Page 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 3/ 2013

BLN MINGGU/ TARIKH JAN 1 1-2/1

HASIL PEMBELAJARAN (OBJEKTIF)

ISI PELAJARAN

Aras 1- Murid dapat membaca ayat 1-28 dengan betul Aras 2-dapat membaca ayat 1-28 dengan betul dan fasih Aras 3-dapat membaca ayat 1-28 dengan fasih dan mengikut hukum tajwid. Aras1-Murid dapat Menyatakan maksud ayat secara ijmal, Aras 2- dapat menerangkan latar belakang ayat Aras 3- dapat menghuraikan pengertian zalim.

2

Tilawah Al-Quran ( Bacaan ): (2w) Memohon Keampunan Allah Surah Al-A’raaf ayat 1- 28 Hukum tajwid: Izhar Halqi, Ikhfa’ Hakiki Tilawah Al-Quran ( Kefahaman ) : (2w) Surah Al-A’raaf ayat 23

Aqidah : ( 4w )

5-9/1 -Aras 1-Menyatakan pengertian nabi dan rasul Aras 2-menbezakan antara - nabi dan rasul Aras 3- menghuraikan tugas-tugas nabi dan rasul Aras 1- Menceritakan kisah nabi & rasul Aras 2-Menyatakan sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul.

Beriman Kepada Rasul Unit 1 : Ketaatan kepada rasul B1D4E1 Unit 2 : Rasul-rasul yang wajib diketahui B2D5E1,B2D5E2 Unit 3 : Sifat-sifat rasul B2D5E3

Aras 3- Menulis jawapan yang betul bagi setiap soalan latih tubi dan perbincangan jawapan Aras 1- Mengenal sukukata terbuka dan tertutup Aras 2-Menulis sukukata dengan bimbingan guru Aras 3-Menulis sukukata dengan betul

3

12-13/1

Aras1- Menyatakan kesan beriman kepada rasul terhadap individu,keluarga,masyarakat dan negara Aras 2- Menyatakan takrif berserta contoh mukjizat, karamah, sihir, irhas, istidraj dan maunah

14/1 15-16/1

19-23/1

Aqidah : Beriman Kepada Rasul ( 3w ) Unit 4 : Kesan beriman kepada rasul Unit 5 : Beriman kepada Ismatur Rasul PBS: B3D5E1

MAULIDURRASUL Aras 1- Murid dapat membaca ayat 23-30 dengan betul Aras 2-dapat membaca ayat 23-30 dengan betul dan fasih Aras 3-dapat membaca ayat 23-30 dengan fasih dan mengikut hukum tajwid. .

4

2 Waktu Tambahan : (2w) Jawi : Sukukata terbuka dan tertutup

Aras 1- Menyatakan maksud hadith secara ijmal. Aras 2- menyenaraikan amalan-amalan kebajikan dalam hadith Aras 3- Menghuraikan kelebihan amalan kebajikan.

Tilawah Al-Quran ( Bacaan ): (2w) Memohon Keampunan Allah Surah Al-A’raaf ayat 1- 28 Hukum tajwid: Izhar Halqi, Ikhfa’ Hakiki PBS:B1DT1E1,B2DT1E1 2 Waktu Tambahan : (1w) PBS: B2D3E1, B3D3E1, B4D3E1 Hadis : ( 2w ) Amalan Mukmin Cemerlang

Sirah : (2w)


Aras 1-Menyatakan riwayat hidup tokoh. Aras 2-Menerangkan sifat peribadi tokoh Aras 3-Menjelaskan Sumbangan tokoh Murid boleh menghafaz ayat dengan lancar

5

26-30/1

Aras 1-Menyatakan maksud ayat secara ringkas Aras 2-Menerangkan perumpamaan kebangkitan semula manusia selepas mati dengan tumbuhnya biji benih selepas hujan. Aras3-Menjelaskan bukti kekuasaan Allah berdasarkan ayat Aras 1-Menjelaskan riwayat hidup tokoh, Aras 2-Menerangkan sifat-sifat mulia tokoh Aras 3-merumuskan sumbangan tokoh -Membaca ayat hafazan dengan betul dan lancar.

