Page 1

$2.36

Average

46°-26°

59°-47°

‫ניחום אבלים‬

‫ריעל עסטעיט‬

Mostly Sunny

‫יארצייטן‬

Thu. Jan. 12 2017

Cloudy

‫קלעסיפייד‬

‫דאנערשטאג פ׳ ויחי י’’ד טבת תשע״ז‬

‫שיעורים‬

‫זמנים‬

‫שמחות‬

‫נייעס‬

Issue # 1541

Kol Berama

‫שטערקסטע אידישע טעגליכע אויסגאבע‬

! R E V O T S O ALM

All items must be paid in full at time of purchase.

TO UPTO UP

HUGE VARIETY OF SUITS AND TISH BEKISHES

30% TO 40% OFF

special LATE HOURS MONDAY and WEDNESDAY

OPEN UNTIL 9PM in all locations

Williamsburg / Boro Park Sun,Tues,Thurs: 11am-7pm I Mon, Wed: 11am-9pm I Fri: 10am-1pm

Kiryas Yoel / Monsey Sun, Tues, Thurs: 12pm-8pm I Mon, Wed: 12pm-9pm I Fri: 10am-1pm

‫שטורעם איבער מעגליכע בלעקמעילינג פון רוסלאנד אויף טראמפ‬ ‫קאטאר זאגט זי פארמיטלט צווישן מדינת ישראל און כאמאס איבער ארעסטאנטן‬ 1

FT HMLTN. & 44 ST

https://telegram.me/Publications_MM


‫ששון‬

‫טעגליכע‬ ‫שמחה‬ ‫דערמאנונגען‬

‫‪t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021‬‬

‫מעלדט אייער שמחה‪:‬‬

‫שידוכים‬

‫החתן שמעון נ"י‬ ‫בן ר׳ שלום ווייס הי”ו‬

‫הכלה תחי'‬

‫עב״ג‬

‫בת ר׳ יודא ווערדיגער הי”ו‬ ‫סי געיט‬

‫בארא פארק‬ ‫החתן יעקב שמעון נ"י‬ ‫בן ר׳ אברהם אלכסנדר חיים ווייכברוידט הי”ו‬ ‫בארא פארק‬

‫עב״ג‬

‫החתן נחמן נ"י‬ ‫בן ר׳ אברהם יעקב לעווי הי”ו‬

‫עב״ג‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת ר׳ לייבוש שווארץ הי”ו‬ ‫יונין סיטי‬ ‫הכלה תחי'‬ ‫בת ר׳ אשר מיללער הי”ו‬ ‫בארא פארק‬

‫ירושלים‬ ‫החתן צבי אלטר נ"י‬ ‫בן הרב ישראל בער האפשטיין שליט"א‬ ‫מאנסי‬

‫עב״ג‬

‫בת כ"ק אדמו"ר מרימנוב שליט"א‬ ‫בארא פארק‬

‫חתונות‬

‫החתן מרדכי זאב נ"י‬

‫בן הרה"ג אהרן האלברשטאם שליט"א‬ ‫אבד"ק צאנז קרייז‬

‫באולם‬ ‫תפארת‬ ‫רבקה‬

‫בת הרה"ג אלישע סעקולא שליט"א‬ ‫בן הגה"צ אבד"ק סאדאוונא שליט"א‬

‫החתן יעקב מרדכי נ"י‬ ‫בן הרב יחיאל פראנד שליט"א‬

‫באולם‬ ‫תפארת‬ ‫מרדכי‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת הרב בן ציון אליהו טווערסקי שליט"א‬

‫החתן קלונימוס אליעזר נ"י‬ ‫בן ר' יחזקאל שרגא קאהן הי"ו‬

‫באולם‬ ‫עטרת‬ ‫גאלדא‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת ר’ זכרי כ”ץ הי”ו‬

‫החתן גדליהו נ"י‬ ‫בן הרב ישכר דוב הערשבערג שליט"א‬

‫באולם‬ ‫עטרת‬ ‫חי‬

‫הכלה תחי'‬ ‫בת אב"ד באלחוב שליט"א‬

‫הכלה תחי'‬

‫וואך‪-‬נאכט‬

‫הר”ר מרדכי דוב פאזנער הי”ו‬

‫בבית ‪ 1454-40‬סט‪.‬‬

‫צו מעלדן אייער שמחה אין די שבת’דיגע “קול ברמה” גליון‬ ‫רופט אריין אין אפיס‪ 718-705-8180 :‬אדער אימעיל צו‪:‬‬ ‫‪SIMCHAS@KOLBERAMA.NET or visit: KOLBERAMA.NET select the SHARE A SIMCHA tab‬‬ ‫ביז דאנערשטאג נאכמיטאג ‪7:00‬‬ ‫ווי אויך קענט איר באשטעלן לויט אייער געשמאק פאר די ביליגע פרייזן‬ ‫אלע פראדוקטס זענען מיט די השגחה פין ”התאחדות הרבנים“ די ”‪ “Take Out‬איז בהשגחת ”נירבאטער“‬

‫רופט אריין‬ ‫מיטוואך ‪8:00‬‬ ‫ביינאכטביז ‪718-753-7471‬‬

‫‪2‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫די שענסטע קידוש‬ ‫פאר די ביליגסטע פרייזען‬


‫נייעס‬

‫חדש‬

‫ניו יארק‬

‫שטורעם איבער מעגליכע‬ ‫בלעקמעילינג פון רוסלאנד אויף‬ ‫טראמפ‬ ‫טראמפ און זיין קאמפיין טוען שארף אפלייקענען‬ ‫באריכטן אז מאסקווע באזיצט דאקומענטן און‬ ‫רעקארדירונגן וואס קענען ברענגען שטארקע‬ ‫שאדן פאר דאנעלד טראמפ אויב עס ווערט‬ ‫פארעפנטליכט‪ ,‬און לויט דעם איז דאס געווען די‬ ‫סיבה פארוואס רוסלאנד האט געזוכט צו העלפן‬ ‫טראמפ‪ ,‬ווייל דאס געט זיי א אויבערהאנט‬ ‫אויף טראמפ אז ער זאל זוכן צו געפעלן פאר‬ ‫מאסקווע‪.‬‬

