Page 1

‫טעגליכע אויסגאבע אין בארא פארק‬

‫בס"ד‬

‫‪31‬‬

‫זמנים‬ ‫היינט מארגן‬

‫‪Email. mail@LuachHatzibur.com‬‬

‫‪Fax. 718.865.4231‬‬

‫‪Friday, January 13, 2017‬‬

‫ערש"ק פרשת ויחי ט"ו טבת תשע"ז‬

‫שיעורים‬

‫דף היומי‬

‫תהלים‬ ‫עז‪-‬עח ‪ /‬עא‪-‬עה‬

‫מ"ב עמוד יומי‬

‫משנה‬ ‫חלה ד‪ ,‬ט‪-‬י‬

‫ח"ו קמ‪.‬‬

‫‪Tel. 718.303.4300‬‬

‫ב"מ קט‬

‫מ"ב ‪ -‬דרשו‬ ‫חזרה‬

‫דף הירושלמי‬ ‫כתובות לח‬

‫עלות השחר‪:‬‬ ‫נץ החמה‪:‬‬ ‫סו"ז קר"ש מג"א‪:‬‬ ‫סו"ז קר"ש גר"א‪:‬‬ ‫סו"ז תפלה מג"א‪:‬‬ ‫סו"ז תפלה גר"א‪:‬‬ ‫מנחה גדולה‪:‬‬ ‫מנחה קטנה‪:‬‬ ‫חצות‪:‬‬ ‫שקיעה‪:‬‬ ‫צאה"כ ר"ת‪:‬‬ ‫ ‬

‫וועטער‬

‫הלכה יומית‬

‫חפץ חיים‬

‫‪45°- 26°‬‬

‫תניא‬

‫רכילות ח‪ ,‬א‪-‬ג‬

‫מארגן‬

‫היינט‬

‫או"ח קב‪ ,‬ד ‪ -‬קג‪ ,‬א‬ ‫רק מפני ‪ -‬התורה כנ"ל‬

‫‪6:06‬‬ ‫‪7:18‬‬ ‫‪9:05‬‬ ‫‪9:41‬‬ ‫‪10:05‬‬ ‫‪10:29‬‬ ‫‪12:34‬‬ ‫‪3:33‬‬ ‫‪12:04‬‬ ‫‪4:51‬‬ ‫‪6:03‬‬

‫‪6:06‬‬ ‫‪7:18‬‬ ‫‪9:05‬‬ ‫‪9:41‬‬ ‫‪10:05‬‬ ‫‪10:29‬‬ ‫‪12:35‬‬ ‫‪3:33‬‬ ‫‪12:05‬‬ ‫‪4:52‬‬ ‫‪6:04‬‬

‫מערסטענס זוניג‬

‫‪33°- 30°‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫!‬ ‫‪R‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪ALM‬‬

‫‪All items must be paid‬‬ ‫‪in full at time of purchase.‬‬

‫‪TO‬‬ ‫‪UPTO‬‬ ‫‪UP‬‬

‫‪HUGE VARIETY OF‬‬ ‫‪SUITS AND TISH BEKISHES‬‬

‫‪30% TO 40% OFF‬‬

‫‪special‬‬ ‫‪LATE HOURS‬‬ ‫‪MONDAY and WEDNESDAY‬‬

‫‪OPEN UNTIL 9PM‬‬ ‫‪in all locations‬‬

‫‪Kiryas Yoel / Monsey Sun, Tues, Thurs: 12pm-8pm I Mon, Wed: 12pm-9pm I Fri: 10am-1pm‬‬

‫‪Williamsburg / Boro Park Sun,Tues,Thurs: 11am-7pm I Mon, Wed: 11am-9pm I Fri: 10am-1pm‬‬

‫אױסערגעװענליכע גע˘מא˜ע דף ˘יעור‬ ‫דורך הרב מ˘ה יהו˘ע הורװי‪˘ ı‬ליט”א‬

‫אין בי˙ המדר˘‬

‫˜הל בעלעד‬

‫מ˘עה ‪ ,9:05 - 8:20‬ואח”כ מעריב ‪1274 52nd St.‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫זײט מסײם מסכ˙ו˙!‬

‫‪ 45‬מינוט א טאג‬ ‫‪ 6‬טעג א װאך‬


‫‪Roundtrip Airfare, starting from‬‬

‫‪$675‬‬ ‫‪✈ RZE‬‬ ‫‪Rzeszow‬‬

‫‪NYC‬‬ ‫‪New York‬‬

‫!‪Book Online‬‬

‫מיטצוהאלטן דורכ'ן טעלעפאן‬

‫‪ #3 718.838.1811‬און דערנאך ‪#5‬‬

‫‪$49‬‬

‫רי‬

‫פ ר א ג ר א ם‬

‫‪ 4‬געשמאקע שיעורים‬

‫ר דעם ביליג‬ ‫ןפ‬

‫י ז פ ון‬

‫להדליק‬

‫ברענגט ארויף אייער שטוב פון גוט צו געוואלדיג!‬ ‫פא‬

‫א פראיעקט דורך נתיב חיים‬

‫‪Motzei Shabbos - Monday‬‬

‫די מעכטיגע קאליר סעיל האט איר שוין טאקע פארפאסט‪,‬‬ ‫אבער א ווארימע מאנטל אין די קאלטע ווינטער טעג קענט‬ ‫איר נאך אלס באקומען פאר ספעציעלע גאר ביליגע פרייזן‪,‬‬ ‫קומט שוין אריין אין אייער לאקאלע ‪ GB‬געשעפט און‬ ‫ווארעמט אייך אן‪.‬‬

‫‪ Alternate‬‬

‫‪Side Parking‬‬

‫‪Kol‬‬ ‫כל החסד ‪Hachesed‬‬ ‫‪718.705.5000‬‬

‫היינט‬ ‫‪In Effect‬‬

‫מארגן‬ ‫‪In Effect‬‬

‫חברים ‪Chaveirim -‬‬ ‫‪718.431.8181‬‬

‫‪Luach Hatzibur Friday January 13, 2017 | 2‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪Emergency Numbers‬‬

‫דרור ‪Dror -‬‬ ‫‪855.376.7911‬‬

‫‪911‬‬

‫הצלה ‪Hatzalah -‬‬ ‫‪212/718.387.1750‬‬ ‫‪212/718.230.1000‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪Police & Fire‬‬

‫וועד רפואה ‪Vaad Refuah -‬‬ ‫‪877.973.3824‬‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬


‫אין פוילן אלס דירעקטע רעאקציע פון די אמעריקאנער‬ ‫רעגירונג צו די לעצטיגע רוסישע אגרעסיעס קעגן אירע‬ ‫שכנים‪-‬לענדער‪ ,‬צו צייגן אז אמעריקע וועט פארטיידיגן‬ ‫אירע אינטערעסן אינעם ראיאן אויב וועט רוסלאנד פרובירן‬ ‫צו אינוואדירן אמעריקע'ס פריינט‪.‬‬

‫‪‬‬

‫אמעריקע שיקט אריין טרופן‬ ‫קיין פוילן קעגן רוסלאנד‬ ‫ווארשא‪ – .‬נעכטן איז דער קרעמלין אין רוסלאנד‬ ‫ארויסגעקומען מיט א שארפע פארדאמונג איבער דעם‬ ‫וואס די אמעריקאנער רעגירונג האט נעכטן אריינגעשיקט‬ ‫עטליכע טויזנט טרופן קיין פוילן‪ ,‬זאגנדיג אז די אנוועזנהייט‬ ‫פון אמעריקאנער זעלנער אזוי נאנט צו רוסלאנד'ס גרעניצן‪,‬‬ ‫איז א דירעקטע נאציאנאלע זיכערהייטס געפאר פאר‬ ‫רוסלאנד‪.‬‬ ‫כמעט פיר טויזנט אמעריקאנער טרופן האבן נעכטן‬ ‫אריינמארשירט קיין פוילן‪ ,‬צום סאמע ערשטן מאל וואס‬ ‫די אמעריקאנער מיליטער וועט האבן א פערמאנענטע‬ ‫אנוועזנהייט אין פוילן זינט דער צוזאמפאל פון קאמוניזם אין‬ ‫די ענדע ‪'980‬ער יארן‪ .‬די טרופן זענען סטאנציאנירט געווארן‬

