Page 1

Der Events February, 16, 2017

‫דארנעשטאג פר' יתרו כ' שבט תשע"ז‬

https://telegram.me/Publications_MM


3

16

6 9 11

31 15

12

14 2 https://telegram.me/Publications_MM


‫בארא פארק‬ ‫בארא פארק וויליאמסבורג‬

‫החתן משולם זושאנ”י‬

‫בן מו"ה ר' דוד קרויס הי"ו‬ ‫החתן שמואל אבא נ”י‬

‫בן מו"ה ר' יחזקאל ענגעל הי"ו‬ ‫החתן יוסף אפרים נ”י‬

‫מאנסי‬

‫קרית יואל‬

‫ארץ ישראל‬

‫לעקוואד‬

‫עב"ג‬

‫בת מו"ה ר' יוחנן שור הי"ו‬ ‫באולם תורה ויראה‬ ‫עב"ג‬ ‫בת מו"ה ר' אהרן מארקאוויטש הי"ו‬ ‫באולם אימפעריעל‬ ‫עב"ג‬

‫בן מו"ה ר' ישעי' גדלי' וועבער הי"ו‬

‫בת מו"ה ר' אלעזר פראנק הי"ו‬ ‫באולם תפארת רבקה‬

‫החתן שלמה זלמן נ”י‬

‫עב"ג‬

‫בן הגה"צ אהרן שטערן שליט"א‬ ‫החתן מיכאל מתתי' נ”י‬

‫בן מו"ה ר' חיים יעקב כהן הי"ו‬ ‫החתן ישכר דוב נ”י‬

‫בן מו"ה ר' עמרם מאירוביץ הי"ו‬

‫‪3‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫בת מו"ה ר' מנחם היעום הי"ו‬ ‫באולם תפארת מרדכי‬ ‫עב"ג‬ ‫בת מו"ה ר' יעקב מייער הי"ו‬ ‫באולם אור החיים וויזניץ‬ ‫עב"ג‬ ‫בת מו"ה ר' חיים מאיר ציג הי"ו‬ ‫באולם עטרת חי' שרה‬


Real Estate

Real Estate

‫חבורת אברכים מחפשים מקום‬ ‫עבור בית מדרש בשכינת‬ 53-55 16-17 ‫נא לצלצל ולהשאיר הודעה‬ 401-646-3878

CONSTRUCTION / RENOVATION

Entire apartments, Extensions, Basements, etc. References available very reasonable prices H. Fogel 917-586-3774

CONSTRUCTION / RENOVATION

Entire apartments, Extensions, Basements, etc. References available very reasonable prices H. Fogel 917-586-3774

JOB OPPORTUNITY Now buying Amex and Chase .points Call: 845-517-1233 Email:

info@SellMyMilesNow.com

‫הערליכע שפילער‬ ‫הערליכע שפילער‬ .‫פאר אייערע שמחות‬ ‫משה רייפער‬ 347-975-9148 :‫רופט‬

‫אסיסטענטס געזוכט‬ ‫עס ווערט געזוכט צוויי‬ ‫אסיסטענטס פאר נורסערי אין א‬ ‫חסידישע תלמוד תורה אין ב"פ‬ 2343-259-86 :‫ביטע רופט‬

Boro Park 11th & 49th beautiful brand new 1 bedroom basement with split unit A/C, W/D, new appliances. Chosson Kallah preferred Please call 718-812-8332

SECRETARY WANTED Insurance agency looking to hire an experienced office employee, Willing to train, will pay well Frum environment. Call Raizel 718-627-2158 ext 101

SECRETARY WANTED Insurance agency looking to hire an experienced office employee, Willing to train, will pay well Frum environment. Call Raizel 718-627-2158 ext 101

‫חבורת תהלים‬ ‫מחפשים אברכים ירא״ש שרוצים‬ ‫להצטרף באמירת כל ספר תהילים‬ ‫בבימ״ד‬, 45:7 ‫שב"ק בבוקר בשעה‬ 43rd & Ft Hamilton Pkwy .‫ומתן שכרו בצידו‬ 347-451-5857

ONE MAN BAND ,‫פאר אייערע שמחות שבע ברכות‬ .‫בר מצוות וכדומה‬ 718-744-4762 .‫רופט‬

TYPESETTING ‫כתר‬ ‫מיר וועלן טייפן אלע אייערע‬ ‫ שנעלע און פונקטליכע‬,‫חידושי תורה‬ ‫ מיר ספעציעליזירן זיך מיט‬,‫סערוויס‬ ,‫שווערע כתבי ידות‬ )347( 765-0885 :‫רופט‬

Real Estate Short Term - 13/42 New daily/ weekly hotel style 1-2 room basement, apt, kitchen, full bath, bedroom, fully furnished with linen and accessories. 718-854-1633

JOB OPPORTUNITY Israel: Land line 1.1¢ Cell phone 3.6¢ Students calling home from Isreal, UK, Belgium starting at 1.5¢ Call: 718-438-1333 9 AM-6 PM

JOB OPPORTUNITY Israel: Land line 1.1¢ Cell phone 3.6¢ Students calling home from Isreal, UK, Belgium starting at 1.5¢ Call: 718-438-1333 9 AM-6 PM

JOB OPPORTUNITY ‫דער וואס וויל מנדב זיין להחזקת‬ ‫החבורה פאר א שמחה אדער‬ ‫פאר המתקת הדינים צו מזכיר זיין‬ ,‫בשעת תהילים זאגען‬ 347-451-5857 ‫ביטע רופט‬

JOB OPPORTUNITY ‫עס ווערט געזוכט א יונגערמאן זיך‬ ‫אפצוגעבן מיט אן עלטערען יוד‬ .‫ ביינאכט‬8 ‫ ביז‬6 ‫פון‬ 718-854-7740 :‫רופט‬

‫מלמד געזוכט‬ ‫א היימישע תלמוד תורה אין בארא‬ ‫פארק זוכט א כיתה ח' מלמד פאר'ן‬ ,‫קומענדיגען שנת הלימודים‬ :‫ביטע פעקסט רעזמעי צו‬ 718-532-0194

4 https://telegram.me/Publications_MM


We Will Set Up Your Business P: 866-931-CORP (2677) P: 718 576 3117 E: info@ExpressCorpServices.com W: www.ExpressCorpServices.com

Corporations • LLC's LLC Publishing • Etc.

Incorporate Your Business Within The Hour by The Experts - Professional Guidance -

ahblicklive.com

Check out our Daily News emails by scanning the QR code

5 https://telegram.me/Publications_MM


‫וויליאמסבורג‬ ‫בארא פארק וויליאמסבורג‬

‫מאנסי‬

‫קרית יואל‬

‫ארץ ישראל‬

‫לעקוואד‬

‫עב"ג‬

‫החתן אליעזר דודנ”י‬

‫בת מו"ה ר' יחיאל משה פאללאק הי"ו‬ ‫באולם ויואל משה‬

‫בן מו"ה ר' יצחק אייזיק שטיינמעץ הי"ו‬

‫עב"ג‬ ‫בת מו"ה ר' דניאל ראובן דאנא הי"ו‬ ‫באולם כתר צבי‬

‫החתן יואל נ”י‬

‫בן מו"ה ר' מנחם דניאל כאירה הי"ו‬

‫עב"ג‬

‫החתן יהוסף נ”י‬

‫בן מו"ה ר' משה וויינבערגער הי"ו‬

‫בת מו"ה ר' ליפא קליין הי"ו‬ ‫באולם פרדס פיגא‬

‫החתן מנחם אריה נ”י‬

‫עב"ג‬

‫בן מו"ה ר' אלחנן יונגער הי"ו‬

‫בת מו"ה ר' יושע בעריש לאנדא הי"ו‬ ‫באולם פרדס צבי‬

‫החתן יואל נ”י‬

‫עב"ג‬

‫בת מו"ה ר' חיים קאהן הי"ו‬ ‫באולם קאנטינענטאל‬

‫בן מו"ה ר' אברהם מרדכי באש הי"ו‬

‫‪6‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪Corporations • LLC's‬‬ ‫‪LLC Publishing • Etc.‬‬

‫‪Expe‬‬ ‫‪Guida rt‬‬ ‫‪nce‬‬

‫‪866-931-CORP‬‬

‫‪P:‬‬ ‫)‪(2677‬‬ ‫‪E: info@ExpressCorpServices.com‬‬ ‫‪W: www.ExpressCorpServices.com‬‬

‫‪Within‬‬ ‫‪The‬‬ ‫‪Hour‬‬

‫‪Set Up Your Business‬‬


‫‪Williamsburg‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫השבת אבידה ‪ -‬פארלוירן א וואלענע‬ ‫קאוט {אן א נאמען} אין קאנטינענטאל‬ ‫דינסטאג נאכט {ביי לאנדא'ס חתונה}‬ ‫רופט‪917-865-6019 :‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫השבת אבידה ‪ -‬פארלוירן די וואך א‬ ‫דיימאנד ברעיסלעט‪ ,‬אויב געטראפען‬ ‫רופט‪347-598-3567 :‬‬

‫‪Behavior Management M/F‬‬

‫‪Full Time Secretary‬‬

‫‪Seeking Therapists to work with‬‬ ‫‪individuals as part of the in-home‬‬ ‫‪behavior management program. After‬‬ ‫‪school hours and Sundays required.‬‬ ‫‪Must possess MSW, MHC, or Master’s‬‬ ‫‪in School Psychology or Special‬‬ ‫‪Education. Yiddish speaking preferred.‬‬ ‫‪E-mail resume to‬‬

‫‪Full Time ecretary Expanding Business‬‬ ‫‪in Monsey area is seeking to hire full‬‬ ‫‪time female secretaries. Must be detail‬‬ ‫‪oriented, self-motivated with great‬‬ ‫‪phone and writing skills. Knowledge in‬‬ ‫‪Word, Excel & QuickBooks is a plus.‬‬

‫‪b.moskowitz@humancareservices.‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫אינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי‬ ‫נועם‪ ,‬חמשה חומשי תורה אין‬ ‫אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני‬ ‫צדק‬ ‫‪347-587-0906‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫מאנטל יריד ‪ -‬מיר וועלן סערווירן‬ ‫דעם ציבור ביז ד' תצוה לאזט‬ ‫א מעסעדזש און מיר וועלן אייך‬ ‫צוריקרופן בעז"ה‬ ‫‪718-215-5949‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫וומ"ס‪ 2 -‬בעדרום דירה מיט א‬ ‫דיינונג רום צו פארדינגען‪,‬‬ ‫רופט‪/‬טעקסט‪929-359-2546 :‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫ארבעט געלענגנהייט ‪-‬‬ ‫אינגערמאן געזוכט צו ארבטען‬ ‫אלס סעילסמאן אין א געשעפט‬ ‫אין וומ"ס ‪718-381-1938‬‬ ‫עקסט ‪2106‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪dtpozner@yahoo.com‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫טעגליכע ‪ 5‬מינוט'יגע חיזוק‬ ‫שיעורים‬ ‫"חיים שיש בהם"‬ ‫‪718-362-8846‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫פאר אלע אייערע הסכם ושטרות‬ ‫קענט איר זוכן פארבידן בדרכי‬ ‫נועם בראשות הרה"ג ר' יעקב‬ ‫זיידה שליט"א‬ ‫‪718-384-5864‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫וומ"ס‪ -‬ברענד ניו ‪ 2‬בעדרום דירה‬ ‫צו פארדינגען‪ ,‬פארק‪/‬סקילמאן‪,‬‬ ‫רופט‪917-676-9948 :‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫ארבעט געלעגנהייט ‪ -‬געזוכט א‬ ‫טויגליכער איגרמאן פאר א סטאר‬ ‫אין וומ"ס פאר די פסח סעזאן‬ ‫‪ 347-957-3533‬ל‪.‬מ‪.‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫השבת אבידה‪ -‬געטראפען א בחורישע‬ ‫קויט אויף ‪Division Ave‬‬ ‫מאנטאג נאכט‬ ‫רופט‪718-367-7981 :‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫‪Descriptions Looking for 3 bedroom‬‬ ‫‪or spacious 2 bedroom starting‬‬ ‫‪march Including washer dryer in good‬‬ ‫‪condition without a broker fee Please‬‬ ‫‪contact/text 3473301921‬‬

‫‪saradana91@gmail.com‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫שפרעכט אפ עין הרע א‪.‬ד‪.‬ג‪.‬‬ ‫מיט בליי ‪ 42$ -‬א נאמען‬ ‫{מיר נעמען ק‪.‬ק‪ .‬אויך אויפן טעלעפאון}‬ ‫רופט מרת פריעדמאן ‪845-570-2905‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫וומ"ס ‪ -‬פריוואטע אפיסעס צו‬ ‫פערדינגען אין עטליכע געגנטער פאר‬ ‫גוטע פרייזן‪ ,‬רופט‪/‬טעקסט‬ ‫‪929-359-2546‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫וומ"ס‪ -‬קאנדא צו פארקויפן‪,‬‬ ‫גרייט אריינצומופן‪,‬‬ ‫‪ 1750‬ס"פ‪ ,‬פרייז ‪1M‬‬ ‫רופט‪347-645-9041 :‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫א גלונגענער בחור איז גרייט צו טון‬ ‫אלע סארט ארבעט‪,‬‬ ‫ביטע רופט‪:‬‬ ‫‪347-981-1175‬‬


‫מאנסי‬ ‫בארא פארק וויליאמסבורג‬

‫החתן ישעי' נ”י‬

‫בן מו"ה ר' עמרם צבי גרינוואלדהי"ו‬ ‫החתן יצחק נ”י‬

‫בן מו"ה ר' אלימלך לייפער הי"ו‬

‫‪8‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫מאנסי‬

‫קרית יואל‬

‫ארץ ישראל‬

‫לעקוואד‬

‫עב"ג‬

‫בת מו"ה ר' יצחק ניסן פריעזעל הי"ו‬ ‫באולם עטרת טשארנא‬ ‫עב"ג‬ ‫בת מו"ה ר' שולמית לעווי הי"ו‬ ‫באולם עטרת גאלדא‬


‫בעדרום דירה‬ ‫עס ווערט געזוכט‬ ‫פרויען און מיידלעך‬ ‫צו ארבעטן אין בית האופה‬ ‫ד'סאטמאר מאנסי‬ ‫פאראינטערעסירטע‬ ‫ביטע רופט ‪845-356-14‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫מכון כללי טעמי המקרא‬ ‫מודעה משמחת‬ ‫אייער זון קען יעצט קונה זיין‬ ‫די טעמי המקרא‬ ‫און האבן א געשמאק צו מעביר‬ ‫סדרה רופט ‪845-274-2445‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫‪A Company in the Bronx‬‬ ‫& ‪is looking for a shop‬‬ ‫‪production manager. good‬‬ ‫‪potential for the right person.‬‬ ‫‪some computer skills‬‬ ‫‪required. 347-207-5835‬‬ ‫‪leave message‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫מען קען באשטעלן סעודת ברית‪,‬‬ ‫וואכנאכט‪ ,‬קידושים וכו' פון די‬ ‫בארימטע קויפמאן קעיטערינג‬ ‫רופט‪845-517-9451 :‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫א היימישע ריעל‪-‬עסטעיט אפיס‬ ‫דא אין אפיס זוכט א מיידל ‪/‬‬ ‫פרוי פאר א סעקרעטאר‪,‬‬ ‫דארף האבן גוטע טעלעפאן‬ ‫סקילס און קענען קאמפיוטער‪,‬‬ ‫רופט ‪718-501-737‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫עס ווערט געזוכט א‬ ‫בעיביסיטער ביי מיר‬ ‫אינדערהיים ‪ -‬מאנטאג ביז‬ ‫דאנערשטאג ‪ 8:45 -‬ביז ‪1:15‬‬ ‫ביטע רופט ‪426-1041‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫‪Attention Monsey & New Square‬‬ ‫‪Residents Do you want to change‬‬ ‫?‪your look on multi-level marketing‬‬ ‫‪Come and hear about an amazing‬‬ ‫‪business opportunity that you could‬‬ ‫‪make $1000’s of dollar$. To reserve‬‬ ‫‪a seat Call 845-535-1140‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫לערנט אייך ענגליש פריוואט‬ ‫מיט א עקספיריענסד טיטשער‪ ,‬ווי‬ ‫איר זענט פארזיכערט‬ ‫אז איר וועט טאקע קענען בעז"ה!‬ ‫קינדער אדער ערוואקסענע‪ .‬ביטע‬ ‫רופט ‪347-228-5132‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫‪Pink girl gowns for rent‬‬ ‫‪845-481-0225‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫א היימישער יונגערמאן איז גרייט‬ ‫אנצונעמען אלע אייערע גראפיק‬ ‫דזשאבס פאר גאר גוטע פרייזן‬ ‫רופט ‪845-217-1211‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫געזוכט א ארבעטער אין א מענער‬ ‫געשעפט ‪845-570-3872‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫א היימישער יונגערמאן איז גרייט‬ ‫אנצונעמען אלע אייערע גראפיק‬ ‫דזשאשבס פאר גאר גוטע פרייזן‬ ‫רופט ‪845-217-1211‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫געזוכט א אינג ווייבל‬ ‫וואס קען גוט נייען‪,‬‬ ‫צו טוהן נייען ארבעט‬ ‫פון פורים ביז פסח‬ ‫קען ארבעטן פון דערהיים‬ ‫זייער גוט באצאלט‬ ‫‪845-356-151‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫מיין טאלאנט חדר ‪ -‬געציילטע פלעצער‬ ‫פארבליבן אין די בארימטע‬ ‫"מאלן קלאסן" פאר אינגלעך פון ‪10‬‬ ‫יאר און העכער‪ .‬רופט היינט ר' יואל גליק‬ ‫‪845-200-1231‬‬ ‫*ברענגט א פריינט און באקומט א‬ ‫דיסקאונט‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫דער בארימטער בעל מספר‬ ‫פאר קינדער הרב מתתי' גרין הי"ו‬ ‫מלמד באנטווערפען‪ ,‬וועט זיין אין‬ ‫מאנסי פון זונטאג יתרו ביז זונטאג‬ ‫משפטים‪ .‬אויף צו באשטעלען צו‬ ‫פארציילן א מעשה‪ ,‬רופט ‪347-786-‬‬ ‫‪ 4689‬וכל הקודם זכה ‪...‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫א מוסד זוכט איינעם מיט‬ ‫א ‪ 15‬פעסענדשער ווען‪,‬‬ ‫מאנטאג ביז דאנערשטאג‬ ‫פון ‪ 8:00‬ביז ‪ 9:00‬אינדערפרי‪.‬‬ ‫ביטע רופט‪:‬‬ ‫‪ext 107 845-425-0392‬‬

‫ארבעט פארמיטלונג‬ ‫א עקספיריענס קעכער‬ ‫איז גרייט אנצונעמען‬ ‫א קאכן פאזיציע‪.‬‬ ‫ביטע רופט ‪659-7934‬‬

‫קלעסיפיידס‬ ‫‪Spring Valley – For rent‬‬ ‫‪a 1,300 Sq. Ft. basement,‬‬ ‫‪easily accessible,‬‬ ‫‪Call 845-538-5562‬‬


‫קרית יואל‬ ‫בארא פארק וויליאמסבורג‬

‫מאנסי‬

‫קרית יואל‬

‫ארץ ישראל‬

‫לעקוואד‬

‫עב"ג‬

‫החתן אשר מרדכי‬ ‫בן כ''ק אדמו"ר מקראלי שליט''א‬

‫בת הגה"צ ר' יחזקאל שרגא ראזענבוים שליט''א‬

‫החתן יצחק נ”י‬

‫עב"ג‬

‫נ”י‬

‫בן מו"ה ר' יעקב משה ווערצבערגער הי"ו‬

‫בת מו"ה ר' יעקב יושע פריינד הי"ו‬

‫החתן שמואל' נ”י‬

‫עב"ג‬ ‫בת מו"ה ר' צדוק היילברוין הי"ו‬ ‫באולם בית רחל פאראדייס‬

‫בן מו"ה ר' חיים יעקב גוטמאן הי"ו‬

‫עב"ג‬

‫החתן יואל ישכר דוב נ”י‬

‫בן מו"ה ר' אברהם שמואל שווארץ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫הי''ו‬

‫בת מו"ה ר' בנציון אברהם כהן הי''ו‬ ‫באולם עקשטיין‬


‫לעקוואד‬

‫בארא פארק וויליאמסבורג‬

‫החתן שרגא פייוול נ”י‬

‫מאנסי‬

‫קרית יואל‬

‫ארץ ישראל‬

‫לעקוואד‬

‫עב"ג‬

‫בן כ''ק האדמו''ר מאלכסנדר‪-‬קליוולנד שליט''א‬

‫בת מו"ה ר' מרדכי ‪ Weiss‬הי"ו‬

‫החתן משולם זושא נ”י‬

‫עב"ג‬ ‫בת מו"ה ר' יוחנן ‪ Schor‬הי"ו‬ ‫באולם ‪Torah V'yirah‬‬

‫בן מו"ה ר' דוד ‪Krauss‬‬

‫הי"ו‬

‫מו”ה ר' ר' גבריאל בן ר' עזרא אשכנזי הי״ו‪,‬‬ ‫חתן מו”ה ר' משה ענתבי הי״ו‪,‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫בקהל זכרון יעקב‬ ‫ברית למחר יום ו' ‪8:45‬‬


Automobiles

Crazy dicount Sale! Hubcaps for Toyota Sienna 2004-201 16", 1 for $20, 4 for $70. 732.664.4689

Automobiles

12 Pass. van available for rent during day. Call: 848.238.4987

Automobiles

Police Car for Sale: Intrepator good condition. Please call: 848.525.8119

‫שיעורי תורה‬

:‫מערכת דרך אמונה‬ !‫שמעו ותחי נפשכם‬ ‫שיעור נפלא‬ "‫"בענין שבת שירה ור"ה לאילנות‬ 718-298-3717 1 ‫ הקש‬,‫ דקות‬36 ‫אורך השיעור‬

For Rent

Basement available to rent for a nursery. Private entrance, shady yard. 8th & Private 732-367-8668

Automobiles

For Sale: 2005 Nissan Murano, AWD, sun, roof, 128K miles asking 4300 $ call: 848.240.3632

Miscellaneous for Sale

Yoshon multigrain/regular cheerios for sale. Call: 848.702.5099

Automobiles

For Sale: 1999 Camry le, in great condition. 848.525.8119

Automobiles

1999 Century for Sale. 150k miles, drives well, great condition, just passed inspection. 845.641.8476

For Rent

Basement available to rent for a nursery. Private entrance shady, yard. 8th & Private 732.367.8668

Automobiles

Two minivans for sale caii: 848.525.8119

Job Opportunity

New Verizon store looking for workers. Very good pay. Please call: 845.774.9100

Miscellaneous for Sale

For Sale: Brand new Bella XL griddle or rotating waffle maker, $8 each. Call: 732.644.8584

Automobiles

Car-Ex: Full service mechanic shop: 908.888.6000 Looking foward to serving youPinchos Rothenberg

Automobiles

Two minivans for sale.Call: 848.525.8119

Automobiles

For Sale: 2009 blue Sonata, 100 k, asking 6300 $ Please. email Rhmarcos@gmail.com

Automobiles

Police Car for Sale: Intrepator good condition Please call: 848.525.8119

Miscellaneous for Sale Looking to carpool to Queens few times a week around 12:00 pm Please call: 732.994.9759

12 https://telegram.me/Publications_MM


PHOTO CREDIT

WWW.AHBLICKLIVE.COM

@AHBLICKLIVE

INFO@AHBLICK.ORG

‫האדמו"ר מראחמסטריווקא בביקור קצר בניו יארק‬

‫מלוה מלכה השנתי לטובת ביהמ"ד ראפשיץ‬

13 https://telegram.me/Publications_MM


‫איזרעלישע ּפריים מיניסטער‬ ‫ביבי נתניהו ביים באזוכן היינט‬ ‫דעם ווייסן הויז‪.‬‬

‫איין ראנוועי ביי שארלעט עירפארט איז געשלאסן‬ ‫געווארן נאכדעם וואס אן אמעריקען איגעל‬ ‫עראפלאן האט זיך אנגעשטויסן אין א הערש‬ ‫בשעת'ן אפרייזן אויפן וועג קיין מיסיסיפי‪.‬‬ ‫די לופטפעלד איז נאך אפן און אפערירט נאך‪ ,‬אבער‬ ‫פארשפעטעגונגס זענען ערווארטעט‪.‬‬

‫ביי א פרעסע קאנפערענס היינט‬ ‫מיט פרעזידענט טראמפ‪ ,‬האט דער‬ ‫חרדישער דזשורנאליסט "טורקס"‬ ‫אנגעהויבן פרעגן וועגן אנטיסעמיטישע‬ ‫אינצידענטן וואס שטייגן לעצטנס‪,‬‬ ‫אבער נאך פאר ער האט געהאט א שאנס‬ ‫צו ענדיגן זיין פראגע‪ ,‬האט איהם דער‬ ‫פרעזידענט איבערגעהאקט און איהם‬ ‫געהייסן זיך אוועקזעצן‪ ,‬איהם אנרופנדיג‬ ‫א ליגענער‪.‬‬

‫א קריגעריי האט אויסגעבראכן אין קווינס צווישן‬ ‫‪ 3‬פארשוינען וואס האבן פארמאגט שעדליכע‬ ‫געווער‪ .‬ווען די פאליציי האט דערגרייכט אויפן‬ ‫סצענע האבן זיי באוויזן צו ארעסטירן נאר איינס‬ ‫פון די צוויי אינדערצייט וואס די אנדערע צוויי‬ ‫זענען אנטלאפן‪.‬‬

‫קרדיט @ נייעס בילדער‬ ‫‪@ Der Yid‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


https://telegram.me/Publications_MM


‫חובת הלבבות ‪ -‬שער הבטחון‬ ‫שער הבטחון ‪ -‬פרק רביעי‪.‬‬ ‫ואמר בפרוש החלק הראשון מהם והוא בעניני גוף האדם בלבד והם חייו ומותו וטרף מזונו‬ ‫למחיתו ומלבושו ודירתו ובריאותו וחליו ומדותיו‪ .‬ואפני הישר בבטחון על אלהים בכל ענין מהם‬ ‫שישליך את נפשו בהם להליכות הגזר אשר גזר לו הבורא מהם ותבטח נפשו באלהים יתברך‬ ‫וידע כי לא יגמר לו מהם אלא מה שקדם בדעת הבורא שהוא הנכון לעניניו בעולם הזה‬ ‫ובעולם הבא ויותר טוב לאחריתו ושהנהגת הבורא לו בכלם שוה אין לשום בריה בהם עצה‬ ‫ולא הנהגה אלא ברשותו וגזרתו ודינו‪ .‬וכמו שאין ביד הברואים חייו ומותו וחליו ובריאותו כן‬ ‫אין בידם טרף מזונו וספוקו ולבושו ושאר עניני גופו‪.‬‬ ‫ועם ברור אמונתו כי ענינו מסור אל גזרות הבורא יתעלה ושבחירת הבורא לו היא הבחירה‬ ‫הטובה הוא חייב להתגלגל לסבות תועלותיו ולבחר הטוב כנראה לו מן הענין והאלהים יעשה‬ ‫מה שקדמה בו גזרתו‪.‬‬ ‫והדומה לזה כי אדם אף על פי שקצו ומדת ימיו קשורים בגזרת הבורא יתברך יש על האדם‬ ‫להתגלגל לסבות החיים במאכל ובמשתה ומלבוש ובמעון כפי צרכו ולא יניח את זה על האלהים‬ ‫שיאמר אם קדם בגזרת הבורא שאחיה ישאיר נפשי בגופי מבלי מזון כל ימי חיי ולא אטרח‬ ‫בבקשת הטרף ועמלו‪ .‬וכן אין ראוי לאדם להכנס בסכנות בבטחונו על גזרת הבורא וישתה סמי‬ ‫המות או שיסכן בעצמו להלחם עם הארי והחיות הרעות ללא דחק או שישליך עצמו בים או‬ ‫באש והדומה לזה ממה שאין האדם בטוח בהן ויסכן בנפשו‪ .‬וכבר הזהירנו הכתוב מזה במה‬ ‫שאמר (דברים ו טז) כי איננו נמלט בזה מאחד משני דברים‪.‬‬ ‫או שימות ויהיה הוא הממית את עצמו והוא נתבע על זה כאלו המית זולתו מבני אדם אף על‬ ‫פי שמותו על הדרך ההוא בגזרת האלהים וברשותו‪ .‬וכבר הזהירנו שלא להמית שום אדם בשום‬ ‫גלגול באמרו (שמות כ יג) וכל אשר יהיה המומת קרוב אל הממית יהיה הענש יותר ראוי כמו‬ ‫שכתוב (עמוס א יא) ‪ .‬וכן מי שהמית את עצמו יהיה ענשו גדול בלי ספק מפני שמשלו בזה‬ ‫כעבד שצוהו אדוניו לשמר מקום לזמן ידוע והזהירו שלא יפרד ממנו עד שיבא שליח אדוניו‬ ‫אליו‪ .‬וכון שראה שבושש השליח לבא נפרד מן המקום קדם בואו וקצף עליו אדוניו והענישו‬ ‫ענש גדול‪ .‬וכן הממית את עצמו יוצא מעבודת האלהים אל המרותו בהכנסו בסכנת המות‪.‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫הרה"ג ר' מנשה רייזמאן‬

‫יום רביעי פרשת יתרו ‪ -‬יט שבט תשע"ז‬ ‫אחר‪ ,‬כיון שדרשו זה האות בחז"ל‪ .‬וא"כ טען השואל בבית המדרש שם‪ ,‬כיון שדרשו חז"ל י'‬ ‫דנסכי"ה רמז למי"ם דניסוך המים‪ .‬והחוו"ד בדרך החיים חלק על הא"ר וס"ל דלא כל אות שנדרשו‬ ‫עליו מדרש בגמ' נקרא שינוי משמעות‪ ,‬וא"כ אין צריך להוציא ס"ת חדש‪.‬‬

‫ביאור נפלא על ד’ מדרגות בכשרות הס”ת לפי ד’ חלקי התורה‬ ‫והאריך ביאור נפלא שיש ד' מדרגות בהוצאת ס"ת אחר‪ .‬יש כשר לכתחילה‪ ,‬ויש כשר בדיעבד‬ ‫שגם שמצאו בו טעות ממשיכים לקרות בו‪ ,‬ויש פסול אפי' בדיעבד‪ ,‬אך אם כבר התחילו לקרות‬ ‫בו אין מוציאים אחר‪ .‬ויש מדרגה רביעית שמוציאים ס"ת אחר אפי' באמצע הקריאה‪.‬‬ ‫והנה נודע שבכל תג וקוץ שבספר תורה יש דרשות רבות‪ ,‬כמו שדרש רבי עקיבא על כל קוץ וקוץ‬ ‫ועל כל תג ותג‪ ,‬וכ"ש בכל חסר ויתר‪ ,‬מרומז בו סודות גבוהים‪ .‬וכ' הרמב"ן בהקדמת התורה שאם‬ ‫יודעים על הס"ת קודם הוצאתו מארון קודש שיש בו חסרון בחסרות ויתרות אין מוציאים אותו‪ ,‬כי‬ ‫כל התורה היא צירופי שמות של הקב"ה‪ ,‬לכן אם שינה בחסר ויתר זה מקלקל כל הצירוף‪ .‬למשל‬ ‫מה שקראנו בשבת קודש פ' בשלח 'ויסע ויבא ויט' ופרש"י מש"כ בזה"ק שיש כאן ג' פסוקים‬ ‫שיש בהם ע"ב אותיות‪ ,‬וצירופי שלשתם יש בהם ע"ב שמות הקדושים‪ ,‬כשם הקדוש וה"ו שהוא‬ ‫אות ראשון של ויסע‪ ,‬אחרון של ויבא‪ ,‬וראשון של ויט'‪ ,‬ואם שינה אות אחת בחסר ויתר הרי זה‬ ‫משנה כל סדרי השמות קדושים‪ ,‬ומי יודע סודות שיש בכל שאר הפסוקים‪ .‬לכן יש לדייק בכל‬ ‫אות ואות‪.‬‬ ‫והנה ד' חלקים יש בתוה"ק‪ ,‬פשט רמז דרוש סוד‪ ,‬כל פירושי הפשט מרומזים באותיות התורה‪ ,‬כמו‬ ‫שדרשו חז"ל כל אות ואות שבתוה"ק‪ .‬אמנם הקוץ והתג אינו מלמד פשט אלא סודות התוה"ק‪.‬‬ ‫וחסרות ויתרות תלוי בהם מדרשי חז"ל‪ .‬לפי זה מבואר יפה‪ ,‬כי לכתחילה צריך שיהיה בס"ת‬ ‫כל ד' חלקי התורה‪ ,‬שיהיה שלם בכל אותיותיו שיהיה שלם בפשט‪ ,‬ובכל חסרות ויתרות שיהיה‬ ‫שלם בתורת הרמז והדרוש‪ ,‬ובכל קוץ ותג שיוכל רבי עקיבא ידרוש בהן סודות התורה‪ .‬ובדור‬ ‫אחרון נאבד מסורת התגין‪ ,‬ויש ספר של עלי הכהן 'תאג"י' שכתוב בספר יהושע שעל האבנים‬ ‫כתב יהושע לא רק קוצין ותגין אלא הרבה יותר רמזים‪ .‬ועי' שו"ת חת"ס שמצאו ס"ת ישן שיש‬ ‫פעמים שכותבים פ' לפופה פ' בתוך פ'‪ ,‬וכן עקושות ולפופות‪ ,‬באות ל' ובאות ק' סיבובים וסימנים‬ ‫בתוך האות‪ ,‬וכל זה מובא בספר תאג"י בקבלה במסורה עד משה רבינו‪ .‬כפי הנראה שהוא חלק‬ ‫הסוד שבסוד‪ ,‬אלא שמחמת הגלות נעשו בהם כמה שינויים לכן נשאר רק ענין האותיות חסרות‬ ‫ויתרות וקוץ ותג‪.‬‬ ‫והנה ס"ת שאין בו קוצין ותגין‪ ,‬אפי' באותיות שעטנ"ז ג"ץ ששם התגין הם הלכה למשה מסיני‪,‬‬ ‫אך ע"פ רוב פוסקים אין הס"ת נפסל כשחסר התגין‪ ,‬כי אע"פ שחסר בו תורת הסוד‪ ,‬כיון שהוא‬ ‫שלם ע"פ פשט רמז ודרוש‪ ,‬זהו דרגה שניה שכשר בדיעבד להוציא מארון קודש ולקרות בו‪.‬‬ ‫הדרגה השלישית כשיש בו שינוי בחסרות ויתרות‪ ,‬היינו שחלק הפשט לא נשתנה במשמעות‪ ,‬אך‬ ‫אי אפשר לדרוש בו דרשות חז"ל‪ ,‬כי חסר בו י' דונסכיה‪ ,‬ואי אפשר לדרוש בו 'מי"ם'‪ ,‬שזה 'רמז‬ ‫לניסוך המים'‪ ,‬לכן לכתחילה ובדיעבד אין קוראים בו‪ ,‬אך כשכבר התחילו לקרות בו ומצאו טעות‬ ‫כזה‪ ,‬אין מחזירין אותו באמצע הקריאה כיון שהוא כשר ע"פ פשט‪ ,‬שאין בטעות חסרון בפשט‪.‬‬ ‫אך ס"ת שיש בו שינוי אפי' לפי הפשט‪ ,‬הרי שאין בס"ת זה שום חלק בתורה שהוא שלם בו‪,‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫ה‬


‫הרה"ג ו‬ ‫ר' מנשה רייזמאן‬

‫יום רביעי פרשת יתרו ‪ -‬יט שבט תשע"ז‬

‫שהרי אפי' לפי הפשט אינו שלם‪ ,‬אזי מחזירים אותו לארון קודש אפי' באמצע הקריאה גם כשאין‬ ‫ס"ת אחר בבית המדרש‪.‬‬

‫גם שאין שינוי במשמעות‪ ,‬כיון שיש שינוי בהיגוי‪ ,‬יש להוציא ס”ת אחר‬ ‫וא"כ בס"ת דחסר שם אות י' בונסכיה‪ ,‬אין צריך להוציא ס"ת אחר כי לפי הפשט הוא כשר ולא‬ ‫לפי הרמז‪ .‬אך לדינא יש להחזירו מטעם אחר‪ ,‬כי יש בו שינוי בפשט בין ונסכה לונסכיה‪ ,‬כי כל מה‬ ‫שאין מוציאין ס"ת אחר כשאין שינוי משמעות הוא כשאין נשתנה ההברה של התיבה‪ ,‬כמו שכתב‬ ‫אהרון מלא ו'‪ ,‬שאינו משנה בהברת התיבה‪ ,‬או חיריק מלא שכתב חיריק חסר‪ .‬משא"כ 'ונסכה' אי‬ ‫אפשר לקרותו 'ונסכיה' בקמץ תחת הה' והסגול תחת הכ'‪ .‬ואפי' יכתבו ניקוד כזה‪ ,‬הרי אין מקום‬ ‫בתנ"ך שיהיה כתוב ונסכה בלי י' ויקראוהו כמו ונסכיה‪ .‬וממילא כיון שיש בו שינוי היגוי התיבה‪,‬‬ ‫הוא נקרא שינוי בפשט ולכן יש להוציא ס"ת אחר‪ .‬אך אי משום חסרון י' לא היה צריך להוציא‬ ‫ס"ת אחר‪ ,‬כי גם כשחסר בו שלימות תורת הרמז הרי הוא עדיין שלם בתורת הפשט‪ .‬אלו דברי‬ ‫מהרש"ג רבי שמואל בן רבי יהודה בעל הקול יהודה אב"ד סעמיאלע זי"ע‪.‬‬

‫משה רבינו מדבר דיבור אחד‪ ,‬וכל אחד שומע לפי דרגתו‬ ‫כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל‪ .‬רש"י פי' בית יעקב אלו הנשים נאמר בהם אמירה רכה‪,‬‬ ‫ובני ישראל אלו הגברים שצריך לומר להם עונשים ודברים קשים כגידים‪ .‬ונלאו המפרשים להבין‬ ‫שהרי הוא אומר אותו דבר לא פחות ולא יותר‪ ,‬איך יתכן שאותם הדיבורים השווים‪ ,‬לנשים הם‬ ‫דברים רכים ולאנשים דברים קשים? וביאר מהרש"ג שיש חטאים קשים שעי"ז האדם נעשה‬ ‫מומר כמו ע"ז ממש‪ ,‬ויש חטאים אחרים כמו משבר כלים בחמתו שהוא כאילו עובד ע"ז‪ ,‬או‬ ‫המחליף בדיבורו שהוא כאילו עובד ע"ז‪ .‬וזה תלוי לפי מדרגת האדם‪ ,‬כי יש איש פשוט שיכול‬ ‫לשמוע שמשבר כלים בחמתו הוא כעובד ע"ז‪ ,‬אך אינו יכול לשמוע שמחליף בדיבורו הוא כעובד‬ ‫ע"ז‪ ,‬ויש איש יותר גבוה שפשוט אצלו ששיבור כלים הוא כע"ז‪ ,‬והוא צריך לשמוע מחליף‬ ‫בדיבורו‪ ,‬או כל המעלים עין מן הצדקה שהוא כעובד ע"ז [כתובות סח]‪ .‬הרי זה למדרגה גבוהה‪.‬‬ ‫וכן בגילוי עריות‪ ,‬יש אחד שממש נואף רח"ל‪ ,‬ויש עוד מדרגות‪ ,‬ניאוף ביד ניאוף בעין‪ ,‬כמ"ש בגמ'‬ ‫יומא עד ופגם העיניים‪ ,‬וכן האוכל בלא נטילת ידיים כתוב בגמ' שהוא כגילוי עריות‪ ,‬וכן יש ענפים‬ ‫ומדרגות בכל ענין‪.‬‬ ‫וכן בשפיכות דמים‪ ,‬בפשטות מי שרוצח אדם ושפך דמו‪ .‬ויש דרגת שאול שהרג את נוב עיר‬ ‫הכהנים שממילא היה צריך להרגם‪ ,‬ויש כענין הגבעונים‪ ,‬וכמה דרגות של רציחה בפגיעת כבוד‬ ‫האדם‪ .‬והצדיקים הקב"ה מדקדק עמהם כחוט השערה בכל העניינים הנ"ל‪ ,‬ובכל יום נחשב להם‬ ‫שעברו על ג' חמורות ולכן אומרים ק"ש שעל המיטה ומקבלים על עצמם ד' מיתות בית דין סקילה‬ ‫שריפה הרג וחנק‪ .‬כי לפי מדרגתו עבר על עוונות שחייב עליהם סקילה‪ ,‬כמ"ש הבאמ"ח בשם‬ ‫הבעש"ט אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עון‪ ,‬לכן מקבל על עצמו כאילו סקילה על מה ששכח לרגע‬ ‫מהשי"ת ולפי מדרגתו הוא כאילו עובד ע"ז‪.‬‬ ‫כמו כן בחמשה חומשי תורה שניתנה לכל ישראל‪ ,‬אך כל אחד שומע לפי מדרגתו‪ ,‬זה שומע שלא‬ ‫להשתחוות לפסל‪ ,‬וזה שומע שלא להחליף בדיבורו‪ .‬וזהו כה אמר לבית יעקב‪ ,‬אמירה רכה היינו‬ ‫העון כפשוטו‪ ,‬ולאנשים הצדיקים שמדקדקין בהם כחוט השערה הם שומעים שאסור לשכוח‬

