Page 1

‫שטערקסטע אידישע טעגליכע אויסגאבע‬

‫שבת קודש ויחי (חזק)‬ ‫ט”ז טבת תשע״ז‬

‫זמנים לשבת‬ ‫הדלקת הנרות‬

‫‪4:36‬‬

‫זמן מוצש”ק‬

‫‪6:05‬‬

‫נא לשמור על קדושת הגליון‬

‫ווילט איהר אן עונג שבת?‬

‫קומט הערן דעם שב”ק פרייטאג צונאכט די בארימטע מגיד‬ ‫הרה”ג פישל שעכטער שליט”א‬ ‫אין בהמ”ד אנשי ספרד ‪ 4501-14‬עוו‪ .‬בשעה ‪8:45‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ששון‬ ‫מעלדט אייער שמחה‪:‬‬

‫טעגליכע‬ ‫שמחה‬ ‫דערמאנונגען‬

‫‪t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021‬‬

‫עלי’ לתורה‬

‫החתן ישראל נ"י‬ ‫בן ר' יוסף ברוך וואלהענדלער הי"ו‬

‫בהמ”ד‬ ‫באבוב‬ ‫‪4715-15‬‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת ר’ יצחק בלוי הי”ו‬

‫החתן נפתלי דוב בער נ"י‬ ‫בן הרב ישראל אליעזר אדלער שליט"א‬ ‫אב"ד אבד מנחה חדשה וויזניץ‬

‫בהמ”ד‬ ‫מנחה חדשה‬ ‫וויזניץ ‪1237-48‬‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת הרב אהרן דוד הורוויץ שליט"א‬

‫החתן בן ציון משה יאיר נ"י‬ ‫בן ר' אברהם ארי וויינשטאק הי"ו‬

‫בהמ”ד‬ ‫באבוב‬ ‫‪4715-15‬‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת ר’ צבי בראכפעלד הי”ו‬

‫החתן יקותיאל יהודה נ"י‬ ‫בן הרה"ג ישראל אונסדארפער שליט"א‬ ‫חתן כ"ק גאב"ד האליין שליט"א‬

‫בהמ”ד‬ ‫צאנז קלויזנבורג‬ ‫‪131 LEE‬‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת הרה"ג ישראל דוד האניג שליט"א‬ ‫בן הגה"צ יעקב שליט"א‬

‫החתן נחמן נ"י‬ ‫בן הרב מאיר דוד לייפער שליט"א‬

‫בהמ”ד‬ ‫סאטמאר‬ ‫‪1010-45‬‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת הרב אליעזר דוד לייפער שליט"א‬

‫שבע ברכות‬

‫אב"ד זאבליטוב‬

‫באולם‬ ‫פאראדייס‬ ‫מענאר‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת ר’ אליעזר מעצער הי”ו‬

‫החתן יעקב מרדכי נ"י‬ ‫בן הרב יחיאל פראנד הי"ו‬

‫באולם‬ ‫אנשי ספרד‬ ‫‪1370-45‬‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת הרב בן ציון אליהו טווערסקי הי”ו‬

‫החתן יצחק מרדכי נ"י‬ ‫בן ר' שמשון פישער הי"ו‬

‫באולם‬ ‫שיקס מענאר‬ ‫‪4903-12‬‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת ר’ קלונימוס קלמן נתנאל פישער הי”ו‬

‫החתן ישראל שלום נ"י‬ ‫בן ר' יעקב ברוך אשרי הי"ו‬

‫באולם‬ ‫מחזיקי‬ ‫‪4622-14‬‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת ר’ לוי ישכר מייזנער הי”ו‬

‫החתן דוד נ"י‬ ‫בן ר' מרדכי אנטשיל לאקס הי"ו‬

‫קידוש בר מצוה‬

‫הב׳ דוד צבי נ”י בן הרב שמואל מנחם פריעדמאן שליט"א‬ ‫אבד"ק ראקוביץ‬

‫ביהמ”ד ראקוביץ ‪ 1066-40‬סט‪.‬‬

‫הב׳ יוסף נ”י ב”ר מרדכי לייב פריעדמאן הי”ו‬

‫ביהמ”ד טארטיקוב ‪ 5207-19‬עוו‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ששון‬

