__MAIN_TEXT__

Page 25

‫عكاسي از زاويه ديد افشين شاهرودي‬ ‫عضو هيات مديره انجمن عكاسان ايران مي‌گويد‪ :‬من نمي‌توانم در مورد اين كه يك عكاس در‬ ‫صحنه مهمي كه جان يك انسان در خطر است بايد به عكاسي‌اش بپردازد يا به آن فرد كمك كند‪،‬‬ ‫اظهارنظركنم‪،‬زيرااينموضوعشخصياستوهركسمي‌تواندبرداشتخودشراداشتهباشد‪.‬‬ ‫افشين شاهرودي گفته‪ :‬خالقيت هنري به تربيت ذهني ما بستگي دارد كه چقدر از آن آگاهي‬ ‫ي تکنولوژیک با هنر عكاسي آن را آسان‌تر مي‌كند‪ .‬جوانان به مراتب‬ ‫داشته باشيم‪ .‬وابستگ ‌‬ ‫بيشتر‪ ،‬بهتر و خالقانه‌تر از فناوري روز عكاسي استفاده مي‌كنند و كارهاي بهتري ارائه مي‌دهند‪.‬‬ ‫افشين شاهرودي درباره امكان حذف شدن كاغذ عكاسي در آينده‌اي نزديك‪ ،‬تصريح كرد‪:‬‬ ‫روش‌هاي اوليه عكاسي و تكنيك‌هاي هنري هيچگاه حذف نمي‌شوند بلكه جايگزين آن مي‌شوند‪.‬‬

‫دیالوگ‬ ‫لونا‪ :‬هر كس هر فكري مي‌خواهد بكند – خودم از حاصل‬ ‫كار خودم راضي‌ام‪ .‬من‪ ،‬درس��ت است كه تو زندگي‌ام همين‬ ‫يك كار را به س��امان رسانده‌ام‪ ،‬ولي همين يك كار به زندگي‬ ‫م��ن معنا داده‪ ،‬ياد آن روزهاي اول مي‌افتم‪ ،‬آن وقت‌ها كه در‬ ‫غربت هيچي توي چنگولمان نبود‪...‬‬ ‫هيلمار‪ :‬چنگول نه‪ ،‬دست‪.‬‬ ‫لونا‪ :‬من مي‌گم چنگول تا بخواي كثيف هم بودند‪.‬‬ ‫هيلمار‪ :‬اه‬ ‫لونا‪ :‬ها؟ پس آن چي؟‬ ‫برنيك‪ :‬اهم‬ ‫هيلمار‪ :‬آه! [از در ايوان بيرون مي‌رود]‬ ‫لونا‪ :‬اين بابا چي شده؟‬ ‫برنيك‪ :‬ولش كن‪ .‬تازگي‌ها‪ ،‬اعصابش خيلي خراب ش��ده‪.‬‬ ‫مي‌خواهي برويم تو باغ بگرديم‪ .‬تو هنوز باغ ما را نديده‌اي‪.‬‬ ‫نمايشنامه‌ ستون‌هاي جامعه – هنريك ايبسن‬

‫روی صحنه‬ ‫نمایش‬ ‫خانه سربی‬

‫گاهی یه تلفن‬ ‫به خودت بزن‬ ‫مرغ باران‬ ‫مگافونیا‬ ‫هی تو‬ ‫خدای کشتار‬ ‫المپ‬ ‫اپرای مولوی‬

‫بوی خون بی قرار‬ ‫در باد گذشت‬ ‫سه گانه اورنگ‬ ‫قرارداد با مرگ‬ ‫باغ آلبالو‬ ‫روز سیاوش‬