‫‪18‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫הרב אלימלך בידרמן‬

‫קוואל ‪ -‬יתרו‬ ‫ַ‬ ‫דער פרשה‬

‫‪â‬‬

‫‪à© ïáòâòâ íäéà èàä‬‬ ‫‪¨ øòèùøòáéåà øòã ìééåå øàôøòã‬‬ ‫©‬ ‫‪éã óéåà èùèééè íòã èâàæòâëàð‬‬ ‫¨‬ ‫‪¨ ïéåù ïáàä‬‬ ‫‪¨ øéî‬‬ ‫‪ïñò åö ñàåå‬‬ ‫‪¨ èàä‬‬ ‫‪¨ øòðééà æà© ,ì"æç éã ïåô øòèøòåå‬‬ ‫‪.ä íéîù úðúî‬‬ ‫‪øò æéà ,ïâøàî‬‬ ‫‪¨ ïñò èòåå øò ñàåå‬‬ ‫‪¨ èâøàæ‬‬ ‫‪¨ ïåà èðééä‬‬ ‫‪,è"îøú åðéæàä úùøô "ìàøùé øåà" 'éò) íéøôñ éã ïùèééè éåæà‬‬ ‫"‪© øò æà© ,æéà íòã ïéà èùt øò'èåùt øòã ."äðîà éðè÷î‬‬ ‫"‪íòã (íé÷éãö íùá ,àñ úåà ,ùãå÷ éøåáéã ,"íéìëåø ú÷áà‬‬ ‫‪èâøàæ‬‬ ‫‪¨ øò ìééåå - äðåîà ïéà ïééì÷ - "äðîà éðè÷î" æéà‬‬ ‫‪÷éãö øòã ,"í÷å ÷éãö ìåôé òáù" (æè ,ãë éìùî) ÷åñt ïâàæ‬‬ ‫‪¨ ïò÷'î øòáਠ.øòèòtù âàè‬‬ ‫‪¨ à© ïñò èòåå øò ñàåå‬‬ ‫¨‬ ‫‪ïåà ,óéåà âéãðòèù êéæ èáééä øò øòáà ìàî ïáéæ èìàô ìééåå øàôøòã‬‬ ‫©‬ ‫‪øàð‬‬ ‫‪¨ èùéð ,ïâøàî‬‬ ‫‪¨ óéåà èâøàæ‬‬ ‫©‪¨ øò ,èùt à‬‬ ‫‪íéëøã ù÷òðå" ,(çé ,çë íù) èééèù èøਠøòãðà© ïà© ïéà øòèùøòáéåà øòã íäéà èòåå ïâøàî‬‬ ‫‪¨ æà© èùéð èáééìâ øò‬‬ ‫‪íééá êééìâ èìàô íåø÷ èééâ ñàåå øòã ,"úçàá ìåté æà© èðééî øò ìééåå äðîà éðè÷î æéà øò øàð‬‬ ‫‪¨ ,äñðøt ïáòâ‬‬ ‫‪éåå ,"úçà" ïôåøòâðਠèøòåå äðåîà .âðåìëéåøèù ïèùøò æà© èùéð èééèùøàô‬‬ ‫‪© øò ,ïééìà© êéæ ïåô àé‬‬ ‫‪¨ øò èàä‬‬ ‫‪¨ èðééä‬‬ ‫‪,úçà ìò ïãéîòäå ÷å÷áç àá" (:âë úåëî) ïâàæ‬‬ ‫‪¨ ì"æç éã æéåìá ñò æéà ,èðééä èâàîøàô‬‬ ‫‪¨ © øò ñàåå‬‬ ‫‪¨ ñàã‬‬ ‫‪¨ êéåà‬‬

‫געהאט ַא שכן אין וועמענ'ס‬ ‫ַ‬ ‫האט‬ ‫האט מיר דערציילט ַא רב אין איינעם פון די שטעט אין ארץ ישראל‪ַ ,‬אז ער ָ‬ ‫ה‪ .‬עס ָ‬ ‫געגאנגען‬ ‫ַ‬ ‫געטראכט זיך ַאריבערצוציהען אין ַאן ַאנדערע דירה‪ .‬איז ער‬ ‫ַ‬ ‫האט‬ ‫וואסער‪ ,‬און ער ָ‬ ‫'האט גערונען ַ‬ ‫דירה ס ָ‬ ‫האט איהם רבי חיים‬ ‫זאל זיך ַאריבערציהען אין ַאן ַאנדערע דירה‪ָ .‬‬ ‫פרעגן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א‪ ,‬צו ער ָ‬ ‫געענטפערט‪:‬‬ ‫זאל ַאריינרינען‬ ‫באשערט ַאז עס ָ‬ ‫גארנישט העלפן‪ ,‬אויב עס איז ַ‬ ‫וואסער‪ ,‬גיסט מען פון אויבן )‪ .(ÏÓȉ ÔÂÙ‬עס וועט ָ‬ ‫ ַ‬‫וואסער אויף דיין דירה‪ ,‬וועט ַאריינרינען אויך אין ַאן ַאנדערע דירה‪.‬‬ ‫ַ‬ ‫האט איהם‬ ‫סאלאווייטשיק זצ"ל‪ ,‬און ער ָ‬ ‫דערנאך געפרעגט הרב הגאון רבי משה ָ ָ‬ ‫ָ‬ ‫האט דער איד‬ ‫די זעלבע שאלה ָ‬ ‫געענטפערט די זעלבע תשובה‪:‬‬ ‫וואסער גיסט מען פון אויבן!‬ ‫ ַ‬‫דאקטאר‪ ,‬וועלכער‬ ‫ָ‬ ‫באהאנדלונג ביי ַא ציין ָ‬ ‫געגאנגען אויף ַא ַ ַ‬ ‫ַ‬ ‫יונגערמאן‪ַ ,‬אז ער איז‬ ‫ַ‬ ‫האט מיר דערציילט ַא‬ ‫עס ָ‬ ‫דאקטאר‪ ,‬וועלכער‬ ‫ָ‬ ‫געגאנגען מברר זיין ביי ַא צווייטן ציין ָ‬ ‫ַ‬ ‫יונגערמאן‬ ‫ַ‬ ‫דערפאר ‪ 5,000‬שקלים‪ .‬איז דער‬ ‫ַ‬ ‫האט געבעטן‬ ‫ָ‬ ‫וויבאלד ער‬ ‫ַ‬ ‫יונגערמאן געפרעגט ַא רב‪ַ ,‬אז‬ ‫ַ‬ ‫האט דער‬ ‫באהאנדלונג ‪ 500‬שקלים ווייניגער‪ָ .‬‬ ‫פאר'ן זעלבן ַ ַ‬ ‫האט געבעטן ַ‬ ‫ָ‬ ‫דאקטאר‪ ,‬איז די שאלה אויב ער מעג צוריקציהען‬ ‫ָ‬ ‫"„‪ ("ËÈʇtÚ‬ביים ערשטן ציין ָ‬ ‫«‬ ‫)‡‪ÒÏ‬‬ ‫א טשעק «‬ ‫האט שוין מפקיד געווען ַ‬ ‫ָ‬ ‫האט דער‬ ‫וואס איז משנה זיין דיבור‪ָ .‬‬ ‫און גיין צו ַא צווייטן‪ַ ,‬אלס "מי שפרע" וואס די חז"ל זאגן וועגן דעם מענטש ָ‬ ‫דאקטאר‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫טאר זיך נישט צוריקציהען פון ערשטן ציין ָ‬ ‫רב געענטפערט ַאז ער ָ‬ ‫דאקטאר‪ .‬פרעגט‬ ‫ָ‬ ‫דאקטאר‪ ,‬און געבעטן רשות צו גיין צו ַאן ַאנדערן ָ‬ ‫ָ‬ ‫געגאנגען צום ערשטן ציין ָ‬ ‫ַ‬ ‫יונגערמאן‬ ‫ַ‬ ‫איז דער‬ ‫האט געענטפערט ַאז יענער רעכענט‬ ‫פארוואס ער וויל גיין צו דעם ַאנדערן דענטיסט‪ ,‬און ער ָ‬ ‫איהם דער ערשטער‪ָ ַ ,‬‬ ‫געזאגט‪" ,‬אויב ַאזוי‪,‬‬ ‫ָ‬ ‫ציין‪-‬דאקטאר‬ ‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫האט דער ערשטער‬ ‫באהאנדלונג‪ָ .‬‬ ‫פאר די זעלבע ַ ַ‬ ‫פינף הונדערט שקלים ווייניגער ַ‬ ‫וועל איך דיר אויך רעכענען דעם זעלבן ‪ï‬רייז‪ ,‬מיט פינף הונדערט שקלים ביליגער"‪.‬‬ ‫האט‬ ‫מאשין‪ ,‬און עס ָ‬ ‫וואש ַ‬ ‫געווארן זיין ַ‬ ‫ָ‬ ‫צובראכן‬ ‫ָ‬ ‫נאכט איז‬ ‫יונגערמאן‪ַ ,‬אז אין דער זעלבער ַ‬ ‫ַ‬ ‫דערציילט מיר דער‬ ‫מאשין‪ ,‬פינף הונדערט שקלים!‬ ‫פאררעכטן די ַ‬ ‫געקאסט צו ַ‬ ‫ָ‬ ‫איהם‬ ‫מאכן השתדלות?‬ ‫דאך ַ‬ ‫דארף ָ‬ ‫ַאז איינער פרעגט‪ :‬מען ַ‬ ‫כאטש‬ ‫זאלסט ָ‬ ‫נאר ַא מעשה שהיה‪ָ ...‬‬ ‫דארף מען טוהן השתדלות‪ָ ,‬אבער מיר דערציילן ָ‬ ‫איז דער ענטפער‪ַ :‬אוודאי ַ‬ ‫וויסן די מעשה‪.‬‬ ‫האט‬ ‫געזאגט דער הייליגער קוברינער זי"ע‪" :‬כל המאריך באחד‪ ,‬מאריכין לו ימיו ושנותיו" )·¯‪ .(:‚È ˙ÂÎ‬דער‬ ‫ָ‬ ‫ַאזוי ָ‬ ‫האט ער אריכות ימים ושנים‪,‬‬ ‫וואס איז מאריך "באחד" ‪ -‬ער ווייסט ַאז ַאלעס איז פון דעם אחד יחיד ומיוחד‪ָ ,‬‬ ‫מענטש ָ‬ ‫וואס דער ָאדער יענער טשע‪ï‬עט איהם‪ .‬ער ווייסט ַאז אויב עס וועט‬ ‫הארצן פון דעם ָ‬ ‫ווייל ער נעמט זיך נישט צום ַ‬ ‫נישט קומען פון דעם מענטש‪ ,‬וועט עס קומען פון ַא צווייטן‪.‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫הרב אלימלך בידרמן‬ ã

‫ יתרו‬- ‫קוואל‬ ַ ‫דער פרשה‬

øòã ééñ ,"úéúçú" øòã ééñ - "åìöà ãçàë íìåë äèîå ïåô øòã ééæ ïåà ïáéåà ïåô øò ãééñ ,ïãéà òìà© - "øä" úòùá äôåç éã øòèðåà ïòâðàâòâðééøà © © ïòðòæ òìà ,ïòèðåà .éðéñ âøàá © íééá äøåúä úìá÷ äùøt òâéèðééä áéåäðਠé"ùø ïåô øòèøòåå éã óéåà úòéø÷ ,àáå òîù äòåîù äî ,åøúé òîùéå" (à ,çé) "ìàåîùî íù" øòã èâàæ ¨ ,"÷ìîò úîçìîå óåñ íé æéà øòëìòåå ,åøúé èàä ¨ éåæà© éåå :(è"òøú úðù ,åðéúùøô) à© ïøòåå ïòîå÷ èðò÷òâ ,äøæ äãåáòì øîåë à© ïòååòâ åøúé øàð ¨ ?äøåú éã ïééæ åö ìá÷î ,ïãéà èéî "ïúåçî" ñàåå ¨ ,"÷ìîò úîçìîå óåñ íé úòéø÷" èøòäòâ èàä ¨ ïéé÷ èùéð èëåæ øòèùøòáéåà øòã æà© ïòî èäòæ ïåôøòã ïèìàä © ìàæ ¨ ùèðòî øòã !úåîçìî èëåæ øò ,úåðåçöð ïéà æéà äîçìî ïèìàä © åö ïåà ,òøä øöé ï'èéî äîçìî å . åøúé éåå çìâ à© ïåô åìéôà ,ùèðòî ïãòé ïåô èðàä øòã ,äøåúä ãåîéì æéà äøåúä úìá÷ øàô © äðëä òâéöðééà éã èñò çñt áøò ééá ,èáééøù "úîà úôù" øòã éåå .ïåáàéúì äöî úéæë íòã èëàðééá © ïñò åö éãë ,âéðééåå ïòî øòãਠ,úåòåáù áåè íåé íòã øàô © ïòî èìàåå ¨ íòã èéåì éãë ,ïòðøòì èôøàãòâ © èùéð ,åøúé úùøt úáù øàô © æéà'î ïòåå ,"ïåáàéúì" äøåú éã ïééæ ìá÷î ïòðò÷ ìàæ'î ¨ ,èøò÷øàô © øòáਠïòî èåè ùéè÷àô © ...äøåú êàð âéøòâðåä éåæà ïåà ,"úåòåáù ìéì ïå÷éú" ïòî èâàæ ¨ èëàðééá © úåòåáù

÷éãö øòã ."äéçé åúðåîàá ÷éãöå" (ã ,á ÷å÷áç) øîàðù æéà øò ìééåå ,úåìéôð ïáéæ òðééæ òìà© ïåô óéåà êéæ èìòèù ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô æéà ñòìà© æà© âéãðñéåå ÷æçî êéæ áéìåö ïééøà© èìàô © ("ù÷òðå") "ù÷ò" øòã ,òùø øòã øòáਠòâéøòäòâ éã - "úçà" íòã èùéð èàä ¨ øò ñàåå ¨ íòã .ä"á ïòèùøòáéåà íòã ïéà äðåîà ‫ יעדער איד קען צוקומען צום העכסטע‬- ‫קבלת התורה‬ '‫מדריגה דורך די תורה הק‬

,(èáù è"é ,èééöøäàé) "ìàåîù éøáã" ÷"äôñ ïéà èééèù ñò úùøt ïéà äøåúä úìá÷ ïåô äùøt éã èðòééì'î æà© ,äéä äøæ äãåáòì øîåë åøúé ïâàæ ¨ ì"æç éã ìééåå ,åøúé ñòìà© èàä ¨ ïåà ,äøæ äãåáò ïåô çìâ à© ïòååòâ æéà åøúé .äøåú éã ïééæ ìá÷î ïòîå÷òâ æéà ïåà èæàìòâøòáéà ¨ ïìàæ ¨ øéî ,æðåà ïåô íòðééà ïãòé øàô © ãåîéì à© æéà ñàã ¨ ,"äøåú éã ïééæ åö ìá÷î êéà ïéá øòåå" ïâàæ ¨ èùéð äáåùú èðò÷òâ èàä ¨ - çìâ à© - åøúé êàã ¨ äî ìééåå æà© éàãååà© êàã ¨ æéà ,äøåú éã ïééæ ìá÷î ïòîå÷ ïåà ïäåè ïò÷ - êéæ èðéôòâ øò áöî ïëìòåå ééñ ïéà - ãéà øòãòé úøùò éã øéî ïòðòééì íòã áéìåö .äøåú éã ïééæ ìá÷î .åøúé úùøt ïéà úåøáãä ÷åñt ï'ôéåà (åðéúùøôá) èáééøù "ïøäà úéá" øòã äìòî øääå úéúçúä" ,"øää úéúçúá åáöéúéå" (æé ,èé)

,‫צאנזער רב זי"ע‬ ַ ‫ דער‬,‫פאטער‬ ָ ‫שינאווער רב זי"ע איז געווען שבת פרשת יתרו ביי זיין‬ ָ ‫ ַאז דער‬,‫באקאנט‬ ַ ַ ‫ עס איז‬.‫ו‬ ‫ירט מעמד הר‬ï‫שינאווער רב ממש געש‬ ָ ‫האט דער‬ ָ ,‫האט געלייענט די עשרת הדברות‬ ָ ‫צאנזער רב‬ ַ ‫און ווען דער‬ .‫סיני‬ ‫ זייענדיג זיכער ַאז‬,‫צאנז מיט די געהעריגע הכנות‬ ַ ‫געפאהרן אויף שבועות קיין‬ ָ ‫שינאווער רב‬ ָ ‫יאהר איז דער‬ ָ ‫יענעם‬ ,‫ למעשה‬.‫בארג סיני‬ ַ ‫טאטן דעם מעמד פון קבלת התורה אויפ'ן‬ ַ ‫ירן ביים‬ï‫דאך ַאוודאי ש‬ ָ ‫אין יום טוב שבועות וועט ער‬ ‫ירט אין‬ï‫האט עס געש‬ ָ ‫ ווי ער‬,‫ירט יענעם שבועות דעם מעמד הר סיני‬ï‫שינאווער רב נישט געש‬ ָ ‫האט ָאבער דער‬ ָ .‫רשת יתרו‬ï ‫מ'פארלאנגט‬ ַ ַ ‫וואס‬ ָ ‫זאך‬ ַ ‫ט‬ï‫ די הוי‬.‫ירן" דעם מעמד הר סיני‬ï‫ ַאז דער עיקר איז נישט צו "ש‬,‫דער לימוד פון דעם איז‬ .‫פון מענטש איז די הכנה צו קבלת התורה‬ ‫אמאהל געווען שבת מברכים ביים ציעשנובער‬ ָ ַ ‫ ַאז ער איז‬,‫האט דערציילט‬ ָ ‫פשעווארסקער זצ"ל‬ ָ ‫הרה"ק רבי איציקל‬ ‫נאך‬ ָ ‫באשלאסן צו קומען‬ ָ ַ ‫האט ער‬ ָ .‫ירט ַא גרויסן אור‬ï‫דארט געש‬ ָ ‫האט‬ ָ ‫ און ער‬,‫ הרה"ק בעל "דברי שמחה" זצ"ל‬,‫רב‬ .‫יאהר‬ ָ ‫ירט דעם קומענדיגן‬ï‫גארנישט געש‬ ָ ‫האט ער‬ ָ ‫ דערווייל‬.‫יאהר‬ ָ ‫דאס קומענדיגע‬ ָ ‫אמאהל אויפ'ן זעלבן שבת‬ ָ ַ ‫פאר רבי איציקל‬ ַ ‫באפוילן‬ ַ ‫האט ער‬ ָ (ÒÈȉ ¯‰ÚÊ ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ Ò‡ÂÂ) » ‫האט געטיילט קוגעל‬ ָ ‫ ווען דער ציעשנובער רב‬,‫ביים טיש‬ :‫זאגנדיג דערביי‬ ָ ,‫דערלאנגט קוגעל‬ ַ ‫האט איהם‬ ָ ‫ און ער‬,‫רייטן ביידע הענט‬ï‫אויסצוש‬ !‫יר‬ï‫ ש‬,‫האסטו‬ ָ ‫דא‬ ָ ?‫ דו ווילסט פילן‬-

