Page 1

Zaanbusiness hét businessmagazine van de Zaanstreek |   www.zaanbusiness.nl jaargang 17, editie 127 - 2013

Masterclasses om ervaringen te delen en kennis over te dragen:

Zaanbusiness Academy BTW-aftrek bij aanschaf zonnepanelen? Levering aan stroomnet bepalend

Ondernemers tevreden met website Zaanstad Nog wat kleine aanpassingen, maar verder goed

officiële mediapartner van:


Uw accountmanager begeleidt u bij

het overnameof overdrachtsproces.

Samen zorgen wij voor een goed verloop van het proces. Iedere overdracht of overname van een bedrijf is een ingewikkeld en vaak langdurig proces. Daarom is het belangrijk om op tijd te beginnen. Uw accountmanager weet precies welke stappen u moet zetten om uw bedrijf succesvol over te dragen.

Neem contact op via www.rabobank.nl/zaanstreek Samen sterker. Dat is het idee van coรถperatief bankieren.


voorwoord

Nieuw en oud De kop van dit ‘Voorwoord’ suggereert, dat het om de periode rond de jaarwisseling zou gaan, maar dat duurt nog even. Wel is er sprake van een wisseling, maar dan van de wacht, en er zijn nieuwe ontwikkelingen.

In deze uitgave wordt gewag gemaakt van een nieuwe activiteit onder de vlag van Zaanbusiness. Er is al een Zaanbusiness Club (netwerken) met rond de 200 leden, een Zaanbusiness LinkedIngroep (zo'n 1400 leden) en de Zaanbusiness Golfcompetitie. Allemaal vertakkingen die ondernemers in staat stellen elkaar te ontmoeten, te netwerken en/of met elkaar te communiceren. Een nieuwe loot aan de stam moet de Zaanbusiness Academy worden. Inventieve ondernemers willen master­ classes organiseren om allerlei bij­ komende zaken van ondernemen zoals finan­ciële, juridische, bancaire en administratieve aspecten, via master­ classes uit te diepen en kennis over te dragen. In de coverstory leest u er meer over. Als in de kop het woord 'oud' staat, moet dat gelezen worden als 'ex'. Deze septembereditie van Zaanbusiness is de laatste, waaraan ik als (hoofd)redacteur meewerk. Kennelijk heb ik iets met sep­ tember. Precies vijftig jaar geleden ging ik in die maand als 17-jarige aan het werk. In september 1994 richtte ik Adviesbureau HH&P (later uitgeverij en reclamebureau) op, de voorloper van de huidige uitgever In de vingers. Er verschenen in de

Zaanstreek een consumentenblad over de bouw, en alles wat daar bij komt kijken, een vacaturekrant, een blad gericht op bemiddelde 50-plussers etc. Deze themauitgaven hadden een verschijnings­ frequentie van eens in de twee weken tot maandelijks. Ze werden huis-aan-huis bezorgd in oplagen van gemiddeld zo'n 70.000 exemplaren. Rond 1995 werd het idee geboren om in de Zaanstreek een businessblad uit te geven. En zo kwam in (opnieuw) septem­ ber 1997 de eerste Zaanbusiness tot stand met een verschijningsfrequentie van vier keer per jaar (nu tien keer) in een oplage van 5000 exemplaren. Als DGA van HH&P, en later van In de vingers, was ik dus zeer nauw betrokken bij Zaanbusiness. In eerste instantie als uitgever, later gecom­ bineerd met het hoofdredacteurschap. In 2005 vertrok ik bij In de vingers en ging ik, vanuit een eigen organisatie- en communicatiebureau, voor Zaanbusiness schrijven en redigeren. Nu, 16 jaar en 127 edities van Zaanbusiness later, en weer in september, is het einde oefening.

economisch en soms politiek perspectief. Ik heb ook getracht dit op een wat ironische manier te doen. Diverse lezers reageerden positief, een enkeling wat minder. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Degenen die mij aan­ spraken op mijn 'Voorwoord', op straat, in winkels en bij diverse (ondernemers) bijeenkomsten, wil ik hartelijk danken. Mijn opvolger(s) wens ik veel succes toe en de 'boom' Zaanbusiness nog veel nieuwe en gezonde loten. Het ga u allen goed en wellicht tot ziens!

Bert Bleeker

Ik heb in mijn 'Voorwoord' en andere free publicity steeds getracht op een positief kritische manier naar overheden, koepel­ organisaties, ondernemersclubs etc. te kijken. En dan vooral vanuit sociaal­

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

september 2013 • pagina 3


nr 127 - september 2013 Volg ons ook op: www.facebook.com/zaanbusiness

www..linkedin.com/in/zaanbusiness

www.twitter.com/zaanbusiness

Masterclasses voor Zaanse ondernemers:

Zaanbusiness Academy

Er komen masterclasses voor Zaanse ondernemers, onder de naam Zaanbusiness Academy. Het is een initiatief van Ruben Uitendaal (ING), Marco Bleeker (Zaanbusiness), Marco van der Laan (Vanderlaangroep), Guido Voss (DBV-Advocaten) en Paul Riteco (investeerder/ondernemer). Zaanbusiness Academy moet een ondernemersplatform worden voor discussie, het dieper op onderwerpen ingaan en kennisoverdracht. Wat leeft er bij ondernemers en wat kunnen ze doen om het ondernemen te verbeteren?

/// verder in deze editie pagina 20

De overeenkomst tussen een crisis en de herfst

pagina 25

Trek in biefstuk of tournedos? Bij Zin zijn de verschillen klein

pagina 28

Wordt de BIZ een permanente wet?

pagina 32

Honderd medewerkers in actie voor de Nieuwe Winst

pagina 33

Geen werk, geen loon? Zo eenvoudig is het niet

pagina 4 • september 2013

www.zaanbusiness.nl


inhoud

colofon Uitgever

Tweede symposium Rabobank Zaanstreek: ‘Zorg en de toekomst’

IN DE VINGERS Media B.V. Dorpsstraat 1068a 1566 JM Assendelft Tel 075-6428114 www.indevingers.nl

Vormgeving IN DE VINGERS Reclame B.V. Dorpsstraat 1068a 1566 JM Assendelft Tel 075-6428114 www.indevingers.nl

Redactie Voor de tweede keer organiseerde Rabobank Zaanstreek, samen met het ZMC en de gemeente, een symposium 'Zorg en de toekomst'. De onderwerpen waren: 'Zorgfoto van de Zaanstreek' en 'Zorg in beweging'. Welke ontwikkelingen in de zorgsector zijn er in de Zaanstreek? Hoe zit het met het genees­ middelengebruik? En hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich? Ook 'beweging in relatie tot gezondheid' kwam aan bod.

Bert Bleeker

Verspreiding 10 x per jaar.

Fotografie Bart Homburg

Columns

ZON anticipeert op gemeente­­­raads­verkiezingen 2014

De columns in Zaanbusiness zijn geschreven vanuit het perspectief van de columnist en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Zaanbusiness wordt gratis in controlled circulation verzonden naar bedrijven in de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan.

ISSN 2214 - 8779 ZAANS ONDERNEMERS NETWERK

© Het auteursrecht van deze uitgave wordt door de uitgever nadrukkelijk voorbehouden. Het is ver­ boden om zonder schriftelijke toestemming onder­ werpen te kopiëren en/of te publiceren. De uitge­ ver kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van publicaties in deze uitgave. Druk- en zetfouten voor­behouden.

Onlangs hield ZON een Politiek Café, waarbij een aantal Zaanse politieke partijen aanwezig was. ZON organiseerde deze bijeenkomst met het oog op de gemeenteraad­ verkiezingen volgend jaar en om de wensen van de ondernemers over het voetlicht te brengen. De politieke partijen lijken zich te realiseren, dat ruimte voor het ondernemerschap en een groot vertrouwen, in combinatie met minder regulering, de weg is om samen te bewandelen.

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

september pagina 55 5 september 2013 • pagina 2013 • pagina


Zaanbusiness informatie Zaanbusiness is meer dan alleen een magazine. Kijk ook naar onze site, volg ons op LinkedIn, Twitter en Facebook en meld je aan voor onze nieuwsbrief via info@zaanbusiness.nl

Met meer dan 1400 ondernemers!

Join the group: Nieuwe leden op www.linkedin.com/in/Zaanbusiness Just My Style

Susanne Haas

Home, Wedding & Event styling

Medewerker Werving & Selectie bij AB Vakwerk

Rick Pieters

Sander Berkelaar 06-11927292

Algemeen directeur Veiligheid Direct

Account Manager at Telecom Service Groep

volg ons op www.twitter.com/zaanbusiness

like ons op www.facebook.nl/zaanbusiness

Ook adverteren in de Zaanbusiness? Het businessmagazine Zaanbusiness informeert de ondernemers in de Zaanstreek over interessante ondernemersthema's, bedrijven足 nieuws en wetenswaardigheden. Alle ondernemers in gemeente Zaanstad, Wormerland en Oostzaan met meer dan twee medewerkers krijgen ons mooie magazine gratis in de bus. De redactionele formule is gebaseerd op een grote verscheidenheid van plaatselijke en regionale onderwerpen, die een ondernemer in deze regio direct raken. De formule wordt ingevuld met kort bedrijfsnieuws, interviews, branche-足ontwikkelingen, achtergrondartikelen, specials en rubrieken. Verder wil het magazine een spreekbuis zijn voor de Zaanse ondernemer. Zaanbusiness doet nadrukkelijk aan eigen nieuwsgaring.

Goede samenwerking met ondernemersverenigingen Het is belangrijk te weten dat ons magazine een uitstekende band heeft met de ondernemersclubs in de regio en dat we daarmee nauw samenwerken. Alleen ons magazine mag met recht zeggen dat we de spreekbuis zijn van ZON, De Corner, BVW, BVNM, Business Network Zaandelta, ABIN, CBO, BIA, ICT-Zaanstreek en Bouwend Zaanland.

Wanneer komt Zaanbusiness uit in 2013? Zaanbusiness verschijnt in 2013 tien keer per jaar.  r 128-2013: n nr 129-2013: nr 130-2013:

www.zaanbusiness.nl

25 oktober 22 november 20 december

(deadline 4 oktober) (deadline 1 november) (deadline 29 november)


De verborgen lagen in de Zaanbusiness De Zaanbusiness heeft een 'magische' laag. Een laag waarin filmpjes, extra foto's en nog veel meer te vinden is. Overal waar je het Layar-logo ziet, hebben we wat leuks toegevoegd. Deze extra's tover je heel eenvoudig tevoorschijn met je smartphone of tablet.

Stap 1: Download de gratis Layar-app voor Android of iPhone, of update de laatste versie als je Layar al hebt.

Stap 2: Open de app en ga naar de pagina's met het Layar-logo.

Stap 3: Houd je telefoon boven een van deze pagina's. Druk op 'scan' en blijf richten op de hele pagina.

Stap 4: Wacht tot de digitale extra's (bijv. een 'film'-­ button) op het apparaat verschijnen.

U vindt het Layar-logo op de volgende pagina's: 6, 11 ,22, 24, 25, 26, 30, 31 en 34

back to... business Maak kennis én meer omzet met hét Zaanse zakennetwerk!

magazine, website, e-mailnieuwsbrief, social media, golf, eigen businessclub, informele netwerkborrels… kortom: al meer dan 15 jaar de ideale marketingmix voor de Zaanse ondernemer!