‫کابوس وقتی کاپوچینو‬ ‫تمام می شود‬ ‫مرکب خوانی ارکستر‬ ‫مردگان‬

‫دیگر کدام ما زندگی‬ ‫کردن را دوست دارد؟‬ ‫راکب‬

‫نویسنده‬ ‫علی نرگس نژاد‬

‫کارگردان‬ ‫علی نرگس نژاد‬

‫تاالر‬ ‫تاالر اصلی‬

‫شهرام احمدزاده‬

‫شهرهسلطانی‬

‫نیاوران‬

‫پری صابری‬ ‫میالدحسینی‬ ‫امید نیاز‬ ‫یاسمینارضا‬ ‫سیاوش پاکراه‬ ‫بهروزغریب‌پور‬

‫پری صابری‬ ‫میالدحسینی‬ ‫امید نیاز‬ ‫علیرضا کوشک جاللی‬ ‫سیاوش پاکراه‬ ‫بهروزغریب‌پور‬

‫وحدت‬ ‫محراب‬ ‫هنر‬ ‫نیاوران‬ ‫حافظ‬ ‫فردوسی‬

‫سیسسیسیس‬

‫محسنرنجبر‬

‫خانهنمایش‬

‫علیرضانادری‪،‬محمدامیر‬ ‫یاراحمدی و نیما نادری‬

‫محمدحاتمی‬

‫استادسمندریان‬

‫داریوش مودبیان‬ ‫حسنمعجونی‬ ‫شکرخدا گودرزی‬

‫استادسمندریان‬ ‫ایرانشهر‬ ‫سنگلج‬

‫میالداکبرنژاد‬

‫میالداکبرنژاد‬

‫کارگاهنمایش‬

‫حمیدرضانعیمی‬

‫محمودرضارحیمی‬

‫قشقایی‬

‫محمد چرم شیر‬

‫عباس غفاری‬

‫سایه‬

‫جمشیدخانیان‬

‫کوروش زارعی‬

‫چهارسو‬

‫اسالومیر مروژک‬ ‫آنتوان چخوف‬ ‫شکرخدا گودرزی‬

‫س��ريال «ي��ادآوري» ب��ه‬ ‫كارگرداني حجت قاسم‌زاده اصل‬ ‫كه بيش��تر مراحل آن در سكوت‬ ‫خبري پيش م��ي‌رود‪ 80 ،‬درصد‬ ‫تصويربرداري خود را پش��ت س��ر‬ ‫گذاش��ت‪« .‬يادآوري» كه پيش از‬ ‫اين «روياهاي بيداري» نام داشت‬ ‫در معاون��ت برون م��رزي صدا و‬ ‫س��يما به عنوان نخستين سريال‬ ‫ش��بكه‌آي فيلم ساخته مي‌ش��ود و بنا است از يك شبكه سراسري‬ ‫هم روي آنتن برود‪ .‬رويا غفاري نويس��نده متن اين سريال است كه‬ ‫به تهيه‌كنندگي احمد زالي س��اخته مي‌ش��ود و تا به حال ساخت‬ ‫‪ 80‬درصد آن به پايان رس��يده است‪ .‬شوكا زندباف تدوين همزمان‬ ‫س��ريال را انجام مي‌دهد و علي علويان صداگذاري را برعهده دارد‪.‬‬ ‫بنا بر اين گزارش س��اخت «يادآوري» از اوايل آذر سال گذشته در‬ ‫‪ 30‬قسمت ‪ 45‬دقيقه‌اي آغاز شده و در لوكيشن‌هاي گوناگوني در‬ ‫تهران‪ ،‬كرج و ش��مال كش��ور ادامه دارد و گروه اين روزها به مدت‬ ‫يك ماه در روس��تاي گرمدره به سر مي‌برند مس��عود رايگان‪ ،‬امير‬ ‫آقاي��ي‪ ،‬رؤيا تيموريان‪ ،‬فرخ نعمتي‪ ،‬فرهاد قائميان‪ ،‬مهران احمدي‪،‬‬ ‫وحيد جليلوند‪ ،‬س��هيال رضوي‪ ،‬پريوش نظريه‪ ،‬ثريا قاسمي‪ ،‬پرويز‬ ‫پورحسيني‪ ،‬اميرحسين مدرس‪ ،‬بهناز جعفري‪ ،‬بهرام ابراهيمي‌‪ ،‬مريم‬ ‫بوباني از جمله بازيگران اين سريال پربازيگر هستند‪.‬‬

