Page 1

k 275-335

MF7200

Kombajn MF BETA; vysoký výkon při sklizni 2 typy: 5 nebo 6 vytřásadel slámy

VIZE INOVACE VEDENÍ KVALITA SPOLEHLIVOST PODPORA HRDOST ZÁVAZEK


Sklízí plody vašich investic Kombajny řady Massey Ferguson BETA byly navrženy pro sklizeň všech typů plodin za jakýchkoliv podmínek.

Na kombajny Massey Ferguson BETA se můžete spolehnout při sklizni jak suchého obilí tak i mokré rýže. Kombajny MF 7260 a MF 7270 BETA jsou postaveny tak, aby splňovaly celosvětové normy a zajistily nejvyšší výkonnost u všech typů plodin na celém světě.

V čase sklizně záleží na každé minutě. Proto vám poskytujeme kombajny dodávající vysoký výkon, spolehlivost a snadné ovládání díky praktickému provedení. U kombajnů řady Massey Ferguson BETA si můžete být jistí, že děláte správnou volbu.

Díky 50leté zkušenosti v navrhování a výrobě sklízecích strojů si tyto kombajny poradí i při nejnáročnější sklizni.

Praktická konstrukce, snadná obsluha a špičkový výkon Kombajny MF BETA jsou postaveny podle nejvyšších standardů, jaké očekáváte. Nízké náklady na vlastnictví je důležitý parametr při výběru nového kombajnu a řada BETA je navržena s ohledem na tento cíl. Komponenty stroje jsou navrženy

Kombajny MF BETA si poradí s libovolnými plodinami: obilí, hrách, fazole, slunečnice, řepka olejná, travní semeno, suchá rýže, mokrá rýže nebo kukuřice. Typ

Výkon k/kW ISO

Počet vytřásadel slámy

Objem zásobníku zrna (litry)

Automatické vyrovnání

MF BETA 7260

275/202

5

9000*

volitelné

MF BETA 7270

335/246

6

9000*

volitelné

*8 200 u verze s automatickým vyrovnáním žací lišty

02

pro nejtvrdší plodiny. Výhodou je pro vás vyšší životnost, ať už sklízíte obilí, kukuřici nebo rýži – plodiny, které vyžadují vysoký výkon a mají značně obrušující účinek. Každý komponent byl navržen a určen pro maximální trvanlivost a životnost. Mnoho součástí, které přichází do kontaktu s plodinou, těží z použití silnějších a odolnějších materiálů. Navíc je 80 % součástí přicházejících do kontaktu s plodinou pozinkovaných a všechny jsou před sestavením nabarveny. Dále se tak zvyšuje životnost stroje a maximalizuje se prodejní cena použitého stroje.


01 Řada MF 7200 BETA: Vyrobená pro sklizeň různých plodin.

02 Pro zajištění vysoké životnosti mají kombajny MF 7200 BETA robustní pozinkovanou karoserii.

03 Sklizeň pšenice.

03

05

04 02

04-05 Sklizeň řepky olejnaté.

01

03


Bezstarostná sklizeň začíná zde I při nejtěžších podmínkách určitě nechcete pocítit problémy se spolehlivostí, zvláště tam, kde jde o závod s časem. Kombajny MF BETA si získají vaši důvěru díky tomu, že jejich vlastnosti a spolehlivost zůstávají den co den neměnné.

Žací lišty FreeFlow kombajnů MF 7260 a MF 7270 BETA jsou navrženy ke sklizni celé řady plodin. Lišta se skládá ze svařeného rámu, ke kterému jsou přišroubovány panely. Tyto panely, například spodní lamely lišty, lze proto podle potřeby snadno vyměnit. Plodiny seče kosa s noži Schumacher a převodovou skříní. Potom jsou vedeny do šneku s velkým průměrem, který má po celé délce vodící prsty, které zajišťují rovnoměrné rozmístění plodin při jejich vedení do šikmého

dopravníku. Veškeré nastavení přiháněče se provádí pomocí ovládací páky hydrauliky v kabině. Automatická regulace výšky sečení je u všech strojů standardní, aby byl zajištěn optimální výkon žací lišty na všech typech terénu. Monitor Agritronicplus se používá k nastavení ovládacích prvků výšky žací lišty. PowerFlow – nejlepší volba Některé plodiny, například řepku olejnatou, hrách nebo žito, je obtížné sklidit, stejně jako položenou pšenici a ječmen. Společnost Massey Ferguson byla

