Page 1

‫טעגליכע אויסגאבע אין בארא פארק‬

‫בס"ד‬

‫‪31‬‬

‫זמנים‬ ‫היינט מארגן‬

‫‪Email. mail@LuachHatzibur.com‬‬

‫‪Fax. 718.865.4231‬‬

‫דאנערשטאג פרשת ויחי י"ד טבת תשע"ז‬

‫שיעורים‬

‫דף היומי‬

‫תהלים‬ ‫עב‪-‬עו ‪ /‬סו‪-‬ע‬

‫משנה‬ ‫חלה ד‪ ,‬ז‪-‬ח‬

‫ב"מ קח‬

‫מ"ב עמוד יומי‬ ‫ח"ו קלט‪:‬‬

‫מ"ב ‪ -‬דרשו‬ ‫קפ"ו קפ"ז א'‬

‫‪Tel. 718.303.4300‬‬

‫‪Thursday, January 12, 2017‬‬ ‫דף הירושלמי‬ ‫כתובות לז‬

‫וועטער‬

‫הלכה יומית‬

‫היינט‬

‫או"ח קב‪ ,‬א‪-‬ג‬

‫חפץ חיים‬ ‫רכילות ז‪ ,‬ה‬

‫עלות השחר‪:‬‬ ‫נץ החמה‪:‬‬ ‫סו"ז קר"ש מג"א‪:‬‬ ‫סו"ז קר"ש גר"א‪:‬‬ ‫סו"ז תפלה מג"א‪:‬‬ ‫סו"ז תפלה גר"א‪:‬‬ ‫מנחה גדולה‪:‬‬ ‫מנחה קטנה‪:‬‬ ‫חצות‪:‬‬ ‫שקיעה‪:‬‬ ‫צאה"כ ר"ת‪:‬‬ ‫ ‬

‫תניא‬ ‫פי"ב‪ .‬והבינוני ‪ -‬ותענוגיו‬

‫אױסערגעװענליכע גע˘מא˜ע דף ˘יעור‬ ‫דורך הרב מ˘ה יהו˘ע הורװי‪˘ ı‬ליט”א‬

‫‪60°- 47°‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫אין בי˙ המדר˘‬

‫˜הל בעלעד‬

‫מ˘עה ‪ ,9:05 - 8:20‬ואח”כ מעריב ‪1274 52nd St.‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪6:06‬‬ ‫‪7:18‬‬ ‫‪9:05‬‬ ‫‪9:41‬‬ ‫‪10:05‬‬ ‫‪10:29‬‬ ‫‪12:34‬‬ ‫‪3:33‬‬ ‫‪12:04‬‬ ‫‪4:50‬‬ ‫‪6:02‬‬

‫‪6:06‬‬ ‫‪7:18‬‬ ‫‪9:05‬‬ ‫‪9:41‬‬ ‫‪10:05‬‬ ‫‪10:29‬‬ ‫‪12:34‬‬ ‫‪3:33‬‬ ‫‪12:04‬‬ ‫‪4:51‬‬ ‫‪6:03‬‬

‫מארגן‬

‫‪47°- 26°‬‬

‫טיילווייז פארוואלקענט‬

‫זײט מסײם מסכ˙ו˙!‬

‫‪ 45‬מינוט א טאג‬ ‫‪ 6‬טעג א װאך‬


‫שידוכים‬ ‫החתן נחמן ני"ו‬ ‫בן מוה"ר אברהם יעקב לעווי הי"ו‬ ‫ירושלים‬

‫השתדך‬ ‫בשעטו"מ‬ ‫עם‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת מוה"ר אשר מיללער הי"ו‬ ‫בארא פארק‬

‫החתן יעקב זאב ני"ו‬ ‫בן מוה"ר משה יושע שווימער הי"ו‬ ‫ווימס"ב‬

‫השתדך‬ ‫בשעטו"מ‬ ‫עם‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת מוה"ר שלום יוסף דייטש הי"ו‬ ‫ווימס"ב‬

‫חתונות‬ ‫החתן קלמן אליעזר נ"י‬ ‫בן מוה"ר יחזקאל שרגא קאהן הי"ו‬ ‫החתן מרדכי יעקב נ"י‬ ‫בן מוה"ר יחיאל פראנד הי"ו‬ ‫החתן יואל נ"י‬ ‫בן מוה"ר שלמה אבא גראס הי"ו‬ ‫החתן יעקב יוסף נ"י‬ ‫בן מוה"ר אברהם שמואל ליכטענשטאדטער הי"ו‬ ‫החתן מרדכי זאב ני"ו‬ ‫בן הרה"ג אהרן האלבערשטאם שליט"א‬ ‫אבד"ק צאנז‪-‬קרייז‬

‫באולם‬

‫עטרת גאלדא‬

‫אבי הכלה‬ ‫מוה"ר זכרי' ד"ץ הי"ו‬

‫תפארת מרדכי‬

‫אבי הכלה‬ ‫מוה"ר בן ציון אליהו טווערסקי הי"ו‬

‫אור החיים וויזניץ‬

‫אבי הכלה‬ ‫מוה"ר נתן אדלער הי"ו‬

‫עטרת טשארנא‬

‫אבי הכלה‬ ‫מוה"ר שלמה דוב הערצל הי"ו‬

‫תפארת רבקה‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת הרה"ג אלישע סעקולא שליט"א‬

‫באולם‬ ‫באולם‬ ‫באולם‬

‫באולם‬

‫זיך איינצושרייבן אין כולל‬

‫מיט גרויס פרייד טוען מיר מודיע‬ ‫אז מיר גרייטן זיך צו עפענען א נייע‬

‫כולל חצות‬

‫אין בארא פארק‬

‫‪ Alternate‬‬

‫‪Side Parking‬‬

‫‪Kol‬‬ ‫כל החסד ‪Hachesed‬‬ ‫‪718.705.5000‬‬

‫היינט‬ ‫‪In Effect‬‬

‫מארגן‬ ‫‪In Effect‬‬

‫חברים ‪Chaveirim -‬‬ ‫‪718.431.8181‬‬

‫‪Luach Hatzibur Thursday January 12, 2017 | 2‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫רופט אין אפיס פון כולל חצות‬ ‫‪1-7‬‬

‫‪718-887-9114‬‬

‫געוואלדיגע געלעגנהייט פאר תלמידי חכמים‪ ,‬רבנים‪ ,‬מורי הוראה אין כולל אינגעלייט‪ ,‬איר קענט‬ ‫זוכה זיין צו דעם טעם גן עדן פון לערנען יעדע נאכט ‪ 5‬שעה רצופות‪ ,‬אן קיין שום שטער מיט א‬ ‫קלאר קייט אין זוכה זיין צו די אלע ברכות אין ישועות וואס די ספרים הקדושים זענען מבטיח‬

‫‪Emergency Numbers‬‬

‫דרור ‪Dror -‬‬ ‫‪855.376.7911‬‬

‫‪911‬‬

‫הצלה ‪Hatzalah -‬‬ ‫‪212/718.387.1750‬‬ ‫‪212/718.230.1000‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪Police & Fire‬‬

‫וועד רפואה ‪Vaad Refuah -‬‬ ‫‪877.973.3824‬‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬


‫טראמפ אקצעפטירט‬ ‫פאקט אז רוסלאנד האט‬ ‫דורכגעפירט וואל העקערייען‬

‫ניו יארק‪ – .‬פרעזידענט‪-‬עלעקט דאנעלד טראמפ האט‬ ‫אפגעהאלטן א פרעסע קאנפערענץ נעכטן מיטוואך מיטאג‪,‬‬ ‫וואו ער האט ארויסגעשטעלט די פלענער איבער זיינע‬ ‫ביזנעסער און אינוועסטמענטס‪ ,‬און באזונדער האט ער‬ ‫אדרעסירט זיין טראנזישאן און די פרישע באריכטן איבער‬ ‫רוסישע העקערייען‪ .‬עס איז געווען די סאמע ערשטע‬ ‫פרעסע קאנפערענץ זינט טראמפ האט געווינען די וואלן‪,‬‬ ‫און מער ספעציפיש איז עס געווען טראמפ'ס ערשטע פרעסע‬ ‫קאנפערענץ זינט יולי‪ ,‬ווען ער האט דאן אויפגעטרעטן אין‬ ‫די טעג ארום דעם רעפובליקאנער קאנווענשאן‪.‬‬ ‫ביים פרעסע קאנפערענץ האט טראמפ געזאגט אז ער‬ ‫איז נישט לעגאל ערלויבט צו דיסקוסירן די אינפארמאציע‬

