Page 1

ŽACLÉŘSKÝ zpravodaj

PROSINEC 2012 | ROČNÍK 20 | ČÍSLO 12 | zpravodaj@zacler.cz

Zimní radovánky na Rýchorách.

měsíčník města Žacléře

Foto: D. Mach

SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v krátkosti Vás chci informovat o některých událostech posledního měsíce. Konečně se podařilo dotlačit České dráhy k demolici přístavby u žacléřského nádraží, která spadla tíhou sněhu při minulé zimě. Tenkrát jsme okamžitě nahlásili tuto situaci majiteli objektu, tedy Českým drahám, ten prostřednictvím

Technických služeb Žacléř provedl první zabezpečení a poté se několik dlouhých měsíců nic nedělo. Několikrát jsme celou záležitost urgovali, ale bez výrazného výsledku. Koncem léta byl konečně vydán Správou železniční dopravní cesty demoliční výměr a v polovině listopadu, opět prostřednictvím Technických služeb Žacléř došlo k odstranění tohoto objektu. Bylo nám vyčítáno, že neumíme tento stav vyřešit, ale tady se bohužel nedalo nic víc dělat. Samozřejmě do budoucna vznikne problém s vlastní budovou nádraží, kterou nám mimochodem nabídly České dráhy k odkoupení za 937.000,-Kč, a zastupitelstvo na svém posledním zasedání tuto nabídku celkem z pochopitelných důvodů odmítlo. Dnes se snad již naposled chci zmínit o

zahájení provozu zubní ordinace paní MUDr. Pázralové. V průběhu času jsem zjistil, že jsem stále ještě nenapravitelný optimista, když jsem počítal se zahájením provozu 5. 11. Vůbec jsem netušil, kolik různých vyjádření a povolení je k vydání registrace paní doktorce a k zahájení vlastního provozu třeba. Ale vším jsme se ve spolupráci s paní doktorkou úspěšně prokousali a ordinace konečně funguje, což je pro nás pro všechny to nejdůležitější. Doufám, že jak pacienti, tak i paní doktorka budou spokojeni a budeme mít na nějaký ten rok tento problém vyřešen. Přeji Vám krásné a pohodové prožití Vánočních svátků a hodně zdraví, spokojenosti a sil do nového roku 2013. M. Vlasák

1


Technické služby a aktuality

TECHNICKÉ SLUŽBY ŽACLÉŘ INFORMUJÍ ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ Na základě smlouvy mezi Městem Žacléř a firmami Elektrowin, Ekolamp a Asekol o zpětném odběru elektrozařízení, byly Technické služby Žacléř, spol. s r. o. pověřeny prováděním sběru, evidencí a předáním elektroodpadu uvedeným firmám. K tomuto účelu je zřízeno místo zpětného odběru v areálu úseku komunálních služeb a údržby. Tzv. „E-domek“ s příslušnými kontejnery je umístěn v ul. Nádražní na bývalé „Dosce“. Odběr se týká kompletních (nerozmontovaných) elektrozařízení

využívaných v kuchyních (ledničky, trouby, mikrovlnky, myčky), v koupelnách (pračky, sušičky, fény, holící strojky), elektrotechnika pro zábavu (televize, rádia a další zvuková zařízení, hry) a elektrické nářadí a stroje používané v dílnách a na zahrádkách (vrtačky, pilky, sekačky). Dále jsou zde umístěny kontejnery na zpětný odběr vysloužilých světelných zdrojů – zářivkových trubic, výbojek, LED osvětlení.V případě potřeby odvozu větších kusů elektrozařízení (lednička, pračka, …) je možné si tento odvoz objednat v kanceláři TSŽ. Prosíme občany, aby neodkládali elektrozařízení k popelnicím nebo na jiná místa a odevzdali ho na místě zpětného odběru. Nejenom, že je to podnětem pro ostatní k zakládání nové skládky, hrozí zde ale i možnost úrazů především dětí, které se např. snaží rozbít obrazovku odložené televize.

KONTEJNERY NA BIODPAD V měsíci listopadu byla ukončena přeprava zelených kontejnerů na bioodpad do kompostárny v polské Lubawce. Tento rok jsme předali k převozu a ke zpracování polským kolegům celkem 468 tun trávy, listí, větviček a dalších odpadů ze zahrádek a travnatých ploch. Celkem bylo provedeno devadesát osm převozů s průměrným obsahem 4,78 tuny na jeden kontejner. Za tuto službu město Žacléř polskému partnerovi uhradilo z městského rozpočtu částku 130 tis. Kč (275 Kč za tunu zeleného odpadu). Kromě „letošní úrody“ zelného odpadu byla odvezena i velká část odpadu z Jiřího kopce, který se zde nashromáždil v minulých letech. Postupně bychom chtěli toto místo vyčistit a

uvést do původního stavu. Příští rok bychom zahájili převoz na jaře po skončení zimních měsíců. Pokud ne-

nastanou nepředvídané změny v legislativě u nás nebo na polské straně případě v EU, máme všechna povolení k pokra-

