Page 1

‫‪Thu. Feb. 16 2017‬‬

‫דאנערשטאג פ׳ יתרו כ’ שבט תשע״ז‬

‫נייעס‬

‫שמחות‬

‫זמנים‬

‫שיעורים‬

‫קלעסיפייד‬

‫‪37°-30°‬‬

‫‪Cloudy‬‬

‫ריעל עסטעיט‬

‫‪44°-30°‬‬

‫‪Sunny‬‬

‫ניחום אבלים‬

‫‪$2.28‬‬

‫‪Average‬‬

‫יארצייטן‬

‫‪Issue # 1571‬‬

‫‪Kol Berama‬‬

‫שטערקסטע אידישע טעגליכע אויסגאבע‬

‫היום! מסיבת הודאה! באולם 'מחזיקי'!‬

‫דעטאלן אויפ'ן‬ ‫אונטערשטן‬ ‫זייט‬

‫דעספאט‬ ‫פונעם צפון‬ ‫ברודער‬ ‫אומגעברענגטבשמים סטריא‬ ‫לטובת ישיבת הרי‬ ‫קארעאנער מסיבה‬ ‫לחיזוק התורה!‬ ‫בהמוניכם‬ ‫בואו‬ ‫באולם ליפשיץ‬ ‫‬‫היום‬ ‫‬‫מופלגים‬ ‫חמד‬ ‫לבחורי‬ ‫וחסידות‬ ‫לתורה‬ ‫מבצר‬ ‫מיסטעריע ארום מארד פון איתן פז געלעזט נאך ‪ 38‬יאר‬ ‫סי‪ .‬איי‪ .‬עי‪ .‬טשיף צו באזוכן טערקיי‬

‫באקומט די טעגליכע קול ברמה דורך אימעיל‬ ‫‪EMAIL US: INFO@KOLBERAMA.NET‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪1‬‬


‫ששון‬

‫טעגליכע‬ ‫שמחה‬ ‫דערמאנונגען‬

‫‪t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021‬‬

‫מעלדט אייער שמחה‪:‬‬

‫שידוכים‬

‫החתן שמואל צבי נ"י‬ ‫בן הרב ישראל האגער שליט"א‬ ‫בארא פארק‬

‫עב״ג‬

‫החתן דוד משה נ"י‬ ‫בן הרב אהרן בן ציון בייגעל הי”ו‬

‫עב״ג‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת הרב מרדכי דוב בעק שליט"א‬ ‫מאנטריאל‬ ‫הכלה תחי'‬ ‫בת ר׳ ארי הלוי איש הורוויץ הי”ו‬ ‫בארא פארק‬

‫בארא פארק‬ ‫החתן יהושע אשר נ"י‬ ‫בן ר׳ חיים ראבינאוויטש הי”ו‬

‫עב״ג‬

‫בארא פארק‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת ר׳ יוסף וועבער הי”ו‬ ‫בארא פארק‬

‫החתן יהושע אשר נ"י‬ ‫בן ר׳ יעקב משה ווערצבערגער הי”ו‬

‫עב״ג‬

‫קרית יואל‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת ר׳ יעקב יושע פריינד הי”ו‬ ‫בארא פארק‬

‫חתונות‬

‫החתן משולם זושא נ"י‬ ‫בן ר' דוד קרויס הי"ו‬

‫באולם‬ ‫תורה‬ ‫ויראה‬

‫החתן שמואל אבא נ"י‬ ‫בן ר' יחזקאל ענגעל הי"ו‬

‫באולם‬ ‫אימפיריעל‬ ‫וויליאמסבורג‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת ר’ אהרן מארקאוויטש הי”ו‬

‫החתן נ"י‬ ‫בן ר' גדלי ישעי וועבער הי"ו‬

‫באולם‬ ‫תפארת‬ ‫רבקה‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת הרה"ג אלעזר הלוי פראנק שליט"א‬

‫החתן מיכאל מתתי נ"י‬ ‫בן ר' חיים יעקב כהן הי"ו‬

‫באולם‬ ‫וויזניץ‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת ר’ יעקב מייער הי”ו‬

‫החתן שלמה זלמן נ"י‬ ‫בן ר' אהרן שטערן הי"ו‬

‫באולם‬ ‫תפארת‬ ‫מרדכי‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת ר’ מנחם היעום הי”ו‬

‫החתן חיים יחיאל מיכל נ"י‬ ‫בן ר' אברהם יונה שווארץ הי"ו‬

‫באולם‬ ‫קאנטינענטאל‬ ‫וויליאמסבורג‬

‫החתן ישכר בער נ"י‬ ‫בן הרב מרדכי רוקח שליט"א‬ ‫בן אדמו"ר מ'קאזלאוו שליט"א‬

‫באולם‬ ‫ווילחאוויץ‬ ‫מאנסי‬

‫ווי אויך קענט איר באשטעלן לויט אייער געשמאק פאר די ביליגע פרייזן‬ ‫אלע פראדוקטס זענען מיט די השגחה פין ”התאחדות הרבנים“ די ”‪ “Take Out‬איז בהשגחת ”נירבאטער“‬

‫רופט אריין‬ ‫מיטוואך ‪8:00‬‬ ‫ביינאכטביז ‪718-753-7471‬‬

‫‪2‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫הכלה תחי'‬

‫בת הרה"ג יוחנן שור שליט"א‬

‫הכלה תחי'‬

‫בת ר’ חיים הערש אפפעל הי”ו‬ ‫הכלה תחי'‬ ‫בת הרב איתמר ראזענבוים שליט"א‬ ‫אב"ד טשעסטנאט רידזש‬

‫די שענסטע קידוש‬ ‫פאר די ביליגסטע פרייזען‬


‫ששון‬

‫טעגליכע‬ ‫שמחה‬ ‫דערמאנונגען‬

‫‪t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021‬‬

‫מעלדט אייער שמחה‪:‬‬

‫תנאים‬

‫באולם‬ ‫החתן שמואל דוד נ"י‬ ‫מנוחה ושמחה בת הרה"ג אפרים צבי ראזנבערג שליט"א‬ ‫בן הרה"ג יהודה יואל ראזנבערג שליט"א‬ ‫דומ"צ צמח צדיק וויזניץ וויליאמסבורג‬ ‫וויליאמסבורג‬ ‫הכלה תחי'‬

‫בר מצוה‬

‫ביהמ”ד אנשי ספרד ‪ 4506-14‬סט‪.‬‬

‫הב׳ מרדכי נ”י בן הרה"ג משה קייסערמאן שליט"א‬

‫וואך‪-‬נאכט‬

‫הר”ר ישכר דוב הלוי ראזנבערג הי”ו בן הרב יחיאל שליט”א חתן הרה”ג בנימין זאב פליישער שליט”א‬ ‫בבית מו”ח שליט”א ‪ 1521-55‬סט‪.‬‬

‫הולדת הבן‬ ‫הר”ר ישראל יצחק גייגער הי”ו‬

‫צו מעלדן אייער שמחה אין די שבת’דיגע “קול ברמה” גליון‬ ‫רופט אריין אין אפיס‪ 718-705-8180 :‬אדער אימעיל צו‪:‬‬ ‫‪SIMCHAS@KOLBERAMA.NET or visit: KOLBERAMA.NET select the SHARE A SIMCHA tab‬‬ ‫ביז דאנערשטאג נאכמיטאג ‪7:00‬‬

‫מערכת דרך אמונה שמעו ותחי נפשכם!‬ ‫שיעור נפלא “בגודל מעלת שבת קבלת התורה” ‪ 718-298-3717‬אורך השיעור ‪ 53‬מינוט‪ ,‬דריקט ‪1‬‬ ‫צו באקומען וועכנטליך א אפדעיט טעקסט יעדעס מאהל וואס דער נייער שיעור קומט ארויף אויפן ליין‪,‬‬ ‫שיקט א טעקסט צו‪718-644-6919 :‬‬ ‫נייעס‬