Word lid! www.zaanbusinessclub.nl

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

september 2013 • pagina 7


coverstory

Zaanbus

Masterclasses om ervaringen te delen en kennis

O

p dinsdag 29 oktober a.s. vindt aftrap plaats van de Zaanbusiness Academy, een masterclass voor onder­ nemers in de Zaanstreek. Ruben Uitendaal, in het dagelijks leven bij ING werkzaam als Rayondirecteur MKB NoordHolland Midden, is één van de initiatiefnemers, samen met Marco Bleeker, uitgever van Zaanbusiness. “Onlangs ontmoette ik Marco en al snel hadden we het over het oprichten van een platform voor ondernemers. Geen praatje en een borrel, maar discussie, dieper op onderwerpen ingaan die ondernemers bezig houden en meer kennisoverdracht. Wat leeft er bij hen en wat kunnen we doen om het ondernemen te verbeteren”.

pagina 8 • september 2013

www.zaanbusiness.nl


siness

s over te dragen

Het initiatief werd al snel omarmd door Marco van der Laan, van de VANDER­ LAANGROEP (accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs) en Guido Voss, partner bij Duijn, Bloem en Voss Advocaten. Wat later werd Paul Riteco bereid gevonden

Thema’s en kaders

Meerdere invalshoeken

Elke masterclass krijgt een eigen thema, dat vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. Ruben Uitendaal: "Het thema van de eerste masterclass luidt: ‘Strategische handvatten voor groei'. Dit thema wordt uitgesplitst in subthema's of kaders. Zo is er bijvoorbeeld een Strategie kader. Kun je autonome groei verwezen­ lijken door strategie, visie en commerciële slagkracht? Paul Riteco zal dat thema behandelen, vooral vanuit zijn ervaring als

Maar er zitten natuurlijk meer aspecten aan ondernemen vast. "Denk aan het Juridische kader", zegt Ruben Uitendaal. "Welke juridische aspecten komen er om de hoek kijken bij groei, overnames, uitbreiding van personeel, contractonder­ handelingen etc.? Daar weet Guido Voss, vanuit zijn dagelijks werk als advocaat, natuurlijk veel van. En uiteraard is er ook nog een Bancair kader. Hoe financier je groei, hoe optimaliseer je kasstromen, wat

“Welke juridische aspecten komen er om de hoek kijken bij groei, overnames, uitbreiding van personeel, contractonderhandelingen etc.?” te participeren. Hij is niet alleen medeeigenaar van het restaurant De Hoop op d'Swarte Walvis, maar ook investeerder/ ondernemer. "We zijn bij elkaar gaan zitten en hebben de plannen verder uitgewerkt. Daar kwam uit, dat we masterclasses willen organiseren, waarbij diverse thema's de revue passeren".

ondernemer die gebaande paden ombuigt naar de nieuwe tijd waarin wij leven. Daarnaast is er een Accountancy kader, dat over groei door overnames, waardebepalingen van over te nemen bedrijven en financiële sturing zal gaan. Marco van der Laan zal hierbij zijn exper­ tise inzetten".

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

komt er kijken bij kredietaanvragen, hoe onderbouw je die en zijn er alternatieven voor een bankkrediet? Allemaal vragen, die op mijn terrein liggen. Als kennispart­ ners nodigen wij desgewenst ook onder­ nemers uit die uit eigen ervaringen hun collega's kunnen bijpraten en inspireren". >>> vervolg pag 10

september 2013 • pagina 9


coverstory (vervolg) Ruben Uitendaal, in het dagelijks leven bij ING werkzaam als Rayondirecteur MKB Noord-Holland Midden, is één van de initiatiefnemers.

Opzet masterclasses Per masterclass willen de organisatoren zo'n 45 ondernemers uitnodigen. Na de plenaire aftrap, verricht door één van de initiators, splitsen die zich in vier sub­ groepen, voor elk thema één. In deze inhoudelijke sessies, of case study's, wordt de inhoud verder uitgewerkt. Vooraf wordt een case voorbereid, bij­ voorbeeld op basis van ervaringen van ondernemers. Ruben Uitendaal: "Dat zijn praktijkvoorbeelden. Neem exporte­ ren. Wat komt daar juridisch, admini­ stratief, belastingtechnisch en bancair bij kijken? Of welke voetangels en klemmen kom je tegen bij een bedrijfs­ overname? Ondernemers die met deze onderwerpen in hun eigen bedrijf te maken hebben gehad, en daar ervaring mee hebben, kunnen daar ook veel over vertellen. De sessies duren zo'n 45 minuten. Daarvan worden er 15 minuten besteed aan een presentatie en 30 minuten aan interactie en discus­ sie. Daarna rouleren de sub­groepen. De deelnemende ondernemers doen aan alle sessies mee".

Marco Bleeker, uitgever van Zaanbusiness

Masterclasses, een permanente plek De eerste twee masterclasses, na 29 okto­ ber volgt de volgende in de loop van november, moeten de start vormen naar een structurele situatie. "Het doel is deze masterclasses een permanente plek te geven waar kennis en ervaring gebundeld

pagina 10 • september 2013

www.zaanbusiness.nl

worden en vervolgens gekoppeld en gedeeld worden aan ondernemers die daarvan kunnen leren", aldus Ruben Uitendaal. "Omgekeerd kan dat natuurlijk ook, want elke deelnemer heeft zo zijn eigen kennis en ervaringen die hij of zij kan overbrengen naar anderen. In deze masterclasses gaan ondernemers echt aan de slag. Het zijn geen passieve luister­ sessies, maar men doet actief mee".

“Het doel is deze maste te geven waar kennis e en vervolgens gekoppe ondernemers die daarv Aanmelden Zaanbusiness Academy De eerste masterclass is dus op dinsdag 29 oktober a.s. "Die is voor de deelnemers gratis, want hij wordt gesponsord door ons als kennispartners", zegt Ruben Uitendaal. "Ondernemers die wij kennen of in ons netwerk zitten, worden door ons uitgenodigd. Via onze eigen communi­ catiemiddelen, zoals nieuwsbrieven, web­ sites, etc., brengen wij hen op de hoogte van het bestaan van de Zaanbusiness


(l) Marco van der Laan, van de VANDERLAANGROEP (accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs

(r) Paul Riteco, niet alleen mede-eigenaar van het restaurant De Hoop op d’Swarte Walvis, maar ook investeerder/ ondernemer.

Academy. De masterclasses starten om 9.00 uur en de afsluiting, met een lunch, vindt plaats om 13.00 uur. Wij denken dat dit initiatief een toegevoegde waarde heeft voor Zaanse ondernemers en daar is bedrijvig Zaanstreek, naar onze mening, erg bij gebaat. Goed ondernemerschap is toch de economische kurk waar we, ook in deze regio, op drijven?"

Guido Voss, partner bij Duijn, Bloem en Voss Advocaten

erclasses een permanente plek en ervaring gebundeld worden eld en gedeeld worden aan van kunnen leren.” Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich

GRATIS aanmelden voor de 1e masterclass via www.zaanbusinessacademy.nl september 2013 • pagina 11


uit zendbureaus

Vijfentwintig Plus is het thema van de 25e Zaanse Ondernemersdag. uit zendbureaus

Want we gaan niet alleen vieren dat we al 25 jaar het grootste netwerkevenement van de Zaanstreek zijn en voor de 25e keer podium geven aan de Ondernemingsprijs. 25+ is ook de basis voor een toekomst met nog meer ruimte voor jonge ondernemers en managers met uit zendbureaus

vernieuwende en innovatieve ideeën.

uit zendbureaus

25e Zaanse Ondernemersdag, dinsdag 5 november, Zaantheater, aanvang 15.00 uur. Onder de bezielende leiding van satiricus Harm Edens nodigen wij u uit voor een afwisselend en luchtig programma bestaande uit de volgende onderdelen: 25 hoogtpunten uit de geschiedenis van de Zaanse Ondernemersdag; visie op het ondernemen in de toekomst; uitreiking Startersprijs; uitreiking PDZ/Trias Jeugdjury prijs; uitreiking van de 25e KvK Ondernemingsprijs. Harm Edens: “Een zaal vol ondernemers is een vat vol energie, een berg

Fotografie: Elselien van der Wal

nieuwe kansen en mogelijkheden. Als ik als moderator een dagje mee kan genieten van zoveel groeikracht en ook mee kan helpen nieuwe verbindingen te leggen, nieuwe horizonnen zichtbaar te maken en nieuwe initiatieven in gang te zetten, dan voelt dat bijzonder goed! En ik ga vaak met meer energie naar huis dan waarmee ik binnen kwam en dat is altijd een goed teken. Daar komt bij dat goeie ondernemers vaak nuchter zijn met een goed gevoel voor humor - dus meestal wordt er veel gelachen op zulke bijeenkomsten.”

STERSPONSOR

LOYALTY SPONSORS

uit zendbureaus

www.pdz.nl

pagina 12 • september 2013

www.zaanbusiness.nl

Schrijf u nu in via www.zaanseondernemersdag.nl


ondernemersnieuws Koning Willem I Stichting en De Maatschappij intensiveren samenwerking

V

andaag, maandag 2 september, hebben de Koning Willem I Stichting en de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel (‘De Maatschappij‘) met het onder­ tekenen van een convenant het start­ schot gegeven voor een intensievere samenwerking. De heer prof. Dr. K.W.H. Knot, voorzitter van de Koning Willem I Stichting, de heer Drs. L.H.G. Mannaerts, voorzitter van De Maatschappij en de heer mr. W. Admiraal, secretaris van De Maatschappij, ondertekenden het samenwerkingsconvenant. De samenwerking is gericht op de promotie van de prestigieuze ondernemingsprijzen Koning Willem I Prijs en Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemer­ schap onder de leden van De Maatschappij. De ambitie om intensiever samen te gaan werken is gebaseerd op de deels overlappende doelstellingen van beide partijen ten behoeve van het onder­ nemerschap in Nederland. Voor meer informatie: www.kw1prijs.nl en www.de-maatschappij.nl. Doelstellingen De Koning Willem I Stichting en De Maatschappij streven deels dezelfde doelstellingen na, wat grondslag biedt voor de samenwerking. Waar het uitreiken van de Koning Willem I Prijs en de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap gericht is op het belonen van bedrijven voor goed onder­ nemerschap en bekendheid geven aan positieve ontwikkelingen in de Nederlandse economie, streeft De Maatschappij de missie na om een meer ondernemende samenleving te stimule­ ren. De leden van De Maatschappij komen voort uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid en verbinden maatschap­ pelijke onderwerpen vanuit deze verschil­ lende perspectieven met elkaar. De voor­ zitter van De Maatschappij heeft sinds de oprichting van de Koning Willem I Stichting zitting in het bestuur van de Stichting. Met het samenwerkingsconvenant wordt het startschot gegeven voor een intensie­ ve aanpak ten behoeve van de twee

De heer prof. Dr. K.W.H. Knot, voorzitter van de Koning Willem I Stichting en de heer Drs. L.H.G. Mannaerts, voorzitter van De Maatschappij ondertekenen het samenwerkings­ convenant.

Ondertekening convenant ten behoeve van uitdragen prestigieuze ondernemersprijzen prestigieuze ondernemingsprijzen die hiermee een bredere grondslag krijgt in de Nederlandse samenleving. Over De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel De Maatschappij is een onafhankelijk netwerk van 3000 personen afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en kennis­ instellingen met als missie het stimuleren van een ondernemende samenleving. Dit doen zij onder andere in meer dan 300 bijeenkomsten per jaar door heel Nederland. De Maatschappij, opgericht in 1777, is één van de oudste en meest gere­ nommeerde netwerken van Nederland met 26 actieve departementen. Voor meer informatie: www.de-maatschappij.nl. Over de Koning Willem I Stichting De Stichting is in 1958 in het leven geroe­ pen door De Nederlandsche bank NV en een aantal, aan het bedrijfsleven geli­ eerde, organisaties. Sinds 1958 kent de Stichting prijzen en plaquettes voor onderscheidend ondernemerschap toe. De Koning Willem I Stichting heeft als doelstelling de nationale economie van nieuwe impulsen te voorzien en daarmee het aanzien van het Nederlandse bedrijfs­ leven te vergroten. In het bestuur zijn o.a. vertegenwoordigd: De Nederlandsche Bank N.V., Ministerie van Economische

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

Zaken, Landbouw & Innovatie, VNO-NCW, MKB-Nederland, NIVE, De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Instituut Nederlandse Kwaliteit, TNO, Kamer van Koophandel Nederland en Koninklijk Instituut van Ingenieurs en De Nederlandse Staatsloterij.

