Page 1

‫טעגליכע אויסגאבע אין בארא פארק‬

‫בס"ד‬

‫‪31‬‬

‫זמנים‬ ‫היינט מארגן‬

‫‪Fax. 718.865.4231‬‬

‫‪Email. mail@LuachHatzibur.com‬‬

‫שיעורים‬

‫צז‪-‬קג ‪ /‬צו ‪-‬ק‬

‫מ"ב עמוד יומי‬

‫משנה‬

‫ח"ו קנז‪.‬‬

‫ביכורים ג‪ ,‬ט‪-‬י‬

‫‪We Fight‬‬ ‫‪Parking‬‬ ‫‪Moving‬‬ ‫‪& Criminal‬‬ ‫‪Violations‬‬

‫‪Tel. 718.303.4300‬‬

‫‪Thursday, February 16, 2017‬‬

‫דאנערשטאג פרשת יתרו כ' שבט תשע"ז‬ ‫תהלים‬

‫עלות השחר‪:‬‬ ‫נץ החמה‪:‬‬ ‫סו"ז קר"ש מג"א‪:‬‬ ‫סו"ז קר"ש גר"א‪:‬‬ ‫סו"ז תפלה מג"א‪:‬‬ ‫סו"ז תפלה גר"א‪:‬‬ ‫מנחה גדולה‪:‬‬ ‫מנחה קטנה‪:‬‬ ‫חצות‪:‬‬ ‫שקיעה‪:‬‬ ‫צאה"כ ר"ת‪:‬‬ ‫ ‬

‫דף הירושלמי‬

‫דף היומי‬ ‫ב"ב כה‬

‫כתובות עב‬

‫מ"ב ‪ -‬דרשו‬

‫הלכה יומית‬

‫עשין ז‪-‬ח‬

‫ר' א'‬

‫וועטער‬ ‫היינט‬

‫או"ח קכד‪ ,‬יב ‪ -‬קכה‪ ,‬ב‬

‫חפץ חיים‬

‫‪5:36‬‬ ‫‪6:48‬‬ ‫‪8:53‬‬ ‫‪9:28‬‬ ‫‪10:58‬‬ ‫‪10:22‬‬ ‫‪12:42‬‬ ‫‪3:59‬‬ ‫‪12:09‬‬ ‫‪5:32‬‬ ‫‪6:44‬‬

‫‪5:34‬‬ ‫‪6:46‬‬ ‫‪8:52‬‬ ‫‪9:28‬‬ ‫‪9:58‬‬ ‫‪10:22‬‬ ‫‪12:42‬‬ ‫‪4:00‬‬ ‫‪12:09‬‬ ‫‪5:33‬‬ ‫‪6:45‬‬

‫‪37°- 27°‬‬

‫תניא‬

‫טיילווייז פארוואלקענט‬ ‫ווינטיג‬

‫פכ"ו‪ .‬ברם ‪ -‬פסוק זה‬

‫מארגן‬

‫‪44°- 31°‬‬

‫מערסטענס זוניג‬

‫& ‪PLATES‬‬ ‫‪REGISTRATION‬‬ ‫!!‪ON THE SPOT‬‬

‫?‪Got a Ticket‬‬

‫‪TRAFFIC‬‬ ‫‪VIOLATIONS‬‬

‫‪Call‬‬

‫‪718-954-4295‬‬ ‫‪917-957-7545‬‬

‫‪ALL FORMS OF‬‬ ‫‪INSURANCE‬‬

‫‪We a l s o d o p e r s o n a l i n j u r y‬‬

‫‪Lowest Insurance rates‬‬ ‫!‪in Brooklyn‬‬

‫בעז"ה יתקיים בקרוב שיעורים וחבורות בענין‬

‫הבנת הנקרא‬

‫מסדרת שיעורים וחבורת למלמדים ולמלמדים פרטיים‬ ‫ג' שיעורים‬

‫ע"י הרב יודא יואל לעווי שליט"א‬

‫‪FOLLOW UP WORKSHOPS‬‬

‫ע"י הרב יואל צבי כץ שליט"א‬

‫‪4021 14th Ave. Brooklyn, NY 11218‬‬

‫‪718-686-1405‬‬

‫‪www.dmv-services.com‬‬

‫לערנט אייך וויאזוי צו אויסצולערנען‬ ‫תלמידים צו לערנען אינעווייניג‬ ‫חומש‪ ,‬משניות‪ ,‬און גמרא‬

‫רופט ‪646-326-3827‬‬ ‫האטליין ‪559-670-1823‬‬

‫‪training@hasagah.org‬‬

‫היום! מסיבת הודאה! באולם 'מחזיקי'!‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫דעטאלן אויפ'ן‬ ‫אונטערשטן‬ ‫זייט‬


‫שידוכים‬ ‫החתן יצחק נ"י‬ ‫בן מוה"ר יעקב משה ווערצבערגער הי"ו‬ ‫קרית יואל‬

‫השתדך‬ ‫בשעטו"מ‬ ‫עם‬

‫אבי הכלה‬ ‫מוה"ר יעקב יושע פריינד הי"ו‬ ‫בארא פארק‬

‫החתן שמואל צבי נ"י‬ ‫בן הרה"ג ישראל האגער שליט"א‬ ‫בארא פארק‬

‫השתדך‬ ‫בשעטו"מ‬ ‫עם‬

‫אבי הכלה‬ ‫הרה"ג מרדכי דוב בעק שליט"א‬ ‫מאנטריאל‬

‫החתן נחום מרדכי נ"י‬ ‫בן מוה"ר שלום יוסף פליישמאן הי"ו‬ ‫בארא פארק‬

‫השתדך‬ ‫בשעטו"מ‬ ‫עם‬

‫אבי הכלה‬ ‫מוה"ר שרגא שווארץ הי"ו‬ ‫בארא פארק‬

‫חתונות‬ ‫באולם‬

‫תורה ויראה‬

‫אבי הכלה‬ ‫הרב יוחנן שור שליט"א‬

‫אימפעריעל‬

‫אבי הכלה‬ ‫מוה"ר אהרן מארקאוויטש הי"ו‬

‫תפארת רבקה‬

‫אבי הכלה‬ ‫הרה"ג אלעזר פראנק שליט"א‬

‫תפארת מרדכי‬

‫אבי הכלה‬ ‫מוה"ר מנחם היעום הי"ו‬

‫אור החיים וויזניץ‬

‫אבי הכלה‬ ‫מוה"ר יעקב מייער הי"ו‬

‫עטרת חי' שרה‬

‫אבי הכלה‬ ‫מוה"ר חיים מאיר ציג הי"ו‬

‫החתן משולם זושא נ"י‬ ‫בן הרה"ג דוד קרויס שליט"א‬

‫באולם‬

‫החתן שמואל אבא נ"י‬ ‫בן מוה"ר יחזקאל ענגעל הי"ו‬

‫באולם‬

‫החתן יוסף אפרים נ"י‬ ‫בן הרה"ג ישעי' גדלי' וועבער שליט"א‬

‫באולם‬

‫החתן שלמה זלמן נ"י‬ ‫בן מוה"ר אהרן שטערן הי"ו‬

‫באולם‬

‫החתן מיכאל מתתי' נ"י‬ ‫בן מוה"ר חיים יעקב כהן הי"ו‬

‫באולם‬

‫החתן ישכר דוב נ"י‬ ‫בן מוה"ר עמרם מאירוביץ הי"ו‬

‫וואכנאכט‬ ‫ר' ישכר דוב הלוי בן הרה"ג יחיאל ראזענבערג שליט"א | חתן הרה"ג בנימין זאב הכהן פליישער שליט"א‬

‫‪ ‬הברית מילה למחרתו במאנסי‬

‫‪ Alternate‬‬

‫‪Side Parking‬‬

‫‪Kol‬‬ ‫כל החסד ‪Hachesed‬‬ ‫‪718.705.5000‬‬

‫היינט‬ ‫‪In Effect‬‬

‫מארגן‬ ‫‪In Effect‬‬

‫חברים ‪Chaveirim -‬‬ ‫‪718.431.8181‬‬

‫‪Luach Hatzibur Thursday February 16, 2017 | 2‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫| בבית חמיו ‪1521-55‬‬

‫‪‬‬

‫‪Emergency Numbers‬‬

‫דרור ‪Dror -‬‬ ‫‪855.376.7911‬‬

‫‪911‬‬

‫הצלה ‪Hatzalah -‬‬ ‫‪212/718.387.1750‬‬ ‫‪212/718.230.1000‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪Police & Fire‬‬

‫וועד רפואה ‪Vaad Refuah -‬‬ ‫‪877.973.3824‬‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬


‫חזקו ונתחזקה להחזיק תורה וחינוך‬

‫⋅ אב השנה ⋅‬ ‫הרה"צ רבי דוד יצחק אייזיק‬ ‫גאלדשטיין שליט"א‬ ‫אבד"ק צמח דוד סקאליע‬

‫חובבי ומחזיקי תורה יתאספו לקחת חבל‬ ‫להחזיק תורה‬

‫מסיבה השנתית‬

‫⋅ עטרת זקנים ⋅‬ ‫הרבני הנגיד מוה"ר עקיבא‬ ‫ביטמאן הי"ו‬

‫מעמד נהדר להחזקת מבצר של תורה וחינוך‬

‫ישיבת הרי בשמים‬

‫סטריא‬

‫⋅ נזר כתר תורה ⋅‬

‫תחת דגלו והדרכתו של הגה"צ‬

‫הרה"ג רבי אברהם שמעון‬ ‫שמעלצער שליט"א‬

‫רבי דוד געלדצעהלער שליט"א‬

‫ר"מ בישיבתנו הק'‬

‫המסיבה יתקיים‬

‫ביום ה' יתרו כ' שבט‬

‫⋅ דבר המסיבה ⋅‬

‫באולם ליפשיץ (מנורה)‬

‫הרב שלום‬ ‫געלדצעהלער שליט"א‬

‫‪5000-14th Ave.‬‬

‫בשעה ‪8:00‬‬ ‫וזכות החזקת התורה יעמוד לכם להתברך בברכת‬ ‫ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת‪,‬‬ ‫עץ חיים הוא למחזיקים בה‬ ‫ותומכיה מאושר‪.‬‬

‫⋅ דבר הישיבה ⋅‬ ‫פה מפיק מרגליות הרה"ג‬ ‫רבי פנחס ציטראן שליט"א‬ ‫ר"מ בישיבתנו הק'‬

‫בברכת התורה‬

‫עסקני הישיבה‬ ‫ישיבה העומדת בנשיאות גדול בתורה‬ ‫וחינוך אשר ידיו רב לו בהרבצת תורה‬ ‫וחינוך רבות בשנים‪.‬‬