‫וועלטליכע נייעס‬ ‫חרידישע נייעס‬ ‫לאקאלע נייעס‬ ‫ביזנעס נייעס‬

‫קרעמעלין זיך געטראמפ אין געהיימניס מיט‬ ‫מענטשן אינערהאלב די טראמפ קאמפיין‪ ,‬און‬ ‫די טראמפ קאמפיין האט געוויסט איבער די‬ ‫אינפארמאציע וואס רוסלאנד האלט קעגן זיי‪,‬‬ ‫וואס געט זיי א פאטענציאל צו "בלעקמעילן"‬ ‫טראמפ אין פאל ער קומט נישט נאך זייערע‬ ‫פארלאנגען‪ .‬לויט די באריכט האט די עף‪-‬בי‪-‬איי‬ ‫געוויסט דערפון אבער האט נישט געעפנט קיין‬ ‫בס"ד‬

‫‪We get you approved for all types of loans‬‬ ‫‪Special offer - get approved from $50,000-$400,000‬‬ ‫‪15-21 months 0% APR‬‬ ‫?‪Bad credit‬‬ ‫!‪We can fix it‬‬ ‫‪We will also take care of all your inquiries.‬‬ ‫!‪We can get you a business loan in 3 business days‬‬ ‫‪call: 347.452.0579‬‬ ‫‪email: jecredit123@gmail.com‬‬

‫לויט די באריכט האבן פארשטייער פון די‬ ‫מערכת דרך אמונה‬ ‫שמעו ותחי נפשכם! שיעור נפלא בפרשת השבוע‬ ‫‘בגודל סגולת לימוד משניות שמביאו לכל טוב בעוה”ז ומצילו מכל רע לעוה”ב’‬

‫‪ 718-298-3717‬אורך השיעור ‪ 43‬מינוט‪ ,‬דריקט ‪.1‬‬

‫אויב ווילט איר באקומען אן אפדעיט טעקסט וועכנטליך ווען די נייע שיעור גייט ארויף אויפן ליין‪,‬‬ ‫ביטע שיקט א טעקסט צו ‪ 718-644-6919‬און מיר וועלן אייך אפדעיטן אי”ה‬

‫נייעס‬

‫זמן‬ ‫היינט‬

‫עלות השחר‬ ‫זמן ציצית ותפילין‬ ‫נץ החמה‬ ‫סו״ז קר״ש מג״א‬ ‫סו״ז קר״ש גר״א‬ ‫סו״ז תפילה מג״א‬ ‫סו״ז תפילה גר״א‬ ‫חצות‬ ‫מנחה גדולה‬ ‫מנחה קטנה‬ ‫שקיעה‬ ‫ר״ת‬

‫‪6:06‬‬ ‫‪6:24‬‬ ‫‪7:18‬‬ ‫‪9:05‬‬ ‫‪9:41‬‬ ‫‪10:05‬‬ ‫‪10:28‬‬ ‫‪12:04‬‬ ‫‪12:34‬‬ ‫‪3:33‬‬ ‫‪4:50‬‬ ‫‪6:02‬‬

‫תורה‬

‫נייעס‬

‫מארגן‬ ‫‪6:06‬‬ ‫‪6:24‬‬ ‫‪7:18‬‬ ‫‪9:05‬‬ ‫‪9:41‬‬ ‫‪10:05‬‬ ‫‪10:29‬‬ ‫‪12:04‬‬ ‫‪12:34‬‬ ‫‪3:33‬‬ ‫‪4:51‬‬ ‫‪6:03‬‬

‫תהילים‬ ‫משנה‬ ‫דף היומי‬ ‫דף ירושלמי‬ ‫רמב״ם‬ ‫הלכה יומית‬ ‫חפץ חיים‬ ‫תניא‬ ‫חובה”ל‬

‫עב‪-‬עו ‪ /‬סו‪-‬ע‬ ‫חלה ד ז‪-‬ח‬ ‫בבא מציעא קח‬ ‫כתובות לז‬ ‫גירישון יג‪ .‬יבום וחליצה‬ ‫או”ח קב א‪-‬ג‬ ‫רכילות ז ה‬ ‫פרק יב והבינונו ‪ -‬ותענוגיו‬ ‫עבודה”א פ”ה ויאמר לנפש‪-‬חליו‬

‫‪3‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫נייעס‬

‫חדש‬

‫וועלטליכע נייעס‬ ‫חרידישע נייעס‬ ‫לאקאלע נייעס‬ ‫ביזנעס נייעס‬

‫א בעסערע פלאן צו מאכן זיכער אז די מיליאנען‬ ‫אמעריקאנער באקומען זייער באהאנדלונג‪ ,‬וועל‬ ‫איך זיין דער ערשטער עס צו שטיצן”‪..‬‬

‫אויספארשונג דערוועגן פאר די וואלן‪.‬‬ ‫טראמפ טוט קאטעגאריש אפלייקענען די‬ ‫באריכטן‪ ,‬און רופט עס "פאלשע נייעס" און האט‬ ‫אטאקירט גאר שטארק די "סי‪-‬ען‪-‬ען" מידיע‬ ‫קוואל פאר'ן עס באריכטן‪ ,‬אזוי אויך האט דער‬ ‫הויפט פון נאציאנאלע שפיאנאזש דשעימס‬ ‫קלעפער פארדאמט דאס ארויסרינען די‬ ‫אינפארמאציע וועלכע איז נישט באשטעטיגט‪.‬‬

