Page 1

500 k

9280 MF7200

NOVÝ hybridní kombajn MF 9280 DELTA

VIZE INOVACE VEDENÍ KVALITA SPOLEHLIVOST PODPORA HRDOST ZÁVAZEK


Vítejte zpět


Společnost Massey Ferguson chápe, že pokud jde o sklizeň, každý zákazník je jiný a každý má konkrétní potřeby a cíle týkající se bezproblémového podnikání s využitím všech nabízených možností. Roky výzkumu, vývoje a tvrdé práce vedly k výrobě stroje s přelomovými schopnostmi, jehož jediným účelem je zajistit budoucnost vaší práce. Vítejte zpět v nové éře sklizňových postupů.


Nová éra v řízení sklizně

Zpráva od Martina Richenhagena, předsedy, prezidenta a CEO společnosti AGCO Před pěti lety jsem slíbil, že společnost AGCO, v jejímž čele stojím, vynaloží veškeré potřebné prostředky na to, aby se stala předním světovým dodavatelem sklizňových technologií. Kombajn Massey Ferguson 9280 DELTA je posledním, třebaže velkým krokem na cestě ke splnění mého závazku vůči našim věrným zákazníkům, distributorům, prodejcům a zaměstnancům.

„Kombajn Massey Ferguson 9280 DELTA je velkým krokem na cestě ke splnění mého závazku vůči našim věrným zákazníkům, distributorům, prodejcům a zaměstnancům.“

04

AGCO je jedním z největších výrobců zemědělských strojů na světě a zaujímá přední místo na mnoha světových trzích. Také se zaměřujeme výhradně na zemědělské stroje – nic jiného nevyrábíme. Tento nový kombajn je nejnovějším výsledkem obrovských investic společnosti AGCO do výzkumu a vývoje, vycházející z naší schopnosti využít bezkonkurenční design a odborné znalosti našich globálních středisek Centre of Excellence v oblasti výroby k vytvoření nového zařízení, které zvýší vaši rentabilitu. Vynikající nový kombajn MF 9280 DELTA je opravdovým důkazem našeho poslání, které spočívá v zajišťování „výnosného růstu prostřednictvím vynikajících služeb zákazníkům, inovace, kvality a nasazení.“ Tento nový kombajn znamená podstatný pokrok v účinnosti sklízení a zajišťuje nám přední postavení ve smyslu objemu, efektivity a hospodárnosti sklizně. MF 9280 DELTA slučuje nepřekonatelné zkušenosti společnosti AGCO v mlácení promocí konvenčního válce a

konkávy s dokonalostí rotačního oddělování a je nabitý těmi nejlepšími inovacemi ve své třídě. Je například prvním kombajnem na světě, který je vybaven inovační technologií motoru se selektivní katalytickou redukcí (SCR). Tato technologie poskytuje nejen nejčistější emise výfukových plynů, ale také přináší uživatelům významnou úsporu paliva. Originální technologie mlácení a oddělování HyPerforma se zcela novými, vysoce účinnými, dvojitými separačními rotory nabízí další zvýšení produktivity a hospodárnosti. Konstrukční prvky MF 9280 DELTA představují špičku ve svém oboru a mohly vzniknout pouze díky kvalitním strojírenským postupům využívaným v nejmodernějším a nejefektivnějším evropském výrobním závodu, který se nachází v severoitalském městě Breganze. Společnost AGCO vložila do této továrny značné prostředky a tím ji proměnila ve významnou investici na podporu našeho strategického cíle: zaujmout přední pozici na evropském trhu sklizňových technologií. Breganze je rovněž domovem nedávno představených řad kombajnů ACTIVA, BETA a CENTORA. Nyní se zde vyrábějí nové kombajny DELTA – vlajkové lodi s impozantním sklizňovým výkonem, takže továrna si skutečně zaslouží označení Centre of Excellence.


05


PowerFlow

®

Již od roku 1976 usnadňuje sklizňové práce a přispívá k vyššímu zisku. Lišta Massey Ferguson PowerFlow® je dnes stejně jedinečná jako v době, kdy se objevila poprvé. A stále stejně populární.

Alan Haines, odborník z prodejní podpory Massey Ferguson Harvesting ve Velké Británii, hovoří o hlavních přednostech žací lišty PowerFlow. „Jednoduše řečeno, PowerFlow® je ta nejúčinnější žací lišta, jakou dnes můžete na kombajnu mít.“ „Její dva hlavní rysy, vzdálenost mezi kosou a šnekem v kombinaci s hnanými dopravníkovými pásy, zajišťují rovnoměrné podávání do stroje klasem napřed. Jedná se o jednoduchý postup, který má výjimečný účinek a funguje se všemi plodinami za všech okolností.“

06

• •

Lehká, ale přesto pevná konstrukce je odolná a trvanlivá Dokonalé, rovnoměrné podávání hned napoprvé zlepšuje mlácení, zajišťuje kvalitní vzorek a zlepšuje oddělování, což vede k vyšším výnosům Řidič má zaručený dokonalý výhled na obilí a celou šířku lišty, což snižuje náročnost obsluhy Veškeré kameny nabrané během sklízení budou pomocí pásů odkloněny od lišty, což má za následek nižší provozní náklady


07


Všechno pod kontrolou s lištou PowerFlow

U žací lišty PowerFlow si můžete určit následující systémy ovládání: Přednastavení žací výšky pro snadné otáčení v souvratích Jediným kliknutím lze spustit žací lištu na předvolenou výšku, která zahrnuje rovněž dvě další nastavené výšky pro přesné žetí. Dvojím kliknutím zvednete žací lištu pro dokonalé otáčení v souvratích. Regulace žací výšky Plynulé nastavování žací výšky při sklízení na poli zajišťuje rovnoměrnou výšku strniště. Regulace tlaku Umožňuje liště kopírovat terén s dosažením nejnižší možné žací výšky pro slehlé obilí nebo hrách, fazole a travní semena bez rizika rozhrnování půdy. Regulace tlaku umožňuje s jistotou zrychlit sklizeň za obtížných podmínek. Žací lišta s automatickým vyrovnáváním Plynulé nastavení žací lišty doleva a doprava zajišťuje

08

kopírování obrysů pole. Svažitý terén nebo nerovná pole nejsou žádnou překážkou v dosahování maximálního výkonu.

se neobyčejně zrychlí sklizeň řepky olejné ve srovnání s normálními žacími lištami, což přináší zvýšení výkonu a marže.

Automatická regulace otáček přiháněče Nastavujte otáčky přiháněče a zajistěte tak udržení „poměru rychlosti vpřed s otáčkami přiháněče“ během sklizně.

Pro rychlou přípravu a bezpečnost lze osadit sklopné rozdělovače. V případě potřeby lze snadno namontovat zvedače plodiny z úložné polohy na liště.

