Page 1

08 / 2010

www.spov.org

(150)

venkova

www.nsmascr.cz

Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

ZEMĚ ŽIVITELKA 2010. Do Pavilonu venkova R1 na agrosalonu Země živitelka zavítal první den výstavy prezident Václav Klaus v doprovodu ministra zemědělství Ivana Fuksy. Uvítali jej zde předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala (na snímku vlevo), předseda Národní sítě MAS František Winter (po prezidentově pravici) a ředitelka řídícího orgánu PRV Kateřina Bělinová. Prezident Klaus ochutnal v pavilonu vystavujících místních akčních skupin i regionální produkty včetně sýra ze střední Moravy (na snímku). Foto: TSu

A

Aktuální informace SPOV: Srpnové záplavy postihly v Libereckém kraji 79 obcí. Spolek i Síť chtějí pomoci Bleskové povodně zasáhly počátkem srpna Liberecko, nejvíce postihly oblasti Frýdlantska a Českolipska. Záplavy pocítilo celkem 79 obcí, což představuje více než třetinu kraje. Své domovy muselo opustit na dva tisíce lidí, povodeň si vyžádala pět lidských životů. Voda poškodila silnice, mosty a domy. Demolice čeká desítky objektů. Podle odhadů dosáhnou škody více než pěti miliard korun. Postiženým obcím hodlá pomoci i Spolek pro obnovu venkova ČR, který požádal své členy o mimořádný členský příspěvek 100 korun u individuálních členů a 500 korun v případě obcí. Pomoc chce obcím předat do říjnových voleb. K podpoře postiženého regionu vyzvala i Národní síť MAS ČR. Více informací na straně 3

R

ROZHOVOR: Konference VENKOV 2010 poukáže na co se zaměřit v politice po roce 2013 Rozhovor s Petrem Kulíškem, zástupcem MAS Královéhradeckého kraje, aktérem SPOV, manažerem MAS NAD ORLICÍ a organizátorem letošní národní konference VENKOV 2010 na východě Čech. V posledních měsících byl jedním z hodnotitelů celorepublikového hodnocení MAS. „Bylo zajímavé sledovat, jak různorodě může být řešen jeden problém,“ upozornil. Kulíšek tvrdí, že Spolek i NS MAS by měly napřít své síly a energii hlavně na to, co čeká venkov po roce 2013. „A to nejen v dotační politice, ale i v tom, jaké podmínky pro své fungování budou mít subjekty na venkově, ať už jsou to zemědělci nebo obce.“ Více informací na str. 16–19

TÉMA: Země živitelka 2010: Ministerstvo zemědělství ocenilo nejlepší MAS Nejlépe fungující místní akční skupiny byly vyhlášeny na Večeru venkova dne 27. 8. 2010 v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Ministerstvo zemědělství udělilo 21 cen místním akčním skupinám. Čtrnáct MAS bylo oceněno za vynikající přístup k rozvoji venkova metodou LEADER. Dalších sedm MAS za konkrétní příklady dobré praxe. Na „Živitelce“ se uskutečnil i tradiční seminář SPOV ČR za účasti vrcholných zástupců ministerstev zemědělství a místního rozvoje, kteří seznámili účastníky s novinkami v politice venkova. Na semináři se ocenily i nejlepší pozemkové úpravy. Stejný den se konala i panelová diskuse k budoucí vizi venkova pořádaná NS MAS. Více informací od str. 4

T


A

A k t u á l n í in f o r m a c e S P O V / N S M A S

OBSAH (číslo 8/2010): Aktuální informace SPOV / NS MAS str. 2 – 3 • Celostátní komise hodnotila krajské vítěze Vesnice roku, verdikt bude 11. září • Srpnové záplavy postihly v Libereckém kraji 79 obcí, Spolek i Síť chtějí pomoci Téma str. 4 – 15 • V pavilonu venkova se na Zemi živitelce prezentovaly regiony z celé země • Ministerstvo zemědělství ocenilo nejlépe fungující místní akční skupiny. Ocenění získalo 21 MAS • Ministr zemědělství Fuksa: Musíme definovat český zájem v evropské Společné zemědělské politice • Aktuální stav programů podpory venkova: Nutnost šetřit v řízení, ale podporovat rozvoj. Fuksa: Příští rok bude „krvavý“; Janhuba (MMR): Posílení cestovního ruchu • Pozemkový úřad ocenil na semináři Spolku nejlepší realizované společné zařízení 2009 Rozhovor str. 16 – 19 • Měli bychom se dnes zaměřit na to, jaký bude venkov po roce 2013. Rozhovor s Petrem Kulíškem, zástupcem MAS Královéhradeckého kraje, organizátorem letošní národní konference VENKOV 2010 Z činnosti NS MAS a SPOV str. 20 – 25 • Pracovní skupina LEADER vyzývá MAS ke kontrole bodování projektů zvýhodněných za vytvoření pracovních míst a za zkrácenou dobu realizace • Nechcete se společně zamyslet nad překvapivými rozdíly mezi aplikací metody LEADER v ČR a ve FINSKU? Aktuálně o venkovu str. 26 – 32 • Vláda tajně škrtla krajům miliardy z fondů EU, tvrdí šéf Asociace krajů, hejtman Hašek • Programové prohlášení vlády vzbudilo pozornost obcí a měst: Naděje na odstranění diskriminace • Zahajuje tradiční MĚSÍC BIOPOTRAVIN: Co vlastně „bio“ znamená? • Veřejnost může rozhodovat o vítězi ankety Strom roku 2010 Akce v regionech str. 33 – 36 • Posázaví má knihu fotografií „Příroda v obrazech“ • Dny evropského dědictví 11. září otevřou i jindy nepřístupné památky

2

Celostátní komise hodnotila krajské vítěze Vesnice roku, verdikt bude 11. září Celostátní hodnotitelská komise navštívila ve dnech 30. srpna až 5. září všech 13 obcí, které zvítězily v krajských kolech letošního ročníku soutěže Vesnice roku. V jejím čele byl Jiří Řezníček – starosta obce Tučín, která vybojovala titul Vesnice roku v loňském roce. Kdo se letos stane jejím následovníkem, bude jasné 11. září. Právě tehdy budou v Luhačovicích vyhlášeny výsledky letošního celostátního kola. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční u příležitosti konání Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem. Záštitu nad festivalem převzali předseda vlády ČR Petr Nečas, první místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková a hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Kromě titulu Vesnice roku 2010, druhého a třetího místa, bude udělen obci s nejvýraznějším programem dlouhodobé péče o místní lidové tradice Putovní pohár Folklorního sdružení ČR. V napjatém očekávání se stále nachází následujících 13 krajských vítězů: Čížová – Jihočeský kraj, Krásensko – Jihomoravský kraj, Merklín – Karlovarský kraj, Nepolisy – Královéhradecký kraj, Sloup v Čechách – Liberecký kraj, Hlavnice – Moravskoslezský kraj, Vikýřovice – Olomoucký kraj, Střemošice – Pardubický kraj, Koloveč – Plzeňský kraj, Ratměřice – Středočeský kraj, Březno – Ústecký kraj, Vír – kraj Vysočina, Hvozdná – Zlínský kraj. Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je vyhlašována každoročně již od roku 1995. Cílem soutěže je vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Vyhlášení již 16. ročníku soutěže Vesnice roku se uskutečnilo 2. března 2010 v Praze při příležitosti konání Dne malých obcí. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Do konce dubna obce posílaly přihlášky do soutěže a květen a červen byly ve znamení hodnocení jednotlivých přihlášených obcí. Letos se klání účastnil rekordní počet, a to 361 obcí ze 13 krajů ČR. V průběhu srpna se konala jednotlivá krajská slavnostní vyhlášení. Zástupci ministerstva pro místní rozvoj spolu se zástupci vyhlašovatelů soutěže na nich obcím předali ocenění udělená v rámci krajských kol včetně nejvýznamnější Zlaté stuhy pro krajské vítěze. Loni se celostátním vítězem stala obec Tučín na Přerovsku. Na druhém místě skončily Lány na Kladensku, třetí se umístil Žernov na Náchodsku. Celkem se tehdy do soutěže přihlásilo 325 vesnic. maš

Dotační programy str. 37 – 42 • Téměř polovina peněz z evropských fondů již byla přidělena na konkrétní projekty • Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo pomoc pro zaplavené obce • Nadace Partnerství nabízí granty na ošetření stromů • Dotace ze Zelené úsporám mohou čerpat i lidé v zaplavených oblastech Vydavatel: Spolek pro obnovu venkova ČR (www.spov.org) Odpovědný redaktor: Tomáš Šulák, tel.: 775 949 142, tomas.sulak@smarv.cz Redakce: Pošta: Veselíčko 196, 751 25, tel.: 773 299 817 marie.sulakova@seznam.cz / zpravodaj.spov@seznam.cz Grafika: Ondřej Havlík, tel.: 774 724 774, info@studiomatrix.cz Uzávěrka zpravodaje je vždy týden před koncem měsíce. Nejbližší uzávěrka vašich příspěvků je v pondělí 27. září 2010. Distribuce je v neděli a pondělí 3. a 4. října 2010.

Ilustrační foto z loňského ročníku festivalu Písní a tancem v Luhačovicích

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010

Foto: TSu


3 A A k t u á l n í in f o r m a c e S P O V / N S M A S Srpnové záplavy postihly v Libereckém kraji 79 obcí, Spolek i Síť chtějí pomoci Bleskové povodně zasáhly počátkem srpna Liberecko, nejvíce postihly oblasti Frýdlantska a Českolipska. Záplavy pocítilo celkem 79 obcí, což představuje více než třetinu kraje. Své domovy muselo opustit na dva tisíce lidí, povodeň si vyžádala pět lidských životů. Voda poškodila silnice, mosty a domy. Demolice čeká desítky objektů. Podle odhadů dosáhnou škody více než pěti miliard korun. Postiženým obcím hodlá pomoci i Spolek pro obnovu venkova ČR, který požádal své členy o mimořádný členský příspěvek 100 korun u individuálních členů a 500 korun v případě obcí. Pomoc chce obcím předat do říjnových voleb. K podpoře postiženého regionu vyzvala i Národní síť MAS ČR. „Škody jsou zatím sečteny v padesáti obcích z celkového počtu devětasedmdesáti. K dnešnímu dni (2. 9. – pozn. red.) byly sečteny škody v celkové výši 5,38 mld. Korun. V této částce ještě nejsou zahrnuty obce a města s největším poškozením, jako je například Frýdlant, Hrádek nad Nisou a Chrastava,“ řekl hejtman Libereckého kraje a místopředseda Asociace krajů ČR Stanislav Eichler. Ještě počátkem září v postižených místech pracovali vojáci, do pomoci se mají zapojit také odsouzení. Do 5. září v kraji platil stav nebezpečí, kraj ho vyhlásil 7. srpna. V zasažených oblastech pokračuje také vyplácení dávek v hmotné nouzi. K 2. září bylo obyvatelům Libereckého kraje vyplaceno více než 62 mil. Kč.

D

Jen v Chrastavě na Liberecku odhadl tamní starosta Michael Canov škody na obecním majetku a infrastruktuře na 100 milionů korun. Milionové škody jsou však i na soukromém majetku, řadu domů bude zřejmě nutné zbourat. Zničené je i koryto řeky. V Chrastavě vzala voda rovněž několik mostů. Město přišlo také o důležitou spojnici a zároveň cennou památku – secesní most, který dnes už připomíná jen lampa na nábřeží, jež jako zázrakem řádění živlu přežila. V kraji už je sjízdná většina komunikací, provizorně byla opravena silnice z Chrastavy do Nové Vsi pro osobní a hromadnou dopravu. Ve Vítkově armáda dokončila stavbu dvou provizorních mostů zapůjčených ze správy hmotných rezerv. Záplavy v kraji zasáhly i 24 škol, z toho pět krajských a 19 obecních. Celková výše škod dosáhne asi 15 milionů korun. V některých 1. září školní rok nezačal. V Chrastavě půjdou děti do školy až o 14 dní později, povodeň totiž zničila všechny okolní lávky a armáda tak musí nejprve vybudovat provizorní most. Podobná situace je také ve Vítkově. Delší prázdniny měly i děti ve Višňové. Škody po záplavách sčítají i zemědělci, zatím je odhadují na zhruba 330 milionů korun. Odhady jsou však jen předběžné. Nejvíc poškozeny jsou trvalé travní porosty, které jsou zaneseny pískem, štěrkem a kamením. maš

D o p is p ř e d s e d y S P OV Č R :

Mimořádný členský příspěvek pro postižené povodní Vážení členové Spolku pro obnovu venkova!!! Tímto dopisem se na Vás obracím z pozice předsedy Spolku se žádostí o pomoc potopeným srpnovou bleskovou povodní. Má reakce není pozdní, ale v pondělí jsem formálně řešil (tj. zastupitelstvo + HZS Olomouckého kraje) a v úterý vezl do Heřmanic u Frýdlantu dar naší obce v podobě požární autocisterny. Bělotínu po povodních 1997 i 2009 pomohla nezištně řada obcí i institucí (a to přesto, že jsme nikdy nebyli mediálně zvlášť viditelní). Moc nám to jako obci i našim občanům pomohlo. Když jsem viděl tu spoušť v Heřmanicích (Vesnice roku) rozhodl jsem se předsednictvu Spolku navrhnout a s předsedy krajských organizací projednat níže uvedený návrh, jak přispět k nápravě děsivého stavu způsobeného vodou. Žádám Vás tímto o mimořádný členský příspěvek ve výši 100,– Kč na individuálního člena, 500,– Kč na obec a to do konce měsíce září 2010 na účet našeho Spolku (č. ú. 1931013349/0800 v.s. 1112) s tím, že peníze takto získané budou předsednictvem rozděleny mezi zasažené kraje (podle počtu postižených obcí – statistika již v září bude k dispozici) a jednotlivé krajské Spolky samy rozhodnou, kam u nich peníze přijdou. Přiznávám, že bych upřednostnil členy Spolku, ale nemyslím, že by to měla být podmínka. Paní tajemnice Harnová by všem dárcům vystavila doklad. Upozorňuji, že jde o možnost a ochotu, věřím, že částka není vysoká a rozhodne-li se poslat někdo z Vás více, určitě to není proti smyslu záměru. Peníze by měly být obcím předány do říjnových voleb. Věřím, že má výzva bude správně pochopena a společně pomůžeme tam, kde to dnes mají hodně těžké. S úctou Mgr. Eduard Kavala předseda SPOV ČR V Bělotíně 12. srpna 2010

D

D o p is p ř e d s e d y N S M A S Č R :

Výzva k pomoci povodněmi postiženým regionům Vážení kolegové, Dovolte, abych vás touto cestou požádal o pomoc všem, které postihly letošní bleskové povodně. Na jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin České republiky v Praze dne 10. 8. 2010 bylo přijato usnesení, že bude z rozpočtu Národní sítě zasláno do tří nejvíce postižených oblastí deset tisíc korun, každé místní akční skupině, v níž blesková povodeň způsobila nejvíce škod. Jsme si vědomi, že se jedná o pomoc spíše symbolickou a tímto gestem se Výbor Národní sítě Místních akčních skupin ČR snaží členské místní akční skupiny motivovat k individuální pomoci zejména MAS Mikroregionu Frýdlandsko, MAS Podještědí a MAS Českokamenicko. Děkuji vám všem za pochopení a projevenou účast. Bc. František Winter, předseda NS MAS ČR

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


T

Té m a : Z e m ě ž i v i t e l k a 2 0 1 0

4

SMLOUVA O PARTNERSTVÍ. Předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala a prezident Agrární komory Jana Veleba podepsali na Večeru venkova v rámci Země živitelky 2010 smlouvu o spolupráci. Aktu přihlížejí tajemnice Spolku Marcela Harnová a František Winter, předseda Národní sítě MAS, která se SPOV i Agrární komorou obdobnou smlouvu již má. Foto: TSu

V pavilonu venkova se na Zemi živitelce prezentovaly lidem regiony z celé země Letošní ročník agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích byl v pavilonu R1 opět v režii aktérů venkova. Vystavovaly zde společně Národní síť MAS, Spolek pro obnovu venkova a čtyři desítky MAS z celé země. To vše pod záštitou a s podporou Celostátní sítě pro venkov a ministerstva zemědělství. Hosty letošního ročníku byli také zástupci slovenské Národné sieťe rozvoja vidieka. Ve čtvrtek dopoledne v první den výstavy „pavilon venkova“ slavnostně otevřel prezident Václav Klaus v doprovodu ministra zemědělství, navštívili jej i hejtmani krajů. Již podruhé se uskutečnil Večer venkova, na kterém byly v pátek poprvé oceněny nejlepší místní akční skupiny na základě ce-

lostátního hodnocení všech leaderovských regionů podpořených z Programu rozvoje venkova. Na „Živitelce“ se v pátek dopoledne uskutečnil i tradiční seminář SPOV ČR za účasti vrcholných zástupců ministerstev zemědělství a místního rozvoje, kteří seznámili účastníky s novinkami v politice venkova. Na tomto semináři se ocenily i nejlepší pozemkové úpravy. Stejný den odpoledne se konala i panelová diskuse k budoucí vizi venkova pořádaná NS MAS. Program veletrhu byl ovšem daleko bohatší a svůj program měly i zemědělské organizace jako Agrární komora. V sobotu se za účasti premiéra Petra Nečase uskutečnily Národní dožínky. TSu

Předseda NS MAS uděluje pokyny k organizaci Večera venkova

Pohled do výstavního Pavilonu venkova R1 na Zemi živitelce 2010

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


5 T Té m a : Z e m ě ž i v i t e l k a 2 0 1 0 Ministerstvo zemědělství ocenilo nejlépe fungující místní akční skupiny

Na Večeru venkova v rámci Země živitelky získalo ocenění 21 MAS Nejlépe fungující místní akční skupiny byly vyhlášeny na Večeru venkova dne 27. 8. 2010 v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Ministerstvo zemědělství udělilo 21 cen místním akčním skupinám. Čtrnáct MAS bylo oceněno za vynikající přístup k rozvoji venkova metodou LEADER. Dalších sedm MAS za konkrétní příklady dobré praxe. Večer venkova uvedli krátkým proslovem čelní představitelé ministerstva zemědělství, ministerstva pro místní rozvoj, Agrární komory, Spolku pro rozvoj venkova, Národní sítě místních akčních skupin ČR a také ředitelka výstaviště Země Živitelka. Celý večer provázela lidová hudba a hlavním bodem tohoto večera bylo slavnostní vyhlášení nejlépe fungujících místních akčních skupin (dále jen MAS). V rámci akce Hodnocení místních akčních skupin 2010 bylo čtrnáct MAS oceněno za vynikající přístup k rozvoji venkova metodou LEADER. Dalších sedm MAS bylo oceněno za konkrétní příklady dobré praxe. Čestná uznání oceněným MAS předali náměstek ministra zemědělství PhDr. Juraj Chmiel, CSc., ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Tomáš Révész a předseda Národní sítě místních akčních skupin ČR Bc. František Winter. Za vynikající přístup k rozvoji venkova metodou LEADER byly oceněny tyto MAS: Seznam nejlepších deseti MAS (řazení dle abecedy): Kyjovské Slovácko v pohybu MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. MAS Horní Pomoraví o.p.s. MAS Moravský kras o.s. Občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Posázaví o.p.s. Region HANÁ, o.s. Region Pošembeří o.p.s. Vyhlídky, o.s.

Kyjov Horní Moštěnice Hanušovice Sloup Malenice Mladá Vožice Postupice Těšetice Hradešín Nebužely

Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Jihočeský kraj Jihočeský kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Středočeský kraj Středočeský kraj

48 MAS 32 MAS 32 MAS 32 MAS 48 MAS 48 MAS 48 MAS 48 MAS 32 MAS 48 MAS

Dále byly také oceněny 4 MAS ze skupiny místních akčních skupin dodatečně vybraných až na sklonku roku 2009, které měly oproti ostatním MAS omezený rozpočet a zkrácenou dobu administrace a tím také ztížené podmínky pro rozvoj svých aktivit. Nejlepší 4 ze skupiny 32+ (řazení dle abecedy): MAS Šluknovsko MAS Železnohorský region, o.s. NAD ORLICÍ, o.p.s. Rakovnicko o. p. s.

Varnsdorf Heřmanův Městec Kostelec nad Orlicí Rakovník

Ústecký kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj

32+ MAS 32+ MAS 32+ MAS 32+ MAS

Nejlepší 4 ze skupiny 32+ (řazení dle abecedy): Kraj Zlínský

Oficiální název MAS Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov Plzeňský Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku Královéhradecký Místní akční skupina POHODA venkova Olomoucký Místní akční skupina Šumperský venkov Pardubický Místní akční skupina ORLICKO Moravskoslezský Místní akční skupina Opavsko Karlovarský MAS Vladař o.p.s.

Text ocenění za dlouhodobé propojování aktivit pro rozvoj venkova a uplatnění přístupu LEADER nejen finanční podporou projektů za zavedení a realizaci vlastního grantového programu pro mládež za inovativní postupy v hodnocení projektů a úsilí o propagaci regionálních produktů za zapojování dětí a mládeže do demokratických procesů a spolurozhodování o rozvoji regionu za inovativní přístup k hodnocení projektů a důraz na zapojování veřejnosti do přípravy a realizace projektů za podporu ochrany životního prostředí za šíření a propagaci metody LEADER v ČR a aktivitu v oblasti vědy a výzkumu

Během hodnocení místních akčních skupin 2010 navštívily komise složené ze zástupců NS MAS, MZe a SZIF 112 MAS, které jsou podpořeny v rámci Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013. O celkových výsledcích tohoto hodnocení bude Ministerstvo zemědělství ČR informovat místní akční skupiny podrobněji začátkem měsíce září. MZe rovněž do budoucna předpokládá seminář, na kterém budou detailně projednány zkušenosti z hodnocení a prezentovány příklady dobré praxe. MZe/TSu Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


T

Té m a : Z e m ě ž i v i t e l k a 2 0 1 0

Náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel hovoří na zahájení Večera venkova

6

Foto: TSu

Jedno z ocenění za vynikající přístup k rozvoji venkova metodou Oceněna byla rovněž MAS Kyjovské Slovácko v pohybu LEADER převzala MAS NAD ORLICÍ

Večer venkova zpříjemnilo vystoupení skupiny Kdo má čas a jejich mažoretky z MAS Šumperský venkov Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


T

Té m a : Z e m ě ž i v i t e l k a 2 0 1 0

Premiér Petr Nečas při zahájení Národních dožínek v Českých Budějovicích

7

Foto: TSu

Premiér a ministr zemědělství společně se zemědělci oslavili Národní dožínky Na tradičních Národních dožínkách v rámci agrosalonu Země živitelka oslavili předseda vlády Petr Nečas a ministr zemědělství Ivan Fuksa spolu se zemědělci výsledky jejich poctivé práce. Premiér Nečas ve svém projevu mimo jiné zmínil škody, které napáchaly letošní povodně a snahu vlády hledat cesty, jak postiženým touto živelnou pohromou pomoci. Zdůraznil také, že zemědělci kromě výroby potravin pečují o krajinu, za což jim patří dík. Správné hospodaření v krajině má velký vliv na prevenci proti povodním. Ministr Fuksa ve svém vystoupení uvedl: „S farmáři jsem mluvil o jejich starostech, o počasí, samozřejmě i o penězích. Ale nakonec jsme se většinou dostali k tomu, co pokládáme za nejdůležitější. K tomu, že úrodná půda a překrásná česká krajina jsou nejcennějším dědictvím, které nám daly příroda a tvrdá práce našich předků“. Ministr zemědělcům také vzkázal: „Přijel jsem vám říct, že chci spolu s vámi zachovat a kultivovat dědictví předchozích generací, úrodnou půdu a krásnou krajinu a chci z našeho venkova udělat ještě lepší místo pro život. Přijel jsem vám také poděkovat za vaši poctivou práci.“ Po ukončení slavnostního zahájení Národních dožínek si premiér v doprovodu ministra Fuksy a dalších hostů prohlédli výstavu. Zavítali také do pavilonu R3, kde všechny kraje představují „Regionální potraviny“. Značka „Regionální potravina“ je udělována vítězům v různých kategoriích. Tento projekt připravilo ministerstvo zemědělství. Má za cíl seznámit a pomoci prosadit na tuzemském trhu kvalitní a tradiční krajové potraviny. Přestože jsou dožínky oslavou ukončení sklizně, letos se u výše výnosů pohybujeme v oblasti odhadů, protože sklizeň ještě pokračuje. Nicméně podle odhadů by měla být sklizeň proti loňskému roku nižší o 762 tisíc tun, tj. o necelých deset procent (9,72 %). I přesto potřeby domácího trhu (dlouhodobě kolem 5 300 – 6 000 tis. tun) pokryje. ČSÚ hovoří o sklizni průměrné. Předseda vlády Petr Nečas navštívil Pavilon venkova, kde jej přiTereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe vítal předseda NS MAS František Winter. Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


