Page 1

Zaanbusiness hét businessmagazine van de Zaanstreek |   www.zaanbusiness.nl jaargang 18, editie 131 - 2014

Aanstaande gemeenteraadsverkiezingen:

Wat wordt de politieke agenda tot 2018? Website Zaanbusiness volledig vernieuwd Unieke on- en offline mogelijkheden

KVO ster uitgereikt tijdens nieuwjaars­receptie Zaandelta Voor de vierde keer behaald

officiële mediapartner van:


De Rabo Beleggen App.

Direct inzicht in uw portefeuille.

Vandaag bankieren zoals morgen. De Rabo Beleggen App is al populair bij vele beleggers van de Rabobank. Want hij biedt waar en wanneer u wilt direct inzicht in uw beleggingsportefeuille. U kunt er zelfs orders mee plaatsen en lopende orders mee bekijken.

Download de app gratis via rabobank.nl/beleggenapp Samen sterker


voorwoord

Nieuw(s) Het nieuwe jaar is bijna een maand oud als ik dit voorwoord schrijf. En als de voortekenen mij niet bedriegen, belooft het een mooi jaar te worden. Na een rustige start en de vele nieuwjaarsrecepties is inmiddels de hectiek weer terug en draait alles hier weer op volle toeren. Van mijn voornemen om te gaan sporten is al niet veel meer over, het schiet er gewoon bij in. Blijft lastig om dat allemaal te combineren.

Een nieuw jaar met nieuwe kansen. De teller staat weer op nul. Ook politiek gezien wordt dit een nieuw jaar. Nieuw in de zin dat we na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe raad en een nieuw college zullen hebben. Ik durf me niet te wagen aan een voorspelling. Maar met zoveel partijen zal het er niet makkelijker op worden. Het rommelt bij de ene partij en bij de ander splitst de fractie zich. In deze editie wordt het de partijen in ieder geval wel duidelijk wat voor de ondernemers belangrijke punten zijn. Ook de website van Zaanbusiness is nieuw. Ik raad u aan om eens een kijkje te nemen op www.zaanbusiness.nl. De buitenkant is opgefrist en er is meer ruimte voor nieuws. Maar onder de motorkap is heel veel veranderd. Eigenlijk is er een complete nieuwe motor ingehangen. Met heel veel voordelen ten opzichte van de oude. Zo is de site nu op elk device goed zichtbaar, of het nu op uw smartphone, tablet of desktop is. Ook zijn de advertentiemogelijkheden sterk toegenomen.

Zo kunnen we nu een unieke combinatie van on- en offline communicatie aanbieden. Voor meer info neem gerust contact met mij op. Ook het Zaanbusiness team van de Golfcompetitie is nieuw. Na het afscheid van Jaap Pameijer en Piet Onrust is er waardige opvolging gevonden in de personen van Theo Willems, Ton Komen, Wim Boekel en Els Springveld. Met ondersteuning van Ellen Zwart staat er een daadkrachtig team klaar dat de competitie verder zal brengen in de vaart der volkeren. De inschrijving is weer geopend en de ervaring leert dat als je mee wilt doen, je er snel bij moet zijn. Tot slot een oproep! Heeft u nieuws over uw onderneming en wilt dat geplaatst zien in ons magazine of op onze website? Mail het ons op redactie@zaanbusiness.nl

Marco Bleeker

Zaanbusiness, hĂŠt businessmagazine van de Zaanstreek

februari 2014 • pagina 3


nr 131 - februari 2014 Volg ons ook op: www.facebook.com/zaanbusiness

www..linkedin.com/in/zaanbusiness

www.twitter.com/zaanbusiness

Aanstaande gemeenteraadsverkiezingen belangrijk voor ondernemers:

Wat wordt de politieke agenda tot 2018? Op 19 maart a.s. vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats voor de periode 2014 - 2018. Een belangrijk moment voor de Zaanse ondernemers. Want welke lokale politici gaan de stad besturen en wat wordt hun beleid?

/// verder in deze editie pagina 15

'Werken met Joost bevalt goed'

pagina 19

Verlies uit de onderneming

pagina 22

Succes Schoonmaak en Hazet verlengen samenwerking

pagina 24

Wijn-ijscombinaties

pagina 27

Automarkt is een fiscaal gestuurde markt

pagina 4 • februari 2014

www.zaanbusiness.nl


inhoud Swingend netwerken op de green

colofon Uitgever IN DE VINGERS Media B.V. Dorpsstraat 1068a 1566 JM Assendelft Tel 075-6428114 www.indevingers.nl

Vormgeving IN DE VINGERS Reclame B.V. Dorpsstraat 1068a 1566 JM Assendelft Tel 075-6428114 www.indevingers.nl

Redactie IN DE VINGERS media B.V. Heeft u ook iets te melden?

Zoekt u als ondernemer netwerkmogelijkheden in de Zaanstreek en houdt u tevens van een balletje slaan? Dan is de Zaanbusiness bedrijvengolfcompetitie, die dit jaar voor de zesde keer wordt georganiseerd, iets voor u. Inschrijving is inmiddels mogelijk via: www.zaanbusiness.nl.

Mail naar redactie@zaanbusiness.nl

Verspreiding 10 x per jaar.

Fotografie Bart Homburg, Mike Bink, Jan Tuijp Luchtfotografie en Dirk Jongejans

Starten in de Zaanstreek?

Columns De columns in Zaanbusiness zijn geschreven vanuit het perspectief van de columnist en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Zaanbusiness wordt gratis in controlled circulation verzonden naar bedrijven in de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan.

ISSN 2214 - 8779 © Het auteursrecht van deze uitgave wordt door de uitgever nadrukkelijk voorbehouden. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming onderwerpen te kopiëren en/of te publiceren. De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van publicaties in deze uitgave. Druk- en zetfouten voor­behouden.

Vorig jaar zijn in Nederland ruim 150.000 personen een onderneming gestart. Dit is een toename van 13 procent ten opzichte van 2012. Zo blijkt uit gepubliceerde cijfers van de Kamer van Koophandel van 6 januari 2014. Hoe zit dat in de Zaanstreek? Lees nuttige tips van Zaanse starters!

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

februari 2014 • pagina februari 2014 • pagina 5 5


Zaanbusiness Golf

Benieuwd naar het verenigings­leven van de Zaanse?

de Zaanse GOLFCLUB

Speel onbeperkt op de Zaanse met een Winterlidmaatschap! Nu voor slechs: € 295,-! Maak nu gebruik van ons zeer aantrekkelijke winterlidmaatschap! (Geldig van 1 november 2013 t/m 31 maart 2014)

5 maanden onbeperkt clublidmaatschap voor € 295* Indien u besluit het winterlidmaatschap na afloop om te zetten in een Gewoon Lidmaatschap dan ontvangt u 50% korting op het entreegeld en krijgt u bovendien 50% van het betaalde winterlidmaatschap terug. Dat kan flink oplopen, tot wel € 397,50! * Voor iedere volle maand dat het lidmaatschap later ingaat dan 1 november wordt een korting verleend van € 55,-

Nieuw op de Zaanse! Registratie lidmaatschap Voor € 69,- per jaar* NGF pas en handicap registratie;

G  ratis deelnemen aan theorielessen ter voorbereiding op het clubhandicap examen (excl. examenkosten);

1 greenfee van 18 holes in het eerste jaar; 1 les (beginners) of spel- en swing analyse (gevorderden) van een professional verbonden aan de Zaanse Golfschool;

In het eerste jaar maximaal drie keer meedoen aan een clubwedstrijd (tegen betaling van greenfee); Korting op greenfees bij tonen pas (€ 10,- op 18h € 5,- op 9h).

*Geldig gedurende kalenderjaar 2014 (wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd)

februari 2014 • pagina 6

www.zaansegolfclub.nl

Tot ziens bij de Zaanse!


De verborgen lagen in de Zaanbusiness De Zaanbusiness heeft een 'magische' laag. Een laag waarin filmpjes, extra foto's en nog veel meer te vinden is. Overal waar je het Layar-logo ziet, hebben we wat leuks toegevoegd. Deze extra's tover je heel eenvoudig tevoorschijn met je smartphone of tablet.

Stap 1: Download de gratis Layar-app voor Android of iPhone, of update de laatste versie als je Layar al hebt.

Stap 2: Open de app en ga naar de pagina's met het Layar-logo.

Stap 3: Houd je telefoon boven een van deze pagina's. Druk op 'scan' en blijf richten op de hele pagina.

Stap 4: Wacht tot de digitale extra's (bijv. een 'film'-足 button) op het apparaat verschijnen.

U vindt het Layar-logo op de volgende pagina's: 6, 8, 12, 17, 18, 21, 27, 29, 31 en 35


coverstory

O

p 19 maart a.s. vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats voor de periode 2014 - 2018. Een belangrijk moment voor de Zaanse ondernemers. Want welke lokale politici gaan de stad besturen en wat wordt hun beleid?

pagina 8 • februari 2014

www.zaanbusiness.nl


Aanstaande gemeenteraadsverkiezingen belangrijk voor ondernemers:

Wat wordt de politieke agenda tot 2018? Om Zaanse politici voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te geven wat Zaanse entrepreneurs belangrijk vinden, heeft het Zaans Ondernemers Netwerk (ZON) afgelopen zomer een manifest opgesteld. ZON, dat het rapport in samenwerking met de Kamer van Koophandel schreef, is als koepelorgani­ satie met tien aangesloten verenigingen en 1.200 leden een belangrijke spreekbuis voor de ondernemers in de Zaanstreek. Onder het motto 'Laat de economie bloeien: voor werk en welvaart langs de Zaan', is de insteek van het manifest helder. De ondernemers vragen aan de Zaanse politici om een bestuurlijke en politieke agenda die de economische ontwikkeling bovenaan heeft staan. De krimpende economie, het stijgende aantal faillissementen en de onder druk staande werkgelegenheid moeten een flinke impuls krijgen. De ondernemerswens is dat de politiek de bedrijvigheid maximaal kan faciliteren

en stimuleren. Alleen dát garandeert volgens ZON een toekomst met een economisch duurzame, sterke en leefbare stad, waarin mensen graag ondernemen, werken en wonen. Hoe dit moet gebeuren? Middels het manifest heeft het georganiseerde Zaanse bedrijfsleven bij de politieke partijen van Zaanstad, Wormerland en Oostzaan een tiental gerichte wensen gedeponeerd. Lage(re) lasten en regeldruk Ten eerste zien de ondernemers graag dat de lokale lasten voor het bedrijfsleven in toom worden gehouden. Gemeentelijke belastingen en heffingen zijn immers een behoorlijke kostenpost voor (in het bijzonder kleine) bedrijven. "Deze tijd vraagt om bevriezing van de lasten", zo stelt het ondernemersmanifest. "En geen verhoging van de OZB, toeristenbelasting, (bouw)legeskosten en parkeervergunningen.’ Daarnaast zien de Zaanse entrepreneurs