De heer K.W.H. Knot, voorzitter van de Koning Willem I Stichting: ”Met deze samenwerking slaan we de handen ineen om meer aandacht te genereren voor goed ondernemerschap in Nederland. Met de 3000 leden van De Maatschappij wordt er een bron van ondernemers aangeboord. Als Koning Willem I Stichting is dit, met betrekking tot de Koning Willem I Prijs en de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemer­ schap, van enorm grote waarde.” De heer Mannaerts, voorzitter van De Maatschappij: ‘”Wij zijn zeer verheugd over de samenwerking met de Koning Willem I Stichting. De leden en bestuursleden van ons landelijke netwerk zullen hun kennis, ervaring en netwerk inzetten om de Koning Willem I Prijs en Koning Willem I Plaquette te promoten. Deze samenwerking verbindt onze 3000 leden aan twee prestigieuze onder­ nemingsprijzen en moedigt hen aan om ondernemingen voor te dragen.”

september 2013 • pagina 13


column Er is meer dan werken alleen Naast vrije tijd en slapen, is werken de activiteit die de meeste tijd in beslag neemt. Veel ondernemers redden het niet met 40 uur en als je te weinig werk hebt, zou je graag die 40 betaalde uren willen maken. Naast je werk, is het ontmoeten van andere ondernemers, ideeën uitwisselen en het op zoek zijn naar steeds maar weer nieuw werk zeer belangrijk. Nu doet zich de situatie voor, dat er een club is die al die zaken naast uw werk kan bieden en zoals sommigen zeggen, voor weinig. De ondernemersclub, De Corner is het 30e levensjaar aan het vol maken. Volgend jaar juni gaan we dat vieren. We zijn aan het broeden, het komt wel goed. Velen van u zullen De Corner niet kennen, velen ook wel. Hij is voortgekomen uit een businessclub van een voetbalvereniging, vandaar de naam 'Hoekvlag'. Sinds enige tijd houden wij onze bijeenkomsten in het mooie Zaans Museum. Een heel mooie plek om te zijn en een uitstekend podium om medeondernemers, brancheen vakgenoten en potentiële klanten te ontmoeten. Met zeven bijeenkomsten per jaar en steeds een bezoekers­ aantal van boven de 100 personen, is het de plek waar je zou moeten zijn. Naast goede sprekers en pakkende onderwerpen is er ruim tijd om te netwerken. We zien dat steeds meer ondernemers jong en oud, man en vrouw de weg naar ons weten te vinden. We willen meer leden. We willen de kant op, dat Corner­ leden bij Cornerleden offertes aanvragen. We willen, dat ze elkaar voor goede prijzen het werk gunnen. We willen, dat ze advies bij elkaar gaan vragen. We willen, dat ze problemen met elkaar kunnen bespreken. We willen, dat we samen nieuwe dingen gaan uitbroeden. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kom eens langs, er lopen daar heel veel mensen rond waar je wat aan kunt hebben en die er toe doen. Het is ook ontspannend, de sfeer is prima, de omgeving oké en het eten lekker. De start is om 17.00 uur en na de maaltijd kun je om 20.00 uur weer naar de volgende klus of naar huis. Wij willen gewoon meer leden en bezoekers omdat we dan nog meer voor onze leden kunnen doen, er voor u nog meer uit kunnen halen. Voor 140 euro per jaar hebt u deze kansrijke positie al. Kijk eens op onze site: www.de-corner.nl. Mocht u vinden, dat ik deze column misbruik om reclame te maken voor een club waarvan ik voorzitter ben, dan kan ik daar wel inkomen. Maar ik kon het toch niet laten. Tot gauw.

Kuijs Reinder Kakes | Ing. A.G.M. Komen

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zeker voor legionella en de veteranenziekte. Maar hoe? Op deze vraag heeft Thijcas het antwoord…

LegioneLLabeheer i LegioneLLapreventie keerkLepcontroLe & service i handeLsonderneming

sluispolderweg 11-a27 1505 hJ Zaandam m: (06) 21 22 44 78 e: info@thijcas.nl

www.thijcas.nl

Alkmaar Almere Amsterdam Centrum Amsterdam Noord Beverwijk

Haarlem Heerhugowaard Hoofddorp Wormerveer Zaandam

uitzendbureaus

www.pdz.nl

techniek

logistiek

ZORG

office

FOOD

productie

PDZ Beverwijk Begijnenstraat 25 1941 BR Beverwijk T 0251 27 88 33 beverwijk@pdz.nl

PDZ Wormerveer Marktstraat 75 1521 DX Wormerveer T 075 621 22 21 wormerveer@pdz.nl

PDZ Zaandam Rustenburg 104 1506 AZ Zaandam T 075 650 10 65 zaandam@pdz.nl


Zaanbusiness Golf

Benieuwd naar het verenigings­leven van de Zaanse?

de Zaanse GOLFCLUB

Speel onbeperkt op de Zaanse met een Winterlidmaatschap! Nu voor slechs: € 295,-! Maak nu gebruik van ons zeer aantrekkelijke winterlidmaatschap! (Geldig van 1 november 2013 t/m 31 maart 2014)

5 maanden onbeperkt clublidmaatschap voor € 295* Indien u besluit het winterlidmaatschap na afloop om te zetten in een Gewoon Lidmaatschap dan ontvangt u 50% korting op het entreegeld en krijgt u bovendien 50% van het betaalde winterlidmaatschap terug. Dat kan flink oplopen, tot wel € 397,50! * Voor iedere volle maand dat het lidmaatschap later ingaat dan 1 november wordt een korting verleend van € 55,-

Nieuw op de Zaanse! Registratie lidmaatschap Voor € 69,- per jaar* NGF pas en handicap registratie;

G  ratis deelnemen aan theorielessen ter voorbereiding op het clubhandicap examen (excl. examenkosten);

1 greenfee van 18 holes in het eerste jaar; 1 les (beginners) of spel- en swing analyse (gevorderden) van een professional verbonden aan de Zaanse Golfschool;

In het eerste jaar maximaal drie keer meedoen aan een clubwedstrijd (tegen betaling van greenfee); Korting op greenfees bij tonen pas (€ 10,- op 18h € 5,- op 9h).

*Geldig gedurende kalenderjaar 2013 (wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd)

pagina 15 • september 2013 www.zaansegolfclub.nl

Tot ziens bij de Zaanse!


kunstuitleen bedrijven In de bijna 4 decennia dat Het Kunstcentrum bestaat, heeft het een veelzijdige en kwalitatief hoogwaardige collectie opgebouwd. Het Kunstcentrum heeft zelf unieke series uitgebracht. Deze genummerde en gesigneerde werken zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de kunstenaar en noemen wij de Limited Editions.

Limited Editions: Bekende namen, kleine prijs De Limited Editions bestaan uit werken van onder andere kunstenaars als Jan Wolkers, Jan Cremer en Herman Brood. Deze collectie is met veel zorg samengesteld en u kunt nu gebruik maken van een scherp geprijsd aanbod, u betaalt slechts 5 euro per werk per maand. Let op: door de gelimiteerde oplage geldt op = op! Voor meer informatie en voorwaarden kunt u contact opnemen met 0756141210 of mail naar: bedrijven@kunstcentrum.nl

w w w. k u n s t c e n t r u m . n l / b e d r i j ve n

DE NIEUWE VOLVO V40 IT’S YOU € 25.995 Lease vanaf € 449 p/m vanaf

Deze zomer verwacht in onze showroom • • • •

BLUETOOTH AUDIOSTREAMING* PARK ASSIST* PANORAMISCH DAK* ADAPTIEVE CRUISE CONTROL*

De gloednieuwe Volvo V40 zit u als gegoten. Deze elegante 5-deurs, 5-zits hatchback combineert een flexibel karakter met een uniek design. U creëert een eigen stijl dankzij het optionele TFT instrumentenpaneel of u past de kleur van de binnenverlichting aan op uw stemming. Met geraffineerde opties als het panoramische dak of de verlichte versnellingspook kunt u uw rijbeleving verder personaliseren. Maar hij ‘rijdt’ uiteraard ook voorop op het gebied van veiligheid. Met standaard City Safety, knieairbag en de eerste voetgangersairbag ter wereld overtreft de V40 de hoge Volvo veiligheidsstandaard. En dankzij zijn zuinige D2 dieselmotor rijdt u vanaf deze zomer (ook na 1 juli) zelfs wegenbelastingvrij of met slechts 20% bijtelling.

* tegen meerprijs leverbaar

volvocars.nl

Volvo V40 v.a. € 25.995 incl. btw, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage. Leasen v.a. € 449 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., SternLease: 0299-469 200 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden.

Gem. verbruik: 3,6 -7,9 l/100 km (27,8 -12,7 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 94 -185 g/km.

Svala Auto Zaandam, Pieter Ghijsenlaan 5, Zaandam T 075 650 45 22, www.svalaauto.nl/info.zaandam@svala.nl 182700_SVALA_ADV_V40+3mm.indd 1

31-05-12 12:06


Ondernemen in Zaanstad INFORMATIE VAN DE GEMEENTE ZAANSTAD VOOR ONDERNEMERS OVER SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

Huisarts Yilmaz en Bouwadviseur Kiburg over elektrisch rijden:

'Het is zeker geen oudelullenauto' Inmiddels rijdt er al een flink aantal elektrische auto's rond in Nederland. Ook in Zaanstad zijn verschillende ondernemers enthousiast over elektrisch rijden. Elektrisch rijden voor ondernemers is niet alleen goed voor het milieu, maar ook fiscaal erg aantrekkelijk. Huisarts Yilmaz en bouwadviseur Kiburg rijden beiden elektrisch en vertellen over hun ervaring. 'Het is zeker geen oudelullenauto en ik zou hem iedereen aanraden.' De aanschaf van een elektrische auto wordt door de subsidieregeling (zie kader) van de gemeente Zaanstad nog aantrekkelijker. Net als Yilmaz en Kiburg zien veel ondernemers dit als de kans om over te stappen op een elektrische auto. Goedkoper voor korte ritten Rijdt u op een dag veel korte ritten? Dan is een elektrische auto erg geschikt. Yilmaz legt al zijn huisbezoeken met de elektrische auto af. 'Mijn vrouw was eigenlijk de aanstichtster, want zij vindt duurzaamheid erg belangrijk', vertelt huisarts Yilmaz. 'We hadden al een kleine auto, maar we vonden dat het nog zuiniger kon.' 'Met mijn gewone auto leverden die korte stukjes toch wat problemen op. De motor werd nooit echt warm en daardoor ging de olie schiften. En het elektrisch verbruik is veel goedkoper dan het verbruik van benzine. Zeker omdat ik vaak gebruik maak van het nachttarief.' Sportief rijden Dat een elektrische auto niet dezelfde rijbeleving zou hebben als een benzine auto, ontkennen beide ondernemers stellig. 'Ik heb een Opel Ampera aangeschaft en ik had niet verwacht dat een elektrische auto zo lekker zou rijden', aldus huisarts Yilmaz. Ook bouwadviseur Kiburg is erg tevreden over zijn Chevrolet Volt: 'De acceleratie is super sportief. Er zit zelfs nog een modus op voor extra sportief rijden. Dan zoef je echt over de weg!' Warme stoelen De heren zijn erg te spreken over de voorzieningen van de auto, zoals de klimaatbeheersing. Kiburg: 'In de winter zet ik

Gemeente Zaanstad antwoord@zaanstad.nl www.zaanstad.nl T 14075

WILT U OOK ELEKTRISCH RIJDEN? VRAAG DAN DE SUBSIDIE AAN VIA WWW.ZAANSTAD.NL. foto: Jolanda Hoogendoorn

de klimaatbeheersing in de ochtend aan. Dat doe ik met één knop op de sleutel. En als je dan zo ver bent, stap ik in een warme auto met verwarmde stoelen. Heerlijk!’ Maar de auto heeft ook nadelen. 'In de winter loopt de capaciteit van de accu nogal sterk terug. Normaal heeft de auto een bereik van 80 km, maar in de winter had ik nog maar 40 km over.' Ook huisarts Yilmaz heeft daar last van, maar de auto heeft hem nog nooit laten staan. 'Voor de langere afstanden schakel je gewoon over op benzine.' De toekomst De ondernemers zijn tevreden, maar zien zij ook toekomst in het elektrisch rijden? Huisarts Yilmaz wel: 'Als je de elektrische auto kunt opladen met zonnepanelen, heb je helemaal geen kosten meer.' Daarbij is onze olievoorraad eindig. 'Als er geen alternatieve brandstoffen zijn, dan zul je toch in deze richting moeten gaan zoeken.'

De gemeente Zaanstad heeft sinds kort een subsidie voor semi-openbare oplaadpunten. Met de subsidie kunt u een oplaadpunt aanschaffen en laten aanleggen. Parkeergaragehouders, sportverenigingen, supermarkten en andere bedrijven met eigen terrein worden zo nog gastvrijer voor bezoekers met een elektrische auto. Zoek op www.zaanstad.nl met de termen 'oplaadpunt' en ‘subsidie’.

17


column

ELKE ONDERNEMER WIL PROBLEEMLOOS STARTEN.

Groeien, verbeteren en herstellen Groeien, verbeteren en herstellen kan alleen van binnenuit. Stephen Covey schreef dat al lang geleden. De aanpak van ziekteverzuim moet dan ook van binnen­ uit komen, zowel vanuit de organisatie als vanuit de medewerker. Maar wat als beiden niet weten hoe dit aan te pakken? Wat is dan het gevolg? Juist ja, onbegrip over belangenverstrengeling, aannames over de intenties (goed of niet goed bedoeld), angst om openheid van zaken te geven etc. Wat is de diepliggende motivatie van de medewerker, welke keuzes heeft deze gemaakt nu de beslissing om verzuimverlof aan te vragen is geëffectu­eerd? Hoe denkt de medewerker over groeien, verbeteren en herstellen en welke verantwoordelijk wordt er genomen? Ik bedoel echt genomen en echt beleefd en uitgevoerd?

