Page 1

Foie gra

“(husacia pečienka) >>

Záhorí

11

>>

Dobrý pocit a radosť

Senický týždeň dobrovoľníctva >>3

0€

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

exkluzívny rozhovor

Október 2011 Číslo 26. © Vydáva: OZ Za lepšie Skalicko

Žigo opäť v hokejovom zeleno-bielom

PREDPLAŤTE SI VÁŠ OBĽÚBENÝ MESAČNÍK Záhorí

Objednávkový kupón nájdete na strane >> 2

ZÍSKAJTE

DARČEK K PREDPLATNÉMU


Región Záhorí

editorial Októbrové dumky V tomto čísle Vám opäť ponúkame veľa zaujímavých informácií. Snažíme sa byť užitočným pomocníkom a prinášať Vám správy z Vašej ulice, ktoré práve Vám zjednodušia život. Dozviete sa o tom, kde sú presunuté niektoré oddelenia skalickej nemocnice (mimochodom transformovanej na akciovú spoločnosť už pred dvomi rokmi - pre tých, čo si nevšimli). Poradíme ako objednávať v reštaurácii, ako ušetriť za energie, kde bude stáť nový dom pre seniorov, uvidíte ako dobrovoľníci pomáhali v Senici, môžete si vybrať psíka z útulku. Dočítate sa dokedy chce hrať hokej Žigo a predstavíme Vám druhú knihu skalickej autorky Moniky Kušnierovej. Len tak mimochodom, v októbri roku 1762 sa narodil Anton Bernolák, ktorý bol pre nás Záhorákov nasledovaniahodným príkladom, keďže za základ spisovnej slovenčiny považoval kultúrnu západoslovenčinu. Mnohí by iste ocenili, keby sa z nej zachovalo minimálne nepoužívanie ypsilonu.Už tradične tento mesiac venujeme väčšiu pozornosť našim seniorom, aj za náš mesačník sa pripájam s prianím hlavne pevného zdravia a vitality. Naďalej Vám ponúkame doručenie mesačníka len za 6 € priamo každý mesiac až k Vám do schránky spolu s malým darčekom.

Milan Roman predseda OZ ZA LEPŠIE SKALICKO

Záhorí

0€

Vychádza: 10. októbra 2011 Číslo: 26 Registrácia na MK SR: EV 3897/09 ISSN 1338-4112 Bezplatný mesačník regiónu Záhorie Web: www.zahori.sk/noviny Email: info@zahori.sk Kontakt na redakciu: 0907 655 433 Šéfredaktor: Matej Hajdin Grafická úprava: INAT s.r.o. © Vydáva: OZ Za lepšie Skalicko, Potočná 54, 90901 Skalica Neprešlo jazykovou úpravou.

Zachráňme Mačacie hlavy naše sochy v Kútoch končia Mesto Senica vyhlasuje verejnú finančnú zbierku na záchranu a reštaurovanie sôch Panny Márie Immaculaty, sochy sv. Jána Nepomuckého a sochy sv. Floriána nachádzajúcich sa pred rímskokatolíckym kostolom Navštívenia Panny Márie v Senici. číslo účtu: 9200515034/5600 zdroj: Senica.sk

V Kútoch jednu z posledných ciest zo známych čadičových kociek už čoskoro nahradí asfalt. Roky sľubovaná obnova cesty sa začne v októbri. red

“web

Denne aktuálne spravodajstvo

www.zahori.sk Denne aktuálne spravodajstvo

www.facebook.sk/regionzahori

foto: týždenník Záhorák

Skalické dni navštívilo viac ako 19 600 návštevníkov Kráľovské slobodné mesto pripravilo aj v tomto roku trojdňový (16.-18.9.) „festival tradícií, hudby a zábavy“, najväčšie podujatie na Záhorí, tradičné Skalické dni. Návšteva kráľa Ľudovíta I., tradičný jarmok s remeselníkmi, hudba, zábava, tanec, ale i ohňnostroj. Návštevníci Skalických dní si opäť užili víkend, na ktorý sa nezabúda. Dobrú náladu dotváralo 325 stánkarov na jarmoku a s občerstvením, kde nechýbali pečienky a skvelý burčiak. Na svoje si prišli mladí (Silvayovci, Fragile, Zuzana Smatanová, Peter Cmorík a Vidiek) aj tí skoršie narodení (Pláňava, Harmónia, Skaličánek, Skaličan Dolinečka, Májovanka, Svárovanka a Skaličané, Taxis a Dady, Wabi Daněk, Hana Zagorová a Petr Rezek). V sobotu popoludní zavítal na Skalické dni aj prezident Ivan Gašparovič.

Františkánska záhrada Foto: Martina Fehérová

Skalické dni ukončili oficiálne príjemným počasím a dobrou náladou letnú turistickú sezónu v Skalici. red

Predplatné mesačníka Záhorí - objednávkový kupón PREDPLATNÉ NA ROK 12 ČÍSIEL 6€ Meno a priezvisko: Adresa: Mesto:

PSČ:

*Číslo účtu:

*Kód banky:

*len v prípade ak je predplatné hradené prevodom z bankového účtu

ZÍSKAJTE

Číslo telefónu:

DARČEK

Objednávkový kupón zašlite na adresu: OZ Za lepšie Skalicko Potočná 54, 90901 Skalica Číslo účtu: 2618238001/5600

K PREDPLATNÉMU

2

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

Email:

0€

OKTÓBER 2011

Každý predplatiteľ získa jednorazovú vstupnú kartu do

METRO Cash&Carry Devínska Nová Ves

www.zahori.sk


Región Záhorí DOBRÝ POCIT A RADOSŤ z vykonanej činnosti – to boli hlavné dôvody, prečo sa mnohí obliekli do oranžového trička a stali sa dobrovoľníkmi.

Senický týždeň dobrovoľníctva je úspešne za nami Organizačné prípravy Informačného centra EUROPE DIRECT Senica, študentov - dobrovoľníkov, ale tiež organizácií zapojených do Senického týždňa dobrovoľníctva priniesli úžitok podľa očakávania.Veľká mediálna kampaň a výborná spolupráca so všetkými zainteresovanými dala dokopy 130 dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do 15-tich aktivít a boli nápomocní v 10 inštitúciách. V čase od 19. do 22. septembra navštívili dobrovoľníci Domov dôchodcov, Zariadenie sociálnych služieb a DS Svetluška, kde venovali svoj voľný čas hrám a užitočným aktivitám s klientmi. Dobrovoľníci si počas týždňa našli čas aj na čistenie hrobov významných osobností mesta, upratovanie starého mlyna v Čáčove a čas obetovali aj na skrášlenie okolia svojich škôl tým, že si maľovali ploty.

Dobrý pocit a radosť

>>

Deň srdca 29.september je Svetovou federáciou srdca vyhlásený za Svetový deň srdca. Pri tejto príležitosti Slovenská nadácia srdca organizuje počas mesiaca september množstvo edukačno-informatívnych aktivít pre obyvateľstvo, ktoré vyvrcholili Dňom srdca na Slovensku. V Skalici sa do tohto projektu zapojili 3 lekárne. Občania si tak mohli overiť, či je ich životný štýl v poriadku, alebo či je potrebné sa zamyslieť nad lepšou

Okrem ostatných aktivít treba spomenúť sa zapojilo do aj stredajšiu 15-tich aktivít Bielu pastelku, kedy študenti senických stredných škôl pomáhali Únii nevidiacich a slabozrakých pri verejnej zbierke. Veľkým podujatím a zároveň odmenou pre dobrovoľníkov bola zumba s Majkou. Na zumbu sa prišli pozrieť aj dôchodcovia, ktorí sa na miesto konania dostali vďaka dobrovoľníkom.