‫טעגליכע‬ ‫שמחה‬ ‫דערמאנונגען‬

‫‪t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021‬‬

‫מעלדט אייער שמחה‪:‬‬

‫קידוש‬ ‫הר”ר מנחם זאב (וואלוי) שטערן הי”ו ב"ר יצחק יהודה הי"ו חתן ר' אברהם ראזנבערג (וויליאמסבורג) הי"ו‬ ‫בהמ”ד תהלות יואל סאטמאר ‪ 1239-53‬סט‪.‬‬ ‫הר”ר משה בריסק הי”ו‬ ‫בהמ”ד צאנז קלויזנבורג ‪ 1420-50‬סט‪.‬‬ ‫הר”ר יעקב שווארץ הי”ו בן הרה”ג שאול יחזקאל שליט”א דומ”צ דעבריצין‬ ‫חתן הרה”ג מאיר שמחה ביק שליט”א אב”ד עץ חיים‬ ‫בהמ”ד עץ חיים ‪ 971-47‬סט‪.‬‬ ‫הר”ר ישעי שטערן הי”ו ב"ר יעקב שמשון הי"ו חתן ר' גבריאל פנחס אייזען הי"ו‬ ‫בהמ”ד צמח צדק וויזניץ ‪ 1383-44‬סט‪.‬‬ ‫הרב יעקב יוסף ראבינאוויטש שליט”א בן הרה”צ ברוך לייב שליט”א אבדק׳׳ק ביאלא לונדון‬ ‫חתן הרב שלמה גאלדמאן שליט”א‬ ‫בהמ”ד דברי יואל דסאטמאר ‪1362-49‬‬ ‫הרב מענדל ליפשיץ הי”ו בן הרב שלום אליעזר שליט”א חתן הרב לייבוש פרענקל הי"ו‬ ‫בהמ”ד באבוב ‪ 4715-15‬עוו‪.‬‬ ‫הר”ר חיים יוסף פרענקל הי”ו בן הרב לייבוש פרענקל הי"ו חתן ר' אלעזר אלימלך באקאן הי"ו‬ ‫בהמ”ד באבוב ‪ 4715-15‬עוו‪.‬‬

‫נייעס‬

‫זמן‬ ‫היינט‬

‫עלות השחר‬ ‫זמן ציצית‬ ‫נץ החמה‬ ‫סו״ז קר״ש מג״א‬ ‫סו״ז קר״ש גר״א‬ ‫סו״ז תפילה מג״א‬ ‫סו״ז תפילה גר״א‬ ‫חצות‬ ‫מנחה גדולה‬ ‫מנחה קטנה‬ ‫שקיעה‬ ‫ר״ת‬

‫‪6:05‬‬ ‫‪6:23‬‬ ‫‪7:17‬‬ ‫‪9:05‬‬ ‫‪9:41‬‬ ‫‪10:05‬‬ ‫‪10:29‬‬ ‫‪12:05‬‬ ‫‪12:35‬‬ ‫‪3:34‬‬ ‫‪4:52‬‬ ‫‪6:04‬‬

‫תורה‬

‫נייעס‬

‫מארגן‬ ‫‪6:05‬‬ ‫‪6:23‬‬ ‫‪7:17‬‬ ‫‪9:05‬‬ ‫‪9:41‬‬ ‫‪10:05‬‬ ‫‪10:29‬‬ ‫‪12:05‬‬ ‫‪12:35‬‬ ‫‪3:34‬‬ ‫‪4:53‬‬ ‫‪6:05‬‬

‫תהילים‬ ‫משנה‬ ‫דף היומי‬ ‫דף ירושלמי‬ ‫רמב״ם‬ ‫הלכה יומית‬ ‫חפץ חיים‬ ‫תניא‬

‫עט‪-‬פא ‪ /‬עו‪-‬פ‬ ‫חלה ד יא ערלה א‪-‬א‬ ‫בבא מציעא קי‬ ‫כתובות לט‬ ‫יבום וחליצה ו‪-‬ח‬ ‫או”ח קג ב ‪ -‬קד א‬ ‫רכילות ח ד‪-‬ה‬ ‫ועאפ”כ ‪ -‬תפלה‬

‫‪3‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ששון‬

‫טעגליכע‬ ‫שמחה‬ ‫דערמאנונגען‬

‫‪t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021‬‬

‫מעלדט אייער שמחה‪:‬‬

‫שלום זכר‬

‫הרב יוסף יעקב ניישלאס שליט”א בן הגה”צ אבד”ק ברעזנא שליט”א חתן כ”ק אדמו”ר מ’גאלאנטא שליט”א‬ ‫בהמ”ד ברעזנא ‪ 1563-42‬סט‪.‬‬ ‫הר”ר ברוך צאנגער הי”ו בן הרב אברהם דוב שליט”א חתן הרה”צ מרדכי דוב קטן שליט”א אבד”ק מאניסטריטש‬ ‫בהמ”ד באבוב ‪ 4715-15‬עוו‪.‬‬ ‫הר”ר מאיר יהודה באנדמאן הי”ו ב"ר העניך הי"ו חתן הרב דוד ליזער הי"ו‬ ‫בהמ”ד תולדות אברהם יצחק ‪ 1313-53‬סט‪.‬‬ ‫הר”ר מרדכי מיטעלמאן הי”ו ב"ר אהרן דוד שמואל הי"ו‬ ‫בהמ”ד זלאזיץ ‪ 3708-12‬עוו‪.‬‬ ‫הר”ר ליפא דאנצגער הי”ו‬ ‫בהמ”ד זלאזיץ ‪ 3708-12‬עוו‪.‬‬ ‫הר”ר אליעזר זוסמאן ברוין הי”ו ב"ר שמחה בונם הי"ו חתן ר' משה צבי קליין ע”ה‬ ‫בהמ”ד דברי יואל דסאטמאר ‪1362-49‬‬

