinjak dan berwudhu’ dengan sempurna Aras 1 Murid dapat mengetahui dan memahami asas akidah Aras 2 Murid dapat menjelaskan tujuan Ilmu Akidah Aras 3 Murid dapat menghuraikan tauhid Uluhiyyah, rububiyyah,nubuwwat dan samiyyat

Ibadah – Istinjak dan wuduk( 2w )

Murid dapat mengetahui dan menghafaz doa iftitah Murid dapat menjelaskan rukun Islam satupersatu. Murid dapat menghafaz dan menyebut potongan kalimah.

Amali - Doa Iftitah (1w)

Aras 1 Murid boleh menyatakan pengertian Islam ,iman dan ihsan Aras 2 Murid boleh menyatakan dalil naqli mengenai Islam ,iman dan ihsan. Aras 3 Murid dapat menjelaskan perbezaan antara muslim dan mukmin

Akidah : Konsep Mukmin muslim (2w)

Murid dapat mengetahui Alfatihah adalah rukun solat Murid dapat menyatakan akibat tidak membaca Al-Fatihah.

Amali : Bacaan Alfatihah (1w)

Murid dapat melafazkan kalimah syahadah dan pengertian Murid dapat membezakan perjanjian manusia dengan manusia dan perjanjian manusia dengan Allah.

Budaya Ilmu- Kepentingan berakidah (1W)

Akhlak-Adab Berkawan (2w)

Akidah: Asas Akidah Islamiyyah (2w)

PAFA: Rukun Islam (1w) Tilawah hafazan-ayat 255 Surah Al-Baqarah (2w)


12

16-20

Aras 1 Murid dapat menyatakan maksud ayat secara keseluruhan Aras 2 Murid dapat menjelaskan perintah Allah berkaitan ibu bapa, keluarga, jiran tetangga,anak yatim,menunaikan solat dan mengeluarkan zakat Aras 3 Murid dapat menerangkan pengajaran ayat. Aras 1 Murid dapat menyatakan faktor-faktor kejayaan dakwah Rasulullah Aras 2 Murid dapat menjelaskan sifat-sifat yang perlu ada pada seorang pendakwah. Aras 3 Murid dapat menghuraikan ancaman dan cabaran yang diterima oleh Rasulullah

Ayat kefahaman: Ayat 83-Surah Al-Baqarah- Berbudi dan Berbakti Cara Hidup Mukmin (2w)

Sirah :Kejayaan Rasulullah Meletakkan Asas Aqidah Yang Betul (2w)

Amali: Solat Fardu-Bacaan Tahiyyat (1w) Murid dapat membaca dan menghafaz bacaan tahiyyat dengan lancar Murid dapat mengenal, membaca dan menulis suku kata terbuka dan tertutup

2 Waktu Tambahan- Jawi : Mengenal,membaca dan menulis suku kata terbuka dan tertutup. (1w)

21-29

A P R I L

13

14

15

30-03

06-10

13-17

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Murid dapat membaca ayat dengan fasih , lancar dan bertajwid.

Tilawah Al-Quran ( Bacaan) Surah Al-Baqarah ayat 61-80 (1w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan maksud beradab kepada ibubapa serta hukum. Aras 2 Murid dapat menerangkan sebab-sebab tidak menghormati ibubapa serta hikmahnya. Aras 3 Murid dapat menghuraikan implikasi menderhaka kepada ibubapa

Akhlak : Adab kepada Ibu bapa (2w)

Murid dapat membaca dan menghafaz bacaan rukuk dan iktidal Murid dapat menjelaskan rukun iman satupersatu

Amali : Bacaan Rukuk dan Iktidal (1w)

Murid dapat membaca ayat dengan fasih dan lancar dan bertajwid.

