Page 1

Zabriski Media Magazines


Wij van Financiën: Ministerie van Financiën Personeelsblad, vormgeving en art direction 11 x per jaar, 32 pagina’s


van financiën

08 09

Exit belasting-

paradijzen Financiënmedewerkers sluiten wereldwijd verdragen 06

De Belastingdienst gaat

reorganiseren Een operatie volgens de ‘vier B’s’ 05

JoFi verkent Den Haag Op zoek naar hofstadgeheimen 08

Ministerie van Financiën


Punt: Ministerie van OCW Personeelsblad, vormgeving en art direction 11 x per jaar, 32 pagina’s


hiep hiep hOera vOOr heT vMbO!

Jaargang 07 • nummer 09 • oktober 2009

MarlOu Thijssen: ‘OCW gaaT nieT Over sChapenWelzijn’

10.000 pOnd vOOr een Cultural leader

Magazine voor medewerkers van het ministerie van OCW

diepgraven zónder sChep Punt


Punt: Ministerie van OCW Personeelsblad, vormgeving en art direction 11 x per jaar, 32 pagina’s


Leven! Magazine: magazine voor de regio’s Leiden en Den Haag 2 ‘glossy’ magazines, vormgeving en art direction 4 x per jaar, 300 pagina’s


Leven! Magazine: magazine voor de regio’s Leiden en Den Haag 2 ‘glossy’ magazines, vormgeving en art direction 4 x per jaar, 300 pagina’s


Natuurlijk van Landal GreenParks Magazine voor klanten, 2 x per jaar, 72 pagina’s


Natuurlijk G R AT I S U I T G AV E VA N L A N D A L G R E E N PA R K S | V O O R J A A R 2 0 0 9

D

EDSTRIJ

FOTOW

E EN DOE ME

WIN

BIJ RBLIJF EEN VEANDAL L ARKS GREENP

VLAAI! DÉ LEKKERNIJ UIT LIMBURG

Op de fiets door Drenthe met

Erik Dekker Oostenrijk & Zwitserland:

wandelpret met de kinderen! LAN-870 Natuurlijk 01-2009 (MASTER).indd 1

EN OOK: OP VLINDERJACHT LANGS DE MOEZEL KORTINGSBONNEN VOOR VERSCHILLENDE ATTRACTIES EN PRODUCTEN

24-02-2009 13:44:38


Natuurlijk van Landal GreenParks Magazine voor klanten, 2 x per jaar, 72 pagina’s


REPORTAGE ARDENNEN Iedereen heeft wel eens gehoord van de hangende tuinen van Babylon. Maar de hangende tuinen van Thuin kent u vast (nog) niet. Het is een karakteristiek plaatje in dit fraaie stadje.

Ardennen! Adembenemend

een stapt voor st? We zijn uitge t van Froidchappele. van de herf de buur zintuigen Kent u de geur Bois de Walestru in worden onze het wandeling in dieper het bos inlopen, uren- en kleuren. Naarmate we schitterende herfstge door geprikkeld Er valt zoveel te zien hier dat we bijna tegen dit prachtige spinnenweb oplopen. Maar waar is de architect van dit kunstwerkje gebleven?

FotograFie www.georgefoto.nl

Vandaag brengen we een bezoekje aan de Waalse provincie Henegouwen. in het zuidoostelijke deel van deze prachtige streek doorkruisen we de Ardennen. We beginnen onze tocht in de historische vestingstad Thuin. Het stadje is gebouwd op een heuvel die de rivier de Samber scheidt van de vrolijke kabbelende beek de Biesmelle. Met de auto rijden we vervolgens dwars door de Ardennen richting onze eindbestemming Chimay. En wat we onderweg allemaal tegen komen? Enfin, kijkt u zelf maar... 8

Als we Thuin verlaten stuiten we op kasteelhoeve Torenhuis in het historische gehucht Ossogne. Is dat nu een jonkvrouw die ons achter één van de ramen van dit laatmiddeleeuws bouwwerk toezwaait?

NATUURLIjK NAJAAR 2009

Bij de herfst horen paddenstoelen... Maar pas op want hoe vrolijk deze vliegenzwam er ook uitziet, hij is uiterst giftig!

