Page 1

‫קול הציבור‬ ‫מאנסי‪ -‬סקווירא‬

‫עלות השחר ‪6:08:20............‬‬ ‫נץ החמה ‪7:20:20...............‬‬ ‫סוף זמן קרי"ש‪9:05:37 .........‬‬

‫פאר אלע אייערע מעלדונגן‪ ,‬מסיבות‪ ,‬שמחות‪ ,‬אד"ג‬

‫דאנערשטאג ויחי * י"ד טבת תשע"ז לפ"ק * ולמס'‬

‫גר"א‪9:42:37 ...‬‬

‫סוף זמן תפילה ‪10:06:03 .......‬‬

‫‪1833 Jan. 12 2017‬‬

‫גר"א‪10:30:03 ...‬‬

‫חצות‪12:04:55 ..................‬‬ ‫שקיעה ‪4:49:30..................‬‬

‫‪ Tel. Fax: 845-425-1313 Email: 4251313@gmail.com‬וומ"ס דבר יום ביומו ‪718-384-4190‬‬ ‫ק"י דבר יום ביומו ‪845-662-3137‬‬

‫חתונות‬

‫החתן שמואל לוי ני"ו בן מו"ה אשר יודא לאווי הי"ו עב"ג בת מו"ה משה יצחק האס הי"ו‬ ‫באולם בית רחל פאראדייס ‪ -‬ק"י‬ ‫החתן צבי מנחם מאיר ני"ו בן מו"ה נתן קארנפעלד הי"ו עב"ג בת מו"ה ברוך אשר רייך הי"ו‬ ‫באולם ווילחאוויץ‬

‫תנאים‬ ‫החתן יעקב מנחם מענדל ני"ו בן מו"ה בנימין יצחק סטארטש הי"ו עב"ג בת מו"ה בנימין האגער הי"ו‬ ‫באולם בנות ישראל וויזניץ ‪ 229 Maple‬משעה ‪8:00‬‬

‫שבע ברכות‬ ‫החתן פנחס מרדכי ני"ו בן הרב שמעון זאב מייזליש שליט"א אב"ד ברך משה ‪ -‬ק"י‬ ‫עב"ג בת הרב יצחק דוד הורוויץ שליט"א אב"ד ראצפערט ‪ -‬בראזיל‬ ‫באולם סטאלין ‪8:30 -‬‬

‫מאנסי חתונה דיפאו‬

‫מיר באגלייטן אייך פון פארן שידוך ביז צום חתונה‬

‫הולדת הבן‬

‫‪389 Rt 59 ~ 371-9700‬‬

‫די בעסטע און פרישסטע הערינג "שווארץ הערינג" ‪845-356-4835‬‬

‫מו"ה בנימין וויינשטאק הי"ו בן מו"ה יושע הי"ו חתן מו"ה הערשל טויבער הי"ו‬

‫הולדת הבת‬

‫"שמחה טאצן"‬

‫שיין‪ ,‬ריין‪ ,‬געשמאק‪ ,‬היימיש‪845-352-6593 ,‬‬

‫מו"ה יואל לעווי הי"ו בן מו"ה אליעזר הי"ו חתן מו"ה יוסף וויינגארטן הי"ו‬

‫מזל טוב!‬

‫מעלדט אייער שמחה 'בחינם'‬ ‫פארן גאנצן שטאט‬ ‫רופט יעדן טאג ביז ‪ 6:30‬נאכמיטאג‬

‫בקשו רחמים עבור נפתלי בן רחל רבקה‬

‫לרפואה שלמה במהרה‬

‫‬

‫‡ƒ—–~—‚ŒŒ‬ ‫_______‬

‫‪,·-‬‬

‫_______‬

‫‚–‚€– Ž…ƒ‹—Œ—ƒ‬ ‫Œ~‡–—Š‡†~‬ ‫–Œ‡—‡˜Œ‚–‡†‬

‫–‚‚ƒ–‡‹‬ ‫‪,-‬‬

‫_______‬

‫•–‡~‚—Š…‡‚‬

‫Ž˜Ž‡‡‡Žƒ‬

‫Œƒ‚Ž”‡ƒ‬ ‫•Š‡‡‚‡ƒ‬

‫„‚Š‚„Œ‡~˜Œ‰Šƒ~ƒŠ‚—˜˜‘~‡—‡˜~”Š‬ ‫‚ŽŽƒ‬

‫ŒŠƒ‚ŒŠ‰‚‚—Ž˜‡‬ ‫Š†ƒ˜‡˜…‡ŽƒˆŠŽƒ˜‬

‫·‬

‫_______‬

‫‚–‚€– ‡—–~Š‡•‬ ‫†‡–Žƒ‡–—Š‡†~‬ ‫–~—‚‰ƒŠŠ†~Ž‡Š~ƒƒ‬

‫Žƒ~‹‚‰ƒ‬ ‫‪,-‬‬

‫_______‬

‫·‬

‫_______‬

‫‚–‚€~ƒ‚€ƒŠ‚Œ’ƒ–‹‬

‫–‡‚‡ŠŠƒƒ‡‡Ž–€–‬ ‫—Š‡†~‬

‫˜ƒ–˜~Œˆ‬ ‫Š˜’~–˜‬

‫~••–‚~Š‡ƒƒŒ“Ž‡‡†–~‡”ƒ‬ ‫…–‡“‚˜~…ƒ˜‚–Ž‡‹‬

‫‚Œ˜Žƒ‡–ŽƒŒ~Ž‡‡”ƒŠ—‹ƒ‬

‫–‚…‡Žƒˆ‬

‫—˜˜•‡‡‹–”ƒ‚’~–ƒ‚–‬

‫_______‬

‫Œƒ”—•ƒ‡…‡‚Š†‬

‫Œ˜Ž‚…—ƒ‚‬ ‫Š‰Š‚Œ—˜˜’‡‹‬ ‫ƒƒ†’~–†‡‡Š†ƒƒ–~‬

‫‚–Š‡‰•ƒŽ†–‬ ‫ƒƒ~—‡Š–†‬

‫—’~ŽŽ•~’‡†Š‬

‫‪,·-‬‬

‫_______‬

‫‚–‚€– ~–‚‹‡—–~Š‬ ‫ƒƒ‡Š‡€–—Š‡†~‬ ‫ŒŽ‚Š–ƒ…Ž‡˜˜Žƒ‹~Š‡ŒŠˆŠ‡„Ž•‬ ‫ŒŠ’Ž‡‹ŒŽ‚ŠŒƒƒ˜~†Œ~–~–‚•‬

