Page 1

Der Events February, 15, 2017

‫מיטוואך פר' יתרו י"ט שבט תשע"ז‬

https://telegram.me/Publications_MM


3

16

6 8 12

31 15

10

14 2 https://telegram.me/Publications_MM


‫בארא פארק‬ ‫בארא פארק וויליאמסבורג‬

‫החתן ישכר דוב נ”י‬

‫בן מו"ה ר' הערצקא הכהן ענגעלהי"ו‬ ‫החתן עמרם נתן נ”י‬

‫בן מו"ה ר' חיים שלמה וויינשטאק הי"ו‬

‫מאנסי‬

‫קרית יואל‬

‫ארץ ישראל‬

‫לעקוואד‬

‫עב"ג‬ ‫בת מו"ה ר' משה דוד פריעדהי"ו‬ ‫באולם תפארת רבקה‬ ‫עב"ג‬

‫בת מו"ה ר' ישראל ניימאן הי"ו‬ ‫באולם עטרת גאלדא‬

‫בן מו"ה ר' דוד עמרם אויש הי"ו‬

‫עב"ג‬ ‫בת מו"ה ר' בנימין זרח שפירא הי"ו‬ ‫באולם עטרת חינקא‬

‫החתן אברהם יצחק‬ ‫בן הגה"צ יעקב עקיבא הירש שליט"א‬

‫עב"ג‬ ‫בת מו"ה ר' שניאור זלמן גרינפעלד הי"ו‬ ‫באולם קאנטינענטל‬

‫החתן דוד נ”י‬

‫עב"ג‬

‫החתן צבי יעקב נ”י‬

‫נ”י‬

‫בן מו"ה ר' משה שלמה גרויז הי"ו‬

‫‪3‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫בת מו"ה ר' משה הכהן קאטצבורג הי"ו‬ ‫באולם תורה ויראה‬


‫‪JOB OPPORTUNITY‬‬ ‫‪Israel: Land line 1.1¢‬‬ ‫‪Cell phone 3.6¢ Students‬‬ ‫‪calling home from Isreal, UK,‬‬ ‫‪Belgium starting at 1.5¢‬‬ ‫‪Call: 718-438-1333‬‬ ‫‪9 AM-6 PM‬‬

‫‪JOB OPPORTUNITY‬‬ ‫דער וואס וויל מנדב זיין להחזקת‬ ‫החבורה פאר א שמחה אדער‬ ‫פאר המתקת הדינים צו מזכיר זיין‬ ‫בשעת תהילים זאגען‪,‬‬ ‫ביטע רופט ‪347-451-5857‬‬

‫‪JOB OPPORTUNITY‬‬ ‫עס ווערט געזוכט א יונגערמאן זיך‬ ‫אפצוגעבן מיט אן עלטערען יוד‬ ‫פון ‪ 6‬ביז ‪ 8‬ביינאכט‪.‬‬ ‫רופט‪718-854-7740 :‬‬

‫מלמד געזוכט‬ ‫א היימישע תלמוד תורה אין בארא‬ ‫פארק זוכט א כיתה ח' מלמד פאר'ן‬ ‫קומענדיגען שנת הלימודים‪,‬‬ ‫ביטע פעקסט רעזמעי צו‪:‬‬ ‫‪718-532-0194‬‬

‫‪FOR SALE‬‬ ‫מחפשים מישהו לתרגם שיעורים של‬ ‫הרב זמיר כהן שנאמרו בעברית‬ ‫לתרגם באנגלית ולהקליט אותם‬ ‫יכול להיות ‪ 2‬אנשים‬ ‫בתשלום יפה‬ ‫אנא תתקשר ‪347-737-0652‬‬

‫‪JOB OPPORTUNITY‬‬ ‫‪b.p. heimisha office seeking f/t‬‬ ‫‪secretary computer knowledge and‬‬ ‫‪good phone skills reguired.‬‬ ‫‪SEND RESUME TO :‬‬

‫‪NEWJOB934@GMAIL.COM.‬‬

‫‪SECRETARY WANTED‬‬ ‫‪Insurance agency looking to‬‬ ‫‪hire an experienced office‬‬ ‫‪employee, Willing to train, will‬‬ ‫‪pay well Frum environment.‬‬ ‫‪Call Raizel 718-627-2158‬‬ ‫‪ext 101‬‬

‫חבורת תהלים‬ ‫מחפשים אברכים ירא״ש שרוצים‬ ‫להצטרף באמירת כל ספר תהילים‬ ‫שב"ק בבוקר בשעה ‪, 45:7‬בבימ״ד‬ ‫‪43rd & Ft Hamilton Pkwy‬‬ ‫ומתן שכרו בצידו‪.‬‬ ‫‪347-451-5857‬‬

‫‪ONE MAN BAND‬‬ ‫פאר אייערע שמחות שבע ברכות‪,‬‬ ‫בר מצוות וכדומה‪.‬‬ ‫רופט‪718-744-4762 .‬‬

‫כתר ‪TYPESETTING‬‬ ‫מיר וועלן טייפן אלע אייערע‬ ‫חידושי תורה‪ ,‬שנעלע און פונקטליכע‬ ‫סערוויס‪ ,‬מיר ספעציעליזירן זיך מיט‬ ‫שווערע כתבי ידות‪,‬‬ ‫רופט‪)347( 765-0885 :‬‬

‫מלמד געזוכט‬ ‫א חסידישע ת"ת אין ב"פ זוכט‬ ‫א עקספעריענסד כתה א' מלמד‬ ‫פארן קומענדיגן יאר תשע"ח‬ ‫זייער שיין באצאלט‬ ‫פעקס אייער אינפא‪:‬‬ ‫‪718-414-1470‬‬

‫‪JOB OPPORTUNITY‬‬ ‫‪Heimisha busy office in BP is‬‬ ‫‪seeking for a Male FT secretary,‬‬ ‫‪Experience in QuickBooks Excel a‬‬ ‫‪must, Yiddish and‬‬ ‫‪English speaking preferred.‬‬ ‫‪PLEASE EMAIL RESUME‬‬

‫‪OFFICEJOB464@GMAIL.COM‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪CONSTRUCTION / RENOVATION‬‬

‫‪Entire apartments,‬‬ ‫‪Extensions, Basements, etc.‬‬ ‫‪References available‬‬ ‫‪very reasonable prices‬‬ ‫‪H. Fogel 917-586-3774‬‬

‫‪JOB OPPORTUNITY‬‬ ‫‪Now buying Amex and Chase‬‬ ‫‪.points Call: 845-517-1233‬‬ ‫‪Email:‬‬

‫‪info@SellMyMilesNow.com‬‬

‫הערליכע שפילער‬ ‫הערליכע שפילער‬ ‫פאר אייערע שמחות‪.‬‬ ‫משה רייפער‬ ‫רופט‪347-975-9148 :‬‬

‫אסיסטענטס געזוכט‬ ‫עס ווערט געזוכט צוויי‬ ‫אסיסטענטס פאר נורסערי אין א‬ ‫חסידישע תלמוד תורה אין ב"פ‬ ‫ביטע רופט‪2343-259-86 :‬‬

‫מלמד געזוכט‬ ‫א חסידישע ת"ת אין בארא פארק‬ ‫זוכט א מלמד כתה ו'‬ ‫פאר'ן קומענדיגען יאר תשע"ח‪,‬‬ ‫מיז האבן עקספעריענס‪ .‬גוט באצאלט‬ ‫פעקסט אייער רעזעמעי‪:‬‬ ‫‪718-228-4139‬‬

‫‪JOB OPPORTUNITY‬‬ ‫‪B.P heimisha office, seeking f/t‬‬ ‫‪secretary in a marketing group,‬‬ ‫‪pleasant atmosphere, good phone‬‬ ‫‪skills required.‬‬ ‫‪SEND RESUME TO:‬‬

‫‪MARKETINGSALESJOB475@gnail.com‬‬


ahblicklive.com

Check out our Daily News emails by scanning the QR code

5 https://telegram.me/Publications_MM


‫וויליאמסבורג‬ ‫בארא פארק וויליאמסבורג‬

‫החתן יעקב וואלף נ”י‬

‫בן מו"ה ר' מאיר הערש גליק הי"ו‬ ‫החתן אברהם הערש נ”י‬

‫בן מו"ה ר' משה ברוך געלבשטיין הי"ו‬ ‫החתן חיים יחיאל מיכל נ”י‬

‫בן מו"ה ר' אברהם יונה שווארטץ הי"ו‬ ‫החתן אליעזר נ”י‬

‫בן מו"ה ר' שמעון משה וואלדמאן הי"ו‬

‫החתן דוד משהנ”י‬

‫מאנסי‬

‫קרית יואל‬

‫ארץ ישראל‬

‫לעקוואד‬

‫עב"ג‬

‫בת מו"ה ר' חיים יוסף רייז הי"ו‬ ‫באולם אימפעריאל‬ ‫עב"ג‬ ‫בת מו"ה ר' יוסף יצחק שווארטץ הי"ו‬ ‫באולם פרדס פיגא‬ ‫עב"ג‬ ‫בת מו"ה ר' חיים הערש אפפעלהי"ו‬ ‫באולם עקשטיין‬ ‫עב"ג‬ ‫בת מו"ה ר' ברוך יקותיאל טייטלבוים הי"ו‬ ‫באולם כתר צבי‬

‫עב"ג‬

‫בן מו"ה ר' אהרן בנציון בייגל הי"ו‬

‫בת מו"ה ר' אריה הורוויץ הי"ו‬

‫החתן אהרן נ”י‬

‫עב"ג‬

‫בן מו"ה ר' משה שמעון בינעט הי"ו‬

‫‪6‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫בת מו"ה ר' יוסף פליישמאן הי"ו‬


‫‪Williamsburg‬‬

‫‪Behavior Management M/F‬‬

‫‪Full Time Secretary‬‬

‫‪Seeking Therapists to work with‬‬ ‫‪individuals as part of the in-home‬‬ ‫‪behavior management program. After‬‬ ‫‪school hours and Sundays required.‬‬ ‫‪Must possess MSW, MHC, or Master’s‬‬ ‫‪in School Psychology or Special‬‬ ‫‪Education. Yiddish speaking preferred.‬‬ ‫‪E-mail resume to‬‬

‫‪Full Time ecretary Expanding Business‬‬ ‫‪in Monsey area is seeking to hire full‬‬ ‫‪time female secretaries. Must be detail‬‬ ‫‪oriented, self-motivated with great‬‬ ‫‪phone and writing skills. Knowledge in‬‬ ‫‪Word, Excel & QuickBooks is a plus.‬‬

‫‪b.moskowitz@humancareservices.‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫אינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי‬ ‫נועם‪ ,‬חמשה חומשי תורה אין‬ ‫אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני‬ ‫צדק‬ ‫‪347-587-0906‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫מאנטל יריד ‪ -‬מיר וועלן סערווירן‬ ‫דעם ציבור ביז ד' תצוה לאזט‬ ‫א מעסעדזש און מיר וועלן אייך‬ ‫צוריקרופן בעז"ה‬ ‫‪718-215-5949‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫וומ"ס‪ 2 -‬בעדרום דירה מיט א‬ ‫דיינונג רום צו פארדינגען‪,‬‬ ‫רופט‪/‬טעקסט‪929-359-2546 :‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫ארבעט געלענגנהייט ‪-‬‬ ‫אינגערמאן געזוכט צו ארבטען‬ ‫אלס סעילסמאן אין א געשעפט‬ ‫אין וומ"ס ‪718-381-1938‬‬ ‫עקסט ‪2106‬‬ ‫קלעסיפיידס‬ ‫מיידל סקול אין וומס"ב זוכט‬ ‫א באס דרייווער פאר ‪ 2‬טריפס‬ ‫צופרי‪( ,‬פון ‪ 8:00‬ביז ‪)10:00‬‬ ‫און ‪ 2‬נאכמיטאג‬ ‫(פון ‪ 3:00‬ביז ‪)5:00‬‬ ‫גוט באצאלט‪347-366-5936.‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪dtpozner@yahoo.com‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫טעגליכע ‪ 5‬מינוט'יגע חיזוק‬ ‫שיעורים‬ ‫"חיים שיש בהם"‬ ‫‪718-362-8846‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫פאר אלע אייערע הסכם ושטרות‬ ‫קענט איר זוכן פארבידן בדרכי‬ ‫נועם בראשות הרה"ג ר' יעקב‬ ‫זיידה שליט"א‬ ‫‪718-384-5864‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫וומ"ס‪ -‬ברענד ניו ‪ 2‬בעדרום דירה‬ ‫צו פארדינגען‪ ,‬פארק‪/‬סקילמאן‪,‬‬ ‫רופט‪917-676-9948 :‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫ארבעט געלעגנהייט ‪ -‬געזוכט א‬ ‫טויגליכער איגרמאן פאר א סטאר‬ ‫אין וומ"ס פאר די פסח סעזאן‬ ‫‪ 347-957-3533‬ל‪.‬מ‪.‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫א פארמיטאג חברותא געזוכט‪,‬‬ ‫קליימערגעגנט‪ .‬מתן שכרה בצדה‬ ‫‪718-637-7214‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫‪Descriptions Looking for 3 bedroom‬‬ ‫‪or spacious 2 bedroom starting‬‬ ‫‪march Including washer dryer in good‬‬ ‫‪condition without a broker fee Please‬‬ ‫‪contact/text 3473301921‬‬

‫‪saradana91@gmail.com‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫שפרעכט אפ עין הרע א‪.‬ד‪.‬ג‪.‬‬ ‫מיט בליי ‪ 42$ -‬א נאמען‬ ‫{מיר נעמען ק‪.‬ק‪ .‬אויך אויפן טעלעפאון}‬ ‫רופט מרת פריעדמאן ‪845-570-2905‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫וומ"ס ‪ -‬פריוואטע אפיסעס צו‬ ‫פערדינגען אין עטליכע געגנטער פאר‬ ‫גוטע פרייזן‪ ,‬רופט‪/‬טעקסט‬ ‫‪929-359-2546‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫וומ"ס‪ -‬קאנדא צו פארקויפן‪,‬‬ ‫גרייט אריינצומופן‪,‬‬ ‫‪ 1750‬ס"פ‪ ,‬פרייז ‪1M‬‬ ‫רופט‪347-645-9041 :‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫א גלונגענער בחור איז גרייט צו טון‬ ‫אלע סארט ארבעט‪,‬‬ ‫ביטע רופט‪:‬‬ ‫‪347-981-1175‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫א חשובער מוסד זוכט‬ ‫א פאנדרעיזער‪ ,‬מירזענען גרייט‬ ‫צו טרענירן און צוהעלפן‪,‬‬ ‫‪347-228-4915‬‬


8 https://telegram.me/Publications_MM


‫מאנסי‬ ‫בארא פארק וויליאמסבורג‬

‫החתן זושא נ”י‬

‫בן מו"ה ר' יעקב יוסף רייכמאן הי"ו‬ ‫החתן יחזקאל נ”י‬

‫בן מו"ה ר' ראובן חיים בייער הי"ו‬ ‫החתן משה יודא נ”י‬

‫בן מו"ה ר' שמעון שלום שפיטצער הי"ו‬ ‫החתן יוסף מאיר ה”י‬

‫בן מו"ה ר' שמואל יודא רייכמאן הי"ו‬ ‫החתן צבי יעקב נ”י‬

‫מאנסי‬

‫קרית יואל‬

‫ארץ ישראל‬

‫לעקוואד‬

‫עב"ג‬ ‫בת מו"ה ר' יודא דוד אונגאר הי"ו‬ ‫באולם עטרת טשארנא‬ ‫עב"ג‬

‫בת מו"ה ר' אברהם יהושע העשיל ראזענבלום הי"ו‬ ‫באולם אביר יעקב‬ ‫עב"ג‬ ‫בת מו"ה ר' חיים מרדכי לעפקאוויטש הי"ו‬ ‫באולם אור החיים וויזניץ‬ ‫עב"ג‬ ‫בת מו"ה ר' יקותיאל יודא פרידמאן הי"ו‬ ‫באולם עטרת חי' שרה‬ ‫עב"ג‬

‫בן מו"ה ר' דוד עמרם אויש הי"ו‬

‫בת מו"ה ר' בנימין זרח שפירא הי"ו‬ ‫באולם עטרת חינקא ‪ -‬ב"פ‬

‫החתן אפרים צבי נ”י‬

‫עב"ג‬

‫בן מו"ה ר' דוד שמרי' עלעוויץ הי"ו‬

‫‪9‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫בת מו"ה ר' אהרן נפתלי הירצקא בינעטה הי"ו‬ ‫באולם ווילחאוויץ‬


‫קלעסיפיידס‬ ‫מכון כללי טעמי המקרא‬ ‫מודעה משמחת‬ ‫אייער זון קען יעצט קונה זיין‬ ‫די טעמי המקרא‬ ‫און האבן א געשמאק צו מעביר‬ ‫סדרה רופט ‪845-274-2445‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫‪A Company in the Bronx‬‬ ‫& ‪is looking for a shop‬‬ ‫‪production manager. good‬‬ ‫‪potential for the right person.‬‬ ‫‪some computer skills‬‬ ‫‪required. 347-207-5835‬‬ ‫‪leave message‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫מען קען באשטעלן סעודת ברית‪,‬‬ ‫וואכנאכט‪ ,‬קידושים וכו' פון די‬ ‫בארימטע קויפמאן קעיטערינג‬ ‫רופט‪845-517-9451 :‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫א היימישע ריעל‪-‬עסטעיט אפיס‬ ‫דא אין אפיס זוכט א מיידל ‪/‬‬ ‫פרוי פאר א סעקרעטאר‪,‬‬ ‫דארף האבן גוטע טעלעפאן‬ ‫סקילס און קענען קאמפיוטער‪,‬‬ ‫רופט ‪718-501-737‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫עס ווערט געזוכט א‬ ‫בעיביסיטער ביי מיר‬ ‫אינדערהיים ‪ -‬מאנטאג ביז‬ ‫דאנערשטאג ‪ 8:45 -‬ביז ‪1:15‬‬ ‫ביטע רופט ‪426-1041‬‬

‫בעדרום דירה‬ ‫עס ווערט געזוכט‬ ‫פרויען און מיידלעך‬ ‫צו ארבעטן אין בית האופה‬ ‫ד'סאטמאר מאנסי‬ ‫פאראינטערעסירטע‬ ‫ביטע רופט ‪845-356-14‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫לערנט אייך ענגליש פריוואט‬ ‫מיט א עקספיריענסד טיטשער‪ ,‬ווי‬ ‫איר זענט פארזיכערט‬ ‫אז איר וועט טאקע קענען בעז"ה!‬ ‫קינדער אדער ערוואקסענע‪ .‬ביטע‬ ‫רופט ‪347-228-5132‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫‪Pink girl gowns for rent‬‬ ‫‪845-481-0225‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫א היימישער יונגערמאן איז גרייט‬ ‫אנצונעמען אלע אייערע גראפיק‬ ‫דזשאבס פאר גאר גוטע פרייזן‬ ‫רופט ‪845-217-1211‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫געזוכט א ארבעטער אין א מענער‬ ‫געשעפט ‪845-570-3872‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫א היימישער יונגערמאן איז גרייט‬ ‫אנצונעמען אלע אייערע גראפיק‬ ‫דזשאשבס פאר גאר גוטע פרייזן‬ ‫רופט ‪845-217-1211‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫‪Attention Monsey & New Square‬‬ ‫‪Residents Do you want to change‬‬ ‫?‪your look on multi-level marketing‬‬ ‫‪Come and hear about an amazing‬‬ ‫‪business opportunity that you could‬‬ ‫‪make $1000’s of dollar$. To reserve‬‬ ‫‪a seat Call 845-535-1140‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫מיין טאלאנט חדר ‪ -‬געציילטע פלעצער‬ ‫פארבליבן אין די בארימטע‬ ‫"מאלן קלאסן" פאר אינגלעך פון ‪10‬‬ ‫יאר און העכער‪ .‬רופט היינט ר' יואל גליק‬ ‫‪845-200-1231‬‬ ‫*ברענגט א פריינט און באקומט א‬ ‫דיסקאונט‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫דער בארימטער בעל מספר‬ ‫פאר קינדער הרב מתתי' גרין הי"ו‬ ‫מלמד באנטווערפען‪ ,‬וועט זיין אין‬ ‫מאנסי פון זונטאג יתרו ביז זונטאג‬ ‫משפטים‪ .‬אויף צו באשטעלען צו‬ ‫פארציילן א מעשה‪ ,‬רופט ‪347-786-‬‬ ‫‪ 4689‬וכל הקודם זכה ‪...‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫א מוסד זוכט איינעם מיט‬ ‫א ‪ 15‬פעסענדשער ווען‪,‬‬ ‫מאנטאג ביז דאנערשטאג‬ ‫פון ‪ 8:00‬ביז ‪ 9:00‬אינדערפרי‪.‬‬ ‫ביטע רופט‪:‬‬ ‫‪ext 107 845-425-0392‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫א עקספיריענס קעכער‬ ‫איז גרייט אנצונעמען‬ ‫א קאכן פאזיציע‪.‬‬ ‫ביטע רופט ‪659-7934‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫‪Spring Valley – For rent‬‬ ‫‪a 1,300 Sq. Ft. basement,‬‬ ‫‪easily accessible,‬‬ ‫‪Call 845-538-5562‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫געזוכט א אינג ווייבל‬ ‫וואס קען גוט נייען‪,‬‬ ‫צו טוהן נייען ארבעט‬ ‫פון פורים ביז פסח‬ ‫קען ארבעטן פון דערהיים‬ ‫זייער גוט באצאלט‬ ‫‪845-356-151‬‬


‫קרית יואל‬ ‫בארא פארק וויליאמסבורג‬

‫מאנסי‬

‫החתן שמעון‬ ‫בן מו"ה ר' יודא יואל ראזענבערג הי"ו‬

‫בת מו"ה ר' אפרים צבי ראזענבערג הי"ו‬ ‫עב"ג‬

‫נ”י‬

‫בת מו"ה ר' משה שלום גינזבערג הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫עב"ג‬

‫החתן נחום נ”י‬

‫בן מו"ה ר' אלתר יעקב יצחק טייטלבוים‬ ‫‪11‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫לעקוואד‬

‫עב"ג‬

‫נ”י‬

‫החתן שמואל דוד‬ ‫בן מו"ה ר' ישראל בלייער‬

‫קרית יואל‬

‫ארץ ישראל‬

‫הי''ו‬

‫בת מו"ה ר' אהרן צבי שנעבאלג הי''ו‬ ‫באולם ויואל משה וומ"ס‬


‫לעקוואד‬

‫בארא פארק וויליאמסבורג‬

‫לעקוואד‬

‫עב"ג‬

‫החתן יוסף צבי נ”י‬

‫בן מו"ה ר' אלימלך גבריאל ‪Reidel‬‬

‫הי"ו‬

‫החתן אהרן נ”י‬

‫בן מו"ה ר' זאב חיים ‪Gluck‬‬

‫מאנסי‬

‫קרית יואל‬

‫ארץ ישראל‬

‫הי"ו‬

‫בת מו"ה ר' טובי' ‪ Blunenkrantz‬הי"ו‬ ‫באולם ‪Fountain Ballroom‬‬ ‫עב"ג‬ ‫בת מו"ה ר' חיים נפתלי צבי ‪ Schlesinger‬הי"ו‬ ‫באולם ‪Lake Terrace‬‬

‫מו”ה ר' יהודה בן ר' מתתי' פרידמן הי״ו‪,‬‬

‫בקהל שארית עדת ישראל‬ ‫בשעה ‪2:15‬‬

‫מו”ה ר' מנשה ווינרעב הי״ו‪,‬‬

‫באולם ‪Circa‬‬ ‫שחרית ‪ 7:30‬ברית ‪8:20‬‬

‫חתן מו”ה ר' משה שכטר הי״ו‪,‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


Automobiles

12 Pass. van available for rent during day. Call: 848.238.4987

Automobiles

Police Car for Sale: Intrepator good condition. Please call: 848.525.8119

‫שיעורי תורה‬

:‫מערכת דרך אמונה‬ !‫שמעו ותחי נפשכם‬ ‫שיעור נפלא‬ "‫"בענין שבת שירה ור"ה לאילנות‬ 718-298-3717 1 ‫ הקש‬,‫ דקות‬36 ‫אורך השיעור‬

For Rent

Basement available to rent for a nursery. Private entrance, shady yard. 8th & Private 732-367-8668

Automobiles

For Sale: 2005 Nissan Murano, AWD, sun, roof, 128K miles asking 4300 $ call: 848.240.3632

Automobiles

For Sale: 2006 Honda Odyssey, 114k miles, $7,200 Call: 516.815.0183

Automobiles

For Sale: 1999 Camry le, in great condition. 848.525.8119

Automobiles

1999 Century for Sale. 150k miles, drives well, great condition, just passed inspection. 845.641.8476

For Rent

Basement available to rent for a nursery. Private entrance shady, yard. 8th & Private 732.367.8668

Automobiles

Two minivans for sale caii: 848.525.8119

Job Opportunity

New Verizon store looking for workers. Very good pay. Please call: 845.774.9100

Automobiles

Moishe's Towing and Auto Collision: 732.573.5328

Automobiles

Car-Ex: Full service mechanic shop: 908.888.6000 Looking foward to serving youPinchos Rothenberg

Automobiles

Two minivans for sale.Call: 848.525.8119

Automobiles

For Sale: 2009 blue Sonata, 100 k, asking 6300 $ Please. email Rhmarcos@gmail.com

Automobiles

Police Car for Sale: Intrepator good condition Please call: 848.525.8119

Miscellaneous for Sale Looking to carpool to Queens few times a week around 12:00 pm Please call: 732.994.9759

Miscellaneous for Sale Heavy duty shelving units, great for personal or commercial storage, 6 available, $45 each or $180 for all. Please call or text: 732.668.1547

13 https://telegram.me/Publications_MM


PHOTO CREDIT

WWW.AHBLICKLIVE.COM

@AHBLICKLIVE

INFO@AHBLICK.ORG

‫ וואלאווא‬-‫שמחת החתונה בבית תולדות אהרן‬

14 https://telegram.me/Publications_MM


‫אין דעם טאג אין יאר ‪ '898‬האט פאסירט‬ ‫די טראגעדיע מיט דער "יו עס עס מעין"‬ ‫מיליטערישער שיף‪ ,‬וועלכע האט עקספלאדירט‬ ‫נעבן קובא און מער ווי ‪ 260‬אמעריקאנער זעלנער‬ ‫זענען אומגעקומען‪.‬‬

‫מאסקווע – די רוסישע רעגירונג און‬ ‫מיליטער האט אנגעהויבן א פרישע‬ ‫רייצעריי קאמפיין קעגן די פאראייניגטע‬ ‫שטאטן‪ ,‬וואס ווערט דורך אנאליסטן‬ ‫באטראכט אלס א סעריע פראבעס וואס‬ ‫די רוסישע רעגירונג שטעלט פאר'ן‬ ‫נייעם אמעריקאנער פרעזידענט צו זען‬ ‫וויאזוי ער וועט רעאגירן‪.‬‬

‫קאליפארניע – גאווערנאר דזשערי‬ ‫בראון האט געמאלדן נעכטן‬ ‫נאכמיטאג‪ ,‬אז פרעזידענט טראמפ‬ ‫האט באשטעטיגט דאס שיקן‬ ‫פעדעראלע עמורדזשענסי הילפס‬ ‫געלטער פאר קאליפארניע‪ ,‬זיך צו‬ ‫קענען ספראווען מיט דער אוראוויל‬ ‫דאמבע‪ ,‬ביי וועלכע עס האט זיך‬ ‫צעבראכן א וויכטיגער "וואסער‪-‬וועג"‪.‬‬

‫וואשינגטאן – אויב האט פרעזידענט טראמפ‬ ‫געמיינט‪ ,‬אז מיט'ן צווינגען מייקל פלין צו‬ ‫רעזיגנירן פון זיין אמט אלס נאציאנאלער‬ ‫זיכערהייט ראטגעבער וועט פארשטילט ווערן די‬ ‫קאנטראווערסיע איבער די געשפרעכן וואס פלין‬ ‫האט געהאט מיט רוסישע דיפלאמאטן‪ ,‬בעפאר‬ ‫טראמפ'ס איינשווערונג‪ ,‬איבער אראפנעמען די‬ ‫סאנקציעס פון רוסלאנד – האט טראמפ ביטערליך‬ ‫געגרייזט‪. .‬‬

‫קרדיט @ נייעס בילדער‬ ‫‪@ Der Yid‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


https://telegram.me/Publications_MM


‫חובת הלבבות ‪ -‬שער הבטחון‬ ‫שער הבטחון ‪ -‬פרק רביעי‪.‬‬ ‫אבל הדברים שחיב המאמין לבטח בהם על הבורא יתעלה כוללים אותם שני מינים‪ .‬אחד מהם‬ ‫דברי העולם הזה והשני דברי העולם הבא‪ .‬ודברי העולם הזה יחלקו לשני חלקים‪.‬‬ ‫אחד מהם עניני העולם לתועלות העולם הזה השני עניני העולם לתועלות העולם הבא‪ .‬ועניני‬ ‫העולם לתועלות העולם הזה יחלקו לשלשה חלקים‪ .‬אחד מהם תועלות גופו בלבד והשני תועלות‬ ‫טרפו וסבות הונו ומיני קניניו והשלישי תועלות בני ביתו ואשתו וקרוביו ואוהביו ואויביו ומי‬ ‫שהוא למעלה ממנו ולמטה ממנו מכתות בני אדם‪.‬‬ ‫ועניני העולם לתועלות העולם הבא יחלקו לשני חלקים‪ .‬אחד מהם חובות הלבבות והאברים‬ ‫שהוא מתיחד בהם לבדו ואין מעשהו יוצא בהם להנאת זולתו ולא להזקו והחלק השני חובות‬ ‫האברים אשר לא יוכל לעשותם אלא בהשתתפות זולתו עמו בפעל ובהפעל כצדקה וגמילות‬ ‫חסדים ולמוד החכמה ולצוות בטוב ולהזהיר מן הרע‪.‬‬ ‫ועניני העולם הבא יחלקו לשני חלקים‪ .‬אחד מהם הגמול הראוי והשני שהוא מחסד הבורא‬ ‫יתעלה על החסידים והנביאים לעולם הבא‪.‬‬ ‫והנה כל הדברים שבוטחים בהם על הבורא יתברך שבעה חלקים‪ .‬אחד מהם עניני גוף האדם‬ ‫בלבד והשני עניני הונו וסבות טרפו והשלישי עניני אשתו ובניו וקרוביו ואוהביו ואויביו‬ ‫והרביעי חובות הלבבות והאברים שהוא מתיחד בתועלותן והזקתן והחמישי חובות האברים‬ ‫שתועלתן והזקתן מתעברות אל זולתו והששי גמול העולם הבא אשר יהיה כפי המעשה בעולם‬ ‫הזה והשביעי גמול העולם הבא אשר יהיה מהבורא יתברך על דרך החסד על סגלתו ואוהביו‬ ‫כמו שכתוב (תהלים לא כ) ‪.‬‬ ‫וכיון שפרשתי ההקדמות אשר בעבורן יתכן הבטחון מן הבוטח באלהים יתעלה יש עלי לסמך‬ ‫להן פרוש אפני ישר הבטחון בכל אחד מהשבעה דברים אשר בהם יבטח כל בוטח על אלהים‬ ‫ועל זולתו אחד אחד‪.‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫הרה"ג ר' מנשה רייזמאן‬

‫יום רביעי פרשת יתרו ‪ -‬יט שבט תשע"ז‬

‫שיעור יומי ע”י הרה”ג ר’ מנשה ישראל רייזמן שליט”א‬ ‫יום רביעי פ’ יתרו ‪ -‬יט שבט תשע”ז‬ ‫היום הילולת האדמו"ר מסלאנים בעל דברי שמואל‪ ,‬הרה"ק רבי שמואל בן רבי יחיאל מיכל אהרן‬ ‫בנו יחידו של בעל יסוד העבודה זי"ע‪ .‬היה לו קופת צדקה יחד עם החפץ חיים לעזור לנזקקים‬ ‫ולשבורי לב‪ ,‬ולבנות תלמודי תורה ומקואות ועוד פעולות גדולות ונצורות‪.‬‬

‫כל פעולה גדולה שעשה האדם‪ ,‬ילמד תיכף ק”ו מבריה שפלה ולא יתגאה‬ ‫בפ' וארא כתב לבאר מש"כ בגמ' על חנניה מישאל ועזריה 'מה ראו שקפצו לכבשן האש' נשאו‬ ‫קל וחומר מצפרדעים שנכנסו לאש‪ .‬וצריך להבין שבגמ' נחלקו רשב"י וחבריו אם היה שם עבודה‬ ‫זרה ממש או לא‪ .‬וצ"ע דא"כ מה שייך לשאול 'מה ראו' אדרבה יש לשאול על מי שלא קפץ לאש‪,‬‬ ‫הרי פשוט לכל יהודי שכשבא נסיון של עבודה זרה קופצים לאש‪ ,‬מה צורך יש ללמוד קל וחומר‬ ‫מצפרדע? ותירץ שבכל דבר שיש לאדם התפארות מעבודתו‪ ,‬צריך להקטין את ההתפעלות מעצמו‬ ‫וללמוד ק"ו מצפרדע‪ .‬כמו שכתוב בסוף פרק שירה שלאחר שאמר דוד המלך שירה גדולה‪ ,‬אמרו‬ ‫שיש בריה אחת בכרכי הים שגם מזמרת וכו'‪ ,‬והיה זה כדי שלא יפול לגאוה ח"ו‪ ,‬כך כשקופצים‬ ‫לאש במסירות נפש צריך לזכור שגם הצפרדע מוסר נפש‪ .‬כמו שנודע מהבעש"ט שאמרו לו‬ ‫הנשמות שמסרו נפשם על קידוש השם‪ ,‬שבשעת הקפיצה לאש היה להם פניות ובלבולים שיאמרו‬ ‫עליהם שהם צדיקים וקדושים‪ .‬עד כדי כך נסיון האדם לחשוב על כבוד עצמו‪...‬‬ ‫קראתי בספר החדש שיצא על רבי מיכאל בער ווייסמאנדל‪ ,‬מסופר שם שפעם אחת חלה בחולי‬ ‫קשה מאד‪ ,‬וכמעט שיצאה נפשו‪ ,‬לאחר שנתרפא סיפר שכשהיה שוכב על מטת חליו וכמעט‬ ‫שכבר נסתלק מן העולם‪ ,‬והביאו לפניו מנין אנשים ליציאת נשמה‪ ...‬ואז היה שוכב מתחילה ופניו‬ ‫אל הקיר‪ ,‬ונכנס בו מחשבה שיאמרו עליו שהוא צדיק‪ ,‬כמ"ש בגמ' שאם מת ופניו אל הקיר סימן‬ ‫יפה הוא לו‪ .‬ולכן התאמץ מאד להפוך פניו לצד השני שלא יאמרו עליו כך‪ ,‬אך תוך כדי כך נכנס‬ ‫בו מחשבה מה לך בשעה אחרונה לחשוב מחשבות מה שיאמרו עליך‪ ,‬והלך והחזיר פניו חזרה אל‬ ‫הקיר‪...‬‬

‫הגם שאמר לו הקב”ה למשה ’חטא העם’ לא שיבר הלוחות לפני שראה את‬ ‫ה’מחולות’‬ ‫וזהו 'מה ראו חנניה מישאל ועזריה' היינו מה ראו בעיני רוחם בשעת מעשה‪ ...‬איך הסתכלו בעיניהם‬ ‫על עצמם אחר שזכו לדרגה גדולה כזאת של קידוש השם ברבים? נשאו קל וחומר שאינם טובים‬ ‫מהצפרדעים שהולכים מעצמם לתוך התנורים מבלי שנצטוו על כך‪ ,‬אנו שנצטוינו על אחת כמה‬ ‫וכמה‪ ,‬ועי"ז לא נתגאו על המעשה הגדול שעשו‪ .‬וכן בכל דבר גדול שאדם עושה‪ ,‬צריך למצוא איזה‬ ‫צפרדע ללמוד ממנו קל וחומר שלא להתגאות‪.‬‬ ‫כתב הדברי שמואל בפרשת כי תשא [כעי"ז בספורנו בקצרה] לאחר המעשה אמר הקב"ה למשה‬ ‫'חטא העם חטאה גדולה' והבין שלוחות קדושים לא מתאימים לדור כזה‪ .‬ולאחר שראה העגל‬ ‫והמחולות שברם לעיניהם‪ .‬וצ"ע שאם הבין מתחילה שאין הלוחות הקדושות שייכים לעם כזה‪,‬‬ ‫מה לו להוריד את הלוחות משמים לארץ ואח"כ לשבור אותם?‬

‫‪18‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫ג‬


‫ד מנשה רייזמאן‬ ‫הרה"ג ר'‬

‫יום רביעי פרשת יתרו ‪ -‬יט שבט תשע"ז‬

‫ותירץ שכל יהודי יש לו שורש קדוש‪ ,‬החוטא הגדול ביותר אינו מופקע בשורשו מקדושה גדולה‬ ‫ביותר‪ .‬ואפי' חוטא ופושע אם מתחרט בשעת מעשה ולאחר מעשה יוכל להתרומם למדרגה‬ ‫הגדולה ביותר‪ .‬ולכן גם כשאמר לו הקב"ה 'חטא העם חטאה גדולה'‪ ,‬הבין משה שמסתמא נשבר‬ ‫לבם בקרבם על החטא הגדול וא"כ שייך להם לוחות הקדושות ביותר ע"י הרהור תשובה שלאחר‬ ‫החטא‪ .‬אך כיון שראה עגל 'ומחולות'‪ ,‬לא רק שאין מתחרטים אלא שמחים עם העבירה‪ ,‬א"כ‬ ‫אינם ראויים ללוחות ראשונות ולכן 'וישבר את הלוחות'‪ .‬כי הקב"ה לא סיפר לו שהם שמחים‬ ‫עם העבירה‪ ,‬שהרי אמר הרה"ק מברדיטשוב שאין יהודי בעולם שעשה סעודה על העבירה‪,‬‬ ‫אדרבה נשבר לבו בקרבו‪ ,‬וכל עוד שהאדם שבור‪ ,‬הוא מקושר ללוחות ראשונות בשורשו גם‬ ‫בשעת החטא‪ .‬אך הקב"ה רק סיפר לו שחטאו ולא סיפר לו שעשו מחולות‪ ,‬כשראה המחולות‬ ‫נתברר לו שאינם ראויים לקבלו‪.‬‬ ‫וזהו לימוד לכל יהודי שצריך להזהר יותר מהמחולות מאשר העגל עצמו‪ .‬כמ"ש הספורנו 'כשראה‬ ‫שהיו שמחים בקלקול שעשו כענין שנאמר ירמיה יא‪' ,‬כי רעתכי אז תעלוזי' מזה התקצף ונואש‬ ‫שלא יוכל לתקן את המעוות באופן שיחזרו לתמותם ויהיו ראויים לאותם הלוחות וממילא וישבר'‪.‬‬ ‫וקבלו את הלוחות של בעלי תשובה‪ ,‬לוחות שניות‪ .‬עוד פי' 'מחולות' שאדם לא ימחל לעצמו על‬ ‫העבירה‪ ,‬אלא לשוב בתשובה באופן של 'וחטאתי נגדי תמיד'‪.‬‬

‫משה רבינו יורד לראות את העגל‪ ,‬כדי שיהיה לו שייכות ורק אז יכול לשבור את‬ ‫הלוחות‬ ‫עוד ביאר הדברי שמואל ע"פ מה שנודע מכ"ק הבעש"ט זי"ע שכשאדם רואה דבר עבירה הרי‬ ‫שיש לו איזה שייכות מעין זה העבירה‪ ,‬לכן גם כשאמר הקב"ה למשה למעלה שכלל ישראל‬ ‫כבר חטאו‪ ,‬אבל אתה בתכלית השלימות 'ואעשה אותך לגוי גדול'‪ ,‬לא היה לו למשה מה להשיב‬ ‫להקב"ה רק כשיוכיח בראיה ברורה שגם הוא יש לו חלק מהעבירה‪ ,‬לכן ירד תיכף עם הלוחות‬ ‫וראה את העגל‪ ,‬והרי אמר הבעש"ט שאי אפשר לראות דבר רע אם אין לו שייכות לזה‪ ,‬וא"כ‬ ‫רבונו של עולם או שתשא חטאתם ואם אין‪ ,‬מחני נא שגם אני יש לי חלק בזה שהרי ראיתי את‬ ‫החטא‪ ...‬ועוד שאסור לשבור לוחות אם יש אחד שהוא שייך ללוחות אלו‪ ,‬רק אם כל ישראל‬ ‫כולם אין ראויים לכך‪ ,‬אזי מותר למחוק את ה'‪ ,‬לשבור את הלוחות‪ ,‬ואם כל ישראל כבר חטאו או‬ ‫שראו ולא מיחו‪ ,‬אבדו את החיבור אל הלוחות‪ ,‬אך משה ויהושע עדיין היו שלמים‪ ,‬רק כשירדו‬ ‫מההר וירא את העגל והמחולות‪ ,‬מאחר שגם הוא ראה א"כ גם לו אין שייכות ללוחות‪ .‬אזי וישברם‪.‬‬

‫כמה סברות אם להוציא ס”ת אחר כשהיה טעות וכתוב ’ונסכה’ במקום ’ונסכיה’‬ ‫היום הילולת מהרש"ג רבי שמעון גרינפעלד מסעמיאלע זצוק"ל‪ .‬מהמשיבים הגדולים בדורו‪,‬‬ ‫תלמיד מובהק למהר"ם שיק ונזכיר ממש"כ בתשובה או"ח סי' ו'‪ .‬היה מעשה שקראו ביום לפני‬ ‫הושענא רבא בתורה ומצאו שבקריאת 'ביום השישי' שצריך לכתוב 'ונסכיה' טעה הסופר וכתב‬ ‫'ונסכה' חסר יוד‪ .‬ונחלקו בבית המדרש אם צריך להוציא ס"ת אחר‪ ,‬כי בשו"ע או"ח סי' קמ"ג‬ ‫כתוב שאין מוציאים ס"ת על חסרות ויתרות‪ .‬יש שאמרו שהוא רק חסר‪ ,‬ויש שאמרו כאן שזה‬ ‫משנה המשמעות‪ .‬והמ"ב הביא בשם הא"ר אם בסוף פ' ויקרא כשכתוב 'וחמישיתיו' יוסף עליו‪,‬‬ ‫ודרשו בגמ' שיש לשלם חומש על החומש‪ ,‬אם כפר על החומש ונשבע‪ ,‬ישלם חומש על החומש‬ ‫וכו'‪ ,‬ריבתה התורה חמישיות הרבה‪ .‬וכתב הא"ר שאם חסר אותו יוד דוחמישיתיו יש להוציא ס"ת‬