02

01 04

04

před více než 25 lety průkopníkem žací lišty PowerFlow, která si umí s těmito plodinami snadno poradit. Masivní kosa je upevněna 1,14 m od šneku, viditelnost a výkon jsou tak optimální. Robustní pásy žací lišty PowerFlow odvádí plodiny od nože a do šikmého dopravníku konstantní rychlostí. Při přechodu od jedné plodiny k jiné není potřeba provádět žádné změny žací lišty. Chcete-li zvýšit výkon až o 73 % v obtížných podmínkách, žací lišta PowerFlow je tou pravou volbou.

03


01 Žací lišta FreeFlow. 02 Nesmírně pevný rám žacího válu lišty FreeFlow. 03 Systém nožů Schumacher.

Prvotřídní výkonný vkládací buben (PFR)

04 Kombajny MF BETA jsou standardně vybaveny žací lištou s automatickým vyrovnáním.

Mlátící koš má různé rozteče drátů, tzn. zadní část mláticího koše obsahuje poloviční počet drátů ve srovnání s přední částí.

Nezávislé nastavení přední a zadní části mláticího koše se provádí elektronickými ovládacími prvky v kabině. To umožňuje operátorovi nastavit mláticí koš do optimální pozice tak, aby vyhovovala daným podmínkám, nebo lze podle potřeby mláticí koš nastavit do paralelní pozice. Maximalizuje se tak výkon a minimalizuje poškození slámy.

08

09

09 Mlátící buben s vysokou setrvačností.

07

08 Rozdílné rozmístění mezer mezi dráty u mláticího koše.

06

07 Výkonný vkládací buben je umístěný v přední části hlavního šikmého dopravníku plodin.

Pro zvýšení setrvačné síly a tím i průchodnosti lze zvýšit hmotnost mláticího bubnu přidáním ocelových prutů. Tím se snižuje zatížení pohonu, požadavky na výkon a spotřeba paliva.

Tento princip poskytuje optimální vyvážení mezi vysokým výkonem mlácení a dobrou průchodností zrna mláticím košem.

06 Mezera mláticího koše je nastavována z kabiny pomocí dvou elektromorů.

Protože jsou navíc plodiny pohotově připraveny pro optimální mlácení, snížili se požadavky na výkon a především spotřeba paliva.

Klíč k výkonu Tyto stroje jsou vybaveny robustním mláticím bubnem s vysokou setrvačností a mláticím košem pro velká zatížení. Mohou tak snadno mlátit většinu plodin.

05 Výkonný vkládací buben (PFR).

Výkonný vkládací buben v přední části šikmého dopravníku zajišťuje konzistentní přísun plodin od žací lišty do šikmého dopravníku plodin. Díky rovnoměrnějšímu přísunu plodin je potřeba menší výkon na jejich mlácení. Rovnoměrné rozprostření plodin podél celé šířky dopravníku pomocí výkonného vkládacího bubnu maximalizuje možnosti mlátící jednotky.

05

05


Dva kombajny v jednom

Možnosti separace, které budou vyhovovat vaší sklizni Kombajny MF BETA mají standardně rotační separátor, který umožňuje přizpůsobit mláticí koš a rychlost. To umožňuje operátorovi upravit nastavení kombajnu podle podmínek plodin a optimalizovat tak kvalitu separace a slámy. Rotační separátor má jednu jedinečnou funkci, která jej odlišuje od ostatních – schopnost otočit mláticí koš nahoru nad horní část rotačního separátoru, když jí není potřeba. To umožňuje optimalizovat výkon stroje v suchých podmínkách a zvýšit tak průchodnost. Separační systém dosahuje maximální kapacity podle typu sklízených plodin a požadavků na kvalitu slámy. Jednotka je ovládána elektronicky na levé straně stroje bez nutnosti použití nástrojů.