T

Té m a : Z e m ě ž i v i t e l k a 2 0 1 0

8

Prezidenta Václava Klause a ministra zemědělství přivítal první den Země živitelky v Pavilonu venkova předseda SPOV Eduard Kavala

Ministr Fuksa na Zemi živitelce: Musíme definovat český zájem v evropské Společné zemědělské politice Ministr zemědělství Ivan Fuksa se spolu s prezidentem České republiky Václavem Klausem zúčastnil zahájení 37. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka. Při té příležitosti slavnostně propůjčil zástupcům sedmi výrobců potravin certifikáty národní značky KLASA a také ocenil mladé vědecké pracovníky a nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2010. Ministr vyzval ve svém proslovu zemědělskou veřejnost, aby se aktivněji zapojila do diskuse o definici českého zájmu v rámci Společné zemědělské politiky EU. „Budu v Bruselu ze všech sil bojovat za vaše zájmy, musíte nám ale říci, jaké jsou. Překvapivě se setkávám s názorem, že bychom měli všechny dotace zrušit. Dotacemi ale stát zemědělce platí za ochranu krajiny a péči o ni, za dodržování pravidel řádné péče i za dodržování vysokých standardů kvality a bezpečnosti potravin. Těmito argumenty se mi vždy daří systém dotací do jisté míry obhájit. Očekávám však, že i vy budete uvažovat tímto způsobem,“ apeloval na zemědělce ministr Fuksa. Ministr Fuksa zmínil rovněž své osobní priority, za které považuje řešení pozemkových úprav a dokončení restitucí. „Pozemkové úpravy postupují tak pomalu i proto, že je mimořádně obtížné domluvit se s jednotlivými vlastníky pozemků, a to zejména na společných zařízeních. Na neochotě vlastníků vázne i řada větších staveb protipovodňové ochrany. A co se týče majetkového vyrovnání, je ostuda, že ještě 20 let po listopadu 1989 nemají všichni vlastníci přístup k půdě svých předků.“ Ministr také připomenul zemědělcům své tažení proti zbytečné byrokracii, které může ve výsledku ušetřit nemalé peníze i pomoci posílit konkurenceschopnost českého zemědělství. „Osobně se postarám, aby se k vám úředníci chovali slušně a přátelsky a chtěli po vás jen nezbytně nutné papíry. Hned první týden na ministerstvu jsem dal antibyrokratické komisi jasné zadání. Minulý týden jsem osobním dopisem vyzval ke vstřícnosti všechny pozemkové úřady a SZIF.“

Přítomným účastníkům ministr dále slíbil, že udělá vše pro to, aby se české potraviny dostaly ke svým zákazníkům. „Již jsem zahájil podporu regionálních potravin. Chci zrušit bariéry ztěžující zřizování farmářských trhů. Těmito způsoby i pomocí při zavádění nových technologií budu podporovat zvýšení současného podílu tuzemských potravin na našem trhu a vaší konkurenceschopnosti.“ Ministr po svém proslovu propůjčil osmnácti novým výrobkům od sedmi producentů, které přesvědčily spotřebitele v ČR o své nadstandardní kvalitě, logo KLASA. Ode dneška je takto certifikovaných produktů 1312 od 224 výrobců (více na www.szif.cz). Ministr předal rovněž ocenění mladým vědeckým pracovníkům a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje. Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe Více informací na: http://eagri.cz/public/eagri/ministerstvo-zemedelstvi/ministr/ vystoupeni-a-clanky/zahajovaci-projev-ministra-ivana-fuksy.html

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


T

Té m a : Z e m ě ž i v i t e l k a 2 0 1 0

9

Fotoseriál: Na Živitelce prezentovaly venkovské regiony své aktivity

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


T

Té m a : Z e m ě ž i v i t e l k a 2 0 1 0

10

Fotoseriál: Pavilon venkova navštívili lidé i politici. Zájem byl větší než loni

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


T

Té m a : Z e m ě ž i v i t e l k a 2 0 1 0

11

Fotoseriál: MAS se nejen prezentují, ale nabízejí pestré turistické cíle

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


T

Té m a : Z e m ě ž i v i t e l k a 2 0 1 0

12

Aktuální stav programů podpory venkova: Nutnost šetřit v řízení, ale podporovat rozvoj Ministr zemědělství Fuksa: Příští rok bude „krvavý“; Janhuba (MMR): Posílení cestovního ruchu O nutnosti šetřit v řízení, ale zároveň podporovat rozvoj se hovořilo na semináři Spolku pro obnovu venkova na Zemi živitelce v Českých Budějovicích v pavilonu „Z“. Seminář moderoval předseda Spolku Eduard Kavala a vystoupili zde zástupci ministerstev zemědělství a místního rozvoje. Úvod patřil ministrovi zemědělství Ivanu Fuksovi, který mimo jiné uvedl, že je třeba soustředit se na hospodaření v krajině a erozi půdy, podniknout opatření proti povodním a zpřísnit podmínky pro hospodaření na půdách. Jeho náměstek Juraj Chmiel, bývalý ministr a diplomat zdůraznil, že politika nové vlády musí posílit lobbing v Evropě pro zemědělce i venkov. MZE BUDE ŠETŘIT, ALE PRV JE PRIORITA Ministr Fuksa dále informoval, že přes rezort zemědělství proudí 40 miliard dotací všeho typu a kvůli hospodářské krizi se budou krátit dotace o 2,5 procenta. Ministr konstatoval, že příští rok bude „krvavý“. „Z 600 set současných zaměstnanců ministerstva 150 lidí musí odejít a budou i další úsporná opatření,“ řekl. Zdůraznil však zároveň, že evropský Program rozvoje venkova má prioritu a nebude se krátit. „Je potřeba využít toho, že na 1 vynaloženou korunu přijdou 3 – 4 koruny z Evropské unie,“ dodal. „Nechci být hrobníkem těchto dotací, to radši odejdu. Program rozvoje venkova je mou prioritou číslo jedna.“ DALŠÍ KROKY K ROVNOPRÁVNOSTI OBCÍ V reakci na vystoupení ministra předseda Spolku Kavala informoval, že právě ministr byl na návštěvě jeho obce Bělotín a střední Moravy, kde se zajímal o protipovodňová opatření a pozemkové úpravy. „Venkov by měl mít svoje jméno a zemědělství je součástí venkova,“ vyzdvihl Kavala pro někoho možná jasné konstatování s tím, že právě nové vedení tuto rovnováhu zemědělství a správy obcí dobře vnímá. (Skutečnost, že venkov je daleko širší a není to jen zemědělství pod nadvládou jeho organizací, zdůraznili i někteří řečníci na Večeru venkova s tím, že dochází v tomto směru k obratu – pozn. aut. I v samotném agrárním sektoru dochází k posilování role Asociace soukromého zemědělství vedle Agrární komory.)

MMR POMŮŽE S POVODNĚMI I CESTOVNÍM RUCHEM Náměstek ministra pro místní rozvoj Michal Janhuba informoval, že jeho ministerstvo posílí pomoc na odstraňování povodní na 1 miliardu korun a k tomu existují i další podpory na bydlení. I on zdůraznil, že rozvoj venkova je prioritou MMR. „Ministerstvo nyní připravuje návrh zákona o cestovním ruchu, který by měl řešit jeho strategii, strukturu a financování a mělo by to být i silné odvětví na venkově,“ uvedl Janhuba. Další zástupce MMR Jiří Vačkář připomněl podporu venkova prostřednictvím POV a soutěže Vesnice roku. SČÍTÁNÍ LIDU – NOVÁ DATA PRO ROZVOJ Josef Postránecký pak informoval o připravované regionální politice: „Nová vláda se přihlásila k nové strategii regionálního rozvoje,“ řekl. Informoval, že v roce 2011 se uskuteční sčítání lidu a poukázal na to, že díky stále lepšímu elektronickému systému očekává rychlé výsledky a data, která zaznamenají ekonomické změny jako je proměna zemědělských obcí či nárůst služeb na venkově. „V posledních letech dochází k obnově řemeslných tradic a místních výrobků a toto je potřeba promítnout do cestovního ruchu,“ nastínil budoucí trend. Postránecký také uvedl, že pokud budou v rozpočtu příštího roku dostatečné finanční prostředky, bude vyhlášeno i POV v podobné struktuře jako nyní. „Hodně se nyní diskutuje o formě podpory nejmenších obcí do 200 obyvatel,“ nastínil jedno s témat i následné diskuse. Jako další důležitou okolnost uvedl potřebu narovnávání vztahu město-venkov jako rovnoprávného a doplňujícího se. TSu

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


T

Té m a : Z e m ě ž i v i t e l k a 2 0 1 0

13

K současným trendům v rozvoji venkova Podpora regionálního rozvoje: 1. regiony se soustředěnou podporou státu a) strukturálně postižené regiony b) hospodářsky slabé regiony c) venkovské regiony 2. ostatní regiony např.: pohraniční regiony, bývalé vojenské prostory, regiony s narušeným životním prostředím, regiony postižené živelní pohromou apod. Demografický vývoj po r. 2000: – Výrazná stabilizace počtu obyvatel žijících na venkově – Snížení velikostní diferenciace (úbytek obyvatel pouze v obcích do 200 obyv.) – Zřetelná polohová diferenciace (přírůstek obyvatel v zázemí městských center, stabilní vývoj na většině venkovského území, úbytek v periferních oblastech, ale více v tzv. vnitřních periferiích) – Vývoj strukturálních charakteristik obyvatelstva ukáží výsledky censu 2011 Ekonomické změny: • Diverzifikace ekonomické struktury, zejména směrem k terciéru • Snižující se počet tzv. zemědělských obcí • Obnova řemeslných tradic a tradičních výrob • V oblasti služeb rostoucí podíl aktivit vázaný na návštěvníky obce, u místního obyvatelstva pak orientace na mladou a střední generaci Vztahy město a venkov: • Podpora polycentrického rozvoje • Tvorba partnerství (důraz na vzájemné vazby a spolupráce na místní a regionální úrovni) • Posilování vzájemné funkční komplementarity • Využívání kulturních a přírodních zdrojů a přidané hodnoty (tzv. místní produkty, nové technologie, atd.) • Vytváření sítí • Koncepční a rozvojové dokumenty (propojení měst a zázemí) • Podpora dostupnosti služeb • Zajištění dopravní dostupnosti Zdroj: J. Postránecký, MMR

Program rozvoje venkova: aktuální stav a výhled Kateřina Bělinová: Implementace PRV a výhled pro rok 2011

Kateřina Bělinová na úvod připomněla, že PRV je implementován již čtvrtý rok a byla spuštěna Ve druhé části semináře Spolku pro obnovu venkova na českobu- téměř všechna projektová i národějovické Zemi živitelce v pavilonu „Z“ vystoupila ředitelka odboru Ří- ková opatření PRV. Nároková opadící orgán PRV Kateřina Bělinová a Zuzana Krochová z oddělení III. a IV. tření se vyhlašují dle termínů Naříosy, aby představily současné naplňování klíčového nástroje – Pro- zení vlády (každoročně květen, gramu rozvoje venkova, a jeho další možnosti a výhled v roce 2011. resp. listopad) a projektová opatření v termínech (kolech) vyhlášených ministrem zemědělství. Dosud byProgram rozvoje venkova 2007–2013 je nástroj pro čerlo vyhlášeno 10 kol příjmu žádostí pání prostředků pro rozvoj venkova z Evropského zemědělskéo dotace (tj. každé opatření cca ho fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Jeho cíle jsou: 3 – 4 x). V současnosti probíhá rov• Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví něž střednědobé hodnocení PRV. (opatření Osy I) Celkový rozpočet PRV je 3,67 • Zlepšování životního prostředí a krajiny (Osa II) mld. EUR. Aktuálně bylo propla• Kvalita života ve venkovských oblastech ceno celkem 31,7 mld. Kč a aktua diverzifikace hospodářství venkova (Osa III) álně je závazkováno celkem 54,8 • LEADER (Osa IV). mld. Kč. Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


T

Té m a : Z e m ě ž i v i t e l k a 2 0 1 0

14

Aktuální stav implementace osy I: ZUZANA KROCHOVÁ: – počet zaregistrovaných projektů cca 13 tisíc v celkové částce PODPORY PRO VENKOV 23,6 mld. Kč (NEZEMĚDĚLSKÉ) – počet schválených projektů celkem cca 8 tisíc v celkové částce 13,7 mld. Kč Zuzana Krochová, která – počet realizovaných a proplacených projektů cca 5 tisíc v cel- má na ministerstvu zeměkové částce 5,9 mld. Kč dělství na starosti III. a IV. osu, informovala o podpoAktuální stav implementace osy II: rách ve III. a IV. ose a uvedNároková opatření – víceleté závazky: la rovněž příklady dobré praxe. Počet Dotace Opatření osy II žádostí (mil. Kč) II.1.1 LFA 44 659 11 011,9 Alokace pro venkov v Programu rozvoje venkova ČR II.1.3 Natura 2000 na zem. půdě 865 42,4 2007–2013: II.1.2 Agroenvironmentální opatření 56 426 16 328,2 • III. osa – Kvalita života ve venkovských oblastech a diII.2.1 Zalesňování zemědělské půdy 5 627 24,0 verzifikace hospodářství venkova: 16,93 % alokace fiII.2.2 Platby v rámci Natura v lesích 11 1,6 nančních prostředků na PRV (80,82 mil. €/rok) II.2.3 Lesoenvironmentální platby 43 3,7 • IV. osa – Leader: 5 % alokace finančních prostředků na PRV Projektové opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu: – schváleno 324 projektů v částce dotace 460 mil. Kč – realizováno a proplaceno 152 projektů za 160 mil. Kč Aktuální stav implementace osy III: – Počet zaregistrovaných projektů cca 7 tisíc v celkové částce 28,9 mld. Kč – Počet schválených projektů celkem cca 3 tisíce v celkové částce 10,5 mld. Kč – Počet realizovaných a proplacených projektů cca 1,4 tisíce v celkové částce 4,7 mld. Kč

(27,38 mil. €/rok) Z toho: – III.1.3 Podpora cestovního ruchu (79,444 mil. €) – III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, obč. vybavení a služby (245 mil. €) • Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic • Podopatření III.2.1.2 Občnanské vybavení a služby – III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (57 mil. €) – III.3.1 Vzdělávání a informace (12,5 mil. €) Osa IV LEADER: • IV.1.1 Místní akční skupina • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie • IV.2.1 Realizace projektů spolupráce – Alokace: 5,5 % PRV = cca 5,2 miliard Kč (202 mil. eur) na období 2007–2013 Souhrnné informace – osa III: – Podáno 7297 žádostí o dotaci (28,910 mld. Kč) – Schváleno 2812 projektů (10,514 mld. Kč) – Podané žádosti o proplacení u 1897 projektů (5,445 mld. Kč)

Zdroj: MZe Aktuální stav implementace osy IV: – V rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie bylo schváleno 2 199 projektů za 1 172 mil. Kč – Realizováno a proplaceno bylo dosud 632 projektů za 293 mil. Kč Ředitelka ŘO PRV rovněž informovala o aktuálním 10. kole, které proběhlo ve dnech 14. – 30. června a aktuálně probíhají administrativní kontroly žádostí. Opatření I.1.3 I.3.1 III.1.3 IV.1.2 IV.2.1

Počet registrova- Požadovaná část- Alokace na ných projektů ka dotace mil. Kč výzvu mil. Kč 330 1 496 519 151 97 53 374 1 215 337 1 239 690 – 73 275 49

11. kolo příjmu žádostí o dotaci se uskuteční v termínech od 12. do 25. října 2010 v opatřeních I.1.2. Investice do lesů, I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií a I.3.4. Využívání poradenských služeb a samozřejmě také IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie MAS. V roce 2011 se předpokládají opět tři kola.

IV.1.1. Místní akční skupina: Stav proplácení k 30. 7. 2010 Zaregistrované žádosti – realizace SPL Schválené MAS Proplacené ŽOP za režijní výdaje MAS *

Počet 194 112 370

Hodnota v mil. Kč – 956,4 183,711

* Každá MAS smí předkládat Žádost o proplacení 3x ročně Celkový rozpočet pro IV.1.1 (2007–2013): cca 956,4 mil. Kč Zdroj: MZe

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


T

Té m a : Z e m ě ž i v i t e l k a 2 0 1 0

15

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Stav proplácení k 30. 7. 2010

Počet

Zaregistrované projekty Schválené projekty Proplacené projekty

4 331 2 199 620

Hodnota v mil. Kč 2 380,97 1 171,95 287,25

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Stav proplácení k 30. 7. 2010 Zaregistrované projekty Schválené projekty Proplacené projekty

Počet 136 52 4

Hodnota v mil. Kč 486,01 173,41 5,50

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE: VENKOVSKÁ TRŽNICE Na závěr semináře se prezentovaly dva úspěšné projekty spolupráce mezi místními akčními skupinami. Na projektu „Rozvoj lidských zdrojů – šance pro další rozkvět regionu“ spolupracovaly MAS ROZKVĚT ZAHRADY JIŽNÍCH ČECH a CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP. Smyslem projektu bylo vybudování sítě center pro neziskový sektor, které se stanou ve svých spádových sub-oblastech v prostoru do max. cca 15 km dojížďky středisky pro aktivity rozvíjející místní lidské zdroje, primárně organizované v rámci nestátních neziskových organizací v regionu. Proplaceno bylo 2 073 090 Kč. VENKOVSKÁ TRŽZNICE je projekt Spolupráce 6 MAS – MAS Krajina srdce ve spolupráci s pěti partnerskými MAS z ČR (MAS Sdružení Růže, MAS Jemnicko, MAS LAG Strakonicko, MAS Lípa pro venkov, MAS Podlipansko). Celková finanční náročnost projektu činí 3 828 912 Kč, z čehož 832 896 Kč je finanční podíl na aktivity projektu, které na svých bedrech nese MAS Krajina srdce. Projekt zasáhl území o 271 obcích s celkovým počtem obyvatel 169 544.

Realizací projektu v každé partnerské MAS vzniká informační centrum pro podnikatele a NNO, které je vybaveno kompatibilním informačním systémem, jehož součástí je pro tento účel vytvořená databáze místních podnikatelských a neziskových subjektů. Systém umožní předávání a výměnu informací tematicky směrovaných na rozvoj akcí a na vznik nových i podporu stávajících aktivit týkajících se lepšího využití či rozvoje lidských, sociálních a hospodářských zdrojů konkrétních venkovských území tj. území místních akčních skupin zapojených do projektu. Téma ze Země živitelky zpracoval Tomáš Šulák Prezentace ze semináře najdete na: http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=55&article=466

Kontakty: V současné době existuje na území ČR cca 150 MAS. Přehled MAS registrovaných v ČR si můžete prohlédnout v aplikaci Databáze MAS, která je přístupná na webových stránkách Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz) – sekce Venkov – záložka místní akční skupiny. Ucelený přehled MAS naleznete také v publikaci LEADER – budoucnost venkova 2009, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství. V celé Evropě existují tisíce „skupin pro místní akce“ – LAGs (Local action groups), které navzájem spolupracují a předávají si zkušenosti s rozvojem venkova. Nabídky spolupráce od zahraničních LAGs naleznete v sekci Nabídky mezinárodní spolupráce. Veškeré důležité informace o místních akčních skupinách jsou uveřejněny také na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz). Cenné rady jistě poskytnou zástupci Národní sítě MAS České Republiky, která v současné době sdružuje většinu registrovaných MAS. Kontakty a podrobné informace o NS MAS ČR najdete na jejích webových stránkách: www.nsmascr.cz.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


R

Rozhovor

16

Měli bychom se dnes zaměřit na to, jaký bude venkov po roce 2013 Rozhovor s Petrem Kulíškem, zástupcem MAS Královéhradeckého kraje, aktérem SPOV, manažerem MAS NAD ORLICÍ a organizátorem letošní národní konference VENKOV 2010 Petr Kulíšek je manažerem MAS NAD ORLICÍ, předsedou Krajského sdružení Národní sítě MAS v Královéhradeckém kraji a v tomtéž kraji působí ve Spolku pro obnovu venkova. V obou organizacích pracuje také v celostátních výborech. Je prý jen otázkou času, kdy se více rozloží síly v obou základnách, přibude aktivních členů, kteří jednu z jeho rolí při důležitých vyjednáváních zastanou. „Už skoro potkávám sám sebe, pořád se někam vrhám a to není dobré,“ říká s nadsázkou. Petr Kulíšek je ženatý a má jednoho syna. Pochází ze Dvora Králové nad Labem a nyní žije na vesnici, která má 139 obyvatel. Petr Kulíšek byl v posledních měsících jedním z hodnotitelů MAS v celé republice, ve svém kraji doprovázel hodnotitele a ve Zlínském kraji společně se zástupci MZe a SZIF místní akční skupiny hodnotil. „Bylo zajímavé sledovat, jak různorodě může být řešen jeden problém,“ upozornil. V nejbližších měsících čekají Petra Kulíška starosti s přípravami celonárodní konference VENKOV 2010, která se uskuteční na východě Čech a organizuje ji tým z Krajského sdružení NS MAS. I o tom se dočtete v následujícím rozhovoru.

R

Jste aktivní ve Spolku pro obnovu venkova v Královéhradeckém kraji i na národní úrovni, a také v krajském sdružení i celostátním výboru Národní stě MAS. Jak zvládáte činnost v těchto dvou organizacích současně, nehledě na další práci? Ve Spolku pro obnovu venkova na národní úrovni nejsem žádným lídrem. V týmovém rozložení rolí se podílím jen na několika málo věcech. V předsednictvu Spolku se účastním připomínkování, někdy vyjedu na vyhlášení Vesnice roku, prcuji v monitorovacím výboru EAFRD, ale nejsem žádným tahounem, takže to mě příliš nezatěžuje. Co se týká krajského Spolku – tam není také velký záběr činností – jsme partnery kraje, vyjednáváme o POV, je to sice hodně času na to, že to děláme všichni dobrovolně a navíc, ale není to zase tak zodpovědná funkce. Tu největší zodpovědnost nese naše krajská předsedkyně SPOV Mar-

Petr Kulíšek, zástupce MAS Královéhradeckého kraje, aktér SPOV, manažer MAS NAD ORLICÍ a organizátor letošní národní konference VENKOV 2010 tina Berdychová. Takže nemám tu hlavní roli. Větší zátěž je pro mě práce v Národní síti MAS. Obojí angažmá se ovšem tematicky doplňuje, problematika se prolíná a bylo by do budoucna zdrávo, kdyby se tam lidé ne-

opakovali – aby nebyli současně na dvou místech – někteří to nestíhají a není to ani optimální. Já doufám, že je to jen dočasný stav, protože člověk netouží, aby málem potkával sám sebe. Není to ani nějaká velká zá-

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


R

Rozhovor

17

sluha, je to spíš nešikovnost těchto dobrovolných neziskových organizací najít dostatek lidí a zvětšit kapacitu aktivních členů. To má pak i zpětně dopad na činnost těchto organizací. Konkrétně v našem krajském Spolku někteří členové pracují i v místních akčních skupinách, lidmi se tyto dvě naše krajské organizace se zhruba z poloviny prolínají. Aktivních lidí je v kraji málo – takový je současný stav. Myslíte, že je to problém, který se týká pouze našeho kraje? Tak si něco řekněme o Spolku ve vašem kraji. Čím se aktuálně zabýváte a v čem myslíte, že jste jiní, než jiné krajské organizace? Jsou to letos dva roky, kdy jsme podali velký vzdělávací projekt do III. osy Programu rozvoje venkova. Bylo to něco přes milion korun, který jsme s pomocí kraje předfinancovali, zrealizovali, teď čekáme na jeho proplacení. Takový projekt řada krajských organizací neudělala, ale zřejmě ani ne tak nákladný. Bylo to poměrně náročné. Čeho se tento projekt týkal? Nebyl to ucelený myšlenkový projekt. Týkal se nejrůznějších témat, kterých se zhostili jako dodavatelé různí naši členové, řada vzdělávacích institucí, místních akčních skupin atd. působících na venkově. Témata by-

la různá: Výběrová řízení, projekty na venkově, zapojování veřejnosti do tvorby, naučných stezek, exkurze. Velmi různorodá témata, vše co se v regionu řešilo a co zde bylo aktuální. Takže to byl takový shrnující projekt. Teoreticky to mohlo být víc drobných projektů zvlášť v oddělených časech. A co vaše další aktivity, například POV? Tak to mi připadá jako jedna taková „marná“ aktivita. Snažíme se už asi počtvrté řešit ani ne tak pravidla jako vyznění a dopad na našeho krajského Programu obnovy venkova, jemuž se v průběhu různě mění různá bodovací kritéria nastavená krajským úřadem. Nám se na tom často spousta věcí nelíbí. Teď dokonce byla krajská veřejná diskuze na konferenci. Spolek se ujal koordinační role toho tříbení názorů: co bude venkov potřebovat v následujících letech a jakou roli má hrát POV. Dotáhli jsme to i k dotazníkům žadatelům a měli jsme slušnou návratnost. Ale bohužel potom zase bylo náhle málo času a zčista jasna po dlouhém otálení se to v pravidlech zase neodrazilo. Jsme z toho trochu zklamaní. Hlavně proto, že kolem toho bylo tolik práce, přiměli jsme hodně lidí, aby se k tomu vyjádřili, a odraz všeho snažení v pravidlech bude velmi malý. Sisyfovská práce.

