Page 1

INDUSTRY PROGRAM elektrocentrály - čerpadla - transportéry - sněhové frézy

máte na originál...


www.honda-stroje.cz 2


Vážení přátelé, vážení zákazníci, Vítám Vás na stránkách nového katalogu Honda pro sezónu 2009. Jsme nyní na prahu nové sezóny, do které světoznámý koncern Honda, vyrábějící špičkovou zahradní techniku vstupuje opět s celou řadou novinek. Konec loňského roku a začátek letošního byl do jisté míry ovlivněn celosvětovými finančními ekonomickými problémy, které se určitě projevily a projeví ve všech hospodářských oblastech bankovnictvím počínaje a průmyslovou výrobou konče. Společnost Honda ve své dlouholeté historii prošla několika hospodářskými krizemi a vždy se dovedla přes takové období přenést a dokonce se i poučit. Je tomu tak i v současné době. Jistě víte, že prvním hlavním opatřením Hondy bylo ukončení účinkování v seriálu F1 a následovala celá řada dalších opatření v zájmu ušetření prostředků pro další rozvoj firmy. Jako jedna z mála světových automobilek se tak Honda udržela nad úrovní ztrátovosti, aniž by požadovala různé „vládní dotace“ jako je tomu u jiných firem. Hlavní prioritou však zůstává neustálé zdokonalování kvality výroby a snaha zákazníkovi nabídnout mimořádnou kvalitu a služby za rozumné peníze. Proto také Honda do letošní sezóny přichází s novinkami, se kterými Vás rádi seznámíme na stránkách tohoto katalogu. Navzdory všem nepříznivým zprávám z tisku, televize a dalších médií segment stavebnictví, drobného řemeslnictví, záchranných složek, campingu atd. funguje dál a jako nepostradatelný pomocník při této činnosti jsou elektrocentrály, čerpadla, motory a další stroje. Honda letos přestavuje zbrusu novou řadu vysokotlakých čerpadel. Je v tomto katalogu také prezentováno „staronové“ čerpadlo na přečerpávání celé řady chemických látek. U elektrocentrál se k loňským úspěšným modelům přidala i elektrocentrála se svářečkou, třífázová elektrocentrála o výkonu 9 kVA a jako pověstná „třešnička na dortu“ nová lehká invertorová elektrocentrála z řady GENE 21. V oblasti rámových stavebních elektrocentrál Honda zůstává i v letošním roce u osvědčené konstrukce prověřené dlouhou řadou let provozu na stavbách. Veliký důraz je v této oblasti kladen hlavně na ekonomiku provozu a ekologii. Normy EU jsou v oblasti ekologie spalovacích motorů neúprosné a Honda v tomto směru tvoří jednoznačnou špičku. V oblasti odhlučněných elektrocentrál Honda naprosto ojedinělé konstrukce do letošního roku prodělali řadu vylepšení hlavně v oblasti bezpečnosti a pohodlného vládání. Svojí nabídkou motorových čerpadel dnes Honda nemá konkurenci a vybere si opravdu každý. Jinými slovy Honda dělá i nadále vše pro to, aby Vám mohla nabídnout kdykoliv vhodný stroj pro ulehčení Vaší činnosti. Není divu, že tak dokonalá technika svádí ke kopírování. Je mi líto, ale musím konstatovat, že se na trhu objevují různé plagiáty, které se snaží zneužít průmyslového designu a značky ve svůj prospěch. Samozřejmě dokonalost není jen vzhled, ale materiálové složení, přesnost výroby a hlavně perfektně logisticky zvládnutý jak záruční, tak i pozáruční servis renomované značky. S tím se ovšem u „plagiátu“ můžete rozloučit. Doporučuji proto stroje Honda nakupovat výhradně u autorizovaných prodejců, kteří se mohou prokázat certifikátem Honda. Rozhodně doporučuji nenakupovat prostřednictvím internetu za mnohdy nižší ceny. To je předpoklad, že nakoupíte bezcenný kus šrotu, který dříve či později skončí v propadlišti dějin. Na internetových stránkách www.honda-stroje.cz naleznete vždy aktuální seznam autorizovaných prodejců, kteří jsou připraveni se o Vás postarat na profesionální úrovni nejenom při prodeji, ale i po další dlouhé roky a nabídnout Vám záruku po dobu 5 let i pro profesionální nasazení. Ať už se rozhodnete pro koupi jakékoliv stroje se jménem HONDA, budete mít vždy jistotu, že vlastníte něco výjimečného, něco naprosto technicky dokonalého a vyrobeného přímo pro Vás. Přeji Vám šťastný výběr té pravé HONDY a mnoho spokojenosti a krásných chvil strávených ve společnosti s našimi výrobky.

ing. Zdeněk Novák

3


4


SVĚT HONDA „The power of dreams“

5


6


OBSAH

ELEKTROCENTRÁLY - Poznatky na téma elektrocentrály..................................................................... 8 - Typy elektrocentrál............................................................................................... 12 - Servis HONDA........................................................................................................21 - Přehled spotřebičů a jejich připojení................................................................. 22 - Tabulka výkonů elektrocentrál........................................................................... 24

ČERPADLA - Motorová čerpadla HONDA pro všechny oblasti použití................................... 27 - Typy čerpadel....................................................................................................... 29 - Výkon vodních čerpadel HONDA............................................................................ 31

SAMOCHODNÝ PÁSOVÝ TRANSPORTÉR - Univerzální pomocník.......................................................................................... 33 - Typy pásových transportérů..................................................................................34

SNĚHOVÉ FRÉZY - Typy sněhových fréz.............................................................................................35

HONDA – MOTOROVÉ STROJE DÁLE NABÍZÍ...

38

HONDA – MARINE – VODNÍ SVĚT...