130 dobrovoľníkov

starostlivosťou o svoje zdravie. Bezplatne si mohli dať odmerať svoje rizikové faktory- tlak krvi, hladinu cholesterolu a cukru v krvi, BMI, obvod pása a podobne. Kódom zdravého života je 0 cigariet a 30 minút pohybu denne, menej než 5 mmol /l cholesterolu v krvi a tlak okolo 120/ 80 mmHg. Zmena musí začať v našej mysli a správaní sa k svojmu zdraviu, aby sme mohli byť so svojimi najbližšími čo najdlhšie spolu v plnom zdraví. red

Záver týždňa, počas ktorého sme si pripomenuli a oslávili Európsky rok dobrovoľníctva 2011 sa uskutočnil v piatok v DAVe. Na každého, kto sa zapojil do niektorej z aktivít, bolo pripravené malé občerstvenie, odmena a veľké poďakovanie. Celý týždeň sa niesol v duchu dobrej nálady, darovania nezištnej pomoci a hlavne radosti ľudí, ktorí pomoc v podobe dobrovoľníckych aktivít prijímali. Lukáš Kamenistý

Zmeny v nemocnici Počas letných prázdnin a aj po nich naplno pokračovala rekonštrukcia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica a.s. Dokončila sa zadná spojovacia chodba pre prevoz stravy a mohli sa rozbehnúť práce na výstavbe novej časti bloku oddelení hlavnej budovy. Súbežne sa vymieňajú okná, strešná krytina a budova sa zatepľuje. Došlo k presunu oboch ortopedických ambulancií z doterajšieho umiestnenia na prízemí hlavnej budovy do pavilónu „R“ - laboratória na 2. poschodie vedľa diabetologickej ambulancie. Taktiež došlo k presunu celého fyziatricko-rehabilitačného oddelenia vrátane ambulancie z pôvodného umiestnenia do pavilónu „H“ - bývalé detské jasle. Tieto pracoviská budú v dočasných priestoroch približne do apríla 2012. Obmedzený bude vjazd vozidiel do areálu hlavnou bránou. O tomto bude informovať prenosné dopravné značenie. Náhradný vjazd (prístup k pavilónom A1 - oddelenie vnútorného lekárstva ženy, P - stravovacia prevádzka, K - pracovisko patológie, klinickej mikrobiológie, J - neurológie, I - detské oddelenie, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, H - ambulancie) je z Potočnej ulice pri kostole a pri pracovisku patológie. Okrem vjazdu bude v areáli nemocnice z priestorových dôvodov obmedzené aj parkovanie. Vjazd a parkovanie v nemocnici je nutné obmedziť na najnutnejšiu dobu (vyloženie či naloženie pacienta, pohyb tovaru). K pozitívnym zmenám patrí nainštalovanie nového moderného CT prístroja. Veríme, že skvalitní a zrýchli poskytovanie zdravotnej starostlivosti našim pacientom. MUDr. Daniel Vidovič

správy e n l á u t ak z regiónu Záhorí vo vašom mobile

aplikáciu si stiahnete pomocou QR kódu

bezplatná aplikácia pre mobilné telefóny s operačným systémom

www.zahori.sk

OKTÓBER 2011

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

3


Publicistika

Objednávanie v reštaurácii V minulom čísle sme si predstavili pravidlá správania pri príchode do spoločnosti. Dnes si povieme o objednávaní a nápojoch. Je samozrejmosťou, že spoločnosť pri stole sa venuje sama sebe. Okoloidúcich známych zdravíme posediačky, muž vstane iba v prípade, že chce niekoho pozdraviť podaním ruky a prehodiť s ním niekoľko viet. Právom hosťa je si vybrať z vlastného jedálneho a nápojového lístka, čím majú hostia možnosť sa o objednávke nerušene poradiť. Prísť v pravú chvíľu, keď si hosť niečo želá (bez toho, aby musel dlho čakať, alebo naopak, mal pocit nátlaku na rýchle, a teda neuvážené rozhodnutie), je jedným z tajomstiev čašníckeho umenia. Hosť sa môže s čašníkom poradiť, čo si objedná, ak nie je pevne rozhodnutý, alebo chce poznať miestnu špecialitu. Aj pri výbere

vína sa možno obrátiť na čašníka ako odborníka. V tom prípade spresníme, akému druhu vína dávame prednosť (najčastejšie ak má byť sladšie alebo suché). Jedálny lístok sa ponúkne žene pri výbere, objedná a platí však muž. NÁPOJE Ak si objednáme víno vo fľaši, čašník ju prinesie k stolu zatvorenú, tu ju otvorí a naleje do pohára hostiteľa. Ten ochutná a víno pokývnutím hlavy (prípadne slovným sprievodom napr. „ďakujem“, „áno“) schváli. Neschvaľuje však chuť alebo kvalitu, dáva iba najavo, že víno nie je pokazené. Iba v tomto prípade môže víno vrátiť. Inak sa čaká, že hosť vie, akú značku si objednal a nebude prekvapený chuťou. Potom čašník naleje dáme, prípadne ďalším osobám pri stole. Dolievanie (len do

prázdnych pohárov) býva tiež starosťou jeho alebo starosťou muža - hostiteľa. Nedopitý pohár aj tu býva znamením, že hosť si ďalšie doliatie neželá; zvyšok vypije pred skončením posedenia, biele víno (ktoré sa medzitým ohrialo) prípadne vôbec nedopije. Nápoje sa majú servírovať v primeranej teplote: napríklad vodka dobre vychladená (správne vychladená vodka má hustejšiu konzistenciu a svojím chladom zarosí pohár), biele víno vychladené mierne (ľahké na 10-12 stupňov). Červené víno sa podáva v tzv. izbovej teplote (14-16 stupňov), šampanské veľmi vychladené (4-6 stupňov), červené šampanské má byť o niečo teplejšie. Aj miešané nápoje, vermúty, pálenky sa podávajú v teplote červeného vína. To isté platí o minerálkach a malinovkách. Mária Mešťánková FMK UCM v Trnave

Šetrite energie pri Vašom varení Každý z nás trávi pri šporáku v kuchyni určitý čas. Kuchynské spotrebiče v domácnosti patria medzi najväčších žrútov energie. Dnes si ukážeme, ako je možné zaužívanými zvykmi túto spotrebu energie znížiť. Pri varení vajíčok, zemiakov a brokolice nie je potrebné hrniec napustiť vodou

úplne doplna. Tieto potraviny sa uvaria aj na pare. Pri varení využívajte VŽDY pokrievku, znižuje spotrebu energie až o ¼ ( najlepším typom je varenie v tlakovom hrnci). Ak potrebujete zvariť vodu na cestoviny, alebo iné dobroty, radšej si ju nechajte zovrieť v rýchlovarnej kanvici ako

na šporáku, je to oveľa rýchlejšie a dokonca aj úspornejšie. Ak by ste plánovali v blízkej budúcnosti rekonštrukciu kuchyne, určite si dajte namontovať plynový, nie elektrický šporák. Takže milé gazdinky, prajem Vám pri varení veľa úspechov a nech nám všetkým dobre chutí. Štefan Maceják

V parku Čo sa deje v mestských parkoch, keď sa odbatolia mamičky s kočíkmi? Keď študenti vytriezvejú a vrátia sa do školy? Keď panelákové psy obehnú všetky kríky? Čo? Park sa vráti pôvodným majiteľom. Spoznáte ich podľa papúč. A chatrného svetríka, takého do obývačky, keď v nedeľu večer vyloží človek nohy na stôl, odkiaľ predtým vzal ovládač. Tak podľa tých papúč a svetríka spoznáte, že tento človek je tu, v tomto parku, doma. Prejde okolo vás a vy sa v duchu hádate, či je vetchý muž alebo ošľahaná žena. Nezavadí o vás pohľadom, má čo robiť, aby udržal stuhnuté kĺby v rovnováhe, kým pomaly kráča k lavičke oproti. Holub, ktorého kŕmite, zvýskne od strachu a schová sa za vaše nohy do trávy. Domáci vyzerá ako živá mŕtvola, podíde k lavičke a skôr než umrie, sadne si. Aaach, vydýchne. Ale nie sú všetci majitelia parku krehkí. Napravo od vás iní sviežo mastia karty. Vyzerajú životaschopne. A majú svoj názor, počujete, prekrikujú sa v cudzom jazyku, iste sú zďaleka. V zápale sú čoraz hlučnejší, aj na karty zabudli, ale nie na pivo, ani na cigarety, lebo občas jednu vytiahnu, vsunú medzi riedke zuby a precedia: „Euroval!“. Zrak vám padne na holuba. Prestal chvátať omrvinky a tvári sa umučene. Odletel by, čítate mu v tvári, ale nemôže. Krídlami si zapcháva uši. Jana Kluková