REPORTAGE VELuWE

Zwienekeutels: ambachtelijke lekkernij van de Veluwe

Keutel

Nederland heeft talloze prachtige plekjes, maar voor Gerrit Rekers is de Veluwe de mooiste en meest gevarieerde plek van het land. Want waar in Nederland kun je ineens oog in oog staan met een wild zwijn, damhert, vos of moeflon? Als Rekers een jaar of tien terug over zijn geliefde Veluwe wandelt, krijgt hij een ingeving: zou het niet leuk zijn om een chocoladetruffel te maken? Zo gezegd, zo gedaan. inmiddels is zijn ambachtelijke Zwienekeutel een groot succes.

bij de koffie

Gerrit Rekers: “De Zwienekeutel hoort bij de Veluwe en nergens anders”

G

errit Rekers is geboren in Nunspeet en woont tegenwoordig in Vierhouten. Van kinds af aan is hij gefascineerd door de schoonheid van de Veluwe. Vandaag de dag is hij er zo verslingerd aan dat hij naar eigen zeggen “met geen stok van de Veluwe te krijgen is.” Van huis uit is Rekers kok, maar toen hij jaren geleden de mogelijkheid kreeg om van zijn hobby zijn beroep te maken, aarzelde hij geen moment. “Ik ben voor mezelf begonnen als wild- en natuurgids en organiseer wandel- en fietstochten op de Veluwe. Als mensen denken aan de Veluwe, denken ze vooral aan wild. Ik leid ze tijdens mijn rondleidingen langs plekken waar ze een goede kans hebben om wild te spotten. Het is heel bijzonder om een wild zwijn of damhert in de verte zijn kostje bij elkaar te zien scharrelen.”

jAm jAm Naast zijn rondleidingen, maakt Rekers ook jams als souvenir. “Ik vroeg me altijd af waarom niemand iets deed met al die heerlijke vossenbessen en bosbessen die

van Rekers in hun assortiment opnemen. “Zowel de lokale bevolking als de toeristen liepen warm voor een typisch Veluws product.”

zwIENEKEUTELS EN SNEEUwVLoKjES

hier op de Veluwe groeien. Dus ben ik het maar zelf gaan doen.” En wat bleek? De vossenbessen- en bosbessenjam die Rekers naar eigen recept maakt, vielen bijzonder goed in de smaak. Al snel wilden hotels, campings en dorpswinkels in de omgeving maar al te graag de Veluwejams

Toen de verkoop van de Veluwejams lekker begon te lopen, kwam Rekers op het idee van de Zwienekeutels. “Het was zomaar een ingeving”, zegt hij. Vijf weken later lag de chocoladetruffel in de winkel. “Dat is natuurlijk heel snel, maar men was al enthousiast over mijn jams die gretig aftrek vonden in de regio. In eerste instantie raadden vrienden mij aan om de truffel ‘Hertenkeutel’ te noemen. Maar dat vond ik niks, want ik denk dat een zwijn bij de mensen nóg meer dan het hert tot de verbeelding spreekt.” Dat Rekers het gelijk aan zijn zijde heeft, blijkt wel. Ook de Zwienekeutel is een schot in de roos. Het is op dit moment zelfs één van de populairste souvenirs die op de Veluwe te krijgen is. “Ze zijn nauwelijks aan te slepen”, lacht Rekers. Niet zo gek, want alle Zwienekeutels worden met de hand

NATUURLIjK NAJAAR 2009

15


Politiepost: Politie Hollands Midden Informatiekrant, huis-aan-huis, art direction en vormgeving, 2 x per jaar, 8 pagina’s


POLITIEPOST UITGAVE VAN POLITIE HOLLANDS MIDDEN | EDITIE OKTOBER 2008

vandalisme

PAG. 8 LANDELIjKE POLITIEDAG ZATERDAG 11 OKTOBER IN LEIDEN

BELEEf HET ZELf!

• Baldadigheid • vandalisme • vernielzucht • 10.000 aangiftes

per jaar

En daarom grijpt Politie Hollands Midden in; pagina 4 en 5


Politiepost: Politie Hollands Midden Informatiekrant, huis-aan-huis, art direction en vormgeving, 2 x per jaar, 8 pagina’s


6 POLITIEPOST

POLITIEPOST 3

DE ZAAK Politieonderzoek heeft meer om het lijf dan je leest in een berichtje in de krant.