‫‪19‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


à

‫הרב אלימלך בידרמן‬

‫קוואל‬ ַ ‫דער פרשה‬

l`eew © dyxt xrc

åøúé '‫ די יסוד פון אמונה בה‬- ‫אשר הוצאתיך מארץ מצרים‬ ïâàæ ¨ ìàæ ¨ èùðòî øòã ïéà ,úéèøt äçâùä ïéà äðåîà ‫איז גלייבן אין השגחה פרטיות‬ èîå÷ ñò æà© ,èìòåå ïôéåà âðåøéñàt © âéöðééà ïãòé óéåà íé÷ìà äùò øùà ìë úà 'åâå ïéãî ïäë åøúé òîùéå .øòèùøòáéåà øòã ïåô øùà äéðá éðù úàå ,'åâå åîò ìàøùéìå äùîì óéåà (å"ë úåà ,'à íåé ,íééç úåçøà) ù"àø øòã èâàæ ¨ éåæà© íùå ,äéøëð õøàá éúééä øâ øîà éë íåùøâ ãçàä íù ñàååøàô ¨ © ,ïâòøô íéðåùàø éã ñàåå ¨ àéù÷ øòã äòøô áøçî éðìéöéå éøæòá éáà é÷ìà éë øæòéìà éðùä õøàî êéúàöåä øùà êé÷ìà 'ä éëðà" ÷åñt ïéà èééèù .(ã-à ,çé) èàä ¨ ñàåå ¨ ,è-â ïééã ,øòèùøòáéåà øòã ïéá êéà ,"íéøöî ¨ ïéà à"áéø ùåøét øòã èâàæ øùà" èùéð èééèù ñò ïåà ,íéøöî ïåô ïâéåöòâñéåøà© êéã ééá ,ìàéçé åðéáø ïåô ïòîàð ¨ ìîéä íòã ïôàùàá © © áàä ¨ êéà ñàåå ¨ ,"õøàå íéîù éúàøá ,"äéøëð õøàá éúééä øâ øîà éë" èééèù íåùøâ ,íåùøâ ïòôåøòâðਠåðéáø äùî íäéà èàä ¨ íòã áéìåö ?ãøò éã ïåà à© ïéà øâ à© ïòååòâ ïéá êéà æà© èâàæòâ ¨ èàä ¨ øò ìééåå øòèùøòáéåà øòã ñàåå ¨ ñàã ¨ æà© ,ù"àø øòã èøòôèðò íùå" øàð ¨ èééèù ,øæòéìà ééá ïâò÷øòã .ãðàì © òãîòøô òìà© ïáééìâ íòã ïéà ,èìòåå éã ïôàùàá © © èàä ¨ èùéð èééèù ñàååøàô ¨ © ."éøæòá éáà é÷ìà éë øæòéìà ãçàä ñàåå ¨ ,"íéøöî õøàî êéúàöåä øùà" øòáਠ.ïùèðòî ?"éøæòá éáà é÷ìà" íúñ øàð ¨ ,"øîà éë" êéåà àã ¨ úèøåôîå úéèøt äçâùä éã ïæéååòâ èàä ¨ íéøöî úàéöé äðåîà òâéæàã ¨ éã ,ùèðòî ïãòé óéåà øòôòùàá © íòã ïåô éë" øòèøòåå éã æà© ,ìàéçé åðéáø íùá à"áéø øòã èâàæ ¨ ¨ ,"éøæòá éáà é÷ìà ïåô øòèùøòáéåà øòã èâðàìøàô © © ,úéèøt äçâùä ïéà ä"ò åðéáø äùî èùéð èàä èáòìòâ âéãðòèù èàä ¨ øò øàð ¨ ,ìäàîðééà ¨ æéåìá èâàæòâ ¨ .øòôòùàá © ï'èéî ïáòì ìàæ'î ¨ æà© ,æðåà :íäéà èéî æéà øòèùøòáéåà øòã æà© ,÷ðàãòâ © íòã èéî àéøèîéâá æéà ò"áèä ,èâàæ ¨ ò"éæ áø øòöéùtàø ¨ øòã à . "éøæòá éáà é÷ìà éë" øò ,òáè ïéà èâéì ùèðòî øòã áéåà .(86) í"éäìà èëàîòâ © øéî èàä ¨ ùèðòî øòã æà ,êàæ © òãòé óéåà èâàæ ¨ íòåð" ÷"äôñ ïéà) ò"éæ êìîéìà 'ø éáø òâéìééä øòã øòðééà àæà © © ,éåæà© èëàîòâ © øéî èàä ¨ øòðòé øòãਠ,éåæà© øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt íòã èùèééè ,("êìîéìà øòáਠ,íé÷ìà íù ïåô å"ç ïéãä úãî êéæ óéåà øøåòî æéà ,"øîàì äìàä íéøáãä ìë úà íé÷ìà øáãéå" (à ,ë) äùøt ¨ ,íéøåáéã òìà éã èãòøòâ èàä ¨ ò"ùáø øòã íòã ïåô æéà êàæ © òãòé æà© èééèùøàô © ùèðòî øòã áéåà èñééä ñàã © øòã ïåô ãåñé øòã æéà àìéîî ,òáèä ïî äìòîì êàã ¨ øò æéà ,ïòèùøòáéåà 'ä éëðà" øîàì :æéà äøåú øòöðàâ á . íéîçøä úãî øøåòî øò åö ïòîå÷åöåö ,êàæ © ïééà øàð ¨ èðééî äøåú éã - "êé÷ìà åøúé - l`eew © dyxt xrc

‫ קען‬.'‫( "איעצך ויהי אלקים עמך" וגו‬ËÈ ,ÁÈ) ‫געזאגט צו משה‬ ָ ‫האט‬ ָ ‫ ַאז יתרו‬,‫רשה‬ï ‫ מיר געפינען ווייטער אין דער‬.‫א‬ ‫ דער אויבערשטער‬- "‫זאל וויסן "ויהי אלקים עמך‬ ָ ‫ ַאז ער‬,‫פאר ַא איד איז‬ ַ ‫ די בעסטע עצה‬,‫זאגן ַא כוונה‬ ָ ‫מען‬ .‫איז מיט דיר‬ ‫וואס‬ ָ ‫האט ַא חבר‬ ָ ‫ ַאז ער‬,(Ë·˘ Ê"È ‡ÏÂÏȉ„ ‡ÓÂÈ) ‫פאר הרה"ק רבי יחזקאל קוזמירער זי"ע‬ ַ ‫האט דערציילט‬ ָ ‫ ַא איד‬.‫ב‬ ‫ צו‬,‫האט דער איד געפרעגט ַא שאלה‬ ָ .‫ריץ‬ï ‫רנסה ביים‬ï ‫האט ַא גוטע‬ ָ ‫ און ער‬,‫ריץ‬ï ‫האט נושא חן געווען ביים‬ ָ .‫ריץ‬ï ‫האבן נשיאות חן ביים‬ ָ ‫זאל טוהן ַא געוויסע השתדלות צו‬ ָ ‫ער‬ ‫ חן וכבוד יתן‬,‫·( "כי שמש ומגן ה' אלקים‬È ,„Ù ÌÈω˙) ‫זאגט‬ ָ ‫סוק‬ï ‫ דער‬:‫האט איהם רבי יחזקאל קוזמירער געענטפערט‬ ָ ‫ און ער מיידט נישט‬,‫ ער גיט חן און כבוד‬,‫באשיצער‬ ַ ‫ דער אויבערשטער איז ַא‬."‫ לא ימנע טוב להולכים בתמים‬,'‫ה‬ ‫זאגט‬ ָ ‫פארוואס‬ ָ ַ ‫ איז‬,‫דאך ַאלעס‬ ָ ‫ דער אויבערשטער גיט‬,‫ איז שווער‬.‫וואס גייען מיט תמימות‬ ָ ‫אויס קיין גוטס פון די‬ ‫זאגט‬ ָ ,‫פאר דעם מענטש‬ ַ ‫וואס דער אויבערשטער גיט‬ ָ ‫זאך‬ ַ ‫ אויף יעדע‬,‫סוק "חן וכבוד יתן ה'"? איז דער תירוץ‬ï ‫דער‬ ‫ חן און‬.‫ איז נישט שייך צו טוהן השתדלות‬,‫האבן חן און כבוד‬ ָ ‫ ָאבער צו‬,‫מאכן השתדלות דערויף‬ ַ ‫זאל‬ ָ ‫ער איהם ער‬

20 https://telegram.me/Publications_MM


‫הרב אלימלך בידרמן‬ ‫קוואל ‪ -‬יתרו‬ ‫ַ‬ ‫דער פרשה‬

‫©‪÷åñt íòã íéøôñ éã ïùèééè éåæà‬‬ ‫"‪."íìëà ì-àî ù÷áìå óøèì íéâàåù íéøéôëä‬‬ ‫‪ïòåå ."äù÷á" éåå ïåùì øò÷øàèù‬‬ ‫©‬ ‫‪à© êàã‬‬ ‫"‪¨ æéà "äâàù‬‬ ‫‪øò ïòåå éåå øòëòä ìéô øò èãòø ,èééøù ùèðòî øòã‬‬ ‫‪èîå÷ ñò ïòåå ,ïâàæ‬‬ ‫‪¨ ïòî ïò÷ .íòðòé ïåô ñòtò èòá‬‬ ‫‪øò èééøù ,äñðøt øàô‬‬ ‫"‪© úåìãúùä ïäåè åö - "óøèì‬‬ ‫‪- äù÷á ïåùìá øò èãòø ,ïòðòååàã‬‬ ‫)"‪© íééá ïåà ,("íéâàåù‬‬ ‫‪øôåë à© - "øéôë" à© æéà øòðééà àæà‬‬ ‫‪© © .("ù÷áìå") ìéèù‬‬ ‫‪øòáਠ,úåìå÷ èéî øò èééøù úåìãúùä éã ééá ìééåå ,ì"çø‬‬ ‫‪.â ìéèù øò èãòø ïòðòååàã‬‬ ‫‪© íééá‬‬ ‫)‪(àë ,ã÷ íéìäú‬‬

‫‪øòâéãøòäéøô øòã ïåô óåñ íééá èðòééìòâ ïáàä‬‬ ‫‪¨ øéî‬‬ ‫‪äéäå" (àé ,æé úåîù) ÷ìîò ïåô äùøt éã ééá ,äøãñ‬‬ ‫‪åãé äùî çéðé øùàëå ,ìàøùé øáâå åãé äùî íéøé øùàë‬‬ ‫‪øòã æà© ,ïåùìä ÷åã÷ã ï'èéåì ,øòååù æéà ."÷ìîò øáâå‬‬ ‫‪ïåô ïåùì à© ,åãé äùî "íéøé" øùàë øòäéøô èâàæ‬‬ ‫‪¨ ÷åñt‬‬

‫‪á‬‬

‫‪øùàëå ,ïâàæ‬‬ ‫‪¨ èôøàãòâ‬‬ ‫©‬ ‫‪÷åñt øòã èìàåå‬‬ ‫‪¨ ,ïáééäôéåà‬‬ ‫‪ñàåå‬‬ ‫"‪¨ ,åãé äùî "ìéôùé" øùàëå øòãਠ,åãé äùî "ãéøåé‬‬ ‫‪,"çéðé" ÷åñt øòã èâàæ‬‬ ‫‪¨ ñàååøàô‬‬ ‫‪¨ © .ïøòãéðtàøà‬‬ ‫‪¨ © ùèééè æéà‬‬ ‫‪?èðàä éã èæàìòâtà‬‬ ‫¨‬ ‫‪¨ øàð‬‬ ‫‪¨ èàä‬‬ ‫‪¨ øò ïòåå‬‬ ‫‪ïëàî‬‬ ‫÷‪© èìà‬‬ ‫‪© èìàååòâ‬‬ ‫¨‬ ‫‪êàã‬‬ ‫‪¨ èàä‬‬ ‫‪¨ ÷ìîò ,õåøéú øòã æéà‬‬ ‫‪ïùèééè íéøôñ éã éåå ,øòãðé÷ òùéãéà ééá äðåîà éã‬‬ ‫‪ãéà øòã áéåà .(çé ,äë íéøáã) "êø÷ øùà" ÷åñt íòã‬‬ ‫‪,"ìàøùé øáâå" æéà ,äðåîà ïééæ ïéà ïਠøãñë êéæ èîéøàåå‬‬ ‫©‬ ‫‪,êàð‬‬ ‫‪¨ ìñéáà© èæàì‬‬ ‫¨‪¨ øò áéåà ,"åãé äùî çéðé øùàëå" øòáà‬‬ ‫‪,äðåîà òâéøòäòâ éã èéî èùéð øàð‬‬ ‫‪¨ êéæ èîéøàååøòã‬‬ ‫©‬ ‫‪øò‬‬ ‫‪"ãéøåé" ïééæ èùéð æåî ñò .å"ç "÷ìîò øáâå" ïéåù æéà‬‬ ‫‪áéåà .èðàä‬‬ ‫‪© éã ïøòãéðtàøà‬‬ ‫‪¨ © ùîî ìàæ‬‬ ‫¨‪¨ øò ,"ìéôùé" øòãà‬‬ ‫‪õøàä‬‬ ‫‪© ïééæ ïòîéøàååðà‬‬ ‫‪© ¨ ïåô êàð‬‬ ‫‪¨ ìñéáà© èæàì‬‬ ‫‪¨ ùèðòî øòã‬‬ ‫‪øò èâðòøá ,ä"á àøåáä úçâùä ïéà äîéìù äðåîà èéî‬‬ ‫‪.ã å"ç äðåîà ïééæ ïìé÷tਠïòîå÷ ïéåù ìàæ‬‬ ‫‪¨ ÷ìîò æà© åöøòã‬‬

‫דאס קומט ַאפילו ָאן ַא געהעריגע השתדלות‪.‬‬ ‫נאר פון דעם אויבערשטען‪" .‬לא ימנע טוב להולכים בתמים"‪ָ ,‬‬ ‫כבוד קומען ָ‬ ‫נאר‬ ‫זאגן ָ‬ ‫גאנצע תורה מיינט צו ָ‬ ‫האט אויך געטייטשט‪" :‬ובתורתך כתוב לאמור" ‪ -‬די ַ‬ ‫הרה"ק רבי יחזקאל'ע קוזמירער ָ‬ ‫זאך‪" :‬שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" ‪ -‬אמונה אין השגחה ‪ï‬רטית‪.‬‬ ‫איין ַ‬ ‫האט דער סטרעליסקער זיי‬ ‫צוויי תלמידים זענען געקומען מקבל מרות זיין פון הייליגן "שרף" פון סטרעליסק זי"ע‪ָ .‬‬ ‫דאס‬ ‫וואגן‪ ,‬איז עס בהשגחה ‪ï‬רטית ַאז ָ‬ ‫ארא‪ַ ï‬א שטיקל שטרוי פון ָ‬ ‫פאלט ַ ָ‬ ‫געפרעגט‪ ,‬אויב זיי גלייבן ַאז ווען עס ַ‬ ‫נארן‪ ,‬ווייל מיר‬ ‫געזאגט‪" ,‬ניין‪ ,‬מיר וועלן זיך נישט ַ‬ ‫ָ‬ ‫האבן זיי‬ ‫דארט וואו עס איז געפלויגן‪ָ .‬‬ ‫זאל פליהען ָ‬ ‫שטיקל שטרוי ָ‬ ‫האט דער‬ ‫אזא הויכע מדרגה פון אמונה‪ ,‬צו גלייבן ַאז יעדער שטרוי פליהט בהשגחה ‪ï‬רטית"‪ָ .‬‬ ‫נאך נישט אין ַ ַ‬ ‫זענען ָ‬ ‫סטרעליסקער זיי ַאוועקגעשיקט‪.‬‬ ‫יא ַאז יעדער‬ ‫געזאגט צום הייליגן סטרעליסקער‪ַ ,‬אז זיי גלייבן שוין ָ‬ ‫ָ‬ ‫נאך עטליכע טעג‪ ,‬זענען זיי צוריקגעקומען און‬ ‫ָ‬ ‫האט ער זיי געפרעגט‪ ,‬ווי ַאזוי זענען זיי ָאנגעקומען צו די הכרה ַאז‬ ‫ארא‪ ï‬בהשגחה ‪ï‬רטית‪ָ .‬‬ ‫פאלט ַ ָ‬ ‫שטיקל שטרוי ַ‬ ‫יא בהשגחה ‪ï‬רטית?‬ ‫עס איז ָ‬ ‫שטאט און‬ ‫ָ‬ ‫דאך יעדער קליינער בר דעת‪ַ ,‬אז אויב ַא לייב קומט ַאריין אין‬ ‫דאס ווייסט ָ‬ ‫האבן זיי געענטפערט‪ַ ,‬אז ָ‬ ‫ָ‬ ‫האט איהם‬ ‫דאס איז געשעהן בהשגחה ‪ï‬רטית‪ ,‬דער אויבערשטער ָ‬ ‫דאך יעדער איינער ַאז ָ‬ ‫פארשטייט ָ‬ ‫פארצוקט ח"ו‪ַ ,‬‬ ‫ַ‬ ‫דאך נישט קיין נפקא מינה צווישן ַא לייב און ַא שטיקל שטרוי‪ ...‬ביים‬ ‫געשיקט‪ .‬נו‪ ,‬ביי דעם רבונו של עולם איז ָ‬ ‫פאר‪ ,‬אויך פונעם אויבערשטען בהשגחה‬ ‫וואס קומט ָ‬ ‫דאך ַאלעס גלייך‪ ,‬ממילא‪ ,‬איז יעדע קלייניגקייט ָ‬ ‫אויבערשטען איז ָ‬ ‫באשעפער‪.‬‬ ‫‪ï‬רטית‪ ,‬ווייל ַאלעס ווערט געטוהן דורכ'ן זעלבן ַ‬ ‫ג‪ .‬די וועלט טייטשט די ווערטער פון די חז"ל )‪" (:Á ˙ÈÚ˙ 'ÈÚ‬מאן דיהיב חיי יהיב מזונא"‪ .‬ביי לעבן‪ ,‬זענען ַאלע גלייך‪.‬‬ ‫ארימאן‪ .‬ביידע קענען נישט לעבן לענגער ַאפילו פינף מינוט‬ ‫ַ‬ ‫ביליאנער איז גלייך מיט'ן גרעסטן ָ‬ ‫ָ‬ ‫דער גרעסטער‬ ‫דאס זעלבע איז מיט ‪ï‬רנסה‪ַ .‬אפילו מיט די גרעסטע השתדלות‪ ,‬קען מען‬ ‫פארשריבן פון הימל‪ָ .‬‬ ‫פאר זיי ַ‬ ‫וויפיל ס'איז ַ‬ ‫נישט צולייגן ַאפילו ַא ‪ï‬רוטה‪" .‬מאן דיהיב חיי" ‪ï -‬ונקט ווי ביי לעבן‪ ,‬קען מען נישט מוסיף זיין פינף מינוט מער ווי‬ ‫פאר איהם‬ ‫האט‪ ,‬איז ַ‬ ‫וואס דער מענטש ָ‬ ‫דאס זעלבע איז מיט "יהיב מזוני"‪ .‬די מזונות ָ‬ ‫באשערט צו לעבן‪ָ ,‬‬ ‫ס'איז ַ‬ ‫ָא‪ï‬געשריבן פון הימל‪ .‬דער אויבערשטער גיט עס איהם‪.‬‬ ‫קאלט‪.‬‬ ‫דערווארימט עס נישט‪ ,‬ווערט עס ַ‬ ‫ַ‬ ‫קאווע‪ ,‬אויב מען‬ ‫גלאז ַ‬ ‫ָ‬ ‫זאגט‪ ,‬אמונה איז ווי ַא‬ ‫ד‪ .‬דער "חזון איש" זצ"ל ָ‬ ‫אנווארימען מיט אמונה‪ ,‬און לעבן דערמיט‪.‬‬ ‫מ'דארף זיך כסדר ָ ַ‬ ‫ַ‬