20 https://telegram.me/Publications_MM


21 https://telegram.me/Publications_MM


22 https://telegram.me/Publications_MM


23 https://telegram.me/Publications_MM


24 https://telegram.me/Publications_MM


82

25 https://telegram.me/Publications_MM


‫יתרו יום חמישי תורה‬ ‫יכוין בקריאת חמשה פסוקים אלו שהם כנגד ִה דמילוי הה אחרונה דשם ב''ן לקנות הארת רוח יתרה משבת הבאה‪:‬‬ ‫יך ְו ָכל ַהדָּ ָבר ַה ָּקטֹן יִ ׁ ְש ּ ְפט ּו ֵהם ְו ָה ֵקל ֵ ֽמ ָע ֶל ָ‬ ‫ש ְפט ּו ֶאת ָה ָעם ְּב ָכל ֵעת ְו ָהיָ ה ָּכל ַהדָּ ָבר ַה ָ ּגדֹל יָ ִביא ּו ֵ ָ‬ ‫יך ְונָ ֽשְׂ א ּו ִא ָּ ֽת ְך‪:‬‬ ‫(כב) ְו ׁ ָ ֽ‬ ‫אגַ ֶלם ְז ֵעיר יְ דוּנוּן ִאנוּן ְויִ ְקלוּן ִמנָ ְך ִויסוֹ ְברוּן ִע ָמך‪ְ:‬‬ ‫יהי ָּכל ּ ִפ ְתגַ ם ַרב יַ יְ תוּן ְל ָו ָת ְך ְו ָכל ּ ִפ ְת‬ ‫ִוידוּנוּן יָ ת ַע ָמא ְּב ָכל ִע ַדן ִו ֵ‬ ‫רש''י ושפטו‪ .‬וידונון‪ ,‬לשון צווי‪ :‬והקל מעליך‪ .‬דבר זה להקל מעליך‪ .‬והקל‪ ,‬כמו (שמות ח יא) והכבד את לבו‪( ,‬מלכים‬ ‫ב ג כד) והכות את מואב‪ ,‬לשון הוה‪:‬‬ ‫(כג) ִאם ְ ֶאת ַהדָּ ָבר ַה ֶּזה ַּ ֽת ֲעשֶׂ ה ְו ִצ ְּו ָך ֱאל ִֹהים ְויָ ָֽכ ְל ָּת ֲעמֹד ְוגַ ְם ָּכל ָה ָעם ַה ֶּזה ַעל ְמקֹמוֹ יָ בֹא ְב ׁ ָש ֽלוֹ ם‪ִ :‬אם יָ ת ּ ִפ ְתגָ ָמא ָה ֵדין ַּת ְע ֵּבד‬ ‫יקם ְו ַאף ָּכל ַע ָמא ָה ֵדין ַעל ַא ְת ֵר ּה יְ ַהך ִּב ׁ ְש ָלם‪:‬‬ ‫יפ ְק ִדנָ ך יְ יָ ְו ִת ּכוֹ ל ְל ֵמ ָ‬ ‫ִו ַ‬ ‫רש''י וצוך אלהים ויכלת עמד‪ .‬המלך בגבורה אם יצוה אותך לעשות כך תוכל עמוד‪ ,‬ואם יעכב על ידך לא תוכל לעמוד‪:‬‬ ‫וגם כל העם הזה‪ .‬אהרן נדב ואביהוא ושבעים זקנים הנלוים עתה עמך‪:‬‬ ‫ימ ָרא ַד ֲחמו ִּהי ַו ֲע ַבד ּכֹל ִדי ֲא ָמר‪( :‬כה) ַו ִ ּי ְב ַחר‬ ‫משה ְל ֵמ ְ‬ ‫(כד) שלישי ַו ִ ּי ׁ ְש ַמע מ ׁ ֶֹשה ְלקוֹ ל ֽח ְֹתנוֹ ַו ַ ּי ַעשׂ ּכֹל ֲא ׁ ֶשר ָא ָ ֽמר‪ְ :‬ו ַק ִּביל ׁ ֶ‬ ‫משה‬ ‫אשים ַעל ָה ָעם שָׂ ֵרי ֲא ָל ִפים שָׂ ֵרי ֵמאוֹ ת שָׂ ֵרי ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ְושָׂ ֵרי ֲעשָׂ ֽרֹת‪ :‬ו ְּב ַחר ׁ ֶ‬ ‫מ ׁ ֶֹשה ַאנְ ׁ ֵשי ַחיִ ל ִמ ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל ַו ִ ּי ֵּתן א ָֹתם ָר ׁ ִ‬ ‫ש ְפט ּו‬ ‫או ָתא ַר ָּבנֵ י ַח ְמ ׁ ִשין ְו ַר ָּבנֵ י ִעשׂ וֹ ְריָ ָתא‪( :‬כו) ְו ׁ ָ ֽ‬ ‫ישין ַעל ַע ָמא ַר ָּבנֵ י ַא ְל ִפין ַר ָּבנֵ י ָמ ָ‬ ‫ילא ִמ ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל ו ַּמנִ י יָ ְתהוֹ ן ֵר ׁ ִ‬ ‫גֻ ְב ִרין ְד ֵח ָ‬ ‫ֶאת ָה ָעם ְּב ָכל ֵעת ֶאת ַהדָּ ָבר ַה ָּק ׁ ֶשה יְ ִביאוּן ֶאל מ ׁ ֶֹשה ְו ָכל ַהדָּ ָבר ַה ָּקטֹן יִ ׁ ְש ּפוּט ּו ֵהֽם‪ְ :‬ו ַדיְ נִ ין יָ ת ַע ָמא ְּב ָכל ִע ָדן יָ ת ִפ ְתגַ ם ָק ׁ ֵשי‬ ‫משה ְו ָכל ּ ִפ ְתגַ ם ְז ֵעיר ָדיְ נִ ין ִאנוּן‪:‬‬ ‫ַמיְ ִתין ְל ָות ׁ ֶ‬ ‫רש''י ושפטו‪ .‬ודינין ית עמא‪ :‬יביאון‪ .‬מיתן‪ :‬ישפוטו הם‪ .‬כמו ישפוטו וכן (רות ב ח) לא תעבורי‪ ,‬כמו לא תעברי ותרגומו‬ ‫דינין אנון‪ .‬מקראות העליונים הם לשון צווי‪ ,‬לכך מתרגמין וידונון ייתון‪ ,‬ידונון‪ ,‬ומקראות הללו לשון עשיה‪:‬‬ ‫נביאים ‪ -‬ישעיה ‪ -‬פרק ז‬ ‫יש ׁ ִש ְמרוֹ ן ַּבר‬ ‫יש ֶא ְפ ַריִ ם ׁ ִש ְמרוֹ ן ְו ֵר ׁ‬ ‫ֹאש ׁש ְֹמרוֹ ן ֶּבן ְר ַמ ְליָ ה ּו ִאם ל ֹא ַת ֲא ִמינ ּו ִּכי לֹא ֵת ָא ֵמנוּ‪( :‬פ) ְו ֵר ׁ‬ ‫ֹאש ֶא ְפ ַריִ ם ׁש ְֹמרוֹ ן ְור ׁ‬ ‫(ט) ְור ׁ‬ ‫ימנוּן ְּב ִמ ֵּלי נְ ִב ַ ּי ָ ּיא ֲא ֵרי ָלא ִּת ְת ַק ְ ּימוּן ‪:‬‬ ‫ְר ַמ ְליָ ה ּו ִאם ָלא ְּת ֵה ְ‬ ‫רש''י אם לא תאמינו ‪ .‬לנבואתי אתם אחז ועמו אשר ידעתי כי רשעים אתם ‪ :‬לא תאמנו ‪ .‬לא אמון בכם ‪:‬‬ ‫ימר ‪:‬‬ ‫הוה דַּ ֵּבר ֶאל ָא ָחז ֵלאמֹר‪ָ :‬ואוֹ ִסיף נְ ִב ַ ּי ָ ּיא דַּ יְ יָ ְל ַמ ְּל ָלא ִעם ָא ָחז ְל ֵמ ָ‬ ‫(י) ַו ּיוֹ ֶסף יְ ָ‬ ‫רש''י ויוסף ה' ‪ .‬ואוסיף נבייא דה' ‪:‬‬ ‫יך ַה ְע ֵמק ׁ ְש ָא ָלה אוֹ ַהגְ ֵּב ַּה ְל ָמ ְע ָלה‪ְ ׁ :‬ש ַאל ָל ְך ַא ָּתא ִמן ֳק ָדם יְ יָ ֱא ָל ָה ְך ׁ ְש ַאל דִּ י יִ ְת ֲע ִביד ָלךְ‬ ‫הוה ֱאל ֶֹה ָ‬ ‫(יא) ׁ ְש ַאל ְל ָך אוֹ ת ֵמ ִעם יְ ְ ָ‬ ‫נֵ ס ַעל ַא ְר ָעא אוֹ ִּת ְת ֲח ִזי ָלך ַא ְּת ִּב ׁ ְש ַמ ָ ּיא ‪:‬‬ ‫רש''י שאל לך אות ‪ .‬לדבר הזה כי ידעתיך שאין אתה מאמין לדברי הקב''ה ‪ :‬העמק שאלה ‪ .‬העמק ושאל שאלה כמו‬ ‫שמעה סלחה (דניאל ט) שאל אות בעמקי תהום להחיות לך מת או הגבה למעל' לשאול אות בשמים ‪:‬‬ ‫הוה‪ַ :‬ו ֲא ַמר ָא ָחז ָלא ֶא ׁ ְש ַאל ְו ָלא ַאנֲ ֵסי ֳק ָדם יְ יָ ‪:‬‬ ‫ֹאמר ָא ָחז ל ֹא ֶא ׁ ְש ַאל ְולֹא ֲאנַ ֶּסה ֶאת יְ ָ‬ ‫(יב) ַו ּי ֶ‬ ‫רש''י לא אנסה ‪ .‬אין רצוני שיתקדש שמו על ידי ‪:‬‬ ‫ֹאמר ׁ ִש ְמע ּו נָ א ֵּבית דָּ ִוד ַה ְמ ַעט ִמ ֶּכם ַה ְלאוֹ ת ֲאנָ ׁ ִשים ִּכי ַת ְלא ּו ַ ּגם ֶאת ֱאל ָֹהי‪ַ :‬ו ֲא ַמר ׁ ִש ְמע ּו ְּכ ָען ֵּבית דָּ ִוד ַה ְז ֵעיר ְלכוֹ ן‬ ‫(יג) ַו ּי ֶ‬ ‫דְּ ַא ּתוּן ְמ ַח ָלן יָ ת נְ ִב ַ ּי ָ ּיא ֲא ֵרי ְּת ַחלוּן ַאף יָ ת ּ ִפ ְתגָ ֵמי ֱאל ָֹהי ‪:‬‬ ‫רש''י הלאות אנשים ‪ .‬נביאי ה' ‪ :‬כי תלאו וגו' ‪ .‬לפי שהוא יודע שאתם אין מאמינים בו והוגעתם לפניו ברשעכם ‪:‬‬ ‫כתובים ‪ -‬משלי ‪ -‬פרק טו‬ ‫ּ‬ ‫ּ‬ ‫ימי ְתבוּת ‪( :‬לב) ּפוֹ ֵר ַע מו ָּסר‬ ‫(לא) א ֶֹזן ׁש ַֹמ ַעת ּתוֹ ַכ ַחת ַח ִיים ְּב ֶק ֶרב ֲח ָכ ִמים ָּת ִלין‪ֻ :‬א ְדנָ א ְד ׁ ָש ְמ ָעא ַמ ְכ ְסנו ָּתא ְד ַח ֵיי ֵּבינָ ת דְּ ַח ִּכ ֵ‬ ‫הוה‬ ‫יה ְו ִד ׁ ְש ִמיע ַמ ְכ ָסנו ָּתא ְד ַח ֵ ּיי ָקנֵ י חו ְּכ ְמ ָתא ‪( :‬לג) יִ ְר ַאת יְ ָ‬ ‫מוֹ ֵאס נַ ְפ ׁשוֹ ְו ׁשוֹ ֵמ ַע ּתוֹ ַכ ַחת קוֹ נֶ ה ֵּלב‪ָ :‬מ ֵד ׁ‬ ‫יש ַמ ְרדּ ו ָּתא ַמ ְס ֵלי נַ ְפ ׁ ֵש ּ‬ ‫יה ַדייָ ַמ ְרדּ ו ָּתא ְדחו ְּכ ְמ ָתא ו ַּמן דְּ ִמ ְתיַ ֵקר יֶ ֱה ֵוי ֶענְ ָון ‪:‬‬ ‫מו ַּסר ָח ְכ ָמה ְו ִל ְפנֵ י ָכבוֹ ד ֲענָ ָוה‪ :‬דְּ ַח ְל ֵּת ּ‬ ‫רש''י ולפני כבוד ענוה ‪ .‬הענוה גורמת שהכבוד בא ‪:‬‬ ‫ישנָ א ‪:‬‬ ‫יתא ְד ִל ָּבא ו ִּמן יְ יָ ַמ ְמ ָל ָלא ְד ִל ׁ ָ‬ ‫הוה ַמ ֲענֵ ה ָל ׁשוֹ ן‪ִ :‬מן ַּבר נָ ׁש ַּת ְר ִע ָ‬ ‫טז (א) ְל ָא ָדם ַמ ַע ְר ֵכי ֵלב ו ֵּמיְ ָ‬ ‫רש''י לאדם מערכי לב ‪ .‬הוא סודר עצתו ודבריו בלבו ‪ :‬ומה' מענה לשון ‪ .‬כשבא להשיב הקב''ה משכילו בדבריו או אם‬ ‫זכה מזמן לו מענה טוב ‪:‬‬ ‫ּ‬ ‫ּ‬ ‫יה ‪:‬‬ ‫ת‬ ‫ֵ‬ ‫ח‬ ‫ָ‬ ‫ר‬ ‫ְ‬ ‫א‬ ‫ָ‬ ‫ן‬ ‫ק‬ ‫ֵ‬ ‫ת‬ ‫ְ‬ ‫מ‬ ‫ַ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ָ‬ ‫אל‬ ‫ָ‬ ‫ו‬ ‫ֵ‬ ‫י‬ ‫נוֹ‬ ‫יְ‬ ‫ע‬ ‫ַ‬ ‫ב‬ ‫ְ‬ ‫ּן‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ִ‬ ‫ן‬ ‫יָ‬ ‫כ‬ ‫ְ‬ ‫ד‬ ‫ַ‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ָ‬ ‫ב‬ ‫ְ‬ ‫גַ‬ ‫דְּ‬ ‫יה‬ ‫ת‬ ‫ֵ‬ ‫ח‬ ‫ָ‬ ‫ר‬ ‫ְ‬ ‫א‬ ‫ָ‬ ‫ן‬ ‫הוֹ‬ ‫ל‬ ‫ְ‬ ‫כ‬ ‫ֻ‬ ‫ה‪:‬‬ ‫הו‬ ‫ָ‬ ‫יְ‬ ‫ת‬ ‫ּחוֹ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ן‬ ‫ֹכ‬ ‫ֵ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ְ‬ ‫יו‬ ‫ינָ‬ ‫יש ַז ְך ְּב ֵע‬ ‫(ב) ָּכל דַּ ְר ֵכי ִא ׁ‬ ‫ּ‬ ‫ּ‬ ‫רש''י ותוכן רוחות ה' ‪ .‬ומונה הלבבות מי הטוב ומי הרע ‪:‬‬ ‫משנה מנחות פרק ג‬ ‫יע ֶזר ּפוֹ ֵסל‪ֶ .‬ל ֱאכוֹ ל‬ ‫א‪ַ .‬ה ּקוֹ ֵמץ ֶאת ַה ִּמנְ ָחה ֶל ֱאכוֹ ל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ּכוֹ ֶל ֱאכוֹ ל‪ְ ,‬ל ַה ְק ִטיר דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ּכוֹ ְל ַה ְק ִטיר‪ָּ ,‬כ ׁ ֵשר‪ַ .‬ר ִּבי ֱא ִל ֶ‬ ‫דָּ ָבר ׁ ֶשדַּ ְר ּכוֹ ֶל ֱאכוֹ ל‪ְ ,‬ל ַה ְק ִטיר דָּ ָבר ׁ ֶשדַּ ְר ּכוֹ ְל ַה ְק ִטיר‪ָ ּ ,‬פחוּת ִמ ַּכ ַּזיִ ת‪ָּ ,‬כ ׁ ֵשר‪ֶ .‬ל ֱאכוֹ ל ַּכ ֲח ִצי ַזיִ ת ו ְּל ַה ְק ִטיר ַּכ ֲח ִצי ַזיִ ת‪ָּ ,‬כ ׁ ֵשר‪ֶ ׁ ,‬ש ֵאין‬ ‫ילה ְו ַה ְק ָט ָרה ִמ ְצ ָט ְר ִפין‪:‬‬ ‫ֲא ִכ ָ‬