čování spolupráce s polskou kompostárnou. Tato činnost je ze strany občanů velice kladně hodnocena. Od spoluobčanů máme podchyceny požadavky na rozšíření počtu stanovišť, kam by mohli odvážet zelený odpad. Pokud nám finanční situace dovolí zakoupit několik dalších kontejnerů, máme vytipována další místa k jejich rozmístění. Zároveň bych chtěl touto cestou poděkovat všem občanům za využívání těchto kontejnerů. Jsem rád, že tyto kontejnery nejsou zneužívány k ukládání jiného, komunálního odpadu a dalších nepotřebných věcí. Radek Ilchmann

KABELOVÁ TELEVIZE - ROZŠIŘOVÁNÍ ZÁKLADNÍ NABÍDKY Z důvodu rozšiřování základní nabídky došlo ke změně kmitočtového spektra vysílaných programů. Jelikož došlo k přidání a přesunutí programů, je nutné tyto programy znovu naladit na některých televizních přijímačích a Set-Top-Boxech. Tyto změny byly provedeny 27. listopadu. Digitál - přesunutí programů Prima Love a Prima Family - přesunutí německých programů 3sat, KiKa, ZDF, ZDFkultur do UHF pásma 21. kanál - přesunutí německých programů RTL, RTL2, SuperRTL, VOX, n-tv na 22. kanál - doplnění programů Pětka, CE tv, TV8, Fashion TV, Šlágr TV na 12. kanál. Dále proběhne spuštění programu CSfilm na časově omezenou dobu (předpoklad do konce roku 2012) a to pro všechny uživatele jako omluva za způsobené komplikace. Uživatelé, kteří mají v současné době základní nabídku naladí německé programy po následných úpravách na síti (výměna filtrů). U analogu z důvodu rozšíření základní programové nabídky dojde k omezení analogového vysílání v rozšířené nabídce na 3 programy. Digitál zůstane beze změn. V jednání je zařazení polských programů. O výsledku Vás budeme samozřejmě informovat. 2

Základní DVB nabídka 120,- Kč Poč.

