Page 1

LAAT DE ZSV NIET ZAKKEN Een informatieve brochure omtrent het funderingsherstel van Parkstraat 12


INTRODUCTIE

ZAANSE STUDENTEN VERENIGING

*Aangeshoten wild sinds 1949*

Zeer gewaardeerde reünist der ZSV, Voor u ligt de brochure ‘Laat de ZSV niet zakken!’ Middels deze brochure willen wij u graag op de hoogte brengen van onze problemen omtrent de fundering van onze sociëteit gevestigd op Parkstraat 12 te Zaandam. Deze brochure is tevens een vervanging van de reguliere reünistenbrief en ook in de toekomst zullen wij u meer uitgebreid informeren over het wel en wee van onze geliefde vereniging. Het afgelopen jaar is voor de studentenvereniging een turbulent jaar geweest. Zoals u vorig jaar in de reünistenbrief al heeft kunnen lezen, komt ons pand in aanmerking voor funderingsherstel. Hoewel het herstel vorig jaar nog ver weg leek, is de noodzakelijkheid van dit herstel nu spoedig aan het naderen. In een samenwerking met woningcorporatie ZVH en Fugro is de fundering onderzocht. Uit het rapport blijkt een actieve verzakking aanwezig te zijn en hierdoor is baat bij snel handelen. Het verenigings- en stichtingsbestuur heeft de handen in elkaar gevouwen en het afgelopen jaar een zogenoemde ‘funderingscommissie’ opgesteld. Hierin zijn alle bestuursleden opgenomen, maar tevens actieve leden van de vereniging die zich betrokken voelen bij het probleem en die zich graag willen inzetten voor het verhelpen hiervan. Tijdens diverse vergaderingen binnen deze commissie zijn verscheidene plannen opgesteld, waarvan een aantal verder aan u wordt toegelicht in deze brochure. Naast een toelichting op het probleem, willen wij u ook graag herinneren aan het belang van de Zaanse Studentenvereniging. De ZSV is nog altijd de enige studentenvereniging in Zaandam en bestaat inmiddels bijna 63 jaar. Wij van de vereniging zien de ZSV als een toevoeging op het culturele aanbod voor jongeren binnen de Zaanstreek. De sociëteit kan inmiddels worden omschreven als een podium voor beginnende artiesten, een studentenkroeg voor doorzakkers en een debatcafé voor politiek geïnteresseerden. Middels foto’s, krantenknipsels en interviews trachten wij dit culturele belang nog eens duidelijk naar voren brengen. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u de Zaanse Studenten in welke vorm dan ook de komende jaren bij wilt blijven staan, en in het bijzonder bij de strijd waarin wij proberen de benodigde financiën in te zamelen om onze fundering te herstellen. Met vriendelijke groet, De Zaanse Studenten

Zorgvuldig samengesteld en aan u aangeboden door het bestuur van 2011/2012: Sjoerd Wieten (Praeses) - Mariëtte Loef (Questor) - Sander Liem (Ab Actis) - Kees de Boer - Simone Mostard Eveline Kelderman - Olaf van Waart - Rosa Stikkelman

1


RIJKDOM DER ZSV De Sociëteit der Zaanse Studenten is een plek die al ruim 40 jaar de mogelijkheden en ruimte biedt voor initiatievenvan in alle soorten en maten. Het is DE plek voor jongeren en studenten om evenementen te organiseren die nergens anders in de Zaanstreek plaats zouden kunnen vinden. Vind maar eens een kroeg die een willekeurige student een groots feest laat organiseren.

Cultuur - Bij een aantal evenementen ligt de focus op

jong talent. Zo worden er regelmatig jamsessies en poëzieavonden georganiseerd, maar ook bestaande jonge Zaanse bandjes krijgen de ruimte om op ons podium op te treden. Hier komen veel jonge creatievellingen op

af om samen muziek te maken of te poëtiseren.

De studentensociëteit is een unieke locatie binnen de Zaanstreek waar al deze initiatieven plaats kunnen vinden en met uw steun ook in de toekomst nog lang kunnen plaatsvinden.