Jak u vás v kraji funguje Národní síť MAS? Krajská síť místních akčních skupin je mladá organizace, s nábojem a dynamikou. Mnozí, kteří jsme se zde setkali, jsme dříve působili v mikroregionech, jako euromanažeři, je to legrační. Práce krajské sítě MAS netrvá dlouho, nicméně je docela intenzivní a podle toho, co mně tady na Zemi živitelce říkají kolegové, jsme jedna z nejaktivněji pracujících krajských sítí – protože jsme se snažili od počátku vyměňovat si zkušenosti, chtěli jsme vydobýt podporu od kraje pro to, abychom mohli začít a zpracovat strategické plány, což se nám od začátku podařilo. Do té doby kraj reagoval ad hoc na jednotlivé žádosti MAS. Podařilo se nám inspirovat kraj k tomu, aby vyhlásil takovou plošnou podporu, aby byly MAS z kraje úspěšnější v programu LEADER. To se nám podařilo dvakrát. Poté, co všechny MAS z kraje v Leaderu uspěly, a už také z iniciativy úřednice krajského úřadu, která nás dostala na starosti, jsme udělali vyhodnocení, jak MAS pracují, co potřebují a celá ta původně plošná dotace se teď nasměrovala na to, aby si MAS žádaly na konkrétní aktivity, na konkrétní činnost. Je to letos poprvé. Myslím, že podstatná část MAS bude žádat na aktualizaci integrované strategie. Nečetl jsem sice žádosti kolegů, ale myslím, že to tak bude.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


R

Rozhovor

18

Usilovali jste ještě o další podporu, například krajský grantový program, který by zajistily právě MAS? Ještě jsme usilovali o „krajský LEADER“, ale nedotáhli jsme zatím tuto myšlenku do konce. Měli jsme načrtnutý program nebo schéma programu, který by v době, kdy ještě byla hodně tuhá pravidla na LEADER ze IV. osy, že by řádově vzrostla částka, kterou by kraj do místních akčních skupin investoval a ony už by samy v obdobném poměru do deseti procent režijních výdajů realizovaly malé a měkké projekty, které by nešlo vůbec realizovat v strategickém plánu LEADER ze IV. osy PRV. Mezitím se staly dvě události. Přišla hospodářská krize a očekávat nějakých 70 milionů korun z krajského rozpočtu není a ještě chvíli nebude reálné. Druhá věc – na národní úrovni se nám podařilo díky tematické pracovní skupině pravidla pro IV. osu vrátit k původním idejím LEADERu. Takže krajský LEADER už nás v současnosti až tolik nepálí. Ale stejně to máme v plánu činnosti, takže se na to budeme muset v nejbližším roce podívat, protože zase nám to nějak pomůže. Snad budeme mít to krajské schéma LEADERu připravené a dokážeme jej pak „vykomunikovat“ s krajem, a ten v nějakých etapách do něj vloží nějaké prostředky, tak nám to třeba pomůže v období let 2013–14, kdy víme že už nebudou žádné peníze ze současného období Společné zemědělské politiky na LEADER a naopak kraj bude rozpočtově za obdobím špatných daňových výnosů a krize a bude schopen nám pomoct. Ale už to nebude plošná podpora, už to bude jen udržování LEADERu v kraji v běhu a soustředění se na některé typy aktivit, které nebudou v rozporu s evropským programem.

Petr Kulíšek v Senátu ČR om bude mít dostatečnou kapacitu k tomu, aby pojalo tuto konferenci. Nenašli jsme žádné reprezentativní historické prostory, které by měly potřebnou kapacitu a kapacitu ubytování poblíž – proto nám to tak dlouho trvalo. Nakonec jsme našli partnera v Lázních Bělohrad, kde je lázeňská kapacita dostatečná pro takovou akci a zároveň obec má necelé čtyři tisíce obyvatel, takže je to dostatečně venkovský prostor na pomezí dvou venkovských regionů – dvou MASek. To místo se nám líbí a na období listopadu je to i dobrá lokalita, protože v lázních je co dělat, když venku už je tma. Tak už se můžete těšit na plodné debaty v příjemném prostředí slatinných lázní.

Jaké bude téma konference? Loni bylo ústředním motivem pod hlavičkou Celostátní sítě pro venkov vůbec poprvé společné jednání obcí (SPOV), regionů (NS MAS) a zemědělců (Agrární komora, AZV)… Co se tématu konference týče, chtěli bychom ho letos směřovat kousek dál k jakémusi postupnému řešení palčivého otazníku, co bude s rozvojem venkova po roce 2013. Chtěli bychom, aby se na ní jednalo konkrétně, abychom měli nějaké zajímavé impulzy. Pozvali jsme tři lektory ze střední Evropy, kteří mají neotřelý přístup k této věci, kteří by u nás rozpoutali nějakou debatu. Zároveň bychom chtěli, aby pracovní skupiny nebyly sektorově organizovány, ale aby se v nich spíš setkali lidi z cílových skupin – obcí, MASek, zemědělců, mikroregionů... nad tématem, které je jim společné, Jaká bude konference VENKOV 2010? než aby jednaly pouze např. mikroregiony s mikroregiony nad něčím. A k tomu chceCo můžeme očekávat a na co se těšit? My jsme poměrně dlouho hledali v na- me tematicky navázat výjezdy do nejbližšíšem kraji místo pro konferenci. Chtěli jsme ho okolí, ne moc vzdáleného, které by ponajít místo, které bude na venkově. A přit- mohly navázat na společnou notu. Na závěr Vaše krajské sdružení má i právní subjektivitu. Hodláte ji využít v projektech? Už v minulém roce jsme chtěli žádat na vzdělávací projekt, nakonec jsme jej ještě nepodali. Ale to nebyl jediný důvod. Právní subjektivita krajského sdružení byla podmínkou asi dvou místních akčních skupin v kraji, že vstoupí do národní sítě, když budeme mít krajskou úroveň a své IČO. Po několika debatách to také k tomuto závěru vykrystalizovalo. I když byly různé názory, dnes jsou všechny MAS v Královéhradeckém kraji členy Národní sítě MAS a krajské sdružení má právní subjektivitu. Hodí se nám to například při jednání s krajem nebo k tomu, že jsme si vzali na bedra organizování celostátní konference Venkov 2010 a můžeme jednat jako subjekt, což je určitě výhodné.

bychom chtěli, aby z pracovních skupin byly nějaké teze a tentokrát ne k tomu, co se má stát do příštího roku u nás, ani by to neměla být obecná vize, jak si představujeme venkov po roce 2013, ale měly by to být dílčí závěry, které konkrétní otázky z těch nových výzev zemědělské politiky na evropské úrovni chceme posouvat dál v České republice – nejen MASky, ale všichni aktéři českého a moravského venkova. Tak to byl výhled na dva tři měsíce dopředu. Vraťme se teď ještě k tomu, co se dělo v posledních dnech a týdnech. Uskutečnilo se ocenění místních akčních skupin na Zemi živitelce v Českých Budějovicích, kterému předcházelo hodnocení všech 112 MAS. Jak hodnotíte celý systém, spolupráci zástupců Národní sítě MAS s pracovníky SZIF a ministerstva zemědělství? Na hodnocení MAS jsou různé pohledy. U mě převažuje pohled hodnotitele a navíc člena výboru, který se jako orgán národní sítě snaží, aby hodnotící kritéria samotná pokrývala celou činnost místních akčních skupin a nebyla úzce zaměřena např. pouze na administrativu. Z pohledu hodnotitele jsem velmi vděčný za to, jak ten systém naskočil, že jsem měl tu možnost poznat dvacet pět místních akčních skupin při pohovorech před hodnotící komisí – jednou jako průvodce, jednou jako hodnotitel, a udělat si sám pro sebe přehled, jak různorodě může být řešen jeden problém, jak různorodé je pojetí Strategických plánů– jak se například v jednom kraji snažili odlišit ten svůj plán, snažili se o originalitu a v druhém kraji se snažili vyhovět pravidlům a viděl jsem tam šest, sedm velmi podobných strategických plánů a v mnoha kapitolách totožný. Ten rozptyl v celé zemi je překvapivě obrov-

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


R

Rozhovor

19

ský – mezi úrovní práce a ještě větší je v míře angažovanosti těch MASek v tom, co všechno chtějí udělat a jaké nástroje používají. Myslím, že přes všechny technické nedostatky, na kterých jsme se shodli snad úplně všichni – počínaje hodnocenou MAS a konče ministerstvem zemědělství (nebyl čas na technicky dokonalý dotazník a dostatečně dobře ohlášené návštěvy, …). Na druhou stranu to ovšem postihlo rovným dílem všechny a bylo to poprvé. Tak to chápu já a myslím, že bychom to mohli všichni chápat takto. A když už to takto nechápeme, tak si zkusit představit sebe sama v roli hodnotitele: kdybych na to měl dva měsíce, jak by to asi v mých rukách dopadlo. Jaké ponaučení z celé ojedinělé akce plyne do budoucna? Je tu jasně zapotřebí udělat do budoucna dotazník lépe, přizpůsobit kritéria tam, kde nevypovídala dostatečně. To jsou technické věci. To víme všichni, že měly daleko k naprosté dokonalosti. Na druhou stranu si myslím, že ta kritéria samotná – nikoliv jen vyplněný dotazník – vypověděla hodně o práci místních akčních skupin. Celkové zhodnocení práce místních akčních skupin bylo potřeba. Také jsem zaslechl názor, že je špatně, když se místní akční skupiny hodnotí navzájem. My se ale nehodnotíme navzájem. My prostě máme v komisi zástupce Národní sítě MAS, který v komisích plnil nejaktivnější roli, protože té problematice z praxe nejvíc rozumí a dokáže se zeptat o dvě otázky dál. Protože ví, kam to dál vede. A myslím si, že by byla chyba, kdyby zkušený pracovník z terénu nebyl členem komise. Že by komise mnoho věcí posuzovala formálně a mnohem více na nějakých papírových dokumentech než právě na tom procesu v praxi, který je samozřejmě ten nejpodstatnější. Je dobře, že tam členové NS MAS byli a není pravda, že jsme se hodnotili sami a rozhodně to potom při bodování nebyl dominantní hlas. Protože hlasy byly tři a byly si rovné. Nedokážu to tvrdit za všechny komise, ale myslím, že u všech komisí jsme postupovali konsenzuálně, to znamená, že jsme se nepřehlasovávali. A i kdyby, tak jeden člen za místní akční skupiny by byl snadno přehlasován. Takže jsme ani neměli možnost například zvýhodnit své partnery v jiném regionu nebo se jim naopak pomstít – k tomu prostě není prostor. A myslím, že s odstupem roku dvou na to, jak jsme to udělali letos – a že máme vůli to opakovat i kdyby se to povedlo už jenom jednou – se tím na úrovni minimálně střední Evropy budeme ještě chlubit jako Národní síť MAS a jako celý Program rozvoje venkova v České republice.

méně peněz na své fungování? Byl cítit i při hodnocení nějaký rozdíl? Liší se to. Já jsem viděl dva kraje a v nich se to diametrálně liší. V jednomkraji si myslím, že rámcově je tato skupina 32+ jakoby méně aktivní nebo i méně rozvinutá než ti, kteří to dělají delší dobu anebo ti, kteří ve výběru získali více bodů a tím pádem dostali víc prostředků. To je rámcově. Konkrétně si to už v tuto chvíli ani nevybavuji a ani nemám oprávnění to sdělovat. Myslím však, že v našem Královéhradeckém kraji – a to jen můj dojem, protože zde jsem sice nebyl hodnotitelem, ale znám tyto regiony nejen jako průvodce z hodnotící komise, ale i z toho, jak se všichni setkáváme a bavíme – to vůbec není tak, že ten kdo má nejmíň peněz a byl třeba 110. v pořadí při schvalování strategií, tak by na tom byl skutečně v kvalitě a rozsahu práce. Myslím si, že se nakonec budeme třeba divit, že ty málo financované místní akční skupiny jsou u nás nakonec aktivnější, protože zkrátka musejí. A to například v projektech spolupráce. Jsou nuceny spolupracovat na krajské úrovni a hledat další zdroje, a že se plně vyrovnají. Například v Královéhradeckém kraji máme tři regionální značky. Jednu z nich dělá MASka plně podpořená z prvního kola, další dvě koordinují MAS ze skupiny 32 plus a kvalita jejich práce je obdobná. Řídí se podle toho, jestli např. sehnali grant na vydání katalogu, a počet výrobků je také relativně srovnatelný.

Jak dopadnou v hodnocení MAS z Královéhradeckého kraje? Podle mě to u nás v kraji dopadne tak, že to zařazení do skupin podle výběru nebude svědčit o tom, jak ta MASka dobře pracuje. Sám si myslím, že to první – výběrové hodnocení místních akčních skupin nebylo dobře nadesignované, dobře nastrukturované – a že žel nevyhodilo ty výsledky správně. V řadě případů ano, ale v řadě případů ne. A právě proto se mísí různé názory a různé pohledy. Jsou MASky, které jsou dobře zařazené tím výběrem a jsou mnohé špatně zařazené. A jednoduchým důvodem pro to je, že byla zhruba víc jak polovina hodnotitelů, kteří hodnotili buďto hodně přísně nebo hodně měkce. Všechny jimi hodnocené MASky jsou buďto hodně nahoře nebo hodně dole toho celkového seznamu. A popravdě, řada hodnotitelů MAS ty Strategické plány ani nečetla, bohužel je to i vidět na bodování výběru MAS v roce 2008 a 2009, které koluje a každý jej může nahlédnout. A teď se to ukáže už i v tomto průběžném hodnocení. Ale myslím si, že dnes to nikoho neuráží, každý to akceptuje jako fakt, už se asi nikdo nebude prát někde s řídícím Vaše místní akční skupina NAD ORLICÍ orgánem. se sice dostala do kategorie 32+, ale má hodně projektů spolupráce. Jak vnímáJak přispívají projekty spolupráce te to, že některé MAS mají více nebo k postavení MAS?

Proč má naše místní akční skupina NAD ORLICÍ hodně projektů spolupráce? My jsme je předkládali už v době, kdy jsme připravovali SPL a už do něj jsme dávali svědectví o tom, že je děláme a chystáme. A že je máme od prvního kola? Je to pro nás jen další nástroj, jak dohnat to, že máme finanční handicap a jak přispět k rozvoji našeho regionu. Má to pro nás nevýhodu v tom, že to není jistá alokace. O peníze musíme soutěžit v obrovské konkurenci s těmi, kdo mají dost zdrojů na rozvoj svého území. Je to nevýhoda i v tom, že jsme jediným nositelem a žadatelem a veškeré předfinancování záleží na nás a má své limity. Takže i kdybychom nakrásně měli každý rok dva nové projekty spolupráce, tak to není reálné, protože to nejsme schopni jako neziskový subjekt financovat. Takže území nepotěšíme tolik, jak bychom mohli. Proto budeme své cíle redukovat i ve Strategickém plánu LEADER, ale jen co se týče jejich počtu, ne v pestrosti. A projekty spolupráce mají samozřejmě své limity, že nemůžeme podporovat podnikatele, ubytování apod. Kam by se měly podle vás Spolek a Národní síť MAS ubírat? Co je v nejbližší době čeká? Myslím, že obě tyto organizace, které se zastávají venkova, jsou v permanentním tlaku na to, aby pracovaly se svými členy víc, než to dělají, i když to dělají třeba hodně. Odráží se to potom v komunikaci a vzájemné spokojenosti a směřování k cíli. To je určitě první věc, která trvá. A která není jednoduchá. A druhá věc: obě tyto organizace by měly napřít své síly, energii svých členů, věnovat čas a zaměřit se hlavně na to, co nás čeká po roce 2013. A to nejen v dotační politice, ale i v tom, jak český a moravský venkov a subjekty na venkově, ať už zemědělci nebo obce, budou vůbec mít zajištěnou budoucnost i z hlediska prostoru pro fungování. A není to jen otázka dotační titulů, které jsou samozřejmě důležité. Ale je to především o tom, jaké bude celé prostředí, ve kterém bude mít venkov přežít. Zda dokážeme přitáhnout zájem mladých lidí k tomu, aby na venkově žili, protože dnešní doba to nádherně umožňuje. Tvořivý člověk už nemusí někam daleko jezdit za prací, a je spousta forem práce, s kterými se na venkov může člověk vracet. Ale zároveň je módní odliv mladých do velkých sídel. A jak tomu budeme odolávat po roce 2013 – na tom už musíme začít hodně pracovat teď. Máme právě nejvyšší čas shodnout se na nějaké významné změně celé politiky venkova a zemědělství, jinak se poroučíme do nenávratných konců venkova a neudržitelného zemědělství. Rozhovor vedl Tomáš Šulák Další informace na: www.nadorlici.cz

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


Z

Z č in n o s t i N S M A S a S P OV

Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s. v Královéhradeckém kraji, Národní sít Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnovu venkova ČR a Ministerstvo zemědělství ČR v rámci Celostátní sítě pro venkov si Vám dovolují oznámit:

Národní konference

VENKOV 2010 s hlavním tématem

Rozvoj venkova po roce 2013 Na jakém venkově budeme žít v roce 2020? se uskuteční ve dnech

23. – 25. listopadu 2010 v Lázních Bělohrad v Královéhradeckém kraji. Srdečně zveme zástupce venkovských podnikatelů, obcí, zemědělců i potravinářů, regionů a MAS. Přijeďte strávit podzimní čas přemýšlením o budoucnos a inspiracemi pro nové projekty a nová směřování. Přijeďte ovlivnit budoucnost polik venkova a zemědělství. Poznejte kraj Kyce a Zapadlých vlastenců. Projednejte nová partnerství v prostředí slanných lázní a načerpejte nové síly. V rámci konference budou organizovány tři temacké workshopy se zahraniční inspirací, společná část konference, temacké exkurze a také budou formovány postoje k budoucímu směřování podpory venkova a zemědělství. Jaké jsou nové výzvy pro společnou zemědělskou poliku? Jaké strategie mají naše regiony a kraje? Co mají být priority? Budou ještě nějaké zdroje? Co je třeba podporovat a co dělat jinak než doposud? Budeme rozvíjet venkov, zemědělství nebo regiony? V prostorách můžete po všechny dny využít příjemných prostor slanných lázní pro další jednání. Další informace, přihlášky i podrobný program budou zveřejněny od 20. 9. 2010.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010

20


Z

Z č in n o s t i N S M A S a S P OV

21

Pracovní skupina LEADER vyzývá MAS ke kontrole bodování projektů zvýhodněných za vytvoření pracovních míst a za mít pochopitelně dopad i na plnění Strategického plánu LEADER. zkrácenou dobu realizace S ohledem na opakované problémy při bodování projektů předkládaných na MAS v rámci opatření IV.1.2. vyzývá Pracovní skupina LEADER, která funguje při Národní síti MAS ČR, aby pracovníci jednotlivých MAS provedli kontrolu bodování všech dosud hodnocených projektů (a to již i ukončených). K tomuto kroku přistoupila PS LEADER z toho důvodu, že v minulosti se v několika případech stalo, že členové výběrových komisí MAS v preferenčních kritériích bodově zvýhodnili projekty např. za vytvoření pracovního místa na částečný úvazek nebo sezónní období, nebo projekty, jejichž fyzická realizace byla plánována na dobu kratší než 1 rok, nicméně žadatel plánoval předložit Žádost o proplacení až v pozdější lhůtě. V těchto případech pak hrozí uplatnění sankce C, tedy neproplacení dotace, pokud žadatel nesplní závazky, za které byl, ač nevědomě, bodován. Vzhledem k tomu, že konečná odpovědnost za splnění preferenčních kritérií je na straně příjemce dotace a SZIF provádí kontroly závazků plynoucích z plnění preferenčních kritérií u všech příjemců, je žádoucí, aby MAS prováděla bodování za všechna preferenční kritéria odpovědně a v souladu s pravidly. Problém se týká především dvou „povinných“ preferenčních kritérií: – vytvoření každého nového trvalého prac. místa na plný úvazek1, – projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců2. V případě, že byl projekt za tato kritéria jakkoliv bodově zvýhodněn (a to bez ohledu na případné podrobnější metodiky a výklady MAS a bez ohledu na výši bodování), je nutné ověřit, zda-li se žadatel k naplnění tohoto kritéria jednoznačně a výslovně zavázal a pokud ne, a přesto byl za tuto skutečnost bodován (např. na základě nejednoznačné informace, nebo na základě informace podané na veřejném slyšení apod.), pak je nutno ověřit, zda si je žadatel tohoto závazku vědom a počítá s jeho splněním v rámci projektu. Pokud MAS při kontrole bodování zjistí, že při hodnocení došlo k chybě, tj. že žadatel byl bodově zvýhodněn za skutečnost, ke které se v rámci Žádosti o dotaci nezavázal, oznámí MAS tuto skutečnost neprodleně vedoucímu PS LEADER při NS MAS ČR prostřednictvím e-mailu (j.florian@nsmascr.cz) a to nejdéle do 30. 9. 2010 s uvedením registračního čísla projektu, názvu projektu, názvu žadatele a stručným popisem chyby v bodování, návrhu opravy vč. zdůvodnění. Návrhy na opravu hodnocení je možné zasílat průběžně. Na základě zjištění o rozsahu chyb navrhne PS LEADER postup opravy bodování těchto projektů tak, aby žadatelé, jejichž projekty byly takto chybně hodnoceny, nebyli poškozeni. MZe přislíbilo, že zjištěné problémy bude řešit individuálně, o konkrétním postupu administrace změny hodnocení bude proto informována každá dotčená MAS odděleně. PS LEADER, společně se SZIF a MZe tak chce předejít případným problémům při plnění těchto závazků u projektů, které se k nim ve skutečnosti nezavázaly. S ohledem na to, že SZIF provádí kontroly u všech projektů, budou ve výsledku zjištěna všechna pochybení, tedy i ta neohlášená, nicméně v některých případech již může být pozdě na sjednání nápravy. V případě, že MAS revizi hodnocení projektů neprovede, nebo případně chyby v hodnocení zamlčí, proto hrozí, že chybně hodnoceným projektům, které nesplní závazky plynoucí z preferenčních kritérií, bude při kontrole udělena sankce „C“, tedy dotace bude muset být navrácena, což bude 1

2

Splnění tohoto kritéria se posuzuje výhradně dle „Metodiky definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst“, která tvoří součást Přílohy 9 Pravidel IV.1.1. (str. 272) – jakékoliv jiné metodické materiály zpracované MAS v tomto případě nejsou relevantní. Lhůta 12 měsíců se počítá od data podpisu Dohody do předložení Žádosti o proplacení.

Proto doporučujeme MAS postupovat velmi obezřetně. Nutno konstatovat, že ve většině dosud zjištěných případů by neměla oprava bodování mít vliv na doporučení projektu k podpoře, ale pouze na umístění v pořadí doporučených projektů. V rámci hodnocení projektů v dalších výzvách doporučujeme MAS zajistit vyškolení členů výběrových komisí a sjednocení jejich postupů tak, aby k podobným chybám již nedocházelo.