‫‡ „ † ˜ ˜ —  „ Š ’ •‬

‫Ž‡ƒƒ‡Š…~ƒƒ‡“‬

‫ ŠŒ†‚ ‬

‫‚ƒ‚Ž˜Ž‬

‫‪230 Maple Ave. Monsey N.Y. 10952‬‬

‫—‚‪8:30‬‬

‫ŠŽ‚–‚…‚Œ’ƒ Ž—•‬ ‫– …‡‡‹~Š‡—–†ƒ‡ „Š‬ ‫Œ…—ƒ‡…‡‡~ƒ‬ ‫ŽŠ… ~– ˜—ƒ‬

‫‰ƒ‡‡‡Žƒ‚‡•–‡‹~Ž~‚—˜˜’ƒ‡–…‚‬ ‫ƒ‰•—˜‡ŽƒŒƒŒ•‚Š—†ƒ…‚Š‬ ‫—‚ƒŠŒŽƒ‰ŠŠ‚Œ—‡ˆƒ˜‚•ƒ—Š~ƒ–ˆ‬ ‫ƒ–ƒ…Ž‡‚ŠŒ‚–…˜€ƒŠ‡‚•ƒ‬ ‫‚…„•˜‚…‡Žƒˆ–ˆ‚Œƒ–‚‡€ƒ‡Œƒ‰Š‬ ‫‡Œ‡‹ƒ—Ž‡‹ƒ†ƒ…‡‹~Žƒ~Š‚—„‰ƒ˜‬ ‫‰ŠŒ‡Š‡Œ‡†Œ˜‚ƒƒŠ‹~Œ‬ ‫‚Œ—˜˜’‡‹ƒ‚Œ‡‡‡‹Š‚˜–ˆ‬

‫‚Ž‚Š˜‚Œƒ‬

‫Ž˜Ž‡Œ—’…˜ƒ‚…—ƒ‚‬

‫–‡„‰–ƒ‬ ‫‡—Œ‡Žƒ‚–‚€‬

‫‡ƒ‘‡–ƒ…‹‬ ‫†‡‡†Šƒ‡‹‬ ‫—Š‡†~‬ ‫–Œ‡—‡˜–‡…‡‡‹‬ ‫‡‡‹‬ ‫–Œ‬

‫~‡–‡‚‡‡Š‡€‚~–ƒƒ~Ž‡’ƒ~‡Žƒ–ƒ‡Žƒ‬ ‫Œ––‡Žƒ‚•ƒ‚†Œ~†Œ~–„‡~‡€‡†‬ ‫’ƒ…‡Žƒˆ‚Žƒ˜Š~Œ˜~Œ–‡•~‬

‫און אוודאי נישט ליינען ח"ו אינמיטן דאווענען‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫דאנערשטאג ויחי‬

‫‪1‬‬


‫‬

‫ŒŽ‚—Š•ƒ—‬ ‫‰’ƒŠ‚‡ ‬

‫‚Ž‚Š˜‚–Œ—‚„~’~Ž†—Š‡†~‬

‫~‡‡–Ž˜‡Ž‚‬ ‫~‡„„‡‡–…—ƒ‬ ‫~‡„~ƒŽ„‬ ‫ƒƒ–~’Š†‬ ‫½¸‪Á±¸²¿Á½´Æ¸²³¸¯¾¯¾°¸¸³Ç‬‬

‫‪³´Å½Ç°‬‬ ‫‪¾ÊÀ¯»Æ‬‬

‫~~Ž•~Œ†—‡Ž€’~Ž’ƒ~…—ƒ ‬ ‫Ž‚‡ƒƒƒ–†‡Ž˜‡Ž‚~ƒ‡’ ’Š~“‬

‫€~’Š†‬

‫‪³´Å½Ç°¾ÇÁ´´À¯´´ÇÁ²¿¸Æ¸²ǯÃ‬‬

‫¯‪¾´¸ÀǸ¸¯¾À¸¿Dz‬‬

‫‪±¸·¿¯½¼Á²‬‬ ‫‪·»Á°³¯Ç¯´kÃ‬‬

‫~–‚‡˜Žƒƒ‡˜Žƒ~…–‡‹…‡‬ ‫~‡–€‡†Œ–~‡––ƒƒ•†Œ–‬ ‫Œ‡–~•ƒŒŒ–‬

‫¯¸¸‪¾Á¿ÇÁ»·Á´´²¿¸ÆÇÁ‬‬ ‫¯¸‪¹¸µ¾´¯¾kǵ¶ÇÁ°‬‬ ‫‪¾ÇÁ³Ç¯Ã‬‬ ‫‪¾¸»¸ÃÉÉ´º»³m‬‬ ‫‪¾´½¸µÉ´º»³m‬‬ ‫‪Ç´°¸Å¶¸»Èm‬‬ ‫‪³Ç´É³ɯ¸ÇÆÉ´º»³m‬‬ ‫‪¾¸¿½°³»ÃÉm‬‬ ‫‪³¿½µ°Á½Èɯ¸ÇÆm‬‬ ‫‪ɴǶ°³¸½¸»³ºÇ²³´ÇÀ´½m‬‬ ‫‪ ·¯´´¸Çû·ÁÈó´Å½Ç°m‬‬

‫‪»³¿½·Á¿¯Ã°¯µ³È½°Ç³·Ã´Ç‬‬ ‫‬ ‫¯¸¸‪¾ÇÁ³Ç¯Ã¹¸µ¾´¯·¸¸Ç±¾¸¸µÉ¸È³µÁ°·Á´´¾³´µÇÁ‬‬

‫‪³´Å½Ç°¾¸¸µǯþ¸»¸ÃÉÉ´º»³Ä¿¯±‬‬ ‫·‪Á¸Å¯·Ç¯ÃÀ¿¯Ç‬‬

‫·¸¸‪É´¿É½ÁÇÁ‬‬

‫´´‪É´»Ç´±Á»´Ã²ÇÁ‬‬

‫‪É´°¸À½Áº¸¸Ç‬‬

‫‪ÇÁº¯½¼¸É°¼¸¸°¹´µ¯°‬‬

‫‪²½»É³»¼¸»´Àþ¸»¸ÃÉ‬‬

‫‪³Ã»Á°´°Éº°É´¿¸¶°‬‬

‫‪¼¸¿°Ç³¸»´²±¸¸°ÇÁ³Ç¯Ã‬‬

‫מערכת דרך אמונה שמעו ותחי נפשכם!! שיעור נפלא בפרשת השבוע 'בגודל סגולת לימוד משניות שמביאו לכל טוב‬ ‫בעוה"ז ומצילו מכל רע לעוה"ב' ‪ 718-298-3717‬אורך השיעור ‪ 48‬מינוט‪ ,‬דרוקט ‪1‬‬ ‫אויב ווילט איר באקומען אן אפדעיט טעקסט וועכנטליך ווען די נייע שיעור גייט ארויף אויפן ליין‪ ,‬ביטע שיקט א טעקסט צו‬ ‫‪ 718-644-6919‬און מיר וועלן אייך אפדעיטן אי"ה‪.‬‬

‫ווילט איר האבן ‪ CDL‬ביז ‪ 2-3‬וואכן?‬

‫‪CDL‬‬

‫רופט שוין דער היימישער ‪ CDL‬עקספערט‬

‫‪Driving School‬‬

‫יחזקאל גלאנץ ‪917-648-2728‬‬

‫‪–~’†~Ž~Š‡”Æ‬‬ ‫‡ƒƒ~–ƒ’~–‡‡‡„œ‬ ‫†~€’ƒŽ‹‡~–”‡‡†‹‬ ‫’–‡‡†~€’–œ—Œƒ˜‰‬ ‫†˜‬

‫‪NYS Certified instructor‬‬

‫’‬ ‫~‬ ‫Ž‡—†~–ƒŠ‡†‬

‫‪‚–‰„‚ €† 40‬‬ ‫‡‡‹†€Š‡‰˜‚Š‡‹„~€‬

‫Š•–ƒ’ƒŽ‹€–ƒ‡‪~Ž~Š‡~˜ƒƒ—‡ŠƒÆ‬‬

‫‚–‚•Œ—~“‬

‫„”Š‬

‫˜‚Š‡‹ ‰ƒŠŠ ƒƒŠ‰ „~€† ~ƒ‡ ‹ €~Ž” ’–‬ ‫˜‚Š‡‹‡‡‹—~”–”‡ƒ~€~Ž“‡~–ƒƒ†’~–~‡‡ˆ‬ ‫Œ˜‪–~’‹‡Š‚˜”Ž~€‹€~„‡ƒ~ƒ~‡‡„ŠŠÆ‬‬ ‫‪‡‡–ƒ~~Ž~Š‡~—ƒ•‚ƒ‡”œ’‡ƒ~€~†40‬‬ ‫~ƒ‡†~Š€ƒ†’~–~‡‡ˆ~ƒ~‡‡–’~Œ‡Š‡‬

