Page 3

Nepogrešljive puščavske živali Čeprav si ljudje danes težko predstavljamo, da bi živeli brez avtomobi­ lov, v Sahari ni tako. Tamkajšnja ljudstva, ki žive v brezmejnih peščenih prostranstvih, so še vedno odvisna predvsem od kamel. Te potrpežlji­ ve živali že tisoče let potujejo po neusmiljeni sončni pripeki, se prebi­ jajo skozi peščene viharje in prenašajo težke tovore in ljudi. Ne motijo jih niti ostre, od vetra izglodane kamnite ploščadi niti težko prehodne peščene sipine. Znajo potrpeti brez vode in se zadovoljijo tudi s prgi­ ščem datljevih pečk ali prosa. Za ljudi so nepogrešljive, saj jim da­ jejo meso, maščobo, mleko in volno. Njihovi iztrebki pa so odlič­ no kurivo za ognjišča. Čeprav veljajo kamele za zelo nežne, občutljive in plašne živali, so lahko tudi neverjetno trmaste, včasih celo zlobne.

Prilagojene na težke razmere Telo imajo prekrito z gostim kožuhom, ki jih ščiti pred dnevno pripeko in nočnim mrazom. Kadar se jim telo zara­ di vročine le preveč izsuši, jim pomagajo preživeti drugače oblikovane rdeče krvničke. Te so ovalne oblike, da lahko po­ tujejo po žilah, tudi ko je kri zaradi izsušitve celotnega telesa zgoščena. Nenavadno dolge trepalnice in bogat solzni vir jim za­ varujejo oči, kadar jih preseneti puščavski vihar. Takrat tudi trdno za­ prejo nosnice. Na dolgem in tankem vratu imajo razmeroma majhno glavo s preklano zgornjo ustnico. Z mehkimi ustnicami znajo spretno otipati bodeče trnove veje trdih puščavskih grmov, ki jih potem spret­ no zmeljejo z močnimi zobmi. V svojem velikem vampu imajo okrog 800 velikih zbiralnih prekatov, v katere shranjujejo vodo in hrano. Na hrbtu imajo eno ali dve grbi, ki po obilni paši postane trda in napeta. V grbe shranjujejo rezervno maščobo. Čeprav so kamele parkljarji, ne stopajo po parkljih, ampak po spodnji strani dveh prstov, ki sta podlo­ žena z debelo blazinico.

5

moj planet  

moj planet 8 (april 2012), magazine fot kids, about nature, animals

moj planet  

moj planet 8 (april 2012), magazine fot kids, about nature, animals

Advertisement