Stanice

Kanál

Mhz

Jazyk

1

ČT1

C5

177,5

Česky

2

ČT2

C5

177,5

Česky

3

ČT4

C5

177,5

Česky

4

Prima Family

C6

184,5

Česky

5

ČT HD

C6

184,5

Česky

6

Kabelovka

C6

184,5

Česky

7

Nova

C7

191,5

Česky

8

Nova Cinema

C7

191,5

Česky

9

Prima Cool

C7

191,5

Česky

10

Prima Love

C7

191,5

Česky

11

Barrandov

C7

191,5

Česky

12

Markíza

C8

198,5

Slovensky

13

STV1

C8

198,5

Slovensky


aktuality Rozšířená DVB nabídka (včetně základní) - 250,- Kč

14

STV2

C8

198,5

Slovensky

15

Óčko

C8

198,5

Česky

40

Nova Sport

C35

586

Česky

16

Nova HD

C9

205,5

Česky

41

Eurosport

C35

586

Česky

17

Prima HD

C9

205,5

Česky

42

Extreme Sport

C35

586

Česky

18

Fanda

C10

212,5

Česky

43

Film+

C36

594

Česky

19

ČT 24

C10

212,5

Česky

44

Nickelodeon Europe C36

594

Česky

20

Noe

C10

212,5

Česky

45

Minimax

C36

594

Česky

21

JOJ

C11

219,5

Slovensky

46

Universal Chanell

C37

602

Česky

22

JOJ+

C11

219,5

Slovensky

47

Animal Planet

C37

602

Česky

23

Doma

C11

219,5

Slovensky

48

Viasat Explorer

C37

602

Česky

24

TA3

C11

219,5

Slovensky

49

Viasat History

C37

602

Česky

25

CE TV

C12

226,5

Česky

50

ČT4 HD

C37

602

Česky

26

Pětka

C12

226,5

Česky

27

TV8

C12

226,5

Česky

1

Kabelovka

S9

161,25

Česky

28

Fashion TV

C12

226,5

Česky

2

ČT1

S12

238,25

Česky

29

Šlágr TV

C12

226,5

Česky

3

ČT2

S13

245,25

Česky

30

CSFILM, CSMini

C12

226,5

Česky

4

Prima Family

S14

252,25

Česky

31

3sat

C26

514

Německy

5

Nova

S15

259,25

Česky

32

ZDF

C26

514

Německy

6

ČT24

S17

273,25

Česky

33

Kika

C26

514

Německy

7

JOJ

S21

303,25

Slovensky

34

ZDF kulture

C26

514

Německy

8

ČT4

S22

311,25

Česky

35

RTL

C27

522

Německy

9

Prima Cool

S29

367,25

Česky

36

RTL2

C27

522

Německy

37

Super RTL

C27

522

Německy

10

Film+

C38

471,25

Česky

38

VOX

C27

522

Německy

11

Novasport

C39

495,25

Česky

39

N-TV

C27

522

Německy

12

Viasat Explorer

C40

503,25

Česky

Analog - základní - je součástí DVB-T

Analog - rozšířená - je součástí DVB-T

www.kt-zacler.cz

POMNÍK J. A. KOMENSKÉHO V ČERNÉ VODĚ Město Žacléř se již od 90. let aktivně zaměřuje na turistický ruch a usiluje o to, aby bylo místo atraktivní pro turisty. Podporuje zřizování turistických a cyklistických stezek, snaží se v rámci možností opravovat kulturní památky i drobná díla, zřídilo muzeum a informační centrum, pořádá zajímavé kulturní a sportovní akce, propaguje významné osobnosti vážící se k tomuto místu. Jednou z velmi významných osobností je také Jan Amos Komenský - učitel národů, filozof, poslední biskup Jednoty bratrské, tvůrce tehdy revolučních myšlenek v oblasti vzdělávání, které nepozbývají dodnes platnosti. Místa u nás i v zahraničí, která jsou spjatá s jeho osobou, si Komenského nesmírně váží a snaží se spojitosti s Komenským co nejvíce zviditelnit a přilákat návštěvníky. Ať už hovoříme o Uherském

Brodu, kde se nachází muzeum Komenského, památnících v Nivnici, Fulneku, Horní Branné, Komenského společnosti v Sárospataku nebo Naardenu, kde je Komenský pohřben a kde taktéž nalezneme

kulturní stánek věnovaný jeho osobě. Žacléř resp. Černá Voda mezi tato místa také patří. V Černé Vodě Komenský v

únoru roku 1628 s dalšími bratry opouští vlast a vydává se na cestu do polského Lešna, do Čech se již nikdy nevrátí. Žacléřský památník, zvaný Růžový palouček, pocházející z roku 1970, je ve své neudržované podobě bohužel velmi nedůstojnou připomínkou této osobnosti, okolí je zanedbané, pamětní deska popraskaná, krátit čas si při návštěvě místa můžete hraním hry Kdo najde na desce více gramatických chyb. První vlaštovkou k napravení tohoto nedostatku z nedávné doby bylo zřízení naučné stezky Po stopách J. A. Komenského. V příštím roce bychom chtěli pokračovat a zaměřit pozornost na úpravy památníku i blízkého okolí. Možností se nabízí několik. Vznikla myšlenka navrátit na kámen původní portrét Komenského od významného sochaře Ladislava Zívra příp. kopii portrétu, při3


policie informuje a poděkování pravit doprovodný text a vysázet novou zeleň. Lze také uvažovat o tom, oslovit některého ze současných umělců, který by vytvořil návrh sochy či objektu připomínajícího Komenského, který by byl umístěn přibližně v místě, kde v zimě roku 1628 překročil hranici. Nápad, který je právě realizován, spočívá v oslovení měst a institucí doma i v zahraničí, v nichž Komenský působil s prosbou o zaslání kamene daných rozměrů z tohoto místa. Těmito kameny bude symbolicky dlážděna cesta k pomníku/soše/objektu. Byla oslovena města Uherský Brod, Přerov, Horní Branná, Herborn,

ORDINAČNÍ HODINY ZUBNÍ ORDINACE MUDr. PÁZRALOVÉ

Po Út St Čt Pá

07.00 07.00 07.00 07.00 07.00

POZVÁNKA

4

-

14.00 hod. 15.30 hod. 14.00 hod. 15.30 hod. 13.00 hod.

Heidelberg, Lešno, Amsterodam, Naarden ad. První odezva přišla z Naardenu od ředitele tamního Komenského muzea, pana van der Linde. Kámen nemůže být zaslán kvůli položení Nizozemí v deltě Rýnu a nedostatku tohoto materiálu v této oblasti obecně, ovšem pan Hans van der Linde nabídl cihly z historického opevnění města, které nám budou v blízké době doručeny. Plánů pro příští rok je samozřejmě mnohem více, toto je pouze jeden z nich. Budeme se s ostatními kolegy snažit, co nejvíce z nich v rámci finančních možností uskutečnit.