‫Šƒ‡„~‪€†–~Æ‬‬ ‫’~–Š‡”ƒƒ•–‡‡‬ ‫‪2‬‬

‫דאנערשטאג ויחי‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫–ƒ’‬ ‫†‚‡‡Ž†~ƒ‬ ‫ƒƒ–‬ ‫†€‚~Š’‬ ‫Œ‡‬ ‫†~Š‹€ƒ†‬

‫‪718.705.7174‬‬ ‫‪I N F O @ T E H I L L I M K O L L E L . O R G‬‬

‫אידן! טראגט נישט אריין דעם צעטיל אין היכל ביהמ״ד‬


‫’~–’~†Ž‡—†‬ ‫‡€Š€Ž‚‡‡†‬

‫~‡– ƒƒ† „‡‡ ~‡‡Ž– ’ƒ‬ ‫†ƒ‡„Ž†– ŒŽ†— ƒƒ~‬ ‫Š‡~~Ž•‚–€‡Ž”ƒ–€‬ ‫‡„Ž”ƒ˜‬

‫~‡– €‡‡† ‚ ’~–‡Ž‬ ‫~~ˆ €Š† ’ƒ ‡ ‡„Ž‬ ‫”ƒ˜~ƒ‡‘‡•ƒ–‬

‫–ƒ’†—ƒ‡‬ ‫~–~‡Œ‡Š‪rabbiissamar@gmail.com‬‬

‫‪718-538-9539‬‬

‫‡ „ƒŽ†~€ ƒƒ† „‡‡ ~ Ž‡‡ —‡ƒ– ’ƒ –ˆ ~‡‡ ~ƒ‬ ‫~‚~Š—‚~‡~–‡’ƒƒƒ~‰”ƒ„~Œ~‡„~‬ ‫Œ–’ƒ—‚ƒƒ‡‰†‡€~‡Ž’~–Œ~”‡‬ ‫Ž~ˆ‡—‡ƒ–‡‹ƒƒŠ~Š”ƒ‚––‬ ‫~•ƒŒ~‪‹‡–ƒ‡—‡ƒ’MP3‬‬

‫‚~†Š‡‡~‡Œ‡Š‡‡‬

‫ƒƒ€”ƒ•Ž‚–‡—‡ƒ–‡‹‬

‫Ž†–’‡Žƒ– ~ƒŽ†–ŽŒ– ‡„Ž‬ ‫’‡––ŒŽ„—–~ƒ’~–Š‡’–Ž‚‬

‫‡ —’~€Š Ž‡‡ Œ‡Ž~– ƒƒ~ ~‡„‬ ‫”ƒ‹ –—† Œ~Š ~‡„ €~‡‡€Ž† ’~–‬

‫~‡–ƒƒ†•Ž’–€~ƒ~•ƒŒ˜—ƒƒ˜~ƒ‡‘~‡‡–~‡‡€Ž—~Šƒ˜‬

‫ƒƒ–’ƒ•Ž~•‡€†‡’”ƒ˜~ƒ†‡’–‡ƒŽƒ˜~‡‡„Ž~ƒ‬ ‫Œ~–•†‡Ž€€„~ŒŠ†’ƒ‡~–•’‡–‡ŽŒ‡††ƒ‡„Ž†–•Š‡Ž†‬

‫~•ƒŒ†~ƒ‡‘~€~ŠŽ†~“~‡–‬

‫‪¼¸Ç´Á¸ÈÁƯ½ÈÁ±‬‬

‫½¸·‪¾¯ÃÁ»Á·¾kºÇ´²¾·»¯³´Å‬‬

‫¯´¾‪¹¯¿ÇÁ²‬‬

‫¯‪¼¸¸¶°¸É¿¹Ç´²·ÆÁ¸¯ÇÃ‬‬

‫’‡„‡—Œ‡Ž~–‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‚–€‡Ž”ƒ–€‚~†”ƒŽƒ‡’€ŽƒŒ‡†’ƒ„‡‡Ž‡~––’~–ƒŽ€~ƒ‡„Ž‬ ‫˜…ƒŠƒ˜ ~ƒ ~–€Ž‡„‡–† ~‡ ~ –‡‡‡€ —‚ •ƒ– ƒƒ~ ƒƒ–† ~‡–€€ ~ƒ‡‘‬ ‫~ €~– ~‡Ž†–~Ž† ~ƒ’ ’ƒ –•~–‡–† —‡ƒ–‡‹ ~ƒ Š‡€ ’–~€ ~ƒ‬ ‫Ž†’– ‡ ~•ƒ–ƒƒ~’~–Œ~€†‡ŒŠƒ˜’ƒ~–•~–‡Ž€~ƒ’ƒ~‬

‫דאנערשטיג ויחי‬

‫‚– ~‡˜Œ– €‡Ž”ƒ–€‬ ‫~‡„ ~ ƒ•’ƒŠ ‡ƒ“ ’~–‬ ‫~‡Ž†–Ž~”‡~Ž~Š’–~‡•†‬ ‫~~ˆ€–ƒ‡ƒ•‡Œ~Š‬ ‫‚~ €Ž~ ’ƒ „‡‡Ž ‡„Ž‬ ‫”ƒ˜~ƒ€Ž‡~Š‡‡ƒ˜‬

‫קביעות'דיג יעדע מוצאי שבת ‪8:00‬‬

‫אין ‪ 14‬פ ַארק לעין ) ַאנטקעגן נייטרא ביהמ"ד(‬

‫די‬ ‫ביי ד‬ ‫ב‬

‫Œ~–•†‡Ž€†ƒŠ…Ž‹‬ ‫ƒƒ–’ƒ‬ ‫‪CD - 37 Business secrets‬‬ ‫˜…ƒŠƒ˜ ‪BOOK -‬‬ ‫~ƒŽ†–‡•ƒŠ‡ ‪CD -‬‬

‫‪The smart way to rent a car or mini van,‬‬

‫‪¸Ç‬‬

‫ב ַאקומט‬

‫קומט ָאן קיין‬ ‫ַאפּוינטמענט!‬

‫די בוך בחינם‬

‫‬

‫ ‪¼ ¯ Ç ± ¯ Ç Ã‬‬

‫‪Rent Smart‬‬ ‫‪845-357-6278‬‬

‫‪For your best collision shop Call 845-538-6812 24 Hour service‬‬

‫‪$49‬‬

‫¸‪¾´Ãµ‬‬

‫‪352-2255‬‬

‫מיר באדינן שוין דעם ציבור מיט ‪ 15‬יאר עקספירענס‬ ‫בעסטע פרייזן ‪ -‬בעסטע סערוויס ‪ -‬רופט און איבערצייגט אייך!‬