‫יוסטיץ דעפארטמענט וועט‬ ‫אויספארשן די עף‪-‬בי‪-‬איי‬

‫וואשינגטאן‪ – .‬די וואלן זענען שוין לאנג פאראיבער‪ ,‬אבער‬ ‫די יוסטיץ דעפארטמענט איז נאך פארנומען דערמיט‪ .‬נעכטן‬ ‫האט דער "אינספעקטאר גענעראל" אינערהאלב די יוסטיץ‬ ‫דעפארטמענט געמאלדן אז ער וועט עפענען אן אינערליכע‬ ‫אויספארשונג אויף די עף‪-‬בי‪-‬איי‪ ,‬צו דערגיין צי די אגענטן‬ ‫וועלכע האבן באהאנדלט דער אימעיל אויספארשונג קעגן‬ ‫פרוי קלינטאן האבן מעגליך געהאט פאליטישע מאטיוון איר‬ ‫צו שטערן פון געווינען די פרעזידענטשאפט און וועגן דעם‬ ‫האבן זיי געשטופט עף‪-‬בי‪-‬איי דירעקטאר דזשעימס קאומי‬ ‫ארויסצוקומען בלויז געציילטע טעג בעפאר די וואלן און‬ ‫מעלדן אז דער אויספארשונג קעגן פרוי קלינטאן ווערט‬ ‫צוריק געעפנט‪.‬‬

‫‪SERVICES‬‬

‫‪STRATEGIC POSTER‬‬ ‫‪PLACEMENT‬‬ ‫‪Prominently display your poster,‬‬ ‫‪flyer, or announcement in key‬‬ ‫‪areas, publicizing your product,‬‬ ‫‪store, organization, or event.‬‬

‫‪THAT MAKE AN‬‬

‫!‪IMPACT‬‬

‫‪718.925.2300‬‬ ‫‪WWW.TMGMEDIANY.COM‬‬ ‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‪:‬‬

‫‪INFO@TMGMEDIANY.COM‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫לוח הציבור פרייטאג פרשת ויחי‪ ,‬ט"ו טבת תשע"ז‬

‫|‪3‬‬


‫דעמאקראטן האבן באלד נאך קלינטאן'ס שווערע און‬ ‫איבערראשנדע וואל פארלוסט באשולדיגט די עף‪-‬בי‪-‬איי‪,‬‬ ‫זאגנדיג אז דער פאקט אז די וויילער האבן אזוי נאנט צום‬ ‫וואל טאג געהערט אז דער אויספארשונג קעגן קלינטאן‬ ‫וועט נאכאמאל געעפנט‪ ,‬האט געברענגט אז א גרויסע‬ ‫פראצענט האבן געטוישט זייער מיינונג‪ .‬אצינד וועט דער‬ ‫יוסטיץ דעפארטמענט אינספעקטאר דערגיין צי עס זענען‬ ‫געווען פאליטישע מאטיוון אינערהאלב די עף‪-‬בי‪-‬איי מיט'ן‬ ‫באשלוס צו עפענען דעם קלינטאן אויספארשונג אזוי נאנט‬ ‫צו די וואלן‪ .‬טראמפ וועט אלס פרעזידענט נישט קענען‬ ‫פארשליסן דעם אינספעקטאר'ס אויספארשונג‪.‬‬

‫קורצע נייעס‬ ‫פרעזידענט אבאמא האט נעכטן באעהרט וויצע‬ ‫פרעזידענט דזשאו ביידען מיט די פרעזידענטליכע‬ ‫"פרייהייט מעדאל"‪ ,‬וואס איז די סאמע העכסטע‬ ‫ציווילע מעדאל אין לאנד‪ .‬די באעהרונג איז געקומען‬ ‫ביי אן איבערראשנדע צערעמאניע וואס אבאמא האט‬ ‫אפגעהאלטן אין עהרע פון ביידען און זיין סערוויס‬ ‫פאר'ן לאנד‪.‬‬ ‫*‬

‫‪‬‬

‫קעיס איבער דערמארדעטן‬ ‫פאריזער איד ווידער געעפנט‬

‫פראנקרייך‪ – .‬נעכטן האט מען געהערט אז דער קעיס‬ ‫איבער א מארד פון א פאריזער איד איז צוריקגעעפנט‬ ‫געווארן‪ ,‬נאכדעם וואס א פארשוין וועלכער דינט א‬ ‫לעבנסלענגליכע טורמע אורטייל אין פאריז צוליב‬ ‫קידנעפינג און מארד פון א לאקאלן אידישן סוחר‪ ,‬איז‬ ‫נעכטן פריש ערשינען אין געריכט וואו א ריכטער האט‬ ‫צוגעלייגט נאך ‪ 10‬יאר צו זיין טורמע אורטייל‪ .‬די רעדע איז‬ ‫פונעם מוסולמענער יוסעף פוסאנא‪ ,‬וועלכער האט לאנגע‬ ‫יארן אנגעפירט א גענג באנדע צו ציהלן און טשעפען אין‬ ‫פאריז‪.‬‬ ‫אום חנוכה תשע"ו האט ער פארכאפט דעם אידישן‬ ‫סעלפאון געשעפט ארבעטער אילן חאלימי‪ ,‬וועלכער‬ ‫איז שפעטער געפונען געווארן אין א שווערן צושטאנד‬ ‫און איז אומגעקומען אויפן וועג צום שפיטאל‪ .‬פוסאנא‬ ‫איז ארעסטירט געווארן עטליכע וואכן נאכ'ן מארד פון‬ ‫חאלימי און איז פאראורטיילט געווארן צו לעבנסלענגליכע‬ ‫טורמע‪ .‬נעכטן האט ער צובאקומען פרישע צען יאר צום‬ ‫אורטייל‪ ,‬צוליב וואס ער האט פרובירט פאר לאנגע מאנאטן‬ ‫ארויסצוצווינגען געלט פון חאלימי בעפאר'ן אים פארכאפן‬ ‫און פייניגן צום טויט‪.‬‬

‫די אבאמא אדמיניסטראציע האט נעכטן געמאלדן‬ ‫אז קובאנער בירגער וועלכע ווערן געכאפט ביים‬ ‫אריינקומען אין אמעריקע אנע וויזא‪ ,‬צי דורכ'ן וואסער‬ ‫אדער אן אנדערע מעטאד‪ ,‬וועלן מער נישט קריגן‬ ‫אויטאמאטישע רעכט צו וואוינען אין אמעריקע‪ .‬קובא‬ ‫האט מסכים געווען צו אן אפמאך‪ ,‬וואס וועט ערלויבן‬ ‫די קובאנער אנטלאפענע זיך צוריקצוקערן און נישט‬ ‫ווערן באשטראפט‪.‬‬ ‫*‬ ‫נעכטן האט מען געהערט אז דער באריכט‬ ‫איבער רוסלאנד'ס געזאמלטע שמוץ קעגן טראמפ‬ ‫איז צוזאמגעשטעלט געווארן דורכ'ן געוועזענעם‬ ‫בריטישן שפיאן קריסטאפער סטיעל‪ .‬לויט באריכטן‬ ‫איז סטיעל אנטלאפן פון זיין היים זינט זיין נאמען האט‬ ‫ארויסגעליעקט‪ ,‬וויבאלד ער ציטערט אז רוסלאנד‬ ‫וועט נקמה נעמען אין אים פאר'ן צוזאמשטעלן דעם‬ ‫באריכט‪.‬‬ ‫*‬