‫⋅ דברי חיזוק וברכה ⋅‬

‫מורינו הגה"צ ראש‬ ‫הישיבה שליט"א‬

‫ישיבה בה עולים וגדלים בתורה‪,‬‬ ‫בחסידות ויראת השם‪.‬‬

‫ישיבה עם צוות גדולי תורה וחינוך‪,‬‬ ‫המקדישים לילה ויומם להצלחת‬ ‫התלמידים‪.‬‬ ‫ישיבה מיוחדת במינה‪ ,‬מקום עלייה של‬ ‫בחורים חשובים ויקרים‪.‬‬

‫ישיבה שבע"ה יצמיח גדולי תורה של הדור הבא!‬ ‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‪:‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת יתרו‪ ,‬כ' שבט תשע"ז‬

‫|‪3‬‬


‫טראמפ לעיבאר‬ ‫דעפארטמענט נאמינירטער‬ ‫ציהט זיך ארויס‬ ‫וואשינגטאן‪ – .‬אין א פרישע קלאפ פאר די טראמפ‬ ‫אדמיניטראציע‪ ,‬האט טראמפ'ס נאמינירטער פאר די‬ ‫פאזיציע פון לעיבאר סעקרעטאר‪ ,‬ענדרו פאזדער‪ ,‬נעכטן‬ ‫געמאלדן אז ער ציהט זיך ארויס פון די נאמינאציע‪ ,‬נאכדעם‬ ‫וואס עס זענען אפירגעקומען דעטאלן פון א פערזענליכן‬ ‫סקאנדאל אין וועלכע ער איז געווען פארמישט‪ .‬דעמאקראטן‬ ‫האבן שוין געהאט געלייגט דרוק אז פאזדער זאל נישט ווערן‬ ‫באשטעטיגט פאר די פאזיציע נאך איידער דער פרישער‬ ‫סקאנדאל‪ ,‬אנצייגנדיג אז ער איז שטארק אנטי‪-‬יוניאנס‪.‬‬ ‫אין אנדערע נייעס האט טראמפ נעכטן געמאלדן אז‬

‫ער וועט אפהאלטן א ספעציעלע קאמפיין‪-‬סארט ראלי‬ ‫אום שבת אין מעלבוירן‪ ,‬פלארידע‪ .‬דאס איז דאס ערשטע‬ ‫מאל וואס טראמפ וועט אפהאלטן אזא סארט ראלי זינט‬ ‫ער איז איינגעשוואוירן געווארן‪ ,‬וואס זיינע ראטגעבער‬ ‫און פאליטישע עקספערטן זאגן אז דאס מערסטע גלייכט‬ ‫טראמפ צו געבן אזעלכע אויפטריטן‪ ,‬און דאס וועט זיין פאר'ן‬ ‫פרעזידענט ווי א שטיקל וואקאציע נאך עטליכע כאאטישע‬ ‫טעג אינעם ווייסן הויז‪ ,‬מיט די אומאויפהערליכע נעגאטיווע‬ ‫נייעס פון די רעזיגנאציע פון מייקל פלין און נאך‪.‬‬

‫‪‬‬

‫טראמפ זיך געטראפן מיט‬ ‫מדינת ישראל פרעמיער אין‬ ‫ווייסן הויז‬ ‫וואשינגטאן‪ – .‬היינטיגן מיטוואך איז דער מדינת ישראל‬ ‫פרעמיער מיניסטער ביבי נתניהו געקומען קיין וואשינגטאן‪,‬‬ ‫וואו ער האט באזוכט אין ווייסן הויז דעם נייעם אמעריקאנער‬ ‫פרעזידענט דאנעלד טראמפ‪ ,‬קומענדיג אין א צייט ווען‬ ‫דער פרעזידענט האט נאכאנאנד קלארגעשטעלט אין‬

‫ספר “בירכתי ביתך” ‪ -‬אוצר הלכות והליכות שלום הבית וקדושתו שלום הבית וקדושתו באספקלריית התורה‬ ‫והחסידות הספר שידריך אותך ואת ביתך על מי מנוחות‪ ,‬מתוך בהירות ושלוות נפש‪ ,‬בשמחה ובטוב לבב‬ ‫להשיג‪ :‬הפצה ראשית ‪ 347-623-6499‬או באימייל ‪b212241@gmail.com‬‬ ‫בבארא פארק‪ :‬ביגלאייזן ספרים סטאר‪ ,‬דזשודעיקע קארנער בוויליאמסבורג‪347-984-4901 :‬‬ ‫לכבוד ימי השובבי”ם! ניתן שוב להשיג את הספר הנפלא והמיוחד שאלפים נהנים מאורו “בירכתי ביתך” ‪ -‬אוצר‬ ‫הליכות והלכות בענייני קדושת הבית מעוטר בהסכמות נלהבות מגדולי התורה והחסידות מכל החוגים והעדות‬ ‫להשיג‪ :‬הפצה ראשית ‪ 347-623-6499‬או באימייל ‪b212241@gmail.com‬‬ ‫בבארא פארק‪ :‬ביגלאייזן ספרים סטאר‪ ,‬דזשודעיקע קארנער בוויליאמסבורג‪347-984-4901 :‬‬ ‫‪718.303.4300‬‬ ‫‪Luach Hatzibur Thursday February 16, 2017 | 4‬‬ ‫ספר כל בו “בירכתי ביתך” ‪ -‬שלום הבית וקדושתו באספקלריית התורה והחסידות‪,‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬ ‫של גדולי ישראל מאר”י ומחו”ל‪ ,‬אלפים כבר קנו‪ ,‬ומה איתך?‬ ‫בהסכמות נלהבות‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬


‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‪:‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת יתרו‪ ,‬כ' שבט תשע"ז‬

‫|‪5‬‬


‫די לעצטע שטיק צייט אז א הויפט פריאריטעט פאר זיין‬ ‫אדמיניסטראציע וועט זיין דאס ברענגען א שלום צווישן‬ ‫מדינת ישראל און די פאלעסטינער‪ ,‬און טראמפ האט שוין‬ ‫אפילו געהאט געשטעלט זיין אידישער איידעם דזשעראד‬ ‫קושנער אנצופירן די שלום געשפרעכן‪,‬‬ ‫ווען נתניהו איז אנגעקומען אין ווייסן הויז‪ ,‬האט טראמפ‬ ‫געזאגט פאר ביבי'ן אז ער וואלט שטארק געגליכן צו זעהן‬ ‫די מדינת ישראל רעגירונג זיך צוריקהאלטן פון בויען‬ ‫פרישע הייזער אין די שטחים וועלכע זענען אונטער‬ ‫קאנטראווערסיע‪ ,‬אמווייניגסטנס אויף א שטיק צייט‪.‬‬ ‫טראמפ האט אין די זעלבע צייט געזאגט אז ער האלט אז‬ ‫די פאלעסטינער דארפן אויפהערן טראגן מיט זיך אזויפיל‬ ‫שנאה און זיי דארפן אנערקענען מדינת ישראל‪ .‬טראמפ‬ ‫האט ביי זיין רעדע אויך נישט דערמאנט גארנישט פון א‬ ‫"צוויי שטאטן" לעזונג‪ ,‬זאגנדיג אז ער איז אקעי מיט איין‬ ‫לאנד אדער צוויי לענדער‪ ,‬דאס הייסט א באזונדערע לאנד‬ ‫פאר די פאלעסטינער‪.‬‬

‫‪‬‬

‫קאמפיין צו ראטעווען‬ ‫אידישע פרוי'ס לעבן אין פערו‬

‫קורצע נייעס‬ ‫ניו דזשערסי גאווערנאר קריס קריסטי האט זיך‬ ‫דינסטאג אראפגעזעצט מיט פרעזידענט טראמפ‬ ‫אין וואשינגטאן‪ .‬דאס קומט נאכדעם וואס קריסטי‬ ‫איז צוריק ארויפגעקומען אויף דער מאפע געבנדיג‬ ‫עטליכע אינטערוויוס אין וועלכע ער האט פארטיידיגט‬ ‫טראמפ'ס אימיגראציע שריט‪ .‬קריסטי'ס נאמען איז‬ ‫אויך אויפגעברענגט געווארן פאר די מעגליכקייט אז‬ ‫טראמפ וועט אים אריינעמען אין די אדמיניסטראציע‬ ‫און אים געבן א פאזיציע‪ ,‬וועלנדיג מסדר זיין דעם‬ ‫כאאס וואס הערשט יעצט אין ווייסן הויז‪.‬‬ ‫*‬ ‫אין אן אינטערעסאנטע אינטערוויו האט טראמפ‬ ‫דערציילט אז ער האט זייער ליב צו רעדן און הערט‬ ‫קיינמאל נישט אויף‪ ,‬נאר די איינציגסטע מאל ווען ער‬ ‫רעדט נישט‪ ,‬איז ווען ער גייט צו זיין אידישער איידעם‬ ‫דזשעראד קושנער אהיים און עסט דארטן‪ ,‬וואס דאן‬ ‫האלט ער זיך איין פון רעדן צווישן נטילת ידים און‬ ‫המוציא‪.‬‬

‫פערו‪ – .‬די פאמיליע פון א אידישע פרוי‪ ,‬וועלכע‬ ‫איז שטערבליך קראנק געווארן זייענדיג אין פערו‪ ,‬האט‬ ‫ארויסגעגעבן א רוף פאר אידישע טוריסטן אין פערו מען‬ ‫זאל ביישטייערן בלוט‪ ,‬כדי די פרוי זאל קענען איבערלעבן‬ ‫די קראנקהייט‪ .‬די פרוי‪ ,‬זהר כ"ץ‪ ,‬א טוריסטקע פון ארץ‬ ‫ישראל‪ ,‬איז שווער קראנק געווארן מיט א בלוט אינפעקציע‪,‬‬ ‫ביים קריכן אויף די בערג אינעם קוסקא אומגעגענט אין‬ ‫פערו‪ .‬זי איז שפיטאלירט געווארן אין אן ארטיגן שפיטאל‪,‬‬ ‫און איז שפעטער טראנספערירט געווארן צו א שפיטאל‬ ‫אינעם הויפטשטאט‪ ,‬לימא‪ ,‬וואו זי גייט דורך שווערע‬ ‫אנטיביאטיקס באהאנדלונגען צו רייניגן איר בלוט פון די‬ ‫אינפעקציעס‪.‬‬ ‫די פרוי דארף צוקומען צו ‪ 20-11‬יוניטס פון בלוט טעגליך‪,‬‬ ‫פאר דעם ‪ 15‬טאגיגן קורס פון אנטיביאטיקס וואס זי קריגט‬ ‫פאר די שווערע אינפעקציע‪ .‬פילע איזרעילי טוריסטן וואס‬ ‫קריכן אין פערו‪ ,‬האבן זיך געמאלדן צו שענקען בלוט‪ ,‬אבער‬

‫האט איר‬ ‫הנאה פון לוח‬ ‫הציבור?‬

‫לאזט אייער משפחה אויך‬ ‫הנאה האבן טעגלי ‪.‬ך‬

‫*‬

‫נעמטס אהיים א‬ ‫קאמיוניטי סירקולער‬

‫צו באקומען אין‬ ‫געשעפטן און אויף‬ ‫די גאסן‬

‫וואס אינהאלט‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫שמחות‬ ‫נייעס‬ ‫רעסיפיס‬ ‫געימס‬

