Page 1

Primátor Senice Ľubomír Parízek

Námestie nie je úplne podľa mojich predstáv >> 3

Záhorí

>>

Rozhovor s Adelou Banášovou

O chlp svetlejšie Vianoce v Senici >>6

0€

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie December 2011 Číslo 28. © Vydáva: OZ Za lepšie Skalicko

Vianočné trhy po celom Záhorí

2. Zahorácky Republikový Bál bude 4.2. 2012 v Skalici


Región Záhorí

editorial ...štastné a veselé :) Všetko naokolo nás nám už pripomína tie najradostnejšie sviatky v roku, Vianoce. Čas je neúprosný a Vianoce sú po roku opäť tu. Atmosféru Vianoc sa nám rozhodli priblížiť aj obecné a mestské úrady tým, že niektoré každoročne, a niektoré tento rok po prvý krát, pripravili vianočné trhy. Varené víno, punč, pečienky či mastené chleby nám dávajú možnosť sa na chvíľu zastaviť a stretnúť s priateľmi, či rodinou na spoločnej akcii. Na stránkach vášho obľúbeného mesačníka vám prinášame krátky prehľad, kde všade sa takto môžete stretnúť a vychutnať si tú pravú vianočnú náladu aj vo vašej obci či meste. Kompletný zoznam budeme aktualizovať na našej webstránke www.zahori.sk, kde prinášame denne aktuálne informácie z vašej ulice. V decembrovom čísle si nájdete viacero vianočných tém. Či už rozhovor s Adelou Banášovou, ktorá nám v interview počas podujatia „O chlp svetlejšie Vianoce“ priblížila svoj vzťah k psíkom alebo Janka Kluková, ktorá sa vo svojom stĺpčeku zamyslela nad rizikami a možnosťami, ktoré prinášajú Vianoce. Celá redakcia mesačníka Záhorí Vám praje šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré v novom roku 2012. Matej Hajdin šéfredaktor

Záhorí

0€

Vychádza: 10. decembra 2011 Číslo: 28 Registrácia na MK SR: EV 3897/09 ISSN 1338-4112 Bezplatný mesačník regiónu Záhorie Web: www.zahori.sk/noviny Email: info@zahori.sk Kontakt na redakciu: 0907 655 433 Šéfredaktor: Matej Hajdin Grafická úprava: INAT s.r.o. © Vydáva: OZ Za lepšie Skalicko, Potočná 54, 90901 Skalica Neprešlo jazykovou úpravou.

>>

V skratke

Skalickí a holíčski seniori v Divadle Aréna V bratislavskom Divadle Aréna sa 11. novembra uskutočnilo stretnutie seniorov. Názov divadelného predstavenia „Boh masakra“ sa možno zdá byť príliš tvrdý, avšak jednalo sa o horkú komédiu. Predstavenie bolo zavŕšením predošlého mesiaca, ktorý je venovaný úcte k starším. Tým, ktorí celý život tvorili hodnoty a dnes sú odkázaní na iných. ST

Prevencia úrazov na cestách a dopravná výchova Občianske združenie Dúhovka v Malackách usporiadalo 18. novembra besedu s názvom “Bezpečne na cestách v Malackách” so žiakmi prvého stupňa. Počas takmer hodinovej besedy si viac ako 100 detí vypočulo odporúčania o tom, ako je potrebné sa správať na cestách. JH

i

Viac na www.zahori.sk

“web

Denne aktuálne spravodajstvo

www.zahori.sk Aktuálne na sociálnej sieti

www.facebook.sk/regionzahori

Pacienti skalickej nemocnice majú k dispozícii najmodernejšiu diagnostiku Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica otvorili 16.novembra slávnostne novo zrekonštruované rádiodiagnostické oddelenie, vybavené najmodernejšími prístrojmi.

pacienta v rámci jedného vyšetrenia. Výrazne skracuje čas prípravy pacienta na snímanie, čas nastavenia prístroja, snímania, spracovania a stanovenia diagnózy. Nový röntgenový systém tiež prispieva ku skvalitneniu a zrýchleniu vyšetrenia. Digitálny mamograf umožňuje v porovnaní s doterajšími zariadeniami na skríning prsníkov presnejšiu diagnostiku a jednoduchšiu manipuláciu. Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica sa môže pochvaliť aj novým ultrazvukovým systémom, ktorý je kompletným ultrazvukovým riešením, schopným uskutočniť ľubovoľné vyšetrenie širokého spektra pacientov. Soňa Trubačiková

Pacienti majú k dispozícii počítačový tomograf, obsahuje moderné technológie, ktoré spájajú výrazne nižšiu úroveň radiačnej záťaže pacienta s rýchlosťou vyšetrenia a s vysokou kvalitou diagnostického obrazu. Priemer otvoru až 78 cm zabezpečuje pohodlie pre pacienta, odstraňuje stiesnený pocit a personálu umožňuje pohodlný prístup k pacientovi. Vďaka veľkej nosnosti stola a 100 kW generátoru umožňuje vyšetriť pacientov s hmotnosťou až do 220kg. Ďalšou inováciou vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica je prístroj magnetickej rezonancie s využívaním špeciálnej technológie. Tá umožňuje zobraziť celé telo

Digitálny mamograf umožňuje presnejší skríning prsníkov

Predplatné mesačníka Záhorí - objednávkový kupón PREDPLATNÉ NA ROK 12 ČÍSIEL 6€ Meno a priezvisko: Adresa: Mesto:

PSČ:

*Číslo účtu:

*Kód banky:

*len v prípade ak je predplatné hradené prevodom z bankového účtu

ZÍSKAJTE

Číslo telefónu:

DARČEK

Objednávkový kupón zašlite na adresu: OZ Za lepšie Skalicko Potočná 54, 90901 Skalica Číslo účtu: 2618238001/5600

K PREDPLATNÉMU

2

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

Email:

0€

DECEMBER 2011

Každý predplatiteľ získa jednorazovú vstupnú kartu do

METRO Cash&Carry Devínska Nová Ves

www.zahori.sk


Región Záhorí NOVÉ NÁMESTIE V SENICI slávnostne otvorili 11.11.2011 v rámci už tradičného Martinského svetlonosenia. Projekt na toto moderné námestie stál približne dva milióny eura bol financovaný prevažne z eurofondov.