Systém nožů Schumacher S nejúčinnější žací lištou potřebujete nejvýkonnější nůž. Lišty PowerFlow jsou vybaveny systémem Schumacher, který nabízí vysoký výkon, vysokou rychlost žacích nožů a odolné prsty s dvojitou oporou. Postup řezání „nad a pod úrovní“ zajišťuje kvalitní řezání za všech okolností. Řepkový šnek pro sklizeň řepky olejné Jako volitelný lze namontovat řepkový šnek, který zvýší výkon u vysokých plodin. Hydraulicky poháněný šnek se upevňuje nad standardní šnek. Umožňuje značně zvýšit rychlost pohybu vpřed; tím

01 Šnek PowerFlow 02 Vysoce výkonný řrpkový šnek 03 Vysoce výkonný nůž Schumacher 04 Sklopné děliče 05 Vícenásobná spojka 06 Snadný přístup k pohonům


01

03

02

04

05

06

09


HyPerforma mlácení a separační technologie Systém Massey Ferguson HyPerforma je jemně vyladěná kombinace přesného technického provedení a osvědčené technologie. Mláticí systém s vysokou setrvačností, vysoce výkonný mláticí koš, rotorový podavač a vysoce účinné separační rotory tvoří symbiózu mezi plodinou a kombajnem.

Dnešní moderní zemědělství stále předkládá náročné úkoly. Je třeba sklízet větší plochy, plnit kvóty a občas bojovat se živly, což znamená, že potřebujete stroj, na který se můžete spolehnout, abyste dokázali plně využít krátké příležitosti během žní. Jakob Bro Sorensen, ředitel evropské konstrukce kombajnů, stál v čele projektu prvního hybridního kombajnu Massey Ferguson od prvních týdnů výzkumu a návrhu po testování a konečnou výrobu, na kterém

10

spolupracoval s kolegy ze čtyř dalších zemí. Zde hovoří o procesu, na jehož pozadí vznikala technologie mlácení HyPerforma. „Mláticí systém HyPerforma se vyvíjel a testoval v řízeném laboratorním prostředí, aby byla zaručena nejvyšší dosažitelná průchodnost materiálů, a potom se ověřoval v reálných terénních zkouškách. Díky jemnému vyladění přechodu z tangenciálního na axiální oddělování s velkou vstupní zónou na přední straně rotorů společně s vysokou jímavostí


01

rotorového podavače jsme dokázali snížit spotřebu energie na velmi nízkou hodnotu.“ „40mm mezera mláticího koše představuje výjimečný úspěch, zejména v případě řepkových semen, u kterých dokáže stroj zpracovat skutečně velká množství bez poškození slámy. Nejpodstatnější schopností hybridní koncepce je mlácení a oddělování zrna od slámy tak, že propadá oddělovacími rošty do čisticí skříně při zachování vynikající kvality slámy.“

„Velké rotory o průměru 475 mm se spirálově uspořádanými prsty zajišťují jemné oddělování zrna s pozoruhodnou účinností i při nízkých rychlostech.“

obilovinami. Změny stroje musí být udržovány na minimální úrovni, aby mohla obsluha věnovat co nejvíce času a úsilí sklizni místo přestavování konfigurace.“

„Rotor a skříň rotoru byly navrhovány se záměrem vytvořit takový systém, který bude univerzální a nebude vyžadovat změny pro různé obiloviny. Jedinou proměnnou v systému jsou otáčky rotorů. Díky tomu mohou zemědělci velmi snadno přecházet mezi jednotlivými

11


HyPerforma technolog Celková separač Rotorový podavač/ mláticí koš rotorového podavače Mláticí koš osvědčená technologie: • Velký rotor o průměru 500 mm • Zaručuje hladký průchod ma teriálu z mláticí jednotky do vysoce účinných separačních rotorů • Před vysoce účinnými separačními rotory je k dispozici celková separační plocha 1,9 m2 Ověřené výsledky • Účinný hnací systém • Nízká spotřeba energie • Nabízí větší separační plochu

Mláticí buben s vysokou setrvačností/ vysoce výkonný konkáva Osvědčená technologie: • Robustní konstrukce mláticího bubnu a koše • Mláticí buben s vysokou setrvačností (setrvačníkový efekt) • Plocha mláticího koše 1,18 m2 • Úhel opásání mláticího koše 117,5º • Schopnost otevření z 0 mm na 40 mm Ověřené výsledky • Vysoký výkon mlácení • Vysoké procento oddělení • Vysoká produktivita • Přispívá k vynikající kvalitě zrna • Nízká spotřeba energie a paliva

12

Venturi čisticí systém Osvědčená technologie: • Jedinečná konstrukce zvyšuje tlak proudu vzduchu ve středu čisticího systému • Systém vytváří optimalizovaný proud vzduchu na 100 % plochy sít Ověřené výsledky • Snižuje ztráty zrna • Přispívá k vynikající kvalitě zrna • Díky vysoce účinné konstrukci zvyšuje výkon a produktivitu


gie mlácení a separace: 2 ční plocha 5,44 m Vysoce účinné separační rotory Osvědčená technologie: • Rotory o délce 4,2 m • Průměr 475 mm • Hladké oddělovací prsty • Spirálově uspořádané oddělovací prsty usnadňují účinné odstraňování zrna skrz vrstvu slámy působením odstředivé síly • Proměnné otáčky od 360 ot/min do 1000 ot/min Ověřené výsledky • Šetrná manipulace se slámou • Vysoký výkon oddělování zrna • Vysoká produktivita

Mláticí koš Osvědčená technologie: • Velký otevřený prostor pro odebírání zrna 3,54 m2 • Velký úhel opásání 150° • Hladká konstrukce mláticího koše

Plnicí prostor Osvědčená technologie: • Dodává materiál z rotorového podavače do vysoce účinných separačních rotorů • Hluboký a široký vstup rotoru pro maximální průchodnost materiálu

Ověřené výsledky • Nízký odpor materiálu • Přispívá k menšímu poškozování slámy, aby měly balíky dobrou kvalitu • Vysoký výkon oddělování

Ověřené výsledky • Vytváří plynulý tok materiálu do vysoce účinných separačních rotorů • Maximalizuje tok materiálu v náročných podmínkách • Snižuje spotřebu energie a paliva

13


Tok materiálu a mlácení Osvědčená technologie mlácení zaručuje hladký průchod v tomto kritickém místě toku materiálu.

3

4

5 2

1

Systém HyPerforma - tok materiálu

• Materiál se přepravuje z hlavního šikmého dopravníku do vysoce výkonného mláticího koše (1) a mláticího bubnu s vysokou setrvačností (2). • Potom prochází pod zadní odmítač (3), odkud je předáván do rotorového podavače (4). • Rotorový podavač potom rozděluje materiál a zajišťuje trvalý vysoký přísun do velkého plnicího prostoru (5).

14


Mláticí buben s vysokou setrvačností a hnací řemeny Mláticí buben s vysokou setrvačností má robustní opěrné tyče, které zatěžují vnější stranu bubnu a tím vytvářejí setrvačný účinek. Tento účinek zaručuje konzistentní rychlost i při proměnném zatížení a tím zachovává vysoký výkon s vysokou produktivitou. Robustní řemeny dokáží odolat silnému zatížení těžkým materiálem z mláticího bubnu. Tyto jednodílné, robustní řemeny mají delší životnost, což omezuje prostoje a nadměrný servis.