‫صحنه نو‬

‫تاالر شمس ميزبان باغبان مرگ‬ ‫نمايش «باغبان مرگ» نوش��ته محمد چرمش��ير با كارگرداني‬ ‫آروند دش��ت‌آراي كه پيش از اين قرار بود در مجموعه تئاتر ش��هر‬ ‫روي صحنه رود‪ ،‬از نيمه اول تير در تاالر شمس اجرا مي‌شود‪.‬‬ ‫آروند دشت‌آراي درباره اجراي نمايش «باغبان مرگ» در موسسه‬ ‫اتحاديه فارسي‌زبانان (اكو) به مهر گفت‪ :‬اين نمايش را تيرماه سال‬ ‫‪ 91‬به شوراي هنري تئاتر شهر ارائه داديم كه مورد تاييد قرار گرفت‬ ‫و قرار ش��د تا پايان همان س��ال در مجموعه اجرا شود‪ ،‬اما با وجود‬ ‫اين‌كه ‪ 8‬س��ال است در مجموعه تئاتر شهر اجرايي نداشته‌ايم و با‬ ‫وجود اين‌كه آقاي محمد چرمشير از نمايشنامه‌نويسان مطرح تئاتر‬ ‫و نويسنده اثر است و قرار بود در آن زمان آقاي فرهاد مهندس‌پور‬ ‫بازيگر نمايش باشد‪ ،‬نوبت اجرايي به ما تعلق نگرفت‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬فكر كرديم حداقل در سال ‪ 92‬نوبتي براي اجراي‬ ‫نمايش «باغبان مرگ» به ما داده مي‌ش��ود اما پاس��خ اين بود كه‬ ‫جدول اجراي نمايش‌ها در س��ال‌جاري پر اس��ت و اگر نمايش��ي‬ ‫انصراف دهد و اجرا نشود ما مي‌توانيم به عنوان جايگزين در جدول‬ ‫اجرايي تئاتر شهر قرار بگيريم‪ .‬اين رفتار بسيار توهين‌آميز است و‬ ‫اين بالتكليفي براي گروه ما معناي مشخصي ندارد‪.‬‬ ‫وي برخ��ورد مجموع��ه تئاتر ش��هر ب��ا گروه هنره��اي معاصر‬ ‫«ويرگول» و نمايش «باغبان مرگ» را دليل اجراي اين اثر نمايشي‬ ‫در موسس��ه اتحاديه فارسي زبانان ذكر كرد و افزود‪ :‬اين نمايش از‬ ‫حيث اجرايي نسبت به تجربيات قبلي گروه اجرايي متفاوت است‬ ‫و تجربه‌اي جديد محسوب مي‌شود‪.‬دشت‌آراي درباره زمان اجراي‬ ‫نمايش و وضعي��ت پيش‌فروش بليت‌هاي «باغب��ان مرگ» افزود‪:‬‬ ‫پيش‌فروش نمايش در س��ايت تيوال آغاز ش��ده است و مخاطبان‬ ‫براي هفته اول مي‌توانند بليت‌هاي نمايش را با ‪ 20‬درصد تخفيف‬ ‫پيش‌خريد كنند‪ .‬نمايش «باغبان مرگ» از ‪ 9‬تيرماه ساعت ‪ 21‬در‬ ‫تاالر شمس موسسه اتحاديه فارسي‌زبانان به صحنه مي‌رود‪.‬‬

‫تماشاخانه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫قراردادهاي تيپ به روايت ايرج راد‬ ‫ايرجراددربارهروندبررسيوتدوينقراردادهايجديدتيپ(دستمزدصنف‌هايتئاتر)گفته‪:‬قراردادهاي‬ ‫خانهتئاتردركميته‌ايموردبررسيقرارگرفتوبهادارهكلهنرهاينمايشيتقديمشدوچنانچهتوان‬ ‫پرداختآنبابودجهادارهكلهنرهاينمايشيهمخوانيداشتهباشد‪،‬اينقراردادهااجراييخواهدشد‪.‬‬ ‫مديرعامل خانه تئاتر تصريح كرد‪ :‬متن قراردادهاي تيپ خانه تئاتر به مديركل هنرهاي نمايشي‬ ‫تحويل داده ش��ده اس��ت و منتظر هس��تيم اين عزيزان نظر نهايي خود را در اينباره صادر كنند‪.‬‬ ‫راد با اش��اره به لزوم رفع مش��كالت مالي خانه تئاتر براي اجراي موفق برنامه‌هاي س��ال‌جاري‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به تغييرات فاحش قيمت‌ها و برخي مشكالت و دغدغه‌هاي اقتصادي اهالي تئاتر‪،‬‬ ‫بحث‌هايي مثل پرداخت بدهي‌هاي معوق س��ال گذش��ته در تئاتر كش��ور همچنان مطرح اس��ت‪.‬‬