‫זמן‬ ‫היינט‬

‫עלות השחר‬ ‫זמן ציצית ותפילין‬ ‫נץ החמה‬ ‫סו״ז קר״ש מג״א‬ ‫סו״ז קר״ש גר״א‬ ‫סו״ז תפילה מג״א‬ ‫סו״ז תפילה גר״א‬ ‫חצות‬ ‫מנחה גדולה‬ ‫מנחה קטנה‬ ‫שקיעה‬ ‫ר״ת‬

‫‪5:35‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪6:47‬‬ ‫‪8:53‬‬ ‫‪9:29‬‬ ‫‪9:58‬‬ ‫‪10:22‬‬ ‫‪12:10‬‬ ‫‪12:42‬‬ ‫‪4:00‬‬ ‫‪5:32‬‬ ‫‪6:44‬‬

‫תורה‬

‫נייעס‬

‫מארגן‬ ‫‪5:34‬‬ ‫‪5:56‬‬ ‫‪6:46‬‬ ‫‪8:52‬‬ ‫‪9:28‬‬ ‫‪9:58‬‬ ‫‪10:22‬‬ ‫‪12:10‬‬ ‫‪12:42‬‬ ‫‪4:00‬‬ ‫‪5:33‬‬ ‫‪6:45‬‬

‫תהילים‬ ‫משנה‬ ‫דף היומי‬ ‫דף ירושלמי‬ ‫רמב״ם‬ ‫הלכה יומית‬ ‫חפץ חיים‬ ‫תניא‬ ‫חובה”ל‬

‫צז‪-‬קג ‪ /‬צו‪-‬ק‬ ‫ביכורים ג ז‪-‬ח‬ ‫בבא בתרא כה‬ ‫כתובות עב‬ ‫ערכין וחרמין ב‪-‬ד‬ ‫או”ח קכד יב ‪ -‬קכה ב‬ ‫עשין ז‪-‬ח‬ ‫פכ”ו ברם ‪ -‬פסוק זה‬ ‫הבטחון‪ :‬פתיחה והרביעי‪-‬תשברנה‬

‫‪3‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫נייעס‬

‫חדש‬

‫וועלטליכע נייעס‬ ‫חרידישע נייעס‬ ‫לאקאלע נייעס‬ ‫ביזנעס נייעס‬

‫קוקן שטארק אויף דעם‪ ,‬מיר באטראכטן די‬ ‫מעגליכקייט‪ ,‬און מיר וועלן זעהן וואס וועט זיין”‬

‫וואשינגטאן‬

‫טראמפ צו נתניהו‪ :‬הער אויף מיט‬ ‫די זידלונגען‬

‫איבער די איראנער נוקלעארער אפמאך האבן‬ ‫די צוויי פירער איינגעשטימט אז דער אפמאך‬ ‫איז א געפארפולע‪ ,‬און עס ערלויבט איראן‬ ‫צו אנטוויקלן נוקלעארע וואפן‪ ,‬אבער ביידע‬ ‫האבן נישט ארויסגעשטעלט קיין קלארע‬ ‫אלטערנאטיוו וואס זיי פלאנען צו טוהן דערוועגן‪.‬‬

‫פרעזידענט טראמפ האט נעכטן נאך זיין זיצונג‬ ‫מיט׳ן מדינת ישראל פרעמיער מיניסטער ביבי‬ ‫נתניהו אפגעהאלטן א פרעסע קאנפערענץ‬ ‫אינאיינעם מיט׳ן פרעמיער מיניסטער אין‬ ‫וועלכער ער האט גערעדט איבער זיין וויזיע‬ ‫פאר א שלום אפמאך צווישן מדינת ישראל‬ ‫און די פאלעסטינער‪ ,‬אין וועלכע ער האט‬ ‫געשיקט געמישטע סיגנאלן‪ ,‬ער האט שטארק‬ ‫פארטיידיגט מדינת ישראל‪ ,‬אבער ער האט אויך‬ ‫געזאגט אז מדינת ישראל וועט מוזן פארציכטן‬ ‫און נאכגעבן צו קענען אנקומען צו א אפמאך‪ ,‬און‬ ‫האט געזאגט אז ער "וואלט געוואלט זעהן" אז‬ ‫מדינת ישראל זאל זיך צוריקהאלטן פון בויען אין‬ ‫די זידלונגען‪.‬‬

‫טראמפ אדמיניסטראציע‬ ‫אונטער אויספארשונג צוליב‬ ‫פארבינדונגען מיט רוסלאנד‬

‫טראמפ האט זיך אויך ארויסגעדרייט פון‬ ‫ענטפערן קלאר איבער זיינע פלענער פון‬ ‫אריבערפירן דעם אמבאסאדע פון תל אביב‬ ‫קיין ירושלים‪ ,‬ער האט געזאגט אויף די טיפישע‬ ‫טראמפ שפראך "איך וויל עס שטארק טון‪ ,‬מיר‬

‫אין ליכט פון די רעזיגנאציע פונעם נאציאנאלע‬ ‫זיכערהייט ראטגעבער צוליב אומלעגאלע‬ ‫פארבינדונגען וועלכע ער האט געהאט מיט‬ ‫די רוסישע באאמטע אין אמעריקע‪ ,‬האט די‬ ‫ניו יארק טיימס אויפגעדעקט פון קוועלער‬

‫סט ש"ס ארטסקרול לשה"ק קטן‬

‫‪1375.00‬‬

‫‪SALE: $‬‬

‫סט ש"ס ארטסקרול לשה"ק גדול‬

‫‪1650.00‬‬

‫‪SALE: $‬‬

‫‪open daily 10am-10pm‬‬

‫וואשינגטאן‬

‫‪COMPLETE SET OF SHAS‬‬

‫‪NOW ON SALE‬‬

‫‪4301-13th Ave. • 718-435-5900‬‬

‫‪4‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪Simchas|Seforim|Stam|Songs‬‬


‫⋅ אב השנה ⋅‬

‫חזקו ונתחזקה להחזיק תורה וחינוך‬

‫הרה"צ רבי דוד יצחק אייזיק‬ ‫גאלדשטיין שליט"א‬ ‫אבד"ק צמח דוד סקאליע‬

‫חובבי ומחזיקי תורה יתאספו לקחת חבל‬ ‫להחזיק תורה‬

‫⋅ עטרת זקנים ⋅‬ ‫הרבני הנגיד מוה"ר עקיבא‬ ‫ביטמאן הי"ו‬

‫⋅ נזר כתר תורה ⋅‬ ‫הרה"ג רבי אברהם שמעון‬ ‫שמעלצער שליט"א‬

‫מסיבה השנתית‬

‫מעמד נהדר להחזקת מבצר של תורה וחינוך‬

‫ישיבת הרי בשמים‬

‫סטריא‬ ‫תחת דגלו והדרכתו של הגה"צ‬

‫רבי דוד געלדצעהלער שליט"א‬

‫ר"מ בישיבתנו הק'‬

‫המסיבה יתקיים‬

‫⋅ דבר המסיבה ⋅‬ ‫הרב שלום‬ ‫געלדצעהלער שליט"א‬

‫⋅ דבר הישיבה ⋅‬ ‫פה מפיק מרגליות הרה"ג‬ ‫רבי פנחס ציטראן שליט"א‬ ‫ר"מ בישיבתנו הק'‬

‫ביום ה' יתרו כ' שבט‬ ‫באולם ליפשיץ (מנורה)‬ ‫‪5000-14th Ave.‬‬

‫בשעה ‪8:00‬‬ ‫וזכות החזקת התורה יעמוד לכם להתברך בברכת‬ ‫ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת‪,‬‬ ‫עץ חיים הוא למחזיקים בה‬ ‫ותומכיה מאושר‪.‬‬ ‫בברכת התורה‬

‫עסקני הישיבה‬

‫⋅ דברי חיזוק וברכה ⋅‬

‫מורינו הגה"צ ראש‬ ‫הישיבה שליט"א‬

‫ישיבה העומדת בנשיאות גדול בתורה‬ ‫וחינוך אשר ידיו רב לו בהרבצת תורה‬ ‫וחינוך רבות בשנים‪.‬‬ ‫ישיבה בה עולים וגדלים בתורה‪,‬‬ ‫בחסידות ויראת השם‪.‬‬