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

graag dat de lokale regeldruk aangepakt wordt en de dienstverlening wordt ver­ beterd. De overheid moet veel onder­ nemersgerichter worden, meent ZON. "Voer bijvoorbeeld een digitaal onder­ nemersloket in en vervang vergunningen door algemene regels of een vrijstelling", stellen de ondernemers. "Introduceer elektronisch factureren; dat levert immers zowel het bedrijfsleven als de gemeente aanzienlijke besparingen op." Bovendien zien de ondernemers graag dat de politiek helpt om de winkel­ leegstand terug te dringen. De detailhandel verkeert in zwaar weer en de vooruitzichten voor de komende jaren zijn nog niet gunstig. Met de opkomst van het winkelen via internet verliezen winkelgebieden koopkracht en daarmee omzet. Toenemende winkel­ leegstand is het gevolg. "De urgentie om dit probleem aan te pakken is hoog. Langdurige winkelleegstand tast immers al snel de >>> vervolg pag 10

februari 2014 • pagina 9


coverstory

bedrijventerrein Molletjesveer

leefbaarheid aan", zo staat in het manifest. "Aan de andere kant willen veel gemeenten hun winkelareaal vernieuwen en soms nog uitbreiden. Dat hoeft niet tot pro­ blemen te leiden, mits wordt voldaan aan o.a. de volgende voorwaarden: investeer in een gedegen, bovenlokaal afgestemde detailhandelsvisie, die is vastgelegd in

een structuurvisie. Maak tevens een integrale afweging tussen vernieuwing, verschuiving, transformatie en heront­ wikkeling. Wees bovendien proactief; dat voorkomt dat achterblijvende onder­ nemers en bewoners in zogenaamde afgeschreven winkelgebieden gecon­ fronteerd worden met langdurige leegstand. En zet in een bedrijfs­ investeringszone (BIZ). Dit is een vorm van financiering van een ondernemersfonds. De BIZ kan een positieve bijdrage leveren aan het ondernemingsklimaat en richt zich op het behoud van eco­ nomische waarde en vitaliteit van centrum- en bedrijvenlocaties." Goed bereikbaar Hangijzer 4 is de bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Voor de vindbaarheid

pagina 10 • februari 2014

www.zaanbusiness.nl

van de binnenstad van Zaandam is een dynamisch parkeerverwijssysteem on­misbaar. "De bereikbaarheid van de oostkant van de binnenstad verdient een impuls, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe parkeergarage", zo menen de ondernemers. "Investeer in infrastructuur en betrek de markt hier eerder bij. En zet ook de lobby voor de A8-A9 voort. De komst van deze verbindingsweg is nodig voor de ontwikkeling van de economie." In de 21ste eeuw is ook de digitale bereikbaarheid essentieel. "Investeer in gratis wifi in openbare ruimten, bijvoorbeeld bij OV-knooppunten. Dit is een voorwaarde voor bewoners en bezoekers van een moderne stad. Stimuleer tevens snelle glasvezelverbindingen voor bedrijven en bewoners. Zo kun je overal en efficiënt ondernemen."


Een goed ondernemersklimaat vraagt tevens om voldoende goed gekwalifi­ceerde arbeid. Met name voor de bedrijfs­ sectoren die in de Zaanstreek goed vertegenwoordigd zijn, zoals de food- en metaalsector.

Op het gebied van bedrijventerreinen vraagt ZON dat de politiek zorg draagt voor voldoende beschikbare vestigings­ locaties voor ondernemingen. "Dit in nauw overleg met het regionale bedrijfsleven. Industriële ondernemingen, watergebonden bedrijvigheid en kleinschalige bedrijfsactiviteiten verdienen immers, gelet op de aard van hun acti­ viteiten, bijzondere aandacht", zo meldt het manifest. "Herstructurering en vitalisering van bestaande bedrijventerreinen verdienen eveneens een hoge plaats op de lokale politieke agenda. Verloedering van bestaande bedrijventerreinen kan worden voorkomen door deze goed en planmatig te onderhouden en waar nodig te revitaliseren en herstructureren. Bestaande terreinen moeten veilig, goed bereikbaar en attractief blijven. Parkmanagement kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren." Veiligheid en promotie Zonder veiligheid is er geen goed ondernemersklimaat. "Blijf daarom samen­werken met ondernemers en investeer in het Veiligheidsinstrument KVO. Efficiënte en intensieve samenwerking tussen gemeente, politie en bedrijfsleven blijkt in veel plaatsen al tot een daling van criminaliteit te hebben geleid én een vergroting van gevoelens van veiligheid onder ondernemers." Een goed ondernemersklimaat vraagt tevens om voldoende goed gekwalifi­ ceerde arbeid. Met name voor de bedrijfssectoren die in de Zaanstreek goed vertegenwoordigd zijn, zoals de

food- en metaalsector. De basis hiervoor wordt gelegd in het primair en voortgezet onderwijs (Havo, VWO en VMBO) en het ROC. Naast het MKB vriendelijk aanbesteden en uitbesteden, vragen de ondernemers aan de politici tevens of zij zich willen blijven inzetten op het gebied van promotie van de Zaanstreek. Toerisme en recreatie zijn immers erg belangrijk. "Ondernemers en overheid kunnen samen de aantrekke­ lijkheid en leefbaarheid van gebieden vergroten. Stimuleer en investeer daarom in een goed verzorgde openbare ruimte", zo schrijft het manifest. "Zet de investering in de succesvolle (regionale) acqui­ sitie van nieuwe bedrijven voort en zet daarnaast in op branding en marketing van Zaanstad." Duurzaamheid Tot slot onderschrijven de ondernemers het belang van duurzaamheid. "De gemeente wil dat Zaanstad in 2020 een duurzame en klimaatneutrale stad is. Deze ambitie kan alleen worden gerea­ liseerd in nauwe samenwerking met bedrijven, inwoners en organisaties. Het gezamenlijke bedrijfsleven wil een duurzame stad creëren, waarbij via wonen, werken, gezondheid en mo­biliteit een duurzame samenleving wordt gecreëerd. Bewustwording is daarbij belangrijk. Daarom vragen wij de gemeente duurzaam ondernemen te stimuleren. Maak zichtbaar van welke stimuleringsmaatregelen gebruik kan worden én bied een platform voor kennis en informatie-uitwisseling."

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

februari 2014 • pagina 11


golfcompetitie Inschrijving voor de Zaanbusiness bedrijvengolfcompetitie 2014 geopend!

Swingend

netwerken op de green

Zoekt u als ondernemer netwerkmogelijkheden in de Zaanstreek en houdt u tevens van een balletje slaan? Dan is de Zaanbusiness bedrijvengolfcompetitie, die dit jaar voor de zesde keer wordt georganiseerd, iets voor u. Inschrijving is inmiddels mogelijk via: www.zaanbusiness.nl.

Op 24 april a.s. wordt op de Zaanse Golfclub afgeslagen. Zeven maanden lang zal elke laatste donderdag van de maand worden gegolfd én genetwerkt door maximaal 44 businessteams, die elk uit twee spelers bestaan. Niet alleen de sportieve winnaar, die in oktober de wisseltrofee ontvangt, zal tevreden naar huis gaan. De uitwisseling van vele zakelijke contacten zal elke deelnemer een voldaan gevoel geven. ‘Dat deze opzet zeer interessant is voor ondernemers in de Zaanstreek, heeft zich sinds 2009 bewezen’, vertelt Marco Bleeker, uitgever van Zaanbusiness. ‘In samenwerking met de Zaanse Golfclub

pagina 12 • februari 2014

organiseren we al vijf jaar deze unieke competitie. Elk jaar zit deze bedrijvenwedstrijd met meer dan 40 businessteams zo goed als vol. Ondanks lastige economische tijden is het enthousiasme van ondernemers groot.’

Informeel zakendoen Theo Willems, als lid van de Zaanse bij de organisatie betrokken, beaamt dit verhaal. Hij ziet als ervaren deelnemer van de competitie dat sportief plezier en informeel zaken doen uitstekend hand in hand gaan. ‘Mijn twee zoons en ik spelen met ons schoonmaakbedrijf mee. Omdat je elke keer in wisselende teamsamenstellin-

www.zaanbusiness.nl

gen mag participeren, neemt één van ons elke speelronde een andere relatie mee om een balletje te slaan. Zo maak je je businessrelaties ook eens op een andere manier mee dan in colbert met stropdas. Juist in die informele setting kun je heel goed zaken doen met elkaar.’ Business tot business wordt eveneens gedaan met de andere deelnemende ondernemers. ‘Niet alleen op de baan tijdens het golfen, maar ook zeer zeker na afloop tijdens de prijsuitreiking en het afsluitende diner’, weet Willems uit ervaring. ‘Ik heb al geregeld een leuke zakelijke afspraak kunnen maken. De opzet van de Zaanbusiness bedrijvengolfcompetitie


‘Ik heb al geregeld een leuke zakelijke afspraak kunnen maken. De opzet van de Zaanbusiness bedrijvengolfcompetitie werkt dan ook heel goed. Het is voor elke deelnemer een win-win-situatie.’

werkt dan ook heel goed. Het is voor elke deelnemer een win-win-situatie.’

Gezellig en leuk De spelvorm is Fourball betterball Stableford. Iedere speeldag kent een winnend team en uiteraard is er eind oktober een overall winnaar. ‘Het leuke is dat iedereen kan meedoen’, vervolgt Willems. ‘Of je nu een sterke speler met een lage handicap bent of een beginnende golfer met een hoge handicap. Dat maakt niet uit. Als het maar gezellig is en je met elkaar op leuke wijze door de baan gaat.’

Inschrijving geopend De totale kosten voor deelname aan deze bedrijvencompetitie bedragen 1.500 euro (excl. BTW) per jaar. Naast 7 keer met 2 personen spelen op een prachtige 18 holes-baan inclusief lunch én unieke netwerkmogelijkheden, krijgt u als ondernemer tevens mogelijkheden om uw bedrijf te profileren. Bovendien krijgt u een bedrijfsadvertentie in Zaanbusiness van 1 pagina full colour ter waarde van 1.399 euro (excl. BTW).

Theo Willems

Tegen een meerprijs van 250 euro (excl. BTW) wordt er in plaats van een advertentie een advertorial (interview met foto) geplaatst.

De speeldagen dit jaar zijn: 24 april 22 mei 26 juni 31 juli 28 augustus 25 september 23 oktober

Inschrijven kan inmiddels via de website Zaanbusiness.nl. Doe dat snel, want vol is vol. Meer info? Deze is verkrijgbaar bij Marco Bleeker: 06-53251489 en marco@zaanbusiness.nl

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

februari 2014 • pagina 13


kunstuitleen bedrijven

Kunst kopen of lenen voor bedrijf of thuis Voor meer informatie en voorwaarden kunt u contact opnemen met 0756141210 of mail naar: kunst@kunstcentrum.nl

w w w. k u n s t c e n t r u m . n l Vincent van Goghweg 40a|b 1506 CV Zaandam

DE NIEUWE VOLVO V40 IT’S YOU

DIT JAAR NOG MET 14% BIJTELLING!

DIT JAAR NOG MOTORRIJTUIGENBELASTING VRIJ

nu al een absolute bestseller • • • •

BLUETOOTH AUDIOSTREAMING* PARK ASSIST* PANORAMISCH DAK* ADAPTIEVE CRUISE CONTROL*

De gloednieuwe Volvo V40 zit u als gegoten. Deze elegante 5-deurs, 5-zits hatchback combineert een flexibel karakter met een uniek design. U creëert een eigen stijl dankzij het optionele TFT instrumentenpaneel of u past de kleur van de binnenverlichting aan op uw stemming. Met geraffineerde opties als het panoramische dak of de verlichte versnellingspook kunt u uw rijbeleving verder personaliseren. Maar hij ‘rijdt’ uiteraard ook voorop op het gebied van veiligheid. Met standaard City Safety, knieairbag en de eerste voetgangersairbag ter wereld overtreft de V40 de hoge Volvo veiligheidsstandaard. Indien u snel beslist, kunt u nog dit jaar rijden en 60 maanden lang profiteren van 14% bijtelling.

* tegen meerprijs leverbaar Volvo V40 v.a. € 25.995 incl. btw, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage. Leasen v.a. € 385 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., SternLease: 0299-469 200 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden.

Gem. verbruik: 3,4 -7,9 l/100 km (27,8 -12,7 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 88 -185 g/km.