F E B R U A R I

6 7

30/1 31/1-1/2 2/2 2-6/2 9-13/2

Membaca ayat hafazan dengan betul dan lancar.

-Murid boleh menunaikan solat Aidilfitri & Aidiladha dengan betul

16-20/2

2 Waktu Tambahan : (2w) Hafazan ayat 9 Surah Al Jumuah B1DH1E1

Tilawah Al-Quran ( Kefahaman ) : (2w) Meyakini Hari Kebangkitan Surah Al-A’raaf ayat 57-58

Sirah Nabawiyah(2w) Saidina Khalid al-Walid Kepimpinan Rasulullah di Madinah

2 Waktu Tambahan : (2w) Hafazan ayat 9-10 Surah Al Jumuah, 23 surah al A’raf B2DH2E1

KEJOHANAN MERENTAS DESA CUTI TAHUN BARU CINA HARI KELEPASAN AM UJIAN PENGESANAN TOV PBSMR

Aras1- Menyatakan pengertian Aras 2-Menerangkan rukun,syarat dan perkara sunat solat Aidilfitri dan Aidiladha Aras 3-Menjelaskan hikmah Solat Sunat Aidil Adha.

8

Keunggulan Perjuangan Tokoh Saidatina Fatimah & Saidatina Aishah

Hafazan ayat 9-11 Surah Al Jumuah, 23 surah al A’raf B3DH2E1

Ibadah : (2w) Solat Aidilfitri & Aidiladha

Aras1-Murid dapat Menyatakan maksud ayat secara ijmal, Aras 2- dapat menerangkan isi kandungan ayat . Aras 3- dapat menghuraikan pengertian zalim

2 Waktu Tambahan : (2w) Ayat Kefahaman: Memohon Keampunan Allah(PBS:B2D3E1, B3D3E1, B4D3E1) Amali Solat : Cara Solat Aidilfitri & Aidiladha

Aras 1- Menyatakan pengertian mati, alam barzakh, pahala Aras 2-Menerangkan perkara yang berlaku selepas kematian Aras Menjelaskan hikmah beriman dengannya.

Akidah: (2w) Beriman kepada Hari Akhirat Unit 1 : Kematian & alam barzakh Unit 2 : Hari Kiamat satu kebenaran Unit 3 : Pahala pendorong amalan kebaikan

Aras 1-Menyatakan pengertian dosa dan mahsyar Aras 2-Menerangkan cara menghapuskan dosa Aras 3- Menghuraikan hikmah beriman dengannya. Aras 1-Menerangkan maksud Piagam Madinah Aras 2-Menceritakan peristiwa yang membawa kepada terbentuknya Piagam Madinah Aras 3-Menyenaraikan isi kandungan Piagam

2 Waktu Tambahan: (2w) Beriman kepada Hari Akhirat Unit 4 : Dosa jambatan ke neraka Unit 5 : Perhimpunan di Mahsyar

2 Waktu Tambahan : (2w) Pengukuhan :Khalid Al Walid Piagam Madinah(PBS) :B1D11E1,B1D11E2 ,B2D12E1,B3D12E1)


9

23-27/2

Aras1-Menyatakan pengertian al-hisab, mizan dan titian as-sirat Aras 2- Menjelaskan hikmah beriman dengan hisab Aras 3-Menyatakan pengertian syurga dan neraka serta bukti kewujudannya. Aras 1-Menceritakan keadaan pada hari Kebangkitan secara umum Aras2- Menerangkan perlunya persediaan menghadapi mati Aras 3—Menjelaskan kesan beriman kepada hari akhirat