‫שיקאגא‬

‫פרעזידענט אבאמא געט לעצטע‬ ‫רעדע אלס פרעזידענט‬ ‫פרעזידענט אבאמא האט דעם דינסטאג נאכט‬ ‫זיך אומגעקערט צו זיין היימשטאט שיקאגא‬ ‫צו געבן א געזעגענונג רעדע‪ ,‬אין די זאל זענען‬ ‫אנוועזנד געווען די פאמיליע פונעם פרעזידענט‪,‬‬ ‫און דער וויצע פרעזידענט און זיין פאמיליע‪ ,‬און‬ ‫נאך טויזנטער שטיצער‪ ,‬און איז מיטגעהאלטן‬ ‫געווארן דורך צענליגע מיליאנען איבער'ן לאנד‪.‬‬ ‫דער פרעזידענט האט גענוצט א געמאסטענע‬ ‫טאן אין זיינע קריטיק קעגן פרעזידענט‪-‬עלעקט‬ ‫טראמפ און די רעפאבליקאנער‪ ,‬אבער האט‬ ‫אויך גענוצט זייער א פרעזענליכע טאן‪ ,‬ביים‬ ‫באדאנקען זיינע שטיצער און פאמיליע‪.‬‬ ‫"אויב וואלט איך געזאגט פאר אכט יאר צוריק אז‬ ‫אמעריקע וועט שטיין ביי א ארבייטסלאזיגקייט‬ ‫ראטע פון ‪ 4.5‬פערצענט‪ ,‬אז די עקאנאמיע‬ ‫וועט זיין פעלזן פעסט‪ ,‬און אז אמעריקע וועט‬ ‫ענדיגן די מלחמות אין מיטל מזרח וואס האבן‬ ‫געקאסט טויזנטער זעלנער‪ ,‬און בין לאדין וועט‬ ‫זיין טויט‪ ,‬וואלט איר געזאגט אז איך שטעל צו‬ ‫א הויכע ציל" האט דער פרעזידענט געזאגט‪ ,‬און‬ ‫דערביי ארויסגעהויבן זיינע דערגרייכונגען אלס‬ ‫פרעזידענט‪.‬‬ ‫ער האט זיך באצויגן צו די העלט קעיר קריזיס‪,‬‬ ‫און געזאגט צו די רעפובליקאנער "אויב האט איר‬ ‫‪4‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫ניו יארק‬

‫קאטאר זאגט אז זי פארמיטלט‬ ‫צווישן מדינת ישראל און כאמאס‬ ‫איבער ארעסטאנטן אויסטויש‬ ‫קוועלער אינערהאלב די רעגירונג פון קאטאר‬ ‫זאגן פאר די אראבישע מידיע אז מדינת ישראל‬ ‫און כאמאס טוען פארהאנדלן איבער א אפמאך‬ ‫אונטער וועלכע מדינת ישראל וועט באפרייען‬ ‫צענדליגע כאמאס ארעסטאנטן אין אויסטויש‬ ‫פארן צוריק באקומען די קערפער פון צוויי צה''ל‬ ‫זעלנער‪ ,‬אורון שאול‪ ,‬און הדר גאלדין‪ ,‬און נאך‬ ‫צוויי ציווילע בירגער וועלכע זענען פארכאפט‬ ‫ביי כאמאס‪.‬‬ ‫לויט די זעלבע קוועלער איז דערווייל די‬ ‫אפהאלט וויבאלד מדינת ישראל פאדערט אז די‬ ‫ארעסטאנטן וועלכע ווערן באפרייט זאלן מוזן‬ ‫פארלאזן אירע גרעניצן‪ ,‬קיין קאטאר אדער עזה‪,‬‬ ‫און כאמאס אנטזאגט זיך דאס צו נאכגעבן‪.‬‬

‫וואשינגטאן‬

‫קאנגרעס האלט אפ פארהערט‬ ‫פאר׳ן אריינקומענדן סעקערטערי‬ ‫אף סטעיט טילערסאן‬ ‫קאנגרעס האט נעכטן אנגעהויבן די פארהערן‬ ‫פאר רעקס טילערסאן‪ ,‬דער ארויסגייענדער‬ ‫עקזעקיוטיווע דירעקטאר פון עקסאן‪-‬מאבייל‪,‬‬ ‫וועמען דער פרעזידענט עלעקט האט נאמינירט‬ ‫אלס זיין סעקערטערי אף סטעיט‪ ,‬ביי די‬ ‫פארהערן איז ער קאנפראנטירט געווארן איבער‬ ‫זיין אנגעבליכע נאנטע באציאונגען מיט'ן רוסישן‬ ‫פרעזידענט וולאדימיר פוטין‪ ,‬אריינגערעכנט פון‬


‫בס"ד‬

‫א איד פרעגט מיך וויאזוי קען איין מענטש טאן אזויפיל‪,‬‬ ‫וויא איז מעגליך אז "חסדי טובים מאורות" ראטעוועט און‬ ‫העלפט הונדערטער משפחות מסוף העולם ועד סופו‪ ,‬סייא‬ ‫וואס פאר א פראבלעם‪ ,‬אלע מיני מצבים‪ ,‬בלי שום חילוק‬ ‫וויא מען באלאנגט‪ ,‬וויא מען וואוינט?‬ ‫זאג איך דעם איד‪ ,‬ריכטיג‪ ,‬דאס איז כוחו של אותו זקנים‪,‬‬ ‫פון די צדיקי וגדולי דורינו וועלעכע האבען מיך ממנה געוועהן צו‬ ‫זיין א שליח נאמן פאר די פילע פארצרה'טע משפחות ל"ע‪ ,‬ובכלל‬ ‫זאג איך אים ווייטער אז איך בין נישט אליינס‪ ,‬טויזענטער אידען‬ ‫שטייען מיט מיט אונז‪ ,‬יא יא די אלע אידען וועלעכע ענטפערען‬ ‫אונזערע קאלס בספ"י‪ ,‬און זענען מנדב נאך אמאהל און נאך‬ ‫אמאהל‪ ,‬די זענען וועלכע ראטעווען‪,‬‬

‫אי"ה דעם פרייטיג וועלען מיר ארום רופען צו אלע אידישע‬ ‫הייזער מיר בעטען אייך רופט אייך אן ווארים‪ ,‬זייט א שותף צו‬ ‫ראטעווען טויזענטער נפשות ממות לחיים‪ ,‬צו הערען איבער‬ ‫אונזערע פעולות בכלל‪ ,‬און וויא עס האלט יעצט די שמד קעיס‬ ‫רופט ‪718-682-2021‬‬ ‫עקסטער שיקען מיר א הארציגען מזל טוב צו אונזערע‬ ‫תומכים‪ ,‬די בעלי שמחה הרב ר' אלעזר קליין שליט"א פון קרית‬ ‫טאהש‪ ,‬און הרה"ח ר' אלי' אביטן נ"י פון מנשסתר ומשפחתם‬ ‫צום שידך שליסען פון זייערע קינדער שיחיו‪,‬‬ ‫ידידכם מוקירכם טובי' מאיר ניימאנן‬