06

5 nebo 6 vytřásadel slámy pro separaci až do posledního zrna Vytřásadla slámy jsou vybavena čtyřmi odstupňovanými klávesami s „aktivními stěnami“. 210 mm vysoké vertikální části a i horizontální části vytřásadel jsou tvořeny děrovanými rošty. Tím je zajištěna dodatečná plocha otevřeného povrchu pro efektivnější separaci. Přední stupně vytřásadel slámy jsou vytvořeny ze silnějšího plechu, aby si poradily s vysokým přísunem slámy z mlátícího systému a rotačního separátoru. Vytřasadla jsou konstruována jako dole uzavřená a pro vyšší životnost jsou žárově pozinkované. Zpracování zbytků – snižte své primární náklady na obdělávání Drtič slámy je v kombajnech MF BETA speciálně navržen, aby dodal těmto strojům nepřekonatelný řezací a rozmetací

výkon, který je ideální pro farmáře používající redukované postupy obdělávání. Všechny nože v drtiči slámy jsou zubaté, aby zajistily čistý řez a omezily požadavky na energii. Plně nastavitelné statické nože a kryt drtiče zajišťují úplnou kontrolu nad kvalitou a rozložením řezané slámy. Nastavitelná podlaha drtiče je navíc děrovaná, což usměrňuje nařezanou slámu zpět nahoru do rotačních nožů pro dosažení jemnějšího nařezání. Drtič slámy se zapne automaticky, jakmile drtiče řezačky přesunete do správné pracovní pozice. Vychylovací desku na krytu vytřásadel slámy snadno přesunete pomocí páky. Drtiče lze také velmi rychle upravit pro sklizeň kukuřice.


01 Drtič slámy.

02 Vytřásadla slámy se čtyřmi odstupňovanými klávesami a výškou 210 mm.

03 Kruhové: aktivní mlátící koš bubnu přináší přídavných 14° hlavního mlátícího koše.

04 Plně upravitelné statické nože.

05 Rozmetadlo plev je k dispozici jako volitelný doplněk.

01

03

04

05 04

07

02


Nejjednodušší je stále nejlepší

Sítová skříň kombajnů řady BETA je z hlediska provedení extrémně jednoduchá bez jakéhokoliv negativního dopadu na kapacitu. Než se plodiny dostanou na síta nejdříve směřují na spádovou desku, která má vysoké rozdělovače omezující při práci na svazích pohyb zrna napříč deskou. Tím je zajištěno vynikající rozmístění zrna a řezanky na sítech, čímž se optimalizuje kapacita stroje při práci na kopcovitém terénu. Vrácený materiál je veden do hlavního mlátícího bubnu, kde proběhne opakované mlácení.

08

Síta pohybující se vpřed a vzad umožňují vynikající cirkulaci konstantního proudu vzduchu, tvořený ventilátorem velkého průměru s několika lopatkami. Ventilátor je elektricky řízen z kabiny. Profil síta je klíčový pro výkon sítové skříně. Vysoce výkonná síta jsou speciálně navržené s vertikálními lemy, které zkvalitňují produkt a umožňují síta více otevřít pro větší průchodnost. Praktické provedení také umožňuje, aby jeden pracovník mohl sám síta snadno vyjmout a vyčistit pro jiné plodiny.