Tilawah Al-Quran ( Bacaan) Surah Al-Baqarah ayat 41-60 (2w) Hukum tajwid:Hukum nun sakinah

Aras 1 Murid dapat menyatakan pengertian mandi Aras 2 Murid dapat menjelaskan bahagian dan sebabsebab wajib mandi Aras 3 Murid dapat menerangkan rukun-rukun dan perkara sunat mandi

Ibadat : Mandi dan hikmatnya (2w)

Murid dapat menyebut, membaca dan menulis rangkaikata jawi

Jawi-Membaca dan menulis rangkai kata teks rumi ke jawi (2w)

Murid dapat menghafaz dan menyebut potongan kalimah.

Tilawah hafazan-ayat 256 Surah Al-Baqarah (2w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan pengertian, dalil dan

Ibadat : Tayammum dan Hikmatnya Sertu, Samak dan Hikmahnya (2w)

PAFA: Rukun Iman (2w)


rukun tayammum, samak dan sertu Aras 2 Murid dapat menjelaskan cara bertayammum, samak dan sertu Aras 3 Murid dapat menerangkan hikmah bertayammum, samak dan sertu

16

17

M

20-24

27-30

01

Murid dapat menghafal bacaan sujud dan duduk antara dua sujud

Amali : Bacaan sujud dan duduk antara dua sujud (1w)

Murid dapat menjelaskan kepentingan ibadat kepada Allah Murid dapat membaca ayat dengan fasih dan lancar dan bertajwid.

Budaya Ilmu : Kepentingan Ibadat (1w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan peristiwa pelantikan Rasulullah Aras 2 Murid dapat menjelaskan strategi dakwah Rasulullah secara terang dan rahsia Aras 3 Murid dapat menerangkan masalah yang dihadapi ketika berdakwah dan hikmah pendekatan dakwah

Sirah : Strategi Perjuangan Rasulullah Di Mekah (2w)

Murid dapat membaca dan menghafaz doa Qunut dengan betul.

Amali : Bacaan Qunut (1w)

Murid dapat menyebut cara-cara beristinjak menggunakan air dan benda kesat. Aras 1 Murid dapat menyatakan maksud ayat secara keseluruhan Aras 2 Murid dapat menjelaskan bentuk-bentuk ujian Allah Aras 3 Murid dapat menghuraikan hikmat ujian Allah

PAFA : Istinjak(2w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan adab bergaul dengan Keluarga Aras 2 Murid dapat menjelaskan perkara yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga Aras 3 Murid dapat menghuraikan kebaikan menjaga adab bergaul dengan keluarga

Akhlak : Adab bergaul dengan Keluarga (2w)

Murid dapat melakukan rukun Fiili dengan baik dan sempurna.

Amali : Solat Fardu rukun Fiili (1w)

Murid dapat menerangkan kesan Istinjak dari sudut kesihatan Murid dapat menunjukkan cara beristinjak dengan betul.

Pengukuhan dan Pemulihan: Istinjak (1w)

Tilawah Al-Quran (Bacaan) Surah Al-Baqarah ayat 61-80(1w)

Ayat kefahaman: Ayat 155-156-Surah Al-Baqarah - Sabar Menghadapi Ujian Allah(2w)

HARI PEKERJA


E I

18

19

20

04-08

11-15

18-22

Murid dapat menghafaz ayat dengan betul dan bertajwid

Tilawah hafazan-ayat 284 Surah Al-Baqarah (2w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan cara beradab dengan guru Aras 2 Murid dapat menjelaskan jasa-jasa guru. Aras 3 Murid dapat menghuraikan hikmah menghormati guru

Akhlak : Adab Berguru (2w)

Murid dapat menyatakan maksud sunat Ab'ad dan perkara sunat Ab'ad

Amali : Sunat-sunat dalam solat (Sunat Ab'ad) (1w)

Murid dapat mengenal, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi hukum “darlung”.