‫ און וויכטיגע און‬ ‫אינטרעסאנטע‬ ‫אינפארמאציע‬ ‫געאייגנט פאר פרויען‬

‫‪Luach Hatzibur Thursday February 16, 2017 | 6‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬


‫בס״ד‬

Close to home. Far from your typical doctor’s office. Primary care & internal medicine for adults Modern state-of-the-art medical facility

Medication management & instant drug refills

Cardiology, podiatry & urgent care departments

Well & sick visits for pediatric patients

Experienced physicians & practitioners

No appointments needed & very short wait times

4426 18 th Avenue, Brooklyn, NY Tel: 718.854.0001 | Fax: 718.854.0002 www.perfecthealthbp.com Adult Medicine | Cardiology | Pediatrics | Urgent Care | Bloodwork | Specialty Health | Well & Sick Visits

Free Transportation

7|

We Accept All Health Insurances

‫ כ' שבט תשע"ז‬,‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת יתרו‬

718.303.4300

Open Daily: 9AM - 7PM

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


‫עס איז געשטערט געווארן צוליב די רעגולאציעס וואס‬ ‫פארמיידן יעדן וואס האט באקומען א וואקסין אין די לעצטע‬ ‫‪ 6‬מאנאטן פון ביישטייערן בלוט‪ .‬איזרעילי טוריסטן נעמען‬ ‫געווענליך וואקסינען קעגן מאלאריע און אנדערע דריטע‬ ‫וועלט קראנקהייטן‪ ,‬איידער זיך ארויסלאזן פאר רייזעס אין‬ ‫פערו‪.‬‬

‫‪‬‬

‫אמעריקאנער גענעראל‪:‬‬ ‫מער טרופן פעלן זיך אויס אין‬ ‫אפגאניסטאן‬ ‫וואשינגטאן‪ – .‬דער הויפט קאמאנדיר פון די אמעריקאנער‬ ‫סאלדאטן אין אפגאניסטאן האט פארגאנגענעם‬ ‫דאנערשטאג געזאגט אז עס פעלט זיך אויס נאך עטליכע‬ ‫טויענט טרופן‪ ,‬כדי צו קענען בעסער אויספירן אמעריקע'ס‬ ‫מיסיעס און צילן אין אפגאניסטאן‪ .‬ער האט זיך אויך‬ ‫באקלאגט אז רוסלאנד שאפט פראבלעמען אינעם קאמף‬ ‫קעגן די טאליבאנער‪ .‬גענעראל ניקאלסאן האט געזאגט‬

‫אז די צוגאבליכע סאלדאטן וועלן גענוצט ווערן צו קענען‬ ‫בעסער טרענירן און ראטן די אפגאניסטאנער סאלדאטן‪ ,‬און‬ ‫כדי צו טאן די ארבעט אויף וועלכע מען נוצט יעצט ציווילע‬ ‫קאנטראקטארס פאר גאר הויכע פרייזן‪.‬‬ ‫די אפגאניסטאנער קריג קאסט אפ ‪ 13‬מיליאן דאלאר‬ ‫א טאג פאר די אמעריקאנער שטייערצאלער‪ .‬א הויפט‬ ‫אויסגאבע איז דאס נוצן ציווילע קאנטראקטארס פאר‬ ‫אויפגאבן וואס סאלדאטן דארפן ווען צוטאן‪ ,‬מען האט צוויי‬ ‫מאל אזויפיל קאנטראקטארס ווי סאלדאטן אין אפגאניסטאן‪.‬‬ ‫גענעראל ניקאלסאן האט אויך שארף קריטיקירט רוסלאנד‪,‬‬ ‫פאר'ן לעגיטימיזירן די טאליבאנער דורך זיי אויסלויבן‬ ‫פאר'ן באקעמפן די אייסיס טעראר גרופע‪ .‬ניקאלסאן האט‬ ‫געזאגט אז דאס איז פאלש‪ ,‬און רוסלאנד טוט דאס כדי‬ ‫אונטערצונעמען אמעריקע'ס און נאטא'ס באמיאונגען אין‬ ‫אפגאניסטאן‪.‬‬

‫‪  ‬‬

‫‪JUST BUY IT‬‬

‫‪We will get the funds for it‬‬

‫‪NEW JERSEY‬‬ ‫‪buyers/ owners ask‬‬ ‫‪about our special loan‬‬ ‫!‪program! NO points‬‬ ‫!‪NO income/tax returns‬‬ ‫!‪NO prepay‬‬ ‫!‪Rates as low as 7.49! - 9.49‬‬ ‫‪NEW YORK properties can‬‬ ‫‪also qualify for this‬‬ ‫‪program with min‬‬ ‫‪of 12 months‬‬

‫!‪We offer real estate loans‬‬ ‫‪PURCHASING - REFINANCING - CONSTRUCTION‬‬ ‫‪We also offer great rates for hard money up to 80%! Quick closing‬‬

‫‪YES WE CAN‬‬ ‫!‪what others can't‬‬

‫‪PINCHUS SCHWARTZ‬‬

‫‪929.216.3424‬‬

‫‪pschwartz@tabequities.com‬‬

‫‪RESIDENTIAL - COMMERCIAL - HARD MONEY‬‬

‫‪Luach Hatzibur Thursday February 16, 2017 | 8‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬


Special Prices on full sets Artscroll

Special Special PricesPrices onList full onsets full Special Artscroll sets- Artscroll Prices on full Special sets Artscro Prices o Full SizeSpecial English Set: price: $3,000 pay only: $1,800 Prices on full sets you Artscroll Special Prices onList full sets Artscroll Full Size Full Size English Set: List Set: price: Full $3,000 price: Size$3,000 -$2,599 English you pay --you Set: only: pay List $1,800 Full only: price: Size $1,800 $3,000 English- you Set:pay List Fulop DafEnglish Yomi English Set: List price: you pay only: $1,550 Full Size English Set: List price: $3,000 - you pay only: $1,800

Full Size English Set: List price: $3,000 --you pay $1,800 Travel Size English Set: List price: $1,599 -only: you pay only: $1050 Daf Yomi Daf English Yomi English Set: List Set: price: List Daf $2,599 price: Yomi $2,599 English you pay -- you Set: only: pay List Daf $1,550 only: price: Yomi $1,550 $2,599 English- you Set:pay List Dafo Daf Yomi English you pay only: $1,550 Special PricesSet: onList fullprice: sets$2,599 Artscroll Full Size Hebrew Set: List price: $2,750 you pay only: $1,550 Daf Yomi English Set: List price: $2,599 you pay only: $1,550 Travel Size English English Set: List$1,599 price: $1,599 you pay only: $1050 Travel Travel Size English Size Set: List Set: price: List Travel price: Size$1,599 - English you pay -- you Set: only: pay Travel List $1050 only: price: Size $1050 $1,599 English- you Set:Tra pay Lis Full Size English Set: List price: $3,000 - you pay only: $1,800 Compact Hebrew Set: List price: $2,299 --pay you pay only: $1,299 Full Size Hebrew Set: List price: $2,750 you pay only: $1,550 Travel Size English Set: List price: $1,599 you only: $1050 Full Size FullHebrew Size Hebrew Set: List Set: price: ListFull $2,750 price: Size$2,750 - Hebrew you pay - you Set: only: pay List $1,550 Full only: price: Size $1,550 $2,750 Hebrew- you Set:pay List Fulop Daf Yomi English Set: ListSet: price: $2,599 - you$830 pay only: $1,550 Oz Vehadar Shaas Set: Special Special Prices on full on setsfull Artscro Special Prices Special sets Compact Hebrew List price:Price: $2,299 - you pay$1,550 only: $1,299 Full Size Hebrew Set: List price: $2,750 you pay only: Compact Compact HebrewHebrew Set: List Set: price: ListCompact $2,299 price: $2,299 - Hebrew youSpecial pay - you Set: only: pay List $1,299 Compact only: price: $1,299 $2,299 Hebrew - you Set: List Com o Special Prices Prices on on full fullsets setspay Arts Ar Travel Size EnglishShaas Set: List price: $1,599 - you payPrices only: $1050 Sale Dates: Oz Vehadar Set: Special Price: $830 on full sets Artscro Full Size English List price: $3,000 - you pay Full SizeSet: English Set: List Fullprice: Size $3,000 English Ful -oS Compact List price: $2,299 -Special you pay only: $1,299 Oz Vehadar Oz Vehadar Set: Shaas Special Set: Special Price: Oz Vehadar $830 Price: Shaas $830 Set: Special Oz Vehadar Price: Shaas $830 Set: Spe Oz FebHebrew 5Shaas - Feb Set: 26 Full Full SizeEnglish English Set: Set: List Listprice: price:$3,000 $3,000- you - youp Full Size Hebrew $2,750 -Size you pay only: $1,550 Sale Dates:Set: List price: Daf Full Size English List price: $3,000 -- you pay Yomi English Set: List price: $2,599 you pay YomiSet: English Set: List Daf price: Yomi $2,599 English Da-o Oz Vehadar Shaas Set: Special Price: $830Daf Feb 5Dates: - Feb 26 Sale Dates: Sale Sale Daf Dates: Sale Dates: Sal Special Prices on Special full sets Pric Daf-Yomi Yomi English English Set: Set:List Listprice: price:$2,599 $2,599- you - Ar youp Compact Hebrew Set: List price: Travel $2,299 you pay only: $1,299 HEICHAL JUDAICA Daf5Yomi English Set: List $2,599 - you pay Size Set: Listprice: price: $1,599 - you pa Travel Size English Set: Travel List price: Size $1,599 Englis Tra Feb - Feb 526- Feb 26 Feb -Full Feb 26English Feb 5List - Feb 26 Feb Sale5Dates: Size English Set: Full price: Size English $3,000 Set: --you Ful 1122 Ave JEnglish Travel Travel Size Size English Set: Set: List List price: price: $1,599 $1,599 yo - yL Oz $830 FebVehadar 5 - Feb 26Shaas Set: Special Price: Travel Size English Set: List price: $1,599 you pa Full Size Hebrew Set: List price: $2,750 you pay Full Size Hebrew Set: List Fullprice: Size $2,750 Hebrew Ful Daf Yomi EnglishSet: Set:List Daf Listprice: Yomi price:$2,750 English $2,599- you - you you Dap Brooklyn NY 11230 Full Full Size SizeHebrew Hebrew Set: List price: $2,750 -Set: Sale Dates: Full Size Compact $2,750 Compact Hebrew Set: List price: $2,299 - you pay Hebrew Set: List Compact price: $2,299 Hebrew Co 718-258-3339 English Set: Travel List price: Size English $1,599 Tra Se - yp FebLLARGE 5 - Feb 26 OF: SEFORIM • ENGLISH COLLECT COLLECTION BOOKS •Travel TALLASIMSize • Hebrew TZITZIS • YARMULKAS• AND MUCH MORE Compact Compact Hebrew Set: Set: List List price: price: $2,299 $2,299 - you - you FROM COMPANIES SUCH AS: KTAV •Vehadar FELDHEIM • GEFEN • ARTSCROLL • KARBEN FR Compact Hebrew Set: List price: $2,299 - you pay Oz Shaas Set: Special Price: $830 Oz Vehadar Shaas Set: Oz Special Vehadar Price: Shaas $83 Oz Special Special Special Prices Prices Prices Special on on on Special full Prices full Special full sets sets sets Sp on Ar PA Full Size• TZITZIS Hebrew Set: Full List price: Size Hebrew $2,750 Set: -Pri you Ful LLARGE COLLECT COLLECTION OF: SEFORIM • ENGLISH BOOKS TALLASIM • YARMULKAS• AND MUCH MORE Oz•Oz Vehadar Vehadar Shaas Shaas Set: Set:Special Special Price: Price: $830 $830 FROM COMPANIES SUCH AS: KTAV FELDHEIM • GEFEN • ARTSCROLL • KARBEN Price: FR Oz •Vehadar Shaas Set: Special $830 Sale Dates: Sale Dates: Sale Dates: Sal Full Full Full Size Size Size English English English FullSet: Set: Size Set: Set: Full List English List List Full price: Size price: price: Size English Set: Full $3,000 $3,000 English $3,000 List Full Size -pric Siz you En --Syy Compact Hebrew Compact List price: Hebrew $2,299 Set: -Set: you Co Sale Sale Dates: Dates: Feb 5Dates: -TZITZIS Feb 26YARMULKAS• Feb - Feb 26AND Feb 5full Febsets 26 Feb :‫רופט‬ ‫שמחה‬ ‫אייער‬ ‫מעלדן‬ ‫אדווערטייזען‬ ‫צו‬ 9 | ‫ כ' שבט תשע"ז‬,‫דאנערשטאג פרשת יתרו‬ ‫לוח‬ 718.303.4300 Special Prices Special on Prices Ar LLARGE COLLECT COLLECTION LLARGE‫הציבור‬ COLLECT COLLECTION OF: SEFORIM OF:• SEFORIM ENGLISH BOOKS • ENGLISH LLARGE • TALLASIM BOOKS COLLECT COLLECTION • •TALLASIM OF: •SEFORIM •5TZITZIS ••ENGLISH YARMULKAS• LLARGE COLLECT COLLECTION MUCH BOOKS AND MORE •‫אדער‬ TALLASIM MUCH OF: SEFORIM MORE • -TZITZIS • ENGLISH •LLARGE YARMULK Lon LARG CO Sale Daf Daf Daf Yomi Yomi Yomi English English English Daf Set: Yomi Set: Set: Daf List English List Daf List Yomi price: price: Yomi price: English Set: Daf $2,599 $2,599 English $2,599 Yomi List Daf Set: Yom pric yo En -BO -S Feb Feb -ARTSCROLL -GEFEN Feb26• 26 Oz5Vehadar Shaas Set: Special Vehadar Price: Shaas $830 Oz FROM COMPANIES FROM COMPANIES SUCH AS: KTAV SUCH• AS: FELDHEIM KTAV • FELDHEIM FROM COMPANIES •5 •Feb ARTSCROLL SUCH • KARBEN AS: KTAV • KARBEN •Oz FELDHEIM FROM COMPANIES • GEFEN •SUCH ARTSCROLL AS:Set KTA• FR FR FR FR Feb •5GEFEN Feb 26 LLARGE COLLECT COLLECTION OF: SEFORIM • ENGLISH BOOKS • TALLASIM •-Full TZITZIS • YARMULKAS• ANDSet: MUCH MORE https://telegram.me/Publications_MM Size English Full Size List English price: Set: $3,000 List Full pric you Travel Travel Travel Size Size Size English English Travel English Set: Size Set: Travel Set: List Travel English List List price: Size price: price: Size Travel English Set: $1,599 Travel $1,599 English $1,599 List Size Se -p


