__MAIN_TEXT__

Page 1

Profile for Zadruga za dobru ekonomiju

Program Treće konferencije o dobroj ekonomiji 2016.  

Treću godinu zaredom u velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika u Zagrebu, Ilica 49, od 31. ožujka do 2. travnja održat će se konferencija...

Program Treće konferencije o dobroj ekonomiji 2016.  

Treću godinu zaredom u velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika u Zagrebu, Ilica 49, od 31. ožujka do 2. travnja održat će se konferencija...

Advertisement