Page 1

‫לכבוד שבת‬ ‫אויסגאבע‬ ‫פאר ליכט‪-‬בענטשן‬ ‫און ביי אלע אייערע‬ ‫שמחות‪ ,‬געדענקט די‬ ‫הייליגע סגולה ומסורה‬ ‫פון אבותינו ורבותינו‬

‫שב"ק פר' ויחי‪-‬חזק‬ ‫ט"ז טבת תשע"ז‬ ‫מוצש"ק‪:‬‬ ‫הדלה"נ‪:‬‬ ‫‪6:04‬‬ ‫‪4:36‬‬

‫‪$‬‬ ‫‪L e m u z a n‬‬

‫‪E z e r‬‬

‫סּפעציעלע אנבאט פאר‬ ‫די וואס רופן אריין ביז׳ן‬ ‫טאג פונעם יארצייט‪ ,‬דעם‬ ‫פרייטאג פר׳ שמות‪ ,‬כ"ב‬ ‫טבת‪:‬‬

‫‪ 40‬טעג הזכרה‬ ‫ביים טעגליכן תהלים‪-‬זאגן‬

‫פ‬ ‫א‬ ‫נישט ארוליס!ט‬

‫על קברו פונעם גרויסן ּפועל ישועות אין לאנדאן‬

‫הרה"ק משאץ‬

‫זצ"ל‬

‫תהלים כולל‪ ,‬וועלכע זאגט אויס דעם גאנצן ספר‬ ‫תהלים ביים שאצער ציון אגאנץ יאר‪ ,‬וועט פאר אייך‬ ‫מתּפלל זיין און אויסזאגן דעם גאנצן תהלים פאר‬ ‫‪ 40‬טאג אויפ׳ן ציון הקדוש אין לאנדאן‪ ,‬און דערביי‬ ‫אויסבעטן אלעס גוטס פאר אייך און אייער פאמיליע‪.‬‬

‫בלויז אּפאר טעג‬ ‫פארבליבן צו סובסקרייבן‬

‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‪:‬‬

‫וורוערפטט היינט און‬ ‫מיט אל געהאלפן‬ ‫עם גוטן!‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪718.705.7174‬‬

‫‪I N F O @ T E H I L L I M KO L L E L .O R G‬‬ ‫תשע"ז‬ ‫לוח הציבור שבת פרשת ויחי ט"ז טבת‬

‫|‪1‬‬


‫באווארפן‬ ‫החתן שלמה‬

‫אבי החתן‬ ‫בן מוה"ר אשר זעליג אייזיק הי"ו‬

‫אבי הכלה‬ ‫מוה"ר יושע משה טייטלבוים הי"ו‬

‫החתן שלום‬ ‫אפרים נ"י‬

‫אבי החתן‬ ‫בן מוה"ר יעקב יוסף בוים הי"ו‬

‫אבי הכלה‬ ‫מוה"ר יוסף שלמה שפירא הי"ו‬

‫החתן נפתלי‬ ‫דוב בער נ"י‬

‫אבי החתן‬ ‫בן הרה"ג ישראל אליעזר אדלער שליט"א‬ ‫אב"ד מנחה חדשה וויזניץ‬

‫החתן יוסף‬ ‫אפרים נ"י‬

‫אבי החתן‬ ‫בן מוה"ר פנחס לערנער הי"ו‬

‫אבי הכלה‬ ‫הרה"ג יושע פינק שליט"א‬

‫אבי החתן‬ ‫בן מוה"ר משה יהודה גראסמאן הי"ו‬

‫אבי הכלה‬ ‫מוה"ר יעקב דוד דייטש הי"ו‬

‫נ"י‬

‫החתן יואל‬ ‫יצחק נ"י‬

‫בביהמ"ד בורשטין‬

‫‪5610-12‬‬

‫בביהמ"ד בעלזא‬

‫‪4500-9‬‬

‫אבי הכלה‬ ‫הרה"ג אהרן דוד הורוויץ שליט"א‬ ‫אב"ד זאבליטוב‬

‫בביהמ"ד מנחה‬ ‫חדשה וויזניץ‬ ‫‪1237-48‬‬

‫בביהמ"ד בעלזא‬

‫‪1260-45‬‬

‫בביהמ"ד קראסנא‬

‫‪1613-44‬‬

‫שלום זכר‬ ‫הרב יוסף יעקב ניישלאס בן הגה"צ אבד"ק ברעזנא שליט"א | חתן כ"ק אדמו"ר מגאלאנטא שליט"א ביהמ"ד אפסי ארץ ברעזנא ‪1563-42‬‬

‫ביהמ"ד נירבאטור ‪5021-16‬‬

‫הרב חנני' יו"ט ליפא טייטלבוים בן הרה"ג אב"ד נירבאטור שליט"א | חתן הרה"ג אב"ד סאווראן שליט"א‬

‫ר' אליעזר זוסמאן בן מוה"ר שמחה בונם ברוין הי"ו | חתן מוה"ר משה צבי קליין ע׳׳ה‬

‫ביהמ"ד דברי יואל דסאטמאר‬

‫‪1362-49‬‬

‫ר' מאיר יהודה בן מוה"ר העניך דוד באנדמאן הי"ו | חתן מוה"ר דוד ליזער הי"ו‬

‫ביהמ"ד תולדות אברהם יצחק‬

‫‪1314-53‬‬

‫ביהמ"ד בעלזא‬

‫ר' יעקב שמואל בן מוה"ר יוסף מאירוביץ הי"ו | חתן מוה"ר אהרן בערגער הי"ו‬

‫‪5015-15‬‬

‫קידוש‬ ‫ר' יעקב בן הרה"ג שאול יחזקאל שווארץ שליט"א דומ"ץ דעברעצין | חתן הרה"ג מאיר שמחה ביק שליט"א אב"ד עץ חיים‬

‫ר' מנחם זאב‬ ‫ר' יוחנן‬

‫בן מוה"ר יצחק יודא שטערן הי"ו | חתן מוה"ר אברהם ראזענבערג הי"ו‬

‫ביהמ"ד תהלות יואל סאטמאר‬ ‫ביהמ"ד רחמסטריווקא‬

‫בן מוה"ר ראובן לעפקאוויטש הי"ו | חתן מוה"ר אליהו הורוויץ הי"ו‬

‫ביהמ"ד בעלזא‬

‫ר' אברהם חיים בן מוה"ר אפרים וועבער הי"ו | חתן מוה"ר חיים שפערבער הי"ו‬

‫‪Luach Hatzibur Saturday January 14, 2017 | 2‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫ביהמ"ד עץ חיים ‪971-47‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪1239-53‬‬

‫‪1164-45‬‬

‫‪1350-39‬‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬


‫‪g‬‬

‫וועטער‬

‫זמנים‬ ‫מארגן‬

‫היינט‬

‫‪33° - 30°‬‬

‫‪43°- 29°‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫זוניג‬

‫שיעורים‬

‫דרשו‬ ‫חזרה‬

‫משנה יומית‬

‫תהלים‬ ‫עט‪-‬פב ‪ /‬עו‪-‬פ‬

‫חלה ד‪-‬יא‪ ,‬ערלה א‪-‬א‬

‫עמוד יומי‬

‫דף היומי‬ ‫בבא מציעא קי‬

‫ח"ו קמ‪:‬‬

‫חפץ חיים‬

‫דף הירושלמי‬

‫רכילות ח‪ ,‬ד‪-‬ה‬

‫כתובות לט‬

‫הלכה יומית‬ ‫או"ח קג‪ ,‬ב ‪ -‬קד‪ ,‬א‬

‫תניא‬ ‫ואעפ"כ ‪ -‬תפלה‬

‫קהל עטרת צבי מליסקא‬ ‫בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א‬

‫לבקשת הרבים אנו מודיעים‬ ‫זמני תפילת שבת‬ ‫בבית מדרשינו‬ ‫‪1449 50th St.‬‬ ‫)‪(Bet. 14 & 15 Ave.‬‬ ‫תפילת מנחה ערש"ק‬ ‫שעה אחת אחרי הדלקת נרות‬ ‫תפילת שחרית שב"ק‬ ‫‪10:00‬‬ ‫תפילת מנחה שב"'ק‬ ‫‪ 40‬מינוט אחר הדה"נ‬ ‫תפלת ערבית במוצש"ק‬ ‫‪ 80‬מינוט אחר השקיעה‬