Politiek - Hoewel er vaak wordt gezegd dat er in een

kroeg niet gepraat mag worden over politieke zaken, hebben wij deze ongeschreven regel verbroken. Tijdens de afgelopen verkiezingen is er een debatavond georganiseerd waarbij wij de leden van de bekendere partijen hebben uitgenodigd te reageren op een aantal stellingen. De meeste stellingen hadden uiteraard betrekking op studentenkwesties. Na afloop van het succesvolle debat hebben we met alle partijleden als echte studenten geborreld. Avonden als deze verrijken

onze cultuur, verruimen onze ideeën en dragen bovendien bij aan een grotere betrokkenheid van jongeren/studenten bij zowel de landelijke als regionale politiek.

Een impressie van de eerste debatavond in de sociëteit. De aanwezigen: Iman Ghazi (D’66), Jaap de Wit (GroenLinks), Songul Mutluer (PvdA) en René de Heer (VVD).

2


LEDEN AAN HET WOORD

ZAANSE STUDENTEN VERENIGING

*Aangeshoten wild sinds 1949*

Thomas Romeijn (30 jr.) maakte kennis met de Zaanse Studentenvereniging toen deze net in verbouwing wilde gaan. Wij hebben Thomas gevraagd een stukje te schrijven voor deze brochure. Hieronder vertelt hij over zijn persoonlijke herinneringen aan de Zaanse Studentenvereniging. Eind 2010 is hij samen met zijn vriendin, Femke Bethlehem (tevens erelid), geëmigreerd naar het zonnige Australië. Zijn betrokkenheid blijft echter ongekend en wij hebben nog regelmatig contact in verband met het funderingsherstel.

Thomas - Ik kwam bij de studentenvereniging

toen mijn voorgangers net een grote update van de studentenkroeg voor ogen hadden. Veel werk en prima over te laten aan de verse jonge leden. Zoals menigeen wel kan voorstellen waren de sloopwerkzaamheden gecombineerd met een voorraad drank die er ook ‘opgeruimd’ moest, een prachtige episode in mijn tijd bij de ZSV. Met een stel vrienden de hamer door de tent zwaaien en dan nog een drankje achteraf in de zon; heerlijk. Echter, vooral het opbouwen van een nieuwe plek om als studerende Zaankanters bij elkaar te komen staat mij bij als een geweldige tijd. Onder het motto: “Beter

hier oefenen dan in je eigen koophuis”

heb ik en mijn mede ZSVers eigenhandig een prachtige sociëteit uit de grond gestampt. Denk hierbij aan het bouwen van een podium, schilderen, verlichting aansluiten, nog meer schilderen en mijn persoonlijke kindje: een zelfgebouwde bar installeren.

tent gestoken hebben is amper te tellen en het mooiste van alles; we vonden het nog prachtig om te doen ook! Dus ik zal zeker de ZSV gaan steunen nu er opnieuw een stevige uitdaging voor een nieuwe groep mensen ligt. Met een beetje mazzel vormt deze lastige opgave voor de huidige leden de basis van een paar fantastische herinneringen. PS: Voorzichtig met m’n barretje!

De grootste les die ik uit deze tijd heb meegenomen is dat een gedeelde passie het beste in mensen naar boven kan halen. De hoeveelheid tijd en moeite die wij in die 3


HET PROBLEEM Funderingsonderzoek

-

De Zaanse Studenten Vereniging beschikt sinds 6 april 1968 over een eigen pand voor studentenhuisvesting en sociëteit, Parkstraat 12 te Zaandam. In augustus 2003 werd dit uitgebreid met studentenhuisvesting in het pand ernaast in samenwerking met de woningbouwvereniging ZVH welke eigenaar is van dit pand. Deze twee panden zijn van origine een bouweenheid waarbij de fundering gedeeld wordt. Helaas is in het afgelopen jaar naar aanleiding van een onderzoek van Fugro, in opdracht van ZVH, vastgesteld dat de fundering van het geheel helaas spoedig hersteld moet worden.