‫‪26‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ברטנורה (א) הקומץ את המנחה לאכול‪ .‬חוץ לזמנו‪ :‬דבר שאין דרכו לאכול‪ .‬כגון הקומץ והלבונה‪ :‬ולהקטיר‪ .‬חוץ‬ ‫לזמנו‪ :‬דבר שאין דרכו להקטיר‪ .‬השיריים שדרכן לאכול ואין דרכן להקטיר‪ :‬כשר‪ .‬דאין זו חשובה מחשבה‪ ,‬דבטלה‬ ‫דעתו אצל כל אדם‪ :‬ר' אליעזר פוסל‪ .‬דכתיב (שם ז) ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו‪ ,‬בשתי אכילות הכתוב מדבר‪,‬‬ ‫אחת אכילת אדם‪ ,‬ואחת אכילת מזבח‪ ,‬לומר לך‪ ,‬כשם שפוסלת אכילת אדם לאדם כגון שיריים אם חשב עליהם לאדם‬ ‫לאכלם חוץ לזמנו‪ ,‬ואכילת מזבח למזרח כגון קומץ אם חשב עליו להקטירו שלא בזמנו‪ ,‬כך פוסלת מחשבת אכילת אדם‬ ‫כגון שיריים אם חשב עליהם למזבח להקטירן חוץ לזמנן‪ ,‬מדאפקינהו רחמנא לתרוויהו בלשון אכילה‪ ,‬שמע מינה כי‬ ‫הדדי נינהו‪ ,‬ומחשבים מזו לזו‪ .‬ורבנן סברי‪ ,‬להכי אפקה רחמנא להקטרה בלשון אכילה‪ ,‬לומר לך‪ ,‬מה אכילה בכזית אף‬ ‫מחשבת הקטרה בכזית‪ .‬ולעולם אכילה כאורחיה משמע‪ ,‬קומץ למזבח‪ ,‬ושיריים לאדם‪ .‬והלכה כחכמים‪:‬‬ ‫יש‪ ,‬אוֹ ׁ ֶש ּ ְפ ָת ָתן ּ ִפ ִּתים ְמ ֻר ּבוֹ ת‪ְ ,‬ולֹא ְמ ׁ ָש ָחן‪ְּ ,‬כ ׁ ֵשרוֹ ת‪ .‬נִ ְת ָע ֵרב ֵק ְמ ָצ ּה‬ ‫ב‪ .‬לֹא יָ ַצק‪ ,‬לֹא ָב ַלל‪ ,‬לֹא ָפ ַתת‪ ,‬לֹא ָמ ַלח‪ ,‬לֹא ֵהנִ יף‪ ,‬לֹא ִה ִ ּג ׁ‬ ‫יח ו ְּב ִמנְ ַחת‬ ‫יח‪ְּ ,‬ב ִמנְ ַחת נְ ָס ִכין‪ְּ ,‬כ ׁ ֵש ָרה‪ַ .‬ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר‪ְּ ,‬ב ִמנְ ַחת ּכ ֵֹהן ַה ָּמ ׁ ִש ַ‬ ‫ְּבק ֶֹמץ ֲח ֶב ְר ָּת ּה‪ְּ ,‬ב ִמנְ ַחת ּכ ֲֹהנִ ים‪ְּ ,‬ב ִמנְ ַחת ּכ ֵֹהן ַה ָּמ ׁ ִש ַ‬ ‫יל ָת ּה ַר ָּכה‪ְ ,‬ו ֵהן ּבוֹ ְלעוֹ ת זוֹ ִמזּוֹ ‪:‬‬ ‫יל ָת ּה ָע ָבה‪ְ ,‬וזוֹ ְּב ִל ָ‬ ‫נְ ָס ִכין‪ְ ּ ,‬פסו ָּלה‪ֶ ׁ ,‬שזּוֹ ְּב ִל ָ‬ ‫ברטנורה (ב) לא יצק‪ .‬סדר המנחה‪ ,‬בתחלה נותן שמן בכלי‪ ,‬ואחר כך נותן את הסולת‪ ,‬ואחר כך חוזר ויוצק שמן ובולל‪.‬‬ ‫והכי מפרש בפרק אלו המנחות נקמצות (דף עה)‪ :‬לא יצק לא בלל כשר‪ .‬כגון שנתן כל השמן שבלוג במתן ראשון שהוא‬ ‫קודם לעשייתה‪ .‬דאי חיסר שמנה‪ ,‬אמרינן בפרק קמא (דף יא) שהיא פסולה‪ .‬ובגמרא בפירקין מוכח דיציקה מעכבת‪,‬‬ ‫ומפרש לא יצק‪ ,‬לא יצק כהן אלא זר‪ ,‬דמקמיצה ואילך מצות כהונה אבל יציקה ובלילה כשרים בזר‪ .‬ולא בלל דקתני‪ ,‬על‬ ‫כרחך לא בלל כלל‪ ,‬בלילה ודאי אינה מעכבת‪ .‬ומתניתין הכי קאמר‪ ,‬לא יצק כהן אלא זר‪ ,‬או לא בלל כלל‪ ,‬כשר‪ :‬לא פתת‪.‬‬ ‫[כדכתיב] (ויקרא ב) פתות אותה פתים‪ .‬אף על גב דבמנחת מחבת בלבד כתיב‪ ,‬הוא הדין לכל המנחות הנאפות תחילה‪,‬‬ ‫כגון מחבת ומרחשת ומאפה‪ ,‬מצוה לפותתן כולן ואחר כך קומץ‪ .‬וזה אם לא פתת אלא כדי קמיצה‪ ,‬כשר‪ :‬לא מלח‪ .‬כל‬ ‫המנחה כולה‪ .‬אלא הקומץ‪ .‬דאילו מליחת הקומץ מעכבת היא‪ :‬לא הניף‪ .‬במנחת חוטא ומנחת קנאות דטעונות תנופה‪:‬‬ ‫לא הגיש‪ .‬כדכתיב (שם) והגישה אל המזבח‪ ,‬שהכהן מוליכה אצל המזבח ומגישה בקרן דרומית מערבית כנגד חודה‬ ‫של קרן‪ :‬פתים מרובות‪ .‬גדולות יותר מהדין שמפורש בהן מנחת ישראל כופל אחת לשתים ושתים לארבע ומבדיל‪.‬‬ ‫ואצטריך לאשמועינן פתיתים גדולות ואע''ג דאשמועינן דאי לא פתת כשרה‪ ,‬דסלקא דעתך אמינא דהתם הוא דאיכא‬ ‫תורת חלות עליהן‪ ,‬אבל הכא דלאו תורת חלות איכא ולא פתיתים איכא‪ ,‬אימא לא‪ ,‬קמשמע לן‪ :‬ולא משחן‪ .‬הרקיקים‬ ‫הטעונים משיחה כדכתיב (שמות כט) ורקיקי מצות משוחים בשמן‪ ,‬אחר אפייתן מושחן וחוזר ומושחן עד שיכלה כל‬ ‫השמן שבלוג‪ :‬במנחת כהנים כשרה‪ .‬שכולן כליל כמוהו‪ :‬במנחת כהן המשיח ובמנחת נסכים פסולה‪ .‬לפי שהקומץ‬ ‫דמנחת ישראל בלילתו עבה‪ ,‬לוג אחד שמן לעשרון סולת‪ ,‬ומנחת נסכים ושל כהן משיח בלילתן רכה‪ ,‬שלשה לוגין‬ ‫לעשרון‪ ,‬כדכתיב במנחת נסכים (במדבר טו) עשרון בלול ברביעית ההין שמן‪ ,‬ובמנחת כהן המשיח הוא אומר (ויקרא‬ ‫ו) סולת מנחה תמיד‪ ,‬הרי היא לך כמנחת התמיד שהיא עשרון סולת בלול ברביעית ההין‪ :‬והן בולעות זו מזו‪ .‬הקומץ‬ ‫בולע ממנחת נסכים וממנחת כהן משיח‪ ,‬ורבה שמנן של מנחות הללו על הקומץ ומבטלות ליה‪ ,‬והוי מנחה שלא הוקטר‬ ‫קומצה‪ ,‬ופסולה הנקמצת‪ .‬אבל מנחת נסכים כשרה ולא הוי כריבה שמנה‪ ,‬כיון שלא מדעת עירבו‪ ,‬השמן שבולעתו‬ ‫בטל לגבה וכמאן דליתיה‪ .‬ואין הלכה כר' יהודה‪:‬‬ ‫ג‪ְ ׁ .‬ש ֵּתי ְמנָ חוֹ ת ׁ ֶש ּל ֹא נִ ְק ָמצוּ‪ְ ,‬ונִ ְת ָע ְרב ּו זוֹ ְבזוֹ ‪ִ ,‬אם יָ כוֹ ל ִל ְקמוֹ ץ ִמזּוֹ ִּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמ ּה ו ִּמזּוֹ ִּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמ ּה‪ְּ ,‬כ ׁ ֵשרוֹ ת‪ְ .‬ו ִאם ָלאו‪ְ ּ ,‬פסוּלוֹ ת‪.‬‬ ‫ַה ּק ֶֹמץ ׁ ֶש ִּנ ְת ָע ֵרב ְּב ִמנְ ָחה ׁ ֶש ּלֹא נִ ְק ָמ ָצה‪ ,‬לֹא יַ ְק ִטיר‪ְ .‬ו ִאם ִה ְק ִטיר‪ ,‬זוֹ ׁ ֶש ִּנ ְק ָמ ָצה‪ָ ,‬ע ְל ָתה ַל ְּב ָע ִלים‪ְ .‬וזוֹ ׁ ֶש ּלֹא נִ ְק ָמ ָצה‪ ,‬ל ֹא ָע ְל ָתה‬ ‫יה אוֹ ְב ׁ ִש ַיריִ ם ׁ ֶשל ֲח ֶב ְר ָּת ּה‪ ,‬לֹא יַ ְק ִטיר‪ְ .‬ו ִאם ִה ְק ִטיר‪ָ ,‬ע ְל ָתה ַל ְּב ָע ִלים‪ .‬נִ ְט ָמא ַה ּק ֶֹמץ ְו ִה ְק ִריבוֹ ‪,‬‬ ‫ַל ְּב ָע ִלים‪ .‬נִ ְת ָע ֵרב ֵק ְמ ָצ ּה ִּב ׁ ְשיָ ֶר ָ‬ ‫ַה ִציץ ְמ ַר ֶצה‪ .‬יָ ָצא ְו ִה ְק ִריבוֹ ‪ֵ ,‬אין ַה ִציץ ְמ ַר ֶצה‪ֶ ׁ ,‬ש ַה ִציץ ְמ ַר ֶצה ַעל ַה ָּט ֵמא‪ְ ,‬ו ֵאינוֹ ְמ ַר ֶצה ַעל ַה ּיוֹ ֵצא‪:‬‬ ‫ברטנורה (ג) אם יכול לקמוץ מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה‪ .‬שנפלה זו בצד זה של כלי‪ ,‬וזו בצד זה‪ ,‬ונשאר מהן‬ ‫כדי קומץ שלא נתערב‪ ,‬כשרות‪ .‬ואם לאו‪ ,‬פסולות‪ ,‬דאמר בתורת כהנים‪ ,‬מסלתה ולא מסולת של חברתה‪ :‬לא יקטיר‪.‬‬ ‫ואפילו כל המעורבת‪ ,‬דאין הקטרה מצוה אלא בקומץ‪ ,‬ומקמץ נמי לא קמיץ שני קומצים דילמא בכל קומץ יש מזה‬ ‫שנתערב וליכא קומץ שלם מחד מנחה‪ :‬ואם הקטיר‪ .‬כל המעורבת‪ .‬היא לא עלתה לבעלים‪ ,‬דהא לא נקמצה‪ ,‬ואין מנחת‬ ‫נדבה נתרת בלא קמיצה‪ :‬נתערב קומצה בשייריה‪ .‬לא יקטיר את כולה משום דהשירים אסורים להקטיר‪ ,‬דכתיב (ויקרא‬ ‫ב) לא תקטירו ממנו אשה לה'‪ ,‬כל שממנו לאשים הרי הוא בבל תקטירו‪ :‬נטמא הקומץ והקריבו הציץ מרצה‪ .‬דכתיב‬ ‫(שמות כח) ונשא אהרן את עון הקדשים‪ ,‬אינו נושא אלא עון טומאה‪ ,‬שיש בה צד קל שהותרה מכללה בצבור‪ ,‬דכתיב‬ ‫בתמיד במועדו‪ ,‬ואפילו בטומאה‪ :‬ואינו מרצה על היוצא‪ .‬ואע''ג דיש בו נמי צד קל שהותר מכללו בבמה‪ ,‬שנאסר יוצא‬ ‫במשכן והותר בבמה שבנוב וגבעון שלא היו שם קלעים‪ ,‬אע''פ כן אין הציץ מרצה ביוצא‪ ,‬דכתיב (שם) לרצון להם לפני‬ ‫ה'‪ ,‬עון דלפני ה' אין‪ ,‬עון דיוצא לא‪:‬‬ ‫יע ֶזר‪ְּ ,‬כ ׁ ֵש ָרה‪ .‬ו ְּכ ִמדַּ ת ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע‪ְ ּ ,‬פסו ָּלה‪ֶ ׁ .‬ש ּל ֹא ִב ְכ ִלי ׁ ָש ֵרת‪,‬‬ ‫יה‪ְּ ,‬כ ִמדַּ ת ַר ִּבי ֱא ִל ֶ‬ ‫יה‪ָ ,‬א ְבד ּו ׁ ְשיָ ֶר ָ‬ ‫יה‪ ,‬נִ ְש ְרפ ּו ׁ ְשיָ ֶר ָ‬ ‫ד‪ .‬נִ ְט ְמא ּו ׁ ְשיָ ֶר ָ‬ ‫ּ ְפסו ָּלה‪ַ .‬ר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַמ ְכ ׁ ִשיר‪ִ .‬ה ְק ִטיר ֵק ְמ ָצ ּה ּ ַפ ֲע ַמיִ ם‪ְּ ,‬כ ׁ ֵש ָרה‪:‬‬ ‫ברטנורה (ד) כמדת ר' אליעזר כשרה‪ .‬על דעתו של רבי אליעזר דאמר בפרק כיצד צולין‪ ,‬דם אע''פ שאין בשר הכי נמי‬ ‫קומץ אע''פ שאין שיריים כשר להקטיר קומץ‪ :‬כמדת רבי יהושע‪ .‬דאמר אם אין בשר אין דם‪ ,‬הכי נמי פסול להקריב‬ ‫הקומץ‪ .‬והוא שלא נשתייר דבר מן השיריים שלא נטמא‪ .‬ואין הלכה כרבי יהושע‪ :‬שלא בכלי שרת‪ .‬שלא קידש הקומץ‬ ‫בכלי שרת‪ .‬אבל בתחלת המנחה כולי עלמא לא פליגי דבעי כלי‪ ,‬כדאמרינן בפרק שתי הלחם‪ :‬ור' שמעון מכשיר‪ .‬טעמא‬ ‫דרבי שמעון מפרש בגמרא‪ ,‬משום דאמר קרא (ויקרא ו) קודש קדשים היא כחטאת וכאשם‪ ,‬ומדאקיש רחמנא מנחה‬ ‫לחטאת דעבודתו במתנה באצבע ממש‪ ,‬שמע מינה דקומץ המנחה נמי אם רצה עובדה בידו בלא כלי‪ .‬ובלבד שיעבוד‬ ‫בידו הימנית דומיא דחטאת שנאמר בו אצבע דכתיב ביה (שם ד) ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו‪ ,‬וכל מקום שנאמר‬ ‫אצבע וכהונה אינו אלא ימין‪ .‬ואין הלכה כר' שמעון‪ :‬הקטיר קומצה פעמים‪ .‬חצי קומץ בפעם אחת וחצי קומץ בפעם‬