‫کهکشانی از ستاره های یکشبه‬

‫مريم رضازاده‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬

‫‪ ë‬دیروز بخش نخس�ت گفت و گوی ما‬ ‫باافسانهبایگانراخواندیدوامروزشمارا‬ ‫به خواندن ادامه آن دعوت می کنیم‪.‬‬ ‫طي س�ال‌هاي پ�ر كاري در س�ينما و‬ ‫اين‌كه تنها بانوي س�ينماي آن س�الها‬ ‫بودي�د قطع� ًا مس�ئوليت س�نگيني‬ ‫داش�تيد‪ .‬حاال كه از آن سالها گذشته‬ ‫فكر مي‌كنيد آيا از عهده اين مسئوليت‬ ‫برآمده ايد؟‬ ‫قضاوت اين موضوع با من نيس��ت بلكه با‬ ‫مردم و منتقدان است‪ .‬با لنز سينما و تلويزيون‬ ‫اس��ت كه افس��انه بايگان كه ب��ود و چگونه‬ ‫حضوري داش��ت و مردم ب��ا او چه ارتباطي‬ ‫داشتند و چقدر متفاوت بود يا چقدر بي‌حاشيه‬ ‫كار كرد و از همه اين‌ها مهم‌تر اين‌كه چقدر‬ ‫توانس��ت خلوص و عطر جاودانگي را همراه‬ ‫داشته باشد كه در يادها بماند‪.‬‬ ‫‪ ë‬همان‌ط�ور كه اش�اره كرديد س�ينما‬ ‫به خاطر گيش�ه‪ ،‬بازيگران را در س�نين‬ ‫خاصي مي‌طلبد‪ .‬شما در سال‌هاي جواني‬ ‫تجربه موفقي داشتيد‪ .‬شيوه كار جوانان‬ ‫را در اين سالها چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟‬ ‫وقت��ي ب��ه عنوان ي��ك دختر ‪ 19‬س��اله‬ ‫سربداران را شروع كردم با گروهي مواجه شدم‬ ‫كه پشتوانه جهان‌بيني عميقي داشت‪ .‬در طول‬ ‫كار با من كام ً‬ ‫ال با برنامه‌ريزي برخورد مي‌شد‪.‬‬ ‫م��ن هر كتابي را نبايد مي‌خواندم‪ ،‬مي‌گفتند‬ ‫ال ش��كل بگي��رد و مث ً‬ ‫ذه��ن بايد كام ً‬ ‫ال <هنر‬ ‫چيست> تولستوي را پيشنهاد مي‌كردند‪ ،‬من‬ ‫به دليل پيشينه خانوادگي و اين‌كه خانواده‌ام‬ ‫اهل هنر بودند هر موسيقي را گوش نمي‌كردم‪.‬‬ ‫موسيقي سنتي و كالسيك گوش مي‌كردم و‬ ‫دوستان گروه هم در اين باره مي‌گفتند گوش‬ ‫و فكر بازيگر بايد تربيت ش��ود‪ .‬بدن هم بايد‬ ‫تربيت شود بازيگر بايد ورزش كند‪ .‬بازيگر نبايد‬ ‫نسبت به مسائل جامعه‌اش بي‌تفاوت باشد و‬