Příklady: 1) Žadatel v Osnově projektu uvedl: „Projekt podporuje zaměstnanost v regionu“ nebo „Projekt do budoucna povede k vytvoření několika pracovních míst.“, nicméně nikde v textu Osnovy ani Žádosti o dotaci se nezavázal k vytvoření konkrétního počtu pracovních míst, ani jinak blíže je nespecifikoval. Za toto tvrzení nemůže projekt získat žádné body v rámci preferenčního kritéria: „vytvoření každého nového trvalého pracovního místa na plný úvazek“. 2) Žadatel v Osnově projektu uvedl: „Před zahájením realizace projektu vznikne pracovní místo správce objektu.“ Vzhledem k tomu, že pracovní místo nevznikne až po realizaci projektu, za toto tvrzení nemůže projekt získat žádné body v rámci preferenčního kritéria: „vytvoření každého nového trvalého pracovního místa na plný úvazek“. 3) Žadatel v Osnově projektu uvedl: „Vytvoření projektu povede k vytvoření sezónního pracovního místa na poloviční úvazek, které vznikne v den zahájení provozu penzionu.“ Výběrová komise udělila žadateli v rámci kritéria „vytvoření každého nového trvalého pracovního místa na plný úvazek“ čtvrtinu maximálního počtu bodů, neboť se jedná o poloviční úvazek v sezónním období. Z pohledu pravidel PRV za toto tvrzení nemůže projekt získat žádné body v rámci preferenčního kritéria: „vytvoření každého nového trvalého pracovního místa na plný úvazek“, neboť se dle „Metodiky definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst“ nejedná o 1 pracovní místo. Pro zvýhodnění takového projektu doporučujeme MAS vytvořit vlastní doplňkové preferenční kritérium. 4) Žadatel v Osnově projektu uvedl: „Realizace projektu bude probíhat po 12 měsíců.“, nicméně v harmonogramu uvedl, že stavba bude probíhat po dobu 12 měsíců a dále příprava Žádosti o proplacení po dobu dalších 2 měsíců. Celkem tedy realizace projektu bude probíhat po dobu 14 měsíců. Za toto tvrzení by projekt neměl získat žádné body v rámci preferenčního kritéria: „projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců“. 5) Z Harmonogramu projektu, který uvedl Žadatel v Osnově projektu vyplývá, že fyzická realizace projektu, tj. stavební práce, bude zahájena v červenci 2009 a ukončena v srpnu 2010, kdy bude předložena Žádost o proplacení. Dohoda o poskytnutí dotace byla podepsána již v dubnu 2009, tj. 3 měsíce před plánovaným zahájením fyzické realizace projektu. Ačkoliv Výběrová komise MAS projektu udělila body v rámci preferenčního kritéria: „projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců“, s ohledem na pozdější výklad tohoto kritéria by projekt neměl získat žádné body, neboť předložení Žádosti o proplacení je plánováno déle než 1 rok od předpokládaného data podpisu Dohody. Jan Florian, vedoucí PS LEADER a místopředseda NS MAS ČR j.florian@leader-ceskyzapad.cz tel.: 77 44 99 396

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


Z

Z č in n o s t i N S M A S a S P OV

22

Nechcete se společně zamyslet nad překvapivými rozdíly mezi aplikací metody LEADER v ČR a ve FINSKU? MAS Vladař, MAS Serviso a MAS Cínovecko absolvovaly ve dnech 22. – 27. 8. 2010 studijní cestu po západním Finsku. Díky MAS Serviso máme s LAG Actiivinen POHJOIS SATAKUNTA RY kontakty již delší dobu. Finsko, země tisíců jezer, se nám jeví jako země statisíců jezer a jeden celistvý les. Země, která je více než čtyřikrát větší než naše a má přibližně polovinu obyvatel (5,35 milionů). Země přátelství, pohody a přiměřené skromnosti. Setkání nás natolik překvapilo, že jsme tento příspěvek poslali přímo z Finska do diskuze na Zemi Živitelce. Naše okamžitá reakce možná byla i pod vlivem finské reality, pod vlivem síly zdejší přírody a společenství.

• vytváření nových příležitostí pro rozvoj zájmových a volnočasových aktivit, • podpora internacionalizačního procesu v oblasti, • podpora účasti mladých lidí při realizaci rozvojových aktivit. O získané poznatky z finské cesty jsme připraveni se podělit v dalším čísle Zpravodaje venkova. Je to opravdu rozdíl v pojetí metody LEADER mezi oběma zeměmi. O to více vítáme uskutečněné hodnocení 112 MAS a předpokládáme vylepšení nastavených kritérií pro nové hodnocení MAS v roce 2011. V nejkratší době, nejpozději do konce března či dubna roku 2011 je třeba inovovat: – integrované plány území (ISÚ), – strategické plány LEADER (SPL), – činnosti MAS díky úpravám v metodice Osy IV. LEADER pro období 2011–2013 (zejména měkké projekty). Tato možnost by se měla realizovat ve významném finančním rozsahu. V této době současně plánujeme nejen optimalizaci Národní sítě a jednotlivých MAS, ale pracujeme i na vizích hnutí LEADER pro období 2014–2020. Bilancování by mělo přinést pozitivní změny a nové trendy při aplikaci metody LEADER na území ČR. 1. Veškeré naše snažení, naše počínání by mělo být vedeno snahou o co největší skromnost a FAIR PLAY, O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI, snahou o vymezení úkolů a cílů, které jsou náročné, ale zvládnutelné. 2. Nejsme přeci ani vláda, ani krajské vedení, dokonce ani vedení měst a obcí. Naším úkolem je pomáhat těmto institucím, spoluřešit problémy venkovanů všude tam, kam oni sami nedosáhnou. Všude tam, kde je potřeba společných řešení. Na úrovni občanů, na úrovni nás, venkovanů. Nechceme, ani nemůžeme úkoly veřejné správy řešit či dokonce suplovat a už vůbec ne rozhodovat. Můžeme pouze společně hledat priority a pomáhat řešení směrovat. 3. Princip partnerství a spolupráce povýšit na jeden z hlavních principů vzájemných vztahů a vlastní činnosti. 4. Dobrovolnictví, významná součást aktivit MAS. Dobrovolné aktivity a dobrovolníky na venkově pokládáme za absolutní základ úspěšného a udržitelného rozvoje venkova. Všechny MAS musí jít příkladem. Tyto činnosti vyhledávat, podporovat, ale i realizovat. 5. Spolupráce a partnerství mezi MAS na území ČR se musí stát samozřejmostí. Metodu LEADER je třeba rozšiřovat na celé území našich venkovů ČR. Postupně je třeba odstranit veškerá bílá místa na mapě ČR. Toho nelze dosáhnout bez aktivního zájmu a snahy Národní sítě MAS ČR, ministerstva zemědělství a dalších odpovědných ministerstev. 6. Naprosto podceněna a nepodporována se stala oblast mezinárodní spolupráce. Namísto desítek projektů jich možná není oficiálně ani deset. Po těchto větách se okamžitě vzedme vlna odporu, argumentující se stovkami osobních, často i kolektivních kontaktů na mezinárodní úrovni. To ovšem není pravděpodobně ve většině případů mezinárodní spolupráce s aplikací metody LEADER. Spolupráce, která by budovala a zajišťovala základy síťování metody LEADER na celém území EU.

Jak je to s metodou LEADER ve Finsku? • Organizace a řízení LEADER ve Finsku a v ČR, jsou přibližně shodné. A to je tak asi ve shodě finského a českého LEADERu všechno. • Metoda LEADER pokrývá beze zbytku celé území FINSKA. • Přesto, že Finsko je výrazně bohatší země než naše, dostává tedy nižší finanční podporu z EU, navíc dotuje pouze polovinu obyvatel oproti ČR, a přesto věnuje rozvoji LEADER v zemi přibližně dvojnásobek prostředků. • Zemi pokrývá 55 území LAG. Nejmenší LAG má cca 25 000 obyvatel, největší pak o málo více než 100 000 obyvatel. • Každá LAG pracuje zásadně samostatně na svém území, skládá se pouze z aktivistů tohoto území. Strategii, organizaci, řízení, rozvoj… má každá LAG ve svých rukou (botoom up). • Finsko rozdělilo svoje LAG do čtyř skupin podle potřebnosti pomoci na daném území. 1) Největší část území nejméně rozvinutého Finska, s potřebou největší a nejintenzivnější podpory ze všech stran. Do těchto LAG je směrována i největší finanční podpora metody LEADER. 2) O něco nižší podporu získávají LAGy na území rozvinutého venkova. 3) Příměstské části měst, s podporou měst a s nejnižší dotační podporou LEADER. 4) Nejmenší část území Finska – města, bez jakékoliv podpory a aplikace metody LEADER. LAG Aktiivinen POHJOIS-SATAKUNTA RY, naše hostitelská MAS, nám v nabitém programu od rána do večera poskytla konzultace a předvedla desítky projektů včetně velmi úspěšných projektů dobré praxe. • LAG má jednoduchou organizaci a řízení. Hlavní řídící orgán je správní rada (11 osob = 4 + 4 + 3). 4 členové – veřejný sektor (státní a komunální správa), 4 členové NNO – nestátní neziskové organizace ze všech oblastí života na venkově (kultura, sport, …) a 3 podnikatelé. Pokud to jen trochu jde, snaží se odstraňovat byrokracii a většinu času pracovat pro venkov a venkovany. • Základem činnosti LAG je podpora dobrovolné práce. • LAG Aktiivinen POHJOIS-SATAKUNTA RY je vysoce nadprůměrná Pro zářijové zasedání Výboru NS MAS ČR, o.s. ve sféře nadnárodních společenských projektů. Má samostatnou předkládáme tento návrh: manažerku, vyčleněnou pouze pro tuto činnost. Mají kontakty po 1) Ustavit komisi TRENDY A VIZE METODY LEDADER. celé Evropě a jsou otevření pro jakoukoliv další smysluplnou spo- 3) Projednat hodnocení místních akčních skupin a stanovit postulupráci. Jsou přesvědčeni, že mezinárodní aktivity mohou výrazně py pro rok 2011–2013. podpořit existenci metody LEADER v období po roce 2014–2015. • Do konce října 2010 provést analýzu provedeného hodnocení místních akčních skupin na úrovni NS MAS ČR. Provést hodnoHlavní cíle rozvojového programu LAG: cení stavu nevybraných MAS a navrhnout způsob dalšího řešení. • zlepšení atraktivity území jako místa bydlení, • Způsob zapojení těchto MAS do celého hnutí (NS MAS ČR). • zvýšení občanských aktivit a zapojení obyvatelstva, • Závěry NS MAS ČR z „HODNOCENÍ 2010“ a postoj NS MAS ČR • vytváření mnohostranných podnikatelských aktivit ve venkovk fungujícím, ale nevybraným MAS předat jako ucelený dokuských oblastech, ment k vyjádření na úrovni Krajských sdružení NS MAS ČR. Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


Z

Z č in n o s t i N S M A S a S P OV

• Hodnocení stavu hnutí metody LEADER na úrovni KS NS MAS ČR provést do 10. prosince 2010. • Nejpozději v prvém čtvrtletí 2011 realizovat volební konferenci NS MAS ČR, o.s. tak, aby celý rok 2011 a období 2011–2013 bylo možno využít k rozvoji hnutí LEADER na území ČR. Tak, aby každá místní akční skupina měla dostatek času využít závěry z hodnocení na národní a krajské úrovni a konečně i Konference NS MAS ČR ke zlepšení své činnosti. Včas a pevně stanovené termíny budou mít pozitivní vliv na zvýšení úrovně jednotlivých MAS. Metoda LEADER, jak jsme viděli i ve Finsku, je v Evropě mimořádně úspěšná a je málo pravděpodobné, že nebude v následujícím období po roce 2014 – 2015 realizována. Neměli bychom tedy čekat do roku 2013, ale začít s nápravami ihned. Pravda, řadu nastavených parametrů v českých podmínkách nelze v průběhu LEADER 2007–2013 zásadně měnit. Stálo by ale za to, zamyslet se, co lze změnit již dnes. Některé změny jsou dokonce nutné a žádoucí. PhDr. Petr Sušanka, MAS Vladař Pohjois-Satakunta – Finsko dne 27. 8. 2010

Ohlasy čtenářů na Diskusi k vizi venkova 2020: PROSTUPNOST KRAJINY A CYKLOSTEZKY V textu postrádám heslo – PROSTUPNOST Krajiny. To je uvedeno v závěru odst. č. 22 na str. 18 v textu Politika územního rozvoje ČR z r. 2008. Můj komentář: Násilným vznikem JZD apod. zanikla většina polních cest a možnost propojení obcí venkova. Porovnáním fotodokumentace z let 1937 – akce ŘOP – zaniklo více jak 80 % cestní sítě!! V řadě zaostávajících regionů je to až 90 %. Také LESY ČR neřeší zatím prostupnost a propojení obcí. Často se budují těžební silnice – slepé, s otočkou v místech těžby a další část cesty k sousedům zaniká. Obnova venkovské turistiky / hipostezky, cyklostezky, výletní cesty / jsou skoro neřešitelné. Problematika – ODPADY Před 100 lety venkov neznal toto slovo. Vše se zužitkovalo, neškodilo ŽP. Je jedna šance pro venkov: použití bioprodukty v obalové technice, nové samodegradovatelné hmoty a hlavně osvěta. Stále davy „odborníků“ na vsi spalují vše v kotli či na zahradě za domem! Jako toulavý cyklista často cítím večer z komínů zápach plastů, které nehoří, ale škvaří se a škodí trvale ŽP. Osvěta je tedy prvním krokem pro čistý venkov. Moderní hmoty jsou v druhé etapě. O 60 % jsou napřed v sousedním Sasku. Tácky na buřty i kelímky na pivo jsou již dávno ze škrobových komponentů a jsou kompostovatelné. CYKLOSTEZKY pro venkovské obce Bezhlavě opisujete ve Zpravodaji čísla o dotacích na cyklostezky. Jak MMR, tak MD a CDV se pyšní nárůstem nákladů. To je ale špatně. Venkov si vždy vytvářel a udržoval svoji cestní síť a třeba Rakousko, Slovensko, Bavorsko má své horské silničky a cesty ve své režii a v kvalitě. Betonové a asfaltové stezky jsou jen torzem v území obcí. Zcela postrádáme toto téma již v počátku územního plánování. Podobný a nerozumný přístup stále platí při KPÚ – Komplexní pozemkové úpravy (MZe). Ona totiž každá obec potřebuje bezpečnou stezku – do všech samot, k nádraží v polích, ke škole, k rybníku a do sousední obce. To je role územního plánu v mikroregionu. To začínají první obce na Moravě a k tomu chybí legislativní rámec! Nám na severu se toto nedaří. Dobré příklady vidíme vedle u sousedů v Sasku. Tam spojují pozemkové úpravy, retenci vody a podél toků v souběhu budují stezky, cesty pro lehkou stavební techniku a údržbu toků, která celoročně slouží turistice a je navíc politicky hodnocena obyvateli jako trvalý vklad do krajiny. Automaticky je realizována obnova zeleně, remízků a vyhlídek, laviček a odpočivadel. Mám ještě povícero příkladů z mé praxe. Mám zrealizovaných více jak 1000 km cyklotras a i pár zdařilých cyklostezek. Uvítám, když bude VIZE i dokumentem, který zavede staronovou praxi zpět do všech obcí ČR. Celé téma lze podložit řadou příkladů i zestručnit, aby vzniklo Desatero venkovské krajiny. Zdravím od Ještědu. Miroslav Těšina, Křižany

23

S

S e riá l

Marie Mudrová: Nezáleží tolik na novém nábytku jako na osobnosti knihovníka Anketa hodnotících komisařů v krajském kole soutěže Vesnice roku (7. díl) Marie Mudrová je profesí knihovnice, vedoucí Oddělení pro dospělé a zástupkyně ředitelky Městské knihovny v Chebu. Ve funkci hodnotícího komisaře soutěže Vesnice roku zastupuje Karlovarský kraj a dělá to již šest let. „Venkovská knihovna by měla být místem setkávání, příjemným místem, kde tolik nezáleží na novém nábytku jako na osobnosti knihovníka,“ říká v anketě. 1. Můj vztah k venkovu? Část mé rodiny, která žije na venkově, mě přivedla k bližšímu poznání vesnice. Mám vztah k tradicím i tradičním hodnotám, které se na venkově udržují o něco více a lépe než ve velkých městech. 2. Jak má (podle mého názoru a mých zkušeností) vypadat „správná venkovská knihovna“ – co tam nesmí chybět? Pokud platí pro velké knihovny, že by měly být „obývákem města“, pro malé to platí dvojnásob. Venkovská knihovna by měla být místem setkávání, příjemným místem, kde tolik nezáleží na novém nábytku jako na osobnosti knihovníka. 3. Mé zkušenosti se soutěží Vesnice roku – co se mí líbí, co mne inspiruje a co mi naopak vadí či dokonce chybí? Jediné, co někdy chybí, je dostatek času pro jednotlivé zastávky. Velmi mě těší, když vidím, jaký tým kolem sebe umí vytvořit starostové a starostky. Obdivuji jejich zapálení pro věc. Starostové větších měst by se u nich mohli často učit. Anketu připravuje Daniela Wimmerová

Obec Nečtiny, Centrum pro komunitní práci a Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje Vás zvou na seminář s názvem

PROMĚNY ČESKÉHO VENKOVA Seminář se uskuteční dne 15. 9. 2010 od 10:00 do 17:00 v prostorách společenského sálu hostince Na radnici v Nečtinech Program semináře: 9:30 – 10:00 Prezence 10:00 – 10:05 Zahájení 10:05 – 11:00 Historický vývoj českého venkova od r. 1945 do současnosti 11:00 – 12:00 Existují společné kulturní prvky české vesnice? 12:00 – 13:00 Jaká je budoucnost českého venkova? 13:00 – 14:00 Přestávka na oběd 14:00 – 15:00 Problematika chalupářství a chatařství 15:00 – 16:00 Interpretace místního kulturního dědictví 16:00 – 17:00 Exkurze v obci Nečtiny 17:00 Závěr semináře Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, potvrďte, prosím, svou účast do 8. 9. 2010 na e-mail: administrativa.zc@cpkp.cz nebo telefonicky na čísle 377 329 558.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


Z

Z č in n o s t i N S M A S a S P OV

24

Značení a podpora regionálních produktů – sdílení evropských zkušeností Mezinárodní konference

Branding and promotion of regional products – sharing of European experience International conference Pod brady, Spa Hotel Felicitas, 23-24/IX/2010 Program / Programme !tvrtek 23. zá"í / Thursday 23 September 9.30 – 12.00

Značení a certifikace napříč Evropou Branding and certification throughout Europe Panelová diskuse / Panel discussion Ian Dempsey, Fuchsia Brand, Irsko / Ireland, Julie Sloan, Hadrian’s Wall Heritage, Spojené království / United Kingdom, Marta Kami#ska, Dolina Baryczy, Polsko / Poland, Laszlo Potozky, Transylvania Authentica, Rumunsko / Romania, Kate"ina Vlášková, Šumava originální produkt, eská republika / Czech Republic René de Bruin, Streekeigen Producten Nederland, Nizozemsko / the Netherlands, Cecilia Antonioni, European Territorial Quality Mark Association, Špan!lsko / Spain 12.00 – 13.30 Ob!d / Lunch 13.30 – 16.30

Udržitelný rozvoj – různé cesty ke stejnému cíli Sustainable development – different ways to the same goal Polabí – zkušenosti (ne)typického $eského regionu / Polabí – experiences of a (non)typical Czech region Markéta Pošíková, "editelka, MAS Podlipansko Když historie pomáhá budoucnosti / When history helps the future Julie Sloan, Sustainable Development Officer, Hadrian's Wall Heritage Limited Místní produkce v chrán ném území – problémy a p"íležitosti / Local produce within a protected area – challenges and opportunities Marta Kami#ska, specjalista ds. produktów lokalnych i promocji, koordynator systemu "Dolina Baryczy Poleca", LGD i LGR "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", Fundacja Doliny Baryczy p"estávka na kávu / coffee break Situace regionálního zna$ení na Slovensku / State of play of the regional branding in Slovakia Michal Tvrdo$, Project Manager, Regional Environmental Centre, Slovakia Certifikace místních produkt% – pohled ze St"edomo"í / Certification of local products – a Mediterranean attitude Cecilia Antonelli, Coordinator, European Territorial Quality Mark Association

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


Z

Z č in n o s t i N S M A S a S P OV

25

Fuchsia klastr, inova ní jádro Západního Corku / Fuchsia cluster, the core of West Cork Innovation Ian Dempsey, Chief Executive, and Kevin Santry, Food Development Officer, West Cork Development Partnership 17.30 – 18.30 Volitelný program / Optional programme

Plavba lodí král Jiří po Labi / Boat trip on the river Elbe Pátek 24. zá!í / Friday 24 September 9.30 – 12.30

Značky jako nástroj marketingu, marketing jako nástroj podpory značek Brands as a marketing tool, marketing as a tool for brand promotion Zna ení místních produkt" – nový pohled na turistický region / Local products branding – a new view of a tourist region Jozef Jan o, manažer, MAS Moravský kras Kolektivní marketing místní kultury / Collective marketing of a local culture Lazslo Potozky, Director, Funda ia pentru Parteneriat Marketing regionu se zvýšenou ochranou p!írody – p!ípadová studie údolí !eky Barycz / Place marketing in an environmentally sensitive area – case study of the Barycz Valley Juliet D. Golden, independent consultant p!estávka na kávu / coffee break Zna ení jako prost!edek propojování výrobc" a spot!ebitel" – zkušenosti z Nizozemska / Branding as a mean of connecting producers and customers – Dutch experience René de Bruin, Secretaris, Streekeigen Producten Nederland P!ínosy zna ky – pozitivní výsledky West Cork Partnership / Benefits of the brand – positive outcomes of West Cork Partnership Ian Dempsey,Chief Executive, and Kevin Santry, Food Development Officer, West Cork Development Partnership 12.30 – 13.30 Ob"d / Lunch Pracovními jazyky konference jsou eština a angli tina, oficiální program bude simultánn" tlumo en mezi t"mito dv"ma jazyky. Working languages of the conference are Czech and English, the official programme will be interpreted between these two languages. Registrace / Registration: konference@arz.cz Dotazy / Inquiries: Kateřina Čadilová, +420 724 863 604

Konferenci po!ádá Asociace regionálních zna ek, o.s. v rámci projektu „Sdílení zkušeností a vytvo!ení mezinárodní platformy v oblasti podpory regionálních produkt#“, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu v Opera ním programu lidské zdroje a zam"stnanost ( íslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00120). The conference is organised by Asociace regionálních zna ek, o.s. (Association of Regional Brands) in the framework of the project „Experience sharing and formation of the international platform in the field of regional products support“, co-financed from the European Social Fund within the Operational Programme Human Resources and Employment (project no.: CZ.1.04/5.1.01/12.00120),

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


A

Aktuálně o venkovu

Vláda tajně škrtla krajům miliardy z fondů EU, tvrdí šéf Asociace krajů hejtman Hašek Vláda na svém zasedání 12. srpna krajům bez varování škrtla od příštího roku státní 7,5procentní kofinancování projektů z Regionálních operačních programů (ROP) Evropské unie. ČTK to sdělil předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek (ČSSD). Jenom v roce 2011 to pro kraje podle něj znamená výpadek přibližně dvě miliardy korun. Mluvčí vlády Martin Kupka v reakci uvedl, že materiál ministerstva financí byl přístupný ve veřejných zdrojích. „Jsem lidsky zklamán z přístupu premiéra Petra Nečase (ODS), se kterým jsem jednal v úterý a neslyšel jsem od něj jediný náznak tak vážného rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že premiér již věděl o tomto připravovaném brutálním škrtu,“ uvedl Hašek. Podle Kupky ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) přímo na jednání kabinetu zdůvodnil, že vláda musí hledat úspory. Ministr rovněž zmínil, že i kraje budou muset hledat prostředky. Kraje na druhou stranu svou současnou politikou podle Kalouska dávají najevo, že mají rezervy. Mluvčí připomněl, že kabinet bude s hejtmany společně jednat ve středu 25. srpna. Podle Haška kabinet paradoxně útočí na nejlépe a nejrychleji čerpající struktury fondů EU v Česku. Hašek připomněl, že při vzniku ROP uzavřela dohodu o kofinancování vláda ČSSD s tehdejšími hejtmany ODS a KDU-ČSL, vědoma si důležitosti čerpání evropských fondu v regionech pro jejich další rozvoj. „Nesouhlasíme s tímto hloupým a diskriminačním rozhodnutím a vyzýváme vládu k dalšímu jednání v této věci v zájmu dalšího plynulého čerpání evropských fondů pro rozvoj našich krajů, zvláště nyní v době hospodářské krize,“ řekl předseda Asociace krajů Hašek. Zároveň vyzval ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského (VV) k urychlenému jednání se zástupci Asociace krajů ČR.