Parízek: Nie je to úplne podľa mojich predstáv Senické moderné námestie vyvolalo množstvo pozitívnych i záporných reakcií. Vybrali sme sa teda priamo za RNDr. Ľubomírom Parízkom, aby nám bez ostychu odpovedal na otázky. Vyzerá toto námestie podľa Vašej predstavy? To je dosť zložitá otázka. Treba si uvedomiť, že to bol celý proces. Po prvé sa robil výber projektanta, potom sme dali množstvo pripomienkových konaní a ďalší aspekt bol krátkosť času a finančné možnosti. Nie je to teda úplne podľa mojich predstáv, ale viem sa s tým stotožniť. S akými reakciami ste sa stretli od obyvateľov? V súčasnej dobe už s dobrými. Mnoho diskusií vyvolal výrub stromov. I keď sa vysadilo zopár

>>

>>72

nových stromčekov, myslíte si, nových že nahradia dostatočne lavičiek tie pôvodna námestí né? Musím povedať, že aj ja som bol proti výrubu stromov, ale proti tomu projektu sa už nedalo ísť. Uvidíme, ako sa ujmú a akým spôsobom sa bude tvoriť tá zeleň. Zeleň za kaplnkou a za kostolom tu ponechávame v tej podobe,

V skratke

Skalickí a malackí lekári neštrajkujú V Malackách nedal výpoveď nikto a v Skalici stiahli v pondelok lekári svoje výpovede. Podľa riaditeľa Patrika Fialu dosť pomohlo memorandum vlády.

www.zahori.sk

Ľubomír Parízek primátor Senice

takže vlastne sa zmenila len idea tohto námestia. Seničanov prekvapilo to množstvo lavičiek na námestí a v jeho okolí. Je to záležitosť projektu, do ktorého sa už nesmelo zasahovať? Áno je to záležitosť projektu, a keď ten projekt je odsúhlasený a finančné prostriedky z EÚ sú vyčlenené, tak tam už nezmeníte nič. Tam ak zmeníte červenú na zelenú, lavičku posuniete, lavičku

nedáte, tak to je už problém. Osobne si myslím, že za 5 rokov tá udržateľnosť pominie a keď sa rozhodneme tam niečo iné urobiť, tak tam bude niečo iné. Ale 5 rokov tam tie lavičky budú, a keď si človek bude chcieť sadnúť, tak si sadne, keď nie, tak nie. To je tak, keď niekto namaľuje obraz a niekomu sa to páči viac, niekomu menej. Každý mal možnosť do toho zasiahnuť, čo mnohí neurobili a každý už pozerá len na finále. Ja som spokojný a nevidím v tom nejaký problém. My by sme skôr potrebovali dostať ten život tých ľudí na to námestie, aby tam boli nejaké akcie, aby to tam ožilo. Potom sa môže ukázať, že tých lavičiek tam bude ešte málo. Ako to bolo s financovaním tohto námestia? To je projekt v rámci EÚ a teraz sa vyhodnocuje a ukončuje sa proces. Uvidíme koľko finančných prostriedkov tam ešte pôjde z nášho rozpočtu. Ďakujem za rozhovor pán primátor a želáme Vám veľa spokojných obyvateľov. Dominika Piovarčiová

Aktuálne správy z vašej ulice - www.zahori.sk Senická mládež si už zvolila víťaza ankety Z nominovaných osobností, ktoré sa s maximálnym nasadením a presvedčením dlhodobo venujú mládeži a vedia sa za ňu postaviť. Cenu získala učiteľka Mgr. Viera Medňanská.

Minister zahraničia prednášal v Skalici Vo štvrtok (10.novembra) sa konala v rámci týždňa Vedy a techniky na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici prednáška ministra zahraničných vecí SR Mikuláša Dzurindu.

DECEMBER 2011

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

3


Publicistika

Prestieranie Základ pekne prestretého stola tvorí vkusné aranžmán porcelánu, skla, príborov, váz alebo mís s kvetmi, svietnikov a samozrejme už spomínaných obrusov a obrúskov. Každý hosť má pri stole svoje miesto a všetky náležitosti, ktoré k jedlu potrebuje. Na stole pred stoličkou má ľahko položený obrúsok. Niekde podávajú tzv. základný servírovací (klubový) tanier, ktorý ostáva na stole počas všetkých hlavných chodov a naň sa ukladajú všetky taniere. Napravo od taniera sa ukladajú nože ostrím k tanieru a polievkové lyžice špicou hore, naľavo vidličky ostrím hore v poradí podľa menu smerom k tanieru. Nad tanier sa kladie príbor na syr,

múčnik a ovocie. V podstate platí zásada, že nemajú byť na stole položené viac ako tri príbory. Ak je na programe viac chodov, príbory sa prinesú až s novým tanierom. Naľavo od taniera je položený tanierik s pečivom, miska na kompót alebo šalát. Napravo poháre v poradí, v akom nápoje nalievajú, t.j. zľava doprava voda (pivo), biele víno, červené víno, sekt.

Vizitka s menom hosťa sa kladie pred tanier alebo sa oprie o stopku pohára.

Vždy pre dve osoby sa servíruje jedna soľnička a korenička a špáradlá na zuby, ktorých používanie

pri stole však nie je vhodné. Polievka sa servíruje v šálkach alebo v hlbokých tanieroch z pravej strany, podobne sa z tejto strany nalievajú aj nápoje. Ostatné pokrmy sa predkladajú z ľavej strany upravené na mise spolu so servírovacím príborom, ktorým si hosť oddelí porciu položenú najbližšie ku svojej strane a preloží na svoj tanier. Spolu s ovocím sa s príborom tiež podávajú aj misky s vodou, ktoré sa používajú na namočenie prstov. Prsty sa osušia obrúskom alebo zvláštnym uterákom, ktorý ponúka čašník. Nabudúce si povieme o zásadách týkajúcich sa nápojov. Mária Mešťánková, FMK UCM v Trnave

Nabíjateľné verzus jednorazové Blíži sa čas Vianoc a všetci horlivo nakupujeme vianočné darčeky pre svojich blízkych, deti a priateľov. Mnohé z týchto darčekov si vyžadujú pre svoju funkčnosť využitie batérií. Na trhu dnes zoženiete veľké množstvo rôznych batérií. Povieme si výhody batérií, ktoré sú nabíjateľné. Väčšina z nás sa utieka k batériám jednorazovým. Hlavným dôvodom je ich cena. Oproti nabíjateľným batériám sú lacnejšie. Faktom ostáva, že tieto batérie Vás

v konečnom dôsledku vyjdú oveľa drahšie ako keby ste investovali do nabíjačky na batérie a do kvalitných nabíjateľných batérii. Tak ako budú šetriť tieto batérie Vašu peňaženku, tak prispievajú aj k citlivejšiemu zaobchádzaniu s našim životným prostredím. V prípade, že máte doma použité a nefunkčné batérie, tak ich za žiadnych okolností nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale ich zoberte po ceste na nákup do Vášho najbližšieho

obchodného centra, kde zvyčajne nájdete miesto, kde ich môžete odovzdať. Týmto svojím počinom zabezpečíte ich odbornú likvidáciu a prispejete tak k ochrane životného prostredia. Uprednostnite kúpu nabíjateľných batérií a ani Vaše deti Vás nebudú vyháňať na Prvý sviatok vianočný do obchodu z dôvodu nefungovania ich najnovšieho darčeku od Ježiška. Prajem Vám všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov. Štefan Maceják

