Page 7

smer premikanja smer premikanja

Eden najbolj znanih stikov dveh plošč je prelom Sv. Andreja v Kaliforniji.

Zemljina vroča notranjost, ki ni pri miru, pa povzroča tudi njeno aktivnost (pravilneje geološko aktivnost). V notranjosti vre, na površju pa se ohlaja. Zato dejavniki, ki izvirajo iz notranjosti, Zemljo dvigujejo (napihu­ jejo, kot vzhaja kruh v pečici), dejavniki, ki delujejo na površju, pa Zemljo znižujejo (dež, veter, razpadanje kamnin in živega sveta). In kako »živ« je neživi del Zemlje, vsi dobro vemo. Spomnimo se samo na vulkanske iz­ bruhe, potrese, orkane, ledene zime, vroča poletja, nestanovitno vreme, poplave, suše itd. Vsega tega dogajanja Mars ali Luna nimata. Zemljina skorja litosfera zunanje jedro (tekoče)

di tekoče vode se je razvilo življenje. Zemlja pa ima ob toploti (energiji), ki jo dobi od Sonca, tudi svojo lastno toploto. »Sprav­ ljena« je v Zemljini notranjosti, v jedru, ki je izjemno vroče. Ta vročina seveda ogreva tudi druge Zemljine plasti in zato površina Zemlje ni ledeno mrzla, kot je na primer po­ vršina Marsa ali Lune.

plašč

notranje jedro (trdno)

Živahna Zemlja Zemljina skorja (zunanjost) se obnavlja. Obnavlja se pravzaprav celotna Zemlja. V enem od prejšnjih člankov, v članku o vulkanih, smo pisali tudi o tem, da je Zemlja sestavljena iz plasti. Malo ponovimo: zunanja plast, po­ vršje, strokovno ji pravimo skorja, je trdna in dokaj hladna, zato lahko na njej živimo. Plasti pod skorjo pa so vroče, bliže ko so središču, bolj vroče so. Obenem pa so tudi gibljive oziroma se premikajo (manj vroče plasti se spuščajo v globine, bolj vroče pa se dvigujejo proti površju). Površje je sestavljeno iz dvajsetih plošč, ki plavajo na vročih, tekočih notranjih pla­ steh. Celine, na katerih živimo, so deli teh plošč. Tako premikanje Zemlji­ ne notranjosti povzroča tudi premikanje plošč in celotnega površja. 17

moj planet  
moj planet  

moj planet 8 (april 2012), magazine fot kids, about nature, animals

Advertisement