‫‪4X2‬‬

‫‪4x2‬‬

‫‪Monsey‬‬ ‫!‪Location! Location! Location‬‬

‫‪Beautifully kept 4 bedroom ranch in desirable‬‬ ‫‪neighborhood on a ½ acre. Gorgeous Property‬‬ ‫‪Finished Basement, Cul de Sac,‬‬ ‫!‪Or own to build your dream house‬‬ ‫‪This won’t Last! Price $699K.‬‬

‫‪Call: Blue Sky Realty‬‬ ‫‪845-371-8471 / 914-419-5551‬‬

‫‪Monsey New Designer Luxurious Home‬‬ ‫‪Prime location! 3300 sf, 5 bedrooms,‬‬ ‫‪Large eat-in granite kitchen, Master Suite,‬‬ ‫‪Heated floors, Nice Property,‬‬ ‫‪Much More...‬‬ ‫‪Call:‬‬

‫‪Blue Sky Realty‬‬ ‫‪845-371-8471 / 914-419-5551‬‬

‫‪5‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫נייעס‬

‫חדש‬

‫וועלטליכע נייעס‬ ‫חרידישע נייעס‬ ‫לאקאלע נייעס‬ ‫ביזנעס נייעס‬

‫עטליכע רעפאבליקאנער סענאטארן וועלכע‬ ‫האבן אויסגעדריקט זארג איבער זיינע ווארימע‬ ‫באציאונגען מיט די רעזשים אין מאסקווע‪.‬‬

‫וועלכע האט אים געפרעגט‪ ,‬איז וולאדימיר פוטין‬ ‫א מלחמה פארברעכער? און זיין ענפטער איז‬ ‫געווען‪ ,‬איך וואלט נישט גענוצט אזא טערמין‪.‬‬ ‫אזוי אויך איז ער געווארן פארגעהאלטן איבער‬ ‫זיינע קריטיק אויף די סאנקציעס קעגן רוסלאנד‪,‬‬ ‫און ער האט געזאגט אז ער איז אין פרינציפ אין‬ ‫שטיצע פון סאנקציעס‪.‬‬

‫די שארפסטע ווערטער אויסטויש איז געווען‬ ‫צווישן אים און סענאטאר מארקא רוביא‪,‬‬

‫קהל עטרת צבי מליסקא‬ ‫בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א‬

‫לבקשת הרבים אנו מודיעים זמני‬ ‫תפילת שבת בבית מדרשינו‬ ‫‪1449 50th St.‬‬ ‫)‪(Bet. 14 & 15 Ave.‬‬

‫תפילת מנחה ערש"ק שעה אחת‬ ‫אחרי הדלקת נרות‬ ‫תפילת שחרית שב"ק בשעה ‪10:00‬‬ ‫‪ 30‬מינ‪ .‬אחר הדל"נ‬ ‫תפילת מנחה שב"ק ‪40‬‬ ‫הגבאים‬

‫איר קענט יעצט רעזעווירן‬ ‫א “שבת מנוחה” אין ראלי האטעל‬ ‫פאר גאר א ביליגע פרייז‪.‬‬ ‫עס גייט זיין איה א געשמאקע פראגראם‬ ‫ביז זונטאג ‪4pm‬‬ ‫רופט ‪845-232-1079‬‬ ‫טעקס אייער אימעיל פאר שבת‬ ‫סקעדזשול‬

‫שטעלט אריין א ילד שעשועים‬ ‫און נעמט ארויס א בחור כהלכה‬ ‫מיר הייבן אן אי"ה די‬ ‫קומענדיגע קלאס׳ן‬ ‫פאר די קינדער וואס ווערן‬

‫בר מצוה‬

‫ניסן ‪ -‬אייר‬ ‫סיון ‪ -‬תמוז‬ ‫פר׳ וארא‬ ‫הבעל"ט‬

‫אייער קינד וועט‬ ‫בארייכן זיינע‬ ‫ידיעות אין‪:‬‬ ‫הלכות תפילין כהלכתה‬ ‫הלכות זימון‬ ‫שליח ציבור‬ ‫הלכות קריאת התורה ומפטיר‬ ‫דיני קידוש והבדלה‬ ‫תפלה במנין‬ ‫קריאת שמע בזמנה‬ ‫מוסר והדרכה לימי הבחרות‬ ‫בר מצוה פשעטל )פריוואט(‬

‫רופט הרב שאול יחזקאל פאנעט מנהל‬

‫‪718.781.3944‬‬

‫‪6‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ עניני תפילה‬- ‫ולעבדו בכל לבבכם‬ '‫אור הצפון שבט תשע"ו קובץ פ‬ ‫סט תוספות המבואר י"א כרכים מכון המאור‬ ‫ סדר היום‬- ‫מבואו ועד צאתו לתלמידים‬ ‫ גדול‬- ‫סידור המפורש החדש לשבת ויו"ט‬