‫וואס די שפיאנאזש באאמטע האבן אים איבערגעגעבן‬ ‫ביים ספעציעלן בריפינג פאריגע וואך פרייטאג‪ ,‬אבער‬ ‫ער האט באשטעטיגט אז ס'איז טאקע אמת אז רוסלאנד‬ ‫האט דורכגעפירט העקערייען מיט'ן ציהל צו באאיינפלוסן‬ ‫די אמעריקאנער פרעזידענט וואלן‪ .‬טראמפ האט אבער‬ ‫צוגעלייגט אז עס זענען אויך דא אנדערע לענדער וואס‬ ‫העקן אין אמעריקע‪ .‬ער האט באזונדער אפגעלייקנט די‬ ‫פרישע באריכטן וואס זענען ערשינען דינסטאג‪ ,‬אז רוסלאנד‬ ‫האט א הויפן מיט פארשעמנדע אינפארמאציע אויף אים‪.‬‬ ‫ווען א "סי‪-‬ען‪-‬ען" רעפארטער האט פרובירט צו פרעגן א‬ ‫פראגע פון טראמפ ביים פרעסע קאנפערענץ‪ ,‬האט טראמפ‬ ‫נאכאנאנד יענעם איבערגעהאקט און געזאגט "ניין‪ ,‬נישט‬ ‫דו‪ .‬דיין ארגאניזאציע איז געפערליך‪ .‬זיי שטיל‪ .‬זיי שטיל"‪.‬‬ ‫ווען דער רעפארטער האט ווייטער גערעדט‪ ,‬האט טראמפ‬ ‫אים נאכאמאל איבערגעהאקט און געזאגט "פיר דיר נישט‬ ‫אויף מיאוס‪ .‬איך גיי דיר נישט ענטפערן‪ .‬דו ביזט פאלשע‬ ‫נייעס"‪ .‬טראמפ האט אויך אראפגעריסן "באזזפיד"‪ ,‬די‬ ‫נייעס ארגאניזאציע וועלכע האט צוערשט געלופטערט‬ ‫די דאקומענט מיט די פארשעמנדע אינפארמאציע וואס‬ ‫רוסלאנד האט אויף טראמפ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪CAR RENTAL‬‬ ‫‪CAR RENTAL‬‬

‫‪71‬‬ ‫‪8.633.3456‬‬ ‫‪info@successcarrental.com‬‬ ‫‪CAR RENTAL‬‬

‫‪71‬‬ ‫‪8.633.3456‬‬ ‫‪info@successcarrental.com‬‬

‫‪3901-16 Ave.‬‬ ‫‪Brooklyn NY 11218‬‬

‫‪Best Rates‬‬

‫‪New Cars‬‬

‫די מעכטיגע קאליר סעיל האט איר שוין טאקע פארפאסט‪,‬‬ ‫אבער א ווארימע מאנטל אין די קאלטע ווינטער טעג קענט‬ ‫איר נאך אלס באקומען פאר ספעציעלע גאר ביליגע פרייזן‪,‬‬ ‫קומט שוין אריין אין אייער לאקאלע ‪ GB‬געשעפט און‬ ‫ווארעמט אייך אן‪.‬‬

‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‪:‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת ויחי‪ ,‬י"ד טבת תשע"ז‬

‫|‪3‬‬


‫היסטארישער בוים‬ ‫אומגעפאלן אין קאליפארניע‬ ‫שטורעם‬ ‫ארנאלד‪ ,‬קאליפארניע‪ – .‬א היסטארישער גיגאנטישער‬ ‫בוים‪ ,‬וואס האט געהאט א טונעל אויסגעלעכערט ביים‬ ‫גרונט פאר קארס דורכצופארן‪ ,‬איז זונטאג צוזאמגעפאלן‬ ‫פון א מאסיוון שטורעם וואס איז אראפגעקומען אויף‬ ‫קאליפארניע‪ .‬דער בוים ווערט געשאצט צו זיין שוין ‪2,000‬‬ ‫יאר אלט‪ ,‬אבער עס איז געווען דורכגעטרוקענט און‬ ‫דורכגעפוילט פון אינעווייניג‪ .‬עס איז געווען ‪ 100‬פוס הויך‪,‬‬ ‫און איינע פון די עלטסטע סיקאיע ביימער אין קאליפארניע‪.‬‬ ‫די סטעיט האט פילע הויכע ברייטע סיקאיע ביימער‪ ,‬און‬ ‫פילע פון זיי געפונען זיך אינעם ביג קאלעווערעס נעשאנאל‬ ‫פארק‪ ,‬און זענען באשיצט פון אינוואדירער‪.‬‬ ‫א פאמיליע האט פארציילט אז זיי האבן געוויזן דעם בוים‬ ‫‪ 20‬יאר צוריק פאר זייערס א פעטער פון אויסלאנד‪ ,‬און‬ ‫יענער האט געשטוינט‪ ,‬זאגנדיג אז ער איז שוין געווען אין‬ ‫‪ 70‬לענדער‪ ,‬און האט אזא אינטערסאנטן בוים נאך קיינמאל‬ ‫נישט געזען‪ .‬די סיקאיע ביימער זענען די גרעסטע מינים פון‬ ‫ביימער אין די וועלט‪ ,‬זיי קענען דערגרייכן דיקקייטן פון‬ ‫‪ 27‬פוס אין אומקרייז‪ .‬דאך דרינגען זייערע ווארצלעך נישט‬ ‫אריין צי טיף אין דער ערד‪ ,‬וואס מאכט זיי אויסגעשטעלט‬ ‫אומגעווארפן צו ווערן‪.‬‬ ‫דער טונעל אינעם אזויגערופענעם דרייוו‪-‬טרו בוים‪ ,‬איז‬ ‫אויסגעבויערט געווארן נאך איבער ‪ 135‬יאר צוריק‪ ,‬אין די‬ ‫‪'880‬ער יארן‪ ,‬דאן איז עס געמאכט געווארן פאר פערדן און‬ ‫וועגענער דורכצופארן‪ ,‬מען האט דאס שפעטער אביסל‬ ‫אויסגעברייטערט אויך פאר איין ליניע פון אויטאס‪ .‬אין די‬ ‫לעצטע ‪ 10‬יאר איז עס געווען אפן בלויז פאר פוסגייער‪.‬‬ ‫דער דרייוו‪-‬טרו בוים האט געהאט אן אומקרייז פון ‪22‬‬ ‫פוס‪ .‬טראץ איר מאיעסטעטישקייט איז עס צופאלן אין אן‬ ‫אומדערקענבארן הויפן פון האלץ ברוכווארג‪ ,‬זייענדיג‬ ‫אויסגעטרוקענט און אויסגעגעסן פון די לאנגע יארן אין‬ ‫עקזיסטענץ‪.‬‬

‫קורצע נייעס‬ ‫אן אנקעטע פון די "קוויניפיאק" פירמע צייגט‬ ‫אז א מאיאריטעט אמעריקאנער בירגער זענען‬ ‫נישט צעפרידן מיט די שריט וואס טראמפ האט‬ ‫אונטערגענומען אין לויף פונעם טראנזישאן‪ .‬די‬ ‫אנקעטע צייגט אז בלויז ‪ 37‬פראצענט האלטן אז‬ ‫טראמפ טוט א גוטן דזשאב אינעם טראנזישאן און ‪51‬‬ ‫פראצענט זאגן אז ער טוט א נישט‪-‬גוטן דזשאב‪.‬‬ ‫*‬ ‫טראמפ האט אויסגעוועלט דעיוויד שולקין פאר‬ ‫די פאזיציע אנצופירן די פעדעראלע וועטעראנען‬ ‫אנגעלעגנהייטן דעפארטמענט‪ .‬דאס איז אויפגענומען‬ ‫געווארן מיט גרויס איבערראשונג‪ ,‬וויבאלד שולקין‬ ‫איז אן אמטירנדער איינגעשטעלטער אין די זעלבע‬ ‫דעפארטמענט‪ ,‬וואס פרעזידענט אבאמא האט אים‬ ‫גענומען פאר די פאזיציע‪ .‬דאס איז דער ערשטער‬ ‫אבאמא אדמיניסטראציע איינגעשטעלטער וועמען‬ ‫טראמפ נעמט פאר זיין אדמיניסטראציע‪.‬‬ ‫*‬ ‫דזשאן קעלי‪ ,‬טראמפ'ס נאמינירטער אנצופירן די‬ ‫האומלענד סעקיוריטי דעפארטמענט‪ ,‬האט מסכים‬ ‫געווען צו רעזיגנירן פון זיין פאזיציע אויף ‪ 3‬באזונדערע‬ ‫מיליטערישע קאנסאלטינג פירמעס‪ ,‬און באזונדער‬ ‫האט ער אויפגעגעבן זיין פאזיציע אלס א רעגירונג‬ ‫מיליטערישע קאנטראקטער‪ ,‬וואס די אלע זאכן וואלטן‬ ‫ווען געקענט מאכן פראבלעמען פאר אים‪ ,‬האבנדיג א‬ ‫"קאנפליקט אוו אינטערעסט" צווישן זיינע פריוואטע‬ ‫ביזנעס אינטערעסן און זיין רעגירונג פאזיציע‪.‬‬ ‫*‬