‫‪21‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


22 https://telegram.me/Publications_MM


23 https://telegram.me/Publications_MM


24 https://telegram.me/Publications_MM


25 https://telegram.me/Publications_MM


82

26 https://telegram.me/Publications_MM


‫יתרו יום רביעי תורה‬ ‫יכוין בקריאת ששה פסוקים אלו שהם כנגד ָו דמילוי וו דשם ב''ן לקנות הארת מתוספת נפש יתרה משבת הבאה‪:‬‬ ‫יש ו ֵּבין ֵר ֵעה ּו ְו ֽהוֹ ַד ְע ִּתי ֶאת ֻח ֵּקי ָ ֽה ֱאל ִֹהים ְו ֶאת ּֽתוֹ ר ָ ֹֽתיו‪ַּ :‬כד ֲה ֵוי ְלהוֹ ן ִדינָ א ָא ָתן ְל ָו ִתי‬ ‫(טז) ִּכי ִי ְֽהיֶ ה ָל ֶהם דָּ ָבר ָּבא ֵא ַלי ְו ׁ ָש ַפ ְט ִּתי ֵּבין ִא ׁ‬ ‫ְו ָד ִאינְ נָ א ֵּבין גַ ְב ָרא ו ֵּבין ַח ְב ֵר ּה ו ְּמהוֹ ַד ְענָ א ְלהוֹ ן יָ ת ְקיָ ַמיָ א ַדיְ יָ ְויָ ת אוֹ ָריָ ֵת ּה‪:‬‬ ‫רש''י כי יהיה להם דבר בא‪ .‬מי שיהיה לו דבר בא אלי‪:‬‬ ‫משה ֵל ּה ָלא ַת ִקין ּ ִפ ְתגָ ָמא ְד ַא ְּת ָע ֵבד‪:‬‬ ‫ֹאמר ח ֵֹתן מ ׁ ֶֹשה ֵא ָליו ל ֹא טוֹ ב ַהדָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה עֹשֶׂ ֽ ה‪ַ :‬ו ֲא ַמר ֲחמו ִּהי ְד ׁ ֶ‬ ‫(יז) ַו ּי ֶ‬ ‫רש''י ויאמר חתן משה‪ .‬דרך כבוד קוראו הכתוב חותנו של מלך‪:‬‬ ‫(יח) נָ בֹל ִּת ּב ְֹל ַ ּגם ַא ָּתה ַ ּגם ָה ָעם ַה ֶּזה ֲא ׁ ֶשר ִע ָּמ ְך ִּ ֽכ ְי ָכ ֵבד ִמ ְּמ ָך ַהדָּ ָבר ֽלֹא תו ַּכל ֲעשׂ ה ּו ְל ַבדֶּ ֽ ָך‪ִ :‬מ ְל ָאה ִת ְל ֶאה ַאף ַא ְּת ַאף ַע ָמא ָה ֵדין ִד ִע ָמ ְך‬ ‫ֲא ֵרי יַ ִקיר ִמנָ ך ּ ִפ ְתגָ ָמא ָלא ִת ּכוֹ ל ְל ֶמ ְע ְּב ֵד ּה ִּב ְלחוֹ ָדך‪:‬‬ ‫רש''י נבל תבל‪ .‬כתרגומו‪ .‬ולשונו לשון כמישה פליישטרי''ר בלעז ‪ .‬כמו (ירמיה ח יג) והעלה נבל‪( ,‬ישעיה לד ד) כנבול עלה מגפן‬ ‫וגו' ‪ ,‬שהוא כמוש על ידי חמה ועל ידי קרח‪ ,‬וכחו תש ונלאה‪ :‬גם אתה‪ .‬לרבות אהרן וחור ושבעים זקנים‪ :‬כי כבד ממך‪ .‬כבדו רב‬ ‫יותר מכחך‪:‬‬ ‫את ַא ָּתה ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ֶאל ָ ֽה ֱאל ִ ֹֽהים‪ְּ :‬כ ַען ַק ֵּבל ִמנִ י‬ ‫יהי ֱאל ִֹהים ִע ָּמ ְך ֱהיֵ ה ַא ָּתה ָל ָעם מוּל ָ ֽה ֱאל ִֹהים ְו ֵה ֵֽב ָ‬ ‫יע ְצ ָך ִו ְ ִ‬ ‫(יט) ַע ָּ ְתה ׁ ְש ַמע ְּבק ִֹלי ִא ָ‬ ‫(ת ַבע) או ְּל ַפן ִמן ֳק ָדם יְ יָ ו ְּת ֵהי ַמיְ ִתי ַא ְּת יָ ת ּ ִפ ְתגָ ַמיָ א ִל ֳק ָדם יְ יָ ‪:‬‬ ‫ימ ָרא ַדיְ יָ ְּב ַס ְע ָדך ֱה ֵוי ַא ְּת ְל ַע ָמא ְּ‬ ‫יהי ֵמ ְ‬ ‫ֲא ַמ ְל ִכנָ ך ִו ֵ‬ ‫רש''י איעצך ויהי אלהים עמך‪ .‬בעצה‪ ,‬אמר לו צא המלך בגבורה‪ :‬היה אתה לעם מול האלהים‪ .‬שליח ומליץ בינותם למקום‪,‬‬ ‫ושואל משפטים מאתו‪ :‬את הדברים‪ .‬דברי ריבותם‪:‬‬ ‫ְ‬ ‫(כ) ְו ִה ְז ַה ְר ָּתה ֶא ְת ֶהם ֶאת ַ ֽה ֻח ִּקים ְו ֶאת ַה ּתוֹ רֹת ְו ֽהוֹ ַד ְע ָּת ָל ֶהם ֶאת ַהדֶּ ֶרך יֵ ְלכ ּו ָב ּה ְו ֶאת ַ ֽה ַּ ֽמ ֲעשֶׂ ה ֲא ׁ ֶשר יַ ֲֽעשֽׂ וּן‪ְ :‬ו ַת ְז ַהר יָ ְתהוֹ ן יָ ת ְקיָ ַמיָ א ְויָ ת‬ ‫אוֹ ַריְ ָתא ו ְּתהוֹ ַדע ְלהוֹ ן יָ ת אוֹ ְר ָחא ִדיְ ָהכוּן ַּב ּה ְויָ ת עוֹ ָב ָדא ִדיַ ְע ְּבדוּן‪( :‬כא) ְו ַא ָּתה ֶ ֽת ֱח ֶזה ִמ ָּכל ָה ָעם ַאנְ ׁ ֵשי ַחיִ ל יִ ְר ֵאי ֱאל ִֹהים ַאנְ ׁ ֵשי ֱא ֶמת‬ ‫ילא ַד ֲח ַליָ א ַדיְ יָ גֻ ְב ִרין‬ ‫שׂ נְ ֵאי ָב ַצע ְושַׂ ְמ ָּת ֲע ֵל ֶהם שָׂ ֵרי ֲא ָל ִפים שָׂ ֵרי ֵמאוֹ ת שָׂ ֵרי ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ְושָׂ ֵרי ֲעשָׂ ֽרֹת‪ְ :‬ו ַא ְּת ֶּת ֶח ֵזי ִמ ָּכל ַע ָמא גֻ ְב ִרין ְד ֵח ָ‬ ‫או ָתא ַר ָּבנֵ י ַח ְמ ׁ ִשין ְו ַר ָּבנֵ י ִעשׂ וֹ ְריָ ָתא‪:‬‬ ‫ִד ְק ׁשוֹ ט ְד ָסנָ ן ְל ַק ָּב ָלא ָממוֹ ן ו ְּת ַמנֵ י ֲע ֵליהוֹ ן ַר ָּבנֵ י ַא ְל ִפין ַר ָּבנֵ י ָמ ָ‬ ‫רש''י ואתה תחזה‪ .‬ברוח הקדש שעליך‪ :‬אנשי חיל‪ .‬עשירים‪ ,‬שאין צריכין להחניף ולהכיר פנים‪ :‬אנשי אמת‪ .‬אלו בעלי הבטחה‪,‬‬ ‫שהם כדאי לסמוך על דבריהם‪ ,‬שעל ידי כן יהיו דבריהם נשמעין‪ :‬שנאי בצע‪ .‬ששונאין את ממונם בדין כההיא דאמרינן כל דינא‬ ‫דמפקין ממונא מניה בדינא לאו דינא הוא‪ :‬שרי אלפים‪ .‬הם היו שש מאות שרים לשש מאות אלף‪ :‬שרי מאות‪ .‬ששת אלפים היו‪:‬‬ ‫שרי חמשים‪ .‬שנים עשר אלף‪ :‬ושרי עשרת‪ .‬ששים אלף‪:‬‬ ‫נביאים ‪ -‬ישעיה ‪ -‬פרק ז‬ ‫הוה ֶאל יְ ׁ ַש ְעיָ ה ּו ֵצא נָ א ִל ְק ַראת ָא ָחז ַא ָּתה ו ְ ׁ ְּש ָאר יָ ׁשוּב ְּבנֶ ָך ֶאל ְק ֵצה ְּת ָע ַלת ַה ְּב ֵר ָכה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ֶאל ְמ ִס ַּלת שְׂ ֵדה כוֹ ֵבס‪ַ :‬ו ֲא ַמר‬ ‫ֹאמר יְ ָ‬ ‫(ג) ַו ּי ֶ‬ ‫יתא דִּ י ְּב ִכ ֵּ‬ ‫יב ׁש ֲח ַקל‬ ‫יל ָ‬ ‫יכ ָתא ִע ִ‬ ‫יקת ְּב ֵר ָ‬ ‫יפי ַמ ִּז ָ‬ ‫יש ְעיָ ה ּו ּפוּק ְּכ ָען ְל ַקדְּ מוּת ָא ָחז ַא ְּת ו ׁ ְּש ָאר ַּת ְל ִמ ָידך דְּ ָלא ָח ְטא ּו ו ְּד ָתב ּו ֵמ ַח ָּט ָאה ְל ֵס ֵ‬ ‫יְ יָ ִל ׁ ַ‬ ‫ִמ ׁ ְש ָטח ַק ְצ ַר ָ ּיא ‪:‬‬ ‫רש''י ושאר ישוב בנך ‪ .‬שארית מעט שישובו אלי על ידך והם כבנך ‪ :‬אל קצה תעלת ‪ .‬שם תמצאהו ‪ .‬תעלת פושי''ר בלע''ז‬ ‫‪ :‬ברכה ‪ .‬כעין מקוה מים שעושים לדגים ‪ :‬העליונה ‪ .‬במורד ההר ויש ברכה אחרת למטה הימנה בתחתיתו ‪ :‬שדה כובס ‪ .‬שדה‬ ‫שהכובסים שוטחים שם בגדים לנגבם כך תירגם יונתן ורבותינו דרשו נכנע אחז לפני ישעיהו ושם על ראשו אוכלא דקצרי כפה‬ ‫עליו כלי פי' כלי מנוקב של כובסים שמזלפין בו מים על הבגדים ‪:‬‬ ‫ימר‬ ‫אל ִּת ָירא ו ְּל ָב ְב ָך ַאל יֵ ַר ְך ִמ ּ ׁ ְשנֵ י ַזנְ בוֹ ת ָהאו ִּדים ָה ֲע ׁ ֵשנִ ים ָה ֵא ֶּלה ָּב ֳח ִרי ַאף ְר ִצין ַו ֲא ָרם ו ֶּבן ְר ַמ ְליָ הוּ‪ְ :‬ו ֵת ָ‬ ‫(ד) ְו ָא ַמ ְר ָּת ֵא ָליו ִה ּ ׁ ָש ֵמר ְו ַה ׁ ְש ֵקט ַ‬ ‫יש ְּת ָמר ְונו ַּח ָלא ִּת ְד ָחל ְו ִל ָּב ְך ָלא יָ זו ַּע ִמן ֳק ָדם ְּת ֵרי ַמ ְל ַכ ָ ּיא דְּ ִאנּ וּן ְּכאו ַּד ָ ּיא ִמ ַּתנְ נַ ָ ּיא ָה ִא ֵּלין ִּב ְתקוֹ ף רֹגֶ ז ְר ִצין ַו ֲא ָרם ו ַּבר ְר ַמ ְליָ ה ּו ‪:‬‬ ‫יה ִא ׁ ְ‬ ‫ֵל ּ‬ ‫רש''י השמר ‪ .‬שב בשלום כיין על שמריו ‪ :‬זנבות האודים העשנים ‪ .‬יהיו בעיניך כזנבות אודים שכבתה שלהבת שלהם אודים‬ ‫טיצונ''ש בלעז ‪:‬‬ ‫(ה) יַ ַען ִּכי יָ ַעץ ָע ֶל ָ‬ ‫ימר ‪( :‬ו) נַ ֲע ֶל ְה‬ ‫ישא ֶא ְפ ַריִ ם ו ַּבר ֶר ַמ ְליָ ה ּו ְל ֵמ ָ‬ ‫יך ֲא ָרם ָר ָעה ֶא ְפ ַריִ םְ ו ֶּבן ְ ְר ַמ ְליָ ה ּו ֵלאמֹר‪ֲ :‬ח ַלף ֲא ֵרי ְמ ָל ְך ֲע ָל ְך ֲא ָרם ִּב ׁ ָ‬ ‫יסק ְּב ַא ְר ָעא דְּ ֵבית יְ הו ָּדה וּנְ ָח ְב ִרינוּן וּנְ ׁ ַש ִּוינוּן ִע ָּמנָ א ְונַ ְמ ִליך‬ ‫יצ ָּנה ְונַ ְב ִק ֶע ָּנה ֵא ֵלינ ּו ְונַ ְמ ִליך ֶמ ֶלך ְּבתוֹ ָכ ּה ֵאת ֶּבן ָט ְב ַאל‪( :‬פ) נִ ָ‬ ‫ִביהו ָּדה וּנְ ִק ֶ‬ ‫ַמ ְל ָּכא ְּבגַ ַּו ּה יָ ת ִמן דְּ ָכ ׁ ַשר ָלנָ א ‪:‬‬ ‫רש''י ונקיצנה ‪ .‬נעוררה במלחמה ‪ :‬ונבקיענה אלינו ‪ .‬נשוה אותה עמיו כבקעה זו שהיא שוה וכן ת''י ונשוינון עמנא ‪ ,‬שיהיו שוין‬ ‫עם עשרת השבטים במלך אחד ‪ :‬את בן טבאל ‪ .‬בן הטוב אלינו כן ת''י ויש לפרש טוב אל אשר לא טוב בעיני המקום ובגימט' של‬ ‫אותות אלב''ם טבאל הוא רמלא ט''ר ב''ם א''ל בן טבאל בן רמלא ‪:‬‬ ‫הוה לֹא ָתקוּם ְול ֹא ִת ְהיֶ ה‪ִּ :‬כ ְדנָ ן ֲא ַמר יְ יָ ֱאל ִֹהים ָלא ָּתקוּם ְו ָלא ֶּת ֱה ֵוי ‪:‬‬ ‫(ז) ּכֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י יְ ִ‬ ‫רש''י לא תקום ‪ .‬עצתם זאת שתהא יהודה כבושה תחתיהם ‪:‬‬ ‫יש דַּ ֶמ ּ ֶׂשק ְר ִצין‬ ‫יש ֲא ָרם דַּ ֶמ ּ ֶׂשק ְו ֵר ׁ‬ ‫ֹאש דַּ ֶּמשֶׂ ק ְר ִצין ו ְּבעוֹ ד ׁ ִש ּ ׁ ִשים ְו ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנָ ה יֵ ַחת ֶא ְפ ַריִ ם ֵמ ָעם‪ֲ :‬א ֵרי ֵר ׁ‬ ‫ֹאש ֲא ָרם דַּ ֶּמשֶׂ ק ְור ׁ‬ ‫(ח) ִּכי ר ׁ‬ ‫ו ְּבסוֹ ף ׁ ִש ִּתין ְו ָח ֵמ ׁש ׁ ְשנִ ין יִ ָּב ְטל ּו ֵּבית יִ ּ ְׂש ָר ֵאל ִמ ַּמ ְלכ ּו ‪:‬‬ ‫רש''י כי ראש ארם ‪ .‬היא דמשק ‪ .‬ואין לירושלי' עמהם כלום ‪ :‬וראש דמשק רצין ‪ .‬בדמשק יהיה ראש ולא בירושלים וגם פקח‬ ‫ועשרת השבטים בעוד ששים וחמש שנה מיום שנגזר בימי עמוס וישראל גלה יגלה מעל אדמתו (עמוס ז) ‪ :‬יחת אפרים ‪ .‬תרוצץ‬ ‫אפרי' מעם שיגלם סנחריב עם מלכם הושע בן אלה צא וחשוב מנבוא' עמוס עד שגלו עשרת השבטים ותמצאם ס''ה שנים נבואת‬ ‫עמוס היתה שתי שנים לפני שנתנגע עוזיה שנאמר (בעמוס א) שנתים לפני הרעש ועוזיה נתנגע עשרים וחמש שנים הרי כ''ז וי''ו‬ ‫של יותם וי''ו של אחז ו' של חזקיהו שנאמר (מלכים ב יט) וילכדה בשנת שש לחזקיהו היא שנת תשע להושע ויגל את ישראל‬ ‫אשורה הרי ששים וחמש ומניין שימי חלופו של עוזיהו כ''ה שנים שנאמר (שם טו) בשנת עשרים ושבע לירבעם בן יואש מלך‬ ‫ישראל מלך עוזיה בן אמציה על יהוד' אפשר לומר והלא עוזיה וירבעם מלכו כאחת לפי חשבון שתמצא בספר מלכים אלא שמלך‬ ‫מלכות מנוגעת בשנת עשרים ושבע למלכו נתנגע והוא מלך חמשים ושתים שנה ואי אפשר לימנות בעוד ששים וחמש שנה מיום‬ ‫שאמר ישעיה נבואה זו שהרי בימי אחז אמרה והם גלו בשנת שש לחזקיהו ‪ ,‬וכך מפורש בסדר עולם שמנה הכתוב לנבואתו של‬

‫‪27‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫עמוס ‪:‬‬ ‫כתובים ‪ -‬משלי ‪ -‬פרק טו‬ ‫הוה ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת‬ ‫יע ַּתד ְּתחו ָּמא ְד ַא ְר ַמ ְל ָּתא ‪( :‬כו) ּתוֹ ֲע ַבת יְ ָ‬ ‫יתא ְדגֵ ְיו ָתנָ א נְ ַס ֵּתר ֱא ָל ָהא ִו ַ‬ ‫הוה ְויַ צֵּ ב ְ ּגבוּל ַא ְל ָמנָ ה‪ֵּ :‬ב ָ‬ ‫(כה) ֵּבית ֵ ּג ִאים יִ ַּסח יְ ָ‬ ‫ימ ָתא ‪( :‬כז) ע ֵֹכר ֵּביתוֹ ּבוֹ ֵצ ַע ָּב ַצע ְושׂ וֹ נֵ א ַמ ָּתנֹת יִ ְחיֶ ה‪:‬‬ ‫יש ָּתא ְו ַד ְכיָ ן ִמ ֵלי ַב ִס ָ‬ ‫יה דֶּ ֱא ָל ָהא ַמ ְח ׁ ְש ָב ָתא ְד ִב ׁ ְ‬ ‫ָרע ו ְּטה ִֹרים ִא ְמ ֵרי נ ַֹעם‪ְ :‬מ ַר ַח ְק ֵּת ּ‬ ‫יה ְמ ַכ ֵּנ ׁש ָממוֹ ן דִּ ׁ ְש ַקר ו ְּד ָסנֵ י מוֹ ֲה ִביָ ָתא ְד ַמגָ ן יְ ֵחי ‪:‬‬ ‫מוֹ ִביד ֵּב ֵ‬ ‫ית ּ‬ ‫רש''י עוכר ביתו ‪ .‬שהוא בוצע בצע ‪ :‬ושונא מתנות יחיה ‪ .‬מאחר שהוא שונא מתנות כל שכן ששונא את הגזל ‪:‬‬ ‫יש ָּתא ‪:‬‬ ‫יע ִּב ׁ ְ‬ ‫יעי ַמ ִּב ַ‬ ‫ימנו ָּתא וּפו ְּמהוֹ ן דְּ ַר ׁ ִש ֵ‬ ‫יקא ָרנֵ ן ְּב ֵה ָ‬ ‫יע ָרעוֹ ת‪ִ :‬ל ָּבא ְד ַצדִּ ָ‬ ‫(כח) ֵלב ַצדִּ יק יֶ ְה ֶ ּגה ַל ֲענוֹ ת ו ִּפי ְר ׁ ָש ִעים יַ ִּב ַ‬ ‫רש''י לב צדיק יהגה לענות ‪ .‬יחשוב ויבין מה יענה קודם שישיב דבר ‪:‬‬ ‫יקי יִ ׁ ְש ַמע ‪( :‬ל) ְמאוֹ ר ֵעינַ יִ ם יְ שַׂ ַּמח ֵלב‬ ‫יעי ו ְּצלוֹ ְתהוֹ ן דְּ ַצדִּ ֵ‬ ‫יקים יִ ׁ ְש ָמע‪ָ :‬ר ִחיק הוּא ֱא ָל ָהא ֵמ ַר ׁ ִש ֵ‬ ‫הוה ֵמ ְר ׁ ָש ִעים ו ְּת ִפ ַּלת ַצדִּ ִ‬ ‫(כט) ָרחוֹ ק יְ ָ‬ ‫ׁ ְשמו ָּעה טוֹ ָבה ְּת ַד ּ ׁ ֶשן ָע ֶצם‪ :‬נְ הוֹ ָרא ְד ַעיְ נֵ י ַמ ֲח ֵדי ִל ָּבא ׁשו ְּמ ֲע ָתא ָט ָבא ְמ ַד ֲהנָ א גַ ְר ָמא ‪:‬‬ ‫רש''י מאור עינים ‪ .‬בתורה ‪ :‬ישמח לב ‪ .‬ששואלין ממנו דבר ויודע מה להשיב ‪ ,‬ולפי פשוטו כמשמעו דבר שהוא תאוה למראות‬ ‫עינים ‪ ,‬משמח הלב ומצחצח תוגת הלב כגון גן ירק ונהרות המושכי' ‪:‬‬ ‫משנה בבא מציעא פרק ז‬ ‫א‪ַ .‬השׂ וֹ ֵכר ֶאת ַה ּפוֹ ֲע ִלים ְו ָא ַמר ָל ֶהם ְל ַה ׁ ְש ִּכים ו ְּל ַה ֲע ִריב‪ָ ,‬מקוֹ ם ׁ ֶש ָּנ ֲהג ּו ׁ ֶש ּלֹא ְל ַה ׁ ְש ִּכים ְו ׁ ֶש ּל ֹא ְל ַה ֲע ִריב‪ֵ ,‬אינוֹ ַר ּ ׁ ַשאי ְל ֻכ ּ ָפן‪ָ .‬מקוֹ םְ ׁ ֶש ָּנ ֲהג ּו‬ ‫ים‪ָ .‬ה ַלך ו ָּפ ַסק‬ ‫יקה‪ ,‬יְ ַס ּ ֵפק‪ַ .‬ה ּכֹל ְּכ ִמנְ ַהג ַה ְּמ ִדינָ ה‪ַ .‬מ ֲעשֵׂ ה ְב ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן ַמ ְתיָ א ׁ ֶש ָא ַמר ִל ְבנוֹ ‪ֵ ,‬צא שְׂ כֹר ָלנ ּו פוֹ ֲע ִל‬ ‫ָלזוּן‪ ,‬יָ זוּן‪ְ ,‬ל ַס ּ ֵפק ִּב ְמ ִת ָ‬ ‫את יְ ֵדי חוֹ ָב ְת ָך ִע ָּמ ֶהן‪ֶ ׁ ,‬ש ֵהן‬ ‫ָל ֶהם ְמזוֹ נוֹ ת‪ .‬ו ְּכ ׁ ֶש ָּבא ֵא ֶצל ָא ִביו‪ָ ,‬א ַמר לוֹ ‪ְּ ,‬בנִ י‪ֲ ,‬א ִפ ּל ּו ִאם ַא ָּתה עוֹ שֶׂ ה ָל ֶהם ִּכ ְסעו ַּדת ׁ ְשלֹמֹה ִב ׁ ְש ָעתוֹ ‪ ,‬לֹא יָ ָצ ָ‬ ‫אכה ֵצא ֶו ֱאמֹר ָל ֶהם‪ַ ,‬על ְמנָ ת ׁ ֶש ֵאין ָל ֶכם ָע ַלי ֶא ָּלא ַפת ְו ִק ְטנִ ית ִּב ְל ָבד‪ַ .‬ר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן‬ ‫ְּבנֵ י ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק ְויַ ֲעקֹב‪ֶ .‬א ָּלא ְ ַעד ׁ ֶש ּל ֹא יַ ְת ִחיל ּו ִב ְמ ָל ָ‬ ‫יך לוֹ ַמר‪ַ ,‬ה ּכל ְּכ ִמנְ ַהג ַה ְּמ ִדינָ ה‪:‬‬ ‫יאל אוֹ ֵמר‪ ,‬ל ֹא ָהיָ ה ָצ ִר‬ ‫ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ‬