Vysoce výkonný mláticí koš Dokážeme snadno splnit rostoucí požadavky na vysoký výkon a vyšší výtěžky. Vzali jsme osvědčenou konstrukci vysoce výkonného mláticího koše, zkombinovali ji s novou technologií bubnu a zavedli ji do všech strojů MF DELTA. Tato konstrukce, která zvyšuje produktivitu, byla vytvořena s cílem dosáhnout vynikajících vzorků a zajistit vysokou míru oddělení zrna. Mezeru mláticího koše lze nastavit na celých 40 mm, aby jí mohly procházet vysoké objemy materiálu. Účinnost tohoto řešení se projevuje zejména v případě řepky olejné, která se snáze mlátí a vytváří vynikající vzorky, a v případě pšenice, u které se

Předmlacovací škrabka Pevná konstrukce předmlacovací škrabky zaručuje hladký, vyrovnaný a čistý přísun materiálu do konkávy. Škrabka mlátí obilí před vstupem do mláticího koše, takže zrno se uvolňuje dříve, což zlepšuje kvalitu vzorku a vede k vyššímu výkonu.

01 Mláticí buben s vysokou setrvačností 02 Robustní hnací systém 03 Vysoce výkonný mláticí koš 04 Předmlacovací škrabka

02

01

03 03

předchází nadměrnému mlácení a dosahuje se lepšího oddělení.

04

15


Maximalizujte výkon po celý den pomocí technologie plynulého toku Constant Flow Technologie plynulého toku Constant Flow představuje jednoduchý, nicméně účinný způsob, jak dosáhnout vysoké produktivity a vysokého výkonu.

16


Dramatické zvýšení výkonu Klíčem pro zvýšení výkonu je udržení plného vatížení kombajnu. Když obilí prořídne, kombajn potřebuje více materiálu, aby mohl pracovat se 100% kapacitou. Chcete-li ovládat funkci Constant Flow, stačí ji vyvolat na obrazovce Datavision.

Výhody technologie plynulého toku Constant Flow • • • • • •

Technologie plynulého toku Constant Flow zaručuje, že stroj je po celou dobu sklizně plně vytížený Zaručuje optimální výkon - za den se sklidí více obilí Zaručuje maximální průchodnost, čímž snižuje ztráty Vytváří čistější vzorky zrna Snižuje náročnost ovládání Snižuje únavu obsluhy

Snímače nainstalované v pohonném systému mlácení nepřetržitě měří množství materiálu procházející pohonem a mláticím košem. Constant Flow zajišťuje nepřetržitý přísun materiálu na základě automatického upravování dopředné rychlosti vzhledem k množství procházejícího materiálu a monitoruje výkonnost stroje na přední straně, aby se omezily ztráty na zadní straně. Tím se zachovává optimální produktivita i v případě nejnáročnějších obilovin. Výkon lze zvýšit až o 15 % s menšími ztrátami pro širokou řadu obilovin. Mapa výnosů na vedlejším obrázku znázorňuje, jak je automaticky upravována dopředná rychlost vzhledem k výstupu materiálu procházejícího strojem. Ztráta zrna je udržována na minimální úrovni.

Mapa výnosů

Snížená rychlost pro vyšší výtěžek Proměnná rychlost

Výtěžnost zrna a slámy, t/ha

Konstantní výkon

15.5 14.5

13.5 12.5 11.5

Minimální ztráty zrna

10.5

8.5

DOPŘEDNÁ

9.5

7.5

6.5

RYCHLOST ATERIÁLU ZTRÁTY

MNOŽSTVÍ M

17


Ochrana plodin na každém kroku Zde začíná cesta vaší plodiny ke skutečné produktivitě. Masivní rotor o průměru 500 mm a široký vstupní plnicí prostor zaručují celkovou efektivitu toku materiálu a šetrné zpracování ve vysoce účinných separačních rotorech.

Rotorový podavač zaručuje hladký a konzistentní průchod materiálu z mláticí jednotky do vysoce účinných separačních rotorů. Rotorový podavač o velkém průměru vytváří setrvačný účinek, který tlačí zrno na vnější stranu rotoru. Tato síla potom rozděluje zrno a bez námahy ho žene mezi oba rotory. Řemenový pohon na vstupu je velmi produktivní; má 98% účinnost, takže není nutná velká síla pro přemístění materiálu do plnicího prostoru, čímž se snižuje energetická náročnost a zároveň se minimalizuje spotřeba paliva. Oddělovací rošt pod podavačem uvolňuje zrno, které bylo vytlačeno odstředivou sílou rotoru, čímž se zlepšuje oddělování zrna a maximalizuje se výkon. Tento rošt zaručuje, že systém HyPerforma dosáhne maximálního odebrání zrna dříve, než materiál dojde k vysoce účinným separačním rotorům.

18

Zde začíná silný potenciál pro oddělování od prvního kontaktu s hlavním mláticím košem po konec oddělovacího roštu. Celková separační plocha všech tří mláticích košů činí působivých 1,9 m2. Rošt má velký úhel opásání 53°, který zajišťuje odebrání největšího možného množství zrna.

01 500mm rotorový podavač a oddělovací rošt

Díky celkovému provedení rotorového prodavače budou strojem hladce procházet i ty nejnáročnější plodiny při nižší spotřebě energie a paliva a maximální produktivitě.

04 Pohled na plnění plnicího prostoru skrz dva vysoce účinné separační rotory

Plnicí prostor Tento jedinečný, velký vstupní prostor pojme obrovské množství materiálu, čímž maximalizuje průchodnost materiálu i účinnost. Materiál prochází z rotorového podavače skrz plnicí prostor do vysoce účinných separačních rotorů bez jakéhokoliv omezování nebo nadměrné spotřeby energie.

02 Materiál hladce prochází skrz rotorový podavač do dvou vysoce účinných separačních rotorů 03 Plnicí prostor se širokým vstupem


01

02

03

04

19


Nové rozměry Délka 4,2 m, průměr 475 mm. Systém vysoce účinných separačních rotorů Massey Ferguson s prvotřídními rozměry je klíčem k precizní sklizni.

Společnost Massey Ferguson má více než třicet let zkušeností s rotačními technologiemi, takže nepřekvapí, že nyní nabízíme největší a nejúčinnější separační systém se dvěma rotory na trhu. Využíváme osvědčený návrh a technologie, které nám umožňují dosáhnout maximálního oddělení zrna při minimálním poškození slámy; inteligentní konstrukce obou rotorů rovnoměrně protlačuje materiál po celé délce. Inteligentní konstrukce rotorů Protisměrné rotory ve spirálovém šnekovém provedení protlačují materiál dovnitř a potom ho působením odstředivé síly ženou na vnější stranu. To znamená, že strojem může procházet více materiálu s trvale vysokou kapacitou, bez jakéhokoliv blokování a s mnohem vyšším výkonem než v konvenčních nebo rotačních kombajnech.

Po celé délce obou rotorů jsou rozmístěné speciálně navržené oddělovací prsty ve spirálovém uspořádání, které napomáhají pohybu materiálu. Tyto prsty jsou vhodně zešikmené, aby omezovaly poškození slámy a zaručovaly vysokou míru oddělení zrna. V případě choulostivých plodin, například fazolí, hrachu a řepky olejné, lze snížit otáčky rotorů. Rošty mláticích košů Konstrukce roštů mláticích košů pod dvojitými rotory zaručuje snadný průchod materiálu s nízkým odporem a zabraňuje poškození slámy. Rošty mají jedinečný hladký povrch se speciální „prstovou“ úpravou, která zaručuje maximální odebírání zrna bez poškození materiálu. Konstrukce těchto roštů zajišťuje maximální odebírání zrna a zabraňuje vnikání slámy do čisticího systému.