39

7


POZNATKY NA TÉMA ELEKTROCENTRÁLY

DŮLEŽITÁ POMOC PRO ROZHODOVÁNÍ PŘI VÝBĚRU SPRÁVNÉ ELEKTROCENTRÁLY 1. Bezproblémový nebo kritický spotřebič? - Elektrospotřebič „odporového typu“ Za spotřebič odporového typu lze považovat např. klasickou žárovku, toustovač, vysoušeč vlasů, překapávač kávy, topná tělíska či jiné ohřívače atd. Tyto spotřebiče jsou pro každý typ elektrocentrály bezproblémové. Výkon těchto spotřebičů je obvykle udáván ve wattech (W), někdy je udáván příkon v ampérech (A), někdy obojí. V tomto případě lze vhodnou elektrocentrálu navrhnout dle uváděného štítkového výkonu (W) spotřebiče nebo příkonového proudu (A) tak, aby specifikovaný zdánlivý výkon elektrocentrály ve volt-ampérech (VA) byl nejméně stejně tak veliký. Např. výkon odporového spotřebiče je 2 kW, provozní výkon elektrocentrály musí být nejméně 2 kVA. - Elektrospotřebič „indukčního typu“ Mezi spotřebiče indukčního typu lze zařadit např. elektromotory, ruční elektronářadí, elektrická čerpadla, vrtací kladiva a celou řadu dalších strojů poháněných elektomotorem, které nelze výhradně zařadit mezi odporové zátěže. Tyto spotřebiče jsou charakteristické tím, že vzhledem ke ztrátám ve vinutí elektromotoru je k napájení za chodu nutný o 30 % vyšší výkon elektrocentrály, než je uváděný štítkový výkon spotřebiče, a navíc k jejich rozběhu je nutný dokonce několikanásobně větší výkon elektrocentrály, než je udáván jejich štítkový výkon. Proto nelze vhodnou elektrocentrálu navrhnout pouze dle uváděného štítkového výkonu (W) spotřebiče. Pro navržení vhodné elektrocentrály je nutné znát maximální rozběhový proud (A) spotřebiče a provozní odběr proudu (A) daného spotřebiče. V případě napájení menšího synchronního elektromotoru nižších výkonů (do 1,5 kW) elektrocentrálou, musí být max. výkon elektrocentrály min. 1,5 – 3 × větší, než je štítkový příkon elektromotoru. V případě elektromotorů větších výkonů (více než 1,5 kW) je nutné počítat s max. výkonem elektrocentrály min. 3 – 5 × větším (někdy i více), než je štítkový příkon elektromotoru. V případě napájení spotřebiče typu mrazničky, ledničky je někdy nutné počítat s max. výkonem elektrocentrály min. 5 až 10 × větším, než je štítkový příkon spotřebiče. V případě pochybností je lepší zvolit elektrocentrálu výkonnější, zejména pro napájení spotřebičů starších, u kterých lze očekávat nižší stupeň účinnosti. Příklady některých kombinací napájení jsou uvedeny v tabulce uvnitř tohoto katalogu. - Elektrospotřebič „kapacitního typu“ Mezi spotřebiče kapacitního typu lze zařadit např. zářivky, fotoblesky, fluorescenční lampy či jiné výbojky a celou řadu dalších spotřebičů, které nelze výhradně zařadit mezi indukční či odporové zátěže. Tyto spotřebiče jsou charakterem svých vlastností vzhledem k napájení elektrocentrálou kritické. Je lepší napájení takového spotřebiče konzultovat s autorizovaným prodejcem či elektrikářem specialistou. Napájení takových spotřebičů vyžaduje pouze synchronní alternátor opatřený regulací. Spotřebiče kapacitního typu požadují pro svůj zážeh přibližně 1,5 × vyšší výkon elektrocentrály. S délkou napájecího kabelu dochází k růstu elektrických ztrát a elektrickému proudu musí odpovídat průřez vodiče.

2. Jak kvalitní napájení zvolit? Různé druhy spotřebičů vyžadují vzhledem ke své citlivosti různou kvalitu napájení. Jednoduché spotřebiče, nenáročné na kvalitu napájecího proudu, jako jsou světla, ruční nářadí atd. lze napájet elektrocentrálou s jednoduchou „kapacitní“ regulací výstupního napětí (pomocí kondenzátoru). Elektronicky řízené spotřebiče citlivé na kvalitu napájení vyžadují pro svoji bezvadnou funkci přesný a hladký průběh jak napájecího napětí, tak i frekvence. Pouze automatické druhy regulace, jako je AVR (Automatic Voltage Regulator – regulace pomocí tranzistorů),

8


3. Co je elektrocentrála skutečně schopna poskytnout? Elektrický výkon elektrocentrály je závislý na stupni účinnosti motoru (max. 75 – 80 %) a ztrátách v samotném alternátoru. Nelze proto ve většině případů jiných elektrocentrál automaticky spojovat označení v názvu elektrocentrály s jejím výkonem. Při nákupu elektrocentrály si všimněte hlavně výkonových údajů na výrobním štítku. Sami si můžete výkonové údaje elektrocentrály ověřit pomocí jednoduchého vzorce: 1 PS výkon motoru → max. 0,5 kVA výkonu elektrocentrály (50 %) nebo 1 kW výkonu motoru → max. 0,65 kVA výkonu elektrocentrály

ELEKTROCENTRÁLY

cyklokonvertor (regulace pomocí tyristorů), jakož i invertorová technologie, dokáží podle stavu napájené techniky optimalizovat stabilitu napětí a frekvence. Invertory jsou dokonce schopny napájet i tak citlivá zařízení, jakými jsou medicínské přístroje. Cyklokonvertorová a invertorová technologie na elektrocentrálách je ostatně mnohonásobně patentována a používá se výhradně v elektrocentrálách HONDA.

4. Maximální, nebo trvalý výkon elektrocentrály? Který je pro mě ten rozhodující? Ve většině případů použití elektrocentrály není vyžadován max. výkon, ale např. při napájení vrtacích kladiv nebo okružních pil, ručního nářadí apod. může být max. výkon elektrocentrály rozhodující. Pouze při použití elektrocentrály, během kterého následuje permanentní pokles výkonu delší než 30 min. (jako např. u vodního čerpadla) je trvalý výkon elektrocentrály relevantní hodnotou.

5. Standardní druhy krytí u elektrocentrál IP 23 ● Chráněno proti vniknutí pevných částic větších než 12 mm. (Prsty či podobné objekty, nepřesahující délku 80 mm. Jiné pevné objekty větší než Ø 12 mm.) ● Chráněno proti padající vodě. Padající voda nemá škodlivý vliv na chod zařízení při dopadu na stroj v rozsahu 60° od svislé osy stroje. IP 54 ● Odolné proti prachu. (Není ochráněno proti částečnému vnikání prachu, ale pouze v míře neovlivňující bezproblémový chod zařízení.) ● Chráněno proti padající vodě. Padající voda nemá škodlivý vliv na chod zařízení při dopadu na stroj pod jakýmkoliv úhlem od svislé osy stroje.

6. Ochrana elektrickým oddělením a hlídač izolačního stavu Elektrocentrály HONDA jsou zařízení, která splňují veškeré bezpečnostní požadavky kladené na zdrojová soustrojí a z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech elektrocentrály vyhovuje požadavkům 413.5 IEC 364-4-41 na ochranu elektrickým oddělením. Znamená to, že díky elektrickému odpojení je znemožněn vznik uzavřeného obvodu přes uzemnění. Elektrocentrály HONDA jsou opatřeny zemnicí svorkou s možností pospojení nebo uzemnění kostry elektrocentrály pomocí vhodného zemnicího vodiče (dle platných elektrotechnických předpisů). Dle ČSN ISO 8528-8 však uzemnění elektrocentrály není vyžadováno. V některých případech a za určitých podmínek je vyžadováno opatření elektrocentrály hlídačem izolačního stavu s vypínáním. Pokud potom izolační odpor elektrocentrály klesne pod kritickou hodnotu, dojde k automatickému odpojení napájení spotřebiče. Jedná se o dodatečné zařízení, kterých HONDA standardně nedodává a o takovou úpravu je nutné požádat specializovaného elektrikáře.