4

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

OKTÓBER 2011

www.zahori.sk


Región Záhorí

Nový dom sociálnych služieb v Holíči Dlho nevyužívaný a schátraný priestor bývalej materskej škôlky na Zámockej ulici v Holíči ožil stavebným ruchom. Onedlho tu vyrastie nový domov sociálnych služieb „Senior dom Terézia“. Príznačné meno vzhľadom na lokalitu – blízkosť Holíčskeho zámku. Nezisková organizácia s rovnakým menom „Senior dom Terézia, n.o.“ so sídlom v Holíči zastrešuje celý projekt ako investor. Jej riaditeľka, p. Ing. Marta Tomčíková, ochotne poskytla nasledujúci krátky rozhovor. Ako sa Vám podarilo rozbehnúť v dnešnej, tak náročnej dobe v investičnej a sociálnej oblasti, tento projekt? V r. 2009, keď sme odkupovali pozemok a predmetnú stavbu od mesta, oslovila ma vízia nového a inovatívneho domova sociálnych služieb pre seniorov v našom regióne a tejto vízie sa stále držím. Pomáha mi to prekonávať všetky úskalia, spojené s tak náročným projektom.

Prečo začali stavebné práce až teraz a ako dlho bude realizácia projektu trvať? Projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, konkrétne z Regionálneho operačného programu, ktorý zastrešuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná v decembri 2010, potom nasledoval proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác, služieb a tovarov. Predpokladané náklady projektu sú 3.050.915,29 Eur, v členení 80,75% z ERDF a 14,25% zo štátneho rozpočtu. 5% tvorí vlastné spolufinancovanie. Proces verejného obstarávania je časovo náročný a všetky postupy sú ministerstvom striktne kontrolované. Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác bolo schválené v júni 2011, stavebné práce začali 1. augusta. Predpokladaný termín ukončenia projektu je november 2012.

Senior dom Terézia

Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“ V čom bude tento dom sociálnych služieb odlišný? Výstupom budú služby, ktoré sú dnes pre seniorov slabo dostupné, ako napr. ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľská starostlivosť, rôzne druhy terapie, masáže, zabezpečenie telefonického a on-line kontaktu

s rodinnými príslušníkmi, ako aj cirkevné obrady. Bude vytvorených 113 miest pre klientov, ktoré k sebe viažu vytvorenie 57 pracovných miest v tomto zariadení. Ide o komplexnú prestavbu areálu s cieľom vybudovať bývanie pre seniorov, zdravotne odkázaných a telesne hendikepovaných klientov. Naša nezisková organizácia, ktorá bola založená za účelom poskytovania sociálnych služieb a humanitárnej pomoci, realizáciou tohto projektu napĺňa svojej poslanie a verím, že naše úsilie napomôže nielen seniorom z Holíča, ale aj blízkeho okolia a čoskoro budeme môcť poskytnúť služby a opateru najmä tým, ktorí to naozaj potrebujú. Gabriela Gergelová, project manager

NAJLACNEJŠIE POISTENIE VO VŠETKÝCH POISŤOVNIACH Chcete si byť istí strechou nad hlavou? Chystáte sa na dovolenku a dom ostane prázdny? Potrebujete poistiť auto? Myslíte na budúcnosť svojho dieťaťa? Chcete zmierniť následky možnej choroby či úrazu?

CR

FINANCE SLOVAKIA

Navštívte naše obchodné miesto na Potočnej ulici č.54 v Skalici, alebo zavolajte na tel.č. 0907642920 a 0948517311 alebo nás kontaktujte emailom janosik@crfinance.sk. Nájdete nás aj v Holíči a Gbeloch.

Skalica - REALITY MAX www.realmax.sk

0903 473 262 Bc. Dáša Vlková

Skalica: chata so záhradkou na predaj 5.990 € Skalica na predaj RD 4+1 s garážou novostavba 237 m2 Cena: 99.000€ tel.: 0903 473 262 !!! Skalica BYT 3+1 ,pivnica Cena: 43.500 € !!! Chata v Zlatníckej doline na predaj 41.600 euro Skalica: na predaj garzónka 22.200 euro Unín RD na predaj 3+1 41.600 euro GBELY RD ako nový,voda,plyn,plast.okná,dvere Cena: 69.000 € platba aj na úver

Kancelária RK /zo zadu Mestského úradu v Skalici/

e.mail.:

www.zahori.sk

realmax@centrum.sk

OKTÓBER 2011

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

5


Útulok Skalica

Benefičný festival pre psí útulok Skalica

Námestie sv.Martina 9, 908 51 Holíč

v lokalite Krivé Kúty Skalica ponúka na

PREDAJ

Vo Františkánskej záhrade v Skalici sa v sobotu (24.9.) uskutočnil benefičný koncert, ktorého výťažok bol pre zvierací útulok. Koncert moderovala Adela Banášová, zaspievala aj prvá slovenská Superstar, Katka Koščová. Okrem nej sa na pódiu vystriedali i menej známi umelci. red

K pozemkom sú položené všetky pre dom potrebné prípojné siete a zariadenia. Informácie na:

Útulku pomohli i niektorí poslanci mestského zastupiteľstva v Skalici

Plemeno: kríženec zrejme bradáča alebo briarda Vek: 4-5 rokov Pohlavie: pes Kastrácia: nie Povaha: Jerry je večný smoliar. Priniesli nám ho jeho majitelia, potom sa mu rysoval po dlhej dobe nový domov. Ale pán, ktorý sľuboval, že si ho vezme do konca januára 2011 svoj sľub nesplnil a tak smutný Jerry znova bojuje o Vašu priazeň. Má veľmi milú povahu, má rád aj deti. So psíkmi veľmi nevychádza, ale so sučkami

je super kámoš. Miluje venčenie, obzvlášť dlhé prechádzky, rád aportuje a vie oceniť pozornosť a ľudskú spoločnosť. Je vhodný do rodinného domu s veľkou záhradou, rozhodne nie na reťaz! Ovláda povely „Sadni, daj labku“. Výška v kohútiku cca 60-65cm.

www.realitysi.sk 0903 640 483, 0911 270 851

Pes: DODO

Plemeno: kríženec teriéra Vek: cca 7-8 rokov Pohlavie: pes Kastrácia: nie Povaha: Dodo by potreboval citlivého a trpezlivého majiteľa, ktorý by ho nechal v pokoji dožiť svoj psí život. Je trošku nervózny z nového prostredia. Bol už raz vrátený z adopcie. Potrebuje skúseného a hlavne trpezlivého človeka pri sebe. So psíkmi a so sučkami nemá problém. Je to iba taký starý frfľoš. Výška v kohútiku je cca 35 cm.

i

Útulok Skalica

Pes: JEREMY

Stavebné pozemky pre rodinné domy za výhodných cenových podmienok

Kontakt: Zuzana Mihová tel.: 0902 460 378 email: utulokskalica@gmail.com web: utulokskalica.webnode.sk

BEZPLATNÁ RIADKOVÁ OBČIANSKA INZERCIA CEZ SMS Zašlite nám Váš inzerát SMS správou (nezabudnite uviesť v SMS správe kontakt)