Velkobjemový zásobník zrna Zásobníky zrna nabízejí dostatečný objem (9 000 litrů u standardní verze a 8 200 litrů u verze s automatickým vyrovnáním žací lišty), přičemž rychlost vyprazdňování zásobníku 105 l/s konkuruje daleko větším strojům. 4,45 m dlouhý vykládací šnekový dopravník poskytuje dostatečnou výšku a dosah, aby naplnil libovolný přívěs. Dva alarmy hladiny zrna v zásobníku zajišťují, aby nedošlo k přeplnění. Standardní typy MF 7260 a MF 7270 mají plechové kryty zásobníku, elektricky ovládané z řidičova sedadla.


01 Síta pohybující se vpřed a vzad.

02 Plně integrovaný čistící systém produkuje s vysokým výkonem kvalitní produkt.

04 Spádová deska.

02

06

05 Snadno dostupný otvor pro odběr vzorků zrna.

03

06 Dva snímače monitorují hladinu zrna v zásobníku.

07 Elektronicky otevíratelné kryty zásobníku zrna.

09

07

06 05 04

03 Rychlost vykládání 105 l/s.

01


Automatické vyrovnání - Auto Level: zaručený výkon i při práci na svazích

Chcete-li optimalizovat jejich výkon, kombajny MF 7260 a MF 7270 BETA jsou dostupné ve verzích s automatickým vyrovnáním. Tento systém vyrovná žací lištu kombajnu příčným naklopením předních koncových převodů. Korekce umožňuje

01 10

pracovat na svahu se sklonem až 20 %. Žací lišta kombajnu navíc může vyrovnat svah až do hodnoty 8 %, což umožňuje pracovat, jakoby byl stroj dokonale v rovině. V závislosti na terénu, ve kterém mohou tyto kombajny pracovat,

02

jsou modely s automatickým vyrovnáním vybaveny poháněnou zadní nápravou poskytující skutečný výkon pohonu 4 kol, kvalitnější kontrolu řízení a lepší trakci v náročných podmínkách.


01 Přední náprava modelu Auto Level. 02 Korekce svahu se sklonem až 20 %.

Motor/převodovka

03 Motor Tier III AGCO SISU POWER. 04 Centralizované chladiče poskytují perfektní chlazení. 05 4rychlostní hydraulická převodovka.

Převodovka kombajnu MF BETA je 4rychlostní hydraulická jednotka, která udržuje správnou rychlost a dodává potřebnou trakci pro všechny podmínky sklizně. Řadící páka je ideálně umístěná na pravé straně za opěrkou pravé ruky.

07 Multifunkční páka.

03

Centralizované chladiče zajišťují perfektní chlazení motoru, hydrauliky a klimatizace. Rotační síto lze zdvihnutím nahoru snadno očistit a odlučovač prachu ho udržuje čisté i při nejznečištěnějších podmínkách. Přístup na plošiny poskytují bezpečný přístup k rotačnímu sítu a chladičům.

06 Odlučovač prachu.

Kombajny Massey Ferguson BETA jsou poháněny nejnovější generací motorů AGCO SISU POWER vyhovující normě Tier III. Tyto elektronicky řízené motory jsou srdcem stroje a dodávají za všech podmínek potřebný výkon pro konzistentní a účinnou sklizeň.

04

06

05

07 11


Ergonomický komfort a výkon na dosah ruky

Kabina XLR pro kombajny BETA přichází s úrovní komfortu, kterou od stroje této třídy očekáváte. Automatická klimatizace, topení, sedadlo s vzduchovým odpružením, sedadlo pro spolujezdce a plně nastavitelný sloupek řízení vám zajistí klidnou a komfortní sklizeň.

01 12

Volný výhled na žací lištu je doplněn ergonomickým rozložením monitorů a ovládacích prvků. Monitor Agritronic plus a opěrka ruky připevněná k sedadlu po pravé straně poskytují veškeré informace, které operátor během sklizně potřebuje. Všechny ovládací prvky žací

lišty jsou seskupeny na ovládací páce hydrauliky a jsou jasně označené. Doplňky, jako například elektronická zrcátka a chladící box, dělají z řízení ještě lepší zážitek. Všechna nastavení pro účinnou sklizeň je možné provádět za provozu s minimální časovou ztrátou.