9


ELEKTROCENTRÁLY

10


Elektrocentrály o výkonu 0,7 – 7 kVA, poháněné profesionálními benzínovými čtyřtaktními motory s dlouhou životností

Jako největší světový výrobce motorů, Vám HONDA zajistí dostatek kvalitního elektrického proudu pro napájení jakéhokoliv spotřebiče

Elektrocentrály HONDA se vyznačují : 

Tichými a spolehlivými motory s dlouhou životností a nízkou spotřebou

Synchronními alternátory, schopnými zvládnout vysoké pracovní nasazení při zachování vysokého stupně účinnosti

Konstrukce elektrocentrály HONDA nevyžaduje za podmínek ČSN ISO 8528-8 uzemnění

Všechny elektrocentrály HONDA vyhovují bez výhrad platným bezpečnostním, ekologickým a hygienickým předpisům.

Na všechny elektrocentrály HONDA je poskytována záruka 5 let

ELEKTROCENTRÁLY

Dostatečně široká nabídka elektrocentrál o výkonech od 0,7 do 7 kVA

HONDA uspokojí jakéhokoliv uživatele dostatečným el. proudem v požadované kvalitě 

Standardní provedení regulace napětí pomocí kondenzátoru (kapacitní regulace)

Při odběru třífázového proudu regulace pomocí kompoundního transformátoru (kapacitní regulace)

AVR (Automatic Voltage Regulator) umožňuje svou kvalitou výstupního napětí napájení i elektronického zařízení

Cyklokonvertor zajišťuje přesný průběh napětí a frekvence

Invertor jako nejvyšší stupeň regulace elektrického výstupu zajišťuje za všech podmínek ideální průběh křivky výstupního napětí pro zvláště náročné uživatele

David Křížek - 3. místo v závodě TRANSAT 6,5 - plavba přes Atlantik

11


Elektrocentrály pro 21 století pod přezdívkou GENE 21 Ručně nesené lehké elektrocentrály „pro elektrický proud na cestách“ Mini – elektrocentrály HONDA jsou nejlehčími zdroji el. energie na světě. Díky své kompaktní konstrukci a originálnímu technickému řešení je dosaženo nejenom menších rozměrů o 50 %, ale i snížení hmotnosti o 50 % oproti konvenčním elektrocentrálám. Proto jsou „mini – HONDY“ přímo ideálním pomocníkem všude tam, kde je nutný rychlý, lehký, výkonný a kvalitní zdroj elektrické energie.

Ekologie především Již dnes spalovací motory HONDA v těchto elektrocentrálách vyhovují emisním normám EURO 2 dle směrnice 2002/88/EC, platné od 1. 8. 2008. Díky svému nadčasovému designu dosahují mini elektrocentrály HONDA o více než 10 % nižší hlučnost, než stanovuje Etapa II evropské normy 2000/14/EC, platné od 3. 1. 2006. Nízké provozní náklady Kvalitní mini 4 – taktní motor HONDA, používaný v těchto elektrocentrálách, má minimální spotřebu paliva. Doporučované palivo je benzín Natural 95. Pomocí inteligentního ovládání motoru v závislosti na zatížení došlo ke snížení spotřeby paliva o 40 % a např. elektrocentrála EU20i na plnou nádrž (4,1 l) bez nutnosti tankování pracovat nepřetržitě až 10 hodin. Perfektní kvalita elektrické napětí Invertorová technika použitá v elektrocentrálách EU10i a EU20i zajišťuje mimořádně kvalitní a stabilní dodávku el. proudu. Stejně jako jsou tyto elektrocentrály určeny pro napájení spotřebičů na chatách, v karavanech či na lodích, lze těmito elektrocentrálami napájet velmi citlivé spotřebiče, výpočetní techniku nebo dokonce lékařské přístroje apod. V případě EX 7 je cyklokonvertorový alternátor ideálním zdrojem pro elektronářadí nebo potom k dobíjení akumulátorů. Široké využití Jinde na světě nevídaný, je u EU10i a EU20i systém velmi snadného „zfázování“ dvou identických elektrocentrál. Výkon takto propojených elektrocentrál je 2000 VA, resp. 4000 VA. Lze tak napájet spotřebič s dvojnásobným příkonem.

Špičková kvalita el. proudu

Lehká a kompaktní

Možnost zfázování dvou elektrocentrál

Dobíjení akumulátorů

Minimální provozní náklady

Možnost zfázování u EU 10i, EU 20i, EU 30is 12


GXH 50

GXH 50

GX 100

GX 200

ELEKTROCENTRÁLY

Typ motoru

Ka N I V NO 09 20 EU 30 i handy

EM 65 is

EU 65 is

3 / 2,6 230 / 50 1 11,4

Typ motoru

12 12 GX 160 163 vzduchem ruční 5,8 1,6 91 invertor IP 23 ano ano ano ano 620 370 490 35

GX 390

GX 200

GX 340

GX 390

89

13


Pomáháme vítězit nejlepším...

Bratři Smržovi při závodech MS Superbike

Výkonné, malé, s absolutně stabilní frekvencí a napětím KOMPAKTNÍ A LEHKÉ Tato řada výkonných invertorových elektrocentrál je zcela nová a svojí konstrukcí zcela ojedinělá. Díky své kompaktní konstrukci a originálnímu technickému řešení je dosaženo menších rozměrů a snížení hmotnosti o 50 % oproti konvenčním elektrocentrálám dané výkonové kategorie. Jak funguje invertor? Multipólový alternátor je bezprostřední součástí motoru a nahrazuje svojí hmotností setrvačník. Během otáčení se indukuje vysokofrekvenční (500Hz) 3 – fázový proud. Ten je podáván do invertorové jednotky, kde dochází k jeho usměrnění a pomocí elektronické jednotky PWM („Pulse Wave Modulator“) se formuje konečný jednofázový el. proud o frekvenci 50 Hz. Ideální kvalita el. proudu Invertorové elektrocentrály HONDA vykazují ideální průběh sinusové křivky napětí bez jakéhokoliv zkreslení či deformace. Díky revoluční technologii je možné používat tyto elektrocentrály k napájení větších celků citlivých na kvalitu napájení, např. jako záložní zdroje pro počítačové sítě nebo fototechniku atd. Snadné zdvojnásobení výkonu V případě EU30iS lze velmi snadno společně propojit speciálním kabelem dvě identické elektrocentrály. Výkon takto propojených elektrocentrál činí 6000 VA, což umožňuje napájení spotřebičů s dvojnásobným příkonem. Ekologie především Již dnes spalovací motory HONDA v těchto elektrocentrálách vyhovují emisním normám EURO 2 dle směrnice 2002/88/EC platné od 1. 8. 2008. Díky svému nadčasovému designu dosahují mini elektrocentrály HONDA o více než 10 % nižší hlučnost, než stanovuje Etapa II evropské normy 2000/14/EC, platné od 3. 1. 2006. Dignostika EM 50iS a EM 65iS jsou opatřeny elektronickým diagnostickým systémem. Takzvaný i Monitor neustále hlídá a zároveň ukazuje na LCD displeji stav motohodin, aktuální odběr VA, otáčky motoru a stav dobití akumulátoru. Pro servisní účely je tento diagnostický systém opatřen pamětí, podle níž lze v případě poruchy indikovat její příčinu.