Občiansku inzerciu zasielajte cez SMS v tvare: INZERCIA(medzera)text na 0949 517 857 Pracovné ponuky zasielajte emailom na: info@zahori.sk PREDÁM prívesný vozík za osobný automobil. Cena170€. Dojč. KONTAKT 0918 052 443

HĽADÁM prácu ako vrátny, recepčný a pod. dôchodca 65r. KONTAKT 0910 925 237

PONÚKAM za odvoz 2 vlečky kameňa na rôzne použitie. KONTAKT 0907 171 680

ZDRAVOTNÁ SESTRA prijme do celodennej starostlivosti počas celého roka deti od 2r. Kuklov KONTAKT 0917 632 326

PREDÁM 11týždňovú kozičku. Chropov. KONTAKT 0904 089 676

PRENAJMEM 3 izbový byt v Brezovej pod Bradlom. KONTAKT 0908 705 229 PREDÁM záhradku Osuské Opendaky, 5000 a, KONTAKT 0907 212 063 PREDÁME rôzny nábytok z RD kvalitný z masívu. KONTAKT 0911 816 733

KÚPIM v hotovosti rod. dom, byt alebo pozemok na Záhorí. KONTAKT 0908 898 025 ELEKTROINŠTALÁCIE rod.domy,chaty,chalupy KONTAKT 0904 692000

NEZABUDNITE V SMS UVIESŤ KONTAKT NA VÁS

far. A/4 - max. 0,29 € - grafický design - digitálna a ofsetová tlač - personalizácia, číslovanie, čiarové kódy, lamino, výsek - knihárske spracovanie (väzby V1, V2, V8)

tel.: 0907 782 446

6

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

OKTÓBER 2011

www.zapadotlac.sk

www.zahori.sk


Bratislavský samosprávny kraj | Novinky z Bratislavskej župy ZÁKLADNÝ KAMEŇ nového cyklomosta, ktorý spojí bratislavskú Devínsku Novú Ves a rakúsku obec Schlosshof, na slovenskej strane symbolicky poklepali poslednú septembrovú nedeľu predstavitelia slovenskej a rakúskej samosprávy.

Slovenskú a rakúsku stranu spojí nový cyklomost cez Moravu

Cyklomost bude postavený v historickej trase a bude slúžiť pre dopravu cyklistov, peších turistov a záchrannú službu. Z celkovej dĺžky lávky 955 metrov bude tvoriť oceľová mostná konštrukcia 525 metrov, šírka lávky bude štyri metre, čo má umožniť prejazd vozidiel záchranných zložiek. Cyklisti pri jazde mostom prekonajú výškový rozdiel sedem metrov. Most, ktorého otvorenie sa plánuje na jar, sa má po jeho postavení stať dôležitým spojovacím článkom regionálnej siete rakúskych a slovenských cyklotrás.

Pingpong s kontajnerom Aktivista Alojz Hlina sa pokúsil v sobotu 1.10. premiestniť kontajner z Družstevnej ulice pred dom primátora mesta Malacky. Jeho zámer však nevyšiel, nakoľko zakročila polícia a nedovolila kontajner zložiť bez povolenia. zdroj: Malacky.sk

Poklepávanie základného kameňa cyklomostu v Devínskej Novej Vsi

vysokom štádiu rozpracovania je podľa jeho slov projekt Za mostom, v rámci ktorého sa má vybudovať infraštruktúra okolo nového cyklomosta, ako aj záchytné parkovisko. Okrem toho sa tiež plánuje revitalizácia 11 bunkrov z čias existencie „železnej opony“ pozdĺž rieky Moravy. V období Rakúsko-Uhorska spájalo brehy Moravského poľa a Záhoria 24 mostov, po páde železnej opony tam nezostal ani jeden. Peším, cyklistom, jazdcom na koni i turistom má nový most otvoriť cestu do lužných lesov chráneného Dunajského parku, do najväčšieho barokového zámku v Rakúsku

Slovensko a Rakúsko budú mať aj vďaka tejto investícii k sebe ešte bližšie.

Predseda BSK Frešo verí, že k tomuto mostu pribudnú aj ďalšie. Pripomenul, že most je len jedna z etáp cezhraničnej spolupráce. Vo

Malacky ovládlo od 29. 9. do 2. 10. divadelné umenie. Uskutočnil sa veľmi úspešný štvrtý ročník festivalu Zejdeme sa na hambálku. Stretli sa tu herci známi i neznámi, domáci i

Schlosshof a najrozsiahlejšej vidieckej šľachtickej rezidencie cisárovnej Márie Terézie. Na opačnom brehu možno na neďalekom sútoku Moravy a Dunaja navštíviť hrad Devín. Projekt je podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013. Bratislavský kraj financuje nájazd na most na slovenskej strane a 62,86 percenta oceľového mosta, keďže náklady sú rozdelené podľa štátnej hranice. Schválený príspevok pre BSK v rámci žiadosti je takmer 2,8 milióna eur pri povinnom pätpercentnom spolufinancovaní z vlastných zdrojov. Cyklomost bude stavať konzorcium Ingsteel a Doprastav.

i

Zešli sme sa na hambálku

Ako poznamenal predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo, tento most cez rieku Morava sa začína budovať po vyše 60 rokoch. „Nemám pochýb, že keď tento most bude stáť, tak nielen tu, ale aj pozdĺž Moravy, ale aj podstatná časť Dolného Rakúska budú naozaj zaplavené šťastnými rodinami a ľuďmi, ktorí tam budú bicyklovať, korčuľovať a tráviť čas.“ Minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda poukázal, že vláda podporuje nielen spoluprácu na centrálnej úrovni, ale aj spoluprácu regiónov, miest a obcí. „Preto sa teším, že Dolné Rakúsko, BSK, Rakúsko, Slovensko aj vďaka tejto investícii budú mať k sebe ešte bližšie, hoci tie vzťahy sú vynikajúce,“ konštatoval. Ako doplnil predseda dolnorakúskej vlády Erwin Pröll, ľudia obe krajiny svojho času rozdelili, ale dnes ich zase aj spojili, a to nielen na ľudskej úrovni, ale i na všetkých ostatných. Zároveň si zaželal, aby sa stanovené ciele podarilo aj naplniť.

cezpoľní a odohralo sa spolu 14 predstavení. Menší divadelníci si zaimprovizovali o hambáleček, súčasťou bola i výstava a výtvarný workshop. zdroj: Malacky.sk

Uzávierka cyklotrasy

V Devínskej Novej Vsi sa začala výstavba cyklomostu do Schlosshofu, preto z bezpečnostných dôvodov bude uzavretá časť cyklotrasy, ktorá prechádza staveniskom. Uzávera potrvá po celý čas výstavby. Celá obchádzka bude vyznačená dočasným značením.

7


Bratislavský samosprávny kraj | Novinky z Bratislavskej župy

V kraji pokračovali akcie Župnej jesene Obyvatelia a návštevníci Bratislavskej župy sa aj tento víkend zabávali na hodoch v Rači, Studienke či Modre. Tí, čo majú radi súťaženie, mohli si sadnúť na bicykel v Ružinove alebo súťažiť v jedení zemiakových placiek na Krumpolovom dni v Sološnici, kde bolo raz toľko ľudí ako v minulom roku. V Sološnici sa v poslednú septembrovú sobotu šúpali a varili zemiaky na rôzne spôsoby. Počas Krumplového Dňa deti súťažili v šúpaní zemiakov a vyhral ten, ktorý doniesol najväčší zemiak a jablko. Hodovalo sa aj v Studienke počas podujatia Hasprunský dubák.

