Page 1

oblikovanje vizualnih komunikacij

PLAYDOUGH

ZADRUGA.TRAPARIJ


ovitek za cd


plakat + Vabilo


Tozd, 2014

DOPISNICA 3 838484 00731 7

Posiljatelj:

Slovenija

2000 letnica cesarskega gradbenega napisa iz Emone

razglednica + znamka + 탑ig


logo + etikete


logo + plakat + letak

PLAYDOUGH  
PLAYDOUGH  

graphic design

Advertisement