Svala Auto Zaandam, Pieter Ghijsenlaan 5, Zaandam T 075 650 45 22, www.svalaauto.nl/info.zaandam@svala.nl


Ondernemen in Zaanstad INFORMATIE VAN DE GEMEENTE ZAANSTAD VOOR ONDERNEMERS OVER SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

Arjen Holterman van Holterman Cateringservice:

’Werken met Joost bevalt goed’ Arjen Holterman begon tien jaar geleden met zijn inmiddels succesvolle cateringbedrijf Holterman Cateringservice. Hij brengt maaltijden rond bij voornamelijk ouderen en doet dit met 3 fulltime en 18 parttime krachten. Sinds enkele maanden heeft hij fulltimer Joost Kosterink in dienst, een jonge man die het nodige heeft meegemaakt. Holterman nam hem in dienst via de gemeente Zaanstad. De samenwerking is een groot succes. ‘Enige tijd geleden kwam Sandra van Wijngaarden van de gemeente bij mij op bezoek’, vertelt Holterman. ‘Zij nodigde me uit voor een ‘prettig gesprek’: een ongedwongen setting waar ik als werkgever voor mijn vacature in gesprek kon gaan met meerdere werkzoekenden tegelijk. 'Dat eerste gesprek leverde helaas niets op, maar toen kwam Sandra met nog andere kandidaten, onder wie Joost. Ik had al begrepen dat hij iemand was die het een en ander heeft meegemaakt, dus ik zei tegen hem: wat je verleden is maakt me niet uit, maar ik wil graag alles weten zodat ik later niet voor verrassingen kom te staan. 'Joost vertelde me dat hij bij het Leger des Heils woont en onder financieel beheer staat. Dat vond ik geen probleem, want anders komen mensen met een lastige achtergrond nooit aan een baan! ‘Ik bied Joost graag een vaste baan’ Holterman krijgt loonkostensubsidie van de gemeente, maar daar is het hem niet om te doen. ‘Ik vind niet dat je iemand alleen voor de subsidie in dienst moet nemen. Het werken met Joost bevalt zo goed dat ik hem na het tweede halfjaarcontract graag een vaste baan aanbied.’ Joost werkt in de keuken, neemt de telefoon aan, doet organisatorisch werk

Gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl T 14075

ARJEN HOLTERMAN (VOORGROND) EN JOOST IN DE KEUKEN VAN HET CATERINGBEDRIJF. Foto: Dick Riesmeijer

en verpakt maaltijden. ‘Het inwerken heeft even geduurd maar verder zijn er zoveel voordelen. Bijvoorbeeld, de gemeente heeft de selectie gedaan. 'Dat scheelt een hoop tijd. Bovendien krijg je bijna altijd gemotiveerde mensen voorgesteld en geen mensen die verplicht moeten solliciteren vanwege hun uitkering. Joost gaat er echt voor, hij doet ontzettend zijn best. 'Doordat hij nu een baan heeft kan hij binnenkort op zichzelf gaan wonen. Dat is voor hem een enorme stimulans om verder te gaan. We hebben met Joost echt een lot uit de loterij.’

Op zoek naar personeel? De gemeente helpt u graag verder

Heeft u een openstaande vacature of (tijdelijk) extra handen nodig? De gemeente helpt u graag verder. Bel voor meer informatie of een afspraak met onze accounthouders: Chris Ekkerman, telefoon (06) 23600024, e-mail c.ekkerman@zaanstad.nl of Marcel Verra, telefoon (06) 21282331, e-mail m.verra@zaanstad.nl. Kijk ook eens op: www.zaanstad.nl, zoekterm ‘ik zoek personeel’.

15


column Ornamentenmanagement En dat voel je…. We kennen allemaal iemand in ons netwerk die te veel en enkel successtories op Facebook plaatst. Of die zogenaamde kennis die tijdens feestjes net iets te hard roept dat hij geen crisis kent. Irritant! Waarom? Nou omdat je hem simpelweg niet gelooft. De balans is er niet. En dus hoe harder en vaker hij roept, hoe minder geloofwaardig hij is. Het is gebruikelijk dat we veel met elkaar delen. Tenminste als we ons veilig voelen om dat te doen. Waar voorheen een goede vriend of buurvrouw een luisterfunctie had, heeft thans het ‘veilige’ Facebook deze functie gedeeltelijk of geheel overgenomen. Nu wil ik zeker niet de zuurpruim uithangen om de verschraling van de maatschappij aan de orde te stellen, maar waar ik aandacht voor vraag is het fenomeen dat we de buitenkant teveel benadrukken. Bij organisaties zie je deze ontwikkeling ook terug. Natuurlijk moeten organisaties mee in de stroom om te laten zien wat ze doen en hoe goed ze daarin zijn op social media en andere platformen. Daar is niets mis mee. Maar er is meer dan dat. De focus moet eveneens intern gericht zijn. Als je de binnenkant geen aandacht geeft die het verdient, zie je dat terug aan de buitenkant. Met andere woorden: als je de medewerkers niet betrekt en laat groeien binnen een organisatie, zal het beeld dat zo zorgvuldig naar buiten wordt gebracht niet worden ondersteund. En dat voelen (potentiele klanten! Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat medewerkers de club verlaten omdat de relatie met de direct leidinggevende niet goed is. Niet omdat ze het imago van de organisatie niet passend vinden. En vaak zijn dat juist de medewerkers die je niet wil zien vertrekken. Durf daarom te investeren in deze relatie. Ondersteun je managers hoe om te gaan met lastige gesprekken met hun medewerkers. Dan creëer je een echte band en zullen deze medewerkers je verhaal vanzelf naar buiten brengen via hun eigen feestjes en social media. Pas dan zal de buitenkant echt gaan glanzen. Mijn oproep zal duidelijk zijn. Voorkom dat je enkel aandacht geeft aan de versierselen, de pracht & praal. Doe niet alleen aan ornamenten-management. Laat ook de interne organisatie ‘shinen’. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Zal ik nu mijn auto gaan wassen of het signaleringslampje van de motor opvolgen? Inderdaad, ik doe het allebei!

Frankfort HRM | Olof Frankfort

1-4 ad. Frankfort.pdf

03-01-2012

14:36:42


achtergrond

KVO ster uitgereikt tijdens nieuwjaars­receptie Zaandelta

O

p donderdag 16 januari heeft MKB-Noordholland Noord manager Dolf Kloosterziel de KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen)-ster uitgereikt aan burgemeester Geke Faber. Voor de vierde keer heeft Business Network Zaandelta deze certificering weten te behalen en deze is twee jaar geldig. Door de certificering kunnen de ondernemingen op de bedrijventerreinen Zuiderhout, Westerspoor, Hembrug, Westzanerdijk en Houthavenkade veilig en mede daardoor succesvol ondernemen in het gebied. Daarnaast levert het de (leden) ondernemers veel financiële voordelen op het gebied van verzekeringen.

MKB Noordholland Noord manager Dolf Kloosterziel reikt het KVO certificaat uit aan burgemeester Geke Faber.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Business Network Zaandelta was lid Baker Tilly Berk de gastheer van de avond. Met ruim 100 bezoekers is de opkomst van de receptie een succes te noemen. Een nog groter succes is het binnenhalen van de KVO-certificering geweest. His Wilms, voorzitter van de werkgroep KVO, vertelde hoe de certificering rond is gekomen en wat het de leden van Zaandelta voor voordelen brengt. Burgemeester Geke Faber nam met trots de KVO-ster in ontvangst van MKB manager Dolf Kloosterziel. Uitreiking goede-doelen-cheque Tevens werd er deze avond de jaarlijkse

Business Network Zaandelta goededoelen-cheque uitgereikt. De cheque van 1000 euro ging dit keer naar het Cultureel Raadhuis Assendelft en draagt bij aan een leer-werkproject in samen­ werking met VMBO Trias college en praktijkschool De Brug. Er wordt achter het Raadhuis een prefab houten berging gerealiseerd in een Zaanse stijl. Om de bouwkosten te verlichten wordt door Business Network Zaandelta dit bedrag gedoneerd. Na de uitreikingen was het tijd voor een heerlijke maaltijd. Tijdens het buffet en de borrel was er genoeg gelegenheid om

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

met elkaar in contact te komen en visitekaartjes uit te wisselen. Alle aan­ wezigen gingen voldaan met een doosje bonbons en het nieuwe ledenboekje van Zaandelta onder de arm naar huis.

Meer weten? E: info@zaandelta.nl T: 075 614 68 60 Kleine Tocht 7, 1507 CB Zaandam www.zaandelta.nl

februari 2014 • pagina 17


column Effe terugkijken Het is tijd voor goede voornemens. Laat ik nu eindelijk eens beginnen met het opruimen van mijn garage. Auto's staan er bijna nooit in, dus wordt hij langzaam maar zeker vol gesleept met spullen en andere goed bedoelde rotzooi. Vaak dingen die je nooit meer zult gebruiken maar waar je emotioneel maar geen afscheid van kan nemen. Je weet dat wanneer je het weggooit de kans groot is dat je het volgende week nodig hebt. Toch maar begonnen op 3 januari. Tijdens het verzamelen van 20 bussen met oude verf en het tot brandhout zagen van een halve m3 te korte stukken hout gaan toch je gedachten naar allerlei vreemde dingen die juist in deze tijd van het jaar gebeuren. Je mag jezelf verminken met vuurwerk. Dat schijn je ook bij anderen te mogen doen! Je wordt vanzelf geholpen in het ZMC en niemand zegt dat je de kosten deze keer maar eens zelf gaat betalen. De landelijke traditie van vernielen en auto’s (natuurlijk van een ander) in de brand steken vindt gelukkig ook steeds meer navolging. Zou het ook leuk zijn als ze jouw auto in de brand steken? Kort gezegd, ik schrik van het vervagende normbesef en het feit dat we het allemaal maar gewoon lijken te vinden. Ja hoor je dan, mijn kinderen en/of mijn ouders doen zo iets niet, neen wie dan wel?? En dan gaat de telefoon, Ronald Massaut van Dagblad Zaanstreek aan de lijn. “Ik bel even een rondje om hier en daar te vragen wat de diverse voorzitters van de clubs in de Zaanstreek gaan zeggen aan het begin van het jaar, wat is je boodschap, heb je er een???” Wat een vraag, tussen het stof en de oude verfbussen, mijn blik blijft hangen bij een van de oude bussen met van die giftige rode menie en ik denk “jeetje”! Nou doet deze journalist die de juiste vragen stelt ook zijn werk, dus afschepen kan niet vind ik. Ik heb hem nog wel even teruggebeld omdat ik zijn naam goed wilde spellen. Als straf schreef hij de dag daarna mijn naam met twee maal 'o' en dat is fout Ronald. Nou Ronald, ik zou graag willen dat we elkaar binnen De Corner meer werk gunnen en ik zou graag willen dat mensen wat vaker over hun eigen schaduw heen stappen of springen. “Als je over je eigen schaduw heen springt, heb je een beslissing genomen waarbij je je niet liet leiden door eigenbelang of het belang van je organisatie of politieke partij, maar door een hoger belang.” Het klinkt misschien wat gek. Zeker als je je bedenkt hoe dat dan moet, want het kan toch niet, hoe lenig moet je wel niet zijn? Jezelf af en toe wegcijferen, ondergeschikt maken, een ander iets gunnen, niet overal een punt van maken, niet altijd maar kritiek hebben, je lontje laten verlengen, van dat soort dingen dus. Ja, dat is wat ik voor een ieder inclusief mijzelf wens. Laten we er wat van maken dit jaar!