Jawi-Mengenal, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi hukum “darlung”(1w)

Aras 1 Murid dapat membaca matan dan pengertian Hadis. Aras 2 Murid dapat menjelaskan kewajipan berpegang teguh dengan al-Quran dan Hadis Aras 3 Murid dapat menerangkan akibat membelakangkan al-Quran dan Hadis

Hadis :Al-Quran dan Hadis panduan Hidup (2w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan pengertian hijrah dan sebab berlakunya hijrah. Aras 2 Murid dapat menceritakan peristiwa semasa dan selepas hijrah Aras 3 Murid dapat menjelaskan kelebihan hijrah

Sirah : Hijrah Rasulullah ke Madinah dan Pengajaran (2w)

Murid dapat menyatakan maksud sunat Hai'ah dan perkara-perkara sunat Hai'ah

Amali : Sunat-sunat dalam solat (sunat Hai'ah) (1w)

Murid dapat menjelaskan konsep fardhu ain dan fardhu kifayah Murid dapat membaca ayat dengan fasih dan lancar dan bertajwid

Budaya Ilmu- Kepentingan Ilmu(1w))

Aras 1 Murid dapat menyatakan hikmah bersuci kepada individu dan masyarakat Aras 2 Murid dapat menjelaskann akibat mengabaikan kebersihan Aras 3 Murid dapat menerangkan usaha memelihara kebersihan Aras 1 Murid dapat menyatakan pengertian, hukum dan waktu solat Aras 2 Murid dapat menjelaskan syarat wajib, syarat sah dan rukun solat Aras 3 Murid dapat menerangkan perkara sunat , perkara yang membatalkan solat serta hikmah solat.

Ibadat : Hikmat Bersuci dalam kehidupan individu dan masyarakat(1w)

Murid dapat menghafaz wirid solat

Amali solat : Wirid solat (1w)

Murid dapat mengenal, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi hukum “darlungsi”

JAWI : Mengenal, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi hukum “darlungsi” (1w)

Murid dapat menghafaz ayat dengan betul dan

Tilawah hafazan-ayat 285 Surah Al-Baqarah (2w)

Tilawah Al-Quran (Bacaan) Surah Al-Baqarah ayat 81-100 (1w)

Ibadat : Solat Fardu (2w)


21

-

J U N

22

25-27

28 Mei- 15 Jun

16-19

bertajwid Aras 1 Murid dapat menyebut rukun Iman dan menjelaskannya satu persatu Aras 2 Murid dapat menjelaskan akibat tidak percaya kepada rukun Iman Aras 3 Murid dapat menghuraikan hikmah mempercayainya.

Akidah : Rukun Iman Teras Akidah Islam (2w)

Murid dapat menghafaz wirid selepas solat

Amali solat : Wirid solat (1w)

Murid dapat menterjemahkan surah Al-Fatihah secara Ijmali

Pengukuhan /pemulihan-Surah Al-Fatihah(1w)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aras 1 Murid dapat menyatakan maksud ayat dengan huraian. Aras 2 Murid dapat menerangkan pengertian makanan halal dan haram Murid dapat menjelaskan ciri-ciri makanan halal dan haram Aras 3 Murid dapat membezakan antara makanan halal dan haram.

Ayat kefahaman: Ayat 168-Surah Al-Baqarah – Makanan Yang Halal dan Haram Menurut Islam(2w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan ilmu fardu Ain dan fardu kifayah Aras 2 Murid dapat menjelaskan adab menuntut ilmu dan kepentingannya Aras 3 Murid dapat membezakan antara ilmu yang berfaedah dan tidak berfaedah

Akhlak : Adab menuntut ilmu (2w)

Murid dapat membaca wirid selepas solat dan mmenghafaz ayat hafazan 201 surah Al Baqarah

Amali solat : Wirid dan Ayat Hafazan (1w) Jawi:membaca dan menulis karangan pendek (1w)

23

22-26

Murid dapat mebaca karangan pendek dan menulis semula karangan pendek. Murid dapat membaca ayat dengan fasih dan lancar dan bertajwid.