‫‪COMMUNITY LEASING‬‬

‫‪±¸²»¯´´Á±´Å·´±¾´Ã°´·ÈÇÁ¸¸¯¸´Ç¯·±¿ÁÇ°‬‬

‫להדליק‬

‫אידן! טראגט נישט אריין דעם צעטיל אין היכל ביהמ״ד‬

‫‪3‬‬

‫‪2017 Nissan Sentra SV $129‬‬

‫!!‪inc. tax‬‬

‫‪±¸»¸°¼Á²Ç‬‬ ‫¾ ‪Ã‬‬

‫‪¯Ã‬‬

‫טייערע ברודער!‬

‫כלל ישראל האט געשיקט טויזענטע בריוו‪ ,‬אבער לאמיר נישט פארגעסן דער עיקר‪,‬‬ ‫אז "לב מלכים ושרים ביד ה'" נעמטס ארויס א תהילים און רייסט איין פאר‬ ‫"מרדכי יצחק בן פייגא יהודית" שיטה לב המלכות עליו לטובה‪.‬‬

‫קאר ‪ -‬וועגן‬

‫!‪Super special at Swift Autos‬‬

‫‪limited time offer‬‬

‫רופט יעצט ‪845-293-2888‬‬

‫צו פארדינגן א ‪ Ford explorer AWD‬פון א חודש ביז עטליכע חדשים‬ ‫פרייז ‪/ $699‬חודש ביטע רופט ‪ 347-491-8037‬און לאזט א מעסעדזש אדער טעקסט‬

‫‪For sale a '97 Toyota Camry, 140K miles, good condition, Asking $1900‬‬ ‫‪Call 845-213-5765‬‬

‫‪New/Used/Winter Tires 914-712-8473‬‬

‫‪1 WEEK SPECIAL: CAR $35 incl. tax DAY-WEEKEND $50 incl. tax‬‬


‫Š†‚–˜‚•ƒ—‬

‫ƒƒ‡Š†~‡–•ƒŽ‚„‡‡–‡‡‰‡‡ƒ˜"‬ ‫‪"–†’ƒŠ‡ƒ~†ƒ€ˆ‡„–~r‬‬ ‫‪–’†Ž–„‡~ŠsÀ qŠ– p’ o‬‬

‫–—‡’‬ ‫Œ‬ ‫‪–’~$1Œ3‬‬ ‫Œ†~Š‡†‬ ‫‪‹‡–’Š ƒ•~3‬‬ ‫~‬ ‫’ƒ ‰ ’•!‬ ‫ƒ–‬

‫‰~‪Ž‡’€†ƒƒ–‡~ƒ~ƒƒ‡––‡‡Š—‡Œ‡‡‚ q~ƒ”•—”ƒŒ–‡– q~ˆ‡‡~†Æ q‬‬ ‫~‪r ƒ~–€‡‡Ž–‡‡~Š‡†—ƒ”–‰‡ƒ~‹‡–’ƒ’–”ƒ~ q‬‬ ‫~–—†‪.‬‬

‫‪8 Horton Dr. • 8:30-10:30 • Back Ent. • 845.379.4801‬‬ ‫’–‡‹’ƒ˜ƒŠƒ˜€ƒŠ‡‡—–~Š‪‡‡’~Š•‡”Ž~3‚–ƒ˜‚˜Œ‰…3€‡–•ƒ’˜ƒŽƒ–‰„3~–ƒ‚˜ƒ~Š’Ž3‡–~†‡‚3–ƒŒƒ•ƒ„‡…3˜ƒ‡‡†‡‡–3˜ƒ‰–ŒƒƒŒŠƒ’3˜ƒŒ…ŠŒ3‬‬

‫ֱקֹלעסיפייִדס‬ ‫ֱקֹלעסיפייִדס‬

‫ספעשיֹל! בֹלויז ‪ $7‬א טאג‬

‫‪ $5‬א טאג אויב ֹלייגט איר פאר ‪ 6‬טעג‬

‫דורכברוך!!! די כשר'ע סעלפאן פירמע 'נאמן' ‪ All Talk‬זענען דא מיט קנאקעדיגע נייע פלענ'ס!!!‬ ‫‪New plans : Monthly plans: Unlimited $33 auto refill $30 ~ 1000 minutes $22 auto refill $20 ~ 250 minutes $11 auto refill $10‬‬ ‫‪60 days plan ~ 100 minutes $9 120 days plans: 1000 minutes $39 ~ 400 minutes $19 Yearly plans: 2000 minutes $65 ~ 5000 minutes $100‬‬

‫‪SMARTALK • THE MONSEY HUB • 845-384-2255‬‬

‫‪DAYCARE ~ 356-7467‬‬ ‫אכטונג שמשים און ישיבות! מיר האבן אריינבאקומען גאר גוטע ‪ Instant Coffee‬פאר גאר ביליג‪,‬‬ ‫רופט ‪917-588-4502‬‬ ‫להדליק פראגראם ‪ -‬פאר אייער באקוועמליכקייט האבן מיר צוגעשטעלט א אטאמאטישע סיסטעם זיך צו‬ ‫רעגיסטרירן‪ ,‬נאך ‪ 2‬טאג פארבליבן פאר די ביליגע פרייז פון ‪ $49‬נתיב חיים ‪845.414.1119 # 8‬‬ ‫א היימישע מיידל אין די ‪ Adar Ct.‬געגענט‪ ,‬טרענירט דורך די אויסגערופענע קול הילד קריאה פלאן‪,‬‬ ‫איז גרייט צו לערנען עברי מיט איירע קינד אין די נאך סקול שעות פאר א צוגענגליכע פרייז‪ ,‬רופט ‪425-0074‬‬ ‫שיר השירים ‪ -‬אפאר טויזנט קינדערלעך זאגן יעדן ערב שבת שיר השירים וואס איז מורא'דיג מסוגל‬ ‫פאר ישועות‪ ,‬רפואות‪ ,‬הצלחה‪ ,‬שידוכים וכו'‪ .‬צו דערמאנען א נאמען רופט ‪347-881-7539‬‬ ‫‪Attention Online Sellers! As Walmart Marketplace Sellers are seeing recently very‬‬ ‫"‪large success, we will reduce with 50% the price of our "e-xpress Walmart Setup‬‬ ‫‪service plan, for whoever will sign up by us till Jan. 31‬‬ ‫‪email: sales@expandmarketplaces.com for more info about this & about other services we offer‬‬

‫א כולל בוקר אינדרויסן פון געגנט איז גרייט אריינצונעמען יונגעלייט‬ ‫ביטע רופט ‪ 845-608-4370‬און לאזט א מעסעדש אדער טעקסט‬

‫‪SCHWARTZY'S Auto Glass • 917-560-1695‬‬ ‫‪Your job may be free - we give a lifetime warranty since 1997‬‬

‫קויפן ‪ -‬פארקויפן‬ ‫צו פארקויפן א ‪ Vending machine & Soda machine‬רופט ‪499-7382‬‬ ‫צו פארקויפן א "‪ 33‬היי‪-‬רייזער‪ ,‬א גרויסע קריב‪ ,‬א ‪ Chest‬מיט ‪ 3‬לעדלעך‪,‬‬ ‫רופט ‪352-6952‬‬