14


konvenční alternátor

setrvačník motoru

ELEKTROCENTRÁLY

Dříve

Nyní

multipólový alternátor GENE 21

Invertor Honda versus ostatní invertory

-

Perfektní stabilita frekvence a napětí

-

Superlehká manipulace – optimální vyváženost, inteligentní Clip systém transportní rukojeti

-

Nízké provozní náklady

-

i Monitor s LCD displejem

-

Profesionální motor s elekrostartem

i Monitor diagnostický systém i Monitor zřetelně ukazuje obsluze veškeré důležité provozní údaje a vyhodnocuje závady, které se zobrazují na displeji ve formě kódu.

15


Třída rámových „jednofázovek“ V dnešní době je elektrický proud samozřejmostí a vhodná zásuvka není obvykle daleko. Co ale dělat v případě, když se dostanete do míst, kde není možno najít potřebnou přípojku elektrického proudu? Zvláště při zakládání staveb, údržbě silnic, při zásahu hasičů nebo při likvidacích přírodních katastrof přichází ke slovu tyto nezávislé zdroje elektrické energie. Řemeslník nebo záchranář, jejichž činnost je bezprostředně vázána na spolehlivost zdroje elektrické energie, musí mít k dispozici 100% spolehlivý stroj. Elektrocentrály řady EC a ECM tvoří svojí konstrukcí, výkony od 2,2 kVA do 6 kVA a hlavně spolehlivostí páteř na trhu elektrocentrál této kategorie. Jsou vybaveny jednoduchou kapacitní regulací výstupního napětí, proto jsou vhodné pro pohánění např. elektrického nářadí, elektromotorů, topení či osvětlení. Vzhledem ke své regulaci nejsou příliš vhodné pro napájení jemné a citlivé techniky. 

Odolný ocelový rám

Průmyslový, spolehlivý motor

Snadná a nenáročná údržba

Odolný alternátor vůči přetížení

Splňují EURO2 (2002/88/EC a 2000/14/EC)

����������

Typ motoru

16

�����������

��������

��������


Při zakládání nových staveb velkých investičních celků, jakými jsou dálnice, tunely, mosty, ale i při výstavbách rodinných domků a drobnějších stavbách je potřeba napájet elektromotory, pily, svářečky, osvětlení „motorovým“ proudem. Elektrocentrály HONDA řady ECT, ECMT jsou mobilní zdroje, disponující výkonem 6,5 kVA ve třífázovém provedení. Konstrukce alternátoru spolu s regulací napětí pomocí „kompoundního“ transformátoru (na každou fázi jedno trafo) je odolnější než běžné elektrocentrály stejné třídy. Alternátor ECT 7000P je asynchronní s elektronickou regulací tzv. AVR (Automatic Voltage Regulator), odolný proti jednorázovým skokovým zátěžím. Díky elektronické regulaci AVR je vhodný i k napájení spotřebičů citlivějších na kvalitu napájení.

Robustní rámová konstrukce

Profesionální motor s dlouhou životností

Možnost verze s nádrží pro 25 l paliva

Vysoký výkon při minimálních provozních nákladech

Nenáročnost na údržbu

ECT 7000

ECT 7000P

zásuvky

ELEKTROCENTRÁLY

Třída pro 3 fáze

Voltmetr a počítadlo motohodin

a NK I V NO 09 20

ECMT 10

ECMT 7000

9 (3) / 8 (2,8)

11,6 / 12

Typ motoru

GX 620K1 614 elektrické 23,7 4,5 100 AVR 25 A + proudová ochrana

1000

760

620

166

17


Třífazová elektrocentrála se svářečkou Honda Power Equimpment nově dodává na český trh třífázovou elektrocentrálu se svářečkou - svařovací proud 40 - 200 A.

Svařovací proud (A) Ø elektrody při 30 % (mm) Typ motoru

Ka N I V NO 09 20

Ovládací panel elektrocentrály

Perfektní kvalita řízená elektronikou

EW 200 6 (3,2) / 5,5 (3,2) 400 / 230 / 50 0,8 / 1 9 / 14 ~ 1/1 40 – 200 4 GX 390 389 Vzduchem Ruční 6,5 2,5 100 AVR IP 21 Ano Ano Standardně 865 x 700 x 580 107

Pro pohánění běžných elektrospotřebičů, ale i jemné techniky s elektronikou jsou přímo určeny elektrocentrály HONDA řady EM. Díky elektronické regulaci výstupního napětí (AVR) dochází ke kvalitní filtraci sinusové křivky výstupního napětí. Elektrocentrály typu EM jsou nadstandardně vybavené a spolehlivé mobilní zdroje energie se sníženou hlučností. Typy s elektrickým startérem jsou vhodné k instalaci jako záložní zdroje s automatickým startem.  Vhodné pro všechny spotřebiče  Elektronická regulace napětí AVR  Ovládací panel s nutnými přístroji  Největší modely v provedení celokapotáže  Možnost dálkového startování s automatikou

Možnost zakoupení příslušenství:

 podvozek  závěs na jeřáb  dálkové ovládání

18

Svařovací proud (A) Ø elektrody při 30 % (mm) Typ motoru

EM 4500 CXI CXSI 4,5 / 4,0 230 / 50 1 17,4 ~ 1/1 12 8,3 GX 340 337 vzduchem ruční / elektrické 25 2,6 98 AVR IP 23 19 A ano ano ano volitelné volitelné 680 (880) × 530 × 545 86 / 94

EM 5500 CXI CXSI 5,5 / 5 230 / 50 1 21,7 ~ 1/1 12 8,3 GX 390 389 vzduchem ruční / elektrické 25 3,5 97 AVR IP 23 23 A ano ano ano volitelné volitelné 680 (880) × 530 × 545 88 / 96


19

ELEKTROCENTRÁLY


Jak poznám originální elektrocentrálu Honda Podle čeho se pozná originální elektrocentrála HONDA? Mnozí výrobci elektrocentrál pro pohon svých alternátorů využívají špičkové motory největšího světového výrobce motorů – HONDA. Takový motor je označen nápisem HONDA. Nejedná se tudíž o elektrocentrály HONDA, ale pouze o elektrocentrálu poháněnou motorem HONDA („Powered by Honda“). Originální elektrocentrálu HONDA poznáte podle nápisů „HONDA“ i na ostatních dílech elektrocentrály a samozřejmě podle nezbytného výrobního štítku, na kterém je vedle označení typu elektrocentrály uvedena i adresa továrny HONDA (viz. obr.).