4301 13th Ave • 718.435.5900 open daily 10am-10pm

CAR RENTAL CAR RENTAL

718.633.3456 info@successcarrental.com CAR RENTAL

718.633.3456 info@successcarrental.com

3901-16 Ave. Brooklyn NY 11218

New Cars

Best Rates

7

https://telegram.me/Publications_MM


‫נייעס‬

‫נחמה‬

‫דו אינפארמאציע‬ ‫איז צוגעשטעלט‬ ‫דורך מסעתקים‬

‫מרת א‪ .‬שפוץ ע"ה‬

‫‪1666-57TH STREET‬‬

‫עד יום שני בבוקר‬

‫ר' יעקב יחיאל פאנסקי ז"ל‬

‫‪119-45TH street‬‬

‫עד יום שני בבוקר‬

‫מרת ב‪ .‬ל‪ .‬פאוועל ע"ה‬

‫‪1121-54TH STREET‬‬

‫עד יום שני בבוקר‬

‫מרת ר‪ .‬רייען ע"ה‬

‫‪1348-51ST STREET‬‬

‫עד יום שני בבוקר‬

‫‪1814-58TH street‬‬

‫עד יום ראשון בבוקר‬

‫ר' משה אהרן שווארצבערג ז"ל‬

‫‪1037-57TH street‬‬

‫עד יום ששי אחה"צ‬

‫מרת ח‪ .‬שווארץ ע"ה‬

‫‪1900-51ST STREET‬‬

‫עד יום ששי אחה"צ‬

‫ר' בצלאל יחיאל הלוי שטיינבערג ז"ל‬

‫‪SAM‬‬ ‫‪SEREV DAY‬‬ ‫‪ICE‬‬

‫!‪Call Now‬‬ ‫‪In most cases‬‬

‫‪8‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


9

https://telegram.me/Publications_MM


‫‪ 3‬מארקעטינג טולס בחנם!‬ ‫ווערד פון ‪$575‬‬ ‫‪CD - 37 Business secrets‬‬ ‫בתחבולות ‪BOOK -‬‬ ‫אונטער די קוליסן ‪CD -‬‬

‫הרב איתמר גינצבורג‬

‫איז א סוקסעספולע יועץ פאר‬ ‫אינטערנאציאנאלע פראיעקטן‪,‬‬ ‫אסאך גרויסע סוקסעס סימבאלן‬ ‫האבן גענאסן פון זיינע ביזנעס‬ ‫עצות און געניאלע ידיעות‪.‬‬

‫הרב גינצבורג האט צונויפגענומען די בעסטע פון זיינע יארן ערפארונגען‬ ‫און ביזנעס תחבולות און ארגעניזירט אין א דרייסיג שעה קורס‪ .‬וואס ווערט‬ ‫איבערגעגעבן אויף א גאר אינטערסאנטע אופן פון רעקארדירטע שיעורים‬ ‫און לעבעדיגע פראגעס און ענטפער סעסיעס‪ .‬א קורס וואס פארמאגט די‬

‫מעלות פון א רעקארדינג און פון א פיזישע סעמינאר‪.‬‬

‫באקומט אויף א גאלדענע טאץ איבער ‪$65,643.70‬‬

‫ווערד פון קנאקעדיגע טיפס‪ ,‬עצות‪ ,‬און טיפע רעיונות אין ביזנעס און‬ ‫מארקעטינג געזאמעלט פון יארן עקספיריענס מיט טויזענטער קליענטן‪,‬‬

‫איר וועט קענען פרעגן און באקומען תשובות אויף אייערע אייגענע שאלות‬ ‫די שפאגל נייע סעמינאר וואס איז‬ ‫צום ערשטן מאל איז געאייגענט פאר‪:‬‬

‫איר גייט בע"ה פארדינען‬ ‫אסאך געלט פון די ביזנעס‬ ‫עצות אויף די קורס!‬

‫איר וועט זיין איינער פון‬ ‫טויזנטער מענטשן וואס‬ ‫בליען אדאנק הרב גינצבורג‬ ‫ביזנעס עצות!‬

‫ענטרעפינורס‪ -‬אונטערנעמער‪ ,‬ביזנעס‬ ‫פירער‪ ,‬מענעדזשערס‪ ,‬און פאר בעלי פרנסה‪.‬‬

‫‪ 3‬וועגן צו קענען הערן די שיעורים‪:‬‬ ‫האט ליין‬

‫אימעיל‬

‫סידי‬

‫יעדע זונטאג וועט זיין א נייע שיעור פון בערך איין און‬ ‫אהאלב שעה‪ ,‬אין א סעריע פון ‪ 20‬וואכן‪ ,‬צוזאמען איז‬ ‫דאס מער פון ‪ 30‬שעה וויכטיגע אינפארמאציע‪.‬‬ ‫נאך די שיעורים וועלן אלע צוהערער‬ ‫באקומען א ‪ MP3‬פון די שיעורים‬

‫פארפאסט נישט‬ ‫די געלעגענהייט!‬ ‫‪10‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫רופט שוין ‪718-538-9539‬‬

‫אדער אימעיל ‪rabbiissamar@gmail.com‬‬


‫בס"ד‬

‫שוין דא צו באקומען‬

‫צו באקומען אין אלע געשעפטן‬ ‫‪11‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫נייעס‬

‫הנשמה‬

‫י׳׳ד טבת‬ ‫תדל”ד‬

‫רבי לוי יצחק ב”ר יוסף (אוסטילא) קאצינעלבויגן זצ”ל מסטעפין‬

‫תרמ”ב‬

‫רבי יהודה לייבוש ב”ר ישראל אליעזר סאפיר זצ”ל אב”ד הומנא מח”ס שער יהודה‬

‫תרנ”ג‬

‫רבי רפאל מאיר ב”ר יהודה פניז’ל זצ”ל ראשון לציון ירושלים מח”ס שו”ת לב מרפא‬

‫תרס”ד‬

‫רבי מרדכי ב”ר יחיאל מיכל לערנער זצ”ל משומסק‬

‫תרע”ו‬

‫רבי חיים [המקובל] ב”ר יוסף הכהן צוקער זצ”ל מווארשא‬

‫תרצ”ט‬

‫רבי אברהם יוסף ב”ר חיים ישראל מארגענשטערן זצ”ל אב”ד קאצק‬

‫תשס”א‬

‫רבי אלתר אלעזר מנחם ב”ר משה מרדכי בידרמאן זצ”ל מלעלוב מח”ס באר מנחם‬

‫תר”צ‬ ‫תרצ”ז‬ ‫תש”א‬ ‫תשנ”ט‬

‫ההילולא‬

‫הרה"ק רבי משה מלעלוב זי"ע | יג' טבת תרי"א‬

‫רבי משה מלעלוב זי"ע איז געווען דער צווייטער מנהיג‬ ‫בבית לעלוב – א זוהן פון הרה"ק רבי דודל לעלובער זי"ע‪.‬‬ ‫ער איז געווען א תלמוד פון הגה"ק ישעי' גץ פון‬ ‫פשדבורז' זצ"ל‪ .‬בערך אין יאר תר"י האט ער אנגעפאנגען‬ ‫מאכן פלענער פון גיין קיין ארה"ק‪.‬‬ ‫רבי משה האט אלע יארן געגליסט ארויפצוגיין קיין ארץ‬ ‫ישראל‪ ,‬סוף ימיו האט ער ענדליך באוויזן זיך צו‬ ‫ארויסלאזן אין וועג‪ ,‬נאכן זיך געזעגענען פון אלע גדולי‬ ‫פולין‪ .‬ער איז אנגעקומען קיין אר"י אין יאר תרי"א‪ ,‬מיט‬ ‫א גרויס חלק פון זיין משפחה‪.‬‬ ‫די שיף איז אנגעקומען צום בארטן אין עכו‪ ,‬און ער איז‬ ‫דאן צוגעפארן באזוכן אין צפת טברי'ה‪ .‬נאכדעם האט ער‬

‫‪855‬‬ ‫‪6900‬‬ ‫‪718‬‬

‫דוב זיידא‬

‫‪654 myrtle Ave.‬‬

‫פסיכאלאגיע ווינקל‬ ‫שאלת השבוע‬ ‫פארוואס נאר׳ט זיך א מענטש‬ ‫אז ער האט א גיטע שכל?‬ ‫רופט‪718-989-6842x21 :‬‬ ‫‪Sponsored by:‬‬ ‫ידידיו ומעריציו של הטעאריפיסט‬ ‫בעל מסביר נפלא‬ ‫הרב לייב שטערנליכט שליט”א‬ ‫רב דקהל שיר ורננים‬

‫‪12‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫זיך ארויסגעלאזט אין וועג צום כותל המערבי מתפלל צו‬ ‫זיין פארן גאולה‪ ,‬אבער אנקומענדיג קיין ירושלים איז ער‬ ‫באלד קראנק געווארן ל"ע‪ ,‬און נאך א שטיק צייט נסתלק‬ ‫געווארן ל"ע‪.‬‬ ‫איינע פון זיינע גרויסע תלמידים איז געווען‪ ,‬הרה"ק דער‬ ‫תפארת שלמה פון ראדומסק זי"ע וועלכער האט אים‬ ‫באגלייט איבעראל‪.‬‬ ‫זיינע זוהן זענען געווען‪ ,‬הרה"ק רבי אלעזר מנחם מענדל‪,‬‬ ‫הרה"ק רבי יצחק דוד‪ ,‬איידעם הרה"ק רבי יצחק מנחם‬ ‫זיין ממלא מקום אין פולין‪ ,‬און א איידעם הרה"ק רבי‬ ‫פנחס פון שטקשין‪.‬‬

‫מיר פיקן אויף אייער‬

‫תפילין און מזוזות‬

‫בודק צו זיין‪ ,‬און לייגן עס צוריק‬

‫אין זעלבן טאג‬


‫ווילט איר אז‬ ‫אייער גליון זאל‬

‫געזען‬ ‫ווערן‬ ‫אין אלע‬ ‫שולן?‬

‫״קול ברמה״ מאכט די ארבעט‬ ‫גרינטליך‪ ,‬שנעל און פארלעסליך‬ ‫מיר פארשפרייטן גליונות אין אלע שולן‬ ‫אין די גרעסטע אידישע צענטערן‬ ‫בארא פארק ‪ -‬וויליאמסבורג ‪ -‬מאנסי ‪ -‬קרית יואל‬ ‫פלעטבוש ‪ -‬לעיקוואד ‪ -‬קליוולאנד ‪ -‬באלטימאר‬ ‫לאס אנגעלעס ‪ -‬טשיקאגא ‪ -‬טאראנטא ‪ -‬מאנטריאל‬

‫‪FLYER DISTRIBUTION‬‬

‫‪in all major cities in United States‬‬ ‫‪P U N C T UA L & R E L I A B L E S E R V I C E‬‬

‫ספעציעלע עפענונג פרייז‬

‫הפצה אין בארא‬ ‫פארק פאר בלויז‬

‫‪225.00‬‬ ‫‪$175‬‬

‫רעזעווירט‬

‫אייער גליון היינט‬ ‫ללא חשש חילול שבת‬

‫נייעס‬

‫שמחות‬

‫זמנים‬

‫שיעורים‬

‫קלעסיפייד‬

‫ריעל עסטעיט‬

‫ניחום אבלים‬

‫יארצייטן‬

‫‪13‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫בס"ד‬

Things happen...

Boruch Bloch 24 Hr. Direct line:

718.438.4444 formerly from Culver Auto Body

EXPERT INSURANCE CLAIM TEAM! 24 HOUR TOWING | IMMEDIATE VEHICLE REPLACEMENT

14

https://telegram.me/Publications_MM


CLASSIFIEDS Contact us:

t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021

OPPORTUNITY

JOB OPPORTUNITY

Male P3 provider wuth many years experience, has one (or possibly 2) slots available. Certified from Pre K-12, Including ‫ גמרא‬,‫לימודי קודש‬ and English subjects.

‫עס ווערט געזוכט אן עקספיריענסט‬ ‫סעקרעטערי אנצופירן א קעמפ אפיס פאר‬ .‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬registrations .FEBUARY ‫אנגעהויבען פון‬

718-490-2549 :‫ביטע רופט‬

OPPORTUNITY Yingerman with experience seeking part time office job. PLEASE EMAIL ME AT: THEGREENRIVER@GMAIL.COM

EMAIL RESUME AT: CAMPOFFICE2017@GMAIL.COM

JOB OPPORTUNITY Lakewood: New Verizon store looking for workers.Very good pay. PLEASE CALL: 845.774.9100

JOB OPPORTUNITY

DO YOU HAVE WHAT IT TAKES TO

Highly Creative Marketing team in Brooklyn looking to hire personnel to fit following positions: Biz Dev / Account & Project Mngmnt / Operations & Finances /Graphic Designer & Copywriters / Male/ Female / P/t or F/t.

SAVE A

LIFE?!