Výhody technologie dvojitých rotorů • „Prstový“ povrch zajišťuje hladký a vyrovnaný tok materiálu • Nízký odpor materiálu • Minimální poškození materiálu • Provedení s ochranou proti blokování znamená, že do čisticího systému vniká méně materiálu • Vysoká kvalita slámy a vzorku zrna • Nejsou nutné krycí desky • Celkové provedení zvyšuje produktivitu a účinnost • Pokos má rovnoměrnou hustotu pro vysoký objem paketování

01 Dvojité, vysoce účinné separační rotory s oddělovacími prsty 02 Rošty mláticích košů 03 Směr toku materiálu zabraňuje blokování a zvyšuje produktivitu beze ztrát

20


01

03

02

23 21


Vědecké pozadí čistého vzorku zrna Jedinečný Venturi čisticí systém Massey Ferguson zaručuje výjimečnou čistotou vzorku zrna a umožňuje udržovat ztráty na minimální úrovni.

24

Difuzní-Venturi čisticí systém nabízí vysoký výkon čištění pro dosažení velmi kvalitních vzorků zrna s minimálními ztrátami. Systém vytváří optimalizovaný proud vzduchu na 100 % plochy sít.

oddělovacím systémem a může čistě a účinně oddělovat zrno od řezanky a prachu. Díky zvýšení tlaku v důsledku proudu vzduchu pod síty lze zvedat, oddělovat a čistit větší objemy materiálu.

Aerodynamické přívody vzduchu uprostřed skříně ventilátoru vytvářejí „Venturiho jev“, který zvyšuje rychlost vzduchu, takže systém si dokáže poradit s velkým množstvím materiálu procházejícího mláticím a

Výhody difuzního čisticího systému • Jedinečná konstrukce zvyšuje tlak proudu vzduchu ve středu čisticího systému • Zvyšuje kapacitu čištění • Zvyšování tlaku

• • •

Snižuje ztráty zrna Zvyšuje kvalitu vzorku čistého zrna Díky vysoce účinné konstrukci zvyšuje výkon a produktivitu


Původní proud vzduchu Další proud vzduchu vytvářený Venturiho jevem

Thomas Bojsen, zkušební technik a dílenský mistr pro kombajn MF DELTA, vysvětluje koncepci difuzního čisticího systému

Každý kombajn s ventilátorem se potýká s problémem zón nulového nebo nízkého průtoku vzduchu po celé šířce, zejména v jednotlivých částech.“

„Na základě jednoduchého a vysoce účinného ventilátoru v kombajnu CENTORA řady MF 7200 jsme dokázali posunout konstrukci o krok dále a vyvinuli jsme difuzní čisticí systém.

„Difuzní čisticí systém přetváří tuto zónu nulového proudění na vysoce aktivní úsek tím, že do ní vhání vzduch z podtlaku vytvářeného difuzními křídly.“

„Během zkoušek a vývoje tohoto systému jsme si uvědomili, jak dokonalý bude náš rozvod vzduchu, aniž by se zkomplikovala konstrukce. Je jednoduchý a funguje!“

25


Výhody vysokoobjemového vyprazdňování Čas jsou peníze, což platí zejména při vyprázdňování, takže neztrácejte ani minutu v nejdůležitější fázi sklizně.

Kombajn MF DELTA má veškeré vybavení, které potřebujete k účinnému a produktivnímu vyprázdňování zrna. Může se pochlubit obrovským zásobníkem zrna, vysoce výkonným výstupním šnekem v otočném provedení a kabinou, která nabízí volný výhled na průběh vyprazdňování. Maximální produktivita Zásobník zrna s kapacitou 10 500 a 9 500 litrů znamená více prostoru na větší množství materiálu. Rovinný kombajn MF 9280 DELTA má zásobník zrna s impozantní kapacitou 10 500 litrů, zatímco stroj MF 9280 DELTA s automatickým vyrovnáváním nabízí působivou kapacitu 9 500 litrů. Zásobník dokáže pojmout obrovské množství zrna, které zaručuje maximální účinnost s kratšími prostoji, vyšší výkon a menší únavu obsluhy.

26

Rychlost vyprazdňování 110 litrů za sekundu! Kombajn MF DELTA má úctyhodnou rychlost vykládky 110 litrů za sekundu. Chcete-li vykládat, stačí sešlápnout pedál. Rychlost vyprazdňování lze rovněž elektronicky ovládat z kabiny. Otočný systém Všechny stroje DELTA jsou standardně vybavené dlouhou výsypkou pro přesné a rychlé vyprazdňování. Jakmile se dokončí vyprazdňování, výsypka se po stisknutí tlačítka vrátí do výchozí polohy. Elektricky ovládaná víka Elektricky ovládaná víka zásobníku zrna se snadno otvírají pomocí monitoru Datavision. Jsou

vodotěsná a za deště nebo při sklízení pod stromy na souvratích je lze zavřít. Vždy pod kontrolou Zrno lze snadno kontrolovat okénkem na zadní straně kabiny. Snímače hladiny lze rovněž sledovat na obrazovce Datavision. • Snímače úplného naplnění a naplnění do tří čtvrtin • Při naplnění do tří čtvrtin se automaticky zapínají majáky • Vizuální a zvukové výstrahy upozorňují obsluhu v kabině na dokončené nakládání • Nepřetržitě se měří hmotnost zrna a zobrazuje se na obrazovce Datavision • Na obrazovce Datavision se zobrazuje přesný objem zrna v zásobníku v kg


27


100 % dovnitř, 100 % ven Co vychází ze stroje je stejně důležité jako to, co do něj vstupuje. MF 9280 Delta je vybaven vysoce účinným drtičem slámy a volitelným rozmetačem Maxi-Spreader, které zaručují kvalitní výstup za všech okolností.

Bezproblémové balíkování Díky systému HyPerforma je sláma procházející strojem DELTA méně poškozená a mnohem snáze se sbírá z pokosu. Jedna páka odklání slámu z řezačky a ponechává ji posekanou na zemi a připravenou k balíkování. Kombajn MF 9280 DELTA nabízí rovnoměrné řezání krátké slámy a nyní může být vybaven novým, doplňkovým rozmetačem MaxiSpreader, který zaručí vyrovnané a řízené rozmetání za všech okolností. Zpracování zbytků – klíč k nižším nákladům na zavádění Typová řada DELTA je standardně vybavena drtičem Min-Till. Drtič slámy Min-Till má osm řad vroubkovaných čepelí, 108 nožů a vyšší otáčky rotoru než mnoho standardních řezaček. To znamená, že nasekaná sláma má velmi krátkou minimální délku. To zajišťuje rychlé rozdrcení slámy, což je ideální pro kultivační systémy No-Till nebo Min-Till.