Pro vás to znamená, že všechny součásti stroje jsou dokonale sladěny, dostatečně výkonově dimenzovány a kvalitativně prověřeny. Proto si HONDA může dovolit poskytnout 5 let záruky, nejenom na motor, ale na celý stroj, dokonce i na stroj pro profesionální použití! Každá elektrocentrála HONDA dodaná na trh je opatřena nezbytným návodem pro obsluhu v českém jazyce, jehož součástí je i prohlášení o shodě, potvrzující kvalitu a bezpečnost stroje. Vyvarujte se nákupu zařízení, jako jsou elektrocentrály u neautorizovaných prodejců, kteří mnohdy zákazníkovi pod značkou HONDA nabízejí kopii či plagiát, kterým se snaží zneužívat dobrého jména HONDY. Riskujete tím své zdraví, vzhledem ke kvalitě bezpečnostních opatření u takových strojů, popř. přinejmenším poškození napájených spotřebičů vzhledem ke kvalitě el. proudu vyprodukovaného takovými plagiáty.

20


Typické znaky HONDA servisu:

• profesionální přístup pracovníků • kvalitní a rychlý servis • pozáruční servis i na stroje starší 10 let • ucelená servisní síť na celém území republiky

Servis – vizitka značky Firma HONDA – motorové stroje vytvořila širokou síť kvalifikovaných prodejců po celé

ELEKTROCENTRÁLY

Servis HONDA = kvalita – rychlost – spolehlivost

České republice. K ní patří samozřejmě kvalitní a rychlý servis. Platí zde pravidlo, že spokojený zákazník dělá nejlepší reklamu.

Servisní činnost je třístupňová: předprodejní, záruční a pozáruční servis. Na všechny tyto tři stupně klade HONDA zvláštní důraz. Předprodejní servis je pečlivý, záruční servis je rychlý a kvalitní, pozáruční servis je pečlivý, rychlý a kvalitní. Samozřejmostí je rychlý systém dodávek originálních náhradních dílů po celé České republice.

Záruční servis Závady vzniklé v záruční lhůtě řeší autorizované servisy v co nejkratší době. Úkolem dealerské sítě je prokázat odbornost a kvalitní přístup při odstraňování závad jakéhokoliv typu. Dle servisních pravidel HONDY opravují autorizovaní prodejci v záruční době výrobky, které byly zakoupeny kdekoliv v České republice. Minimální záruka je 24 měsíců. Každému zákazníkovi HONDA je na stroj zakoupený v České republice poskytována prodloužená záruka až 5 let při dodržení podmínek stanovených v servisní knížce. Každý stroj je opatřen českým návodem a servisní knížkou, která slouží jako „rodný list“ stroje.

21


Přehled elektrospotřebičů * EU 30i handy

EC 2000K1 ECM 2800K2

3000

[●] * **

22

Podmíněno doporučením prodejce Všechny hodnoty uvedené v tabulce jsou přibližné a nezávazné Způsobilost použití elektrocentrály musí být konzultována předem s prodejcem

EC 3600

3600

EC 5000


ECMT 10

EW 200

9000 (3000) 6000 (3200)

EM 65iS

EU 65iS

ELEKTROCENTRÁLY

ECT 7000 ECTM 7000

23


Přehled výkonů elektrocentral HONDA

EC 2000K1

EC 3600

EC 5000

ECT 7000

ECMT 7000

ECT 7000P

ECMT 10

24


ELEKTROCENTRÁLY

EU 30i handy

EW 200

EM 65iS

EU 65iS

25


ČERPADLA

26


Motorová čerpadla Honda pro všechny oblasti použití

Vodní čerpadla jsou ideálním pomocníkem např. při zavlažování zahrad a ploch, jako jsou ovocné sady nebo zeleninová pole. Kalová čerpadla účinně a spolehlivě čerpají kalnou vodu s příměsí drobných pevných částí, písku a dalších příměsí, které se mohou vyskytnout např. na stavbách nebo při likvidaci záplav. Ucelená řada motorových čerpadel HONDA uspokojí jakéhokoliv zákazníka, který má byť sebemenší problém právě s přečerpáváním těchto materiálů, a co víc, bez nutnosti blízké přípojky elektrické energie.

Spolehlivá a s dlouhou životností 

Všechna čerpadla HONDA jsou poháněna výkonnými čtyřtaktními benzínovými motory. Průmyslové motory HONDA tvoří špičku ve spolehlivosti, spotřebě a ekologickém provozu mezi profesionálními motory.

Hospodárné a s nízkými náklady na údržbu 

Motorová čerpadla HONDA jsou konstruována tak, že je hnací hřídel motoru přímo spojena s oběžným kolem čerpadla a skříň čerpadla je připojena k bloku motoru. Žádné řemenové či řetězové převody. Čerpadlo je tak velmi spolehlivé a dá se velmi snadno udržovat a jednoduše čistit.

ČERPADLA

Čerpadla vodní na čistou vodu, kalová na kalnou vodu, speciální vodní vysokotlaká čerpadla

Široký výběr ve výkonech od 130 do 2300 litrů za minutu 

Pracují na principu odstředivého čerpadla a dle modelu jsou schopna dodávat od 130 do 2300 l/min. (7,8 – 13,8 m³ / h)

Základní vybavení motorových čerpadel HONDA 

Vysoce kvalitní kluzné, keramické těsnění s příměsí silikonu

Automatická ochrana motoru při nízké hladině olejové náplně

Šroubení, hadicové nástavce a svorky na hrdle sání i výtlaku

Sací koš umožňující nasátí pouze přípustné velikosti částic obsažených ve vodě

hadicové šrouby hadicové spony sací koš

27


Trocha teorie na téma čerpadla DŮLEŽITÁ POMOC PRO ROZHODOVÁNÍ PŘI VÝBĚRU SPRÁVNÉHO ČERPADLA 1. Důležité pojmy  Sací výška = výškový rozdíl mezi hladinou vody a osou otáčení oběžného kola čerpadla (pro odstředivé čerpadlo max. 7,9 m na úrovni moře; každých dalších 500 m nadmořské výšky sací výšku snižuje o cca 0,6 m)  Celková výška = výškový rozdíl od hladiny nasávané vody až po nejvyšší bod výtlaku vody (výšky výtlaku)  Průtok čerpadla = množství přečerpávané vody 2. Faktory ovlivňující výkon čerpadla Se stoupající výškou výtlaku vody roste i velikost vodního sloupce a jeho váha. Tuto váhu musí čerpadlo překonat. I vnitřní povrch potrubí nebo hadic, záhyby, kolena, ventily, redukce, odbočky, rozbočky atd. kladou odpor průtoku vody, který musí čerpadlo také překonávat. Proto se s růstem výtlačné výšky, s členitostí a délkou potrubí snižuje přečerpávané množství vody. Tyto faktory je nutné brát v úvahu při navrhování např. závlahového systému. V případě složitějších systémů doporučujeme konzultaci odborníka. 3. Výběr správného čerpadla Hlavním kritériem při výběru čerpadla by mělo být max. požadované množství přečerpané vody.   