‫היינט מארגן‬

‫עלות השחר‪:‬‬ ‫נץ החמה‪:‬‬ ‫סו"ז קר"ש מג"א‪:‬‬ ‫סו"ז קר"ש גר"א‪:‬‬ ‫סו"ז תפלה מג"א‪:‬‬ ‫סו"ז תפלה גר"א‪:‬‬ ‫מנחה גדולה‪:‬‬ ‫מנחה קטנה‪:‬‬ ‫חצות‪:‬‬ ‫שקיעה‪:‬‬ ‫צאה"כ ר"ת‪:‬‬

‫‪6:06‬‬ ‫‪7:18‬‬ ‫‪9:05‬‬ ‫‪9:41‬‬ ‫‪10:05‬‬ ‫‪10:29‬‬ ‫‪12:35‬‬ ‫‪3:34‬‬ ‫‪12:05‬‬ ‫‪4:52‬‬ ‫‪6:04‬‬

‫‪6:05‬‬ ‫‪7:17‬‬ ‫‪9:05‬‬ ‫‪9:41‬‬ ‫‪10:05‬‬ ‫‪10:29‬‬ ‫‪12:35‬‬ ‫‪3:35‬‬ ‫‪12:05‬‬ ‫‪4:53‬‬ ‫‪6:05‬‬

‫בס"ד‬

‫ביהמ”ד‬

‫בית אהרן‬

‫יאזלאוויץ‬ ‫הננו בזה להודיע שבעז"ה‬ ‫במשך החורף יתקיים‬

‫שיעור על פרשת השבוע‬ ‫חידושים וביאורים מאירים כספירים מיוסדים‬ ‫מש"ס ופוסקים ראשונים ואחרונים לברר דברים המתמיהים‪,‬‬ ‫וליישב פליאות נשגבות במדרשות‪ ,‬ובהלכות‪,‬‬ ‫באופנים שונים כפתור ופרח כל פרשה ופרשה מענינו‪.‬‬ ‫על ידי‬

‫הגאון הגדול מורינו‬

‫רבי משה מאיר לעדערמאן ˘ליט"א‬ ‫בכל מוצאי שבת קודש‬ ‫בשעה ‪9:00‬‬ ‫‪8:45‬‬ ‫בבית מדרשינו‬ ‫‪1515 45th Street‬‬ ‫הגבאים‬

‫הגבאים‬ ‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‪:‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫לוח הציבור שבת פרשת ויחי ט"ז טבת תשע"ז‬

‫|‪3‬‬


‫קידוש‬ ‫ר' שלמה בן מוה"ר בנימין לייטנער הי"ו | חתן מוה"ר אהרן פעפערקארן הי"ו‬

‫באולם שישו ושמחו‬

‫ר' אברהם דוד בן מוה"ר בצלאל אסטרייכער הי"ו | חתן מוה"ר אביגדור קליין הי"ו‬

‫ביהמ"ד בעלזא‬

‫‪4127-18‬‬

‫‪1350-39‬‬

‫ביהמ"ד סאטמאר‬

‫הרב יעקב יוסף בן הרה"צ ברוך לייב ראבינאוויטש שליט"א | חתן הרה"ג שלמה גאלדמאן שליט"א‬

‫ביהמ"ד בעלזא‬

‫ר' יושע העשיל בן מוה"ר אהרן פאסטען הי"ו | חתן מוה"ר שלמה אונגאר הי"ו‬

‫‪1362-49‬‬

‫‪1215-50‬‬

‫קידוש בר מצוה‬ ‫הב' משה מרדכי צבי נ"י בן הרב יואל האלבערשטאם שליט"א‬ ‫בהרה"ג אבד"ק קרשאנוב שליט"א חתן כ"ק אדמו"ר מוויען שליט"א‬

‫הב' דוד צבי‬

‫נ"י בן הרה"ג שמואל מנחם פרידמאן שליט"א אבד"ק ראקוביץ‬

‫ביהמ"ד קרשאנוב‬

‫‪1751-51‬‬

‫ביהמ"ד ראקוביץ‬

‫‪1066-44‬‬

‫שבת שבע ברכות‬ ‫החתן משה יצחק נ"י‬ ‫בן מוה"ר ישעי' יעקב בינער הי"ו‬ ‫החתן יחזקאל שרגא נ"י‬ ‫בן מוה"ר יוסף יעקב געללער הי"ו‬ ‫החתן דוד נ"י‬ ‫בן מוה"ר מרדכי אנטשיל לאקס הי"ו‬

‫מזל‬ ‫טוב!‬

‫באולם‬

‫דאמבראווא ‪1324-50‬‬

‫אבי הכלה‬ ‫מוה"ר וואלף גליק הי"ו‬

‫סקווירא ‪1373-43‬‬

‫אבי הכלה‬ ‫מוה"ר נפתלי צבי עליאס הי"ו‬

‫פאראדייס מענאר‬

‫אבי הכלה‬ ‫מוה"ר אליעזר מענצער הי"ו‬

‫באולם‬ ‫באולם‬

‫מאכט אייער‬ ‫שמחה צעטיל‬

‫‪ExpressivePosters.com‬‬ ‫אבות ובנים‬ ‫מוצש"ק‬

‫‪1541 52nd Street‬‬

‫‪Luach Hatzibur Saturday January 14, 2017 | 4‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫בחנם!‬

‫‪7:30 – 8:15‬‬ ‫‪718.303.4300‬‬

‫מנחה ‪ -‬מעריב‬ ‫פרשת שמות‬

‫‪5:35‬‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬


‫קהל בית יעקב ב‬ ‫ורשטין‬ ‫בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר‬ ‫שליט"א‬

‫מעמד הכתרה וה‬ ‫תמנות‬ ‫• פתיחת שערים •‬

‫בשעה ‪8:30‬‬

‫• נטילת ידים •‬ ‫סעודתא דדוד מלכא משיחא‬

‫פרי עץ חיים מורינו הרב הגאון המופלא ומופלג‬

‫רבי זיידא אייכענשטיין שליט"א‬

‫במיטב ודשן לכבודה של תורה‬ ‫לכל קהל המשתתפים‬

‫• נעימות יזמרו •‬ ‫זמירות למוצאי שב"ק‬

‫עם שירות ותשבחות לכבוד המאורע‬ ‫ע"י מקהלת "המזמרים"‬

‫ברגשי גיל ובאותות כבוד ויקר הננו מתכבדים בזה להזמין את מע"כ קהל הקודש‬ ‫אנ"ש תלמידים וחסידים ידידינו ואוהדינו מוקירי תורה תומכיה ומכבדיה‬ ‫לבוא להשתתף ולקחת חבל במסיבת‬

‫הרה"ג‬ ‫רבי יעקב צבי אויש שליט"א‬

‫ים‬

‫לטובת קהילתינו הקדושה‬

‫לחזק ולהתחזק בשבת אחים‬

‫ה‬

‫דינער הש‬ ‫נתי‬

‫סות הת‬ ‫תכנ למיד‬

‫• פתיחה ודבר ההתוועדות •‬ ‫ראש ישיבת נייטרא‬

‫• דברי זכרון •‬ ‫לע"נ האשה החשובה מרת ריזל‬ ‫בת ר' יוסף דוב ע"ה מאשקאוויטש‬

‫ולהתעלס אתנו באהבים בעת‬

‫מעמד ההכתרה‬

‫נפטרה כ"ה חשון דהאי שתא‬

‫הונצח ע"י חתנה ידידינו הדגול‬ ‫הרבני הנגיד הנכבד‬

‫לכבוד פרע"ח הרה"ג‬

‫רבי שלמה יעקב זיידא אייכענשטיין שליט"א‬

‫ר' מרדכי צבי הכהן קאהן הי"ו‬ ‫בן הגה"צ המפורסם אב"ד סענפעטער זצ"ל‬

‫בן כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א‬ ‫לעלות על גפי מרומי קרת בתור‬