02

04

03

05


01 Kabina XLR. 02 Nastavitelný sloupek řízení. 03 Jednotka Agritronic plus.

Údržba nebyla nikdy předtím tak rychlá a tak jednoduchá

04 Pravá opěrka ruky.

Čtyři hlavní zapojení pohonu – mlácení, žací lišta, drtič slámy a vykladač používají jednoduchý centrální systém kladek zajištěných tlakem pružin. Nastavení délkou pružiny je jednoduché a snadno se kontroluje. Hliníkový žebřík, umožňující přístup do motorového prostoru, je možné odpojit a přemístit, abyste tak dosáhli na ostatní komponenty stroje.

06 Snadný přístup pro údržbu motoru.

Nádrže a plnící otvory pro různé kapaliny jsou umístěny na ideálním místě pro kontrolu hladin nebo doplňování. Totéž platí pro vzduchový filtr motoru.

Denní údržba kombajnů Massey Ferguson řady BETA je minimální – malý počet mazacích bodů a kontrola hladin různých kapalin. Velké, zavěšené kryty navíc poskytují rychlý přístup ke komponentům stroje pro pravidelnou denní údržbu nebo rychlé kontroly.

05 Velký chladící box.

Díky jednoduchému mechanickému provedení je počet pohonů minimální, tím ušetříte značný čas údržby a strávíte více času tam, kde je vás potřeba... u sklizně.

07 Snadný přístup k pohonům žací lišty.

09

09 Zavěšené kryty umožňují volný přístup k hlavním pohonům a řemenům.

06

08

08 Snadný přístup k motorovému prostoru a zásobníku zrní.

07

13


Zákaznická podpora

Systematický a dynamický servis

Massey Ferguson je opravdu světová značka strojů používaných po celém světě a za každým strojem Massey Ferguson stojí silná poprodejní podpora organizace Zákaznické podpory společnosti AGCO. Porovnání s konkurencí ukazuje, že firma AGCO nabízí zákazníkům náhradní díly i servisní podporu světové úrovně, což ze všeho nejvíce platí u podpory našich sklizňových strojů jak v sezóně tak mimo ni. Dokonalá podpora v sezóně Program sklizňové podpory je vytvořen tak, aby byl maximálně dynamický a schopný okamžitě zareagovat na změnu podmínek. Všechny zkušenosti ze sklizní v jednotlivých zemích slouží k neustálému zdokonalování široké škály služeb. Klíčovými body jsou: • Specializovaný sklad sklizňových náhradních dílů zajišťující vynikající dodávku i dostupnost dílů a umožňující přímou a rychlou logistickou reakci. • 24/7 AGCO skladový systém náhradních dílů a zařízení pro zákaznickou podporu pro evropské trhy kombajnů MF. Přímý přístup prodejce do 24/7 online sjednávacího systému náhradních dílů s plně zjistitelnou dostupností dílů v rámci celé evropské skladové sítě 24 hodin denně. • Mimořádné služby jako např. pozdní uzávěrky, speciální doprava, dodávky „Eurodirect“ po celé Evropě přímo prodejcům a zákazníkům, a sběrné služby • Techničtí specialisté s odbornými znalostmi produktů, kteří podporují místní trhy. • Závazek místních prodejců poskytovat nejvyšší úroveň služeb při zajišťování podpory náhradních dílů a servisu „po pracovní době“.