‫‪‬‬

‫האט איר‬ ‫הנאה פון לוח‬ ‫הציבור?‬

‫לאזט אייער משפחה אויך‬ ‫הנאה האבן טעגלי ‪.‬ך‬

‫נעמטס אהיים א‬ ‫קאמיוניטי סירקולער‬

‫צו באקומען אין‬ ‫געשעפטן און אויף‬ ‫די גאסן‬

‫וואס אינהאלט‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫שמחות‬ ‫נייעס‬ ‫רעסיפיס‬ ‫געימס‬

‫ און וויכטיגע און‬ ‫אינטרעסאנטע‬ ‫אינפארמאציע‬ ‫געאייגנט פאר פרויען‬

‫‪Luach Hatzibur Thursday January 12, 2017 | 4‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬


‫‪ 3‬מארקעטינג טולס בחנם!‬ ‫ווערד פון ‪$575‬‬ ‫‪CD - 37 Business secrets‬‬ ‫בתחבולות ‪BOOK -‬‬ ‫אונטער די קוליסן ‪CD -‬‬

‫הרב איתמר גינצבורג‬

‫איז א סוקסעספולע יועץ פאר‬ ‫אינטערנאציאנאלע פראיעקטן‪,‬‬ ‫אסאך גרויסע סוקסעס סימבאלן‬ ‫האבן גענאסן פון זיינע ביזנעס‬ ‫עצות און געניאלע ידיעות‪.‬‬

‫הרב גינצבורג האט צונויפגענומען די בעסטע פון זיינע יארן ערפארונגען‬ ‫און ביזנעס תחבולות און ארגעניזירט אין א דרייסיג שעה קורס‪ .‬וואס ווערט‬ ‫איבערגעגעבן אויף א גאר אינטערסאנטע אופן פון רעקארדירטע שיעורים‬ ‫און לעבעדיגע פראגעס און ענטפער סעסיעס‪ .‬א קורס וואס פארמאגט די‬

‫מעלות פון א רעקארדינג און פון א פיזישע סעמינאר‪.‬‬

‫באקומט אויף א גאלדענע טאץ איבער ‪$65,643.70‬‬

‫ווערד פון קנאקעדיגע טיפס‪ ,‬עצות‪ ,‬און טיפע רעיונות אין ביזנעס און‬ ‫מארקעטינג געזאמעלט פון יארן עקספיריענס מיט טויזענטער קליענטן‪,‬‬

‫איר וועט קענען פרעגן און באקומען תשובות אויף אייערע אייגענע שאלות‬

‫איר גייט בע"ה פארדינען‬ ‫אסאך געלט פון די ביזנעס‬ ‫עצות אויף די קורס!‬

‫איר וועט זיין איינער‬ ‫פון טויזנטער מענטשן‬ ‫וואס בליען אדאנק הרב‬ ‫גינצבורג ביזנעס עצות!‬

‫פארפאסט נישט‬ ‫די געלעגענהייט!‬ ‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‪:‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫די שפאגל נייע סעמינאר וואס איז‬ ‫צום ערשטן מאל איז געאייגענט פאר‪:‬‬

‫ענטרעפינורס‪ -‬אונטערנעמער‪ ,‬ביזנעס‬ ‫פירער‪ ,‬מענעדזשערס‪ ,‬און פאר בעלי פרנסה‪.‬‬

‫‪ 3‬וועגן צו קענען הערן די שיעורים‪:‬‬ ‫האט ליין‬

‫אימעיל‬

‫סידי‬

‫יעדע זונטאג וועט זיין א נייע שיעור פון בערך‬ ‫איין און אהאלב שעה‪ ,‬אין א סעריע פון ‪ 20‬וואכן‪,‬‬ ‫צוזאמען איז דאס מער פון ‪ 30‬שעה וויכטיגע‬ ‫אינפארמאציע‪.‬‬ ‫נאך די שיעורים וועלן אלע צוהערער‬ ‫באקומען א ‪ MP3‬פון די שיעורים‬

‫רופט שוין ‪718-538-9539‬‬

‫אדער אימעיל ‪rabbiissamar@gmail.com‬‬ ‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת ויחי‪ ,‬י"ד טבת תשע"ז‬

‫|‪5‬‬


‫ברילן פון חזון איש זצ"ל‬ ‫פארקויפט פאר ‪17,000‬‬ ‫דאלער ביי ליציטאציע‬ ‫ברוקלין‪ ,‬ניו יארק‪ – .‬דריי גלעזער סטארס האבן בשותפות‬ ‫אפגעקויפט דעם זעלטענעם חפץ של צדיק‪ ,‬די ברילן פונעם‬ ‫הייליגן חזון איש זצ"ל‪ ,‬פאר די סומע פון ‪ 17,000‬דאלאר‪.‬‬ ‫די ברילן זענען דורך עקספערטן באשטעטיגט געווארן צו‬ ‫זיין פונעם צדיק‪ ,‬רבי אברהם ישעי' קארעליץ ע"ה‪ ,‬באקאנט‬ ‫אלס דער הייליגער חזון איש זצ"ל‪ .‬ער פלעגט נוצן די ברילן‬ ‫נאר פאר שבת קודש‪ ,‬און עס איז געווען ספעציעל געמאכט‬ ‫גאר פעסט עס זאל זיך האלטן נאנט צום געזיכט‪ ,‬צוליב די‬ ‫חומרות פונעם חזון איש אין דעם געביט‪.‬‬ ‫עס איז ארויסגעלייגט געווארן אויף ליציטאציע דורך‬ ‫א ליציטאציע פירמע אין ירושלים‪ .‬צוויי שותפים האבן זיך‬ ‫אפגעשמועסט צו בידן דערויף‪ ,‬דאס זענען געווען ר' יעקב‬ ‫פוקס הי"ו‪ ,‬דער אייגענטומער פון די גרעיטער אפטיקס‬ ‫פירמע אויף די ‪'14‬טע עוועניו אין בארא פארק‪ ,‬וועלכער‬ ‫האט זיך צוזאמגעשטעלט מיט ר' יואל לעפקאוויטש הי"ו‪,‬‬ ‫דער אייגענטומער פון די וויסטא אפטיקל פירמע אויף‬ ‫רחוב עלי הכהן אין ירושלים‪ .‬דער פלאן איז געווען אז זיי‬

‫וועלן אפקויפן די ברילן און עס וועט זיין אויף אויסלאגע אין‬ ‫זייערע גלעזער געשעפטן לויט אן איינטיילונג סדר‪.‬‬ ‫די ליציטאציע האט זיך אנגעהויבן און די פרייזן זענען‬ ‫געשטיגן העכער און העכער‪ .‬עס האט זיך אנגעהויבן ביי‬ ‫צוויי טויזענט דאלאר‪ ,‬און איז שנעל געשפרונגען צו פינף‬ ‫טויזענט דאלאר און דאן צו אכט טויזענט דאלאר‪ .‬עס איז‬ ‫קלאר געווארן פאר די שותפים אז זיי האבן נישט גענוג‬ ‫געלט צו געווינען דעם ביד‪ .‬זיי האבן שנעל אנגערפון זייערס‬ ‫א פריינט ר' בנימין בלומענקראנץ הי"ו‪ ,‬אייגענטומער פון‬ ‫די גפן אפטיקל פירמע אין לעיקוואוד‪ ,‬ניו דזשערזי‪ ,‬און‬ ‫האבן אים אריינגענומען אינעם שותפות‪ ,‬און אזוי האבן‬ ‫זיי געקענט געווינען דעם ביד וואס האט זיך געענדיגט ביי‬ ‫‪ 17,000‬דאלאר‪.‬‬

‫‪  ‬‬

‫‪Brother‬‬ ‫‪Toner TN750‬‬ ‫‪sale! $34.99‬‬ ‫" ‪" We d o p r i n t e r r e p a i r s‬‬

‫!‪GAS & ELECTRIC Supply Get the lowest rates NOW‬‬

‫‪Email energy4commercial@gmail.com Commercial Only‬‬

‫ביום א' שמות‬ ‫בערב בשעה ‪7:00‬‬

‫‪718-513-7841‬‬

‫יתקשרו ‪347-786-4566‬‬ ‫‪Luach Hatzibur Thursday January 12, 2017 | 6‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪To Advertise Or To Place Your Simcha Call:‬‬


Thinking Of Comunication? CONTACT

We Carry A Full Line Of Local

718.483.8609

718.483.8609

Prepaid Phones And Plans

only

only

$30

PER MONTH

$20

only

$20

PER MONTH

PER MONTH

F u l l key b o a rd p h o n e s fo r o n l y $ 6 5 Calling card plans for the cheapest rate

Sign up for Auto refill by us and receive a portable battery pack "free"!

Your Dear Friend Shulem Kuperstein (KOOPY)

718.633.4545

Address: 1334 43rd Street Hours: Sun 12-6 • Mon-Thursday 11-7 • Fri 10-1:00 7|

‫ י"ד טבת תשע"ז‬,‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת ויחי‬

718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


$3,600 you can now earn the amazing amount of $3,600 with signing up to ONE exclusive offer** ‫ווען אויף די זעלבע צייט‬

‫בויעט איר אייער קרעדיט‬ ‫באקומט מאקסימום‬

BEST RATED URGENT CARE

BROOKLYN 2016

bonus points

We Apply For The Card No Spending Required Many Happy References

LIMITED TIME OFFER!