Kuijs Reinder Kakes | Ing. A.G.M. Komen

Vandaag bankieren zoals morgen, met de Rabo Beleggen App Of u nu thuis bent of onderweg. U wilt op elk gewenst moment van de dag inzicht in uw portefeuillekunnen hebben. Daarom heeft de Rabobank speciaal voor haar beleggers de Rabo Beleggen App ontwikkeld voor de smart­phone of tablet. Een overzichtelijke app waarmee u direct inzicht in uw beleggingen heeft, waar en wanneer het u uitkomt.

Maar de app biedt meer dan dat. U kunt er bijvoorbeeld ook orders mee plaatsen en volgen. Zo houdt u via uw mobiel of tablet uw beleggingszaken net zo eenvoudig bij als thuis achter de computer. Inmiddels heeft de Rabo Beleggen App zich in de praktijk bewezen. Steeds meer beleggers zijn enthousiaste gebruikers geworden van de app. De app krijgt niet voor niets steeds meer positieve reviews van haar gebruikers. Download Download gratis de Rabo Beleggen App op rabobank.nl/beleggenapp. Wilt u de link liever via sms ontvangen? Sms dan 'beleggen' naar 7171 en u ontvangt direct de link om de app te downloaden op uw mobiel. Voor het versturen van de sms betaalt u de kosten die uw provider hiervoor in rekening brengt. De Rabo Beleggen App is er voor iPad, iPhone en Android devices.


column

Verlies uit onderneming

V

eel ondernemers maken in de eerste jaren van hun onderneming nog geen winst. Wat is mogelijk met een verlies als u bijvoorbeeld drie jaar geleden nog in loondienst was, of als u nu nog een parttime baan heeft.

De winst of het verlies uit uw onder­ neming is onderdeel van uw inkomen uit werk en woning (Box I). Als uw inkomen uit Box I negatief is, heeft dat een verlies uit werk en woning. Het verlies uit uw onderneming kan nooit hoger zijn dan het totale verlies uit werk en woning. Als u in een jaar verlies maakt met uw onderneming, dan mag u dat verrekenen met eventuele andere positieve inkomsten uit Box I. U heeft nog een parttime baan in loondienst, of u bent voordat u voor uzelf begon in loondienst geweest. Ook eventuele freelance-inkomsten kunt u binnen Box I vereffenen met het verlies uit onderneming. Indien u daarna nog een verlies over heeft of als u alleen negatieve inkomsten uit uw onderneming heeft dan kunt u dit verrekenen met de positieve inkomsten uit de voorafgaande drie jaar. Daarbij is het uitgangspunt dat met het oudste jaar begonnen wordt, dan met het één na oudste jaar en tot slot het jongste jaar.

Indien het verlies groter is dan u met de voorgaande drie jaren kunt verrekenen, dan mag u het verrekenen met de winst in de komende negen jaren. De verlies­ verrekening kent een verplichte volgorde. Eerst de drie voorafgaande jaren en dan de negen volgende jaren. De ver­ liezen die u niet in die periodes kunt verrekenen verdampen. U kunt die verliezen dan niet meer verrekenen. Verliezen uit Box I kunt u niet verrekenen met positieve resultaten uit aanmerkelijk belang (Box II) en sparen en beleggen (Box III).

Goed opletten

Als u tenminste 1.225 uur per jaar in uw onderneming werkt heeft u recht op de zelfstandigenaftrek van € 7.280. Als uw onderneming echter verlies maakt, wordt de zelfstandigenaftrek door­ geschoven naar toekomstige positieve resultaten. Een starter mag drie keer de zelf­standigenaftrek (inclusief de startersaftrek) verrekenen met andere inkomsten, ook in een verliessituatie. Daarnaast moet Een voorbeeld: u tenminste de helft van uw werkbare tijd in uw onderneming actief zijn. Dit geldt Verlies in het jaar 2013 -/- € 60.000 vanaf het zesde kalenderjaar waarin u Looninkomsten in 2013 € 25.000 ondernemer bent. U moet dus goed opletten als u gedeeltelijk in loondienst Te verrekenen resterend werkzaam bent. verlies -/- € 35.000 Looninkomsten in 2010 € 50.000

Bezwaar

Belastbaar in 2010

€ 15.000

Uitgaande van bovenstaande voorbeeld wordt het verschil in te betalen belasting 2010 over € 50.000 en € 15.000 aan u terugbetaald.

De Belastingdienst stel een verlies uit werk en woning vast met een beschikking. Ook de verrekening van verliezen wordt vastgesteld met een beschikking. Bent u het met beide beschikkingen niet eens dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

Marco van der Laan, AA CB RV Accountant Belastingadviseur Register Valuator

VANDERLAANGROEP Assendelft Postbus 1, 1566 ZG

Oranjeboomkade 1, T 072 540 80 10

Noord-Scharwoude Kokkel 20 Postbus 64, 1723 ZH 0226 31 33 76 Purmerend Wormerplein 111 Postbus 11, 1440 AA 0229 42 14 02 Zaandam Ronde Tocht 3 Posbus 346, 1500 EH 075 635 36 31

februari 2014 • pagina 19


website

pagina 20 • februari 2014

www.zaanbusiness.nl


Eind januari is de nieuwe site van Zaanbusiness ‘live’ gegaan. Uitgever Marco Bleeker is verheugd met de nieuwe ontwikkelingen. ‘De site is weer helemaal up-to-date en biedt veel meer mogelijkheden dan de oude. Bovendien is de site responsive zodat de weergave op elk platform, zoals tablet, mobiele telefoon en desktop, goed is’.

‘Unieke combinatie tussen on- en offline adverteren’ Zaanbusiness wil een platform zijn dat informeert, verbindt en kansen op business biedt. Kortom, Zaanse ondernemers tot elkaar brengen ze onderling meer business laten doen. Om hen met elkaar te verbinden, om hen te informeren en businesskansen te bieden, bestaat Zaanbusiness uit verschillende onderdelen. ‘Het vertrouwde magazine Zaanbusiness zal op dezelfde voet doorgaan en verschijnt tien keer per jaar. Daarnaast is de website zaanbusiness.nl 24/7 te bereiken zijn met commerciële en redactionele verhalen, filmpjes en evenementenverslagen. Verder wordt op de site ook alle informatie gebundeld van de Zaanbusiness Golfcompetitie, de Zaanbusiness Club en de Zaanbusiness Academy. Zo heeft de Zaanse ondernemer aan één adres voldoende: www.zaanbusiness.nl!’

regelmatig diverse redactionele en commerciële berichten via de verschillende kanalen. En in de toekomst komt er een Zaanbusiness-app om het platform nog een extra dimensie te geven’, gaat Marco verder.

Naast het magazine en de website, wordt er verder een redactionele nieuwsbrief met commerciële mogelijkheden uitgegeven’, aldus Marco Bleeker. Aangezien social media en mobile steeds belangrijker worden, wil en kan Zaanbusiness niet achterblijven. ‘We zijn op verschillende social mediakanalen actief. We posten

Kansen Zaanse bedrijfsleven ‘De vernieuwde site zorgt ervoor dat ondernemers op de hoogte kunnen blijven van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen binnen de (regionale) financiëleen economische zakenwereld’, aldus Marco Bleeker. 'Waar je voorheen als bedrijf meerdere keren per jaar in een

De samenwerkingen die we met onze vaste columnisten en verschillende bedrijvenverenigingen hebben, worden verder geïntensiveerd. Zij hebben op de nieuwe website een prominentere plek gekregen. Naast redactionele artikelen wordt er dus ook een commerciële redactie gevoerd. Advertorials worden 1 op 1 doorgeplaatst naar de site, zodat de bedrijven nog makkelijker gevonden worden. Voor adverteerders zijn er nu diverse ‘exposure’ pakketten mogelijk, waarmee een unieke combinatie van on- en offline communicatie mogelijk is.

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

zakenblad stond, uit naamsbekendheid om om of het bedrijf te profileren, kun je jezelf als bedrijf nu dagelijks bij potentiele klanten in de kijker spelen. Met Zaanbusiness bereik je als bedrijf in één keer op verschillende manieren het gehele Zaanse bedrijfsleven. Een uniek concept waarbij off- en online elkaar uitstekend aanvullen! Alles wijst erop dat lokale en regionale platformen de toekomst zijn. Je wilt als bedrijf gewoonweg weten wat er bij zich jou zakelijk regionaal en lokaal afspeelt’.

Neem snel een kijkje op www.zaanbusiness.nl of bel 075 – 642 81 14 voor meer informatie.

februari 2014 • pagina 21


column

Dierenliefde of mensenleed Ziet u ook wel eens die berichten in de krant waarin een vermogende dierenliefhebber zijn - of meestal haar - hele vermogen nalaat aan een bejaarde teckel? Of dat poes Minoes zich na het verscheiden van haar bazinnetje mag wentelen in een paar ton euro? Daar heb je heel wat blikjes van dat exclusieve kattenvoer, plus dagelijks een vers takje peterselie, voor! In mijn praktijk ben ik het nog niet tegengekomen, ik moet er ook niet aan denken. Want begrijp me goed, ik ben heus een dierenvriend. Ons huis wordt bevolkt door kinderen, dus ook door hamsters, cavia's en ander aaibaar spul. Trouw vul ik de voerbakjes en de waterflesjes, mest ik de hokken uit en probeer ik de beestjes geestelijk nog wat afleiding te bezorgen door eindeloos met een balletje of een klosje te gooien. Want de kinders hebben natuurlijk al genoeg aan hun hoofd, zoals Wii-en of appen… Daar gaat het dus allemaal niet om. Wat mij raakt bij dit soort berichten is de triestheid. Geld en bezittingen hebben en ze niet kunnen of wìllen nalaten aan de eerste-rechthebbenden. Liever nog Arie de Kanarie of Pietje Parkietje dan de bloedverwanten, daar druipt het leed vanaf in mijn ogen. Maar rare keuzes of niet, het kan nog erger en dàt kom ik helaas wel tegen in mijn vak. Want niet iedere vermogende oudere is meer bij machte om in onmin geraakte familieleden geheel te onterven of gedeeltelijk uit te sluiten. Als de golden retriever meer erft dan de kinderen heeft dat nog wel iets vileins, de dode geeft zijn gebroed postuum de vinger en laat nog één keer de macht voelen. Niet erg liefdevol en ook niet altijd verdiend maar wel een keuze die welover­ wogen is gemaakt en aldus gerespecteerd dient te worden. Veel erger vind ik het als de hebberigheid voor het fatsoen uitgaat en een dementerende ouder wordt meegesleurd naar de notarispraktijk om alvast huis en vermogen over te schrijven. Moeder of vader knikt gewillig van 'ja' of schudt 'nee' op het juiste moment en het is mijn taak om vast te stellen of de oudere in kwestie wel uit eigen beweging afstand doet van recht of beschikking over het bezit. En dat valt niet mee. Want hoe bepaal je of iemand nog capabel is om een belangrijke beslissing te nemen? Alle alarmbellen gaan in ieder geval af als senior toestemt in een constructie waarin de andere partij alles wint. Op zo'n moment kan ik alleen maar denken aan hoe jammer het is dat niet eerder geregeld is hoe de nalaten­ schap verdeeld moet worden en, belangrijker nog, wie de financiën gaat beheren als de bezitter zelf niet meer bij machte is. Geld haalt nu eenmaal niet het beste in de mens naar boven dus voordat we met z'n allen meer van dieren gaan houden, stel ik voor dat we alvast het een en ander op papier zetten. Nu de liefde van de kinderen nog zo onvoorwaardelijk is als die van Pluto.

Kurk & Jacobs Notarissen | Mr. R. Jacobs

Succes Schoonmaak en Hazet hebben een nieuw contract afgesloten, voor de komende drie jaar. Succes Schoonmaak en Hazet hebben de samen­werking verlengt! Ondanks de tevredenheid van Succes over de samenwerking en de geboden dienstverlening van Hazet gedurende de afgelopen 4 jaar, schreef Succes Schoonmaak afgelopen zomer een tender uit om zich hernieuwd te oriënteren op de markt van schoonmaakgroothandels.