Krumplový deň Sološnica

Župan Pavol Frešo sa v sobotu zúčastnil Ružinovskej cykločasovky, ktorá je súčasťou Ružinovských hodov. „Je čas vinobraní a hodov a práve sme na Ružinovských hodoch, kde by človek čakal, že sa bude veľa piť a jesť. Tu však prebieha cykločasovka, ktorú usporiadali pod patronátom pána starostu Ružinova, Dušana Pekára. Je to snaha aj v rámci hodov vytiahnuť ľudí z ich domovov, od stánkov, aby si išli zašportovať a užili si pohyb. Keďže vidím mnoho mladých ľudí, tak pevne verím, že z toho vznikne jedna pekná tradícia,“ povedal župan Pavol Frešo. Akcie sa zúčastnili aj bratia Peter a Pavol Hochschornerovci.Následne spolu s prezidentom Ivanom Gašparovičom pozdravil hodujúcich v Rači.

i

Viac informácií o podujatiach nájdete aj na stránke Bratislavského kraja

www.zupnajesen.sk Potom sa presunul do Sološnice na Krumplový deň, ktorý je podobne ako hody v Rači, Ružinove, Modre a Dúbravke súčasťou Župnej jesene.

8


Bratislavský samosprávny kraj | Novinky z Bratislavskej župy

BSK počas týždňa mobility otvoril obnovené cykloznačenie Bratislavská župa sa aktívne zapája a pripravuje zaujímavé programy pre deti i dospelých v rámci Európskeho týždňa mobility. Podujatie predseda kraja Pavol Frešo odštartoval oficiálnym otvorením obnoveného cykloturistického značenia v Devínskej Novej Vsi na Moravskej cyklistickej ceste, ktorá je súčasťou Eurovelo 13. Ide o cca 70 km úsek od severnej hranice katastrálneho územia obce Závod, až po most Lafranconi na petržalskej strane. Na otvorení cykloznačenia boli aj podpredseda kraja Martin Berta a starostovia Devínskej Novej Vsi Milan Jambor a Lamača Peter Šramko.

Dušan Dvoran - starosta obce Vysoká pri Morave, Pavol Frešo - predseda BSK

Vysoká pri Morave vďaka eurofondom krajšia a bezpečnejšia Centrálnu časť obce Vysoká pri Morave zrevitalizovali za eurofondy.

„Sú tu nové značenia, nové smerovníky, smerové tabuľky a tiež tabuľky, ktoré hovoria, čo tu ľudia môžu v rámci cyklotrasy vidieť. Je to pre nás začiatok týždňa mobility. Snažíme sa, aby ľudia zvážili, že sa budú pohybovať menej autami a viac cyklodopravou alebo verejnou hromadnou dopravou. My ako župa môžeme pre to urobiť to, že práve propagáciou takejto alternatívnej dopravy na denno-dennej báze a v spolupráci s mestami, budeme budovať infraštruktúru pre cyklistov, aby sa cítili bezpečne,“ priblížil župan Pavol Frešo. Druhou a nutnou podmienkou je podľa neho aj to, že ľudia musia pocítiť, že sa im vypláca ísť hromadnou dopravou, tzn. je to rýchlejšie a čistejšie, teda je to pre nich tá istá kvalita za kratší čas.

Na revitalizáciu námestia, chodníkov, zastávok a prvkov verejnej zelene získala obec cez Operačný program Bratislavský kraj nenávratný finančný príspevok v hodnote vyše 420-tisíc eur. Revitalizáciu ocenil aj starosta obce Dušana Dvoran, podľa ktorého sa im vďaka verejnému obstarávaniu podarilo ušetriť približne 330-tisíc eur. „Podľa pôvodného rozpočtu boli náklady 776-tisíc eur, verejným obstarávaním sme ich dokázali znížiť na 443-tisíc eur,

Jablkové hodovanie Tento rok sa po prvý raz Malacky zapojili do Jablkového hodovania 2011, ktoré patrí k podujatiam uskutočňovanými pod garanciu BSK s názvom Župná jeseň. V Malackách

>> 330

-tisíc € ušetrili vďaka verejnému obstarávaniu

pričom 421-tisíc bolo hradených z fondov,“ povedal Dušan Dvoran. Vzhľadom na skutočnosť, že obec Vysoká pri Morave sa nachádza v oblasti častých záplav, starosta tiež vyzdvihol,

že v rámci revitalizácie sa ako ochrana pred povodňami urobilo odvodňovanie dažďovej vody z námestia a priľahlých ulíc. V obci sa zrevitalizovalo Námestie Oslobodenia, zrekonštruovali sa chodníky aj spevnené plochy, vybudovali sa autobusové zastávky, detské ihrisko a osadili parkové lavičky. Celková dĺžka zrekonštruovaných chodníkov predstavuje 2 143 metrov. Na námestí sa tiež zrekonštruovalo verejné osvetlenie, celkovo bolo vymenených 13 svietidiel verejného osvetlenia. V rámci revitalizácie zelene sa podľa starostu vysadilo 172 nových stromov.

ochutnávali v sobotu 8.10. všetko „pečené aj tečené“ z jabĺčok ako tradičného domáceho ovocného produktu. Pred Mestským úradom bol okrem ochutnávok pripravený aj pestrý kultúrny program. zdroj: Malacky.sk

Bratislavský Samosprávny Kraj Sabinovská 16, P. O. Box 106 820 05 Bratislava telefón: 02/48 26 41 11 e-mail: komunikacne@region-bsk.sk web: www.region-bsk.sk

9


Bratislavský samosprávny kraj | Novinky z Bratislavskej župy

Projekt Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg je významným príspevkom k revitalizácii historickej pamäti obyvateľov aj návštevníkov hlavného mesta.

Projekt Stratené mesto by mali spustiť v roku 2013 „Bude mať podobu turistickej atrakcie, ktorej súčasťou je informatívna, výchovno-vzdelávacia, oddychová a kultúrno-zábavná zložka,“ vraví Miloš Žiak z Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, ktorá je hlavným iniciátorom projektu obnovy historického židovského geta v Bratislave. Predpokladaný termín spustenia projektu je jún 2013. Záštitu nad projektom prevzal podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel. Projektom sa v apríli zaoberali aj poslanci Bratislavskej župy a z rozpočtu kraja naň vyčlenili sumu 12 000 eur. Projekt ocenil aj veľvyslanec Štátu Izrael na Slovensku Alexander Ben-Zvi, podľa ktorého by sa projekt mohol volať aj Nájdené mesto, pretože oživí minulosť a tým ju prenesie do prítomnosti. Projekt Stratené mesto Bratislava - Pozsony - Pressburg má byť impulzom na to, aby sa verejnosť mohla pozrieť do minulosti a na pripomenutie si a oživenie tej tradície mesta, ktorá bola v priebehu 20. storočia cielene likvidovaná. Skladá sa z okruhu historickej pamäti, po ktorom bude premávať električka historickej pamäti.

>>

Príbeh Strateného mesta sa bude odvíjať virtuálne na LCD obrazovkách pred zrakmi cestujúcich v električke.

Električka bude špeciálne upravená a namiesto okien v nej budú namontované veľkoplošné LCD obrazovky. Na nich sa bude pred zrakmi cestujúcich odvíjať virtuálne („za oknom“) príbeh Strateného mesta (zbúraných ulíc Zuckermandlu, Vydrice, Rybného námestia a Židovského geta), ako aj tie významné udalosti

Adam Berka - autor návrhu realizácie projektu Stratené mesto

z dejín mesta, ktoré v konečnom dôsledku viedli k zbúraniu veľkej časti historicky cenného centra mesta a k jeho premene na pustý hradný kopec (zo strany nábrežia), ústiaci do mostového privádzača. Príbeh „za oknom“ sa bude skladať z montáže umelecky spracovaných autentických dokumentárnych filmových záberov a dobových fotografií. Stredobodom okruhu historickej pamäti bude Rybné námestie, na ktorom bude obnovená budova

zbúranej neologickej synagógy (v podobe kulisy). Kulisa bude 60 % zmenšeninou objemu pôvodnej stavby (tá bola postavená v roku 1893). Výška budovy bude 15 metrov namiesto pôvodných 25 metrov. Vo vnútri kulisy vznikne galéria. Námestie okolo synagógy (cca 300 m2) sa bude využívať ako oddychová zóna pre turistov počas prehliadky mesta alebo sa tiež zmení na živé námestie s hudbou, galériou či večerným premietaním filmu.