26

Z Regionálních operačních programů bylo nejvíce proplaceno žadatelům u ROP Jihovýchod, přes šest miliard, ROP Střední Morava, přes 5,5 miliardy, a ROP Severovýchod téměř 5,1 miliardy korun, informovalo v květnu MMR. Zdroj: www.lidovky.cz

Programové prohlášení vlády vzbudilo pozornost obcí a měst: Naděje na odstranění diskriminace Zájem, očekávání zlepšení poměrů v regionech i polemika nad některými návrhy, to vše vyvolalo Programové prohlášení vlády, zveřejněné nově ustaveným kabinetem premiéra Petra Nečase. Z hlediska samospráv je zásadním poselstvím tohoto programového dokumentu závazek reformy financování obcí a měst (RUD). „Cílem vlády je dlouhodobá stabilní dohoda, která formou zákona stanoví příjmy obcí tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů mezi nejchudšími a nejbohatšími obcemi (tzn. největšími městy, pozn. red.) a aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích Evropské unie.“ Menší sídelní jednotky jsou v současnosti ekonomicky diskriminovány a vláda hodlá tuto situaci řešit, „poselství Programového prohlášení mě naplňuje optimismem, potvrzuje oprávněnost vzniku naší organizace a úspěšnost jejího dlouhodobého úsilí o odstranění nespravedlivého financování českých a moravských obcí a měst,“ komentuje teze Programového prohlášení předseda SMS ČR a starosta městyse Osvětimany Josef Bartoněk. Místopředsedkyně SMS ČR a starostka středočeské obce Chýně Věra Kovářová k tomu dodává: „Jsme připraveni k podrobné diskusi s vládou a parlamentem nad přípravou reformy rozpočtového určení daní (RUD). Prvním krokem bude jistě zrušení nenárokových dotací ze státního rozpočtu a jejich převedení do RUD, tedy přímo obcím, jak dlouhodobě navrhujeme.“

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


A

Aktuálně o venkovu

Také řada dalších avizovaných změn je signálem řešení problémů, které samosprávy v regionech tíží. Jako příklady lze uvést majetkové vypořádání státu a církví, důslednou regulaci hazardu v pravomoci samospráv, zjednodušení čerpání peněz z eurofondů včetně zavádění průběžného financování projektů a snížení počtu operačních programů v následujícím programovacím období, boj proti korupci, zavádění etických kodexů obcí, stanovení funkčního období ředitelů a podpora základních škol v malých obcích, omezování zátěže z tranzitní dopravy v obcích a městech ad. A jak se na Programové prohlášení vlády dívají starostové v regionech? „Pokud vláda a parlament konečně odstraní diskriminaci menších obcí formou zvýšení příjmů ze sdílených daní, začne bezesporu nová kapitola existence českého a moravského venkova,“ soudí starosta pětisethlavé valašské obce Prlov Ladislav Gargulák. Podobný názor sdílí i starosta Jan Slíva na opačném konci republiky – v Rotavě na Karlovarsku: „Hlavně aby nedošlo ke zvýšení byrokratické zátěže našich úředníků, cesta musí jít opačným směrem“, dodává. „Další kroky vlády budeme bedlivě sledovat a připomínkovat. Vyjádříme se také k diskutovanému návrhu přímé volby starostů v malých obcích. Vítáme také záměr zveřejňování velkoobjemových dat k tzv. „rodným listům veřejných zakázek“ a další protikorupční opatření. Jejich technické řešení ale nesmí zbytečně zvýšit administrativní zátěž obcí,“ uzavírá Josef Bartoněk, předseda SMS ČR.

27

Na zmírnění povodňových škod v resortu zemědělství přidala vláda 950 milionů korun

Posílení rozpočtu ministerstva zemědělství o 950 milionů schválila vláda. Peníze půjdou na odstraňování škod způsobených letošními povodněmi na zemědělském, lesním a státním vodohospodářském majetku, které se vyšplhaly na 1, 56 miliardy korun. Z vlastního rozpočtu ministerstvo zemědělství vyčlenilo 110 milionů. „Bez posílení rozpočtu ministerstva o požadovanou částku by odstranění povodňových škod na zemědělském, lesním a vodohospodářském majetku bylo nereálné. Ani ministerstvo ani poškozené subjekty totiž nemají dostatek peněz. Z vlastního rozpočtu resort uvolnil na zmírnění dopadů povodní 110 milionů korun,“ uvedl ministr Ivan Fuksa. Vláda na dnešním jednání schválila navýšení rozpočtu MZe o částku 950 mil. Kč, která bude rozdělena na nápravu povodňových škod na státním vodohospodářském majetku ve výši 820 mil. Kč, na zemědělském majetku ve výši 100 mil. Kč a na lesním majetku ve výši 30 mil. Kč. Do kapitoly MZe přibude také 80 milionů korun na poškozené vodovody a kanalizace, o které vládu požádalo ministerstvo pro místní rozvoj. Finanční prostředky budou poskytnuty pouze subjektům, které o ně požádají, a na základě protokolů dokazujících výši škod. PříDalší informace: padné finanční podpory do lesnictví a zemědělství budou podmíIng. Josef Bartoněk, předseda SMS ČR – 724 301 812 něny souhlasem EU. Peníze bude možno čerpat do roku 2013. Mgr. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR – 724 776 797 Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe

Ministr Fuksa chce urychlit protipovodňovou ochranu. Přednost dostanou odpovědní

Ministr zemědělství Ivan Fuksa zahájil s premiérem Petrem Nečasem na Zemi živitelce 2010 v Českých Budějovicích Národní dožínky. Ministr zemědělství v posledním měsíci nelenil, měl řadu setkání a vydal několik zásadních prohlášení k dalšímu směřování politiky rezortu. Proto je i v tomto vydání Zpravodaje venkova zařazeno hodně tiskových zpráv mluvčí MZe. Foto: TSu

Uspíšit protipovodňovou ochranu a zlepšit ochranu půdního fondu si předsevzal ministr Fuksa hned při svém nástupu na resort zemědělství. Proto jeho první kroky vedly na Hranicko, do oblastí, které byly vyplaveny nejen letos na jaře, ale opakovaně, a na obhlídku už vybudovaných protipovodňových opatření. Do budoucna podle ministra Fuksy dostanou při stavbě protipovodňové ochrany přednost ti, kteří prokážou připravenost, spoluodpovědnost a zdravý rozum. Dalším principem strategie ministra Fuksy je solidarita a určitá forma kompenzace obcím, na jejichž území je protipovodňová ochrana vybudovaná. Už teď je jasné, že nebude na všechno, připouští ministr Fuksa, který si nechal zpracovat souhrn všech pozemkových úprav protipovodňových opatření a jejich finančních nároků, které by vyžadoval jakýsi „ideální stav“ protipovodňové ochrany. „Chceme tedy primárně podpořit ty žadatele, kteří jsou nejlépe připraveni, ať už po stránce projektové dokumentace nebo v majetkoprávních záležitostech. A žadatele, kteří prokázali aktivitu a spoluzodpovědnost vlastními investicemi a aktivitami.“ Zároveň ministr Fuksa zdůraznil princip solidarity a navrhl prosadit dotace na určité kompenzace směřující například do infrastruktury obcí, na jejichž území jsou vybudovaná protipovodňová opatření chránící i další obce a rozsáhlejší katastry. Protipovodňová ochrana bývá značně pozemkově náročná a řadu opatření se dosud nepodařilo dokončit kvůli majetkoprávním průtahům. Ministr Fuksa proto zadal vypracovat metodiku pro Pozemkové úřady, která by je v rámci komplexních pozemkových úprav navedla na vyčleňování a shromaždování pozemků vhodných pro protipovodňová opatření. Koncepce protipovodňové ochrany existují. Mnohdy se však nenaplňují. Je samozřejmě třeba zhodnotit, zda jsou dosud provedené kroky účinné nebo by se měla určitá část koncepce v některých bodech upravit. U kvalitních koncepcí jde pak podle ministra

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


A

Aktuálně o venkovu

Fuksy o to, napřít manažerské úsilí k jejich rychlému dotažení. „Koncepce a projekty protipovodňové ochrany máme. Odborníci připravili řadu návrhů, jak postupovat. Já tu tedy nejsem od vymýšlení koncepcí, ani na to nemám potřebné znalosti. Jsem tu od toho, abych koncepce naplnil a dotáhl do konce. A na to kompetenci rozhodně mám,“ komentuje své odhodlání ministr Fuksa. „V příštích dnech se sejdu s ministrem životního prostředí a probereme, kde je možné synchronizovat programy obou resortů týkající se protipovodňové ochrany. Můžeme tak přivést do této oblasti více peněz nebo přinejmenším rychleji,“ říká ministr Fuksa. Dalším souvisejícím bodem jednání s ministrem Drobilem bude novela zákona o ochraně půdy. Vědci se shodují, že žijeme v období, kdy povodně nebudou výjimkou, ale spíše pravidlem. Je jedno, zda za tento fakt může globální oteplování nebo sluneční cyklus, vyplynulo mimo jiné z jednání kulatého stolu k problematice povodní, který ministr Fuksa svolal minulý týden a který se bude scházet pravidelně. „Musíme se na to připravit všemi způsoby, jaké máme k dispozici. Vrátit přírodě schopnost vypořádat se s menšími povodněmi. Dobudovat přehrady a poldry, které zabrání katastrofám v případě velkých povodní, a odstěhovat se z míst, která za rozumnou cenu chránit nelze. Více možností nemáme. Tedy kromě možnosti každých pár let obnovovat zničené domy,“ shrnuje ministr Fuksa. MZe

Ministři Fuksa a Drobil spojí své síly k lepší ochraně půdy a protipovodňové prevenci Ministr zemědělství Ivan Fuksa a ministr životního prostředí Pavel Drobil na společném brífinku informovali média o spolupráci obou resortů v oblasti ochrany půdy a protipovodňové prevence. Mezi jejich základní priority bude patřit změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, správné dodržování standardů správné zemědělské praxe a řešení protipovodňových opatření. Ministři se shodli na tom, že dosavadní platné legislativní a ekonomické nástroje ochrany půdy jsou v určitých ohledech nedostatečné. Za možné řešení považují zásadní zvýšení poplatků za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, a to v závislosti na její kvalitě a tržní hodnotě. Nový návrh zákona o ochraně zemědělského půdního fondu by měl přispět k zastavení úbytku zejména kvalitní zemědělské půdy a omezit poškozování půdy erozí nad přípustnou míru. Měl by rovněž stanovit nové limity rizikových prvků a rizikových látek v půdách, a tím by působil proti znečištění půdy. Zároveň by zákon měl zpřesnit zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Vedlejším a velmi žádoucím efektem budou vyšší příjmy do státní kasy. „Každý den přicházíme o 5 hektarů zemědělské půdy, zvýšení poplatků za vynětí půdy je významným krokem pro ochranu půdního fondu,“ řekl úvodem ministr zemědělství Fuksa. „Každý den se zastavuje kvalitní půda na okrajích velkých měst, využívejme raději „brownfieldů“, využívejme intravilánů měst pro novou výstavbu,“ dodal ministr životního prostředí Drobil. „Téměř polovina orné půdy v ČR je v současné době ohrožena erozí. Proto jsem rozhodl o rozšíření území, pro která budou platit standardy správné zemědělské praxe. Budeme společně dohlížet na to, aby přímé platby zemědělcům byly podmíněny péčí o krajinu, budeme podporovat extenzivní hospodaření v podhorských oblastech,“ zdůraznil ministr Fuksa. Ministři dále nastavili pružnější výměnu informací při stanovování povodňových škod. Intenzivně spolupracovat budou také na protipovodňové strategii, která má být předložena vládě do 31. 10. a na vytipování vhodných lokalit pro zadržování povrchových vod. „Nejsem příznivcem toho, aby se kvůli opakujícím se povodním stavěly nové velké přehrady. Stojí miliardy a také je obtížné získat souhlas majitelů pozemků. Proto jsem spíše zastáncem systému malých poldrů podél vodních toků, které se dají vybudovat v rámci pozemko-

28 vých úprav,“ uvedl ministr Fuksa, který do protipovodňové prevence chce výrazněji vtáhnout samosprávy. „Každý starosta ve své obci nejlíp zná historii povodňových událostí, ví, co krajina v jeho katastru dokáže zvládnout a návrhy na řešení může mít efektivnější, než sebelepší projektant jen tak od stolu,“ řekl ministr Ivan Fuksa. „Řádné hospodaření v krajině a obnovení retenční schopnosti krajiny jsou prioritou obou resortů. Za významný krok považujeme též zřízení povodňového fondu pro roky 2013–2027,“ sdělil ministr Pavel Drobil. Oba resorty mají také úzce spolupracovat na plnění požadavků směrnice EU o čištění městských odpadních vod, aby vyloučily případné riziko finančních sankcí pro ČR. MZe

Ministr ohlásil úspory v resortu zemědělství: do konce roku téměř 1,3 miliardy korun Ministerstvo zemědělství ušetří ještě v roce 2010 na investicích, provozních nákladech a dotacích 1,288 miliard korun. Procentuálně největší úspory přinese radikální řez do běžných výdajů ministerstva zemědělství. V této položce je vázáno 27% ze zbývající části letošního rozpočtu. Procentuálně uspoří nejvíce odbor kabinetu ministra a ekonomická sekce, objemově pak odbor živočišných komodit a odbor komunikace. Na mzdách a pojistném ušetří ministerstvo a podřízené organizace ve zbývajících čtyřech měsících roku 70 milionů korun. Úspory zasáhnou i podřízené organizace ministerstva zemědělství. Například SZIF ušetří na správních výdajích a mzdách 34 milionů korun. Celkem v roce 2010 Ministerstvo zemědělství ušetří na původně plánovaných výdajích 360 milionů korun. Zemědělci dostanou v celkovém objemu dotací proti loňskému roku o 2,5% méně. Místo 29,66 miliard korun, které zemědělci obdrželi v roce 2009, v roce 2010 dostanou 28,92 miliard, tedy o 740 milionů méně. To znamená, že takzvané národní doplňkové platby k přímým podporám budou vyplaceny v celkovém objemu 3,18 miliardy korun. Je to tedy o 4,02 miliardy méně, než by teoreticky mohlo být vyplaceno podle přístupové smlouvy k EU. „Úspory dopadnou na každého. Všichni spotřebitelé zaplatí více na DPH. Méně peněz budou mít úředníci, studenti, pracující důchodci, lidé spořící si na stavebním spoření. Věřím, že nikoho nepřekvapuje, že úspory dopadnou i na zemědělce,“ komentoval rozhodnutí ministr zemědělství Ivan Fuksa. Ministerstvo zemědělství předpokládá, že i přes mírný pokles dotací dosáhnou zemědělci lepšího hospodářského výsledku než v loňském roce. Ceny klíčových zemědělských produktů totiž meziročně významně vzrostly. Dotazováním přímo u zemědělců zjišťovalo ministerstvo skutečné aktuální ceny na trhu. Cena potravinářské pšenice je o 41,5% vyšší než loni, cena krmné pšenice je 39,8% vyšší a cena řepky je o 29,4% vyšší než v loňském roce. Kvůli nepříznivému vývoji sklizně, způsobenému špatným počasím, však bohužel asi nepůjde o tak velké výnosy, na jaké se mohli zemědělci těšit ještě v červenci. Vzhledem k tomu, že žně ještě probíhají, počítá ministr zemědělství s tím, že část úspor ve vyplácených dotacích bude dále vázána na vývoj sklizně. Letošními úsporami práce ministrova týmu jen začíná. „Dalších úspor v resortu zemědělství dosáhneme v příštím roce. Chceme omezit byrokracii, odstranit duplicitu ve státní správě a také vyvinout tlak na dodavatele v celém resortu. To si však vyžádá několik měsíců intenzivní práce. Úsporná opatření musí být nastavená tak, aby nedocházelo k devastaci již provedených investic. Systémové investice musí pokračovat, jejich zastavení a zakonzervování by v budoucnu mohlo stát více finančních prostředků, než jaké jsou nyní plánovány. Musí také pokračovat investice do protipovodňových opatření. Mou absolutní prioritou je zajistit kofinancování projektů podporovaných Evropskou unií,“ dodal ministr Fuksa. MZe

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


A

Aktuálně o venkovu

Situaci v lesích vyřeší transparentní jednoroční tendry Ministerstvo zemědělství nastartovalo kroky k transparentní a poctivé správě státních lesů. Ministr zemědělství Ivan Fuksa dnes oznámil výsledky prvního kola úspor, které podle jeho pokynů provedlo vedení státního podniku Lesy ČR. Státní podnik Lesy ČR ještě v letošním roce uspoří na svých investicích a provozních nákladech 390 milionů korun. Z toho téměř 200 milionů korun podnik uspoří nezadáním plánovaných zakázek. Další úspory budou následovat v příštím roce. Ve zcela konkrétní prověrce jednotlivých nákladů bude pokračovat nová dozorčí rada Lesů ČR, kterou bude ministr v blízké době jmenovat. „Jsem přesvědčen, že se nám podaří najít do dozorčí rady odborníky, kteří budou schopni dělat vedení společnosti důslednou oponenturu a koukat mu pod prsty,“ řekl ministr Ivan Fuksa. Ministr rovněž představil kroky k řešení situace v těžbě dřeva ve státních lesích. Lesy ČR vypíší transparentní jednokolová výběrová řízení na péči o les a těžbu dřeva v roce 2011. To vyřeší velkou nejistotu dřevařských a dřevozpracujících společností vytvořenou zrušením původně plánovaných výběrových řízení na jaře letošního roku. Tendry na rok 2011 budou jednokolové s cenou jako hlavním kritériem. Lesní firmy koupí dřevo takzvaně „u pařezu“ a budou ho samy dále zpracovávat a obchodovat s ním. Část vytěženého dřeva bude smluvně blokována pro menší regionální zpracovatele. Tendry budou vypsány podle zpřísněného zákona o zadávání veřejných zakázek okamžitě poté, co vstoupí 15. 9. 2010 v platnost. Během následujících měsíců bude vypracována a předložena ke schválení vládě ČR dlouhodobá koncepce Lesů ČR. Podle této koncepce budou pak vypsány transparentní dlouhodobé zakázky. Základní zadání pro koncepci Lesů ČR je: vyloučit privatizaci státních lesů (s výjimkou okrajových a nepřístupných drobných pozemků), vyloučit variantu dlouhodobých pronájmů a pokračovat v zadávání péče o les a těžbu dřeva soukromým firmám. Tato rozhodnutí vychází z dosavadního vývoje státních lesů, které dnes nemají vlastní kapacity na péči o les ani na těžbu a bylo by ekonomicky nesmyslné budovat si je. K rozhodnutí během přípravy koncepce naopak zůstávají tři strategické otázky: zda má byt spojena či oddělena péče o les a těžba dřeva, zda má se dřevem obchodovat státní podnik nebo těžařské společnosti a podle jakých kritérií budou rozdělovány zakázky na těžbu dřeva. MZe

Fuksa vyzval pozemkové úřady ke vstřícnému postupu vůči veřejnosti pět dní v týdnu Ministr zemědělství Ivan Fuksa vyzval dopisem ředitele pozemkových úřadů ke vstřícnému jednání s občany a k co nejrychlejšímu vyřizování jejich požadavků. Dokončení restitucí a pozemkové úpravy přitom považuje za své osobní priority. Ministr se ve svém dopisu obrátil na ředitele pozemkových úřadů jako na jedny z klíčových představitelů resortu zemědělství v České republice. „Mezi mé osobní priority totiž patří plné dokončení restitucí a pozemkové úpravy. Budu usilovat o to, aby na konci mého působení měl každý hektar půdy v České republice jasného majitele a ten mohl se svým vlastnictvím nakládat podle jeho uvážení. Při naplňování tohoto cíle budete hrát zcela zásadní roli. Ujišťuji Vás však, že budete mít mou plnou podporu a jsem připraven usilovat o finanční prostředky a případně i změny pravidel, tak abyste mohli v oblasti pozemkových úprav co nejvíce pokročit“, sdělil v úvodu svého dopisu. Ministr oceňuje v dopisu práci, kterou pozemkové úřady vykonávají pro zemědělce a vlastníky pozemků a zároveň je žádá o to, aby učinili ze svých úřadů instituce, které budou občané navště-

29 vovat s důvěrou, kde se k nim budou chovat vstřícně a vlídně a jejich oprávněné požadavky vyřeší co nejrychleji. „Vím, že mnohé složité postupy jsou založeny již v příslušných předpisech. To se budeme snažit postupně změnit a uvítám i Vaše náměty v této oblasti. Jde ale také o jejich aplikaci a chování celého aparátu k občanům, našim klientům. Vyzvěte proto, prosím i své podřízené k co nejvstřícnějšímu jednání s občany pět dní v týdnu“, apeluje na ředitele v závěru svého dopisu ministr Fuksa. Ministr již dříve oznámil, že požaduje přehledný a zároveň jednoduchý administrativní rámec, který nebude zemědělcům svazovat ruce, ale naopak jim bude usnadňovat práci. Významně by k tomuto stavu měla svou prací přispět Antibyrokratická komise MZe, která mimo jiné navrhuje sloučit stávající kontrolní organizace v gesci MZe do jedné z důvodů úspor nákladů a vstřícnějšího přístupu k farmářům. Komisi se již podařilo prosadit, aby od srpna SZIF umožnil farmářům, kteří si podali projekt v rámci PRV, nahlížet na konkrétní bodové hodnocení svých projektů na portálu Farmáře. To přispěje k lepší transparentnosti procesu a informovanosti farmářů. MZe

Agrární komora ČR zahajuje kampaň na zlepšení image tuzemského zemědělství Od začátku srpna zahajuje Agrární komora ČR komunikační kampaň, která má za cíl zlepšení image českého zemědělství a následně také vyšší úspěšnost tuzemských zemědělců na domácím trhu. Od počátku devadesátých let ustupovala problematika zemědělství do pozadí zájmu médií i veřejnosti, postupně tak došlo k narušení přirozené vazby mezi zemědělcem a ostatními občany, jakožto spotřebiteli jeho produktů. Kampaň má tedy za cíl představit současného českého zemědělce v jeho reálné situaci – jako přirozeného dodavatele potravin pro každého jednotlivého Čecha, vyznavače moderních trendů a techniky, významnou součást české ekonomiky, jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů na venkově a v neposlední řadě pak jako základního a přirozeného pečovatele o tvář naší krajiny. „Rádi bychom, aby si český občan připomněl tradici, kterou čeští farmáři a statkáři v českém prostředí vždy měli. České zemědělské produkty vždy patřily ve svém oboru mezi špičku a stejně tak je tomu v dnešních dnech. Češi mohou být na své zemědělce hrdí a právě tomu by naše kampaň měla pomoci,“ představuje hlavní záměr projektu prezident Agrární komory Jan Veleba. Součástí kampaně bude již v první fázi umístění billboardů ve všech 14 krajích, rozsáhlá PR kampaň, nové uživatelsky atraktivní webové stránky s živým obsahem a v neposlední řadě mediální aktivita v odborných a především pak společenských periodikách. V plánu jsou také speciální projekty vázáné na jednotlivé oblasti či produkty českého zemědělství. Kampaň bude prezentovat mimo jiné atraktivní témata zemědělské problematiky, mezi které lze počítat stále oblíbenější městské trhy, regionální potraviny a speciality, agroturistiku, konkrétní zemědělce a jejich příběhy. „Chceme být vidět. Za naší prací se skrývá mnoho potu, píle i talentu – a právě tyto atributy našich životů chceme představit široké veřejnosti. V dalších měsících pak přibudou také další aktivity na podporu celého vyznění kampaně,“ dodal Veleba. „Kampaň na zlepšení image českého zemědělství bude dlouhodobá, probíhat bude také v následujícím kalendářním roce 2011. Náklady na její organizaci a hrazení veškerých výdajů bude probíhat z vlastních zdrojů zemědělců, zpracovatelů, odbytových družstev a dalších subjektů, jimž není osud resortu lhostejný,“ zakončil základní představení projektu Jan Veleba. Zdroj: APIC-AK (Agrární poradensko informační centrum Agrární komory ČR)

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


A

Aktuálně o venkovu

30 Dále bude vláda usilovat o ochranu půdy a vod České republiky, jejíž součástí je realizace III. etapy protipovodňových opatření. Podle prohlášení bude vláda vytvářet podmínky pro tvorbu nových pracovních příležitostí a pro setrvání mladých a také vzdělaných lidí ve venkovském prostoru. NEVLÁDKY NESPOKOJENY Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek podle zprávy Hnutí DUHA proškrtal kapitolu o těžbě o body, které se „nehodí důlním společnostem“. Koaliční smlouva přislíbila novelu horního zákona, po níž nebude možné vyvlastnit soukromé domy a pozemky kvůli těžbě a zajistí povinnost poskytnout orgánům státní správy podklady pro odpis bilančních zásob nerostných surovin, zejména uhlí. Tuto povinnost dosud těžařské firmy nemají a také proto dosud nedošlo k odpisům zásob za hranicemi územních ekologických limitů. Hnutí DUHA kritizuje, že v programovém prohlášení tyto body již nejsou. Podle iniciativy ProAlt v programovém prohlášení chybí „výslovné přihlášení se k ideji trvale udržitelného rozvoje“. ProAlt kritizuje přednost dohody proti zavádění regulace, protože se obává absence dobrovolných dohod ze strany byznysu a nenapravitelných zásahů do životního prostředí. Iniciativa ProAlt kritizuje také situaci v dopravě, kde je preferována výstavba dálnic před koridory pro železnici. „ProAlt odmítá utilitární a drancující vztah k životnímu prostředí a spolu s dalšími iniciativami bude bránit demokratická práva občanů, veřejné zdraví a dosaženou úroveň ochrany životního prostředí,“ slibuje se závěrem ve stanovisku iniciativy ProAlt. www.ekolist.cz

Zahajuje tradiční MĚSÍC BIOPOTRAVIN: Co vlastně „bio“ znamená? Nevládní organizace kritizují programové prohlášení vlády v oblasti životního prostředí Vláda 10. srpna předstoupila před poslaneckou sněmovnu se svým programovým prohlášením. To uvádí, že ochranu přírody a zachování biodiverzity považuje za nutnost pro kvalitní život. Prohlášení kritizovaly nevládní organizace kvůli tomu, že se vládní program odlišuje od koaliční smlouvy. PŘÍLEŽITOST PRO EKONOMICKÝ ROZVOJ? Prohlášení vyzývá k zachování hodnot přírodního a kulturního dědictví a uvádí, že ekologická opatření jsou vhodnou příležitostí k ekonomickému rozvoji. Největším současným problémem stavu životního prostředí v ČR je podle prohlášení vlády kvalita ovzduší, prioritou je snížení této zátěže v oblastech, kde je situace v některých obdobích roku dlouhodobě kritická, např. v Moravskoslezském kraji. Regulace emisí a efektivní hospodaření jsou cestou k dosažení tohoto cíle. Podpory se dočkají také „zelené“ způsoby výroby energie – jaderná energetika a efektivní obnovitelné zdroje. Vláda si také uvědomuje nutnost efektivního využití nerostných i druhotných surovin. Cílem vlády je podle prohlášení podpora budování takové dopravní infrastruktury, která vyvede tranzitní dopravu z center, zvýší plynulost dopravy a sníží zátěž ovzduší. Součástí tohoto plánu je převedení velkých nákladů ze silnic na železnice, pokud je to možné. ČESKÝ VENKOV SE DOČKÁ PODPORY Vláda bude usilovat o rozkvět a vzrůst konkurenceschopnosti českého venkova. Je potřebná redukce byrokracie, aby se snížily rozpočtové výdaje a omezily se průtahy v jednání s administrativou.

