Page 1

E

D

U

K

A

C

I

J

A

promo izdanje

hagioterapija

hrvatski model duhovnog zdravlja

ZNANOST O DUHU Razgovor s prof. dr. Tomislavom Ivančićem: Duhovna duša – središte čovjeka Iz centra za hagioterapiju Slavonski Brod - Depresija

EDUKACIJA Što je studij hagioterapije? dr. sc. Božo Skoko - Snaga komunikacije hagio.hr

1


hagio O

G

L

A

S

Prostor za Vašu reklamu

2

hagio.hr


iohr U

V

O

D

N

I

K

Cijenjeni čitatelji,

IMPRESSUM hagiohr hagioterapija – hrvatski model duhovnog zdravlja Odgovorni urednik Željko Pažin Glavna urednica Željka Kolar Uredništvo Željko Pažin, Željka Kolar, Ivana Vranešić, Hrvoje Josip Bišćan Suradnici na ovom broju dr.sc. Tomislav Ivančić, dr.sc. Božo Skoko, mr.sc. Igor Kanižaj, hagioasistentica Silva Vrdoljak, dr. Sanea Mihaljević spec. psihijatar, Mirko Ćosić, Adrijana Lovrinčević, Karmela Devčić, dr. Lucija Murgić, Daniel Vorih Lektura Katarina Aladrović-Soviček, prof. Dizajn i priprema za tisak Mario Đurasović, Ivo Mađor Marketing i distribucija Ivana Vranešić tel. 099 6924809 mail: info@hagio.hr Izdavač

Hagioasistent d.o.o. Pavla Radića 3, 33000 Virovitica Žiro račun: 2390001-1100365701 HPB

razmišljajući o vama koji ćete čitati ovaj časopis, razmišljamo ponajprije o vama kao jedinstvenim osobama, osobama originalnim i posebnim! I ne cijenimo vas toliko zato što ste čitatelji stručnog i popularnog časopisa o hagioterapiji, već zato što ste osobe s kojima želimo podijeliti posebnu iskru oduševljenja, nade, ljubavi u njezinu uzvišenom smislu, iskru radosti, olakšanja, vječnosti. A njih, kada se jednom upale, ništa ne može ugasiti. Trajni su kao i sadržaj koji otkrivaju ove stranice. Kako to mislimo? Časopis kojem posvećujete pažnju ostvarenje je vizije da ono što je obnovilo smisao naših života, što nas čini duboko sretnim i smirenim osobama i osnažuje da ostvarujemo baš sve dobro što zamislimo, jednostavno ne prešutimo, nego kao najljepšu vijest javljamo svima! Radi se o otkrićima hagioterapije koja je svojevrsna revolucija na ulasku u stoljeće duha, izvorni hrvatski model znanstvenog i terapeutskog istraživanja čovjekove duhovne dimenzije i komuniciranja duhovnog zdravlja u svaku poru u kojoj ono nedostaje. Utemeljitelj ove metode je, zasigurno već znate, priznati istraživač i stručnjak na području duhovne dimenzije čovjeka prof. dr. Tomislav Ivančić. On će iz broja u broj dijeliti s nama svoje nove spoznaje koje će sigurno našu duhovnu dimenziju učiniti cjelovitijom i zdravijom. Hagiotrapija, osim što budi zanimanje u svim krajevima svijeta i osim što djeluju spasonosno za one koji odluče “iskušati” njezine “recepte” za duhovno zdravlje, treba, na odgovarajući način, biti približena i široj javnosti. Zato je nastao ovaj časopis. Specifičan mu je cilj držati svoje čitatelje 24 sata dnevno na razini svijesti o sebi, svijesti da nitko nije kao ti!...

...Nadamo se kako ćete, otvarajući stranice ovog časopisa i u sebi otvarati ona hagios (grč. hagios – svet) osjetila, poželjeti ih pročistiti i pustiti ih da dođu do izražaja i oplemenjuju vaše postojanje, jer ste ponajviše po tim osjetilima ljudi, neponovljiv i dragocjen vrhunac stvorenja! (dio iz uvodnika) Uredništvo

Tisak

Printera grupa, Sv. Nedelja Nijedan dio časopisa ne smije se kopirati ili na bilo koji način koristiti bez odobrenja izdavača.

hagio.hr

3


hagio M

4

I

hagio.hr

S

L

I

.