‫ישיבה עם צוות גדולי תורה וחינוך‪,‬‬ ‫המקדישים לילה ויומם להצלחת‬ ‫התלמידים‪.‬‬ ‫ישיבה מיוחדת במינה‪ ,‬מקום עלייה של‬ ‫בחורים חשובים ויקרים‪.‬‬

‫ישיבה שבע"ה יצמיח גדולי תורה של הדור הבא!‬ ‫‪5‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫נייעס‬

‫חדש‬

‫וועלטליכע נייעס‬ ‫חרידישע נייעס‬ ‫לאקאלע נייעס‬ ‫ביזנעס נייעס‬

‫אינערהאלב די עף‪-‬בי‪-‬איי‪ ,‬אז די אגענטור‬ ‫פארמאגט קלארע באווייזן איבער נאכאנאנדיגע‬ ‫פארבינדונגען צווישן די טראמפ קאמפיין און‬ ‫די רוסישע שפיאנאזש דינסט‪ ,‬וועלכע האבן‬ ‫אנגעהאלטן דאס גאנצע יאר פון די קאמפיין‪.‬‬ ‫די באווייזן זענען אין פארעם פון טעלעפאן‬ ‫רעקארדס פון די נאנטע רינג פונעם פרעזידענט‪,‬‬ ‫אין וועלכע עס זענען דא פילע געשפרעכן קיין‬ ‫מאסקווע‪ ,‬און אזוי אויך זענען ווארשיינליך‬ ‫אראפגעפארן‬ ‫איינגעשטעלטע‬ ‫קאמפיין‬ ‫קיין מאסקווע פאר געשפרעכן‪ .‬איינע פון די‬ ‫איינגעשטעלטע איז פאול מענעפארט וועלכער‬ ‫האט געדינט א שטיק צייט אלס קאמפיין‬ ‫טשעירמאן‪ ,‬און האט נאנטע פארבידונגען צו‬ ‫מאסקווע‪ ,‬צווישן אנדערע פון ווען ער האט‬ ‫געדינט אלס ראטגעבער פאר די פרא‪-‬רוסישע‬ ‫גרופעס אין אוקראינע‪.‬‬

‫צוריקגעהאלטן פון אקטיוו אנטייל נעמען‬ ‫אין די בלוט באד אין סיריע‪ ,‬און האט בלויז‬ ‫געהאלפן די קאמפ קעגן אייסיס פון די לופטן‪,‬‬ ‫און דורך קאמאנדא אפעראציעס‪ ,‬קוקט אויס‬ ‫אז פרעזידענט טראמפ איז אנטשלאסן אז די‬ ‫אמעריקאנער מיליטער זאל שפילן א מער‬ ‫צענטראלע ראלע אין די קאמפ קעגן אייסיס‪,‬‬ ‫און די פענטאגאן טוט צוגרייטן א פלאן פון‬ ‫אריינמארשירן אין צפון סיריע און באקעמפן‬ ‫אייסיס פנים אל פנים‪.‬‬ ‫דער פרעזידענט האט פארלאנגט פון‬ ‫פארטיידיגונג סעקערטערי דשעימס מעטיס‬ ‫צו אנגרייטן א דעטאלירטע פאלן פאר אזא‬ ‫אפעראציע ביז די ענדע פונעם מאנאט‪ ,‬און‬ ‫איז אנטשלאסן צו באשטעטיגן אזא סארט‬ ‫אפעראציע‪ ,‬וועלכע וועט פארשנעלערן די‬ ‫עלימינירונג פון אייסיס‪ ,‬טראץ א זארג אז דאס‬ ‫קען קאסטן א פארמערטע צאל מענטשליכע‬ ‫פארלוסטן צווישן די אמעריקאנער סאלדאטן‪.‬‬

‫פרעזידענט טראמפ האט נישט אפגעלייקנט‬ ‫די באריכט‪ ,‬נאר האט זיך אפגערעדט איבער די‬ ‫פאקט אז די שפיאנאזש אגענטורן לאזן אזעלכע‬ ‫אינפארמאציע ארויסרינען צו די מידיע‪.‬‬

‫פענטאגאן גרייט זיך צו‬ ‫אריינשיקן ערד‪-‬טרופן קיין צפון‬ ‫סיריע‬ ‫נאך עטליכע יאר וואס אמעריקע האט זיך‬

‫‪weekly‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪special‬‬

‫די שענסטע מטנות פאר די בליגסטע פרייזען‬

‫שניים מקרא ב”כ ‪$18‬‬ ‫זרע קודש ב”כ החדש ‪$22‬‬ ‫רמב”ן עה”ת ב”כ ‪$20‬‬ ‫מיר קלינען טליתים און עטרות און‬ ‫מיר פארעכטן ציצית‬

‫‪5205 13th ave‬‬

‫‪718.633.8080‬‬

‫‪6‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪pm‬‬

‫‪7:00‬‬

‫‪-‬‬

‫‪am‬‬

‫‪11:00‬‬


‫בעז"ה‬

‫חבורת מהרח"ו ברוקלין ניו יורק יע"א‬

‫תיקון עוונות הכללי מהאר"י הק' זיע"א‬ ‫ישורון‬ ‫לשבטי‬ ‫בעת ומחלן‬ ‫לישראל‬ ‫לנוסלחן‬ ‫פתחאתה‬ ‫כי‬ ‫שער‪...‬‬ ‫נעילת‬ ‫שער‬ ‫(ינואר‪Feb‬‬ ‫משפטים שמרם ברכם טהרם (שבט)‪16 ,‬‬ ‫‪ 28‬למס')‪ ,‬בעצם ימי השובבי"ם ת"ת‪,‬‬ ‫בעזהי"ת ביום ה' יתרו ח"י‬ ‫‪23‬‬

‫מתכוננים אנחנו לערוך תיקון גדול ונורא שגילה לנו האר"י הק' זיע"א לתקן ולפדות כל מה‬ ‫שעבר האדם בכל מצוות עשה ול"ת‪ ,‬כל ימי חייו הוא וב"ב‪.‬‬

‫לדוגמא‪ :‬לעוון הכעס‪ 151-‬תעניות‪ ,‬ליצנות‪ ,120-‬אכילה בלא נט"י‪ ,27-‬הוצאת מחוץ‬ ‫לתחום‪ ,454-‬פגם העיניים‪ ,18-‬פגם המחשבה‪ ,87-‬מאכל איסור‪ ,91-‬גזל‪,40-‬‬ ‫מסירה לרשויות‪ ,301-‬איסור ריבית‪ ,365 -‬כיבוד אב ואם‪ ,40-‬דיבור בבית הכנסת‪ ,40-‬ביזוי אב‬ ‫ואם‪ ,60-‬לשה"ר‪ ,45-‬גירוי יצה"ר בעצמו‪ 4000-‬ר"ל‪ ,‬וכו'‪ .‬סה"כ ‪ 26.249‬תעניות‪.‬‬ ‫ורשב"י זיע"א בזוה"ק מגלה לנו‪ ,‬שכל הצרות‪ ,‬המחלות והייסורים ל"ע‪ ,‬צער גידול בנים‪,‬‬ ‫צער הפרנסה ועגמת הנפש וכד'‪ ,‬נובעים מהמקטרגים שנוצרו מעוונות אלו‪ .‬ושלחו לנו בדורות‬ ‫האחרונים קדוש משמיא‪ ,‬ה"ה רבי יוסף חיים בעל ה"בן איש חי" זיע"א‪ ,‬שקיצר לנו מאוד את‬ ‫התיקונים‪ ,‬וסידר לנו את הדרך אשר נלך בה‪ ,‬ואת המעשה אשר יעשון‪ ,‬בספרו "בניהו" לתיקונים‪,‬‬ ‫להתענות יום אחד‪ ,‬ולפדות שאר הימים בפרוטות‪ ,‬ע"י לימוד מיוחד וסדר תשובה בעיצומו של‬ ‫אותו יום באמירת קרבנות‪ ,‬תפילות‪ ,‬תיקונים‪ ,‬וייחודים כידוע ליודעי ח"ן‪ ,‬בצירוף פדיון‬ ‫נפש הגדול וסדר תשליך‪ ,‬וקטורת הארוך להאריז"ל‪ ,‬ותיקון הרש"ש הגדול‪,‬‬ ‫כל אלה לכלה פשע ולהתם חטאת ולהפכו לשפע ברכה וטובה‪.‬‬ ‫וע"כ‪ ,‬ת"ח מופלגים‪ ,‬חבורת מהרח"ו‪ ,‬העוסקים בענינים אלו‪ ,‬יקחו עליהם לעתור ולרצות ולפדות‬ ‫לכל מבקש‪ ,‬וכדאי שהחלש יאמר גיבור אני‪ ,‬ויכפר בעדו ובעד ב"ב ויוצ"ח‪.‬‬