Jsou biopotraviny jenom módním trendem? Co přesně znamená bio a co má společného s ekologickým zemědělstvím? Jaká jsou pravidla pro biopotraviny? Co je Měsíc biopotravin a proč je letos ve znamení biodiverzity? Odpovědi nabízí už 6. ročník tradiční akce vyhlašované ministerstvem zemědělství. Měsíc biopotravin je informativní a osvětová akce Ministerstva zemědělství ČR, která probíhá letos již pošesté. V měsíci sklizně a oslavy úrody chce ukázat, že ekologické zemědělství má co nabídnout. Během září se konají biojarmarky, dny otevřených vrat na biofarmách, exkurze do výroby a další. Kompletní seznam všech akcí a další aktuální informace najdete na webových stránkách www.mesicbiopotravin.cz. Letošní ročník je ve znamení biodiverzity, tedy rozmanitosti. Je to proto, že rok 2010 byl vyhlášen Mezinárodním rokem biodiverzity. A tak je hlavní mottem tohoto ročníku „Rozmanitost každým kouskem“, které poukazuje na to, že ekologické zemědělství je bohaté nejen počtem a druhy chovaných zvířat a pěstovaných rostlin, možnostmi uplatnění pracovních sil, ale také například způsoby zpracování biopotravin. Výměra ekologicky obhospodařované půdy k 20.8. t.r. přesáhla 10% z celkové zemědělské půdy ČR. „V průběhu letošního roku vzrostl také počet ekologických zemědělců o 805 subjektů na celkových téměř 3 500 zemědělců, což představuje nejvyšší absolutní nárůst od roku 1990,“ říká náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel. Výměra orné půdy v ekologickém zemědělství se zvýšila v roce 2010 o více než 10 000 ha na celkových 55 000 ha. Počet výrobců biopotravin vzrostl během roku o 146 subjektů na celkový počet 643 výrobců. „Výrobci v režimu bio nejčastěji zpracovávají maso, vyrábí pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky, převážně čerstvé pečivo, dále zpracovávají mléko a vyrábí mléčné výrobky a sýry a také zeleninové a ovocné produkty,“ doplňuje náměstek Chmiel.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


A

Aktuálně o venkovu

Podrobné aktuální statické údaje za rok 2010 ukazuje následující tabulka: Počet výrobců biopotravin Počet ekofarem Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha) Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%) Výměra orné půdy (ha) Výměra trvalých travních porostů (ha) Výměra trvalých kultur (sady) (ha) Výměra trvalých kultur (vinice) (ha) Výměra trvalých kultur (chmelnice) (ha) Ostatní plochy (ha) V roce 2009 se začal prosazovat trend přímé distribuce biopotravin spojený s novou alternativní kulturou nákupu potravin a stravování. Můžeme pozorovat renesanci farmářských trhů a prodeje ze dvora. Podle mediálních ohlasů se nejvíce v loňském roce projevoval fenomén distribuce potravin prostřednictvím tzv. bedýnek. Ekologické zemědělství se řídí Nařízením Rady ES č. 834/2007, které platí pro všechny země Evropské unie a také pro ty, kteří chtějí do Evropy biopotraviny dovážet. Biopotraviny jsou produktem ekologického zemědělství a také podléhají Nařízení Rady, zejména jeho částem o pravidlech označování biopotravin. Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe

Slovenské neziskovky budou mít vlastní tiskovou agenturu Nová služba má zvýšit informovanost o aktivitách a práci občanských sdružení, poskytnout tematický servis státním orgánům a usnadnit budování sítí v neziskovém sektoru. Hlavním kritériem pro zveřejnění příspěvku by měla být profesní odbornost. Zřejmě již na konci srpna bude na Slovensku uvedena do provozu takzvaná Tlačová agentúra neziskového sektora. Služba má na portálu 1. Slovenského neziskového servisního centra (SNSC) shromažďovat informace o činnosti neziskových, respektive občanských sdružení a rozšiřovat je mezi odbornou veřejnost a masmédia. Podle zjištění deníku SME práce na projektu právě vrcholí. Kromě zvýšení informovanosti o aktivitách a práci neziskového sektoru si provozovatel od agentury slibuje také zlepšení komunikace mezi samotnými organizacemi, výměnu kontaktů a osvědčených zkušeností. Podle vyjádření ředitele SNSC Milana Adrejkoviče pro TASR by dále rád navázal spolupráci s hlavními zpravodajskými agenturami a dalšími subjekty na slovenském mediálním trhu. Dle výkladu deníku SME by agentura měla sloužit všem občanským organizacím. Podle Adrejkoviče však bude publikace příspěvků podmíněna přísnými kritérii. Nejvyšší prioritou má být profesní odbornost. Autoři projektu chtějí zároveň zajišťovat tematický servis pro zastupitelské úřady, vládu a další orgány veřejné správy, a tak lze očekávat, že se příspěvky vztahující se k aktuálnímu, respektive s politikou souvisejícímu dění v nabídce agentury spíše neobjeví. www.denikreferendum.cz

Co venkovské knihovny umějí a mohou? Celostátní sraz knihovníků v Pavlovicích Obecní knihovna Pavlovice u Přerova (Knihovna roku 2008), Sekce veřejných knihoven SKIP a Městská knihovna Přerov pořádají 6. ročník setkání knihovníků venkovských knihoven. Akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Setkání se uskuteční ve dnech 16. – 18. 9. 2010 v Pavlovicích u Přerova (Olomoucký kraj).

31 1. 1. 2010 497 2 689 398 407 9,38 44 906 329 232 3 678 645 8

20. 8. 2010 643 3 494 442 869 10,42 54 941 363 667 4 650 595 7

Nárůst za leden až srpen 2010 146 805 44 462 1,04 10 035 34 435 972 -50 -1

Nárůst za leden až srpen 2010 (%) 29 30 11 22 10 26 -8 -12 Zdroj: MZe ČR

Šestý ročník nabízí všem účastníkům, ale především knihovníkům venkovských knihoven: • Opětné setkání s kolegyněmi (a možná i kolegy) – tradičně příjemné • Možnost seznámení s aktualitami v knihovnictví • Objevení nevšedních kulturních i přírodních krás další části Přerovska • Poznání zajímavých a inspirujících forem knihovnické práce • Načerpání pozitivní energie • Radost ze vzájemného setkávání a optimismus pro další práci Daniela Wimmerová, Mìstská knihovna, Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Veřejnost může rozhodovat o vítězi ankety Strom roku 2010 Až do 10. října může veřejnost rozhodovat o vítězi letošního kola celostátní ankety Strom roku, kterou každoročně vyhlašuje Nadace Partnerství. Do celostátního finále postoupilo 12 stromů. Zájemci mohou přispět i do veřejné sbírky, jejíž výtěžek je určený na výsadby nových stromů. Na konci června rozhodla o finalistech letošní ankety, zastoupena je řada různých druhů stromů. „Největší zastoupení mají v letošní anketě duby. Oproti předchozím ročníkům do finále postoupila pouze jedna lípa, avšak opředená několika pověstmi o generálovi Laudonovi. Všechny stromy v anketě mají svou historii, přečíst si ji můžete na našich webových stránkách Nadace Partnerství,“ uvedla koordinátorka ankety Hana Rambousková. Vítěz se bude moci nejen chlubit titulem Strom roku 2010, ale získá i bezplatné ošetření od společnosti Prostrom Bohemia. Svého favorita může podpořit každý, kdo pošle dárcovskou SMS ve tvaru DMS STROM1–12 na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Nadace Partnerství obdrží 27 Kč. Získané peníze poputují do veřejné sbírky určené na výsadbu stromů po celé republice. „Druhou možností je sbírat hlasy prostřednictvím zpoplatněných hlasovacích archů, které umožňují zapojit do ankety větší množství lidí. Tímto způsobem padl v roce 2008 rekord ankety, hlasovalo přes 87.000 lidí,“ vysvětluje Rambousková. Hlasovací archy a informace o jednotlivých finalistech budou od 1. srpna k dispozici na stránkách www.stromzivota.cz/anketa. Loňskou vítězku, Kotelskou lípu z Libereckého kraje, podpořilo přes 11.000 hlasů. Nadace Partnerství zaujala oblíbenou anketou Strom roku také organizace z jiných koutů Evropy. „V letošním roce projevilo o anketu zájem devět států. Kromě středoevropských zemí by ji chtěli zavést také ve Francii, Španělsku, Irsku, Řecku, Bulharsku a Rumunsku. Je tedy možné, že se dočkáme i celoevropského kola,“ komentuje Rambousková budoucnost ankety Strom roku. Aktivity programu Strom života v letošním roce spolufinancuje Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí částkou 5,5 milionů korun. maš Na další straně fotografie stromů. Foto: Petr Francán

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


A

Aktuálně o venkovu

Jasan u Starého Bydžova

DMS STROM1

Školní platan

DMS STROM6

32

Běstvinská jabloň

DMS STROM2

Lomnický buk

DMS STROM3

Prachatický jilm

DMS STROM5

Měchnovský dub

DMS STROM7

Borovice u školy v Duchcově DMS STROM4

Dub od jeřábků

DMS STROM8

Přáslavický dub

DMS STROM10

Velký javor

DMS STROM11

Hromův dub

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010

DMS STROM12


A

A k c e v re g io n e c h

Volavka v Posázaví

Posázaví má knihu fotografií „Příroda v obrazech“ díky projektu „Multimediálně z domova i kanceláře“ Rozmanitost služeb je v regionu Posázaví značně veliká a opravdu zde každý najde to, co hledá. Společnost Posázaví o.p.s. připravila pro návštěvníky i místní několik novinek. Informuje o tom ucelená brožura Posázaví, která byla vydána začátkem května 2010. V rámci výše zmíněného projektu se nám již podařilo vydat „trhací“ mapu Posázaví pro potřeby informačních center, která ji využívají pro zajištění primární orientace návštěvníků po regionu. Motivační mapa Posázaví vás provede bezpečně celým regionem, upozorní na zajímavá místa a zákoutí a ještě k tomu dostanete od pracovníků informačních center tip, kde si dát dobrou kávu nebo posedět při dobrém jídle. Pro nejmenší vyšlo také pexeso s obrázky přírody. Byly vybrány nejzajímavější oblasti v naší turistické destinaci pro zvýšení image regionu Posázaví. Příroda je v letošním roce naším hlavním propagačním tématem. Proběhlo fotografické mapování nejzajímavějších míst regionu jako je řeka Sázava, Chráněná krajinná oblast Blaník, Medník nebo štoly rudných dolů. Máme k dispozici také pohyblivé obrázky ve formě krátkých motivačních filmových spotů, které jsou ke zhlédnutí na www.posazavi.com. Všechny finální výstupy projektu, který je spolufinancovaný z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, byly společně představeny v rámci vernisáže výstavy fotografických plakátů fotografa a režiséra Jaroslava Pelíška. Výstava je otevřena od 11. června 2010 denně od 8 do 16 hodin v budově piaristické koleje na Masarykově náměstí 1 v Benešově. K zhlédnutí jsou také plakáty z první etapy projektu – Historie v obrazech. Celkem si tak můžete prohlédnout celkem 100 velkoplošných obrazů z regionu Posázaví.

33

KNIHA „PŘÍRODA V OBRAZECH“ Jednou z aktivit projektu je kniha zaměřená na přírodní souvislosti a atraktivity v regionu. Koncepce této knihy je prioritně zaměřena na fotografie. Nosným tématem knihy je příroda – jedinečné květiny, nerosty a především živočichové, které najdete v geologických, botanických, zoologických lokalitách. Objeví se zde všechny přírodní atraktivity naší turistické destinace. MULTIMEDIÁLNÍ DVD Na disku uživatel najde dvacetiminutový film Život na řece Sázavě, který popisuje vývoj života lidí žijících a pracujících na březích řeky. Uvidíte různá místa na historických pohlednicích i v plném proudu života, ale především se setkáte s různými způsoby obživy, které řeka obyvatelům přinesla. Stejně tak najdete na DVD dvacet pět krátkých (2 – 4 minuty) filmových spotů, které vám ukážou přírodu v pohybu – lovícího orla, sovy na číhané, mloka nebo čolka, ryby v potocích stejně jako rozkvétající květiny. To vše je doplněno odborným komentářem, na kterém jsme spolupracovali s ČSOP Vlašim, se Správou Chráněné krajinné oblasti Blaník a Ochranou fauny ČR ve Voticích. Bohunka Zemanová e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Lucemburský ministr životního prostředí Marco Schank navštívil Hostětín Ve středu 1. září 2010 navštívil bělokarpatskou obec Hostětín lucemburský ministr životního prostředí Marco Schank. Cílem návštěvy bylo zhodnocení dosavadní patnáctileté i budoucí možné spolupráce v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje mezi oběma zeměmi a v zemích východní Evropy. Doprovodil ho mj. Frantz Ch. Muller, prezident lucemburské nadace Hëllef fir

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


A

A k c e v re g io n e c h

34 kané během patnáctileté spolupráce s lucemburskými partnery se snažíme sdílet s dalšími regiony České republiky a nově i dalšími zeměmi na východ od nás, zejména s Ukrajinou.“ „Aby byl venkov životaschopný, budoucnost evropské zemědělské politiky by měla být více spjata s podporou zaměstnanosti. Podpory, které se dříve vyplácely například na tunu obilí, dnes jsou vázány na hektar obhospodařované půdy, by měly být do budoucna více spjaty s pracovními místy v zemědělství a na venkově,“ navrhl Raymond Aendekerk z lucemburské nadace Hëllef fir d´Natur. Jana Tesařová, ředitelka Centra Veronica Hostětín

Chodník v obci Karlík směřuje k městu Dobřichovice

d´Natur, jeho kolega Raymond Aendekerk, který letos obdržel Cenu Josefa Vavrouška, a zástupce Ministerstva životního prostředí ČR Tomáš Kažmierski. V letech 1996 až 2010 poskytlo Lucembursko ze své zahraniční pomoci prostřednictvím Nadace Partnerství a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Veronica celkem 29 873 006 korun na podporu projektů v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany klimatu. Podpořeno tak mohlo být přibližně 150 projektů neziskových organizací, obcí nebo škol po celé ČR. Současně lucemburské organizace, ekologičtí odborníci i některé samosprávy poskytli mnoho cenných zkušeností a odbornou pomoc. Lucemburská delegace navštívila modelové projekty udržitelného rozvoje v Hostětíně – především výtopnu na biomasu, moštárnu a sušírnu ovoce, kde je provázela vůně a chuť jablečných moštů a moučníků. Večer proběhla ve vzdělávacím Centru Veronica Hostětín diskuse na téma udržitelného rozvoje, šetrné místní produkce, ekologického zemědělství a ovocnářství, do níž se kromě lucemburské delegace a hostitelů zapojili také účastníci právě probíhající Letní ovocnářské školy. „Zdaleka ne ideální přírodní podmínky v Lucembursku dávají zemědělcům jedinou šanci, a to zdůrazňovat originalitu, ekologické pěstování a místní původ svých výrobků. To navíc přináší další pozitiva – pracovní místa na venkově, méně chemie v potravinách, kratší přepravu či zmírnění globální klimatické změny. Hostětínské projekty ukazují, že to platí i pro Českou republiku,“ uvedl Marco Schank, lucemburský ministr životního prostředí. Příkladem rozvoje místní řemeslné produkce jsou také výrobky se značkou Tradice Bílých Karpat. „Mluvili jsme i o dalších příležitostech pro rozvoj venkova, například obnovitelných zdrojích,“ zmiňuje Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica, a dodává: „Zkušenosti zís-

Karlík patří k nejmenším vesnicím v regionu Dolní Berounka a stále je vnímán jako vstupní brána do nádherného prostředí přírodní rezervace Karlické údolí. Vždy byl vesnicí klidnou s minimálním provozem. S rozvojem výstavby rodinných domů v blízkém okolí se však Karlík v posledních letech stal nemalou dopravní tepnou, kdy mnozí řidiči z Dobřichovic, Letů a Řevnic využívají zkratky a Karlickým údolím projíždějí na severní a západní okraj Prahy, kde pracují. V denních hodinách ve špičce projíždí Karlíkem více jak 130 aut za hodinu. Není to počet právě malý. Karlík zdědil snad již z dob Karla IV. úzkou průjezdní komunikaci. Lidé před projíždějícími auty doslova uskakovali, neboť v Karlíku možná jako v poslední vesnici v regionu nebyl podél komunikace bezpečný chodník. Bezpečnost chodců v Karlíku byla nízká a tuto skutečnost silně vnímalo nové vedení obce a začalo ji řešit. Získat finanční prostředky je jedna věc, projekt druhá, neméně obtížná věc. Obtíže projektu spočívaly v nedostatku prostoru podél komunikace, což projektant pan Ing. Paleček vyřešil zapuštěním chodníku do svahu podél kostela a vybudováním opěrné zdi podél potoka. Tyto skutečnosti vedly ke konečné ceně díla, kterou by bez získání dotace, tak malá obec jako je Karlík, nedokázala profinancovat. Obec Karlík požádala o dotaci Středočeský kraj a ten po posouzení závažnosti projektu dotaci ve výši 3 024 000,– Kč poskytl. Dílo bylo vybudováno firmou TOMAN v průběhu 2 měsíců ve velmi dobré kvalitě. Opravený chodník výrazně zvýšil bezpečnost chodců v obci. Mnozí občané vyzdvihují i estetičnost díla. Chodník se stal dominantním prvkem obce, máme z pěkného díla radost a děkujeme vedení Středočeského kraje za dobré rozhodnutí. Chodník symbolicky vychází naproti chodníku, budovanému od Dobřichovic, který je znám díky zakomponovaným uměleckým dílům jako Cesta Mramoru. V budoucnosti dojde k propojení obou chodníků v jednu elegantní cennou pěší komunikaci ke spokojenosti všech místních i návštěvníků našeho krásného kraje. Jaroslav Štrof, starosta obce Karlík

Ve vesnici Dlouhá Loučka je první Klokánek v Olomouckém kraji V Dlouhé Loučce na Olomoucku funguje od 2. září první Klokánek Fondu ohrožených dětí (FOD) v Olomouckém kraji. V zařízení pro okamžitou pomoc potřebným dětem může na přechodnou dobu bydlet až 20 malých klientů. Klokánek vznikl po rekonstrukci budovy bývalé školy, kterou fondu bezúplatně převedla obec. Nachází se v něm pět samostatných bytů. „Klokánek mohl vzniknout, protože obec Dlouhá Loučka nám poskytla budovu. Celkově výstavba stála 16 milionů korun,“ řekla vedoucí Klokánku Šárka Kupčáková. S vybavením zařízení vypomohla nadace Malý Noe.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


A

A k c e v re g io n e c h

Klokánek byl v regionu velmi potřebný, protože obdobné zařízení je až v Kroměříži či Brně a mnohdy se stávalo, že i tam měli plný stav. Celkem je nyní v zemi 22 Klokánků. Stejné zařízení plánuje v budoucnu fond postavit i v Těšeticích nedaleko Olomouce. Před čtyřmi lety oslovil FOD obce v okolí Olomouce, jestli by nemohly nabídnout budovu či pozemek na výstavbu Klokánku. Z 16 návrhů zbyly dva vhodné. „Budovu jsme fondu nabídli, protože byla asi deset let nevyužitá. Kromě pomoci dětem nám to přinese i nová pracovní místa a přivede nové děti do školy i mateřské školy,“ uvedl starosta obce Ladislav Koláček. V každém z pěti bytů najdou zázemí čtyři děti a dvě tety, které se při výchově a opatrování po týdnu střídají. Tety vytvářejí dětem prostředí, které se má blížit co nejvíce rodině. O práci v novém Klokánku byl obrovský zájem. Na 17 míst se hlásilo na 350 zájemců. Podmínkou pro přijetí do pracovního poměru bylo psychologické vyšetření. Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem místo ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. Klokánky mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálněprávní ochrany dětí i na základě žádosti dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. Většina přijatých dětí má stejnou anamnézu jako děti přijímané do ústavní výchovy – zanedbání, domácí násilí, neschopnost zajistit řádnou péči, týrání, zneužívání, bytové důvody, hospitalizace osamělého rodiče či svěření dítěte za účelem zajištění náhradní rodinné péče. FOD vznikl v roce 1990 na pomoc týraným, zneužívaným, zanedbávaným, opuštěným nebo jinak ohroženým dětem s působností na celém území ČR. maš

35 ní EHD stalo i udílení titulu Nositel tradice lidových řemesel ministrem kultury ČR. Od roku 1994 se Dny evropského dědictví slavnostně zahajují vždy v některém z měst v zemi. Během zahájení v Příboře se návštěvníci mohou těšit například na lidový jarmark, na němž se představí mimo jiné řezbáři, skláři, dráteníci nebo kováři. Připravena je také řada koncertů včetně vystoupení kapely Nightwork. Součástí programu ale budou i divadelní představení, vystoupení mažoretek a ohňostroje. maš