‫• כבודה של תורה ‪ -‬דבר ההכתרה •‬

‫דיין ומורה צדק דקהילתינו‬

‫הרב הגאון‬ ‫רבי יצחק זלמן גיפס שליט"א‬

‫אשר תתקיים בשבת אחים במקהלות וברוב פאר והדר‬

‫בסעודת מלוה מלכה‬

‫רב דקהל ברכת אברהם וראש ישיבת נהרדעא‬

‫מוצש"ק לסדר "הראה לי אלקים גם את זרעך" (ויחי) הבעל"ט‬ ‫ולמספ'‬

‫‪Jan. 14th ‘17‬‬

‫באולם המפואר‬

‫עטרת גאלדא‬ ‫‪1362 50th Street‬‬

‫תא‬ ‫אוריי‬ ‫בואו‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫מוניכם ליקרא ד‬ ‫בברכת התורה‬

‫הנהלת הקהלה‬

‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‪:‬‬

‫וועד הדינער‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫• מעמד הכתרה •‬

‫התמנות ומסירת כתב הדיינות‬ ‫• דברי ברכה •‬ ‫הרה"ג הדומ"ץ שליט"א‬

‫~ ריקודי שמחה ~‬

‫כ"ק מרן‬ ‫אדמו"ר עט"ר שליט"א‬

‫לוח הציבור שבת פרשת ויחי ט"ז טבת תשע"ז‬

‫|‪5‬‬


‫וואס איז דאס מיין געשעפט?‬ ‫אלע ירושלימ'ער איינוואוינער האבן געקענט דעם‬ ‫אלטן בערל זעלדאוויטש‪ ,‬דער אלטער צוזאמגעבראכענער‬ ‫בערל‪ ,‬א מענטש אליינס‪ ,‬וועלכער האט געוואוינט אין‬ ‫איינע פון די זקנים‪-‬שטיבלעך אינדערויסן פון די שטאט‪.‬‬ ‫אידן האבן דערציילט אז אין רוסלאנד‪ ,‬בעפארן ביטערן‬ ‫חורבן‪ ,‬איז אונזער בערל געווען בארימט אלס א גרויסער‬ ‫עושר‪ ,‬וועלכער האט פארמאגט א גאר סוקסעספולע‬ ‫פאבריק‪ .‬אנדערע האבן גאר צוגעלייגט אז ער האט גאר‬ ‫אויפגעשטעלט מיט זיין פארמעגן אט די זקנים‪-‬שטיבלעך‬ ‫אין וואס ער שיצט זיך אצינד צווישן אירע ווענט‪.‬‬ ‫צי די שמועות זענען אמת געווען צי נישט‪ ,‬איז נישט‬ ‫זיכער געווען‪ ,‬אבער וואס עס איז יא זיכער געווען איז‬ ‫דער פאקט אז עס איז אים נישט איבערגעבליבן פון‬ ‫זיין פארמעגן קיין איין פרוטה!‪ ...‬בערל איז געווען אן‬ ‫איינזאמער מענטש‪ ,‬וועלכער האט זיך ארומגעדרייט אן‬ ‫קיין איין גוטער פריינד‪ ,‬זיינע פירונגען זענען געווען מאנדע‬ ‫און קאמיש‪ ,‬און האט ארויסגערופן געלעכטער ביי אלע‬ ‫ארומיגע‪.‬‬ ‫א שטייגער ווי זיין אינטערעסאנטער 'איינפיר'‪ ,‬אז ווען‬ ‫עמיצער האט אים אדורכשפאצירט פלעגט אונזער בערל‬ ‫באלד אויסשטרעקן זיין האנט‪ ,‬און מיט א הכנעה'דיגע‬ ‫שטימע פלעגט ער זיך בעטן‪" :‬אנטשולדיגט‪ ,‬איך קען‬ ‫אפשר האבן פון אייך א צוגארעטל?"‪...‬‬ ‫קיינער האט אים נישט קיינמאל נישט געזען רייכערן‬ ‫די צוגארעטלעך‪ ,‬און ס'איז אוממעגליך געווען אז ער זאל‬ ‫רייכערן אלע צוגארעטעלעך וואס ער האט באקומען‪ ,‬ווייל‬ ‫ער פלעגט צוזאמקלויבן בערך הונדערט צוגארעטלעך א‬ ‫טאג‪...‬‬

‫בערל זעלדאוויטש‪ ,‬א פרייליכער איד'ל‬ ‫אבער אין א געוויסן טאג איז דער אלטער‬ ‫צוזאמגעבראכענער און צעקלאפטער בערל אינגאנצן‬ ‫איבערגעטוישט געווארן‪ .‬פלוצלינג האבן אלע באמערקט‬ ‫א ברייטן שמייכל אויף זיינע ליפן‪ ,‬זיינע טריט האבן זיך‬ ‫פארשנעלערט‪ ,‬און אפילו זיין איינהויקערטן רוקן האט‬ ‫‪Luach Hatzibur Saturday January 14, 2017 | 6‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫זיך עטוואס אויסגעגליכן‪ ...‬ער האט אנגעהויבן צו רעדן‬ ‫צו ארומיגע‪ ,‬און האט אפילו אויפגעהערט צוזאמצוקלויבן‬ ‫צוגארעטלעך‪.‬‬ ‫פון איין מינוט אויפן אנדערן איז דער אלטער בערל‬ ‫פארוואנדלט געווארן אין א עלטערער איד פול מיט לוסט‬ ‫און לעבן‪ ,‬מלא חן און שטענדיג מיט א גוט ווארט אויף‬ ‫די ליפן‪.‬‬ ‫ס'איז גראדע יא געווען איין איד אין ירושלים‪ ,‬וועלכער‬ ‫האט געוואוסט צו דערציילן די געשיכטע וואס ליגט‬ ‫באהאלטן אונטער דעם וואונדערליכן טויש אינעם‬ ‫לעבנסשטייגער פון בערל'ען‪ ,‬און זיין נאמען איז געווען רבי‬ ‫מיכל טשעקאניסקי‪ ,‬וועלכער איז געווען דער מנהל פון‬ ‫די די זקנים‪-‬שטיבלעך וואו בערל האט זיך אויפגעהאלטן‬ ‫אין זיינע עלטערן יארן‪ ,‬ווען ער האט זיך געפונען אין‬ ‫ירושלים עיה"ק‪ .‬אסאך אסאך יארן שפעטער‪ ,‬נאכדעם‬ ‫וואס אונזער בערל האט שוין פארלאזט דעם עולם‪ ,‬האט‬ ‫רבי מיכל אנטפלעקט די וואונדערליכע געשיכטע וואס ער‬ ‫האט געוואוסט צו דערציילן איבער בערל זעלדאוויטש‪.‬‬

‫א רייכער סוחר אין רוסלאנד‬ ‫רבי מיכל האט געקענט בערל'ען לאנגע יארן‪ ,‬זיי האבן‬ ‫זיך נאך באגעגענט בעפאר די צווייטע וועלט מלחמה האט‬ ‫אויסגעבראכן‪ ,‬ווען רבי מיכל האט געוויילט אין די שטאט‬ ‫מינסק צוזאמצוקלויבן געלט פאר זיין מוסד הזקנים‪,‬‬ ‫וועלכע שטעלט צו עסנווארג און שלאף‪-‬שטובער פאר‬ ‫עלטערן אידן וועלכע האבן נישט וואו אהין צוגיין‪.‬‬ ‫בערל האט אים דאן אויפגענומען אין זיין פראכטפולער‬ ‫אפיס‪ ,‬און האט מסכים געווען צו שטיצן די זקנים‪-‬‬ ‫שטיבלעך מיט א הערליכע סומע געלט‪ ,‬און גלייכצייטיג‬ ‫האט ער געגעבן א באזונדערע סומע געלט אז מען זאל‬ ‫עס קענען אויפפרישן און צובויען פארשידענע וויכטיגע‬ ‫איינריכטונגען און צוגעהערן צום געברויך פון די זקנים און‬ ‫ארימעלייט אין ירושלים עיר הקודש‪.‬‬ ‫בערל האט זיך טאקע געהאלטן פארבינדן מיט רבי‬ ‫מיכל'ען דורך די גאנצע צייט‪ ,‬אים שיקנדיג כסדר בריוו‪,‬‬ ‫‪718.303.4300‬‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬


 



  

 

 

  

   

        

                                                                    

  