M A C

10

11

2-6/3

Akidah: (4w) Beriman kepada Hari Akhirat Unit 6 : al-Hisab perhitungan yang adil Unit 7 : al-Mizan neraca keadilan Unit 8 : Titian as-sirat Unit 9 : Syurga ganjaran kebaikan Unit 10 : Neraka balasan kejahatan 2 Waktu Tambahan: (2w) Beriman kepada Hari Akhirat Unit 11 : Persediaan hadapi hari akhirat Unit 12 : Kesan beriman kepada hari akhirat

Aras 1-Menerangkan pengertian dan kaifiat solat sunat hajat dan tahajjud . Aras 2- Menjelaskan perbezaan antara solat sunat hajat dengan solat sunat Tahajjud. Aras 3-Menyenaraikan hikmat solat sunat tahajjud

Ibadat : ( 2w ) Solat Sunat Hajat & Tahajjud

Aras 1-Menyatakan maksud tetamu dan hukum serta adab dan aurat terhadap tetamu Aras 2-Menerangkan keadaan membolehkan seseorang diterima sebagai tetamu Aras 3-Menghuraikan kelebihan menerima dan melayani tetamu

Adab & Akhlak Islamiah: ( 2w ) Adab Dalam Hubungan Sosial Unit 1: Adab Menerima & Melayan Tetamu

Murid boleh melaksanakan solat sunat hajat dan tahajjud dengan betul

2 waktu tambahan : Amali solat : (2w) Cara pelaksanaan solat Sunat Hajat & Tahajjud (PBS): B1D8E1, B2D9E1, B3D9E1

9-13/3 Aras 1-Menyatakan adab menjalankan tugas dan tanggungjawab Aras 2-Menghuraikan ciri-ciri seorang pekerja yang baik Aras 3- Menyatakan sebab-sebab perlu beradab semasa menjalankan tugas dan kelebihannya

Adab & Akhlak Islamiah: ( 2w ) Adab Dalam Hubungan Sosial Unit 2 : Adab Menjalankan Tugas

Hadis : Ihsan Terhadap Binatang (2w) Aras 1 Menyatakan pengertian hadis. Aras 2- Membezakan ihsan terhadap binatang dan penganiayaan binatang Aras 3- Menerangkan kepentingan ihsan terhadap binatang.

12

16-20/3

- Aras 1- Menyatakan maksud hadith secara ijmal. Aras 2- menyenaraikan amalan-amalan kebajikan dalam hadith Aras 3- Menghuraikan kelebihan amalan kebajikan.

2 WAKTU TAMBAHAN: Amalan Mukmin Cemerlang B1D3E1, B2D4E1, B3D4E1, B4D4E1, B5D4E1, B6D4E1

Aras 1- Menyatakan maksud ayat secara ijmali Aras 2-Menyebut nikmat-nikmat Allah swt yang dikurniakan berdasarkan ayat. Aras 3-Menghuraikan akibat penyalahgunaan nikmat antara manusia dan binatang

Tilawah Al-Quran ( Kefahaman ) : (2w) Memanfaatkan Anugerah Allah Surah Al-A’raaf ayat 179

Aras 1-Menyatakan maksud majlis dan jenisjenisnya Aras 2- Menerangkan faedah orang yang

Adab & Akhlak Islamiah: (3w) Adab Dalam Hubungan Sosial Unit 3 : Adab Bercakap Dalam Majlis


beradab bercakap dalam majlis Aras 3- Menerangkan ciri-ciri persamaan adab bercakap di dalam dan di luar majlis

PBS:B2D14E1.B3D14E1,B4D5E1

- Aras 1-Menjelaskan riwayat hidup tokoh, Aras 2-Menerangkan sifat-sifat mulia tokoh Aras 3-merumuskan sumbangan tokoh