‫צו פארקויפן א "‪ 48‬בעט אין א גוטע קאנדישען פאר ‪845-517-7094 $50‬‬ ‫מיר קויפן אפ אלע אייערע ‪Airline certificates & Airline gift cards‬‬ ‫ביטע רופט ‪845-306-5460 Ext. 2‬‬ ‫‪Moving Sale‬‬ ‫פסח געז רענטש‪ , Kids Kitchen Corner ,‬סעט פליישיגע‪-‬מילכיגע דישעס‪ ,‬גרויסע פרידזשידער‪ ,‬קליינע פריזשדער‪,‬‬ ‫דיש וואשער‪ ,‬וואש מאשין‪ ,‬דרייער‪ 2 ,‬אויווענעס‪ ,‬קאווענקשען מייקראיעוו‪ ,‬קאך טיש‪ 8 ,‬קאך בענקלעך‪,‬‬ ‫‪ ,Window Shades‬פאר גוטע פרייזן‪ .‬וכל הקודם זכה‪ .‬רופט ‪ 538-3648‬אדער ‪425-5683‬‬

‫‪Get cash for your Diabetes test strips call or text 347-709-7547‬‬ ‫‪Dining room set for sale. China closet, table with 2 leaves and 6 chairs.‬‬ ‫‪Asking $1,500 price negotiable. Please call or text 845-517-7532.‬‬

‫ספר ליקוטי הלכות ‪ -‬ח' כרכים ‪ -‬מהרה"ק ר' נתן מברסלב זי"ע‪ ,‬נדפס מחדש‬ ‫סעיל פרייז ‪ - $58‬להשיג אצל ‪845-200-0443‬‬ ‫‪ - Moving sale‬צו פארקויפן צוליב מופן א ברענד ניו ‪ 24,000 BTU‬עיר קאנדישען‪ ,‬כמעט נייע בענקלעך‪ ,‬פארמייקע‬ ‫בימה און ספרים שאנק‪ ,‬צו פארקויפן פאר גאר ביליג‪ ,‬געאייגנט פאר א ישיבה‪ ,‬ביהמ"ד וכדו' ‪347-712-8448‬‬ ‫די שענסטע מתנה פאר אייער חתן‪ ,‬רבי‪ ,‬חבר‪ ,‬בחור! הערליכע זיידענע פוילישע האנט געמאכטע גארטלעך‪,‬‬ ‫אלע סייזעס‪ ,‬פאר גאר גוטע פרייזן‪ .‬רופט שוין‪ 347-406-6683 :‬אויב קיין ענטפער לאזט א הודעה‪.‬‬

‫‪Pink girl gowns for rent 845-481-0225‬‬

‫)‪LED + CFL Bulbs 845-288-BULB (2852‬‬ ‫‪Miles Ahead: We buy Amex/American Airlines/United miles‬‬ ‫‪call/Text 845-356-4537 for best rates‬‬ ‫און אוודאי נישט ליינען ח"ו אינמיטן דאווענען‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫דאנערשטיג ויחי‬

‫‪4‬‬


‫הודעה משמחת‬ ‫שמחים אנו להודיע שהאיש האשכולות מומחה בחכמת הנפש על טהרת הקודש ה"ה‬ ‫הרב וואלף גליק שליט"א מארה"ק‬ ‫הגיע פה לעירינו‬

‫ויתחיל עוד הפעם השיעורים ה"נפלאים בתורת הנפש"‬ ‫איך לעזור לעצמו ולאחרים לצאת מכל מיני בעיות נפשיות‬ ‫גם יכולים לקבל אתו טיפול פרטי ‪718-513-7841‬‬

‫המעוניינים להירשם להשיעורים יתקשרו ל‪347-786-4566-‬‬ ‫וכל הקודם זכה‪ ,‬תלמידיו משיעוריו הקודמים‬

‫תורת היולדת‬ ‫בהשיעורים יתבארו ידיעות נחיצות מה שצריכים לידע‬ ‫הלכות ומנהגים )בחול ובשבת( וסדר הדברים‪,‬‬ ‫וכן שאר דברים שיש לידע ועוזר הרבה‬ ‫השיעורים יתקיים בעזהשי”ת‬

‫מוצש”ק ויחי ~ שמות הבעל"ט‬ ‫להירשם וליתר פרטים נא להתקשר‬

‫‪845-587-7258‬‬ ‫ולהשאיר מודעה‪ ,‬השם וטעל‪.‬‬ ‫‪-‬המחזור הבא יהי' בעזהשי”ת תחלת חודש ניסן‪-‬‬

‫‪SALES & REPAIRS‬‬ ‫‪845-459-5514‬‬ ‫אלע ערליי מקוה געברויכן‬ ‫‪chemicals, filters, pumps,‬‬ ‫‪multiport valves,‬‬ ‫‪filter sand & changing,‬‬ ‫‪chemicals Setup‬‬

‫‪"CHANGING SEALS‬‬ ‫"‪ON PUMPS‬‬

‫‪We do the job, from‬‬ ‫‪applying for the best‬‬ ‫‪credit card offers, Until‬‬ ‫‪handing you the cash‬‬

‫‪You could earn now‬‬ ‫‪the amazing amount of‬‬

‫‪$5000‬‬

‫‪Call CARDGELT 845-414-3581‬‬

‫‪Hassle Free‬‬

‫‪build your credit simultaneously‬‬

‫‪·À¯ÃǯÃÁƯ·¾¸´ÈǸ¯·¯³»¸ÁÀǸ»¯ÆÁ±¸·ºÁ½¸²‬‬ ‫¯‪·¿ÁƱÁ·ÇÁ·¿¸´´Á·»¯Æ¸²¾¸¯»·¿¯½Á½¸Ç¯´´¯ÇÁ°‬‬ ‫¯¸‪¾µ¸¸ÇÃÁ±¸»¸°ǯ±Á»Á¸ÅÁÃÀǯþÁ½´Æ¯°À»¯¹¯¿Ç‬‬ ‫‪¾´¯·ÃÁÈÁ±GBÁ»¯Æ¯»ÇÁ¸¸¯¾¸¯¾¸¸Ç¯¾¸´È·½´Æ‬‬ ‫´´¯‪¾¯¹¸¸¯·½ÁÇ‬‬

‫ארבעט פארמיטֹלונג‬ ‫ֹלכו והתפרנסו זה מזה‪...‬‬

‫א חסידישע תלמוד תורה זוכט אן ענגליש טיטשער‪ ,‬לכתחילה מיט עקספיריענס‪ ,‬פאר גוט באצאלט‬ ‫ביטע רופט ‪ 845-323-1355‬אדער ‪845-357-5550 ext. 109‬‬ ‫געזוכט א ווייבל )אפילו מיט א קינד( פאר אן אסיסטענט אין א פלעי‪-‬גרופ פון ‪ 2:15‬ביז ‪ ,5:15‬רופט ‪352-2154‬‬ ‫געזוכט א אינגערמאן מיט עקספיריענס אין סעילס‪ ,‬צו זיין א ‪ Outside‬סעילסמאן פאר א קאמפאני וואס האט‬ ‫קאסטומערס אין די מאנסי ‪ -‬מאנרא געגענט‪ .‬ביטע רופט ‪ 718-512-9105‬עקספיריענס איז א ‪must‬‬