7|

‫לוח הציבור שבת פרשת ויחי ט"ז טבת תשע"ז‬

718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


‫הין און צוריק‪ ,‬וואו רבי מיכל האט אים איינגעמאלדן‬ ‫איבערן בליה און וואוקס פון זיין ארגאניזאציע‪ ,‬און וויפיל‬ ‫אידן זענען שוין אויפגעראכטן געווארן דערפון‪.‬‬ ‫דער קשר צווישן די צוויי האט טאקע אנגעהאלטן א‬ ‫לענגערע צייט‪ ,‬אבער דאן איז עס אפגעהאקט געווארן‪,‬‬ ‫ווען עס האט אויסגעבראכן די ביטערע צווייטע וועלטס‬ ‫מלחמה‪.‬‬ ‫דאס נעקסטע מאל וואס רבי מיכל האט געזען‬ ‫בערל'ען‪ ,‬איז ער געווען אן אנטלאפענער‪ ,‬אן קיין פרוטה‬ ‫אין די קעשענע‪ ,‬אנקלאפנדיג אויף זיין טיר אין ירושלים‬ ‫עיר הקודש‪...‬‬ ‫עס איז איבעריג צו זאגן‪ ,‬אז אלס עמיצער וואס איז‬ ‫געווען פון די גרעסטע שטיצער פון זיין מוסד‪ ,‬האט רבי‬ ‫מיכל אים אנטפאנגען מיט אפענע ארעמעס‪ ,‬און אים‬ ‫צוגעשטעלט א הרחבה'דיגן צימער אין זיין זקנים‪-‬צענטער‪,‬‬ ‫אים אהערשטעלנדיג אלע הצטרכות'ן וואס עס פעלט זיך‬ ‫אויס‪ ,‬צו עסן און טרונקען‪ ,‬א באקוועמען בעט‪ ,‬און אלעס‬ ‫וואס זיינע בארעניצטע כוחות האבן אים ערמעגליכט‪.‬‬ ‫רבי מיכל פלעגט קומען א יעדן איינציגן טאג און זיך‬ ‫אוועקזעצן שמועסן עטליכע מינוט מיט בערל'ען‪ ,‬און‬ ‫זיין הארץ פלעגט צעריסן ווערן‪ ,‬נישט קענענדיג צוקוקן‬ ‫וויאזוי זיין אמאליגער גוטער פריינד זעהט נעבעך אויס‪,‬‬ ‫שבור ורצוץ‪ ,‬צעבראכן און צעשליסן ווי א שארבן פון די‬ ‫ביטערע צרות‪.‬‬

‫"לאמיר אייך דערציילן מיין‬ ‫היסטאריע‪"...‬‬ ‫איין אינדערפרי‪ ,‬ווען רבי מיכל האט אנגעקלאפט אויף‬ ‫די טיר פון בערל'ען‪ ,‬האט בערל אים אנטפאנגען מיט א‬ ‫ברייטן שמייכל‪ ,‬א זאך וואס האט שוין נישט פאסירט אין‬ ‫לויף פון צוואנציג יאר!‬ ‫"רבי מיכל" – האט בערל אויסגעשריגן – "היינט האב‬ ‫איך ערהאלטן פון הימל א פרישע שטופ אנצוגיין ווייטער‬ ‫מיטן לעבן‪ ,‬היינט איז דער פרייליכסטער טאג אין מיין‬ ‫לעבן!‪."...‬‬ ‫"זעץ זיך אוועק רבי מיכל" – האט דער אלטער בערל‬ ‫ווייטער גערעדט ‪" -‬און איך וועל דיר דערציילן אביסל‬ ‫איבער מיין היסטאריע‪."...‬‬ ‫און אט אזוי האט אונזער בערל דערציילט‪:‬‬ ‫"דו ווייסט דאך אוודאי וואס איך בין געווען אמאל‪ ,‬און‬ ‫וויאזוי איך זעה אויס היינט‪ .‬אבער דו ווייסט נישט 'וויאזוי'‬ ‫דאס האט פאסירט‪ ...‬איך בין זיך אליינס שולדיג אין מיין‬ ‫ביטערער גורל!‪" "...‬איך בין געבענטשט געווארן דורכן‬ ‫הייליגן באשעפער מיט א גרויס מזל און ריזיגער עשירות‪,‬‬ ‫אבער איך האב נישט געוואוסט וויאזוי אויסצונוצן מיין‬ ‫‪Luach Hatzibur Saturday January 14, 2017 | 8‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫עשירות ווי עס באדארף צו זיין‪ ,‬אין קורצן‪ :‬איך בין‬ ‫אדורכגעפאלן‪."...‬‬ ‫"יא‪ ,‬אמת טאקע אז איך פלעג אסאך געלט אוועקטיילן‬ ‫פאר צדקה‪ ,‬איך האב געגעבן מיט א ברייטע האנט‪ ,‬און‬ ‫דורך מיין פאבריק האבן הונדערטער אידישע משפחות‬ ‫געהאט פרנסה צו שפייזן זייערע קינדערלעך‪ ,‬אבער דאך‪,‬‬ ‫איך האב זיך זייער נישט שיין אויפגעפירט‪."...‬‬

‫"איך האב זיך זייער נישט שיין‬ ‫אויפגעפירט‪"...‬‬ ‫דא האט בערל אראפגעלאזט זיינע אויגן און א‬ ‫טרערעלע האט זיך אראפגעגליטש אויף זיינע באקן‪ ,‬ווען‬ ‫ער האט ווייטער דערציילט "איך האב געמיינט ביי מיר‪,‬‬ ‫אז דער גאנצער פארמעגן איז מיינס‪ ,‬איך האב באוויזן‬ ‫צוצוקומען צו מיין עשירות בלויז דורך מיין שכל און קלוגע‬ ‫ביזנעס‪-‬באשלוסן‪ ,‬און דעריבער האב איך געהאלטן אז‬ ‫מיינע ארבייטער זענען פראסטע עבדים פאר מיר‪ ,‬צוליב‬ ‫די עטליכע גראשן וואס זיי פארדינען דורכן ארבייטן אין‬ ‫מיין פאבריק"‪" .‬איך פלעג זיי ממש דערגיין די יארן‪ ,‬איך‬ ‫פלעג אויסנוצן מיין כח און בעלות צו באלעבאטעווען אויף‬ ‫מיין אומבאהאלפענע ארבייטערס‪ ,‬און איך פלעג זיי ממש‬ ‫אויסנוצן ביז צו די לעצטע כוחות"‪.‬‬ ‫"אויב איז דאס נישט גענוג‪ ,‬פלעג איך פארקלענערן‬ ‫זייער געהאלט פאר א יעדע קלייניקייט‪ ,‬און איך פלעג זיי‬ ‫אפשרעקן אז איך וועל זיי ארויסווארפן פון מיין פאבריק‪,‬‬ ‫א זאך וואס איך האב אפילו עטליכע מאל אויסגעפירט‬ ‫מכח אל הפועל"‪...‬‬ ‫"אין יענע זמנים האט נישט געפעלט קיין פעסט‪-‬‬ ‫געבויטע ארבייטער וועלכע האבן אלע געווארט אז מען‬ ‫זאל זיי געבן ארבייט‪ ,‬פלעג איך דעריבער ארויסשליידערן‬ ‫איינעם – אן קיין ספעציפישע סיבה ‪ -‬און נעמען א צווייטן‬ ‫קרבן פון וועמען צו צאפן דאס בלוט‪."...‬‬ ‫"ביזן היינטיגן טאג ווער איך אויפגעשוידערט‬ ‫טראכטנדיג וויפיל אידישע נפשות איך האב אומגליקליך‬ ‫געמאכט מיט מיין רשעות'דיגן כאראקטער‪ .‬טראצדעם‬ ‫וואס אלע רוסישע ארבייטס‪-‬געבער פלעגן זיך דאן באגיין‬ ‫אזוי צו זייער ארבייטער‪ ,‬איז עס אבער ווייט פון א תירוץ‬ ‫זיך אזוי צו פירן‪."...‬‬

‫"וואס איז דאס מיין געשעפט?"‬ ‫"איין ספעציפישער פאל וועט מיר נישט ארויסגיין פון‬ ‫קאפ מיין גאנץ לעבן" – האט בערל ווייטער דערציילט –‬ ‫"דאס איז געווען ווען איינער פון מיינע געטרייע ארבייטער‬ ‫זענען אנגעקומען מיט צען מינוט שפעט צו דער ארבעט;‬ ‫‪718.303.4300‬‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬


World-Class Cardiology

For when your heart's always racing... even when the daily rat race ends. Perfect Health features a dynamic cardiovascular medicine program. Lead by Dr. Jeffery Bander, MD, a world-class cardiologist and Assistant Professor of Cardiology at Mount Sinai Hospital, PerfectHealth patients receive heart-to-heart care. Literally.