28

Drtič může dosáhnout rozptylu až 9 metrů. Snadno lze zapojit přídavnou „dvojitou řezací lištu“ pro agresivnější řezání. Snadný přístup k drtiči zaručuje spoustu místa pro údržbu nožů. Elektrické řízení deflektorů Ovládání na dosah ruky na obrazovce systému Datavision dokáže obrátit nastavení deflektoru při otáčení na souvrati brázdy. Rozmetač Maxi-Spreader (volitelný) Volitelný rozmetač Maxi-Spreader rozprostře slámu v rovnoměrné vrstvě po celé šířce 9,2m žací lišty Powerflow, aby zajistil úspěšné rozložení a vyšší výnosy v následujícím roce. Volitelný rozmetač Maxi-Spreader je tvořen dvěma oběžnými koly, která rozhazují materiál vysokou rychlostí na velkou vzdálenost. Otáčky těchto oběžných kol lze ovládat z obrazovky Datavision v rozsahu 350 - 1000 ot/min. Při práci ve větrných podmínkách lze oběžná

kola nastavit tak, aby regulací otáček kompenzovala sílu větru. Mezi oběžnými koly je umístěn rozdělovací deflektor, který řídí rovnoměrné rozdělování materiálu, aby se zlepšilo rozkládání a zabránilo se shlukování. Rozdělovací deflektor zaručuje konzistentně rovnoměrné rozprostření. Za jízdy Během přepravy lze rozmetač Maxi-Spreader stisknutím tlačítka zvednout. Tento jednoduchý postup trvá jen několik sekund a nevyžaduje žádné nástroje.

01 - 02 Drtič slámy Min-Till s přídavnou řezací lištou 03 Rozmetač Maxi-Spreader v pracovní poloze 04 Rozmetač Maxi-Spreader v přepravní poloze


01

02

03

04

29


Vždy o krok napřed Jsme si vědomi své odpovědnosti za čistější budoucnost. S ohledem na změny životního prostředí a hospodářské situace se snažíme plnit požadavky svých zákazníků i prodejců a díky tomu jsme o krok napřed v energetické náročnosti, hospodárnosti a účinnosti motorů.

AGCO SISU POWER jsou robustní, výkonné, trvanlivé a nejúčinnější motory na trhu. MF 9280 DELTA je prvním kombajnem, který je standardně vybaven motorem AGCO SISU POWER SCR; přináší výjimečnou spotřebu paliva, snížené emise a zvýšenou hustotu výkonu.

Do výfukových plynů se vstřikuje směs močoviny a deionizované vody, známá pod názvem AdBlue®. Teplo z výfukového systému rozkládá močovinu na čpavek, který v katalyzátoru reaguje s oxidy dusíku a přeměňuje je na neškodný plynný dusík a vodní páru.

Nová generace sedmiválcových vznětových motorů AGCO SISU POWER nese označení SCR a je optimalizovaná tak, aby měla co nejdokonalejší spalování. Systém E3 SCR umožňuje optimalizovat motor pro nejnižší dosažitelnou spotřebu paliva při zachování neobyčejně nízké koncentrace spalin a splňuje předpisy EU ve třídě III.

Selektivní katalytická redukce může snížit spotřebu paliva nejméně o 5 % v porovnání s obdobnými motory používajícími jiné systémy pro snižování emisí. Průměrně to odpovídá každoroční úspoře tisíců litrů paliva. Snížená spotřeba paliva znamená významné snížení emisí oxidu uhličitého (CO2). Díky vysoce optimalizovanému spalování jsou emise částic o více než 83 % nižší, než požaduje platná legislativa. To je mimořádně prospěšné pro životní prostředí a pro zdraví lidí. Další plynné emise, např. uhlovodíky a oxid uhelnatý (CO), jsou nižší než u běžných motorů Stage 3A, a proto je tento motor bezpečný a má budoucnost.

Jak funguje Jakmile výfukové plyny opustí motor, zbývá pouze snížit množství oxidů dusíku. To se provádí pomocí selektivní katalytické redukce (SCR). Jedná se o účinnou a důsledně odzkoušenou metodu čištění výfukových plynů v ověřeném a spolehlivém řešení, které jsme již použili v naší nejvýznamnější řadě traktorů MF 8600.

30

Charakteristika systému SCR znamená, že při optimalizovaném

spalování vzniká přibližně o 15 % méně tepla. Díky tomuto snížení tepla je chladicí soustava lehčí a účinnější. Zařízení SCR má stejnou životnost jako motor a je prakticky bezúdržbové. Obsluha přítomnost systému SCR prakticky vůbec nezaznamená. Rozhodně však zaznamená významné snížení provozních nákladů.

Funkce a výhody • • • • • • • • •

750l palivová nádrž Objem nádrže na kapalinu Adblue 103 l Max. posílený výkon - 500 k Splňuje předpisy pro emise ve třídě 3B Nízké hladiny hluku Osvědčená technologie AGCO SISU POWER Delší servisní intervaly Nižší provozní náklady Vysoká účinnost paliva


Časté dotazy týkající se SCR Co je Adblue®? AdBlue je kapalina pro dieselové výfukové plyny na bázi močoviny, která se vstřikuje prostřednictvím řídicího systému Bosch do výfuku, ve kterém se nachází katalyzátor. Kde je umístěna nádrž na kapalinu Adblue? Kapalina Adblue se uchovává v samostatné nádrži vedle palivové nádrže. Jak zlepší SCR spotřebu paliva? SCR jemně vyladí účinnost motoru tím, že optimalizuje spalování, což významně zlepší výkon a zvýší úsporu paliva. Kde lze koupit kapalinu Adblue? Kapalinu Adblue lze koupit od místního prodejního zastoupení společnosti Massey Ferguson.

Jaký je poměr kapaliny Adblue k plné palivové nádrži? 600l zásobník kapaliny AdBlue bezpečně postačí k úpravě 20 000 l nafty při zachování optimálního výkonu. Jak zjistím, zda je nádrž na kapalinu Adblue prázdná? Nízká hladina v nádrži je signalizována vizuálním výstražným ukazatelem na obrazovce Datavision. Zastaví se kombajn, když se vyprázdní nádrž na kapalinu Adblue? Kombajn se nezastaví, ale nebude pracovat na plný výkon. Přestane kapalina Adblue fungovat při neobyčejně vysokých teplotách? Ne. Kapalina Adblue se uchovává v utěsněné nádobě, aby se předešlo odpařování.

Močovina by musela být dlouho vystavena působení vysokých teplot, než by se projevilo měřitelné zhoršení kvality. Sníží Adblue a SCR výkon stroje? Nikoliv, ve skutečnosti ho zvýší. Při optimalizovaném spalování vzniká asi o 15 % méně tepla; tento pokles znamená, že chladicí soustava je lehčí a účinnější. Zařízení SCR má stejnou životnost jako motor a je prakticky bezúdržbové. Obsluha přítomnost systému SCR prakticky vůbec nezaznamená. Rozhodně však zaznamená významné snížení provozních nákladů, zkrácení servisních prací a úsporu paliva.

31


Automatické vyrovnání: král na poli

Kombajn MF 9280 je k dispozici v provedení s automatickým vyrovnáváním AutoLevel, s nímž dokáže nezávisle nastavovat úroveň a vyrovnávat sklon terénu až do 12 %.