Kapot maken gaat altijd van buitenaf. Als manager heeft u daar een grote invloed op, veelal zonder dat u het in de gaten heeft. Welke invloed heeft de thuissituatie (voor de medewerker ook een externe factor) op het succesvol laten zijn van groeien, verbeteren en herstellen? Ingewikkelde materie, zeker als vertrouwen een punt is, dat beschermd wordt door de privacy. In welk daglicht moet de arbodienst dan geplaatst worden? Groeien, verbeteren of herstellen van binnen uit of is het een externe factor? Waar wil u advies over hebben, wat is het belang van medische informatie? Beperk de gesprekken tot functionele zaken die gaan over (taak)belasting. Knip de functie op in tillen, staan, duwen, trekken, zitten, concentreren, omgaan met emoties van anderen etc. Het UWV doet dat ook om te beoordelen of iemand recht heeft op een aanvullende uitkering. Door het gesprek te verleggen naar dergelijke begrippen, hoeft er niet direct gesproken te worden over gevoelens van onwel bevinden of klachten. De aanpak op groeien, verbeteren, herstellen van de beper­ kingen is dan ook makke­ lijker, mits betrokkenen begrijpen dat dit van binnen uit moet komen. Hé, het lijkt net functio­ neren en motiveren. Wat van binnenuit komt groeit, wat van buitenaf wordt gedaan is niets waard. Het is aangeleerd gedrag. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BM Groep en ARBO West bv | Raymond Gruijs

F I A T S C U D O . E V E N C O M F O R T A B E L A LS F U N C T I O N E E L . Er is al een Fiat Scudo vanaf 3 16.925,- of lease 3 415,- p.mnd. .mnd. Gem. brandstofverbruik: 7,2-7,6 l/100 km, (1 op 13,9-13,2). CO2: 194-200 gr/km. Prijzen excl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leaseprijs excl. BTW op basis van 60 mnd/20.000 km per jaar via Fiat Fianancial Solutions. www.fiatprofessional.nl

1-4 ad. Frankfort.pdf

BEDRIJFSWAGENS VANAF HET BEGIN.

03-01-2012

14:36:42


column

BTW-aftrek voor zonnepanelen

H

et Europese Hof heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan over de teruggave van BTW bij de aanschaf van zonnepanelen voor een woning. Een Oostenrijkse particulier is door het Europese Hof in het gelijk gesteld toen hij teruggave van BTW eiste bij de aanschaf van zonnepanelen voor zijn privéwoning. De particulier stelde, dat hij energie leverde aan het elektriciteitsnet en hij daardoor dus BTW-ondernemer was, net zoals de energiemaatschappij dat is. Het duurzaam produceren en leveren van elektriciteit is volgens de Europese rechters een ‘economische activiteit’, met als gevolg BTW ondernemerschap.

Als particulier kunt u een beroep doen op deze uitspraak als u de BTW over de aan­ schaf- en plaatsingskosten van door u als privépersoon aangeschafte zonnepanelen wilt terugvorderen. Of dat met terug­ werkende kracht kan, is de vraag. U moet namelijk bij de aanvang van de verplich­ ting al de intentie hebben om als BTWondernemer aangemerkt te worden. Als u persoonlijk geen BTW-nummer hebt, dan moet u zich melden bij de Belastingdienst als startende ondernemer. U hebt recht op teruggave van de BTW die in de aankoopprijs van de zonne­ panelen zit. Anderzijds moet u BTW af­dragen over de door u geleverde elek­ triciteit. Maar dit is veelal een klein BTWbedrag en soms zelfs nihil. De afdracht van de BTW over de opgewekte en niet afgenomen energie zal het in de praktijk wel meevallen. Als u op jaarbasis namelijk minder dan 1.833 euro aan BTW verschul­ digd bent, valt u onder de kleine onder­ nemersregeling en betaalt u geen BTW. Het is denkbaar, dat u alleen de energie levert die u niet zelf gebruikt. Dan hebt u toch recht op volledige aftrek van de bij de aankoop van de zonnepanelen betaalde BTW. In deze situatie moet u beschikken over meters die de opgewekte en de door

u verbruikte energie zichtbaar maken. Anders kan er niet worden bepaald of er sprake is van levering van energie. Als u in een voorgaand jaar zonnepanelen hebt gekocht, is het raadzaam om u nu als nieuwe ondernemer bij de Belastingdienst te melden. U krijgt dan een BTW-nummer uitgereikt. De BTW-onderneming wordt geacht gestart te zijn ten tijde van het verrichten van de voorbereidende hande­ lingen. Dit betekent, dat het nog mogelijk is om de BTW op de in 2012 aangeschafte zonnepanelen terug te vragen. Als u langer geleden zonnepanelen hebt aan­ geschaft, dan moet u even afwachten. De Belastingdienst komt wellicht met een beleid hiervoor. Het Ministerie van Financiën beraadt zich nog op de gevol­ gen van de uitspraak van het Europese Hof. In afwachting daarvan worden er nog geen BTW-nummers aan particu­ lieren afgegeven. U moet er ook rekening mee houden, dat vermoedelijk niet alle BTW op de aanschaf aan u zal worden terugbetaald. U hebt de panelen immers ook voor eigen privé­ gebruik. En hoe de verdeling tussen zakelijk en privé gecontroleerd kan worden en wanneer die correctie moet plaatsvinden, is nog niet bekend.

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

Marco van der Laan, AA CB RV Accountant Belastingadviseur Register Valuator

VANDERLAANGROEP Assendelft Postbus 1, 1566 ZG

Oranjeboomkade 1, T 072 540 80 10

Noord-Scharwoude Kokkel 20 Postbus 64, 1723 ZH 0226 31 33 76 Purmerend Wormerplein 111 Postbus 11, 1440 AA 0229 42 14 02 Zaandam Ronde Tocht 3 Posbus 346, 1500 EH 075 635 36 31

september 2013 • pagina 19


column

Het is net tuinieren… Het is herfst, de winter komt eraan. Maar één ding weet je zeker: het wordt straks weer voorjaar met aansluitend een mooie zomer. Daar moet je tuin op voorbereid zijn. Wat doe je dan? Je zorgt ervoor dat de mooiste planten, waarmee je tijdens de volgende zomer wil schitteren, goed overwinteren. Je zorgt voor extra voeding, pakt ze in tegen de vorst of haalt ze zelfs in huis. Laten we je achtertuin vergelijken met de wereldeconomie. Met elkaar proberen we de economie weer zonnig te krijgen. Na jaren van ploeteren zijn de eerste positieve voortekenen waar te nemen. Hier en daar wordt er hardop gejuicht: we maken winst, we kunnen de vraag niet meer aan, de business blijft maar groeien! Natuurlijk geldt deze stemming niet voor elk bedrijf. Maar deze lichtpuntjes elders geven wel iets aan. Het tij gaat keren. Het is een kwestie van tijd dat ook jouw branche en bedrijf de positiviteit gaat merken. Voorlopig is het nog niet zo ver. Mooi! Mooi? Ja mooi, want dan heb je als ondernemer nu nog de kans om te handelen en je voor te bereiden. Wat ik hiermee bedoel te zeggen is, dat het nú de tijd is om werkelijk te investeren in je mede­ werkers die je echt niet kwijt wilt raken. Uiteraard is het bedoeling dat je altijd je medewerkers goed moet behande­ len. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat de laatste jaren de zorg voor deze categorie mensen niet altijd even goed gelukt is. De focus lag en ligt op het binnenhalen van nieuwe opdrachten en daarmee op het voortbestaan van de onderneming. Ook je (beste) mensen hebben dat gezien, gevoeld en mogelijk ook begrepen. Als je denkt dat je beste mensen bij je zijn blijven werken uit loyaliteit, wil ik je alvast wakker schudden. Natuurlijk zijn er mensen die zo nobel zijn, maar de meerderheid is gebleven uit gemakzucht, angst, financiële afhankelijkheid en/of zekerheid. Als het echter in jouw branche gaat aan­ trekken, kun je het niet permitteren dat je beste man of vrouw naar een concurrent gaat. Ga daarom nu het commitment aan met deze man of vrouw. Maak iets meer mogelijk dan hij of zij verwacht om te voorkomen dat deze medewerker bij de eerste en beste verleiding vertrekt. Laat je bedrijf geen stadsplantsoen worden. Maak er een trotse tuin van!

Restaurant Zin, puur genieten Zuiderweg 74-b T: 075-616 21 02

1456 NH Wijdewormer E: info@restaurant-zin.nl

www.restaurant-zin.nl Frankfort HRM | Olof Frankfort


column

Snelle groei? Komt dat nog voor?

D

it is een thema dat ook op de Zaanse Ondernemersdag behandeld wordt. Door alle berichtgeving over de crisis zou je bijna denken dat dat bijna niet meer voor komt. Toch is dat zeker niet het geval. Laatst mocht ik op een bijeenkomst spreken over financiering van snelle groei. Eerst een algemeen kader bespreken, daarna de praktijk behandelen. Het waren ondernemers die ook in deze tijden groeipercentages van meer dan 30 procent op jaarbasis laten zien. Echt pareltjes van ondernemingen en (jonge) ondernemers. Hoe financier je dan deze groei? Bij elke ondernemer lag de problematiek anders.

Steeds meer komt bij ons de vraag binnen of er geen alternatieve financiering van bedrijfsactiviteiten is. Men is wel klaar met de banken. Ze willen toch niets. Vaak komt dat voor, maar, eerlijk gezegd is het de vraag of dit werkelijk zo is. Het is onze ervaring, dat er nog best veel mogelijk is, maar uiteraard niet alles. Cruciaal is daarbij: Ga pas naar de bank wanneer je je voorbereiding uitstekend hebt uitgevoerd. Om succesvol financiering te krijgen moet je als ondernemer heel goed nadenken over je plannen: • Commercieel: wat is je strategie, welke klantengroepen ga je bedienen, welke markten betreed je, wie zijn je concur­ renten, waarom zullen klanten voor jou kiezen en niet voor een ander, welke marketingtools zet je in?

• Operationeel: hoe ga je de plannen organiseren? Wat wordt de juridische structuur, hoe wordt het organogram, hoe regel je je informatievoorziening en zorg je dat je je onderneming financieel in de greep houdt (zeker bij snelle groeiers erg belangrijk, want dat wordt nog wel eens vergeten)?

Wanneer je bovenstaand drieluik van commercieel, operationeel en financieel, goed doordacht hebt, is het tijd om een financier te zoeken. Niet eerder. Dat kunnen banken zijn, en mocht dat echt niet lukken, zijn alternatieve vormen mogelijk. Maar eerst goed voorbereiden. Essentieel!

• Financieel: Wat zijn de benodigde investeringen? Wat zijn de verwachte resultaten, balansen en liquiditeits­ ontwikkelingen, liefst op maandbasis? • Verder is het natuurlijk van belang wat jij zelf kunt inbrengen. Pas wanneer bovenstaande zaken heel duidelijk zijn, kun je kijken welke financier bij je past. Je redt het niet met eenvoudig­ weg een extrapolatie van de resultaten­ rekening naar de komende jaren.

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

Pieter van den Berg, Managing Partner Sophista B.V.Alkmaar Robijnstraat 20, 1812 RB Alkmaar Postbus 3026, 1801 GA Alkmaar T 072 540 80 10 F 072 540 80 20 E info@sophista.nl www.sophista.nl

september 2013 • pagina 21


column

Van streek Sinds ik zelf vader ben, trek ik mij het lot van àlle kinderen behoorlijk aan. Kinderleed raakt mij harder dan grote mensenleed, dat moet ik toegeven. Dat uit­ gerekend mijn beroepsgroep heeft gekozen voor een campagnebeeld dat je recht in je hart raakt, een huilend kind, zegt mij echter dat we als maatschappij wel eelt op onze ziel hebben. We hebben steeds schokkender beelden nodig om in de benen te komen en de diverse media leveren gretig materiaal over kindermoorden en -mishandeling. En nu dus ook het notariaat… maar wel met een goede reden!

The proof of the pudding is in the eating!

WIN

U kunt natuurlijk met behulp van proberen uw debiteur te laten be

eeN hele mIddag

KarteN met je collega’S!

Maar heeft u al eens gebruik ge incassospecialisten van Koning

Overtuig u zelf met een GRATIS

Ga naar www.koningenderaadt.nl/incass onderstaande gegevens > download de wa een gratis incasso op basis van no cure n

grafisch ontwerp Incassospecialisten

Nu ben ik weer van streek…

Kurk & Jacobs Notarissen | Mr. R. Jacobs

Koop eeN paar Steel Blue’S eN Doe mee! Bij aankoop van een paar Steel Blue’s (in een nader te bepalen actiemaand), maak je kans op een kartarragement voor jou en vier collega’s. Naast de hoofdprijs verloten we ook 10 setjes van 3 bioscoopbonnen.

||||

Deelnemende dealers:

KALFSVEL K METAALCOATING sinds 1960

www.steelblue.nl

■ metaalcoating ■ poedercoating ■ specialcoating ■ glasparelen

Kalfsvel Metaalcoating werkt uitsluitend met kwaliteitcoatings van gerenommeerde leveranciers. Zij eisen een professionele applicatie van hun producten. Een vraag waaraan wij voldoen en die wij u ook kunnen garanderen. Op basis van onze jarenlange ervaring kunnen wij u in vele gevallen van advies dienen, wanneer en welke systemen toe te passen in uw specifieke situatie.