‫געזוכט נאך א געשמאקע אינגערמאן‬

‫צו זיין א חלק פון אונזער פול טיים אינסטרוקטערס‪ .‬דארף האבן גוטע קאמיוניקעישן‬ ‫סקילס‪ ,‬צוויי יאר לייסענס‪ ,‬און א היי סקול דיפלומע‪.‬‬ ‫רופט און לאזט א מעסעדזש ‪845.371.4444 ext 25‬‬ ‫א ריטעיל געשעפט זוכט א טויגליכע אינגערמאן פאר א מענעזעשר\דעליוועריס פאר די נאכמיטאג שעות‬ ‫פון בערך ‪ - 1:00‬שיקט אייער רעזומעי צו‪rachel433419@gmail.com :‬‬ ‫‪Heimishe office in Monsey is looking for a Yiddish speaking girl for part time with‬‬ ‫‪office work with potential for full time , Must have Experience in office & computer,‬‬ ‫‪please send your resume with previous experience to: springvjob@gmail.com‬‬ ‫‪or call 845.637.6149 a leave a detailed message with your resume‬‬

‫‪Looking for a person that has a hobby in industrial machines, full time job,‬‬ ‫‪please email job845425@gmail.com‬‬ ‫געזוכט א באס רבי פאר צופרי און נאכמיטאג באס טריפס‪ .‬איר וועט ארבייטן אין א חשובע מוסד ווי מען שטעלט‬ ‫צו גוט באצאלט און א פיינע אטמאספערע‪ .‬רופט ‪845-352-3100 ext. 127‬‬ ‫געזוכט יונגעלייט וואס זענען גרייט ארומצוגיין נאך געלט פאר א גאר חשובער איד‪ ,‬א תלמיד חכם מופלג‪,‬‬ ‫וואס פלאגט זיך מיט חובות‪ ,‬גרייט צו באצאלן‪ ,‬רופט ‪845-647-1998‬‬

‫‪Job opportunity - Looking for a hemishe responsible organized man.‬‬ ‫‪call 354-2374 / 354-5398‬‬

‫געזוכט א העלפער פאר א מנהל פאר די עלטערע קלאסן‪ ,‬ביטע שיקט רעזומעי ‪425-5124‬‬ ‫א בעביסיטער געזוכט‪ 2 ,‬טעג א וואך )‪ 5-6‬שעה א טאג(‪ ,‬צו קומען אינדערהיים )אויף פיליס טערעס(‪.‬‬ ‫רופט‪ 845.304.0386 :‬און לאזט א מעסעדזש‪.‬‬ ‫חשובע באקאנטע מוסד זוכט א טויגליכע יונגערמאן פאר פאנדרעיזינג‪ ,‬בעסער צו האבען א קאר און קענען קאמפיוטער‪,‬‬ ‫גוט באצאלט פאר פאסיגע מענטש‪ ,‬ביטע רופט ‪ ,845-738-3634‬אויב קיין ענפער לאזט א מעסעדזש‬

‫‪5‬‬

‫דאנערשטיג ויחי‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫אידן! טראגט נישט אריין דעם צעטיל אין היכל ביהמ״ד‬


‫שמחה אפטייֹלונג‬

‫      ‬ ‫     ”   ‬

‫  ‬

‫שמחה אפטייֹלונג‬ ‫ ‬

‫‪Great News You can now order for your Kiddush till Friday 12:00‬‬ ‫‪• 5 lb. tidbits herring /or cream / or spicy • 5 lb. matjas herring‬‬ ‫)‪/ or schmaltz • 5 lb. egg kichel For only $89.99 (For about 80 people‬‬ ‫‪Call office 356-4133 or Call / text Mr. Weinberg 659-0903‬‬

‫שמחה אפטייֹלונג‬

‫‬ ‫‬

‫אכטונג שמשים און קעטיערערס‪ ,‬עס איז שוין דא צו באקומען די בארימטע‬ ‫״שווארץ הערינג״ אין מאנסי‪ ,‬צו באשטעלן רופט ‪356-4835‬‬

‫‬ ‫‬

‫די לעצטע מינוט בעפאר א שמחה? א נייע הוט אין געציילטע מינוט!‬ ‫‪Main St. Hatters * 27 Main St. * 845-426-2400‬‬

‫בעלי שמחה! מאכט אייך גרינגער און באקוועם‪ ,‬מיר דעליווערן פאר אייך‪ ,‬טישן‪ ,‬בענקלעך‪ ,‬בענק‪,‬‬ ‫מחיצות‪ ,‬וכו׳‪ ,‬גוטע ‪ ,service‬גוטע ‪ ,quality‬רופט הילל שפיטצער ‪HS events 845-243-3212‬‬

‫פארשידענס ‪ -‬סערוויסעס‬ ‫מיר שטייען גרייט צו פיילן אייער טעקס ריטוירן‪ ,‬און אזוי אויך פאר אלע אייערע טעקס געברויכן‪ ,‬אזוי ווי אלע יארן‪.‬‬ ‫מיר וועלן אייך באגלייטן און פרעזענטירן פאר די ‪ IRS‬און די ‪) STATE‬אויב נויטיג(‬ ‫ביז איר וועט אי"ה באקומען אייער פילע ריפאנד‪.‬‬

‫אלע ריטוירנס ווערן ‪ E-FILED‬כדי איר זאלט באקומען אייער ריפאנד די שנעלסטע וואס מעגליך‪.‬‬

‫רופט דעם אויטארייזט טעקס עקספערט יואל פרידמאן ‪845-323-6976‬‬

‫‪ROCKLANDTAXSERVICES@GMAIL.COM‬‬

‫שמות לגניזה ‪ -‬חלה לשריפה כל השנה‬

‫לייבוש פרנס ‪ -‬שמש בביהמ"ד דחסידי באבוב רופט פאר ‪845-641-3458 Free pickup‬‬ ‫א פרוי אין ירושלים מיט אסאך ערפארונג‪ ,‬שפרעכט עין הרע‪ ,‬און דאס גלייכן מיט בליי‬ ‫"וואונדערליכע תוצאות" בלויז ‪ $42‬א נאמען‪ ,‬רופט מרת פרידמאן ‪845-570-2905‬‬ ‫מיר נעמען אן אויפצופיקסן אייער בעיסמענט ‪ Additions, New Construction‬אסאך יארן עקספיריענס‪,‬‬ ‫פולע צופרידענע רעפרענס‪ ,‬מ'קען אויך מאכן א ‪ Payment Plan‬אויף א חלק געלד‪ .‬רופט ‪845-499-3452‬‬ ‫י‬

‫עקספיריענס פלאמבער פארלעסליכע סערוויס‪-‬מעסיגע פרייזן ד‪ .‬וויינבערגער ‪517-8708‬‬ ‫טייערע באלעבאסטע'ס האט איר צובראכענע ‪ CABINETS‬אדער לעדלעך אין קאך?‬

‫‪we repair most types of furniture, hinges, tracks & general repairs 845-678-3298‬‬

‫‪VOICE BROADCAST SERVICES 212-419-0153 broadcast@callnotify.net‬‬ ‫מיר שיקן אייער טעלעפאן קאל צו גאנץ מאנסי ‪-‬בלויז ‪ $125‬אויך טוען מיר אלע אידישע געגענטן אדער אייער ליסטע‬

‫‪Business & individual tax return filing. Professional and reliable.‬‬ ‫‪Serving clients since 2012‬‬