PRACOVNÍ DOBA MěÚ A MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁNOCE 2012 Upozorňujeme občany, že Městský úřad Žacléř bude ve dnech 27. - 28. 12. a 31. 12. 2012 uzavřen. Plně k dispozici Vám budeme opět od středy 03. 01. 2013. To platí rovněž pro městskou knihovnu. Děkujeme za pochopení K. Markelová, tajemnice MěÚ

Bc. Eva Rennerová


reklama

BETLÉMSKÉ SVĚTLO DORAZÍ DO ŽACLÉŘE Přijďte v sobotu 22. prosince od 16.30 do 17.30 h před Městský úřad v Žacléři, kde budete mít možnost od trutnovských skautů zažehnout Betlémské světlo. Betlémské světlo je každoročně přiváženo z Betléma z jeskynní kaple, v níž se dle tradice narodil Ježíš Kristus, kde plane věčné světlo. Přes Vídeň putuje před vánočními svátky do evropských měst. Do Čech jej pravidelně přivážejí brněnští skauti, odtud se pak šíří dále. Rádi bychom tuto tradici zavedli i u nás v Žacléři. Stačí odpoledne 22. prosince přinést lucerničku a budete moci převzít světlo a roznášet jej dál do svých domovů. Bc. Eva Rennerová

I letos Vám skauti a skautky přinesou

Betlémské světlo „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“ (Iz 9, 1)

Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, jenž svou silou spojuje mnohá srdce, vám budeme předávat

22. prosince 2012 v 16.30 před Městským úřadem v Žacléři Více o Betlémském světle na www.betlemskesvetlo.cz

LYŽE, BOBY, SANĚ – HURÁ NA NĚ! Na začátky lyžování v Krkonoších už pamětníka nenajdeme. Taky bychom těžko spočítali výrobce lyží v Krkonoších, protože vedle těch „značkových“ se v první polovině 20. století vyráběly lyže podomácku v kdejaké chalupě. Tatam je doba, kdy byla lyžařská výstroj a výzbroj samozřejmostí každého obyvatele Krkonoš, protože si ji mohl každý pořídit a všichni se hýbali. Když dnes přikryje kraj bílá peřina, svahy i běžecké tratě ožijí pestrobarevným národem lyžařů, majících na sobě výstroj a výzbroj nelevných světových značek. Lyžování nabralo jiný kurz, čas se nezastaví. Na výstavě, kterou pro vás v Městském muzeu Žacléř připravujeme, se dočtete o prvních organizovaných sportovních oddílech a spolcích, to bylo ještě v 19. století. Znalce bezpochyby zaujme startovní listina „Středoevropských mezinárodních závodů lyžařských“, které se konaly v Janských Lázních v r. 1925. Vzácností

jsou i fotografie skokanského můstku na „Poláku“ za porcelánkou. Výstava sleduje vývoj lyžování a zimních sportů v Žacléři i po r. 1945, rozmach klasického lyžování,

především tehdy velmi populárních skoků na lyžích. V této souvislosti se s lyžařským areálem v Prkenném Dole pojí i jména slavných československých reprezentantů, se kterými úspěšně soupeřili místní sportovci Baníku Žacléř pod vedením trenérů

Hanse Feesta, Helmuta Fibingera a později Rudy „Kopejtka“ Brauna. Po vybudování lyžařského vleku v r. 1970 získávaly na popularitě alpské lyžařské disciplíny. Opět se pod obětavým vedením otců – trenérů prosazovali žacléřští sportovci. Karolína Šedová a Klára Hofmanová vybojovaly medailová umístění mezi nejlepšími světovými sportovci. Na výstavě budete moci obdivovat vedle „starých prkýnek“ i různá udělátka, saně, boby, brusle i brusličky a další, dnes již historickou sportovní výzbroj, a především vývoj lyží až do současnosti. Výstava o zimních radovánkách i úporném sportovním klání bude zahájena v Městském muzeu Žacléř v pátek 14. 12. 2012 v 16.00 hodin a potrvá do 3. 3. 2013. D. Mach

Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce. Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody… Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2013 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný. MĚSTO ŽACLÉŘ

5


zprávy ze škol, reklama a inzerce

OKÉNKO POLICIE ŘIDIČ VOZIDLA NEDAL PŘEDNOST CYKLISTOVI Ve čtvrtek odpoledne 18. 10. 2012 vyjížděla hlídka dopravního inspektorátu v Trutnově do Žacléře k dopravní nehodě. Na místě policisté šetřením zjistili, že jednasedmdesátiletý řidič škodovky vyjížděl z místa ležícího mimo pozemní komunikaci a zřejmě nedal přednost v jízdě právě přijíždějícímu cyklistovi. Muž na kole byl s lehkým zraněním převezen vozidlem rychlé lékařské pomoci do nemocničního zařízení. Dechová zkouška vyloučila přítomnost alkoholu v dechu u obou účastníků silničního provozu. Škoda na vozidle a bicyklu byla předběžně vyčíslena na 700 korun. UKRADENÉ VOZIDLO V sobotu 10. 11. 2012 vyhlásili policisté na Trutnovsku dvě celostátní pátrání po odcizených motorových vozidlech. Pátrání po prvním z odcizených automobilů vyhlásili policisté ze Žacléře v sobotu dopoledne 10. 11. 2012. Provedeným šetřením místní muži zákona zjistili, že dosud neznámý zloděj v průběhu noci z pátku na sobotu odcizil z volně přístupného místa v Žacléři na ulici Karla Čapka zaparkované osobní motorové vozidlo značky Škoda Octavia Combi šedé metalické barvy, registrační značky 4H4 5691. Majitel dopravního prostředku vyčíslil škodu na 350 tisíc korun. PACHATEL KRÁDEŽÍ KABELŮ DOPADEN Na Policii České republiky v Trutnově se v úterý večer 20. 11. 2012 obrátil s žádostí o pomoc výpravčí železniční stanice Trut-