‫‪‬‬

‫האט איר‬ ‫הנאה פון לוח‬ ‫הציבור?‬

‫לאזט אייער משפחה אויך‬ ‫הנאה האבן טעגלי ‪.‬ך‬

‫נעמטס אהיים א‬ ‫קאמיוניטי סירקולער‬

‫צו באקומען אין‬ ‫געשעפטן און אויף‬ ‫די גאסן‬

‫וואס אינהאלט‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫שמחות‬ ‫נייעס‬ ‫רעסיפיס‬ ‫געימס‬

‫ און וויכטיגע און‬ ‫אינטרעסאנטע‬ ‫אינפארמאציע‬ ‫געאייגנט פאר פרויען‬

‫‪Luach Hatzibur Friday January 13, 2017 | 4‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬


‫מודעה לעזר וסיוע‬

‫ יוכלו לפנות בזה לרב‬,‫בנותיהם בדרגתם הרוחני‬/‫הורים שנקלעו למצוקה בבניהם‬ .‫ ובעזהשי“ת תראו ברכה והצלחה במפעלו‬,‫מומחה בנסיון רב ע“ד התורה‬ .‫ טקסט הכל נעשה בסודיות ובחשאית מלאה‬/‫ ולהשאיר הודעה‬347-865-1966 .‫מספר הטל‬

SAME DAY SERVICE Personal, Manual, Quickbooks, Computer, Full stock of check paper.

,Ca htmun POOL RENTAL LOCATED IN FLATBUSH.

FOR: BOYS ohrsj, xwohbCU ,uct GIRL GROUPS OR CLASSES. TIMES > GIRLS: 7:15-8:40. / BOYS: 9:00-10:15.

LIFEGUARD + SWIM LESSONS AVAIL.

PLZ LVE MSG: # 347-857-7020.

BEST RATED URGENT CARE

you can now earn the amazing amount of $3,600 with signing up to ONE exclusive offer** ‫ווען אויף די זעלבע צייט‬

BROOKLYN

‫בויעט איר אייער קרעדיט‬

2016

‫באקומט מאקסימום‬ bonus points

DR. Daniel PuRcell, MD now undEr tHE dirEction of

$3,600

EmErgEncy mEdicinE mount Sinai HoSpital & nyu mEdical cEntEr

ShlOMie GOlDBeRG, Pa EmErgEncy mEdicinE

nyu - lutHEran mEdical cEntEr

We Apply For The Card No Spending Required Many Happy References

LIMITED TIME OFFER! **Per household

Call Now: 718.972.2424

3808 14th ave 5|

S-th: 2pm - 12am F: 12 - 8pm Sh: 6pm - 12am

‫ ט"ו טבת תשע"ז‬,‫לוח הציבור פרייטאג פרשת ויחי‬

718-215-4772

creditcardaplications@gmail.com 718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


‫וואס פאסאזשירן האבן פרובירט ארויפצוטראגן אויפן‬ ‫ די שרעקעדיגע סטאטיסטיק קומט געציילטע טעג‬.‫פליגער‬ ‫נאך די ברוטאלע שיסעריי וואס האט פאסירט אין פארט‬ ‫ וואס דארטן האט דער שיסער עסטאבאן‬,‫לאטערדעיל‬ ‫סאנטיאגא געהאט לעגאל אריינגעטשעקט זיין רעוואלווער‬ ‫אין זיין רענצל און דאס נישט ארויפגענומען מיט זיך אויפן‬ .‫פליגער‬   

BRANDS START HERE Hello Writing is a team of focused in house individuals. We know words; we love art; we create statements. Based out of our Brooklyn agency, brands happen!

hello writing

COMPANY NAMES / COMPANY SLOGANS / PRODUCT DESCRIPTIONS BUSINESS PLANS / WEBSITE CONTENT / EMAIL TEMPLATES

‫ – די פעדעראלע טראנספארטאציע‬.‫וואשינגטאן‬ ‫ בעסער באקאנט אלס די‬,‫סעקיוריטי אדמיניסטראציע‬ -‫ האט נעכטן געזאגט אז אינעם נארוואס‬,"‫עי‬-‫עס‬-‫"טי‬ ‫פארענדיגטן יאר האבן אירע אגענטן אין לופטפעלדער‬ ‫לענגאויס אמעריקע קאנפיסקירט א רעקארד צאל‬ ‫רעוואלווערס פון זעקלעך פון פאסאזשירן וועלכע האבן זיך‬ ‫עי זאגט אז‬-‫עס‬-‫ די טי‬.‫געגרייט אויפצושטייגן אויף פליגערס‬ ‫ רעוואלווערס אין‬3,391 ‫אלעס אינאיינעם האט זי געטראפן‬ ‫זעקלעך ביי די ספעציעלע "טשעקפוינטס" וואו מען זוכט‬ ‫אונטער יעדן פאסאזשיר און זעקל וואס וויל ארויפגיין אויף‬ ‫ פראצענט מער ווי א‬28 ‫ וואס דער צאל איז מיט‬,‫א פליגער‬ .‫יאר פריער‬ ‫אין אנדערע ווערטער מיינט עס אז יעדן איינציגן טאג האבן‬ ‫ רעוואלווערס‬9 ‫עי אגענטן איבער'ן לאנד געטראפן‬-‫עס‬-‫טי‬

EXECUTIVE BIOS / LINKEDIN CONTENT / BROCHURES

212.335.0429 / HELLOWRITING.COM

‫פראבלעם פון רעוואלווערס‬ ‫אין לופטפעלדער ווערט‬ ‫ערגער‬

/ INFO@HELLOWRITING.COM

INCLUDES:

SHABBATON - ‫שבת התאחדות‬ Beautifull winterized yeshiva building with all ameneties availible for your yeshiva or school shabaton getaway, in Saratoga New York close to Lake George attractions. Call 917-423-4523 or email saratogayeshiva@gmail.com for details

Beautiful Beis medrash | kitchen Lunchroom | Mikveh Catering also avail.

GAS & ELECTRIC Supply Get the lowest rates NOW! Email energy4commercial@gmail.com Commercial Only 5 Hour Class Center

Every 6PM EveryWEDNESDAY SUNDAY 2PM 1281 280 49thRodney St. (Cor. 13th St. Ave.) 5 hour classforonly $20CDL Rush Road Test Car and

CallCall or Text or Text 718.237.1512 718.237.1512

Is your car a

It doesn't have to be!

Limited offer!!! ‫יעדער‬ ‫לערנט‬ ‫פארוואס‬ NEW !!! time VIP Package ?'‫'פאללמאן‬ ‫ביי‬ROAD ‫דרייווען‬ book a lesson for before YOU WILL PASS YOUR FIRST TEST !!! next week Friday and get an ‫פון‬ ‫תלמיד‬ ‫א‬ ‫ווייל‬ ■ WE GUARANTEE IT! ■ 30 minutes free. ,‫אלעס‬ ‫ווייסט‬ ‫פאללמאן‬ oradditional you'll get unlimited rush appointments for FREE. !‫קען גוט דרייווען‬some‫און‬ (No insurance required) restrictions apply We accept all major Credit Cards

Gift cards available. Accounts welcome. Many discount card options available.

718-436-WASH (9274)

19th Ave. cor 47th St. Open daily: 8:00am till at least 8:00pm (weather permitting)

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

Luach Hatzibur Friday January 13, 2017 | 6

https://telegram.me/Publications_MM


CAR RENTAL CAR RENTAL

71 8.633.3456 info@successcarrental.com

auto school

FREE LESSON

CAR RENTAL

646-832-2209

To be entered into our

Daily Lesson Giveaway Drawing Each Business day in January will have one lucky winner!