‫‪For your consultation call Joshua Kohen, CPA 845-517-4250 e-mail: info@kohencpa.com‬‬

‫‪Computer Repair • Network Support • IT Services • Camera systems‬‬ ‫‪Mendy Hoffman 845-579-5561‬‬

‫ענדליך א הענדימען מיט א זייגער!‬ ‫באקומט אן אפוינטמענט און מיר זענען דארט אין צייט! ‪845-751-0110‬‬ ‫מיר האבן יעצט כשרע סעלפאנס וואס ארבעט מיט אונזער‪$30=Verizon UNLIMITED!! :‬‬ ‫)‪No taxes. (For non-NJ cust.) No Fees. No tricks. No shticks. Just call: 845-426-CALL (2255‬‬

‫‪) 845-459-5515 86 E Rt. 59‬היימיש( ‪CHECK CASHING in Spring Valley‬‬ ‫טעגליך פון ‪ 10:00pm-8:00am‬זונטאג פו׳ן ‪ 6:00pm-11:00am‬מיר קעשן אויך טשעקס אויסגעשטעלט צו קאפארעישאנס‪,‬‬

‫ביליגסטע אינשורענס פאר איר מאכט איבער אייער ‪ Home/Auto‬אינשורענס רופט אונז ‪845-774-2260‬‬ ‫‪NEW The snapshot electronic device can decrease your insurance rate with up to 30% Licensed In NY & NJ‬‬

‫‪718-853-0001‬‬ ‫און אוודאי נישט ליינען ח"ו אינמיטן דאווענען‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪CUSTOMIZED‬‬ ‫‪100% FLEXIBLE‬‬

‫‪HOTLINE EXPERTS‬‬ ‫דאנערשטיג ויחי‬

‫‪6‬‬


‫פארֱקויפן‬

‫און‬

‫פארִדינגן‬

Before your tenant has too much rent in arrears, we will evict them for you

We Handle:  Attorneys  Serving the Warrant  Sheriff  Actual Eviction  Clean up property post eviction call: 845-EVICT 1-2-3 / email: evict12@gmail.com Attorney is in practice in Rockland County for 30 years

? Home inspector ‫קויפט איר א הויז? זוכט איר א היימישע פארלעסליכע‬ ‫צופרידענהייט גאראנטירט‬

NYS Lic. #16000064095 ~ 845-746-1520

‫דאן רופט אייער פריינד בנימין זאב גאנדל‬

‫פורנישד‬ FRANCIS PLACE. - BEAUTIFUL FURNISHED PRIVATE OFFICE/APARTMENT WITH PRIVATE BATHROOM CALL 845-459-5702

1 bedroom available for rent for a single female for $600/mo. in a 2 bedroom apt. utilities incl. call 845-362-0601

845-517-4732 ‫ ביטע רופט‬in heart of Monsey ,‫ בעדרום פורנישד דירה מיט קאך‬1 ‫הערליכע‬ ,‫ א פארטש‬+ ‫ פריוואטע אריינגאנג‬,‫ צימערדיגע פורנישד אפארטמענט‬2 ,‫ לופטיגע‬,‫א שיינע‬ 352-6556 :‫ רופט‬,‫צו פארדינגען אויף פיליס טערעס‬

‫אפיסעס‬ 860-982-0527 ‫ ביטע רופט‬,‫ געגענט‬Chestnut Ridge ‫אפיסעס צו פארדינגען אין‬ 150 SQ. Ft.- 1,000 SQ. Ft. offices Available in the Village of Suffern Call 659-6306 Office space near Monsey. 3,500 sq. ft. ,on second floor, some storage avail. Able to rent partial space. $6.99/sq.ft. Call 845-662-3276 *please text first. Office & Warehouse space available for rent, 10 Min. drive from Monsey. Please call 914-906-7500

Decatur - Office space for rent, approx 300 sqft. 352-6856 Office spaces for rent / Warehouse space - Monsey prime location, 2,400 - 3200 SQ FT Call 845-426-3101

Brand new class A office space available for rent on Rt 59 & Remsen Ave in Monsey Available Mar '17. 650 to 1,800 sq ft. For more information please call 845-517-4732

‫פארשידענס‬ Morris Rd. - 1600 Sq. ft. walk-in Basement level for rent, Avail. immidiatly, Rent $1350, 845-694-7185 Warehouse space available in SV. Approx. 17k Sqft. $12 per Sqft. Price is negotiable. Please call: Colonial Property Management at 845.367.4240 Ext 302

Melnick Dr. area - 2,500/3,500 sq. ft. space available for rent, Good for Showroom / Warehouse, Call 845-659-6306 Mahwah, NJ – only 1 space stilll avail. 5000 sq ft. warehouse 25’ ft. hi, with prime office space fixed up 10 min from Monsey, only $11 a SF evrything included 347-834-1083 / 826-6673 Edwin Lane ‫ פלאץ פאר א סופר אין א געשמאקע סופרים צימער אויף‬1 ‫עס איז יעצט פריי געווארן‬

845-499-7125 ‫רופט‬

‫דירות‬ Herrick - For rent a 4 bedroom apt / 2 bedroom apt. walk in. / also available a 1 room Studio/Office call 3605-425 Spring Valley: Beautiful brand new spacious 6 room apartment for rent & a 2 bedroom apartment. please call 347-762-4215 Herrick - For rent a 2 bedroom apt. walk in. also available a 1 room Studio/Office call 425-3605

‫ וואקאציע אד"ג‬,‫שבתים‬ ‫ טעג‬4 ‫ בלויז‬- ‫א וואקאציע צום געדענקען! צו פארדינגען א פראכטפולע ווילא אין פאלם ספרינגס‬ hot tub, ,‫ א הערליכע סווימינג פול‬,‫ שלאף צימערן‬3 ‫ פארמאגט‬Feb. 1 ‫ ביז‬Jan. 29 ‫ פון‬- ‫געבליבן‬ 917-620-5421 ‫ רופט‬.‫ נאנט צו די חב"ד שול‬.‫ און נאך פיל מער‬,fireplace

,‫ וואכן‬- ‫ יו"ט‬- ‫וויזניץ( צו פארדינגן פאר שבתים‬-‫ )סאטמאר‬Maple Ter ‫ צימערדיגע דירה אויף‬2 - ‫מאטעל‬ ָ ‫מאנסי‬ 845-578-1539 ‫ בעטן מיט צאמלייג בעטן‬4 '‫ טיש בענקלעך פרידזשער האנטוכער וכדו‬,‫אלע צוגעהערן‬

352-3150 ‫ רופט‬Francis Pl ‫ אויף‬,‫וואכן‬/‫ פאר שבתים‬,‫ בעדרומס פאר אייער געסט‬2 ‫ אוועליבעל מיט‬Suite ‫א נייע באקוועמע געסט‬

Brand new Guest suite / Motel Avail. for your Simches/vacation etc, 352-3150 371-8111

‫ ברוך ווינער‬Home inspection

‫צו פארקויפן‬

,‫ נאנט צו בתי מדרשים און שאפינג‬.‫פ‬.‫ ס‬10,000 ‫ געגענט‬Brewer ‫צו פארקויפן א לאט אין די‬ 371-1541 ‫ רופט‬Accs. apt ‫ א‬+ ‫ פאר א גרויסע הויז‬approved plans ‫מיט‬ Collins – For sale a Brand new condo 2,000 Sq. Ft. + 900 Sq. Ft. basement Being built now. call 845-262-8322