A. de Keizer eleKtrotechnieK bv

||||

QUAlitY iS oUr StAndArd...

||||

lees verder op www.kalfsvelcoating.nl

||||

Als ouder heb je de plicht om je kind of kinderen te verzorgen en ze voldoende gereedschappen mee te geven, zodat zij het op een gegeven moment zelf kunnen redden in het leven. Dat is wat we ons allemaal voornemen als er zo'n wurm in de wieg ligt, dat we in de twee decennia die daarop volgen af en toe eens van het rechte pad af vliegen, is alleen maar menselijk. Maar in zijn algemeenheid kunnen we wel stellen, dat de kinderen in ons land veilig zijn en goed verzorgd worden. Dat huilende jongetje, van wie ik me elke keer als ik er voorbij reed afvroeg hoe ze de paniek in de ogen van dat kind hadden gekregen, ik hoop dat ze slechts zijn nieuwe iPad boven een teiltje water hielden, suggereert de ontreddering als hij alleen achterblijft. Als vader en moeder er niet meer zijn, wie zorgt dan voor hem? Oma? Tante Joke? Of niemand...? In mijn praktijk zie ik vaak dat er kruisbestuivingen plaatsvin­ den tussen familieleden of vrienden. De kinderen worden over en weer opgevangen. Afgesproken tijdens een beregezellig etentje, of na een supertoffe vakantie. Kinderen kunnen het fantastisch met elkaar vinden en de kinderen van het andere stel zijn prima te pruimen. Dat het in je eigen goed draaiende gezin inpassen van achtergebleven kroost niet zal meevallen, is een feit waar men overheen stapt want de kans dat de toezegging daadwerkelijk door het lot afgeroepen wordt, is gelukkig heel erg klein. Waar ik ook altijd een beetje huiverig voor ben, is als het beoogde stiefouderschap gezien wordt als een bevestiging van de innige vriendschap tussen de ouderparen. Dat kan en mag niet de drijfveer zijn! Zodra een kindje geboren wordt, ben je verplicht om de kwetsbaarheid van dit wezentje te erkennen en te zorgen voor een goede toekomst, ook als je daar zelf door omstan­ digheden geen deel van kunt uitmaken. Daarin moet je onzelfzuchtig zijn, en keuzes maken die het beste zijn voor je kind. Zodat je kind ook zonder jou de grootst mogelijke kans krijgt op een goede start in het leven. De tranen van dat jochie op de posters zeggen één ding: zorg dat ik goed zonder jou kan!

tel (075) 640 76 26 - www.koningenderaadt.nl

KALFSVEL K POEDERCOATING

KALFSVEL K SPECIALCOATING

KALFSVEL K GLASPARELEN

Het elektrostatische fenomeen middels het positief opladen van de poederlak deeltjes zorgt ervoor dat alle randen en slecht bereikbare delen ook van poeder worden voorzien. Na het moffelen en een korte afkoelperiode kunnen de perfect behandelde onderdelen worden ingepakt, dit wordt uiteraard met veel zorg gedaan zodat de werkstukken zonder problemen kunnen worden vervoerd.

Kalfsvel Special Coating biedt zeer duurzame en specialistische coatings voor bijna elke omstandigheid en ondergrond. Wij brengen deze coating aan met hot-airless apparatuur zodat de kwaliteit die in de datasheet wordt aangegeven gegarandeerd is. Dit kunnen wij zowel op locatie als in onze werkplaats verzorgen, afhankelijk van elke situatie zal er een advies worden gegeven.

Een straalbehandeling met glasparels geeft het oppervlak een fraaie, gelijkmatige afwerking. Minuscule braampjes worden verwijderd, maar ook wordt het oppervlak ontkleurd en voorzien van een fraaie, gelijkmatige glans. Bij roestvast stalen delen zorgt een behandeling met glasparels ervoor dat deze minder gevoelig is na het passiveren voor vette vingers.

lees verder op www.poedercoating.nu

lees verder op www.specialcoatings.nl

lees verder op www.glasparelen.nu

online design

Gerrit Bolkade 3, 1507 BR Zaandam | Tel.: 075 - 617 43 55 | info@kalfsvel.nl

50 JAAR

10de editie De Saense Masters op 3, golfevenement Tien jaar geleden ontstond idee om op de traditionele Zaanse derde pinksterdag een golfevenement te organiseren. Na het grote succes van de negende editie, organiseren de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner, het Zaans Ondernemers Netwerk (ZON) en De Maatschappij, op dinsdag 29 mei (3de pinksterdag) voor de tiende keer het Saense Masters op 3, golfevenement. Net als voorgaande jaren, wordt ook dit jaar de opbrengst geschonken aan een goed doel.

WERKEN LANGS DE ZAAN

dinsdag

2me9i

HoogTij Magazine IJmondiaan Zaanbusine Een uitgave van de afdeling Economische Zaken

aanmelden wedstrijd

Van Gelder Groep

aanmelden clinic

Historie | Visie | Structuur | Werkwijze | Gedragscode

hét businessmagazine van de Zaans

Werkmaatschappijen

Magazine voor Bedrijvenpark Westzanerpolder Zaanstad

www.hoogtij.com georganiseerd door:

Projecten

WELKOM BIJ VAN GELDER

Innovaties Carriere Bestel ook eens via: WWW.IJZERHUIS.COM

Een goed begin Contact

jaargang 8, editie 4 - 2012

Van Gelder is gespecialiseerd in het initiëren, realiseren en beheren van infrastructurele projecten, zowel bovenals ondergronds. Van Gelder is een landelijk opererend middelgroot aannemingsbedrijf met vestigingen verspreid over heel Nederland. Ruim 570 mensen zijn bij ons werkzaam. In 2005 heeft Van Gelder een gefactureerde omzet gerealiseerd van ruim 138 miljoen euro.

magazines & media

Nieuw te testen gereedschap

Lees de uitslagen!

jaargang 15, edi

Volop kansen op markt

Met onze decentrale organisatie zijn wij in staat om Rusische zowel eenvoudige als ingewikkelde multidisciplinaire Amazing Wheels, Sap Metaal projecten uit te voeren. Daarbij staatgrote het leveren en Ursa Paint winnaarsvan kwaliteitsproducten centraal. Van Gelder is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001 en het VCA**, een waarborg voor een hoog kwaliteitsniveau.

Russische economie i 'IJmond Onderneemt' bloeiend EDITIE Onze aanpak is professioneel en persoonlijk en onze 2010 groot succes medewerkers zijn gemotiveerd en creatief. Door onze solide financiële pos

OV Westerspoor heeft nieuwe

Nieuwe naam bedrijventerreinen Westerspo Gelder een betrouwbare partner voor haar opdrachtgevers. Zuiderhout en Hembrug

Van Gelder bekijkt veranderingen positief. Waar nodig passen wij ons aan Bekijk onze nieuwe website & portfolio. continue veranderende samenleving van dienst te kunnen blijven. Waarbij niet verandert: de klant blijft centraal staan. Schudden we elkaar vrijbijvend de hand www.ijmondiaan.nl voorRuimte een kennismakingsgesprek? om De juiste mensen

P5

De juiste merken

P8

Meten is weten

Duurzame samenwerking

P10

De Meergroep Horeca en Albron Catering

partners

Haven- en bedrijventerrein HoogTij in de Westzanerpolder

te

in detailhandel

Collectieve beveiliging van bedrijventerreinen

Frauderegister nuttig instrum

Beursvloer weer groot succes

Frauderende bestuurders krijgen wellicht

Absoluut record met 177 matches

een civielrechtelijk bestuursverbod.

officiële mediapartner van:

federatie de ondernemende ijmond

'n handig bureau! Bel (075) 642 81 14! www.indevingers.nl

Politiek actieplan nodig voor bestrijding cri

Convenant OHBU en NVD

groeien! officiële mediapartner van:

Detailhandel in zwaar weer


Ondernemen in Zaanstad INFORMATIE VAN DE GEMEENTE ZAANSTAD VOOR ONDERNEMERS OVER SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

Dienstverlening aan werkgevers

Winst voor iedereen bij in dienst nemen werkzoekenden Het is niet vanzelfsprekend om bij het zoeken naar personeel ook te denken aan mensen in een uitkeringssituatie. De gemeente Zaanstad wil graag dat daar verandering in komt. Wanneer een bedrijf daarom zijn vacature ook openstelt voor iemand die op dat moment een uitkering heeft, biedt de gemeente gemotiveerde kandidaten en aantrekkelijke regelingen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: bedrijven kunnen op een voordelige manier maatschappelijk ondernemen en mensen die wat langer uit het arbeidsproces zijn geweest, krijgen de kans weer werkervaring op te doen. Hieronder leest u een paar inspirerende voorbeelden. Ahold Europe nam onlangs twee mensen in dienst via een 'Zaanbaan' ofwel een werkplek met loonkostensubsidie. Zij konden aan de slag als medewerker bij de afdeling Customer Support (CS). Manager Paul van der Scheer van Ahold Europe CS: 'Uitzendbureau Tempo-Team benaderde ons om te kijken of we samen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid konden invullen door werkzoekenden met een uitkering op onze vacatures in te zetten. De gemeente had de mensen en wij wilden, als 'goede buur' van de samenleving, de werkgelegenheid bieden. Hierbij doen we overigens geen concessies aan de kwaliteit van het werk. De klant van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall blijft bij ons altijd koning. We zijn echter wel flexibel in de termijn die mensen nodig hebben om te leren functioneren op het door ons gewenste niveau'. Geduld Bij dit laatste helpt Ahold Europe op verschillende manieren. Teamleider CS Hans Ooteman: 'We hanteren bijvoorbeeld soepeler eisen rond ervaring en opleidingsniveau. We voeren ook wat intensievere gesprekken met de kandidaten over onze wederzijdse verwachtingen. Bovendien is er extra en langer begeleiding op de werkvloer. Kortom: we hebben wat meer geduld.' Kostenbesparing Ook Thermos Installatietechniek en Post.nl namen mensen vanuit een uitkeringssituatie in dienst. Directeur Harry Ransdorp van Thermos is zeer tevreden over de dienstverlening van de gemeente. 'Gemiddeld genomen zijn de

Gemeente Zaanstad antwoord@zaanstad.nl www.zaanstad.nl T 14075

HANS OOTEMAN VAN AHOLD (LINKS) MET QUINTIN SWART, EEN VAN DE KANDIDATEN. foto: Dick Riesmeijer

kandidaten goed en afspraken worden snel nagekomen. Het is inspirerend om te zien hoe gemeente Zaanstad te werk gaat. Zij lopen hiermee echt voorop.'De samenwerking met Post.nl verliep eveneens succesvol. John Koel, teamcoach: 'Door gebruik te maken van de zogenaamde proefplaatsing besparen wij kosten terwijl we een goede indruk krijgen van de kandidaat. In de beginperiode is de administratieve last voor ons daardoor beperkt; dat is prettig. We zijn tot nu toe ook zeer tevreden over de voorselectie die de gemeente doet. De meeste kandidaten werken nog steeds bij ons, en tot volle tevredenheid.' De rol van Tempo-Team 'Wij willen graag een bijdrage leveren aan het succes van een bedrijf', vertelt Ingo Blonk, regiodirecteur bij Tempo-Team. 'We gaan daarbij steeds vaker met werkgevers in gesprek om te kijken of we ook kunnen bijdragen aan hun maatschappelijk ondernemerschap. Waar mogelijk leggen we bijvoorbeeld een verbinding tussen de bedrijven die wij kennen en de kandidaten van de gemeente, via de Zaanbaan. De betrokken kandidaten hebben vaak een iets langere inwerktijd nodig. Als daar ruimte voor is en alle partijen zijn gemotiveerd om er een succes van te maken, kan dat leiden tot mooie plaatsingen.'

Heeft u een openstaande vacature of (tijdelijk) extra handen nodig? De gemeente helpt u graag verder. Bel onze accounthouders voor meer informatie of een afspraak: Chris Ekkerman, telefoon (06) 23600024, e-mail c.ekkerman@zaanstad.nl of Marcel Verra, telefoon (06) 21282331, e-mail m.verra@zaanstad.nl. Kijk ook eens op: www.zaanstad.nl, zoekterm ‘ik zoek personeel’.