Tilawah Al-Quran (Bacaan) Surah Al-Baqarah ayat 101-120 (1w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan riwayat hidup Aras 2 Murid dapat menerangkan peranan Saidina Abu Bakarsebagai sahabat Rasulullah Aras 3 Murid dapat menceritakan perlantikan Abu Bakar sebagai Khalifah

Sirah : Tokoh – Abu Bakar As-Siddiq (2w)

Murid dapat menghafaz wirid dan ayat hafazan 255 surah Al Baqarah

Amali solat : Wirid dan Ayat hafazan ayat 255 Surah Al Baqarah(1w)

Murid dapat mendalami fadilat solat secara terperinci Murid dapat membaca karangan pendek dan menulis semula karangan pendek dalam tulisan jawi

Pengukuhan/Pemulihan : Fadilat solat JAWI (2w)


24

29-03

J U L A I

25

26

06-10

13-17

15

Aras 1 Murid dapat membaca matan hadis dan pengertiannya. Aras 2 Murid dapat menjelaskan ciri-ciri ilmu yang digalakkan dalam islam Aras 3 Murid dapat menerangkan faedah keempatempat golongan yang disebut dalam hadis dan akibat insan yang tidak termasuk dalam golongan yang kelima.

Hadis : Ilmu Pengetahuan AsasKejayaan (2w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan perkara sunat dalam solat dan hikmat solat Aras 2 Murid dapat menjelaskan perkara yang membawa khusyuk dalam solat Aras 3 Murid dapat menerangkan perkara yang menghalang khusyuk dalam solat

Ibadat : Solat Fardu dan khusyuk dalam solat (2w)

Murid dapat menghafaz wirid dan ayat hafazan 256 surah Al Baqarah

Amali solat : Wirid dan ayat hafazan: ayat 256 Surah Al Baqarah (1w)

Murid dapat menunjukkan cara sertu dan samak

Pengukuhan/Pemulihan: Sertu dan Samak (1w)

Murid dapat menghafaz ayat dengan betul dan bertajwid

Tilawah Hafazan : Surah Al Baqarah ayat 285 (2w)

Aras 1 Murid dapat membaca dalil nakli bukti kewujudan Allah Aras 2 Murid dapat menjelaskan makna ayat tersebut Aras 3 Muriddapat mengemukakan bukti kewujudan Allah dari alam syahadah dan secara logik

Akidah : Dalil Kewujudan Allah (2w)

Murid dapat menghafaz wirid solat dan ayat 284 surah al-baqarah dengan lancar

Amali solat : Wirid dan ayat hafazan ayat 284 surah al-baqarah (1w)

Murid dapat menyenaraikan ciri-ciri orang yang mempunyai disiplin kendiri Aras 1 Murid dapat menyebut maksud keseluruhan ayat ,tujuan dan adab berdoa Aras 2 Murid dapat menjelaskan perbezaan kebaikan di dunia dan akhirat Aras 3 Murid dapat menghuraikan hikmah berdoa

Budaya Ilmu: Disiplin Kendiri (1w) Ayat kefahaman: Ayat 201-Surah Al-Baqarah- Kepentingan Doa Dalam Hidup Mukmin (2w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan adab terhadap harta sekolah Aras 2 Murid dapat menjelaskan sebab-sebab berlaku kemusnahan harta sekolah Aras 3 Murid dapat menghuraikan cara menjaga harta sekolah

Akhlak : Adab menjaga harta sekolah (2w)

Murid dapat membaca wirid dan menghafaz ayat dengan lancar

Amali solat : Wirid dan ayat hafazan – ayat 284 surah Al-Baqarah (1w)

Murid dapat menjelaskan cara-cara membersihkan najis

PAFA: Membersihkan Diri, Pakaian dan Tempat daripada Najis (1w) NUZUL AL-QURAN


27

20-24

Murid dapat membaca ayat dengan fasih dan lancar

Tilawah Al-Quran (Bacaan) Surah Al-Baqarah ayat 121-141 (1w)

Aras 1 Murid dapat menceritakan riwayat hidup Aras 2 Murid dapat menjelaskan sifat peribadi Siti Khadijah Aras 3 Murid dapat menerangkan sumbangan dan keistimewaan beliau.