Čistá voda: vodní čerpadlo HONDA (modelová řada WX, WB, WH) znečištěná a kalná voda (obsahující částice do vel. 30 mm): kalové čerpadlo HONDA (modelová řada WT) Specifikace čerpadla dle průtoku a výšky výtlaku. Jako orientační pomůcka pro volbu správného čerpadla slouží následující diagram:

Jestliže známe potřebnou celkovou výšku vodovodního systému, průsečík na diagramu nám ukáže max. množství vody, které lze přečerpávat.

Upozornění: Netěsnosti ve vodovodním systému vedou ke snižování výkonu čerpadla. Netěsnosti v sací části potrubí mohou vést až k zavzdušnění čerpadla a tím ke ztrátě schopnosti čerpat.

Chemické čerpadlo

Garantovaná hlučnost dB (A)

28

WMP 20X chemické 830 8 32 2 GX 160 106 vzduchem tranzistorové 1,0 3,6 520 � 400 � 450 25,5

Chemické čerpadlo WPM 20 je vhodné na přečerpávání různých chemických látek. Více informací na www.honda-stroje.cz

a NK I V NO 09 20


GXH 50

Garantovaná hlučnost dB (A)

102

103

106

101

ČERPADLA

Vodní miničerpadla, průmyslová vodní čerpadla Mnoho zahrádkářů, vodohospodářů, chalupářů, chatařů, chovatelů, květinářů, profesionálních řemeslníků a celá řada jiných uživatelů se může setkat s potřebou přečerpat, odčerpat určité množství vody, zásobit vodou zavlažovací systém, bazén, požární nádrž a podobně. Rychlá manipulace, jednoduchost a nenáročnost na údržbu i provoz a vysoký výkon, to jsou základní vlastnosti vodních miničerpadel HONDA. Špičková technologie mini 4 – taktníhomotoru HONDA tvoří z těchto čerpadel naprosto ojedinělý výrobek na trhu motorových čerpadel výkonové kategorie do 300 l/min.

Vysokotlaká čerpadla Dodávka velikého množství vody nebo vysoký tlak vody? Pro profesionální vodní čerpadla HONDA žádný problém. Blok odstředivého jednostupňového čerpadla z hliníkové slitiny je namontován přímo na blok motoru a hnací hřídel motoru přímo spojena s oběžným kolem čerpadla. To celé uloženo do ocelového trubkového rámu dělá z tohoto celku skutečně neúnavného pomocníka pro profesionální použití.    

Ka N I V NO 09 20

Profi konstrukce pro nepřetržité použití Spolehlivý a úsporný 4 – taktní motor Jednoduchá obsluha Konstrukční prvky umožňující dosažení tlaku 9,5 bar Průtok od 210 do 500 l/min.

� Garantovaná hlučnost dB (A)

WH 10X vysokotlaké 210 8 60 40 mm GXH 50 103 vzduchem tranzistorové 0,5 1,2 420 � 319 � 465 10,8

106

WH 75X vysokotlaké 400 8 75 2 GX 160 106 vzduchem tranzistorové 1,0 3,6 460 � 530 � 450 27

WH 90X vysokotlaké 350 8 90 2 GX 160 106 vzduchem tranzistorové 1,0 3,6 460 � 520 � 450 27

WH 100X vysokotlaké 480 8 95 2 GX 270 107 vzduchem tranzistorové 1,6 6 500 � 550 � 480 51

29


Profesionální kalová čerpadla Důmyslná konstrukce samotného čerpadla omezuje na minimum možnost mechanického poškození a maximálně zjednodušuje přístup obsluhy k pracovním částem čerpadla při čištění a údržbě. Těžkému nasazení, třeba při likvidaci záplav, odčerpávání vody z výkopů, šachet, příkopů, jímek a podobně, odpovídá neobyčejná odolnost robustní konstrukce a použitých materiálů. Kalová čerpadla jsou často používána záchránými složkami ČR. Kalová čerpadla jsou schopna pracovat s čistou vodou, znečištěnou vodou, kalnou vodou s obsahem pevných částic o velikosti až 30 mm.      

Kompaktní přenosné kalové čerpadlo Minutový průtok od 0,7 do 2,3 m³ Snadný přístup při čištění Profesionální 4 – taktní motor s dlouhou životností Sací koš a šroubení v základním vybavení Nejširší nabídka motorových kalových čerpadel

Garantovaná hlučnost dB (A)

106

110

110

Skříň kalového čerpadla

celkový výtlak

výtlak

30

sací hloubka


Křivka výkonů vodních pump HONDA

28 m 25 m 50 m

m

50

85

115

30 m 10 m

m

l/min.

40

100

175

15 m

5m

m

l/min.

180

400

600

l/min.

35 m

25 m

WB 20 *2“

20 m

10 m

m

150

400

800

200

20 m 10 m

m

220

350

430

480

l/min.

WT 30 *3“

150

30 m

15 m

5m

m

200

600

1000

l/min.

25 m 60 m 50 m

WT 40 *4“

100

40 m

KALOVÁ ČERPADLA

50

l/min.

WH 20 *2“

m

25 m

WH 75 *2“

13 m

VYSOKOTLAKÁ ČERPADLA

WT 30 22 m

WX 15 *1,5“

VODNÍ ČERPADLA

29 m

ČERPADLA

10 m

WT 20 *2“

WH 10 *1“

WX 10 *1“

20 m

30 m

10 m

m

120

180

300

370

l/min.

l/min.

15 m

5m

m

400

1000

1500

l/min.

80 m 25 m

150

400

800

40 m

10 m

m

60

165

230

330

l/min.

l/min.

85 m 70 m

WH 100 *2“

55 m

25 m

WMP 20 *2“

m

WH 90 *2“

WX 30 *2“

10 m

CHEMICKÁ ČE RPADLA

60 m

20 m

20 m

10 m

m

150

400

800

l/min.

35 m

m

100

200

300

400

l/min.

* rozměr šroubení

31


SAMOCHODNÝ PÁSOVÝ TRANSPORTÉR

32


Stavby a stavební provozy, zemědělství, zahradnictví, objekty ve svazích, nerovných a špatně přístupných terénech a všude tam, kde je kvůli ztíženým podmínkám obtížná bezpečná manipulace a přeprava jakýchkoliv těžkých nákladů, jsou místa, pro která HONDA zkonstruovala speciální stroj. Pásové transportéry HONDA jsou díky perfektnímu vybavení a výkonům optimálním, univerzálním a velmi šikovným pomocníkem pro nejrůznější druhy prací právě v takových podmínkách. Pohonná jednotka Pásové dopravníky HONDA jsou poháněny stejnojmenným moderním profesionálním čtyřtaktním motorem. Vysoký výkon, spolehlivost, nízká spotřeba paliva, hlučnost, čistota provozu a jednoduchost obsluhy. Spolehlivý servis Ložná plocha a korba Variabilní ložná plocha se snadno několika jednoduchými pohyby rukou dá např. zvětšit či přizpůsobit rozměrům a charakteru přepravovaného nákladu. Po uvolnění aretace lze celý ložný prostor sklopit. Elastické pojezdové pásy Pohyb stroje na pásech zaručuje perfektní stabilitu stroje a maximální přilnavost k povrchu za jakýchkoliv podmínek. Díky veliké styčné ploše s povrchem je zajištěna výborná trakční schopnost stroje. Regulace rychlosti pojezdu Dva menší modely jsou opatřeny osvědčenou mechanickou převodovkou se dvěma rychlostními stupni vpřed a zpátečkou. U modelu HP500 je použita hydrostatická převodovka s možností plynulé regulace rychlosti pojezdu vpřed i vzad.