Text

Call

646-832-2209

Best Rates

718

‫ און לייגן עס צוריק‬,‫בודק צו זיין‬

‫אין זעלבן טאג‬ ‫בס"ד‬

New Cars

855 6900

‫מיר פיקן אויף אייער‬

INTERIOR • EXTERIOR

Brooklyn NY 11218

ess days! Within 5 busin

‫תפילין און מזוזות‬

CATSKILLS CONTRACTING

3901-16 Ave.

ush R Road Test

5 Hour Class Every Day

Sunday 10:30 Am / Monday 5:00 Pm / Tuesday 2:00 Pm Wednesday 5:00 Pm / Thursday / 6:30 Pm Friday / 10:30 Am

718.336.BEEP

71 8.633.3456 info@successcarrental.com

Text the word ”FREE” to

654 myrtle Ave.

Extensions Basements Attics

‫דוב זיידא‬

PLATES & REGISTRATION ON THE SPOT!!

Decks Flooring Major renovations Fully insured. !‫שנעלע און פונקטליכע סערוויס‬

845.656.4466 ‫דניאל שאלילוף‬

Catskillscontracting@gmail.com

4021 14th Ave. Brooklyn, NY 11218

718-686-1405

www.dmv-services.com

ALL FORMS OF INSURANCE Lowest Insurance rates in Brooklyn!

Got a Ticket?

TRAFFIC VIOLATIONS

We Fight Parking Moving & Criminal Violations Call

718-954-4295 917-957-7545 We a l s o d o p e r s o n a l i n j u r y 7|

‫ ט"ו טבת תשע"ז‬,‫לוח הציבור פרייטאג פרשת ויחי‬

718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


‫בס"ד‬

‫ה‪-‬ה ֵנ ִני‬ ‫ֶכ ִ‬ ‫ַאי ָ‬

‫ַאיֶ ּכָ ה‬

‫וואו ביסטו?‬ ‫די איכה הנני קורס‬

‫סדנאות לצמיחה אישית בדרך ה'‬

‫אנגעפירט דורך הרב אביחי יהודה כהן שליט”א‬ ‫צו בויען א ריכטיגער און אן אמתדיגער צוגעבינדנקייט‪,‬‬ ‫מיט אונז אליינס‪ ,‬מיט די בני בית‪ ,‬מיט די קינדער‪ ,‬און מיט‬ ‫אייבערשטן‪ ,‬מיט די מציאות החיים פון אונזער דור‪.‬‬ ‫צו צוריק ברענגען און אויפהייבן די אידישע שטאלץ אין אונז‬ ‫אין אונזערע קינדער‪.‬‬

‫אנטפלעקן און ארויסברענגען די אינערליכע כוחות און כשרונות‬ ‫אויסצונוצן ביז צום העכסטן שטאפל‪.‬‬ ‫ערט פון די‬ ‫הוואס האבן‬ ‫זיך שוין‬ ‫אטייליגט!‬ ‫ב‬

‫צום פיפטן מאל אין בארא פארק!‬

‫קומט אן‬ ‫יום טוב צום הייליגן‬ ‫פסח‬ ‫באדייט אין “ מיט א נייע‬ ‫ב‬ ‫ני‬ ‫חו‬ ‫רין” מיט‬ ‫אייך א‬

‫מענער קלאס‬

‫ון אייע‬ ‫ר פאמיליע‬

‫דער קלאס באשטייט פון צען שיעורים צעטיילט אין צוויי‬ ‫ערשטע חלק נאך ט”ו בשבט און צווייטע חלק נאך פורים‬ ‫די שיעורים קומען פאר ביינאכט פון ‪ 8:00‬ביז ‪11:30‬‬ ‫די שיעורים אין בארא פארק וועלן זיך אנהייבן אי”ה מאנטאג פר’ יתרו‬

‫זיך צו רעגעסטרירן פאר די קורס דארף מען אויספילן א ספעציעלע אפליקאציע‬

‫צו רעגיסטרירן רופט‪347.232.1026 :‬‬ ‫‪Luach Hatzibur Friday January 13, 2017 | 8‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬

‫‪718.483.8609‬‬

‫‪718.483.8609‬‬

‫צו האבען א זיס לעבן מיט שמחת החיים ‪ ,‬דורך באקומען א‬ ‫טיעפערע פארשטאנד צו אונזער געפילן‪ ,‬און די געפילן פון‬ ‫אונזערע באליבטע‪.‬‬


CAR RENTALS THE

WAY

VISITING HOURS OVER! COMMERCIAL ACCOUNTS WELCOME LICENSED WILDLIFE TRAPPER

NEW YORK & NEW JERSEY LICENSED & INSURED

Office: 347.704.3000

Mice,Bed Bugs,Raccoons,Roaches,termites,& more

Fax: 718.705.8889

347.314.1701

Email: office@ezrentacarny.com

Locations:

Boro Park: 4919 20th Ave. Williamsburg: 547 Park Ave.

‫בס"ד‬

Things happen...

Boruch Bloch

1 2 6 8 3 8 T H S T R E E T, B R O O K LY N N Y 718-851-1515 / 718-438-4444 E X P E R T

I N S U R A N C E

C L A I M

formerly from Culver Auto Body

T E A M !

24 HOUR TOWING | IMMEDIATE VEHICLE REPLACEMENT

9|

‫ ט"ו טבת תשע"ז‬,‫לוח הציבור פרייטאג פרשת ויחי‬

718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


Electronic Vapors &

E-liquids FULL LINE OF ONLY THE BEST, SMOOTH, & FLAVORFUL E-LIQUIDS. BEST SELECTION OF THE NEWEST DEVICES, TANKS, & ACCESSORIES.

W E E K LY S P E C IA L

Williamsburg 110 LEE AVE

Boro Park 1720 48th St

Open 24 Hours ZOOM Kosher 4302 Ft. Hamilton Pkwy

Open 24 Hours The Canteen on 13 3808 13th Ave

Expires: 01/17/2017

Next door to Grill on Lee

Open 24 Hours Rio Kosher 3715 14th Ave

.29

Expires: 01/17/2017

PENS

1000 PROMOTIONAL

nly for o

EACH

3915 15th Brooklyn, NY 11219 T: 718-436-0033 F: 718-854-1414 3915 15th Ave.Ave. Brooklyn, NY 11219 T: 718-436-0033 F: 718-854-1414 E: sales@expresswayptg.com W: expresswayprintingny.com E: sales@expresswayptg.com W: expresswayprintingny.com

NEW! Disposable E-Cigarettes. Now Available in Local Stores. 5 Flavor Choice. 800 puffs

Citgo Gas Station 5818 18th Ave

* Boro Park & Williamsburg locations only

FREE WORLD WIDE SHIPPING! NO MINIMUM! Smokerschoice48@gmail.com

516-213-3364

Earning too little? Grow ?Looking for your a jobpotential!