u doet aangifte in het politiebureau

De strijd tegen

De aangifte van een relatief ‘eenvoudige zaak’, wordt in het politiebureau opgenomen aan de ontvangstbalie. Op uw verzoek, en bij een ‘zwaarder feit’, wordt het procesverbaal van aangifte opgenomen in een speciale ruimte. U kunt dan in alle rust uw verhaal doen aan een politiemedewerker. Na ondertekening van uw aangifte kunt u een kopie meekrijgen. Bijvoorbeeld als u deze nodig hebt voor de verzekering. Bij zwaarwegend opsporingsbelang kan het voorkomen dat een kopie op dat moment nog niet wordt afgegeven.

hennepteelt Hennepteelt zorgt voor overlast en levert gevaarlijke situaties op. Reden genoeg voor Politie Hollands Midden om onderzoek te doen naar hennepkwekerijen. Een actiedag in juli….. “We hielden half juli een actiedag waarbij we mogelijke hennepkwekerijen invielen”. Aan het woord is Richard van Ginkel, coördinator basispolitiezorg in Gouda. “We doen dat elke maand, en dit keer bleken de vermoedens in vier van de vijf gevallen terecht. “In een pand aan de Raam troffen we een

volledig ingerichte kwekerij aan, maar zonder planten. Het was echter wel duidelijk dat er net geoogst was. Op de Noordhoef troffen we in een bovenwoning een hennepkwekerij van 94 planten aan en op een zolderkamer aan de Vlamingstraat vonden we negen planten. Ook op een zolderkamer, maar

nu aan de Kievitstraat troffen we een kwekerij in aanbouw aan.”

UIT HUIS GEZET “De vier kwekerijen die we aantroffen zijn uiteraard ontmanteld”, vertelt Van Ginkel verder. Apparatuur en planten zijn vernietigd, verdachten aangehouden

Aangiftebalie Politie Leiden

en getuigen gehoord. Nu is het aan de rechter om hen eventueel een straf op te leggen. Het gaat dan om diegenen die een kwekerij hebben opgezet, maar ook om de eigenaar of bewoners van de panden. We werkten op deze actiedag ook samen met de gemeente, het energiebedrijf en de woningbouwverenigingen. Bij een aantal Goudse woningbouwverenigingen wordt de huurder na het aantreffen van een hennepkwekerij uit zijn huis gezet. Het maakt daarbij niet uit of de huurder een kamer heeft onderverhuurd of dat hij zelf de kwekerij heeft opgezet.”

TIENDUIZENDEN EURO’S BOETE

Voordat een kwekerij wordt ontmanteld, maakt de politie voor het proces-verbaal een inventarisatie van alle aanwezige planten en goederen.

De politie start na een inval ook een zogenoemd ontnemingstraject. “We onderzoeken dan hoeveel iemand met de illegale kwekerij heeft verdiend. De rechter kan vervolgens bepalen dat een verdachte dat bedrag moet terugbetalen. Dat loopt soms in de tienduizenden euro’s. Zo heeft een hennepteler in Zoeterwoude laatst nog een boete van duizenden euro’s gekregen. Dit bedrag was bepaald aan de hand van de geschatte opbrengst van zijn oogsten. In die zaak waren nooit daadwerkelijk hennepplanten aangetroffen. Aan de hand van aangetroffen resten kon worden vastgesteld hoeveel oogsten er waren geweest en werd geschat hoeveel dit opgebracht moest hebben. Dit resulteerde in een boete van 18.000 euro.”

GEVAARLIjKE SITUATIES Coördinator Richard van Ginkel is bezorgd over de gevaarlijke situaties die

ontstaan door de onveilige installaties van illegale hennepkwekerijen. “Het komt maar al te vaak voor dat hennepkwekerijen provisorisch zijn ingericht, bijvoorbeeld door knullig aangelegde electra, waardoor de kans op brand groot is. Als de kwekerijen zich in een woonhuis of flat bevinden, dan is de schade echt niet te overzien. Daarnaast verbruikt een hennepkwekerij veel stroom en vaak wordt de stroom dan ook illegaal afgetapt.”