Investment Property for sale in Monsey area. 917-445-6220 ‫ וואש רום מיט גאראדזש‬,‫ פלעי רום‬,‫ ביה''כ‬2 ,‫ בעדרומס‬5 ‫ מיט‬,‫א פריוואטע הויז צו פארקויפען‬ .‫ און לאזט א מעסעדזש‬845-570-7041 ‫אויף א שיינע גרויסע פראפערטי‬ ‫אידן! טראגט נישט אריין דעם צעטיל אין היכל ביהמ״ד‬

‫דאנערשטיג ויחי‬

7

https://telegram.me/Publications_MM


36

‫דאנערשטיג‬ 53

‫זוניג‬

‫פארוואלקענט‬ ‫רעגענדיג‬

‫ביינאכט‬

‫ביינאכט‬

‫פארוואלקענט‬

30

‫פארוואלקענט‬

- ‫ ולבסוף אב"ד אמשטרדאם‬,‫ ולעווערדאן‬,‫ אב"ד גראנינגען‬- ‫רבי שמואל ברנשטיין‬ ‫ תקל"ב‬- ‫ חתן רבי ישראל דוב מסטעפין‬- ‫רבי לוי יצחק מסטעפין ב"ר יוסף מאוסטילא‬ ‫ תרס"ד‬- ‫ חתן רבי יוסף מראדוויל‬- ‫רבי מרדכי משומסק ב"ר יחיאל מיכל לערנער‬ ‫ חתן רבי אלימלך‬- ‫רבי אברהם יוסף מורגנשטרן מקאצק ב"ר חיים ישראל מפילוב‬ ‫ תרצ"ט‬- ‫מקאזניץ הי"ד‬ ‫ תשס"א‬- ‫ באר מנחם‬- ‫רבי אלתר אלעזר מנחם בידרמאן מלעלוב ב"ר משה מרדכי‬

12

‫הילולא דצדיקיא‬

‫פרייטיג‬

‫וועטער‬

‫ בעדרום דירה‬5 ‫ פסח קאך‬,‫ בעדרומ'ס‬5 ,‫ צו פארדינגן א הערליכע רחבות'דיגע פריוואטע הויז‬- westside 845-217-0085 Duplex Apartment, Pesach Kitchen, ‫ וויזניץ געגנט‬- ‫ בעדרום דירות פארבליבן‬5 ‫ געציילטע‬- Rt. 306 Playroom, 2.5 bths, Laundry room, Attic for storage. A MUST TO SEE 845-517-4732 DECATUR - Beautiful, new 5 bdrm flat style apartment includes: Kitchen, DR/LV, playroom, 3 ½ baths, back porch & basement storage. Please call 845-659-4531

,‫ פסח קאך‬,‫פלעירום‬+ Duplex ‫ בעדרום‬5 ‫ – צו פארדינגען א רחבות'דיגע‬Wiener Drive 845-274-2379 ‫ רופט‬,‫בעיסמענט פאר סטאריזש‬

‫ בעדרום דירה‬4 Chestnut Ridge - For rent a 4 bedroom house in good condition, for Short Term ~ 4-6 Months Call 222-6244 Fawn Hill/ Airmont – for rent a beautiful private house 3-4 bedrooms, brand new kitchen, Next to Shul & Mikvah Call 845-217-0085

North Gate (off Decatur Ave) - 4 bedroom apt for rent, includes: Kitchen, Dining Rm, playroom, 2 ½ baths and back porch. Please call 845-659-4531 Ready to move in - a completely renovated 4 bedroom house in Chestnut Ridge, 2 full baths + play room & garage close to shul & walking distance to groceries call 845-274-2379

222-6244 ‫ רופט‬,‫ פארטשעס‬2 ,‫ פסח קאך‬,‫רום‬-‫ פלעי‬,‫ בעדרום דירה‬4 ‫ צו פארדינגן א ברענד ניו‬- Herrick ,‫ פול ביה"כ‬2 ,‫ פלעי רום‬,‫ בעדרום דירה‬4 ‫ צו פארדינגען א רחבות'דיגע ברענד ניו‬- Fanley 274-2379 ‫ רופט‬,‫ סטארידש‬+ ,‫ פאר א פסח קאך‬connection ‫מיט‬

‫ בעדרום דירה‬3 Airmont - 3 bedroom apt, large dining room & living room, 1 1/2 bathroom, street entrance, high ceiling, great backyard , call 347-362-6992

.8 .‫ נישט סעק‬,‫ בעדרום דירה‬3 ‫ – צו פארדינגען א הערליך שיינע‬Sunrise Area ‫ און לאזט א מעסעדש‬718-384-2330 ‫ביטע רופט‬ ‫י‬

Sneden Court - 2nd Building Now Complete 3 Bdrms Apartments on 1st 2nd & 3rd Flr. Spacious Kitchen and Dining Room, 2 full bths, porch, parking on premises. 845-517-4732 Beautiful 3 bedroom apt ready to move in. Painted and scraped. Section 8 ok. Please call 845-426-7321 and leave a message.

845-517-4732 ‫ ביטע רופט‬,‫ פריש געפעינט און געסקרעיפט‬,‫ בעדרום דירה צו פארדינגען‬3 – Ridge Ave ‫י‬

‫ בעדרום דירה‬2 Morris Rd. - new 2 Bedroom apt., Walk-in, 1&1/2 baths, Big kitchen, Private entrance, 845-694-7185

Adar - 2 Bedroom walk-in apartment for rent. Available immediately. Please call 845-659-4531

$1275 inc. utilities ‫ רומיגע דירה‬4 ‫ צו פארדינגן א שיינע פרישע‬- Adar 845- 217-0085 ‫אויב קיין ענטפער לאזט א מעסעדזש‬

659-6563 ‫ רומיגע דירה אין די געגענט פון הצלחה גראסערי‬4

Bates /Horton - For rent a 4 room apt., 2 bedrooms, beautiful layout, call 347-799-8745

222-6244 ‫ רופט‬,‫ דריטע שטאק‬,‫ בעדרום דירה‬2 ‫ צו פארדינגן א ברענד ניו‬- Herrick Maple Leaf - for rent a 4 room apt. 2 large bedrooms, newer kitchen & bath $1300 call 845-425-1845 or 596-1110

425-9218 ‫ רומיגע דירה‬4 ‫ צו פארדינגן א‬- Nesher Ct

‫ בעדרום דירה‬1 ‫כלה‬-‫ געאייגענט פאר חתן‬walk-in ‫ בעדרום דירה‬1 ‫ צו פארדינגען א‬- Francis Area 352-9582 ‫ רופט‬Reasonable rent 845-426-2978 ‫ רופט‬, Fanley Ave ‫ רומיגע דירה אויף‬3 ‫עס גייט ווערן אוועליבעל בקרוב אי"ה א שיינע‬ For rent a brand new 1 bedroom apt. on Harriet Tubman Way (West St.) 845-274-2379

Dr. Frank - For rent a 3 room Apt., 1st floor of private home, beautiful grounds, great price Please call 263-5330

8

‫דאנערשטיג ויחי‬

‫און אוודאי נישט ליינען ח"ו אינמיטן דאווענען‬ https://telegram.me/Publications_MM

Kol hatzibur 20170112 @z9  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you