Page 1

INFORMATOR Kurs Wychowawców Kolonijnych Kurs Kierowników Placówek Wypoczynku

Program obu kursów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.


Kurs Wychowawców Kolonijnych Termin: 16 maj - 14.00 - 20.15 17 maj - 9.00 - 20.00 18 maj - 9.00 - 18.45

Koszt: Członkowie ZHP - 80zł. Osoby spoza ZHP - 100zł

Warunki uczestnictwa w kursie: - ukończone 18 lat - średnie wykształcenie (nie trzeba posiadać matury)* - dobry stan zdrowia * W kursie mogą brać także udział uczniowie klas maturalnych - zaświadczenia uzyskają po ukończeniu szkoły średniej.

Zgłoszenia: Termin zgłoszeń na oba kursy mija 24 kwietnia 2014. roku Zgłoszenie należy wysłać na adres karolina.bartoszewska@zhp.net.pl W treści maila należy podać: - imię i nazwisko - datę i miejsce urodzenia - adres - pesel, - numer kontaktowy.


Kurs Kierowników Placówek Wypoczynku Termin: 17 maj 9.00 - 17.00

Koszt: Członkowie ZHP - 100zł. Osoby spoza ZHP - 120zł

Warunki uczestnictwa w kursie: Kurs może ukończyć każda osoba posiadająca minimum trzyletni staż pracy oświatowej, edukacyjnej lub opiekuńczo-wychowawczej.

Płatność: Zaliczka w wysokości 30zł do 28.04.2014 na nr konta: 84 1050 1588 1000 0002 0031 8335 ZHP Komenda Śląskiej Chorągwi Komenda Hufca Zabrze ul. Wolności 350a 41-800 Zabrze Tytułem: imię nazwisko/kurs wychowawców lub / kurs kierowników W cenie zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, bufet kawowy, zaświadczenie o ukończeniu kursu


Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Zabrze ul. Wolności 350a, 41-800 Zabrze tel. (32) 271-10-06 hufiec@zabrze.zhp.pl fb.com/zabrze.zhp | zabrze.zhp.pl

Kurs Wychowawców i Kierowników 2014  

Informator Kursu Wychowawców Kolonijnych oraz Kursu Kierowników Placówek Wypoczynku Organizowany przez Hufiec ZHP Zabrze

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you