DR. Daniel PuRcell, MD EmErgEncy mEdicinE

now undEr tHE dirEction of

mount Sinai HoSpital & nyu mEdical cEntEr

ShlOMie GOlDBeRG, Pa

EmErgEncy mEdicinE

nyu - lutHEran mEdical cEntEr

**Per household

Call Now:

718-215-4772

718.972.2424

3808 14th ave

creditcardaplications@gmail.com

S-th: 2pm - 12am F: 12 - 8pm Sh: 6pm - 12am

‫מודעה לעזר וסיוע‬

‫ יוכלו לפנות בזה לרב‬,‫בנותיהם בדרגתם הרוחני‬/‫הורים שנקלעו למצוקה בבניהם‬ .‫ ובעזהשי“ת תראו ברכה והצלחה במפעלו‬,‫מומחה בנסיון רב ע“ד התורה‬ .‫ טקסט הכל נעשה בסודיות ובחשאית מלאה‬/‫ ולהשאיר הודעה‬347-865-1966 .‫מספר הטל‬

CDL Driving School ‫ עקספערט‬CDL ‫רופט שוין די‬ 917-648-2728 ‫יחזקאל גלאנץ‬ NYS Certified Instructor

CDL ‫ווילט איר האבן‬

?‫ וואכן‬2-3 ‫ביז‬

Got a Ticket?

TRAFFIC VIOLATIONS

We Fight Parking Moving & Criminal Violations Call

718-954-4295 917-957-7545 We a l s o d o p e r s o n a l i n j u r y To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

Luach Hatzibur Thursday January 12, 2017 | 8

https://telegram.me/Publications_MM


tapecenter@yeshivanet.com ‫ או‬718.851.8651 ‫לנדב שיעור לזכות את הרבים יתקשר ל‬

1:00 ‫ בשעה‬- ‫היום יום ה' ויחי‬ ‫אירגון שיעורי תורה בביהמ"ד קארלין סטאלין‬

4609 16 Ave

‫שאלות נחוצות בהדלקת נרות שבת‬

‫יצחק אייזיק שפיטצער שליט"א‬

'‫הרה"ג ר‬

‫מו"ץ בהיכל הוראה ברכת אשר‬ 1-1-1 ‫ בשעת השיעור דרוקט * נאכן שיעור‬718.906.6427 ‫מ'קען הערן די שיעורים דורך די טלפון‬ tapecenter@yeshivanet.com ‫ או‬718.851.8651 ‫לנדב שיעור לזכות את הרבים יתקשר ל‬

We do the job, from applying for the best credit card offers, Until handing you the cash

You could earn now the amazing amount of

$5000 Hassle Free

Call CARDGELT 845-414-3581

build your credit simultaneously

SAME DAY SERVICE Personal, Manual, Quickbooks, Computer, Full stock of check paper.

SERVICES

THAT MAKE AN

IMPACT!

STRATEGIC POSTER PLACEMENT Prominently display your poster, flyer, or announcement in key areas, publicizing your product, store, organization, or event.

718.925.2300 INFO@TMGMEDIANY.COM

9|

‫ י"ד טבת תשע"ז‬,‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת ויחי‬

WWW.TMGMEDIANY.COM

718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


‫בס”ד‬

‫ארץ ישראל'דיגע פרייזן‬ ‫שיינע‬ ‫וו‬ ‫ייסע‬ ‫ק‬ ‫לף‬

‫ס"ת‬-‫שטוהל'ס‬

‫מגילות אסתר‬

‫פרים‬ ‫סו‬ ‫חים‬ ‫מומ‬ ‫ר"ש‬ ‫י‬

ALL SIZES / ALL PRICES

BEAUTIFUL KSAV & KLAF

VISITING HOURS OVER!

auto school

FREE LESSON

COMMERCIAL ACCOUNTS WELCOME NEW YORK & NEW JERSEY LICENSED & INSURED

Mice,Bed Bugs,Raccoons,Roaches,termites,& more

347.314.1701

Text the word ”FREE” to

646-832-2209

To be entered into our

Daily Lesson Giveaway Drawing Each Business day in January will have one lucky winner!

5 Hour Class Every Day

Call

Sunday 10:30 Am / Monday 5:00 Pm / Tuesday 2:00 Pm Wednesday 5:00 Pm / Thursday / 6:30 Pm Friday / 10:30 Am

‫שוין דא צו באקומען‬

718.336.BEEP

Text

LICENSED WILDLIFE TRAPPER

347-366-2123

‫הרב יום טוב שטוהל‬

ush R Road Test

ess days! Within 5 busin

646-832-2209

‫בס"ד‬

Gold Color is not accurate

‫בנימין וויינגארטן‬

347.533.4848

‫צו באקומען אין אלע געשעפטן‬ To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

auto sales and leasing

718.303.4300

Luach Hatzibur Thursday January 12, 2017 | 10

https://telegram.me/Publications_MM


‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‪:‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת ויחי‪ ,‬י"ד טבת תשע"ז‬

‫| ‪11‬‬


Electronic Vapors &

E-liquids FULL LINE OF ONLY THE BEST, SMOOTH, & FLAVORFUL E-LIQUIDS. BEST SELECTION OF THE NEWEST DEVICES, TANKS, & ACCESSORIES.

W E E K LY S P E C IA L

Williamsburg 110 LEE AVE

Boro Park 1720 48th St

Open 24 Hours ZOOM Kosher 4302 Ft. Hamilton Pkwy

Open 24 Hours The Canteen on 13 3808 13th Ave

Expires: 01/17/2017

Next door to Grill on Lee

Open 24 Hours Rio Kosher 3715 14th Ave

.29

Expires: 01/17/2017

PENS

1000 PROMOTIONAL

nly for o

EACH

3915 15th Brooklyn, NY 11219 T: 718-436-0033 F: 718-854-1414 3915 15th Ave.Ave. Brooklyn, NY 11219 T: 718-436-0033 F: 718-854-1414 E: sales@expresswayptg.com W: expresswayprintingny.com E: sales@expresswayptg.com W: expresswayprintingny.com

NEW! Disposable E-Cigarettes. Now Available in Local Stores. 5 Flavor Choice. 800 puffs

Citgo Gas Station 5818 18th Ave

* Boro Park & Williamsburg locations only

FREE WORLD WIDE SHIPPING! NO MINIMUM! Smokerschoice48@gmail.com

516-213-3364

Earning too little? Grow ?Looking for your a jobpotential!

GET YOUR B.A. NOW! !.TIME TO GET YOUR B.A

New program chassidish oilem” “"New programjust justfor formen! men!“Perfect “Perfectfor forthe the chassidish oilem Start Feb. 9 and finish with a fully accredited bachelors degree !Start Feb. 9 and finish with a fully accredited bachelors degreein in99months! months All kosher material Easy courses Testing will be in the evening Convenient Boro park location Hundreds of happy graduates Earn a better Parnasah No high school diploma necessary

A profess io college a nal dvi will be ava sor il througho able ut the program

For more info please call: 718-252-4649

Or email: eecdegrees@gmail.com Web: www.eecdegrees.com

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

Luach Hatzibur Thursday January 12, 2017 | 12

https://telegram.me/Publications_MM


CAR RENTALS THE

WAY

Office: 347.704.3000

Fax: 718.705.8889

Email: office@ezrentacarny.com

Locations:

Boro Park: 4919 20th Ave. Williamsburg: 547 Park Ave.

‫בס"ד‬

Things happen...

Boruch Bloch

1 2 6 8 3 8 T H S T R E E T, B R O O K LY N N Y 718-851-1515 / 718-438-4444 E X P E R T

I N S U R A N C E

C L A I M

formerly from Culver Auto Body

T E A M !

24 HOUR TOWING | IMMEDIATE VEHICLE REPLACEMENT

13 |

‫ י"ד טבת תשע"ז‬,‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת ויחי‬

718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


PLATES & REGISTRATION ON THE SPOT!!

BRANDS START HERE Hello Writing is a team of focused in house individuals. We know words; we love art; we create statements. Based out of our Brooklyn agency, brands happen!

4021 14th Ave. Brooklyn, NY 11218

718-686-1405

www.dmv-services.com

ALL FORMS OF INSURANCE

COMPANY NAMES / COMPANY SLOGANS / PRODUCT DESCRIPTIONS BUSINESS PLANS / WEBSITE CONTENT / EMAIL TEMPLATES

212.335.0429 / HELLOWRITING.COM

5 Hour Class Center

CallCall or Text or Text 718.237.1512 718.237.1512

Every 6PM EveryWEDNESDAY SUNDAY 2PM 1281 280 49thRodney St. (Cor. 13th St. Ave.) 5 hour classforonly $20CDL Rush Road Test Car and

‫מיר פיקן אויף אייער‬

‫תפילין און מזוזות‬

‫ און לייגן עס צוריק‬,‫בודק צו זיין‬

‫אין זעלבן טאג‬

hello writing

EXECUTIVE BIOS / LINKEDIN CONTENT / BROCHURES

Lowest Insurance rates in Brooklyn!