nov, který službukonajícímu policistovi oznámil přerušení sdělovacího kabelu mezi Trutnovem a obcí Královec. Policejní hlídky v daném teritoriu ihned provedli šetření k možnému výskytu zloděje, který by se mohl krádeže měděného materiálu dopouštět. Díky výborně odvedené práci žacléřští policisté zadrželi mezi Královcem a obcí Bernartice třiatřicetiletého muže, který se pod tíhou důkazů ke svému pro-

tiprávnímu jednání doznal. Podezřelému je kladeno za vinu, že se měl v uplynulých měsících v osmi případech dopustit krádeží několika stovek metrů kabelů, které zajišťovaly spojení mezi železničními stanicemi Žacléř – Trutnov. Zástupce poškozené železniční cesty vyčíslil škodu na necelých 90 tisíc korun. Za přečiny krádež a poškození cizí věci může být soudem uložen trest odnětí svobody až na pět let. Uvedený případ policisté zpracovali ve zkráceném přípravném řízení, jehož hlavním úkolem je předání podezřelého v co nejkratší době soudu. Dnešního dne 23. 11. 2012 žacléřští po-

SPOLEČENSKÝ SERVIS

PROSINCOVÁ JUBILEA Věra Boháčová, Jaroslav Cudlín, Jarmila Bourová, Minerva Stehlíková, Angela Kleinerová, Marie Zelená, Anna Poláková, Jindřiška Krejcarová, Ota Kotyk, Walter Demuth, Vlasta Kasperová, Alfred Kirchschlager, Helmuth Miksch, Josef Jansta, Irena Burcáková, Josef Kroupa, Miloš Bačina, Josef Peřina, Josef Romanec, Ludmila Šedová, Bohuslava Tlapáková, Petr Hejna, Jitka Dokoupilová a Aleš Cabalka. 6

licisté eskortovali muže omezeného na osobní svobodě k trutnovskému soudu, který obviněného cizince odsoudil k trestu vyhoštění z České republiky na dobu pěti let. DALŠÍ AUTO V RUKOU ZLODĚJŮ Ve čtvrtek ráno 22. 11. 2012 vyhlásili policisté ze Žacléře celostátní pátrání po odcizeném osobním motorovém vozidle Škoda Octavia combi šedé barvy, registrační značky 5H0 7654. Provedeným šetřením místní muži zákona zjistili, že dosud neznámý zloděj v průběhu noci ze středy na čtvrtek odcizil shora uvedený automobil ze soukromého pozemku, který je součástí jednoho z domů ve Sněžné ulici. Nenechavec společně s automobilem odcizil i dvě dětské autosedačky, sportovní náčiní, stavební nářadí, osobní doklady a platební karty, které se v době krádeže v autě nacházely. Majitel dopravního prostředku vyčíslil škodu na necelých 179 tisíc korun. Muži zákona uvedený případ do současné doby dokumentují pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci, krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za které může být soudem uložen trest odnětí svobody až na dva roky. Policie České republiky žádá všechny občany, kteří by k uvedené krádeži či pohybu uvedeného vozidla mohli uvést jakoukoliv informaci, nechť ihned kontaktují nejbližší policejní služebnu. Po pachateli a odcizeném vozidle Policie České republiky intenzivně pátrá. Zdroj: Policie ČR

MĚSTSKÉ MUZEUM A TIC OTEVÍRACÍ DOBA V měsíci prosinci bude pro veřejnost otevřeno vždy od úterý do neděle od 9 do 16 hodin. Zavřeno bude v tyto dny: 24., 25., 26. a 31. 12. 2012 a 1. 1. 2013. ŘÁDKOVÁ INZERCE Hledám na zimní měsíce muže pro temperování a drobnou údržbu objektu neprovozovaného penzionu v Prkenném Dole. Vhodné jako brigáda pro schopného důchodce. Volejte na 775 088 070.