Župná jeseň : „Dni zelá“ - slávnosti kapusty Stupava

10


Región Záhorí Nadviažeme na recept z predchádzajúceho čísla

Foie gra (husacia pečienka) s hruškovým ragú, filetmi pomaranča s opečeným toastom Michal Škrabák, rodák zo Záhoria (Sekúl), pracuje ako šéfkuchár v malom Suroviny 400g husacej pečienky 2 hrušky Med ½ dcl červeného vína

Postup Husaciu pečienku odblaníme, nakrájame a dáme ju späť do chladu. Hruškové ragú

- hrušky očistíme, nakrájame na rovnaké kocky. Kocky hrušky povaríme s vínom a balzamikovým octom, ochutíme trochou soli a medom . Dĺžka varenia je závislá od

luxusnom hoteli Marrols, ktorý nedávno získal piatu hviezdičku. 1 ks pomaranč 4 ks toastového chleba Dochutenie soľ, čerstvé korenie, balzamikový ocot

redukcie vína, avšak musíme dbať na to, aby sa kocky hrušky úplne nerozvarili. Z pomaranča odstránime šupu a vyrezávame mesiačiky (filety). Vychladenú pečienku opečieme, ochutíme soľou

Dozdobenie pažítka

a čerstvo namletým korením. Toastový chlieb opečieme a podávame s teplým ragú, pečienkou a filetami pomaranča. Dozdobíme pažítkou. Prajem dobrú chuť.

Oslava narodenín Hotela Patriot Skalica a Rádia Jih Hodonín Hotel Patriot sa v sobotu (1.10.) zmenil na Casino v Las Vegas pri príležitosti spoločnej oslavy narodenín Hotela Patriot (4. narodeniny) a Rádia Jih (16. narodeniny). Osláv sa zúčastnilo viac ako 400 hostí z oboch brehov rieky Moravy. Oslavy si nenechali ujsť poslanec parlamentu ČR Walter Bartoš, starosta Hodonína Jiří Mráka, minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik, poslanec parlamentu SR Zoltán Horváth, hlavná poradkyňa

podpredsedu NRSR Milana Hortha Mária Mešťánková a riaditeľ nemocnice v Skalici Patrik Fiala. Súčasťou spoločnej akcie bol ohňostroj a dražba vín na dobročinné účely. Výťažok z dražby vín, ktorú moderoval Franta Uher, vo výške 6 100 € bol venovaný hendikepovanej dievčine menom Dominika. Tento výťažok pre ňu znamená dva ozdravné pobyty v kúpeľoch v Piešťanoch, alebo možnosť zakúpiť si vozík, čo je pre ňu veľmi dôležité. red

Výťažok z dražby vín bol venovaný hendikepovanej Dominike

Klasici v komikse Žiaci zo Základnej školy Štefanov boli ocenení za tvorivosť. Dňa 23. septembra 2011 sa naši žiaci zúčastnili v Kúpeľoch Piešťany slávnostného galavečera VICTORIA REGIA 2011 spojeného s vyhlásením víťazov literárnej súťaže Klasici v komikse. Toto významné pozvanie bolo odmenou za komiksové spracovanie príbehu Pavla Országha Hviezdoslava - Zuzanka Hraškovie, do ktorého sa žiaci pod vedením pani učiteľky Kalamenovej a Vizváryovej zapojili koncom minulého školského roka na krúžku tvorivej slovenčiny a získali mimoriadne ocenenie riaditeľky Strednej odbornej školy záhradníckej. Mgr. Zuzana Burdová

www.zahori.sk

OKTÓBER 2011

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

11


Sport

Žigo opäť v hokejovom zeleno-bielom

Žigmund Pálffy v drese HK 36 Skalica teší fanúšikov Žigo opäť teší priaznivcov najrýchlejšej kolektívnej hry na svete. V zeleno - bielom opäť po roku s kapitánskym céčkom na drese a s číslom 24, hokejový kráľ Žigmund Pálffy. Súťažný extraligový ročník 2011/2012 v ľadovom hokeji je obohatený o veľkú osobnosť nielen slovenského, ale i svetového hokeja. Hokejový génius, ani po rokoch nestráca svoj hokejový šarm. On to vie. Žigo hokej jednoducho hrať vedel a vedieť bude. On je už raz taký. Žigmund Pálffy je navýsosť hokejový, super športový. Spomínam si, ako mi môj ocko, ktorý Žiga trénoval futbal, vždy hovoril, že on by bol rovnako skvelý a geniálny futbalista, že by mal aj vo futbale vynikajúcu kariéru. On je jednoducho už taký hráč, on už je taký športový fenomén. Žigo je len jeden a je to hokejový Žigo. A môžeme si to opäť užiť, skalický hokejový odchovanec, hokejový Majster sveta je platnou súčasťou prvého A. tímu HK 36 Skalica. Odmakal so svojimi spoluhráčmi celú letnú prípravu, odohral dva prípravné zápasy na domácom ľade a svoje áno so svojím materským klubom korunoval oficiálne podpisom zmluvy na jednu sezónu vo štvrtok 15.9.2011. Hokejová ikona Skalice sa podelila o dojmy a pocity, aké má z hokeja a zodpovedala aj na množstvo iných otázok.

>>

Oficiálna webstránka HK 36 Skalica

www.hk36.sk

Žigi, naskočil si opäť do hokejového kolotoča, prvý zápas na domácom ľade bol víťazný proti Trenčínu, aké to bolo pre teba? A gratulujem k návratu na slovenské klziská. Ďakujem. Vyhrali sme prvý zápas na domácom ľade, čo bolo veľmi dôležité, aby sme si spravili takú pohodu a ono sa nám to podarilo. Prvé zápasy to ešte nebolo ono v obrannej hre a také góly, čo sme dostali, to sa nesmie stávať. Je pravda, že začiatky sú vždy ťažké

pre mladých hráčov, ktorí nastupujú do extraligy a je tam nervozita. Človek nevie, kam sa má postaviť, ešte to tam nie je také to zápasové. Pred extraligou sme v podstate desať dní nehrali zápas, čiže je to úplne niečo iné, keď trénuješ a keď hráš zápas. Ale chalani sa super aklimatizovali a je dobré, že sme vyhrali prvý zápas doma. Človek si zase musí trošku zvykať v mojom prípade po tom roku, ale od zápasu k zápasu dúfam, že to bude lepšie. A trošku s Tiborom Višňovským a René Školiakom musíme lepšie pracovať na puku v tretine a musíme si hlavne zvyknúť na seba. Treba využívať každú šancu. Do budúcnosti hlavne presilovky musia byť ešte lepšie, lebo tam sa budú rozhodovať zápasy. Ako sa ty cítiš v skalickej partii a ako sa ti hrá? Ešte to nie je ono, tie nohy musia byť lepšie, treba zlepšiť nohy. Chcem pomôcť tomuto tímu, lebo sú to mladí chalani, nemajú toľko skúseností, a keď sa dostanú do nejakých problémov, že sa začne prehrávať náhodou, tak je psychika ešte na tom horšie. Lepšia nálada je, keď sa vyhrá, keď sa zamaká doma. Vlasto Lakosil nás drží, tam je tiež tá 80% - ná dôležitosť. A v skalickej partii sa cítim dobre. Sú to mladí chalani, ktorí sú perspektívni do budúcnosti a je vynikajúce, že sú takí draví, ukázali to už aj v prípravných zápasoch. Je dôležité, aby si chalani počas sezóny rozložili sily, lebo sezóna bude