‫וזלש"ק של האריז"ל‪" :‬וכל אדם חייב לתקן בחיים חיותו התיקון הנ"ל ג"פ כנגד נר"ן‪,‬‬ ‫ולא יפחות עכ"פ פעם אחת בחייו‪ ,‬וטוב לו בזה ובבא"‬ ‫‪917-471-1480‬‬ ‫לעריכת התיקון נא להתקשר בעוד מועד‪718-713-8695 :‬‬ ‫סדר המעמד לתיקון הכללי של האריז"ל‬

‫* בעזהי"ת ביום ד' יתרו במנחה קבלת תענית (לכתחילה) לילה ויום‪ ,‬כ"ד שעות‪ ,‬ובתענית דיבור‪.‬‬ ‫* בחצות לילה או באשמורת הבוקר צריכים לומר כל התהלים‪.‬‬ ‫* בעיצומו של תענית לטבול ט' טבילות במקוה קרה במקום גלגול שלג‪ .‬עם היה"ר לפני כן והכוונות‪.‬‬ ‫* התחלת התיקון ‪ 9:30‬בבוקר בבית מדרשינו מהרח"ו‪.‬‬ ‫* הוצאת ספר תורה‪ ,‬עם שבע הקפות‪ ,‬ותיקון שבע נשיקות לספר תורה ובקשת מחילה‪.‬‬ ‫* תיקון גדול "עינו בכבל רגלו" מהאריז"ל‪ ,‬משך ג' שעות לפחות ואמירת ב"פ תהלים בגי' "כפר"‪.‬‬ ‫* מתחילים סדר התיקון הגדול‪ ,‬עפ"י ספר הק' "בניהו"‪ ,‬לפדות כל מצות עשה ולא תעשה‬ ‫עם היחודים הראויים לכאו"א‪ ,‬התפילות‪ ,‬התיקונים‪ ,‬והיחודים משער רוה"ק להאריז"ל‬ ‫וסדר הווידוי עם אמירת קרבנות לכל פרט ופרט‪.‬‬ ‫* סדר פדיון סך ‪ 26.249‬פרוטות לפי מספר הצומות ותעניות השייכים לכל נפש‪ ,‬שע"י זה מתקנים השמות‬ ‫הק'‪ ,‬שנפגמו מחמת עוונותיו‪ ,‬ואז ניצול האדם מן העונש שצריך לקבל על פשעיו‪.‬‬ ‫* תיקון נפלא מהרש"ש זיע"א לתיקון נרנח"י‪.‬‬ ‫* סדר כפרות וסידורם חת"ך‪.‬‬ ‫* נצא לנהר לעשות סדר תשליך המתוקן מבעל הבן איש חי זיע"א‪.‬‬ ‫* בחזרה לובשים טלית ותפילין ר"ת (שימושא רבא) ומתחילים קטורת הארוך מהאר"י הק'‬ ‫שסגולתו לשפע עצום‪ ,‬תפילת מנחה‪ ,‬ותפילת "לעולם ה' דברך" מהרש"ש זיע"א‪ ,‬וסדר נשיאת כפיים‬ ‫עם אמירת עננו דהרש"ש בכוונות‪.‬‬ ‫* סדר תפילות מגורי האריז"ל עם כוונות‪ ,‬ובקשת פיוס להשכינה‪ ,‬ותפילת השל"ה הק'‪.‬‬ ‫* סדר אמירת אבינו מלכינו לפתוח שערי שמים‪.‬‬ ‫לסיום התיקון תפילה גדולה מבעל ה"ברית מנוחה" זיע"א‪ ,‬לקבלת תפילות ולהמשיך בני סמיכי‪,‬‬ ‫חיי אריכי‪ ,‬ומזוני רוויחי‪ ,‬וזיווגים הגונים‪ ,‬ולהורדת השפע‪.‬‬ ‫* ע"ב פסוקים עם שמות הק'‪ ,‬וע"ב פסוקי יחודים‪ ,‬להמתקת הדינים‪.‬‬ ‫* תפילה לפני תפילת ערבית‪ ,‬תפילה לפני האכילה‪ ,‬תפילת ערבית בכוונות הרש"ש זיע"א בזמן‪.‬‬ ‫יה"ר מלפני אבינו שבשמים שנזכה לתיקונא שלים ויתקבלו תפילותינו לרחמים ולרצון‪,‬‬ ‫ונזכה לחיים טובים‪ ,‬ולישועות גדולות בגשמיות ורוחניות‬ ‫‪7‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫נייעס‬

‫חדש‬

‫וועלטליכע נייעס‬ ‫חרידישע נייעס‬ ‫לאקאלע נייעס‬ ‫ביזנעס נייעס‬

‫טראמפ׳ס לעיבאר סעקערטערי‬ ‫רעזיגנירט פאר׳ן ווערן באשטימט‬ ‫אין סענאט‬ ‫אין א פרישע קלאפ פאר די טראמפ‬ ‫אדמיניסטראציע האט ענדרו פאזדער‪ ,‬דער‬ ‫מולטי מיליאנער אייגנטומער פון פעסט פוד‬ ‫רעסטוראנען‪ ,‬וועלכער איז נאמינירט געווארן‬ ‫דורך פרעזידענט טראמפ אלס קאבינעט‬ ‫מיטגליד און לעיבאר סעקערטערי‪ ,‬זיך‬

‫אפגעזאגט פון די פאזיציע‪.‬‬ ‫דאס קומט נאכדעם וואס אין לויף פון די‬ ‫פארהערן אין סענאט זענען ארויפגעשווימען‬ ‫פארשידענע זאכן וועלכע האבן געברענגט‬ ‫קעגנערשאפט צו זיין נאמינאציע אויך‬ ‫אינערהאלב די רעפאבליקאנער פארטיי‪ .‬זיין‬ ‫רעזיגנאציע קומט נאכדעם וואס עטליכע‬ ‫רעפובליקאנער סענאטארן האבן געשיקט א‬ ‫בריוו צום ווייסן הויז אין וועלכע זיי בעטן די‬ ‫אדמיניסטראציע זאל לייגן דרוק אויף פאדזער‬ ‫זיך צו אפזאגן פון גוטן ווילן‪ ,‬און נישט ברענגען‬ ‫די אפשטימונג צום סענאט‪.‬‬

‫מוהר“ח וויטאל זי“ע גילה לנו עפ“י רבו האר“י הק‘ תיקון להתענות פ“ד תענתים‬ ‫בימי השובבי“ם‪ ,‬ומשום שדורינו דור חלש היא נהגו המקובלים ונקיי הדעת עפ“י‬ ‫ריא“ז מרגליות זצוק“ל לפדות התעניות‪ ,‬הרוצה לפדות יתקשר ‪347-374-0914‬‬ ‫ליזענסק ‪ -‬פארט מיט'ן טראוועל אפיס וואס איר קענט פערזענליך‪ ....‬ר' מאיר רייכבערג‪718-436-1002 ,‬‬ ‫נייעס‬