Prevention, diagnosis & treatment of heart-related vascular disorders

Advanced EKG & stress tests done on premises

Regular screenings & follow-ups for patients diagnosed with heart disease

Internal Medicine | Cardiology Urgent Care | Specialty Health 4426 18 th Avenue, Brooklyn, NY Tel: 718.854.0001 | Fax: 718.854.0002 www.perfecthealthbp.com Complimentary transportation available

9|

‫לוח הציבור שבת פרשת ויחי ט"ז טבת תשע"ז‬

718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


‫כ'האב אים שטרענגערהייט אריינגערופן צו מיר אין אפיס;‬ ‫און ווען יענער האט זיך געבעטן צו מיר – זאגענדיג אז‬ ‫זיין פרוי איז זייער קראנק ל"ע און ער האט זיך געדארפט‬ ‫מיט איר אפגעבן – האב איך אים צוריקגעשליידערט‬ ‫מיט א אייז‪-‬קאלטע שטימע‪" :‬דיין ווייב איז קראנק?‬ ‫וואס איז דאס מיין געשעפט?‪ "...‬און איך האב אים באלד‬ ‫צוריקגעשיקט צו דער ארבעט"‪.‬‬ ‫"אבער איך האב זיך נישט באגענוגנט בלויז מיטן געבן‬ ‫א שארפן פסק‪ ,‬נאר איך האב אים פארקלענערט זיין‬ ‫געהאלט אויף פונקט 'האלב' פון וויפיל ער פלעגט פארדינען‬ ‫וועכנטליך! אזוי ווי עס איז קלאר געווען ארויסגעשריבן‬ ‫אינעם קאנטראקט וואס איך האב אונטערגעשריבן מיט‬ ‫א יעדן ארבייטער"‪.‬‬

‫אין ירושלים עיה"ק‬ ‫"אט יענער פאסירונג האט זיך אפגעשפילט א קורצע‬ ‫צייט בעפאר די בולשעוויק'ן האבן מיר אוועקגענומען‬ ‫מיין גאנצער פארמעגן‪ .‬איך בין געווען היפש מזל'דיג אז‬ ‫מען האט מיר נישט איינגעשפארט אינאיינעם מיט אלע‬ ‫אנדערע רייכע אידן אין מינסק‪ ,‬נאר איך בין אנטלאפן‬ ‫דורכן גרעניץ קיין פוילן‪ ,‬און פון דארט קיין ירושלים עיר‬ ‫הקודש"‪.‬‬ ‫"דא אין ירושלים האב איך געטראפט וואו צו וואוינען‪,‬‬ ‫אבער איך האב קיינמאל נישט געוואוינט רואיג און‬ ‫צעפרידן‪ ,‬גלייב מיר‪ ,‬טייערער רבי מעכיל" – האט בערל‬ ‫גערעדט מיט א הארציגע שטימע – "ס'האט מיר קיינמאל‬ ‫נישט געשטערט דער פאקט אז איך האב פארלוירן מיין‬ ‫רייכטוהם‪ ,‬ניין! אויסדרוקליך נישט! ס'האט מיר געדרוקט‬ ‫אויפן געדאנק דער פאקט וויפיל אידישע נפשות איך האב‬ ‫אומגליקליך געמאכט מיט מיין הארצלאזע אויפפירונג"‪...‬‬ ‫"און בעיקר פלעג איך טראכטן פון יענעם ארבייטער‪,‬‬ ‫וועלכער האט נעבעך געדארפט באדינען זיין קראנקע פרוי‬ ‫א גאנצע נאכט‪ ,‬און ווען ער איז אנגעקומען אינדערפרי א‬ ‫דערשראקענער צו מיר אין אפיס‪ ,‬זיך בעטענדיג אז ער‬ ‫וויל נישט פארלירן זיין פרנסה‪ ,‬האט אים אפגעווארט אזא‬ ‫הארצלאזע באנעמונג‪ ,‬ווען איך האב אים אנגעשריגן מיט‬ ‫אזא קאלטע שטימע‪" :‬דיין ווייב איז קראנק? וואס איז‬ ‫דאס מיין געשעפט?‪"...‬‬

‫שפירן אויף די אייגענע הויט‬ ‫"איך האב אלעמאל געטראכט צו מיר‪ ,‬און איך האב‬ ‫אמת'דיג געשפירט‪ ,‬אז איך וועל נישט האבן קיין כפרה‬ ‫אויף מיינע שלעכטע מעשים‪ ,‬נאר אויב עמיצער וועט זיך‬ ‫אויפפירן צו מיר גענוי אזוי ווי איך האב זיך אויפגעפירט‬ ‫‪Luach Hatzibur Saturday January 14, 2017 | 10‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫צו אנדערע‪ ...‬אויב איך וועל שפירן אויף מיינע ביינער‬ ‫דאס וואס איך האב געגעבן צו שפירן פאר אנדערע‪ ,‬נאר‬ ‫דעמאלטס וועל איך זיך קענען ארומדרייען צעפרידן!"‪.‬‬ ‫"דערפאר האב איך באשלאסן צו ווערן א קבצן‪ ,‬אן‬ ‫ארימער בעטלער וואס זאמלט געלט און צוגארעטלעך‪,‬‬ ‫שטייענדיג שעה'ן לאנג אויף די פיס‪ ,‬ווארטנדיג אז‬ ‫עמיצער זאל זיך אויף מיר דערבארעמען‪ ,‬און צואווארפן‬ ‫א צוגארעטל"‪.‬‬ ‫"אבער צו מיין 'ווייטאג' האבן זיך אלע צו מיר באצויגן‬ ‫זייער ווארעם און הארציג‪ ...‬אפשר צוליב דעם וואס זיי‬ ‫האבן געוואוסט אז איך בין געווען א רייכער איד אין‬ ‫רוסלאנד‪ ,‬אפשר גאר זעענדיג אז איך בין אן אלטער‬ ‫צוזאמגעבראכענער איד וועלכער איז נישט אינגאנצן ביים‬ ‫זינען‪."...‬‬ ‫"אבער‪ ,‬אזוי צו אזוי‪ ,‬האט עס מיר אלעמאל געדרוקט‬ ‫ביים הארצן דער פאקט אז קיינער האט מיר נאכנישט‬ ‫געגעבן צו שפירן וואס איך האב געטאן פאר אנדערע‪...‬‬ ‫און מיין נשמה וועט חלילה ארויפגיין אויף יענע וועלט‬ ‫אן קיין תיקון‪ ,‬און ווער ווייסט ווי ביטער איך וועל דארט‬ ‫אפשניידן ר"ל?‪"...‬‬