‫בסייעתא דשמיא ובעזרת השם יתברך‬

‫מודעה‬

‫משמחת‬

‫הנני להודיע לכבוד הציבור החשוב‬

‫כי מתקיים שיעור נפלא בשולחן ערוך אורח חיים חלק א'‬ ‫בכל יום ראשון בערב בין השעות ‪ - 0088 - 0088‬על ידי‬

‫הרה"ג ר' בן ציון הכהן שטראססער שליט"א‬ ‫אב"ד נייטרא ב"פ ‪ -‬בעמח"ס "שבת בשבתו" (ז' חלקים) ושאר ספרים‬ ‫בבית המדרש דק"ק נייטרא ‪2641 05 ST.‬‬ ‫ביום א' שמות הבעל"ט ימשיכו בעזהשי"ת בהלכות קריאת התורה סי' קל"ה סעיף ו'‬

‫בואו ושמעו ותחי נפשכם‬ ‫בשם הנהלת הבית המדרש‪,‬‬

‫אלכסנדר אליעזר קנאפפלער‬ ‫נ‪.‬ב‪ .‬לשאלת הרבים‪ ,‬יכולים להשיג בכל יום א' בערב בביהמ"ד כל השיעורים על או"ח ח"א החל מסימן א' שנלמדו‬ ‫משנת תש"ע לפ"ק עד האי שתא‪ ,‬הן על ‪ CD‬והן על ‪ mp3‬ליתר פרטים נא לצלצל להנ"ל ‪719-977-4684‬‬

‫בברכת ברכה והצלחה‬

‫‪4‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫שטעלט אריין א ילד שעשועים‬ ‫און נעמט ארויס א בחור כהלכה‬ ‫מיר הייבן אן אי"ה די‬ ‫קומענדיגע קלאס׳ן‬ ‫פאר די קינדער וואס ווערן‬

‫בר מצוה‬

‫ניסן ‪ -‬אייר‬ ‫סיון ‪ -‬תמוז‬ ‫פר׳ וארא‬ ‫הבעל"ט‬

‫אייער קינד וועט‬ ‫בארייכן זיינע‬ ‫ידיעות אין‪:‬‬ ‫הלכות תפילין כהלכתה‬ ‫הלכות זימון‬ ‫שליח ציבור‬ ‫הלכות קריאת התורה ומפטיר‬ ‫דיני קידוש והבדלה‬ ‫תפלה במנין‬ ‫קריאת שמע בזמנה‬ ‫מוסר והדרכה לימי הבחרות‬ ‫בר מצוה פשעטל )פריוואט(‬

‫רופט הרב שאול יחזקאל פאנעט מנהל‬

‫‪718.781.3944‬‬

‫‪5‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫צדיקים‬ ‫ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה‪.‬‬ ‫שטייט אין בעל הטורים אז מען קען זאגן אז אין דעם פסוק איז מרומז אלע טעג דורך יעקב‬ ‫אבינו'ס לעבן וואס ער האט געלעבט בשמחה פרייליכעהייט צוזאמען מיט יוסף‪ .‬ווייל ווען‬ ‫יוסף איז געבוירן געווארען ביז ער איז פארקויפט געווארען איז געוועהן ‪ 17‬יאהר (אזוי ווי עס‬ ‫שטייט אין פרשת וישב ויוסף בן שבע עשרה שנה) און ווען יעקב אבינו איז געקומען צו יוסף‬ ‫קיין מצרים איז ער געוועהן צוזאמען מיט יוסף נאך ‪ 17‬יאהר‪ ,‬צוזאמען איז דאס ‪ 34‬יאהר‪.‬‬ ‫דאס איז דא מרומז אין פסוק "ויחי יעקב" יעקב אבינו האט געלעבט א רואיג לעבן בלויז‬ ‫אזוי פיל ווי פיל עס באטרעפט די ווארט "ויחי"‪,‬דאס ווארט ויחי באטרעפט ‪ ,34‬דאס זענען‬ ‫געוועהן די יאהרן פון יעקב וואס ער האט געלעבט צוזאמען מיט יוסף‪.‬‬