zprávy ze škol

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA NA SNĚHU Zveme všechny děti a jejich rodiče na zimní Mikulášskou diskotéku, která se koná dne 5. 12. 2012 od půl páté za budovou Kulturního domu, kde stávalo podium. Zábavný program, ve kterém děti zažijí ďábelskou diskotéku bude provázet DJ strejda Vašek. Součástí programu jsou i soutěže s čertovskou tématikou. Dovezeme i peklo v podobě kouřů a světelných efektů. Na 18. hodinu se pokusíme vyčarovat čerta s Mikulášem na rozdání Mikulášské nadílky. Stánek s lahodným teplým čajem pro děti zajistíme a teplou medovinu pro rodiče též!!! Akce je hrazena z příspěvku města Žacléř a GEMECU - Union a.s. Těší se na Vás vedoucí KD Jana Sýpalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE HRAČKY PRO DĚTI V AFRICE V průběhu listopadu zajišťovala školní družina ve spolupráci s Klubem žen Žacléř akci „Hračka pro děti v Africe“. Hračky do této sbírky přinesli také žáci naší školy – Vendulka Dobiášová, Tomáš Huňka, Jůlinka Kocková, Pepa Beneš, Vojta Kadlec, Růženka Kadlecová, Karolínka Pospíšilová, Ondra Pospíšil, Anetka Sáblíková, Karolínka Hávová, Veronika Švadláková, Elenka Šolcová, Viky Kulhavá, Dája Pospíšilová, Nikola Eisnerová a Terezka Opálková. Moc děkuji všem dětem, které hračky přinesly. Ivana Vlasáková

BRAMBORIÁDA

Ve středu 24. 10. proběhl na prvním stupni projektový den, na téma „Brambory“. Veškerá výuka byla věnována této důležité zemědělské plodině. Všichni se seznámili s rostlinou, i s produkty, které z brambor získáváme. Ve třídách vznikaly i krásné výrobky, jako například tiskátka, bramborová strašidýlka, ježci, nebo podzimní skřítci. Děti si dokonce vyzkoušely vaření a připravily výborný bramborový salát. Velmi to všem prospělo pro výuku prvouky a určitě na tento den budou dlouho vzpomínat. Dana Martincová

INZERCE Městské muzeum Žacléř a Turistické informační centrum je pro Vás v prosinci otevřené od úterý do neděle od 9 do 16 hodin. Přijďte nás navštívit a třeba i nakoupit dárky pro své blízké. Nabízíme keramiku s žacléřským motivem a publikaci Kresby historické architektury Žacléř. Dětem určitě udělá radost široká nabídka stavebnice Merkur. Těšíme se na Vás! 7


sport a pozvánka

STOLNÍ TENIS V sezóně 2012/2013, která byla zahájena v závěru září, reprezentují naše město tři družstva dospělých – družstva A a B hrají regionální přebor 1. třídy, družstvo C regionální přebor 2. třídy. Tabulka a výsledky po 6 - ti odehraných kolech: Regionální přebor 1. třídy 1. SK Janské Lázně A 6 6 0 0 0 80/28 30 2. TJ Baník Žacléř A 6 4 0 2 0 66/42 20 3. TJ Tatran Hostinné D 6 4 0 2 0 63/45 20 4. TJ Trutnov - Poříčí B 6 4 0 2 0 62/46 20 5. TJ Jiskra Bernartice B 6 4 0 2 0 60/48 20 6. TJ Baník Žacléř B 6 4 0 2 0 58/50 20 7. TJ Dvůr Králové nad Labem C 6 3 0 3 0 52/56 15 8. SK Janské Lázně B 6 1 0 5 0 45/63 5 9. TJ Sparta Úpice C 6 0 0 6 0 33/75 0 10. TJ Trutnov - Poříčí C 6 0 0 5 1 51/87 -1 Regionální přebor 2. třídy 1. TJ Baník Žacléř C 6 6 0 0 0 71/37 30 2. TTC Koberce Brázda Vrchlabí D 6 5 0 1 0 73/35 25 3. TJ Sokol Velké Svatoňovice A 6 4 1 1 0 73/35 22 4. TJ Sokol Markoušovice A 6 4 0 2 0 64/44 20 5. TJ Sokol Velké Svatoňovice B 6 3 1 2 0 57/51 17 6. TJ Tatran Hostinné E 6 3 0 3 0 51/57 15 7. TJ Rudník A 6 2 0 4 0 53/55 10 8. TJ Lánov B 6 1 0 5 0 40/68 5 9. TJ Lokomotiva Trutnov A 6 1 0 5 0 39/69 5 10. TJ Trutnov - Poříčí D 6 0 0 6 0 19/89 0 POZVÁNKA

8


pozvánka a Rada města

O NEJLEPŠÍ VÁNOČKU POD RÝCHORAMI Sociální a zdravotní komise v Žacléři zve na 2. ročník "O nejlepší vánočku pod Rýchorami". Soutěž se bude konat v sobotu 8. prosince v Kulturním Klubu – restaurace Kahan v Žacléři ve 14 hodin. Program: Ochutnávka vánoček - hodnocení diváků a poroty ukázka pletení vánočky - malý adventní trh - soutěž o nejlepší dětský vánoční obrázek - vyhlášení vítězů nejlepší vánočky. Sociální a zdravotní komise v Žacléři vyhlašuje soutěž pro děti - „Nakresli vánoční obrázek“ a dostav se s celou rodinou v sobotu 8. prosince ve 14 hodin do Kulturního Klubu v Žacléři. Soutěžit budeme o hodnotné ceny.