• • • • •

RESPEcT “Voor ik de cursus gevolgd had, wist ik niet wat de politie allemaal doet en met welke problemen je bij ze terecht kunt. Ik heb door de cursus veel meer respect voor de politie gekregen. Ik zag ze eerst vooral als boeteschrijvers. De cursusavond over de jeugd- en zedenpolitie vond ik het meest interessant. Zedendelicten komen

OOK INTERESSE? Heb jij ook een allochtone achtergrond en lijkt een cursus over de politie jou interessant? Mail met Mohamed Ouadai of Naima el Yaakoubi, beleidsmedewerkers jeugd en allochtonen van Politie Hollands Midden: mohamed.ouadai@hollands-midden.politie.nl of naima.el.yaakoubi@hollands-midden.politie.nl.

www.politie.nl

Woning onbewoond Afgeplakte ramen Geluid van ventilatoren Hennepgeur rond de woning Onbekenden in de woning

Illegale hennepkwekerijen kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken. Vaak zijn installaties provisorisch aangelegd. Daardoor is er kans op brand of waterlekkage. Als u het vermoeden heeft dat er in uw buurt een hennepkwekerij is, meldt dit dan bij uw woningbouwvereniging of bij de politie via telefoonnummer 0900 - 8844. Ook kunt u anoniem uw vermoedens melden, via Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.

“Ik zag agenten vooral als boeteschrijvers” Pakistaanse, Irakese, Turkse en Marokkaanse afkomst. Sara is in Nederland geboren. Ze heeft een Marokkaanse vader en een Algerijnse moeder.

Nadat u de aangifte via internet heeft verstuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging via e-mail. Als u telefonisch aangifte heeft gedaan krijgt u een afschrift daarvan thuisgestuurd. In beide gevallen kan het zijn dat de inhoud van uw aangifte er aanleiding toe geeft dat de politie contact met u opneemt om naar het politiebureau te komen.

HOE HERKENT U EEN MOGELIjKE HENNEPKwEKERIj?

Sara Akoucham, deelneemster Cursus Politie voor Burgers

Samen met zeventien andere deelnemers volgde Sara Akoucham met veel enthousiasme de Cursus Politie voor Burgers. De cursisten kregen van verschillende medewerkers van Politie Hollands Midden uitgebreide informatie over de politieorganisatie en haar bevoegdheden en taken. Zo kwamen onder andere de Jeugd- en Zedenpolitie, het jeugdbeleid en de wijkagent aan bod. De cursus bestaat al langer; nieuw deze keer was dat de cursisten allemaal een allochtone achtergrond hebben. Zo waren er deelnemers van

u doet aangifte via internet of via 0900-8844

vaker voor dan ik dacht, maar er wordt niet zo vaak open over gesproken. Ik wist niet dat een slachtoffer dat twijfelt over aangifte doen, ook advies aan de jeugd- en zedenpolitie kan vragen. Een slachtoffer hoeft dus niet altijd gelijk aangifte te doen.“

Aangiftekamer van de politie in Katwijk

Medewerkers van de afdeling Teleservice in Leiden

uw aangifte wordt onderzocht Uw aangifte wordt onderzocht door de lokale politie. Als het gaat om zwaardere misdrijven wordt uw aangifte verder onderzocht door de recherche-afdeling. Tegelijkertijd wordt uw aangifte ‘veredeld’. Veredelen betekent dat er meer informatie bij gezocht wordt. Zo wordt gekeken of er aanknopingspunten zijn uit andere aangiftes. Ook worden de gegevens uit uw aangifte bekeken op bruikbare informatie voor andere onderzoeken. Door deze veredeling krijgt de politie meer inzicht om uw zaak en andere zaken optimaal te onderzoeken. Het kan zijn dat uit de veredeling blijkt dat uw aangifte past binnen een bepaalde trend, bijvoorbeeld een toename van woninginbraken. Bijvoorbeeld omdat er meer aangiftes zijn waarin de verdachte dezelfde werkwijze toepaste, of omdat er sprake is van een extreme toename van een bepaald feit. In dat geval is uw aangifte aanleiding om bijvoorbeeld preventieve acties te ondernemen of er een beleidsspeerpunt van te maken.

Sara Akoucham: “Voor de cursus wist ik niet met welke problemen je bij de politie terecht kunt”

http://nl.youtube.com/hollandsmidden

Politie spoort criminelen op via eigen YouTube-kanaal

GESNAPT! informatie over stand van zaken U wordt ongeveer na een maand door de afdeling Teleservice of de plaatselijke politiemedewerkers gebeld over de stand van zaken rond uw aangifte. U wordt dan ook gevraagd of u nog aanvullende informatie heeft. Het kan zo zijn dat u later nog iets te binnen schiet wat belangrijk kan zijn voor het onderzoek. Als het onderzoek tot aanhouding van een verdachte heeft geleid, draagt de politie de zaak over aan het Openbaar Ministerie, die de verdachte gaat vervolgen. Verdere informatie over uw zaak is vanaf dat moment opvraagbaar via het Slachtoffer Informatiepunt. Als er onvoldoende aanknopingspunten zijn om uw zaak op te lossen, sluit de politie het onderzoek af. Uw informatie wordt wel bewaard. Zodra er nieuwe feiten aan het licht komen, bekijkt de politie uw zaak opnieuw.