.

.


iohr Dok sebe tražim u drugome, frustriram sebe i okolinu, jer mene nema izvan mene.

Dok se pronalazim u “prevažnim” poslovima, zapravo bježim od sebe.

Dok dijelim vrijeme i pažnju drugima, oduzimam od sebe ono čega ionako premalo imam. Nitko ništa ne dobiva i ništa se osobito ne pokreće. Izvjesno je tek nezadovoljstvo. Idem pronaći sebe u sebi; poštovati svoje misli, osjećaje; prihvatiti svoja ograničenja; zavoljeti svoju osobitost. Sastajem se sa sobom, prisjećam se svojh čežnji, osluškujem svoju tišinu i polako ju shvaćam... Uvažavam sebe, čak i ako druge povrijedim. Ja sam sebi jedina i najljepša mogućnost života, najizazovnija prilika. Odijeljena od svega, postajem svoja, slobodna... Otkrivam svog nutarnjeg čovjeka, svoje nedodirljivo bogatstvo. U tom smiraju sigurno i jasno djeluje u meni nagnuće kako će sve biti dobro, kako ima smisla i to prepuno. Jer, baš ništa ne ovisi o meni, niti ja ovisim o nečemu. Postojanje se odvija unatoč svemu i kroz bezbroj prizora nagoviješta sretan ishod, upisan u sve još prije “rođenja”. Počinjem vjerovati da se mogu ostvariti usprkos navikama, nespretnostima, uvriježenostima, okolnostima, tuđim iskustvima... Moje ja se može i mora ostvariti neovisno o drugima.Vjerujem u svoje potencijale! Tek sada, kada sam u sebi pronađena, pomirena, uravnotežena, mogu početi živjeti. Kada sam odgovorila pozivu u sebi, mogu odgovarati i na pozive izvana. Sada krećem obogatiti ljude oko sebe i svijet, oplemeniti poslove koje obavljam i posvetiti vrijeme u kojem dišem! hagio.hr

5


hagio Z

N

A

N

O

S

T

O

D

U

H

U

Duhovna duša središte čovjeka tvrdimo razliku između razina i područja znanosti o čovjeku i na temelju njih terapijske mogućnosti za čovjeka. Podsjećam, čovjeka treba promatrati cjelovito. On se ne sastoji od tijela i duše, nego on jest tijelo i duša; ne sastoji se od psihičkog, vegetativnog i duhovnog života, nego on jest i vegetativni, i psihički, i duhovni život. Ne samo da čovjek ima duhovnu dimenziju nego je čitav duhovan. To znači da je čitavo njegovo biće, tijelo i psihička duša, uvijek duhovno, produhovljeno. A duhovna duša je ono besmrtno, duhovno, ono što dolazi od Boga i što komunicira s Bogom, dok samo tijelo komunicira sa zemljom. Međutim, često se u vezi s tim javljaju nejasnoće pa neki pogrešno misle da je ljudsko tijelo nešto “njutnovsko”, čisto mehaničko, materijalno, kao i da se u tijelu odvijaju samo fizikalni i kemijski zakoni, što je zabluda.

U

Razgovor s prof. dr. Tomislavom Ivančićem Razgovarala: Željka Kolar

Zašto je zabluda da se u tijelu odvijaju samo fizikalni i kemijski zakoni? Zato što ne postoji čovjekovo mrtvo tijelo. Kao što kip nije čovjekovo tijelo, nego samo kip čovjekova tijela, tako ni mrtav čovjek nije više čovjekovo tijelo, nego samo ostatak čovjekova tijela, ono što zovemo leš. Tijelo je uvijek živo biće. Religije odviše dijele dušu i tijelo pa smatraju da je duša samo nešto čime čovjek komunicira s Bogom i vječnošću. Ljudima je pak važnije ono što je tijelo. I kao da imamo dva svijeta: jedan materijalni, u kojem čovjek živi i hoda ovim svije6