/ INFO@HELLOWRITING.COM

Limited offer!!! ‫יעדער‬ ‫לערנט‬ ‫פארוואס‬ NEW !!! time VIP Package ?'‫'פאללמאן‬ ‫ביי‬ROAD ‫דרייווען‬ book a lesson for before YOU WILL PASS YOUR FIRST TEST !!! next week Friday and get an ‫פון‬ ‫תלמיד‬ ‫א‬ ‫ווייל‬ ■ WE GUARANTEE IT! ■ 30 minutes free. ,‫אלעס‬ ‫ווייסט‬ ‫פאללמאן‬ oradditional you'll get unlimited rush appointments for FREE. !‫קען גוט דרייווען‬some‫און‬ (No insurance required) restrictions apply

855 6900 718

654 myrtle Ave.

‫דוב זיידא‬

INCLUDES:

SHABBATON - ‫שבת התאחדות‬

Beautiful Beis medrash | kitchen

Beautifull winterized yeshiva building with all ameneties availible for your yeshiva or school shabaton getaway, in Saratoga New York close to Lake George attractions. Call 917-423-4523 or email saratogayeshiva@gmail.com for details

‫מיר שפרעכן אפ מיט גיסן בליי‬ 347.526.3480 !‫ בדוק ומנוסה‬.‫בפרט מוצאי שבת‬

Lunchroom | Mikveh Catering also avail.

,‫פטור פון פראבלעמען! אנקזייטי‬ !‫ אלע ישועות‬.‫ חולשות‬,‫פחדים‬ .‫ אד"ג‬, ‫ רפואה‬,‫ פרנסה‬,‫שידוכים‬

BATHTUB REGLAZING

Just cleaned your tub and it still doesn’t look clean? For only $325 it will look new again guaranteed. Property managers!! Call for Price!!

‫צו ר' וואלף גליק‬ 718-513-7841

?‫ פארוואס דארפט איר ליידן‬,‫אז איר קענט זיך העלפן‬

‫ כמעט אויף אלע פראבלעמען‬,‫ און אויך אנדערע‬,‫וויאזוי מען קען זיך בס"ד אליין העלפן‬ ‫דורך הרב וואלף גליק שליט"א מארה"ק – מומחה רבות בשנים בתורת הנפש‬ ?‫ ווען איר קענט זיך העלפן‬,‫פארוואס דארפט איר ליידן‬

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

‫פאר אלע‬

‫פראבלעמען‬

‫עצה‬

!‫געוואלדיג‬

‫האטליין נאמבער‬ 718.298.3777

347-680-2540

Luach Hatzibur Thursday January 12, 2017 | 14

https://telegram.me/Publications_MM


‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‪:‬‬

‫‪718.303.4300‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת ויחי‪ ,‬י"ד טבת תשע"ז‬

‫| ‪15‬‬


‫זצ"ל‬

‫הג"ר לוי יצחק בהג"ר יוסף‬

‫תרל"ד‬

‫מאוסטילא‬ ‫הג"ר רפאל מאיר בהג"ר יהודה זצ"ל‬ ‫לב מרפא‬

‫תרנ"ג‬

‫זצ"ל‬

‫הג"ר מרדכי בהג"ר יחיאל מיכל לערנער‬

‫תרס"ד‬

‫זצ"ל‬

‫הג"ר צבי בהג"ר חזקיהו אברהם ברוידא‬

‫משומסק‬

‫יארצייטן‬ ‫פון צדיקים און גאונים‬

‫תש"ס‬

‫י"ד טבת‬

‫אב"ד פתח תקוה‬ ‫תשס"א הג"ר אלטר אליעזר מנחם בהג"ר משה מרדכי בידערמאן זצ"ל‬ ‫מלעלוב‬

‫זצ"ל‬

‫הג"ר יהודה ליבער ב"ר בנימין‬

‫תקע"ב‬

‫הג"ר חיים דוד ב"ר צבי‬

‫תרי"א‬

‫אב"ד קראקא‬

‫זצ"ל‬

‫זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל‬

‫מגריידונג‬

‫היינט אין היסטאריע‬

‫׳ איז אוועקגעשטעלט געווארן די ערשטע טעלעפאן ליניע צווישן ניו יארק‬913 ‫אין דעם טאג אין יאר‬ ‫און לאנדאן‬

WINTER CELL PHONE STEALS

$2600

All Brand New iPhones up to

All Brand New Galaxy Phones up to

$75 off

$125 off

Cool Hot Winter Deals

LG L34C Kosher Email Only

Nokia 300 Asha with Hebrew

EXTENDED FOR ONE MORE WEEK!

reg. $130

Winter $ale

All Israel Rentals

SUPER RENTAL

JBL Charge 3

$

$12499

$49999

2600

Order up to 3 months in advance!

POCKET GUIDE with all Israel rentals

Samsung Gear IconX

Samsung Fast Charge Car Charger

Samsung Travel Charger

Apple Lightning to USB Power adapter

Scosche Magnetic Vent Mount

$15999

$1999

$999

$2499

$1499

reg. $200

reg. $35

reg. $15

reg. $40

reg. $25

reg. $550

reg. $150

Scosche Magnetic Dash Mount

PureGear Universal Car Mount Bundle

PureGear Combo case for iPhone SE

Glass Screen Protectors

$1499

$1499

$1499

$1999

$2499

$3499

reg. $20

reg. $25

reg. $25

reg. $30

reg. $35

reg. $45

OtterBox OtterBox Commuter Series Defender Series

Mophie Battery Case

$25%off

L$ E $PECIA

OR RE IN-ST

MANY MO

Grab ‘em

718.355.8500 | flyluxususa@gmail.com | www.flyluxus.com

$9999

reg. $150

FREE

15% off

SPECIAL

iPad Mini 4 32GB

$9999

ey last!

while th

SALE ENDS: 1.17.17

718.831.7007

CASH & CARRY ONLY WHILE SUPPLIES LAST

Boro Park: 4904 13th Avenue Williamsburg: 670 Myrtle Avenue

Images are for illustration purposes only

‫היינט אין‬ ‫היסטאריע‬ ‫גוטזאגערס זאגן‬ ‫פארברען נישט א בריק וואס דו גלייכסט נישט; מעגליך וועסטו נאך אמאל דארפן‬ ‫דארטן דורכגיין‬ To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

Luach Hatzibur Thursday January 12, 2017 | 16

https://telegram.me/Publications_MM


BORO Tr iPARK State

Real Estate UNFURNISHED UNFURNISHED APARTMENTS

15-39 2 Bed. Apart. First floor, Ready to move in, Heat & appliances inc. Call Broker: 917-202-6180

Dahill and 44th 3 BR, 1 Bath, full floor, new floors, Ready to move in New kitchen, 1,000 SF Call Broker 732.708.2004

58 bet Ft Hamilton & 11, 2 bdrm apt for rent, $1800 move in condition. 347-693-9083. Leave a message

54 bet 11&Ft Hamilton, 3 BR apt, 1.5 bath, entire 2nd floor $2650 Call: 718-871-9277

14/15 41 3 bedroom apt. 1100 sf. 1 porch, 1.5 baths, needs work. $2600 no sec8 Call:347-622-7870 lv detailed msg

*15/40's 2 BR nice condition *14/50's 3 BR, adults pref Call:718-435-1069

12th ave lo 50's, Spacious stunning newly renovated 2 bedroom plus study, gorgeous kitchen/bath custom closets,etc. Call agent (917) 543-3699

14th Ave/lower streets Brand new, 3 BR, 2 bth, porch. Rent: $3000 + heat Call Lv message 929-322-3838

Ave I/E.2 Brand New 1 BR apt. full kitchen & Bath, LR/DR area, Closets, c/a & heat, W/D hookup. Priv ent, bright & airy. Avai Jan. 1st min 1 year. Call/text 347 786 1303

East 2nd & Ditmas Spacious and Airy 1 Bedroom All New Kitchen Dining Bathroom 2nd Fl. $1450 718-972-2828 Xt4

seagate- newly renovated, brand new 3 br, large d/r & l/r, new kitchen, 2 new bath, large porch. Call:718-510-5385

10/45 2 BR, 2nd fl, front $1650 11/55 1 BR. 1st fl $1250 9/50 3 BR, sec8 ok $2200 17/42 2 BR, 2nd fl, front $1850 15/45 3 BR, 1000sf $2500 Action Intl Realty 718-436-9888

2BR apt in pvt house, 2nd flr front, Heat and Water included, Sec 8 ok. Call: 732-588-6051

12/low 40's, walk in 2 BR apt, MIC, newly painted & scraped, separate heating,washer dryer hook up, chusson kallah preferred. Asking $2000 neg. Call: 212-609-3740