Pengukuhan : (1w) Saidatina Fatimah Az Zahra(PBS) B1D10E1,B2D11E1, B3D11E1

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 21-29/3 13

30-31/3

Aras 1: Menyatakan maksud solat ketika sakit Aras 2: Menjelaskan cara solat ketika sakit Aras 3: Menjelaskan hikmah wajib solat walaupun dalam keadaan sakit Menunaikan solat secara berjemaah

A P R I L

14 15

16 **

17

1-3/4 4/3 6-10/4

13-17/4

20-24/4

Ibadat: Solat Ketika Sakit(2w) PBS: B2D8E1, B3D8E1(2w)

2 masa tambahan: Amali solat (1w)

UJIAN OTI 1 PBSMR HARI ULANGTAHUN PERTABALAN SULTAN - Menulis jawapan yang betul bagi setiap soalan melalui perbincangan dan pembetulan.

2 Waktu Tambahan : (2w) Pengukuhan / Pemulihan OTI 1 PBSMR

Aras 1-Menyatakan kewajipan terhadap jenazah Aras 2-Menerangkan langkah-langkah pengurusan jenazah Aras 3-Menjelaskan hikmah memandi dan mengapankan jenazah

Ibadat : ( 3w ) Pengurusan Jenazah Satu Kefardhuan B1D9E1,B2D10E1,B3D11E1

-Menunaikan solat jenazah dengan cara yang betul dan melafazkan bacaan-bacaan dalam solat jenazah Aras 1- Murid dapat membaca ayat dengan betul Aras 2- Murid dapat membaca ayat dengan betul dan fasih Aras 3- Murid dapat membaca ayat dengan betul dan mengikut hukum tajwid

Amali Solat : (1w) Solat jenazah (B3D10E1) Tilawah Al-Quran ( Bacaan ): (2w) Mengingati Allah menenangkan hati Surah Al-A’raaf ayat 29 - 50 Hukum tajwid: Idgham Bigunnah dan Bilagunnah.

Aras 1: menyatakan kewajipan terhadap jenazah Aras 2: Menerangkan langkah-langkah pengurusan jenazah Aras 3-Menjelaskan hikmah memandi dan mengapankan jenazah

2 Waktu Tambahan : (2w) Pengukuhan / pemulihan : Pengurusan Jenazah

Aras1-Murid dapat Mengamalkan isi kandungan ayat secara istiqamah., Aras 2- Murid dapat Mengamalkan isi kandungan ayat secara istiqamah dan boleh dicontohi.

PBS ( Ayat Kefahaman): B5D3E1, B6D3E1

Aras 1- Membaca ayat 1-11 dengan fasih dan lancar Aras 2- Menyatakan maksud ayat secara ijmali

Tilawah Al-Quran ( Kefahaman ) : (2w) Menunaikan Kewajipan Solat Jumaat Surah Al-Juma’ah ayat 9-11


Ayat 3- Menerangkan hikmah-hikmah tuntutan bekerja selepas solat jumaat

18

27/4-1/5

Aras 1- Menerangkan jenis-jenis harta benda yang diwajibkan zakat Aras 2- Menyatakan cara mengeluarkan zakat Aras 3- Menghuraikan cara dan syarat khas zakat.

Ibadat : Zakat Harta ( 2w )

- Menggunakan huruf kaf & ga dengan betul - Mengetahui dan menggunakan huruf dengan diftong ‘au’dan ‘ai’

2 Waktu Tambahan : (2w) Kemahiran Jawi - Hukum Ka & Ga - Hukum Diftong

Pelajar dapat tasmi’ ayat dengan lancar

Hafazan ayat 9-11 Surah Al Jumuah, 23 surah al A’raf (1w) B3DH2E1

Aras 1: Menyatakan pengertian piagam Madinah Aras 2: Menyenaraikan isi kandungan Piagam Madinah Aras 3: Menjelaskan Kesan Piagam Madinah

SIRAH: Piagam Madinah(2w) PBS :B2D12E1 BUDAYA ILMU(1w) 2 Waktu Tambahan: Jawi (1w) PAFA(1w)

Menulis jawi dengan betul Melaksanakan PAFA dengan berkesan.