O možnostiach a rizikách, ktoré prinášajú Vianoce Zo všetkých ponúk, aké som kedy dostala, vyhráva: “Poď so mnou na Vianoce do Azerbajdžanu.“ Znie to lepšie než „Poď so mnou na výlet do Černobyľu,“ a nie tak dobre ako „Poď so mnou na víkend do Florencie.“ Výlet do Černobyľu som odmietla, do Florencie som šla a po návrate som ľutovala, že som nešla radšej do Černobyľu. Teraz som na šialených päť sekúnd zvažovala možnosť stráviť Vianoce v Azerbajdžane. Bol by to svieži výlet. Azerbajdžan je blízko Iránu, tam sa teraz dejú veci, a na skok od Turecka, tam som tiež ešte nebola, lebo tie tri roky, ktoré tam pracovne strávil môj dobrý priateľ, neboli dosť dlhé na to, aby som ho navštívila. Na druhej strane, Vianoce sú v mojej rodine posvätné. Stará mama si zloží z hlavy šatku a nahlas odrieka Otčenáš, otec prestane pripomínať, že neverí v Boha a otvára ústa v rytme modlitby. Mama hádže do kútov orechy. Z druhej strany sa o dvere obrovským zadkom opiera pes a má šťastie, inak by dostal orechom do oka. Viem dobre, že nikam nepôjdem, iba mám rada možnosť voľby, aj keď každá možnosť prináša isté riziká. Ísť do Azerbajdžanu a porušiť rodinnú tradíciu alebo neísť do Azerbajdžanu a dúfať, že to 24.decembra neoľutujem. Alebo v ľútosti nad zmareným výletom zaviazať starej mame späť na hlavu šatku, takže bude pripomínať azerbajdžanskú moslimku a riskovať, že ma trafí do oka orech. Štastné a veselé. Jana Kluková

4

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

DECEMBER 2011

www.zahori.sk


Región Záhorí Záhoráci v Európskom parlamente

Zamatová spomienka

Územný spolok Slovenského Červeného kríža Senica organizoval na pozvanie Európskeho parlamentu návštevu Bruselu v dňoch 19. - 22. novembra 2011. Prvý deň navštívili mesto, hlavne jeho historickú časť, a nasledujúci deň strávili v Európskom parlamente. Popoludnie využili na nákup belgických praliniek a ochutnaní piva. Gbely.sk

>>

Revolučné dni v Moravskom Jáne môžete sledovať deň po dni na www.zahori.sk!

www.zahori.sk

14.11. vysádzať v extraviláne Skalice. Stromy vytvoria systém vetrolamov a biokoridorov. Výsadbu bude realizovať moravská firma Lesy Horňácko, ktorá sa problematikou výsadby stromov zaoberá niekoľko rokov, čo by malo byť zárukou úspešnej realizácie projektu. Skalica.sk

Holíčski seniori sa počas celého roka pravidelne každoročne stretávajú na viacerých už tradičných podujatiach. Patrí k nim aj Katarínska zábava. Uskutočnila sa 23. novembra v priestoroch Denného centra Klubu seniorov. Tanečný parket bol neustále plný dobre sa zabávajúcich seniorov. A o to organizátorom išlo predovšetkým. Holíč.sk

Ponuka platí do 31. 1. 2012 na programy s platbou na faktúru. Navštívte našu O2 Predajňu a môžete vyhrať šikovný mobilný telefón.

O2 Predajňa OZC MAX, Mallého 55 909 01 Skalica Tel.: 034 6973 503 www.najlepsimobil.sk 0800 02 02 02 www.o2.sk/eshop

Súťaž prebieha od 15.11. do 20.12. 20111. Pravidlá súťaže nájdete v našej O2 Predajni. Meno a priezvisko:

Seriál Revolúcia ´89

tisíce stromov sa začali

Preneste svoje číslo do a získajte bonus až 100 €

V Dojči, strednej dedinke na Záhorí, si 17. novembra pripomenuli udalosti roku 1989. V Dojči boli príslušníci ZNB v gruntovom podaní šermiarskeho spolku Ctibor o niečo láskavejší, po verejnom zatýkaní na „Náhradňí tříde“ si s demonštrantami vypili varené víno. Byť ochranným doprovodom záhoráckeho prezidenta Palu Nemca Lelína, ktorého priviezla pred tribúnu vládna šesťstotrinástka, nie je len česť, ale i riadna drina v tak surovom počasí. Pamätný prejav Václava Havla na balkóne Melanrichu predviedol celkom štýlovo herec ZH Ján Martinkovič. Miroslava Štepána si strihol Ivan Hanzalík už z menovaného divadla. Príjemným prekvapením bola spevácka spomienka na motlitbu pre Martu od mladej, talentovanej speváčky z Petrovej Vsi Zuzky Pochylej, ktorej síce nežný, ale o to dôraznejší hlások sa niesol bez doprovodu zahmlenou záhoráckou dedinou i krajinou, ktorej jej text prial mier všetkým na večné časy! S láskavým humorom a nadhľadom sa hovorilo pravdivo o veciach až príliž vážnych - čo tak trocha chýba našim politikom. Za dvadsať rokov od „nežnej“ revolúcie sme až príliž tvrdo a drasticky vytriezveli. Takže nakoniec už len úryvok z textu „Interfinancionály“ ktorú z rozdaných papierikov spievalo celé zhromaždenie. „Hej hor sa bratri Záhoráci, hej hor sa lude skrčení. Už nám aj z chrbta kožu zdrali, furt víc a víc sme tučení!“ ZTK

1000

Holíčski seniori sa zabávali na zábave

E-mail:

KUPÓN

Telefonický kontakt: Dátum aktivácie:

Vyplnením a zaslaním tohto kupónu súhlasím s tým, že mnou poskytnuté údaje môžu byť až do odvolania tohto súhlasu spracované spoločnosťou Telefónica Slovakia, s.r.o., ako prevádzkovateľom, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, na účely poskytovania informácií o ďalších akciách a o produktoch spoločnosti Telefónica Slovakia, s. r. o. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne a možno ho kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslaním na adresu sídla prevádzkovateľa. Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

DECEMBER 2011

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

5


Útulok v Skalici a Senici

O chlp svetlejšie Vianoce a rozhovor s Adelou Banášovou O chlp svetlejšie Vianoce, to je názov benefičného programu, venovanému na pomoc psíkom v senickom útulku. Janko Slezák, Zuzka Smatanová, Robo Opatovský, to sú len niektoré zo zvučných mien, ktoré sme 22. novembra o 18:30 v Dome Kultúry Senica mohli zazrieť. Svojou účasťou mnohých potešila Alena Smolíková, ktorú poznáme ako úspešnú cvičiteľku psov, najmä vďaka talentovanej Keysi, ktorá sa predviedla v plnej kráse, a dokonca mala aj standing ovation. Koncert sa niesol vo vianočnej atmosfére, v príjemnom prostredí a hlavne návštevníci mali dobrý pocit z toho, že kúpou vstupenky pomáhajú psíkom bez domova. Taktiež si mohli pred predstavením zakúpiť kalendár pre rok 2012, kde mnohé známe tváre ako sú Janka Hospodárová, Laci Strike, či Roman Pomajbo prepožičali svoju tvár spolu so svojimi psíkmi na tento útulkový kalendár pod názvom Známe Tváre – pre Nemé Tváre. A všetci sme boli svedkami, že tento kalendárik Otto Weiter pokrstil ako inak než psími chlpmi.