hagio.hr

tom, a drugi nekakav duhovni, kojim čovjek hoda po nebu i komunicira s nevidljivim svijetom. Već je iz Biblije jasno da se ne može govoriti o duši i tijelu; ona poručuje da je čovjek jedinstven - kada kaže za čovjeka da je tijelo, misli na čovjeka u odnosu prema zemlji, a kada kaže da je on duša, promatra ga u odnosu prema duhovnom, besmrtnom, božanskom svijetu. Što je čovjek kao duhovna duša? Zapravo bismo mogli reći kako je govor o tijelu i duši umjetan govor. Znanost, uostalom, danas dokazuje da je čitav čovjek duhovna duša. Ne postoji čista materija u čovjeku, nego je tu uvijek duh spojen s materijom; nastaje, dakle, nešto treće. Slično kao kad pravimo juhu pa umiješamo razne sastojke i kada sve zakuhamo, više nije ono što je prije bilo, nego nešto drugo – juha. Također kada jednom napravimo tortu, više ne možemo odijeliti one sastojke koje smo unijeli, nego svi oni čine tortu. Tako je i s čovjekom - njegovo tijelo je uvijek oživljeno duhovnom dušom i postaje nešto treće. Čovjek je, za razliku od anđela, utjelovljeni duh, odnosno oduhovljeno tijelo. Stoga, kada neurolozi ili drugi liječnici liječe čovjeka, oni uvijek dodiruju i duhovnu dušu koja je tu spojena s materijom. Također, kada religija djeluje na čovjeka, kada on prima sakramente, ne prima ih samo njegova duša, nego i tijelo jer su duša i tijelo neodvojivi, poput sastojaka u torti.


Što je zapravo duh? Neki teolozi, poput talijanskog V. Mancusa, reći će da je duh isto što i energija, s čime se ne bih složio jer je energija nešto fizikalno i opipljivo. Duh je ono cjelovito jer ne možemo čovjeka razdijeliti pa da nastanu dva čovjeka. Ali, ako prelomimo štap, imamo dva štapa. Iz toga je jasno da je duh cjelovit, ali od čega se on sastoji, koja je to fina stvarnost, koje tkivo, ne znamo. No, znamo da je Bog duh i možemo reći da ako uopće nešto postoji, onda postoji duh; on je temelj svega. U filozofiji je bitak duhovan, a ako je duhovan, onda je sigurno i život; on je i transcedencija, istina, odnosno spoznaja, dobrota, moralnost, jedinstvo, ljubav. Razmišljajući tako o duhu, došao sam do zaključka da je on isto što i postojanje. Duh u meni stvara život. Duh i život nisu jedno te isto, nego je život plod duha. Ako se pitamo što je postojanje, onda kao odgovor nalazim da je to suprotnost ništavilu. Ništa je ono čega nema, a postojanje je sve ono što jest.

“Između religioznosti i psihe nalazi se duhovna duša. Duhovnu dušu stvara Bog u čovjeku i tu se nalazi sve ono po čemu je čovjek čovjek i po čemu je on duhovno biće. Duhovna duša jest forma našega tijela, kaže sv. Toma, ali i Aristotel. Iz nje izlazi sve ono po čemu je on cijeli produhovljen, i psi-

Čovjek je biće u bitku i iz bitka možemo puno toga reći o čovjeku na filozofski način. Shvatio sam da se čovjekova duhovna duša može i mora proučavati na filozofski način. Nekom vrstom filozofske introspekcije treba pokušati shvatiti što je to čovjekov duh. O duhu se zatim može puno spoznati i iz Objave, osobito od Isusa Krista i iz evanđelja. U evanđelju je zapravo izrečena zakonitost duha. Duh sigurno ima svoj zakon, kao što postojanje ima zakonitost postojanja (rekli smo da je bitak dobar, jedan, istinit). Već filozofskim otkrićem da je duh bitak i da su tu transcendentali, postaje jasno da ako smo zločesti, a ne dobri; ako lažemo, a ne tražimo istinu; ako ne ljubimo, nego mrzimo; krademo, ogovaramo, klevećemo, ružno govorimo i mislimo; djelujemo nemoralno i slično, tada uništavamo svoj duh, a time i duhovnu dušu. Ali ubijamo i stanice mozga, kako to kažu neuroznanstvenici. Tako čovjek može imati manjak duha, odnosno duhovna duša može biti bolesna. (Cijeli razgovor pročitajte u novom hagiohr)

ha, i vegetativna duša, i čitavo tijelo, sve je produhovljeno. Kao što u nama srce pumpa krv koja teče čitavim tijelom, i kao što je mozak središte za živce koji su u čitavom tijelu, tako je i s duhovnom dušom. Iz nje izlazi svjetlo u kojem je jasan čitav čovjekov organizam. Kao što je mjesec izvor svje-

tlosti, a mjesečina iz njega je posvuda i sve obasjava, tako je i duhovna duša poput izvora svjetlosti, duha, za čitavog čovjeka. Duhovna duša nije život, nego je u njoj duh koji daje život. Bit duhovne duše jest duh. Duh iz nje održava čitavog čovjeka, njegov vegetativni, psihički i religiozni život.” hagio.hr