EMAIL QUALIFICATIONS / RESUMÈS TO: CREATIVEJOBS2017@GMAIL.COM

BECOME A N Y S C E R T I F I E D E M T - B CHANUKA SPECIAL!! CHANUKA 50% OFF BOOK FEE (MORE THEN $150 VALUE)

EMT-B ORIGINAL COURSE STARTS: JANUARY NOVEMBER23, 22,2017 2016 NYS CERTIFYING EXAM APRIL 15, 20, 2017 JUNE

WED 7-11 PM CLASSES ARE HELD MON TUE. & THUR. AT: OUR 4101 NEW 1ST AVE. BROOKLYN STATE OF THENY ART FACILITY

OPPORTUNITY Creative agency in Brooklyn seeks inhouse talented graphic designer. If you have what it takes to create creative graphics.

WITH FREE PARKING

BENNY FOGEL REGISTER NOW: Online:

www.bhemt.org

Call:

(718) 710-4886

EMERGENCY MEDICAL

TRAINING

PLEASE SEND YOUR RESUME AND PORTFOLIO TO: CREATIVEDESIGNJOB1@GMAIL.COM

Email:

info@bhemt.com

15

https://telegram.me/Publications_MM


CLASSIFIEDS Contact us:

t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021

CLOSETS TO PERFECTION

We do custom closets to your specifications at very reasonable prices. CALL 718-450-8451

‫עס איז נישט צו שפעט‬ ‫צו מער באפרייליכן אייער “שטוב” און‬ ‫באשיינען אייער לעבן בעזה”ש‬ ”‫רופט “אור חיים ושמחה‬

STRICTLY CONFIDENTIAL 718-986-0717 CONSTRUCTION, RENOVATION

‫סגילה לדירה ועוד‬ ‫זיך געמוטשעט צי טרעפן א דירה‬ ‫אין די וואך פון טוהן שליח הקן‬ .‫האט ער געטראפן א דירה‬

Entire apartment, extensions, basements, etc. Reference available Very reasonable prices. H. FOGEL: 917-586-3774

JOB OPPORTUNITY Small BP office looking for Office Assistant, knowledge of PC/Windows basics a must, organized, P/T. Flexible hours. EMAIL RESUME TO: OFFICE1640@GMAIL.COM

JOB OPPORTUNITY

718-851-5838 :‫שלמה פרייער‬

Boro Park Boys Yeshiva is looking for an experienced F/T secretary. Good communication & computer skills a must. FAX RESUME 646-559-6103

JOB OPPORTUNITY

HARD MONEY LOAN

‫ און‬9:00 – 8:00 ‫באס רעבעס געזיכט פון‬ .4:00 – 3:00 ‫פון‬

Hard money loan available for the lowest rates, private mortgages. CALL 917-445-6220

718-236-1171 .‫ביטע רופט‬ EXT 207

‫און לאזט איבער אייער נאמען‬ ‫און טעלעפון נומבער‬

KOL BERAMA ONLINE visit our new kosher website: KOLBERAMA.NET

‫א עד אין קול ברמה‬

‫דירה אין ארץ ישראל‬ ‫צו‬ ‫היינט‬ ‫רופט‬ ‫א הערליכע און באקוועמע הויז אין א שטילע פלאץ צווישען די גליל בערג אין צפת עיה’’ק‬ ‫אייער‬ ‫בעסטע‬ .‫אד מירון‬ ‫ צו‬VIEW ‫באשטעלןאן הערליכע‬ ‫דירה אין אלטשטאט מיט א גרויסע דאך און‬ ‫אזוי אויך גאר א שיינעם‬ ‫ברענגט די‬

‫רעזולטאטן‬

‫פאר פרטים רופט‬ )001972(52-768-1505

‫דערמאנט אז איר האט געזען‬ ‫דעם עד אין ״קול ברמה״‬ 16

https://telegram.me/Publications_MM


CLASSIFIEDS Contact us:

t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021

ONE MAN BAND

‫בס”ד‬-‫לעבט ליכטיג און צופרידן‬

‫צו שטארקן אייער סעלף קאנפידענס‬ ”‫ “אור חיים ושמחה‬:‫רופט היינט‬ 718-986-0717 STRICTLY CONFIDENTIAL

,‫פאר אייערע שמחות שבע ברכות‬ .‫בר מצוות וכדומה‬

718-744-4762 .‫רופט‬

SPELT ‫חלות‬

Home made spelt ‫!חלות‬ Taste & texture is unbeleivable! you will never eat white flour again.

‫השבת אבידה‬ lost an Olympus Digital Voice Recorder. IF FOUND CALL/TEXT 646-450-1163

SUGAR FREE SPELT CHALLAHS MADE WITH HONEY.

‫השבת אבידה‬

PLEASE CALL 718-635-3788 a must to try!

Found earing friday night On 13 53. CALL. 917-880-6570

PUBLICATIONS Read and search Jewish magazines/flyers from around the world at your fingertips. VISIT KOLBERAMA.JAYPER.COM

TAX RETURNS Tax returns prepared. Recieve upto $14,000 in various credits. Many years experience. CALL. 347-446-7745

ACCOUNTING SERVICE

‫הערליכע שפילער‬

we are available to process your W3-W2 forms and other tax filing forms.