23


wijn

Van Hollandse bodem

O

p een donkergrijze zaterdagmorgen rijd ik samen met wijnvriendin Ellen de provincie Zeeland binnen. We schrijven 1995. Op de achterbank liggen twee oversized regenpakken, vier kaplaarzen en twee splinternieuwe snoeimessen. Elke Zeeuw zou denken dat we een dagje komen vissen, maar het laatstgenoemde werktuig bevestigt dat niet. In tegendeel, we blijven stevig aan wal, want vandaag is onze eerste les van een heuse wijngaardenierscursus.

Snoeien, ombuigen, opbinden, dieven en hopelijk uiteindelijk oogsten… Romantisch tussen de wijnstokken, zonnetje op je bol en natuurlijk genieten van een heerlijke plukkerslunch tussen het wijnboeren door: geweldig! Maar het liep allemaal iets anders. Kou, regen, modder tot in de oren en zwarte randen onder onze nagels die na drie dagen nog niet weg willen… Nu snap ik waarom die Zeeuwse oesters lekker in hun schelp kruipen en er alles aan doen om de deur dicht te houden!

Corria Houthuizen begon haar loopbaan als marketing communicatie specialist in de cos­meticabranche. Tijdens werkzaamheden in Frankrijk ontmoette ze een 'neus', een man met het unieke talent om parfums te creëren. Hij heeft haar voor het eerst kennis laten maken met wijn en wijnproeven om een geurenkader op te bouwen, zeg maar je neus te trainen. Na een tijdje in Zuid-Frankrijk zo ongeveer elke aanwezige wijn­producent te hebben bezocht, was ze verkocht: wijn moest en zou haar vak worden! En na eerst voor wijnproducenten en importeurs gewerkt te hebben, startte deze Register Vinoloog in 1999 haar eigen bedrijf; De Wine & Food Communi­cation Group, waarin verschillende gespecialiseerde activiteiten en diensten op het gebied van wijn- en food zijn ondergebracht. www.winecomgroup.nl Ze is wijn- en drankendeskundige bij 24Kitchen en runt samen met haar man Tim van Hattem Wijnkoperij de Moerbei in Westzaan, wijn­speciaalzaak en catering.

pagina 24 • september 2013

voor arbeidskrachten, tenzij je cursisten met een romantisch wereldbeeld de boel laat opknappen… Oer-Hollandse koe Een oud wijnboerengezegde luidt: "Als je met wijn maken een klein fortuin wilt verdienen, moet je met een groot fortuin beginnen". Een waarheid als een oerHollandse koe.

Aardig aan het inlopen Goed, je hoort mij niet zeggen dat we ons kunnen meten met onze Ooster­ Nieuwe druivenrassen buren, waar sommige van de beste wijnen De wijnbouw in Nederland groeit harder van Europa gemaakt worden. Of dat dan ooit. En echt niet alleen in het Zuiden; Maxima, zonder blikken of blozen, op tegenwoordig vind je in alle provincies al haar komende staatsbanketten de wijngaarden, tot op de Waddeneilanden Argentijnse schoonheden uit Patagonie aan toe. Bijna overal kan men nu wijn­ laat plaats­maken voor Oer-Hollandse crus. stokken verbouwen. Dat komt niet door Maar wij 'kaaskoppen' zijn aardig aan het de veranderingen in het klimaat, maar inlopen. Zo schenkt men in het Tokyo vooral door het aanplanten van nieuwe Hilton een Nederlandse Pinot Gris als druivenrassen die zich goed voelen op huiswijn. Bovendien, we hebben nog wel onze bodem. Goed nieuws voor de meer succesnummers die hun oorsprong kleine 200(!) wijngaarden in ons landje. elders hebben, maar toch door ons zijn Oké, lang niet alle Hollandse wijn is al grootgemaakt. Ik zeg Tulpen? Sinterklaas? evengoed te pruimen. En een ander Waarom zouden we met wijn dan minder obstakel is helaas onze 'ons ben ambities hebben? zuunig-mentaliteit'. Nederlandse wijn is namelijk 'duur'. Maar vergeet niet dat we pas aan het begin staan van onze wijnbouwavonturen en dat de aanleg van een lapje wijngaard Wijnkoperij de Moerbei en een praktische wijnkelder al snel een Kerkbuurt 9 1551 AB Westzaan paar ton kost. Tel daarbij op dat een T 075 20 23 650 wijngaard pas na drie jaar wat productie E info@wijnkoperijdemoerbei.nl gaat geven en dat je al die tijd gewoon www.wijnkoperijdemoerbei.nl Hollandse uurtarieven moet neertellen

www.zaanbusiness.nl


spijs

Zin in… biefstuk?

B

iefstuk is de benaming voor mals en mager spiervlees. De kwaliteit wordt bepaald door het deel van het rund waarvan de biefstuk wordt gesneden, en verder door het ras en door de mestwijze en de leeftijd van het rund. De malsheid van een biefstuk wordt bepaald door de hoeveelheid bindweefsel, hoe minder bindweefsel hoe malser de biefstuk.

Ja, wat gaan we doen? De tournedos of een mooie biefstuk. Tournedos is relatief duur, biefstuk is prijsvriendelijker. Maar welke biefstuk gaan we dan serveren? De kogel? Nee geen optie, toch wat taai en stug. Bellen met onze slager dan maar. Hij heeft ons een aantal mogelijkheden laten proeven, maar zijn voorkeur ging uit naar de biefstuk van het Black Angusrund. Een Amerikaanse koe die aan de zijde een heerlijk stuk biefstuk heeft. Bij Europese koeien is dit stukje vlees alleen geschikt voor stoofvlees. Maar bij het Black Angusrund is dit dooraderd met witte draadjes (slagers noemen dit gemar­ merd). De vetdraadjes zijn een belangrijke smaakmaker van het vlees. Hierdoor krijg je een heerlijke sappige en malse biefstuk.

Jaren hebben wij gewerkt met de tournedos en sinds mei ook met de biefstuk van het Black Angusrund. En ik ben blij dat wij deze verandering hebben aangedurfd, want er is mij namelijk nog nooit zo vaak gevraagd naar het adres van onze slager. Ik neem dus maar aan dat dit een compliment is. Uiteraard is de kwali­ teit van het vlees nummer één, maar het moet nog wel goed worden gebakken. Hiervoor zijn drie mogelijkheden, namelijk:

Steven van Goinga chef kok Restaurant Zin en Wies de With

• Rare: bijna rauw, alleen de buitenkant is bruin gebakken ( 50/55 graden °C ) • Medium: is alleen in de kern rood (60/65 graden °C )

•Well done: het vlees is helemaal doorbakken ( 70/75 graden °C )

Tips: Voor een perfect gebakken biefstuk: • Gebruik voorafgaand aan het bakken zout en peper die door het hele stuk vlees trekken. Doet u dat na het bakken, dan is alleen de buitenkant van peper en zout voorzien; • Bak in geclarifeerde boter. Geclarifeerde boter is beter bestand tegen verhitting en daardoor verbrandt het minder snel; • Aanbakken in een pan; • Doorgaren in een oven op ongeveer 130 graden °C (voor rare 120 graden °C). Dit gaat langzamer en daardoor wordt het vlees ook binnenin warm.

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

Eet smakelijk en tot Zins! Restaurant Zin Zuiderweg 74b Wijdewormer T 075 616 21 02 info@restaurant-zin.nl www.restaurant-zin.nl

september 2013 • pagina 25


symposium

Tweede symposium Raboba Zaanstreek: ‘Zorg en de toe

O

p 11 september jl. werd in het stadhuis van Zaanstad voor de tweede keer een sym­posium ‘Zorg en de toekomst’ gehouden. Het was een vervolg op dat van 24 april 2013. Organisator was Rabobank Zaanstreek, samen met de partners Zaans Medisch Centrum en de gemeente Zaanstad. De onderwerpen van het symposium waren: 'Zorgfoto van de Zaanstreek' en 'Zorg in beweging'.

pagina 26 • september 2013 www.zaanbusiness.nl 2013

In het eerste symposium werd de situatie in Nederland geschetst, nu ging het over de lokale situatie. Welke ontwikkelingen in de zorgsector zijn er in de Zaanstreek? Hoe zit het met het geneesmiddelen­ gebruik? En hoe ontwikkelt de werk­ gelegenheidsontwikkeling zich? Ook het onderwerp beweging in relatie tot gezondheid kwam aan bod. Trends Na de opening door Dennis Kooren, directeur Bedrijven Rabobank Zaanstreek, toonde Marleen Jansen, sectormanager Gezondheidszorg bij Rabobank, de 'Zorgfoto van de Zaanstreek'. De deel­ nemers kregen inzicht hoe de Zaanstreek


Zorgvraag in de Zaanstreek hoger De zorgvraag in de Zaanstreek is gemid­ deld hoger dan in de rest van Nederland. Hier is meer vergrijzing en het opleidings­ niveau is lager. Er worden ook relatief veel geneesmiddelen voorgeschreven. Het zorgaanbod ligt per saldo iets lager dan in Nederland. Door vergrijzing, zal het huisartsbezoek stijgen evenals het aantal recepten. In de Zaanstreek wordt bovengemiddeld mantelzorg geboden. Samenwerken in de zorgketen zal strikt noodzakelijk zijn om de groeiende vraag te kunnen beantwoorden.

ank ekomst’ er qua zorg voor staat in relatie tot Nederland. Grote afwijkingen zijn er niet, maar hier en daar zijn er verschillen. Ook hier wordt de rol van de 'nulde' lijn (met niet-medische professionele hulp­ verleners) steeds belangrijker. Thuiszorg zal steeds meer de plaats innemen van verzorgingshuizen. Er ontstaan meer zorgnetwerken, met een groot algemeen ziekenhuis centraal en daaromheen gezondheidscentra, kleinere ziekenhuizen en klinieken. Zonder maatregelen dreigt in de zorgsector in 2025 een tekort van 200.000 tot 300.000 werknemers. Oorzaken: een toenemende vraag naar zorg door vergrijzing en het vertrek van ouder wordend personeel.

Zorg in beweging Om ouderen zo lang mogelijk mobiel te laten blijven, moeten ze (kunnen) bewegen. Dat betoogde Robbert Jan Noorda, orthopedisch chirurg in het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Het aantal behandelingen en ingrepen is, in de tien jaar dat hij aan het ziekenhuis verbonden is, ruwweg verdubbeld. In sommige gevallen, zoals knieoperaties, zelfs meer dan verdrievoudigd. Dat komt door ver­ beterde operatietechnieken en moderne prothesen. Het Zaans Medisch Centrum heeft een Bewegingscentrum, waarin orthopedie, fysiotherapie en revalidatie zijn ondergebracht en er wordt nauw samengewerkt met orthopedische instrumentmakers en schoenmakers, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, neurologen, revalidatieartsen, trauma­ chirurgen en pijnbestrijders. Nog effectiever werken Miguel Sewnath, eveneens orthopedisch chirurg in het ZMC, schetste de toekomst. Er wordt meer multidisciplinaire samen­ werking gezocht om de zorg beter op elkaar af te stemmen. Het ZMC streeft ernaar uit te groeien tot 'het Bewegingscentrum van Noord-Holland'. Het nieuwe ziekenhuis zal leiden tot een zeer efficiënte behandeling van patiënten. Nu al gaan zij de deur uit met volledige informatie over hun situatie, want alle noodzakelijke handelingen worden op één dag afgewerkt. Straks gaat dat nog effectiever om extra belasting van patiën­ ten tot een minimum terug te brengen. Dennis Kooren sloot het symposium 'Zorg en de toekomst' af met de belofte dat er volgend jaar april een vervolg komt.