58 bet 18&19, 1 BR back apt, brand new, private entrance. Call:718-791-4181

16/59 3bd.bcyd.porch 13/58 1bd/3.5bd brand n. 14/44 1bd walkin $1300 15/44 3bd brand new 15/40 2bd.bcyd.porch 17/61 1bd new Many more apts. 917-426-7948

Sevral 1 BR apartments, unfurnished and furnished. Call Agent: 917-825-2549

16/40, 2 bedroom apt, new condition, chusson kallah preferred. Call: 718-972-0510

16/55 Btfl spacious 1 bedroom apt, dining room $1650 Call Broker: 347-940-7611 If no Ans. Lv. Msg

46th and 17th 1 bedroom, 1st floor, porch $1700 call Broker 732.708.2004

Ft. Hamilton - 40 Brand new walk in Apart. 2 bedroom modern design, custom kitchen, Nice back Porch, ideal for chosson Kallah no Sec. 8 Call Agent: 917-691-9138

,‫ נייע קאך‬,‫ איין שלאף צימער דירה‬19&59 .‫פריש געפעינט‬ .‫געאייגענט פאר אן אפיס‬ 917.816.5933 :‫רופט‬

12th & 50th, Basement available, 2 br, 1 bath, $1195, heat & water incl., can be used for office. 646-660-5983 call 5pm-11pm

FURNISHED APARTMENTS Beautiful furnished 1 bedroom apartment in apartment building. short term/long term. Call 718 501 2724

16/44 area, 2 bedroom furnished, completely renovated. Call:718-436-3515

Coming to BP? Brand new beautifully decorated suites avail for Shabbos or simchas, private entrance, centrally located near all transportation Call: 347-871-4352 lv msg

15/58 Stunning New apt, High Ceiling, W/D, upscale kitchen and appliances, central air - in floor heating. All Utilities inc Call:718-419-6018

15/48 Luxurious & spacious, 1 BR basement, full kitchen, bath, d/r l/r area, w/d, separate entrance, gas & electric inc. Call:718-871-3388

17/46 Beautiful furnished apt, front private entrance, W/D, A/C, utilities incl., great for Chosson Kallah. Please call: 718-755-9326

17 |

‫ י"ד טבת תשע"ז‬,‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת ויחי‬

718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


BORO Tr i S tPARK ate

Real Estate OFFICES FURNISHED APARTMENTS 17/56 Beaut cozy 1 bdrm + full bath furn bsmt. Own ht & a/c. Pvt front ent. Must see!! 917-445-5106

15-16/45 Btfl 1 br basement apt with lots of windows, chusson kallah preferred, also option for an office. Call: 347-401-1918

52 bet 13&14 Brand new btfl, 2 br bsmt, high ceilings. Call: 347-554-1366 pls lv detailed msg

60th street 16/17 Beautiful Furnished 1 bedroom Apt. Washer, dryer, central A/C, High ceiling, For more info please call 917-554-4845

13/45 Brand new, fully furnished 1 BR apt for rent, GREAT FOR CHUSSON KALLAH, asking $1200 + heat and utilities. Call: 845-422-6393

10-51 Beautiful 2 BR apt, fully furnished, W/D full floor, newly build windows in all rooms preferred for chusen kallah 718-435-1516

11/49 Brand new basement apt. New kitchen, new appliances, new bathroom, private entrance. Perfect for chussen kallah. Call: 347-988-2710

11th ave high 40s sunny Furnished apt. 1st. Floor. Ideal for chossen, kallah. $1300 utilities included. Call 718 506 7302

51 bet 14&15, private ent, 2 bedroom bsmt, beautifully furnished, w/d, c/a, minimum 6 months, chusson kallah. Call:718-344-5670

14-55 1 br bsmnt apt, new kitchen/ dinette. Central AC, W/d, front entr, windows in all rooms, high ceiling, Chussen kallah pref. Cell:646-234-6114 or 347-770-8856

13-48 btfl bran new 1 bedroom furnished apt, high ceilings, windows in all rooms, in-floor heating, S/u AC. w/d, G&E incl. C/K pref. Call: 917-272-3294

BP furnished Apart. for rent Brand new, High Ceiling. Perfect for chussen kallah. Call: 646-712-2300

Short Term - 13/42 New daily/ weekly hotel style 1-2 room basement, apt, kitchen, full bath, bedroom, fully furnished with linen and accessories. 718-854-1633

12-53 Just renovated upscale 1 BR & 2 BR basement apt, high ceiling, kitchen, windows, w/d heat and ac inc, perfect for chusen kallah

call: 718-938-3126

Advertise your real estate ads here for only $30 -- a week Call Now: 718-303-4300

OFFICE /STORE / SPACE / WAREHOUSE NU/53 2 flights up, btfl 1 room office,with window, heimish building MIC, util incl. 718-972-7017

15/45 Btfl renovated, 5 rooms, 1st floor $2500 Lawrence Ave, full 1250sf bsmt, separate entrance, good for office/ furnished apt/playgroup $1250 Action Intl Realty 718-436-9888

2 room office available for rent Office for rent in newly renovated 18 & 49 500 sf. basement. office building with elevator. Prime 13th Ave 48th street location. please call (347) 644-8085 Call 347-374-1872

51 near 13, 2 large room, btfl newly renovated bsmt. Call:347-554-1795 Store-13th Ave, prime location store for rent. Call: 347-243-7518 E. 2nd Ave. M - 1500 sq ft basement, 9 ft ceiling, prvt entrance, for commercial useoffice or playgroup. Call: 347-893-2329 To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

38 13/14 3 room office, btfl, brand new prvt entr, windows, MIC Approx. 500sf Rent $1500 util incl. Won’t last call today! Call/text/lv msg. 347.585.9393 Email: ylcrealty@gmail.com

Space for catering in basement, kitchen, tables, big built in refrigerator, ready for use. Call: 917-518-9199 or 718-438-5500

718.303.4300

McDonald & Ave O, Office space to share. Room for 2 desks. Possible parking available. 347-988-4970 Advertise your real estate ads here for only $30 -- a week Call Now: 718-303-4300 Dahill and 39th, 650 sf, BASEMENT, 2 nice desks. Private front entrance. Call Broker 732.708.2004

E4/Ave F, storage space, 1120sf entrance toward the front. Call:718-757-9505 37/14-15, 350 SF office, large windows, high ceiling, $1000 incl furn, intrnt & util 347-721-5244

Luach Hatzibur Thursday January 12, 2017 18

https://telegram.me/Publications_MM


BORO Tr iPARK State

Real Estate

OFFICE UNFURNISHED /STORE / UNFURNISHED SPACEAPARTMENTS / WAREHOUSE / SHUL *56/13 Brand new small and large office, kitchen & bath *53/15 Brand new 2 room office, kitchen & bath Call: 917-825-2549

45/13 Office space, 3 large rooms w/ office furniture, lots of closets, private bath, kitchinette. Call: 347-546-7781

Store-46 bet 17&18 Store space for rent, 1200sf bsmt, private entrance, high ceilings, ideal for dress shop. Call:718-259-4092 or 917-9681014 if no answer pls txt

18TH AVE BETWEEN 53&54 14 FT X 8 FT OFFICE IN PROFESSIONAL SUITE. $550 PLEASE CALL 212-233-4401

5000 sf loft available for rent, sprinkler building. 20 min from city, 30 min from monsey. Call 973-473-4472 ask for Joseph

Office rooms available including electric heat and internet, 13-49 $350 13-46 $500 Call or text: 347-998-8103

Advertise your real estate ads here for only $30 -- a week Call Now: 718-303-4300

Ft Hamilton - 37th St 2000 SF Warehouse Space, Plus Lg Basment, Access for Trucks to drive in, 12 Ft Ceiling Call Broker 732.708.2004

Lux Basment office Large new Rooms Split unit, Windows, Call Broker 732.708.2004

43rd and 13th Lux Office space 1000 SF 3 rooms, conference room, Call Broker 732.708.2004

7500 sq ft Warehouse near BP, great condition, with office space. Call: 917-789-4965

HOUSE / CONDOS / LOT FOR SALE / OPEN HOUSES For sale-New to market 15th Ave. mid 50 2 BR COOP apt mint condition approx. 900 sq. ft. 399k 718-954-2978 leave msg.