dlhá a od prvého až do posledného zápasu sa musí hrať, takže netreba mať nejaké veľké oči. A čo fanúšikovia? Verím, že ich príde ešte viac. Je to ich vôľa, napokon každý má svoje problémy, svoju prácu a dúfam, že sa to bude zlepšovať. Myslím si, že Skalica si zaslúži veľa divákov. Akú máš motiváciu v tejto sezóne Žigi? Motivácia stále je, lebo hokej mám rád. Ono sa to nedá iba tak skončiť s hokejom, lebo človek to hrá celý život a rok som stál a v podstate mi to chýbalo. Motivácia bola už počas letnej prípravy, dával som tomu všetko. V letnej príprave som s chalanmi behal, posilňovali a tá motivácia stále je. Pokiaľ tam bude motivácia, chuť a zdravie, tak myslím, že nie je o čom. Nemusím sa dáko v hre premáhať, len som dlho stál a koordinácia ešte nie je ono a človek nevie, kde sa má postaviť a je to trošku na mne asi aj vidieť, a to aj jednoznačne priznám, takže musím sa zlepšovať a zlepšovať. Aký je skalický tím v porovnaní s tým spred dvoch rokov, keď si naposledy hral? Sú to mladší hráči. My hráme na štyri päťky, čo je vynikajúce, lebo sezóna je dlhá. Každý dostane šancu a to je super. Treba tých mladých posúvať dopredu a proste nech sa v týchto kľúčových zápasoch ukážu a už potom oni vedia, čo budú robiť ďalej.

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV

SKALICA

12

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

OKTÓBER 2011

SENICA MALACKY

www.zahori.sk


Sport A vidíš v tíme aj dáky talent? Určite sú tu talenty, Obdržálek je talent, aj Konečný, veď to sú super chalani. A sú tam aj viacerí, to nebudem teraz menovať, ale musia sami na sebe pracovať. Ivan Jankovič je dobrý hráč, ale musí na sebe pracovať, takže budeme sa mu snažiť pomáhať, aby vyrastal, lebo hokejisti chýbajú a do budúcnosti hráčov potrebujeme. Človek nemôže vylúčiť, že chalan zo Skalice môže ísť do reprezentácie. Takže určite, keď bude hrať dobre túto sezónu, tak tréneri Oremus s Vújtkom mu dajú šancu a môže sa ukázať.

Chcem pomôcť tomuto tímu, lebo sú to mladí chalani. Žigmund Pálfy opäť oblieka zeleno - biely hokejový dres

A čo teda Žigi ty a reprezentácia Slovenska? Reprezentácia už nehrozí, už som skončil po olympiáde a ja si myslím, že tam už musí byť priestor pre mladých, to jednoznačne, musia hrať mladší hráči a ukázať sa. Ako sa cítiš, koľko si trúfaš ešte hrať? Ešte dvadsať rokov (úsmev), ako Gordie (Gordon) Howe hral ešte v päťdesiatpäťke. Ale nie, to ešte ťažko povedať, to nemôžem teraz povedať, ale ako hovorím, keď bude to zdravie a tá chuť, tak jednoznačne: prečo nie. Ja som teraz v Skalici a sústredím sa na sezónu v Skalici.

Čo by si si tak poprial Žigi do toho hokejového života? Hlavne zdravie, vieš. Zdravie je najdôležitejšie pre hokejistu, a keď bude to zdravie a tá chuť, ktorá jednoznačne musí byť, tak to bude určite fantastické. Tvoja osobná ambícia na túto sezónu a s tímom? Moja osobná ambícia je vždy najbližší zápas. Do každého zápasu treba ísť

vyhrať a jednoznačne tím, celý mančaft chce ísť do play off. Ďakujem Žigi za rozhovor a veľa šťastia. A ako sa na kapitána patrí, ide príkladom. Čo zápas, to dáky bodík do produktivity, tridsať deväťročný (5.5.1972) Žigmund Pálffy je už raz taký. Žigo síce ešte nie je so svojou hrou úplne spokojný, ale na svojom osobnom konte mu body do kanadského bodovania pekne pravidelne pribúdajú. Hrá s chuťou, ako sme uňho zvyknutí a radi sa aj na

jeho hokejový kumšt pozeráme. Lenže Žigo je Žigo a Žigo je predovšetkým tímový hráč a na to vždy apeluje, zbožňuje víťazstvá a v mladom skalickom kolektíve sa ako najstarší hráč s najbohatšími hokejovými skúsenosťami cíti perfektne. „Keď vidíš orla, vidíš časť Génia. Zdvihni hlavu!“ (William Blake) Veľa zdaru, šťastia zeleno - bieli a peknú hokejovú sezónu! Mgr. Monika Kušnierová

SVOJE OBĽÚBENÉ NOVINY HĽADAJTE BEZPLATNE VO VŠETKÝCH DOBRÝCH OBCHODOCH PO CELOM ZÁHORÍ Okres Skalica Brodské Dubovce Gbely Holíč Chropov Kátov Letničie Lopašov Petrova Ves

Prietržka Radošovce Skalica Trnovec Unín Vrádište Okres Senica Borský Mikuláš Borský Svätý Jur

www.zahori.sk

Cerová Čáčov Čáry Dojč Hlboké Jablonica Koválov Kuklov Kunov Kúty

Lakšárská Nová Ves Moravský Svätý Ján Osuské Plavecký Peter Prievaly Prietrž Rohov Rovensko Rybky Sekule

Senica Smolinské Smrdáky Sobotište Šajdíkové Humence Šaštín-Stráže Štefanov Okres Malacky Gajary

Jabloňové Jakubov Kuchyňa Láb Lozorno Malacky Pernek Plavecký Mikuláš Plavecké Podhradie Plavecký Štvrtok

OKTÓBER 2011

Rohožník Sološnica Studienka Suchohrad Stupava Veľké Leváre Vysoká pri Morave Záhorská Ves Závod Zohor

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

13


Pozvánky na akcie

PODPORÍME aj vaše kultúrne podujatie. Zašlite nám informácie o vašom podujatí na email: info@zahori.sk

Obec Moravský Svätý Ján

VÁS POZÝVAJÚ NA

moravský svätý ján 12. novembra 2011

14

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

OKTÓBER 2011

www.zahori.sk


Kultúra KINO MALACKY

KINO SENICA

Hviezdoslavova 3 10.10. 20h Filmový klub

Hviezdoslavova 3 21.10. 19h

Transylvánia

Skyline

14. , 15., 16.10. 19h

16.10. 16h

Kovboji a votrelci

Mŕtvola musí zomrieť

17. 10. 20h Filmový klub

19.10. 19h

Smrť v Benátkach

Super 8

18., 19.10. 19h Kapitán America: Prvý Avanger 20., 21.10. 19h

21.,22.,23.10. 19h

Skyline

28.10. 18h

22., 23.10. 16h

Šmolkovia

Šmolkovia

29.,30.10. 19h

22., 23.10. 19h

Bláznivá hlúpa láska

Super 8 24. 10. 20h Filmový klub

Melanchólia 28., 29., 30.10. 19h

26.10. 19h

Transformers 3

KINO KÚTY 12.10. 17h

Autá 2 14.11. 19:30h

KINO ZÁVOD

25.10. 17h

Mrcha učiteľka 4.11. 17h

Muži v nádeji Saxána a lexikón kúziel KINO VEĽKÉ LEVÁRE

Šmolkovia

15.10. 17h

i

19.11. 17h

PODPORUJEME posledné kamenné kiná na Záhorí!

Tento sviatok obyvateľov Kaníže prilákal nielen domácich, ale aj veľké množstvo cezpoľných. Viac ako 800 návštevníkov si nenechalo ujsť hodový víkend v Moravskom Svätom Jáne (17.-18.9.). Sobota sa niesla predovšetkým v hudobnom duchu. Predstavila sa skupina MZK (Modlitba za kňaza), ktorú vystriedal DJ Feki. Sobotný program ukončil Bystrík svojím koncertom a aj napriek tomu, že pre mnohých návštevníkov bol neznámou ikonou, musel na záver koncertu pridávať pár ďalších pesničiek.