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

Robbert Jan Noorda, Marleen Jansen, Miguel Sewnath, Dennis Kooren

Robbert Jan Noorda

Marleen Jansen

Meer weten? T Particulieren (075) 890 3030 T Bedrijven (075) 890 30 90 www.rabobank.nl/particulieren/ lokalebanken/zaanstreek

september 2013 • pagina 27


Zaans Ondernemers Netwerk (ZON)

ZON organiseerde een Politiek Café

O

p 11 september organiseerde ZON het Politiek Café. De reden hiervoor was de begrotings­behandeling in het najaar en de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Voor ondernemers twee belangrijke momenten. Er was een groot deel van de veertien Zaanse politieke partijen aanwezig: VVD, D66, PvdA, CDA, Groen Links, DZ en POV. Niet alle partijen hadden hun verkiezings­ programma gereed en ook niet van alle partijen waren de lijsttrekkers al bekend. Juist daarom vond ZON dit een goed moment om de partijen de wensen vanuit het bedrijfsleven mee te geven. De thema's die op de agenda stonden, waren toegelicht in het verkiezings­ manifest dat ZON, voordat de politiek met zomerreces ging, had verspreid. Symbolisch een miljoen euro Na de introductie van de politieke partijen, stelde vicevoorzitter (en tevens

dagvoorzitter van de avond) Peter Bottelier een aantal vragen met betrek­ king tot het manifest. Alle aanwezige partijen waren positief over het manifest en zagen dit deels of geheel terugkomen in hun verkiezingsprogramma. Daarna kreeg elke partij symbolisch een miljoen euro ter beschikking en met de opdracht om dit over drie van de tien genoemde thema's te verdelen. Opvallend Opvallend was dat de politici zich allen bewust waren van het belang en de rol van de ondernemers voor de Zaanse economie. Heel vaak werden

de volgende punten genoemd door de politiek: verbetering dienstverlening, vermindering lastendruk, bereikbaarheid, samenwerken en aanpak leegstand. Punten die ook terug te vinden zijn in het verkiezings­manifest van het bedrijfsleven. High trust Tijdens de avond werden een paar keer de woorden 'samenwerken' en 'partners' genoemd. De hele breedte van het politieke spectrum lijkt zich te realiseren, dat ruimte voor het ondernemerschap en een groot vertrouwen ('high trust'), in combinatie met minder regulering, de weg is om samen te bewandelen. Hopelijk blijft die focus richting 19 maart 2014 en daarna dezelfde, ongeacht de kleur van de coalitie. ZON kijkt terug op een geslaagde avond en nodigt de politieke partijen in februari opnieuw uit voor een debat.

‘BIZ (Bedrijven Investeringszone) wordt permanent en dat is een goede zaak’ Dat is de kern van de reactie die MKBNederland heeft gegeven op de internet­ consultatie over de invoering van een permanente wet BIZ (een vorm van een ondernemersfonds) ter vervanging van de inmiddels beëindigde Experimenten­ wet. De BIZ is voor, door en van onder­ nemers. Er is veel behoefte aan, zo bleek wel uit het grote succes van de experimenten. Sterke ondernemers collectieve zijn van groot belang voor een sterke regionale

pagina 28 • september 2013

economie. Zeker in deze tijd neemt de roep om collectief toe, dit betekend een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Bezoek Tweede Kamerlid aan Zaanstad Vrijdag 6 september hebben onder­ nemers uit de binnenstad Erik Ziengs, Tweede Kamerlid VVD ontvangen en gesproken over de BIZ. Belangrijke punten waren onder meer verruiming van de

www.zaanbusiness.nl

Erik Ziengs, Tweede Kamerlid VVD, wordt ont­ vangen door ondernemers in de binnenstad

toepassingsmogelijkheden en bestedings­ doelen, versoepeling van de draagvlak­ meting en het toevoegen van een boven en een ondergrens met betrekking tot de OZB heffing. Wanneer de BIZ definitief wordt is nog niet bekend. Hopelijk is er voor eind dit jaar er een besluit genomen.


Ondernemerspanel test Website Zaanstad.nl

M

aandag 2 september hebben acht ondernemers namens de ZON de vernieuwde website van de gemeente Zaanstad getest op gebruikersvriendelijkheid en inhoud. Het cijfer wat werd gegeven, was een 7,5. De website is sinds 1 juli ingrijpend veranderd en vraag­gericht ingestoken door middel van een groot zoekscherm op de homepagina. Het testpanel

Wethouder Eric Struijlaart leidde de testsessie in en drukte de ondernemers op het hart vooral kritisch te zijn. Aan de hand van een opdrachtenlijst beproef­ den en gebruikten de ondernemers de website een uur lang zeer intensief. Hun bevindingen zijn vervolgens zorg­vuldig genoteerd. Bevindingen De website wordt als overzichtelijk en zeer goed leesbaar ervaren. De meeste zaken zijn makkelijk te vinden. Het was voor de meesten overigens wel even wennen aan de nieuwe zoekstructuur. In plaats van via een keuzemenu de weg te vinden op de site, is het nu de bedoeling om via het intypen van een zoekterm (bijv. 'vergunning') in een google-achtige zoekbalk de informatie te vinden.

Vervolg De bevindingen van de ondernemers zijn geanalyseerd en op een aantal punten is de website al direct aangepast. Zo is de contactpagina verbeterd, is een aantal zoektermen toegevoegd en is van diverse onderwerpen de informatie aangevuld of verbeterd. Bijvoorbeeld de informatie over evenementen en het plaatsen van een container en de kosten daarvan. De kleur grijs van de links op de web­ site werd door bijna alle ondernemers genoemd als verbeterpunt: een spreken­ der kleur zal de zichtbaarheid verbeteren. Ook dit zal aangepast worden. Al met al waren alle ondernemers positief over de nieuwe website, zeker ten opzichte van de oude. Het beschikbaar stellen van een 'Zaanstad app.' werd als tip meegegeven. Wethouder Struijlaart: "Ondernemers

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

kijken heel anders naar een gemeentelijke website dan ambtenaren. Daarom is zo'n testsessie uiterst waardevol in onze ambi­ tie de website zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Dus ook voor onder­ nemers. Ik heb grote waardering voor de ondernemers die hier belangeloos tijd in hebben geïnvesteerd!"

ZAANS ONDERNEMERS NETWERK

Meer weten? E info@zonvooru.nl T 075 614 89 21 Kleine Tocht 7, 1507 CB Zaandam www.zonvooru.nl

september 2013 • pagina 29


ICT Zaanstreek

Nieuwe ontwikkelingen bij ICT in de zorg

D

e cliënt stond natuurlijk altijd al centraal in het zorgproces, maar wordt tegenwoordig ook actief betrokken bij zijn eigen zorg­behandeling. Dit gebeurt door middel van online toepassingen, zoals cliëntenportalen en specifieke zorgApps. 3 vragen aan Dennis Vis I&DT

Welke mobiele telefoon heb je? Een HTC One. Dit toestel heeft een hoge accuduur, wat belangrijk is want je wilt niet midden in een gesprek met een klant wegvallen. Daarnaast heeft het een geweldig helder scherm, waardoor ik ook buiten mijn mail kan lezen en beantwoorden. Wat is je meest gebruikte zakelijke app? Linkedin, ik hou graag bij wat mijn connecties doen, welke zakelijke overstappen ze maken en welke meningen ze er op na houden. Ik netwerk vaak en met enthousiasme, en dan is Linkedin onmisbaar. Wat is je favoriete restaurant in Noord-Holland om zakelijk te eten? Brasserie OCCO in The Dylan te Amsterdam, dit restaurant heeft een prachtige kaart en uitstekende gerech­ ten. Het restaurant is zeer verzorgd, maar er is ook een mooi buitenhofje gemaakt waar je bij goed weer rustig kan eten zonder dat je rumoer van de stad hoort. Veel belangrijker is de bedie­ ning, deze is vriendelijke en attent, en dus kan je hier al je gasten mee naar toe nemen omdat je zeker weet dat het een geslaagde avond wordt.

pagina 30 • september 2013

De verbeterde koppeling tussen de zorgbehandeling en logistieke trajecten verhoogt efficiency, kwaliteit en verlaagt de kosten. Door bepaalde administratieve taken te automatiseren, bijvoorbeeld met Curasoft, houdt de zorgprofessional meer tijd over voor zijn cliënt. Al deze ontwikke­ lingen leiden tot betere zorg tegen lagere kosten, en dat is erg belangrijk in deze

tijden. Tien jaar geleden bedachten we al dat we artsen met slimme ICTtoepassingen konden onder­steunen. Mede dankzij de verbeterde internet­snelheid is dit werkelijkheid geworden. ICT-toepassingen kunnen nu snel uitgebreid worden, waardoor decentraal samenwerken en het delen van kennis steeds eenvoudiger is.

Is uw website al over op responsive Design? De nieuwe website van ICT Zaanstreek is sinds twee maanden volledig responsive, maar wat houdt dit nou precies in en hoe hebben wij daarvoor gezorgd? Websites worden steeds meer bekeken op verschillende apparaten, te denken valt aan smartphones, tablets, netbooks, pc's en laptops. Met de komst van HTML5, CSS3 en door het gebruik van media queries hebben de webdesign bureaus tegenwoordig de mogelijkheid om de weergave van de website aan te laten

www.zaanbusiness.nl

passen aan het apparaat, dit is respon­ sive design. Met behulp hiervan wordt het ontwerp en de stijl van een website geoptimaliseerd voor de resolutie en grootte van het beeldscherm. Meer weten? Kijk dan op de website van ICT Zaanstreek of gebruik de layar functie van dit artikel.


Hebbeding: smartwatches Ik kijk met veel interesse naar de ont­wikkeling van smart­ watches. Google is bezig met een smartwatch, dus gaat boeiend worden.

Dennis Vis

Zakelijke apps NL in business Handige app met zakelijk nieuws. Ideaal voor tijdens de lunch en bijkomend voor­ deel is dat je zelf hand­ matig RSS feeds kan toevoegen zoals de feed van Zaanbusiness.

Deze kleine tools zijn door het formaat heel handig voor de zorg, omdat ze toe­ passingen kunnen bevatten die niet per se een groot scherm behoeven. Een goede mogelijkheid zou zijn om op de watch een Curasoft-app te installeren, waardoor bijvoorbeeld thuiszorg­ behandelaren eenvoudig worden voor­ zien van cliënt­informatie en een tijd­ registratie functionaliteit. Optimale efficiëntie gecombineerd met design!

Games: Aviation Empire De bedoeling is om als luchthaven­ eigenaar te zorgen dat alles op rolletjes blijft lopen. De game is goed te spelen maar geeft wel genoeg uitdaging voor de wat gevorderde strategygamer die deze games nu ook op de Ipad/Iphone wilt gaan spelen. Het is eigenlijk een reclamespelletje van KLM, maar doordat het goed in elkaar zit valt dat bijna niet op.

Google Nexus Smartwatch

Agenda Dinsdag 12 november Themabijeenkomst Dinsdag 17 december Jaarafsluiting Auteurs: Nieuwe ontwikkelingen bij ICT in de zorg, 3 vragen, Hebbeding: smartwatches - Dennis Vis Is uw website al over op responsive Design?, Zakelijke apps, Games: Aviation Empire - Fidel Lopes

Wunderlist Een app waarmee heel simpel en geordend to-do lijstjes zijn aan te maken. Deze kunnen vervolgens via de app worden geëxporteerd naar een printer of pdf bestand. Ideaal voor als je onderweg bij een afspraak enkele taken noteert die je op kantoor direct kan verwerken.

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

Meer informatie: www.ictzaanstreek.nl of mail: info@ictzaanstreek.nl Onze sponsors >>

september 2013 • pagina 31


column

Hart- en Zieldag met Duyvis Wiener op 20 september jl.

Ondernemend samenwerken Met maximaal plezier optimaal rendement.

Drie jaar achter elkaar organiseert De Nieuwe Winst een Hart- en Zieldag met Duyvis Wiener. Dat is dus inmiddels een mooie traditie geworden, waar we als bestuur van de Nieuwe Winst erg trots op zijn. Meer dan 100 werknemers uit alle lagen van het bedrijf die vrijwilligers­ werk doen bij verschillende maatschappelijke organisaties binnen de Zaanstreek. Duurzaam Maatschappelijk Betrokken Ondernemen staat dus hoog in het vaandel bij Duyvis Wiener. Op het moment dat ik deze column schrijf is Anouk Hermanns nog erg druk bezig om de draaiboeken voor deze dag af te ronden en om de laatste hobbels te nemen. U kunt er van uit gaan, dat het voor Anouk erg veel werk is, want het is een hele exercitie om voor ruim 100 man personeel passende klussen te regelen. Zeker voor de werknemers van Duyvis Wiener die de mentaliteit hebben van 'niet lullen maar poetsen!' Met andere woorden de klussen moeten relevantie hebben en afgerond kunnen worden. Uit ervaring weet ik, dat daardoor sommige werknemers van Duyvis Wiener pas laat op de borrel komen die aan het eind van de dag georganiseerd wordt om gezamenlijk op een feestelijke wijze de dag af te sluiten. Onderstaand een paar voorbeelden van projecten waar deze enthousiaste groep mensen zich hebben ingezet: • Het organiseren van een foto expositie van bijzondere plekken in de Zaanstreek voor bewoners van verpleeghuis Noordse Balk in Wormerveer • Helpen met het verhuizen van de Historische Vereniging Wormerveer • Diverse werkzaamheden verrichten op zorgboerderij Humanimal in het Kalf (Zaandam) • Boombanken oliën op Kinderboerderij Veldmuis • De kledingbank ondersteunen met het sorteren en opruimen van kleding • Tuin opknappen bij Jacobushof (Odion) • Diverse werkzaamheden bij school- en kindertuinen in Assendelft • Een wandeling maken met bewoners van verzorgingshuis Acht Staten in Wormerveer Een kleine greep van reacties van de organisaties van vorig jaar die het genoegen hadden om mensen van Duyvis Wiener tijdens de Duyvis Wiener Hart- en Zieldag aan het werk te hebben: "Er is veel werk verzet. We hebben die dag als zeer nuttig ervaren. Wat een gemotiveerde groep mensen bij Duyvis Wiener. Deelnemers hebben een andere kijk op verpleeghuisbewoners gekregen en hebben zelf een zeer leuke dag gehad en wat een enthousiasme!" Wilt u zich ook als bedrijf inzetten voor de Zaanse samen­leving door middel van maatschappelijk betrokken ondernemen? Mail dan naar: info@denieuwewinst.nl of neem telefonisch contact op met Anouk Hermanns: 06-20410914. Voor meer informatie zie: www.denieuwewinst.nl

Nieuwe Winst | Nico van Braam

b u s i n e s s

&

m e n s e n

www.bm-groep.nl

Hé, een oude bekende in een nieuw jasje!