Zaanse Studenten en woningcorporatie ZVH - Vanwege de

gedeelde fundering is samenwerking tussen de vereniging en de woningbouwvereniging een vereiste in de nodige verbouwing. Om aan ons aandeel van deze samenwerking te voldoen dienen wij de financiering van de kosten voor herstel van Parkstraat 12, welke volgende de meest recente offerte € 50.000,00 zullen bedragen, op orde te hebben. ZVH heeft ons een rentevrije lening van € 25.000,00 aangeboden, met als voorwaarde terugbetaling binnen een periode van tien jaar gecombineerd met een verleninging van het huurcontract van het studentenhuis over diezelfde periode. Na diverse berekeningen hebben wij kunnen concluderen dat deze lening door de vereniging, sociëteit en de bewoners van het naastgelegen studentenhuis te dragen is. Echter, er blijft nog een bedrag van € 25.000,00 openstaan voor de andere helft van de financiering. Het sluiten van nog een dergelijke lening is niet gewenst, daar uit dezelfde berekeningen blijkt dat de vereniging de maandlasten in dat geval niet meer zou kunnen dragen. Wij proberen dit gedeelte dan ook op een andere manier te verkrijgen. Hoewel wij dankzij de bijdragen van onze leden en reünisten elk boekjaar weer met succes weten af te ronden, hebben wij deze steun het komende jaar bijzonder hard nodig

4


DE OPLOSSING De reünistenbijdrage - Zoals bij u wellicht

inmiddels welbekend is, vragen wij namens de vereniging jaarlijks een bijdrage van onze reünisten. Dankzij uw bijdrage is het voor ons tot op heden altijd mogelijk geweest ons pand en de sociëteit te behouden en regelmatig activiteiten en evenementen te organiseren. Zonder uw bijdrage

had de Zaanse Studentenvereniging wellicht niet al ruim 62 jaar bestaan! Wij willen u dan ook hartelijk danken voor uw steun door de jaren heen.

De kosten van herfundering liggen hoog en met de gebruikelijke jaarlijkse inkomsten en de omzet van de sociëteit redden wij het gewoonweg niet om dit grote bedrag neer te tellen. Wij vragen u daarom om een extra bijdrage voor de herfundering. Het bedrag dat u wilt schenken voor herfundering kunt u overmaken op het gebruikelijke rekeningnummer 652266 (ING) t.n.v. Zaanse Studenten Vereniging. Wij hopen middels de reünistenbijdragen minimaal 20 % van de herfunderingskosten te kunnen dekken, zie onder staande grafiek.

De Club van 100 - Uiteraard bent u vrij in het bedrag dat u voor de herfundering wilt

ZAANSE STUDENTEN VERENIGING

*Aangeshoten wild sinds 1949*

doneren. Echter, indien u een donatie doet van € 100,00 wordt u lid van de Club van 100 en daar zijn leuke extraatjes aan verbonden. De Club van 100 zal worden vereeuwigd in een stijlvol goudkleurig plaquette welke een ereplaats krijgt aan de muur van de vernieuwde sociëteit. Deze plaquette met de namen van alle deelnemers van de Club van 100 zal bij de heropening van de sociëteit onthuld worden. Wij nodigen u dan ook van harte uit om bij deze onthulling aanwezig te zijn. De heropening zal worden gevierd middels een picknick met barbecue in het Volkspark in de Parkstraat, een rondleiding door de sociëteit en het aangrenzende studentenhuis met afsluitend een borrel. De officiële uitnodiging ontvangt u in het nieuwe jaar per post, zodra de datum van heropening bij ons bekend is.

Sponsoring - Naast deze brochure voor

al onze reünisten, is er tevens een brochure ontwikkeld voor mogelijke sponsoren (bedrijven). Er is een goed plan van aanpak opgesteld en wij vestigen onze hoop erop dat middels de bijdragen van diverse sponsoren 30 % van het benodigde totaalbedrag wordt ingezameld.

De Zaanse Studentenvereniging -

Naast bovengenoemde initiatieven, heeft de vereniging zelf ook een aantal manieren gevonden om geld te besparen én in te zamelen. Lees hier meer over op de volgende pagina.

5


BESTUURSPERIODE 2010/2011 Het afgelopen jaar heeft het verenigingsbestuur zich niet alleen gericht op de financiering van het funderingsherstel. Uiteraard is het van belang dat ondanks onze problemen, de sociëteit nog altijd onderdak biedt voor leuke activiteiten en evenementen. Eén van onze doelen dit jaar is het vergroten van onze naamsbekendheid geweest. Hieronder noemen wij een aantal zaken die hieraan hebben bijgedragen:

Facebook - Sinds begin dit jaar is de Zaanse Studentenvereniging te vinden op Facebook. Voor wie hier nog niet zo in thuis is: Facebook is een sociale netwerksite en brengt mensen met elkaar in contact.