‫گیرنده‬

‫نخستين سريال آي فيلم در پايان راه‬

‫‪25‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫بايد حد خ��رد و دانايي او از آدم‌هاي معمولي‬ ‫جامعه فراتر باشد‪ ،‬چون رسالت اين انسان به‬ ‫عنوان يك الگو س��نگين‌تر است‪ .‬من به اين‬ ‫ترتيب‪ ،‬تربيت شدم و حضور در خانواده‌اي كه‬ ‫كار موس��يقي و تئاتر انجام مي‌داد هم كمك‬ ‫كرد‪ .‬اين س��ال‌ها خيلي جوان‌ه��ا را ديده‌ام‪.‬‬ ‫بچه‌هايي كه با اس��تعداد و عاشق هستند اما‬ ‫بطور معمول مدتي كه از حضورشان مي‌گذرد‬ ‫به دليل اين‌كه تفهيم نمي‌ش��وند و عميق به‬ ‫موضوع نگاه نمي‌كنند به شدت دنبال حاشيه‬ ‫هستند‪ .‬دنبال ظواهر و سطح موضوع هستند‪.‬‬ ‫اصطالح��ي دارم كه مي‌گويم كهكش��اني از‬ ‫س��تاره‌هاي يك ش��به؛ نه اين‌كه اين بچه‌ها‬ ‫توانايي ندارند بلكه بس��يار با ذوق و استعداد‬ ‫هستند اما اراده‌اي پشت اين قضيه نيست كه‬ ‫اين بچه‌ه��ا را در اين زمينه تربيت كند مث ً‬ ‫ال‬ ‫جهان بيني ندارند‪ .‬آنها بايد بدانند كجاي اين‬ ‫دنيا ايستاده‌اند و چه وظيفه‌اي به عنوان بازيگر‬ ‫دارند‪.‬مي آيند كار مي‌كنند و اغلب‌ش��ان هم‬ ‫زود فراموش مي‌ش��وند‪ .‬بيش��تر به اين توجه‬ ‫مي‌كنند كه ماش��ين مدل ب��اال‪ ،‬خانه باالي‬ ‫ش��هر داشته باشند يا لباس ماركدار بپوشند‪،‬‬ ‫متاس��فانه در اين زمينه پش��توانه فرهنگي‬ ‫ضعيف اس��ت‪ .‬س��ينما بايد آدم تربيت كند‬ ‫وگرن��ه فايده‌اي ندارد آنوقت تبديل به چرخه‬

‫تحليل فاطمي‬ ‫به گفته نادر فاطمي؛ به بس��ياري از نمادها در‬ ‫كشور ما كمتر توجه مي‌شود و پرچم هم يكي از‬ ‫اين نمادهاست كه چنان‌كه بايد به‌طور جدي مورد‬ ‫توجه قرار نگرفته اس��ت‪.‬نادر فاطمي‪ ،‬داور بخش‬ ‫نقاشي كودك و نوجوان با بيان اين كه در كشور ما‬ ‫يك‌سري نماد ملي‪ ،‬يا سوابق فرهنگي هستند كه‬ ‫شايد هيچ‌وقت به‌طور جدي به آنها پرداخته نشده‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬پرچم هم يكي از اين نمادهاست كه‬ ‫چنان‌كه بايد به‌طور جدي مورد توجه قرار نگرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬شايد به‌صورت موردي درباره پرچم اطالعاتي در كتاب‌هاي مقاطع مختلف‬ ‫درسي ارائه شده باشد‪ ،‬اما اين‌كه جشنواره‌اي به‌طور تخصصي به آن پرداخته باشد‪،‬‬ ‫نخستين بار است كه رخ مي‌دهد‪.‬فاطمي به هنر آنالين گفته‪ :‬ما نياز داريم كه به‬ ‫ش��هروندان‌مان درباره تاريخچه پرچم كشورشان و اين‌كه اين پرچم از كجا آمده‪،‬‬ ‫نمادشناسي و رنگ‌هاي آن‪ ،‬چه درون‌مايه‌اي دارند‪ ،‬اطالعاتي بدهيم‪.‬‬