‫אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי‪.‬‬ ‫שטייט אין נחל קדומים‪ ,‬מען קען זאגען א טעם פארוואס יעקב אבינו האט פונקט אהנגעכאפט‬ ‫די נעמען פון ראובן און שמעון‪ ,‬ווייל די צוויי נעמען "אפרים" און "מנשה" צוזאמען‪ ,‬זענען‬ ‫בגימטריא ‪ ,726‬און אזוי אויך זענען די צוויי נעמען "ראובן" און "שמעון" צוזאמען‪ ,‬בגימטריא‬ ‫‪ ,726‬אויב מען רעכנט נאך איינס דאס ווערט אהנגערופען "עם הכולל"‪ ,‬איבערדעם האט‬ ‫יעקב אהנגעכאפט אז "אפרים און מנשה"‪ ,‬זענען אזוי ווי "ראובן און שמעון"‪ ,‬ווייל די גימטריא‬ ‫פון זייערע נעמען זענען די זעלבע‪.‬‬

‫וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה‪.‬‬ ‫זאגט אויף דעם רש"י‪ ,‬אז יעקב אבינו האט דא געפרעגט יוסף "מי אלה שאינן ראוין לברכה"‬ ‫ווער זענען די דאזיגע קינדער וואס זענען נישט ראוי פאר א ברכה‪ ,‬זאגט דער קדושת ציון‬ ‫אז מען קען אפשר זאגען אז יעקב אבינו האט דא נישט געמיינט צו רעדן שלעכטס אויף די‬ ‫קינדער פון יוסף‪ ,‬נאר פארקערט‪ ,‬ער האט דא געלויבט אפרים און מנשה‪ .‬ווייל עס שטייט‬ ‫אין מדרש (פרשת תולדות)‪ ,‬אז ווען א יונגל טוט אן עבירה איידער ער איז דרייצן יאהר אלט‪,‬‬ ‫באקומט זיין טאטע א שטראף דערפאר‪ ,‬אבער נאכדעם ווי דאס יונגל ווערט בר מצוה‪ ,‬ווערט‬ ‫ער שוין אליין געשטראפט אויף זיינע עבירות‪ ,‬ווייל ער איז שוין א "גדול"‪ ,‬זאגט דער מדרש‪,‬‬ ‫אז צוליב דעם פירט מען זיך‪ ,‬ווען א יונגל ווערט בר מצוה‪ ,‬מאכט זיין טאטע א ברכה "ברוך‬ ‫שפטרנו מעונשו של זה" געלויבט איז דער אויבערשטער וואס ער פטר'ט מיך פון יעצט און‬ ‫ווייטער‪ ,‬פון צו ווערן געשטראפט אויף מיין זוהנ'ס עבירות‪( ,‬ווייל נאך דער בר מצוה ווערט‬ ‫שוין דער יונגל געשטראפט אויף זיינע אייגענע עבירות)‪.‬‬ ‫אבער באמת דארף נישט יעדער טאטע מאכען דער ברכה ווען זיין זוהן ווערט דרייצן יאהר‬ ‫אלט‪ ,‬ווייל א טאטע וואס האט א זוהן וואס טוט נישט קיין עבירות‪ ,‬האט נישט אויף וואס‬ ‫צו מאכען דעם "ברוך שפטרנו"‪ ,‬ווייל ער איז דאך ביז יעצט אויך נישט מחוייב געווארען אין‬ ‫‪6‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


Attention Yungeleit:

‫שיעור‬ ‫קביעת‬ ‫עתים‬

How can you be ‫קובע עתים בתורה‬ every evening? Join our fascinating Maggidei Shiur Shiurim are in English. For info call: (718) 436-8566.

9:15 – 9:55 PM • MAARIV 10:00 STOLIN SHUL- UPSTAIRS - ‫ קדושת אהרן‬4615–16 AVENUE

SUNDAY TUESDAY

MONDAY WEDNESDAY

9:15 – 9:35

9:15 – 9:35

Rabbi Dovid Kenner

Rabbi Shua Wolpin

‫קיצור שלחן ערוך‬

'‫שיעור נ"ך מלאכים א‬

9:35- 9:55

9:35-9:55

Rabbi Shmuel Kohn

Rabbi Zev Shain

‫ פרשת השבוע‬,‫חומש ורש"י שיעור‬

‫משניות פאה‬

Same schedule every week

7

https://telegram.me/Publications_MM


‫צדיקים‬ ‫ דאס האט דא יעקב אבינו‬,‫ וויבאלד ער איז אן ערליך קינד‬,‫קיין שום שטראף צוליב זיין זוהן‬ ‫ וואס זיי זענען אזוי ערליך‬,‫ "מי אלה" ווער זענען די דאזיגע קינדער‬,‫געזאגט צו זיין זוהן יוסף‬ ‫"שאינן ראויין לברכה" אז זיי זענען אפילו נישט ראוי אז זייער טאטע זאל דארפן אויף זיי‬ .‫מאכען די ברכה "ברוך שפטרנו" ווייל זיי האבען נישט געטוהן קיין שום עבירה ביז יעצט‬