Výťažok zo vstupného a z predaja kalendárov je určený na rekonštrukciu útulku. Bez nároku na honorár vystupovali nielen speváci, ale aj moderátori, a to suverénne najlepšia slovenská moderátorka Adela Banášová s Jánom Mečiarom, moderátorom z Novín TV JOJ. Adelka, čo vy a zvieratá? Viem, že máte psa. Je z útulku? Nemám psa z útulku, ale všetci si to myslia. Mám jedného psa, moji rodičia majú aj mačku. Vždy tie zvieratá máme tak, že mačky z ulice a psov od známych, alebo čo sme tiež na ulici našli. Raz sme mali Dalmatínca kúpeného, to bol taký detský sen, ale

Výťažok je určený na rekonštrukciu útulku

inak fakt riešime tie zvieratá cez také, čo potrebujú niekde bývať. Nezháňame ich a nekupujeme. Ste v Senici po prvýkrát? Ako sa Vám tu páči? Myslím, že tu nie som úplne po prvýkrát, už som tu párkrát bola, ale teraz som tu hlavne po tme, takže som nejako Senicu nevidela, že čo sa tu odvtedy zmenilo. Toto podujatie je veľmi príjemné, pretože sem prišli ľudia, ktorí chcú prísť a majú takú dobrú energiu a sú veľmi podporne naladení. Aj všetci účinkujúci, lebo keď jednoducho tých všetkých ľudí spája jedna spoločná myšlienka, tak aj tá energia je taká silnejšia ako keď si každý príde, a ani nevie prečo, a je to také neurčité, tak tu je to dosť určité.

Ste tvárou, alebo pomáhate nejakej charitatívnej organizácii? Ja podporujem rôzne organizácie, ale nikomu nejako neprepožičiavam svoju tvár, lebo tie organizácie, aj tých ľudí podporujem tak nejako bez toho, bez mojej tváre a myslím si, že to ani nejako netreba. Niektorí ma už oslovili, a ako náhle sa už človek niekomu zaviaže, tak má dojem, že už nemôže podporovať iných, takže pre mňa je to takto ľahšie, že kde ma zavolajú, tak tam prídem. Ďakujeme za rozhovor Adelke, a taktiež by sme chceli poďakovať organizátorom za výbornú ideu pre psíkov z útulku. Dominika Piovarčiová

Zimy bývajú najťažšie Útulok v Skalici pamätá na veľa zlých vecí. Každý rok dobrovoľníkov čaká nemilá situácia v zimnom období. V týchto mesiacoch, keď intenzívne sneží a rodiny si užívajú vianočné sviatky, musia riešiť dievčatá rôzne problémy. Dobrovoľníčka Romana Šenková rozpráva o jednom z mnohých zážitkov: „Bolo to asi pred piatimi rokmi, keď sme s Petrou M. a Zuzanou M. prišli do útulku, veľké koterce boli tak zasnežené a zapadnuté snehom, že sme ani nevideli

6

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

DECEMBER 2011

dovnútra. Neostávalo nič iné, ako sa chopiť náradia a sneh odhádzať. Posledný koterec sa robil najťažšie, nakoľko sa dvere otvárali dovnútra, bolo nutné sneh za nimi vyhádzať, aby ich bolo možné otvoriť. Situácia sa zhoršila tým, že prívod vody zamrzol a my sme museli ísť pešo cez záveje s kanistrami pre vodu na družstvo. Následne sme dali psom vodu, nakŕmili ich a vyhádzali z búd sneh. Bránku sme nepoužívali, pretože záveje boli tak vysoké, že plot mal asi 15 cm.

Nakoniec, keď bolo všetko hotové, nám trvala cesta domov asi hodinu. Vtedy sme ešte chodili pešo. Nie že by to teraz bolo bez problémov, ale je to o niečo lepšie, keď máme autá. Zimy bývajú najhoršie, až do plaču...“. Karolína Gažíková

www.zahori.sk


Bratislavský samosprávny kraj | Novinky z Bratislavskej župy BRATISLAVSKÝ KRAJ začal mapovať stav kardio-metabolického zdravia stredoškolákov.

Kraj začal mapovať stav zdravia stredoškolákov Projekt s názvom Rešpekt pre zdravie zahŕňa preventívne vyšetrenia žiakov. BSK sa pre realizáciu projektu rozhodol na základe údajov RÚVZ, ktorý takúto akciu realizoval v prostredí základných škôl v Petržalke.

Údaje, ktoré boli zistené dokumentovali jednak zlý zdravotný stav študentov-žiakov, ako aj umožnili odhaliť mnohé latentné ochorenia. Preto po komunikácii s RÚVZ bolo rozhodnuté, že podobný projekt by sa mohol realizovať aj v prostredí stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je BSK. Po vypracovaní projektu spoločne s RÚVZ bol tento predložený do Zastupiteľstva BSK a jednohlasne schválený. Dobrovoľné preventívne prehliadky sa podľa lekára kraja a riaditeľa

L. Novomestského a SOŠ na Farského. Vyšetrenia vykonávajú štyri tímy, v ktorých je 6 až 8 osôb pod dohľadom pedagogického vedúceho. Do projektu sa zapojili aj študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity. Merania sa robia tri dni v týždni, pričom za deň vyšetria cca 160 študentov. Sú určené 4 odberové centrá - Bratislava, Malacky, Pezinok a Senec. Projekt by mal byť ukončený v prvom štvrťroku 2013. Študenti sa lekárskej prehliadke podrobia až potom, čo túto odobrí zákonný zástupca. V prípade, že sa rodičia rozhodnú

K Vážení priatelia, milí obyvatelia Bratislavského kraja K dovoľte mi v mene Bratislavského samosprávneho kraja popriať Vám požehnané a pokojné vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2012.

K

K

K K

K

K Pavol Frešo Bratislavský župan

K

Každý deň nech sú Vianoce

odboru zdravotníctva BSK Valeriána Potičného sústredia najmä na civilizačné ochorenia, medzi ktoré patria aj obezita a cukrovka. Z výsledkov by mohli podľa župana vyplynúť určité preventívne kroky na podporu športu na školách. „Verím, že takýto cielený záujem a komunikácia ohľadne zdravotného stavu u študentov stredných škôl prispeje k ich lepšiemu zdraviu,“ doplnil Pavol Frešo. Antropometrické merania, merania telesnej výšky, hmotnosti, BMI, obvodu hrudníka, pása aj bokov, pulzu, krvného tlaku, či podiel telesného tuku a kostrového svalstva sa vykonávajú na štyroch bratislavských školách: Pedagogická a sociálna akadémia na Bullovej, Gymnázium Pankúchova, Gymnázium

aktivitu BSK podporiť, stále sa môžu prostredníctvom webovej stránky respektprezdravie.sk do projektu zapojiť. Zvýšením počtu študentov, ktorí podstúpia túto prehliadku sa zväčšia šance na presnejšie určenie stavu zdravia študentov, ako aj prípadné kroky, ktoré zamedzia šíreniu chorôb a obezity.

>>

Viac informácií

Informácie o projekte nájdete aj na stránke respektprezdravie.sk

,,Každý deň budú vraj Vianoce,“ spievajú v obľúbenej vianočnej pesničke Miro Žbirka a Marián Kochanský. A presne táto veta vystihuje moje prianie. Pred Vianocami a tesne po nich rýchlo zabúdame byť všímavejší, ohľaduplnejší a pokornejší, nemáme čas, nevieme si užiť pokoj a duchovné vianočné posolstvo. Prial by som si, aby aj počas roka, v tom zhone, sme si vedeli viac a častejšie spomenúť na atmosféru ľudskosti, ktorú Vianoce prinášajú. Uplynulý rok nebol ľahký a ľahký nebude ani ten budúci. To, čo nám vždy v ťažkých chvíľach zostane, je nádej. Tú nesmieme stratiť, inak naša práca nebude mať na konci žiadny zmysel. Napriek

K

neľahkej situácii chceme ako župa dokončiť výstavbu cyklomosta, revitalizovať niekoľko školských ihrísk a sprístupniť ich verejnosti. V rekordne krátkom čase sme opravili povodňami najviac zničené úseky v Malých Karpatoch a budeme v oprave ciest ďalej pokračovať. Verím, že v doprave sa nám podarí odštartovať veľké medzinárodné projekty na podporu a zlepšenie železničného spojenia do hlavného mesta. Máme pripravené aj kultúrne a športové projekty pre verejnosť o ktorých budeme priebežne informovať aj na stránkach týchto novín. Napriek ťažkému roku ideme ďalej Bratislavský kraj.