7


foto: Višnja Serdar

hagio

8

hagio.hr


Z

N

A

N

O

S

T

O

D

U

H

U

Depresija Silva Vrdoljak, hagioasistentica Centar za hagioterapiju Slavonski Brod

...Brojna istraživanja pokazuju da je jedan od glavnih uzroka nastanka depresije stres i pretjerani zahtjevi koji su povezani s modernim načinom života. Tako francuski sociolog Alain Ehrenberg depresiju naziva “bolešću odgovornosti u kojoj prevladava osjećaj manje vrijednosti”. I švicarski psihijatar Daniel Hell depresiju smatra “svrsishodnom pripremom organizma da spriječi nešto još gore te da nađe zaštitu od ugrožavajućih socijalnih odnosa. Mudrost tijela zapovijeda mir i povlačenje da bi moglo doći do oporavka. Na taj se način sustav koji je pod stresom (tijelo, mozak, duša) može odmoriti.” (usp. p. F. Mauhart) Također, sve je jasnija pozitivna povezanost duhovnosti i zdravlja čovjeka. Tako da zdrava duhovnost može odigrati vrlo važnu ulogu u oblikovanju zdrave osobnosti ako usmjerava na ljubav i sreću, dok iskrivljena duhovnost ili nedostatak duhovnosti mogu pogodovati poremećaju osobnosti... ...Depresija se manifestira kao sveopća nemoć osobe da funkcionira u svim područjima života. Ta nemoć se očituje u temeljnoj boli i patnji koju često nitko ne može razumijeti pa ni bližnji. Zapravo je to nutarnji „krik“, vapaj za snagom i slobodom, a snaga i sloboda izviru iz duhovne dimenzije čovjeka koja pokreće volju i razum da se krene ka izlazu. Osobi u depresiji nije dostatan samo razgovor, empatija i ljubav, nego prvenstveno pokretanje, „buđenje“ temeljnih duhovnih principa, zatim posredovanje smisla i ideala,

povezivanje osobe s Apsolutnom ljubavlju koja vraća dostojanstvo osobi i pomirenje kojim se ulazi u slobodu. Svim tim komunikacijama duhovnog zdravlja pokreću se razvoj i kreativnost kod osobe, a time i resocijalizacija osobe. Iskustvo rada s 34 osobe u depresiji pokazuje da su sve primjenjene komunikacije duhovnog zdravlja metodom hagioterapije dovele do vraćanja radne sposobnosti osoba i uspostavljanja zdravih međuljudskih odnosa. Kod svih osoba uočena je i fizička promjena koja se očituje u većoj brizi o sebi, drugima i svojoj okolini. Rezultati hagioterapijskog pristupa depresiji pokazuju da svaka osoba, bez obzira na svjetonazor, može doći do duhovnog zdravlja, te da hagioterapijski pristup depresiji nije isključiv, nego je nezaobilazan u sagledavanju cjelovitosti čovjeka i izlaska iz depresije. Iz toga zaključujemo da je Apsolutni bitak iskonski i trajni izvor za temeljno ozdravljenje čovjeka koje se događa kada se osoba „uvede“ u Dobrotu, Istinu i Ljubav jer tada postaje NOVI ČOVJEK. (Cijeli rad pročitajte u novom hagiohr)