CAR RENTALS THE

WAY

Expires: 2/22/2017

W E E K LY S P E C IA L

Expires: 2/22/2017

CARDS 1000 BUSINESS

Office: 347.704.3000

Fax: 718.705.8889

Color or Black - Regular Shape

$19.99

nly for o

Email: office@ezrentacarny.com

Locations:

Boro Park: 4919 20th Ave. Williamsburg: 547 Park Ave.

3915 15th Brooklyn, NY 11219 T: 718-436-0033 F: 718-854-1414 3915 15th Ave.Ave. Brooklyn, NY 11219 T: 718-436-0033 F: 718-854-1414 E: sales@expresswayptg.com W: expresswayprintingny.com E: sales@expresswayptg.com W: expresswayprintingny.com

OPTIONS AT

$15 A

MONTH

Prepare for Loved Ones. Cheapest Term Life Insurance Rates Guaranteed. Start at ArkayLife.com | 877.793.7953

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

Luach Hatzibur Thursday February 16, 2017 | 10

https://telegram.me/Publications_MM


‫ניתוספו עוד מקומות‬ ‫מצומצמים לכמה אברכים‬ ‫להצטרף לחבורת כולל בוקר‬ ‫בשבת‬ ‫‪8:00-9:00‬‬ ‫המעוניין נא להתקשר‬ ‫‪347-432-8744‬‬

‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‪:‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪8‬‬

‫‪347.314.9610‬‬

‫‪Email mrshadeinc@gmail.com‬‬

‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת יתרו‪ ,‬כ' שבט תשע"ז‬

‫| ‪11‬‬


$5,000 Limited Time Offer

you can now earn the amazing amount of $5,000 with signing up to ONE exclusive offer** ‫ווען אויף די זעלבע צייט‬

‫בויעט איר אייער קרעדיט‬ ‫באקומט מאקסימום‬ bonus points

We Apply For The Card No Spending Required Many Happy References

**Per household

Call Now:

718-215-4772

creditcardaplications@gmail.com

BATHTUB

REGLAZING

Just cleaned your tub and it still doesn’t look clean? For only $325 it will look new again guaranteed. Property managers!! Call for Price!!

347-680-2540

‫הבטחתי ונושעתי איך האב געהאט א שוועריגקייט מיט א קורס אויף פרנסה‬ )‫ טעג צו צינדן א לעכט און זיך טובל'ן פאר רבי מנחם מענדל בן ר' יוסף (מרימנוב‬40 ‫כהאב מיך אונטערגענומען‬ ‫און זאגן פרק שירה און נישט רעדן ביי דאווענען און לערנען אוה"ח‬ ‫און כהאב ב"ה געזעהן א גרויסע ישועה און כהאב צוגעזאגט צו מפרסם זיין‬

‫מיר פיקן אויף אייער‬

‫תפילין און מזוזות‬

‫ און לייגן עס צוריק‬,‫בודק צו זיין‬

‫אין זעלבן טאג‬ To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

855 6900 718

654 myrtle Ave.

‫דוב זיידא‬

Luach Hatzibur Thursday February 16, 2017 | 12

https://telegram.me/Publications_MM


‫כשרות המאכלים בתכלית ההידור א גאר היימישע פראגראם‬

‫פראוועט‬ ‫דעם יום טוב‬

‫פסח תשע״ז‬

‫תחת פקיחתו של‬

‫ב‡˜וועמע ˆו‚ע‪‰‬ערן‬ ‫פ‡ר עלטערע פ‡רפעל˜ער‬

‫לאנגער שליט״א‬

‫‡ רחבו‪‬׳„י‚ע בי‪‰ ‬מ„ר‪‬‬ ‫מיט טע‚ליכע ‪‬יעורי ‪‬ור‪‰‬‬

‫מגיד מישרים ופה מפיק מרגליות‬

‫הרב ליבוש‬

‫אין א היימישען און‬ ‫דערהויבענעם אטמאספערע‬

‫ראש המשגיחים ‪‬פ‡‚ל ניי ‡יבער‚עבויטע‬ ‫הרב משה פערלמוטער שליט״א מ˜ו‪‡ ‰‬ון ‪‬ווי‪‬‬

‫אינעם ׳ראלי האטעל׳‬

‫גאהר היימישע סעודות שבת ויו״ט‬ ‫ˆו‚ע‪‬טעלט „ורך ‡ונזער מייסטער ˜עכער‬

‫ר׳ שמעון זאפיר‬

‫‡ויס‚ערופענע בעלי ‪‬פיל‪ ‰‬ומנ‚נים‬ ‫‚עוו‡ל„י‚ע ˜ינ„ער פר‡‚ר‡ם‬

‫‪845-434-7000‬‬

‫‪reservations@raleighhotelny.com‬‬ ‫‪www.raleighhotelny.com‬‬

‫פטור פון פראבלעמען! אנקזייטי‪,‬‬ ‫פחדים‪ ,‬חולשות‪ .‬אלע ישועות!‬ ‫שידוכים‪ ,‬פרנסה‪ ,‬רפואה ‪ ,‬אד"ג‪.‬‬

‫מיר שפרעכן אפ מיט גיסן בליי‬ ‫בפרט מוצאי שבת‪ .‬בדוק ומנוסה! ‪347.526.3480‬‬

‫שריפת חלה ‪FREE PICKUP‬‬

‫שריפת חלה‬

‫‪F‬‬ ‫‪​ REE‬‬ ‫‪PICKUP‬‬

‫‪​ 477707054‬‬ ‫‪3‬‬ ‫__________________‬

‫‪347.770.7054‬‬

‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‪:‬‬

‫__________________‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת יתרו‪ ,‬כ' שבט תשע"ז‬

‫| ‪13‬‬


INCLUDES:

SHABBATON - ‫שבת התאחדות‬

Beautiful Beis medrash | kitchen

Beautifull winterized yeshiva building with all ameneties availible for your yeshiva or school shabaton getaway, in Saratoga New York close to Lake George attractions. Call 917-423-4523 or email saratogayeshiva@gmail.com for details

Lunchroom | Mikveh Catering also avail.

SAME DAY SERVICE Personal, Manual, Quickbooks, Computer, Full stock of check paper.

Start a

CAR RENTAL CAR RENTAL

71 8.633.3456 info@successcarrental.com

auto school

CAR RENTAL

71 8.633.3456 info@successcarrental.com

3901-16 Ave. Brooklyn NY 11218

FREE RUSH TEST

Start any package

in the month of february and get a

Rush Road Test Free!!!

5 Hour Class Every Day

Best Rates

718.336.BEEP

Text

New Cars

Call

Sunday 10:30 Am / Monday 5:00 Pm / Tuesday 2:00 Pm Wednesday 5:00 Pm / Thursday / 6:30 Pm Friday / 10:30 Am

Save 10% on your

urance Car Ins with our 6 hour class

646-832-2209

‫בנימין וויינגארטן‬

347.533.4848

auto sales and leasing

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

Luach Hatzibur Thursday February 16, 2017 | 14

https://telegram.me/Publications_MM


A free service to help you sign­up for the right cards for maximum rewards and perks, based on your needs.