‫"דו דארפסט א צוגארעטל? וואס‬ ‫איז דאס מיין געשעפט?‪"...‬‬ ‫"היינט אינדעפרי" – האט בערל דערציילט ווייטער‬ ‫מיט א שמייכל – "בין איך צוגעגאנגען צו א רייכן איד‪,‬‬ ‫וועלכער איז געווען געקליידעט אין א טייערן אנצוג‪ ,‬און‬ ‫איך האב געבעטן פון אים א צוגארעטל‪ .‬יענער האט מיר‬ ‫אנגעקוקט מיט א קאלטע מינע‪ ,‬און ער האט מיר געגעבן‬ ‫א זאג‪" :‬דו דארפסט א צוגארעטל? וואס איז דאס מיין‬ ‫געשעפט?"‪ ,‬זיינע ווערטער – און בעיקר דער אופן וויאזוי‬ ‫ער האט דאס געזאגט – האבן מיר אריינגעשניטן אין די‬ ‫טיפענישן פון מיין הארץ ווי מיט א שארפן מעסער‪ ,‬איך‬ ‫האב אין מיין לעבן זיך נאכנישט געשפירט אזוי דערנידערט‬ ‫און צעקלאפט‪ ,‬איך האב פאר א קורצע וויילע געשפירט‬ ‫אז איך בין גארנישט ווערד"‪...‬‬ ‫"אבער" – האט בערל אויסגעפירט מיט א ברייטן‬ ‫שמייכל אויף זיינע ליפן – "דאן האב איך זיך דערמאנט "אוי!‬ ‫דאס זענען דאן גענוי די ווערטער וואס איך האב געזאגט‬ ‫פאר יענעם ארבייטער אין מיין פאבריק צענדליגער יארן‬ ‫צוריק!" פלוצלינג איז מיין הארץ אנגעפולט געווארן מיט‬ ‫א אויסטערלישע שמחה‪' ,‬דאס רעדל האט זיך געענדיגט‬ ‫דרייען' האב איך געטראכט צו מיר‪ ,‬אצינד קען איך שוין‬ ‫גיין פון דער וועלט מיט א רואיג געמיט‪ ,‬וואוסענדיג אז‬ ‫דער הייליגער באשעפער האט מקבל געווען מיין אמת'דיגע‬ ‫חרטה!"‪...‬‬ ‫‪718.303.4300‬‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬


‫אורח הכבוד‬

‫הורי השנה‬ ‫הר"ר פינחס כף הי"ו‬

‫מוצש"ק פרשת שמות כ"ג טבת תשע"ז‬

‫‪January 21, 2017, The Renaissance‬‬

‫‪718-252-2422 Ext. 203‬‬ ‫‪F:718-438-1733 E: Dinner@Kalishcheider.org‬‬

‫אריין צו לייגן באגריסונגען אין דעם זשורנאל רופט‪:‬‬

‫הרב דוד הורוויץ הי"ו‬ ‫הרב יואל עהרנפעלד הי"ו‬ ‫הרב אברהם יואל יונגרייז הי"ו‬

‫הר"ר זוסיא משה פריעדמאן הי"ו‬

‫ידידינו היקרים מחשובי הורי מוסדותינו‬

‫חברי וועד ההורים ‪ -‬דינער קאמיטע‬ ‫הרב מנחם שמואל קלאר הי"ו‬ ‫הרב שמואל לאקס הי"ו‬ ‫הרב יקותיאל אשר פריש הי"ו‬

‫מוה"ר משה יצחק ניישטיין הי"ו‬ ‫לכבוד צאצאיו היקרים שיחיו‬

‫ידידינו הנכבד והיקר‪ ,‬רודף צדק וחסד‪ ,‬ה"ה‬

‫כתר שם טוב‬

‫הרב ישעי' יחיאל אלטר לאבין שליט"א‬ ‫מחשובי הורי ותומכי ישיבתינו‬

‫איש חי ורב פעלים‪ ,‬איש החסד‪ ,‬בנן של קדושים‪ ,‬ה"ה‬

‫ידידינו החשוב והיקר ה"ה‬ ‫הרה"ח ר' משולם זושא רייך הי"ו‬ ‫לכבוד נכדיו היקרים תלמידי ישיבתינו שיחיו‬ ‫בני בנו החשוב הבלתי נשכח ה"ה הר"ר מנחם מענדל ז"ל‬

‫עטרת זקנים בני בנים‬

‫תשית לראשם עטרת פז‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫בעזהשי"ת‬

‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‪:‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫לוח הציבור שבת פרשת ויחי ט"ז טבת תשע"ז‬

‫| ‪11‬‬


‫בארא פארק‬

‫‪D'Satmar‬‬ ‫‪BORO PARK‬‬

‫‪ertp trtc‬‬

‫בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א‬

‫נתייסדה ע״י כ״ק מרן רבינו הקדוש זי״ע‬

‫‪Central Office: 5220 New Utrecht Avenue • Brooklyn, New York 11219 • Tel: (718) 437-1730 • Fax: (718) 437-1731‬‬ ‫‪s"xc‬‬

‫בצער רב הננו משתתפים בצערו של ידידינו היקר‪ ,‬איש חי ורב פעלים‪ ,‬מורם מעם בתוך החבורה‪ ,‬עומד הכן לעזור‬ ‫פרעזידענט‬ ‫ומוסדותינו הק'‪ ,‬ועומד ומוסר נפשו למענם בכל עת ועונה‪ ,‬ומספיק צרכם בכל שעה‪ ,‬רב תבונה ואיש חמודות‪,‬‬ ‫לקהילתינו‬ ‫ארי' פריעדמאן‬ ‫ר' יודא‬ ‫בונה ומקים עולמות של תורה‪ ,‬ראשון למקראי קודש‪,‬‬ ‫הילומים‪,‬‬ ‫בכתר‬ ‫מוכתר‬ ‫לאלפים‪,‬‬ ‫חסד‬ ‫עושה‬ ‫לבריות‪,‬‬ ‫ונוח‬ ‫לשמים‬ ‫נוח‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫דעמי'‬ ‫א ד‬ ‫ווייס פרעזידענט‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫רבא‬ ‫הרבני הנגיד המפואר‪,‬‬ ‫ר' יוסף שלום מארקאוויטש‬ ‫ת י'‬ ‫ר' אברהם לעפקאוויטש‬

‫פינאנץ סעקרעטאר‬ ‫ר' יעקב בערקאוויטש‬ ‫ר' וואלף הענדלער‬

‫מו"ה בריך‬ ‫לעפקאוויטש‬ ‫אברהםמתייך לשל ם‬

‫הי"ו‬

‫סגן ראש הקהל דקהלתינו הק'‬

‫טרעזשורער היושב בעמק הבכא על פטירת אמו המפורסמת במעשי' הטובים‪,‬‬ ‫ר' פייטל‬ ‫קודשדינה ע"ה‬ ‫ובחרדתמרת‬ ‫והצנועה‬ ‫החשובה‬ ‫האשה‬ ‫פאשקעס כפה פרשה‬ ‫דקדישא‪,‬‬ ‫בחדוותא‬ ‫לעני‪,‬רבה‪,‬‬ ‫בשמחה‬ ‫ר' יואל גרינפעלד‬

‫כסא‬ ‫דנחמתא‬

‫‪ck cyh kve‬‬ ‫‪rtnytx's‬‬

‫‪Cong. Yetev Lev‬‬

‫לעפקאוויטש‬ ‫מתכונניםהרה"ח‬ ‫הננו אשת‬ ‫ז"ל והדרו‪,‬‬ ‫הדור‬ ‫לייבושאיתן אדונינו‪ ,‬פאר‬ ‫לקבל את פני‬ ‫ראש הקהל דק"ק סאטמאר ומנהל המוסדות‬ ‫רבא דעמי' מדברנא דאומתי' בוצינא דנהורא‬

‫רואה חשבון‬ ‫ר' ליפא בארמינקא‬ ‫ר' נפתלי גרינפעלד‬

‫והננו בזה להביע תנחומינו בכאב גדולה‪ ,‬אל מול כבוד ידידנו הנדיב החשוב הי"ו‪ ,‬קח נא את תנחומי רעים אהובים‪ ,‬המקום ינחם‬ ‫סעקרעטארציון וירושלים כטל וכרביבים‪ ,‬ולא תוסיף לדאבה עוד לעולם‪ ,‬ואך שמחה וששון ישמע באהלך‪ ,‬ויהי שלום‬ ‫שווארטץאבלי‬ ‫פראטאקאלשאר‬ ‫אתך בתוך‬ ‫ר' מנשה‬ ‫לכל אשר לך‪ ,‬לרוות רוב נחת דקדושה במעון זבולך‪ ,‬ותזכה להמשיך בפעלך הטובים והמעשים הנפלאים‪ ,‬לכבוד ולנחת רוח‬ ‫פארשטאנד‬ ‫אשר בגן עדן גינתא מנוחתה‪ ,‬מתוך נחת והרחבת הדעת עוד רבות בשנים‪ ,‬ובמהרה נזכה לציון נעלה ברננים‪.‬‬ ‫ע"ה‬ ‫הנפטרת‬ ‫ר' אהרן יודא שווארטץ‬