Dny Evropského dědictví v Lipníku nad Bečvou jsou letos na židovské téma

K celostátním Dnům evropského dědictví se v sobotu 11. září připojí i Lipník nad Bečvou v Olomouckém kraji. Letošním národním tématem je „Duše památek“. Tato akce se u nás od roku 1991 každoročně koná pod záštitou Rady Evropy vždy druhý zářijový víkend. Cílem akce je nejenom rozšířit a zvýšit všeobecné povědomí o kulturním dědictví a jeho ochraně, ale především zlepšit naši informovanost o jiných kulturách a uznávat je bez ohledu na jejich rozšíření. Prosazovat tím multikulturní přístup, který lze využít v boji proti netoleranci a nesnášenlivosti, při potírání xenofobie a rasismu a hledání vlastní identity. V souladu s tímto cílem mají letošní Dny evropského dědictví v Lipníku nad Bečvou podtitul Židovský Lipník. Ve snaze o oživení duše židovských památek představí město část své bohaté historie, spojené s pohnutými osudy lipenských Židů. Lipník byl v polovině 19. století pátým největším židovským sídlištěm na Moravě. Ale o necelých sto let později přišel nacismus, genocida, holocaust. A tak dnes už v uličkách Lipníku nepotkáme nikoho z tehdejších 141 židovských obyvatel. Město tak nenávratně ztratilo kus vzácné jedinečnosti, kus svého genia loci. Od 10 do 16 hodin budou zdarma přístupné tyto památky: oba kostely, bývalá piaristická kolej (klášter), zvonice, bývalá zámecká konírna, střešní zahrada, kaple sv. Rocha v ulici Osecké, synagoga, Téměř 300 obcí a 1000 památek místního i světového významu oba židovské hřbitovy a židovský dům v Perštýnské ulici. V tomto je přihlášeno k letošnímu ročníku Dnů evropského dědictví / Eurobarokně-klasicistním domě č.p. 640, 641 jsou zachované klenby, pean Heritage Days (EHD), které se uskuteční od 11. do 19. září. dvorní pavlač a další zajímavé architektonické prvky. Dům tvořil půCeloevropské akce konané pod patronací Rady Evropy se každoročně účastní na 48 států Evropské kulturní konvence a jejím posláním je propagace historického dědictví, které vzniklo v evropské i naší národní tradici. Národní zahájení se koná 11. září v Příboře. Milovníci historie a kultury si budou moci prohlédnout mnohé památky, které jsou obvykle veřejnosti nepřístupné. Na jiných budou k vidění speciální prohlídkové trasy či nejrůznější doprovodné akce jako jsou přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, jako jsou známé hrady, paláce a katedrály, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov (radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd.), které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, bývá v tyto dny nabízen speciální program. Desítky měst a obcí připravují komponované programy pro své občany i turisty. V rámci EHD je obdobným způsobem kladen důraz také na zpřístupnění movitého kulturního dědictví. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Od roku 2001 se součástí Národního zaháje- Zákoutí v Lipníku

Dny evropského dědictví 11. září otevřou i jindy nepřístupné památky

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


A

A k c e v re g io n e c h

vodně celek se sousedícím č.p. 642, kde se podle J. Klenovského v patře nalézala bethamidraš (talmudská studovna). V současné době je dům neobývaný a prochází postupnou rozsáhlou rekonstrukcí. Přesto je majitel, Ing. Jiří Roubík, Ph.D., ochoten dům zpřístupnit, zájemce jím každých 45 minut provést a nechat nahlédnout do velmi zajímavého stavebně historického průzkumu. V reprezentační části domu bude instalována výstava obrazů výtvarníka Adama Dostála. Tento objekt bude díky své autenticitě patrně jedním z nejzajímavějších lákadel letošního ročníku Dnů evropského dědictví. Otevřené památky bude doplňovat bohatý doprovodný program, přístupný zcela zdarma. Letošní Dny evropského dědictví pořádá město Lipník nad Bečvou ve spolupráci s městskou knihovnou, římskokatolickou farností, gymnáziem, Okrašlovacím spolkem Lípa, rodinou Roubíkovou a občanským sdružením Piaristická kolej. Blanka Prudilová

Milovníky vína zve Pálavské vinobraní Víno, folklor, koncerty hvězd české hudební scény, ohlédnutí do historie, kulinářské speciality a symbol jihomoravského podzimu – burčák. To jsou lákadla, za kterými se každoročně o druhém zářijovém víkendu sjíždějí do Mikulova tisíce návštěvníků z různých koutů republiky i zahraničí. Pálavské vinobraní se letos koná od 10. do 12. září.

36 Pálavské vinobraní by se neobešlo bez svých tradičních symbolů. Historickému průvodu, který projde městem v sobotu v pravé poledne, bude opět vévodit král Václav IV. Toho jednotka těžkooděnců z mikulovského hradu vysvobodila v roce 1403 z vídeňského zajetí. Nebude chybět ani bůh vína Bakchus, který jako symbol spontánního žití podtrhne atmosféru oslav. Pozvání na Pálavské vinobraní přijali mnozí umělci zvučných jmen. Na amfiteátru vystoupí několikanásobná držitelka Českého slavíka Lucie Bílá, David Koller, Jana Kratochvílová, kapely Kryštof, Support Lesbiens, Monkey Business, Nightwork a mnoho dalších. Náměstí bude patřit především folklorním souborům, cimbálovým muzikám a dechovým hudbám. Představí se vojenský umělecký soubor Ondráš, cimbálová muzika Jožky Severina, folklorní soubor Skaličan, Docuku, Bezobratři, ale také Marie Rottrová či skupina Fleret s Jarmilou Šulákovou. Zámecký areál nabídne řemeslnou a vinařskou tržnici, druhý ročník Mistrovství České republiky v rozeznávání vůní ve víně a další program. Pořadatelé nezapomínají ani na děti. Naši nejmenší se mohou těšit na nejrůznější atrakce, hry a soutěže o ceny. Letošní novinkou Pálavského vinobraní bude vinařské městečko v blízkosti náměstí. Přijdou si v něm na své milovníci lahodného moku, jímž je Mikulov proslulý. Premiéru bude mít také program na Kozím hrádku. Tato zastávka na spojnici mezi náměstím a amfiteátrem nabídne v sobotu šermířské souboje a historickou hudbu. Městská policie bude letos poprvé v rámci prevence zdarma provádět cvičné dechové zkoušky na alkohol. Návštěvníci mohou kdykoliv navštívit služebnu na náměstí a vyzkoušet si, jestli mohou bez obav usednout za volant svého automobilu. Novinkou budou také vyhlídkové lety vrtulníkem. Red

Krajina jihomoravské Pálavy Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


D

Dotační programy

37

Téměř polovina peněz z evropských fondů již byla přidělena na konkrétní projekty

Prioritou ČR bude vyjednat s Evropskou komisí výhodné dotační podmínky po roce 2013

Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá opatření na zvýšení efektivity čerpání z evropských fondů. Díky tomu se podařilo rozdělit na konkrétní projekty již téměř polovinu z celkové alokace na léta 2007–2013 (tj. 374,1 miliardy korun). Vyplývá to z Měsíční monitorovací zprávy, připravované Národním orgánem pro koordinaci, který působí v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Celkem již bylo v ČR schváleno 16 179 projektů, které mají smlouvu na financování ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Jejich hodnota dosáhla v červenci letošního roku 374,1 miliardy korun. Celková alokace na období 2007–2013 přitom činí 768,6 miliardy korun. Podíl schválených projektů na celkovém objemu prostředků určených pro Českou republiku tak představuje již 48,7 procenta. Na prvním místě v poměru schválených projektů k vlastní finanční alokaci je Operační program Doprava, který přidělil konkrétním žadatelům již 91,2 procenta ze svých prostředků. Následuje Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost se 73,5 procenta. Trojici uzavírá Regionální operační program Jihovýchod, kde je poměr schválených projektů k vlastní alokaci 68,2 procenta. „Zajímavé údaje přináší Měsíční monitorovací zpráva i o postupu proplácení prostředků na účty realizátorů projektů. Pokračuje pravidelný meziměsíční nárůst. Mezi červnem a červencem 2010 se zvedl objem proplacených prostředků z evropských fondů o 7,1 miliardy korun, tedy o pět procent,“ uvedl 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun. Úhrnná suma proplacených prostředků českým příjemcům za programové období 2007–2013 pak je 147,3 miliardy korun. Národní orgán pro koordinaci (NOK) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15, Praha 1, tel.: +420 224 861 111, e-mail: nok@mmr.cz, web: www.strukturalni-fondy.cz EUROFON 800 200 200 (bezplatná informační linka o EU)

Na ministerstvu pro místní rozvoj 1. září poprvé jednala Parlamentní konzultační skupina. Zástupci ministerstva, Parlamentu a Senátu se shodli, že pro jednání o podobě budoucí kohezní politiky a vyjednávání programového období pro roce 2013 bude pro Českou republiku klíčové jasně definovat priority, podložené kvalitními a silnými argumenty. Založení konzultační skupiny je společná iniciativa ministerstva a poslankyně Kristýny Kočí (VV), která je poradkyní ministra pro místní rozvoj v záležitostech EU. Cílem konzultací je rozšířit odbornou diskusi v oblasti přípravy budoucí kohezní politiky EU na politickou úroveň. Ministerstvo zapojilo do příprav na příštím programovém období i odbornou veřejnost. Expertní poradní skupina na čerpání fondů EU jednala poprvé na ministerstvu již včera. „Příprava kvalitního čerpání evropských fondů po roce 2013 vyžaduje spolupráci odborníků a politiků. Proto jsme do diskuze přizvali poslance a senátory,“ informoval 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, který skupinu povede. „Debatu ministerstva se zástupci Parlamentu vítám. Evropské fondy jsou pro českou ekonomiku mimořádně významné. Proto je kvalitní příprava budoucího systému odbornou a politickou výzvou,“ vysvětlila Kristýna Kočí, která je předsedkyní poslaneckého klubu Věcí veřejných a místopředsedkyní konzultační skupiny. Kristýna Kočí zároveň dodává „dnešní diskuse zřetelně potvrdila zájem a chuť se na této koncepční práci podílet“. Parlamentní konzultační skupinu MMR tvoří poslanci Jiří Bauer a František Novosad z Výboru pro evropské záležitosti. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj je zastoupen poslanci Stanislavem Polčákem a Jiřím Petrů. Senát zastupují Luděk Sefzig a Václav Koukal z Výboru pro záležitosti Evropské unie a dále Karel Šebek a Petr Vícha z Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Zdroj: MMR ČR

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


D

Dotační programy

MMR ustavilo expertní poradní skupinu na čerpání fondů EU

38 „Nedostatek finančních prostředků byl způsoben vlastně velmi pozitivním faktem, totiž masivním čerpáním evropských peněz a schválením většího počtu projektů v PRV v průběhu posledních dvou let, než bylo původně pro jednotlivé roky plánováno,“ vysvětlil ministr Fuksa. Programy PRV sice ze tří čtvrtin financuje EU, povinností ČR je ale kofinancovat tyto programy z národních zdrojů, jinak by EU finanční prostředky neposkytla. Čerpání podpor z EU a spolufinancování ze strany ČR bylo původně rozloženo pravidelně na jednotlivé roky, vzhledem k ekonomické krizi se ale část programů schválila s předstihem tak, aby mohli zemědělci získat dříve více peněz. Na tuto situaci upozorňovalo ministerstvo zemědělství již při schvalování rozpočtu na letošní rok. Finanční prostředky schválené v rozpočtu kapitoly pro resort zemědělství na rok 2010 neumožňovaly plně zabezpečit tuto jednu z rozhodujících položek. Příslib ministerstva financí ale zněl na uvolnění dalších peněz na financování PRV tak, aby bylo možné plně využít podpory z EU. O řešení nastalé situace informoval ministr Fuksa: „Úvěr od komerčního bankovního ústavu představuje takzvané předfinancování, které bude kryto budoucím příjmem od Evropské unie, tedy proti výdaji bude účtována pohledávka za EU. Z tohoto důvodu nebude poskytnutý úvěr mít vliv na zvyšování vládního deficitu, což je věc zásadní důležitosti.“ Tereza Magdalena Dvořáčková, tisková mluvčí MZe

Ministerstvo pro místní rozvoj uzavřelo s jedenácti renomovanými českými osobnostmi dohodu o spolupráci při přípravě čerpání prostředků evropských fondů v příštím programovacím období. Expertní skupina se sešla poprvé 1. září na MMR. V rámci expertní skupiny bude MMR konzultovat přípravu pozic pro vyjednávání tak, aby Česká republika získala pro období po roce 2013 dostatečný objem prostředků na svůj hospodářský, sociální a územní rozvoj, včetně podpory konkurenceschopnosti. Expertní skupina bude zároveň sloužit jako platforma pro konzultaci koncepčních otázek nastavení systému čerpání. „Oslovili jsme několik renomovaných ekonomů, europoslanců a dalších odborníků, aby s námi diskutovali otázky o reformě kohezní politiky z národní i evropské úrovně,“ informoval 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, který skupinu vytvořil a povede. Na prvním setkání byly nastíněny možné budoucí hlavní potřeby a priority České republiky po roce 2013, o jejichž spolufinancování bude ministerstvo vyjednávat s ostatními členskými státy a Evropskou komisí. Ministerstvo je koordinátorem národních debat o budoucí kohezní politice EU. Spolupracuje s ostatními resorty i se zástupci krajů, měst, se zástupci akademické, soukromé a nevládní sféry. „Tento otevřený styl práce znamená pro ministerstvo záruku partnerského přístupu k tvorbě základních strategických dokumentů a pozic k přípravě budoucího čerpání evropských fondů“, dodal Daniel Braun. Expertní poradní skupinu EPOS tvoří europoslanci Oldřich Vlasák (zároveň předseda Svazu měst a obcí) a Jan Březina, hejtman Radko Martínek (bývalý ministr pro místní rozvoj), Miroslava Kopicová (bývalá ministryně školství), expert na EU Pavel Telička, ekonomové Luděk Niedermayer, Michal Mejstřík, Petr Zahradník a Aleš Michl, člen Výboru regionů EU Petr Osvald a docent Jiří Blažek z Přírodovědecké Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský vyhlásil v srpnu dofakulty Univerzity Karlovy. tační program na obnovu majetku obcí a krajů poničeného povodněmi v roce 2010. Ministerstvo má na tuto pomoc vyčleněnu MMR miliardu korun. Žádosti o dotace mohou obce a kraje podávat od Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 23. srpna do 28. února příštího roku. Odbor komunikace Dotace z programu Obnova obecního a krajského majetku poStaroměstské nám. 6 stiženého živelní nebo jinou pohromou jsou určeny především na 110 15 Praha 1 opravu komunikací, mostů, chodníků, koryt vodních toků, poškoTel.: +420 224 861 126 zených požárních nádrží apod. E-mail: tiskove@mmr.cz Daniel Braun, 1. náměstek miProgram má dva dotační tituly. První je určen pro obce a kraje, Web: http://www.mmr.cz/ nistra pro místní rozvoj jejichž území bylo postiženo pohromou a byl na jejich území vyhlášen stav nebezpečí. Z něj mohou získat obce dotace na obnovu majetku až do výše 90 procent, kraje až do výše 50 procent celkových nákladů. „Pokud náklady na obnovu majetku přesáhnou 25 procent rozpočtu obce na tento rok, může obec požádat ministerstvo o výjimku. Pak dotace pokryje celý náklad spojený s jeho obnovou,“ upřesnil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Z druhého dotačního titulu mohou obce a kraje, na jejichž úzeVláda schválila žádost Ministerstva zemědělství o bezúročnou mí nebyl vyhlášen stav nebezpečí, získat dotace do výše 70 propůjčku od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fon- cent (v případě obcí), kraje pak do 40 procent celkových nákladů. du (PGRLF) ve výši 1,5 miliardy korun na řešení financování proZdroj: MMR ČR jektů Programu rozvoje venkova. Dalších přibližně tři sta šedesát milionů korun zajistí komerční úvěr. Tento úvěr ale bude součástí předfinancování, které pokryje budoucí příjem z EU. Obě půjčky mají být postupně spláceny v letech 2011 až 2013 a nebudou mít žádný vliv na zvyšování deficitu vládního sektoru. Ministerstvo zemědělství potřebuje do konce roku finanční prostředky ve výši 1, 917 miliardy korun na spolufinancování podpůrných programů v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Na spoLidé a obce z povodněmi postižených oblastí mohou žádat o rychlufinancování národní části PRV je přitom třeba 1,552 miliardy korun, dalších 365 milionů chybí ministerstvu na spolufinancování lou finanční pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj. Úřad na ni má v tuprogramů z prostředků z EU. Uvedené finance nelze řešit v rámci to chvíli připraveno 107 milionů korun. V případě potřeby bude mirozpočtu kapitoly na letošní rok. nisterstvo žádat Vládu ČR o další navýšení této částky.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo pomoc pro zaplavené obce

Ministr zemědělství Fuksa zajistil finance na projekty Programu rozvoje venkova

Na rychlou finanční pomoc lidem v zaplavených oblastech je připraveno 107 milionů

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


D

Dotační programy

Pro občany je připravený příspěvek 30 000 korun na obnovu základního vybavení domácnosti. Lidé ze zaplavených oblastí o něj mohou požádat Ministerstvo pro místní rozvoj pomocí jednoduché žádosti prostřednictvím starosty obce. V obci musí být vyhlášen minimálně třetí stupeň povodňové aktivity. „Aktuálně mohou lidé žádat o příspěvek 30 000 korun do konce listopadu. Ostatní formy pomoci jsou k dispozici bez časového omezení. O dalších penězích na povodňové škody budu ještě jednat s Vládou ČR,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Občané mohou žádat také o finanční příspěvek ve výši 150 000 korun, pokud trvale bydleli v bytě, který je určen k demolici. Příspěvek je možné získat na jednu bytovou jednotku, poskytuje ho krajský úřad na základě písemné žádosti, kterou za občana na Ministerstvo pro místní rozvoj podá starosta obce. V obci musí být vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. Pro obce i občany je rovněž k dispozici dotace na úhradu nákladů na demolici stavby, kterou poničila povodeň. Výše dotace plně pokrývá místně obvyklé náklady spojené s demolicí. Pro obce je dále určena dotace až 200 000 korun na nákup a výstavbu ubytovacích jednotek. Mohou o ni žádat obce, na jejichž území byl vyhlášen minimálně třetí stupeň povodňové aktivity. Náhradní ubytování pro občany musí splňovat minimální standart zahrnující WC, rozvody vody a elektřiny. Obce mohou také získat dotaci až 1 150 000 korun na výstavbu tzv. povodňových domků. Na rekonstrukci a výstavbu nových dopravních komunikací, veřejných prostranství, staveb a zařízení v majetku obcí a krajů je určený program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Občanům a obcím jsou k dispozici i nízkoúročené úvěry na opravy a pořízení bydlení Státního fondu rozvoje bydlení. Jednoduché žádosti o dotace jsou dostupné na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Starostům poskytne bližší informace ing. Lenka Novotná na tel. č. 224 861 704 nebo na adrese novlen3@mmr.cz. Zdroj: MMR ČR

39 ho prostředí, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a vnitra. Kraje měly na vyčíslení předběžných nákladů na obnovu základních funkcí území týden od ukončení stavu nebezpečí, na základě jejich dat muselo Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovat do dvaceti dní strategii obnovy jejich území a předložit ji vládě k projednání. Zdroj: MMR ČR

Nadace Partnerství nabízí granty na ošetření stromů Víte o vzrostlém stromu, který by potřeboval ošetřit? Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Nadace Partnerství opět vyhlásily grant Zdravé stromy pro zítřek, v němž můžete zažádat o odborné ošetření stromu. Obě uvedené organizace se tak znovu snaží upozornit na potřebu včasné, kvalitní a ohleduplné péče o dřeviny. Grant „Zdravé stromy pro zítřek“ nabízí obcím, školám, občanským sdružením či církevním právnickým osobám bezplatné ošetření jednoho vzrostlého stromu. Zákrok provede kvalifikovaný odborník s certifikací Evropský arborista (European Tree Worker). Zmíněný certifikát zajišťuje náležitou úroveň znalostí arboristy, ať už s ohledem na ošetření stromu, ochranu životního prostředí nebo bezpečnost práce. V loňském roce se díky tomuto projektu podařilo ošetřit 20 významných stromů z celé republiky. „Pouze kvalitní péče umožní stromům dožít se vysokého věku ve stavu, ve kterém nepředstavují riziko pro svoje okolí. Není náhodou, že například každoročně se opakující debaty o alejích kolem silnic končí zpravidla upozorněním na nedostatečnou a neodbornou péči o stromy,“ uvádí Miroslava Drobílková z Nadace Partnerství.

Vláda schválila strategie obnovy území moravských krajů postižených povodněmi Strategie obnovy území částí čtyř moravských krajů vypracované Ministerstvem pro místní rozvoj schválila Vláda ČR. Rozpočet MMR se tak navýší o více než 1,1 miliardy korun. Peníze posílí program určený na obnovu krajského a obecního majetku a programy na podporu v oblasti bydlení. Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj vyčíslily letošní květnové a červnové povodňové škody na více než 5 miliard korun. Vláda schválila navýšení rozpočtů příslušných ministerstev v objemu téměř 1,3 miliardy korun. „Největší suma – 1,017 miliardy korun posílí program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Ten by měl finančně pokrýt především obnovu dopravní, technické a sociální infrastruktury,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Dalších 120 milionů korun je vyhrazeno pro povodňové podpory v oblasti bydlení. Z těchto peněz bude financováno dočasné ubytování povodněmi postižených obyvatel, třicetitisícikorunové příspěvky na obnovu základních funkcí domácností, dotace na demolice staveb apod. 84 milionů vyhradila vláda se státního rozpočtu také Ministerstvu zemědělství. Peníze poslouží jako podpora při odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací. Téměř 51 milionů korun přibude na likvidaci škod po živelních pohromách do rozpočtu Ministerstva pro životní prostředí. Na přípravách strategií se kromě Ministerstva pro místní rozvoj rovněž podílela ministerstva financí, dopravy, zemědělství, životní- Arboristé zbavili Šitbořickou lípu proschlých větví. Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


D

Dotační programy

40

MMR vydalo stanovisko k novele zákona o veřejných zakázkách Ministerstvo pro místní rozvoj se vyjádřilo ke sporným ustanovením novely zákona o veřejných zakázkách č. 179/2010 Sb. Jedná se o základní kvalifikace, zjednodušené podlimitní řízení a Seznam kvalifikovaných dodavatelů. Novela začne platit dne 15. září 2010. Ve společném stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se řeší problematika rozšíření prokazování základní kvalifikace. Nová úprava by měla umožnit zadavatelům zjistit skutečné majitele uchazečů o veřejnou zakázku. Dodavatel je totiž povinen předložit seznam svých společníků, členů nebo akcionářů. Stanovisko ministerstva řeší především způsob prokázání kvalifikace a posouzení příslušných dokladů,“ dodal Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj. Snahou Ministerstva je poskytnout zadavatelům a dodavatelům výklad nejasných ustanovení odsouhlasený Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, byť ministerstvo podporuje návrh poslankyň Věcí veřejných Karolíny Peake a Kristýny Kočí, aby inkriminovaná ustanovení o kvalifikaci platila co nejkratší možnou dobu. Poslanecká sněmovna o návrhu bude rozhodovat na své mimořádné schůzi 7. září, vzhledem k délce legislativního procesu tak i v případě kladného stanoviska poslanců nabude poslanecký návrh účinnosti až po 15. září 2010. Stanovisko ministerstva dále řeší povinné uveřejňování informací na profilu zadavatele u zjednodušeného podlimitního řízení a dáDvě stě let stará lípa u kostela v Ledči nad Sázavou v minulém ro- le zápis nových kvalifikačních skutečností do Seznamu kvalifikoce získala grant na bezplatné ošetření. vaných dodavatelů. Stanoviska jsou k dispozici na Portálu veřejných zakázek na adreŽádosti o grant lze podávat do 11. listopadu. Výběrová komise se http://www.portal-vz.cz/ v části Novinky. Zdroj: MMR ČR bude hodnotit především historii stromu, jeho velikost a význam pro místní obyvatele, zdravotní stav stromu a potřebnost zásahu. Stromy, které získaly grant na bezplatné ošetření, budou zveřejněny v průběhu prosince. Podrobné informace a úplné podmínky udělení grantu najdou zájemci na http://www.nadacepartnerstvi.cz/ stromzivota/zdrave-stromy-pro-zitrek Zdroj: Nadace Partnerství