Having a hard time getting approved for certain cards or Elite Status? No worries, we will get you there. 

Want to travel using miles or points? We will help you make it happen. Anytime. Any destination.

We will take care of all your credit card needs. From application to cash. You can sit back and enjoy the GELT.

*PER COUPLE. FINAL AMOUNT SUBJECT TO CREDIT RATING.

15 |

‫ כ' שבט תשע"ז‬,‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת יתרו‬

718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


‫ הגבוה הנמיך א"ע כדי להגביה שפלים עדי מרום‬- ‫וירד ד' על הר סיני‬

‫הרה"ג ר' אברהם יהושע העשיל ביק שליט"א‬ Landlord - Tenant Court ‫מעזיבוזש‬ - ‫בני משה‬cases ‫ רב דקהל‬718.501.4200

1-1-1 ‫דרוקט * נאכן שיעור‬ ‫ בשעת‬$500 718.906.6427 ‫דורך די טלפון‬ ‫מ'קען הערן די שיעורים‬ Non‫השיעור‬ Payment Holdover $850 tapecenter@yeshivanet.com ‫ או‬718.851.8651 ‫לנדב שיעור לזכות את הרבים יתקשר ל‬

1:00 ‫ בשעה‬- ‫היום יום ה' יתרו‬ 4609 16 Ave ‫אירגון שיעורי תורה בביהמ"ד קארלין סטאלין‬ ‫דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרן בעל פה‬

‫אברהם חיים שטיינווארצעל שליט"א‬

'‫הרה"ג ר‬

‫רב ור"כ מטה אפרים ת"י ור"י שערי יושר‬ 1-1-1 ‫ בשעת השיעור דרוקט * נאכן שיעור‬718.906.6427 ‫מ'קען הערן די שיעורים דורך די טלפון‬ tapecenter@yeshivanet.com ‫ או‬718.851.8651 ‫לנדב שיעור לזכות את הרבים יתקשר ל‬

IS YOUR HOUSE COLD? The most common reason is missing insulation. Call us, you will be amazed how quickly and easily we can fix it. Call: 347-618-8491 Limited offer!!! ‫יעדער‬ ‫לערנט‬ ‫פארוואס‬ NEW !!! time VIP Package ?'‫'פאללמאן‬ ‫ביי‬ROAD ‫דרייווען‬ book a lesson for before YOU WILL PASS YOUR FIRST TEST !!! Every 6PM next week Friday and get EveryWEDNESDAY SUNDAY 2PM ‫פון‬ ‫תלמיד‬ ‫א‬ ‫ווייל‬ ■ W E G U A R A N T E E I T !an■ 1281 280 49thRodney St. (Cor. 13th Ave.) St. 30 minutes free. ,‫אלעס‬ ‫ווייסט‬ ‫פאללמאן‬ oradditional you'll get unlimited rush appointments for FREE. Rush Road + Car !‫קען גוט דרייווען‬some‫און‬ (No insurance required) restrictions apply Rush RoadTest Test $30 for Car and $110 CDL

5 Hour Class Center

CallCall or Text or Text 718.237.1512 718.237.1512

!!!!!!‫א מציאה‬ All About Communication

‫א הערליכע שיינע נייע‬ ‫מגילת אסתר‬ $1,100 ‫פאר בלויז‬ 347.578.3619 :‫רופט‬ CORPORATIONS, LLC, LLP, D/B/A/ , IN EVERY STATE PUBLISHINGS OF LLC’S, LLP’S NOT FOR PROFIT OR RELIGIOUS EXEMT ORGANIZATIONS TRADE MARKS, COPY RIGHTS, PATENTS TRUSTS NEW DEEDS Best Deals PROBATE WILLS NAME CHANGES LANDLORD & TENANT CASES, AND ALL COURT CASES COLLECTING COURT JUDGEMENTS FIGHTING ALL TRAFFIC TICKETS IN ALL COUNTIES

FOR MORE INFORMATION CALL: T: 718-633-0411 F: 718-851-7770

imperial

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

718.483.8609

FRE E PHO NE

718.483.8609

ALL YOUR LEGAL NEEDS OUR EXPERIENCED STAFF WILL HELP YOU WITH:

Switch To Verizon & Get A

We Carry A Full Line Of Local

Prepaid Phones And Plans

Your Dear Friend Shulem Koopy

718.633.4545

Address: 1334 43rd Street Hours: Sun 12-6 • Mon-Thursday 11-7 • Fri 10-1:00

Luach Hatzibur Thursday February 16, 2017 | 16

https://telegram.me/Publications_MM


Corporate Literature Agency

info@hellowriting.com

212.335.0429

hello writing

BORO PARK 1720 48TH ST

WILLIAMSBURG 110 LEE AVE

NEXT DOOR TO GRILL ON LEE

OPEN SUNDAY-THURSDAY HOURS 8PM – 11PM 516-213-3364 9AM – 11PM

FREE WORLDWIDE SHIPPING NO MINIMUM! @SMOKERSCHOICEBRAND 17 |

‫ כ' שבט תשע"ז‬,‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת יתרו‬

718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


Belz Hall 45th St. !‫פאר אלע אייערע שמחות‬ Newly Renovated, Under New Management

Special ‫תנאים‬ Packages Available 1260 45th Street Brooklyn NY 11219 For reservation Please Call 347-762-8224

Join our team Boro Park office seeking F/T secretary. Computer knowledge and good phone skills reguired send resume to:

VISITING HOURS OVER! COMMERCIAL ACCOUNTS WELCOME LICENSED WILDLIFE TRAPPER

NEW YORK & NEW JERSEY LICENSED & INSURED

Mice,Bed Bugs,Raccoons,Roaches,termites,& more

newjob934@gmail.com To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

347.314.1701 Luach Hatzibur Thursday February 16, 2017 | 18

https://telegram.me/Publications_MM


‫א גוט‬ !‫מארגן‬

NEW!

KOSHER PHONES

‫הייבט אן דעם טאג‬ ‫מיט א געשמאקע‬ ‫היימישע פרישטאג‬ ‫אין א געשמאקע‬ .‫היימישע סביבה‬

Now open from 7:00 am

BREAKFAST / LUNCH / DINNER / CATERING AND EVENTS! FREE DELIVERY (WITH MIN. ORDER)

4001 13TH AVENUE COR. 40TH STREET 929.234.5444

Sunday-Thursday 9AM-7PM Friday 9AM-2:30PM Motzei Shabbos: 1 Hour after Zman - 12:30AM

‫בס"ד‬

‫בס"ד‬

!‫שוין דא צו באקומען‬ Things happen...

‫ארי‬

‫ בער‬00 ‫ זייטן‬1

Boruch Bloch

1 2 6 8 3 8 T H S T R E E T, B R O O K LY N N Y 718-851-1515 / 718-438-4444 E X P E R T

I N S U R A N C E

C L A I M

formerly from Culver Auto Body

T E A M !

24 HOUR TOWING | IMMEDIATE VEHICLE REPLACEMENT

19 |

‫ כ' שבט תשע"ז‬,‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת יתרו‬

‫צו באקומען אין אלע געשעפטן‬ 718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


‫זצ"ל‬

‫הג"ר חיים דוד "דוקטור" ב"ר ישכר דוב בער‬

‫תרי"ח‬

‫הג"ר עובדי' בהג"ר שלום‬

‫תשכ"ט‬

‫הג"ר שמאי גינזבורג זצ"ל‬ ‫אמרי שמאי‬

‫תשנ"ז‬

‫מפיעטרקוב‬

‫זצ"ל‬

‫זצ"ל‬

‫ישכיל עבדי‬

‫הג"ר יחיאל בהג"ר אהרן ארי' לייפער‬

‫יארצייטן‬ ‫פון צדיקים און גאונים‬

‫תשע"א‬

‫כ' שבט‬

‫מטעמעשוואר‬

‫אשר בן יעקב אבינו‬

‫זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל‬

‫זצ"ל‬

‫הג"ר יחיאל מיכל ב"ר אברהם זרחי' ארי' לייב‬

‫ב"א שכ"ב‬

‫תקע"ט‬

‫מברעזאן‬

‫היינט אין היסטאריע‬

‫׳ איז ערפונדן געווארן די ערשטע פאקס מאשין‬803 ‫אין דעם טאג אין יאר‬

$

TRAVELING TO ISRAEL?

2600

10 REASONS

To rent a phone with us • UNLIMITED CALLING TO USA direct dial • UNLIMITED DATA first 15GB high speed

15 % OFF for groups of 10 or more r: We also Offe

$

Travel Insurance & Car Rentals

2600

• UNLIMITED TEXT in Israel and to the USA • LIVE CUSTOMER SERVICE in Israel • USA RING BACK when calling the USA number • ISRAELI RING BACK when calling the Israeli number • ISRAELI CALLER ID when calling in Israel • USA CALLER ID when calling USA • LOCAL USA NUMBER INCLUDED • FREE ISRAELI POCKET GUIDE with every rental

718.831.7007 Boro Park: 4904 13th Ave. Williamsburg: 670 Myrtle Ave.

718.355.8500 | flyluxususa@gmail.com | www.flyluxus.com

‫היינט אין‬ ‫היסטאריע‬ ‫גוטזאגערס זאגן‬ ‫סוקסעס איז ווען דיינע טרוימען ווערן גרעסער ווי דיינע אנטשולדיגונגען פאר׳ן‬ ‫נישט זיין סוקסעספול‬ To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

Luach Hatzibur Thursday February 16, 2017 | 20

https://telegram.me/Publications_MM


BORO Tr iPARK State

Real Estate UNFURNISHED UNFURNISHED APARTMENTS

12-54 3 Bed. Apart. Adults Pref. Sec 8 Ok. Call: 718-972-8289 646-831-1599

19/58 BTFL BRAND NEW 3BR, 1 BATH, PRVT SIDE ENTRANCE, 1100 SF $2,700 CALL-917-627-2880

46 bet 9&10, 1 bedroom apt, 1 flight up, front, recently renovated, MIC Call:718-853-7177

Ft. Hamilton - 40 Brand new 2 bedroom apt. modern design, custom kitchen, ideal for chosson Kallah, $1950 heat incl. Call Agent: 917-691-9138

14 & 50th, 3 bedroom 1 1/2 bathroom, 3rd floor front porch! call broker 917-426-6179 leave message.