hagio.hr

9


hagio E

D

U

K

A

C

I

J

A

Što je studij hagioterapije? Pripremila: Ivana Vranešić

igurni smo kako ste već upoznati s time da je hagioterapija metoda znanstvenog i terapeutskog istraživanja čovjekove duhovne dimenzije i ublažavanja boli duhovne naravi, a redci koji su ispred vas, žele razjasniti koncepciju studiranja ove metode. Ovakvo razjašnjavanje smatramo važnim, tim više što se ove godine, početkom srpnja, od 6. do 11., u organizaciji Zajednice Molitve i Riječ u Zagrebu, održava cjeloviti Stručni studij iz hagioterapije pod vodstvom prof. dr. Tomislava Ivančića, utemeljitelja metode i njegovih suradnika, i to na tri jezika - engleskom, njemačkom i talijanskom. Studij hagioterapije je namijenjen svima zainteresiranima i odvažnima da kroz spoznaju sebe i mogućnosti kojim raspolažu jer su produhovljena bića, doživljavaju promjenu do života u smislu, radosti i punini te tim svojim iskustvom i usvojenim znanstvenim spoznajama o čovjekovoj duhovnoj dimenziji, pomažu drugima. Svakako su na takav studij pozvani i svi oni koji već rade kao hagioasistenti kako bi svoje znanje proširili novim znanstvenim spoznajama i bili što kompetentniji i djelotvorniji u svom radu.

S

STRUKTURA STUDIJA HAGIOTERAPIJE Kao što se hagioterapija sastoji od četiri dijela tako i je i njeno studiranje podijeljeno na četiri stupnja: 10 hagio.hr

I. stupanj: pneumatološka antropologija. Tu se govor o čovjeku temelji na njegovoj duhovnoj dimenziji. Ovaj dio obuhvaća: 1. unutarnju strukturu duha - filozofski dio; 2. ono po čemu se duh očituje, što se vidi izvana - fenomenološki dio; 3. organizam duhovne duše - funkcionalni dio; 4. biblijsko tumačenje duha. II. stupanj: pneummatološko zdravlje. Tu se čovjeku nastoji pokazati odakle je i zašto došao na svijet, kamo ide sa svijeta i koji je smisao i cilj života, a koje spoznaju spadaju u njegovo egzistencijalno zdravlje. Osim egzistencijalnog, pneumatološko zdravlje obuvaća i bazično zdravlje koje obuhvaća svijest kako je čovjek od samog svog začeća svjestan Boga o čemu se također u ovom stupnju detaljno tumači. Napokon, budući su čovjekova osoba, savjest, intelekt, pamćenje, smisao i slobodna volja svakodnevno povrijeđeni i negdje ugroženi, važno je proučavati i mehanizme kako održavati cjeloživotno zdravlje kao treći dio pneumatološkog zdravlja. III. stupanj: pneumatološka dijagnoza. U ovom dijelu dobiva se pouka kako hagioasistent, na temelju testova i razgovora s hagioapcijentima i analize dobivenih podataka, može utvrditi gdje je i koliko nečije duhovno zdravlje manjkavo, odnosno integralno. Uči se i o prepoznavanju uzroka duhovnih bolesti koji se zapravo mogu svesti na jedan – zlo.

IV.stupanj: komunikacija pneumatološkog zdravlja. Zdravlje duha hagioasistenti će posredovati komunikacijom i to: 1. komunikacijom sapiencalne naravi, što znači da će se raditi na uspostavi mudrosti kod hagiopacijenta kao baze s koje može sve razumjeti; 2. komunikacijom moralne naravi što pomaže čovjeku da obnovi moralno-etičku dimenziju u sebi; 3. komunikacijom transcedentalne naravi koja želi pomoći čovjeku da nadiđe sve druge dimenzije u životu; 4. komunikacijom teološke naravi koja je put koji čovjeka dovodi do religioznog zdravlja. TKO MOŽE POSTATI HAGIOASISTENT?

Nakon odslušanog cjelovitog studija hagioterapije, osoba koja želi postati hagioasistent morat će poduzeti još neke korake i ispuniti određene uvjete. Iz teoretskog dijela studija potrebno je sastaviti pismeni rad te na temelju toga prikupiti i vlastite praktične rezultate podložne vrednovanju. Hagioasistent mora biti psihički i duhovno zdrava osoba, diskretna u radu, koja voditi krepostan život i uživa ugled u Crkvi i svijetu te nije u sukobu s njezinim zakonima (znači da ima sakramentalni život). Hagioasistent životom treba svjedočiti kako djeluju duhovni lijekovi da bi hagiopacijentima bio svjedok da Bog postoji, da ne osuđuje čovjeka, da postoji milosrđe, da je voljen i važan Bogu, da ga ljudi prihvaćaju i ne osuđuju, da nije napušten i sam u bole-