Middels deze website is het voor ons een stuk eenvoudiger geworden om jongeren en studenten uit de Zaanstreek te benaderen en uit te nodigen in onze sociëteit. Inmiddels hebben al 224 geïnteresseerden zich aangemeld op onze Facebook-pagina. Zij krijgen automatisch bericht over komende activiteiten en evenementen.

Website - De definitieve website is

inmiddels grotendeels ontworpen en op een aantal aanpassingen na gereed om online te worden geplaatst. Dit boekjaar hebben wij een simpele website het leven in geroepen als tijdelijke vervanging van de verouderde website. Hoewel er op de tijdelijke website minder informatie te vinden is, dan op de nieuwe webpagina te vinden zal zijn, hebben wij al veel positieve reacties gehad. Bovendien wordt de vereniging nu vaker benadered voor het afhuren van onze sociëteit, veelal door mensen van buiten de vereniging.

Zaankanter.nl

-

Veel evenementen worden sinds kort ook aangekondigd in de online-versie van De Zaankanter. In de 6

toekomst zullen wij alle evenementen die potentiële leden kunnen aantrekken hierop blijven plaatsen.

Financiële maatregelen - Daarnaast

hebben wij zoals eerder genoemd in deze brochure een aantal maatregelen getroffen om de winst van de bar te verhogen. Allereerst zijn wij overgestapt naar een andere leverancier met als gevolg lagere inkoopkosten. Verder hebben wij contact opgenomen met Buma/Sena (service centrum auteurs- en naburige rechten). Wij stonden daar nog geregistreerd als horecagelegenheid en moesten daarom jaarlijks hoge kosten betalen voor het draaien van muziek in de sociëteit. Inmiddels is dit gecorrigeerd naar clubhuis en de facturen zijn gecrediteerd. Dankzij deze maatregelen is het nu voor ons mogelijk de lening van ZVH, in samenwerking met de bewoners, te dragen.


BESTUURSPERIODE 2010/2011 Transformatie sociëteit - De inrichting

van de sociëteit was inmiddels sterk verouderd. De kleuren pasten niet meer bij de vereniging en de verf bladderde letterlijk af. Het werd tijd voor een moderne en smaakvolle aankleding met frisse kleuren. Om die reden, en om de sociëteit ook te kunnen verhuren aan andere doelgroepen dan jongeren en studenten, hebben wij deze zomer de soos een geheel eigentijdse uitstraling gegeven, slechts met behulp van drie potten verf, wat schuurpapier, een aantal rollers en kwasten en de inzet van

ZAANSE STUDENTEN VERENIGING

*Aangeshoten wild sinds 1949*

een paar enthousiaste leden. De nieuwe kleuren geven meer rust in de soos en zorgen voor een gezellige sfeer. De ‘rommeligheid’ van de oude soos is verdwenen, maar er is ruimte gelaten voor het ophangen van nieuwe posters, aankondigingen, prullaria, e.d. Het meubilair was nog in prima staat, dus ook daarvan is slechts de kleur aangepast, met een verbluffend eindresultaat.

7


BESTUURSPERIODE 2011/2012 Uiteraard zullen wij ons deze bestuursperiode wederom richten op het funderingsherstel. De voorlopige planning voor het hestel staat nu op maart 2012. Voor deze periode zullen wij trachten het bedrag van € 25.000,00 binnen te halen. Hoewel het funderingsherstel momenteel bij ons de prioriteit heeft, zullen wij ons tevens op een aantal andere zaken richten, waaronder het behoudt van de binding van de leden met de ZSV. Tijdens het geplande funderingsherstel zal de sociëteit voor drie tot maanden gesloten zijn. Dit betekent naast het feit dat de bar geen omzet maakt, dat de leden geen plek hebben om bijeen te komen. Om die reden hebben wij bedacht in deze periode leuke activiteiten en evenementen te organiseren buiten de sociëteit. Middels een kleine bijdrage van de deelnemende leden, proberen wij de inkomstenderving enigszins te beperken.