‫‪27‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫אחרת‪ .‬ודוקא נקט פעמים ותו לא‪ ,‬דאין קומץ פחות משני זיתים וכי פליג ליה לשתי פעמים נמצא שאין הקטרה בפחות‬ ‫מכזית‪ ,‬ולפיכך כשרה‪ .‬אבל אם חילקה לשלש או לארבע פעמים‪ ,‬דעביד להו הקטרה פחותה מכזית‪ ,‬פסולה‪:‬‬ ‫ה‪ַ .‬ה ּק ֶֹמץ‪ִ ,‬מעוּטוֹ ְמ ַע ֵּכ ּב ֶאת ֻר ּבוֹ ‪ָ .‬ה ִע ּ ָׂשרוֹ ן‪ִ ,‬מעוּטוֹ ְמ ַע ֵּכב ֶאת ֻר ּבוֹ ‪ַ .‬ה ַ ּייִ ן‪ִ ,‬מעוּטוֹ ְמ ַע ֵּכב ֶאת ֻר ּבוֹ ‪ַ .‬ה ּ ׁ ֶש ֶמן‪ִ ,‬מעוּטוֹ ְמ ַע ֵּכב ֶאת‬ ‫ֻר ּבוֹ ‪ַ .‬הס ֶֹלת ְו ַה ּ ׁ ֶש ֶמן ְמ ַע ְּכ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה‪ַ .‬ה ּק ֶֹמץ ְו ַה ְּלבוֹ נָ ה ְמ ַע ְּכ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה‪:‬‬ ‫ברטנורה (ה) מיעוטו מעכב את רובו‪ .‬שאם חסר כל שהוא‪ ,‬פסול‪ ,‬דאמר רחמנא מלא קומצו‪ :‬העשרון‪ .‬מנחה שהיא‬ ‫פחותה מעשרון אפילו כל שהוא פסולה‪ :‬היין‪ .‬חצי ההין לפר‪ ,‬ושלישית ההין לאיל‪ ,‬ורביעית ההין לכבש‪ .‬וכן השמן‬ ‫בין למנחת נסכים שהוא כשיעור היין‪ ,‬בין למנחת נדבה שהוא לוג אחד שמן‪ :‬הסולת והשמן‪ .‬של מנחה‪ :‬מעכבים זה את‬ ‫זה‪ .‬דכתיב (שם ב) מגרשה ומשמנה‪ :‬הקומץ והלבונה מעכבים זה את זה‪ .‬דכתיב (שם ו) והרים ממנו בקומצו וגו' על כל‬ ‫לבונתה‪:‬‬ ‫ו‪ְ ׁ .‬שנֵ י שְׂ ִע ֵירי יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְמ ַע ְּכ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה‪ְ ׁ .‬שנֵ י ִכ ְב ׁ ֵשי ֲע ֶצ ֶרת ְמ ַע ְּכ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה‪ְ ׁ .‬ש ֵּתי ַח ּלוֹ ת ְמ ַע ְּכבוֹ ת זוֹ ֶאת זוֹ ‪ְ ׁ .‬שנֵ י‬ ‫לשה‬ ‫יכין ְמ ַע ְּכ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה‪ְ ׁ .‬שנֵ י ִמינִ ים ׁ ֶש ַּב ָּנ ִזיר‪ְ ׁ ,‬ש ׁ ָ‬ ‫יכין ְמ ַע ְּכ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה‪ַ .‬ה ְס ָד ִרים ְו ַה ָּב ִז ִ‬ ‫ְס ָד ִרין ְמ ַע ְּכ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה‪ְ ׁ .‬שנֵ י ָב ִז ִ‬ ‫ׁ ֶש ַּב ּ ָפ ָרה‪ַ ,‬א ְר ָּב ָעה ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָדה‪ַ ,‬א ְר ָּב ָעה ׁ ֶש ַּב ּלו ָּלב‪ַ ,‬א ְר ָּב ָעה ׁש ַּב ְּמצוֹ ָרע‪ְ ,‬מ ַע ְּכ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה‪ֶ ׁ .‬ש ַבע ַה ָּזיוֹ ת ׁ ֶש ַּב ּ ָפ ָרה ְמ ַע ְּכבוֹ ת זוֹ ֶאת‬ ‫זוֹ ‪ֶ ׁ .‬ש ַבע ַה ָּזיוֹ ת ׁ ֶשל ֵּבין ַה ַּבדִּ ים‪ְ ,‬ו ׁ ֶש ַעל ַה ּ ָפר ֶֹכת‪ְ ,‬ו ׁ ֶש ַעל ִמ ְז ַּבח ַה ָּז ָהב‪ְ ,‬מ ַע ְּכבוֹ ת זוֹ ֶאת זוֹ ‪:‬‬ ‫ברטנורה (ו) שני שעירי יום הכפורים‪ .‬השעיר אשר עלה עליו הגורל לה'‪ ,‬ושעיר המשתלח לעזאזל‪ :‬שני כבשי עצרת‪.‬‬ ‫שני כבשי שלמים שבאים חובה על שתי הלחם‪ :‬שתי חלות‪ .‬שתי הלחם של עצרת‪ :‬ושני סדרים‪ .‬שתי מערכות של לחם‬ ‫הפנים‪ ,‬שש חלות לכל מערכת‪ :‬שני בזיכין‪ .‬שתי כפות שבהן הלבונה‪ ,‬ונתונים על שתי המערכות‪ :‬הסדרים והבזיכין‬ ‫מעכבין זה את זה‪ .‬שאם אין מערכות של לחם על השלחן לא יתן בו את הבזיכין של לבונה‪ .‬ואם אין בזיכין לא יתן את‬ ‫הלחם‪ :‬שני מינים שבנזיר‪ .‬חלות מצות‪ ,‬ורקיקי מצות‪ :‬ושלשה שבפרה אדומה‪ .‬עץ ארז‪ ,‬ואזוב‪ ,‬ושני תולעת‪ :‬ארבעה‬ ‫שבתודה‪ .‬ארבעה מינים של לחם שמביאים על שלמי תודה‪ ,‬חלות מצות‪ ,‬ורקיקי מצות‪ ,‬וסולת מורבכת‪ ,‬וחלות לחם‬ ‫חמץ‪ :‬ארבעה שבלולב‪ .‬לולב‪ ,‬ואתרוג‪ ,‬הדס‪ ,‬וערבה‪ .‬אם נוטל ארבעתן בכל היום כולו אע''פ שנוטל אחד מהן שחרית‬ ‫ואחד בין הערבים יצא‪ ,‬דקיימא לן לולב אין צריך אגד‪ .‬אבל אם חסר אחד מן המינים ונטל כל השלשה‪ ,‬לא קיים מצוה‬ ‫כלל‪ :‬ארבעה שבמצורע‪ .‬עץ ארז‪ ,‬ואזוב‪ ,‬ושני תולעת‪ ,‬והצפור החיה‪ :‬שבע הזיות שבפרה אדומה‪ .‬דכתיב (במדבר יט)‬ ‫והזה אל נוכח פני אהל מועד מדמה שבע פעמים‪ :‬שבע הזיות של בין הבדים‪ .‬ביום הכפורים‪ .‬דכתיב (ויקרא יז) ולפני‬ ‫הכפורת יזה שבע פעמים‪ :‬ושעל הפרוכת ושעל מזבח הזהב‪ .‬ביום הכפורים‪ ,‬ובפר כהן משיח‪ ,‬ובפר העלם דבר של‬ ‫ציבור‪ ,‬ושעירי עבודה זרה‪ .‬שכל אלו טעונים הזיה על הפרוכת ועל מזבח הזהב כמו שמפורש בפרשת ויקרא ובאחרי‬ ‫מות‪ .‬ושעירי עבודה זרה מרבינן להו מקרא דכתיב (שם ד) ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת‪ .‬לפר‪ ,‬זה פר כהן משיח‪.‬‬ ‫החטאת‪ ,‬אלו שעירי עבודה זרה‪ .‬וארבע מתנות שעל ארבע קרנות שעל מזבח הזהב‪ ,‬נמי מעכבות זו את זו‪ ,‬אע''פ שלא‬ ‫הוזכרו במשנה‪:‬‬ ‫יה ְמ ַע ְּכ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה‪ְ ׁ .‬ש ֵּתי ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶש ַּב ְּמזו ָּזה ְמ ַע ְּכבוֹ ת זוֹ ֶאת זוֹ ‪.‬‬ ‫ז‪ִ ׁ .‬ש ְב ָעה ְקנֵ י ְמנוֹ ָרה ְמ ַע ְּכ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה‪ִ ׁ .‬ש ְב ָעה נֵ רוֹ ֶת ָ‬ ‫יצ ּיוֹ ת ְמ ַע ְּכבוֹ ת זוֹ‬ ‫ַו ֲא ִפ ּל ּו ְכ ָתב ֶא ָחד ְמ ַע ְּכ ָבן‪ַ .‬א ְר ַּבע ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶש ַּב ְּת ִפ ִּלין ְמ ַע ְּכבוֹ ת זוֹ ֶאת זוֹ ‪ַ .‬ו ֲא ִפ ּל ּו ְכ ָתב ֶא ָחד ְמ ַע ְּכ ָבן‪ַ .‬א ְר ַּבע ִצ ִ‬ ‫ֶאת זוֹ ‪ֶ ׁ ,‬ש ַא ְר ַּב ְע ָּתן ִמ ְצ ָוה ֶא ָחת‪ַ .‬ר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר‪ַ ,‬א ְר ַּב ְע ָּתן ַא ְר ַּבע ִמ ְצוֹת‪:‬‬ ‫ברטנורה (ז) שבעה קני מנורה‪ .‬כדכתיב (שמות כה) וששה קנים יוצאים מצדיה‪ ,‬והקנה האמצעי‪ ,‬הרי שבעה קני מנורה‪:‬‬ ‫שתי פרשיות שבמזוזה‪ .‬שמע‪ ,‬והיה אם שמוע‪ :‬ואפילו כתב אחד מעכבן‪ .‬אפילו אות אחת שהיא דבוקה לחברתה ואינה‬ ‫מוקפת גויל כהלכתה‪ ,‬פוסל במזוזה ובתפילין ובספר תורה‪ :‬ארבע פרשיות שבתפילין‪ .‬קדש‪ ,‬והיה כי יביאך‪ ,‬שמע והיה‬ ‫אם שמוע‪ :‬מעכבות זו את זו‪ .‬בין בתפלה של ראש שכותבין כל פרשה ופרשה בקלף בפני עצמו‪ ,‬בין בתפלה של יד שכל‬ ‫ארבעתן כתובים בקלף אחד‪ :‬ארבעתן ארבע מצות‪ .‬ואין מעכבות זו את זו‪ .‬ואין הלכה כר' ישמעאל‪:‬‬ ‫גמרא מנחות דף ל''ה ע''ב‬ ‫ְ‬ ‫ְ‬ ‫ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין ָצ ִריך ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ְל ַמ ְע ָלה ְּכ ֵדי ׁ ֶשיִ ְהי ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ְל ַמ ְע ָלה ְול ֹא ְל ַמ ָּטה ְו ָצ ִריך ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ְּכ ַל ּ ֵפי ָפנִ ים ְּכ ֵדי‬ ‫יכא ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְו ַא ְמ ֵרי‬ ‫ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ְל ָפנִ ים ְולֹא ְל ָאחוֹ ר‪ָ .‬א ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַּבר ִּב ְ ְיד ִרי ָא ַמר ַרב ְו ַא ְמ ֵרי ָל ּה ָא ַמר ִר ִּבי ַא ָחא ֲא ִר ָ‬ ‫יהן ִמ ּ ׁ ְש ַעת ַהנָ ָח ָתן‪ֵ .‬אינִ י ְו ָהא ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל ָּכל‬ ‫ימ ַתי ְמ ָב ֵרך ֲע ֵל ֶ‬ ‫ָל ּה ָא ַמר ַרב ְמנַ ׁ ְש ְיָ א ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל ְּת ִפ ִּלין ֵמ ֵא ָ‬ ‫יהן עוֹ ֵב ְר ַל ֲעשִׂ ָ ּי ָתן‪ַ .‬א ַּביֵ י ְו ָר ָבא דְּ ַא ְמ ֵרי ַת ְר ַויְ יה ּו ִמ ּ ׁ ְש ַעת ַה ָּנ ָחה ְו ַעד ׁ ְש ַעת ְק ׁ ִש ָירה‪ָ .‬א ַמר ַרב ַח ְסדָּ א ָסח‬ ‫ַה ִּמ ְצוֹת ֻּכ ָּלן ְמ ָב ֵרך ֲע ֵל ֶ‬ ‫יה דְּ ִר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ַעל ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל‬ ‫יה דְּ ַרב הוּנָ א ִמ ְ ּ ׁ ְש ֵמ ּ‬ ‫ֵּבין ְּת ִפ ָּלה ִל ְ ְת ִפ ָּלה חוֹ ֵזר ו ְּמ ָב ֵרך ָסח ִאין לֹא ָסח ָלא ְו ָהא ׁ ָש ַלח ַרב ִח ָ ּייא ְּב ֵר ּ‬ ‫ֹאש אוֹ ֵמר ָּברוּך ֲא ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ְו ִצ ָּונ ּו ַעל‬ ‫יח ְּת ִפ ִּלין‪ַ .‬על ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל ר ׁ‬ ‫יַ ד אוֹ ֵמר ָּברוּך ֲא ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ְו ִצ ָּונ ּו ְל ָהנִ ַ‬ ‫ִמ ְצ ַות ְּת ִפ ִּלין‪ַ .‬א ַּב ֵ ּיי ְו ָר ָבא דְּ ַא ְמ ֵרי ַת ְר ַויְ יה ּו ל ֹא ָסח ְמ ָב ֵר ְך ֶא ָחת ָסח ְמ ָב ֵר ְך ׁ ְש ְַּתיִ ם‪ָּ .‬תנָ א ָסח ֵּבין ְּת ִפ ָּלה ִל ְת ִפ ָּלה ֲע ֵב ָירה ִהיא ְביָ דוֹ‬ ‫ֹאש‬ ‫ֹאש ו ְּכ ׁ ֶשהוּא חוֹ ֵלץ חוֹ ֵלץ ׁ ֶשל ר ׁ‬ ‫יח ׁ ֶשל ר ׁ‬ ‫יח ׁ ֶשל יַ ד ְְו ַא ַחר ַּכך ַמ ִּנ ַ‬ ‫יח ַמ ִּנ ַ‬ ‫יה ֵמעוֹ ְר ֵכי ַה ִּמ ְל ָח ָמה‪ָּ .‬תנָ א ְּכ ׁ ֶשהוּא ַמ ִּנ ַ‬ ‫ְוחוֹ ֵזר ָע ֶל ָ‬ ‫ֹאש דִּ ְכ ִתיב (דברים ו) ו ְּק ׁ ַש ְר ָּתם ְלאוֹ ת ַעל יָ ֶד ָך‬ ‫של ר ׁ‬ ‫יח ׁ ְֶ‬ ‫יח ׁ ֶשל יַ ד ְו ַא ַחר ַּכך ַמ ִּנ ַ‬ ‫יח ַמ ִּנ ַ‬ ‫ְו ַא ַחר ָּכ ְך חוֹ ֵלץ ׁ ֶשל יַ ד ִּב ׁ ְש ָל ָמ ָא ְּכ ׁ ֶשהוּא ַמ ִּנ ַ‬ ‫ֹאש ְו ַא ַחר ָּכך חוֹ ֵלץ ׁ ֶשל יַ ד ְמנָ א ָלן ָא ַמר ַר ָּבה ַרב הוּנָ א ַא ְס ְּב ָרא‬ ‫ּא חוֹ ֵלץ חוֹ ֵלץ ׁ ֶשל ר ָ ׁ‬ ‫ְו ָה ַדר ְו ָהי ּו ְלטוֹ ָטפוֹ ת ֵּבין ֵעינֶ יך ֶא ָּלא ְּכ ׁ ֶ‬ ‫שעהינֶו ָ‬ ‫יך יִ ְהי ּו ׁ ְש ַּתיִ ם‪:‬‬ ‫יך ָּכל ְז ַמן ׁ ֶש ֵּבין ֵעינֶ‬ ‫ִלי ָא ַמר ְק ָרא (שם) ְו ָהי ּו ְלטוֹ ָטפוֹ ת ֵּבין ֵ‬ ‫רש''י למעלה‪ .‬בגובה הראש ולא למטה בצואר‪ :‬כלפי פנים‪ .‬ממול עורף ולא בצידי הראש לישנא אחרינא כלפי פנים‬ ‫שיהא הקשר מבפנים והנוי של דל''ת מבחוץ כדאמרן ונוייהן לבר‪ :‬בידרי‪ .‬שם‪ :‬מאמתי מברך עליהן משעת הנחתן‪:‬‬ ‫משעת הנחתן משמע לאחר שהניחן‪ :‬אביי ורבא דאמרי תרווייהו‪ .‬מאי משעת הנחתן דקאמר משעת הנחה ועד שעת‬ ‫קשיר' דכיון דעדיין לא קשרן עובר לעשייתן הוא‪ :‬בין תפלה לתפלה‪ .‬בין של יד לשל ראש דסיפר קודם שיניח אותו על‬ ‫הראש‪ :‬להניח‪ .‬דבשל יד מתחיל להניח‪ :‬מצות תפילין‪ .‬דעכשיו גומר את המצוה‪ :‬לא סח‪ .‬אין מברך אלא על של יד בלבד‪:‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫סח מברך שתים‪ .‬כדשלח רב חייא‪ :‬סח בין תפלה לתפלה‪ .‬ולא בירך על של ראש אלא סמך על ברכה ראשונה‪ :‬עבירה היא‬ ‫בידו וחוזר עלי' מעורכי המלחמה‪ .‬כדאמרן בפרק משוח מלחמה הירא ורך הלבב מעבירות שבידו‪ :‬והיו‪ .‬משמע שתים כל‬ ‫זמן שיהיו בין עיניך יהיו שתים כל זמן שאותן של ראש מונחין אותן של יד נמי מונחין אלמא דראש חליץ ברישא‪:‬‬ ‫זוהר יתרו דף פ''ט ע''ב‬ ‫יתי ו ְּבחוֹ מוֹ ַתי יָ ד ָו ׁ ֵשם טוֹ ב ִמ ָּבנִ ים ו ִּמ ָּבנוֹ ת ׁ ֵשם עוֹ ָלם‬ ‫יה ִר ִּבי ָהאי ְק ָרא ָב ֵעי ְל ִא ְתיַ ּ ׁ ְש ָבא ְב ָא ְרחוֹ י‪ְּ .‬כ ִתיב ְונָ ַת ִּתי ָל ֶהם ְּב ֵב ִ‬ ‫ָא ַמר ֵל ּ‬ ‫ֶא ֵּתן לוֹ ‪ֶ .‬א ֵּתן ָל ֶהם ִמ ְּ‬ ‫יתי נֶ ֱא ָמן‬ ‫יתי‪ְּ .‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ַמר ְּב ָכל ֵּב ִ‬ ‫יתי‪ַ .‬מה ּו ְּב ֵב ִ‬ ‫יה ָּתא ֲח ֵזי ְונָ ַת ִּתי ָל ֶ ְהם ְּב ֵב ִ‬ ‫יה‪ַ .‬מה ּו ֶא ֵּתן לוֹ ‪ָ .‬א ַמר ֵל ּ‬ ‫יב ֵעי ֵל ּ‬ ‫(ש ָמא ְדקב''ה ִא ְק ֵרי ַביִ ת)‪ .‬ו ְּבחוֹ מוֹ ַתי ְּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ַמר ַעל חוֹ מוֹ ַתיִ ך יְ רו ׁ ָּש ַל ִם ִה ְפ ַק ְד ִּתי ׁשוֹ ְמ ִרים‪ .‬יָ ד ָו ׁ ֵשם ְּכלוֹ ַמר דְּ יִ ׁ ְש ְלפוּן‬ ‫הוּא ׁ ְ‬ ‫ישין ִמדּ ו ְּכ ָּתא ָדא ְו ַההוּא יַ ד חו ָּלק ְּב ַא ׁ ְש ֵלמו ָּתא ָטב ִמ ָליָ יא ִמ ְבנִ ין ו ִּמ ָּבנְ ָתן‪ֵ ׁ .‬שם עוֹ ָלם ֶא ֵתן לוֹ ְל ַההוּא חו ָּלק ׁ ְש ִלים‬ ‫נִ ׁ ְש ָמ ִתין ַקדִּ ׁ ִ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר לֹא יִ ָכ ֵרת ְל ָד ֵרי ָד ִרין‪ָ .‬ד ָבר ַא ֵחר ֶא ֵּתן לוֹ ְל ַההוּא ְדיָ ַדע ָר ָזא ְד ִמ ָּלה ְויִ ְת ַּכ ַוון ְּב ָמה ְד ָב ֵעי ְל ַכ ְוונָ א‪ .‬ת ּו ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְּכ ִתיב‬ ‫ימא ָהא‬ ‫יכם ְּב ּיוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָּבת‪ָ .‬מאי ַט ְע ָמא‪ְּ .‬בגִ ין דְּ ָלא ִא ְת ֲח ֵזי ִדינָ א ְב ָהאי יוֹ ָמא‪ְ .‬ו ִאי ֵת ָ‬ ‫(שמות ל''ה) לֹא ְת ַב ֲער ּו ֵא ׁש ְּבכֹל מ ׁ ְֹשב ֵֹת ֶ‬ ‫יכם ָק ָא ַמר ְו ָלא ַל ָ ּגבוֹ ַּה ְו ַההוּא ְ ְד ַס ְל ָקא ַל ָ ּגבוֹ ַּה ְל ַא ְכ ּ ְפיָ א ְל ִדינָ א ַא ֲח ָרא ַס ְל ָקא ְד ָתנֵ ינָ ן ִאית ֶא ּ ׁ ָשא‬ ‫ַל ָ ּגבוֹ ַּה ַס ְל ָקא‪ְּ .‬בכֹל מ ׁ ְֹשב ֵֹת ֶ‬ ‫ישא ְּב ָהאי יוֹ ָמא ִמ ָּכל ׁ ְש ַאר יוֹ ִמין‪ .‬ו ְּב ִז ְמנָ א‬ ‫יקא ַקדִּ ׁ ָ‬ ‫ַא ְכ ָלא ֶא ּ ׁ ָשא‪ְ .‬ו ֶא ּ ׁ ָשא ְד ַמ ְד ְּב ָחא ַא ְכ ָלא ֶא ּ ׁ ָשא ַא ֲח ָרא‪ .‬ו ְּבגִ ינֵ י ַכך ִא ְת ַ ּג ְליָ יא ַע ִּת ָ‬ ‫ימ ָתא ְו ִדינָ א ָלא ׁ ַש ְל ָטא‪ָּ .‬תאנָ א ְכ ִתיב‬ ‫ותא ׁ ְש ֵל ָ‬ ‫יקא ָלא ִא ְת ֲח ֵזי ִדינָ א ְכ ָלל‪ְ .‬ו ָכל ִע ָּל ִאין ְו ַת ָּת ִאין ִמ ׁ ְש ַּת ְּכ ִחין ְּב ֶח ְד ָו ָ‬ ‫ְד ִא ְתגַ ְליָ יא ַע ִּת ָ‬ ‫ישין ִע ָּל ִאין ִא ְקרוּן יוֹ ֵמי ִד ׁ ְש ָמא‬ ‫ִּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת יָ ִמים ָעשָׂ ה יְ יָ ֶאת ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ְו ֶאת ָה ָא ֶרץ‪ֵ ׁ .‬ש ׁ ֶשת יָ ִמים ַודַּ אי ְו ָלא ְב ׁ ֵש ׁ ֶשת‪ְ .‬ו ָהני יוֹ ִמין ַקדִּ ׁ ִ‬ ‫יה‪ַ .‬ז ָּכ ָאה חו ָּל ֵקיהוֹ ן דְּ יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ָּכל ַע ִּמין עוֹ ְב ֵדי ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ֲע ַליְ יה ּו ְכ ִתיב (דברים ד')‬ ‫ישא ִא ְת ְּכ ִליל ְּבה ּו ְו ִאינוּן ִא ְת ְכ ִל ָ‬ ‫ַקדִּ ׁ ָ‬ ‫ילן ֵּב ּ‬ ‫יכם ַח ִ ּיים ֻּכ ְּל ֶכם ַה ּיוֹ ם‪:‬‬ ‫ְו ַא ֶּתם ַהדְּ ֵב ִקים ַּביָ י ֱאל ֵֹה ֶ‬ ‫יתי ו ְּבחוֹ מוֹ ַתי יָ ד ָו ׁ ֵשם טוֹ ב ִמ ָּבנִ ים ו ִּמ ָּבנוֹ ת‬ ‫יכים ְליַ ּ ׁ ְשבוֹ ִּב ְד ָר ָכיו‪ָּ .‬כתוּב‪ְ ,‬ונָ ַת ִּתי ָל ֶהם ְּב ֵב ִ‬ ‫תרגום הזוהר ָא ַמר לוֹ ַר ִּבי‪ִ ,‬מ ְק ָרא ֶז ְה ְצ ִר ִ‬ ‫יתי‪ .‬הוּא ְּכ ִד ְכ ִתיב‪ְּ ,‬ב ָכל‬ ‫יתי‪ַ .‬מה ּו ֵּב ִ‬ ‫יך לוֹ ַמר‪ַ ,‬מה ּו ֶא ֵּת ְן לוֹ ‪ָ .‬א ַמר לוֹ ּבֹא ו ְּר ֵאה‪ְ ,‬ונָ ַת ִּתי ָל ֶהם ְּב ֵב ִ‬ ‫ׁ ֵשם עוֹ ָלם ֶא ֵּתן לוֹ ‪ֶ .‬א ֵּתן ָל ֶהם ָהיָ ה ָצ ִר‬ ‫יתי נֶ ֱא ָמן הוּא‪ .‬ו ְּבחוֹ מוֹ ַתי‪ ,‬הוּא ְּכ ִד ְכ ִתיב‪ַ ,‬על חוֹ מוֹ ַתיִ ך יְ רו ׁ ָּש ָל ִם ִה ְפ ַק ְד ִּתי ׁשוֹ ְמ ִרים‪ .‬יָ ד ָו ׁ ֵשם‪ְּ ,‬כלוֹ ָמר ׁ ֶש ּיוֹ ִציא ּו נְ ׁ ָשמוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת‬ ‫ֵּב ִ‬ ‫ִמ ָּמקוֹ ם ַה ֶּזה‪ְ ,‬ויָ ד ַה ִהיא‪ֵ ,‬ח ֶלק ַה ּ ׁ ְש ֵלמוּת‪ .‬טוֹ ב‪ָ ,‬מ ֵלא ִמ ָּבנִ ים ו ָּבנוֹ ת‪ֵ ׁ .‬שם ְעוֹ ָלם ֶא ֵּתן לוֹ ַהיְ נ ּו ְל ֵח ֶלק ַה ּ ׁ ְש ֵלמוּת‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ל ֹא יִ ָּכ ֵרת ְלדוֹ ֵרי‬ ‫יכ ֵּון ַמה ּ ׁ ֶש ָצ ִריך ְל ַכ ֵּון‪ .‬עוֹ ד ָא ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן‪ָּ ,‬כתוּב‪ ,‬לֹא ְת ַב ֲער ּו ֵא ׁש ְּב ָכל‬ ‫דּ וֹ רוֹ ת‪ֵ ּ .‬פרו ּׁש ַא ֵחר‪ֶ ,‬א ֵּתן לוֹ ‪ְ ,‬לאוֹ תוֹ ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע סוֹ ד ַהדָּ ָבר‪ִ ,‬ו ַ‬ ‫יכם‬ ‫ֹאמר‪ֲ ,‬ה ֵרי עוֹ ֶלה ְלגָ בוֹ ַּה‪ְּ ,‬במוֹ ׁ ְשבוֹ ֵת ֶ‬ ‫יכם ְּביוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָּבת‪ַ .‬מה ּו ַה ַּט ַעם‪ .‬הוּא ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ֵאין דִּ ין נִ ְר ֶאה ַּב ּיוֹ ם ַההוּא‪ְ .‬ו ִאם ּת ַ‬ ‫מוֹ ׁ ְשבוֹ ֵת ֶ‬ ‫יע דִּ ין ַא ֵחר‪ֶ ׁ ,‬ש ָּל ַמ ְדנוּ‪ ,‬יֵ ׁש ֵא ׁש אוֹ ְכ ָלה ֵא ׁש‪ְ .‬ו ֵא ׁש ַה ִּמ ְז ֵּב ַח אוֹ ֶכ ֶלת ֵא ׁש‬ ‫ָּכתוּב‪ְ ,‬ולֹא ְלגָ בוֹ ַּה‪ַ .‬ההוּא ָהעוֹ ֶלה ְלגָ בוֹ ַּה‪ ,‬עוֹ ֶלה ְל ַה ְכנִ ַ‬ ‫יקא ֵאינוֹ נִ ְר ֶאה דִּ ין ְּכ ָלל‪,‬‬ ‫ישא ַּב ּיוֹ ם ַההוּא יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ׁ ְש ָאר ַה ָ ּי ִמים‪ .‬ו ַּב ְּז ָמן ׁ ֶש ִּמ ְתגַ ֶּלה ַע ִּת ָ‬ ‫יקא ַקדִּ ׁ ָ‬ ‫ַא ֶח ֶרת‪ .‬ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה‪ .‬נִ ְתגַ ֶּלה ַע ִּת ָ‬ ‫ְו ָכל ָה ֶע ְליוֹ נִ ים ְו ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים נִ ְמ ָצ ִאים ְּבשִׂ ְמ ָחה ׁ ְש ֵל ָמה ְו ַהדִּ ין ֵאינוֹ ׁשוֹ ֵלט‪ָ .‬ל ַמ ְדנוּ‪ָּ ,‬כתוּב‪ִּ ,‬כי ׁ ֵש ׁ ֶשת יָ ִמים ָעשָׂ ה ה' ֶאת ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ְו ֶאת‬ ‫ָה ָא ֶרץ‪ֵ ׁ .‬ש ׁ ֶשת יָ ִמים ַודַּ אי‪ְ ,‬ולֹא ָּכתוּב ְּב ׁ ֵש ׁ ֶשת‪ְ .‬ו ֵא ּל ּו יָ ִמים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ָה ֶע ְליוֹ נִ ים נִ ְק ָר ִאים יָ ִמים‪ֶ ׁ ,‬ש ַה ּ ׁ ֵשם ַה ָּקדוֹ ׁש‪ ,‬נִ ְכ ָלל ָּב ֶהם‪ְ ,‬ו ֵהם‬ ‫יכם ַח ִ ּיים ֻּכ ְּל ֶכם ַה ּיוֹ ם‪.‬‬ ‫יהם ָּכתוּב‪ְ ,‬ו ַא ֶּתם ַהדְּ ֵב ִקים ַּבה' ֱאל ֵֹק ֶ‬ ‫נִ ְכ ְלל ּו ּבוֹ ‪ַ .‬א ׁ ְש ֵרי ֶח ְל ָקם ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים עוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים‪ֲ ,‬ע ֵל ֶ‬ ‫הלכה פסוקה‬ ‫הר''מ ה' ק''ש פ''א‬ ‫יאת ַה ּכוֹ ָכ ִבים ַעד ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה ְו ִאם ָע ַבר ְו ִא ֵחר ְו ָק ָרא ַעד ׁ ֶש ּלֹא ָע ָלה ַע ּמוּד‬ ‫יאת ׁ ְש ַמע ַּב ַּליְ ָלה ִמ ְצ ָו ָת ּה ִמ ּ ׁ ְש ַעת יְ ִצ ַ‬ ‫א‪ֵ .‬א ֶיזה ּו ְז ַמן ְק ִר ַ‬ ‫יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל ַע ְר ִבית ַא ַחר‬ ‫יעה‪ :‬ב‪ַ .‬ה ּקוֹ ֵרא ְק ִר ַ‬ ‫ַה ּ ׁ ַש ַחר יָ ָצא יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ ׁ ֶש ּל ֹא ָא ְמר ּו ַעד ֲחצוֹ ת ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ְל ַה ְר ִחיק ָא ָדם ִמן ַה ּ ְפ ׁ ִש ָ‬ ‫ׁ ֶש ָע ָלה ַע ּמוּד ַה ּ ׁ ַש ַחר קוֹ ֶדם ָהנֵ ץ ַה ַח ָּמה ל ֹא יָ ָצא יָ ֵדי חוֹ ָבתוֹ ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ָהיָ ה ָאנוּס ְּכגוֹ ן ׁ ִש ּכוֹ ר אוֹ חוֹ ֶלה אוֹ ַּכ ּיוֹ ֵצא ָּב ֵהן ְו ָאנוּס‬ ‫יבנוּ‪:‬‬ ‫ׁ ֶש ָק ָרא ְּב ֵעת ֶזה ֵאינוֹ אוֹ ֵמר ַה ׁ ְש ִּכ ֵ‬ ‫מוסר‬ ‫מלוקט‬ ‫ְּכ ִתיב (ויקרא י''ח) ְו ֶאל ִא ּ ׁ ָשה ְּבנִ דַּ ת ֻט ְמ ָא ָת ּה ל ֹא ִת ְק ַרב ׁשוּם קו ְּר ָבה ׁ ֶש ָּבעוֹ ָלם (משלי י''א) יָ ד ְליָ ד לֹא יִ ָּנ ֶקה ָרע לֹא יִ נָ ֶקה ִמדִּ ינָ ּה‬ ‫יש ְּכ ַמ ֲא ַמר ַה ָּכתוּב ְו ֶאל ִא ּ ׁ ָשה ְּבנִ דַּ ת ֻט ְמ ָא ָת ּה ְס ַתם ִא ּ ׁ ָשה ֵּבין ִא ׁ ְש ּתוֹ‬ ‫יה ָּנם ְו ִאיסוּר נִ דָּ ה הוּא ְּב ָכל ִא ּ ׁ ָשה ֵּבין ּ ְפנוּיָ ה ֵּבין ֵא ׁ ֶשת ִא ׁ‬ ‫ׁ ֶשל ֵ ּג ִ‬ ‫יש ֵּבין ְקרוֹ ָבה ֵּבין ְרחוֹ ָקה ַעל ֵּכן יִ ָּז ֵהר ְמאֹד ִל ׁ ְשמוֹ ר ַע ְצמוֹ ִמ ִּליגַ ע ְּב ִבגְ ֵדי ִא ׁ ְש ּתוֹ ְו ָכל ׁ ֶש ֵּכן ָל ֵתת ִמ ַ ּיד ְליָ ד‪.‬‬ ‫ֵּבין ּ ְפנוּיָ ה ֵּבין ֵא ׁ ֶשת ִא ׁ‬ ‫ימי ִל ּבוּנָ ּה ְו ָהיָ ה ׁשוֹ ֵכב ֶא ְצ ָל ּה ֵמת ַּב ֲח ִצי יָ ָמיו ְו ָא ַמר‬ ‫ְו ַת ְל ִמיד ֶא ָחד ׁ ֶש ָּק ָרא ְו ׁ ָשנָ ה ְו ׁ ִש ֵּמ ׁש ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּל ֹא ָהיָ ה נִ ְז ַהר ִּב ֵ‬ ‫ישו ָּת ּה ִמ ּ ִפי‬ ‫ָע ָליו ֵא ִל ָ ּיה ּו ָזכוּר ַל ּטוֹ ב ָּברו ְּך ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ֲה ָרגוֹ ‪ְ .‬ו ִאם ַּב ַעל נֶ ֶפ ׁש ַא ָּתה דְּ רוֹ ׁש נָ א ַּכ ּיוֹ ם ַהדְּ ָב ִרים ָה ֲאסו ִּרים ִּב ְז ַמן ּ ְפ ִר ׁ‬ ‫סוֹ ְפ ִרים אוֹ ִמ ּ ִפי ְס ָפ ִרים ְו ִת ְל ַמד ַל ֲעשׂ וֹ ת ו ְּל ַק ֵ ּיים ִמ ְצוֹת ה' ְוגַ ם ה' יִ ֵּתן ַה ּטוֹ ב לֹא יִ ְמנַ ע טוֹ ב ַלהוֹ ְל ִכים ְּב ָת ִמים‪:‬‬