foto: Višnja Serdar

i sti, da može ozdraviti, da je spašen i da ima smisla živjeti. Zahtijeva se i završen teološki studij (minimum tri godine) te izobrazba i odgoj u sklopu studijske zajednice Molitva i Riječ (što se ne odnosi na svećenike i redovnike) u trajanju od nekoliko godina. Izobrazba i odgoj urodit će pozivom za hagioterapiju nakon čega slijedi poslanje, odnosno sam rad, bilo u Centrima za duhovnu pomoć, Centrima za hagioterapiju ili u nekoj drugoj ustanovi. Odgoj se provodi pod mentorskim vodstvom, a uključuje nekoliko razdoblja: 1. Novicijat – razdoblje u kojem se osoba upoznaje s pravilima, poviješću i duhovnošću Zajednice Molitva i Riječ te Katekizmom katoličke Crkve. 2. Aspirantura – znači “isprobavanje” na sebi onoga što je sadržano u knjigama Susret sa živim Bogom i Dijagnoza duše i hagioterapija. 3. Izvanredno članstvo – tu budući hagioasistenti pomažu na seminarima.

4. Redovno članstvo – znači sposobnost vođenja skupina u centrima za hagioterapiju i sličnim udrugama, organiziranja seminare i hagioterapijskih radionica, pomaganje mentorima. 5. Mentor – može postati onaj tko napiše odgovarajuću skriptu za hagioterapiju i ima potvrdu utemeljitelja metode za takav rad. Paralelno s odgojem provodi se i izobrazba koja se također sastoji od nekoliko razdoblja: 1. Studij – obuhvaća prije razložena četiri stupnja govora o hagioterapiji, polaganje pismenog i usmenog ispita te odrađivanje prakse. 2. Privatna praksa – je razdoblje u kojem se hagioterapija provodi na poznatima, članovima obitelji i prijateljima te tako ispituje njezino pravilno usvajanje. 3. Eksperimentalna praksa – traje jednu do dvije godine, a znači rad uz dozvolu Zajednice. O rezultatima tog rada potrebno je slati redovna izvješća.

4. Oficijelna praksa – da bi se postigla, zahtijeva pisanje diplomskog rada, položen ispit sa stručnog usavršavanja, a uključuje i aktivnost pronalaženja prostora za rad. 5. Profesionalna praksa – može se obavljati uz odgovarajuću dozvolu prof. dr. T. Ivančića, koji će prije njenog izdavanja vrednovati dotadašnji rad hagioasistenta i zahtijevati svojevrstan postdiplomski rad iz hagioterapije te na temelju toga ovlastiti osobu za rad u nekoj ustanovi (centru za hagioterapiju, institutu, bolnici). 6. Magistar – može postati hagioasistent koji je sastavio skriptu koja će služiti obrazovanju u hagioterapiji te koji je položio poseban ispit kod utemeljitelja metode. Usavršavanje u hagioterapiji je naizgled zahtjevno i naporno, iziskuje neprekidno proučavanje duhovne dimenzije i vlastito ozdravljivanje, ali svi postojeći hagioasistenti će reći kako je to najljepši mogući životni poziv. hagio.hr

11


hagio E

D

U

K

A

C

I

J

A

Snaga komunikacije ...Jeste li se, stoga, ikada zapitali – kako komuniciramo? Kako se odnosimo prema drugima? Kako nas drugi doživljavaju na temelju naše komunikacije? Možemo li našu komunikaciju poboljšati, a time uljepšati život sebi i drugima? Naravno da možemo! Komunikacijom možemo prijeći sve granice koje nas sputavaju. Možemo ostvariti sve ciljeve; ma kako nam se činili nedostupnima.... Sačuvajmo svoje “ja”

Piše: dr. sc. Božo Skoko

12

hagio.hr

Naši odnosi i naša komunikacija s drugima može biti tek nužna tehnika, ali i umjetnost. Ako želimo sebi i drugima uljepšati život, unesimo u komunikaciju s drugima puno više osjećaja i pažnje, odgovornosti i susretljivosti. Ljudska riječ ostavlja duboke tragove. Oni se ne mogu dodatno redizajnirati ili ušminkati. Ljudi ponekad mijenjaju i vlastito ime, ali se njihova djela pamte sve do smrti, a ponekad i duže. Ne možemo ništa učiniti, ni postići u životu bez drugih ljudi. Stoga, neka nam postanu važniji u životu. Naravno, sve ima svoje granice. Zato znajte sačuvati svoje “ja” i svoje dostojanstvo u odnosima s drugima. Joe Girard je napisao nekoliko načela o tome kako dobro komunicirati, a istodobno se sačuvati “rasprodaje”, odnosno savijanja kralježnice pred drugima:

1. Čuvajte svoje ime (neka ono postane vaš najvredniji brand),

2. Krećite se u dobrom društvu (prvorazredni se druže s prvorazrednima; klonite se mjesta na kojima ne biste htjeli biti viđeni),

3. Ostanite vjerni svojim načelima (poštujte tuđa prava, ali slijedite svoje ideale) 4. Čuvajte se kompromisa (budite svoji, ne budite tuđi dužnik, ne popuštajte, ne odustajte – čak i po cijenu da se nekome zamjerite), 5. Pokušajte reći “ne” (ne dopustite da drugi uvijek upravljaju vama, da troše vaše dragocjeno vrijeme, služe se vašom energijom ili znanjem, tjeraju vas da nosite i njihov teret, negativno utječu na vas...). (Cijeli tekst pročitajte u novom hagiohr)


iohr D

I

J

A

G

N

O

Z

A

I

T

E

R

A

P

I

J

A

Otkucaji srca USTUPIO CENTAR ZA HAGIOTERAPIJU FOGGIA, ITALIJA

N

akon jednog medicinskog pregleda, kardiolog me uputio da napravim potpune pretrage srca, koje uključuju i holter - mjerač aktivnosti srca u vremenu od 24 sata. U dogovorenom terminu u bolnici su mi instalirali holter koji će bilježiti rad mog srca u svakodnevici. Radio sam sve što inače radim tijekom dana, a budući je bio petak, kao i obično, otišao sam na predavanja o hagioterapiji. Sutradan sam otišao u bolnicu na skidanje holtera i kontrolu, a liječnik me tom prilikom s čuđenjem upitao što sam radio jučer između 20,30 i 21,30 h. Prisjetio sam kako sam u to vrijeme bio na tečaju

hagioterapije i to mu odgovorio. Na moje pitanje: “Zašto, zar neš to nije u redu?”, pojasnio mi je kako ljudsko srce otkucava u normalnim okolnostima 60 do 70 otkucaja u minuti, a u to vrijeme su otkucaji moga srca bili 49, što je čak manje nego kada čovjek spava i znači da sam bio uistinu opušten i smiren. Ostao sam bez riječi! Prvo mi je prošlo kroz misli kako tečaj hagioterapije ipak služi nečemu – radeći hagioterapiju na sebi, barem sam siguran kako neću umrijeti od infarkta! Nakon toga sam se sabrao i počeo ozbiljno razmišljati. Ljudski duh je stvarno nadmoćan i kada je u pozitivnom stanju, tijelo ga slijedi. Sama pomi-

sao o duhovnim stvarnostima, spajanje s Ljubavlju koja me štiti i vjera u tu stvarnost, omogućuje mi toliku opuštenost da i moje srce drugačije funkcionira, što je iznenađujuće i liječniku… Silno sam želio ispričati ovaj događaj znajući da će vas razveseliti. Ovo moje svjedočenje je istinita činjenica i potvrda koliko je hagioterapija djelotvorna za čovjeka! Nastavite s njom (i budite sigurni da ljudi neće umirati od infarkta).

S poštovanjem,

Fabio Longo Pozdrav iz Italije!

hhagio.hr i h

13


hagio Studentski prosvjedi

Kada se pričinilo da su mladi umrtvljeni, nezainteresirani i gotovo besmisleni, podigli su se puni bunta i pokazali kako mogu biti “opasni”. Okupili su se u studentskim prosvjedima. Mnogi današnji političari bili su aktivni ‘71., borili se u Hrvatskom proljeću i bili spremni odležati u zatvoru za svoje ideale. Tada je vladalo neko drugo raspoloženje, neka druga vlast, druga ideologija; tada se ljude zatvaralo zbog pjevanja domoljubnih pjesama. A danas? Danas se

pjeva sve što se hoće i teško će studenti završiti u zatvoru, ali zajedničko ondašnjem i današnjem vremenu je to da se zanemaruje glas onih koji govore istinu, kritični su prema vlasti i koji je mogu ugroziti. Vjerovali smo kako će izlaskom iz komunizma prestati totalitarizam i doći demokracija – sustav u kojem svatko može reći što misli, vjerovati u što želi, ići kamo želi, u kojem postoji oporba, a ne jednoumlje. Ipak, ne možemo previdjeti da su nam demokratski političari postali zvi-