‫نقد پازوكي‬ ‫يك هنرمند پيشكس��وت نقاشي گفت‪ :‬اگر‬ ‫داللي در زمينه خريد و فروش آثار هنري رواج‬ ‫يابد‪ ،‬نوعي جريان‪‎‬سازي غلط ايجاد خواهد شد‬ ‫و در نتيجه فرهنگ ما ضرر خواهد كرد‪.‬‬ ‫عبدالحمي��د پازوكي؛ نق��اش معاصر درباره‬ ‫نابس��اماني‪‎‬هاي بازار هنر و خريد و فروش آثار‬ ‫هنري گفته‪ :‬هميش��ه بازار خري��د فروش آثار‬ ‫هنري در مس��ير خ��ود در ح��ال حركت بوده‬ ‫اس��ت و جرياناتي مانند اكس��پوي تهران در تاالر‬ ‫وحدت نيز وجود داشته است كه بد نيست اما تعداد چنين رويدادهايي به نسبت‬ ‫نهادهايي كه مي‌توانند آثار هنري را خريداري كنند كم است‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬وزارت ارش��اد بايد ش��ورايي را متشكل از هنرمندان متخصص‬ ‫رش��ته‪‎‬هاي مختلف تشكيل دهد تا فضايي س��الم براي فروش آثار هنرمندان به‬ ‫موسسات دولتي يا خصوصي مانند بانك‏‌ها پديد آيد‪.‬‬

‫نظر طهماسب‬ ‫ناص��ر طهماس��ب درب��اره س��ريال «مرگ‬ ‫تدريج��ي يك روي��ا»ي فري��دون جيراني كه‬ ‫مدتي است از شبكه آي‌فيلم بازپخش مي‌شود‪،‬‬ ‫مي‌گويد‪ :‬با وجودي كه نقش��م در اين س��ريال‬ ‫كوتاه بود‪ ،‬ولي از برخورد آدم‌ها متوجه ش��دم‬ ‫كه ب��ه داريوش آريان توجه ش��د‪.‬اين بازيگر و‬ ‫دوبلور پيشكسوت به ايسنا گفت‪ :‬بعد از پخش‬ ‫اين مجموعه طي چند سال گذشته از برخورد‬ ‫آدم‌ها متوجه ش��دم كه چقدر به داستان و حتي‬ ‫نقش كوتاه من ‪ -‬داريوش آريان ‪ -‬توجه شده است‪ .‬به نظرم سريال آقاي جيراني‬ ‫به دليل ساخت خوبي كه داشت توانست موفق و ماندگار شود‪.‬‬ ‫او همچنين درباره موسيقي و تيتراژ سريال فريدون جيراني گفت‪ :‬يكي ديگر‬ ‫از داليل ماندگار ش��دن س��ريال «مرگ تدريجي يك رويا» به موسيقي خوب و‬ ‫تيتراژ متفاوت و زيبايش برمي‌گردد‪.‬‬

‫بي‌اثري مي‌شود چرخ گوشت هم مي‌چرخد‪،‬‬ ‫خب اين چرخه چه فايده‌اي دارد ش��ايد بهتر‬ ‫باش��د افراد كمتري وارد اين عرصه كنيم اما‬ ‫آنها را عميق‌تر تربيت ش��ود و از حضورشان‬ ‫لذت ببريم البته جواناني هستند كه مي‌بينم‬ ‫بطور خودجوش دنبال موضوع‌هاي فرهنگي‬ ‫هس��تند؛ وقتي نگاه مي‌كني مي‌بيني به جز‬ ‫بازيگ��ري نقاش��ي مي‌كند يا موس��يقي كار‬ ‫مي‌كند يا كتابخوان حرفه‌اي اس��ت در واقع‬ ‫دانايي و خردش باالست‪.‬‬ ‫‪ ë‬به نكته مهمي اش�اره كرديد‪ .‬اين‌كه‬ ‫بايدنگاهدرستهنرمندانهوجودداشته‬ ‫باشد‪ .‬برخي معتقدند اگر امثال سريال‬ ‫سربداران موفق شد چون آن موقع دو‬ ‫شبكه داشتيم و اين همه رسانه رقيب‬ ‫از جمله ماهواره نبود‬ ‫االن وظيفه ما س��نگين‌تر شده است ما در‬ ‫هجوم انواع تبليغات رسانه‌اي هستيم‪ .‬براي آنها‬ ‫هدف وس��يله را توجيه مي‌كند اما ما به دليل‬ ‫داش��تن ارزش‌هاي اعتقادي و اسالمي چنين‬ ‫نگاهينداريمونمي‌توانيمبگوييمبرايماهدف‬ ‫هر وسيله‌اي را توجيه مي‌كند پس وسايلمان‬ ‫محدود است اما فرهنگ ما آنقدر عميق است‬ ‫و جاي كار دارد كه مي‌توانيم از آن بهره درست‬ ‫بگيريموحرفيبرايگفتنداشتهباشيم‪.‬‬