‫הערליכע שפילער‬ .‫פאר אייערע שמחות‬

TEL. 718-427-6222

‫משה רייפער‬ 347-975-9148 .‫רופט‬

‫א עד אין קול ברמה‬ SHEN DENTAL OF DR. FUZAILOV ‫ברענגט די‬ Molar root canal $450. Post and filling $100. Crown $350. Bleaching with cleaning $299. We also do dentures, extraction. Nobody beats our price and quality of work. Many satisfied patients. References available upon request. By appointment only. DR. FUZAILOV. 5421 14 AVE PLEASE CALL: 718-513-4395

‫רופט היינט צו‬ ‫באשטעלן אייער אד‬

‫בעסטע‬ ‫רעזולטאטן‬

‫דערמאנט אז איר האט געזען‬ ‫דעם עד אין ״קול ברמה״‬ 17

https://telegram.me/Publications_MM


REAL ESTATE Contact us:

t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021

APT FOR RENT

APT FOR RENT

OFFICE FOR RENT

15 Ave 40 St 2 BR first flr +porch & backyard $1700 --17 Ave 61 St 1 flight up 1 BR beautiful renovated $1500 --10 Ave 44 St 2BR 1 flight up front $1800 --16 Ave 43 St 1 BR first flr back apt private backyard $1200 --9 Ave 50 St 3 BR in great condition $2400 utilities incl. Sec 8 OK --14 Ave 44 St 1 small BR fully renovated first flr front $1350 --11 Ave & 55 St 1 Br first flr beautiful renovated $1250 --16 & 40 2 BR 2 bth roms porch $2000 sec 8 ok. --20 Ave 64 St. 1Br apts beautifully renvtd. --17 Ave 63 2 BR stunning renovated $1900 (will be ready Feb 1) --9 Ave 53St 4 BR fully renovated with porch $2500 sec 8 ok.

2 bdrm Apt for rent on 58 bet ft hamilton/11. $1800 move in condition. CALL. 347-693-9083 LEAVE A MESSAGE

15 Ave & 49th St 1 room for small 2 desk office available. $550 CALL OR TEXT 347-268-1528 LEAVE MESSAGE

APT FOR RENT

OFFICE SPACE

16 Ave 59 St 3 BR 2 full bath laundry/ storage rm large porch freshly painted heat and hot water incl $2600.

14th High 50’s – Desk Available in Spacious & Newly Renovated Men Only Office Ground Level.

CALL ACTION INTL REALTY (718) 436-9888

CALL. 718-871-2050

CALL. 347-359-1600

SHORT TERM RENTAL

OFFICE SPACE

55 / 15 Beautiful 1 BR furnished apt kitchen/den with wshr/dryr freshly painted for ‫ שבתים‬or weekly use.

‫צאלט איר אסאך‬ ?‫אפיס רענט‬ ?‫ארבאט איר פון דערהיים‬ ‫מ’קען האבן א פלאץ אין א‬ 44 &15 ‫אפיס‬ Desk chair & Wifi incl .$120-$280 ‫פאר בלויז‬

718-436-0888 :‫רופט‬ leave message

718-419-4199.‫רופט‬

APT FOR RENT

OFFICE OR BUSINESS

61st 17th ave, brand new, 1 flt up, 3 bedroom lux apt, 1.5 baths, granite kitchen, split a/c, asking $3200. Incl heat.

Dahill / 17 Big Room, Newly Renovated, Front basement, 380 sf Private entrance, Bathroom, Split Unit.

CALL 347-243-3158 LV DETAILED MESSAGE

CALL 347-871-1661

18

https://telegram.me/Publications_MM


REAL ESTATE Contact us:

FURNISHED APT brand new 1 bedroom furnished apartment, washer dryer, a/c and heating included, 11&12th & 58th. CALL 718-435-5313

t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021

FURNISHED APT

APT’S FOR RENT

CALL OWNER 347-598-9197

12-40 2BR Apt great for chusen kallah, $1900 including heat. --13-58 1BR Apt first floor, brand new stunning $1750, Central A/C. --15-43 3BR apt 3rd floor 1300sqft needs new kitchen, paint & scrape, $2200 w/long lease CALL OR TEXT AGENT 347-903-1072

WAREHOUSE SPACE

OFFICE FOR RENT

APT FOR RENT

Ft Hmltn - 37th St 2000 SF Warehouse Space, Plus Lg Basment, Access for Trucks to drive in, 12 Ft Ceiling. CALL BROKER 732.708.2004

61st st. and 19th ave. Lux Basment office Spacious Rooms Split units, Windows. CALL BROKER 732.708.2004

Dahill and 44th 3 BR, 1 Bath, full floor, New kitchen, 1,000 SF, New Kitchen, New Floors, Ready to move in CALL BROKER 732.708.2004

SHORT TERM APT

FURNISHED APT

APT FOR RENT

40St./13 Ave. 1 bedroom, brand new kitchen with washer dryer. Furnished basement for daily or weekly use. CALL: 917-578-9232 LEAVE MESSAGE.

11th & 58th large kitchen/dinette, 1 bedroom, $975. CALL 917-701-4804 OR 347-782-4970

12-40 2BR Apt great for chusen kallah, $1900.

APT FOR RENT

OFFICE SPACE

OFFICE FOR RENT

43rd and 13th Lux Office space 1000 SF 3 rooms, conference room.

13-39 nice fixed up store 1600sqft plus 800sqft basement

Dahill and 39th 650 sf. Basment 2 nice desks. High Celling.

CALL BROKER 732.708.2004

CALL OR TEXT AGENT 347-903-1072

CALL BROKER 732.708.2004

FURNISHED APT Ft Ham.-47 1BR walk in, very nice Apt, nice kitchen and dinette. CALL OR TEXT AGENT 347-903-1072

Two bedroom furnished basement apartment for rent in Boro Park 15th avenue and 45th street Beautiful move in condition 9ft high ceiling Electric and heat included $1500.00 monthly rent

CALL BROKER 732.708.2004

19

https://telegram.me/Publications_MM


Attention Yungeleit:

‫שיעור‬ ‫קביעת‬ ‫עתים‬

How can you be ‫קובע עתים בתורה‬ every evening? Join our fascinating Maggidei Shiur Shiurim are in English.

9:15 – 9:55 PM • MAARIV 10:00 STOLIN SHUL- UPSTAIRS - ‫ קדושת אהרן‬4615–16 AVENUE

SUNDAY TUESDAY

MONDAY WEDNESDAY

9:15 – 9:35

9:15 – 9:35

Rabbi Dovid Kenner

Rabbi Shua Wolpin

‫קיצור שלחן ערוך‬

'‫שיעור נ"ך מלאכים א‬

9:35- 9:55

9:35-9:55

Rabbi Shmuel Kohn

Rabbi Zev Shain

‫ פרשת השבוע‬,‫חומש ורש"י שיעור‬

‫משניות פאה‬

Same schedule every week

20

https://telegram.me/Publications_MM

Kol berama 20170112 @z9  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you