LOVERBOY Voor haar opleiding tot sociaal cultureel medewerker loopt Sara stage bij FactorG, een welzijnsorganisatie in Gouda en omstreken. Hier werkt ze vooral met allochtone jongeren. Met de kennis die ze door de cursus Politie voor Nieuwe Nederlanders heeft opgedaan, wil Sara allochtone jongeren duidelijk maken dat ze de politie in vertrouwen kunnen nemen.”Denk bijvoorbeeld maar aan een meisje die in handen van een loverboy is gevallen. Die zou ik nu zeker stimuleren om naar de politie te stappen en uitleggen dat er geen reden is om bang te zijn. Dat de politie juist zekerheid geeft, zodat je weet waar je staat.”

Coördinatoren criminaliteit van het team Leiden

Rechercheurs in Noordwijk

www.om.nl/slachtoffers

Politie Hollands Midden zet regelmatig het landelijke televisieprogramma Opsporing Verzocht, en het regionale televisieprogramma Team West in. Daarnaast wordt sinds juli 208 het YouTube kanaal van Politie Hollands Midden ingezet. Onder verantwoordelijkheid van hoofd korpsrecherche Arthur van Baaren en met toestemming van het Openbaar Ministerie wordt hiermee geprobeerd de pakkans van overvallers en inbrekers te vergroten. Hollands Midden koos voor YouTube om de jongere doelgroep te bereiken. Zij kijken veelal niet naar Opsporing Verzocht. Een grote doelgroep ‘hangt’ regelmatig op YouTube. Een goed bezocht videokanaal filmpjes. Door de opsporingsfilmpjes aan te bieden onder de slogan ‘Gesnapt’, probeert het korps de aandacht van de doelgroep te trekken. Abonnees van het YouTube kanaal van Politie Hollands Midden krijgen automatisch een melding als er een nieuw filmpje wordt geplaatst. Na het plaatsen van het eerste filmpje van een overval kreeg de politie een aantal tips binnen waarmee de dader kon worden aangehouden.


Nem@work van NEM Personeelsmagazine, 4 x per jaar, 32 pagina’s


NEM @ WORK

M A G A Z I N E V O O R M E D E W E R K E R S V A N N E M B . V. E N N E M S TA N D A R D F A S E L | A p R I L | N R 12 | 2 0 0 9

Jebel Ali ‘L’ II in

Booming Dubai

R A A j 0 8 M NE Interview:

Robert Kuipers in de tandartsstoel

Leo van Gemst aan het Leidse roer


Update van Verebus Engineering Magazine voor relaties van Verebus, art direction en vormgeving, 4 x per jaar, 12 pagina’s


UPDATE01 R E L A T I E M A G A Z I N E VA N V E R E B U S E N G I N E E R I N G N R 0 1 O K T O B E R 2 0 0 9

Asset management: wat is dat eigenlijk? 04 EfficiĂŤnt onderhoud bij Damen Shipyards 08

Handleiding voor mobiele hulppost 10

Inhoud Asset management leeft

04


Update van Verebus Engineering Magazine voor relaties van Verebus, art direction en vormgeving, 4 x per jaar, 12 pagina’s


B

innen Damen ontstond begin dit jaar de afdeling Services. De afdeling bedient door Damen geleverde schepen wereldwijd, met diensten zoals inbedrijfstelling, reparatie-, garantie- en onderhoudswerkzaamheden. Ook is de afdeling commercieel actief met de verkoop van reserveonderdelen, de levering van technische en nautische trainingen en de verkoop van allerhande equipment voor schepen, en aanverwante nietmaritieme zaken.

Efficiënte onderhoudsconcepten

Sander Alles van Damen Services:

“Op zoek naar verlaging van de total cost of ownership” Damen Shipyards Group heeft zich ontwikkeld van een enkele kleine scheepswerf in 1927 tot een groep van ruim dertig bedrijven actief in de scheepsbouw en daaraan gerelateerde industrieën wereldwijd. De range van schepen omvat nu onder meer sleepboten, geavanceerde werkschepen, snelle passagierschepen, patrouillevaartuigen, vrachtschepen, marineschepen en crew tenders.