‫‪29‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


https://telegram.me/Publications_MM


‫כ לחודש‬ ‫תהילים פרק‪-‬צז‬ ‫יביו ֶצ ֶדק ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ְמכוֹ ן ִּכ ְס ֽאוֹ ‪{ :‬ג} ֵא ׁש ְל ָפנָ יו ֵּת ֵל ְך ו ְּת ַל ֵהט ָס ִביב ָצ ָ ֽריו‪:‬‬ ‫הוה ָמ ָל ְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ יִ שְׂ ְמח ּו ִא ִ ּיים ַר ִּ ֽבים‪{ :‬ב} ָענָ ן ַו ֲע ָר ֶפל ְס ִב ָ‬ ‫{א} יְ ָ‬ ‫ל‪-‬ה ָ ֽא ֶרץ‪{ :‬ו} ִה ִ ּגיד ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִצ ְדקוֹ ְו ָרא ּו ָכל‪-‬‬ ‫הוה ִמ ִּל ְפנֵ י ֲאדוֹ ן ָּכ ָ‬ ‫{ד} ֵה ִאיר ּו ְב ָר ָקיו ֵּת ֵבל ָר ֲא ָתה ַו ָּת ֵחל ָה ָ ֽא ֶרץ‪{ :‬ה} ָה ִרים ַּכדּ וֹ נַ ג נָ ַמ ּס ּו ִמ ִּל ְפנֵ י יְ ָ‬ ‫ל‪-‬אל ִ ֹֽהים‪{ :‬ח} ׁ ָש ְמ ָעה ַו ִּתשְׂ ַמח | ִצ ּיוֹ ן ַו ָּתגֵ ְלנָ ה ְּבנוֹ ת יְ הו ָּדה‬ ‫ילים ִה ׁ ְש ַּת ֲחווּ‪-‬לוֹ ָּכ ֱ‬ ‫ָה ַע ִּמים ְּכבוֹ ֽדוֹ ‪{ :‬ז} יֵ ב ֹׁש ּו | ָּכל‪-‬ע ְֹב ֵדי ֶפ ֶסל ַה ִּ ֽמ ְת ַה ְל ִלים ָּב ֱא ִל ִ‬ ‫ְל ַמ ַען ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ‬ ‫ית ַע ָּ‬ ‫הוה ֶע ְליוֹ ן ַע ָּ‬ ‫הוה שִׂ נְ א ּו ָרע ׁש ֵֹמר נַ ְפ ׁשוֹ ת ֲח ִס ָידיו‬ ‫ל‪-‬אל ִ ֹֽהים‪{ :‬י} א ֲֹה ֵבי יְ ָ‬ ‫ל‪-‬כ ֱ‬ ‫ל‪-‬ה ָא ֶרץ ְמאֹד נַ ֲע ֵל ָ‬ ‫ל‪-‬כ ָ‬ ‫י‪-‬א ָּתה יְ ָ‬ ‫הוֽה‪{ :‬ט} ִּ ֽכ ַ‬ ‫יך יְ ָ‬ ‫ֽיהוה ְוהוֹ ד ּו ְל ֵז ֶכר ָק ְד ׁ ֽשוֹ ‪:‬‬ ‫יקים ַּב ָ‬ ‫י‪-‬לב שִׂ ְמ ָ ֽחה‪{ :‬יב} שִׂ ְמח ּו ַצדִּ ִ‬ ‫ילֽם‪{ :‬יא} אוֹ ר ָז ֻר ַע ַלצַּ דִּ יק ּֽו ְליִ ׁ ְש ֵר ֵ‬ ‫ִמ ַ ּיד ְר ׁ ָש ִעים יַ צִּ ֵ‬

‫תהילים פרק‪-‬צח‬ ‫יע ּ‬ ‫הוה יְ ׁשו ָּעתוֹ ְל ֵעינֵ י ַהגּ וֹ יִ ם ִ ּג ָּלה ִצ ְד ָק ֽתוֹ ‪:‬‬ ‫יע יְ ָ‬ ‫ה‪-‬לוֹ יְ ִמינוֹ ו ְּזרוֹ ַע ָק ְד ׁ ֽשוֹ ‪{ :‬ב} הוֹ ִד ַ‬ ‫ש ָ‬ ‫ֽיהוה | ׁ ִשיר ָח ָד ׁש ִּ ֽכי‪-‬נִ ְפ ָלאוֹ ת ָעשָׂ ה הוֹ ׁ ִ ֽ‬ ‫{א} ִמ ְזמוֹ ר ׁ ִשיר ּו ַל ָ‬ ‫ל‪-‬ה ָא ֶרץ ּ ִפ ְצח ּו ְו ַר ְּננ ּו ְו ַז ֵּ ֽמרוּ‪{ :‬ה} ַז ְּמר ּו‬ ‫ֽיהוה ָּכ ָ‬ ‫י‪-‬א ֶרץ ֵאת יְ ׁשו ַּעת ֱאל ֵֹהֽינוּ‪{ :‬ד} ָה ִריע ּו ַל ָ‬ ‫ל‪-‬א ְפ ֵס ָ‬ ‫{ג} ָז ַכר ַח ְסדּ וֹ | ֶו ֱֽֽאמוּנָ תוֹ ְל ֵבית יִ שְׂ ָר ֵאל ָרא ּו ָכ ַ‬ ‫הוֽה‪{ :‬ז} יִ ְר ַעם ַה ָ ּים ו ְּמל ֹאוֹ ֵּת ֵבל ְוי ׁ ְֹש ֵבי ָב ּֽה‪{ :‬ח} נְ ָהרוֹ ת‬ ‫יהוה ְּב ִכנּ וֹ ר ְּב ִכנּ וֹ ר ְוקוֹ ל ִז ְמ ָ ֽרה‪{ :‬ו} ַּב ֲחצ ְֹצרוֹ ת ְוקוֹ ל ׁשוֹ ָפר ָה ִריע ּו ִל ְפנֵ י | ַה ֶּמ ֶל ְך יְ ָ‬ ‫ַל ָ‬ ‫יש ִ ֽרים‪:‬‬ ‫ט‪-‬ת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק ְו ַע ִּמים ְּב ֵמ ׁ ָ‬ ‫פ ֵּ‬ ‫הוה ִּכי ָבא ִל ׁ ְש ּפֹט ָה ָא ֶרץ יִ ׁ ְש ּ ֽ ֹ‬ ‫ּ‪-‬כף יַ ַחד ָה ִרים יְ ַר ֵּנ ֽנוּ‪{ :‬ט} ִל ְ ֽֽפנֵ י‪-‬יְ ָ‬ ‫יִ ְמ ֲחאו ָ‬

‫תהילים פרק‪-‬צט‬ ‫הוה ְּב ִצ ּיוֹ ן ָ ּגדוֹ ל ְו ָרם הוּא ַע ָּ‬ ‫ל‪-‬ה ַע ִּ ֽמים‪{ :‬ג} יוֹ ד ּו ׁ ִש ְמ ָך ָ ּגדוֹ ל ְונוֹ ָרא ָקדוֹ ׁש ֽהוּא‪:‬‬ ‫ל‪-‬כ ָ ֽ‬ ‫הוה ָמ ָל ְך יִ ְר ְ ּגז ּו ַע ִּמים י ׁ ֵֹשב ְּכרו ִּבים ָּתנוּט ָה ָ ֽא ֶרץ‪{ :‬ב} יְ ָ‬ ‫{א} יְ ָ‬ ‫הוה ֱאל ֵֹהינ ּו ְו ִֽה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו ַל ֲהדֹם ַרגְ ָליו ָקדוֹ ׁש‬ ‫ית‪{ :‬ה} ֽרוֹ ְממ ּו יְ ָ‬ ‫שׂ ָ‬ ‫יש ִרים ִמ ׁ ְש ּ ָפט ו ְּצ ָד ָקה ְּביַ ֲעקֹב | ַא ָּתה ָע ִ ֽ‬ ‫{ד} ְועֹז ֶמ ֶל ְך ִמ ׁ ְש ּ ָפט ָא ֵהב ַא ָּתה ּכוֹ נַ נְ ָּת ֵמ ׁ ָ‬ ‫ן‪-‬לֽמוֹ ‪:‬‬ ‫יהם ׁ ָש ְמר ּו ֵעד ָֹתיו ְוחֹק נָ ַֽת ָ‬ ‫הוה ְוהוּא יַ ֲענֵ ֽם‪{ :‬ז} ְּב ַע ּמוּד ָענָ ן יְ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ‬ ‫ֽהוּא‪{ :‬ו} מ ׁ ֶֹשה ְו ַא ֲהרֹן | ְּ ֽבכ ֲֹהנָ יו ו ׁ ְּשמו ֵּאל ְּבק ְֹר ֵאי ׁ ְשמוֹ ק ִֹראים ֶאל‪-‬יְ ָ‬ ‫הוה‬ ‫י‪-‬קדוֹ ׁש יְ ָ‬ ‫הוה ֱאל ֵֹהינ ּו ְו ִ ֽה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו ְל ַהר ָק ְד ׁשוֹ ִּ ֽכ ָ‬ ‫ל‪-‬ע ִלילוֹ ָ ֽתם‪{ :‬ט} ֽרוֹ ְממ ּו יְ ָ‬ ‫ית ָל ֶהם ְונ ֵֹקם ַע ֲ‬ ‫יתם ֵאל נֹשֵׂ א ָהיִ ָ‬ ‫הוה ֱאל ֵֹהינ ּו ַא ָּתה ֲענִ ָ‬ ‫{ח} יְ ָ‬ ‫ֱאל ֵֹהֽינוּ‪:‬‬

‫תהילים פרק‪-‬ק‬ ‫ּא‪-‬עשָׂ נ ּו (ולא)‬ ‫הוה הוּא ֱאל ִֹהים ֽהו ָ‬ ‫הוה ְּבשִׂ ְמ ָחה ּבֹא ּו ְל ָפנָ יו ִּב ְרנָ נָ ֽה‪{ :‬ג} דְּ ע ּו ִּ ֽכי‪-‬יְ ָ‬ ‫ל‪-‬ה ָ ֽא ֶרץ‪{ :‬ב} ִע ְבד ּו ֶאת‪-‬יְ ָ‬ ‫יהוה ָּכ ָ‬ ‫{א} ִמ ְזמוֹ ר ְלתוֹ ָדה ָה ִריע ּו ַל ָ‬ ‫הוה ְלעוֹ ָלם ַח ְסדּ וֹ ְו ַעד‪-‬דּ ֹר ָודֹר‬ ‫יתוֹ ‪{ :‬ד} ּבֹא ּו ׁ ְש ָע ָריו | ְּבתוֹ ָדה ֲח ֵצר ָֹתיו ִּב ְת ִה ָּלה ֽהוֹ דוּ‪-‬לוֹ ָּב ְרכ ּו ׁ ְש ֽמוֹ ‪{ :‬ה} ִּכי‪-‬טוֹ ב יְ ָ ֹ‬ ‫ְולוֹ ֲאנַ ְחנ ּו ַע ּמוֹ ְוצֹאן ַמ ְר ִע ֽ‬ ‫ֱאמוּנָ ֽתוֹ ‪:‬‬

‫תהילים פרק‪-‬קא‬ ‫יתי‪{ :‬ג}‬ ‫ם‪-‬ל ָב ִבי ְּב ֶק ֶרב ֵּב ִ ֽ‬ ‫ילה | ְּב ֶד ֶר ְך ָּת ִמים ָמ ַתי ָּתבוֹ א ֵא ָלי ֶא ְת ַה ֵּל ְך ְּב ָת ְ‬ ‫הוה ֲא ַז ֵּ ֽמ ָרה‪{ :‬ב} ַאשְׂ ִּכ ָ‬ ‫{א} ְל ָד ִוד ִמ ְזמוֹ ר ֶ ֽח ֶסד‪-‬ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ָא ׁ ִש ָירה ְל ָך יְ ָ‬ ‫א‪-‬א ׁ ִשית | ְלנֶ גֶ ד ֵעינַ י דְּ ֽ ַב ְּ‬ ‫אתי ל ֹא יִ ְד ַּבק ִּ ֽבי‪{ :‬ד} ֵל ָבב ִע ֵּק ׁש יָ סוּר ִמ ֶּמ ִּני ָרע ל ֹא ֵא ָ ֽדע‪{ :‬ה} (מלושני) ְמ ָל ׁ ְשנִ י ַב ֵּס ֶתר |‬ ‫ה‪-‬ס ִטים שָׂ נֵ ִ‬ ‫ר‪-‬ב ִל ָ ּי ַעל ֲע ֽשׂ ֹ ֵ‬ ‫ֽלֹ ָ‬ ‫י‪-‬א ֶרץ ָל ׁ ֶש ֶבת ִע ָּמ ִדי ה ֵֹל ְך ְּב ֶד ֶר ְך ָּת ִמים הוּא יְ ׁ ָש ְר ֵ ֽתנִ י‪{ :‬ז} ֽלֹא‪-‬יֵ ׁ ֵשב‬ ‫עינַ יִ ם ו ְּר ַחב ֵל ָבב אֹתוֹ ל ֹא או ָּכֽל‪{ :‬ו} ֵעינַ י | ְּבנֶ ֶֽא ְמנֵ ֶ‬‫ֵר ֵעה ּו אוֹ תוֹ ַא ְצ ִמית ְ ּג ַֽב ּה ֵ‬ ‫ל‪-‬פ ֲֹע ֵלי ָ ֽא ֶון‪:‬‬ ‫הוה ָּכ ּ‬ ‫י‪-‬א ֶרץ ְל ַה ְכ ִרית ֵ ֽמ ִעיר‪-‬יְ ָ‬ ‫ל‪-‬ר ׁ ְש ֵע ָ‬ ‫יתי עֹשֵׂ ה ְר ִמ ָ ּיה דּ ֵֹבר ׁ ְש ָק ִרים ֽל ֹא‪-‬יִ ּכוֹ ן ְלנֶ גֶ ד ֵעינָ ֽי‪{ :‬ח} ַל ְּב ָק ִרים ַא ְצ ִמית ָּכ ִ‬ ‫| ְּב ֶק ֶרב ֵּב ִ‬