32


Ideální pro práce na strmých svazích nebo v kopcovité krajině. Kombajn s AutoLevel se vyrovnává podle sklonu terénu, takže stroj pracuje s maximální účinností

Všechny vnitřní komponenty zůstávají ve vodorovné poloze. Tím je zachována neustále vysoká produktivita.Karosérie kombajnu zůstává vodorovně, zatím co kola vyrovnávají sklon.

“Vyrovnávání celého stroje” je efektivnější než “vyrovnávání částí stroje”, protože sklon ovlivňuje celkové mlácení a separaci, a taky aby výkon a výnos byl co největší.

Systém AutoLevel je ovládán přes obslužný terminál Datavision. Ten vyrovnává během sklizně stroj i žací lištu.

33


Pohodlné ovládání Kombajn MF 9280 DELTA nabízí výjimečné pohodlí a praktičnost doplněné o přímočarou a účinnou ergonomii, s níž se budete cítit jako doma.

Po celý dlouhý pracovní den si budete užívat ticha kabiny bez vibrací, což vám umožní provádět sklizeň bez toho, že byste se příliš rozptylovali. Tónovaná skla a klimatizace patří ke standardnímu vybavení a díky elektronickým ovládacím prvkům získáte kontrolu nad všemi systémy. Sedíte pohodlně? Standardní pneumaticky odpružené sedadlo je vhodné pro řidiče všech výšek a hmotností a „3D“ sloupek volantu (naklápěný, teleskopický, vyklápěný) umožňuje řidiči vyhledat nejlepší pracovní polohu. K dispozici je také spousta místa na nohy pro dlouhé pracovní dny. Kromě toho je k dispozici pohodlné čalouněné sedadlo pro instruktora. Dokonalá viditelnost ve dne i v noci Dvanáct silných předních pracovních světel ve standardním vybavení zajišťuje celodenní produktivitu v pohodlí a bezpečí. Celá kabina nabízí výjimečnou viditelnost díky panoramatickému čelnímu sklu, které zajišťuje volný výhled na žací lištu.

32 34

Rychlé a přesné vykládání Obsluha má dokonalý přehled o vyprazdňování, takže není nutné se nepohodlně vyklánět. Připojení vykladače je chráněno tak, aby nebylo možné jej náhodně zapnout. V případě statického vyprazdňování jej lze také zajistit. Úplná kontrola Součástí loketní opěrky na sedadle je multifunkční páka pro snadné a pohodlné ovládání nastavovacích prvků; podobně jako v případě obrazovky Datavision ji lze nastavit přesně podle požadavků obsluhy. Pomocí multifunkční páky lze kromě vysunování a uzavírání vyprazdňovacího šnekového dopravníku také aktivovat obrazovku Datavision. Rychlý přístup ke všem prostorům Dvě mazací místa pro každodenní mazání znamenají rychlou ranní přípravu. Naši technici navrhli kombajn DELTA tak, aby mohl sklízet co nejdéle, takže prostoje se zkracují na minimum. Pevný kryt motoru nabízí bezpečný a zajištěný přístup k zásobníku

zrna a po uzavření chrání motor před poškozením. Když se otevře, nabízí neomezený přístup k servisním místům motoru. Chladicí vzduch pro chladiče motoru je účinně filtrován rotačním sítem. Z motorového prostoru je rychlý a snadný přístup pro čištění. Dvoudílné boční panely poskytují bezpečný a neomezený přístup pro běžnou údržbu a odpojitelný žebřík vedoucí do motorového prostoru umožňuje obsluze dostat se do každého místa.

01 Prostorná, pohodlná kabina s volitelným monitorovacím systémem Topcon 150 02 Obrazovka Datavision a multifunkční páka 03 Vrchní panel je vybaven tiskárnou Datavision, ovládáním zrcátek, ovládáním klimatizace, topením a rádiem/přehrávačem CD 04 Kabina DELTA nabízí výborný výhled na žací lištu a pole


01

02

03

04

35


Sklizňové technologie Elektronické sledování a ovládání kombajnu je klíčem k dosažení maximální účinnosti sklizně. Tyto multifunkční a přímočaré systémy v novém kombajnu Massey Ferguson DELTA umožňují obsluze upravovat nastavení za provozu, zvyšovat produktivitu a rovněž zaznamenávat informace o výnosech.

Ovládání stroje Zahrnuje systémy jako Datavision a TOPCON 150.

Správa strojů Webový nástroj AGCOMMAND představuje základ pro správu strojů v kanceláři zemědělského závodu. Obsahuje funkce na sledování strojového parku a majetku, mezi něž patří Komunikátor a Vedení záznamů. Přesné obdělávání půdy Obsahuje monitor výnosů a mapování výnosů.

Shromažďování, sledování a interpretování informací jsou dnes základními předpoklady pro úspěšné podnikání a zemědělství není výjimkou. Umožňují přísnější kontrolu nákladů, lepší využívání času a přesnější měření výkonnosti. Nemusíte však být odborníky na elektroniku, abyste mohli využívat technologie Massey Ferguson – možná jsou značně propracované a vyspělé, ale velmi snadno se nastavují a ovládají.

Datavision a kombajn MF DELTA Systém Datavision představuje důležitou součást ovládání stroje Je klíčovým nástrojem pro snadné dosažení maximální výkonnosti obsluhy i stroje. Datavision patří do standardní výbavy.

Co pro vás může systém Datavision udělat? Poloha obrazovky je nastavitelná a má snadno čitelný displej. Umožňuje obsluze současně sledovat až osm různých funkcí podle vlastní volby. Na první pohled můžete ze svého stroje získat to nejlepší. Můžete také zlepšit účinnost, protože pomocí obrazovky lze snadno nastavit všechny hlavní parametry včetně vůle sít a konkávy. Systém Datavision usnadňuje ovládání, protože má jediný zřetelný referenční bod, který je dostatečně velký, aby se snadno sledoval a byl srozumitelný. Poskytuje ochranu a výstrahy stroji i obsluze a zabraňuje zbytečným nákladům a časovým ztrátám. K dispozici je diagnostická funkce, která šetří čas vám i vašemu dodavateli při provádění servisních prací nebo hledání poruchy. Dokáže zajistit protokolování informací o výnosech a výkonnosti kombajnu, které tvoří základ přesného obdělávání půdy. Můžete si výhodně zvolit jeden z nabízených integrovaných systémů pro mapování výnosů a protokolování dat. K dispozici je řada zařízení pro měření výnosů, které odpovídají vašim požadavkům na přesné obdělávání půdy.

36


Mapování výnosů pro budoucí zisky Společnost Massey Ferguson je průkopníkem monitorování výnosů v kombajnech, které byly uvedeny v 80. letech a dodnes představují nepřesnější, snadno ovladatelné systémy na trhu. Terminál Datavision dokáže poskytovat data, která jsou kompatibilní s většinou softwarových aplikací na mapování výnosů od jiných dodavatelů, a díky tomu se stal nejlepší informační stanicí pro správu zemědělských podniků.