V.l.n.r.: Wanda van ’t Veer (Commercieel directeur Hazet), Gerard Veerman (Financieel directeur Succes Schoonmaak), Nico Schokker (Operationeel directeur Succes Schoonmaak), Peter Kwestro (Key Accountmanager Hazet), Frans Groeneveld (Algemeen directeur Hazet)

Concurrerende partijen werden uitgenodigd om hun pakket van dienstverlening en branche gespecialiseerde schoonmaak distri­butie aan te bieden. Na een selectieprocedure bleek Hazet opnieuw als beste partij te zijn gekozen. Hiermee herwonnen zij ook op basis van de nieuw gestelde criteria, de gunning van Succes voor minimaal drie jaar. Spannend was het zeker, volgens de aanbestedingsstatistieken verliezen zittende leveranciers vaker dan dat ze een lopend contract na een aanbesteding mogen voortzetten. De verschillen en gestelde eisen en wensen zitten hem voor­ namelijk in de verregaande automatisering, ontwikkelingen, de graad van serviceverlening en ontzorging van de rayonleiding. Enkele voorbeelden Voorbeelden hiervan zijn een goede aansluiting bij het verwerken van de data welke via de Facility App zoals in gebruik bij Succes binnenkomt. Hierdoor worden bestellingen, facturatie en budgettering per object sneller en efficiënter verwerkt waardoor kosten worden bespaart. Diverse statistieken zijn zeer eenvoudig te benaderen, waardoor vrijwel direct de budgeten per object gevolgd kunnen worden. Komende periode wordt gewerkt aan eventuele koppelingen met het ERP en boekhoud pakket (Nocore) en het zogenaamde communiceren in XML. Ook het speciaal ontwikkelde concept 'Stofzuiger Wisselpoel Systeem' en verregaande opstart service, voorzien grotendeels in de behoefte om de rayonleiding van Succes te ontlasten. www.hazet.igefa.nl www.succesvolendam.nl


advertorial De grote woonwebshop LiL.nl zoekt steeds naar mooie nieuwe producten, terwijl Baden Baden Interior op zoek was naar een goed lopend digitaal verkooppunt. “Die bedrijven moeten we maar eens koppelen”, zo dacht Rabobank Zaanstreek. Julie de Vries en Rob Muntz

Rabobank brengt Baden Baden Interior en LiL.nl samen

Designartikelen + woonwebshop = samenwerking Hoewel LiL.nl pas sinds 2011 bestaat, hebben Rob Muntz en zijn zakenpartner Ruben Pruim nu reeds een zeer goed bezochte woonwebwinkel neergezet. Zo goed zelfs, dat het bedrijf afgelopen november op de Zaanse Ondernemersdag de Zaanse Startersprijs ontving. "De meest persoonlijke woonwebwinkel heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot luis in de pels van Bol.com en Wehkamp. Dat is erg knap", zo stelde het juryrapport.

v.l.n.r.: Julie de Vries, Rob Muntz, Rabobank Zaanstreek accountmanagers Vince Toeset en Chris Milo

Sinds kort prijken ook de producten van Baden Baden Interior op LiL.nl. "Naast het feit dat wij badkamers en complete interieurs in het midden en hoog segment vorm­geven, verkopen wij daarnaast via onze website een exclusieve selectie van onze producten", vertelt Julie de Vries van het Amster­damse Baden Baden Interior. "We zaten eind 2013 te denken om een tweede website te beginnen voor allerlei andere accessoires voor in de bad- en woonkamer. Zoals fraaie prullenbakjes, wc-rolhouders, verlichting, mooie kleedjes en bijzettafeltjes. Onze accountmanager van Rabobank Zaanstreek gaf toen de tip om met LiL.nl in zee te gaan. Rob en Ruben hebben dankzij een goede visie en hun door­zettingsvermogen immers een mooi verkoopplatform neergezet. Terwijl wij mooie designartikelen voor een goede, betaalbare prijs aanbieden. Dat is een goede match, want wij kunnen nu een breed publiek bereiken, terwijl LiL.nl haar assortiment heeft verbreed."

Meedenken Ook Rob Muntz ziet mooie kansen in de samenwerking. "De Rabobank is niet alleen een bank waar met geld wordt geschoven, maar ze denken ook graag met je mee over de bedrijfsvoering. Zij hebben ons in contact gebracht met Julie de Vries. Goede leveranciers als Baden Baden Interior bieden nu op LiL.nl onder eigen kopjes hun producten aan." "Klanten willen via internet bestelde artikelen snel in huis hebben", vervolgt De Vries. LiL.nl vervult die behoefte. Is het product immers vandaag voor 22.30 uur besteld, dan krijgt de klant het de volgende dag al afgeleverd. "In ons pand van 2700 vierkante meter hebben we twintig man personeel in dienst", vertelt Muntz. "Elke avond komt hier een trailer van Post.nl de grote hoeveelheden orders ophalen. Wij hebben de hele keten in handen. Zo kunnen we con­curreren met grote webwinkels als Bol.com en Wehkamp."

Goede match Het groot denkende LiL.nl, dat het zake­lijke inzicht van Muntz koppelt aan de ICT-kennis van Pruim, wil het grootste woonwarenhuis van Nederland worden. Dus is het op zoek naar nieuwe leveranciers die fraaie artikelen aanbieden.

Baden Baden Interior Valkenburgerstraat 201a 1011 MJ Amsterdam T: 020-5318418 E: info@badenbaden.nl www.badenbaden.nl

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

LiL.nl Vredeweg 46 1505 HH Zaandam T: 075-6152422 E: info@lil.nl www.lil.nl

februari 2014 • pagina 23


wijn

Wijn-ijscombinaties

“D

e schaatsen zijn nog steeds niet uit het vet. En da’s om allerlei redenen voor ons Nederlanders jammer. Niet in de laatste plaats omdat het vaak dé reden is om massaal aan de gloeiwijn te gaan. Dit drankje, beter bekend als Glühwein, houdt ons lekker warm in barre tijden. De rode of witte wijn, die flink verwarmd wordt tot een graadje of zeventig boven nul, zit vol kruiden als kaneel, kruidnagel en steranijs, liefst doortrokken met citrusschillen. Een kruidige wijn dus, die je volgens traditie eigenlijk alleen hoort te drinken vlak voor kerst.

Maar wat kan dat schelen? Het is lekker zoet en je wordt er warm van. De Hollandse winter op zijn best wat mij betreft: glijden van Koek naar Zopie en mooi op temperatuur blijven door een kruidige drank. Toch zie je echte wijnkenners zelden met een gloeiwijntje in het openbaar, dat is namelijk in druivenkringen not done. Maar waarom? Omdat het gewoon geen ‘echte’ wijn is? Regelrecht wijnsnobisme?

Corria Houthuizen begon haar loopbaan als marketing communicatie specialist in de cos­meticabranche. Tijdens werkzaamheden in Frankrijk ontmoette ze een 'neus', een man met het unieke talent om parfums te creëren. Hij heeft haar voor het eerst kennis laten maken met wijn en wijnproeven om een geurenkader op te bouwen, zeg maar je neus te trainen. Na een tijdje in Zuid-Frankrijk zo ongeveer elke aanwezige wijn­producent te hebben bezocht, was ze verkocht: wijn moest en zou haar vak worden! En na eerst voor wijnproducenten en importeurs gewerkt te hebben, startte deze Register Vinoloog in 1999 haar eigen bedrijf; De Wine & Food Communi­cation Group, waarin verschillende gespecialiseerde activiteiten en diensten op het gebied van wijn- en food zijn ondergebracht. www.winecomgroup.nl Ze is wijn- en drankendeskundige bij 24Kitchen en runt samen met haar man Tim van Hattem Wijnkoperij de Moerbei in Westzaan, wijn­speciaalzaak en catering.

pagina 24 • februari 2014

Volgens de connaisseurs is de enige relatie die gewenst is tussen wijn en ijs degene die voorkomt in Duitsland, waar de mooiste en weelderigste Eiswein vandaan komt. Canada mag ook, want die hebben het maken van hun ice wines tot kunst verheven. Verwar deze wijn overigens niet met Gletsjerwijn, oftewel Vins des Glaciers,: dat valt meer in de smaakcategorie Sherry. Ik hoorde Dominee Gremdaat tijdens een wijnpresentatie eens vrolijk roepen: “Gigondas, dat is het pas”. Hij had net zo goed kunnen zeggen “IJswijn, dat moet het zijn”, want dat is in ieder geval één ding waarover de altijd twistende wijnkenners het eens zijn. De druifjes die gebruikt worden voor het maken van deze koele nectar worden geplukt bij een temperatuur die een flink aantal graden onder nul ligt. In bevroren toestand worden ze bij het schijnsel der maan van hun stokken geplukt. Voorzichtig perst de ijswijnboer het bevroren water uit de suikerrijke vrucht-

www.zaanbusiness.nl

jes. Het lijkt wel een midwintersprookje, heel bijzonder om eens van dichtbij mee te maken. Het produceren van ijswijn is geen makkelijk proces: de opbrengsten zijn laag en het risico op een mislukte oogst groot. Daarom staat de prijs van dit soort wijnen vaak in verhouding tot de potentiële mazzel van de wijnmaker. Hoewel het natuurlijk niet alleen maar een kwestie van puur natuur en een beetje geluk is: de hand van de ijsmeester wil ook wat! Maar dat is ons in Nederland niet vreemd deze dagen…giet t ooit nog oan of niet…. IJswijn is het dus. Nog nooit geproefd? Meteen doen! Of beter nog: ga een keer op nachtelijk avontuur, zelf de diepvriesdruiven plukken en ter plekke proeven. Wees niet bang voor bevroren vingers en de extreme kou, want meestal zet de ijswijnboer in de wijngaard een dampende pan Glühwein klaar voor de plukkers. Blijft toch een goede combinatie… wijn en ijs! Corria

WIJNKOPERIJ DE MOERBEI Kerkbuurt 9, 1551 AB Westzaan T: 075 20 23 650 E: info@wijnkoperijdemoerbei.nl www.wijnkoperijdemoerbei.nl


Schoehuijs Trailerservice is nu service partner van Krone! SERVICEPARTNER

Reparatie - Onderhoud APK keuring - Laadkleppen keuren Vakkundig, snel en altijd scherp geprijsd!! U kunt ook bij ons terecht voor al uw banden, waaronder:

banden - balanceren - uitlijnen - velgen - pechservice

Wij kunnen ook al uw trailers, vrachtwagens en personenwagens uitlijnen.