56 bet 12&13, 3 BR walk in apt, private backyard, heat incl, own thermostat, $2400 neg. Call: 917-804-4129 if no answer lv msg

Ft Hamilton/ low 50's Gorgeous spacious sunny 3 BR/2 bath gut renovated asking $2500 no sec 8 call agent (917) 543-3699

42/14, 2 BR, front, with porch, incl heat, 2nd floor. Call: 718-236-0377 or 718-986-7559 from 8-10 PM

42nd and 13th nice Small 1 bedroom, newly Built 2nd floor, 600 SF call Broker 732.708.2004

13/51 *3 BR apt, D/R, kitchen, 2 bath, porch, 3rd floor. *Bsmt, good for office, will build to suit Call: 347-351-7141

*11/58 2 BR, 1st fl, btfl backyard $1700 *12/43 1 BR, 3 flights up, $1100 *16/46 2 BR kitchen, no DR $1900 *11/55 1 BR. 1st fl $1250 *9/50 3 BR, sec8 ok $2200 *New Utrecht/57 3 BR 1,000 sf. w/ porch, $2600 Action Intl Realty 718-436-9888

12th Ave/low 50's, 2 BR apt for rent, must buy off all furniture & appliances that are already in the apt. Call or txt 347-262-8714, only very serious inquiries.

13/58 Brand new 1 BR, 1st fl. With porch $1700 Call Broker: 347-443-0624

11/50, 2 BR apt, $1500 heat incl. Call: 347-598-1872

54th and 15th 1st floor, 2 bedroom, New Kitchen, Backyard $2,500 Call Broker 732.708.2004

21/63 Private Entrance Basement 1 BDRM, Living Rm For Rent Electric, Gas incl - Ideal for office or Chosson Kallah. Call 917-459-9444

58th and 20th LUX 3 Br Duplex Private House, Parking, Call Broker 732.708.2004

14/57 large 3bed 1st floor backyard 12/49 brand new 3bd 2bath bckyrd no sec 8 17/61 brand new 2br 1.5 bath backyard 16/46 new modern 2bed 2bath $2500 16/48 1bd EIK, MIC perfect for C/K Call 347-625-7253

13-55 2 bedroom back apt. 1 flight up, new kitchen/bath needs scraping only. Asking $1800 Text: 646-285-5444 lv msg

*15/46st.- 2 bd. New. $1800. *15/37st.- 2 bd. porch. $1800. *11/50st.- 3 bd. 1100sf. $2450 *15/56st.- 5 bd. lux. large. no s8. RealtySeeek LLC: 718-435-4476

58th and 20th 1 Br Duplex, Private House, Parking, Call Broker 732.708.2004

FURNISHED APARTMENTS 14-15 / 42 st, Furnished Basement 2 Bedrooms, W/D Large Kitchen - Dinette area $1250.00 / month Call 718 972 5471

3 room bsmt apt, 1 BR, completely redone, w/d, gas & elec incl, perfect for chusson kallah.

59/18 Btfl 2 bedroom basement apt. For rent, Side entrance, full bath, w/d windows in all rooms. Call: 347-937-4550

Center of BP 14&49, Furnished Basement for rent- Front entrance-Large comfy 1 br beautifully furnished, new furniture, recently renovated, lots of closets, couch, w/d included, access to backyard - $1200 must see Call 845-859-9266

17/46 Beautiful furnished apt, front private entrance, W/D, A/C, utilities incl., great for Chosson Kallah. Please call: 718-755-9326

15-16/45 Btfl newly renovated 1 br basement apt with lots of windows, chusson kallah preferred, also option for an office. Call: 347-401-1918

57-15 btfl new 1 bedroom apt. 10 ft ceiling, split unit AC, Call:917-837-8134

42/12 Furnished apt, chusson kallah only, minimum 3 months. Call: 718-972-4285

21 |

Call: 347-432-7956

‫ כ' שבט תשע"ז‬,‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת יתרו‬

13/44 Btfl new furnished apt high ceiling, cental ac, w/d, Big dinette area. Great location, perfect for chussen kallah. Call: 718-436-3771

718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


BORO Tr i S tPARK ate

Real Estate OFFICES FURNISHED APARTMENTS Boro Park 11th & 49th beautiful brand new 1 bedroom basement with split unit A/C, W/D, new appliances. Chosson Kallah preferred Please call 718-812-8332

BP furnished Apart. for rent Brand new, High Ceiling. Perfect for chussen kallah. Call: 646-712-2300

Short Term - 13/42 New daily/ weekly hotel style 1-2 room basement, apt, kitchen, full bath, bedroom, fully furnished with linen and accessories. 718-854-1633

OFFICE /STORE / SPACE / WAREHOUSE / LOT / SHUL 1300 Sq. feet basement available For rent. High 50’s Low Ave’s Call: 732-994-3820

‫חבורת אברכים מחפשים מקום‬ 53- 16-17 ‫עבור בית מדרש בשכינת‬ ‫ נא לצלצל ולהשאיר הודעה‬55 401-646-3878 BP LOCATION LOCATION PRIME From

56/16 vicinity, Brand new office for 1200-8500sf office space all on 1 fl in rent, private entrance. doorman elevator bldg. Grt for Medical, Professional or any office use. Wont last!! Call: 917-991-5884 Must see!! Call Agt 347-687-8455

Space for catering kitchen, tables, big built in refrigerator, ready for use. Call: 718-438-5500 Ft Hamilton - 37th St 2000 SF Warehouse Space, Plus Lg Basment, Access for Trucks to drive in, 12 Ft Ceiling Call Broker 732.708.2004

19/50, brand new beautiful private office basement available, large front windows. $600 Call: 347-776-0100

1 room office for rent, Above freidman Decorators. 5124-13 917-822-4990 Or 718-435-0514

Advertise your real estate ads here for only $30 -- a week Call Now: 718-303-4300

13 & 41 Brand new modern office space approx 500 sqft. A/C spot lights – $1,299 including heat & electric Call: 347-299-0482 or 347-243-8684

Btfl private walk up office for rent. Calm heimish environment, men only. Perfect for chinuch or sofrus etc. Center of BP. All util incl, furnishing avail. Call 347-489-8255

Office space for rent 16th and 54th 3rd floor 1000 SF office Space 2 Large rooms, 2 small Call Broker 732.708.2004

15/54, 1400sf, office/store/apt/ playgroup, kitchen & bath, only $1600 Lawrence Ave, 1250sf, full bsmt, office/ apt/playgroup, kitchen & bath $1250 Action Intl Realty 718-436-9888

PACKAGING PLACE AVAILABLE FOR RENT fort Hamilton and 38th street Call Broker 732.708.2004

Center of BP, 1 and 2 room office space avail. Call: 917-518-9199

office/Store 43-12 430 sf, Call Broker: 917-789-4965

New Construction - Will build to suit 5,500 sq ft., Elevator, Outdoor deck, C/Air & heat. 60th St / 16th Ave Area. Ideal for Home Care/Insurance/Real Estate Firm. Serious Inquires Only Call or Text: 347.560.1072

Office for rent in newly renovated office building with elevator. Prime 13th Ave 48th street location. Call 347-374-1872

HOUSE / CONDOS / LOT FOR SALE / OPEN HOUSES 18-40 1st floor and basement aprox 3,000 sf., Backyard. Asking 1.25 Call: 718-689-1895 45th 12th Ave Brand new 5 Bedroom Condo approx 1650 sqft, 3 flights up, A/C, custom kitchen, porches plus 1200sqft rooftop. $999K Call:917-498-0299 To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

11th Ave 52 St, 2 family house in beautiful condition ready to move in 5 bedrooms Great price 1,650,000 12th ave 58 St, 1 family house beautiful condition with all the extras build in Sukka with 8 bedroom private 10 feet wide driveway great price 2.4 Call 646 773 2686 Anm realty

718.303.4300

Open House 6114-20th Sunday Feb 19, 12-1:30 PM 2 Family brick, 3 BR apts, finished bsmt, 9ft ceiling, R5 zone, build your dream.Built 20x55 (20x80 lot). Asking $1M+ Call/Text: 347-389-4785 Advertise your real estate ads here for only $30 -- a week Call Now: 718-303-4300

Luach Hatzibur Thursday February 16, 2017 22

https://telegram.me/Publications_MM


BORO Tr iPARK State

Real Estate

HOUSE / CONDOS / LOTUNFURNISHED FOR APARTMENTS SALE / OPEN HOUSES UNFURNISHED Parkville Ave. 2nd floor 1340 Sq. Ft. +Air right Call: 347-525-7450 Please Lv. Msg.

High 50's, Condo for sale, beautiful 3rd & 4th floor duplex, 8 yrs old, 2200sf, $1.25M Call: 347-534-8816

*12/54st. - 2 fam brick. 20x60. driveway. semi det. **Prime 50's - Luxury 1 family. brick. Detached. driveway. A beauty!! RealtySeeek LLC: 718-435-4476

Do you own a house? You can earn a large sum by simply selling your air rights! Looking to buy air rights in Boro Park for cash. Please contact 347.560.4499

Condo for sale. 10 Ave/low 40s. 25x60, 4 b/r, 2 full baths, ‎cast iron heat, central vac, front/back porch, laundry room/Pesach kitchen. Asking 875k. 917-652-9495

14 and 15 mid 40s, 20' x 100' lot, filed plans to build 4 family 20' x 60', must have $1 million to come into deal, builders dream, loads of options Call:929-355-6671

Serious buyer looking to purchase either mixed use or commercial property in BP.Please email: mixuseinbp@gmail.com

OPEN HOUSE Advertise your real estate ads 1127-50TH STREET here for only $30 -- a week SUN 2/19, 1-3PM Call Now: 718-303-4300 20x52 on 20x100 lot R-6 2 fam brk del vacant $1,425K Come or Call Condo For Sale 11th and 42nd 22x60 5 years old 718-256-9595 ext 122 Great condition, 3 Br , 2 Bath, porch or e-mail lgold@eretzltd.com Call Broker 732.708.2004 ERETZ REALTY

For Sale - central btfl location, 1150 2 fam house, 20x55. looking for partner to buy 1st flr & basement Call: 347-699-0666

TRI-STATE Tr i State

Real Estate NEW JERSEY / LAKEWOOD / MONSEY / STATEN ISLAND / FOR RENT/SALE ‫אויב זוכט איר א דירה אין א געוויסע‬ ‫געגענט אין מאנסי צו קויפן אדער צו‬ ‫ אונז האבן פאר אייך אלעס אין‬-‫דינגען‬ .‫אלע געגנטער‬ 845-587-6044 :‫רופט‬

Spring Valley - 19 Wolfe Dr. cor. Summit st. House for Sale Jewish area. 2 family house zoning. Please call: 347-342-1055 lv clr. Msg.