Piše: Daniel Vorih

jezde - prepune su ih novine i televizija i izgleda kako samo oni rade važne poslove u ovoj zemlji, a ostalima je bolje da šute i ne brinu se jer ionako ništa ne mogu učiniti. I baš kada je došlo do političke apatije, studenti su ovog proljeća pokazali da se može nešto učiniti, da mogu proizvesti paniku u redovima političkog vrha, da se mogu povezati diljem zemlje i da će ih podržati i ona šutljiva većina dok promatra kako se mladi ne predaju. (cijeli tekst pročitajte u novom hagiohr)

U prvom broju hagiohr, u rujnu, pročitajte kako je dr. Sanea Mihaljević. spec. psihijatar stigla od medicine do hagioterapije; kako medije razumije njihov stručnjak mr. sc. Igor Kanižaj; kako stati na kraj PTSP-u; kako na djetetu dušu liječi dr. Lucija Murgić... i još mnogo toga zanimljivog!

hagiohr 14

hagio.hr


iohr

Ostvarena vizija ali, nisi ti za državnu službu, ti imaš nešto kreativno u sebi”, bile su riječi psihologa prilikom testiranja za posao u jednoj poznatoj hrvatskoj tvrtki prije otprilike tri godine. No, životne su okolnosti takve da trenutno uspijevam spojiti posao državnog službenika i razvijati svoju kreativnost. Tajna početka ostvarenja mojih vizija je u vjeri; vjeri kao pokretačkoj snazi i adrenalinu. Vjerovati za mene znači činiti ono u što vjerujem. Na tom temelju moj život postaje poput filma, ali onoga koji se snima prema istinitom događaju. “Proizvod” takve moje kreativnosti je knjiga originalnog hrvatskog humora koju sam sam zamislio i izdao, bez ikakva pret-

foto: Višnja Serdar

“M

Piše: Željko Pažin

hodnog znanja o izdavaštvu i bez podrške neke afirmirane izdavačke kuće. U knjizi sam u cjelinu spojio tri hrvatska svijeta: svijet fotografija, svijet humora i svijet dubokih misli i vrijednih citata, a sve na autentičan, svoj način. Cilj mi je bio ponuditi čitateljima duhovitost kao put do duhovnog zdravlja. Da bi takvo što uspjelo, ponajprije sam sebe morao dovesti do toga duhovnog zdravlja. Najveći problem bio sam ja sam sebi. Kako sebe uvjeriti, kako se pokrenuti, kako, kako, kako? Gdje početi, a biti siguran da neću pogriješiti, već doživjeti zadovoljstvo i uspjeh? Danima sam mislio i pronalazio razloge za odvažnost.... (Cijeli tekst pročitajte u novom hagiohr)

hagio.hr

15


“Vjera je spoznaja da me netko voli. Vjerovati znači očekivati dobro.

Vjerovati znači činiti ono u što vjeruješ.”

POKLON

CD

Pretplatnicima poklanjamo prvi iz serije cd-a o vjeri, prof. dr. Tomislava Ivančića, a ostale će moći nabaviti po promotivnoj cijeni od 25 kn po komadu! (Cijena pojedinog cd-a u slobodnoj prodaji je 35 kn.)

Prijeve za pretplatu za časopis hagiohr na tel. 099 6924809 ili na mail: info@hagio.hr

U prijavi je potrebno navesti: ime i prezime, ulicu i broj, poštanski broj i mjesto, broj telefona. Pretplata u iznosu od 110 kn uključuje 4 broja časopisa hagiohr + poklon cd te troškove poštarine unutar RH. Pretplata u iznosu od 185 kn uključuje 4 broja časopisa hagiohr, prvi cd o vjeri na poklon, a preostala 3 iz serije po cijeni od 25 kn po komadu te troškove poštarine unutar RH.

hagiohr

hagio_hr_promo  
hagio_hr_promo  

hagio_hr_promo

Advertisement