Bolbaken 6 1505 HV Zaandam Tel. 075-6351872 E-mail: info@schoehuijs-bedrijfswagens.nl

OPENINGSTIJDEN: ma. t/m vr. 08:00 tot 17:00 uur zat. 09:00 t/m 12:00 uur (bandenservice)

WWW.SCHOEHUIJS-BEDRIJFSWAGENS.NL


Ondernemen in Zaanstad INFORMATIE VAN DE GEMEENTE ZAANSTAD VOOR ONDERNEMERS OVER SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

Samenwerking gemeenten en bemiddelingsbedrijf werpt vruchten af

Agens stoomt mensen klaar voor de arbeidsmarkt Onlangs heeft thuiszorgorganisatie TSN acht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst genomen, tot tevredenheid van alle partijen. Het succes is een resultaat van de gezamenlijke inspanning van de gemeenten Zaanstad en Purmerend en plaatsing- en bemiddelingsbedrijf Agens. ‘Alle partijen wilden in dit geval een groep met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk’, vertelt Leonore Nieuwmeijer, teamleider bij Agens. ‘Mensen dus, die anders niet zo gemakkelijk aan werk komen.’ Zaanstad en Purmerend leverden

de kandidaten (mensen met een bijstandsuitkering, red.) en Agens zorgde voor de begeleiding naar de nieuwe werkplek. Klaarstomen ‘We willen natuurlijk allemaal dat een project slaagt’, aldus Nieuwmeijer. ‘We trainen de kandidaten vier weken om ze optimaal voor te bereiden. Daarna krijgen ze een halfjaarcontract bij Agens. Wij vervullen dus een brugfunctie: we stomen mensen klaar om bij een werkgever aan de slag te gaan, zodat die weinig tijd kwijt is aan begeleiding.' Duurzaam sociaal ondernemen Ook bij sociaal ondernemen willen werkgevers steeds vaker duurzame inzet, weet Nieuwmeijer. ‘Werkgevers zijn bezig om voor te sorteren op social return, zodat ze nog alle ruimte hebben om dat goed in te vullen. Een deel van de werkgevers ziet het ook als kans om iets te doen voor een andere doelgroep dan mensen die goed bemiddelbaar zijn. Maar zij willen daarbij liever één goede kracht (laten) begeleiden en klaarstomen dan drie, die snel weer uitvallen’.

Bianca de Groot, Rayonmanager bij TSN Thuizorg: ‘Maatschappelijk ondernemen is onderdeel van onze missie. We werken nu ruim twee jaar samen met Agens bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat we mensen graag een kans geven om meteen ‘echt’ te gaan werken, willen we goed in het voortraject investeren. Dat hoeft niet lang te duren, als mensen maar klaar zijn om in regulier werk in te stromen. We werken daarom graag met de ‘meester-gezel’-constructie: mensen doen zo gaandeweg vakbekwaamheid op en kunnen daarna volwaardig meedraaien.’

Toekomstbestendige detailhandelstructuur Het college van B&W heeft nieuw beleid vastgesteld ten aanzien van grootschalige winkels en winkels met volumineuze artikelen aan de rand van stedelijk gebied. Het college zet in op een goed voorzieningenniveau met, naast de vele buurtwinkelcentra en dorpskernen, Inverdan als aantrekkelijk stadscentrum en Zuiderhout en Noorderveld als twee perifere winkelgebieden. Volgens wethouder Economische Zaken, Erik Struijlaart, biedt dit nieuwe beleid kansen aan ondernemers en stimuleert het de werkgelegenheid in Zaanstad. Terwijl de centrumgebieden grotendeels zijn ingericht op recreatief winkelen, bieden de perifere gebieden ruimte voor grootschalige winkels. Deze grotere winkels passen vanwege ruimtebeslag en

pagina 26 • februari 2014

logistiek vaak minder binnen het centrum. Het aanbod aan grootschalige detailhandel in Zaanstad kan met dit nieuwe beleid uitbreiden en gevarieerder worden, voor zowel consumenten uit Zaanstad als uit de regio. Zo worden op Zuiderhout ook winkels toegestaan met minder volumineuze artikelen, maar met een groot vloeroppervlak. Deze winkels hebben tot nu toe nauwelijks plek in Zaanstad, omdat zij vanwege hun grote aanbod tegen bevoorradingsproblemen aanlopen en er onvoldoende grote locaties zijn in het centrum en de kernen. Zuiderhout kansrijke locatie Met haar sterke uitgangspositie van goed lopende zaken als Loods 5 en de toekomstige IKEA, is Zuiderhout een kansrijke loca-

www.zaanbusiness.nl

tie voor nieuwe vestigingen. De branches dagelijkse goederen, mode & luxe, warenhuizen en elektronica zijn uitgesloten, om te zorgen dat het kernwinkelgebied ook nog haar aanbod behoudt. Om dit alles mogelijk te maken zal moet het bestemmingsplan worden aangepast, ook dit wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad. Proces In de voorbereiding naar het nieuwe beleid is gesproken met grondeigenaren, ondernemers en ontwikkelaars. Het beleid is afgestemd met de provincie NoordHolland en de stadsregio Amsterdam. Het wordt nu eerst ter besluitvorming vastgelegd aan de gemeenteraad.


mobiliteit

De automarkt is een fiscaal gestuurde markt

D

e invloed die de overheid uitoefent om gezonde markten met allerlei maatregelen te beïnvloeden is bedroevend, mede omdat wij kunnen constateren dat de nodige branches/bedrijven hierdoor in grote verlegenheid worden gebracht

De automarkt wordt gedicteerd door de overheid, waardoor de leaserijder zich uitsluitend richt op de fiscale bijtelling van de auto. Voor 2014 zijn er door de overheid nu 5 verschillende tarieven vastgesteld en maakt de berijder een keuze uit een auto die een fiscale bijtelling heeft van: 4%, 7%, 14,%, 20% of 25%. In een markt dient er, volgens de Nederlandse overheid en de EG, sprake te zijn van volledige mededinging. De vraag die ik mij telkens stel, is in hoeverre de Nederlandse overheid door allerlei maatregelen de automarkt in Nederland aan banden heeft gelegd? Met enorme subsidies en fiscale voordelen, stimuleert de overheid de verkoop van bepaalde merken, die op een zeker moment aan bepaalde voorwaarden voldoen. In hoeverre is het reëel te noemen, dat van een bepaald merk en model, er

afgelopen jaar ruim 11.000 van zijn verkocht, waaraan de overheid de komende 5 jaar een bijdrage levert van zeker e 650 miljoen? Deze zogenaamde stimulans geeft een aankoopprikkel die gericht is op de initiële aanschaf van de auto en de consequenties hiervan op lange termijn worden niet overzien. Een aansprekend voorbeeld is de VW Polo Bluemotion. Bij de introductie van dit model was eigenaar geen houderschapsbelasting verschuldigd, omdat deze toen voldeed aan de door de overheid gestelde emissievoorwaarden. Met groot enthousiasme werd deze Polo door deze maatregel aangeschaft. Echter, vanaf 2014 mag de eigenaar van de Polo toch maandelijks e 78,33 houderschapsbelasting gaan betalen. Een enorme lastenverzwaring waardoor de betreffende auto niet meer interessant in de gebruikte markt en er hierdoor sprake in van een

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

Dick Dekker directeur bij ProMobility Soldaatweg 11 1521 RK Wormerveer T 075 642 01 00 F 075 642 08 13 E dick@promobility.nl www.promobility.nl

sterke waardevermindering van dit model. Met trots weet de overheid in de kranten te melden, dat door deze maatregel in 2014 ruim e 56 miljoen aan extra houderschapsbelasting wordt ontvangen. Uiteindelijk krijgen de bezitters een sigaar uit eigen doos, met de vriendelijke groeten uit Den Haag en wie betaalt de rekening?

februari 2014 • pagina 27


Zaans Ondernemers Netwerk (ZON)

V

orig jaar zijn in Nederland ruim 150.000 personen een onderneming gestart. Dit is een toename van 13 procent ten opzichte van 2012. Zo blijkt uit gepubliceerde cijfers van de Kamer van Koophandel van 6 januari 2014.

Het aantal starters binnen de diensten­ sector blijft onverminderd hoog met 63 procent. De bouwsector is goed voor 9 procent van de starters. Vijf jaar geleden lag het aandeel in deze sector nog op 20 procent. Aandeel vrouwen Het aandeel vrouwen onder starters is iets afgenomen, terwijl dit een aantal jaren stabiel was. Inmiddels is een derde van de startende ondernemers vrouw. De gemiddelde leeftijd van mensen die een bedrijfje beginnen is 38 jaar. Meer mensen een eigen bedrijf De meeste starters (94 procent) zijn zelfstandigen zonder personeel (zzp'er). Door de economische crisis zijn meer mensen een eigen bedrijf begonnen. Bouwvakkers

gaan bijvoorbeeld massaal als zzp'er aan de slag na een faillissement van grote bouwbedrijven. Stijgingen Onder de buitenlandse starters is het aantal van oorsprong Turkse en Marokkaanse

Starten in de Zaanstreek? starters het opvallendst. Spectaculair is de grote procentuele stijging (74 procent) van Chinezen. In de provincie Noord-

Holland zagen we een totale groei van starters van 14%. Koplopers waren provincie Drenthe (16%) en Overijssel (15%).

Zelf een bedrijf starten/overnemen? Met een eigen bedrijf kunt u fulltime, parttime of als zzp'er aan de slag. Onderstaand de 10 belangrijkste stappen op weg naar uw eigen bedrijf.

Stap 1.

Breng uw kwaliteiten in kaart Doorzettingsvermogen, financieel inzicht en creativiteit zijn noodzakelijke onder­ nemersvaardigheden. Breng deze in kaart. Laat zien waarin u uitblinkt en wat u nog kunt bijspijkeren. Ondernemerstip van starter Sharon Brand, eigenaar van B&B Heerlijck Slaapen op de Zaanse Schans: "Bespreek je plannen goed met vrienden en kennissen en luister goed naar hun reactie. Zij hebben een neutrale blik. Zelf heb je de neiging om je plannen te romantiseren. Praat ook met mensen uit je vakgebied. Verzamel zoveel mogelijk informatie voor je start". Kijk op: http://tinyurl.com/geboren

Stap 2.

Verken de markt en bepaal uw strategie Een goed idee is een goed begin, maar u wilt uw product of dienst ook verkopen. Waar gaat u uw bedrijf vestigen? Wie zijn uw klanten? En wat willen ze? Zoek uit waarin u beter of anders bent dan uw

pagina 28 • februari 2014

concurrenten en bepaal hoe u de markt op gaat met uw product of dienst. Ondernemerstip van starter Tim van Hattem van Wijnkoperij de Moerbei: "Een stagiair heeft voor ons een klein marktonderzoek gedaan. Daaruit bleek dat in Westzaan meer dan gemiddeld behoefte was aan een wijnwinkel, omdat er veel tweeverdieners en wijnliefhebbers wonen. Dat bevestigde onze keuze. Tevens hebben wij veel informatie gezocht op wijn.nl". Kijk op: http://tinyurl.com/opmarketing

Stap 3.

Regel uw financiën Een financieel plan maakt deel uit van uw ondernemingsplan. Maak een goed overzicht wat u nodig heeft, wat de kosten zijn en hoeveel winst u denkt te gaan maken. Ondernemerstip van Ingrid Herrebrugh van de Zeilerij: "Start nooit met schulden, gebruik alleen je eigen geld. Blijf nog even in die oude auto rijden en investeer in een goede website.

www.zaanbusiness.nl

Daarmee trek je klanten en begint je groei". Kijk op: http://tinyurl.com/opfinancieel

Stap 4.

Bedenk een bedrijfsnaam Een goede bedrijfsnaam is herkenbaar, blijft hangen én maakt duidelijk wat u te bieden heeft. Zet uw bedrijf meteen op de kaart met een goede naam. Tip van Dorus Lodewijks van THL Trainings Captain ASD: "Denk goed na over je bedrijfsnaam. Ik heb mijn naam ter plekke bij de inschrijving bij de KvK bedacht. Achteraf had ik misschien een andere naam gekozen. Het moet blijven hangen bij je klanten en bij jezelf passen". Kijk op: http://tinyurl.com/naamkiezen

Stap 5.

Kies een rechtsvorm Uw bedrijf heeft een juridische vorm nodig. Welke rechtsvorm u kiest, hangt bijvoorbeeld af van hoe u de aansprakelijkheid wilt regelen, of u alleen onderneemt of samen.


Stap 9.