14

Vysoká kvalita po celý rok Jsme si samozřejmě vědomi, že podpora našich sklizňových strojů trvá i po sklizňové sezóně. Všechny stroje Massey Ferguson těží z celoročního zaměření ve formě jak vynikající úrovně poskytované oddělením náhradních dílů AGCO Parts tak i speciální servisní balíčky: • Nejlepší průmyslové zajištění náhradních dílů díky špičkovému systému zásob a logistice firmy AGCO. • Originální náhradní díly z oddělení náhradních dílů AGCO Parts, jediného skutečného dodavatele, který zaručuje správnost hned napoprvé, a pokaždé. • Vysoce kvalifikovaní odborníci v oblasti náhradních dílů a perfektně vyškolení servisní technici, kteří poskytují servisní podporu a technická řešení. • Poprodejní řešení pro stroje jakéhokoli stáří pro maximální dobu provozuschopnosti v každé situaci. • Speciální zaměření na preventivní údržbu prostřednictvím před a posezónních prohlídek. • Dlouhodobá spolehlivost dostupných servisních a údržbových balíčků. Poprodejní podpora střediska Zákaznické podpory společnosti AGCO poskytuje nejlepší řešení pro potřeby našich zákazníků prostřednictvím náhradních dílů a služeb světové kvality a zajišťuje místní servis této světové značky.


01 Zajištění nejlepší servisní podpory.

02-04 Dodávky náhradních dílů od předního dodavatele v tomto odvětví – střediska náhradních dílů AGCO Parts.

05 Podpora pro všechny stroje Massey Ferguson po dobu životnosti.

01

03

04

05

15

02


Co vám slibujeme Od dob založení společnosti Massey Ferguson je naším posláním navrhovat, projektovat a vyrábět spolehlivé, důvěryhodné a inovativní stroje. Stroje, které budou znát lidé na celém světě.

VIZE Naše vize pro svět zemědělských strojů byla vždy jasná – přinášet hodnotná a inovativní řešení pro profesionální farmáře, kteří živí celý svět. Vždy uznávaná značka výrobků Massey Ferguson znamená technologický pokrok, vylepšený design, přísné testování a výrobu kvality, která je trvale spolehlivá a výkonná. INOVACE V inovacích jsme byli vždy o krok napřed. Náš zakladatel, Harry Ferguson, je toho dokladem. Díky neustálým průzkumům a analýzám potřeb našich zákazníků jsou naše výrobky navrhovány, testovány a konstruovány pro zvýšení produktivity, efektivity a užitečnosti, přičemž neustále posouváme hranice zemědělských strojů. Usilujeme o zjednodušení práce obsluhy počínaje nejjednodušším stisknutím tlačítka až po technologické inovace v účinnosti motoru a převodovky. VEDENÍ Massey Ferguson je nejprodávanější zemědělská technika na světě, a jsme tudíž předními výrobci v oblasti zemědělství. Za naši prvotřídní technologii a moderní provedení jsme získali řadu ocenění a stále postupujeme vpřed jak v oblasti životního prostředí tak v hospodárnosti. KVALITA Výroba kvalitního produktu sebou nese určité charakteristické znaky. Ve firmě Massey Ferguson začíná tato kvalita u kreslicího prkna a nikde nekončí. Každá fáze výroby od konstrukce a testování až po zajištění nejlepších komponent vyžaduje dokonalost. Naše výrobky a služby splňují nejpřísnější normy, a proto můžeme s jistotou dostát našemu slibu. SPOLEHLIVOST Nespustíme stroje Massey Ferguson z oka, dokud nemáme stoprocentní jistotu, že budou podávat výkony