‫העדליינס‬

‫סענאטאר פעלדער‬ ‫רעאגירט צום גאווערנאר'ס‬ ‫אינטערשרייבן געזעץ וואס‬ ‫בלאקירט בעג טעקס פון‬ ‫אריינגיין אין אפעקט‬ ‫"איך בין שטארק צופרידן אז די‬ ‫איינוואוינער פון ניו יארק וועלן זיך‬ ‫אויפוועקן מארגן אינדערפרי‪ ,‬וויסנדיג אז‬ ‫מען גייט נישט ארויפווארפן אויף זיי נאך‬ ‫הוצאות"‪ ,‬זאגט סענאטאר שמחה פעלדער‪.‬‬ ‫"ווי איך האב שוין געזאגט א גאנצן צייט‬ ‫ווען מען האט דיסקוסירט דעם געזעץ‪,‬‬ ‫פארדינען די איינוואוינער פון ניו יארק צו‬ ‫געניסן פון א פאליסי וואס טוט באשיצן די‬ ‫ענווייראמענט און אויך מענטשן"‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫נייעס‬

‫הנשמה‬

‫י׳׳ט שבט‬ ‫אשר בן יעקב אע”ה ‪ -‬מי”ב שבטי י‪-‬ה‬ ‫תקפ”ח‬

‫רבי מנחם מענדל [המקובל] זצ”ל אב”ד טשורטקוב‬

‫תרי”ח‬

‫רבי חיים דוד [דאקטאר] ב”ר ישכר בער זצ”ל מפיעטרקוב תלמיד החוזה‪ ,‬לעלוב‬

‫תר”צ‬ ‫תרצ”ב‬ ‫תרצ”ו‬ ‫תרע”ה‬ ‫תר”פ‬ ‫תרפ”ה‬ ‫תרצ”ה‬ ‫תר”פ‬

‫ההילולא‬

‫הגה"ק רבי חיים דוד דוקטור זי"ע | כ' שבט תרי"ח‬

‫רבי חיים דוד איז געווען א באוואוסטער דאקטאר‬ ‫וועלכער איז געווען א "בעל תשובה" און געווארן‬ ‫פון די גרויסע חסידים‪.‬‬ ‫ער האט זיך אנגעהויבן לערנען 'רפואה' אין עלטער‬ ‫פון ‪ 14‬יאר אין בערלין‪ ,‬ווי ער איז שפעטער געווארן‬ ‫דער פריוואטער דאקטאר פון די ארטיגע קעניג און‬ ‫פון נאך פילע גרויסע קעניגן און הערן‪.‬‬ ‫נאך ער איז געווארן א בעל תשובה‪ ,‬האט ער קונה‬ ‫שם געווען אלץ א געוואלדיגע פייערדיגע חסיד‪,‬‬ ‫און ער איז געווארן דער רופא אין הויף פון המגיד‬ ‫מקאזניץ זי"ע‪ ,‬רבי אפרים פישל מסטריקוב זי"ע‪,‬‬

‫דער יוד הקדוש פון פרשיסחא זי"ע‪ ,‬דער קאצקער‬ ‫זי"ע‪ ,‬דער תפארת שלמה מראדומסק זי"ע‪ ,‬דער‬ ‫ראדישוצער צדיק זי"ע‪ ,‬און פון נאך פיל‪.‬‬ ‫ער – צוזאמען מיט דער חוזה פון לובלין זי"ע‪ ,‬האבן‬ ‫געארבעט צוזאמען גאר שווער ארויפצוגיין קיין‬ ‫ארץ ישראל‪ ,‬אבער לא עלתה בידם‪ .‬ער איז נסתלק‬ ‫געווארן אין פיעטרקוב כ' שבט תרי"ח‪ ,‬אין יאר‬ ‫תרל"ח האבן די חסידים פון הרה"ק מוולברוז' זי"ע‬ ‫געבויט א אהל אויף זיין קבר‪ ,‬וועלכער איז צובראכן‬ ‫געווארן אין די צייט פון די צווייטע וועלט מלחמה‬ ‫– און שפעטער געווארן צוריקגעשטעלט‪.‬‬

‫‪Tax season is back‬‬

‫בס"ד‬

‫‪We are here for all your needs‬‬

‫שוין דא צו באקומען!‬ ‫א‬ ‫‪100‬ריבער‬

‫זייטן‬

‫‪ Personal and‬‬ ‫‪business returns‬‬ ‫‪ Authorized IRS e‬‬‫‪file‬‬ ‫‪ Same day service‬‬ ‫‪ All major credit‬‬ ‫‪cards accepted‬‬ ‫‪ Free answers to all‬‬ ‫‪your questions‬‬ ‫‪regarding filing‬‬

‫‪Only $60‬‬ ‫‪Phone:‬‬ ‫‪347-831-2682‬‬ ‫‪Fax:‬‬ ‫‪315-928-1972‬‬ ‫‪E-mail:‬‬ ‫‪def2682@gmail.com‬‬

‫מליסקא‬ ‫קהל עטרת צבי‬ ‫בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א‬ ‫לבקשת הרבים אנו מודיעים זמני‬ ‫תפילת שבת בבית מדרשינו‬ ‫‪1449 50th St.‬‬ ‫)‪(Bet. 14 & 15 Ave.‬‬

‫תפילת מנחה ערש"ק שעה אחת‬ ‫אחרי הדלקת נרות‬ ‫צו באקומען אין אלע געשעפטן‬

‫תפילת שחרית שב"ק בשעה ‪10:00‬‬ ‫‪ 30‬מינ‪ .‬אחר הדל"נ‬ ‫תפילת מנחה שב"ק ‪40‬‬ ‫הגבאים‬ ‫‪9‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫בס"ד‬

Things happen...

Boruch Bloch 24 Hr. Direct line:

718.438.4444 formerly from Culver Auto Body

EXPERT INSURANCE CLAIM TEAM! 24 HOUR TOWING | IMMEDIATE VEHICLE REPLACEMENT

10

https://telegram.me/Publications_MM


Business special Great for School’s and Organizations. Unlimited talk & text, NO INTERNET capability (kosher phones) only $15 Unlimited data on iPad / tablet for only $20.

Truly unlimited with hotspot. Join Sprint now we’ll pay off your termination fee and supply you with Free phones.

‫ס'איז נישט‬ ‫דא קיין‬ ‫בעסערע‬ ‫לאן ווי דעם‬ ַ ‫ּפ‬ Sprint

Single line $50 5 lines $90 = $18 per line

Verizon

Single line $80 2 lines $140 = $70 per line 4 lines $180 = $45 per line

Wireless Center 4026 13th Avenue 718.508.4455

11

https://telegram.me/Publications_MM


‫‪ONE WAY RENTAL AVAILABLE TO AND FROM‬‬

‫‪WILLIAMSBURG | BORO PARK | MONSEY | MONROE | LAKEWOOD‬‬

‫‪L‬‬ ‫‪WE WILOU‬‬ ‫!‪PICK PY‬‬ ‫‪U‬‬

‫•• ‪• • NO CDL LICENSE REQUIRED‬‬ ‫‪BORO PARK‬‬

‫‪1081 MCDONALD AVE‬‬ ‫‪COR. ELMWOOD AVE..‬‬

‫‪718.377.2500‬‬

‫‪NEW LOCATION‬‬

‫‪WILLIAMSBURG‬‬ ‫‪88 WALWORTH ST‬‬

‫‪347.725.4799‬‬

‫‪OF‬‬ ‫‪INSIDE AR‬‬ ‫‪YE‬‬ ‫‪GOOD‬‬

‫‪MONSEY‬‬

‫‪109 ROUTE 59‬‬ ‫‪COR. MAIN ST..‬‬

‫‪845.414.8388‬‬

‫מרכז‬

‫לספרים עתיקים‬ ‫וכתבי יד‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪Join our team‬‬ ‫‪Boro Park office seeking‬‬ ‫‪F/T secretary. Computer‬‬ ‫‪knowledge and good‬‬ ‫‪phone skills reguired send‬‬ ‫‪resume to:‬‬ ‫‪newjob934@gmail.com‬‬

‫‪12‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מכתב קודש מהגאון רבי עקיבא אייגר זי"ע‬ ‫הגדה של פסח עם פירוש השל"ה דפוס‬ ‫ראשון שנדפס לפני ‪ 300‬שנה‪ ,‬וחתימת‬ ‫הגה"ק בעל 'שב יעקב' זצ"ל‬ ‫מחזור לחג הפסח שהשתמש בו הגה"ק‬ ‫רבי משה דוד אסטרייכער אב"ד טשימפא‬ ‫זצ"ל עשרות בשנים‬ ‫סידור רבי אשר עם כוונות אר"י הק'‬ ‫וחתימת ו'קוויטלעך' של המקובל הנסתר‬ ‫רבי יוסף וואלטוך זצ"ל‬ ‫מכתב מהגה"ק רבי שמשון רפאל הירש‬ ‫זצ"ל‬ ‫תשובה ארוכה בהלכה של הגאון רבי‬ ‫ישכר שלמה טייכטאל זצ"ל אב"ד‬ ‫פישטיאן‬

‫אלפי ספרים נדירים יקרי המציאות‬ ‫ומאות מכתבים מאדמורי"ם ורבנים‬


‫‪CLASSIFIEDS‬‬ ‫‪Contact us:‬‬

‫‪t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021‬‬

‫חלות ‪SPELT‬‬

‫געלעגנהייט‬

‫!חלות ‪Home made spelt‬‬ ‫!‪Taste & texture is unbeleivable‬‬ ‫‪Tastes better then regular challah.‬‬ ‫‪Great for digestion.‬‬ ‫‪SUGAR FREE SPELT CHALLAHS‬‬ ‫‪MADE WITH HONEY.‬‬ ‫סעודה חלות ‪available for simchas‬‬ ‫‪PLEASE CALL 718-635-3788‬‬

‫טיט איר אין חינוך שוין לאנגע יארן?‬ ‫יא! הונדערטער מחנכים האבן זיך אויך‬ ‫אמאל געפרעגט די שאלות וואס איר‬ ‫מיטשעט זיך מיט!!‬ ‫די באוויסטע קורסעס פון הרב חנוך‬ ‫ראזענבערג‬ ‫האט שוין געהאלפן הונדערטער מחנכים‬ ‫קונה זיין די ריכטיגע כלים צי משפיע זיין‬ ‫אויף די כיתה און אויפבויען א בחור‬

‫ביז היינט דאנערשטיג באקומט ‪$100‬‬ ‫הנחה‬ ‫רופט‪347-994-7761 :‬‬

‫‪JOB OPPORTUNITY‬‬

‫עס ווערט געזיכט א יונגערמאן מיט א‬ ‫‪ special ed degree‬צו לערנען אין די‬ ‫פארטאגס שעון מיט א בחור‪.‬‬

‫ביטע רופט ‪347-816-4804‬‬

‫שו”ת בעניני עבודת השם עפ”י דעת קדשו‬ ‫של ר’ נחמן מברסלב זצ”ל‬

‫‪( 718-362-8870‬האטליין)‬

‫‪ONE MAN BAND‬‬

‫‪JOB OPPORTUNITY‬‬

‫פאר אייערע שמחות שבע ברכות‪,‬‬ ‫בר מצוות וכדומה‪.‬‬

‫‪ in Bensonhurst.‬בעל קורא ‪Looking for‬‬

‫רופט‪718-744-4762 .‬‬

‫‪PLEASE CALL. 718-909-6263W‬‬

‫הערליכע שפילער‬

‫לעבט ליכטיג און צופרידן‪-‬בס”ד‬

‫הערליכע שפילער‬ ‫פאר אייערע שמחות‪.‬‬

‫משה רייפער‬ ‫רופט‪347-975-9148 .‬‬

‫צו שטארקן אייער סעלף קאנפידענס‬ ‫רופט היינט‪“ :‬אור חיים ושמחה”‬ ‫‪718-986-0717‬‬ ‫‪STRICTLY CONFIDENTIAL‬‬

‫דירה אין ארץ ישראל‬ ‫א הערליכע און באקוועמע הויז אין א שטילע פלאץ צווישען די גליל בערג אין צפת עיה’’ק‬

‫אזוי אויך גאר א שיינעם דירה אין אלטשטאט מיט א גרויסע דאך און אן הערליכע ‪ VIEW‬צו מירון פאר שבתות‬ ‫אדער אינמיטען וואך‪.‬‬

‫פאר פרטים רופט‪)011-972(52-768-1505 .‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ זענען פארפעסטיגט געווארן מיט‬,‫מאמעס און קינדער‬ .‫"לעד" פארפעסטיקונג אין די בלוט‬ ‫די שטאט האט צוריקגעטוישט צו נוצן דעטרויט'ס‬ 60 ‫ די שטאט געפונט זיך‬.‫וואסער סיסטעם אין אקטאבער‬ ..‫מערב פון דעטרויט‬-‫מייל צפון‬

CLASSIFIEDS

Contact us:

t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021

‫מגילות‬

‫עס איז נישט צו שפעט‬

‫אן אויסוואל פון שיינע מגילות‬ .‫פאר גוטע פרייזען‬ ‫ סופר סת”ם‬- ‫אלעזר ראזנבערג‬

‫צו מער באפרייליכן אייער “שטוב” און‬ ‫באשיינען אייער לעבן בעזה”ש‬ ”‫רופט “אור חיים ושמחה‬

‫ עניני‬- ‫ולעבדו בכל לבבכם‬ 4314-12 AVE. ‫תפילה‬ 718-853-9529 '‫אור הצפון שבט תשע"ו קובץ פ‬ ‫סט תוספות המבואר י"א כרכים מכון המאור‬ CLOSETS‫היום‬TO ‫סדר‬PERFECTION - ‫מבואו ועד צאתו לתלמידים‬ ‫ גדול‬- ‫ויו"ט‬closets ‫החדש לשבת‬to‫המפורש‬ We do custom your‫סידור‬

specifications at 4301 13th Ave • 718.435.5900 very reasonable prices. open daily 10am-10pm CALL 718-450-8451

CAR RENTAL

STRICTLY CONFIDENTIAL 718-986-0717 CONSTRUCTION, RENOVATION

Entire apartment, extensions, basements, etc. Reference available Very reasonable prices. H. FOGEL: 917-586-3774

ELECTRICIAN

CAR RENTAL

71 8.633.3456 info@successcarrental.com CAR RENTAL

71 8.633.3456 info@successcarrental.com

3901-16 Ave. Brooklyn NY 11218

New Cars

Best R ates

Luach Hatzibur January 18 2016 | 8 SHEN Monday, DENTAL

Molar root canal $450 *Post and filling $100 *Crown $350. Nobody beats our price and quality of work. Many satisfied patients. References available upon request. By appointment only. DR. FUZAILOV. 5421 14 AVE PLEASE CALL: 718-513-4395

Electric installations, repairs. chandeliers installations, repairs 110/220 wiring and all electric work done clean and neat. “All work guaranteed”. CALL. 646-234-6714

‫תפילין סעיל‬ $775 - ‫מהודרדיגע סעט‬ $100 - ‫רש”י אדער ר”ת בדיקה וסגירה‬ $255 - ‫נייע בתים‬ $135 ‫איבערמאכן תפילין ווי ניי‬ $80 - ‫רצועות ע”י‬ $110 - ‫שווארץ ביידע זייטן‬ .up & $60 - ‫מהודרדיגע מזוזות‬

917-873-5355 :‫רופט‬

14

https://telegram.me/Publications_MM


CLASSIFIEDS Contact us:

t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021

GEMACH

‫געלעגנהייט‬ ‫עקספיריענס מגי”ש איז גרייט צו זיין ממלא‬ ‫) אין די נאכמיטאג שעות‬substitute( ‫מקום‬ .)‫(קען פארלערנן אין יודש אדער ענגליש‬