Saxána a lexikón kúziel

Zoošetrovateľ 23.10. 19h

Habánske hody sú za nami

Piráti Karibiku: V neznámych vodách Šmolkovia

Deň otvorených búd na Vínnej ceste Záhorie 22. októbra 2011 viac na: www.vcz.sk

Program je bez záruky.

Erteplový deň

Zámocké pivné slávnosti

Obecné zastupiteľstvo v Chropove v spolupráci s Úniou žien Slovenska v Chropove, poriadali v sobotu 24.9. zaujímavú akciu s názvom Erteplový deň. Vyzdvihli tak, že erteple - zemiaky majú stále dôležitú úlohu v našom jedálničku - veď zemiaky nielen na Záhorí, ale aj na celom Slovensku sú naším druhým chlebom. A tak ochotné ženy z dediny pripravili na toto poobedie jedlá zo zemiakov - erteplí. Návštevníci tak mohli nielen obdivovať očami, ale aj ochutnať množstvo jedál práve z erteplí, kde by ich ani nečakali. Pripravený bol aj zábavný program pre spestrenie celého dňa a večer pokračoval voľnou zábavou.

Na Zámocké pivné slávnosti do Holíča každoročne prichádzajú návštevníci za dobrou zábavou, posedením pri chutnom občerstvení, pri pohári vychladeného zlatistého moku. Tentoraz ich do Holíča prišlo 2400. Pri znejúcej hudbe si okrem bohatého občerstvenia mohli samozrejme ochutnať aj niektoré z desiatich značiek svetlého, tmavého i zázvorového piva. Popri už tradičných výrobcoch po prvýkrát ponúkal svoje produkty nováčik na pivnom trhu z nedávno otvoreného pivovaru Prievaly. K oživeniu a spestreniu podujatia pripravili organizátorky z oddelenia kultúry a športu tradičné pivné súťaže. Pivo a motocykle v takejto podobe určite idú k sebe. zdroj: Holic.sk

V skoré nedeľné ráno, ešte pred svätou omšou, členovia OZ 90871.sk spolu s dobrovoľníkmi začali pripravovať Habánsky charúšek. Do tohto mohli neskôr návštevníci nazrieť v rámci oficiálneho programu, ktorý sa začal po svätej omši a ktorý odštartovali Heligonkári zo Senice pod vedením pána Grima. Počas ich predstavenia museli byť pridané ďalšie stoly a miesta na sedenie. V charúšku bola habánska keramika na výstavu, ale aj na predaj, na ochutnávku habánsky koláč, ktorý napiekli ženy z Jednoty dôchodcov. Heligonkárov vystriedali miestni hudobníci - Country band a nedeľný program ukončili divadelníci z Popudinských Močidlian. Počas celého víkendu sa o občerstvenie starali futbalisti z TJ Slavoj, ktorí organizáciu bufetu veľmi dobre zvládli. Taktiež aj ponúkaný sortiment zodpovedal požadovanej úrovni, za čo im patrí vďaka a pochvala. Atrakcie pre deti bohužiaľ tento rok chýbali, pretože sa z neznámych a doteraz nezistených dôvodov nedostavili. Jana Leskovská

Monika Kušnierová: Harmónia tela a duše Svetlo sveta uzrela moja druhá knižôčka „Harmónia tela a duše“. Prejavujem svoje potešujúce pocity a radosť z tohto dielka, ktoré ponúkam každému, kto chce precítiť harmóniu tela a duše v srdečnosti seba. Ak sa dotkne moja knižôčka vašej duše i tela, budem veľmi rada. Predávam svoje láskavé pozdravenie všetkým báječným ľuďom v mojej blízkosti, tiež vám, milí čitatelia mojich článkov, vďaka ktorým môžem teraz prejaviť svoje nadšenie, že sa mi podarilo napísať ďalšiu knižôčku. Túto

knižôčku s láskou ponúkam každému, kto má v úcte svoje telo a svoju dušu a ďakujem každému, kto ma zdraví úsmevom, má milé slovo vždy naporúdzi a cíti sa v mojej blízkosti príjemne práve pre to, aká som. Každé posmelenie, srdečný záujem o mňa ako človeka, vaše láskavé gestá, sú krásnym obohatením môjho života, čestnosť a šľachetnosť ľudí ma vždy bude dojímať a budem si ju vždy ctiť a vážiť, ďakujem vám. Vaša podpora je elixírom pre dušu i pre telo. Mgr. Monika Kušnierová

KNIHA

TIK Mesta Skalica, poštové novinové stánky, butique Jessica Fashion v MAX Skalica, kníhkupectvo Bystrických v Holíči, Mestská knižnica Skalica

www.zahori.sk

OKTÓBER 2011

TU KNIHU

MESIACA

zakúpite

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

15


Enem pro nás a pro naše deti

Oddych Verte mi, že na temto víne konc nic nezarábjám. Je to pravé záhorácké... Na víne né, al ena vodze, co je v nem . Francku, ty si konc jak maué dzecko! Ná proč? Soupeš enem z flašky a potom lezeš po štyrech. Mariša sa hnevá: „Tos moseu tú flašu ceuú vypit narás?“ „Konc isce moseu, straciu sem štupl,“ dúvoddzí Francek. Zdravica: Na zdraví! A trízvých nás nedostanú! Vydalo: Vydavateľstvo BUNO v roku 1991 Vtipy zozbieral: Doc. Ing, štefan Vidlár CSc.

sudoku 4

2 9

8 6 9

5 5 2

3 6 3

9

1

8 7 1 3 4

4 2

5

6

1

2 4 5

4 9

6 5

3 2 7

8

Vyplňte hernú plochu sudoku číslami 1 až 9 tak, aby sa žiadne číslo neopakovalo dvakrát v riadku, v stĺpci či v subštvorci.

ˇ hrajte o predplatné mesacníka Záhorí Troch z Vás odmeníme predplatným mesačníka ZÁHORÍ.

Správna odpoveď z minulého čísla: Dobre babka buď jedno, alebo druhé!...ALEBO TY SI STIHLA OBOJE NARAZ? Predplatné mesačníka ZÁHORÍ vyhrávajú: Ján Mudroch (Holíč), Oľga Dudová (Skalica) a Elena Benkova (Borský Mikuláš)

Správnu odpoveď zašlite do 26.10. 2011 SMS správou v tvare:

TAJNICKA (medzera) text a kontakt na číslo 0949 517 857

Holíč - Turistický náučný chodník Holíčsky lužný les - Kátovské ramená Holíčsky Klub turistov potešil milovníkov prírody a zdravého pohybu slávnostným otvorením náučného chodníka Holíčsky lužný les - Kátovské ramená. Snahou bolo vytvoriť v prírodných lokalitách pri rieke Morave a jej mŕtvych ramenách odpočinkovú zónu v podobe náučných chodníkov. Členovia holíčskeho Klubu turistov za účasti dobrovoľníkov vyčistili a vyznačili trasu chodníka od obce Kátov po Kátovské ramená,

16

Záhorí

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

0€

osadili informačné tabule, vybudovali odpočinkové miesta a lávku cez rameno, ktoré je prírodnou pamiatkou Slovenska. Trasa je nenáročná, dlhá 6 kilometrov a je vhodná tak pre deti ako aj pre seniorov. Zostáva veriť, že náučný chodník sa nielen pre milovníkov prírody či zdravého pohybu, ale i školákov a mládež stane oddychovou

OKTÓBER 2011

a poznávacou trasou a vyhľadávaným miestom k príjemným, nenáročným prechádzkam okolitým lužným lesom. Turistický náučný chodník Holíčsky lužný les - Kátovské ramená je svojím výchovným podtextom vhodný aj na školské exkurzie priamo v prírode. Matej Hajdin zdroj: holic.sk

www.zahori.sk

Mesačník ZÁHORÍ č.26  
Mesačník ZÁHORÍ č.26  

Regionalny tyzdennik.

Advertisement