‫‪ ë‬قب�ل از مصاحبه با ه�م كه صحبت‬ ‫مي‌كردي�م از کاله گيس تركان بانو در‬ ‫س�ربداران و اين‌كه ام�ام خميني(ره)‬ ‫درباره پخش س�ريال نظر دادند سخن‬ ‫گفتيد‪ .‬لطف ًا بيشتر توضيح دهيد؟‬ ‫سربداران از س��ال ‪ 60‬تا ‪ 62‬طول كشيد و‬ ‫دكورهايش در طول فيلمبرداري ساخته شد اما‬ ‫هم‌اكنونكارهاييدراينحدممكناست‪ 8‬سال‬ ‫طول بكشد كه معلوم نيست كار خوب شود يا‬ ‫نه‪.‬كار ساخته شد و دوبله و صداگذاري هم انجام‬ ‫شد‪ .‬از آقاي نجفي كارگردان سريال شنيدم كه‬ ‫گفته‌اند تمام قسمت‌هاي تركان بانو بايد حذف‬ ‫شود سپس آنها از طريق روابطي سريال را به امام‬ ‫خميني(ره) رساندند و ايشان ديدند و فرمودند‬ ‫اشكالي ندارد‪ .‬فرمودند اوالً اگر بخواهيم درباري‬ ‫را با معضالت و فسادش نشان دهيم بايد كامل‬ ‫نشان دهيم و كاله گيس تركان بانو هم اشكالي‬ ‫ندارد و سريال دي ماه ‪ 62‬پخش شد‪.‬‬ ‫‪ ë‬سخن پایانی‬ ‫يك سال فرصتي است براي اين‌كه كمي‬ ‫خستگي دركني و فكر كني و انرژي جمع كني‬ ‫براي حركت به پله بعدي‪ .‬اگر در طول سال‬ ‫درد و رنج و مشكلي پيش بيايد طبيعي است‪.‬‬ ‫هميشه فكر مي‌كنم اين لحظات سختي به‬ ‫دليل كدام اشتباه بوده است و يا اگر آن عمل‬ ‫اش��تباه را پيدا نكنم فكر مي‌كنم كه از اين‬ ‫مشكل چه چيزي را مي‌توانم ياد بگيرم‪ .‬آن‬ ‫حالت غصه و ياس را كنار مي‌گذارم‪ .‬سراسر‬ ‫زندگي سفري است كه غم‌ها و شادي هايش‬ ‫ماندگار نيس��تند و در گذر هستند‪ .‬داستان‬ ‫كوتاهي است كه پادشاهي درحال جنگ با‬ ‫كشور ديگري بود‪ .‬به خردمندان مي‌گويد به‬ ‫من چيزي بدهيد كه وقتي به آن نگاه مي‌كنم‬ ‫اگر غمگين هستم شاد شوم و اگر خوشحالم‬ ‫با آن از حالت ش��ادي و غرور خارج شوم‪ .‬به‬ ‫او انگشتري مي‌دهند كه رويش بسته بود و‬ ‫مي‌گويند زماني بازش كن كه يا خيلي شاد‬ ‫هس��تي يا خيلي غمگين روي آن انگش��تر‬ ‫نوشته بود اين نيز بگذرد‪.‬‬