347-871-0756 .‫ביטע רופט‬ KOL BERAMA ONLINE visit our new kosher website: KOLBERAMA.NET JOB OPPORTUNITY

‫געזוכט איינער וואס קען העלפן א באנגאלא‬ POOL SAFETY PLAN ‫קאלאני אויספילן די‬ HEALTH DEP ‫פאר די‬ .LIFE GUARD ‫אן א‬ 718-413-6941 .‫רופט‬ JOB OPPORTUNITY

‫שם טוב פלעי גרופ זוכט א טוטשער מיט‬ ,‫ מיידל אדער ווייבל‬MASTERS ‫ אדער‬BA ‫ווארעם און טויגליך צו ארבאטן מיט קליינע‬ .‫קינדער‬ ‫א ריינע מסודרדיגע פלאץ מיט חשוב’ע גיטע‬ ‫חברותא‬ / 347-563-6341 .‫ביטע רופט‬ 718-633-7529EXT 1

‫רופט היינט צו‬ ‫באשטעלן אייער אד‬

Rabbi Avigdor Miller Seforim Library in Boro Park Borrow any Rav Avigdor Miller sefer for free! EMAIL: MEKORAVIGDOR@GMAIL.COM OR CALL: 732.844.3670 WEBSITE: MEKORAVIGDOR.ORG

SIGNS- LAKEWOOD Have your campaign done right with the most trusted distributor in Lakewood. Shul posters / Graphic design / Printing. E. GRAPHICS@INKLANDPRINTING.COM P. 732.719.2122

TAX RETURNS Tax returns prepared. Recieve upto $14,000 in various credits. Many years experience. CALL. 347-446-7745

‫השבת אבידה‬ Found a new ‫ספר תניא המבאורת‬. CALL. 347-598-6809

‫א עד אין קול ברמה‬ ‫ברענגט די‬

‫בעסטע‬ ‫רעזולטאטן‬

FT HMLTN. & 44 ST

‫דערמאנט אז איר האט געזען‬ ‫דעם עד אין ״קול ברמה״‬ 15

https://telegram.me/Publications_MM


‫‪A PROJECT OF‬‬

‫די אלוועלטליכע‬

‫ברוכים הבאים צו די ברכות‬ ‫פארמעסט תשע"ז‬ ‫לאמיר אריין ברענגען א "ברכה"‬ ‫אין אונזערע הייזער‪,‬‬ ‫דורך ארבעטן צו מאכען שענערע‬ ‫ברכות‪ ,‬און צו באקומען אן אמן אויף‬ ‫אונזערע ברכות‪.‬‬ ‫איהר וועט זיין‬ ‫ערשטוינט וויאזוי די‬ ‫פאגראם באקט‬ ‫אריין א געוואלדיגע‬ ‫חשק און שמחה אין‬ ‫די קינדער‪ ,‬צו‬ ‫מאכען ברכות ווי‬ ‫עס דארף צו זיין‬

‫צו באמערקען‪ :‬ווען‬ ‫עלטערן באטייליגן זיך‬ ‫אין דעם ברכות‬ ‫פארמעסט‪ ,‬און פילן אויס‬ ‫זייערע אייגענע‬ ‫קארטלעך‪ ,‬לייגט עס צו‬ ‫א געוואלדיגע חשיבות צו‬ ‫די קינדער‪ ,‬און מאכט א‬ ‫גרויסע חילוק אין די‬ ‫ברכות פון די גאנצע‬ ‫משפחה‬

‫הערליכע מתנות‬ ‫ווי אויך גורלות‬ ‫היי יאר קען מען באקומען די ברכות פעקלעך אין די דאזיגע ספרים געשעפטן‪ ,‬ווי אויך די דאזיגע אדרעסען‬ ‫‪Boro Park‬‬

‫‪Boro Park‬‬

‫‪Williamsburg‬‬

‫‪Williamsburg‬‬

‫‪Boro Park‬‬ ‫‪Williamsburg‬‬

‫קרית יואל‬

‫‪New Square‬‬

‫‪718-301-9889‬‬

‫‪Boro Park‬‬

‫ברכות האטליין‬

‫‪279 Marcy Ave‬‬

‫ 

   ‬

‫‪Williamsburg‬‬

‫‪2 Prag Blvd‬‬

‫‪9 C Eisenhower Ave.‬‬

‫בית מסחר הספרים‬ ‫רובינפעלד‬

‫‪Monsey‬‬

‫‪Bais Hasefer‬‬ ‫‪75 Lee Ave.‬‬

‫‪59 Rt 59,‬‬ ‫‪Town Square Mall‬‬

‫         ‬

‫פאר ברכות פארמעסט נייעס‪ ,‬צו מאכען דיין‬ ‫איי‪-‬די ‪ ,#‬פאר א ליסטע פון אלע מתנות‪ ,‬פאר‬ ‫אינטרעסענטע וועכנטליכע מעשיות‪ ,‬און נאך‬

‫‪Monsey‬‬

‫‪650 Bedford Ave.‬‬

‫בית הספר‬

‫‪654 Myrtle Ave‬‬

‫‪Shoppers Haven Mall‬‬ ‫‪27 Orchard Street‬‬

‫‪Boro Park‬‬

‫‪1802 50th St.‬‬

‫‪1507- 40 St‬‬

‫‪5004 -13 Avenue‬‬

‫‪4301 13th Ave.‬‬

‫‪4904-16th Ave.‬‬

‫‪v 718.484.0340 a sjudaica@gmail.com a 4904 16th Ave. Brooklyn NY 11204‬‬

‫‪Boro Park: 1521- 41 Street, (718) 436-8566‬‬ ‫‪Lakewood: Hirshberg 12 Teaberry Court, (732) 370-5 561‬‬ ‫‪Shain 188 Hollywood Avenue, (732) 370-8691‬‬ ‫‪Williamsburg: Mandel 677 Bedford Ave, (718) 218-9851‬‬ ‫‪Monsey: Schwartz 15 Saddle River Road, (845) 425-2567‬‬ ‫‪Montreal :Yosef Chaim Goldman, (514) 274-9027‬‬ ‫‪Passaic: Zuckerman 174 Van Houten Ave., (973) 778-3418‬‬ ‫‪Tosh: Glick (450) 434-9366‬‬ ‫‪Monroe: Banda 1 Liska Way, Unit 201, (845) 782-5161‬‬

‫‪) 301-9889‬‬ ‫‪(718‬‬

‫‪Questions, comments or sponsorships call 718.436.8566 or email zyshain@gmail.com‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


REAL ESTATE Contact us:

APT FOR RENT 60th and 19th 1.5 Bedroom, Porch, Newly Renov. 700SF. RENTED CALL BROKER 732.708.2004

t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021

APT FOR RENT 54th and 15th 1st floor, 2 bedroom, New Kitchen, Backyard $2,500. CALL BROKER 732.708.2004

APT FOR RENT

APT FOR RENT

Dahill and 44th 1000 SF, 3 Bedroom, 1 bath, Newly Renov, Ready to move in.

11 Ave 58 St 2BR just renovated first floor & back yard. $1700.

CALL BROKER 732.708.2004

CALL ACTION INTL REALTY (718) 436-9888

APT’S FOR RENT

APT FOR RENT

12-40 2BR Apt great for chusen kallah, $1900 including heat. --13-58 1BR Apt 1st floor, brand new nice $1750, Central A/C --13-58 3BR Apt 2nd floor, brand new nice 1600sqft, playroom $3600, Central A/C no section 8 --12-55 3BR Apt 2 Baths, first floor 1500sqft $3300, no section 8

58th and 20th 1 Br Duplex, Private House, Parking.

CALL OR TEXT AGENT 347-903-1072

CALL BROKER 732.708.2004

APT FOR RENT 16th & 59th street, Brand new totally renovated 1 Bedroom, washer dryer, parquet floors, all new appliances. Heat included $1575. Availabel Mach 1st.