K

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Pavol Frešo

K 7


Bratislavský samosprávny kraj | Novinky z Bratislavskej župy ČERPANIE EUROFONDOV, revitalizácia Malého parku, rekonštrukcia múzea Ferdiša Kostku, či oprava ciest a chodníkov boli témy, o ktorých v rámci župného štvrtka hovorili na stretnutí v Stupave bratislavský župan Pavol Frešo, primátor mesta Pavel Slezák, riaditelia odborov BSK a stupavskí poslanci.

Problémy Stupavy bude riešiť aj župa Dôležitosť stretnutiu pripísali aj príprave rozpočtov samospráv na ďalší rok. „Považujem to za správne, hlavne teraz, keď sa tvoria rozpočty, aby sme dokázali do svojich priorít zakomponovať to, čo ľudia potrebujú nielen v Stupave, ale aj celej Bratislavskej župe,“ uviedol Pavol Frešo. Primátor Slezák a mestskí poslanci ocenili schopnosť župy čerpať eurofondy na projekty i napriek obmedzeným možnostiam. Zároveň priblížili záujem zrevitalizovať

Mesto Stupava web: www.stupava.sk

časť Malého parku, ktorý patrí župe. V prípade čerpania eurofondov na tento projekt treba počkať na výzvu v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - oblasť aktivít 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel, ktorú župa očakáva v januári. „Na Úrade BSK je veľmi silný potenciál v podobe projektového manažmentu, ktorý dokáže využiť každú jednu možnosť v prospech kraja, a tým pádom aj obcí,“

poznamenal primátor Pavel Slezák na margo čerpania eurofondov. Obsiahla diskusia bola aj o Múzeu Ferdiša Kostku. Budova je podľa primátora od jesene v havarijnom stave, kvôli čomu museli vysťahovať expozíciu. Vlastníkom tohto pamiatkovo chráneného objektu je BSK, ktorý aj na základe informácie o zhoršujúcom sa stave má záujem situáciu riešiť. Jednou z možností je riešenie situácie za pomoci grantu z ministerstva kultúry.

Varianty riešenia sporu na Družstevnej pripraví mestský úrad Návrh riešenia vyhroteného sporu občianskeho spolunažívania medzi Oskarom Dobrovodským a neprispôsobivými obyvateľmi na Družstevnej ulici, ktorý vďaka medializácii pozná celé Slovensko, má pripraviť Mestský úrad v Malackách.

Rozhodli o tom poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva 30. 11. schválením upraveného návrhu uznesenia k zámeru zriadenia špeciálneho bývania, s ktorým vystúpil predkladateľ materiálu Juraj Říha.

8

Materiál zámeru zriadenia špeciálneho bývania v nevyužívanom objekte Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorý sa nachádza mimo obytnej zóny v južnej časti mesta, predložili spracovatelia na mimoriadne rokovanie MsZ 24. 11. To napokon na návrh J. Říhu prerušili do 30. 11., keďže so spracovaným zámerom zásadne nesúhlasili poslanci dotknutej lokality a ani jej obyvatelia. Svoj postoj deklarovali aj v petícii. O tom, že realizovanie zámeru nezhorší kvalitu ich života ich nepresvedčilo ani

verejné stretnutie 29. 11. Poslanci prijatým uznesením vzali na vedomie predložený materiál, ocenili snahu spracovateľov a uvítali pomoc a podporujú činnosť občianskej iniciatívy Ľudia pre Malacky a ďalších aktivistov pri riešení sporu na Družstevnej. Uložili mestskému úradu predložiť do konca januára 2012 ďalšie komplexne spracované variantné návrhy so zapracovaním zadefinovaných princípov. Podľa nich sa napríklad hlavní aktéri sporu aktívne zúčastnia na jeho riešení a obnovení pokojného života

na Družstevnej ulici. Mesto im už nekúpi nehnuteľnosť do vlastníctva ani v Malackách, ani inde. Do konca marca 2012 má mestský úrad pripraviť projekt inklúzie vylúčených skupín obyvateľstva s možnosťou pridruženej výroby a návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta s podmienkami výkonu špeciálneho bývania v meste a s uplatnením tzv. inštitútu sociálneho bytu. Lucia Vidanová viac na www.lpm.sk


Bratislavský samosprávny kraj | Novinky z Bratislavskej župy

BSK podporuje zimné športy pre verejnosť Bratislavský kraj podporí zimné športové aktivity pre verejnosť sumou 10 000 eur. Tak ako vlani, aj tento rok prispel BSK na prevádzku verejného klziska na Hviezdoslavovom námestí v centre Bratislavy (sumou 6 000 eur).

Vstupné na klzisko bude stáť jedno euro, lístok má zároveň slúžiť ako poistenie pre korčuliara. K dispozícii im bude minimálne do 15. februára. Kraj finančne podporil aj verejné klzisko vo Vajnoroch, vďaka čomu bude sobotné korčuľovanie pre verejnosť bezplatné. BSK rokuje aj s prevádzkovateľom hokejovej haly Hamikovo v Hamuliakove, aby zabezpečil bezplatné korčuľovanie pre verejnosť. Rokovania prebiehajú aj so správcami novej ľadovej plochy v Lamači, aby mohli s podporou BSK využívať štadión školy. Bratislavská župa v spolupráci s Občianskym združením pre zdravie našich detí organizuje aj súťaž Zimný SPORTTUBE. DAY. Podujatie je určené pre základné a stredné školy,školské zariadenia

i

a centrá voľného času v hlavnom meste a v Bratislavskom kraji. Cieľom súťaže, ktorá potrvá do konca januára, je podľa župana propagácia športu a aktívneho pohybu medzi deťmi a mládežou. „Súťažou chceme pritiahnuť deti k pravidelnému športovaniu a ponúknuť im aktívny pohyb a šport ako alternatívu proti závislostiam a pasívnej zábave pri počítačoch,“ povedal Pavol Frešo. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 15. februára 2012. Okrem toho prebieha aj projekt s názvom Škola ide na Slovan!, prostredníctvom ktorého sa žiaci základných a stredných škôl v Bratislavskej župe dostanú ako fanúšikovia na domáce zápasy HC Slovan Bratislava.

Spôsob a podmienky, ako sa uchádzať o návštevu domáceho zápasu Slovana nájdete na www.hcslovan.sk.

9


Bratislavský samosprávny kraj | Novinky z Bratislavskej župy

Mobilnú aplikáciu BSK si stiahlo už viac ako 740 užívateľov Mobilnú aplikáciu BSK si za prvých päť dní stiahlo viac ako 740 majiteľov smartfónov. Župana Pavla Freša tento záujem ľudí o dianí v kraji teší a počet stiahnutých aplikácií hodnotí pozitívne. Ako zároveň uviedol, aplikácia prináša lepšie spojenie s obyvateľmi a tiež majú lepší prehľad o aktivitách v kraji.

Aplikácia Mesto v mobile BSK, ktorú si môžu záujemcovia stiahnuť zadarmo, je špeciálne vyvinutá pre potreby samosprávy. „Podľa počtu stiahnutí aplikácie je zrejmé, že ľudia majú záujem vyhľadávať informácie

týkajúce sa nášho regiónu a chcú byť v priamom kontakte so župou. Samozrejme, veľmi ma teší, že za prvých päť dní si aplikáciu stiahlo skoro 800 užívateľov iPhonov, a dokonca počas sviatku 17. novembra vyše 200 ľudí,“ priblížil

>>

Stiahnite si aplikáciu

• App Store sekcia News • prostredníctvom portálov bratislavskykraj.sk datalan.sk/mestovmobile

váš svet, vaše knihy

VRÁĚME KNIHY DO ŠKÔL ! j a r h y v a j þíta napíš na PreĀítaj knihu, ktívne ceny! a tr a j a r h y v a y.sk súĜaž@abcknih cie nájdeš Bližšie informá egion-bsk.sk .r w w w a sk y. ih na www.abckn

župan Pavol Frešo. O tom, že sa aplikácia teší záujmu užívateľov smartfónov svedčí aj fakt, že už 5 dní po spustení bola aplikácia BSK na 2. mieste medzi free aplikáciami v kategórii News a v celkovom rebríčku TOP25 free aplikácii bola na 6. mieste. Záujemcovia môžu dostávať do mobilu aktuálne informácie o dianí v kraji, alebo zasielať cez mobil svoje podnety na zlepšenie. Bratislavský kraj, pod ktorý mestá a obce patria, sa stal prvou slovenskou samosprávou v mobile. Pre obyvateľov je bezplatná, momentálne je k dispozícii pre mobilné telefóny s operačným systémom iOS, a v priebehu budúceho roka pripravuje kraj aj verziu pre operačný systém Android.

BSK podporil amatérsky futbal Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podporí na prelome rokov 2011-2012 mládežnícky futbal prostredníctvom tradičného zimného turnaja starších žiakov, ktorý pravidelne organizuje Bratislavský futbalový zväz (BFZ). Turnaj bude prebiehať od 4. decembra 2011 do 18. februára 2012 na Strednej odbornej škole Pánty v Rači, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Bratislavský Samosprávny Kraj Sabinovská 16, 820 05 Bratislava telefón: 02/48 26 41 11 e-mail: komunikacne@region-bsk.sk web: www.region-bsk.sk a5.indd 10

1

23.11.2011 15:02:53


Región Záhorí Ide o druh teľacieho mäsa so špikovou kosťou, ktoré sa hodí na dusenie.

Osso Buco (teľacia nožička - olejovka) M Michal Škrabák, rodák zzo Záhoria (Sekúl), pracuje aako šéfkuchár v malom Suroviny na 4 porcie 4 ks teľacej nožičky ( cca 250g) 150 g mrkvy 50g petržlen 50g zeler 30 g cibuľa 20 g cesnak Rozmarín Citrónová kôra Soľ, korenie na dochutenie Víno 4 dcl P t Postup Koreňovú zeleninu očistíme a nakrájame na malé kocky. Tieto kocky opražíme na sucho do zlatej farby. Ak je takto pripravená zelenina, môžeme do nej vliať olej, cibuľu, cesnak, spolu ešte chvíľu pražíme. Do popraženej zeleniny pridáme pretlak,

víno í a ddochutíme h í soľou ľ a korením. Mäso si pripravíme nasledovne: po okraji ho narežeme a spevníme špagátom. Trochu posypeme soľou a korením, citrónovou kôrou a prudko opečieme. Opečené mäso pridáme do zeleniny a dusíme do mäkka. Po udusení vyberieme a zeleninu

luxusnom hoteli Marrols, ktorý nedávno získal piatu hviezdičku. Pretlak 30g, olivový olej Parmezánové rizoto na 4 porcie 200 g ryža Arbório (talianska ryža na rizoto) 50 g cibule 0,5 dcl biele víno 4 dcl slepačí vývar 50 g parmezán Maslo Špenát

rozmixujeme. Z rozmixovanej zeleniny pripravíme omáčku tak, že ju prepasírujeme. Parmazánové rizoto Ryžu prudko orestujeme na cibuli a masle. Opečenú ryžu podlejeme vývarom v pomere 1:2 ( 1 diel ryže 2 diely tekutiny).

Korpus 100g piškót 30g pomarančovej šťavy 10 g masla

Ryžu necháme variť tak , aby bola Al dente ( ani rozvarená, ani tvrdá). Pred dovarením pridáme parmezán, maslo a nasekaný špenát. Prajem dobrú chuť.

Darujte svojim blízkym wellnes pobyt alebo skvelú večeru Vianoce sa nezadržateľne blížia a isto si aj vy lámete hlavu, ako by ste svojich najbližších obdarovali.

Nechajte sa inšpirovať a darujte svojim najbližším niečo netradičné, ale aj praktické! Darujte svojim blízkym dokonalý oddych v intímnom prostredí s komornými saunami, masážnymi kabínami a vírivkou. Darujte im Rubínový raj pre relax a zdravie v luxusnom a elegantnom prostredí hotela Patriot Skalica. Po skvelom oddychu padne vhod chutný obed alebo večera v štýle gurmánov. Hotel Patriot pripravil darčekové poukážky naozaj pre všetkých, stačí sa len informovať na recepcii hotela a vybrať si vhodnú darčekovú poukážku.

i

Darček vhodný pre všetkých!

Tehelňa 40 909 01 Skalica telefón: 034 697 7777 email: info@patriothotel.sk web: www.patriothotel.eu

NAJLACNEJŠIE POISTENIE VO VŠETKÝCH POISŤOVNIACH Chcete si byť istí strechou nad hlavou? Chystáte sa na dovolenku a dom ostane prázdny? Potrebujete poistiť auto? SKALICA Myslíte na budúcnosť svojho dieťaťa? Chcete zmierniť následky možnej choroby či úrazu?

CR 12

FINANCE SLOVAKIA

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

www.zahori.sk

Navštívte naše obchodné miesto na Potočnej ulici č.54 v Skalici, alebo zavolajte na tel.č. 0907642920 Denne aktualizované spravodajstvo z celého regiónu Záhorí! a 0948517311 alebo nás kontaktujte emailom janosik@crfinance.sk. Nájdete nás aj v Holíči a Gbeloch.

DECEMBER 2011

www.zahori.sk


Sport PO PARKETE sa ladne vznášajú nôžky v topánkach detskej veľkosti a dospelí uznanlivo pokyvujú hlavami.

Tanečnými kreáciami vyrážajú dych Zdá sa, že osemročná Vendulka Hrnčiríková a jedenásťročný Štěpán Topenčík sa rozhodli pravidelne obohacovať svoju zbierku triumfov.

Tanečný pár tvoria od apríla 2011. Slečna z Holíča a mladý džentlmen z Mutěnic tancujú za TK CLASSIC pri SVČ Hodonín. Pravidelnými tréningami a poctivým prístupom sa pod vedením skvelých trénerov - Václava Masaryka a Kláry Chovančíkovej a za pomoci tanečného inštruktora Rudolfa Jelínku , prebojovali medzi najúspešnejšie páry vo svojej kategórii. Pokorili Moravu aj Prahu. Dňa 30. októbra sa v Brne zúčastnili Mistrovství Moravy, kde v konkurencii 22 párov vytancovali 3 strieborné a jednu bronzovú medailu, čím sa stali vicemajstrami Moravy. Svoje výborne výsledky obhájili o dva týždne neskôr na súťaži Nivea Cup Praha, odkiaľ si priviezli tri zlaté medaily. Počas víkendu 19. - 20. novembra sa v Hodoníne konal XII. ročník Dance Sport Festival Hodonín ČEZ GRAND PRIX

Z oboch je cítiť radosť z tanca

Juhomoravského kraja, ktorého sa zúčastnilo 400 párov z Moravy, Čiech, Slovenska a Maďarska. Malí tanečníci vybojovali do svojej hojnej zbierky 3 zlaté, 2 strieborné a 1 bronzovú medailu. Hodnotia ich ako veľmi talentovaný pár Vendulka a Štěpán sú momentálne na 4. pozícii - z 88 párov z celej ČR (v rebríčku ČSTS Hobby deti II). „Toto malé blonďavé žieňa keď začne tancovať,

v tej chvíli som jej,“ vyjadril sa o Vendulke jeden z porotcov. Šťastná mama malej tanečníčky dodáva: „Z obidvoch je cítiť radosť z tanca a neraz sa pri súťaži stane, že im začnú fandiť aj úplne cudzí ľudia.“ Slovo do bitky doloží aj samotná Vendulka: „Športový tanec je veľmi náročný, ale ja tanec milujem a nevzdám sa“. SI

Kútska olympiáda získala ocenenie V piatok 11. novembra 2011 na slávnostnom vyhodnotení v Zrkadlovej sále Primacionálneho paláca v Bratislave prevzala predsedkyňa Rady školy pani Lenka Last a žiak ôsmej triedy Tomáš Valachovič ocenenie za organizovanie Olympijského festivalu detí a mládeže za rok 2010/2011.

Ceny odovzdávali prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) František Chmelár, primátor Bratislavy Milan Ftáčnik a iní. Túto súťaž organizuje Slovenský olympijský výbor pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

www.zahori.sk

Do festivalu bolo zapojených 2565 škôl. Naša škola sa umiestnila v top sedmičke. Veľmi nás teší, že táto akcia, ktorú organizujeme každý rok, získala takéto ocenenie. Zároveň, chceme poďakovať a zablahoželať všetkým, ktorí sa každý rok podieľajú na prípravách Olympiády a tím, ktorí nás podporujú. A samozrejme, hlavne deťom. Rada školy Kúty

O šporťe bježeckém Ríká sa, že bjeh je šport pro každého. Neňi pravda. Abi mohel človjek bjehat, musí spĺňat jeden dúležití predpoklad - musí scet! A jak já sem sa dostala k bjeháňú? V živoťe mňa ani nenapadlo, že by sem ňekedi mjela bjehat. Ked mňa k temu kamarát premúval, ríkám: Co ťi šibe? Já a bjehat? Ale moja odvjeká zvjedavost „co to se mnú uďelá“, kerá mňa védla od spjeváckého zboru, cez historický šerm, orijentálni taňec až k horolezectvu, tá spúsobila, že mňa dlúho premlúvat nemusel. Včil bjehám asi rok, odtrpjela sem si bolavé hnáti, presilené svali, krívaňí na obje nohi, objehala sem vječinu závodú Moravskoslovenského bježeckého pohára a spoznala sem vela podobních „buáznú“ - sú to šecko fajn ludé. Moje víkoni biľi prúmjerné, vječinú sem sa umístňila ňegde kolem stredu štartovného pola žen. Párkrát sem bila aj na „bedňi“, hlavňe tu na slovenskej straňe. To však bilo enem proto, že tu na Záhorí bjehá málo bab. Takže ked je človjek v streďe tabulky pjecich ludí, tak je logicki trecí, né? Ale mňa to zas tak neťeší: vjec bi mňa ťešilo, kebi sem bila pátá z patnástich, ako ked sem bila ve Gbeloch druhá ze štirech. Takže babi, bjehajte! Ked budete enem trochu šikovné, tak sa možete sem-tam na závodoch aj umístnit. Ale hlavňe uďeláte ňeco pre sebja - na to aňi netreba závoďit. Včil sa bľíži známi bjeh ze Skaľice cez Hoľíč do Hodoňína (S–H–H). Milka

XXI. Medzinárodný cestný beh (12km) Skalica-Holíč-Hodonín 17.decembra 2011 Štart: 13 hod., Behu sa zúčastní aj minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda.

DECEMBER 2011

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

13


Pozvánky na akcie

PODPORÍME aj vaše kultúrne podujatie. Zašlite nám informácie o vašom podujatí na email: info@zahori.sk

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV

SENICA MALACKY

SVOJE OBĽÚBENÉ NOVINY HĽADAJTE BEZPLATNE VO VŠETKÝCH DOBRÝCH OBCHODOCH PO CELOM ZÁHORÍ Okres Skalica Brodské Dubovce Gbely Holíč Chropov Kátov Letničie Lopašov Petrova Ves

14

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

Prietržka Radošovce Skalica Trnovec Unín Vrádište Okres Senica Borský Mikuláš Borský Svätý Jur 0€

DECEMBER 2011

Cerová Čáčov Čáry Dojč Hlboké Jablonica Koválov Kuklov Kunov Kúty

Lakšárská Nová Ves Moravský Svätý Ján Osuské Plavecký Peter Prievaly Prietrž Rohov Rovensko Rybky Sekule

Senica Smolinské Smrdáky Sobotište Šajdíkové Humence Šaštín-Stráže Štefanov Okres Malacky Gajary

Jabloňové Jakubov Kuchyňa Láb Lozorno Malacky Pernek Plavecký Mikuláš Plavecké Podhradie Plavecký Štvrtok

Rohožník Sološnica Studienka Suchohrad Stupava Veľké Leváre Vysoká pri Morave Záhorská Ves Závod Zohor

www.zahori.sk


Kultúra VIANOČNÉ TRHY Námestie slobody pred jezuitským kostolom v Skalici.

16. - 18.12.20111 VIANOČNÁ TRŽNICA

VIANOČNÉ TRHY Živý Betlehem.

16.-23.12.2011 Pred OÚ Kúty

PO VYŠE 200 ROČNOM pomalom chátraní sa sakrálne priestory dočkali mohutnej rekonštrukcie.

Nové miesto pre kultúru v Skalici

VIANOČNÉ TRHY

Voľný predaj drobného vianočného tovaru a občerstvenia v adventnej dedinke nanámestí.

Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu od prvej adventnej nedele do 17. 12. 2011.

6. – 23.12. 2011

Hasičská zbrojnica Závod

17.12.2011

V nedeľu (27.novembra) sa konalo slávnostné znovuotvorenie jezuitského kostola sv. Františka Xaverského v Skalici.