Nauwer samenwerkingsverband stichting en vereniging - Sinds blijkt dat

het funderingsherstel noodzakelijk is, zijn het stichtingsbestuur en het verenigingbestuur een samenwerkingsverband aangegaan in de zogenoemde funderingscommissie. Dit samenwerkingsverband is zeer positief gebleken. In de toekomst willen wij dit bevorderen, door naast de eigen bestuursvergaderingen ook vergaderingen in te plannen met beide bestuursvormen. Op die manier zijn zowel stichting als vereniging op de hoogte van alle lopende zaken binnen de beide besturen en kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd. Afbeelding rechtsonder: Achterin v.l.n.r.: Kees de Boer, Mariëtte Loef en Sjoerd Wieten (praeses). Voorin: Rosa Stikkelman en Olaf van Waart (stichtingsbestuur)

8

Bestuurswijziging

-

Op 16 oktober 2011 is een nieuw boekjaar begonnen en daarmee ook een nieuwe bestuursperiode. Olaf van Waart en Rosa Stikkelman hebben het verenigingsbestuur verlaten om het stichtingsbestuur op zich te nemen. Mariëtte Loef en Sjoerd Wieten zijn in het verenigingsbestuur gebleven. Sander Liem is inmiddels ruim vijf jaar betrokken bij de vereniging en heeft besloten het verenigingsbestuur te verlaten om de nieuwe generatie meer ruimte te geven, maar zal het bestuur met zijn ervaring blijven ondersteunen waar nodig. Kees de Boer was al enigszins onofficieel actief als verantwoordelijke voor de promotie en tijdens de afgelopen Algemene Vergadering is zijn positie binnen het verenigings-bestuur officieel. Simone Mostard en Eveline Kelderman zijn onze laatste aanwinsten en delen samen de verantwoordelijkheid voor de organisatie van feesten en de bardiensten. Links: Eveline Kelderman Rechts: Simone Mostard


BENEFIET

ZAANSE STUDENTEN VERENIGING

*Aangeshoten wild sinds 1949*

Benefietconcert

zaterdag 29 oktober 2011 Op zaterdag 29 oktober jl. heeft de vereniging op een feestelijke manier het eerste gedeelte van de benodigde financiën binnen weten te halen middels een heus benefietconcert. Het evenement is groots aangekondigd in de krant en op Facebook. Wegens de grote drukte is de achteruin bij het evenement betrokken en hier werd een ware lounge-hoek gecreëerd. Drie jonge Zaanse bands hebben de muziek verzorgd, namelijk: The Mieters, The Curtains en Danny Loef & Mari-lou. De winst van de gehele avond is op de spaarrekening van de funderingscommissie bijgeschreven. De stand staat momenteel op een kleine € 1.000,-.

Dies Natalis

zaterdag 24 maart 2012 De Zaanse Studentenvereniging viert op zaterdag 24 maart 2012 haar 63e verjaardag en u bent van harte uitgenodigd om deze dag bij te wonen. Kom borrelen met oud-ZSV’ers en steek de nieuwe generatie ZSV een hart onder de riem. In de sociëteit hangt een tijdlijn: zorg dat deze hier niet eindigt! Graag nodigen wij u uit op zaterdag 24 maart 2012 voor onze 63e Dies Natalis. Programma 63e Dies Natalis Zaterdag 24 maart 2012 14.00 uur Taart met koffie 15.00 uur Tour de ZSV (sociëteit en naastgelegen studentenhuis 17.00 uur Borrel met warme hapjes 21.00 uur Diverse optredens van jong Zaans talent

9


ZAANSE STUDENTEN VERENIGING

CONTACT / WEBSITE

*Aangeshoten wild sinds 1949*

www.zaansestudenten.nl Op onze webpagina wordt een zogenoemde geldmeter getoond. Kijk op onze website voor de actuele stand van zaken.

Contact Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brochure? Stuur dan uw bericht per e-mail naar bestuur@zaansestudenten.nl of per brief naar Zaanse Studentenvereniging Parkstraat 10 (correspondentieadres) 1506 WD ZAANDAM

Laat de ZSV niet zakken!  

Brochure ter informatie over het funderingsprobleem van de Augias, Societeit der Zaanse Studenten Vereniging