AGCOMMAND Telemetrický systém AGCOMMAND od společnosti AGCO Advanced Technology Solutions nabízí téměř okamžitý přístup k cenným informacím o stroji, které vám pomohou zvýšit výkon stroje, produktivitu i rentabilitu. Telemetrický systém AGCOMMAND je přímo dostupný z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu a nabízí spoustu údajů o strojích, které vám pomohou zlepšit správu a ziskovost provozu. AGCOMMAND bude protokolovat a odesílat mnoho různých a důležitých informací včetně stavu motoru, polohy vozidla, záznamů o údržbě a hodin provozu. K dispozici je také podrobná historie informací o servisních úkonech, například o výměnách oleje a filtrů. Všechny tyto cenné informace lze sledovat prostřednictvím webových stránek. Se systémem AGCOMMAND budete mít vždy dokonalý přehled o strojích. Systém AGCOMMAND odesílá alarmy přímo na jakékoliv číslo mobilního telefonu nebo na jakoukoliv e-mailovou adresu. Alarmy lze nastavit tak, aby vás upozorňovaly na různé situace. Systém AGCOMMAND lze využívat k odeslání alarmu v případě, že stroj opustí předem definovanou oblast. Prakticky v jakékoliv denní nebo noční době můžete zjistit, kde jsou vaše stroje a co dělají. Vlastník stroje má rovněž možnost poskytovat svému prodejci přístup k údajům o hodinách provozu, aktuální poloze a historii servisních úkonů, takže prodejce bude moci připravit nadcházející údržbu a naplánovat výzvu k servisu, aby byl stroj udržován v optimálním stavu. Přesné hospodaření se systémem TOPCON 150 Systém Topcon 150 je určen k dálkovému automatickému řízení podle satelitu s přesností na metry, decimetry a centimetry. K dispozici jsou instalační sady řízení pro vozidla AGCO připravená k navádění. Také jsou k dispozici sady pro vozidla jiných značek a další modely zařízení. Ve standardní výbavě je již vestavěn přijímač System 150 AGI-3 s metrovou a decimetrovou přesností, který lze snadno rozšířit na RTK (cm).

Funkce a výhody • Systém řízení 150 umožňuje omezit vynechávání a překrývání. • První přijímač na světě s vestavěnou anténou a naváděcími prvky, který podporuje více schémat (GPS, GLONASS a Galileo) • 72kanálový přijímač využívá všechny dostupné satelity • Vynikající kompenzace nerovného terénu • Nejlepší přesnost ve své třídě na všech úrovních korekce • Rozšiřitelný pro využití budoucích zdrojů korekce

Dostupné režimy navádění: • Čáry A-B (souběžné rovné čáry) • Identická křivka • Adaptivní křivka • Střed otáčení

37


Jistá budoucnost v oblasti sklizní Adam Sherriff, ředitel marketingu pro Powered Harvesting, vysvětluje, proč byl zvolen kombajn DELTA.

„Tento projekt jsme zahájili tím, že jsme se zeptali zemědělců s vysokoobjemovými kombajny a většími obhospodařovanými plochami na jejich klíčové požadavky. Z odpovědí jsme se dozvěděli, že hledají výkonnější stroj, který dokáže nabídnout konzistentní výkon, spolehlivost a nízké provozní náklady.“

Nastal čas změny – společnost Massey Ferguson si je naprosto jista, že MF DELTA úspěšně poslouží všem profesionálním zemědělcům a pěstitelům.

Proto jsme pověřili konstrukční oddělení, aby bez ohledu na výdaje předložilo účinné řešení pro mlácení, oddělování a hybnou sílu. Naše zkoušky ukázaly, že tato koncepce bude spolehlivá, odolná a bude jednoznačným důvodem pro koupi. Kombajn MF DELTA byl navržen s ohledem na vysokou produktivitu při sklizni vysokoprodukčních plodin, minimální ztráty, nepřekonatelnou kvalitu slámy a nízké náklady na palivo. Také jsme se velmi pozorně soustředili na nutné zabezpečení takového stroje, zajistili jsme školení a přezkoumali jsme potřebnou poprodejní podporu pro tento typ kombajnu i pro zákazníky.

38

S kombajnem MF 9280 DELTA od společnosti Massey Ferguson získáte ten pravý výkon a profesionální podporu pro vaši sklizeň jak dnes, tak v budoucnu.


39


Úplná podpora bez ohledu na místo a čas!

Zákaznická podpora společnosti AGCO… poskytuje místní služby pro světovou značku

Massey Ferguson je skutečně světová značka strojů používaných po celém světě od převratných traktorů „little grey fergie“ po nejnovější traktory a kombajny. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se nám daří poskytovat přední světovou podporu z hlediska součástí a služeb tak velkému rozsahu strojů a technologií po celém světě? Za každým strojem Massey Ferguson stojí silná poprodejní podpora organizace Zákaznické podpory AGCO. Našim hlavním cílem je zajistit, aby každý stroj – starý nebo nový – byl místně plně podporován a každý vlastník stroje Massey Ferguson získal: • nejlepší možné služby, • nízké provozní náklady, • spolehlivý a odolný stroj, • minimální prostoje stroje, • vysokou cenu pro další prodej. Špičkový systém zásob a logistika společnosti AGCO Parts Každý prodejce výrobků Massey Ferguson má samozřejmě plnou podporu organizace Zákaznické podpory AGCO, která nabízí nejlepší dodávky dílů v oboru prostřednictvím špičkového systému zásob a logistiky společnosti AGCO Parts. Díky mimořádným úrovním služeb, dodávkám během noci a zásobám pokrývajícím všechny stroje Massey Ferguson – dokonce modely starší deseti let – dodáváme pouze originální součásti a garantujeme správnost hned napoprvé. Správné poprodejní řešení bez ohledu na stáří stroje

36 40

Bez ohledu na stáří vašeho stroje Massey Ferguson má organizace Zákaznické podpory AGCO správné poprodejní řešení, které ušetří čas a peníze a za každé situace poskytne odpovídající, dostupná a spolehlivá řešení servisu a údržby. Praktická místní podpora tam, kde ji potřebujete Společnost AGCO klade velký důraz na poskytování nejlepšího servisu pro naše prodejce výrobků Massey Ferguson a rozšiřuje ho za hranice výjimečných řešení servisu a údržby a dodávek součástí: • odborné školení a specializované vybavení, • pokročilé diagnostické postupy, • technologie získávání informací pro sdělování nejnovějších zpráv o součástech a servisu, • skupiny technické podpory s rozsáhlými zkušenostmi. Poprodejní podpora od Zákaznické podpory AGCO neznamená pouhé dodání filtru nebo výměnu oleje. Spočívá v poskytování nejlepšího řešení pro potřeby našich zákazníků společně s přední světovou podporu z hlediska součástí a služeb.

01 Zajištění nejlepší servisní podpory - kdekoliv a kdykoliv 02-03 Praktická místní podpora od dokonale vyškolených techniků 04 Prvotřídní dodávky náhradních dílů od střediska AGCO Parts 05 Podpora pro všechny stroje Massey Ferguson tvořené alespoň deseti součástmi po celou dobu životnosti


01

02

04

03

03

05

41


MF 9280 DELTA Lišta Powerflow Šířka

MF 9280 m

MF 9280AL 6,8 až 9,2

Pohon přiháněče

Hydraulický

Obracení

Hydraulický

Automatické vyrovnávání

l

l

l

l

Technologie mlácení HyPerforma Technologie plynulého toku Constant Flow Průměr mláticího bubnu

mm

600

Plocha mláticího koše

m

1.18

2

Průměr rotorového podavače

mm

500

Plocha koše odmítače

m2

0.33

Separační plocha rotorového podavače

m2

0.39

Rotační separace

2 rotory

Průměr rotoru

mm

475

Délka rotoru

mm

4200

Separační plocha rotoru

m

2

3.54

Celková separační plocha

m2

5.44

Otáčky rotoru

ot/min

360 až 1000

Venturi čisticí systém Celková plocha síta

m2

5.3

Dvoustupňový systém, natlakovaný

l

Odnímatelná přípravná podlaha

l

Nastavování otáček ventilátoru

l l Elektrické

Elektronicky nastavitelná síta

2

Samostatné zařízení pro opakované mlácení

l

l

10500

9500

Zásobník zrna Objem

litr.