Binnen de afdeling Services is Sander Alles de manager Maintenance & Spares. Intern denkt de afdeling mee met de verkooporganisatie over onderhoudsconcepten voor klanten. Ook het After Sales Archive wordt binnen de afdeling beheerd. Extern richt de afdeling Maintenance & Spares zich op het leveren van spare parts pakketten aan eigenaren van nieuwbouw schepen, zogenaamde ‘Initial Provisioning’. Verder voorziet ze in advies aan klanten op onderhoudsgebied en levert ze het ‘Planned/Preventive Maintenance System’ DAMOS. Sander Alles licht toe: “DAMOS is een softwarepakket dat klanten helpt hun geplande onderhoud zo efficiënt mogelijk uit te voeren. De software wordt door een externe leverancier gemaakt, maar Damen richt het volledig in, met alle onderhoud gevoelige componenten van het schip en het preventieve onderhoud hiervoor inclusief werkinstructies en benodigde onderdelen, voordat het aan de klant wordt geleverd. Gedeeltelijk maakt Damen hierbij gebruik van bij Verebus ingehuurde medewerkers. “Competente mensen die begrijpen hoe Damen Services de complexe materie uitgewerkt wil hebben”, aldus Sander. De klant kan direct met het systeem aan de slag en hoeft zich over de technische input geen zorgen te maken.”

Alle spare parts in een oogopslag Gevraagd naar innovaties vertelt Sander Alles dat er een pilot in voorbereiding is waarmee de klant zijn onderdelen via een web portal kan bestellen. “Daarbij kiest de klant eerst het schip waar hij

spare parts voor wil bestellen en vervolgens het systeem aan boord. Ieder spare part dat nu gewenst is stopt de klant in zijn winkelwagen. Hét grote voordeel voor de klant is dat deze via één kanaal zijn onderdelen kan aankopen, in plaats van dat hij 50 verschillende administratieve handelingen voor alle verschillende systemen per bestelronde moet uitvoeren. We gaan er naar toe dat we meer aansluiting zoeken met de engineering afdeling doordat we de ge-engineerde data aan DAMOS kunnen koppelen. Ooit krijgt de klant een 3D weergave van zijn schip in beeld en wandelt de klant daar virtueel doorheen om aan te geven van welke systemen hij welke spare parts nodig heeft. Ook kunnen we kleurcodes gaan aanbrengen waarbij de systemen die aan onderhoud toe zijn, rood oplichten. Dat is nu allemaal nog toekomstmuziek, maar is wel de richting waarin wij denken. Nog een voordeel – en sneller te realiseren - van meer aansluiting met de engineers, is dat wij vanuit de ervaring die wij opdoen met het onderhoud, nuttige feedback kunnen geven aan de engineers en de productgroepen. Het doel is nóg minder storingsgevoelig en nóg onderhoudsvriendelijker te engi-

Als je helpt de onderhoudskosten omlaag te brengen, heb je een tevreden klant De eerste kennismaking van Damen Services met Verebus was ondersteuning bij het inrichten van de DAMOS database voor klanten. Al snel bleek de technisch inhoudelijke kennis ook toepasbaar op projecten als het digitaliseren van het bouwnummerarchief en het produceren van ‘product manuals’. Dit zijn de beknopte scheepshandleidingen voor de crew waarmee een schip kan worden opgestart. “Verebus draagt bij aan het succes van Damen Services. Mede door de inzet van Verebus is Damen Services in staat onze klanten optimaal te ondersteunen met Services.”

neeren zodat we ook in de toekomst de beste kwaliteit kunnen leveren.”