‫‪31‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫תהילים פרק‪-‬קב‬ ‫ל‪-‬ת ְס ֵּתר ּ ָפנֶ ָ‬ ‫הוה ׁ ִש ְמ ָעה ְת ִפ ָּל ִתי ְו ׁ ַש ְו ָע ִתי ֵא ֶל ָ‬ ‫יך | ִמ ֶּמ ִּני ְּביוֹ ם ַצר‬ ‫יך ָת ֽבוֹ א‪{ :‬ג} ַא ַּ‬ ‫יחוֹ ‪{ :‬ב} יְ ָ‬ ‫הוה יִ ׁ ְש ּפ ְֹך שִׂ ֽ‬ ‫{א} ְּת ִפ ָּלה ְל ָענִ י ִ ֽכי‪-‬יַ ֲעטֹף ְו ִל ְפנֵ י יְ ָ‬ ‫י‪-‬ש ַכ ְח ִּתי ֵמ ֲאכֹל‬ ‫ֽה‪-‬כ ֵעשֶׂ ב ַו ִ ּי ַב ׁש ִל ִּבי ִּ ֽכ ׁ ָ‬ ‫קד נִ ָ ֽחרוּ‪{ :‬ה} הו ָּּכ ָ‬‫י‪-‬כל ּו ְב ָע ׁ ָשן יָ ָמי ְו ַע ְצמוֹ ַתי ְּכמוֹ ֵ‬ ‫ה‪-‬א ַלי ָא ְזנֶ ָך ְּביוֹ ם ֶא ְק ָרא ַמ ֵהר ֲענֵ ֽנִ י‪{ :‬ד} ִּ ֽכ ָ‬ ‫ִלי ַה ֵּ ֽט ֵ‬ ‫יתי ְּככוֹ ס ֳח ָר ֽבוֹ ת‪{ :‬ח} ׁ ָש ַק ְד ִּתי ָו ֶ ֽא ְהיֶ ה ְּכ ִצ ּפוֹ ר ּבוֹ ֵדד ַע ָ ּ‬ ‫ל‪-‬גֽג‪{ :‬ט} ָּכל‪-‬‬ ‫יתי ִל ְק ַאת ִמ ְד ָּבר ָהיִ ִ‬ ‫ַל ְח ִ ֽמי‪{ :‬ו} ִמ ּקוֹ ל ַאנְ ָח ִתי דָּ ְב ָקה ַע ְצ ִמי ִל ְבשָׂ ִ ֽרי‪{ :‬ז} דָּ ִמ ִ‬ ‫יכֽנִ י‪:‬‬ ‫אתנִ י ַו ַּת ׁ ְש ִל ֵ‬ ‫ֽי‪-‬ז ַֽע ְמ ָך ְו ִק ְצ ּ ֶפ ָך ִּכי נְ שָׂ ַ‬ ‫י‪-‬א ֶפר ַּכ ֶּל ֶחם ָא ָכ ְל ִּתי ְו ׁ ִש ֻּקוַ י ִּב ְב ִכי ָמ ָ ֽס ְכ ִּתי‪{ :‬יא} ִמ ּ ְפנֵ ַ‬ ‫ַה ּיוֹ ם ֵח ְרפוּנִ י אוֹ יְ ָבי ְמהוֹ ָל ַלי ִּבי נִ ׁ ְש ָּבֽעוּ‪{ :‬י} ִּכ ֵ‬ ‫י‪-‬בא‬ ‫י‪-‬עת ְל ֶ ֽחנְ נָ ּה ִּכ ָ‬ ‫הוה ְלעוֹ ָלם ֵּת ׁ ֵשב ְו ִז ְכ ְר ָך ְלדֹר ָו ֽ ֹדר‪{ :‬יד} ַא ָּתה ָתקוּם ְּת ַר ֵחם ִצ ּיוֹ ן ִּכ ֵ‬ ‫יב ֽׁש‪{ :‬יג} ְו ַא ָּתה יְ ָ‬ ‫{יב} יָ ַמי ְּכ ֵצל נָ טוּי ַו ֲאנִ י ָּכ ֵעשֶׂ ב ִא ָ‬ ‫י‪-‬רצ ּו ֲע ָב ֶד ָ‬ ‫ל‪-‬מ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ ֶא ְּ‬ ‫הוה‬ ‫י‪-‬בנָ ה יְ ָ‬ ‫ת‪-‬כבוֹ ֶ ֽד ָך‪{ :‬יז} ִּ ֽכ ָ‬ ‫הוה ְו ָֽכ ַ‬ ‫ת‪-‬שם יְ ָ‬ ‫ת‪-‬ע ָפ ָר ּה יְ חֹנֵ ֽנוּ‪{ :‬טז} ְו ִי ְֽירא ּו גוֹ יִ ם ֶא ׁ ֵ‬ ‫יה ְו ֶֽא ֲ‬ ‫ת‪-‬א ָבנֶ ָ‬ ‫יך ֶא ֲ‬ ‫מוֹ ֵ ֽעד‪{ :‬טו} ִּ ֽכ ָ‬ ‫י‪-‬ה ׁ ְש ִקיף‬ ‫ת‪-‬ת ִפ ָּל ָ ֽתם‪{ :‬יט} ִּת ָּכ ֶתב זֹאת ְלדוֹ ר ַא ֲחרוֹ ן ְו ַעם נִ ְב ָרא יְ ַה ֶּלל‪-‬יָ ּֽה‪{ :‬כ} ִּ ֽכ ִ‬ ‫א‪-‬ב ָזה ֶא ְּ‬ ‫ל‪-‬ת ִפ ַּלת ָה ַע ְר ָער ְו ֽל ֹ ָ‬ ‫ִצ ּיוֹ ן נִ ְר ָאה ִּב ְכבוֹ ֽדוֹ ‪{ :‬יח} ּ ָפנָ ה ֶא ְּ‬ ‫הוה ו ְּת ִה ָּלתוֹ ִּבירו ׁ ָּש ִָלֽם‪:‬‬ ‫ל‪-‬א ֶרץ ִה ִּ ֽביט‪{ :‬כא} ִל ׁ ְשמ ַֹע ֶאנְ ַקת ָא ִסיר ְל ַפ ֵּת ַח ְּבנֵ י ְתמו ָ ּֽתה‪{ :‬כב} ְל ַס ּ ֵפר ְּב ִצ ּיוֹ ן ׁ ֵשם יְ ָ‬ ‫הוה ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם | ֶא ֶ‬ ‫ִמ ְּמרוֹ ם ָק ְד ׁשוֹ יְ ָ‬ ‫ל‪-‬ת ֲע ֵלנִ י ַּב ֲח ִצי יָ ָמי ְּבדוֹ ר דּ וֹ ִרים‬ ‫הוֽה‪{ :‬כד} ִע ָּנה ַבדֶּ ֶר ְך (כחו) ּכ ִֹחי ִקצַּ ר יָ ָ ֽמי‪{ :‬כה} א ַֹמר ֵא ִלי ַ ֽא ַּ‬ ‫{כג} ְּב ִה ָּק ֵבץ ַע ִּמים יַ ְחדָּ ו ו ַּמ ְמ ָלכוֹ ת ַל ֲעבֹד ֶאת‪-‬יְ ָ‬ ‫יך‪{ :‬כו} ְל ָפנִ ים ָה ָא ֶרץ יָ ַס ְד ָּת ּֽו ַמ ֲעשֵׂ ה יָ ֶד ָ‬ ‫ׁ ְשנוֹ ֶ ֽת ָ‬ ‫יפם ְוֽיַ ֲח ֽלֹפוּ‪{ :‬כח}‬ ‫ֹאבד ּו ְו ַא ָּתה ַת ֲעמֹד ְו ֻכ ָּלם ַּכ ֶּבגֶ ד יִ ְבל ּו ַּכ ְּלבו ּׁש ַּת ֲח ִל ֵ‬ ‫יך ׁ ָש ָ ֽמיִ ם‪{ :‬כז} ֵה ָּמה | י ֵ‬ ‫יך יִ ׁ ְש ּכוֹ נ ּו ְו ַז ְר ָעם ְל ָפנֶ ָ‬ ‫ֽי‪-‬ע ָב ֶד ָ‬ ‫ְו ַא ָּתה‪-‬הוּא ו ׁ ְּשנוֹ ֶת ָ‬ ‫יך יִ ּֽכוֹ ן‪:‬‬ ‫יך ל ֹא יִ ָּ ֽת ּמוּ‪{ :‬כט} ְּבנֵ ֲ‬

‫תהילים פרק‪-‬קג‬ ‫ל‪-‬ת ׁ ְש ְּכ ִחי ָּכ ְ ּ‬ ‫ל‪-‬עוֹנֵ ִכי‬ ‫ל‪-‬גמו ָּלֽיו‪{ :‬ג} ַה ּס ֵֹל ַח ְל ָכ ֲ‬ ‫הוה ְו ַא ִּ‬ ‫ת‪-‬שם ָק ְד ׁ ֽשוֹ ‪{ :‬ב} ָּב ְר ִכי נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת‪-‬יְ ָ‬ ‫ל‪-‬ק ָר ַבי ֶא ׁ ֵ‬ ‫הוה ְו ָכ ְ‬ ‫{א} ְל ָד ִוד | ָּב ְר ִכי נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת‪-‬יְ ָ‬ ‫ל‪-‬ת ֲח ֻל ָ ֽאיְ ִכי‪{ :‬ד} ַהגּ וֹ ֵאל ִמ ּ ׁ ַש ַחת ַח ָ ּייְ ִכי ַ ֽה ְמ ַע ְּט ֵר ִכי ֶח ֶסד ְו ַר ֲח ִ ֽמים‪{ :‬ה} ַה ַּמשְׂ ִּביַ ע ַּב ּטוֹ ב ֶע ְדיֵ ְך ִּת ְת ַחדֵּ ׁש ַּכ ֶּנ ׁ ֶשר נְ עו ָ ּֽריְ ִכי‪{ :‬ו} עֹשֵׂ ה‬ ‫ָהר ֵֹפא ְל ָכ ַּ‬ ‫ב‪-‬ח ֶסד‪{ :‬ט}‬ ‫הוה ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ְו ַר ָ ֽ‬ ‫ילוֹ ָתיו‪{ :‬ח} ַרחוּם ְו ַחנּ וּן יְ ָ‬ ‫יע דְּ ָר ָכיו ְלמ ׁ ֶֹשה ִל ְבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ֲע ִל ֽ‬ ‫ל‪-‬ע ׁשו ִ ּֽקים‪{ :‬ז} יוֹ ִד ַ‬ ‫הוה ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ְל ָכ ֲ‬ ‫ְצ ָדקוֹ ת יְ ָ‬ ‫ל‪-‬ה ָא ֶרץ ָ ּג ַבר ַח ְסדּ וֹ ַעל‪-‬יְ ֵר ָ ֽאיו‪:‬‬ ‫א‪-‬לנֶ ַצח יָ ִריב ְולֹא ְלעוֹ ָלם יִ ּֽטוֹ ר‪{ :‬י} ל ֹא ַכ ֲח ָט ֵאינ ּו ָעשָׂ ה ָלנ ּו ְול ֹא ַכ ֲע ֹונ ֵֹתינ ּו ָ ּג ַמל ָע ֵלֽינוּ‪{ :‬יא} ִּכי ִכגְ ב ַֹּה ׁ ָש ַמיִ ם ַע ָ‬ ‫ֽל ֹ ָ‬ ‫ת‪-‬פ ׁ ָש ֵ ֽעינוּ‪{ :‬יג} ְּכ ַר ֵחם ָאב ַע ָּ‬ ‫י‪-‬ע ָפר‬ ‫הוה ַעל‪-‬יְ ֵר ָ ֽאיו‪{ :‬יד} ִּכי‪-‬הוּא יָ ַדע יִ ְצ ֵרנ ּו ָזכוּר ִּכ ָ‬ ‫ל‪-‬בנִ ים ִר ַחם יְ ָ‬ ‫{יב} ִּכ ְרחֹק ִמ ְז ָרח ִ ֽמ ַּ ֽמ ֲע ָרב ִ ֽה ְר ִחיק ִמ ֶּמנּ ּו ֶא ּ ְ‬ ‫ֲאנָ ְֽחנוּ‪{ :‬טו} ֱאנוֹ ׁש ֶּכ ָח ִציר יָ ָמיו ְּכ ִציץ ַה ּ ָשׂ ֶדה ֵּכן יָ ִ ֽציץ‪{ :‬טז} ִּכי רו ַּח ָ ֽע ְב ָר ּ‬ ‫הוה | ֵמעוֹ ָלם ְו ַעד‪-‬‬ ‫ה‪-‬בוֹ ְו ֵאינֶ נּ ּו ְול ֹא‪-‬יַ ִּכ ֶירנּ ּו עוֹ ד ְמקוֹ ֽמוֹ ‪{ :‬יז} ְו ֶח ֶסד יְ ָ‬ ‫ש ָלה‪{ :‬כ}‬ ‫ֽהוה ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֵה ִכין ִּכ ְסאוֹ ו ַּמ ְלכוּתוֹ ַּב ּכֹל ָמ ׁ ָ ֽ‬ ‫עוֹ ָלם ַעל‪-‬יְ ֵר ָאיו ְו ִצ ְד ָקתוֹ ִל ְבנֵ י ָב ִנֽים‪{ :‬יח} ְל ׁש ְֹמ ֵרי ְב ִריתוֹ ו ְּלז ְֹכ ֵרי ִפ ֻּק ָדיו ַל ֲעשׂ וֹ ָ ֽתם‪{ :‬יט} יְ ָ‬ ‫ֽל‪-‬מ ֲעשָׂ יו‬ ‫הוה | ָּכ ַ‬ ‫ל‪-‬צ ָב ָאיו ְמ ׁ ָש ְר ָתיו עֹשֵׂ י ְרצוֹ נֽ וֹ ‪{ :‬כב} ָּב ְרכ ּו יְ ָ‬ ‫הוה ָּכ ְ‬ ‫הוה ַמ ְל ָא ָכיו ִ ּג ּב ֵֹרי כ ַֹח עֹשֵׂ י ְד ָברוֹ ִל ׁ ְשמ ַֹע ְּבקוֹ ל דְּ ָב ֽרוֹ ‪{ :‬כא} ָּב ְרכ ּו יְ ָ‬ ‫ָּב ְרכ ּו יְ ָ‬ ‫הוֽה‪:‬‬ ‫ל‪-‬מקֹמוֹ ת ֶמ ְמ ׁ ַש ְל ּתוֹ ָּב ְר ִכי נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת‪-‬יְ ָ‬ ‫ְּב ָכ ְ‬

‫‪32‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


RABBI ASHEAR TRANSCRIPT It Could Be Much Worse A man once came to Rabbi Lugassi, complaining that he had just lost something very valuable. He asked, "Why would Hashem do this to me? He knows how much I loved and needed this item." The rabbi responded that Hashem is all merciful, and when someone suffers a monetary loss, it's usually because Hashem is saving him from something much worse. Sometimes the prosecuting angels in Heaven tell Hashem that a certain person deserves a terrible suffering. Hashem, in His great love for us, accomplishes it in a different way. This is one of the explanations of the words "‫ "ריבה ריבנו‬in the Amidah. We pray to Hashem to fight our battles against the prosecuting angels. A man recently told me that he lost his camera along with a memory card containing two year's-worth of pictures. Initially, he and his wife were broken. They would have paid any amount of money to retrieve it. It contained every precious moment in their family from the past two years, and Baruch Hashem, they had a lot of happy occasions. Then he said, "Even though it hurts, Baruch Hashem, it's just the family pictures, and not the family. Hashem is so kind. He must be saving us from something much worse. If I knew the reason He did this, I would be so happy." This is the truth. If we would really know why Hashem does what He does, we would be in a constant state of bliss. But even now, when His ways are hidden, we can train ourselves to view Hashem with the right perspective and remain happy. I read a story told by the Skulener Rebbe's oldest son, Rabbi Yeshaya Yaakov Portugal. A large crystal chandelier became dislodged and crashed onto the dining room table of one of his acquaintances. When the man and his wife heard the loud bang, they ran to see what happened. They were shocked to see that the chandelier landed on their infant grandchild, who was lying in an infant seat on the table. With great trepidation, they removed the debris, and miraculously, the baby was unharmed. They

were overjoyed and made a lavish Seudat Hoda'ah to thank Hashem. When Rav Yeshaya heard the story, he said, "Look at the kindness of Hashem. For whatever reason, it was decreed that this family should suffer a big monetary loss, and their very expensive chandelier had to break. But Hashem did it in a way that the family would be happy and recognize that the loss was nothing, in comparison to what could have happened. This is how we are always supposed to feel when we experience any kind of monetary loss or don't get what we want. Sometimes people say, "I can't believe I lost my job. I was praying so hard," or "I can't believe I didn't get what I wanted. I prayed for it with all my might." In actuality, it could be because the person prayed so hard, Hashem allowed him to receive his Kapara by losing his job, and not something else. It's all about the right perspective. A lady told me her husband had a lot of financial hardship over the last few years. He had to close his business and sell their house. They had a beautiful home and were able to take the money and fully pay for something smaller, with leftovers for expenses. Her husband found another job, albeit with a much lower salary. She said that throughout this process she was praying so hard to avoid closing the business and selling the house. She asked, "Where did all my prayers go?" Then she said, "I realized, Baruch Hashem, we are really so happy now. We still have nice living conditions; all my children are happy; my husband is happy. I don't understand why Hashem did this, but I know He had a great reason, and He has given us the greatest blessing-happiness." We don't always need to have exactly what we want to be happy. Our prayers are always accomplishing something. Hashem is always acting in our best interest. The more we trust Him, the happier we will be.

33 https://telegram.me/Publications_MM


TOM KHA GAI - THAI COCONUT MILK SOUP 20MIN

PREPARATION

1. Add coconut milk to a small pot and place on medium heat until bubbles begin to form. Add vegetables and cook until they begin to change color. 2. Add water and then fish sauce, sugar, and lime juice and mix well. 3. Add herbs and return to a boil. Serve hot.

10MIN

10MIN

1

INGREDIENTS

½ cup coconut milk 1 shallot ½ cup your choice of vegetables 2 small Thai chiles, pressed or (mushrooms, carrots, baby corn, broken in half for more heat green beans) ¾ cup water 2 tablespoons fish sauce or soy sauce 1 tablespoon palm sugar or brown sugar 1 tablespoon lime juice 4 - 5 slices galangal or ginger ½ stick lemongrass, cut into 1-inch pieces 2 kaffir lime leaves 34 https://telegram.me/Publications_MM


‫ערשיינט יעדען אווענט מיט איבער ‪ 40‬בלעטער‬ ‫ביי אייך אין אימעל אינבאקס פאר אומזיסט!‬

‫שמחות | אווענטס | קלאסיפיידס | טשאבס | דירות מארקעט | שיעורי היום | נייעס | חכמת נשים‬ ‫סובסקרייבט‬ ‫בחינם‬

‫‪subscribe@derevents.com‬‬ ‫אריין צו שטעלן אייער שמחה | עד | קלאסיפייד‬ ‫ווי איבער ‪ 38,500‬סובסקרייבערס ליינען טעגליך שיקט א אימעל אדער רופט‬ ‫‪ads@derevents.com | 718.289.0404‬‬

‫‪35‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

Event 20170216 @mm  
Advertisement