Max. vykládací výška

mm

4500

Vnitřní osvětlení

l

l

Nastavitelné upozornění na plný zásobník

l

l

Vnější stupně a vnitřní žebřík

l

l

Vzorkovací miska

l

l

Vyprazdňování Rychlost vyprazdňování

l/s

Délka vyprazdňovacího šneku

mm

110 7760

7760

Vysokorychlostní drtič slámy Min Till

l

l

108 vroubkovaných nožů

l

l

Rozmetač Maxi Spreader

m

m

Deflektory drtiče slámy

l

l

Rozmetač řezanky

l

l

Zpracování zbytků materiálu


MF 9280

Výrobce

MF 9280AL AGCO SISU POWER e3 SCR

Maximální výkon*

✪ k/kW

500/372

Objem palivové nádrže

litry

750

Objem nádrže na kapalinu Adblue

litry

103

Převodovka Hydraulická

l

Počet stupňů

l 4

Rozsah rychlosti

0 - 25 km/h

Kabina Typ

Integrální, odhlučněná

Větrání

Typ ventilátoru

Automatická klimatizace

l

l

Topení

l

l

Monitor Datavision

l

l

Luxusní pneumatické sedadlo

l

l

Hmotnosti a rozměry mm

10,203

10,203

Délka (bez žací lišty a krytu rozmetače)

mm

8,266

8,266

Délka (s krytem rozmetače v pracovní poloze)

mm

479

479

Výška (zavřené víko zásobníku zrna)

mm

4,000

4,000

Výška (otevřené víko zásobníku zrna) mm

4,555

4,555

Výška (přepravní poloha)

mm

4,000

4,000

Šířka s 30’ žací lištou PowerFlow, vnější/záběr

mm

9633/9200

9633/9200

Hmotnost (bez žací lišty, rozmetač Maxi Spreader) (s drtičem, rozmetač řezanky) Bez paliva a kapaliny Adblue

Kg

16,320

17,360

Hmotnost (bez žací lišty, s rozmetačem Maxi Spreader, drtičem a rozmetačem řezanky) Bez paliva a kapaliny Adblue

Kg

16,510

17,550

Hmotnost (bez žací lišty, s rozmetačem Maxi Spreader, drtičem a rozmetačem řezanky) Plná palivová nádrž a nádrž na kapalinu Adblue

Kg

17,360

18,400

Kola a pneumatiky - šířka (v transportní poloze bez žací lišty - žebřík otočen) 620/75R34AL

mm

-

3480

650/75R32

mm

3500

3500

680/85R32

mm

3500

-

800/65R32

mm

3800

3800

800/65R32AL

mm

3882

3882

900/55R32

mm

4020

4020

1050/50R32

mm

4350

-

500/70/24

m

3500

3500

600/55-26.5

m

3740

3740

Volitelné zadní pneumatiky

✪ ISO TR14396 l standardní m volitelné

- nerelevantní * zahrnuje zvýšení výkonu o 30 k

K zajištění co nejpřesnějších a nejaktuálnějších informací v této publikaci bylo vyvinuto maximální úsilí. Mohou se však vyskytnout nepřesnosti, chyby a opomenutí a podrobnosti technických údajů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Před jakýmkoliv nákupem by proto měly být potvrzeny všechny specifikace prodejcem společnosti Massey Ferguson nebo jejím distributorem.

Délka (s PowerFlow, bez rozdělovacích vložek)

Technické specifikace

Motor


Hlavní přednosti výrobku MF 9280 DELTA Pokud hledáte produktivní budoucnost v dokonalém sklízení, můžete skončit u kombajnu MF 9280 DELTA od společnosti Massey Ferguson. 01 Kombajn MF 9280 DELTA od společnosti Massey

06 Oddělování probíhá ve dvou vysoce výkonných rotorech.

02 PowerFlow: Tato světoznámá „žací lišta“ si poradí i s

07 NOVÝ Venturi čisticí systém zvyšuje průtok vzduchu

Ferguson je dokonalou kombinací účinnosti a hospodárnosti.

těmi nejnáročnějšími podmínkami a nejvyššími objemy. Nabízí možnost rychlé změny plodiny pro dokonalou všestrannost. PowerFlow je ve standardním vybavení obou modelů.

03 Jádrem kombajnu je mláticí buben s vysokou

setrvačností, který se může pochlubit vynikajícími výsledky mlácení a oddělování. Tento vysoce účinný systém zajišťuje výbornou kvalitu vzorku zrna a dobře navržené součásti zaručují úsporu paliva.

04 Technologie plynulého toku Constant Flow zvyšuje výkon

a představuje jedinečnou funkci, díky níž může kombajn pracovat s maximální kapacitou a optimálním výkonem na základě snímání zatížení bubnu a proměnné dopředné rychlosti stroje s ohledem na sklízenou plodinu, což má za následek maximální posílení výkonu při udržování ztrát na minimální úrovni.

Spirálově uspořádané prsty zaručují hladký přenos podél rotorů, aby se dosáhlo vyššího výkonu. síty, čímž se zachovává vysoká účinnost čištění, aby se dosáhlo výjimečné kvality vzorků zrna a zvýšení produktivity.

08 Drtič slámy Min-Till má 108 vroubkovaných nožů v osmi řadách, které pracují vysokou rychlostí a vytvářejí velmi jemnou řezanku. Lze nainstalovat volitelný kryt drtiče Maxi-Spread, který zajistí rozmetání velkého objemu slámy na větší vzdálenost.

09 Kombajn MF DELTA má sedmiválcový motor AGCO SISU POWER o výkonu 500 k* vybavený technologií selektivní katalytické redukce (SCR), který prokázal podstatné snížení emisí a spotřeby paliva.

05 Vysoce výkonné mláticí koše se širším otvorem pro

maximální odběr zrna a nejvyšší čistotu vzorků zrna.

Austro Diesel

GmbH A-2320 Schwechat, Concorde Business Park 3/2 Tel.: +43 (0) 1/701 20, Fax: +43 (0) 1 701 20-5 e-mail: verkauf@austrodiesel.at Internet: www.austrodiesel.at Kontakt CZ: Radim Vlčko Tel/Fax: +420 353 221 277, Mobile: +420 737 236 298 Kontakt SK: Ing. Rastislav Kocour Mobile: +421 905 281 300

je celosvětová ochranná známka společnosti AGCO. © AGCO Limited. 2010 | Czech/15023/1110/5m

*S posílením výkonu o 30 k

MF DELTA  

massey ferguson

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you