GET YOUR B.A. NOW! !.TIME TO GET YOUR B.A

New program chassidish oilem” “"New programjust justfor formen! men!“Perfect “Perfectfor forthe the chassidish oilem Start Feb. 9 and finish with a fully accredited bachelors degree !Start Feb. 9 and finish with a fully accredited bachelors degreein in99months! months All kosher material Easy courses Testing will be in the evening Convenient Boro park location Hundreds of happy graduates Earn a better Parnasah No high school diploma necessary

A profess io college a nal dvi will be ava sor il througho able ut the program

For more info please call: 718-252-4649

Or email: eecdegrees@gmail.com Web: www.eecdegrees.com

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

Luach Hatzibur Friday January 13, 2017 | 10

https://telegram.me/Publications_MM


‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‪:‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫לוח הציבור פרייטאג פרשת ויחי‪ ,‬ט"ו טבת תשע"ז‬

‫| ‪11‬‬


‫זצ"ל‬

‫הג"ר משה אפרים ברוין‬

‫תרל"ב‬

‫אב"ד טשאבא‬

‫הג"ר אלעזר בהג"ר יעקב יוסף רובין‬

‫תרצ"ג‬

‫הג"ר אברהם יוסף בהג"ר משה גרינוואלד‬

‫תרפ"ח‬

‫זצ"ל‬ ‫זצ"ל‬ ‫זצ"ל‬

‫מגלאגוב‬

‫אב"ד מאקאווע‬

‫הג"ר בן ציון משה מאיר בהג"ר דוד מאנדלבוים‬

‫תשמ"ז‬

‫אור משה‬ ‫הג"ר חיים מרדכי בהג"ר איתמר ראזנבוים זצ"ל‬ ‫מנדבורנא בני ברק‬

‫תשל"ח‬

‫יארצייטן‬ ‫פון צדיקים און גאונים‬ ‫ט"ו טבת‬ ‫הג"ר רפאל ב"ר יעקב יוקל זצ"ל‬ ‫ תלמיד הרה"ק פנחס מקוריץ זצ"ל‬- ‫מבערשעד‬

‫תקפ"ז‬

‫הג"ר יעקב יוסף ב"ר יצחק‬

‫תר"א‬

‫זצ"ל‬

‫זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל‬

‫אב"ד אלעקסניץ‬

‫היינט אין היסטאריע‬

‫ אומגעקומען‬189 .‫׳ האט א דייטשע שיף געזונקען‬912 ‫אין דעם טאג אין יאר‬

WINTER CELL PHONE STEALS

$2600

All Brand New iPhones up to

All Brand New Galaxy Phones up to

$75 off

$125 off

Cool Hot Winter Deals

LG L34C Kosher Email Only

Nokia 300 Asha with Hebrew

EXTENDED FOR ONE MORE WEEK!

reg. $130

Winter $ale

All Israel Rentals

SUPER RENTAL

JBL Charge 3

$

$12499

$49999

2600

Order up to 3 months in advance!

POCKET GUIDE with all Israel rentals

Samsung Gear IconX

Samsung Fast Charge Car Charger

Samsung Travel Charger

Apple Lightning to USB Power adapter

Scosche Magnetic Vent Mount

$15999

$1999

$999

$2499

$1499

reg. $200

reg. $35

reg. $15

reg. $40

reg. $25

reg. $550

reg. $150

Scosche Magnetic Dash Mount

PureGear Universal Car Mount Bundle

PureGear Combo case for iPhone SE

Glass Screen Protectors

$1499

$1499

$1499

$1999

$2499

$3499

reg. $20

reg. $25

reg. $25

reg. $30

reg. $35

reg. $45

OtterBox OtterBox Commuter Series Defender Series

Mophie Battery Case

$25%off

L$ E $PECIA

OR RE IN-ST

MANY MO

Grab ‘em

718.355.8500 | flyluxususa@gmail.com | www.flyluxus.com

$9999

reg. $150

FREE

15% off

SPECIAL

iPad Mini 4 32GB

$9999

ey last!

while th

SALE ENDS: 1.17.17

718.831.7007

CASH & CARRY ONLY WHILE SUPPLIES LAST

Boro Park: 4904 13th Avenue Williamsburg: 670 Myrtle Avenue

Images are for illustration purposes only

‫היינט אין‬ ‫היסטאריע‬ ‫גוטזאגערס זאגן‬ ‫ נאר וויפיל מאל דו הייבסט זיך צוריק אויף‬,‫סוקסעס איז נישט ווי הויעך דו קריכסט‬ ‫נאכן פאלן‬ To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

Luach Hatzibur Friday January 13, 2017 | 12

https://telegram.me/Publications_MM


BORO Tr iPARK State

Real Estate UNFURNISHED UNFURNISHED APARTMENTS

15-39 2 Bed. Apart. First floor, Ready to move in, Heat & appliances inc. Call Broker: 917-202-6180

Dahill and 44th 3 BR, 1 Bath, full floor, new floors, Ready to move in New kitchen, 1,000 SF Call Broker 732.708.2004

16/55 Btfl spacious 1 bedroom apt, dining room $1650 Call Broker: 347-940-7611 If no Ans. Lv. Msg

19 bet 59&60, 1 BR apt $1300 Call:718-236-8992

54 bet 11&Ft Hamilton, 3 BR apt, 1.5 bath, entire 2nd floor $2650 Call: 718-871-9277

Ft. Hamilton - 40 Brand new 2 bedroom apt. modern design, custom kitchen, ideal for chosson Kallah Call Agent: 917-691-9138

39-12 3 bedroom apt, btfl, excellent condition, new kitchen, 800 sf. Ideal for choson kallah/small fam. $2200 util incl. Call Agent: 917-691-9138

14th Ave/lower streets Brand new, 3 BR, 2 bth, porch. Rent: $3000 + heat Call Lv message 929-322-3838

12th ave lo 50's, Spacious stunning newly renovated 2 bedroom plus study, gorgeous kitchen/bath custom closets,etc. Call agent (917) 543-3699

10/45 2 BR, 2nd fl, front $1650 11/55 1 BR. 1st fl $1250 9/50 3 BR, sec8 ok $2200 17/42 2 BR, 2nd fl, front $1850 15/45 3 BR, 1000sf $2500 Action Intl Realty 718-436-9888

2BR apt in pvt house, 2nd flr front, Heat and Water included, Sec 8 ok. Call: 732-588-6051

East 2nd & Ditmas Spacious and Airy 1 Bedroom All New Kitchen Dining Bathroom 2nd Fl. $1450 718-972-2828 Xt4

Sevral 1 BR apartments, unfurnished and furnished. Call Agent: 917-825-2549 12/low 40's, walk in 2 BR apt, MIC, newly painted & scraped, separate heating,washer dryer hook up, chusson kallah preferred. Asking $2000 neg. Call: 212-609-3740

58 bet 18&19, 1 BR back apt, brand new, private entrance. Call:718-791-4181

16/59 3bd.bcyd.porch 13/58 1bd/3.5bd brand n. 14/44 1bd walkin $1300 15/44 3bd brand new 15/40 2bd.bcyd.porch 17/61 1bd new Many more apts. 917-426-7948

51/17 Nice unfurnished/furnished apt, 1st floor, 3 rooms, ideal for young couple. Call:917-709-5800 or 718-633-1431

16/40, 2 bedroom apt, new condition, chusson kallah preferred. Call: 718-972-0510

46th and 17th 1 bedroom, 1st floor, porch $1700 call Broker 732.708.2004

,‫ נייע קאך‬,‫ איין שלאף צימער דירה‬19&59 .‫פריש געפעינט‬ .‫געאייגענט פאר אן אפיס‬ 917.816.5933 :‫רופט‬

FURNISHED APARTMENTS Beautiful furnished 1 bedroom apartment in apartment building. short term/long term. Call 718 501 2724

16/44 area, 2 bedroom furnished, completely renovated. Call:718-436-3515

Coming to BP? Brand new beautifully decorated suites avail for Shabbos or simchas, private entrance, centrally located near all transportation Call: 347-871-4352 lv msg

15/58 Stunning New apt, High Ceiling, W/D, upscale kitchen and appliances, central air - in floor heating. All Utilities inc Call:718-419-6018

15/48 Luxurious & spacious, 1 BR basement, full kitchen, bath, d/r l/r area, w/d, separate entrance, gas & electric inc. Call:718-871-3388

17/46 Beautiful furnished apt, front private entrance, W/D, A/C, utilities incl., great for Chosson Kallah. Please call: 718-755-9326

12-53 Just renovated upscale 1 BR & 2 BR basement apt, high ceiling, kitchen, windows, w/d heat and ac inc, perfect for chusen kallah

