Page 1

Dzieje siÄ™!


Koncepcja, tekst, skład, korekta: Marta Kryś

O projekcie: https://myikultura.home.blog/ https://issuu.com/zaangazowani https://www.facebook.com/ProjektZaangazowani/?modal=admin_todo_tour

Gliwice 2019

Publikacja dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0

inspiracje / wiedza

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2


W przeprowadzonym w ramach projektu badaniu w pytaniu o utrudnienia w korzystaniu z oferty kulturalnej trzecią najczęściej wskazywaną przez niepełnosprawnych okolicznością był brak wiedzy o wydarzeniach, które odbywają się w okolicy. Kolejną liczbę wskazań uzyskała odpowiedź dotycząca braku informacji, czy dane wydarzenie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wobec powszechności posiadania urządzeń mobilnych oraz internetu (82 % mieszkańców Polski ma dostęp do internetu1) wydaje się, że dosyć prosto uzyskać dostęp do informacji. Jest to jednak pozornie łatwe. Odszukanie zapytania na konkretne pytanie oraz ocena wiarygodności informacji są umiejętnościami, które ciągle wymagają doskonalenia. Pozostawiając jednak problem właściwej edukacji informatycznej czy medialnej na boku, postarajmy się wyposażyć potencjalnych odbiorców kulturalnych inicjatyw w wiedzę ułatwiającą odnalezienie informacji.

1

Wg Forbes. Dostęp online: https://www.forbes.pl/gospodarka/spoleczenstwoinformacyjne-ilu-polakow-ma-smartfony-i-dostep-do-internetu/9l39ph4 [3.07.2019 r.]. W artykule podano także statystyki dotyczące smartfonów: Dane GUS pokazują też, jak szybko przybywa posiadaczy smartfonów.

W 2014 r. miał je co czwarty Polak. Trzy lata później – prawie 60 proc. Urządzenia te upodobali sobie szczególnie młodzi (16-24 lata) – w tej grupie ma go ponad 9 na 10 badanych. Wśród seniorów odsetek korzystających ze smartfonów wzrósł w trzy lata pięciokrotnie – z 3 do prawie 15 proc.

inspiracje / wiedza

Dzieje się!

3


do internetu (laptop, tablet lub smartfon). Uczestnicy mogą także skorzystać z własnych urządzeń.

Skąd wiedzieć, jakie koncerty odbędą się w najbliższym miesiącu? Czy w teatrze zdarzają się promocje? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź. Wystarczy tylko dobrze poszukać.

45 MINUT 12 – 20 OSÓB CELE

Uczestnicy wiedzą, gdzie szukać informacji o wydarzeniach kulturalnych.

CO PRZYGOTOWAĆ WCZEŚNIEJ?

  

Podczas spotkania będziemy pracować w czterech grupach – warto, by dla każdej był przygotowany stół oraz tyle krzeseł, ile osób będzie liczyć grupa. 4 duże arkusze papieru – co najmniej w formacie A2; 4 markery. Papierowe wydania lokalnej prasy lub innych periodyków, zawierających informacje o wydarzeniach kulturalnych. 2 dowolne urządzenia mobilne z dostępem

Ulotki, afisze teatralne, plakaty, repertuary – wszelkie papierowe źródła informacji o wydarzeniach, które uda nam się zgromadzić.

PRZEBIEG SPOTKANIA 1. Wprowadzenie do tematu zajęć – prowadzący przedstawia temat oraz cel spotkania. Jeśli uczestnicy się nie znają, należy zadbać, aby każdy mógł się przedstawić. Uczestnicy mogą także, podczas przedstawiania się, odpowiedzieć na jedno pytanie dotyczące ich zainteresowań w obszarze kultury albo ostatnich doświadczeń związanych z uczestniczeniem w wydarzeniach kulturalnych. 2. Prowadzący dzieli uczestników na 4 grupy. Grupy siadają przy stołach. Każda otrzymuje arkusz papieru i marker oraz dodatkowe materiały: 

Grupa nr 1: papierowe wydania lokalnej prasy

Grupa nr 2: urządzenie mobilne – strony www instytucji kultury

Grupa nr 3: urządzenie mobilne – portale informacyjne, strony urzędów, strony typu „Co, gdzie,

scenariusz

Dzieje się!

4


Grupa nr 4: przygotowane wcześniej materiały informacyjne (ulotki, repertuary, plakaty etc.)

3. Ćwiczenie nr 1. Prosimy każdą z grup o przedzielenie arkusza papieru poziomą linią na pół. Informujemy uczestników, że ich celem jest odnalezienie w danym źródle informacji o wydarzeniach kulturalnych na najbliższy miesiąc. Czas na wykonanie ćwiczenia w grupach: 10 minut. Wydarzenia i ich daty grupy odnotowują w górnej części arkusza. Po zakończeniu czasu prowadzący porównuje informacje zgromadzone przez grupy. Warto odnotować wszystkie powtarzające się wyniki oraz te, które wystąpią tylko w jednej grupie. 4. Ćwiczenie nr 2. Każda z grup przegląda materiały i wynotowuje, jakiego rodzaju informacji one dostarczają, a jakich – z ich punktu widzenia – brakuje. Spostrzeżenia grupy odnotowują w dolnej części arkusza. Grupy powinny zwrócić uwagę na repertuary i kalendarze, cenniki, różnego rodzaju promocje (np. dni z bezpłatnym wstępem albo ulgi przysługujące podczas zakupu biletów), możliwości otrzymywania powiadomień czy newsletterów. Następnie prowadzący przekazuje kolejno głos członkom poszczególnych grup – źródła informacji są prezentowane wszystkim uczestnikom, grupy sygnalizują ewentualne trudności (np. brak informacji o

udogodnieniach). Ćwiczenie powinno trwać ok. 15 minut. 5. Wszyscy uczestnicy pracują wspólnie. Prowadzący zaprasza do „burzy mózgów”. Stawia pytanie: „Gdzie jeszcze można znaleźć informacje o wydarzeniach? Jak dowiedzieć się o dostępność dla niepełnosprawnych?”. Ta część powinna trwać ok. 10 minut. 6. Jako podsumowanie spotkania można przekazać uczestnikom kilka dobrych rad:

Zapisz się na newslettery instytucji kultury i organizacji kulturalnych działających w twojej okolicy.

Jeśli nie jesteś czegoś pewien, po prostu zadzwoń. Nie należy bać się pytać.

Wiele informacji o tym, co dzieje się w miejscowości, gromadzą często lokalne portale (często oficjalne strony miast, gmin etc.). Na takich stronach można znaleźć kalendarze wydarzeń, np. na stronie Miasta Gliwice: https://kultura.gliwice.eu/. Warto zaglądać w takie miejsca.

Niektóre instytucje oferują możliwość otrzymywania powiadomień sms. To ciekawa forma promocji wydarzeń.

scenariusz

kiedy?”

5


O lokalnych wydarzeniach można się często dowiedzieć… w punkcie informacji turystycznej. Tam również warto zajrzeć.

scenariusz

Zdjęcie na pierwszej stronie zostało wykonane podczas jednego z wydarzeń realizowanego w ramach projektu.

6

Profile for Zaangażowani

Dzieje się!  

W przeprowadzonym w ramach projektu badaniu w pytaniu o utrudnienia w korzystaniu z oferty kulturalnej trzecią najczęściej wskazywaną przez...

Dzieje się!  

W przeprowadzonym w ramach projektu badaniu w pytaniu o utrudnienia w korzystaniu z oferty kulturalnej trzecią najczęściej wskazywaną przez...

Advertisement