.‫המלאך הגואל אתי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי‬ ‫ אז דער טעם‬,‫ מען קען זאגען א שיינעם רמז לויט ווי רש"י ברענגט‬,‫שטייט אין מגיד תהילות‬ ‫פארוואס יעקב אבינו האט נישט געוואלט בענטשען אפרים און מנשה איז געוועהן ווייל ער‬ .‫האט געזעהן אז עס וועלן ארויס קומען פון זיי רשעים‬ ‫ אז יעקב אבינו האט זיי דא געבענטשט אז זייערע קינדער זאלען יא זיין‬,‫קען מען זאגען‬ ‫ "המלאך הגואל אתי מכל רע" דער מלאך וואס האט‬,‫ און ער האט זיי געוואונטשען‬,‫ערליך‬ ‫ "יברך את הנערים" זאל יעצט‬,‫מיך אייביג געראטעוועט פון יעדער סארט "רע" שלעכטס‬ ‫ פון דעם ווארט‬,"‫ און ער זאל ארויסנעמען די אותיות "רע‬,‫אויך טוהן די זעלבע מיט די קינדער‬ ‫ "ויקרא בהם שמי" און עס זאל‬,‫ אז זייערע קינדער זאלען נישט זיין קיין רשעים‬,"‫"רשעים‬ ."‫בלויז איבערבלייבן די אותיות "שמי" פון דעם ווארט "רשעים‬

 



  

Open Motzei Shabbos

 

 

 

    

        

                                                                        

  

12” Platters Hot Dishes Hot Bagels, Baguettes, And Mini Baguettes Full Line Of Salads Fresh Lox, Tuna, Eggplant, Fresh Hot Farina Fresh Pizza, Knishes, Etc And Much More