Advertise your real estate ads here for only $30 -- a week Call Now: 718-303-4300

13-48 btfl bran new 1 bedroom furnished apt, high ceilings, windows in all rooms, in-floor heating, S/u AC. w/d, G&E incl. C/K pref. Call: 917-272-3294

call: 718-938-3126

13 |

‫ ט"ו טבת תשע"ז‬,‫לוח הציבור פרייטאג פרשת ויחי‬

718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


BORO Tr i S tPARK ate

Real Estate OFFICES FURNISHED APARTMENTS 17/56 Beaut cozy 1 bdrm + full bath furn bsmt. Own ht & a/c. Pvt front ent. Must see!! 917-445-5106

14-55 1 br bsmnt apt, new kitchen/ dinette. Central AC, W/d, front entr, windows in all rooms, high ceiling, Chussen kallah pref. Cell:646-234-6114 or 347-770-8856

52 bet 13&14 Brand new btfl, 2 br bsmt, high ceilings. Call: 347-554-1366 pls lv detailed msg

60th street 16/17 Beautiful Furnished 1 bedroom Apt. Washer, dryer, central A/C, High ceiling, For more info please call 917-554-4845

13/45 Brand new, fully furnished 1 BR apt for rent, GREAT FOR CHUSSON KALLAH, asking $1200 + heat and utilities. Call: 845-422-6393

10-51 Beautiful 2 BR apt, fully furnished, W/D full floor, newly build windows in all rooms preferred for chusen kallah 718-435-1516

11/49 Brand new basement apt. New kitchen, new appliances, new bathroom, private entrance. Perfect for chussen kallah. Call: 347-988-2710

11th ave high 40s sunny Furnished apt. 1st. Floor. Ideal for chossen, kallah. $1300 utilities included. Call 718 506 7302

51 bet 14&15, private ent, 2 bedroom bsmt, beautifully furnished, w/d, c/a, minimum 6 months, chusson kallah. Call:718-344-5670

Advertise your real estate ads here for only $30 -- a week Call Now: 718-303-4300

BP furnished Apart. for rent Brand new, High Ceiling. Perfect for chussen kallah. Call: 646-712-2300

Short Term - 13/42 New daily/ weekly hotel style 1-2 room basement, apt, kitchen, full bath, bedroom, fully furnished with linen and accessories. 718-854-1633

OFFICE /STORE / SPACE / WAREHOUSE 14th High 50's – 1 Room Private Office + 2-3 Desks - Newly Renovated & Furnished. Ground Level, Shared Kitchenette & Bath. Men Only 347-359-1600

2 room office available for rent 18 & 49 500 sf. basement. please call (347) 644-8085

15/45 Btfl renovated, 5 rooms, 1st floor $2500 Lawrence Ave, full 1250sf bsmt, separate entrance, good for office/ furnished apt/playgroup $1250 Action Intl Realty 718-436-9888

NU/53 2 flights up, btfl 1 room office,with window, heimish building MIC, util incl. 718-972-7017

Office building on 13th Ave. near 54th has one room 8X10 available for rent. Separate entrance, Utilities included. Please call 718 851-4596 ext. 26

Office for rent in newly renovated office building with elevator. Prime 13th Ave 48th street location. Call 347-374-1872

51 near 13, 2 large room, btfl newly renovated bsmt. Call:347-554-1795

46 bet 17&18 Store space for rent, 1200sf bsmt, private entrance, high ceilings, ideal for dress shop. Call:718-259-4092 or 917-968-1014 if no answer pls txt

38 13/14 3 room office, btfl, brand new prvt entr, windows, MIC Approx. 500sf Rent $1500 util incl. Won’t last call today! Call/text/lv msg. 347.585.9393 Email: ylcrealty@gmail.com

Dahill and 39th, 650 sf, BASEMENT, 2 nice desks. Private front entrance. Call Broker 732.708.2004

Store-13th Ave, prime location store for rent. Call: 347-243-7518

Space for catering in basement, kitchen, tables, big built in refrigerator, ready for use. Call: 917-518-9199 or 718-438-5500

15th ave/low 40's, Ground floor & basement available, nicely fixed up suitable for retail wholesale or office. Call: 718 650 6958

E. 2nd Ave. M - 1500 sq ft basement, 9 ft ceiling, prvt entrance, for commercial useoffice or playgroup. Call: 347-893-2329 To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

E4/Ave F, storage space, 1120sf entrance toward the front. Call:718-757-9505 37/14-15, 350 SF office, large windows, high ceiling, $1000 incl furn, intrnt & util 347-721-5244

Luach Hatzibur Friday January 13, 2017 14

https://telegram.me/Publications_MM


BORO Tr iPARK State

Real Estate

OFFICE UNFURNISHED /STORE / UNFURNISHED SPACEAPARTMENTS / WAREHOUSE / SHUL 7500 sq ft Warehouse near BP, great condition, with office space. Call: 917-789-4965 Ft Hamilton - 37th St 2000 SF Warehouse Space, Plus Lg Basment, Access for Trucks to drive in, 12 Ft Ceiling Call Broker 732.708.2004

*56/13 Brand new small and large office, kitchen & bath *53/15 Brand new 2 room office, kitchen & bath Call: 917-825-2549

45/13 Office space, 3 large rooms w/ office furniture, lots of closets, private bath, kitchinette. Call: 347-546-7781

Office rooms available including electric heat and internet, 13-49 $350 13-46 $500 Call or text: 347-998-8103

5000 sf loft available for rent, sprinkler building. 20 min from city, 30 min from monsey. Call 973-473-4472 ask for Joseph

Lux Basment office Large new Rooms Split unit, Windows, Call Broker 732.708.2004

43rd and 13th Lux Office space 1000 SF 3 rooms, conference room, Call Broker 732.708.2004

HOUSE / CONDOS / LOT FOR SALE / OPEN HOUSES For sale-Mid 40's bet 14&15, 2 family house, 20x100 lot, needs work, can be sold as is or with plans to build together with neighbor, serious buyers only. $1.4 Call:929-355-6671

Off 18th & 47th, beautiful 1.5 BR co-op, windows in all rooms, 6th floor. Only 355k wont last! Call: 718-854-2481

Do you own a house? You can earn a large sum by simply selling your air rights! Looking to buy air rights in Boro Park for cash. Please contact 347.560.4499

For Sale New On Market BP 15th Av/57th Street 2 FM brick used as 1FM. Aprx. 3,000 SQ Ft. Move in condition 5 Bdrms Plus. 4 baths. Pesach. Kitch. Enclosed Sukah Private 2 car Drway Ask $ 2.1 Please call Agent: 718-483-6947

39 Bet12&13 3 Fam. House Lot 20/100 House 20/40 3 Story Frame house Asking 1.3M Call Broker: 718-791-2776

House for sale 52nd street & 20th Ave Semi attached 4 bedroom 3 1/2 bath Large Modern Kitchen office, large playroom, skylights. studio rental Asking 1.4 or best offer 347-815-5508 15/47, 3 family house for sale, built 25x65, owners apartment super luxury, garage, porches, backyard. Call Agent: 917-825-2549

BATHTUB REGLAZING

Just cleaned your tub and it still doesn’t look clean? For only $325 it will look new again guaranteed. Property managers!! Call for Price!!