16 14

podle nejvyšších standardů, jaké očekáváte. Naše výrobky necháme opustit výrobní závod až po přísných a náročných zkouškách jak simulačních tak v terénu. Čímkoli váš kombajn prochází den za dnem, jednu sezónu za druhou, můžeme zaručit, že jsme tyto meze již testovali a šli jsme až za ně. PODPORA Zemědělství může být osamělá práce, a proto dbáme na to, aby se vám dostalo podpory kdykoli ji potřebujete i v rozhodujících obdobích roku. Máte jistotu zázemí více než 3 200 prodejen ve více než 400 zemích a rozsáhlé distribuční sítě této mechanizace a stanete se součástí obětavé rodiny specialistů, pro které se stalo jejich osobní záležitostí poskytovat vám skutečnou servisní podporu nejvyšší kvality. Stejně tak nenecháme žádnou vaši příležitost proklouznout mezi prsty. Pokud máte odhodlání, avšak nemáte právě finanční zdroje potřebné k tomu, abyste soutěžili v dnešním tržním prostředí, mohlo by pro vás mít řešení finanční oddělení AGCO Finance. Vyžádejte si podrobnější informace u svého místního prodejce. Třebaže finanční možnosti jsou pro každý trh specifické, může se jednat například o leasing, koupi na splátky nebo půjčky. HRDOST Pro nás v Massey Ferguson znamená hrdost mnoho věcí. Je ve všem, co děláme, a je to vidět. Je v našem hrdém dědictví, v našem jedinečném provedení výrobků a v naší neustálé podpoře našich zákazníků. ZÁVAZEK Jsme hluboce odhodláni naplňovat nejvyšší očekávání a vytvářet kvalitní spolehlivé výrobky s inovativními funkcemi, které jsou podporovány nejlepšími podpůrnými balíčky. Jsme také odhodláni k neustálému růstu a rentabilitě pro všechny, a současně k respektování potřeb jak velkých tak malých podniků profesionálním přístupem a kvalitou.


17


Žací lišta a šikmý dopravník plodin

BETA 7260

BETA 7270

BETA 7260 AL BETA 7270 AL

m

4,80 až 6,60m

5,40 až 6,60m

4,80 až 6,60m

5,40 až 6,60m

Dostupné žací šířky pro lištu PowerFlow m

5,50 až 6,10m

5,50 až 6,70m

5,50 až 6,10m

5,50 až 6,70m

Dostupné žací šířky pro lištu FreeFlow Reverz žací lišty a šikmého dopravníku

Standardní

Funkce žací lišty

Automatická regulace žací výšky

Automatické vyrovnání

l

l

l

l

Výkonný vkládací buben

l

l

l

l

Mláticí buben s vysokou setrvačností Počet tyčí

8 + 8 zátěžových tyčí

Šířka/průměr

mm

1340 / 600

1600 / 600

1340 / 600

1600 / 600

Rozsah otáček

ot./min.

380 až 1210

430 až 1310

380 až 1210

430 až 1310

stupně

14

14

14

14

Mláticí koš Mláticí koš ABC Počet tyčí

12

12

12

12

Úhel opásání

stupně

106

106

106

106

Plocha

m

0.83

0.99

0.83

0.99

mm

1340 / 600

1600 / 600

1340 / 600

1600 / 600

8

8

8

8

57

57

57

57

0.46

0.54

0.46

0.54

l

l

l

l

5/4

6/4

5/4

6/4

6.7

8

6.7

8

l

l

l

l

l

l

l

l

5.58

4.67

5.58

2

Rotační separátor Šířka/průměr Koš separátoru Počet tyčí Úhel opásání Plocha

m2

Otočný konkávní systém Vytřásadla slámy Počet / počet stupňů Separační plocha

m

2

Sítová skříň Spádová deska s vysokými oddělovači 2 nastavitelná síta + prodloužení Celková plocha

m

2

4.67

Typ ventilátoru Otáčky ventilátoru Vrácení materiálu do bubnu Nastavení otáček ventilátoru

Lopatkový ventilátor po celé šířce ot./min.

350 až 1050 l

l

l Elektrické, v kabině

l


BETA 7260

BETA 7270

BETA 7260 AL

BETA 7270 AL

Objem zásobníku

litrů

9000

9000

8200

8200

Rychlost vyprazdňování

l/s

105

105

105

105

Délka vyprazdňovacího šneku

m

5

5

5

5

Výška vyprazdňování

m

4.45

4.45

4.45

4.45

Drtič slámy

l

l

l

l

Kryt drtiče slámy s elektrickými deflektory

m

m

m

m

Rozmetadlo plev

m

m

m

m

Zpracování zbytků

Motor Značka/typ

AGCO SISU POWER

Zdvihový objem

litrů

7.4

8.4

7.4

8.4

Výkon (ISO)