Námestie mieru Holíč

Kostol, ktorý patrí mestu Skalica, bude slúžiť ako multifunkčné kultúrne zariadenie, zväčša na komorné podujatia. Táto udalosť pripadla na prvú adventnú nedeľu, návštevníci tak mali možnosť si vo vynovenom kostole vypočuť aj prvý adventný koncert. Svoje umenie predviedol komorný súbor mesta Skalica - Moyzesovo kvarteto. Za nový organ, ktorý je dovezený až z anglického Sheffieldu, sa posadil Stanislav Šurín. Celý koncert sa niesol v duchu klasických diel od Mozarta, Dvořáka či Händla. Pri ovorení jezuitského kostola neskrýval poslanec MsZ v Skalici Milan Roman radosť z otvorenia: „Som rád, že ďalšia historická pamiatka v Skalici sa nám podarila obnoviť a máme sa čím v Skalici

zasa pochváliť. Je vidieť, keď sa peniaze rozumne využijú, tak z toho môže mať prospech celá spoločnosť.”. Soňa Trubačiková

2. Zahorácky Republikový Bál Sa uskutoční v sobotu 4. februára 2012 o 19.00 hodine v hoteli Patriot Skalica. Cena vstupenky 39 € Vstupenky si je možné zakúpiť na recepcii hotela Patriot, Tehelňa 40, Skalica, alebo si ich môžete rezervovať na telefónnom čísle 0948 155 158.

2. Zahorácky Republikový Bál

Básnik Miroslav Búran z Jablonice Miroslav Búran (1978) žije a tvorí v obci Jablonica. Získal okolo tridsať ocenení z literárnych súťaží zo Slovenska i z Čiech. Medzi najvýznamnejšie patrí 1. miesto za poéziu v súťaži Literárny Lučenec v posledných dvoch ročníkoch. Venuje sa písaniu poézie i prózy. Na jar 2010 mu vyšla v českom nakladatelství Mezera básnická zbierka PODOBY (v nízkom náklade 20ks). V lete toho istého roku mu vyšla vo vydavateľstve Formát zbierka básní Štyri ruky života, ktorá bola zaradená do ankety Kniha Záhoria 2010, kde obsadila pekné 7. miesto. Začiatkom roka 2011 vyšla spoločná zbierka deviatich

KNIHA

autorov (medzi nimi aj Miroslav Búran) pod názvom Sólo pre 9 hlasov vo vydavateľstve Ikar. Do tejto sa dostal výberom v projekte Mamtalent – literárny portál pre mladých a začínajúcich autorov. Publikoval v časopisoch Dotyky, Rýmařovská Horizont, ďalej v knihách Nakladatelství Epika a to konktétne Múza, Textík a Obrazy - Jindřich Pileček, kde napísal dve básne k obrazom Českého maliara Jindřicha Pilečka.

Nabrúsená (zo zbierky Štyri ruky života)

pozorujem hlavy púpav ukryté potichu šepkajú nabrúsenou im odsekám telá opatrne ich vložím do vetra a rozsejem TU KNIHU

zakúpite Publikácie si môžete zakúpiť v každom kníhkupectve alebo na www.martinus.sk.

MESIACA

www.zahori.sk

DECEMBER 2011

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

15


Enem pro nás a pro naše deti

Oddych

Pomôcky: mensa, osem, ovoda, po česky astáza

otáčavá súčiastka voza

8

domácke meno Andreja

polotuhá látka v tube stopa po otlačení

rady domov (zried.)

kolónia

hucká

patriaci Lole kód Laosu internat. subscriber dialling vylúhoval

pošle poštou

Európan zväčšenie citlivosti gravimetra

Vydalo: Vydavateľstvo BUNO v roku 1991 Vtipy zozbieral: Doc. Ing, štefan Vidlár CSc.

2

6 4

5

meno Ladislava literárny (skr.)

temno citoslovce zvuku pri lusknutí neobutý

plavidlá

sudoku

9 3 5 2

3 5

8

1 8

1

4

9

2

7

5 8 2 1

7 4 3

3

6

3

Internat. Aircraft Standards oxid bárnatý (vz.)

žertva

začiatok tajničky

1 7 4

tón A znížený o dva poltóny

vrchná platňa sarkofágu

Dojde Ondra do dzedziny s novým picyklem. Pýtajú sa ho, odkád ho má? „Ale, išeu sem ze Zdenkú, tuačím ju. Na jejím picykli a ona zrázu povidá, že abych si od ní vzau šecko co scem.“

1 8 4 6 7

koniec tajničky

strany, po anglicky

Proč si na Záhorí muadomanželé na svatební noc zvjesá na spálni dvera z pantú? Aby sa na nich nedzívali pres klúčovú dzírku.

7

nesením dopravili preč

detská škôlka (zastar.)

Muaďoch Francek pred svadbú hrkútá Mariši: „Ty moja hruščičko, ty moja trnečko, ty moje jabúčko.“ A pjet rokú po svadbje: „Neštvi mja Marišom , lebo spravím z tebja kompót“!

3

má vedomosti

1

Vyplňte hernú plochu sudoku číslami 1 až 9 tak, aby sa žiadne číslo neopakovalo dvakrát v riadku, v stĺpci či v subštvorci.

životný priestor ďalej, po česky

juhoamerický papagáj zvolanie na voly

28

vystavuje účinkom pary

dokončuje tvorbu volti subito (skr.)

pokračovanie tajničky

modrá farba oblohy

majúci chuť ako ocot

typický pre laň

ˇ hrajte o predplatné mesacníka Záhorí Troch z Vás odmeníme predplatným mesačníka ZÁHORÍ. Správnu odpoveď zašlite do 23.12. 2011 SMS správou v tvare:

TAJNICKA (medzera) text a kontakt na číslo 0949 517 857

Kam za snehom na Záhorí - Pezinská Baba, Stará Myjava Obdobie na prelome rokov až po neskorú jar sa už tradične spája so zimnými dovolenkami, počas ktorých sme si zvykli vyhľadávať najmä vychytené lyžiarske strediská. Ak si však chcete vychutnať napríklad predĺžený víkend na lyžiach, či na snowboarde, nemusíte hneď cestovať do Álp, či Talianskych Dolomitov. Pezinská Baba V areáli tohto obľúbeného lyžiarskeho strediska, sa nachádzajú tri zjazdové trate v dĺžke 500 m, 700 m a 1000 m.

16

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

>>

Viac informácií

Lyžiarske stredisko Pezinská Baba www.lkbaba.sk Ski Land Stará Myjava www.skiland.sk

DECEMBER 2011

Na svoje si tu prídu lyžiari všetkých úrovní. Mechanické zasnežovanie je inštalované na trati pri VL 500, ktorá je osvetlená pre večerné lyžovanie. Ski Land Stará Myjava Toto vynovené lyžiarske stredisko pozýva všetkých vášnivých lyžiarov umelo zasnežovaného lyžiarskeho areálu na Starej Myjave. Stredisko taktiež ponúka možnosť ubytovania, občerstvenia, večerného lyžovania, požičovňu lyží,

ski servis a parkovanie priamo v areáli. Nachádza sa v území Bielych Karpát v chránenej krajinnej lokalite. Návštevníkom sú k dispozícii dve zjazdovky v dĺžke každá po 450 m a jedna detská v dĺžke 150 m. Na skok zo Záhoria sú ešte lyžiarské strediská: Lyžiarke stredisko Pezinská Baba - lyžiarske stredisko Veľká Javorina, Ski centrum Kálnica a lyžiarske stredisko Bezovec. Matej Hajdin

www.zahori.sk

Mesačník ZÁHORÍ č. 28  
Mesačník ZÁHORÍ č. 28  

Regionálny mesačník.

Advertisement