Faciliteren en besparen Dit alles past bij de visie van Sander, die de klant van tegenwoordig steeds meer nadruk ziet leggen op het leveren van een dienst. Het in de vaart houden van een schip is niet meer de core business.“De klant ziet een schip als een middel om zijn dienst te verlenen. Zoals bijvoorbeeld een vervoersmaatschappij die ferry’s inzet. Zo’n bedrijf is ingericht om mensen te vervoeren. Die dienst is zijn business, niet het hebben van een schip. Met de techniek wil hij zo min mogelijk te maken hebben. Onze dienstverlening, DAMOS en onderhoudssupport in het bijzonder, helpt daar bij. Bovendien zijn klanten continu op zoek naar een verlaging van hun Total Cost of Ownership. Over de levensduur van een schip gezien, bedragen de onderhoudskosten grofweg 1/3 van het totaal. Dat is meer dan de aanschaf van het schip, dat nog geen kwart van de totale kosten uitmaakt. Als je de klant kunt helpen met het verder omlaag brengen van de onderhoudskosten, heb je een tevreden klant.” Geredeneerd vanuit de diensten die onze klanten moeten leveren, is ‘uptime’ ontzettend belangrijk. Het afsluiten van complete onderhoudscontracten is wat Sander Alles het liefste wil met de afdeling Services. “Dan kun je integraal aan de slag voor de klant: DAMOS, Training, Spare Parts of zelfs speciale projecten verzorgen zoals het bouwen van een eigen helling. Daar heeft de klant écht wat aan. Dan hoeven ze zich alleen maar op hun core business te richten en levert de toegenomen efficiëntie direct al een besparing op de total cost of ownership.” Onderdelen moeten zo snel mogelijk worden vervangen. “Met onze systemen kunnen we heel scherp een kritische voorraad op peil houden. Gaat er van een Damen schip, dat bij ons in onderhoud is, een schroef kapot, dan hoeft de klant geen 9 maanden te wachten op een nieuwe. Damen is groot geworden met standaardisatie. Schepen worden zoveel mogelijk in series geproduceerd of van elkaar afgeleid. De onderdelen zijn daarmee voor meerdere typen geschikt, en kunnen vaak uit voorraad worden geleverd. Dat scheelt enorm in de kosten.”

NR01OKT 09

UPDATE

09

AUGUSTUS • UPDATE: EVERKINETIQ INTERNATIONAL RICHT ZICH OP DECENTRALE DUURZAME ENERGIEOPLOSSINGEN. VEREBUS VERZORGT HANDLEIDINGEN VOOR WINDMOLENS • UPDATE: SAMEN MET RAIL INFRA SOLUTIONS BETREKT VEREBUS HAAR NIEUWE VESTIGING UTRECHT, AAN DE JUTFASEWEG • UPDATE: VEREBUS COMBINEERT

InnovaTÜV Wat speelt er aan nieuwe ontwikkelingen bij Verebus’ moederbedrijf TÜV NORD in Duitsland? Ditmaal aandacht voor een aantal activiteiten op het gebied van CO2 reductie. Eén van de focusgebieden van TÜV NORD.

Verebus organiseert workshops

treinbeveiliging Verebus organiseert een serie Workshops Treinbeveiliging voor ProRail. De workshops zijn een initiatief van Verebus en vielen bij ProRail direct in goede aarde. Verebus-adviseur Niels de Nies schreef het voorstel naar aanleiding van een constatering vanuit de railpraktijk.

NR 01 OKT 09

UPDATE

06

Het was een idee van sales manager Rob de Jongh, die vanuit Verebus bij de meeste treinbeveiligingsprojecten nauw betrokken is. Hij ervaart dat er bij nieuwe ProRail-ers geen gedetailleerde kennis is van treinbeveiliging. Dat is op zich natuurlijk niet vreemd. Treinbeveiliging is een specialisme en projectleiders hoeven niet op dat specialistische niveau te zijn ingewijd in de techniek. Maar wat daarmee gepaard gaat is dat ze daardoor ook vaak te weinig inzicht hebben in de complexiteit van beveiliging en de invloed die dat heeft op het gehele project.” Die complexiteit zorgt er namelijk voor, aldus Niels de Nies, dat treinbeveiliging bijna per definitie een bottleneck is in de railinfra projecten. De laatste stappen in een beveiligingsproject komen namelijk helemaal achteraan in een spoorvernieuwingsproject en het ontwerpprotocol laat geen ruimte voor tijdwinnende short cuts. Hij licht toe “Het proces van het ont-

werpen van een beveiligingsinstallatie ligt vast. Het is opgedeeld in fases en op vastgestelde momenten moet het ontwerp worden ‘gecollationeerd’. Dit betekent dat het hele ontwerp detail-voor-detail wordt nagelopen en wordt vrijgegeven voor de volgende fase. Alleen een ‘10’ is namelijk goed genoeg in treinbeveiligingsland. Uitloop in andere, eerdere projectfasen leidt dan ook direct tot knelpunten in het beveiligingsproject. Het gevolg is vaak onbegrip en een onnodig stroef verloop van het project. De oplossing die Verebus en ProRail samen gevonden hebben is