Tip van Ricky de Ruiter van Dynamic Rush Transport; “Ik zet het werk van mijn vader voort. Werk je samen met familie? Zorg dat je het zakelijk goed geregeld hebt”. Kijk op: http://tinyurl.com/rechtsvorm

Informeer naar vergunningen en registreer uw bedrijf Als ondernemer krijgt u te maken met wetten en regels. Zo bent u verplicht om uw bedrijf in te schrijven bij de KvK. U kunt zich gelijktijdig aanmelden bij de Belastingdienst. Soms moet u zich ook registreren bij een product- of bedrijfschap. Tip van Arthur Kruijt en Joep Westerveld van proeflokaal De Tweekoppige Phoenix: Met ons product hebben we te maken met wetgeving en accijnzen rond de invoer van alcoholhoudende dranken, de voedsel – en warenautoriteit en milieuwetgeving. Iets wat totaal nieuw voor ons was en waar we advies over moesten inwinnen. Kijk op: http://tinyurl.com/kvkinschrijven

Stap 6.

Stap 10.

Bereid u voor op belastingen Als ondernemer krijgt u te maken met de Belastingdienst. U moet belasting betalen, maar u kunt ook profiteren van aftrek­ posten en fiscale regelingen. Tip van Erik en Fred van Design In Beeld: "Houd je in- en uitgave goed in de gaten. Geef geld niet uit voordat het op je bank­rekening staat. Inkomstenbelasting moet je uiteraard ook afdragen. Laat je goed adviseren door een accountant". Kijk op: http://tinyurl.com/opbelastingen

Stap 7.

Stel algemene voorwaarden op Duidelijkheid staat voorop. Met algemene voorwaarden is voor uw klanten helder wat ze van u kunnen verwachten, bij­ voorbeeld wat de betalingstermijn is. Kijk op: http://tinyurl.com/kvkalgemenevoorwaarden

Stap 8.

Zorg dat u goed verzekerd bent Ondernemen is risico nemen. Gelukkig kunt u zich voor veel risico's verzekeren, bijvoorbeeld voor arbeidsonge­ schiktheid. Tip van Dorus Lodewijks van THL Trainings Captain ASD: "Er zitten ook nadelen aan het eigen ondernemer zijn. Als je ziek bent en je niet kunt werken is er geen inkomsten. Regel daarom alles goed, om je eigen inkomsten te beschermen". Kijk op: http://tinyurl.com/opverzekeringen

En nu… klanten vinden Uw ondernemingsplan is rond, de financiering is geregeld, uw bedrijf is ingeschreven bij de KvK. Uw bedrijf is van start. Nu nog klanten vinden. Bijvoorbeeld via een netwerk. Ingrid Herrebrugh van de Zeilerij: "Ik heb bij de start een professionele website laten bouwen, met goede zoekwoorden in teksten, paginatitels en fotonamen. Dat werpt zijn vruchten af. Vindbaarheid is essentieel". Kijk op: http://tinyurl.com/klantenvinden Meer Zaanse Succesverhalen ter inspiratie: kijk op: http://tinyurl.com/zoninspiratie Alles over starters: www.kvk.nl www.ikgastarten.nl www.mkbservicesdesk.nl

Meer weten? E info@zonvooru.nl T 075 614 89 21 Kleine Tocht 7, 1507 CB Zaandam www.zonvooru.nl

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

Danla Dan’s Centrum

V

ia het inloopspreekuur bij de Kamer van Koophandel waar ik namens Vanhier als accountant zitting had, ben ik in contact gekomen met Dan en Laura Radulescu. Dan en Laura gaven kungfu- en danslessen aan met name de jeugd in Purmerend. Zij waren met de gemeente in gesprek om een eigen locatie te verkrijgen en betrekken. Deze is medio 2013 gevonden alwaar na een grote verbouwing en opknapbeurt de dans- en kungfu school Danla is geopend.

v.l.n.r.: Laura, Pascal en Dan

Vanuit de nieuwe locatie bieden Dan en Laura een breed scala aan disciplines binnen de danssport aan waaronder het klassieke ballroom en latin, maar ook salsa, ballet, tapdans, fitlessen, tai chi en yoga. Als starter op de ondernemersmarkt liepen Dan en Laura tegen een hoop zaken aan. Wat is de beste financieringsstructuur, hoe dient de administratie te worden ingericht, welke BTW aspecten zijn van toepassing, wat zijn de fiscale (on-)mogelijkheden en welke kansen zouden benut kunnen worden. Vanhier heeft hierin met raad een daad kunnen bijstaan, de juiste passen zijn gezet, de choreo­ grafie tussen starter en adviseur werkt! Gezien het feit dat de Kamer van Koophandel per 1 januari 2014 is gestopt met de spreekuren, is Vanhier met Zon in gesprek gegaan. Er is een concept uitgewerkt waarbij Vanhier maandelijks een dagdeel reserveert als inloopspreekuur waarbij een accountant en fiscalist beschikbaar zijn om informatie te verstrekken. Meer informatie hieromtrent zal nog bekend worden via www.vanhier.nl en via de nieuwsbrief van ZON. Zelf ben ik voor vragen te bereiken via pverburg@vanhier.nl

februari 2014 • pagina 29


ICT Zaanstreek

ICT trends in het onderwijs

B

ij ons op school, Zuiderzee College, werken we met Magister. Een administratie waarin van alles en nog wat bijgehouden kan worden van onze leerlingen. Erg nuttig, maar een trend…? 3 vragen aan Joost van Duijn, Docent Wiskunde en ICT & Multi­ media op het Zuiderzee College

De leerlingen, die onze opleiding ICT & Multimedia volgen, moeten onder andere fotograferen. Niks is leuker dan de buitenopdrachten met geografische gegevens, die ze moeten leiden naar het object waar foto’s van gemaakt moeten worden. Garmin Dakota 20 We hebben met onze afdeling onlangs ook 5 exemplaren van de Garmin Dakota 20 aangeschaft, zodat we het dit

Welke mobiele telefoon heb je? De iPhone 5. Ik had eerst de iPhone 4, toentertijd zeer geavanceerd en gebruiksvriendelijk. Inmiddels zijn er ook andere smartphones, die misschien de iPhone zelfs al voorbij gestreefd zijn. De Samsung maakt bijvoorbeeld erge mooie foto's, ook bij slecht licht . Maar inmiddels heb ik veel meer van Apple. Onder andere Apple TV en dat werkt allemaal makkelijk samen. Wat is je favoriete zakelijke App? Ik bekijk iedere dag meerdere keren de link op het beginscherm van mijn iPhone met de roosterwijzigingen. I.v.m. verschuivingen/uitvallen van lessen of voor een(zieke) collega invallen. De Magister-app gebruik ik ook veel (voor leerlingen Magister Meta en voor docenten Magister Maestro). En ik kijk vaak even op de app van Nu.nl. Je moet wel actueel blijven als docent… Wat is je favoriete stek voor zakelijk eten? Visrestaurant de Meerplaats in IJmuiden met dagverse vis, uitstekende wijn en schappelijke prijzen. In de Zaanstreek is De Hoop op d'Swarte Walvis natuurlijk een uitstekende plek.

pagina 30 • februari 2014

schooljaar op kamp nog professioneler kunnen aanpakken. Zeg maar een eigen opgestelde Geochache.

ICT Probleem: het probleem her Een probleem herkennen is wellicht zelf vaak het eerste grote probleem voor het MKB. MobiConsult is een Global Technology Provider en heeft drie kern­ activiteiten, Software development, Consultancy en Software trainingen. Een probleem herkennen is wellicht zelf vaak het eerste grote probleem voor het

MKB. MobiConsult is een Global Technology Provider en heeft drie kernactiviteiten, Software development, Consultancy en Software trainingen. Onze Consultancy tak zorgt voor het herkennen en het aandragen van oplossingen, die dan weer door de andere 2 takken kunnen worden uitgevoerd. Onze grote partners als Nokia en Huawei maar ook klanten als NOS en de NS hebben


Hebbeding: Mac Pro Wat ik erg leuk vind om met de leerlingen te doen, is het opstellen van enquêtes met behulp van Google Drive (een online­ formulier maken), doorsturen naar andere leerlingen en laten invullen. De ingevulde gegevens worden dan bijgehouden in Excel, waar van alles verwerkt worden. Met deze opdrachten besla je veel leerdoelen in één keer. Tot slot Tot slot Is het misschien wel leuk om te vermelden dat dit magazine ons op het idee heeft gebracht om Layar toe te passen op de schoolkrant, waardoor we met het maken van een papieren schoolkrant zo ontzettend veel extra mogelijkheden hebben om leerdoelen van ons opleiding te combineren. Bijkomend pluspunt is dat het de schoolkrant ook een stuk interessanter maakt.

Ik heb thuis een iMac staan. Erg mooi! Maar de nieuwe Mac Pro… Tja, dan heb je het toch echt wel over een hebbedingetje! Indrukwekkend nieuw design. Mac Pro is de pro desktopcomputer die van binnen en buiten helemaal opnieuw is uitgevonden. Door een geïntegreerde thermische kern als basis te nemen en de meest geavanceerde technologieën toe te voegen, zijn ze erin geslaagd om een ongekend krachtige Mac te ontwikkelen met de beste uitbreidingsmogelijkheden ooit. En dat in een apparaat dat ongelooflijk compact en stil is. www.apple.com/nl

Games: Dream of Pixels

rkennen gedegen ervaring met dit gehele proces van product specification tot en met product release maar voor het MKB, waar we ons sinds vorig jaar ook op begeven, is dat vaak anders gebleken. De kosten als gevolg van onderschat product management kunnen flink uit de pas lopen en zelfs zorgen voor een negatief enthousiasme. En dan hebben ze er nog een probleem bij.

Tetris is een geweldige game. Honderden gameontwikkelaars hebben geprobeerd om soortgelijke games te maken die een mooi alternatief bieden, en Dream of Pixels is mogelijk één van deze succesverhalen. De game beschikt over een mooie kleurrijke graphics, een uitstekende soundtrack en hele interessant gameplay. Beschikbaar voor: Android en iOS

Zakelijke apps

Pocket

Het is een eenvoudige, maar praktische app waarmee ge­bruikers snel en gemakkelijk toegang krijgen tot de laatste afgesloten of nog draaiende apps. Je kunt het vergelijken met alt tab (PC) of control tab (Mac). Switchr heeft drie verschillende stijlen (Flow, Slide en Arc). Beschikbaar voor: Android

Bewaar alles wat je tegenkomt rechtstreeks vanuit uw browser of via apps zoals Twitter, Flipboard, Pulse en Zite. Het leuke van Pocket is dat u de bestanden eenvoudig kunt synchroniseren met andere apparaten, zodat u die eerder gevonden documentaire verder kunt kijken op uw desktopcomputer of tablet (ook zonder internetverbinding!). Beschikbaar voor: Android en iOS