OFFICE XPERIENCE OFFICE FURNITURE OFFICE SUPPLIES OFFICE CONCEPTS

GZ inspireert en ontzorgt... Bel 075 - 635 12 31

Grote Tocht 98 1507 CE ZAANDAM

WWW.GZ.NL


juridisch

Geen werk, géén loon…

A

rbeidsovereenkomsten zijn er in alle soorten en maten, maar in de kern zijn alle arbeidsovereenkomsten hetzelfde: de werknemer verricht arbeid en de werkgever betaalt daarvoor loon. Als er geen arbeid wordt verricht, dan hoeft de werkgever daarvoor dus ook geen loon te betalen. Deze hoofdregel wordt ook wel aangeduid als ‘géén arbeid, géén loon’.

Maar wat nu als de werknemer ziek is en dus onvrijwillig geen arbeid kan verrichten? Voor deze situatie heeft de wetgever een aantal bepalingen in de wet opge­nomen die vooral de werknemer beschermen. De belangrijkste uitzonde­ ring op de hoofdregel 'geen arbeid, geen loon', is de volgende: "Géén arbeid, wél loon, indien de werknemer geen arbeid heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de wer­ gever behoort te komen". Bijna iedereen wordt wel eens ziek. De werkgever is in beginsel verplicht om het loon van een zieke werknemer gedurende de eerste twee ziektejaren door te beta­ len. De bedoeling is wel, dat de werk­ nemer zo spoedig mogelijk herstelt en weer kan gaan werken. Dit is het beste voor de werknemer en bovendien wordt de schade voor de werkgever zoveel mogelijk beperkt. Daarom staan er in de wet diverse re-integratieverplichtingen waaraan zowel de werkgever als de werknemer zich moeten houden. De werkgever moet bevorderen, dat de werknemer weer arbeid gaat verrichten en moet daartoe zo snel mogelijk maat­ regelen treffen en aanwijzingen geven. De werknemer is verplicht hieraan gevolg te geven. Als de zieke werknemer zijn eigen functie niet kan uitoefenen, moet de werkgever 'passende arbeid' aan­ bieden. De werknemer is dan verplicht om deze passende arbeid te verrichten. Verder moet de werkgever een plan van aanpak opstellen, om dit vervolgens met

de werknemer te evalueren en zo nodig bij te stellen. De werknemer is verplicht om ook hieraan zijn medewerking te verlenen en mag zijn genezing niet belemmeren of vertragen. Wat nu als de werkgever zich niet aan zijn re-integratieverplichtingen houdt? Zoals gezegd, moet de werkgever gedurende de eerste twee ziektejaren het loon door te betalen. Als de werknemer na twee jaar nog steeds niet is hersteld, dan komt hij waarschijnlijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Als het UWV van mening is, dat de werkgever zich niet heeft gehouden aan zijn re-integratieverplich­ tingen, dan kan een 'loonsanctie' worden opgelegd. De werkgever moet na de eer­ ste twee ziektejaren nog maximaal één jaar het loon doorbetalen. Een werkgever doet er dan ook goed aan om de reintegratieverplichtingen goed na te leven. Het niet-naleven van de re-integratie­ verplichtingen door de werknemer kan ook ingrijpende consequenties hebben. Zolang de werknemer zich zonder deug­ delijke grond niet aan zijn re-integratie­ verplichtingen houdt, heeft de werkgever het recht om de loonbetaling op te schor­ ten of soms helemaal te stoppen, totdat de werknemer zich wel weer aan zijn verplichtingen houdt. In geval van opschorting moet het loon alsnog wor­ den uitbetaald als en zodra de werknemer zich weer wel aan zijn verplichtingen is gaan houden. In geval van stopzetting heeft de werknemer daarentegen geen recht meer op het loon over de periode

Zaanbusiness, hét businessmagazine van de Zaanstreek

Jaap Jong, advocaat bij Nagtegaal & Jong Advocaten Dam 34, Postbus 1275, 1500 AG Zaandam T 075 631 31 21 F 075 635 08 18 E info@nagtegaaljong.nl www.nagtegaaljong.nl

waarin hij zich niet aan zijn verplichtingen hield (dus ook niet achteraf). Ter afsluiting een tip voor de situatie waar­ in een werknemer zich niet houdt aan de re-integratieverplichtingen: de werkgever heeft alleen het recht om het loon niet te betalen of op te schorten als hij de werk­ nemer zo spoedig mogelijk in kennis stelt van zijn voornemen daartoe. Doet de werkgever dit niet of niet op tijd, dan komen zijn rechten te vervallen en moet hij alsnog loon betalen aan de betreffen­ de werknemer.

september 2013 • pagina 33


evenementenagenda 2013-2014 sept 2013

organisator

evenement

27

Zaanbusinessclub/accountants Vanhier

Zaanbusiness Borrel + BBQ

28

Zaanse Golf Club

Zaans Open 2013

29

Zaanse Golf Club

Zaans Open 2013

oktober 2013

organisator

evenement

1

Accountants Vanhier

tweede editie Ladies Night Vanhier

10

De Maatschappij

Netwerkevenement

16

VNZP

Rondleiding Stadhuis

17

Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner

Cornerbijeenkomst

november 2013

organisator

evenement

1

Zaanbusinessclub

Zaanbusiness Borrel (informele netwerkborrel)

5

st. Zaanse Ondernemersdag

25e Zaanse Ondernemersdag

12

ICT Zaanstreek

Themabijeenkomst

14

VNZP

Workshop

21

Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner

Netwerkbijeenkomst met aansluitend buffet

29

Zaanbusinessclub

Zaanbusiness Borrel (informele netwerkborrel)

december 2013

organisator

evenement

13

CBO

Kerstborrel

17

ICT Zaanstreek

Jaarafsluiting

januari 2014

organisator

evenement

9

Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner

Cornerbijeenkomst

14

VNZP

Nieuwjaarsreceptie

Op onderstaande websites leest u alles over de verenigingen: De Maatschappij: Vrouwennetwerk Zaanstad Plus: Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner: ICT-Zaanstreek: Zaans ondernemers netwerk: Bedrijvenvereniging Wormerland: Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer (BVNM): Business Network Zaandelta: Contactgroep Bedrijven Oostzaan (CBO): Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder (BIA): Assendelftse Belangenvereniging Industriegebied Noord (ABIN): Bouwend Zaanland:

www.de-maatschappij.nl www.vnzp.nl www.de-corner.nl www.ictzaanstreek.nl www.zonvooru.nl www.bvwormerland.nl www.bvnm.nl www.zaandelta.nl www.cbo-oostzaan.nl www.achtersluispolder.nl www.abinassendelft.nl www.bouwendzaanland.nl

Organiseert u ook een evenement? Geef het ons door op: info@zaanbusiness.nl

pagina 34 • september 2013

www.zaanbusiness.nl


17 september 2013 - Egbert Dijkstra, Property Manager IKEA NL De nieuw te bouwen IKEA in Zaanstad krijgt de Bruynzeel-identiteit mee. Knevel Archi­ tecten heeft in opdracht van IKEA het ontwerp gemaakt dat tegemoetkomt aan de wens van Zaanstad om de Bruynzeel-identiteit erin te vervatten. Het ontwerp kenmerkt zich door de combinatie van het bekende IKEA-concept met diverse verwijzingen naar Bruynzeel. Zo is bijvoorbeeld de karakteristieke dakconstructie van de Bruynzeelpanden, de ‘zaagtand', terug te vinden als een stalen rand met een industrieel karakter. Om deze vorm te verbinden met het Bruynzeelplein is het gehele IKEA-ontwerp op een plint (de parkeergarage) geplaatst. Zo lijkt het of IKEA er als het ware los op is gezet.

IKEA Zaanstad, nieuwe vestiging met Bruynzeel-identiteit

Egbert Dijkstra

Investering van circa 70 miljoen Op de Cornerbijeenkomst van 14 april 2011 presenteerde Koert Hans Smit (directeur Converce DC) zijn plannen voor de heront­ wikkeling van het Bruynzeelcomplex. De afgelopen jaren is er veel gebeurd en de realisatie van IKEA Zaanstad voegt aan de herontwikkeling een nieuw hoofdstuk toe. IKEA Nederland zal circa 70 miljoen euro investeren in de bouw van IKEA Zaanstad, de vestiging levert in eerste instantie on­ geveer 400 directe banen op. Bij de bouw van de nieuwe vestiging in Zaanstad zal IKEA waar mogelijk het lokale bedrijfsleven betrekken.

1,5 miljoen bezoekers per jaar Met een verwacht aantal bezoekers van 1,5 miljoen per jaar draagt de nieuwe vestiging bij aan de aantrekkingskracht en bekendheid van Zaanstad als winkelstad. Hier kunnen ook andere bedrijven op zowel bedrijventerrein Zuiderhout als in het centrum van Zaandam van profiteren. Door de toename van bezoekers neemt ook de verkeersbelasting op Zuiderhout verder toe. IKEA spant zich in om in samenwerking met de desbetreffende autoriteiten zorg te dragen voor een soepele verkeersafhandeling van en naar de vestiging in Zaanstad. Om dit verkeer soepel af te wikkelen, zijn aanpassingen noodzakelijk. Daarvoor heeft de gemeente Zaanstad inmiddels een bestemmingsplanprocedure opgestart. De plannen voorzien onder meer in een extra aansluiting van de Provincialeweg, een rotonde nabij de toekomstige vestiging van IKEA en een aantal andere maatregelen op de toeleidende wegen en de wegen op Zuiderhout-Noord zelf. Derde vestiging in de regio IKEA wil met de nieuwe vestiging haar positie in de regio Amsterdam versterken. Naast IKEA Amsterdam en Haarlem, is IKEA Zaanstad de derde vestiging in deze regio.

Voor de nieuwe IKEA vestiging werkt Egbert Dijkstra (49-jaar), Property Manager IKEA NL, nauw samen met de gemeente Zaanstad om de nieuwe vestiging zo goed mogelijk in te plannen in het bedrijventerrein Zuiderhout en zo snel mogelijk in aanvang te nemen. Op deze bijeenkomst zal hij ons bijpraten over IKEA, haar plannen en actuele ontwikkelingen. Al met al een zeer boeiende en spraakmakende ontwikkeling. Kortom een presentatie die u niet mag missen.

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN: donderdag 21 november 2013 donderdag 9 januari 2014 donderdag 6 maart 2014 www.de-corner.nl info@de-corner.nl

1984 - 2013 'Het Zaans Netwerk door de eeuwen heen'

september 2013 • pagina 35


Expositie '075' anstons, ban, benne, beuntje, bokkie kopen, buut, Derde Pinksterdag, doeg, doivekater, doppehokker, ducdalf, erg hebbe, etterdetet, gistboffers, gnatelen, groizig, groos, harses, hipperdeklink, hoissie, hooimaker, hossen, indewinds, inverdan, jeukbonkel, kanes, kettig, kippedriffie, klessebesse, klompenhoissie, knetfer, loiewaivekost, loilakke, miegelen, nuskeltje, opbriegelen, orse ket, overdan, paaltje kroie, pikvin, pulletje, rap, roiker, skaithois, slikwortel, slemme, tempere, warsig, warskip, worfel, wrikbille, zangereg, zeun

De Belg - Jannetien Huijsman 65 x 50 cm, olieverf op doek

Jan Groenhart, , Barbara Guldenaar, Barbara van Marle, Jannetien Huijsman en DaniĂŤlle van der Erve De expositie opent op zaterdag 12 oktober om 15:00 in het Kunstcentrum. Uiteraard is iedereen welkom om onder het genot van een hapje en een drankje uit de Zaanstreek de kunstenaars te ontmoeten, vrij entree. De expositie is te zien tot 16 november.

Zb127  
Advertisement