M E I

19

1/5 4-8/5

HARI PEKERJA Menghafaz ayat-ayat yang ditentukan - Menjawab soalan PAFA dengan betul mengikut kod. hafaz ayat hafazan dengan lancar. Melakukan solat sunat dhuha dengan sempurna. Aras1-Menyatakan pengertian al-hisab, mizan dan titian as-sirat Aras 2- Menjelaskan hikmah beriman dengan hisab Aras 3-Menyatakan pengertian syurga dan neraka serta bukti kewujudannya.

UJIAN TILAWAH DA N HAFAZAN (UTH) : (3w) Amali solat: (1w) Solat Sunat Dhuha 2 Waktu Tambahan PAFA (1w) Beriman Kepada Hari Akhirat (PBS) 1w B1D5E1, B1D5E2, BID5E3, B2D6E1,

- Menjawab soalan PAFA dengan betul mengikut kod.

20

11-15/5 18-22/5

UJIAN OTI 1 T1,T2,T4& T5 - Aras 1 Menyatakan pengertian hadis. Aras 2- Membezakan ihsan terhadap binatang dan penganiayaan binatang Aras 3- Menerangkan kepentingan ihsan terhadap binatang.

HADITH:PBS Ihsan Terhadap Binatang(2w) (B2D4E1,B3D4E1

Aras 1-menyatakan maksud zakat serta jenisjenis zakat Aras 2-menyenaraikan perbezaan antara zakat , sedekah dan cukai Aras 3- Menjelaskan hikmah zakat harta

IBADAT: Zakat Harta(2w)

Murid dapat menulis suku kata dengan betul

21

25-26/5

Aras 1-Menceritakan sejarah yang membawa kepada pembukaan kota Mekah Aras 2- Menjelaskan strategi dan tindakan Rasulullah SAW semasa pembukaan kota Mekah Aras 3-Menyenaraikan hikmah dinamakan pembukaan kota Mekah

2 Waktu Tambahan : (2w) Pengukuhan / pemulihan :Suku kata Jawi Sirah : (2w) Pembukaan Kota Mekah

Amali Solat(1w)


J U N

22

15-19/6

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 27/5-14/6 2 Waktu Tambahan : (1w) Aras 1: menceritakan sorotan Pengukuhan : Perjanjian Hudaibiyyah peristiwa Perjanjian Hudaibiyah Aras 2: Menjelaskan sebab dan kesan Perjanjian Hudaibiyah. Aras 1-Menceritakan sejarah yang membawa kepada pembukaan kota Mekah Aras 2- Menjelaskan strategi dan tindakan Rasulullah SAW semasa pembukaan kota Mekah Aras 3-Menyenaraikan hikmah dinamakan pembukaan kota Mekah

Menjawab soalan pafa dengan berkesan.

PBS: Pembukaan Kota Mekah(1w) (B3D13E1)

PAFA (1w) Jawi Kata ulang Berirama(1w)

Menulis jawi dengan betul

22-26/6

29/6-3/7

Membaca Ayat dengan betul dan bertajwid

Bacaan (Ayat 23-30) Surah Al A’raf B4DT1E1

Aras 1-Menyatakan konsep keibubapaan Aras 2-Menghuraikan cara-cara berbakti dan sebab anak wajib berbakti terhadap ibubapa Aras 3-Menghuraikan kesan baik dan akibat derhaka kepada ibubapa

ADAB: (Adab Terhadap Ibubapa(1w)

Aras1-Menyatakan pengertian al-hisab, mizan dan titian as-sirat Aras 2- Menjelaskan hikmah beriman dengan hisab Aras 3-Menyatakan pengertian syurga dan neraka serta bukti kewujudannya.