‫הוד עטרת תפארת ראשינו‬

‫כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א‬

‫ר' אברהם צימערמאן‬ ‫ר' שמעון קליין‬ ‫ר' יעקב גרינפעלד‬ ‫ר' יעקב שלמה פרענקל‬ ‫ר' אברהם אהרן קארפען‬

‫החותמים בכאב גדול‪ ,‬ומנחמים ברגשי הוקרה‬

‫הנהלת הקהלה – חברי וועד הפועל‬ ‫אשר נעתר לבקשתינו ובוא יבוא ברנה‪ ,‬לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו‬

‫לעשות את השבת קודש בתוכינו‬ ‫בקרב קהלתינו הק' בעיר בארא ּפארק יצ"ו‬

‫גבאים‬

‫ר' ישראל מרדכי לעפקאוויטש‬ ‫ר' מרדכי הערש לוגער‬ ‫ר' משה חיים ווידער‬ ‫ר' הערשל יאזשעף‬ ‫ר' אברהם מאיר אלטמאן‬

‫שבת קודש פ' ויחי הבעל"ט‬

‫וועד הפועל‬ ‫ר' אליעזר וואלדמאן‬ ‫ר' וואלף הענדלער‬ ‫ר' יואל גרינפעלד‬

‫ברוב עם הדרת מלך אלפי אנ"ש וחברי קהלתינו הק'‬ ‫וביום השבת קודש שישו ושמחו‬ ‫לרגל השמחה הגדולה בביתו נאוה קודש‬

‫שבת שבע ברכות בבית צדיקים‬ ‫בנישואי נכדתו הכלה בתש"ק שתחי'‬

‫בת בנו הגה"צ אבד"ק סיגוט שליט"א‬

‫התפלות ועריכות השלחנות בצל הקודש‬ ‫יתקיימו בבית מדרשינו הגדול ‪ -‬היכל משה שלום‬ ‫לקראת שבת לכו ונלכה‪ ,‬כי היא מקור הברכה שבת קודש‬ ‫נפשות ישראל בצל כנפיך יחסיון ירוויון מדשן ביתך‬

‫קומי אורי‪ ,‬כי בא אור"ח‪ ,‬וכבוד ה' עליך זרח‬ ‫כל ברכאן דלעילא ולתתא ביומא שביעא תליין‪ ,‬ובזמן שהצדיק בעיר הוא הודה‪ ,‬זיוה והדרה‪ ,‬ויה"ר שמשמחה‬ ‫זו יתמשך עלינו שפע קודש ויתרומם קרן קהלתינו ומוסדותינו הק'‪ ,‬עדי נזכה ליום שכולו שבת ומנוחה בב"א‪.‬‬

‫בכבוד רב ובהדרת קודש‬

‫הנהלת הקהלה‬

‫‪Luach Hatzibur Saturday January 14, 2017 | 12‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬


‫שבת שבע ברכות‬ ‫של נכדת כ"ק מרן רבינו עט״ר שליט"א‬

‫שב״ק פ׳ ויחי • בעיר בארא פּארק‬ ‫זמן הדלקת הנרות‪ :‬באגלייטן חתן‬ ‫‪4:36‬‬

‫באגלייטן להחתן‪:‬‬ ‫ַ‬

‫מבית הגה"צ אבד"ק סיגוט שליט"א‬ ‫‪1511 50TH STREET‬‬

‫‪5:00‬‬

‫תפלת מנחה‪:‬‬

‫‪9:20‬‬

‫מבית הגה"צ אבד"ק סיגוט שליט"א‬

‫זמן תפלת שחרית‪:‬‬ ‫בשעה ‪ 9:30‬בביהמ"ד הגדול‬ ‫קידושא רבא אחר התפלה‪ ,‬בביהמ"ד הגדול‬ ‫לכבוד שמחת הולדת נכדת רבינו שליט"א‬

‫בשעה ‪ 5:10‬בביהמ"ד הגדול‬

‫סעודת שבת קודש‬

‫להאורחים בבנין הת״ת שע״י ביהמ״ד הגדול‬

‫סעודת שב״ק בצפרא דשבתא‬

‫להמחותנים וקרובי משפחה בראשות רבינו שליט"א‬

‫באולם עטרת גאלדא‬ ‫להאורחים בבנין הת״ת שע״י ביהמ״ד הגדול‬

‫עריכת שלחן הטהור‪:‬‬ ‫בשעה‪ 9:30‬בהיכל ביהמ"ד הגדול מניני מנחה בחדרי התפלה‬ ‫)העזרת נשים יהי' פתוח(‬

‫בקומה הראשונה החל משעה ‪4:30‬‬

‫חברת תהלים לילדי תשב"ר‪:‬‬ ‫בשעה‪ 9:15‬תפלת מנחה‬ ‫בביהמ״ד הגדול ‪ -‬חדרי גרינפעלד ‪/‬לעווי‬ ‫כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א‬ ‫ישמיע דברות קודש‬

‫בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א‬

‫בשעה ‪5:15‬‬ ‫ואח"כ ס"ג בהיכל ביהמ"ד הגדול‬

‫ויה"ר ששמחה בבית רבינו שליט"א ישפע לנו שפע קודש וכל טוב סלה אמן‪.‬‬

‫ועד החתונה‬

‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‪:‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫לוח הציבור שבת פרשת ויחי ט"ז טבת תשע"ז‬

‫| ‪13‬‬


‫במסילות החינוך‬

‫הרב שאול וועבער‬ ‫משגיח בישיבת 'חכמת התורה'‬

‫עח‬

‫עצות‪ ,‬חיזוק והדרכה להצליח במסילות החינוך‬

‫כלל‬ ‫א׳‬

‫ֲחנֹוְך‬

‫כלל‬ ‫ב׳‬

‫ַלנַ ַער‬

‫כלל‬ ‫ג׳‬

‫‪ 10‬פרקים‬

‫כלל ב' פרק ‪10‬‬ ‫בניית היסודות לימי הבחרות‬

‫נַער״‬ ‫אין כלל ב׳ ״לַ ַ‬ ‫הקדמה לכלל ב'‬ ‫‪ .1‬ימי הנערות וילדות מהו?‬ ‫‪ .2‬קשר בין ההורים לילד‬ ‫‪ .3‬בניית היסודות לימי הנערות‪:‬‬ ‫דיבור ברורה‬ ‫קריאה נכונה‬ ‫פחדים וחרדות‬ ‫מריבות ומידת הקנאה בבית‬ ‫עניני התנהגות עם חברים‬ ‫שמירת הזמנים‬ ‫‪ .4‬לימוד האב אם הילד‬ ‫‪ .5‬קשר בין ההורים למלמד‬ ‫‪ .6‬לספר לילד מעלת ושבח רבו ומלמדו‬ ‫‪ .7‬איך לטפל בטענות‬ ‫‪ .8‬ימי הבחרות מהו?‬ ‫‪ .9‬הקשיים שבימי הבחרות‬ ‫‪ .10‬בניית היסודות לימי הבחרות‪:‬‬ ‫להרגיש מצוקתיו‬ ‫קשר בריא‪-‬הצלת הבחור‬ ‫הבחור ואחריותו‬

‫ַעל ִּפי ַד ְרּכֹו‬

‫כלל‬ ‫ד׳‬

‫גַ ם ִּכי יַ זְ ִקין ֹלא יָ סּור ִמ ֶמנָ ה‬

‫הבחור ואחריותו (חלק ב')‬

‫אין צוגאב‬ ‫צו דעם וואס‬ ‫האבן‬ ‫מיר‬ ‫שוין גערעדט‬ ‫אז מען דארף‬ ‫זיך אויפפירן‬ ‫און רעדן מיט‬ ‫די בחור ווי‬ ‫א גרויסע און‬ ‫אים געבן די‬ ‫געפיל און‬ ‫אחריות אז‬ ‫ער איז שוין‬ ‫גרויס קומט‬ ‫צו אפאר נקודות‪:‬‬