Warehouse for sale - Edison NJ area 155,000 Sf. 20-40ft ceiling,10 loading docks 60 parking spots cars, 4,000 sf. Office space Serious inquiries, $12.9M Call: 718-975-2000

Monsey-Ellish vincent area. Town house for sale btfl lux 2600 sf duplex condo 5 br playroom and study + 650 sf basement Ready for pesach. $650k Call/Txt 917-593-7286

One Condo left! Monsey for sale. One new condo that is divided for two 3 bdrm apts. 1st & 2nd floor Each 1450 sq. ft. ,1.5 bath,granite counters, sheet rock done, choose tiles this week. Taxes for entire condo appx.$7k/yr. Center of Monsey, Collins Ave. Great investment for your children,ready Mar., Reduced! $675k,must have at least $175k down payment. Call 845-662-3276 *please text first

lakewood for rent Beautiful large new updated apt, 2 br, 1.5 bath, Stunning Layout Upgraded Apliances near shopping, chassidishe neighberhood. Call:732-886-1578

5 S. Remsen Ave Monsey *Top location* Young 6 bedroom 4 bath 3200sq ft with 1500 Sq ft bsmt walk to all Shuls and stores $899 Call Rina 914.391.3337 23 |

Gramercy Real Estate LLC For Sale 44,000 SF mint 1story 20' hi 4 loading docks Edison area Call (201)-677-2044

‫ כ' שבט תשע"ז‬,‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת יתרו‬

Warehouse space - Little Ferry NJ 6,000 or 4,000sf - 1 loading, 20ft clr ceiling, 6,900sf - 1 drive in, (optional beautifull additional office space ) with big yard 6,000sf- 30ft clr ceiling, 1 drive in Please call 347-554-0637 or email 100industrialavellc@gmail.com Warehouse Available Newark (iron bound) 10,000sf, 1 docks, 1 drive in Newark 32,000sf needs work $1,6M Irvington 11,000sf, 3 Docks $425k Harrison 5,750sf, 1 dock 2 drive in $499k Paterson 15,000sf, 3 drive in $698k Irvington 16,500sf, 4 Docks 20 clear rent $9,800 NNN Call 973-517-0788 Advertise your real estate ads here for only $30 -- a week Call Now: 718-303-4300

718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


TRI-STATE Tr i State

Real Estate NEW JERSEY / LAKEWOOD / MONSEY / STATEN ISLAND / FOR RENT/SALE Staten Island HOUSE Specialist! Single Family 3 bed 3 bath full bsmt garage, backyard, 1950sf. Shmuel R.E.Agent Cell:718 702-8747 e-mail:shmuel@katzrealtynyc.com

lakewood for rent STUNNING new house avail. for rent in heart of chasidishe area. 5 BR, 3.5 bath. Only $2,450/m. Won’t last. 732-523-1690

doesn't Is your car a Ithave to

Advertise your real estate ads here for only $30 -- a week Call Now: 718-303-4300

We accept all major Credit Cards

be!

Gift cards available. Accounts welcome. Many discount card options available.

718-436-WASH (9274)

19th Ave. cor 47th St. Open daily: 8:00am till at least 8:00pm (weather permitting)

Domestic Car Rental

‫פורים חאלאטן‬ Printing and Embroidery '‫פאר חאלאטן סמאקס היטלעך וכדו‬ ‫ווי אויך א גאנץ יאהר‬ 718-435-4441 ‫רופט‬ 9:00-3:30 ‫צוושן‬ ‫ ביינאכט‬8:30-11:00 ‫און‬ ONE MAN BAND

LICENSED LOCKSMITH

One Man Band

‫חיים יהושע לאווי‬ Great Price

347-645-3048 :‫רופט‬

Great Deals On Car Rentals Throughout The USA 718-438-4612 Age 25 +

SHABBOS LOCK/‫שלאס‬ INSTALLED ONLY $199 We do house calls- only $50 CALL NOW 347-485-7258

AMAZON CONSULTING, MARKETING & TRAINING I help brands and manufacturers in increasing rankings, conversions & sales on Amazon. I'll analyze & coach you on what needs to be done. I also create & manage your amazon listings. Ask about private 1-on-1 amazon training for beginners. Call 347-559-5050 To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

SERVICES CONSTRUCTION / RENOVATION

Entire apartments, Extensions, Basements, etc. References available very reasonable prices H. Fogel 917-586-3774 TYPESETTING ‫כתר‬ ‫מיר וועלן טייפן אלע אייערע‬ ‫ שנעלע און פונקטליכע‬,‫חידושי תורה‬ ‫ מיר ספעציעליזירן זיך מיט‬,‫סערוויס‬ ,‫שווערע כתבי ידות‬

)347( 765-0885 ‫רופט‬

Luach Hatzibur Thursday February 16, 2017 | 24

https://telegram.me/Publications_MM


BEST CALLING CARDS

‫נאכט וועכטער געזוכט‬ ‫היימישע אינגל קעמפ אין‬ ‫ זוכט אן אחריותדיגע‬Monticello .6AM ‫ ביז‬11PM ‫נאכט וועכטער פון‬ .‫ אין עסן צוגעשטעלט‬Bungalow Email: campoffice2017@ gmail.com SECRETARY WANTED

SECRETARY BP Office F/T; proficient in all Microsoft programs. Experience a must. Email resume: cfhsycommunications@ gmail.com ‫פאנדרעיזער געזוכט‬ ‫עס ווערט געזוכט א פאנדרעיזער‬ ,‫פאר א גרויסע באוויסטע ישובה‬ .potential ‫גוטע‬ 845-217-0726 :‫רופט‬ ‫לאזט א מעסעדש‬ Email resume: bookkeeping11211@gmail.com SECRETARY WANTED

Secretary FT, BP friendly multi girl office, billing and data entry work. Hi school grads welcome. Send resume: bpjoboffer1@gmail.com or leave message: 347-620-2597 JOB OPPORTUNITY

Seeking Jr. Manager (Male) Day / Night / Part-time Shifts avail. Managing takeout food establishment. Must be responsible, punctual, team player. Work resume required. Email: Yitzi@Sushikbar.com JOB OPPORTUNITY

F/t position available for a qualified yingerman in a grocery in Boro Park. Call: 917-416-6418 25 |

Israel: Land line 1.1¢ Cell phone 3.6¢ Students calling home from Isreal, UK, Belgium starting at 1.5¢ Call: 718-438-1333 9 AM-6 PM

JOBS JOB OPPORTUNITY Online web based business in bp looking to hire an entry level designer. Must be proficient in photoshop and enjoy creative work. Email resume Jewishjobsoffer@gmail.com

A.L. ELECTRICIAN

For all your electric & installation needs. Chandeliers, connecting appliances etc. Call A. Lictman: 646-234-6714

PLAYGROUP TEACHER / ASSISTANT

HANDYMAN

Looking for a playgroup teacher or assistant ready to start immediately, after pesach or after the summer Call: 347-452-8712

Experienced handyman available for all your needs. Call:929-269-2950 SPECIAL OFFER

JOB OPPORTUNITY

Looking for responsible night manager for ice cream store in BP. Call: 718-757-1589 ‫מלמד געזוכט‬

Change your home phone service to the new home phone box and get it for free delivered to you. Monthly service $19.99 no activation fee. Please Call: 845-587-5841 CONSTRUCTION/RENOVATION

‫היימישע מוסד אין לייקוואוד זיכט א‬ ‫מלמד פאר כתה ג' פאר דער קומענדי־‬ .‫תשע"ח‬/‫גע יאר תשע"ז‬ For Serious Inquiries please email your resume to cyoe@Verizon.net

We fix it! We build it! SheetrockPainting Doors Bathroom Plumbing Electricity Yitzchok Yeret 347-668-7409

renovationsaplus@gmail.com TAX RETURNS PREPARED

JOB OPPORTUNITY

Receive more than $14,000.00 in Income tax refund. 25 years experience. Authorized e-file provider Individuals corporations, partnerships Call: 347-446-7745

Kosher online business looking to hire a f/t customer service specialist. Experience a MUST. Good pay & potential for growth to a managerial position in the company. Email resume to jewishjobsoffer@gmail.com SECRETARY WANTED

BOOKKEEPING /TRAINING - MEN

CPA firm in BP looking for full time secretary. QB knowledge a must. Experience preferred, Will train. Fax: 347 586-0029 Email Resume: cpaposition16@gmail.com

‫ כ' שבט תשע"ז‬,‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת יתרו‬

Experienced bookkeeper teaching private course on Quickbooks and Excel for compatible rates. Also available for QB setup. Please call 917-589-3790

718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


SALESLADY WANTED

JOB OPPORTUNITIES

‫בס״ד‬

Looking for a frum girl to work one on one with a young Looking for heimishe to work one on one with children with special needs in girl with special needs in thegirls Flatbush/Kensington area, Boro Park, Flatbush, Bensonhurst, and Crown Heights areas, specifically forWilliamsburg, Shabbosim and Sundays. in thefor evenings weekends. Looking heimisheand girlson to work one on one with children with special needs in the Boro Park area, in the evenings andfor onyoung weekends. Looking men to work one on one with individuals with special needs in Looking for young men to work Flatbush, one on one with Boro Park, Williamsburg, Bensonhurst, and Crown Heights areas, individuals with special needs in the Flatbush/kensington in the evenings and on weekends. area, in the evenings and on weekends.

Please call Mrs. Neuman at 718-854-2747 Ext. 118 Please call Mrs. Neuman at 718-854-2747 ext. 118 To schedule an appointment

If you are age 16 or older and would like to take advantage of this opportunity, to schedule an appointment

‫מלמד געזוכט‬ ‫א חסידישע ת"ת אין בארא‬ ‫פארק זוכט א כתה ו' מלמד פאר'ן‬ ‫ מיז האבן‬,‫קומענדיגען יאר תשע"ח‬ ‫ גוט באצאלט‬.‫עקספעריענס‬ :‫פעקסט אייער רעזעמעי‬ 718-228-4139

SECRETARY WANTED

Looking for Secretary for office in BP Email: bpjobs2017@gmail. com JOB OPPORTUNITY

SECRETARY WANTED

Heimish bp office seeking female F/T secretary, Email resume to 2016bpjobs@gmail.com

‫שיך סטאר אין ב"פ זוכט א‬ ,f/t , ‫היימישע אינגערמאן‬ .‫גוט באצאלט‬ 917-968-9880:‫רופט‬

JOB OPPORTUNITY

F/T position avail in heimishe BP office, motivated female, basic computer knowledge, will train. Please email resume to: resumessff@gmail.com or call: 347-661-7454

MISC

SALESMAN WANTED

‫דירה געזוכט‬ ‫ בעטן‬5 ‫איך זיך צו דינגן א דירה מיט‬ ‫אויף שבת פ' יתרו נעבן סקולען‬ ‫ אויך מעגליך זיך צו טוישן‬,‫ביהמ"ד‬ ‫מיט מיין דירה אין מאנסי‬ 848-659-2997

SECRETARY WANTED

PRIZES / PUZZLES

Prizes and 3D Puzzles for kids, at cost price, great for ,‫ אבות ובנים‬,‫ מלמדים‬,‫מנהלים‬ please email toyzetoys@gmail.com To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

Outside sales person for Paper Goods Distributor Salary plus commission Fax resume to 718-362-1779

Local BP Grocery looking for full time male or female secretary 9am-5:30pm. Phone orders, data entry.Will train. Call: 718-435-7177

718.303.4300

‫מלמד געזוכט‬ ‫א חדר אין בארא פארק זוכט א‬ ‫מלמד מומחה מיט עקספיריענס‬ ‫פאר די מיטעלע קלאסן פאר דאם‬ ‫קומענדיגע יאר אלול הבעל"ט‬ .‫גוט און צייטליך באצאלט‬ 718-395-3005 ‫ביטע פעקס‬ SECRETARY WANTED