Beriman Kepada Hari Akhirat(PBS) B2D6E1, B2D6E2, B2D6E3, B3D6E1, B3D6E2

Menjawab soalan PAFA dengan betul

PAFA(2w)

Membaca Ayat dengan betul dan bertajwid

Bacaan (Ayat 23-30) Surah Al A’raf B4DT1E1 (2w)

Aras 1-Menyatakan konsep keibubapaan Aras 2-Menghuraikan cara-cara berbakti dan sebab anak wajib berbakti terhadap ibubapa Aras 3-Menghuraikan kesan baik dan akibat derhaka kepada ibubapa

6-10/7 13-14/7

ADAB: PBS( 1w) B2D14E1,B3D14E1,B3D13E1, B4D5E1

(Adab Terhadap Ibubapa)

2 waktu tambahan: Menunaikan solat sunat tahajjud Amali solat(Solat Tahajjud) dengan betul. PEPERIKSAAN OTI 3(PERCUBAAN) Aras 1-Menjelaskan maksud pidato,format dan ADAB: (2w) Aras 2-menerangkan tujuan Islam Adab Berpidato menganjurkan beradab ketika berpidato Aras 3-Membanding beza antara pidato yang baik dan tidak baik dan menjelaskan keberkesanan pidato yang baik

Pemulihan /pengukuhan ;Adab Berpidato(1w)


15/7 16-17

20-24/7

27-31/7 3-7/8 10-14/8

17-21/8 24-28/8 31/8 1-4/9 7-11/9 21-25/9 28-30/9 1-2/10 5-9/10 12-16/10 19-22/10 23/10 26/10 26-30/10 2-6/11 9-13/11 16-20/11

NUZUL AL QURAN Akidah : Beriman Kepada Qada’ dan Qadar (2 waktu)

Aras1-Menyatakan takrif qada’ dan qadar, ikhtiar, tawakkal, af’alul ‘ibad dan jenis-jenis qada Aras 2-Menjelaskan konsep ikhtiar, tawakkal dan af’alul ‘ibad dan menjelaskan fahaman yang salah mengenai qada dan qadar Aras 3- Menerangkan hikmah beriman kepada qada dan qadar serta hikmah tawakkal dan membincangkan hubungan di antara ikhtiar, tawakkal dan af’alul ‘ibad dengan keimanan kepada qada dan qadar

Jawi(1w) -Menulis jawi dengan betul Membaca ayat dengan betul, bertawid Bacaan (Ayat 23-30) Surah Al A’raf dan lancar B5DT1E1, B6DT1E1 (3w) -membaca ayat dengan betul, bertajwid, lancar dan boleh dicontohi. CUTI PERISTIWA/ CUTI HARI RAYA AIDILFITRI/CUTI BERGANTI membaca ayat dengan betul, Bacaan (Ayat 23-30) Surah Al A’raf bertajwid, lancar dan boleh dicontohi B6DT1E1 (2w) Aras1-Menyatakan takrif qada’ dan qadar, ikhtiar, tawakkal, af’alul ‘ibad dan jenis-jenis qada Aras 2-Menjelaskan konsep ikhtiar, tawakkal dan af’alul ‘ibad dan menjelaskan fahaman yang salah mengenai qada dan qadar Aras 3- Menerangkan hikmah beriman kepada qada dan qadar serta hikmah tawakkal dan membincangkan hubungan di antara ikhtiar, tawakkal dan af’alul ‘ibad dengan keimanan kepada qada dan qadar

Akidah (PBS):Beriman Kepada Qada’ dan Qadar B1D6E1, B2D7E1, B3D7E1

PAFA PAFA HARI KEBANGSAAN ULANGKAJI ULANGKAJI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 12-20/9 ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI HARI RAYA AIDIL ADHA ULANGKAJI ULANGKAJI CUTI DEEPAVALI CUTI AWAL MUHARAM ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI CUTI AKHIR TAHUN 21/11/2014 - 3/1/2015


RPT PAI TG 3 2014  
Advertisement