Sirah : Tokoh- Siti Khadijah bt Khuwailid(2w)

Murid dapat menghafaz wirid dan ayat hafazan dengan lancar

Amali solat : Wirid dan ayat hafazan: ayat 285 Surah Al Baqarah(1w)

Murid dapat menulis semula teks rumi dalam tulisan jawi

JAWI: Menjawikan teks (2w)

27 CUTI PERISTIWA

28-29

CUTI HARI RAYA PUASA

30-31 CUTI BERGANTI

O G O S

28

29

03-07

10-14

Aras 1 Murid dapat memberi pengertian arak dan judi Aras 2 Murid dapat menjelaskan cara-cara menghindari daripada terlibat dengan arak dan judi Aras 3 Murid dapat menerangkan hikmah pengharaman arak dan judi

Ayat kefahaman: Ayat 219-Surah Al-Baqarah – Arak dan Judi Memusnahkan Kehidupan(2w)

Aras 1 Murid dapat menyebut pengertian solat jemaah, masbuk dan muwafik Aras 2 Murid dapat menjelaskan syarat-syarat menjadi imam dan makmum Aras 3 Murid dapat menjelaskan kedudukan imam dan makmum

Ibadat : Tuntutan solat Berjemaah(2w)

Murid dapat menghafaz wirid dan ayat hafazan dengan baik

Amali Solat : Wirid dan Ayat hafazan-ayat 285 Surah Al baqarah (1w)

Murid dapat membaca ayat dengan fasih dan lancar.

Tilawah Al Quran –ayat 141-160 Surah Al Baqarah (1w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan tanda-tanda keagungan dan kekuasaan allah Aras 2 Murid dapat menjelaskan kelebihan mengamalkan ayat kursi Aras 3 Murid dapat menerangkan hikmah kejadian langit/bumi/hidup dan mati

Ayat kefahaman: Ayat 255-Surah Al-Baqarah- Keagungan dan Kekuasaan Allah (2w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan pengertian solat jumaat,dan hukumnya. Aras 2 Murid dapat menjelaskan syarat sah,syarat wajib,,perkara sunat hari jumaat Aras 3

Ibadat : Konsep Solat Jumaat(2w)


Murid dapat menghuraikan hikmat melakukannya,

30

31

32 S E P T

17-21

24-28

01-04

Murid dapat menghafaz wirid dan ayat hafazan dengan baik

Amali solat : Wirid dan Ayat hafazan-ayat 285 Surah Al baqarah(1w)

Murid dapat menulis semula teks dalam tulisan jawi

Jawi: Menjawikan Teks (1w)

Murid dapat membaca ayat dengan fasih dan lancar

Tilawah Al-Quran (Bacaan) Surah Al-Baqarah ayat 181-200 (1w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan pengertian khutbah Jumaat Aras 2 Murid dapat menjelaskan syarat sah, rukun dan syarat khutbah Aras 3 Murid dapat menghuraikan sunat khutbah

Ibadat :Khutbah Jumaat (2w)

Murid dapat menghafaz wirid dan ayat hafazan dengan baik

Amali : : Wirid dan Ayat hafazan-ayat 286 Surah Al baqarah(1w)

Murid dapat melakukan sunat ab'ad dan hai'ah dengan sempurna

Pengukuhan/Pemulihan :Kesempurnaan solat (2w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan maksud ayat secara keseluruhan Aras 2 Murid dapat menjejaskan bagaimana cara berpegang teguh dengan tali Allah Aras 3 Murid dapat menerangkan maksud taghut dan kesan buruk amalan taghut

Ayat kefahaman: Ayat 256-Surah Al-Baqarah (2w) Berpegang teguh dengan Agama Allah

Aras 1 Murid dapat menyatakan hari jumaat adalah penghulu segala hari Aras 2 Murid dapat menjelaskan adab-adab makmum sebelum dan selepas solat jumaat Aras 3 Murid dapat menghuraikan kelebihan adab makmum sebelum dan selepas solat jumaat.