Off 18th & 47th, beautiful 1.5 BR co-op, windows in all rooms, 6th floor. Only 355k wont last! Call: 718-854-2481

Do you own a house? You can earn a large sum by simply selling your air rights! Looking to buy air rights in Boro Park for cash. Please contact 347.560.4499

For Sale New On Market BP 15th Av/57th Street 2 FM brick used as 1FM. Aprx. 3,000 SQ Ft. Move in condition 5 Bdrms Plus. 4 baths. Pesach. Kitch. Enclosed Sukah Private 2 car Drway Ask $ 2.1 Please call Agent: 718-483-6947

Advertise your real estate ads here for only $30 -- a week Call Now: 718-303-4300 For sale-Mid 40's bet 14&15, 2 family house, 20x100 lot, needs work, can be sold as is or with plans to build together with neighbor, serious buyers only. $1.4 Call:929-355-6671

39 Bet12&13 3 Fam. House Lot 20/100 House 20/40 3 Story Frame house Asking 1.3M Call Broker: 718-791-2776

House for sale 52nd street & 20th Ave Semi attached 4 bedroom 3 1/2 bath Large Modern Kitchen office, large playroom, skylights. studio rental Asking 1.4 or best offer 347-815-5508 15/47, 3 family house for sale, built 25x65, owners apartment super luxury, garage, porches, backyard. Call Agent: 917-825-2549 Advertise your real estate ads here for only $30 -- a week Call Now: 718-303-4300

Btfl apts for short term, center of Jerusalem in, ‫ גאולה‬or ‫ גני גאולה‬, ‫ מאה שערים‬,‫ גוש שמונים‬area excellent service Call: 516-321-1264 or 972-53-311-1445 Email: k5380908@gmail.com 19 |

‫ י"ד טבת תשע"ז‬,‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת ויחי‬

718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


TRI-STATE Tr i State

Real Estate NEW JERSEY / LAKEWOOD / MONSEY / STATEN ISLAND / FOR RENT/SALE Monsey- Luxurious condo in the heart of Monsey for sale Please text 845-459-3792 Monsey- Collins Ave, Beautiful brand new flat for rent, kitchen, D/R, laundry room, 2.5 bath, 4 BR Call:845-356-0157 lv msg Desirable warehouse space near NJ turnpike entrance & all major highways, close to BP, 1st fl, multiple loading options, high ceilings, drive in doors, lots of vehicle parking, from 2000sf to 100,000sf. Also refrigerator and freezer space avail Call owner: 646-457-0517

One Condo left! Monsey for sale. One new condo that is divided for two 3 bdrm apts. Each 1450 sq. ft. ,1.5 bath,granite counters, sheet rock done, choose tiles this week. Taxes for entire condo appx.$7k/yr. Center of Monsey, Collins Ave. Great investment for your children,will be ready Mar.,$725k,must have at least $175k down payment.

Call 845-662-3276 *please text first.

Linden area 4,200 sf 1 story mint cond. 1 drive in 15 hi call 201.677.2044

*Newark (iron bound) 10,000sf, 1 docks, 1 drive in off highway 95 big yard purchase $1,000,000. rent $6,200 *Irvington 11,000sf, 3 Docks $425,000 *Harrison 5,750sf, 1 dock 2 drive in purchase $575,000 Call 973-517-0788

doesn't Is your car a Ithave to

Spring Valley - 19 Wolfe Dr. cor. Summit st. House for Sale Jewish area. 2 family house zoning. Please call: 347-342-1055 lv clr. Msg.

Staten Island- For Rent Beautiful 3 BR, 2 bath, driveway, garage, porch & backyard. Call: 347-915-6317 Monsey- for rent Apartment for rent, Decatur area, 2 bedroom, sec8 ok. Please call: 917-724-2186 lv clear msg Monsey for sale- Great price $469k Semi attached house (old) 105x55 property can still build up to 4,000 sf. Hatzluche grocery area 845-499-8136 Staten Island - For Sale 10 mins from Verazzano bridge, 1 story 16,500 sf. Warehouse + 7k sf parking, multiple loading docks, heavy power,15' ceiling Call Broker David 718-302-0055 x 101

We accept all major Credit Cards

be!

Gift cards available. Accounts welcome. Many discount card options available.

718-436-WASH (9274)

19th Ave. cor 47th St. Open daily: 8:00am till at least 8:00pm (weather permitting)

LICENSED LOCKSMITH

BOOKKEEPER AVAILABLE

Full Bookkeeping services for businesses, at your office or from home 718-687-3924 To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

SHABBOS LOCK/‫שלאס‬ INSTALLED ONLY $199 We do house calls- only $50 CALL NOW 347-485-7258

718.303.4300

SERVICES

Luach Hatzibur Thursday January 12, 2017 | 20

https://telegram.me/Publications_MM


CONSTRUCTION/RENOVATION

We fix it! We build it! Sheetrock * Painting Doors * Bathroom Plumbing * Electricity Yitzchok Yeret 347-668-7409 ONE MAN BAND

One Man Band

‫חיים יהושע לאווי‬ Great Price

347-645-3048 :‫רופט‬

CAPITAL SERVICES

CONSTRUCTION / RENOVATION

Entire apartments, Extensions, Basements, etc. References available very reasonable prices H. Fogel 917-586-3774 Domestic Car Rental

Great Deals On Car Rentals Throughout The USA 718-438-4612 Age 25 +

"Commercial Real Estate Loans - Mortgages - Equity Line of Credit - Private Money - Business Loans - Excellent Profitable Cash Flow Commercial Investment Properties Available (Apartment Buildings, Office Buildings, Shopping Centers, Warehouse...), Real Estate Profit Evaluation, Factoring, Equipment Leasing... 888-218-5752 x 700 www. TheVentureCapitalGroup. com ATTENTION!!

ONE MAN BAND

One Man Band

JOBS SALESMAN WANTED

Salesman position available in successful packaging company. Salary + commission Needs car Email resume to: sales@noblegift.com DRIVER WANTED Looking for a driver to do deliveries in Brooklyn. Areas include BP; Flatbush; Marine Park; & Staten Island. Driver must have a clean drivers license. Email: shloimy@ezkosher.com or call844-EZ-KOSHER Ext.110 SECRETARY WANTED

Heimish bp office seeking female secretary, Email resume to 2016bpjobs@gmail.com SALESPERSON WANTED

Looking for salesperson for fast growing closeout company, p/t or f/t. Please call: 718-971-4045 21 |

‫בערל איגל‬

718-974-5195 :‫רופט‬

Do you have any collection companies calling you or sending letters, Are you behind on your cc bills? DONT WAIT, you could earn up to $500 Email: ueCollectionCompanies@ gmail.com Call: 888-510-1850 HAVING A DISPUTE??

BOOKKEEPING /TRAINING - MEN

Experienced bookkeeper teaching private course on Quickbooks and Excel for compatible rates. Also available for QB setup. Please call 917-589-3790 BEST CALLING CARDS

Israel: Land line 1.1¢ Cell phone 3.6¢ Students calling home from Isreal, UK, Belgium starting at 1.5¢ Call: 718-438-1333 9 AM-6 PM

Why go to Court or Beis Din and lose control?

Mediate

where you can keep control Commercial • Divorce Mediation Call: 212-858-9289 Abraham J. Perlstein, Esq. 43 West 43rd St. Suite 113 New York, NY 10036-7424

Also convenient Brooklyn & Rockland locations ‫מיר רעדן אידיש‬ www.ajpesq.com By Appt. only

HOME RENOVATIONS

Attorney Advertising

TAX RETURNS PREPARED

Receive more than $14,000.00 in Income tax refund. 25 years experience. Authorized e-file provider Individuals corporations, partnerships Call: 347-446-7745

HOME RENOVATIONS Basements, Finish bathrooms, and apartments, scraping, etc. 18 years experience No job too big or too small Best prices!! 347-585-9217

AMAZON & ONLINE BUSINESS CONSULTANT Is your business stuck? Not Growing? I help brands and manufacturers in optimizing rankings, conversions and revenue on Amazon and/or your own website. I'll analyze, explain, & coach you or your team on what needs to be done. I also fully manage & execute projects.

‫ י"ד טבת תשע"ז‬,‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת ויחי‬

Call 347-915-5002 718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


‫יונגערמאן געזוכט‬

JOB OPPORTUNITY

‫עס ווערט געזוכט א טויגליכע‬ ‫טיכטיגע יונגערמאן צו סערווירן‬ ‫ביי א דעלי דעפארטמענט‬ ‫נאכמיטאג שעות‬ 718-435-8200 :‫רופט‬

Looking for individual to manage the construction of a 12 unit building in Harlem. Experience only. Email: position36@gmail.com SALESWOMAN WANTED

‫באס רבי'ס געזוכט‬ 9:00 – 8:00 ‫באס רבי'ס געזוכט פון‬ .4:00 – 3:00 ‫און פון‬ ‫ביטע רופט‬ 718-236-1171 X 207 ‫און לאזט איבער אייער נאמען און‬ ‫טעלעפון נומבער‬ JOB OPPORTUNITY

Upscale women’s boutique in Boro Park seeking capable saleswoman with experience, personable, strong management skills. 3 days/ week including Sunday. Excellent Salary. Call: 347-461-7006

‫סעקרעטערי געזוכט‬

Business mgmt office in BP is ‫עס ווערט געזוכט אן עקספיריענס‬ ‫סעקרעטערי אנצופירען א קעמפ‬ seeking a qualified girl for a '‫ וכד‬registration ,‫אפיס‬ f/t bookkeeping/secretarial Email resume: position. QB knowledge campoffice2017@gmail.com and fluency in English/ Yiddish preferred. Excellent ‫שמש געזוכט‬ opportunity and great potential for immediate hire. Linden Heights shul on 9th Ave looking for a ‫שמש‬. 718-534-3556 leave msg. Must attend all 3 minyanim Or email your resume to: each day, must know how Info@urbdesk.com to lein, very good pay Call: 347-666-2677

JOB OPPORTUNITY

JOB OPPORTUNITY

Looking for a store front Secretary/sales lady, nice store, quiet, f/t 10am-6pm, Experience preferred, email: jobavailablebp@gmail.com, Fax:7188541414

‫יונגעלייט געזוכט‬

JOB OPPORTUNITY

Heimishe Warehouse office in NJ seeking to hire a secretary (QB is a must),50 min drive from BP / 45 min from Lakewood. (Trans. Provided) Email resume to warehouseinnj@ gmail.com To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

Boro Park Butcher shop looking to hire additional staff. Geshmake personality a must, will train. Please call 929-900-5583 and leave a message.