k/kW

275 / 202

335* / 246

275 / 202

335* / 246

Objem palivové nádrže

litrů

600

600

600

600

Převodovka Typ / počet převodů

Hydraulická / 4

Pneumatiky Přední

800/65 R 32

800/65 R 32

650/75 R 32

650/75 R 32

Zadní

460/70 R 24

460/70 R 24

460/70 R 24

460/70 R24

Volitelné přední

650/75 R 32

650/75 R 32

-

-

Volitelné přední

710/75 R 34

710/75 R 34

-

-

Technické specifikace

Zásobník zrna

Kabina Topení, klimatizace, elektronicky řízená zpětná zrcátka, vzduchem odpružené sedadlo, sloupek řízení 3D, Monitorovací systém Agritronicplus

Volitelné položky Kombajn s automatickým vyrovnáváním žací lišty

m

m

l

l

Vysoce výkonné horní síto pro kukuřici

m

m

m

m

Redukce otáček ventilátoru

rot./min.

270 až 840, volitelná

Rozměry Celková délka bez žací lišty

mm

8370

8370

8560

8560

Šířka bez žací lišty, standardní pneumatiky

mm

3585

3850

3500

3815

Hmotnost

kg

12450

13650

12950

14150

Příslušenství Na vyžádání

l = standardní m = volitelné

Pohon zadní nápravy s výkonem 4 x 4 (standardní u verze s  automatickým vyrovnáním žací lišty), redukce otáček ventilátoru, kukuřičná výbava, výbava pro hrách a fazoli. – = nevztahuje se/nedodává se * = se zvýšením výkonu

K zajištění co nejpřesnějších a nejaktuálnějších informací v této publikaci bylo vyvinuto maximální úsilí. Mohou se však vyskytnout nepřesnosti, chyby a opomenutí a podrobnosti technických údajů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Před jakýmkoliv nákupem by proto měly být potvrzeny všechny specifikace dealerem společnosti Massey Ferguson nebo jejím distributorem.

XLR


Hlavní přednosti strojů MF 7200 BETA Všestranné univerzální kombajny MF BETA jsou navrženy a postaveny s ohledem na vaši práci. Značně přispívají k výnosnosti prostřednictvím dlouhé a spolehlivé provozní životnosti. Prostě se podívejte na vlastnosti, díky kterým se kombajn BETA stal tak populárním po celém světě.

01 Jsou navrženy ke sklízení všech typů plodin, od obilí až po rýži a kukuřici, při jakýchkoli podmínkách kdekoliv na světě.

02 Každý komponent má za úkol zajistit maximální spolehlivost a dlouhý pracovní život.

03 Můžete si vybrat mezi žacími lištami FreeFlow a PowerFlow.

04 Robustní mláticí buben s vysokou setrvačností a mláticí koš pro velká zatížení.

05 Vyberte si mezi pěti nebo šesti vytřásadly slámy se čtyřmi stupni a aktivními stěnami.

06 Standardní automatického vyrovnání žací lišty u

všech kombajnů BETA. Modely AL jsou kombajny s automatickým vyrovnáním, které mohou pracovat na svahu se sklonem až 20 procent.

07 Vynikající úrovně komfortu a řízení v kabině XLR. 08 Jednoduché mechanické provedení znamená rychlou a snadnou údržbu.

Austro Diesel

GmbH A-2320 Schwechat, Tarbuk Business Park 4 Tel.: +43 (0) 1/701 20, Fax: +43 (0) 1 701 20-5 e-mail: verkauf@austrodiesel.at Internet: www.austrodiesel.at Kontakt CZ: Radim Vlčko Tel/Fax: +420 353 221 277, Mobile: +420 737 236 298 Kontakt SK: Ing. Rastislav Kocour Mobile: +421 905 281 300

je celosvětová ochranná známka společnosti AGCO. © AGCO Limited. 2009 | Czech/14697/0509/4

MF BETA  

massey, ferguson

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you