‫ברטנורה (א) השוכר את הפועלים‪ .‬אינו רשאי לכופן‪ .‬ואע''ג דטפא להו אאגרייהו משאר פועלים‪ ,‬לא מצי אמר להו האי‬ ‫דטפאי לכו אאגרייכו אדעתא דמקדמיתו ומחשכיתו בהדאי‪ ,‬דאמרי ליה האי דטפאת לן אדעתא דעבדינן לך עובדתא שפירתא‪:‬‬ ‫במתיקה‪ .‬לפתן‪ :‬הכל כמנהג המדינה‪ .‬הכל לאתויי דוכתי דנהיגי פועלים למיכל ולמשתי בצפרא בביתו של בעל הבית קודם שיצאו‬ ‫למלאכתם‪ ,‬דאי אמר להו בעל הבית קדימו לעבידתייכו בשדה ואביא לכם מאכלכם שם‪ ,‬אמרי ליה לא‪ ,‬אלא עתה נאכל בבית‬ ‫קודם שנצא השדה כמנהג המדינה‪ :‬מעשה ברבי יוחנן בן מתיא‪ .‬בגמרא מפרש דחסורי מחסרא והכי קתני‪ ,‬ואם פסק להם מזונות‬ ‫מזונות‪ ,‬ריבה להם‪ ,‬כלומר‪ ,‬כיון דלא הוה צריך לאתנויי שהרי ממנהג המדינה היו אוכלים‪ ,‬ואתני בהדייהו ליתן להם מזונות‪ ,‬מזוני‬ ‫יתירי קאמר‪ ,‬ומעשה נמי ברבי יוחנן וכו'‪ :‬בשעתו‪ .‬בעת מלכותו דמלך והדיוט הוה‪ :‬שהם בני אברהם יצחק ויעקב‪ .‬וסעודתו של‬ ‫אברהם גדולה משל שלמה‪ ,‬דאילו אברהם שלשה פרים לשלשה אנשים‪ ,‬ובסעודת שלמה יהודה וישראל רבים כחול אשר על‬ ‫שפת הים‪ :‬עד שלא יתחילו במלאכה‪ .‬דאין כאן אלא דברים‪ .‬דאילו משיתחילו לא תוכל לחזור‪ :‬רבן שמעון בן גמליאל אומר וכו'‪.‬‬ ‫והלכה כרבן שמעון בן גמליאל‪:‬‬ ‫אכ ּתוֹ ‪ ,‬ו ְּב ָד ָבר‬ ‫אכה‪ ,‬ו ְּב ָתלו ּׁש ִמן ַה ַּק ְר ַקע ַעד ׁ ֶש ּלֹא נִ גְ ְמ ָרה ְמ ַל ְ‬ ‫ב‪ְ .‬ו ֵא ּל ּו אוֹ ְכ ִלין ִמן ַה ּתוֹ ָרה‪ָ .‬העוֹ שֶׂ ה ִב ְמ ֻח ָּבר ַל ַּק ְר ַקע ִּב ׁ ְש ַעת ְ ּג ַמר ְמ ָל ָ‬ ‫אכה‪ ,‬ו ְּב ָתלו ּׁש ִמן ַה ַּק ְר ַקע ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ִּנגְ ְמ ָרה‬ ‫ׁ ֶש ִ ּגדּ וּלוֹ ִמן ָה ָא ֶרץ‪ְ .‬ו ֵא ּל ּו ׁ ֶש ֵאין אוֹ ְכ ִלין‪ָ .‬העוֹ שֶׂ ה ִב ְמ ֻח ָּבר ַל ַּק ְר ַקע ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֵאין ְ ּג ַמר ְמ ָל ָ‬ ‫אכ ּתוֹ ‪ ,‬ו ְּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאין ִ ּגדּ וּלוֹ ִמן ָה ָא ֶרץ‪:‬‬ ‫ְמ ַל ְ‬ ‫ברטנורה (ב) ואלו‪ .‬פועלים‪ :‬אוכלים מן התורה‪ .‬במה שעוסקין בו‪ :‬גמר מלאכה‪ .‬כשתולשין אותו‪ .‬דכתיב (דברים כ''ד) ואל כליך‬ ‫לא תתן‪ ,‬בשעה שאתה נותן לכליו של בעל הבית אתה אוכל‪ ,‬דהיינו כשתולשין אותו‪ :‬ובתלוש מן הקרקע‪ .‬ואם מתעסק בדבר‬ ‫התלוש אוכל באותו דבר עד שלא נגמרה מלאכתו למעשר‪ ,‬אם הוא בר מעשר‪ .‬או עד שלא נגמרה מלאכתו לחלה‪ ,‬אם הוא בר‬ ‫חלה‪ .‬דאמר קרא (שם כ''ה) לא תחסום שור בדישו‪ ,‬ומדלא קאמר לא תדוש בחסימה‪ ,‬שמע מינה לאקושי חוסם לנחסם ונחסם‬ ‫לחוסם‪ ,‬מה נחסם שהוא שור אוכל בתלוש כשעושה בו מלאכה‪ ,‬כך חוסם שהוא אדם אוכל בתלוש כשעושה בו מלאכה‪ ,‬ומה‬ ‫חוסם וכו'‪ .‬ומה דיש מיוחד‪ ,‬דבר שהוא גדולי קרקע ולא נגמרה מלאכתו למעשר ובשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו‪ ,‬אף כל דבר‬ ‫שהוא גידולי קרקע ולא נגמרה מלאכתו למעשר כשהוא בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו‪ .‬יצא החולב והמחבץ והמגבן‪ ,‬שאינן‬ ‫גדולי קרקע‪ .‬ויצא המבדיל התמרים והגרוגרות המחוברים יחד‪ ,‬שנגמרה מלאכתם למעשר‪ .‬ויצא המנכש בשומים ובבצלים‪,‬‬ ‫שמסיר הקטנים שאינן גדלים לעולם מבין האחרים להרחיב מקום לגדולים‪ ,‬שאין זו שעת גמר מלאכה‪ .‬שכל אלו וכיוצא בהן אין‬ ‫פועל אוכל בהן‪:‬‬ ‫ג‪ָ .‬היָ ה עוֹ שֶׂ ה ְביָ ָדיו ֲא ָבל ל ֹא ְב ַרגְ ָליו‪ְּ ,‬ב ַרגְ ָליו ֲא ָבל ל ֹא ְביָ ָדיו‪ֲ ,‬א ִפ ּל ּו ִב ְכ ֵתפוֹ ‪ֲ ,‬ה ֵרי ֶזה אוֹ ֵכל‪ַ .‬ר ִּבי יוֹ ֵסי ַּבר יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ַ ּי ֲעשֶׂ ה ְביָ ָדיו‬ ‫ו ְּב ַרגְ ָליו‪:‬‬ ‫ברטנורה (ג) עד שיעשה בידיו ורגליו‪ .‬מה שור בידיו וברגליו אף פועל בידיו וברגליו‪ ,‬דהא אתקש חוסם לנחסם‪ .‬ואין הלכה כר'‬ ‫יוסי ברבי יהודה‪:‬‬ ‫יע ִל ְמקוֹ ם ַה ָ ּיפוֹ ת ְואוֹ ֵכל‪ְ .‬ו ֻכ ָּלן‬ ‫ֹאכל ִּב ְת ֵאנִ ים‪ֲ .‬א ָבל מוֹ נֵ ַע ֶאת ַע ְצמוֹ ַעד ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ‬ ‫ֹאכל ַּב ֲענָ ִבים‪ַּ ,‬ב ֲענָ ִבים‪ ,‬ל ֹא י ַ‬ ‫ד‪ָ .‬היָ ה עוֹ שֶׂ ה ִּב ְת ֵאנִ ים‪ ,‬לֹא י ַ‬ ‫יכ ָתן ֵמא ֶֹמן ְלא ֶֹמן‪ ,‬ו ַּב ֲח ִז ָיר ָתן ִמן ַה ַ ּגת‪,‬‬ ‫אכה‪ֲ ,‬א ָבל ִמ ּ ׁשוּם ָה ׁ ֵשב ֲא ֵב ָדה ַל ְּב ָע ִלים ָא ְמרוּ‪ּ ,‬פוֹ ֲע ִלים אוֹ ְכ ִלין ַּב ֲה ִל ָ‬ ‫לֹא ָא ְמר ּו ֶא ָּלא ִב ׁ ְש ַעת ְמ ָל ָ‬ ‫ו ַּב ֲחמוֹ ר ְּכ ׁ ֶש ִהיא פוֹ ֶר ֶקת‪:‬‬ ‫ברטנורה (ד) מפני השב אבדה לבעלים‪ .‬שלא יבטל ממלאכתו ויאכל‪ :‬אמרו פועלים אוכלים בהליכתן מאומן לאומן‪ .‬כשגמרו‬ ‫שורה זו והולכים להתחיל בחברתה‪ .‬ואף על גב דההיא שעתא לאו שעת מלאכה היא‪ ,‬ניחא ליה לבעל הבית בהא‪ :‬וחמור כשהיא‬ ‫פורקת‪ .‬בהליכתה אוכלת ממשאוי שעל גבה עד שתהא פורקת‪:‬‬ ‫ֹאכל ּפוֹ ֵעל יָ ֵתר ַעל שְׂ ָכרוֹ ‪ַ .‬ו ֲח ָכ ִמים ַמ ִּת ִירין‪,‬‬ ‫ישוּת ֲא ִפ ּל ּו ְב ִדינָ ר‪ְ ,‬וכוֹ ֶת ֶבת ֲא ִפ ּל ּו ְב ִדינָ ר‪ַ .‬ר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן ִח ְס ָמא אוֹ ֵמר‪ ,‬ל ֹא י ַ‬ ‫ה‪ .‬אוֹ ֵכל ּפוֹ ֵעל ִק ׁ‬ ‫יהא סוֹ ֵתם ֶאת ַה ּ ֶפ ַתח ְּב ָפנָ יו‪:‬‬ ‫ֲא ָבל ְמ ַל ְּמ ִדין ֶאת ָה ָא ָדם ׁ ֶש ּלֹא יְ ֵהא ַר ַע ְב ָתן ִו ֵ‬

‫‪28‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ברטנורה (ה) אפילו בדינר‪ .‬אפילו היא שוה דינר‪ :‬לא יאכל פועל יותר על שכרו‪ .‬דאמר קרא כנפשך‪ ,‬כשכירותו‪ ,‬שעליו הוא‬ ‫מוסר את נפשו לעלות בכבש וליתלות באילן‪ :‬מלמדין‪ .‬אומרים לו דרך עצה הוגנת‪ .‬ותנא קמא פליג אחכמים ואמר אין מלמדין‪.‬‬ ‫והלכה כחכמים‪ :‬ויהא סותם את הפתח‪ .‬שימנעו מלשכרו‪:‬‬ ‫ו‪ .‬קוֹ ֵצץ ָא ָדם ַעל יְ ֵדי ַע ְצמוֹ ‪ַ ,‬על יְ ֵדי ְבנוֹ ו ִּב ּתוֹ ַה ְ ּגדוֹ ִלים‪ַ ,‬על יְ ֵדי ַע ְבדּ וֹ ְו ׁ ִש ְפ ָחתוֹ ַה ְ ּגדוֹ ִלים‪ַ ,‬על יְ ֵדי ִא ׁ ְש ּתוֹ ‪ִ ,‬מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ֶהן דָּ ַעת‪ֲ .‬א ָבל ֵאינוֹ‬ ‫קוֹ ֵצץ ַעל יְ ֵדי ְבנוֹ ו ִּב ּתוֹ ַה ְּק ַט ִּנים‪ְ ,‬ול ֹא ַעל יְ ֵדי ַע ְבדּ וֹ ְו ׁ ִש ְפ ָחתוֹ ַה ְּק ַט ִּנים‪ְ ,‬ול ֹא ַעל יְ ֵדי ְב ֶה ְמ ּתוֹ ‪ִ ,‬מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין ָּב ֶהן דָּ ַעת‪:‬‬ ‫ברטנורה (ו) קוצץ‪ .‬ליטול מעות ולא יאכל‪ :‬על ידי עצמו‪ .‬בשביל עצמו‪ :‬מפני שיש בהן דעת‪ .‬וידעי וקא מחלי‪:‬‬ ‫ילן‪ .‬נִ ְת ּ ָפ ְרס ּו ִעגּ ו ָּליו‪ ,‬נִ ְת ּ ַפ ְּתח ּו‬ ‫יען‪ּ ,‬פוֹ ֶדה ו ַּמ ֲא ִכ ָ‬ ‫ֹאכלוּ‪ִ .‬אם ל ֹא הוֹ ִד ָ‬ ‫שוֹ ֵכר ֶאת ַה ּפוֹ ֲע ִלים ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּבנֶ ַטע ְר ָב ִעי ׁ ֶש ּלוֹ ‪ֲ ,‬ה ֵרי ֵא ּל ּו לֹא י ֵ‬ ‫ז‪ַ .‬ה ּ ׂ‬ ‫ילן‪:‬‬ ‫יען‪ְ ,‬מ ַע ּ ֵׂשר ו ַּּמ ֲא ִכ ָ‬ ‫ֹאכלוּ‪ִ .‬אם ל ֹא הוֹ ִד ָ‬ ‫ָח ִב ּיוֹ ָתיו‪ֲ ,‬ה ֵרי ֵא ּל ּו ל ֹא י ֵ‬ ‫ברטנורה (ז) נטע רבעי‪ .‬פירות של אילן בשנה הרביעית‪ ,‬שאינן נאכלין אלא בירושלים או פודה אותן ומעלה הדמים לירושלים‪:‬‬ ‫נתפרסו עיגוליו‪ .‬עיגולי דבלה שנתפרדו ושכר פועלים לחברן‪ ,‬או חביות שנפתחו ושכר פועלים לסתמן‪ :‬הרי אלו לא יאכלו‪.‬‬ ‫שכבר נגמרו מלאכתם והוקבעו למעשר והרי הן טבל‪:‬‬ ‫שוֹ ֵכר‪ׁ .‬שוֹ ֵמר‬ ‫ח‪ׁ .‬שוֹ ְמ ֵרי ֵפרוֹ ת אוֹ ְכ ִלין ֵמ ִה ְלכוֹ ת ְמ ִדינָ ה‪ֲ ,‬א ָבל ל ֹא ִמן ַה ּתוֹ ָרה‪ַ .‬א ְר ָּב ָעה ׁשוֹ ְמ ִרין ֵהן‪ׁ .‬שוֹ ֵמר ִח ָּנם‪ְ ,‬ו ַה ּ ׁשוֹ ֵאל‪ ,‬נוֹ שֵׂ א שָׂ ָכר‪ְ ,‬ו ַה ּ ׂ‬ ‫שוֹ ֵכר נִ ׁ ְש ָּב ִעים ַעל ַה ּ ׁ ְשבו ָּרה ְו ַעל ַה ּ ׁ ְשבוּיָ ה ְו ַעל ַה ֵּמ ָתה‪ ,‬ו ְּמ ׁ ַש ְּל ִמין ֶאת‬ ‫ִח ָּנם נִ ׁ ְש ָּבע ַעל ַה ּכֹל‪ְ ,‬ו ַה ּ ׁשוֹ ֵאל ְמ ׁ ַש ֵּלם ֶאת ַה ּכֹל‪ְ ,‬ונוֹ שֵׂ א שָׂ ָכר ְו ַה ּ ׂ‬ ‫ָה ֲא ֵב ָדה ְו ֶאת ַה ְ ּגנֵ ָבה‪:‬‬ ‫ברטנורה (ח) שומרי פירות‪ .‬שומרי גיתות וערימות ופירות תלושים‪ .‬אבל שומרי גנות ופרדסים‪ ,‬אין אוכלים לא מהלכות מדינה‬ ‫ולא מן התורה‪ ,‬דשומר לאו כעושה מעשה דמי‪ :‬מהלכות מדינה‪ .‬שכבר נהגו כן‪ :‬נשבע על הכל‪ .‬על כל המאורעות הכתובות‬ ‫בשאר שומרים לחיוב‪ ,‬נשבע שכך עלתה לו ופטור‪ :‬משלם את הכל‪ .‬גניבה ואבידה ואונסים‪ :‬נושא שכר וכו'‪ .‬וכולהו נפקא לן‬ ‫מקראי פרשת ואלה המשפטים‪ .‬פרשה ראשונה כי יתן איש אל רעהו וגו' נאמרה בשומר חנם‪ ,‬שכן פטר בו גנבה ואבדה‪ .‬שניה‪ ,‬כי‬ ‫יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה נאמרה בשומר שכר‪ ,‬שכן חייב בו גנבה ואבדה‪ ,‬דכתיב בה אם גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו‪,‬‬ ‫אין לי אלא גניבה‪ ,‬אבידה מנין‪ ,‬תלמוד לומר אם גנב יגנב‪ ,‬מכל מקום‪ .‬ועוד‪ ,‬קל וחומר‪ ,‬ומה גניבה שקרובה לאונס חייב‪ ,‬אבידה‬ ‫שקרובה לפשיעה לא כל שכן‪ .‬ושוכר‪ ,‬כיון שאין כל הנאה שלו דינו כשומר שכר‪ .‬והשואל‪ ,‬מפורש בפרשה שלישית וכי ישאל‬ ‫איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם‪:‬‬ ‫ט‪ְ .‬ז ֵאב ֶא ָחד‪ֵ ,‬אינוֹ אֹנֶ ס‪ְ ׁ ,‬שנֵ י ְז ֵא ִבים‪ ,‬אֹנֶ ס‪ַ .‬ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר‪ִּ ,‬ב ׁ ְש ַעת ִמ ׁ ְש ַל ַחת ְז ֵא ִבים‪ַ ,‬אף ְז ֵאב ֶא ָחד אֹנֶ ס‪ְ ׁ .‬שנֵ י ְכ ָל ִבים‪ֵ ,‬אינוֹ אֹנֶ ס‪ .‬יַ דּ ו ַּע‬ ‫ַה ַּב ְב ִלי (אוֹ ֵמר) ִמ ּ ׁשוּם ַר ִּבי ֵמ ִאיר‪ֵ ,‬מרו ַּח ַא ַחת‪ֵ ,‬אינוֹ אֹנֶ ס‪ִ ,‬מ ּ ׁ ְש ֵּתי רוּחוֹ ת‪ ,‬אֹנֶ ס‪ַ .‬ה ִּל ְס ִטים‪ֲ ,‬ה ֵרי ֶזה אֹנֶ ס‪ָ .‬ה ֲא ִרי ְו ַהדּ ֹב ְו ַה ָּנ ֵמר ְו ַה ַּב ְרדְּ ָלס‬ ‫יכן ִל ְמקוֹ ם ְ ּגדו ֵּדי ַח ָ ּיה ְו ִל ְס ִטים ֵאינוֹ אֹנֶ ס‪:‬‬ ‫יהן‪ֲ ,‬א ָבל ִאם הוֹ ִל ָ‬ ‫ימ ַתי‪ִּ .‬ב ְז ַמן ׁ ֶש ָּבא ּו ֵמ ֲא ֵל ֶ‬ ‫ְו ַה ָּנ ָח ׁש‪ֲ ,‬ה ֵרי ֶזה אֹנֶ ס‪ֵ .‬א ָ‬ ‫ברטנורה (ט) זאב אחד אינו אונס‪ .‬ונושא שכר ושוכר חייבין עליו‪ .‬דכתיב הטרפה לא ישלם‪ ,‬יש טרפה שהוא משלם ויש טרפה‬ ‫שאינו משלם‪ :‬בשעת משלחת זאבים‪ .‬כשחיה רעה משולחת קופצת היא על אדם אחד‪ .‬ואין הלכה כרבי יהודה ולא כידוע הבבלי‪:‬‬ ‫הלסטים‪ .‬חד לסטים הרי זה אונס‪:‬‬ ‫אשי צו ִּקין ְונָ ְפ ָלה‬ ‫אשי צו ִּקין ְונָ ְפ ָלה ָו ֵמ ָתה‪ֲ ,‬ה ֵרי ֶזה אֹנֶ ס‪ֶ .‬ה ֱע ָל ּה ְל ָר ׁ ֵ‬ ‫י‪ֵ .‬מ ָתה ְכ ַד ְר ָּכ ּה‪ֲ ,‬ה ֵרי ֶזה אֹנֶ ס‪ִ .‬ס ְ ּג ָפ ּה ָו ֵמ ָתה‪ֵ ,‬אינוֹ אֹנֶ ס‪ָ .‬ע ְל ָתה ְל ָר ׁ ֵ‬ ‫שוֹ ֵכר ִל ְהיוֹ ת ְפטו ִּרין‬ ‫ָו ֵמ ָתה‪ֵ ,‬אינוֹ אֹנֶ ס‪ַ .‬מ ְתנֶ ה ׁשוֹ ֵמר ִח ָּנם ִל ְהיוֹ ת ּ ָפטוּר ִמ ּ ׁ ְשבו ָּעה‪ְ ,‬ו ַה ּ ׁשוֹ ֵאל ִל ְהיוֹ ת ּ ָפטוּר ִמ ְּל ׁ ַש ֵּלם‪ ,‬נוֹ שֵׂ א שָׂ ָכר ְו ַה ּ ׂ‬ ‫ִמ ּ ׁ ְשבו ָּעה ו ִּמ ְּל ׁ ַש ֵּלם‪:‬‬ ‫ברטנורה (י) סגפה‪ .‬עינה אותה ברעב או שהושיבה בקיץ בחמה ובחורף בצנה‪ :‬עלתה לראשי צוקין‪ .‬שתקפתו ועלתה לראשי‬ ‫הרים גבוהים‪ :‬מתנה שומר חנם להיות פטור משבועה‪ .‬והאי לאו מתנה על מה שכתוב בתורה הוא‪ ,‬אלא שאומר לו אי אפשי‬ ‫להיות שומר לך אלא בכך‪ .‬ושומר לא נחית לשמירה עד דמשיך‪ ,‬לבהמה‪ ,‬והאי כי משך כבר פירש על מנת שאין לו עליו שבועה‪,‬‬ ‫ולא שעבד נפשיה לירד בתורת שומרין אלא למקצת‪ ,‬ולמה שירד ירד‪:‬‬ ‫יא‪ָּ .‬כל ַה ַּמ ְתנֶ ה ַעל ַמה ּ ׁ ֶש ָּכתוּב ַּב ּתוֹ ָרה‪ְּ ,‬תנָ אוֹ ָב ֵטל‪ְ .‬ו ָכל ְּתנַ אי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַמ ֲעשֵׂ ה ִב ְת ִח ָּלתוֹ ‪ְּ ,‬תנָ אוֹ ָב ֵטל‪ְ .‬ו ָכל ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ְל ַק ְ ּימוֹ ְבסוֹ פוֹ ‪ְ ,‬ו ִה ְתנָ ה‬ ‫ָע ָליו ִמ ְּת ִח ָּלתוֹ ‪ְּ ,‬תנָ אוֹ ַק ָ ּים‪:‬‬ ‫ברטנורה (יא) כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל‪ .‬כולה מתניתין ר' מאיר היא דסבר המתנה על מה שכתוב בתורה‬ ‫אפילו בדבר שבממון תנאו בטל‪ .‬ואינה הלכה‪ .‬אלא בדבר שבממון אפילו שהתנה על מה שכתוב בתורה תנאו קיים‪ :‬כל תנאי שיש‬ ‫בו מעשה מתחלה‪ .‬שהקדים מעשה שיש עליו לעשות לתנאי שהוא מבקש ממנו‪ ,‬כגון הרי מעשה זה שלך אם תעשה דבר פלוני‪,‬‬ ‫דלא דמי לתנאי בני גד ובני ראובן אם יעברו ונתתם היינו תנאי קודם למעשה‪ :‬תנאו בטל‪ .‬והוי מעשה קיים ואע''פ שלא קיים בעל‬ ‫התנאי את התנאי‪ :‬וכל שאפשר לו לקיימו בסופו‪ .‬והיה תנאי קודם למעשה‪ :‬תנאו קיים‪ .‬אבל אי אפשר לו לקיימו‪ ,‬התנאי בטל‬ ‫והמעשה קיים‪ ,‬שאינו אלא כמפליג בדברים‪ ,‬שאין בלבו לשום תנאי אלא להקניט בעלמא מרחיק ודוחה את חבירו בדברים‪:‬‬ ‫גמרא מציעא דף ע''א ע''א‬ ‫יך ַו ֲענִ ֵ ּיי ִע ָיר ְך ֲענִ ֶ ּייךָ‬ ‫ָּתנֵ י ַרב יוֹ ֵסף (שמות כ''ב) ִאם ֶּכ ֶסף ַּת ְל ֶוה ֶאת ַע ִּמי ֶאת ֶה ָענִ י ִע ָּמ ְך ַע ִּמי ְונָ ְכ ִרי ַע ִּמי קוֹ ֶדם ָענִ י ְו ָע ׁ ִשיר ָענִ י קוֹ ֶדם‪ֲ .‬ענִ ֶ ּי ָ‬ ‫יטא‪ָ .‬א ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ִלי הוּנָ א ָלא‬ ‫קוֹ ְד ִמין‪ֲ .‬ענִ ֵ ּיי ִע ָיר ְך ַו ֲענִ ֵ ּיי ִעיר ַא ֶח ֶרת ֲענִ ֵ ּיי ִע ָיר ְך קוֹ ְד ִמין‪ָ .‬א ַמר ָמר ַע ִּמי ְונָ ְכ ִרי ַע ִּמי קוֹ ֶדם‪ְ ּ .‬פ ׁ ִש ָ‬ ‫יהם ׁ ֶשל ַמ ְל ֵוי ְּב ִר ִּבית ָא ָדם קוֹ ֵרא ַל ֲח ֵבירוֹ‬ ‫נִ ְצ ְר ָכא ַד ֲא ִפ ּל ּו ְלנָ ְכ ִרי ְּב ִר ִּבית ו ְּליִ שְׂ ָר ֵאל ְּב ִחנָ ם‪ַּ .‬תנְ יָ א ָא ַמר ִר ִּבי יוֹ ֵסי ּבֹא ו ְּר ֵאה ַּכ ָּמה ְס ִמ ּיוּת ֵעינֵ ֶ‬ ‫יאים ֵע ִדים ְו ָל ְב ָלר ְוקוֹ ְלמוֹ ס ו ְּדיוֹ ְוכוֹ ְת ִבים ְוחוֹ ְת ִמים ּ ְפלוֹ נִ י ֶזה ָּכ ַפר ֵּבאל ֵֹהי יִ שְׂ ָר ֵאל‪ַּ .‬תְנְ יָ א ִר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן‬ ‫ָר ׁ ָשע יוֹ ֵרד ִע ּמוֹ ְל ַח ָ ּייו ְו ֵהם ְמ ִב ִ‬ ‫ֶא ְל ָע ָזר אוֹ ֵמר ָּכל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ָמעוֹ ת ו ַּמ ְל ֶוה אוֹ ָתם ׁ ֶש ּל ֹא ְב ִר ִּבית ָע ָליו ַה ָּכתוּב אוֹ ֵמר (תהלים ט''ו) ַּכ ְס ּפוֹ לֹא נָ ַתן ְּבנֶ ׁ ֶשך ְו ׁש ַֹחד ַעל נָ ִקי לֹא‬ ‫ָל ָקח עוֹ שֵׂ ה ֵא ֶּלה לֹא יִ ּמוֹ ט ְלעוֹ ָלם ָהא ָל ַמ ְד ָּת ׁ ֶש ָּכל ַה ַּמ ְל ֶוה ְּב ִר ִּבית נְ ָכ ָסיו ִמ ְתמוֹ ְט ִטין ְו ָהא ָקא ֲח ֵזינָ ן דְּ ָלא מוֹ ְז ֵפי ְב ִר ִּ‬ ‫יבית ְו ָקא ִמ ְתמוֹ ְט ִטין‪.‬‬ ‫ָא ַמר ִר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ַה ָּלל ּו ִמ ְתמוֹ ְט ִטין ְועוֹ ִלין ְו ַה ָּלל ּו ִמ ְתמוֹ ְט ִטין ְו ֵאינָ ן עוֹ ִלין‪ָּ .‬תנ ּו ַר ָּבנָ ן (ויקרא כ''ה) ַאל ִּת ַּקח ֵמ ִא ּתוֹ נֶ ׁ ֶש ְך ְו ַת ְר ִּבית ֲא ָבל‬ ‫ימא ָע ֵרב ְליִ שְׂ ָר ֵאל ְו ָה ְּתנַ ן ֵא ּל ּו עוֹ ְב ִרים ְּבלֹא ַת ֲעשֵׂ ה ַה ַּמ ְל ֶוה ְו ַה ּל ֶ ֹוה ֶה ָע ֵרב ְו ָה ֵע ִדים‪ֶ .‬א ָּלא ְלנָ ְכ ִרי‪.‬‬ ‫יל ָ‬ ‫ַא ָּתה נַ ֲעשֶׂ ה ּלוֹ ָע ֵרב‪ָ .‬ע ֵרב ְל ָמאן ִא ֵ‬ ‫יתא‪ָ .‬א ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ַשת ׁ ֶש ִּק ֵּבל ָע ָליו ָלדוּן ְּב ִדינֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל‪ִ .‬אי ִק ֵּבל ָע ָליו‬ ‫יה ִר ִּב ָ‬ ‫יה דְּ נָ ְכ ִרי ְד ָא ִזיל ָּב ַתר ָע ֵרב ִאיה ּו נִ יה ּו ְד ָקא ׁ ָש ִקיל ִמינֵ ּ‬ ‫ְו ִכ ָיון דְּ ִדינֵ ּ‬ ‫ָלדוּן ְּב ִדינֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ִר ִּבית נַ ֵּמי ָלא ִל ׁ ְשקוֹ ל‪ָ .‬א ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ׁ ֶש ִּק ֵּבל ָע ָליו ְלזוֹ ְול ֹא ִק ֵּבל ָע ָליו ְלזוֹ ‪:‬‬ ‫רש''י אם כסף תלוה את עמי‪ .‬עמי ונכרי באין ללות עמי קודם‪ :‬ענייך ועניי עירך‪ .‬ענייך שהם קרובים ומשפחתך‪ :‬ענייך קודמין‪.‬‬ ‫דכתיב עמך הקרובין לך‪ :‬עניי עירך קודמין‪ .‬לעניי עיר אחרת‪ .‬דהנך הוו עמך טפי‪ :‬יורד עמו לחייו‪ .‬רגיל להתקוטט עמו כאלו הכהו‬ ‫וכאילו בא להרגו‪ .‬ואני שמעתי רשאי לירד לתוך אומנותו של חבירו ולמעט מזונותיו של חבירו‪ .‬וקשה בעיני שיתירו חכמים‬

