Page 1

1

‫בס"ד‬

'‫שנה י”ד גליון ח‬

‫תולדות‬ ‫ג' כסלו תשע"ז לפ"ק‬

Tel: 020 8211-1997

‫זמן האחרון לפרסם‬

M: 07837-586-528 - Fax: 0845-8-340-349

‫ מיטאג‬12:00

‫דאנערשטאג‬

11:45 ‫הברית בשב”ק בשעה‬ 208 Lordship Rd. ‫בבית ברכה‬

[‫] זונטאג נאכט‬ Y14 G08 ©’16 Address: KOL MEVASR, 60 Cranwich Rd. N16 5JN

  HSBC A/c Name Kol Mevasr Sort Code 40 06 25 A/c No. 61569767 https://telegram.me/Publications_MM


‫‪2‬‬

‫בס"ד‬

‫ביהמ"ד דקהל חברה ש"ס‬ ‫~ קול רנה וישועה באהלי צדיקים ~‬

‫שמחה וחדוה מעוזינו בשמחת קהלתינו ובהיכלו כולו אומר‬

‫מזלא טבא וגדיא יאה‬

‫מעומק הלבבות מילים למלל באמירא דכוותא וקשוט‬ ‫זמר עריצים בתוף וכנור יזמרו כי נאה ויאה לו‬ ‫להגיד שבחו במעשיו וצדקותיו ליחיד ולרבים טוב ומטיב‬ ‫להלל ולרנן בגילה ורנה באהבה וחדוה עילאה משוש דודים בגנזי‬ ‫מרומים במעון צדיקים רעים אהובים חדוה ושמחה גדולה היא‬ ‫לנו יחד ברנה כולם הודו ואמרו ידידים רוממוך בשירה קדמוך‬ ‫לכבוד מורינו ומאלופינו בנש"ק ראש ומנהיג העדה‪ ,‬כש"ת‬

‫הרב שלמה מייזליש‬

‫שליט"א‬

‫רב דבית מדרשינו‬ ‫לרגל השמחה השורה במעונו בנישואי בנו הבחור היקר ארי‬ ‫שבחבורה בנש"ק כמר הרב אלעזר שליט"א עב"ג בת הרה"ג‬ ‫רבי בן ציון שליט"א בן הרה"ג בנש"ק רבי לייבל סטעמפעל שליט"א‬ ‫למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת‬

‫חדו השתא בהאי שעתא יהא רעוא מקדם אב"ש‬ ‫בית צדיקים יעמוד ויזכה להדר ולרומם קרנו על נס‬ ‫רבות בשנים יזכה להרבות פעלים לתורה בחבור"ה‬ ‫היא הודה זיוה והדרה בשיעוריו הנחמדים בש"ס‬

‫ויזכה לרוות רב נחת דקדושה מכיוצ"ח עדי נזכה לביאת הגואל אכי"ר‬ ‫ה מ ב ר כ י ם ב יד יד ו ת ו ע ר כ י ה כ ב וד‬

‫ההנהלה והגבאים‪ ,‬לומדי השיעור‪ ,‬מתפללי וחובשי בית המדרש‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫מוסדות התורה והחינוך ברסלב בארה"ק‬ ‫הרה"צ ר' משה קרעמער שליט"א ‪ -‬נשיא‬

‫~ סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ~‬ ‫בשבח ושירה‪ ,‬לק‪-‬ל עוטה אורה‪ ,‬וברנה וקול זמרה‪ ,‬ברכת מזלא טבא נשגרה‪,‬‬

‫מתוך הערכה והוקרה‪ ,‬למעלת האי גברא‪ ,‬חשיבא ויקירא‪,‬‬

‫אשרי הגבר תל תלפיות‪ ,‬העומד לימין מוסדותינו הק' ללא ליאות‪ ,‬ברוב חסד וחנ‬ ‫העושה מעשיו ברוב תושי'‪ ,‬לכלל ולפרט ברוב יגיעה‪ ,‬עוסק בצ"צ באמונה ובעוז‬ ‫רחים ומוקיר רבנן בכל שעתא‪ ,‬ובמיוחד לנשיא הת"ת ‪ ,‬ומוסדותיו הק' לעזור‬ ‫נודע בשערים פעולותיו בקודש‪ ,‬תומך ביד מלא וגודש‪ ,‬לבו ער לכל נדכא ועני‬