54. SCHŮZE – 2. 11. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise, které se konalo 30. 10. 2012.

va k bytu č. 9/3 v domě čp. 9, Rýchorské náměstí, Žacléř na slečnu Andreu Dzurkovou.

Rada města, na základě výsledků výběrového řízení na přidělení bytu č. 124/8 v domě čp. 124, ul. Na Pilíři, Žacléř, schvaluje přidělení tohoto bytu paní Boženě Možíšové za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 1.511,-Kč.

Rada města schvaluj přidělení bytu č. 124/21, ul. Na Pilíři, Žacléř paní Márii Šormové, za měsíční nájemné ve výši 1.365,-Kč s podmínkou uvolnění bytu o velikosti 3+1 v domě čp. 342, ul. Mírová, Žacléř.

Rada města, na základě výsledků výběrového řízení na přidělení bytu č. 137/22 v domě čp. 137, ul. Mladých Horníků, Žacléř, schvaluje přidělení tohoto bytu panu Patriku Šormovi, za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 1.400,-Kč s podmínkou uhrazení dlužné částky za odpady.

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pořádání volejbalového turnaje k 9. výročí založení volejbalového spolku „Nároďák“. Na tyto akce lze žádat o příspěvky pouze v rámci Grantového programu města.

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 137/24 v domě čp. 137, ul. Mladých Horníků, Žacléř paní Marii Říhové, za měsíční nájemné ve výši 1.268,-Kč. Rada města, na základě výsledků výběrového řízení na přidělení bytu č. 137/27 v domě čp. 137, ul. Mladých Horníků, Žacléř, schvaluje přidělení tohoto bytu panu Petru Čermákovi, za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 2.224,Kč. Rada města, na základě výsledků výběrového řízení na přidělení bytu č. 387/30 v domě čp. 387, ul. K. Čapka, Žacléř, schvaluje přidělení tohoto bytu paní Daniele Šmídové, za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 3.000,-Kč. Rada města, na základě výsledků výběrového řízení na přidělení bytu č. 388/11 v domě čp. 388, ul. K. Čapka, Žacléř, schvaluje přidělení tohoto bytu paní Ireně Burcákové, za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 2.020,-Kč. Rada města, na základě výsledků výběrového řízení na přidělení bytu č. 389/206 v domě čp. 389, ul. B. Němcové, Žacléř, schvaluje přidělení tohoto bytu panu Martinu Pechovi, za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 3.301,-Kč. Rada města schvaluje převod užívacího práva k bytu č. 225/6 v domě čp. 225, ul. Havířská II, Žacléř na pana Theodora Trvalce. Rada města schvaluje převod užívacího prá-

Rada města schvaluje poskytnutí věcných cen prostřednictvím Městského muzea v Žacléři na 7. ročník „Přeboru svazku obcí Žacléřsko“ ve stolním tenise mužů, který se bude konat 1. 12. 2012. Rada města bere na vědomí informace starosty o průběhu rekonstrukce zubní ordinace ve zdravotním středisku. Rada města schvaluje úhradu nájemného za ordinaci a byt ve zdravotním středisku od 1. 1. 2013. Rada města bere na vědomí žádost pana Františka Štábla, o zajištění zimní údržby v této lokalitě a konstatuje, že zimní údržba bude prováděna v souladu s Nařízením města Žacléř č. 1/2012. Rada města neschvaluje ukončení nájemního vztahu k bytu č. 217/19, ul. Havířská I, Žacléř dohodou k 15. 11. 2012. Rada města schvaluje ukončení tohoto nájemního vztahu dohodou k 31. 12. 2012. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Sociální a zdravotní komise, které se konalo 25. 10. 2012. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro kulturu a sport, které se konalo 29. 10. 2012. Rada města schvaluje prezentaci města Žacléř v zimním vydání časopisu Veselý výlet v rozsahu jedné strany s tématy výstava v muzeu a zimní sporty v Žacléři.