‫سکانس اول‬ ‫حسين سلطان‏محمدي‬

‫عضو انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران‬

‫تابستان و تلويزيون‬

‫تابستان در راه اس��ت‪ ،‬تابستاني كه‬ ‫امس��ال متمايز از س��ال‏هاي گذش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬متمايز از اين جه��ت كه دولتي‬ ‫جديد در راه اس��تقرار است و به صورت‬ ‫طبيعي‪ ،‬آرمان‏هايي را اعالم كرده كه از‬ ‫جمله آن‌ها ايجاد تحرك و شور فعاليت‬ ‫و جه��اد اقتص��ادي ب��راي رس��يدن به‬ ‫حماسه اقتصادي است‪ .‬پس بهتر است از همين نخستين تابستان‬ ‫فعاليتش‪ ،‬با استفاده از پتانسيل طبيعي موجود در دانش‏آموزان و‬ ‫دانشجويان و همچنين رهايي آنان از نظام آموزش رسمي‪ ،‬نخستين‬ ‫هماهنگ‏س��ازي و به فعليت درآوردن اين اس��تعدادهاي دروني را‬ ‫ش��اهد باشيم و در راه دستيابي به اين خواسته‪ ،‬رسانه‏هايي فراگير‬ ‫چون تلويزيون‪ ،‬بهترين ابزار آغازكننده هستند‪.‬‬ ‫اگر بپذيريم كه تجربه‏اي نيكو در عالم توس��عه‏يافته وجود دارد‬ ‫كه طي آن تلويزيون توانسته با آگاهي دادن و يكسان‏سازي اذهان‬ ‫مردم‪ ،‬آنان را در جهت توس��عه در همه ابعاد هم‏جهت كند‪ ،‬آن‏گاه‬ ‫پربيراه نخواهد بود اگر انتظار داش��ته باش��يم تلويزيون ما در دوره‬ ‫جديد از فعاليت اين ملت‪ ،‬فراتر از سرگرم‏س��ازي بينديشد و حتي‬ ‫به صورت پيشتاز بتواند راهبردهايي عملي براي هدايت اين نيروي‬ ‫جوان و پرانرژي به سمت فعاليت سالم و مفيد نشان دهد‪.‬‬ ‫طي س��ال‏هاي اخير هنگامي كه تلويزيون به فصل تابس��تان‬ ‫رس��يده‪ ،‬وجهه همتش را براي تدارك و تامين بيش��ترين تعداد‬ ‫فيلم‏هاي س��ينمايي و مجموعه‏هاي داس��تاني و ساير برنامه‏هاي‬ ‫سرگرم‏كننده گذاشته است اما بهتر است تا دير نشده به اين نيز‬ ‫بينديش��يم كه مي‏توان با تدارك برنامه‏هاي آموزشي كوتاه‏مدت‬ ‫در ابعاد گوناگون از جمله آموزش‏هاي تكنيكي‪ ،‬مهارتي و علمي‪،‬‬ ‫نيروه��اي جوان را با بع��دي ديگر از زندگ��ي و البته تالش براي‬ ‫پيش��برد جامعه آشنا س��اخت‪ .‬مي‏دانيم كه به صورت ذهني اين‬ ‫انگاره در مردم ش��ايع اس��ت كه نيروهاي جوان جامعه‪ ،‬بيشتر با‬ ‫دنياي مجازي و اقتضائات آن س��رگرم هس��تند و البته از دنياي‬ ‫واقع��ي و نيازهاي روزمره به دور هس��تند‪ .‬خيل دانش‏آموختگان‬ ‫موجود در جامعه كه فاقد هرگونه مهارت مفيد براي امرار معاش‬ ‫و نيز مشاركت اجتماعي در پيشبرد اقتصادي جامعه هستند نيز‬ ‫غيرقابل انكار است‪ .‬بنابراين همه ابزارهايي كه گستره نفوذ عمومي‬ ‫دارن��د‪ ،‬باي��د در هماهنگي با نيازهاي اجتماع��ي و نيز ضروريات‬ ‫اقتصادي‪ ،‬بتوانند اين افراد را با دنياي مهارت آشنا كرده و آنان را‬ ‫در سطحي وسيع به اين فضا هدايت كنند‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement