Page 1

Numer 1 listopad 2008

1


SPIS TREŚCI „Drużyna Miesiąca” Mareczek

3

„Historia 1GDH ‘Dąbrowa’” 1GDH

4

„Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” 1GDH

5

„Obchody 11 listopada” 1GDH

6

„Zuchowe inspiracje” 2DH

7

„Projekt Pamiętamy” 2DH

8

„Kurs drużynowych” 1GDH

9

„Andrzejki 2008” 1GDH

10

„Szlachetna Paczka” - wywiad 1GDH

www.szlak.harc.pl

11-12

2


Drużyna Miesiąca Czuwaj! Drodzy czytelnicy, tak oto prezentujemy wam pierwszy tegoroczny numer miesięcznika „Szlak‟. Dlaczego dopiero pierwszy? Ponieważ naszej redakcji w tym roku doszło wiele nowych obowiązków, tak więc ubyło nam czasu na prowadzenie tego informatora. Ale teraz drodzy państwo mam nadzieję że to się zmieni. Dnia 22 października 2008 wszedł w życie nowy projekt Zespołu ds. Promocji i Informacji pt. „Drużyna miesiąca‟

Drużyna miesiąca Jest to zupełnie nowy projekt dzięki któremu informator hufcowy „Szlak” będzie ukazywać się co miesiąc przy współpracy obecnej redakcji „Szlak” i drużyny miesiąca. Obecna redakcja „Szlak‟ narzuci obowiązkowe elementy które będą miały się przewijać przez każdy numer, dzięki czemu ludzie chwytający nowy numer do ręki będą wiedzieli że trzymają ich ulubiony hufcowy informator „Szlak”. Co to jest drużyna miesiąca? Każda drużyna ma swój numer i taką właśnie kolejność obierzemy. Dla przykładu by dłużej nie mieszać. W ostatnim tygodniu miesiąca czyli dajmy na przykład październik zostaje poinformowany drużynowy o tym że w listopadzie jego drużyna jest drużyną miesiąca, czyli ich zadaniem jest zbieranie materiałów, pisanie artykułów z działalności naszego hufca w miesiącu im przydzielonym tak oto Listopadowy numer wychodzi z początkiem grudnia. Dzięki temu chcemy dać możliwość każdej drużynie stworzyć ich numer „Szlak” i zrozumieć nas jako ZPI że to nie banalna praca. Ostatni tydzień miesiąca (np.. Październik) Drużynowy zostaje poinformowany że następny miesiąc należy do jego drużyny

Nowy miesiąc (np.. Listopad)

Ostatni tydzień miesiąca (np.. Listopad)

Drużyna zbiera materiały (foto, artykuły) o życiu naszego hufca, działalności swojej drużyny

Drużyna przesyła zebrany materiał na szlak-zabrze@wp.pl Ekipa „Szlak‟ montuje to w postać nowego numeru

Nowy miesiąc (np.. Grudzień)

Numer zostaje opublikowany na stronie hufca i wywieszony na tablicy ogłoszeń w korytarzu hufca

Kolejność drużyn miesiąca przedstawia się następująco: Listopad

1 Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Dąbrowa” im. Władysława Szafera

Grudzień

2 Drużyna Harcerska „Sztorm”

Styczeń

6 Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Brzask” im. Bolesława Chrobrego

Luty

7 Drużyna Harcerska „Zorza”

Marzec

9 Drużyna Harcerska „Miraż” im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Kwiecień

10 Drużyna Harcerska NS „Sokoły”

Maj

12 Drużyna Starszoharcerska im. Andrzeja Romockiego „Morro”

Czerwiec

15 Zabrzańska Harcerska Drużyna Konna „Pegaz” im. Henryka Dorzańskiego „Hubala”

W razie rozwiązania bądź utworzenia drużyn zmiany będą uwzględnione.

www.szlak.harc.pl

3


Historia 1 GDH „Dąbrowa”

Jesteśmy pierwszą drużyną, która ma pomóc w redagowaniu naszej gazetki dlatego proponujemy , żeby każda drużyna opisała krótko swoją historię :) Wszystko zaczęło się 2 października 1999 roku. Był to termin pierwszej zbiórki Dąbrowy. Tak naprawdę korzenie nasze sięgają 4DH „Ogień”, z której to wywodziła się pierwotna kadra. Założycielki , drużynowa Lidia Korba i przyboczna Angelika, wprowadziły nas w tajniki harcerstwa oraz pole służby. Wielką role odegrał obóz w Barcicach, na którym Agnieszka Szemraj i Barbara Korona złożyły swoje Przyrzeczenie. Po roku uzyskaliśmy nazwę, numer i staliśmy się kolejnym prężnie działającym środowiskiem. Choć był i taki czas, gdy na zbiórki przychodziło mało osób. W roku 2000 stanowisko opiekuna drużyny przejął Janusz Ryszka, który to wyciągnął nas z lekkiego dołka, w jakim się znajdowaliśmy. Praca ruszyła pełną parą, zaczęliśmy wyjeżdżać na biwaki. Odwiedziliśmy Brenną(28.04.2001 r.) Ustroń (08.12.2001 r. ) oraz niezapomniany biwak na Koziej Górze (13-14. 04.2002 r.) W międzyczasie odeszła od nas nasza ukochana druhna Angela, a jej miejsce zajęła Marlena Kubicka. Dawna zastępowa „Sokołów”. Kolejnym przełomem w kadrze była zmiana drużynowej. Od tej pory piecze nad nami sprawowała (i dzielnie z nami wytrzymuje do dziś) druhna Mariola Ryszka. Od czasu, kiedy przejęła drużynę, nasza pozycja w hufcu ugruntowała się. W roku 2003 weszliśmy w Kampanię Sztandar. Po której to zakończeniu, środowiska harcerskie już nas kojarzyły i zaczynały się z nami liczyć. Naszym następnym wyzwaniem było zrealizowanie kampanii „Bohater”. Jest nim Władysław Szafer. Znany i ceniony botanik. Kolejnym wielkim przedsięwzięciem była walka o tytuł Drużyny Grunwaldzkiej, który to otrzymaliśmy na Zlocie Wspólnoty na polach Grunwaldu 15 lipca 2005r. Rok 2004\05 był dla nas jednocześnie ciężkim jak i owocnym okresem. Weszliśmy do nowo powstałego szczepu „Horodyszcze”. Wygraliśmy w hufcu współzawodnictwo drużyn i pojechaliśmy w ramach nagrody na 2 tygodniowy bezpłatny obóz do „Pająka”. W roku 2005 zakończyliśmy kolejną kampanię „Skąd nasz ród”, podsumowując ją na Zlocie w Bytomiu 26.11.2005r. Wiele przeżyliśmy razem. I tych dobrych chwil i tych ciężkich. Naszym marzeniem jest, aby drużyna się rozwijała. Powiększało się jej grono, a członkowie postępowali zgodnie z zasadami prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Obraliśmy sobie cel, aby uzyskać w 2007 r. miano „Drużyny stulecia”. Jeżeli los i czas pozwoli wytrwamy w tym przedsięwzięciu. My jako grupa przyjaciół. PS. I tak marzenie spełniło się. Zdobyliśmy tytuł Drużyny Stulecia (jako jedyna drużyna harcerska w hufcu Zabrze), otrzymaliśmy na stałe tytuł Drużyny Grunwaldzkiej. W obecnym roku harcerskim 2008/2009 nadal drużynową jest phm. Mariola Ryszka, „opiekunem” oficjalnie przybocznym phm. Janusz Ryszka, przyboczną Magdalena Jałowiecka. Przenieśliśmy miejsce działalności do szkoły nr 16 na Zaborzu, a nowi członkowie drużyny chodzą do 4-6 klas. Mamy oczywiście zastęp wędrowniczy , do którego należą osoby uczestniczące w Zlotach Grunwaldzkich.

www.szlak.harc.pl

4


Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

„Drużyna Grunwaldzka” to tytuł honorowy ustanowiony w 1987 r przez Radę Naczelną ZHP dla upamiętnienia odznaczenia ZHP Orderem Krzyża Grunwaldu II klasy. Tytuł wraz z „Odznaką Grunwaldzką” nadaje Naczelnik ZHP na wniosek władz „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”. O tytuł mogą ubiegać się gromady zuchowe, drużyny harcerskie wszystkich pionów, które podejmą realizację zadań wskazanych przez „Wspólnotę”. Zadania są zgrupowane w Skarbcu i dzielą się na trzy skrzynie: „Wczoraj” obejmujące poznanie historii i tradycji grunwaldzkiej, a także ich związków z regionem. Umożliwiają głębsze poznanie i zrozumienie epoki chwały oręża polskiego. Ale i nie tylko. Nakazują szukać cech rycerskich i ich śladów we własnym środowisku. Przygotowujemy stroje zgodne z epoką i przenosimy się do średniowiecznych czasów. „Dzisiaj”. Żyjemy i pełnimy naszą harcerską służbę tu i teraz. Są to działania na rzecz siebie samych, swojego środowiska, regionu, kraju, to kształtowanie postaw harcerzy i ich stosunku do otoczenia. „Jutro” to długofalowe działania, które drużyna będzie realizować teraz i w przyszłości, a ich efekty będą widoczne po upływie pewnego czasu. Są to poczynania trudne, wymagające wiedzy i wytrwałości. Dotyczą bardzo różnych sfer życia, jak np. ekologia, informatyka, bezpieczeństwo i zdrowie. Każda drużyna może wybrać to co ją interesuje, co odpowiada potrzebom harcerzy i środowiska. Możemy sami tworzyć sobie zadania, nie tylko realizować te ze Skarbca. Trzykrotne zdobycie Tytułu upoważnia nas do posiadania na stałe Tytułu „ Drużyny Grunwaldzkiej”, warto więc podejmować ten wysiłek wielokrotnie. Stajemy się propagatorami idei braterstwa, otwartości na świat, zrozumienia i tolerancji. Na mundurze nad lewą kieszenią mamy naszyty wyróżnik Drużyny Grunwaldzkiej, a na kieszeni plakietkę . Po każdym zdobyciu Tytułu otrzymujemy blaszaną odznakę na proporzec. Uroczystość dekoracji proporca ma miejsce tylko raz w roku wyłącznie podczas Zlotu Grunwaldzkiego. Na Zlot Grunwaldzki wyjeżdżamy co roku. Jest to biwak w formie obozu, gdzie spotykają się wszystkie drużyny należące do Wspólnoty (lub ich przedstawiciele). Każdy Zlot mimo, że ma stałe elementy jest pełen niezapomnianych chwil. Zawiązujemy tam przyjaźnie, które trwają latami. Spotykamy tam harcerzy z całego kraju i nie tylko. Jest to prawdziwy harcerski Zlot, na który warto pojechać. Zadania grunwaldzkie pomagają lepiej zaplanować pracę drużyny, są inspiracją do tworzenia zadań zespołowych czy projektów. W 2010roku będziemy obchodzić 600 rocznicę Bitwy pod Grunwaldem. Jeśli chcesz wziąć w tym niecodziennym wydarzeniu udział, zobaczyć inscenizację Bitwy, przenieś się do epoki średniowiecza to już dziś przystąp z drużyną do naszego ruchu programowo-metodycznego. Czuwaj! Drużynowa 1 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej „Dąbrowa” phm. Mariola Ryszka (do artykułu wykorzystano teksty z Poradnika Drużynowego WDG „Jak w XXI wiek” )

www.szlak.harc.pl

5


Obchody 11 listopada 11 listopada 1918 rok. Dla wielu data jak każda inna, jednak dla Polaków, mająca głębokie znaczenie. Tego dnia, nasi przodkowie po 123 latach okupacji, wreszcie mogli poczuć smak wolności. Smak wolności, którym rozkoszujemy się do dziś, chyląc czoła ku poległym za naszą Niepodległość.

Z tej okazji, w dniu 90. rocznicy Święta Niepodległości, obchody odbyły się w całej Polsce. Między innymi w naszym Zabrzu. Chętni harcerze i harcerki, licznie zgromadzili się przed Hufcem, by za chwilę pomaszerować za sztandarem na Plac Warszawski. Tam na rozpoczęcie czekali już: strażacy, policjanci, funkcjonariusze straży miejskiej, przedstawiciele szkół, ważne osobistości i mnóstwo innych osób chcących uczestniczyć w ceremonii.

Wkrótce, spoglądając na maszt, po którym pięła się biało-czerwona flaga, wszyscy odśpiewali Hymn: „Mazurka Dąbrowskiego”. Po uroczystym rozpoczęciu przemówiła Pani Prezydent- Małgorzata Mańka- Szulik. Głos zabrali także przedstawiciele rządu. Stroną artystyczną było przedstawienie młodzieży z kółka teatralnego OPP nr 2. Z Placu Warszawskiego, w rytm orkiestry, defilada przeniosła się pod Kościół p.w. św. Anny, przechodząc tym samym obok tablicy ofiar komunizmu, gdzie swoja wartę pełnili harcerze. O godzinie 1100 rozpoczęła się msza, w której brali udział tylko ochoczy harcerze.

Dla wielu bardzo miłym zaskoczeniem była tak spora ilość harcerzy, która przybyła by obchodzić święto, a przecież warto pokazywać i udowadniać, że harcerze działają tak teraz, jak i 90 lat temu. dh Martyna Olejnik

www.szlak.harc.pl

6


„Zuchowe inspiracje” w harcerskim otoczeniu

W ostatnim miesiącu nasza 8 Gromada Zuchowa wzięła udział w programie „Zuchowe inspiracje”. W działaniach z nim związanych pomogliśmy maluchom my, harcerze z 2 DH „Sztorm”. Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości wspólnie zorganizowaliśmy Apel Poległych, po którym odbyły się dwie ważne uroczystości w życiu zucha: najmłodsi złożyli obietnicę zuchową, a najstarsi zostali przekazani do drużyny harcerskiej. Myślicie, że przejście po „moście” zbudowanym ze splecionych harcerskich rąk jest łatwe?... Kolejnym naszym przedsięwzięciem był wspólny Festiwal Piosenki i Talentów, na który zaprosiliśmy także rodziców oraz zaprzyjaźnioną gromadę zuchową. Jak każe staropolski obyczaj- rozpoczęliśmy polonezem. Ciekawie wyglądał tańczący w rytm narodowego tańca korowód złożony z zuchów, harcerzy oraz rodziców. Następnie przy stolikach, na których nasze druhenki rozłożyły poczęstunek, podziwialiśmy talenty muzyczne. Mieliśmy też okazję wypróbować swoje glosy w czasie karaoke. Zabawę zakończył drugi ważny dla nas taniec- trojak, który poprowadziła trójka harcerzy w strojach śląskich. Te muzyczne doznania chyba wszystkim przypadły do gustu!

harcerki i harcerze 2 DH „Sztorm”

www.szlak.harc.pl

7


Projekt „Pamiętamy”

Chciałam Wam przybliżyć projekt , który od kilku lat realizuje Hufiec ZHP Ruda Śląska, myślę, że jest to dobry pomysł do realizacji w przyszłości w naszym hufcu. Można by również pomyśleć nad podobnym projektem przed Dniem Myśli Braterskiej, z tym, że wtedy należałoby oprócz zapalenia zniczy nad grobami zmarłych harcerzy, instruktorów i Naszych Przyjaciół , odszukać osoby, które kiedyś tworzyły z nami wspólna rodzinę a teraz z różnych powodów nie są czynni i wysłać im życzenia lub zaprosić na kominek. Poniżej projekt Hufca ZHP Ruda Śląska zaczerpnięty z ich strony internetowej

Projekt "Pamiętamy". Cel zadania: - przypomnienie sylwetek zmarłych instruktorów hufca - odnalezienie grobów zmarłych instruktorów - zapalenie zniczy na grobach zmarłych instruktorów w przeddzień święta zmarłych

Terminy:

do 13 października: 1. Stworzenie listy zmarłych instruktorów hufca według dzielnic Rudy Śląskiej 2. Podział pomiędzy drużyny rejonów poszukiwań grobów

po 13 października: 1. Poszukanie grobów instruktorów 2.Zrobienie dokumentacji cmentarza z naniesieniem miejsc pochówku 3. Zrobienie wstążek, które zostaną umieszczone na świecach z napisem (HUFIEC ZHP RUDA ŚLĄSKAPAMIĘTAMY) 4. Zebranie materiałów dotyczących życiorysów zmarłych instruktorów

31 października: zapalenie świec na grobach odszukanych instruktorów

I połowa listopada- podsumowanie zadania

www.szlak.harc.pl

8


Kurs drużynowych 3 weekendy. 16 uczestników. 10 prowadzących. 6 nieprzespanych nocy... To tylko niektóre dane statystyczne z pionierskiego przedsięwzięcia ZHP jakim był kurs drużynowych. Szkolenie odbyło się w zabrzańskiej super jednostce (czyt. Hufiec Zabrze) i trwało przez 3 ostatnie tygodnie listopada. W szkoleniu brali udział liderzy i przyboczni drużyn z Zabrza i Tarnowskich Gór. Już od pierwszego spotkania „Super Agentów” atmosfera była pełna radości i optymizmu. Każdy chętnie uczestniczył w przygotowanych zajęciach oraz bez problemu wszyscy ze sobą współpracowali. Spora ilość zajęć trwających do późnego wieczora (ostatnie zajęcia do 6:30 z powodu filmu, który był w planie zajęć ;) ) nie przeszkodziła w dalszej zabawie, a także w dalszej pracy. Zajęcia prowadzone były w bardzo ciekawy sposób, pomogło to kursantom w przezwyciężeniu zmęczenia. Niespodzianką dla wszystkich była wycieczka do Katowic w trakcie drugiego weekendu kursu, gdzie odbyło się złożenie zobowiązania instruktorskiego przez Dh. Karola Jałowieckiego. Zajęcia były przygotowane ciekawie i zrozumiale. Odbywały się one w bardzo przyjemnej, wręcz rodzinnej atmosferze. Po 9 spędzonych dniach w gronie „Super Agentów” wszyscy się ze sobą zżyli. Nawet podczas bolesnego pląsu „laurencja”, który stał się bardzo popularny podczas kursu, uśmiech nie znikał z twarzy ( w końcu: „nikt nie powiedział, że nie będzie łatwo”). Całość zamykała impreza andrzejkowa organizowana przez kursantów oraz egzaminy końcowe, które były stresujące, ale odbywały się w bardzo przyjemnej aurze. Nikt nie miał problemów z ich zdaniem, każdy posiadł wiedzę, która była przekazywana przez wspaniałych instruktorów. Agenci przez czas trwania kursu wykazali się kreatywnością, odpowiedzialnością, a także motywacją. Osoby uczestniczące nawiązały niesamowitą więź, a także nabyły chęć do pracy i nowych działań.

www.szlak.harc.pl

9


Andrzejki 2008 29. listopada w Hufcu Zabrze odbyła się impreza andrzejkowa. Była jednak nieco inna niż wszystkie, ponieważ w klimacie bollywoodzkim. Zorganizowała ją grupa „Super Agentów” uczestniczących w kursie drużynowych. Zaproszeni harcerze stawili się bardzo licznie, pełni dobrego humoru oraz chęci do zabaw. Pomimo nietypowej tematyki, nie zabrakło andrzejkowych wróżb, od których rozpoczęła się impreza. Szamanki i cyganki wróżyły z lanego wosku, kwiatów i kości. Każdy mógł poznać swoją przyszłość przez wróżenie z kart, a także wyczytać swoje losy z dłoni. Gdy wszyscy wiedzieli co ich czeka, odbył się pierwszy konkurs. Zadaniem dziesięciorga wybranych uczestników było ułożenie z dostępnego jedzenia orientalnej rzeźby, która miała urzec jury. Rywalizacja o podium była zawzięta. Po długich obradach pierwsze miejsce zdobyła dh. Ela Czapla z 1GDH „Dąbrowa” za rzeźbę „Myszka Mickey”. Po krótkiej przerwie na pląsy nastąpiła kolejna konkurencja. Uczestnicy brali udział w konkursie tańca bollywoodzkiego. Nasi harcerze udowodnili, że potrafią się świetnie bawić:). Po eliminacjach na parkiecie pozostało siedmioro najlepszych. W dogrywce finaliści mieli za zadanie powtórzyć taniec dh. Eli. Poradzili sobie wyśmienicie. Ostateczną rozgrywkę wygrała dh. Patrycja Jeżyna z 1 GDH „Dąbrowa”. Po dyskotece zostały wręczone nagrody. Niespodzianką było przyznanie wyróżnień za najlepsze orientalne kreacje. Zwyciężyła dh. Ania Strzałkowska z 39 GDH . Andrzejki okazały się wspaniałym, jednoczącym młodszych harcerzy wydarzeniem . Wszyscy poszli do domów z uśmiechami na twarzach i z nadzieją na kolejną imprezę

www.szlak.harc.pl

10


Szlachetna Paczka wywiad z dh Jakubem Rzymanem

Późny andrzejkowy wieczór. Spotykamy się z jak zwykle z zapracowanym Kubą [K: Bez ściemy proszę – nie ironizujcie:]. Ledwo znalazł dla nas czas; wciąż ma bardzo dużo zajęć związanych z... no właśnie: Szlachetną Paczką. Choć pewnie większość z Was orientuje się, co to takiego jest, to pewnie nie każdy zna wszystkie jakże interesujące szczegóły tej akcji. Dla Was postanowiliśmy się o nich dowiedzieć:) Czy mógłbyś nam powiedzieć, czym w ogóle jest Szlachetna Paczka oraz czym ona się zajmuje? Szlachetna Paczka jest ogólnopolską akcją, która ma za zadanie docierać do osób nie mających znikąd żadnej pomocy. Chcemy, aby paczki trafiały nie do rodzin, które mają postawę roszczeniową i uważają, że to im się należy, ale do tych, którzy próbują jakoś wydostać się ze swojej trudnej sytuacji. Kto jest pomysłodawcą i organizatorem tej akcji? Zaangażowany w akcję ksiądz Jacek Stryczek, duszpasterz akademicki w Krakowie, natomiast organizatorem jest Stowarzyszenie Wiosna, również pochodzące z Krakowa. Od ilu lat działa Szlachetna Paczka? Od 8 lat. Na początku akcja miała nazwę “Twarzą w Twarz”, potem zmieniła się ona na Świąteczną Paczkę. Od tego roku jest ona troszeczkę inna, ponieważ, to co dzieje się w ramach tej akcji zdecydowanie zasługuje na miano Szlachetnej Paczki. Co jest organizowane w ramach tej akcji? Happeningi, mające na celu rozreklamowanie tej akcji. Na początku organizowane były tylko w Krakowie, (tam też finał Paczki odbędzie się 14 grudnia) teraz są we wszystkich województwach. U nas odbędzie się 1 grudnia, w Platanie, pod nazwą “Jak Paczki Śpiewają”, natomiast finał akcji będzie 22 grudnia, pod Teatrem Nowym . [K: Plus, prelekcje w szkołach, plus akcje medialne I takie tam, po za tym ankietowanie rodzin, poszukiwanie darczyńców, przyjmowanie paczek w magazynie i wreszcie rozwożenie paczek] Czy jest dużo rodzin, które wymagają pomocy, i czy ta liczba rośnie, czy też odwrotnie- zmniejsza się? W zeszłym roku, w całej Polsce było ponad 3800 rodzin, w tym jest ich około 6000 [K: Planujemy tylu pomóc – ale to są na razie tylko plany – zobaczymy jak wyjdzie]. W Zabrzu również wzrosła ilość, ponieważ mogliśmy dotrzeć [K: W zeszłym roku były to 32 rodziny w tym ponad 60] do większej ilości rodzin. Jak się możemy dowiedzieć, czego potrzebuje rodzina, dla której przygotowujemy paczkę? Z internetowej bazy rodzin, którą uzupełniali wolontariusze. Tam znajduje się dokładny opis potrzeb. W jakim terminie i gdzie można składać paczki? Paczki można składać [K: Paczki dla rodzin które wyankietował nasz sztab – dla innych magazyny znajdują się w innych miejscach, o nich dowiaduje się darczyńca z maila zwrotnego] w weekend, w dniach 12-14 grudnia, w naszym Hufcu w godzinach 10:00- 20:00.

www.szlak.harc.pl

11


Szlachetna Paczka Czy możemy wybrać sobie rodzinę, dla której robimy paczkę i czy jest możliwość wręczenia jej osobiście? Tak, oczywiście jest możliwość wybrania konkretnej rodziny. Na tym z resztą polega ta akcja; żeby dla konkretnej rodziny przygotowywali paczkę konkretni darczyńcy. Wtedy unika się nietrafności tych paczek. Paczkę można wręczyć osobiście, jeżeli tylko rodzina wyraża na to zgodę. Czy jest dużo darczyńców? Więcej jest osób prywatnych, czy firm? Darczyńców jest dużo; zwykle więcej prywatnych. Zdarzali się też niestety i tacy, którzy zgłaszali się i nie dotrzymywali słowa . W tym przypadku jak zwykle okazali się pomocni harcerze, którym z dnia na dzień udało się przygotować paczkę i zapewnić rodzinie szczęśliwe Święta. Czego najczęściej potrzebują rodziny? Najczęściej jest to żywność, środki czystości, ale często i również indywidualne potrzeby: łóżka, ubrania, buty, zabawki dla dzieci itp. A co w przypadku, jeśli nie będziemy w stanie spełnić wszystkich próśb danej rodziny?

Nic nie szkodzi. Nie trzeba spełniać wszystkich próśb rodziny; najważniejsze, że oni będą świadomi , że ktoś o nich pamięta, że są dla kogoś ważni. Jak można zostać wolontariuszem; czy są jakieś ograniczenia, np. wiekowe? Ilu ich obecnie jest? Wolontariusze są poszukiwani na początku akcji przez lidera [K: A zostać można w prosty sposób, wystarczy zgłosić chęć pomocy i mieć trochę czasu, aby poświęcić go dla innych], powinni być oni pełnoletni. W Hufcu jest ich jedenastu. Jakie są ich zadania? Głównie jest to wyszukanie rodzin poprzez kontakt z pedagogami [K: Ale nie tylko, również poprzez parafie, ośrodki caritas, wychowawców, MPOS, pracowników socjalnych, ale również np. sąsiadów ], zankietowanie ich, wprowadzenie do bazy danych i poszukiwanie darczyńców. Zajmują się również organizacją happeningów, a także rozwożeniem paczek. Ostatnie pytanie: dlaczego postanowiłeś się tym zająć? :) Rok temu szukałem dla drużyny jakiejś formy aktywności społecznej. O Szlachetnej Paczce dowiedziałem się z Teleexpresu. Był to początek listopada. Pierwszy, zeszłoroczny sztab złożył się z instruktorów Hufca. Mieliśmy na to wówczas niecały miesiąc, ale Paczkę udało się zorganizować. Poza tym utożsamiam się z hasłami akcji: nie demoralizować pomocą, Dobra pomoc, to pomoc skuteczna. Jeśli będziemy udzielać jej osobom, które uważają, że ona im się należy , to nigdy nie będą mogli stanąć na nogi. Kolejnym powodem jest fakt, że nikt, a zwłaszcza harcerze, nie może być bierny. Jeśli nadal nurtują Was jakieś pytania, zapraszamy na stronę: www.szlachetnapaczka.pl

www.szlak.harc.pl

12


Rozkazy Rozkaz L 12/2008

2. Hufiec 2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 2.3.1 Powołuję w skład Kapituły Wędrowniczej phm. Elżbietę Kocyba pwd. Małgorzatę Belesa - Sołtysik 3. Drużyny 3.2. Zmiany organizacyjne 3.2.1. Rozwiązuję 77 Drużynę Harcerską działającą przy Gimnazjum w Przyszowicach 3.2.2. Otwieram okres próbny Gromadzie Zuchowej działającej Przy Szkole Podstawowej nr 14 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 3.3.1. Zwalniam pwd. Klaudiusza Palucha z funkcji drużynowego 77 Drużyny Harcerskiej Dziękuję za współpracę. 3.3.2. Mianuję pwd. Marcina Grzybowskiego na funkcję drużynowego Próbnej Gromady Zuchowej 7. Mianowania Instruktorów. 7.1. Otwarcie próby na stopień przewodnika. 7.1.1. Na wniosek KSI otwieram próbę na stopień przewodnika - dh. Małgorzata Gałęcka 7.2. Zamknięcie próby na stopień przewodnika. 7.2.1. Na wniosek KSI zamykam próbę na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym: - dh Artur Ryszka 7.3. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza 7.3.1. Na wniosek KSI otwieram próbę na stopień podharcmistrza - pwd. Patrycja Hojka 12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody. 12.1. Składam podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli w obchodach Święta 11 Listopada. 12.2. Składam podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli w sprzątaniu magazynu w hufcu, tj.: - pwd. Patrycji Hojka - dh. Małgorzacie Gałęckiej - dh. Darii Lewandowskiej - dh. Sylwii Adamiok - dh Tomaszowi Rudzińskiemu - dh Tomaszowi Hada - pwd. Andrzejowi Pakosz - dh Dawidowi Miś - dh Bartłomiejowi Bartoszewskiemu - dh Bartoszowi Dąbrowskiemu - dh Bartoszowi Sabik CZUWAJ! Komendantka Hufca hm. Agata Kik

www.szlak.harc.pl

13


Uchwały Uchwała nr 27/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 listopada 2008 r. w sprawie składek członkowskich 1. Na podstawie § 78 Statutu ZHP, Rada Naczelna ZHP określa wysokość składek członkowskich, zwanych dalej składkami, zasady ich zbierania i podziału pomiędzy jednostki harcerskie oraz tryb rozliczania, a także zasady i tryb udzielania ulg i zwolnień. 2. Wysokość składki wynosi dla wszystkich członków 36 zł za rok. 3. Z obowiązku opłacania składki zwolnione są zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy - członkowie podstawowych jednostek organizacyjnych Nieprzetartego Szlaku. 4. Członkowie wpłacają składki zgodnie z podstawowym przydziałem służbowym. 5. Składkę dzieli się następująco: 20% dla podstawowej jednostki organizacyjnej, 20% dla hufca, 20% dla chorągwi, 40% dla Głównej Kwatery ZHP. W przypadku podstawowego przydziału służbowego do hufca, chorągwi lub Głównej Kwatery ZHP, jednostce tej przypada również część składki przewidziana dla niższych poziomów struktury. 6. Składki przeznacza się: 1) z części należnej dla hufców i chorągwi: na kształcenie, pomoc programowo-metodyczną dla jednostek oraz pokrycie kosztów funkcjonowania władz hufców i chorągwi, 2) z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP: na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP, pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania władz naczelnych ZHP, kształcenie i pomoc programowo-metodyczną. 7. Podstawą do naliczenia należnych składek za dany rok są informacje z Ewidencji ZHP z dnia 31 grudnia roku poprzedniego. 8. Składki przekazuje się kwartalnie w czterech równych częściach, w następujących terminach: 1) do podstawowych jednostek organizacyjnych - do 10 dnia ostatniego miesiąca kwartału, 2) do hufców - do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału, 3) do chorągwi - do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału, 4) do Głównej Kwatery ZHP - do końca kwartału. W przypadku osób, które uzyskają członkostwo ZHP w trakcie roku kalendarzowego pobiera się pełną składkę roczną, która w 100% pozostaje w jednostce, do której dana osoba uzyska podstawowy przydział służbowy. 9. Hufce przekazują na wyodrębniony rachunek bankowy komendy chorągwi część składki należną dla chorągwi i Głównej Kwatery ZHP. Chorągwie przekazują na wyodrębniony rachunek bankowy Głównej Kwatery ZHP część składki należną dla Głównej Kwatery ZHP. 10. Hufiec ma prawo korzystania z przekazanych do niego składek, po przekazaniu do chorągwi składek należnych za dany okres. Chorągiew ma prawo korzystania z przekazanych do niej składek, po przekazaniu do Głównej Kwatery ZHP składek należnych za dany okres. Główna Kwatera ZHP ma prawo korzystania z przekazanych do niej składek, po opłaceniu należnych składek do organizacji międzynarodowych. Chorągwie i Główna Kwatera ZHP w celu weryfikacji powyższej procedury mają prawo żądać wyciągów z rachunków bankowych jednostek. Niedopełnienie procedury kolejności przekazywania składek skutkuje sankcjami przewidzianymi w Statucie ZHP. 11. Szczegółowy tryb dokumentowania obrotu składkami w działalności finansowo-gospodarczej jednostek określa Główna Kwatera ZHP. 12. W przypadku, kiedy składka nie jest przekazywana w terminie, w stosunku do członków stosuje się postanowienia § 27 i § 26 ust. 1 Statutu ZHP. 13. Traci moc uchwała nr 28/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 22 października 2006 r. w sprawie składek członkowskich z późniejszymi zmianami. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego hm. Adam Massalski

www.szlak.harc.pl

14


Zrzuta No i udało się :) W końcu po roku przerwy informator hufca „Szlak‟ ponownie ujrzał światło dzienne. Wszystko poruszyło się dzięki 1 GDH „Dąbrowa” której bardzo dziękuję za wywiązanie się z przydzielonego zadania Ponieważ zależy nam na czasie to ten numer zostanie już opublikowany, jednak poprawki do wyglądu i działów pisma zostaną uwzględnione najpóźniej w numerze za luty 2009. Mareczek

Ogłoszenia

Biwaki i wyjazdy

KSI Ze względów organizacyjnych ostatnie w tym roku spotkanie KSI zostało przeniesione z 8.12. na 15.12. od godz.17.30.

Biwak świąteczny "Greenwith Świąt Nie będzie" Kiedy: 19.12.2008- 21.12.2008 Gdzie: w tajnej kwaterze Mikołaja (Hufiec Zabrze). Start: około godziny 18:00 (po wigilijce miejskiej). Koszt misji ratunkowej to 7 zł. Dla: Harcerze i Wędrownicy Zapisy: do 16.12 w sekretariacie hufca [należy podać Imię, Nazwisko, Pesel, Adres]

Harcerz z Paczką Baza danych otwarta jest jeszcze tylko do 14 Grudnia! Odwiedź stronę http://www.szlachetnapaczka.pl/ i pomóż jednej z potrzebujących rodzin! Na pomoc czeka jeszcze ponad 30 rodzin z naszego miasta! Pokażmy, ze harcerzom nie są one obojętne!

BŚP Kiedy: 14.12.2008 Gdzie: Częstochowa Wyjazd: godz. 14:00 z pl. Warszawskiego Powrót tamże ok. 20:30 Koszt: 10zł płatne w sekretariacie hufca do 10.12.2008 Co zabrać: znicze lub latarenki wyjazd w mundurach.

Sprawy Finansowe Przypominam, iż jak co roku do 20 grudnia oddajemy wszelkie faktury do hufca do Pani Bożeny. Do tego dnia należy rozliczyć także wszelkie pobrane zaliczki. Spotkanie Uwaga! Dnia 13.12.2008 (sobota) o godz. 19:00 w hufcu odbędzie się spotkanie szkoleniowe grupy kwatermistrzowskiej. Chętni do wstąpienia do grupy mile widziani ;]

Więcej szczegółów i informacji co się w naszym hufcu dzieje znajdziecie na stronie internetowej

www.zabrze.zhp.pl

www.szlak.harc.pl

www.szlak.harc.pl

15


16

Szlak #1/2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you