SAMOCHODNÝ PÁSOVÝ TRANSPORTÉR

Univerzální pomocník

Ovládání Všechny nezbytné ovládací prvky jsou přehledně uspořádány v prostoru rukojetí obsluhy. Je tak zaručena okamžitá dosažitelnost všech ovladačů a optimalizována ovladatelnost stroje během provozu. Svahová dostupnost I naložený pásový transportér HONDA bezpečně vyjíždí do svahu ve sklonu až 25°

TYP

HP 350

HP 450

Typ motoru

GXV 160

GXV 160

97

98

99

mechanický 2 + 1

mechanický 2 + 1

hydrostatický

1,6 l

1,6 l

3,6 l

Garantovná hlučnost dB (A) Převod Objem palivové nádrže Délka / šířka / výška

HP 500 HK1 GX 160

1720 / 635 / 1015 mm

1900 / 635 / 1055 mm

2140 / 650 / 1100 mm

Hmotnost

149 kg

181 kg

197 kg

Max. zatížení

350 kg

450 kg

500 kg

Pojezdová rychlost vpřed

0 - 3,5 km

0 - 3,5 km

0 - 4,3 km

Pojezdová rychlost zpět

0 - 1,3 km

0 - 1,3 km

0 - 3,6 km

Maximální náklon stroje

200 1,2

200

250

1,2

1,2

Spotřeba

33


Pásový dopravník – detaily

Nouzový vypínač pojezdu Za jízdy je tato páka sklopená k rukojeti. Bezpečnost spočívá v tom, že pokud se tato páka z jakéhokoliv důvodu uvolní, stroj se okamžitě zastaví, ale motor běží dál.

Ovládání hydrostatického pojezdu Hydrostatický pojezd pro citlivé ovládání rychlosti pojezdu

Ovládání vyklápění korby Pro jednoduché sklopení korby stačí jediný pohyb.

Ložná plocha Jednoduchým způsobem můžete ložnou plochu zúžit nebo rozšířit a optimálně ji tak přizpůsobit nákladu.

Pracoviště obsluhy obsahuje přehledné ovládací prvky

Robustní podvozek s objemnou korbou odpovídá nosnosti 350 - 500 kg nákladu

Velmi přesné ovládání zajišťuje citlivá, vícestupňová nebo hydrostatická převodovka

Pojezdové pásy Pro bezpečné a přesné vedení i v náročném terénu poslouží elastické pásy.

34

Řídicí páka Pouhým zmáčknutím této páky zablokujete příslušný pás a tím určujete směr a pohyb doprava či doleva.

Otevření korby Pro jednodušší manipulaci s nákladem, je možné odstranit zadní čelo korby.


Krajina pokrytá vrstvou sněhu má své kouzlo, ale majitelé horských chat, chalup, hotelů, domů, podnikatelských či průmyslových objektů musí řešit existenční problém, jak rychle a spolehlivě odstranit sníh z komunikací, parkovacích ploch či dokonce plochých střech např. obchodních center. Ideálním partnerem v tomto případě je sněhová fréza HONDA. Každý uživatel jistě ocení kvalitní konstrukci, široký záběr, výkonné profesionální motory se spolehlivým startem a snadnou obsluhu. Špičku na trhu tvoří hybridní sněhové frézy. V takovém případě spalovací motor přímo pohání pouze dvoustupňový mechanizmus odhozu sněhu a výkonný alternátor. Pojezdové pásy jsou poháněny výkonnými elektromotory. Malé sněhové frézy Tato třída sněhových fréz nachází své uplatnění při úklidu sněhu na menších plochách. Jsou vhodné jak pro hobby použití (např. okolo rodinných domků), tak i pro profesionální nasazení. Stroje jsou vybavené 4 – taktními, ekologickými motory HONDA. Pojezd zajišťuje mechanická dvoustupňová převodovka se zpátečkou, popřípadně hydrostatická převodovka. 

Skvělý poměr, cena a výkon

Lehká, kompaktní, skladná

Elastické pásy, které neporuší

SNĚHOVÉ FRÉZY

Sněhové frézy

upravovaný povrh 

Inovovaný šnek si lehce poradí i se zmrzlým sněhem

TYP Motor - vzduchem chlazený Výkonová kategorie (HP) Startování Převodovka

HS 621 K1 / GE

HS 622 ET/HT/HTS

HS 760 K1 ET /ETS

GX 160

GX 160

GX 200

5,5

5,5

5,5

ruční

ruční (elektro)

ruční

bez pojezdu

mechanická 2 + 1R

hydrostatický tempomat

522

550

605

kolový

pásový

pásový

1,25

3,6

3,6

33

37

42

max. 10 m

max. 14 m

max. 14m

Ovládání odhozu sněhu

ruční

ruční

ruční / elektromechanické

Rozměry D x Š x V (mm)

1230 x 570 x 980

1500 x 550 x 1125

1390 x 620 x 1075

41,5

68 / 68 / 77

90 / 99

Počet rychlostí

-

2 vpřed + 1 vzad

plynulý

Garantovaná hlučnost dB (A)

-

100

102

Světlomet

ne

ne / ano / ano

ano

Max. spotřeba (l/hod)

1,2

1,2

1,2

Šíře záběru (mm) Typ podvozku Kapacita nádrže (l) Kapacita odhozu sněhu (t/hod) Vzdálenost odhozu

Suchá hmotnost (kg)

35


S námi nezapadnete… Sněhové frézy střední třídy Střední třída sněhových fréz je určena především pro profesionální nasazení všude tam, kde je v zimním období příval a následné odklízení sněhu z chodníků, cest, parkovišť a průmyslových objektů na denním pořádku. Pojíždění ovládané hydromotorem umožňuje plynulou a citlivou regulaci rychlosti pojíždění. Kvalitu stroje podtrhuje použitý profesionální a spolehlivý 4 – taktní motor HONDA se spolehlivým „studeným“ startem. 