Insurance agency looking to hire an experienced office employee, Willing to train, will pay well Frum environment. Call Raizel 718-627-2158 ext 101 SECRETARY WANTED

Looking for full-time secretary for Boro Park Real Estate Management office. Email resume to officejob162@gmail.com Call: 718-234-5900, ext 225 BOOKKEEPER WANTED

Office in BP looking for a bookkeeper F/T, phone skills, Quickbooks, willing to train, Also looking for AR/AP call: 718-484-8888 x 101 email: mendel@solamedo2.com

SECRETARY WANTED

B.P heimisha office, seeking f/t secretary in a marketing group, pleasant atmosphere, good phone skills required, send resume to: MarketingSalesjob475@ gmail.com

Luach Hatzibur Thursday February 16, 2017 | 26

https://telegram.me/Publications_MM


‫בדיקת תולעים ‪COURSE‬‬

‫גרייט צו לערנען‬

‫געציילטע פלעצער געבליבן פאר א‬ ‫‪ course‬צו לערנען בדיקת תולעים‪.‬‬ ‫זיך איינצושרייבן ביטע רופט‪:‬‬ ‫‪347-504-1244‬‬

‫ווילט איר לערנען מיט א געשמאק?‬ ‫ווילט איר לערנען מיט הבנה?‬ ‫א יונגערמאן א בן תורה מיט א גוטע‬ ‫הסברה איז גרייט צו לערנען מיט אייך‬ ‫גמ' אדער שו"ע דורכן טאג‪ .‬שעות זענען‬ ‫פלעקסעבל פאר איטרעסירטע ביטע‬ ‫רופט ‪ 347-358-0205‬לאזט א מעסעזש‬ ‫‪BAAL KOREI‬‬

‫‪SECTION 8‬‬ ‫ווער עס ווייסט ‪ information‬וועגן‬ ‫‪ Sec8‬אין ‪Babylon, NY‬‬ ‫אדער באקומט דארט ‪Sec 8‬‬ ‫ביטע רופט ‪347-675-8952‬‬

‫‪Looking for Baal‬‬ ‫‪korei for a shul in‬‬ ‫‪Bensonhurst- 68th St‬‬ ‫‪Call: 718-909-6263‬‬

‫די באוויסטע קורסעס פון הרב חנוך ראזענבערג‬ ‫טיט איר אין חינוך שוין לאנגע יארן?‬

‫יא! הונדערטער מחנכים האבן זיך אויך אמאל געפרעגט די שאלות וואס איר מיטשעט‬ ‫זיך מיט!! די באוויסטע קורסעס פון הרב חנוך ראזענבערג‬ ‫האט שוין געהאלפן הונדערטער מחנכים קונה זיין די ריכטיגע כלים צי משפיע זיין אויף די‬ ‫כיתה און אויפבויען א בחור‬ ‫באקומט ‪ 100$‬הנחה ביז היינט נאכט‬ ‫ר‪u‬פט‪347-994-7761 :‬‬

‫גרעפיק פיילס‬

‫מאנטל יריד‬ ‫מיר וועלן בעז"ה סערווירן דעם‬ ‫חשובן ציבור ביז י' אדר מיטוואך‬ ‫תצוה הבעל"ט‬ ‫רופט‪718-215-5949 :‬‬ ‫לאזט א מעסעדזש‬

‫‪One Man Band‬‬

‫בערל איגל‬

‫רופט‪718-974-5195 :‬‬

‫‪PUSHKA BOX DISTRIBUTION‬‬

‫‪ALLEDE LIGHTING‬‬

‫‪Non-profit org. seeks‬‬ ‫‪person to distribute‬‬ ‫& ‪Pushkas to stores/ofcs,‬‬ ‫‪pick-up.‬‬ ‫‪For info call‬‬ ‫‪718-506-1090‬‬

‫‪ALL LED bulbs & spotlight ,‬‬ ‫‪20% off‬‬ ‫‪718-522-2255‬‬ ‫‪Free estimate and delivery.‬‬ ‫‪We do professional‬‬ ‫‪spotlight installation.‬‬

‫ספר תורה געזוכט‬ ‫"הכל תלוי במזל ואפילו ספר תורה‬ ‫שבהיכל"די נייע חסידישע שטיבל אין‬ ‫מענאר הייטס‪ ,‬סטעטן איילענד זיכט צו‬ ‫בארגען א ספר תורה פאר א לענגערע‬ ‫תקופה צו ליינען אין דעם יעדע וואך‪ .‬א‬ ‫געוואלדיגע זכות פאר אייך‪ ,‬אין פאר די‬ ‫ספר! רופט ‪347.661.2856‬‬ ‫‪INVESTMENT OPPORTUNITY‬‬

‫‪Excellent real estate investment‬‬ ‫‪opportunity in Miami‬‬ ‫‪Conservative estimate! Return‬‬ ‫‪of over 20% of investment‬‬ ‫‪For more information please‬‬ ‫‪text to 718-801-2111‬‬ ‫‪Or Email af6600@gmail.com‬‬

‫‪Seeking a credited investor‬‬ ‫‪for Private Label Amazon‬‬ ‫‪Business. $500k+ min.‬‬ ‫‪commitment. Call to discuss‬‬ ‫‪347-620-4052‬‬ ‫‪JAYPER.COM‬‬

‫‪Read and search Jewish‬‬ ‫‪magazines/flyers from‬‬ ‫‪around the world at your‬‬ ‫‪fingertips for FREE‬‬ ‫‪visit jayper.com‬‬ ‫‪BLOOD WORK SERVICE‬‬

‫‪Why shlep out in the cold‬‬ ‫‪to wait on line? Full service‬‬ ‫‪blood-work from the comfort‬‬ ‫‪of your home by a licensed‬‬ ‫‪& professional heimishe‬‬ ‫‪yungerman.‬‬ ‫‪For more info, 347-613-5903‬‬

‫‪PODIATRIST/ FOOT SURGEON‬‬

‫‪FURNITURE FOR SALE‬‬

‫‪Looking to sell full Italian‬‬ ‫‪master bedroom set furniture‬‬ ‫‪in perfect condition, and full‬‬ ‫‪baby set in perfect condition.‬‬ ‫!‪Great price‬‬ ‫‪Call 347-661-2905.‬‬ ‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‪:‬‬

‫מיר ערלעדיגן קרעדיט קארדס און‬ ‫ביזנעס לאונס פון ‪ 25,000‬ביז א‬ ‫מיליאן דאלאר‬ ‫פאר ‪ 0‬פראצענט אינטרעסט‬ ‫פון ‪ 12‬ביז ‪ 24‬חדשים‬ ‫רופט‪718-306-9314 :‬‬

‫‪INVESTMENT OPPORTUNITY‬‬

‫טויזנטער הערליכע ‪ graphic‬פיילס‪ ,‬פאוסטערס‪ ,‬בראשור'ס‪,‬‬ ‫לוגו'ס‪ ,‬סיינס‪ ,‬עד'ס‪ ,‬קונטרסים‪ ,‬ביכער און‬ ‫פון הונדערטע קאמפיינס‪ ,‬צו באקומען אפענערהייט‪ ,‬געאייגנט‬ ‫פאר גראפיקער און דעזיינער‪347.461.6051 .‬‬ ‫אדער אימעיל‪graphicfiles1@gmail.com :‬‬ ‫אויך געאייגנט פאר מוסדות התורה‬ ‫‪ONE MAN BAND‬‬

‫קרעדיט קארדס‬

‫‪Our state of the art office is open‬‬ ‫‪for all your foot problems.‬‬ ‫& ‪Open nightly Sun - Thurs till 10 PM Daytime Sun. Tues‬‬ ‫‪Thurs. Ground floor office. Most insurances accepted.‬‬

‫‪Dr. Edelstein 1270 51 st 718-436-3400‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת יתרו‪ ,‬כ' שבט תשע"ז‬

‫| ‪27‬‬


‫אלעמאל האט‬ ‫'ער' משמח‬ ‫געווען אנדערע‬

‫ינלעדונונג‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫יכע‬ ‫ל‬ ‫פערזענ‬ ‫ה‬ ‫י‬

‫ו‬ ‫ם!‬

‫חסדי ה' כי לא תמנו!‬ ‫קומט אייך באטייליגן ביי דעם ספעציעלן‬

‫מסיבת הודאה‬ ‫וואס ווערט אפגעראכטן לטובת אונזער חשוב'ער ידיד‬

‫ר' ישעיהו לוי שיחי'‬

‫‪718.483.8609‬‬

‫ר' ישעי' האט מיט זיין גוט הארץ שטענדיג משמח געווען חולי‬ ‫ישראל‪ ,‬אצינד לאמיר אים משמח זיין און העלפן אנגיין ווייטער‬ ‫מיט זיין עבודת הקודש‬

‫‪718.483.8609‬‬

‫וואס איז אריבער א שרעקליכע עקסידענט‪ ,‬און ב"ה ער האט‬ ‫זוכה געווען צו א שטארקן פארבעסערונג ב"ה‪.‬‬

‫המסיבה תתקיים אי"ה‬

‫ליל שישי פר' יתרו‬ ‫כ' שבט תשע"ז ⋅ ‪Thursday, Feb. 17‬‬

‫באולם "מחזיקי" ‪ -‬שרה שנירר‬

‫אצינד גייען‬ ‫מיר 'אים'‬ ‫משמח זיין!‬

‫‪4622 14th Avenue‬‬ ‫משעה ‪ 8:30‬עד חצות הלילה‬ ‫אורח הכבוד‬

‫המגיד הנודע‪ ,‬חן הוצק בשפתותיו‪ ,‬משמח אלוקים ואנשים‬

‫הרב אברהם מרדכי מלאך‬

‫שליט"א‬

‫מוזיקאלישע מאמענטן‬ ‫א הערליכע קומזיץ פון ווארימע נגינה‬ ‫‪Singing by‬‬ ‫‪The Shira Coir‬‬

‫‪Music by‬‬ ‫‪Asher Ringel‬‬

‫קומט און ברענגט מיט אייערע חברים‬ ‫ידידכם המצפים לבואכם‬ ‫יצחק מאיר גרין‪ ,‬מאיר אבוביץ‪ ,‬ישראל איילבירט‪,‬‬ ‫אברהם מרדכי שארפאהרץ‪ ,‬יוסף פאלוך‪ ,‬שמואל שחורי‬

‫‪A Green Events‬‬ ‫‪Production‬‬

‫ווערדפולע‬ ‫הגרלות‬

‫‪Luach Hatzibur Thursday February 16, 2017 | 28‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫א נסיעה קיין‬

‫ליזענסק‬

‫אויף כ"א אדר‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫א הערליכע‬

‫מגילת‬ ‫אסתר‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬

Luach hatzibur 20170216 @mm