‫צו ר' וואלף גליק‬ 718-513-7841

15 |

?‫ פארוואס דארפט איר ליידן‬,‫אז איר קענט זיך העלפן‬

‫ כמעט אויף אלע פראבלעמען‬,‫ און אויך אנדערע‬,‫וויאזוי מען קען זיך בס"ד אליין העלפן‬ ‫דורך הרב וואלף גליק שליט"א מארה"ק – מומחה רבות בשנים בתורת הנפש‬ ?‫ ווען איר קענט זיך העלפן‬,‫פארוואס דארפט איר ליידן‬

‫ ט"ו טבת תשע"ז‬,‫לוח הציבור פרייטאג פרשת ויחי‬

718.303.4300

‫פאר אלע‬

‫פראבלעמען‬

‫עצה‬

!‫געוואלדיג‬

‫האטליין נאמבער‬ 718.298.3777

347-680-2540

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


TRI-STATE Tr i State

Real Estate NEW JERSEY / LAKEWOOD / MONSEY / STATEN ISLAND / FOR RENT/SALE *Newark (iron bound) 10,000sf, 1 docks, 1 drive in off highway 95 big yard purchase $1,000,000. rent $6,200 *Irvington 11,000sf, 3 Docks $425,000 *Harrison 5,750sf, 1 dock 2 drive in purchase $575,000 Call 973-517-0788

Monsey- Luxurious condo in the heart of Monsey for sale Please text 845-459-3792 Monsey- Collins Ave, Beautiful brand new flat for rent, kitchen, D/R, laundry room, 2.5 bath, 4 BR Call:845-356-0157 lv msg

Linden area 4,200 sf 1 story mint cond. 1 drive in 15 hi call 201.677.2044 One Condo left! Monsey for sale. One new condo that is divided for two 3 bdrm apts. Each 1450 sq. ft. ,1.5 bath,granite counters, sheet rock done, choose tiles this week. Taxes for entire condo appx.$7k/yr. Center of Monsey, Collins Ave. Great investment for your children,will be ready Mar.,$725k,must have at least $175k down payment.

Call 845-662-3276 *please text first.

Monsey- for rent Apartment for rent, Decatur area, 2 bedroom, sec8 ok. Please call: 917-724-2186 lv clear msg Staten Island - For Sale 10 mins from Verazzano bridge, 1 story 16,500 sf. Warehouse + 7k sf parking, multiple loading docks, heavy power,15' ceiling Call Broker David 718-302-0055 x 101 Spring Valley - 19 Wolfe Dr. cor. Summit st. House for Sale Jewish area. 2 family house zoning. Please call: 347-342-1055 lv clr. Msg.

Advertise your real estate ads here for only $30 -- a week Call Now: 718-303-4300

‫בנימין וויינגארטן‬

347.533.4848

auto sales and leasing

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

Luach Hatzibur Friday January 13, 2017 | 16

https://telegram.me/Publications_MM


‫בס”ד‬

‫ארץ ישראל'דיגע פרייזן‬ ‫שיינע‬ ‫וו‬ ‫ייסע‬ ‫קלף‬

‫ס"ת‬-‫שטוהל'ס‬

‫מגילות אסתר‬

‫פרים‬ ‫סו‬ ‫חים‬ ‫מומ‬ ‫ר"ש‬ ‫י‬

ALL SIZES / ALL PRICES

BEAUTIFUL KSAV & KLAF

347-366-2123

‫הרב יום טוב שטוהל‬ LICENSED LOCKSMITH

SHABBOS LOCK/‫שלאס‬ INSTALLED ONLY $199 We do house calls- only $50 CALL NOW 347-485-7258 CONSTRUCTION/RENOVATION

We fix it! We build it! Sheetrock * Painting Doors * Bathroom Plumbing * Electricity Yitzchok Yeret 347-668-7409 ONE MAN BAND

One Man Band

‫חיים יהושע לאווי‬ Great Price

347-645-3048 :‫רופט‬ CONSTRUCTION / RENOVATION

Entire apartments, Extensions, Basements, etc. References available very reasonable prices H. Fogel 917-586-3774 BOOKKEEPING /TRAINING - MEN

Experienced bookkeeper teaching private course on Quickbooks and Excel for compatible rates. Also available for QB setup. Please call 917-589-3790 17 |

BOOKKEEPER AVAILABLE

Full Bookkeeping services for businesses, at your office or from home 718-687-3924

SERVICES

Domestic Car Rental

WARNING

Great Deals On Car Rentals Throughout The USA 718-438-4612 Age 25 +

Fighting may be hazardous to ur health Don't fight it out I'll Help you work it out Commercial • Divorce Mediation Call: 212-858-9289 Abraham J. Perlstein, Esq.

BEST CALLING CARDS

Israel: Land line 1.1¢ Cell phone 3.6¢ Students calling home from Isreal, UK, Belgium starting at 1.5¢ Call: 718-438-1333 9 AM-6 PM

43 West 43rd St. Suite 113 New York, NY 10036-7424

Also convenient Brooklyn & Rockland locations ‫מיר רעדן אידיש‬ www.ajpesq.com By Appt. only

HOME RENOVATIONS

Attorney Advertising

TAX RETURNS PREPARED

Receive more than $14,000.00 in Income tax refund. 25 years experience. Authorized e-file provider Individuals corporations, partnerships Call: 347-446-7745

HOME RENOVATIONS Basements, Finish bathrooms, and apartments, scraping, etc. 18 years experience No job too big or too small Best prices!! 347-585-9217

Gold Color is not accurate

AMAZON & ONLINE BUSINESS CONSULTANT Is your business stuck? Not Growing? I help brands and manufacturers in optimizing rankings, conversions and revenue on Amazon and/or your own website. I'll analyze, explain, & coach you or your team on what needs to be done. I also fully manage & execute projects.

‫ ט"ו טבת תשע"ז‬,‫לוח הציבור פרייטאג פרשת ויחי‬

Call 347-915-5002 718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


‫יונגערמאן געזוכט‬

JOB OPPORTUNITY

‫עס ווערט געזוכט א טויגליכע‬ ‫טיכטיגע יונגערמאן צו סערווירן‬ ‫ביי א דעלי דעפארטמענט‬ ‫נאכמיטאג שעות‬ 718-435-8200 :‫רופט‬

Looking for individual to manage the construction of a 12 unit building in Harlem. Experience only. Email: position36@gmail.com

One Man Band

‫בערל איגל‬

718-974-5195 :‫רופט‬

SECRETARY WANTED

‫באס רבי'ס געזוכט‬ 9:00 – 8:00 ‫באס רבי'ס געזוכט פון‬ .4:00 – 3:00 ‫און פון‬ ‫ביטע רופט‬ 718-236-1171 X 207 ‫און לאזט איבער אייער נאמען און‬ ‫טעלעפון נומבער‬

CPA firm in BP looking for full time secretary. QB knowledge a must. Experience preferred, Will train. Fax: 347 586-0029 Email Resume: cpaposition16@gmail.com JOB OPPORTUNITY

‫סעקרעטערי געזוכט‬ ‫עס ווערט געזוכט אן עקספיריענס‬ ‫סעקרעטערי אנצופירען א קעמפ‬ '‫ וכד‬registration ,‫אפיס‬ Email resume: campoffice2017@gmail.com

‫שמש געזוכט‬

JOB OPPORTUNITY

Looking for a motivated female with marketing and graphics experience great job opportunity well paid Please call: 347-988-0053

Production plant in NJ looking to hire a full time Machine Operator Please email jobs0274@gmail.com or call 718-534-0274

Heimishe Warehouse office in NJ seeking to hire a secretary (QB is a must),50 min drive from BP / 45 min from Lakewood. (Trans. Provided) Email resume to warehouseinnj@ gmail.com

Boro Park Butcher shop looking to hire additional staff. Geshmake personality a must, will train. Please call 929-900-5583 and leave a message.