Vysoký hodinový výkon

Dvoustupňový mechanizmus odhozu sněhu

Hydrostatická převodovka

Elastické pojezdové pásy, zajišťující 100% kontakt s povrchem

Možnost nastavení výšky sběru do několika úrovní

TYP Motor - vzduchem chlazený

HS 1180K1 ET

GX 270

GX 340

9,0

11,0

Startování

ruční / ruční - elektrické

ruční

Převodovka

hydrostatický tempomat

hydrostatický tempomat

Výkonová kategorie (HP)

710

810

pásový

pásový

Kapacita nádrže (l)

6

6,5

Kapacita odhozu sněhu (t/hod)

50

65

max. 15 m

max. 17 m

1474 x 725 x 1022 / 1038

1474 x 810 x 1022

Šíře záběru (mm) Typ podvozku

Vzdálenost odhozu Rozměry D x Š x V (mm) Suchá hmotnost (kg) Počet rychlostí

110 / 113

122

plynulý

plynulý

104

104

bezstupňové / mechanické

bezstupňové / mechanické

Palivoměr

ano

ano

Světlomet

ano

ano

ruční / elektromechanické

ruční

2,4

2,6

Garantovaná hlučnost dB (A) Nastavení výšky sběru

Ovládání odhozu sněhu Max. spotřeba (l/hod)

36

HS 970K1 ET / ETS


Jako jeden z předních výrobců investuje HONDA ohromné prostředky do ochrany životního prostředí. Tomu odpovídá i progresivní technologie hybridních pohonů. Tak jako u automobilů HONDA s hybridním pohonem IMA „Integrated Motor Assist“ používá HONDA obdobný systém pohonu i u svých špičkových sněhových fréz. Jedná se o spojení čtyřtaktního motoru HONDA s výkonným alternátorem, napájejícím servomotory pojezdu. Ovládání stroje se proto omezilo na pouhá tlačítka na ovládacím panelu – „Control by Wire“. K tomu je tato nadčasová technika „zabalena“ do nadčasového designu. 

Čistý spalovací motor splňující emisní normu EURO 2 (2002/88/EC)

Spolehlivý start pomocí elektrostartéru

Vylepšený mechanizmus odhozu sněhu

Lehká a kompaktní konstrukce

Mimořádně nízká spotřeba paliva

HSM 1180i E / ZE

HSS 1380i E

HSM 1390i E / ZE

HSM 1590i E

GX 340

GXV 390

GX 390

GX 440 IU

11,0

13,0

13,0

15,0

elektrické

elektrické

elektrické

elektrické

2 elektromotory

2 elektromotory

2 elektromotory

2 elektromotory

800

810

920

920

pásový

pásový

pásový

pásový

Kapacita nádrže (l)

5,7

5,5

5,7

5,3

Kapacita odhozu sněhu (t/hod)

72

65

83

92

max. 19 m

max. 17

max. 19 m

max. 21 m

1720 x 800 x 1340

1560 x 825 x 1155

1720 x 920 x 1340

1830 x 920 x 1340

233 / 242

161

245 / 255

268

plynulý

plynulý

plynulý

plynulý

TYP Motor - vzduchem chlazený Výkonová kategorie (HP) Startování Převodovka Šíře záběru (mm) Typ podvozku

Vzdálenost odhozu Rozměry D x Š x V (mm) Suchá hmotnost (kg) Počet rychlostí

104

100

105

104

Stranové naklápění

elektrohydraulické

ne

elektrohydraulické

elektrohydraulické

Nastavení výšky sběru

elektrohydraulické

manuální

elektrohydraulické

elektrohydraulické

Palivoměr

ano

ano

ano

ano

Světlomet

ano

ano

ano

ano

elektromechanické

elektromechanické

elektromechanické

elektromechanické

2,6

2,6

2,6

2,6

Garantovaná hlučnost dB (A)

Ovládání odhozu sněhu Max. spotřeba (l/hod)

SNĚHOVÉ FRÉZY

Hybridní sněhové frézy

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE činnost poháněná elektromotorem

činnost poháněná spalovacím motorem frézovací mechanismus

spalovací motor

elektro servomotor

pojezd

řídící jednotka

akumulátor

mech. spojení elektrospojení alternátor

Nabídka sněhových fréz větších rozměrů a výkonů na www.honda-stroje.cz

37


HONDA – motorové stroje dále nabízí... 

Sekačky

Zahradní traktory

Křovinořezy

Lehké ručně nesené stroje

Minirotavátory Travní sekačky: Řada sekaček HONDA splňuje všechny náročné požadavky uživatelů sekaček. Honda dodává na český trh ucelenou řadu sekaček, včetně sekaček na mokrou trávu. Sekačky HONDA přinášejí prestiž na Vaší zahradu a ekologický přístup k přírodě.

Travní traktory: Travní traktory HONDA letos nově s turbo sacím efektem snoubí produktivitu, komfort, kvalitu, spolehlivost a bezpečnost se silou ekologického 4 – taktního motoru HONDA. Originální způsob sekání a sběru trávy.

Ručně nesené stroje: Z této skupiny strojů HONDA na trh dodává křovinořezy, plotostřihy, zahradní fukary a postřikovače. HONDA jako první vyrábí i všechny ruční stroje s 4 – taktním motorem, který je díky nižší spotřebě paliva a nižší hladině emisí šetrnější k životnímu prostředí o 85 %oproti dvoutaktním motorům.

Mini rotavátory: Nepostradatelným pomocníkem při zpracování půdy je již mnohým známý rotavátor. Do malých prostorů, malých zahrádek a záhonků s květinami či zeleninou a ke kypření „lehčích“ půd jsou přímo určeny minirotavátory HONDA. Se svým širokým příslušenstvím jsou výkonnými pomocníky na údržbu okrasných trávníků.

38


HONDA – MARINE – vodní svět... 

Lodní motory HONDA – MARINE

Tak jako na souši je i na vodě jméno HONDA synonymem spolehlivosti, technické vyspělosti a inovace. HONDA MARINE jako první na světě vymyslela čtyřtaktní lodní motor a od té doby tuto technologii přivedla až na samou hranu dokonalosti. HONDA vždy kladla důraz na ekologii a zakládá si na tichosti svých motorů. I proto si z každým „stříbrným“ motorem z její široké nabídky můžete užívat vodních radovánek plnými doušky....

Výkon motorů od 2,3 HP - 225 HP

Nafukovací čluny honWave Dnes k Vám přichází HONDA MARINE také s nabídkou nafukovacích člunů. Jsou ideálním společníkem pro obsluhu jachet, rybářské vyjížďky, nebo jen tak pro potěšení z jízdy. Díky velkému průměru plováků je zajištěna skvělá plovatelnost a stabilita. Také díky široké paletě délek od 2 m do 4 m a třem typům podlážek si vybere úplně každý. A co víc, složení a rozložení člunu můžete provést sami během několika minut. Zkrátka společně s motory HONDA MARINE máte ideálního společníka pro Vaše volné chvíle u vody... NOVINKA - lodě pro volný čas, sety s motory HONDA za zvýhonděnou cenu

39


Pouze stroj opatřený tímo certifikátem je originál HONDA

Autorizovaný prodejce HONDA je odborně vyškolen pro prodej a servis

...toto je součastnost 2009

Takhle to začalo.... 1965

Váš autorizovaný prodejce

Firma HONDA si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejích povinností. Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Vydává BG Technik – výhradní zastoupení HONDA Power Equipment Rok vydání 2009

www.honda-stroje.cz

HONDA industry  

centrály a čerpadla

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you