het ontwikkelen van een workshop waarbij de ProRail projectleiders op procesniveau kennis nemen van treinbeveiliging. De deelnemers worden door Verebus getoetst en gecertificeerd. Verebus organiseert de workshops, verzorgt het cursusmateriaal en geeft de trainingen. Als pilot staan er 10 workshops gepland voor dit najaar. “We gaan de projectleiders natuurlijk niet opleiden tot specialist, maar shoppen in de materie om dat wat van belang is voor de doorlooptijd van de projecten voor het voetlicht te krijgen. Het doel van de workshop is een breed inzicht te geven in de betekenis en de plaats van treinbeveiliging in een railinfra project. Treinbeveiliging krijgt daardoor in het project de plaats en de ruimte die het verdient. Dat maakt niet dat het niet langer een bottleneck is. Maar wel dat de deelnemers aan de workshop – in de woorden van Nout Verhoeven van ProRail – meer gevoel en aandacht voor de bottleneck krijgen.”

Denktank klimaatverandering In de strijd tegen klimaatverandering is TÜV NORD gevraagd deel te nemen aan een denktank voor het realiseren van CO2 filtering en opslag. De commissie brengt advies uit aan de

Raffinaderij-symposium: energiebesparing en bedrijfsveiligheid Op 30 september organiseerde TÜV NORD het tweede “Raffinaderij-symposium”. Het onderwerp was energiebesparing en bedrijfsveiligheid. Onder de aanwezigen waren vakspecialisten uit de raffinage, technische wetenschappers en overheden. Er werd onder andere gesproken over technische oplossingen, online monitoring van de energieprestaties, en regelgeving. TÜV NORD ondersteunt industriële complexen van planning en bouw, tot en met de ontmanteling met berekeningen, testen en adviesdiensten op het gebied van bijvoorbeeld monitoring en veiligheid.

Duitse minister van milieu. TÜV NORD adviseert over de ontwikkeling van de veiligheidseisen en daarmee samenhangende regelgeving van de opslaginstallaties en de pijpleidingen.

China is met een productie van 12 gigawatt een van de grootste windenergieproducenten ter wereld. De helft van de capaciteit is in 2008 gerealiseerd. TÜV NORD breidde haar activiteiten op het gebied van windenergie in China dan ook flink uit, en met succes. Er is veel vraag naar de knowhow van TÜV NORD op het gebied van energieberekeningen, inspecties en kwaliteitsadvies.

TÜV NORD OOK IN 2009 ‘TOPWERKGEVER VOOR INGENIEURS’ De Duitse Corporate Research Foundation kende TÜV NORD wederom het predicaat ‘Topwerkgever voor ingenieurs’ toe, na onderzoek onder de 300 belangrijkste Duitse technische organisaties. Het onderzoeksbureau keek naar aspecten als internationale mogelijkheden, arbeidsvoorwaarden, balans tussen werk en privé, ontwikkelings-

mogelijkheden, ondernemingsklimaat en – vandaag de dag niet onbelangrijkbedrijfszekerheid. Bestuursvoorzitter Guido Rettig verklaart erg blij te zijn met de vernieuwing van de status van Topwerkgever: “We zijn er trots op, en uiteindelijk profiteren onze klanten er ook van doordat we in staat zijn onze mede-

werkers tevreden en gemotiveerd te houden.” TÜV NORD is het moederbedrijf van Verebus Engineering en is met meer dan 8000 medewerkers actief in 70 landen. Ruim 6300 medewerkers hebben een technisch of natuurwetenschappelijke achtergrond.

VERSTORINGEN AMSTERDAM CS EN DEN HAAG CS’ IS AFGEROND. ADVIES AAN PRORAILTOP SPITST ZICH TOE OP MINIMALISEREN IMPACT, IN PLAATS VAN VOORKOMEN STORINGEN • UPDATE: VEREBUS VOOR DERDE JAAR HOOFDSPONSOR VAN INTRODUCTIEDAGEN HAAGSE HOGESCHOOL. HOOGTEPUNT: BIERKRATTENRACE OP 27

NR01OKT 09

UPDATE

07


Zabriski Media • Communicatie • Design Stationsweg 24 • 2312 AV Leiden 071 566 56 55 • hans@zabriski.nl • www.zabriski.nl

Zabriski Media magazines  
Zabriski Media magazines  

Zabriski Media brochure portfolio

Advertisement