APT’S FOR RENT

9/50 3bd $2200 --15/44 brand new stunning full floor 3bd apt 2 baths SEC 8 OK --13/58 upper scale brand new 3 bd duplex + sefurim rm. 3 bthrm. --13/58 1bd walk up apt chosson kallah special. Big closets --16/50 2apts. 3bd brand new 1 flight up & 2 flights up 2 bthms porch 3000. --14/42 walk in nice apt new condition --19/50 fresh painted new apt 3 BR 1 bath huge closets --16/57 2nd floor 2200sf private entrance 4bdr .2 btr +porch. --office spaces *18/59 1750sqf and 900sqf. *13/52 1400sqf brand new 1flightup desks...etc. * 15/44 200sqf office $2500 CALL BROKER 347-528-4068

CALL 718-871-2050

17

https://telegram.me/Publications_MM


REAL ESTATE Contact us:

APT FOR RENT N/U 57th & 58, beautiful renovated 3 BR with porch, $2600 Sec 8 ok, 1000 sq Ft --16th & 46 2 Bedroom beautiful renovated, $1950 --12 Ave 43 St 3 flights up 1 BR $1100 --13 Ave 55 St 2 BR renovated 1 flight up fully painted & scraped. $1800 --12 Ave 37 St 2 BR 1 flight up --41 St & 10 Ave 2 BR walk in heating incl sec 8 ok private back yard $2250 --17 Ave 61 St 1 flight up 1 BR beautiful renovated $1500 --10 Ave 44 St 2BR 1 flight up front $1650 --9 Ave 50 St 3 BR in great cond $2200 utilities incl --14 Ave 44 St 1 smll BR fully renovtd first flr frnt $1350 --11 Ave & 55 St 1 Br first flr beautiful renovated $1250 --16 & 40 2 BR porch $1700 sec 8 ok. --20 Ave 64 St. 1Br apts beautifully renvtd. CALL ACTION INTL REALTY (718) 436-9888

t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021

CONDO FOR SALE

CONDO FOR SALE

beautiful 3rd and 4th duplex 8 years old high 50s 2200 sq ft price $1,250,000.

42/ft hmltn. first & basement 2700sq ft --4th flr 1500 sq ft brick semi attached. CALL BROKER 347-528-4068

CALL 3475348816

FURNISHED APT

CONDO FOR SALE

Williamsburg: Beautiful furnished 1&2 Bedroom Apt. for rent, ready to move in. CALL AGENT 718-309-4539

low ave low 40s 1 flight up, Beautiful 3 bdrm,2 bath, 2 porches, modern kitchen,lg d/r, laundry rm, cast iron steam, central a/c, 9 ft ceiling, 7 yr tax abatement left. asking 800k. 718-853-2651

FURNISHED APT

OFFICE SPACE

FURNISHED 2 BEDROOM APARTMENT, KITCHEN/ DINETTE, NEW GAS RANGE. PRIVATE ENTRANCE, 58TH BETWEEN 12 &13TH AVE. PLEASE CALL: 718-851-8454 OR 917-588-1991

Office building on 13th Ave. near 54th St. Has 1 rm 8X10 available for rent Separate entrance, Utilities included. PLEASE CALL 718 851-4596 EXT. 26 NAME YOUR OWN MONTHLY RENT. HIGHEST OFFER WILL GET IT

APT FOR RENT Ft. Hamilton/40 Beautiful brand new 2 bedroom apartment modern design custom kitchen. Private house. Heat included. Ideal for Choson kallah. CALL AGENT 917 691 9138 18

https://telegram.me/Publications_MM


REAL ESTATE Contact us:

t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021

SHORT TERM RENTAL

SHORT TERM APT

STAYING IN BP FOR A SHORT WHILE? Beautiful 1 BR furnished apt 55th & 15th, freshly painted for ‫ שבתים‬or weekly use.

40St./13 Ave. 1 bedroom, brand new kitchen with washer dryer. Furnished basement for daily or weekly use.

718-436-0888 :‫רופט‬ leave message

CALL: 917-578-9232 LEAVE MESSAGE.

WAREHOUSE SPACE

FURNISHED SPACE

private warehouse available in Bayonne NJ for rent 4500 sq ft $9 sq.

Furnished basments/ offices/playgroup space available all over boro park.

PLEASE CALL /TEXT 347460-3243 FOR MORE INFO

CALL ACTION INTL REALTY (718) 436-9888

FURNISHED APT 17-47 1BR apt basement ready to move in, $1150. --12-57 1BR apt nice basement ready to move in, $1250 --16-57 1BR apt brand new stunning basement ready to move in. CALL OR TEXT AGENT 347-903-1072

APT’S FOR RENT 14th & mid 50’s large spacious 1 bedroom apartment ideal for chussen kallah --16th & 59th 1 bedroom freshly renovatd apt, 1 flight up --15th & 48th 3 BR, 2 bathrooms, backyard newly renovated Sec 8 ok --12th &49th walk in, 2 Bedroom, back yard & garage 23x60 --14th & 55 brand new office, detached , window and driveway, 525 sq Ft $1000 CALL BROKER 347-528-4068

718.413.9683

347-314-9610 917.586.4425

Hershy Spira RECEIVE 10% OFF WHEN MENTIONING THIS AD Fax 718.506.9678 Email mrshadeinc@gmail.com

19

https://telegram.me/Publications_MM


‫ינלעדונונג‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫יכע‬ ‫ל‬ ‫פערזענ‬ ‫ה‬ ‫י‬

‫אלעמאל האט‬ ‫'ער' משמח‬ ‫געווען אנדערע‬

‫ו‬ ‫ם!‬

‫חסדי ה' כי לא תמנו!‬ ‫קומט אייך באטייליגן ביי דעם ספעציעלן‬

‫מסיבת הודאה‬ ‫וואס ווערט אפגעראכטן לטובת אונזער חשוב'ער ידיד‬

‫ר' ישעיהו לוי שיחי'‬

‫המסיבה תתקיים אי"ה‬

‫ליל שישי פר' יתרו‬ ‫כ' שבט תשע"ז ⋅ ‪Thursday, Feb. 17‬‬

‫באולם "מחזיקי" ‪ -‬שרה שנירר‬ ‫‪4622 14th Avenue‬‬ ‫משעה ‪ 8:30‬עד חצות הלילה‬

‫אצינד גייען‬ ‫מיר 'אים'‬ ‫משמח זיין!‬

‫אורח הכבוד‬ ‫המגיד הנודע‪ ,‬חן הוצק בשפתותיו‪ ,‬משמח אלוקים ואנשים‬

‫הרב אברהם מרדכי מלאך‬

‫שליט"א‬

‫מוזיקאלישע מאמענטן‬ ‫א הערליכע קומזיץ פון ווארימע נגינה‬ ‫‪Singing by‬‬ ‫‪The Shira Coir‬‬

‫‪Music by‬‬ ‫‪Asher Ringel‬‬

‫קומט און ברענגט מיט אייערע חברים‬ ‫ידידכם המצפים לבואכם‬ ‫יצחק מאיר גרין‪ ,‬מאיר אבוביץ‪ ,‬ישראל איילבירט‪,‬‬ ‫אברהם מרדכי שארפאהרץ‪ ,‬יוסף פאלוך‪ ,‬שמואל שחורי‬

‫‪A Green Events‬‬ ‫‪Production‬‬

‫ווערדפולע‬ ‫הגרלות‬

‫‪20‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫א נסיעה קיין‬

‫ליזענסק‬

‫אויף כ"א אדר‬

‫א הערליכע‬

‫מגילת‬ ‫אסתר‬

‫‪718.483.8609‬‬

‫ר' ישעי' האט מיט זיין גוט הארץ שטענדיג משמח געווען חולי‬ ‫ישראל‪ ,‬אצינד לאמיר אים משמח זיין און העלפן אנגיין ווייטער‬ ‫מיט זיין עבודת הקודש‬

‫‪718.483.8609‬‬

‫וואס איז אריבער א שרעקליכע עקסידענט‪ ,‬און ב"ה ער האט‬ ‫זוכה געווען צו א שטארקן פארבעסערונג ב"ה‪.‬‬

Kol berama 20170216 @mm  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you