Ministerstvo pro místní rozvoj uspoří v roce 2011 více než 330 milionů korun

Platforma pro transparentní veřejné zakázky se bude podílet na přípravě zákona Na jednání Platformy pro transparentní veřejné zakázky 2. září bylo za účasti ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského dosaženo dohody o provázání Programového prohlášení vlády s výsledným dokumentem Platformy. Ten přitom obsahuje 39 konkrétních doporučení, které budou zapracovány do novely zákona o veřejných zakázkách. Opatření povedou ke změně v regulaci veřejných zakázek s cílem dosáhnout zvýšení transparentnosti a efektivnosti jejich zadávání. Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo podklady Platformy pro budoucí novelizaci zákona o veřejných zakázkách a vyzvalo k vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců Platformy, politických stran a dalších odborníků. „Cílem této skupiny bude připomínkování novelizačních bodů zákona o veřejných zakázkách, které MMR připravuje,“ uvedl ministr Kamil Jankovský. Zástupci všech zúčastněných parlamentních politických stran se na dnešním jednání zavázali podpořit novelu zákona při jednání v Parlamentu. Karolina Paeke (VV) informovala o své iniciativě, která by měla vést k vytvoření parlamentní skupiny, která by byla koordinátorem aktivit v rámci Platformy, MMR a Parlamentu. Zdroj: MMR ČR

Navržené výdaje z rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj v příštím roce dosáhnou 2,9 miliardy korun. Tato částka představuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2010 úsporu ve výši 10,1 %, což je 332,5 milionu korun. Nejvíce bude ministerstvo šetřit na investicích a mzdách. Na národních dotačních programech včetně vlastních investic uspoří ministerstvo téměř 292 milionů korun, na mzdových prostředcích dosáhne úspora 27,9 milionu korun. „Navržené úspory se dotknou všech činností resortu kromě hlavní priority, a tou jsou programy kofinancované z rozpočtu EU,“ uvedl 1. náměstek ministra Daniel Braun. Velký důraz bude v příštím roce kladen i na snížení zadávání odborných prací mimo resort a racionální hospodaření organizací, které ministerstvo zřídilo. Zdroj: MMR ČR

S čistírnami odpadních vod v 73 aglomeracích se podařilo pohnout Aktuální stav plnění požadavků EU na čištění městských odpadních vod projednala vláda. Počet aglomerací, které je proti minulému šetření možné považovat za vyřešené, stoupl o 73, do konce roku jich zahájí práce dalších 146. Snížily se také odhadované celkové náklady na dotažení čistíren v aglomeracích s více než 2000 obyvateli, kterých se týká směrnice EU; těch je celkem 633. Dále by-

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


D

Dotační programy

lo šetřením MZe zjištěno, že 11 nevyhovujících aglomerací nemá zajištěnu dostatečnou investorskou přípravu potřebných opatření. V roce 2009 celkové plánované náklady na naplnění požadavků na čištění městských odpadních vod činily cca. 41,4 mld. Kč. V roce 2010 jsou tyto náklady odhadovány na 34,1 mld. Kč. Tento pokles je zapříčiněn dokončením realizace některých opatření a zpřesněním odhadu nákladů jednotlivých investorů. Počet aglomerací, které je možné považovat za vyřešené, stoupl od minulého šetření o 73. Dotazování a zjišťování aktuálního stavu zahájí Evropská komise příští rok, materiál ministerstva zemědělství byl vypracován na základě šetření z počátku tohoto roku, je tedy možná ještě určitá korekce údajů. Ministerstvo zemědělství eviduje 11 problematických aglomerací, ve kterých podle zjištění není v současnosti zajištěná dostatečná investorská příprava, tj. na akci není vydáno územní rozhodnutí a není požádáno o dotaci. Uvedených 11 aglomerací vytváří odpady odpovídající 0,6 % z cca 9,8 mil. tzv. ekvivalentních obyvatel v ČR, kterých se týká povinnost zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod do konce roku 2010. Ekvivalentní obyvatel je veličina užívaná pro stanovení míry produkovaného odpadu. Ve většině těchto aglomeracích již existuje určitý stupeň likvidace odpadních vod, tzn. nejedná se v žádném případě o živelné vypouštění všech produkovaných odpadní vody do životního prostředí. Počet aglomerací, kde se předpokládá zahájení realizace nejpozději do konce roku 2010, je 146 s odhadovanými náklady 24,4 mld. Kč. Další aglomerace nestihnou zahájit stavební práce do konce roku 2010, ale mají vyřešeno financování i projektovou přípravu. Rozhodující část financí na dokončení čistíren by měla být pokryta z operačního programu Životní prostředí. Další možností jsou dotace z ministerstva zemědělství, které vyžadují minimálně dvacetiprocentní spoluúčast. Tereza M. Dvořáčková tisková mluvčí MZe

41 „Máme za sebou období naplněné intenzivní prací a rozhodně budeme pokračovat, abychom zjednodušili administrativu pro příjemce a zároveň zajistili, že prostředky budou čerpány správně a nebudeme je vracet do rozpočtu EU,“ hodnotí 1. náměstek ministra Daniel Braun uplynulé měsíce. Zdroj: MMR ČR

Z integrovaného operačního programu získali žadatelé přes dvě miliardy

Na dosud schválené projekty z Integrovaného operačního programu přispěje Evropská unie částkou přesahující 18 miliard korun. Peníze budou rozděleny mezi zhruba 6180 projektů. Prozatím bylo žadatelům o dotace proplaceno více než 2 miliardy korun. Nejvíce peněz, celkem 868 milionů korun, získaly projekty zaměřené na zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb. Podpora směřovala především do oblasti veřejného zdraví. Jedná se zvláště o projekty zaměřené na dosažení špičkového vybavení onkologických, traumatologických, kardiologických a neurochirurgických pracovišť. IOP rovněž hradí projekty zaměřené na Mobilní kontaktní a koordinační centra, která slouží ke zvyšování kvality služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Z IOP bylo pořízeno 76 speciálních motorových vozidel s moderní informační a komunikační technikou a dalším vybavením pro zajištění akceschopnosti Policie ČR jako součásti Integrovaného záchranného systému. „Do konce roku 2010 budou vyhlášeny výzvy v celkovém objemu 43,5 miliardy korun, což představuje 90 procent finančních zdrojů Integrovaného operačního programu,“ doplnil Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. Integrovaný operační program je zaměřen na posílení efektivity veřejné správy, veřejných a navazujících služeb s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel. O podporu z programu mohou žádat orgány státní správy, kraje, obce a jimi zřizované organizace. V některých oblastech mohou žádat také nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty a zájmová sdružení právnických osob. Více informací o programu naleznete na: Ministerstvo pro místní (MMR) rozvoj průběžně koordinuje činwww.strukturalni-fondy.cz/iop Zdroj: MMR ČR nost operačních programů rozdělujících dotace ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V posledním čtvrtletí se podařilo nastavit nové mechanismy, které povedou ke zefektivnění rozdělování evropských prostředků. MMR v tomto období předložilo vládě dva materiály s konkrétními systémovými opatřeními. Jednalo se o materiály s názvem „Čerpání evropských fondů – Finanční analýza operačních proNový nástroj pro mikrofinancování je určen zejména pro začígramů“ a „Návrhy možných revizí operačních programů“. Vláda nající podnikatele. je schválila 19. dubna 2010. Od 10. června 2010 zavádí Evropská unie nový nástroj pro miNávrhy MMR obsažené v dokumentech byly následně projed- krofinancování (The European Progress Microfinance Facility), ktenány na monitorovacích výborech všech operačních programů, rý bude poskytovat malé úvěry lidem, kteří chtějí založit nebo rozjichž se pravidelně účastní zástupci Národního orgánu pro koordi- vinout své vlastní malé podniky. naci (NOK) působícího v rámci MMR. V průběhu čtvrtletí probíhaNástroj je určen zejména těm, kteří mají za normálních podmíly intenzivní práce na realizaci navržených systémových opatření nek ztížený přístup k úvěrům. To jsou zejména nezaměstnaní, mlaschválených vládou. dí nebo starší lidé a lidé vracející se na trh práce či lidé znevýhodNOK-MMR ve druhém čtvrtletí letošního roku např. úspěšně za- nění na trhu práce. vedlo řízení rizik u několika operačních programů, jejichž čerpání Formou úvěrů bude možno získat až 25 000 EUR na zahájení zaostávalo za ostatními. Na základě řízení rizik se již podařilo do- podnikání. Tím může být např. restaurace, autodoprava, místní výsáhnout lepšího zajištění realizace i lidských zdrojů těchto operač- roba, pečovatelská služba apod. Podpora bude poskytována rovněž ních programů. mikropodnikům, tedy podnikům zaměstnávajícím méně než 10 lidí. NOK-MMR připravuje také tři systémové projekty financované V současné době vybírá Evropský investiční fond poskytovatele z Operačního programu Technická pomoc „Budování absorpční půjček v rámci nástroje pro mikrofinancování v jednotlivých zemích kapacity“, „Odborná asistence při výkonu kontrol projektů finan- EU. Těmi mohou být banky, neziskoví poskytovatelé mikroúvěrů, covaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti“ a „Pre- instituce poskytující finanční záruky a další poskytovatelé mikroúvence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů“. věrů mikropodnikům. Napomůžou tomu, aby se příjemci dobře vypořádali s možnými úsInformace o vybraných poskytovatelích, u kterých budou moci kalími projektového řízení, nedělali zbytečné chyby a nebyli jim od- zájemci žádat o půjčky budou zveřejněny na stránkách Evropskénímány dotace. ho investičního fondu. Zdroj: ESF ČR (www.esfcr.cz)

MMR posílilo koordinaci evropských fondů

Evropská unie podpoří zakládání malých podniků

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


D

Dotační programy

V ROP Severovýchod bylo vyplaceno již pět miliard korun Tuto částku vyčerpali příjemci dotací z více než sedmnáctimiliardového rozpočtu vyčleněného pro severovýchodní Čechy. ROP Severovýchod patří ze všech Regionálních operačních programů, jichž je v České republice celkem sedm, k nejprogresivnějším. Příkladem projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod jsou obchvat Chvaletic, autobusové nádraží ve Svobodě nad Úpou, nové Občanské centrum v Chlumci nad Cidlinou, magnetická rezonance v jablonecké nemocnici nebo revitalizace Kupkova náměstí v Opočně. Uskutečnila se také výstavba cyklostezek u Chocně, Ústí nad Orlicí, Letohradu, Žamberku či Chrudimi. K úspěšným projektům patří také zavedení nových technologií na středních školách v Dobrušce, Jičíně a v dalších místech Pardubického, Libereckého a Královéhradeckého kraje, či rekonstrukce starých nevyužitých budov v Liberci, Maršovicích, Třemošnici a v Litomyšli. V regionu je o dotace velký zájem, což dokazují až několikanásobné převisy předložených projektů ve vyhlášených výzvách. Oproti jiným programům zde nehrozí riziko, že by se evropské finance vyčleněné pro tyto tři kraje do unijní pokladny vracely. Nejvíce registrovaných záměrů bylo na rozvoj měst a obcí. V této oblasti žadatelé o dotaci předložili 454 projektů, přičemž schváleno jich bylo 180. Dále následuje cestovní ruch, kde bylo předloženo celkem 435 žádostí. Z hlediska krajů dostalo v Královéhradeckém podporu celkem 142 projektů, v Libereckém pak 111 projektů a v Pardubickém 118 projektů. O rychlosti čerpání svědčí také fakt, že první miliarda korun byla proplacena příjemcům loni v červenci a letos již dosáhla výše pěti miliard. Zdroj: NUTS2 Severovýchod (www.rada-severovychod.cz)

Dotace na revitalizace brownfields z ROP Střední Morava Podnikatelé a samosprávy z Olomouckého a Zlínského kraje mohou o dotaci žádat od 9. srpna 2010. Výbor regionální rady Střední Morava rozhodl o vypsání výzvy na čerpání dotací na revitalizace zanedbaných a nevyužívaných průmyslových objektů, takzvaných brownfields. O dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši až 366 milionů korun mohou žádat podnikatelé, města a obce v Olomouckém a Zlínském kraji. Oproti minulé výzvě byly žádosti zjednodušeny. Žadatelé pouze předloží koncept řešení problémového území a až později budou vyzváni k dopracování konceptu, následně pak ke zpracování konkrétního projektu. Na zpracování projektů budou mít žadatelé čas až do 8. listopadu 2010. Žádosti o dotace na využití brownfields bude možné předkládat na Úřad regionální rady Střední Morava od pondělí 9. srpna do čtvrtka 7. října 2010. Zdroj: www.parlamentnilisty.cz

42 Na integrované dopravní systémy, přestupní terminály a zastávky veřejné dopravy půjde celkem 232 milionů korun. Podporu ve výši 16,5 milionu tak získal například projekt revitalizace autobusového nádraží ve Šternberku nebo projekt Českých drah, za více než 300 milionů korun, na pořízení nových vlakových souprav. V oblasti revitalizace veřejných ploch na venkově bylo kvůli omezeným financím z 85 předložených projektů podpořeno pouze 19. Dotace ve výši 9,8 milionů tak poputují například do obce Smržice, 9,9 milionů korun získala Velká Bystřice, 4,2 miliony obec Černotín a 6,4milionovou dotaci získala i obec Vrbátky. V Olomouci podpoří 73milionová dotace také podnikatelské projekty v oblasti cestovního ruchu. Projekt výstavby nového jezdeckého areálu s ubytováním Jízdárna Lazce získal 25,1 milionů korun, penzion Arigone 22,5 milionů a penzion Na Návsi bude podpořen částkou ve výši 10,1 milionů korun. Zdroj: ROP Střední Morava (www.rr-strednimorava.cz)

Dotace ze Zelené úsporám mohou čerpat i lidé v zaplavených oblastech Dotace budou moci lidé ze zatopených oblastí použít na rekonstrukci domů či výměnu vytopených kotlů. Státní fond životního prostředí, který program Zelená úsporám spravuje, hodlá vyslat do severních Čech pracovníky, kteří zdejší obyvatele budou informovat o možnosti zrychleného čerpání dotace na výměnu kotlů či na instalaci solárních systému na ohřev vody. Lidé na severu Čech, kteří po nedávných povodních budou provádět rekonstrukci svých domů, mohou získat dotaci i na nová okna či nové kotle na vytápění. Podmínkou k získání státní dotace z programu Zelená úsporám je, aby rekonstrukce či pořízení nového topení šetřilo energii. V oblasti A, která pokrývá energetické úspory různými formami zateplení, se dají čerpat dotace i na pouhou výměnu oken. Pokud výměnou oken majitel domu o obytné ploše 100 metrů čtverečních sníží spotřebu energie domu o 20 procent, může žádat o dotaci ve výši 65 tisíc korun. Při třicetiprocentní úspoře pak dotace může činit až 85 tisíc korun. Dotace se zvyšuje podle míry energetické úspory až na nejvyšších 2200 korun na metr čtvereční podlahové plochy. Vlastník stometrového domu by tedy mohl čerpat dotaci až 220 tisíc korun. V oblasti C lze získat dotaci až 220 tisíc korun na výměnu kotle na uhlí či jiné neekologické palivo za kotel na biomasu. Pokud bude mít nový kotel automatický podavač paliva, činí dotace 95 tisíc korun. Bližší informace o možnosti získání dotace lze získat na krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí nebo na internetových stránkách programu Zelená úsporám. Zdroj: www.Penize.cz

Novinky v OP Životní prostředí: Zkrácení termínů

Zveřejněny nově aktualizované plány výzev a Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Ministerstvo životního prostředí v pátek 30. července 2010 zveřejnilo plán výzev a nově aktualizovanou verzi Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. K nejdůležitější změně v aktualizované verzi Závazných pokynů patří zkrácení lhůty pro SFŽP na vyplacení podpory na bankovní účet příjemce z 45 na 15 kalendářních dnů. Dále také došlo ke zkráDotace půjdou na dopravu, úpravu veřejných ploch na venko- cení lhůty pro příjemce na vyplnění a odeslání průběžné monitorově a na projekty podnikatelů v Olomouci. Výbor Regionální rady vací zprávy a to z 30 na 14 kalendářních dnů. Aktualizovanou verStřední Morava schválil na svém zasedání dotace v oblasti dopra- zi Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a plávy, revitalizace veřejných ploch na venkově a podnikatelských pro- ny výzev pro projekty s celkovými náklady do a nad 25 mil. EUR naleznete v příloze. Zdroj: OP ŽP (www.opzp.cz) jektů ve výši přes 900 milionů korun.

Z 85 nových venkovských projektů v ROP Střední Morava je podpořeno jen 19

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 150 • 08/2010


Kontakty

Kontakty na předsednictvo SPOV platné od 4. 12. 2008, aktuální k 4. 1. 2009 • předseda Mgr. Eduard Kavala OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151 tel. 581 612 100, 602 514 347 veškerou poštu, týkající se SPOV, posílejte výhradně na spov@belotin.cz • místopředseda Jiří Žák senátor PČR Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1 tel. 602 703 950 zakj@senat.cz • místopředseda JUDr. Radan Večerka SPOV Karlovarského kraje nám. Dr. Milady Horákové č. 2, 360 01 Karlovy Vary tel.+fax 353 223 611 radan.vecerka@seznam.cz • Ing. arch. Jan Florian Štěpánkova 106, 537 01 Chrudim tel. 733 607 513 ing.florian@gmail.com • Pavel Hroch 398 55 Kovářov 63 tel. 382 594 218 hroch20@quick.cz • Miroslav Kovařík OÚ Modrá, 687 06 Modrá tel. 572 571 180, 603 251 539 modra@uh.cz • Mgr. Petr Kulíšek KO SPOV Královéhradeckého kraje 517 41 Kostelecké Horky 25 tel. 775 044 201 petr@krajiny.cz • Stanislav Rampas 337 01 Ejpovice 61 tel. 724 022 313 strampas@quick.cz • František Winter Na Holbě 491, 788 33 Hanušovice tel. 602 533 707 f.winter@atlas.cz • Členové předsednictva volení orgány krajských organizací SPOV (§ 8 stanov SPOV): Ing. Luboš Peterka Maltézské nám.82, 378 31 Radomyšl tel. 383 392 255 radomysl@email.cz • Jihomoravský kraj PaedDr. Zdeněk Peša nám. Míru 20, 979 74 0lešnice tel. 516463296, 603 816 152 starosta@olesnice.cz • Královéhradecký kraj Martina Berdychová 508 01 Holovousy 39 tel. 493 691 538, 724 164 674 ou@holovousy.cz

43 Liberecký kraj Jindřich Kvapil 468 22 Koberovy 140 tel. 483 389 346, 603 980 970 starosta@koberovy.cz • Moravskoslezský kraj Bc. Jan Tomiczek 739 93 Třanovice 250 tel: 558 496 929; 602 857 528 tranovice@iol.cz • Olomoucký kraj Otakar Hlaváč Masarykova náves 213, 783 73 Grygov tel. 773 912 121 spovok@seznam.cz • Pardubický kraj Ing. Jiří Kosel 533 75 Horní Ředice 101 tel. 466 681 966 obec@horniredice.cz • Plzeňský kraj MUDr. Tamara Salcmanová 332 11 Hradec 133 tel. 377 423 630 salcmanova@volny.cz • Středočeský kraj Radomír Hanačík Horní 74, 267 12 Loděnice-Jánská tel. 723 787 653 spov.sk@gmail.com • Ústecký kraj Václav Tyl Na průhonu 270, 413 01 Vědomice tel. 602 483 423 starosta@vedomice.cz • Vysočina Zdena Švaříčková Nová 473, 588 22 Luka nad Jihlavou tel. 731 165 239, 567 219 601 svarickovazdenka@seznam.cz • Zlínský kraj Bohumil Škarpich 768 61 Rusava 248 tel. 573 917 626, 777 219 021 obec@rusava.cz • Revizní komise: Jaroslav Knap OÚ Mořice, 798 28 Mořice 68 tel. 774 431 136 obec@morice.cz • Ing. Ludmila Krušková Větrovcova 7, 140 00 Praha 4 tel. 603 233 003 kruskova@volny.cz • Jana Vaníčková 790 84 Hradec-Nová Ves 111 602 512 544 vanickova.47@seznam.cz • Redaktor: Tomáš Šulák 751 25 Veselíčko 196 tel. 775 949 142 tomas.sulak@smarv.cz • Tajemnice: Ing. Marcela Harnová Slaměníkova 37, 751 11 Radslavice tel. 737 520 886 harnova.marcela@tiscali.cz • www.spov.org

VÝBOR NS MAS ČR • PŘEDSEDA Bc. František Winter Olomoucký kraj MAS Horní Pomoraví f.winter@nsmascr.cz +420 602 533 707 • MÍSTOPŘEDSEDOVÉ PhDr. Jitka Doubnerová Liberecký kraj MAS Frýdlantsko j.doubnerova@nsmascr.cz +420 774 678 033 • Jan Florian Plzeňský kraj MAS Český západ – místní partnerství j.florian@nsmascr.cz +420 777 870 202 • ČLENOVÉ VÝBORU Bc. Jiřina Karasová Jihočeský kraj MAS Strakonicko lag.strakonicko@seznam.cz +420 606 349 724 • Vladimír Haš Středočeský kraj MAS Říčansko manager@ricansko.eu +420 774 097 757 • PhDr. Petr Sušanka Karlovarský kraj MAS Vladař petr.susanka@valec.cz +420 608 231 314 • Mgr. Petr Liška Ústecký kraj MAS České středohoří starosta@malezernoseky.cz +420 724 155 360 • Mgr. Petr Kulíšek Královéhradecký kraj MAS NAD ORLICÍ petr.kulisek@nadorlici.cz +420 604 201 113 • Mgr. Ladislav Effenberk Pardubický kraj MAS Holicko effenberk@mestoholice.cz +420 606 660 204 • Ing. Jozef Jančo Jihomoravský kraj MAS Moravský kras masmk@seznam.cz +420 603 268 562 • Jana Bujáková Zlínský kraj MAS Horňácko-Ostrožsko mikroregion@ostrozsko.cz +420 724 503 950 • Jakub Černý Vysočina MAS Šipka kuba.cerny@seznam.cz +420 775 343 580

Ing. Jiří Krist Moravskoslezský kraj MAS Opavsko jiri.krist@ekotoxa.cz +420 724 790 088 • NÁHRADNÍCI VÝBORU RNDr. Zuzana Guthová MAS Sdružení Růže guthova@cb.gin.cz, +420 724 643 050 Radomír Dvořák MAS Rakovnicko mas@rakovnicko.info, +420 606 668 974 Mgr. Jan Martínek MAS Ekoregionu Uhlava jan.martinek@cpkp.cz, +420 777 793 728 František Neuwirth MAS Krušné Hory mas_khz@volny.cz, +420 737 511 164 Ing Jan Bittner MAS Serviso serviso@tiscali.cz, +420 606 348 462 Ing. Jiří Sameš MAS Podještědí agro-bila@volny.cz, +420 724 264 242 Aleš Lahoda MAS Hornolidečska lahoda@mashornolidecska.cz +420 604 628 026 Jana Bitnerová MAS Společná Cidlina janab@spolecnacidlina.cz +420 739 065 778 Anna Čárková MAS Kyj. Slov v pohybu annacarkova@centrum.cz +420 774 664 698 Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj hajkova@havlickuvkraj.cz +420 774 420 913 Mgr. Dominika Doláková MAS Obč. pro r. venkova info@arsra.cz, +420 774 415 157 Ing. Pavel Kolář MAS Nízký Jeseník masnj@seznam.cz, +420 775 295 599 Pavel Vrátil MAS Region Kunětické hory pavel.vratil@zeas.cz, +420 606 660 229 • KONTROLNÍ KOMISE PŘEDSEDA Jindřich Tollinger MAS Střední Povltaví tollinger@tollmi.cz +420 731 603 603 • ČLENOVÉ Mgr. Galina Čermáková MAS Vyhlídky agconsult@seznam.cz +420 724 068 686 • Ing. Petr Brandl MAS Aktivios pbrandl@volny.cz +420 721 747 966 • Ing. Vít Hrdoušek MAS Strážnicko hrdousek@c-box.cz +420 724 162 265 • Julie Zendulková MAS Moravská cesta julie.zendulkova@moravska-cesta.cz +420 724 111 510 • Tajemnice NS MAS ČR Ing. Eva Hamplová MAS Šluknovsko e.hamplova@seznam.cz tel.: +420 602 490 840 • www.nsmascr.cz

ZV_8-2010  
ZV_8-2010  

Zpravodaj venkova 8/2010

Advertisement