KEEPS YOU GOING 4302 FORT HAMILTON PKWY

BROOKLYN NY 11219

718-484-4245

Free Parking Open 24 hours

8

https://telegram.me/Publications_MM


9

https://telegram.me/Publications_MM


‫המרבה לספר‬ ‫הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע ‪ -‬יומא דהילולא כ"ב טבת‬ ‫פון יונגערהייט האט מען שוין געזען אויף איהם‬ ‫אז ער האלט זיך גאר הייליג‪ .‬איינמאל אלס‬ ‫קינד ווען ער איז אהיים געקומען פון חדר האט‬ ‫ער געזען אז אין פארנט פון זיין שטוב זענען‬ ‫געשטאנען אפאר פרויען‪ .‬דאס קינד האט נישט‬ ‫געוואלט אריבער גיין די פרויען‪ ,‬האט ער זיך‬ ‫אויסגעדרייט צו די אינטערשטע טייל פון זיין‬ ‫שטוב ווי עס האבן געפאשעט די בהמות‪ ,‬ער איז‬ ‫איבער געקראכן די טויער‪ ,‬אריין אין די שמוציגע‬ ‫שטאל און אזוי איז ער אריבער בי צו זיין הויז‪.‬‬ ‫ווען זין מאמע האט דאס געזען האט זיך איהם‬ ‫געפרעגט 'דו האסט נישט מורא געהאט אז‬ ‫די אקסן וועלן די שעדיגן מיט זייער שטארקע‬ ‫הערנער?' האט דאס קינד געזאגט 'איך האב מיך‬ ‫פארזיכערט אין מיין זיידע דער שר שלום פון‬ ‫בעלזא זי"ע וואס איך טראג זיין נאמען אז עס‬ ‫וועט מיר גארנישט פאסירן'‪.‬‬ ‫דער בעלזער רב הרה"ק ר' אהרן האט איהם גאר‬ ‫שטארק מכבד געווען‪ .‬ביי דער חופה פון הרה"ק‬ ‫מבולגרייא (ברודער פון בעלזער רב ז"ל) אין ארץ‬ ‫ישראל‪ ,‬האט דער בעלזער רב איהם מכבד געווען‬ ‫מיט ברכה אחריתא‪.‬‬ ‫בשעת ער איז אמאל געווען ביים בעלזער רב‪,‬‬ ‫האט ער איהם געזאגט אז צוליב זיין געזונט זאל‬ ‫ער זעהן צו עסן עפעס מער‪ ,‬ווייל ווי באקאנט‬ ‫האט דער בעלזער רב געגעסן זייער ווייניג‪.‬‬ ‫קומעדיגע מאל ווען ער איז געווען ביים בעלזער‬ ‫רב האט דער בעלזער רב איהם געזאגט 'אז צוליב‬ ‫דעם וואס ער האט איהם געהייסן עסן מער‪ ,‬עסט‬ ‫ער א יעדען טאג מיט איין לעפעל מער‪ ,‬אלס‬ ‫מצוה לשמוע דברי חכמים' – עס איז א מצוה צו‬ ‫הערן די רייד פון די חכמים'‪.‬‬ ‫דער צדיק איז גאר שטארק געשטאנען ווייט פון‬ ‫מחלוקת און א יעדע זאך וואס האט שייכות צו‬ ‫א קריגעריי‪.‬‬ ‫ווען זיין טאטע איז אוועק האט ער גאר אסאך‬ ‫מוותר געווען נישט צו נעמען פון די ירושה כדי‬ ‫נישט אנצוקומען צו קריגעריי איבער די זאכן‬ ‫‪10‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫וואס זיין טאטע האט איבער געלאזט‪.‬‬ ‫אמאל ווען ער האט געהאט יארצייט נאך זיין‬ ‫מאמע איז ער צוגעגאנגן צום עמוד ביי זיין שווער‬ ‫ר' מאיר פון שאץ אין בית המדרש‪ .‬אזוי ווי ער‬ ‫שטייט ביים עמוד קומט צו איהם אן עלטערער‬ ‫יוד מיט א געשריי אז ער זאל שוין אוועק גיין פון‬ ‫עמוד ווייל עס קומט איהם צו דאווענען‪ .‬דער‬ ‫צדיק האט קיין ווארט נישט געזאגט נאר ער איז‬ ‫אוועק פון דארט און געלאזט דעם עלטערע יוד‬ ‫צו גיין צום עמוד‪.‬‬ ‫נאכן דאווענן האט זיך ארויס געשטעלט אז‬ ‫דער עלטערע יוד האט געהאט יארצייט נאך‬ ‫זיין מומע‪ ,‬וואס איז קלאר אז דער צדיק איז זיך‬ ‫געקומען צו דאווענן פריער ווייל ער האט געהאט‬ ‫יארצייט נאך זיין מאמע‪.‬‬ ‫דאן האט זיין שווער איהם געפרעגט פארוואס‬ ‫ער איז אוועק פון עמוד? האט ער פארציילט די‬ ‫גאנצע מעשה אז ער האט עס געטוהן צוליב צו‬ ‫שטיין ווייט פון מחלוקת‪.‬‬ ‫נאך זיין חתונה האט ער זיך פארשפארט אין‬ ‫שטוב ווי ער האט געהארעוועט אין תורה בייטאג‬ ‫און ביינאכט‪ ,‬ווען ער איז געשלאפן בלויז ‪ 4‬שעה‬ ‫א טאג און געגסן בלויז ברויט מיט זאלץ‪ .‬עס‬ ‫פלעגן אנקומען צו איהם שאלות אין הלכה פון‬ ‫איבער די גאנצע וועלט‪ ,‬און ער איז געועון גאר‬ ‫שטארק באקאנט אלס א פועל ישועות וואס קען‬ ‫העלפן יודען אין אלע זייערע צרות‪.‬‬ ‫ווען עס האט אויסגעפעלט צו פארעכטן זאכן‬ ‫פאר די אייבישטער'ס וועגן האט ער זיך פון‬ ‫גארנישט דערשראקן‪.‬‬ ‫זייענדיג אין לונדון איז אמאל א יוד געקומען‬ ‫צו איהם‪ ,‬און פרובירט צו מסביר זיין פאר דער‬ ‫רב אז ער זאל זיך טוישען זיין מיינונג איבער א‬ ‫געוויסע ענין וואס ער האט געהאלטן‪ .‬האט דער‬ ‫רב געזאגט איך האלט אנדערש ווי דו זאגסט‬ ‫און דו וועסט מיר נישט איבערצייגן צו טוישען‬ ‫מיין מיינונג צו האלטן ווי דיר‪ .‬נאר וואס דען דו‬ ‫וועסט מיר נישט שיקען א שיינע משלוח מנות‬


‫המרבה לספר‬ ‫(מיט געלט) אזוי ווי דו פירסט זיך אלע יארן‪,‬‬ ‫פון דעם האב איך נישט מורא‪ ,‬ווייל אויב דער‬ ‫אייבערשטער וויל אז דו זאלסט מיר שיקען‬ ‫וועסטו מיר סיי ווי שיקען און עס ווענדט זיך‬ ‫נישט און וואס דו טראכסט‪ ,‬איז פארוואס זאל‬ ‫איך טוישען מיין מיינונג‪.‬‬ ‫קומעדיגע פורים האט דער יוד געשיקט פאר‬ ‫דער רב די זעלבע משלוח מנות אזוי ווי אלע‬ ‫יארן‪ ,‬האט דער רב גערופען זיין משפחה און זיי‬ ‫געזאגט 'עטץ זעהט אז דער מענטש האט מיר‬ ‫געשיקט די זעלבע משלוח מנות כאטש איך האב‬ ‫מיר געהאלטן ביי מיינס‪ ,‬און נישט געטוישט מיין‬ ‫מיינונג‪.‬‬