Rada města bere na vědomí výpověď ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 10503/042004 uzavřené 24. 3. 2004. Uvedenou smlouvu vypovídá nájemce ke dni 27. 09. 2012, nájemní vztah skončí po uplynutí výpovědní lhůty 6 měsíců, tj. dne 31. 03. 2013. Rada města schvaluje prodloužení platnosti nájemních smluv spojených s ujednáním o právu koupě najaté věci č.j. Fin. 72/3-20-299/2006/Il. ze dne 19.04.2006 a č.j. Maj.-104-1905/2006/Il. z 15.11.2006 z důvodu dokončení výstavby RD do 31.12.2013 s tím, že nájemné nebude odečítáno z kupní ceny. Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu k části pozemku č. kat. 340/14 – ostatní plocha v k. ú. Žacléř dle nájemní smlouvy č. j. Maj.-1789/2007/Il. z 03. 10. 2007 dohodou a to k 31. 10. 2012. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku č. kat. 1453 – trvalý travní porost o výměře 1.453 m2 v k. ú. Žacléř za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Rada města žádá Komisi pro životní prostředí o stanovisko k žádosti o pokácení stromu na pozemku p.č. 997/28 v k.ú. Žacléř. Rada města bere na vědomí děkovný dopis pacientů všem pracovníkům rehabilitačního zařízení REHAMEDICA Žacléř, a.s. za příkladnou péči. Rada města ukládá starostovi připravit na příští zasedání zastupitelstva města dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Žacléř, kterým budou dány do její správy všechny prostory v budově školy Na Pilíři 204. Plná znění usnesení z rady města a zápisy ze zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléři. M. Vlasák

9


PROSINEC 2012

kulturní servis

9. 11. - 9. 12.

OBRÁZKY Z NÁLAD

1. - 9. 12.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Antonín Vobořil, Jana Macharovská - výstava. Tradiční výstava klubu žen. MŠ Na Pilíři.

2. 12.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

6. 12.

JITKA HOSPROVÁ, MONIKA KNOBLOCHOVÁ

Adventní zpívání a rozsvěcení vánočního stromu. Před městským úřadem od 17 hod.

Koncert viola, cembalo. Koncertní sál ZUŠ od 19 h. 14. 12. - 3. 3. 14. 12.

LYŽE, BOBY, SANĚ - HURÁ NA NĚ Výstava.

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKU JEŽÍŠKOVI V 15.15 před budovou školy.

Základní umělecká škola Žacléř Vás zve na

Vánoční koncert v pátek 14. 12. a v neděli 16. 12. v 18.00 hodin sál ZUŠ Vystoupí sólisté, soubory i pěvecké sbory

Výdej vstupenek od 3. 12. v ZUŠ, tel 499 776 350

Jitka Hosprová viola

Monika Knoblochová cembalo

s programem: M. Marais, H. Wieuxtemps, J.S. Bach, J. Teml, Z. Luká‰

ve ãtvrtek 6. prosince od 19.00 hodin v sále ZU· Îacléfi Vstupné: 70,- / 40,- Kč, členové KPH: 42,- / 20,- Kč Předprodej v ZUŠ Žacléř od 19. 11. 2012, tel.: 499 776 350, info@kph-zacler.cz

Koncerty KPH podporuje: Mediální partner 12. koncertní sezony: Město Žacléř, Nadace Český hudební fond, TK OBALY s.r.o., Antonín Krbílek, Otesánek s.r.o., MAARA & CO s.r.o., Noviny LT - Inzertní týdeník

Příští koncert: středa 9. ledna Anna Trahová - soprán Luboš Skala - baryton Miroslav Sekera - klavír

Zveřejňování inzerce a příspěvků v Žacléřském zpravodaji: Celá strana inzerce - 1180 Kč, menší formáty dle velikosti plochy. Soukromá inzerce (3 řádky v sloupku): darování věcí, poděkování, přání, soustrast - zdarma. Prodej osobních věcí - 20 Kč, byty, auta apod. - 50 Kč. Zveřejnění pořádání nekomerčních akcí a jiných zpráv ve vztahu k městu či regionu – zdarma. Názory občanů, organizací či politických uskupení – max. jednou půl strany textu (do 3400 znaků s mezerami, písmo Times New Roman, velikost 10).

ŽACLÉŘSKÝ ZPRAVODAJ - ročník 20, vydává město Žacléř Vychází jedenkrát za měsíc Náklad 550 výtisků Redakce: Kabelová televize Žacléř, Rýchorské náměstí 118, 542 01 Žacléř, tel.: 499 940 940, e-mail: zpravodaj@zacler.cz Grafická úprava, sazba a příjem inzerce: Kabelová televize Žacléř, Rýchorské náměstí 118, 542 01 Žacléř, tel.: 499 940 940, 608 863 290, e-mail: zpravodaj@zacler.cz Korekce: Aleš Vaníček Tisk: Tiskárna Voborník, Hostinné Distribuce: TIC - muzeum, Kabelová televize, benzinová pumpa EURO OIL, prodejna TUTY, prodejna OTESÁNEK, trafika U POLIHO Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR pod zn. MK ČR E 12878 Otištěné názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce Uzávěrka příštího čísla je 17. prosince Cena za jeden výtisk je 2,- Kč

10

12_Žacléřský zpravodaj  

Zpravodaj, žacléř

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you