‫‪29‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫לישראל להנקם ולגמול רעה ועוד דאמרי' בכתובות עד שתים עשרה שנה מתגלגל אדם עם בנו מכאן ואילך יורד עמו עד לחייו ומאי‬ ‫יורד לתוך אומנתו איכא הא לייסרו ולכופו לתורה קאמר‪ :‬פלוני כפר‪ .‬שהלוה לישראל ברבית‪ :‬מתמוטטין‪ .‬דוק הכי עושה אלה‬ ‫לא ימוט הא אם נתן בנשך ימוט‪ :‬הללו מתמוטטין ועולין והללו וכו'‪ .‬והכי משמע קרא כל עושה אלה לא ימוט לעולם כלומר ואם‬ ‫ימוט אין מוטתו מוטת עולם אבל הנותן בנשך ימוט לעולם‪ :‬אבל אתה נעשה לו ערב‪ .‬ערבו של לוה כנגד המלוה‪ :‬ערב למאן‪ .‬מי הוא‬ ‫המלוה שאני מותר לעשו' לו ערב‪ :‬אלו עוברין‪ .‬משום לא תשימון והא כיון דעכו''ם בתר ערבא אזיל‪ .‬אינו תובע אלא את הערב‪ :‬הוא‬ ‫ניהו דשקיל רבית‪ .‬ערב זה הלוה מן העכו''ם וחזר והלוה לישראל לדון בדיני ישראל‪ .‬יתבע מן הלוה תחילה וכשלא ימצא אצלו יגבה‬ ‫מן הערב והשתא אין הערב לוה מתחילה הילכך כי פרע לעכו''ם ההיא שעתא הוא דאוזפיה לחבריה ומאי דמוזיף ליה שקיל מיניה‪:‬‬ ‫זוהר יתרו דף פ''ט ע''א‬ ‫ּ‬ ‫יתא‬ ‫יתא ו ְּמ ָס ְר ֵסי גַ ְר ַמיְ יה ּו ָּכל ׁ ִש ָּתא יוֹ ִמין דְּ ׁ ַש ַּב ָּתא ְו ָל ָעאן ְּבאוֹ ַריְ ָ‬ ‫יסים ִא ֵּלין ִאינוּן ַח ְב ַר ָייא דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ְד ֵלי ְבאוֹ ַריְ ָ‬ ‫יסים‪ָ .‬מאן ָס ִר ִ‬ ‫ּכֹה ָא ַמר ה' ַל ָס ִר ִ‬ ‫יתא ִא ְז ַד ְווגַ ת ְּב ַמ ְל ָּכא‪ְ .‬ו ִאינוּן ַח ְב ַר ָ ּייא דְּ יַ ְד ִעין‬ ‫ילהוֹ ן ִמ ּ ׁשוּם דְּ יַ ְד ֵעי ָר ָזא ִע ָּל ָאה ְּב ׁ ַש ְע ָּתא ְד ַמ ְטרוֹ נִ ָ‬ ‫יליָ א ְד ׁ ַש ַּב ָּתא ְמ ָז ְר ֵזי גַ ְר ַמיְ יה ּו ְּב ִז ּווּגָ א ִד ְ‬ ‫ו ְּב ֵל ְ‬ ‫יליָ א ְו ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ְמר ּו ְּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ַמר‬ ‫אריהוֹ ן ו ִּמ ְת ָּב ְר ָכאן ְּב ִא ָּבא ְד ֵמ ֵעיהוֹ ן ְּב ַההוּא ֵל ְ‬ ‫ימנו ָּתא ְד ָמ ֵ‬ ‫ָר ָזא ָדא ְמ ַכ ְּוונִ ין ִל ַּביְ יה ּו ִל ְמ ֵה ְ‬ ‫אריהוֹ ן דִּ ְכ ִתיב ו ָּב ֲחר ּו ַּב ֲא ׁ ֶשר ָח ַפ ְצ ִּתי‪ָ .‬מאי ַּב ֲא ׁ ֶשר‬ ‫יסים ַודַּ אי ְּבגִ ין ְל ַח ָּכ ָאה ְל ׁ ַש ַּב ָּתא ְל ַא ׁ ְש ָּכ ָחא ַר ֲע ָוא ְד ָמ ֵ‬ ‫ְו ָא ִביו ׁ ָש ַמר ֶאת ַהדָּ ָבר‪ְ .‬ו ִא ְקרוּן ָס ִר ִ‬ ‫יה דְּ ָמאן דְּ ִא ְת ַָקדַּ ׁש ִּב ְקדו ׁ ָּשה ָדא ְויֵ ַדע ָר ָזא ָדא‪ָּ .‬תא‬ ‫יתי ָ ּכ ָֹּלא ָחד ִּב ְב ִר ִ‬ ‫יקים ִּב ְב ִר ִ‬ ‫יתא ו ַּמ ֲח ִז ִ‬ ‫ָח ַפ ְצ ִּתי דָּ א ִז ּווּגָ א ְד ַמ ְטרוֹ נִ ָ‬ ‫יתי ְס ָתם‪ַ .‬ז ָּכ ָאה חו ָ ְּל ֵק ּ‬ ‫אכ ֶּתך ְּב ִאינוּן ׁ ִש ָּתא יוֹ ֵמי ֲע ִב ְיד ַּתיְ יה ּו ִד ְבנֵ י‬ ‫יעי ׁ ַש ָּבת ַלה' ֱאל ֶֹהיך וגו' ָּכל ְמ ַל ְ‬ ‫אכ ֶּתך ְויוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִב ִ‬ ‫ית ָּכל ְמ ַל ְ‬ ‫ֲח ֵזי ְּכ ִתיב ׁ ֵש ׁ ֶשת יָ ִמים ַּת ֲעבֹד ְו ָעשִׂ ָ‬ ‫יה ִז ּווּגָ א‬ ‫נְ ׁ ָשא‪ .‬ו ְּבגִ ין ָהאי ִמ ָּלה ָלא ִמ ְז ַד ְּווגֵ י ַח ְב ַר ָ ּייא ַּבר ְּב ִז ְמנָ א ְד ָ ְלא יִ ׁ ְש ַּת ַּכח ֵמ ֲע ִב ְיד ַּתיְ יה ּו ִד ְבנֵ י נְ ׁ ָשא ֶא ָּלא ֲע ִב ְיד ֵּתיה דְּ קב''ה‪ .‬ו ָּמאי ֲע ִב ְיד ֵּת ּ‬ ‫אריהוֹ ן ו ְּמ ַכ ְוונֵ י ִל ַּביְ יה ּו ְונַ ְפ ֵקי ָּבנֵ י‬ ‫יליָ א ַח ְב ַר ָ ּייא ִמ ְת ַקדְּ ׁ ֵשי ִב ְקדו ׁ ָּשה ְד ָמ ֵ‬ ‫ישין ְל ָע ְל ָמא ו ְּבגִ ין ָּכך ְּב ָהאי ֵל ְ‬ ‫יתא ְל ַא ּ ָפ ָקא נִ ׁ ְש ָמ ִתין ַקדִּ ׁ ִ‬ ‫ְד ַמ ְטרוֹ נִ ָ‬ ‫יכם ַודַּ אי‪.‬‬ ‫יכם‪ַ .‬לה' ֱא ְל ֵֹה ֶ‬ ‫יתא‪ְ .‬ו ַעל ִא ֵּלין ְּכ ִתיב ָּבנִ ים ַא ֶּתם ַלה' ֱאל ֵֹה ֶ‬ ‫אלא ְּבנִ ין דְּ ַמ ְל ָּכא ו ַּמ ְטרוֹ נִ ָ‬ ‫ימינָ א ְו ִלשְׂ ָמ ָ‬ ‫אטן ִל ִ‬ ‫ישין דְּ ָלא ָס ָ‬ ‫ַמ ֲע ֵלי ְּבנִ ין ַקדִּ ׁ ִ‬ ‫יתא ְו ָהא ַד ְע ַּתיְ יה ּו ְד ַח ְב ַר ָ ּייא דְּ יַ ְד ִעין ָר ָזא ָדא ְב ָדא ִמ ְת ַד ְּב ָקן‪ .‬ו ְּבגִ ין ָּכך ִא ְקרוּן ְּבנִ ין‬ ‫יה ְּבנִ ין ְל ַמ ְל ָּכא ו ְּל ַמ ְטרוֹ נִ ָ‬ ‫ְּבגִ ין דְּ ִא ֵּלין ִא ְְקרוּן ְּבנִ ין דִּ ֵ‬ ‫יל ּ‬ ‫ימא ְבגִ ינַ יְ יהוּ‪ְ .‬ו ַכד ָס ִליק ָע ְל ָמא ְב ִדינָ א ִא ְס ַּת ַּכל קב''ה ְּב ִאינוּן ְּבנוֹ י ו ְּמ ַר ֵחם ַעל ָע ְל ָמא‪ְ .‬ו ַעל‬ ‫יך הוּא‪ְ .‬ו ַה ֵּני ִאינוּן דְּ ָע ְל ָמא ִמ ְת ַקיְ ָ‬ ‫ְלקו ְּד ׁ ָשא ְב ִר‬ ‫דָּ א ְכ ִתיב ֻּכל ֹה ֶז ַרע ֱא ֶמת‪ֶ .‬ז ַרע ֱא ֶמת ַודַּ אי‪:‬‬ ‫יסים‪ֵ ,‬א ּל ּו ֵהם ַה ֲח ֵב ִרים ָהעוֹ ְס ִקים ַּב ּתוֹ ָרה ו ְּמ ָס ְר ִסים ַע ְצ ָמם ָּכל ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ּ ׁ ַש ָּבת ְועוֹ ְס ִקים‬ ‫יסים‪ִ .‬מי ֵהם ָס ִר ִ‬ ‫תרגום הזוהר ּכֹה ָא ַמר ה' ַל ָּס ִר ִ‬ ‫יתא ִמ ְת ַח ֶּב ֶרת ַּב ֶּמ ֶל ְך‪ְ .‬ו ֵא ּל ּו ַה ֲח ֵב ִרים‬ ‫ַּב ּתוֹ ָרה‪ ,‬ו ְּב ֵליל ׁ ַש ָּבת ְמ ָז ְר ִזים ַע ְצ ָמם ַּב ִּז ּווּג ׁ ֶש ָּל ֶהם‪ִ ,‬מ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעים סוֹ ד ָה ֶע ְליוֹ ן‪ְּ ,‬ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ַּמ ְטרוּנִ ָ‬ ‫ַה ּיוֹ ְד ִעים סוֹ ד ַה ֶּזה‪ְ ,‬מ ַכ ְּונִ ים ֶאת ִל ָּבם ֶל ֱאמוּנַ ת ֲאדוֹ נָ ם‪ ,‬ו ִּמ ְת ָּב ְר ִכים ִּב ְפ ִרי ִּב ְטנָ ם ַּב ַּליְ ָלה ַההוּא‪ְ .‬ו ֶזה ּו ׁ ֶש ָּכתוּב‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ְמרוּ‪ְּ ,‬כ ִד ְכ ִתיב‪ְ ,‬ו ָא ִביו‬ ‫יסים‪ִ ,‬מ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ְּמ ַח ִּכים ַעד ַה ּ ׁ ַש ָּבת ִל ְמצֹא ָרצוֹ ן ׁ ֶשל ֲאדוֹ נָ ם‪ֶ ׁ ,‬ש ָּכתוּב‪ ,‬ו ָּב ֲחר ּו ַּב ֲא ׁ ֶשר ָח ָפ ְצ ִּתי‪ַ .‬מה ּו ַּב ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ׁ ָש ַמר ֶאת ַהדָּ ָבר‪ְ .‬ונִ ְק ָר ִאים ַודַּ אי ָס ִר ִ‬ ‫יתי ְס ָתם‪ַ ,‬א ׁ ְש ֵרי ֶח ְלקוֹ ׁ ְֶשל ִמי ׁ ֶש ִּמ ְת ַקדֵּ ׁש ְ ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה זוֹ ‪ְ ,‬ויוֹ ֵד ַע סוֹ ד‬ ‫יתי‪ַ ,‬ה ּכֹל ֶא ָ ְחד‪ִּ ,‬ב ְב ִר ִ‬ ‫יקים ִּב ְב ִר ִ‬ ‫יתא‪ .‬ו ַּמ ֲח ִז ִ‬ ‫ָח ָפ ְצ ִּתי‪ֶ .‬זה ּו ַה ִּז ּווּג ׁ ֶשל ַמ ְטרוּנִ ָ‬ ‫אכ ֶּתך‪ֶ ׁ ,‬ש ְּב ֵא ּל ּו ׁ ִש ּ ׁ ָשה יָ ִמים‬ ‫יעי ׁ ַש ָּבת ַלה' ֱאל ֶֹקיך ְוגוֹ '‪ָּ .‬כל ְמ ַל ְ‬ ‫אכ ֶּתך ְויוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִב ִ‬ ‫ית ָכל ְמ ַל ְ‬ ‫ַה ֶּזה‪ּ .‬בֹא ו ְּר ֵאה‪ָּ ,‬כתוּב‪ֵ ׁ ,‬ש ׁ ֶשת יָ ִמים ַּת ֲעבוֹ ד ְו ָעשִׂ ָ‬ ‫יהם ׁ ֶשל ְּבנֵ י ָא ָדם ֶא ָּלא ַמ ֲעשָׂ יו ׁ ֶשל ַה ָּקדוֹ ׁש‬ ‫יהם ׁ ֶשל ְּבנֵ י ָא ָדם‪ ,‬ו ִּב ׁ ְש ִביל דָּ ָבר ֶזה ֵאינָ ם ִמ ְז ַד ְּוגִ ים ַה ֲח ֵב ִרים ַרק ַּב ְּז ָמן ׁ ֶש ּל ֹא נִ ְמ ָצא ַמ ֲעשֵׂ ֶ‬ ‫ַמ ֲעשֵׂ ֶ‬ ‫יתא‪ְ ,‬להוֹ ִציא נְ ׁ ָשמוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ְלעוֹ ָלם‪ .‬ו ִּמ ּ ׁשוּם ֶזה ַּב ַּליְ ָל ְה ַה ֶּזה‪ַ ,‬ה ֲח ֵב ִרים‬ ‫ָּברו ְּך הוּא‪ .‬דְּ ַהיְ נ ּו ַּב ּ ׁ ַש ָּבת‪ ,‬ו ַּמה ּו ַמ ֲעשָׂ יו‪ ,‬הוּא ַה ִּז ּווּג ִעם ַמ ְטרוּנִ ָ‬ ‫יתא‪.‬‬ ‫ִמ ְת ַקדְּ ׁ ִשים ִּב ְק ֻד ּ ׁ ַשת ֲאדוֹ נָ ם‪ ,‬ו ְּמ ַכ ְּונִ ים ִל ָּבם‪ְ ,‬ויוֹ ְצ ִאים ָּבנִ ים טוֹ ִבים ָּבנִ ים ְקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ֵאינָ ם ָס ִרים יָ ִמין וּשְׂ מֹאל‪ָּ ,‬בנִ ים ְ ׁ ֶשל ַה ֶּמ ֶלך ְו ַה ַּמ ְטרוּנִ ָ‬ ‫יתא‪ַ .‬ו ֲה ֵרי דַּ ַעת‬ ‫יכם ַודַּ אי‪ִ ,‬מ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ֵא ּל ּו נִ ְק ָר ִאים ָּבנִ ים ׁ ֶש ּלוֹ ‪ָּ ,‬בנִ ים ׁ ֶשל ַה ֶּמ ֶלך ו ַּמ ְטרוּנִ ָ‬ ‫יכם‪ .‬לה' ֱאל ֵֹק ֶ‬ ‫ְו ַעל ֵא ּל ּו ָּכתוּב‪ָּ ,‬בנִ ים ַא ֶּתם ַלה' ֱאל ֵֹק ֶ‬ ‫ילם‪.‬‬ ‫ַה ֲח ֵב ִרים ַה ּיוֹ ְד ִעים סוֹ ד ַה ֶּזה‪ִ ,‬מ ְת ַד ְּב ִקים ָּב ֶז ְה‪ ,‬ו ִּמ ּ ׁשוּם ֶזה נִ ְק ָר ִאים ָּבנִ ים ְל ַה ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא‪ְ .‬ו ֵא ּל ּו ֵהם ׁ ֶש ָהעוֹ ָלם ִמ ְת ַק ֵ ּים ִּב ׁ ְש ִב ָ‬ ‫ו ְּכ ׁ ֶש ָהעוֹ ָלם עוֹ ֶלה ַּבדִּ ין‪ִ ,‬מ ְס ַּת ֵּכל ַה ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ְּב ָבנָ יו ֵא ּלוּ‪ ,‬ו ְּמ ַר ֵחם ַעל ָהעוֹ ָלם‪ְ .‬ו ַעל ֶזה ָּכתוּב‪ֻּ ,‬כ ּלוֹ ֶז ַרע ֱא ֶמת‪ֶ ,‬ז ַרע ֱא ֶמת ַודַּ אי‪.‬‬ ‫הלכה פסוקה‬ ‫הר''ם ה' קריאת שמע פ''א‬ ‫ערוּכוֹ ת ְּב ִפי ָכל יִ שְׂ ָר ֵאל ֶע ְז ָרא ַהסוֹ ֵפר ו ֵּבית דִּ ינוֹ ִּת ְקנוּם ְו ֵאין ָא ָדם ַר ּ ׁ ָשאי ִל ְפחוֹ ת ֵמ ֶהם ְולֹא ְלהוֹ ִסיף‬ ‫א‪ְּ .‬ב ָרכוֹ ת ֵא ּל ּו ִעם ׁ ְש ָאר ָּכל ַה ְּב ָרכוֹ ת ָה ֲ‬ ‫יהם‪ָ .‬מקוֹ ם ׁ ֶש ִה ְ ְת ִקינ ּו ַל ֲחתוֹ ם ְּב ָברו ְּך ֵאינוֹ ַר ּ ׁ ָשאי ׁ ֶש ּל ֹא ַל ֲחתוֹ ם ו ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ִה ְת ִקינ ּו ׁ ֶש ּלֹא ַל ֲחתוֹ ם ֵאינוֹ ַר ּ ׁ ָשאי ַל ֲחתוֹ ם‪ָ .‬מקוֹ ם ׁ ֶש ִה ְת ִקינ ּו‬ ‫ֲע ֵל ֶ‬ ‫ׁ ֶש ּלֹא ִל ְפ ּתוֹ ַח ְּב ָברוּך ֵאינוֹ ַר ּ ׁ ָשאי ִל ְפ ּתוֹ ַח ָמ ְקוֹ ם ׁ ֶש ִה ְת ִקינ ּו ִל ְפ ּתוֹ ַח ֵאינוֹ ַר ּ ׁ ָשאי ׁ ֶש ּל ֹא ִל ְפ ּתוֹ ַח ְּכ ָללוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר ָּכל ַה ְּמ ׁ ַש ֶּנה ִמ ַּמ ְט ֵּב ַע ׁ ֶש ָּט ְבע ּו‬ ‫ֲח ָכ ִמים ִּב ְב ָרכוֹ ת ֲה ֵרי ֶזה טוֹ ֶעה ְוחוֹ ֵזר ו ְּמ ָב ֵרך ַּכ ַּמ ְט ֵּב ַע‪ְ .‬ו ָכל ׁ ֶש ֵאינוֹ אוֹ ֵמר ֱא ֶמת ְויַ ִציב ְב ׁ ַש ֲח ִרית ֶו ֱא ֶמת ֶו ֱאמוּנָ ה ַּב ֲע ָר ִבית ל ֹא יָ ָצא יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ ‪:‬‬ ‫יה יָ ָצא ְל ִפי ׁ ֶש ֵאין ֵס ֶדר ִּב ְב ָרכוֹ ת‪ְּ .‬ב ׁ ַש ֲח ִרית ּ ָפ ַתח יוֹ ֵצא‬ ‫יה ֵּבין ְל ַא ֲח ֶר ָ‬ ‫אשוֹ נָ ה ֵּבין ַּב ּיוֹ ם ֵּבין ַּב ַּליְ ָלה ֵּבין ְל ָפנֶ ָ‬ ‫ב‪ִ .‬ה ְקדִּ ים ְּב ָר ָכה ׁ ְשנִ ָ ּיה ִל ְב ָר ָכה ִר ׁ‬ ‫אוֹ ר ְו ִס ֵ ּיים ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים לֹא יָ ָצא ּ ָפ ַתח ְּב ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים ְו ִס ֵ ּיים ְּביוֹ ֵצר אוֹ ר יָ ָצא ו ָּב ֶע ֶרב ּ ָפ ַתח ְּב ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים ְו ִס ֵ ּיים ְּביוֹ ֵצר אוֹ ר לֹא יָ ָצא‬ ‫ימ ָתן‪:‬‬ ‫ּ ָפ ַתח ְּביוֹ ֵצר אוֹ ר ְו ִס ֵ ּיים ְּב ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים יָ ָצא ׁ ֶש ָּכל ַה ְּב ָרכוֹ ת הוֹ ְלכוֹ ת ַא ַחר ֲח ִת ָ‬ ‫מוסר‬ ‫מלוקט‬ ‫יחה ִעם ָה ִא ּ ׁ ָשה גּ וֹ ֵרם ָר ָעה‬ ‫יחה ִעם ָה ִא ּ ׁ ָשה ְּב ִא ׁ ְש ּתוֹ ָא ְמר ּו ַקל ָוח ֶֹמר ִעם ֵא ׁ ֶשת ֲח ֵבירוֹ ִמ ָּכאן ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמים ָּכל ַה ַּמ ְר ֶּבה שִׂ ָ‬ ‫ְּתנַ ן ַאל ַּת ְר ֶּבה שִׂ ָ‬ ‫יה ָּנם‪ .‬הוֹ י ּ ְפ ָת ִאים ו ְּס ָכ ִלים ֲא ׁ ֶשר קוֹ ִרין אוֹ ׁשוֹ ְמ ִעים ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ַה ּז ּו ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ְו ֵאינָ ם שָׂ ִמים ַעל‬ ‫ְל ַע ְצמוֹ וּבוֹ ֵטל ִמדִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה ְוסוֹ פוֹ יוֹ ֵר ׁש ֵ ּג ִ‬ ‫ֵלב ו ְּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ִה ְז ִהיר ּו ֲח ָכ ִמים ֵהם נְ סוֹ גִ ים ָאחוֹ ר‪ֲ .‬ה ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶשגּ וֹ ֵרם ָר ָעה ְל ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ַהנִ ְק ֵראת ָר ָעה‬ ‫יה ָּנם‪ .‬דִּ ְקדְּ ק ּו‬ ‫נִ ְד ֶּב ֶקת ּבוֹ ‪ְ .‬ו ַעל יְ ֵדי ֶזה ָּב ֵטל ִמדִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר ִּב ּטוּל ּתוֹ ָרה ָחמוּר ֵמ ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ִ ּג ּלוּי ֲע ָריוֹ ת ׁ ְש ִפיכוּת דָּ ִמים‪ְ .‬וסוֹ פוֹ יוֹ ֵר ׁש ֵ ּג ִ‬ ‫ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים לוֹ ַמר ְוסוֹ פוֹ ִּכי ְּב ֵעת ּ ְפ ִט ָירתוֹ יֵ ֵל ְך ִמדֶּ ִחי ֶאל דֶּ ִחי ְּביַ ד ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָּב ָלה ַא ְכ ָז ִרים ְולֹא יִ ְּתנ ּו לוֹ ְמנו ָּחה ְּכ ָלל‬ ‫יה ָּנם ֵח ֶלק ֲח ֵבירוֹ ו ֶּב ֱא ֶמת יִ ׁ ְש ּתוֹ ֵמם ָה ָא ָדם ַעד ַּכ ָּמה גָ ְב ָרה ִע ָּורוֹ ן ֵעינֵ י ַה ּ ְפ ָת ִאים‬ ‫ְו ַא ַחר ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ׁ ָשנִ ים יוֹ ִליכוּה ּו ָל ַק ַחת יְ רו ׁ ָּשתוֹ ׁ ֶש ִ ּי ַיר ׁש ְּבגֵ ִ‬ ‫ימים ַעיִ ְן ִמדִּ ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ְו ִאם ִּת ׁ ְש ֲא ֵלם ִאם ַמ ֲא ִמינִ ים ְּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה יָ ׁ ִשיב ּו ְד ַודַּ אי ֵהם ַמ ֲא ִמינִ ים‪ֲ .‬א ָבל‬ ‫ׁ ֶש ַּמ ֲע ִל ִ‬ ‫יצ ָלן‪:‬‬ ‫יהם ְל ֶה ֶפך אוֹ ׁ ֶש ְּב ַעזו ָּתם ֵאינָ ם ָח ׁ ִשים ְל ָכל ָהעוֹ נְ ׁ ִשים ַר ֲח ָמנָ א ִל ְ‬ ‫ַמ ֲעשֵׂ ֶ‬