Heimish bp office seeking female secretary, Email resume to 2016bpjobs@gmail.com SALESPERSON WANTED

HASC Center: F/T Payroll Expert minimum three years’ experience. Heimish office in Sunset Park. Male/Female: Competitive salary commensurate w/ experience. Great Health Benefits. Call 718 535-1989 hr@hasccenter.org JOB OPPORTUNITY

Looking for salesperson for fast growing closeout company, p/t or f/t. Please call: 718-971-4045

‫באס רבי געזוכט‬

Fast Growing company seeking a motivated M/F Bookkeeper / Office Manager must be computer proficient and quick books knowledgeable Great Pay Please email resume to Lumber791@gmail.com

718.303.4300

Looking for a driver to do deliveries in Brooklyn. Areas include BP; Flatbush; Marine Park; & Staten Island. Driver must have a clean drivers license. Email: shloimy@ezkosher.com or call844-EZ-KOSHER Ext.110 SECRETARY WANTED

PAYROLL SPECIALIST

JOB OPPORTUNITY

Salesman position available in successful packaging company. Salary + commission Needs car Email resume to: sales@noblegift.com DRIVER WANTED

JOB OPPORTUNITY

Looking for a store front Secretary/sales lady, nice store, quiet, f/t 10am-6pm, Experience preferred, email: jobavailablebp@gmail.com, Fax:7188541414

JOBS SALESMAN WANTED

JOB OPPORTUNITY

Linden Heights shul on 9th Ave looking for a ‫שמש‬. Must attend all 3 minyanim each day, must know how to lein, very good pay Call: 347-666-2677

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

ONE MAN BAND

‫באס רבי געזוכט פאר צופרי‬ ‫ זייער שיין אין צייטליך‬.‫ראן‬ .‫באצאלט‬ 347.631.1578 :‫ביטע רופט‬

Luach Hatzibur Friday January 13, 2017 | 18

https://telegram.me/Publications_MM


NOW AVAILABLE BY PHONE

The number for Yaakov Moshe Ganz's phone system is 212-666-LIFE (5433) JAYPER.COM

Read and search Jewish magazines/flyers from around the world at your fingertips for FREE visit jayper.com ‫זעלטענע געלעגנהייט‬ ‫מ'קען קויפן א הויז אויף כמעט א‬ ‫ משפחות הויז‬3 ‫אקער און וואודריזש‬ ‫מ'קען צובויען דארף אביסעל‬ ‫ארבעט ביהמ"ד גראסערי אויפ'ן‬ $225k ‫פלאץ א גאנץ יאהר פרייז‬ 845-642-1558:‫רופט‬

‫סטעטן איילענד דירות‬ ‫טראכט איר צו מופען קיין סטעטן‬ ?‫איילענד‬ ‫פראבירט עס אויס אויף א שבת‬ ‫דינגט א דירה פאר א שבת ביי‬ ‫״סטעטן איילענד דירות אויף‬ ‫שבתים״‬ 347.674.6566 INVESTMENT OPPORTUNITY

Seeking a credited investor for Private Label Amazon Business. $500k+ min. commitment. Call to discuss 347-620-4052 STUDENT COMBO DESKS

ATT; SCHOOLS & TALMUD TORAHS, WE HAVE COMBO DESKS FROM AN EXPENSIVE CO @ $75.00 EACH DELIVERED J & W Co 718-384-5571 or email jandw0123@aol.com

19 |

Looking for an experienced full time PHP programmer, Email: programerads@ gmail.com

Looking to rent 1 or 2 car garage in BP for storage. Call: 347-661-2856

JOB OPPORTUNITY

‫להדליק פראגראם‬ ‫פאר אייער באקוועמליכקייט האבן‬ ‫מיר צוגעשטעלט א אטאמאטישע‬ ,‫סיסטעם זיך צו רעגיסטרירן‬ ‫ טאג פארבליבן פאר די ביליגע‬2 ‫נאך‬ 49$ ‫פרייז פון‬ 718.838.1811 # 8 ‫נתיב חיים‬ NIGHT KOLLEL Night Kollel in Manhattan seeking english speaking yungerleit to come and learn at night, nice pay Please call: 929-258-2734 lv msg Drivers lisence/car pref

Large Online retail Business In Newark NJ looking for a full time worker With Quick-books Knowledge and management skills, Transportation provided from Boro Park. Email your resume or previous work experience to: njnjamazon@gmail.com

‫שבת מנוחה‬ ‫סאיז געבליבן געציילטע צימערן צו‬ ‫ א‬.‫רעזעווירן פאר א גאר ביליגע פרייז‬ ‫ מיט א‬,‫"שבת מנוחה" אין ראלי האטעל‬ ‫געשמאקע פראגראם וואס גייט אנגיין ביז‬ 4pm ‫זונטאג‬ 845-232-1079‫רופט‬ ‫טעקס אייער אימעיל פאר שבת‬ .‫סקעדזשול‬

MISC

‫גרייט צו לערנען‬

‫ציון הרה"ק משאץ‬

‫א מחנך מיט אסאך עקספיריענס‬ ‫איז גרייט צו לערנען מיט אייער‬ ,‫ משניות‬,‫ חומש רש"י‬-‫אינגעל‬ ‫דקדוק‬ ‫בייטאג אדער ביינאכט‬ 917-682-6727 :‫ביטע רופט‬

‫אן אייניקל פון שאצער רב ז"ל וועט‬ ‫אייך מזכיר זיין ביים ציון די טאג פון‬ ‫די יארצייט כ"ב טבת‬ ‫ א משפחה‬$50 ‫ א נאמען‬$20 ‫אלע הכנסות פאר צדקה‬ 845-587-8227 :‫רופט‬ ‫דעדליין מיטוואך פ' שמות‬

HALL FOR RENT

KEYBOARD FOR SALE

Hall available for all your small events. Perfect for sheva brachos, bar mitzvahs, vach nacht, lectures, courses, etc. Music included! 13/55 call:347-816-5366

Keyboard for sale PA 600 fully programmed like new $850 973-517-0788

PODIATRIST/ FOOT SURGEON

‫אכסניא צו פארדינגן‬

‫אכסניא צו פארדינגן אין די‬ 53-18 ‫געגנט פון‬ ‫מקוה‬/‫נעבן בית מדרש‬ ‫ וואך‬$150 - ‫ נאכט‬$25 718-436-0609

JOB OPPORTUNITY

GARAGE WANTED

Our state of the art office is open for all your foot problems. Open nightly Sun - Thurs till 10 PM Daytime Sun. Tues & Thurs. Ground floor office. Most insurances accepted.

Dr. Edelstein 1270 51 st 718-436-3400

‫ ט"ו טבת תשע"ז‬,‫לוח הציבור פרייטאג פרשת ויחי‬

718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


‫מוצאי שב"ק‬ ‫מלוה מלכה‬ ON TI IO

N A L CO N

VE

8:30 PM :‫פתיחת הערב‬

‫ התחלת מסכת בבא בתרא‬,‫סיום מסכת בבא מציעא‬

Bottom Line Marketing Group: 718.377.4567

N

AT

N

ER

JANUARY 21, 2017

INT

‫ תשע"ז‬,‫ כ"ד טבת‬,‫פרשת שמות‬

‫חגיגת סיום הרבתי ~ וסעודת מלוה מלכה ~ במעמד קהל רב בחינם‬ ‫הר"ר אייזיק האניג הי"ו מיט‬

2701 SUMMER STREET, STAMFORD, CT 06905

:‫טראנספארטאציע וועט זיין עוועיליבל פון‬ ‫שיכון סקווירא‬

‫מאנסי‬

Washington corner Jackson Departure: 8:00 pm

Maple Ave & Main St. Departure: 8:00 pm

‫וויליאמסבורג‬

‫בארא פארק‬

Bedford Ave & the Highway Departure: 7:30 pm

14th Ave & 50th Street Departure: 7:30 pm

:‫ פאר אינפארמאציע איבער אנדערע געגנטער‬/ ‫זיך איינצושרייבן‬

CALL:

888-5-DIRSHU EXT. 153

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

EMAIL: RSVP@DIRSHUNJ.ORG

Luach Hatzibur Friday January 13, 2017 | 20

https://telegram.me/Publications_MM

Luach hatzibur 20170113 @z9  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you