Ibadat : Adab Makmum Solat Jumaat(2w)

Murid dapat menghafaz wirid dan ayat hafazan dengan baik

Amali : : Wirid dan Ayat hafazan-ayat 286 Surah Al baqarah(1w)

Pelajar dapat menjawab soalan dengan betul

Pengukuhan/pemulihan :PAFA(1w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan maksud ayat secara keseluruhan Aras 2 Murid dapat menjelaskan kebenaran Islam dan keburukannya menentang Islam Aras 3 Murid dapat menerangkan tanggungjawab berdakwah

Ayat kefahaman: Ayat 284-286 Surah Al-Baqarah- Sifat-sifat Allah (2w)

Aras 1 Murid dapat menyenaraikan riwayat hidup dan sifat peribadi Aras 2 Murid dapat menjelaskan sumbangan Sumaiyyah terhadap Islam Aras 3 Murid dapat menghuraikan pengajaran daripada kisah beliau

Sirah : Sumaiyah Ummu Ammar Bin Yasir.(2w)

Murid dapat membaca wirid selepas solat

Amali Solat : Ulangkaji wirid selepas solat (1w)


33

07-11

Pelajar dapat menjawab soalan dengan betul

Dua waktu tambahan: Pengukuhan/pemulihan :PAFA(1w)

Murid dapat membaca ayat dengan fasih dan lancar

Tilawah Bacaan : Ayat 191-200 surah al-baqarah (1w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan erti solat sunat Rawatib dan Tahiyatul Masjid. Aras 2 Murid dapat menjelaskan bahagian solat sunat Rawatib Aras 3 Murid dapat menerangkan maksud lafaz niat solat sunat Rawatib dan Tahiyatul Masjid.

Ibadat :Solat Sunat Tahiyyatul Masjid dan Rawatib (2w)

Murid dapat membaca doa ketika berpakaian

Amali : Doa berpakaian (1w)

Pelajar dapat menjawab soalan dengan betul

Pengukuhan/pemulihan :PAFA(2w)

12-20 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 34

35

21-25

28-02

O K T

36

Murid dapat menghafaz ayat dengan betul dan bertajwid

Tilawah Hafazan : Surah Al Baqarah ayat 286 (2w)

Aras 1 Murid dapat menyenaraikan riwayat hidup dan sifat peribadi Aras 2 Murid dapat menjelaskan sumbangan Bilal terhadap Islam Aras 3 Murid dapat menghuraikan pengajaran daripada kisah beliau

Sirah : Bilal bin Rabah (2w)

Murid dapat membaca wirid selepas solat

Amali Solat : Ulangkaji wirid selepas solat (1w)

Pelajar dapat menjawab soalan dengan betul

Pengukuhan/pemulihan :PAFA(1w)

Aras 1 Murid dapat menyatakan adab membaca alquran Aras 2 Murid dapat menjelaskan adab sebelum, semasa dan selepas membaca al-quran Aras 3 Murid dapat menghuraikan hikmah membaca al-quran dengan beradab

Akhlak : Adab Membaca Al-Quran (2w)

Murid dapat membaca wirid selepas solat

Amali Solat : Ulangkaji wirid selepas solat (1w)

Pelajar dapat menjawab soalan dengan betul

Pengukuhan/pemulihan :PAFA(2w)

05-06

HARI RAYA QURBAN

07-09

Minggu Ulangkaji Pelajaran

37

12-16

Minggu Ulangkaji Pelajaran

38

19-22

Minggu Ulangkaji Pelajaran


39

23

CUTI DEEPAVALI

26

CUTI AWAL MUHARRAM

27-30 Minggu Ulangkaji Pelajaran

N O V

D I S

40

02-06

Minggu Ulangkaji Pelajaran

41

09-13

Minggu Ulangkaji Pelajaran

42

16-20

Minggu Ulangkaji Pelajaran

21/11 – 31/12/201 4

CUTI AKHIR TAHUN

Rpt ting 1 2014  
Rpt ting 1 2014  
Advertisement