‫ווען מען זעהט די בחור טוהט‬ ‫‪.1‬‬ ‫א זאך וואס ברענגט ארויס זיין אחריות‬ ‫אדער פירט זיך אויף אין א וועג וואס‬ ‫עס פאסט פאר א בחור זאל מען עס‬ ‫ארויסברענגען צו די בחור‪ .‬זאג אים‬ ‫אז איך האב באמערקט וואס דו האסט‬ ‫געטוהן און איך זעה אז די ביסט שוין‬ ‫טאקע אן ערוואקסענע בחור וואס‬ ‫‪Luach Hatzibur Saturday January 14, 2017 | 14‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫קען טראגן אן אחריות‪ .‬מען זאל נישט‬ ‫פארקוקן די זאך און טראכטן צו זיך אז‬ ‫אזוי קומט עס‪ ,‬ער איז דאך שוין גרויס‪,‬‬ ‫ער דארף זיך אויפפירן אזוי‪ .‬ווייז עס‬ ‫ארויס‪ ,‬ווייל דורך עס זאגן פאר די בחור‬ ‫באקומט ער די געפיל פון גרויסקייט‬ ‫נאך מער‪ .‬ער זעהט אז אנדערע האלטן‬ ‫פון אים אויך‪ ,‬און דאס בויעט זיין‬ ‫אחריות'קייט סאך מער‪ .‬פארשטייט זיך‬ ‫אים ארויסברענגען פון צייט צו צייט די‬ ‫זאכן וואס אן ערוואקסענע קינד דארף‬ ‫טוהן און וויסן‪ .‬למשל‪ :‬ווען צו רעדן‬ ‫וואס פאסט‪ ,‬צו טוהן זאכן וואס זענען‬ ‫ריכטיג אין די ריכטיגע צייטן און וואס‬ ‫נישט צו טוהן‪ ,‬וואס מען בעט און ווי‬ ‫אזוי מען בעט‪ ....‬אויב עלטערן וועלן‬ ‫שמועסן און אויסלערנען די קינד אויף‬ ‫די זאכן וועלן זיי אים קענען בעטן מער‬ ‫זאכן‪.‬‬ ‫זייער וויכטיג אז די עלטערן‬ ‫‪.2‬‬ ‫זאלן אריינלייגן אין די קינד גאווה‬ ‫דקדושה‪ .‬דו ביסט שוין א אינגל פון‬ ‫דרייצן יאר וואס ביסט זוכה צו זיין‬ ‫‪718.303.4300‬‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬


‫איינער פון די סאלדאטן אין השי"ת‬ ‫ארמיי‪ .‬אין די באשעפער וואס איז‬ ‫מלך אויף די גאנצע וועלט‪ ,‬האט‬ ‫דיר אויסגעוועלט אים צו דינען און‬ ‫ארבעטן ביי אים מיט עבודת הקודש‬ ‫וכו'‪...‬די אלע רעדן וועט אים שטארק‬ ‫אויפוועקן אז ער זאל באמערקן און‬ ‫פילן אז ער איז שוין גרויס‪ .‬עס וועט‬ ‫אים געבן א גרויסע חשק זיך צו וועלן‬ ‫באווייזן און זיך אויפפירן ווי עס פאסט‬ ‫פאר זיינע יארן‪ .‬אבער עס מוז זיין קלאר‬ ‫אז די סארט שמועסן מוז ווערן געטוהן‬ ‫שטאטליך שטאטליך כדי עס זאל‬ ‫נישט אנגענומען ווערן מיט א שרעק‬ ‫און צומעניש‪.‬‬ ‫קינד‬ ‫דאס‬ ‫וועט פילן צו‬ ‫איבערגענומען‬ ‫פון צופיל נייע‬ ‫אחריות'ן און ער‬ ‫וועט עס נישט‬ ‫קענען פארדייען‪.‬‬ ‫אויך‬ ‫דארפן‬ ‫עלטערן‬ ‫‪.3‬‬ ‫אנערקענען אז עס איז דא צייטן וואס‬ ‫די עלטערן דארפן לאזן די קינד זיך‬ ‫אליין שטארקן אויף זיינע שוועריקייטן‬ ‫און מען זאל נישט שטיין ביי זיין זייט‬ ‫און אים ארויסהעלפן‪ .‬אויב די עלטערן‬ ‫שטייען גלייך ביי זיין זייט און א שווערע‬ ‫מצב און לייזן אים די פראבלעם וועט‬ ‫די קינד פארלירן אלע זיינע כוחות וואס‬ ‫ער האט זיך אנגעזאמלט אין די יארן‪.‬‬ ‫ער וועט קיינמאל נישט קענען קויפן די‬ ‫כלים און די שטארקקייט פון זיין נפש‬

‫זיך צו אנגרייטן פאר די שווערע מצבים‬ ‫וואס וועט נאך קומען און זיין לעבן‪.‬‬ ‫עלטערן וואס שיקן די קינדער לערנען‬ ‫אין ישיבה די ערשטע מאל‪ .‬די קינד‬ ‫קלינגט פון ישיבה און ער פארציילט‬ ‫פאר די עלטערן מיט טרערן ווי שווער‬ ‫עס איז פאר אים און ווי שטארק ער‬ ‫בענקט זיך צוריק צו זיין אין שטוב‪.‬‬ ‫אסאך מאל ווארפט די בחור די‬ ‫בענקשאפט אויף אנדערע זאכן און ער‬ ‫האט טענות אויף ישיבה זאכן אז עס‬ ‫טויגט נישט‪ ,‬אבער בעצם איז עס פשוט‬ ‫בענקשאפט‪ .‬ביי‬ ‫אזא פארנעם איז‬ ‫דא עלטערן וואס‬ ‫וועלן איבערדרייען‬ ‫וועלטן אז די‬ ‫קינד זאל צוריק‬ ‫קומען אהיים זיך‬ ‫אויף‬ ‫בארוהיגן‬ ‫אפאר טעג‪ .‬אבער‬ ‫מיט די אויפפירונג‬ ‫זענען זיי גורם שאדענס פאר די קינד'ס‬ ‫נפש און עס וועט נעמען יארן לאנג דאס‬ ‫צו אויסאקערן פון די קינד‪ .‬וויבאלד די‬ ‫שוועריקייט איז א נערמאלע זאך‪ .‬יעדע‬ ‫קינד ווען זיי גייען אוועק פון שטוב די‬ ‫ערשטע מאל פאר א לענגערע צייט‪,‬‬ ‫בענקט זיך‪ .‬די עלטערן דארפן פשוט‬ ‫מסביר זיין און מחזק זיין די קינד און‬ ‫אים לאזן וויסן זיינע כוחות אז ער קען‬ ‫זיך מתגבר זיין און עס וועט אריבערגיין‬ ‫און ווערן אסאך גרינגער און מער‬ ‫געשמאק‪.‬‬

‫פאר קאמענטארן און אנפראגן קענט איר שיקן צו ‪luachads@gmail.com‬‬ ‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‪:‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫לוח הציבור שבת פרשת ויחי ט"ז טבת תשע"ז‬

‫| ‪15‬‬


‫מוצאי שב"ק‬ ‫מלוה מלכה‬ ON TI IO

N A L CO N

VE

8:30 PM :‫פתיחת הערב‬

‫ התחלת מסכת בבא בתרא‬,‫סיום מסכת בבא מציעא‬

Bottom Line Marketing Group: 718.377.4567

N

AT

N

ER

JANUARY 21, 2017

INT

‫ תשע"ז‬,‫ כ"ד טבת‬,‫פרשת שמות‬

‫חגיגת סיום הרבתי ~ וסעודת מלוה מלכה ~ במעמד קהל רב בחינם‬ ‫הר"ר אייזיק האניג הי"ו מיט‬

2701 SUMMER STREET, STAMFORD, CT 06905

:‫טראנספארטאציע וועט זיין עוועיליבל פון‬ ‫שיכון סקווירא‬

‫מאנסי‬

Washington corner Jackson Departure: 8:00 pm

Maple Ave & Main St. Departure: 8:00 pm

‫וויליאמסבורג‬

‫בארא פארק‬

Bedford Ave & the Highway Departure: 7:30 pm

14th Ave & 50th Street Departure: 7:30 pm

:‫ פאר אינפארמאציע איבער אנדערע געגנטער‬/ ‫זיך איינצושרייבן‬

CALL:

888-5-DIRSHU EXT. 153

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

EMAIL: RSVP@DIRSHUNJ.ORG

Luach Hatzibur Saturday January 14, 2017 | 16

https://telegram.me/Publications_MM

Luach hatzibur 20170114 @z9  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you