‫‪30‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


https://telegram.me/Publications_MM


‫יט לחודש‬ ‫תהילים פרק‪-‬צ‬ ‫ית ָּלנ ּו ְּבדֹר ָו ֽ ֹדר‪{ :‬ב} ְּב ֶט ֶרם | ָה ִרים יֻ ָּלד ּו ַו ְּתחוֹ ֵלֽל ֶא ֶרץ ְו ֵת ֵבל ּֽו ֵמעוֹ ָלם ַעד‪-‬עוֹ ָלם ַא ָּתה‬ ‫ה ֱאל ִֹהים ֲֽאדֹנָ י ָמעוֹ ן ַא ָּתה ָהיִ ָ‬‫יש ָ‬ ‫{א} ְּת ִפ ָּלה ְלמ ׁ ֶֹשה ִ ֽא ׁ‬ ‫י‪-‬א ָ ֽדם‪{ :‬ד} ִּכי ֶא ֶלף ׁ ָשנִ ים ְּב ֵֽעינֶ ָ‬ ‫יך ְּכיוֹ ם ֶא ְתמוֹ ל ִּכי יַ ֲעבֹר ְו ַא ׁ ְשמו ָּרה ַב ָּלֽיְ ָלה‪{ :‬ה} ְז ַר ְמ ָּתם ׁ ֵשנָ ה‬ ‫ֹאמר ׁשוּב ּו ְבנֵ ָ‬ ‫ֵ ֽאל‪{ :‬ג} ָּת ׁ ֵשב ֱאנוֹ ׁש ַעד‪-‬דַּ ָּכא ַו ּת ֶ‬ ‫י‪-‬כ ִלינ ּו ְב ַא ּ ֶפ ָך ּֽו ַב ֲח ָמ ְת ָך נִ ְב ָ ֽה ְלנוּ‪{ :‬ח} (שת) ׁ ַש ָּתה ֲע ֹונ ֵֹתינ ּו ְלנֶ גְ דֶּ ָך‬ ‫יִ ְהי ּו ַּב ּב ֶֹקר ֶּכ ָח ִציר יַ ֲח ֽל ֹף‪{ :‬ו} ַּב ּב ֶֹקר יָ ִציץ ְו ָח ָלף ָל ֶע ֶרב יְ מוֹ ֵלל ְויָ ֵב ֽׁש‪{ :‬ז} ִּ ֽכ ָ‬ ‫ֲע ֻל ֵמנ ּו ִל ְמאוֹ ר ּ ָפנֶ ָ‬ ‫י‪-‬שנוֹ ֵתינ ּו ָב ֶהם ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה ְו ִאם ִּבגְ ב ּורֹת | ׁ ְשמוֹ נִ ים ׁ ָשנָ ה‬ ‫הגֶ ה‪{ :‬י} יְ ֵ ֽמ ׁ ְ‬‫ֽיך‪{ :‬ט} ִּכי ָכל‪-‬יָ ֵמינ ּו ּ ָפנ ּו ְב ֶע ְב ָר ֶת ָך ִּכ ִּלינ ּו ׁ ָשנֵ ינ ּו ְכמוֹ ֶ ֽ‬ ‫הוה‬ ‫יש ַו ָּנ ֻ ֽע ָפה‪{ :‬יא} ִ ֽמי‪-‬יוֹ ֵד ַע עֹז ַא ּ ֶפ ָך ו ְּכיִ ְר ָא ְת ָך ֶע ְב ָר ֶ ֽת ָך‪{ :‬יב} ִל ְמנוֹ ת יָ ֵמינ ּו ֵּכן הוֹ ַדע ְונָ ִבא ְל ַבב ָח ְכ ָ ֽמה‪{ :‬יג} ׁשו ָּבה יְ ָ‬ ‫ְו ָר ְה ָּבם ָע ָמל ָו ָא ֶון ִּכי‪-‬גָ ז ִח ׁ‬ ‫ל‪-‬ע ָב ֶ ֽד ָ‬ ‫יתנ ּו ׁ ְשנוֹ ת ָר ִאינ ּו ָר ָ ֽעה‪{ :‬טז}‬ ‫יך‪{ :‬יד} שַׂ ְּב ֵענ ּו ַב ּב ֶֹקר ַח ְסדֶּ ָך ּֽונְ ַר ְּננָ ה ְונִ שְׂ ְמ ָחה ְּב ָכל‪-‬יָ ֵ ֽמינוּ‪{ :‬טו} שַׂ ְּמ ֵחנ ּו ִּכימוֹ ת ִע ִּנ ָ‬ ‫ד‪-‬מ ָתי ְו ִה ָּנ ֵחם ַע ֲ‬ ‫ַע ָ‬ ‫ל‪-‬ע ָב ֶד ָ‬ ‫יך ָפ ֳע ֶל ָך ַו ֲה ָד ְר ָך ַע ְּ‬ ‫יהי | נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱאל ֵֹהינ ּו ָע ֵלינ ּו ו ַּמ ֲעשֵׂ ה יָ ֵדינ ּו ּכוֹ נְ נָ ה ָע ֵלינ ּו ּֽו ַמ ֲעשֵׂ ה יָ ֵדינ ּו ּכוֹ נְ נֵ ֽהוּ‪:‬‬ ‫יהֽם‪{ :‬יז} ִו ִ‬ ‫ל‪-‬בנֵ ֶ‬ ‫יֵ ָר ֶאה ֶא ֲ‬

‫תהילים פרק‪-‬צא‬ ‫ֽיהוה ַמ ְח ִסי ו ְּמצו ָּד ִתי ֱאל ַֹהי ֶא ְב ַט ּֽ‬ ‫יל ָך ִמ ּ ַפח יָ קו ּׁש ִמדֶּ ֶבר ַה ּֽווֹ ת‪{ :‬ד}‬ ‫ח‪-‬בוֹ ‪{ :‬ג} ִּכי הוּא יַ ִ ֽצּ ְ‬ ‫{א} י ׁ ֵֹשב ְּב ֵס ֶתר ֶע ְליוֹ ן ְּב ֵצל ׁ ַשדַּ י יִ ְתלוֹ נָ ֽן‪{ :‬ב} א ַֹמר ַל ָ‬ ‫ְּב ֶא ְב ָרתוֹ | יָ ֶס ְך ָל ְך ְו ַ ֽת ַח ְּ‬ ‫ֹא‪-‬ת ָירא ִמ ּ ַפ ַחד ָליְ ָלה ֵמ ֵחץ יָ עוּף יוֹ ָ ֽמם‪{ :‬ו} ִמדֶּ ֶבר ָּבא ֶֹפל יַ ֲהל ְֹך ִמ ֶּק ֶטב יָ ׁשוּד‬ ‫ת‪-‬כנָ ָפיו ֶּת ְח ֶסה ִצ ָּנה ְ ֽוס ֵֹח ָרה ֲא ִמ ּֽתוֹ ‪{ :‬ה} ל ִ‬ ‫יך ל ֹא יִ ָ ּג ֽׁש‪{ :‬ח} ַרק ְּב ֵעינֶ ָ‬ ‫ימינֶ ָך ֵא ֶל ָ‬ ‫הוה ַמ ְח ִסי ֶע ְליוֹ ן‬ ‫י‪-‬א ָּתה יְ ָ‬ ‫יך ַת ִּביט ְו ׁ ִש ֻּל ַמת ְר ׁ ָש ִעים ִּת ְר ֶ ֽאה‪{ :‬ט} ִּ ֽכ ַ‬ ‫ָצ ֳה ָ ֽריִ ם‪{ :‬ז} יִ ּפֹל ִמצִּ דְּ ָך | ֶא ֶלף ו ְּר ָב ָבה ִמ ִ‬ ‫ה‪-‬ל ְך ִל ׁ ְש ָמ ְר ָך ְּב ָכל‪-‬דְּ ָר ֶכ ָ‬ ‫א‪-‬ת ֻא ֶּנה ֵא ֶל ָ‬ ‫ֽיך‪{ :‬יב} ַע ַּ‬ ‫ל‪-‬כ ּ ַפיִ ם יִ ּ ָשׂ אוּנְ ָך‬ ‫יך ָר ָעה ְונֶ גַ ע לֹא‪-‬יִ ְק ַרב ְּב ָא ֳה ֶ ֽל ָך‪{ :‬יא} ִּכי ַמ ְל ָא ָכיו יְ ַצ ֶּו ָּ‬ ‫שַׂ ְמ ָּת ְמעוֹ נֶ ָֽך‪{ :‬י} ֽל ֹ ְ‬ ‫ל‪-‬ש ַחל ָו ֶפ ֶתן ִּת ְדר ְֹך ִּת ְרמֹס ְּכ ִפיר ְו ַת ִּנֽין‪{ :‬יד} ִּכי ִבי ָח ׁ ַשק ַו ֲא ַפ ְּל ֵטה ּו ֲאשַׂ ְ ּג ֵבה ּו ִּ ֽכי‪-‬יָ ַדע ׁ ְש ִ ֽמי‪{ :‬טו} יִ ְק ָר ֵאנִ י | ְו ֶֽא ֱענֵ ה ּו‬ ‫ן‪-‬תגּ ֹף ָּב ֶא ֶבן ַרגְ ֶ ֽל ָך‪{ :‬יג} ַע ׁ ַ‬ ‫ּ ֶפ ִּ‬ ‫ישו ָּע ִ ֽתי‪:‬‬ ‫יעה ּו ְו ַא ְר ֵאה ּו ִּ ֽב ׁ‬ ‫אנ ִֹכי ְב ָצ ָרה ֲא ַח ְּל ֵצה ּו ַו ֲֽא ַכ ְּב ֵ ֽדהוּ‪{ :‬טז} א ֶֹר ְך יָ ִמים ַאשְׂ ִּב ֵ‬‫ִע ּֽמוֹ ָ‬