‫פאר דער ארימאן צו עסן‪.‬‬ ‫ווען די רעבעצין האט געהערט דערפון האט‬ ‫זי געפרעגט איהר מאן 'ווי אזוי קענסטו אוועק‬ ‫געבען פון דער עסען ווען מען האט קוים‬ ‫ערלעדיגט אביסעל ברויט'? האט ער איהר‬ ‫געענפערט 'ווען איך עס אליינס די קניידליך‬ ‫איז דאך נאך אביסעל צייט גייט דאך אוועק דער‬ ‫טעם פון מויל און עס בלייבט גארנישט דערפון‪,‬‬ ‫אבער ווען איך געב עס אוועק פאר יענעם‪ ,‬שיינט‬ ‫עס און אלע וועלטן און די מצוה בלייבט אויף‬ ‫אייביג‪ ,‬דערפאר לוינט זיך צו געבען פאר יענעם‬ ‫די עסען ווייל עס בלייבט פאר לענגער ווי ווען‬ ‫מען עסט עס אליינס'‪.‬‬

‫דער צדיק פלעגט גאר אסאך געלט צוזאם נעמען‬ ‫און אויסטיילען פאר צדקה‪ ,‬ער איז גאר אסאך‬ ‫ארום געלאפן צו די רייכע יודען צוזאם נעמען‬ ‫געלט פאר די וואס דארפן‪ ,‬און בפרט פאר עניי‬ ‫ארץ ישראל‪ .‬אסאך מאל פלעגט ער אפילו נעמען‬ ‫פון זיין אייגענע געלט און אויסטיילן פאר צדקה‪.‬‬

‫פאר ער איז אוועק איז ער געלעגן אין בעט‪ ,‬און‬ ‫עס האט אויס געזעהן פאר א שטיק צייט אז ער‬ ‫דערקענט גארנישט און ווייסט נישט וואס עס‬ ‫גייט פאר ארום זיך‪ .‬מיט אמאל האט ער געזאגט‬ ‫'שמע ישראל'‪ ,‬זיך אויסגעדרייט צו דער וואנט‬ ‫און איז אוועק פון דער וועלט‪.‬‬

‫מען האט איהם געפרעגט צו נאך זיין פטירה זאל‬ ‫איהם אריבער פירן קיין ארץ ישראל? האט ער‬ ‫געזאגט עס איז א שאד די געלט וואס עס קאסט‬ ‫די אריבער פירען‪ ,‬מען קען נעמען די געלט‬ ‫און עס שיקען צו ארץ ישראל צו געבן פאר די‬ ‫בחורים וואס לערנן תורה‪.‬‬

‫פאר ער איז אוועק האט ער געזאגט ווער עס‬ ‫דארף געהאלפן ווערן פאר זיך אדער פאר א‬ ‫צווייטן‪ ,‬זאל קומען צו זיין קבר (בעסער ערב‬ ‫שבת פאר חצות)‪ ,‬ער זאל אנצינדן א לעכט פאר‬ ‫די נשמה וואס וועט זאגן אז ער איז דא‪ ,‬דערנאך‬ ‫זאל ער צינדן צוויי לעכט פאר מיינעט וועגן‪,‬‬ ‫ער זאל זאגן קלאר וואס ער בעט און די נעמען‬ ‫פאר וועמען ער בעט‪ ,‬אזוי וועל איך גיין צו די‬ ‫אבות הקדושים אז זיי זאלן פויעלן פאר יענעם‬ ‫א ישועה‪.‬‬

‫ווען ער איז אוועק פון דער וועלט האט מען‬ ‫געטראפן אין זיין ווייסע זאקן עטליכע בינטלעך‬ ‫פון געלט‪ ,‬וואס אויף א יעדע בינטל איז געווען‬ ‫אויפגעשריבן עפעס אנדערש‪' ,‬דער בינטל‬ ‫איז פאר דער ארימאן‪ ,‬און דאס פאר די צדקה‬ ‫צוועק'‪ ,‬און אזוי איז אלע געווען שוין צוגעגרייט‬ ‫פארוועמען מען דארף עס געבן‪ ,‬און גארנישט‬ ‫איבער געלאזט פאר זיך‪.‬‬ ‫דער צדיק האט א שטיק צייט געוואוינט אין‬ ‫די שטאט טורנא‪ ,‬און צוליב זיין ארימקייט‬ ‫האט ער אין זיין משפחה ממש נישט געהאט‬ ‫וואס צו עסען‪ .‬האט זיך געמאכט אז מען האט‬ ‫ערלעדיגט אביסעל ברויט און זיין רעבעצין האט‬ ‫געמאכט דערפון קניידלעך‪ .‬נאך אביסעל צייט‬ ‫איז געקומען צו איהם אין שטוב אן ארימאן און‬ ‫געבעטען צו עסען ווייל ער איז זייער הינגעריג‪,‬‬ ‫האט ער אהין געגעבן אסאך פון די קניידלעך‬