‫א גוט גייענדיגע בית המדרש אין‬ ‫צענטער פון שטאט זוכט טויגליכע‬ ‫אינגעלייט אנצופירן מיט די מנינים‬ ,‫מעריב פאר גוט באצאלט‬-‫מנחה‬ ‫פאראינטרעסירטע ביטע רופט‬ ‫ אויב קיין ענטפער‬347-563-6042 ‫לאזט א מעסעדזש‬ GRAPHIC DESIGNER

Looking for Experience creative Graphic designer, please email Resume/Portfolio job11218@gmail.com

718.303.4300

JOB OPPORTUNITY

Production plant in NJ looking to hire a full time Machine Operator Please email jobs0274@gmail.com or call 718-534-0274 SECRETARY WANTED CPA firm in BP looking for full time secretary. QB knowledge a must. Experience preferred, Will train. Fax: 347 586-0029 Email Resume: cpaposition16@gmail.com JOB OPPORTUNITY

Looking for a motivated female with marketing and graphics experience great job opportunity well paid Please call: 347-988-0053 TEACHER WANTED

Seeking experienced second grade English teacher for Flatbush Bais Yaakov type girls school PM session. Please fax 718-376-4280 PAYROLL SPECIALIST HASC Center: F/T Payroll Expert minimum three years’ experience. Heimish office in Sunset Park. Male/Female: Competitive salary commensurate w/ experience. Great Health Benefits. Call 718 535-1989 hr@hasccenter.org

‫מלמד געזוכט‬ ‫חסידישע חדר אין ב"פ זוכט א‬ ‫מלמד מיט עקספיריענס פאר‬ ‫נורסערי פאר די קומענדיגע יאר‬ 646-564-9288:‫פעקס‬ JOB OPPORTUNITY Fast Growing company seeking a motivated M/F Bookkeeper / Office Manager must be computer proficient and quick books knowledgeable Great Pay Please email resume to Lumber791@gmail.com

Luach Hatzibur Thursday January 12, 2017 | 22

https://telegram.me/Publications_MM


NOW AVAILABLE BY PHONE

The number for Yaakov Moshe Ganz's phone system is 212-666-LIFE (5433) VACATION RENTAL Btfl 9 BR house in South Fallsburg (up to 25 ppl); 2 fireplaces, fresh linen & towels, kitchen, wi-fi, huge DR/LR area, AVAILABLE for family & business retreats, 8 min walk to shul. 347-309-8485 or 347-335-9599

‫זעלטענע געלעגנהייט‬ ‫מ'קען קויפן א הויז אויף כמעט א‬ ‫ משפחות הויז‬3 ‫אקער און וואודריזש‬ ‫מ'קען צובויען דארף אביסעל‬ ‫ארבעט ביהמ"ד גראסערי אויפ'ן‬ $225k ‫פלאץ א גאנץ יאהר פרייז‬ 845-642-1558:‫רופט‬

‫וויכטיגע געלעגנהייט‬ ‫מיט א פאר וואנדערליכע‬ ‫נאטירליכע טראפןס קענט איר זיך‬ ‫ראטעווען ממש סיי עמאציאנלע און‬ ,‫פיזישע פראבלעמען‬ A.D.H.D , O.C.D -‫פון אלע סארטן‬ 347-546-2918 ‫אד"ג‬ INVESTMENT OPPORTUNITY

Seeking a credited investor for Private Label Amazon Business. $500k+ min. commitment. Call to discuss 347-620-4052 STUDENT COMBO DESKS

ATT; SCHOOLS & TALMUD TORAHS, WE HAVE COMBO DESKS FROM AN EXPENSIVE CO @ $75.00 EACH DELIVERED J & W Co 718-384-5571 or email jandw0123@aol.com

‫אכסניא צו פארדינגן‬

‫אכסניא צו פארדינגן אין די‬ 53-18 ‫געגנט פון‬ ‫מקוה‬/‫נעבן בית מדרש‬ ‫ וואך‬$150 - ‫ נאכט‬$25 718-436-0609 23 |

JOB OPPORTUNITY

GARAGE WANTED

Looking for an experienced full time PHP programmer, Email: programerads@ gmail.com

Looking to rent 1 or 2 car garage in BP for storage. Call: 347-661-2856

JOB OPPORTUNITY

FURNITURE FOR SALE

Beautiful custom seforim shank china closet combo unit for sale at great price! Call 718-288-9467 NIGHT KOLLEL Night Kollel in Manhattan seeking english speaking yungerleit to come and learn at night, nice pay Please call: 929-258-2734 lv msg Drivers lisence/car pref

Large Online retail Business In Newark NJ looking for a full time worker With Quick-books Knowledge and management skills, Transportation provided from Boro Park. Email your resume or previous work experience to: njnjamazon@gmail.com

‫מוכן ללמוד‬ ,‫אברך כולל מוכן ללמוד עם ילד‬ ‫אדם מבוגר לפנה"צ‬,‫בחור‬ ‫שעה‬/$10 Call: 718-648-8768 or 347-930-8145

MISC

‫גרייט צו לערנען‬

‫סטעטן איילענד דירות‬

‫א מחנך מיט אסאך עקספיריענס‬ ‫איז גרייט צו לערנען מיט אייער‬ ,‫ משניות‬,‫ חומש רש"י‬-‫אינגעל‬ ‫דקדוק‬ ‫בייטאג אדער ביינאכט‬ 917-682-6727 :‫ביטע רופט‬

‫טראכט איר צו מופען קיין סטעטן‬ ?‫איילענד‬ ‫פראבירט עס אויס אויף א שבת‬ ‫דינגט א דירה פאר א שבת ביי‬ ‫״סטעטן איילענד דירות אויף‬ ‫שבתים״‬ 347.674.6566

HALL FOR RENT

KEYBOARD FOR SALE

Hall available for all your small events. Perfect for sheva brachos, bar mitzvahs, vach nacht, lectures, courses, etc. Music included! 13/55 call:347-816-5366

Keyboard for sale PA 600 fully programmed like new $850 973-517-0788

PODIATRIST/ FOOT SURGEON

Our state of the art office is open for all your foot problems. Open nightly Sun - Thurs till 10 PM Daytime Sun. Tues & Thurs. Ground floor office. Most insurances accepted.

Dr. Edelstein 1270 51 st 718-436-3400

‫ י"ד טבת תשע"ז‬,‫לוח הציבור דאנערשטאג פרשת ויחי‬

718.303.4300

:‫צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט‬

https://telegram.me/Publications_MM


‫מוצאי שב"ק‬ ‫מלוה מלכה‬ ON TI IO

N A L CO N

VE

8:30 PM :‫פתיחת הערב‬

‫ התחלת מסכת בבא בתרא‬,‫סיום מסכת בבא מציעא‬

Bottom Line Marketing Group: 718.377.4567

N

AT

N

ER

JANUARY 21, 2017

INT

‫ תשע"ז‬,‫ כ"ד טבת‬,‫פרשת שמות‬

‫חגיגת סיום הרבתי ~ וסעודת מלוה מלכה ~ במעמד קהל רב בחינם‬ ‫הר"ר אייזיק האניג הי"ו מיט‬

2701 SUMMER STREET, STAMFORD, CT 06905

:‫טראנספארטאציע וועט זיין עוועיליבל פון‬ ‫שיכון סקווירא‬

‫מאנסי‬

Washington corner Jackson Departure: 8:00 pm

Maple Ave & Main St. Departure: 8:00 pm

‫וויליאמסבורג‬

‫בארא פארק‬

Bedford Ave & the Highway Departure: 7:30 pm

14th Ave & 50th Street Departure: 7:30 pm

:‫ פאר אינפארמאציע איבער אנדערע געגנטער‬/ ‫זיך איינצושרייבן‬

CALL:

888-5-DIRSHU EXT. 153

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300

EMAIL: RSVP@DIRSHUNJ.ORG

Luach Hatzibur Thursday January 12, 2017 | 24

https://telegram.me/Publications_MM

Luach hatzibur 20170112 @z9  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you