‫תהילים פרק‪-‬צב‬ ‫י‪-‬עשׂ וֹ ר ַו ֲע ֵלי‪-‬‬ ‫ילוֹ ת‪{ :‬ד} ֲֽע ֵל ָ‬ ‫יהוה ו ְּל ַז ֵּמר ְל ׁ ִש ְמ ָך ֶע ְליֽ וֹ ן‪{ :‬ג} ְל ַה ִ ּגיד ַּב ּב ֶֹקר ַח ְ ֽסדֶּ ָך ֶו ֱא ֽמוּנָ ְת ָך ַּב ֵּל ֽ‬ ‫{א} ִמ ְזמוֹ ר ׁ ִשיר ְליוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָּבֽת‪{ :‬ב} טוֹ ב ְלהֹדוֹ ת ַל ָ‬ ‫הוה ְמאֹד ָע ְמק ּו ַמ ְח ׁ ְשב ֶ ֹֽת ָ‬ ‫ה‪-‬ג ְדל ּו ַמ ֲעשֶׂ ָ‬ ‫הוה ְּב ָפ ֳע ֶל ָך ְּב ַֽמ ֲעשֵׂ י יָ ֶד ָ‬ ‫יש ַּ‬ ‫יך ֲא ַר ֵ ּנֽן‪{ :‬ו} ַמ ָ ּ‬ ‫ב ַער‬‫יך‪{ :‬ז} ִ ֽא ׁ‬ ‫יך יְ ָ‬ ‫נָ ֶבל ֲע ֵלי ִה ָ ּגיוֹ ן ְּב ִכ ּֽנוֹ ר‪{ :‬ה} ִּכי שִׂ ַּמ ְח ַּתנִ י יְ ָ‬ ‫הוֽה‪{ :‬י}‬ ‫י‪-‬עד‪{ :‬ט} ְו ַא ָּתה ָמרוֹ ם ְלע ָֹלם יְ ָ‬ ‫ש ְמ ָדם ֲע ֵד ַ ֽ‬ ‫ל‪-‬פ ֲֹע ֵלי ָא ֶון ְל ִה ּ ׁ ָ ֽ‬ ‫לֹא יֵ ָדע ו ְּכ ִסיל ל ֹא‪-‬יָ ִבין ֶאת‪ֹֽ -‬זאת‪{ :‬ח} ִּב ְפר ַֹח ְר ׁ ָש ִעים | ְּכמוֹ ֵעשֶׂ ב ַו ָ ּי ִציצ ּו ָּכ ּ‬ ‫י‪-‬ה ֵּנה אֹיְ ֶב ָ‬ ‫ִּכי ִה ֵּנה אֹיְ ֶב ָ‬ ‫ל‪-‬פ ֲֹע ֵלי ָ ֽא ֶון‪{ :‬יא} ַו ָּת ֶרם ִּכ ְר ֵאים ַק ְרנִ י ַּב ּל ִֹתי ְּב ׁ ֶש ֶמן ַר ֲענָ ֽן‪{ :‬יב} ַו ַּת ֵּבט ֵעינִ י ְּב ׁשו ָּרי ַּב ָּק ִמים‬ ‫ֹאבד ּו יִ ְת ּ ָפ ְרד ּו ָּכ ּ‬ ‫יך י ֵ‬ ‫ֽהוה ִּ ֽכ ִ‬ ‫יך | יְ ָ‬ ‫הוה ְּב ַח ְצרוֹ ת ֱאל ֵֹהינ ּו יַ ְפ ִ ֽריחוּ‪{ :‬טו} עוֹ ד יְ נוּבוּן‬ ‫ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ִּת ׁ ְש ַמ ְענָ ה ָא ְזנָ ֽי‪{ :‬יג} ַצדִּ יק ַּכ ָּת ָמר יִ ְפ ָרח ְּכ ֶא ֶרז ַּב ְּל ָבנוֹ ן יִ שְׂ ֶ ּגֽה‪{ :‬יד} ׁ ְשתו ִּלים ְּב ֵבית יְ ָ‬ ‫הוה צו ִּרי ְ ֽול ֹא‪(-‬עלתה) ַע ְו ָל ָתה ּֽבוֹ ‪:‬‬ ‫יבה דְּ ׁ ֵשנִ ים ְו ַ ֽר ֲענַ ִּנים יִ ְהיֽ וּ‪{ :‬טז} ְל ַה ִ ּגיד ִּ ֽכי‪-‬יָ ׁ ָשר יְ ָ‬ ‫ְּבשֵׂ ָ‬

‫תהילים פרק‪-‬צג‬ ‫ֽהוה נָ שְׂ א ּו‬ ‫ל‪-‬ת ּֽמוֹ ט‪{ :‬ב} נָ כוֹ ן ִּכ ְס ֲא ָך ֵמ ָאז ֵ ֽמעוֹ ָלם ָ ֽא ָּתה‪{ :‬ג} נָ שְׂ א ּו נְ ָהרוֹ ת | יְ ָ‬ ‫ף‪-‬ת ּכוֹ ן ֵּת ֵבל ַּב ִּ‬ ‫הוה עֹז ִה ְת ַא ָּזר ַא ִּ‬ ‫הוה ָמ ָל ְך ֵ ּגאוּת ָל ֵב ׁש ָל ֵב ׁש יְ ָ‬ ‫{א} יְ ָ‬ ‫הוֽה‪{ :‬ה} ֵ ֽעד ֶֹת ָ‬ ‫ית ָך נַ ֲא ָוה‪-‬‬ ‫יך | נֶ ֶא ְמנ ּו ְמאֹד ְל ֵב ְ‬ ‫נְ ָהרוֹ ת קוֹ ָלם יִ שְׂ א ּו נְ ָהרוֹ ת דָּ ְכיָ ֽם‪{ :‬ד} ִמ ּקֹלוֹ ת | ַמיִ ם ַר ִּבים ַאדִּ ִירים ִמ ׁ ְש ְּב ֵרי‪-‬יָ ם ַאדִּ יר ַּב ָּמרוֹ ם יְ ָ‬ ‫הוה ְלא ֶֹר ְך יָ ִ ֽמים‪:‬‬ ‫ק ֶֹד ׁש יְ ָ‬

‫‪32‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫תהילים פרק‪-‬צד‬ ‫הוה ֵאל נְ ָקמוֹ ת הוֹ ִ ֽפיַ ע‪{ :‬ב} ִה ָּנשֵׂ א ׁש ֵֹפט ָה ָא ֶרץ ָה ׁ ֵשב ְ ּגמוּל ַע ֵ ּ‬ ‫ד‪-‬מ ַתי ְר ׁ ָש ִעים יַ ֲע ֽל ֹזוּ‪:‬‬ ‫הוה ַע ָ‬ ‫ד‪-‬מ ַתי ְר ׁ ָש ִעים | יְ ָ‬ ‫ל‪-‬ג ִ ֽאים‪{ :‬ג} ַע ָ‬ ‫{א} ֵאל‪-‬נְ ָקמוֹ ת יְ ָ‬ ‫ֹאמר ּו לֹא‬ ‫הוה יְ ַד ְּכא ּו ְ ֽונ ֲַח ָל ְת ָך יְ ַע ּֽנוּ‪{ :‬ו} ַא ְל ָמנָ ה ְוגֵ ר יַ ֲהרֹג ּו ִוֽיתוֹ ִמים יְ ַרצֵּ ֽחוּ‪{ :‬ז} ַו ּי ְ‬ ‫ל‪-‬פ ֲֹע ֵלי ָ ֽא ֶון‪{ :‬ה} ַע ְּמ ָך יְ ָ‬ ‫{ד} יַ ִּביע ּו יְ ַד ְּבר ּו ָע ָתק ִי ְֽת ַא ְּמר ּו ָּכ ּ‬ ‫ילים ָמ ַתי ַּתשְׂ ִּ ֽכילוּ‪{ :‬ט} ֲהנ ַ ֹֽטע א ֶֹזן ֲהל ֹא יִ ׁ ְש ָמע ִ ֽאם‪-‬י ֵֹצֽר ַעיִ ן ֲהלֹא יַ ִּ ֽביט‪{ :‬י} ֲהי ֵֹסר‬ ‫קב‪{ :‬ח} ִּבינ ּו ּב ֲֹע ִרים ָּב ָעם ו ְּכ ִס ִ‬ ‫יִ ְר ֶאה‪ּ ָ -‬י ּה ְול ֹא‪-‬יָ ִבין ֱאל ֵֹהי יַ ֲע ֽ ֹ‬ ‫ר‪-‬תיַ ְּס ֶרנּ ּו ָ ּי ּה ּֽו ִמ ּתוֹ ָר ְת ָך ְת ַל ְּמ ֶ ֽדנּ וּ‪:‬‬ ‫י‪-‬ה ָּמה ָ ֽה ֶבל‪{ :‬יב} ַא ׁ ְש ֵרי | ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ׁ ֶש ְּ‬ ‫ֽהוה י ֵֹד ַע ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת ָא ָדם ִּכ ֵ‬ ‫יח ַ ֽה ְמ ַל ֵּמד ָא ָדם דָּ ֽ ַעת‪{ :‬יא} יְ ָ‬ ‫גּ וֹ יִ ם ֲהלֹא יוֹ ִכ ַ‬ ‫ד‪-‬צ ֶדק יָ ׁשוּב ִמ ׁ ְש ּ ָפט ְו ַא ֲח ָריו‬ ‫י‪-‬ע ֶ‬ ‫הוה ַע ּמוֹ ְונַ ֲח ָלתוֹ ל ֹא יַ ֲע ֹֽזב‪{ :‬טו} ִּ ֽכ ַ‬ ‫ש ַחת‪{ :‬יד} ִּכי | לֹא‪-‬יִ ּט ֹׁש יְ ָ‬ ‫ימי ָרע ַעד יִ ָּכ ֶרה ָל ָר ׁ ָשע ׁ ָ ֽ‬ ‫{יג} ְל ַה ׁ ְש ִקיט לוֹ ִמ ֵ‬ ‫שי‪{ :‬יח} ִאם‪-‬‬ ‫ש ְכנָ ה דו ָּמה נַ ְפ ׁ ִ ֽ‬ ‫הוה ֶע ְז ָר ָתה ִּלי ִּכ ְמ ַעט | ׁ ָ ֽ‬ ‫ם‪-‬פ ֲֹע ֵלי ָ ֽא ֶון‪{ :‬יז} לו ֵּלי יְ ָ‬ ‫ם‪-‬מ ֵר ִעים ִ ֽמי‪-‬יִ ְתיַ צֵּ ב ִלי ִע ּ‬ ‫י‪-‬לֽב‪{ :‬טז} ִ ֽמי‪-‬יָ קוּם ִלי ִע ְ‬ ‫ָּכל‪-‬יִ ׁ ְש ֵר ֵ‬ ‫הוה יִ ְס ָע ֵ ֽדנִ י‪{ :‬יט} ְּברֹב שַׂ ְר ַע ּ ַפי ְּב ִק ְר ִּבי ַּתנְ חו ֶּמ ָ‬ ‫חק‪:‬‬ ‫שי‪{ :‬כ} ַ ֽהיְ ָח ְב ְר ָך ִּכ ֵּסא ַהוּוֹ ת י ֵֹצר ָע ָמל ֲע ֵלי‪ֹ ֽ -‬‬ ‫יך יְ ׁ ַֽש ַע ׁ ְשע ּו נַ ְפ ׁ ִ ֽ‬ ‫ָא ַמ ְר ִּתי ָמ ָטה ַרגְ ִלי ַח ְסדְּ ָך יְ ָ‬ ‫יתם‬ ‫יהם | ֶאת‪-‬אוֹ נָ ם ו ְּב ָר ָע ָתם יַ ְצ ִמ ֵ‬ ‫הוה ִלי ְל ִמשְׂ ָ ּגב ֵואל ַֹהי ְלצוּר ַמ ְח ִ ֽסי‪{ :‬כג} ַו ָ ּי ׁ ֶשב ֲע ֵל ֶ‬ ‫שיעוּ‪{ :‬כב} ַויְ ִהי יְ ָ‬ ‫{כא} יָ גוֹ דּ ּו ַעל‪-‬נֶ ֶפ ׁש ַצדִּ יק ְו ָדם נָ ִקי יַ ְר ׁ ִ ֽ‬ ‫הוה ֱאל ֵֹהֽינוּ‪:‬‬ ‫יתם יְ ָ‬ ‫יַ ְצ ִמ ֵ‬

‫תהילים פרק‪-‬צה‬ ‫הוה ו ֶּמ ֶל ְך ָ ּגדוֹ ל ַע ָּ‬ ‫ל‪-‬אל ִ ֹֽהים‪{ :‬ד}‬ ‫ל‪-‬כ ֱ‬ ‫יע ֽלוֹ ‪{ :‬ג} ִּכי ֵאל ָ ּגדוֹ ל יְ ָ‬ ‫יעה ְלצוּר יִ ׁ ְש ֵ ֽענוּ‪{ :‬ב} נְ ַקדְּ ָמה ָפנָ יו ְּבתוֹ ָדה ִּב ְז ִמרוֹ ת נָ ִר ַ ֽ‬ ‫יהוה נָ ִר ָ‬ ‫{א} ְלכ ּו נְ ַר ְּננָ ה ַל ָ‬ ‫הוה‬ ‫י‪-‬א ֶרץ ְותוֹ ֲעפוֹ ת ָה ִרים ֽלוֹ ‪{ :‬ה} ֲא ׁ ֶשר‪-‬לוֹ ַה ָ ּים ְוהוּא ָעשָׂ ה ּו ְויַ ֶּב ׁ ֶשת יָ ָדיו יָ ָצֽרוּ‪{ :‬ו} ּבֹא ּו נִ ׁ ְש ַּת ֲח ֶוה ְונִ ְכ ָר ָעה נִ ְב ְר ָכה ִל ְֽפנֵ י‪-‬יְ ָ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ְּביָ דוֹ ֶמ ְח ְק ֵר ָ‬ ‫עֹשֵׂ ֽ נוּ‪{ :‬ז} ִּכי הוּא ֱאל ֵֹהינ ּו ַו ֲאנַ ְחנ ּו ַעם ַמ ְר ִעיתוֹ ְוצֹאן יָ דוֹ ַה ּיוֹ ם ִ ֽא ְּ‬ ‫יבה ְּכיוֹ ם ַמ ָּסה ַּב ִּמ ְד ָּבֽר‪{ :‬ט}‬ ‫ל‪-‬ת ְק ׁש ּו ְל ַב ְב ֶכם ִּכ ְמ ִר ָ‬ ‫ם‪-‬בקֹלוֹ ִת ׁ ְש ָ ֽמעוּ‪{ :‬ח} ַא ַּ‬ ‫ם‪-‬רא ּו ָפ ֳע ִלֽי‪{ :‬י} ַא ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָ ה | ָאקוּט ְּבדוֹ ר ָוא ַֹמר ַעם ּת ֵֹעי ֵל ָבב ֵהם ְו ֵהם לֹא‪-‬יָ ְדע ּו ְד ָר ָכֽי‪{ :‬יא} ֲא ׁ ֶשר‪-‬נִ ׁ ְש ַּב ְע ִּתי‬ ‫יכם ְּב ָחנוּנִ י ַ ּג ָ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר נִ ּסוּנִ י ֲאבוֹ ֵת ֶ‬ ‫ל‪-‬מנו ָּח ִ ֽתי‪:‬‬ ‫ְב ַא ּ ִפי ִאם‪-‬יְ בֹאוּן ֶא ְ‬

‫תהילים פרק‪-‬צו‬ ‫ם‪-‬ליוֹ ם יְ ׁשו ָּע ֽתוֹ ‪{ :‬ג} ַס ּ ְפר ּו ַבגּ וֹ יִ ם ְּכבוֹ דוֹ ְּב ָכל‪-‬‬ ‫יהוה ָּב ְרכ ּו ׁ ְשמוֹ ַּב ּ ְשׂ ר ּו ִמ ֽ ּיוֹ ְ‬ ‫ל‪-‬ה ָ ֽא ֶרץ‪{ :‬ב} ׁ ִשיר ּו ַל ָ‬ ‫יהוה ָּכ ָ‬ ‫יהוה ׁ ִשיר ָח ָד ׁש ׁ ִשיר ּו ַל ָ‬ ‫{א} ׁ ִשיר ּו ַל ָ‬ ‫הוה ו ְּמ ֻה ָּלל ְמאֹד נוֹ ָרא הוּא ַע ָּ‬ ‫ֽיהוה ׁ ָש ַמיִ ם ָעשָׂ ֽ ה‪{ :‬ו}‬ ‫ילים ַו ָ‬ ‫ל‪-‬אל ֵֹהי ָה ַע ִּמים ֱא ִל ִ‬ ‫ל‪-‬אל ִ ֹֽהים‪{ :‬ה} ִּכי | ָּכ ֱ‬ ‫ל‪-‬כ ֱ‬ ‫ָ ֽה ַע ִּמים נִ ְפ ְלאוֹ ָ ֽתיו‪{ :‬ד} ִּכי גָ דוֹ ל יְ ָ‬ ‫ּ‪-‬מנְ ָחה ּובֹא ּו‬ ‫יהוה ְּכבוֹ ד ׁ ְשמוֹ שְׂ ֽאו ִ‬ ‫עז‪{ :‬ח} ָהב ּו ַל ָ‬ ‫יהוה ָּכבוֹ ד ָו ֽ ֹ‬ ‫יהוה ִמ ׁ ְש ּ ְפחוֹ ת ַע ִּמים ָהב ּו ַל ָ‬ ‫ד‪-‬ו ָה ָדר ְל ָפנָ יו עֹז ְו ִת ְפ ֶא ֶרת ְּב ִמ ְקדָּ ׁ ֽשוֹ ‪{ :‬ז} ָהב ּו ַל ָ‬ ‫הוֹ ְ‬ ‫ל‪-‬ת ּמוֹ ט יָ ִדין ַע ִּמים‬ ‫ף‪-‬ת ּכוֹ ן ֵּת ֵבל ַּב ִּ‬ ‫הוה ָמ ָל ְך ַא ִּ‬ ‫ל‪-‬ה ָ ֽא ֶרץ‪{ :‬י} ִא ְמר ּו ַבגּ וֹ יִ ם | יְ ָ‬ ‫יהוה ְּב ַה ְד ַרת‪-‬ק ֶֹד ׁש ִחיל ּו ִמ ּ ָפנָ יו ָּכ ָ‬ ‫ְל ַח ְצרוֹ ָ ֽתיו‪{ :‬ט} ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו ַל ָ‬ ‫ל‪-‬א ׁ ֶש ּ‬ ‫הוה | ִּכי‬ ‫ל‪-‬ע ֵצי‪-‬יָ ַֽער‪{ :‬יג} ִל ְפנֵ י יְ ָ‬ ‫ר‪-‬בוֹ ָאז יְ ַר ְּננ ּו ָּכ ֲ‬ ‫יש ִ ֽרים‪{ :‬יא} יִ שְׂ ְמח ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ְו ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץ ִי ְֽר ַעם ַה ָ ּים ו ְּמל ֹֽאוֹ ‪{ :‬יב} יַ ֲעל ֹז שָׂ ַדי ְו ָכ ֲ‬ ‫ְּב ֵמ ׁ ָ‬ ‫ט‪-‬ת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק ְו ַע ִּמים ֶּב ֱאמוּנָ ֽתוֹ ‪:‬‬ ‫פ ֵּ‬ ‫ָבא ִּכי ָבא ִל ׁ ְש ּפֹט ָה ָא ֶרץ יִ ׁ ְש ּ ֽ ֹ‬

‫‪33‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


RABBI ASHEAR TRANSCRIPT Where's My Thank You? The Torah commands us to know that Hashem runs the world; "‫"אין עוד‬-there is nothing besides Him. The Ramban writes that the entire purpose of creation was for us to realize that Hashem is our God and thank Him for creating us. The Ibn Ezra writes that the purpose of the Mitzvot is to bring us to love Hashem and cling to Him. The more we have Hashem on our mind, loving and thanking Him, the better we are accomplishing our job in this world. Hashem calls us His children. A young child thinks about his parents all the time; he needs them for everything. This is how we are supposed to feel about Hashem. We should constantly have Him on our minds all the time, because we need Him for everything, as well.

adamant. He went to gather the shredded paper, and found his two hundred dollars. This went on for four years. All his neighbors could not understand how he was surviving without a job. It looked like he was always on vacation, enjoying life, and still managing to pay all his bills. One day, he went out to get his paper, and he saw a man stepping on the paper, unwilling to move. Jacob was about to yell at him, but the man spoke first, "Where is my thank you?" "What?" Jacob responded in confusion. The man explained, "For four years, I have been supporting you, and not once did you come to say thank you." Jacob replied, "Oh, I'm sorry. I never saw you. I didn't even know you existed." "That's exactly what I'm talking about," said the man. "For four years, you have been eating my bread, drinking my water, and you had no idea that I even exist? Not once did you bother to wake up early and see who is putting money in your newspaper."

Someone may ask, if the purpose of life is to recognize Hashem, what about the millions of unaffiliated Jews who were never taught about Him? How will they fulfil The same is true in our lives. Hashem gives and gives their purpose? and gives. If a person doesn't stop to think about his or ask where are they coming from, he could I saw a Mashal quoted in the book Emunah Shelema blessings miss Hashem. But, if a person honestly thinks about all that explains this: There was a man who we will call the times he's been and the myriads of blessings Jacob, who was fired from his job. He was broken and he has in his life, he helped doesn't even need to be taught about didn't know how he would support himself. He couldn't Hashem. He will automatically recognize Him and run to sleep at night. One morning he went outside to get his say thank you. newspaper and discovered inside one of the pages two one-hundred dollar bills. At first, he thought they were fake, but then he examined them in the sunlight and saw Hashem does not need our recognition and gratitude. they were real. From that day on, he found two hundred Rather, as the Sefer Hachinuch writes regarding the dollar bills inside his newspaper every single day(except Mitzva of Bikurim, when we recognize what Hashem gives us, it opens the gates for more blessing, and all for shabbat). It was like the Mann. Hashem wants to do is give us and give us again. One morning, by accident, his neighbor switched newspapers with him. When he asked for his paper back, the neighbor told him that his son already ripped most of it. He offered Jacob to keep his paper, but Jacob was

34 https://telegram.me/Publications_MM


MEXICAN POTATO LATKES 40MIN

INGREDIENTS

3 cups peeled and shredded potatoes 2 tablespoons onion, diced 1 large jalapeno, seeded and diced 2 ears corn, cut from ear 1 garlic clove, minced 3 eggs 2 tablespoons flour 1 teaspoon kosher salt ½ cup vegetable oil Garnish: fresh cilantro, guacamole, or salsa

20MIN

20MIN

5

PREPARATION

1. Peel and shred potatoes, then side, or until brown. wring with a cheesecloth or towel, removing all moisture. 5. Place on paper towels or wire cooling rack to remove any excess 2. Mix potatoes, onion, jalapeno, oil. garlic, eggs, corn, flour, and salt together in a bowl. 6. Serve hot, with guacamole, cilantro, and salsa 3. Heat oil in a large pan over high heat until hot. 4. Drop large spoonfuls of potato mixture into the oil, and flatten down with spatula to form ½-inch patties. Cook 3 to 5 minutes per 35 https://telegram.me/Publications_MM


‫ערשיינט יעדען אווענט מיט איבער ‪ 40‬בלעטער‬ ‫ביי אייך אין אימעל אינבאקס פאר אומזיסט!‬

‫שמחות | אווענטס | קלאסיפיידס | טשאבס | דירות מארקעט | שיעורי היום | נייעס | חכמת נשים‬ ‫סובסקרייבט‬ ‫בחינם‬

‫‪subscribe@derevents.com‬‬ ‫אריין צו שטעלן אייער שמחה | עד | קלאסיפייד‬ ‫ווי איבער ‪ 38,500‬סובסקרייבערס ליינען טעגליך שיקט א אימעל אדער רופט‬ ‫‪ads@derevents.com | 718.289.0404‬‬

‫‪36‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

Event 20170215 @mm  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you