Switchr

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

Auteurs: ICT probleem: het probleem herkennen - Robert Harmsen

Games en Zakelijke apps - Patrick van Hooijdonk

ICT trends in het onderwijs, 3 vragen aan en Hebbeding - Joost van Duijn

Meer informatie: www.ictzaanstreek.nl of mail: info@ictzaanstreek.nl

Onze sponsors >>

februari 2014 • pagina 31


column Verhuizing Blijf Groep Zaanstreek naar het Jan Slothuis in Wormerveer Omdat de huidige locatie in slechte staat verkeerd en daardoor niet meer langer aan de eisen van deze tijd voldoet is verhuizing onvermijdelijk. Vrouwen en kinderen hebben nauwelijks een plek voor zichzelf en delen de keuken en de sanitaire voorzieningen met andere bewoners. Dat betekent weinig privacy en dit veroor­zaakt stress. Vooral bij de kinderen die vanwege hun erva­ringen met huiselijk geweld al erg getraumatiseerd zijn en daarom behoefte hebben aan rust, eigen leef ritme, privacy en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Op deze nieuwe locatie wordt dat mogelijk gemaakt omdat de hulpverlening en het wonen van elkaar gescheiden is, dit wordt ook wel de nieuwe Oranje Huis methodiek genoemd. Dit maakt een gezinsgerichte aanpak mogelijk. De moeders en hun kinderen krijgen een zelfstandige woonruimte met een woonkamer, keuken, aparte slaapkamer en eigen sanitaire voorzieningen. Naast de Nieuwe Winst zijn er ook diverse Serviceclubs die zich betrokken voelen bij de Blijf Groep. Eind augustus is men begonnen met een aantal vrijwilligers met onder andere het afstomen van het behang. Deze werkzaamheden zijn gedaan door de diverse Serviceclubs, het service Plus Team van de gemeente, het Wijkteam Wormerveer en een aantal bewoners van het Jan Slothuis zelf. Inmiddels is de aannemer deze maand met de laatste werkzaamheden bezig, zodat de stoffeerder binnenkort er in kan en op 24 februari alles klaar is en verhuist kan worden. In de week van de verhuizing is er hulp van de Juniorkamer en het Service Plus Team om het meubilair in elkaar te zetten en de woningen verder in te richten. De Blijfgroep is erg dankbaar voor de steun van de vele regionale fondsen en bedrijven die er voor gezorgd hebben om het geld voor de inrichting bij elkaar te brengen. Maar we zijn er nog niet, als er bedrijven zijn die ook graag een steentje bij willen dragen aan deze nieuwe locatie met bijvoorbeeld extra accessoires om de woningen en de slaapkamers gezellig te maken of het verzorgen van de catering tijdens de officiële opening dan kan u contact opnemen met Caroline van Wingaarden van de Blijfgroep: c.v.wingaarden@blijfgroep.nl of 06-15096464, maar u kan natuurlijk ook met Anouk Hermanns contact opnemen. Om de verhuisstress even achter zich te kunnen laten verblijven de vrouwen met hun kinderen tijdens de verhuizing een midweek in een vakantiepark. De Blijfgroep zou het fijn vinden als er bedrijven c.q. vrijwilligers zijn die voor het vervoer willen zorgen. Daarnaast is het organiseren van een leuke activiteit of een uitstapje ook altijd zeer welkom. Wilt u zich ook als bedrijf inzetten voor de Zaanse samenleving door middel van maatschappelijk ondernemen? Mail dan naar: info@denieuwewinst.nl of neem telefonisch contact op met Anouk Hermanns: 06-20410914. Voor meer informatie zie: www.denieuwewinst.nl

Nieuwe Winst | Nico van Braam

Meer omzet uit uw website! Een complete website inclusief ontwerp op maat, goed weergegeven op elk apparaat.

www.indevingers.nl Dorpsstraat 1068a 1566 JM Assendelft

(075) 642 81 14 info@indevingers.nl

een handig reclamebureau voor grafisch ontwerp * websites & apps * (online) media

Hé, een oude bekende in een nieuw jasje!

OFFICE XPERIENCE OFFICE FURNITURE OFFICE SUPPLIES OFFICE CONCEPTS

GZ inspireert en ontzorgt... Bel 075 - 635 12 31

Grote Tocht 98 1507 CE ZAANDAM

WWW.GZ.NL


juridisch

De Warmtewet

P

er 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Er is daaraan in de media ten onrechte weinig aandacht besteed, want de Warmtewet brengt per 1 januari 2014 aanzienlijke verplichtingen voor een deel van de verhuurders mee.

De Warmtewet is van toepassing indien de huurder is aangesloten op stads­ verwarming of blokverwarming en een aansluiting heeft van maximaal 100 Kw. Ongeveer 7% van de Nederlandse huishoudens valt onder deze regeling. Afnemers met aansluitingen groter dan 100 Kilowatt moeten zelf over de prijs en de voorwaarden voor warmte onderhandelen.

Autoriteit Consument en Markt (ACM). De prijs is gebaseerd op wat een afnemer, die gas gebruikt, gemiddeld per jaar betaalt. De afnemer betaalt dus niet meer voor warmte dan wanneer deze gas zou verbruiken. Dat wordt het 'Niet-meerdan-anders'-principe genoemd. Of de betrokken huurders in 2014 meer of minder gaat betalen dan in 2013 hangt af van de persoonlijke situatie.

De Warmtewet is ingevoerd omdat de betrokken huurders niet kunnen overstappen naar een andere leverancier. De warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas. De Warmtewet gaat daarom afnemers van warmte extra bescherming bieden.

'leverancier' Woningcorporaties kunnen onder de term 'leverancier' in de zin van de Warmtewet gaan vallen, bijvoorbeeld wanneer zij voor een complex woningen een aan­ sluiting op een warmtenet of een blok­ verwarmingssysteem heeft en deze warmte vervolgens doorlevert aan haar huurders. Dergelijke woningcorporaties zullen zodoende aan verplichtingen van de Warmtewet moeten voldoen. Ook Verenigingen van Eigenaren krijgen met de Warmtewet te maken, als zij een eigen warmtenet hebben. In dat geval is die vereniging voor de wet een warmteleverancier en moet zij zich vanaf 1 januari 2014 houden aan een aantal regels. Die regels kunt u nalezen op de website van ACM.

Per 1 januari 2014 zijn de volgende onderwerpen wettelijk geregeld: 1. Er zijn vanaf 1 januari 2014 landelijke maximumtarieven voor warmte. De verhuurder mag niet méér rekenen dan die tarieven. 2. Wanneer de warmteleverancier over mag gaan tot afsluiting van warmte. 3. Wanneer de huurder recht heeft op compensatie bij een storing. 4. Wat er in de overeenkomst tussen de warmteleverancier en de huurder moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de te leveren warmte en dienst­verlening. 5. De rechten en plichten van de huurder bij het meten van het warmteverbruik. In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door de

Niet helemaal duidelijk Vermoedelijk moet ook voor bestaande huurovereenkomsten een warmteovereenkomst worden aangegaan, maar dat is nog niet geheel zeker. De wettekst is hier niet helemaal duidelijk over. Als voor alle bestaande huurovereenkomsten, die onder de Warmtewet vallen, aparte overeenkomsten moeten worden afgesloten

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

Jaap Jong, advocaat bij Nagtegaal & Jong Advocaten Dam 34, Postbus 1275, 1500 AG Zaandam T 075 631 31 21 F 075 635 08 18 E info@nagtegaaljong.nl www.nagtegaaljong.nl

heeft dat grote impact op de praktijk. Bent u verhuurder, dan doet u er goed aan te controleren of u leverancier bent als bedoeld in de Warmtewet. Zo ja, dan dient u zich zo snel mogelijk aan te melden en moeten in ieder geval in nieuwe huurovereenkomsten de regels van de Warmtewet worden verwerkt. Aan overtreding van de regels zijn forse boetes verbonden. Elke verhuurder doet er dus goed aan zich zo spoedig mogelijk te (laten) informeren over de gevolgen van deze nieuwe wet!

februari 2014 • pagina 33


evenementenagenda 2014 feb 2014

organisator

evenement

20

VNZP

Haal meer uit je netwerk

maart 2014

organisator

evenement

6

Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner

Netwerkbijeenkomst met aansluitend buffet

7

Zaanbusiness

Zaanbusiness Borrel

12

ZON i.s.m. De Corner

Groot Verkiezingsdebat

18

VNZP

Politiek café

april 2014

organisator

evenement

4

Zaanbusiness

Zaanbusiness Borrel

17

Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner

Netwerkbijeenkomst met aansluitend buffet

mei 2014

organisator

evenement

2

Zaanbusiness

Zaanbusiness Borrel

juni 2014

organisator

evenement

5

Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner

30-jarig bestaan De Corner

6

Zaanbusiness

Zaanbusiness Borrel

augustus 2014

organisator

evenement

29

Zaanbusiness

Zaanbusiness Borrel

september 2014

organisator

evenement

11

Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner

Netwerkbijeenkomst met aansluitend buffet

26

Zaanbusiness

Zaanbusiness Borrel

oktober 2014

organisator

evenement

16

Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner

Netwerkbijeenkomst met aansluitend buffet

31

Zaanbusiness

Zaanbusiness Borrel

november 2014

organisator

evenement

4

stichting Zaanse Ondernemersdag

Zaanse Ondernemersdag

20

Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner

Netwerkbijeenkomst met aansluitend buffet

28

Zaanbusiness

Zaanbusiness Borrel

Organiseert u ook een evenement? Geef het ons door op: info@zaanbusiness.nl

pagina 34 • februari 2014

www.zaanbusiness.nl


Met een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst in het Zaans Museum opende de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner op 9 januari jl. het 30-jarig jubileumjaar. In een sfeervolle ambiance was er voor de ruim 160 bezoekers, onder het genot van een hapje en een drankje, weer volop gelegenheid om te netwerken. Na een zeer geslaagd muzikaal optreden door het cabaret duo Yentl en de Boer uit hun show ‘De Mensen’ (winnaars Wim Sonneveldprijs en publieksprijs 2013), werd de bijeenkomst afgesloten met een heerlijk buffet.

Speciaal voor De Corner schreven Yentl en de Boer onder de titel ‘De geuren van de Zaanstreek’ een lied over de historie van de Zaanstreek. Op deze pagina vindt u de complete tekst van dit lied, op onze website kunt u een compilatiefilm van de bijeenkomst bekijken, inclusief het optreden van Yentl en de Boer met het historische lied op de melodie van ‘Het Dorp’. De compilatiefilm is ook te bekijken op het YouTube kanaal van De Corner. Meer sfeerbeelden kunt u bekijken op onze website onder terugblik.

De geuren van de Zaanstreek

Tekst: Yentl en de Boer

Laatst kwam ik aan op het station En na 1 stap op het perron Raakte ik even alles kwijt Ik rook de geuren van Verkade Cacao, vanille, chocolade En dacht weer aan mijn kindertijd Ook de Linoleumfabriek Die ruikt nog altijd specifiek Ik ging daar fietsen met mijn nicht En de fabrieken in Westerspoor Waar ik een keer mijn muts verloor Die vind ik met mijn ogen dicht En langs die geuren van de Zaanstreek Vind ik mijn weg terug naar huis Zolang Zaandam nog naar cacao ruikt Komt elke Zaankanter hier thuis

Het nieuwe jaar startte in een sfeervolle ambiance met volop gelegenheid om te netwerken.

Koog aan de Zaan is net ontwaakt Daar wordt nog steeds zetmeel gemaakt Ik ging daar naar de eerste klas Je ruikt ook de leerlooierij Daar ging ik liever aan voorbij Maar ik kocht daar wel een mooie tas Bij het Noordzeekanaal ruikt het Naar oude stookolie en vet En soms naar rotte vis of gas De geur van zeep die ruik ik niet Want Hilko ging helaas failliet Maar ‘k weet nog zo goed hoe het was En langs de geuren van de Zaanstreek Vind ik mijn weg terug naar huis Zolang Zaandam nog naar cacao ruikt Komt elke Zaankanter hier thuis

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN: donderdag 6 maart 2014

En langs de geuren van de Zaanstreek Vind ik mijn weg terug naar huis Zolang Zaandam nog naar cacao ruikt Komt elke Zaankanter hier thuis

donderdag 17 april 2014

© Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner

www.de-corner.nl info@de-corner.nl

1984 - 2014 'Het Zaans Netwerk door de eeuwen heen'

donderdag 5 juni 2014 – 30-jarig bestaan

februari 2014 • pagina 35


E x p o s i t i e ‘ Vo o r j o u ’ M a r i t D i k

1 februari t/m 8 maart 2014

installatie Marit Dik who will love a little sparrow

Zb 131  

Magazine voor de Zaanse ondernemers