‫ה"ה ידידינו הנערץ הרה"ח מוה"ר אהרן נזרי‬

‫שליט"א‬

‫לרגל נישואי בתו המהוללה תחי'‬ ‫עב"ג החתן המופלג בתוי"ש כמר שמעון זאב הכהן ני"ו בן הרה"ח הנכבד‬

‫מוהר"ר ישראל לייב כהן שליט"א אב"י בעי"ת קרית יואל‪ ,‬מאנרא יצ"ו‬ ‫תערב נא שיחנו וברכותינו בגילה‪ ,‬בצירוף תפלה‪ ,‬לק‪-‬ל נורא עלילה‪ ,‬מרן‬ ‫דבשמיא יהא בסעדו סלה‪ ,‬ובאהלו ישמע תמיד קול רנה וצהלה‪ ,‬על שולחנו‬ ‫יתאחדו תורה וגדולה‪ ,‬ואך טוב וחסד ירדפוהו יומם ולילה‪ ,‬וירוה מע"כ עם‬ ‫משפחתו הדגולה‪ ,‬מזיווג זה ומכל יוצ"ח רוב נחת כשמן בלולה‪ ,‬ילכו יונקותם‬ ‫בדרך הסלולה‪ ,‬מתוך הרחבת הדעת להמשיך בפעלו הנעלה‪ ,‬עדי נזכה לבשורת‬ ‫הגאולה‪ ,‬ולציון ברננה כולנו נעלה‪ ,‬ותחזינה עיננו ברנה בגילה‪ ,‬בב”א אס”ו‬ ‫המברכים מע ומקא דליבא‬

‫| יודא פיליפ | יואל פוקס | מרדכי דושינסקי |‬


‫‪3‬‬

‫בס"ד‬

‫כולל להוראה טאטנאם‬

‫~ מזלא טבא וגדיא יאה ~‬

‫משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב חמה‬ ‫מעומק לבבינו קדם פני מעלת כבוד‬

‫ברגשי גיל ושמחה נשגר בזה מיטב ברכותינו‪,‬‬ ‫מעומק לבבינו‪ ,‬קדם האי גברא יקירא‪ ,‬המו"מ‬ ‫בתורה ויראה‪ ,‬סיני ועוקר הרים‪ ,‬מרביץ תורה‬ ‫בחכמה ותבונה ושם לילות כימים להצלחתינו‪,‬‬ ‫ה"ה הרה"ג‬

‫הרב דקהל חברה ש"ס שליט"א‬ ‫נשיא כוללנו‬ ‫לרגל שמחת אפריון בנו החתן החו"ב‪,‬‬ ‫בנש"ק אילים ותרשישים‬ ‫הרב אלעזר מייזליש שליט"א‬

‫למ זל ט וב ובשעה טובה ומ וצלחת‬ ‫ויה"ר שיזכה לראות רב נחת דקדושה ממנו‬ ‫מכל יו"ח והזיווג יעלה יפה יפה לתפארת‬ ‫אבותיהם הקדושים ועוד רבות בשנים יזכה‬ ‫להרבות פעלים לתורה ולתעודה‪ ,‬אכי"ר‬ ‫חברי והנהלת הכולל‬

‫ר'דוד יצחק קאפציעל‬

‫לרגל שמחת הולדת בתו שתחי' למז"ט‬ ‫ויה"ר שיזכה לרוות רב נחת דקדושה מכיוצ"ח‬ ‫מתוך בריות גופא והרחבת הדעת אכי"ר‬

‫מברכים בלו"נ‪ :‬משתתפי השיעור‬ ‫השותים בצמא את דבריו‬

‫‪HSBC A/c Name Kol Mevasr Sort Code 40 06 25 A/c No. 61569767‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫שליט"א‬

‫ביהמ"ד לעלוב‬ ‫‪11 Northfield Rd.‬‬

‫מנחה גדולה בכל שב"ק‬ ‫בימי החורף בשעה ‪12:25‬‬

‫נא להתפלל עבור רפואת‬ ‫מרדכי אשר בן גאלדא רייזל‬ ‫שזקוק לרחמי שמים מרובים‬ ‫צו נעמען א יום תהלים ביטע רופט‪:‬‬

‫‪07852-441-746 / 07504-649-521‬‬ ‫‪07913-243-688 / 07905-390-313‬‬

‫‪Y14 G08 ©’16 Address: KOL MEVASR, 60 Cranwich Rd. N16 5JN‬‬


‫‪4‬‬

‫בס"ד‬

‫ביהמ"ד אנשי אלעסק סטאניסלאוו‬ ‫ברגשי קודש אנו מתכוננים לרגל האי יומא רבא‬ ‫יומא דהילולא קדישא של אבינו רוענו‬ ‫כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל זי"ע ועכ"י ג' כסלו‬ ‫והננו בזה להזמין את מעלת כבוד תושבי עירנו‬ ‫וידידי בית סטאניסלאוו ‪ -‬אלעסק הע"י‬ ‫לבוא לקחת חבל ולהשתתף עמנו‬

‫בסעודת הילולא וסעודת מלו”מ‬ ‫ולחזק הכוללים בבית מדרשינו לע"נ הטהורה‬ ‫מוצש"ק הבעל"ט ‪ -‬נט"י בשעה ‪9:00‬‬ ‫בישמח לב ‪26 Clapton Common‬‬

‫המחכ ים לקב ל פ ני כם ‪:‬‬

‫הנהלת בית המדרש ‪ -‬והכוללים‬ ‫א'‬

‫ביום יהי' הביה"ח בענפיעלד פתוח משעה ‪ 7:00‬בבוקר עד ‪ 5‬בערב‬ ‫לרגל יומא דהילולא קדישא להפקד בדבר ישועה ורחמים וכט"ס‬

‫חבורת עזר לחולים ‪ -‬געיטסהעיד‬

‫המוסדות שלא‬ ‫קבלו עוד הספרים‬

‫~ מזלא טבא וגדיא יאה ~‬

‫עבודת עבודה‬

‫ברכותינו החמות מקירות לבנו שלוחה בזה קדם האי‬ ‫גברא יקירא העוסק בצדקה וחסד‪ ,‬עומד לימינינו בעזר‬ ‫וסעד לחולי ישראל במסירות נפש עילאית‪ ,‬ה"ה‬

‫הרה"ח מוה"רחיים אלי' הלויקערנקרויט‬ ‫לרגל נישואי בנו‬

‫שליט"א‬

‫החתן המופלג כמר מאיר הלוי ני"ו‬

‫עב"ג הכלה החשובה תחי' למז"ט ובשעטומ"צ‬

‫ויהא רעוא מקדם אבוהון דבשמיא שאך טוב וחסד‬ ‫ירדפוהו כל ימי חייו ויזכה לראות ממנו ומכיוצ"ח רוב נחת‬ ‫דקדושה עם הרחבת הדעת מעתה ועד עולם אכי"ר‬ ‫המ ב רכ י ם ב י ד י דות‬

‫חבורת עזר לחולים ‪ ,The Dash Group -‬חברי ק"ק געיטסהעיד‬

‫מהרה"ק‬

‫מ'טאהש זי"ע‬ ‫שנתנדב בעירנו‬ ‫לע"נ הטהורה‬ ‫יוכלו לקבלם‬

‫א'‬

‫הבעל"ט‬ ‫ביום‬ ‫משעה ‪ 2:00‬עד‬ ‫‪ 4:00‬אחה"צ‪,‬‬ ‫ומשעה ‪ 7:00‬עד‬ ‫‪ 9:00‬בערב‬

‫בחצר‬

‫‪Heather Lodge‬‬ ‫‪S' Kildas Rd.‬‬

‫פר' ויצא הבעל”ט‬

‫‪HSBC A/c Name Kol Mevasr Sort Code 40 06 25 A/c No. 61569767‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪Y14 G08 ©’16 Address: KOL MEVASR, 60 Cranwich Rd. N16 5JN‬‬

Kol mevaser 20161203 @z9  
Advertisement