‫ער נעמט אבער אויס א תנאי אז יענער אדער‬ ‫די אנדערע זאל מיר צוזאגן עפעס א זאך וואס‬ ‫ער נעמט זיך אונטער צו פארבעסערן פאר דער‬ ‫אייבישטער‪ ,‬דאן וועל איך פרובירן צו טוהן וואס‬ ‫איך קען‪ ,‬אבער יענער מוז באמת טוהן וואס ער‬ ‫האט געזאגט און נישט זיך סתם נארן בשעת ער‬ ‫זאגט עס‪ ,‬ווייל עס איז גענוג די ליגענט וואס איז‬ ‫דא אויף די וועלט אבער נישט אויף יענער וועלט‬ ‫וואס איז אן אמתע וועלט‪.‬‬ ‫עס זענען באקאנט פילע מעשיות און פון‬ ‫וואונדער ווערן דערציילט פון יודען וואס זענען‬ ‫געגאנגן צו זיין ציון און געטוהן אזוי ווי ער האט‬ ‫געזאגט און זענען געהאלפן געווארן‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫קהל בית יעקב ב‬ ‫ורשטין‬ ‫בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר‬ ‫שליט"א‬

‫מעמד הכתרה וה‬ ‫תמנות‬ ‫• פתיחת שערים •‬

‫בשעה ‪8:30‬‬

‫• נטילת ידים •‬ ‫סעודתא דדוד מלכא משיחא‬

‫פרי עץ חיים מורינו הרב הגאון המופלא ומופלג‬

‫רבי זיידא אייכענשטיין שליט"א‬

‫במיטב ודשן לכבודה של תורה‬ ‫לכל קהל המשתתפים‬

‫• נעימות יזמרו •‬ ‫זמירות למוצאי שב"ק‬

‫ברגשי גיל ובאותות כבוד ויקר הננו מתכבדים בזה להזמין את מע"כ קהל הקודש‬ ‫אנ"ש תלמידים וחסידים ידידינו ואוהדינו מוקירי תורה תומכיה ומכבדיה‬ ‫לבוא להשתתף ולקחת חבל במסיבת‬

‫ים‬

‫לטובת קהילתינו הקדושה‬

‫לחזק ולהתחזק בשבת אחים‬

‫ה‬

‫דינער הש‬ ‫נתי‬

‫סות הת‬ ‫תכנ למיד‬

‫ולהתעלס אתנו באהבים בעת‬

‫מעמד ההכתרה‬ ‫לכבוד פרע"ח הרה"ג‬

‫רבי שלמה יעקב זיידא אייכענשטיין שליט"א‬

‫עם שירות ותשבחות לכבוד המאורע‬ ‫ע"י מקהלת "המזמרים"‬

‫• פתיחה ודבר ההתוועדות •‬

‫הרה"ג‬ ‫רבי יעקב צבי אויש שליט"א‬ ‫ראש ישיבת נייטרא‬

‫• דברי זכרון •‬ ‫לע"נ האשה החשובה מרת ריזל‬ ‫בת ר' יוסף דוב ע"ה מאשקאוויטש‬ ‫נפטרה כ"ה חשון דהאי שתא‬

‫הונצח ע"י חתנה ידידינו הדגול‬ ‫הרבני הנגיד הנכבד‬

‫ר' מרדכי צבי הכהן קאהן הי"ו‬ ‫בן הגה"צ המפורסם אב"ד סענפעטער זצ"ל‬

‫בן כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א‬ ‫לעלות על גפי מרומי קרת בתור‬

‫דיין ומורה צדק דקהילתינו‬

‫• כבודה של תורה ‪ -‬דבר ההכתרה •‬

‫אשר תתקיים בשבת אחים במקהלות וברוב פאר והדר‬

‫רבי יצחק זלמן גיפס שליט"א‬

‫בסעודת מלוה מלכה‬

‫מוצש"ק לסדר "הראה לי אלקים גם את זרעך" (ויחי) הבעל"ט‬ ‫ולמספ'‬

‫‪Jan. 14th ‘17‬‬

‫באולם המפואר‬

‫עטרת גאלדא‬ ‫‪1362 50th Street‬‬

‫תא‬ ‫אוריי‬ ‫בואו‬ ‫בהמוניכם ליקרא ד‬ ‫בברכת התורה‬

‫הנהלת הקהלה‬

‫‪12‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫וועד הדינער‬

‫הרב הגאון‬

‫רב דקהל ברכת אברהם וראש ישיבת נהרדעא‬

‫• מעמד הכתרה •‬

‫התמנות ומסירת כתב הדיינות‬ ‫• דברי ברכה •‬ ‫הרה"ג הדומ"ץ שליט"א‬

‫~ ריקודי שמחה ~‬

‫כ"ק מרן‬ ‫אדמו"ר עט"ר שליט"א‬

Kol berama 20170114 @z9  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you