Page 17

)

Z činnosti NS MAS 1 7

88.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Integrovaná strategie území MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

89.

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Horňácko a Ostrožsko 2014 -2020

90.

MAS Lužnice, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

91.

Místní akční skupina Stolové hory, z. s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014–2020

92.

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví

93.

Luhačovské Zálesí, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014–2020

94.

Posázaví o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Posázaví

95.

Místní akční skupina Šipka, z.s. Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka

96.

Jižní Haná o. p. s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Jižní Haná pro období 2014–2020

97.

MAS Chrudimsko, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Chrudimsko v programovém období 2014 až 2020

98.

Rozvoj Krnovska o.p.s.

SCLLD – MAS Rozvoj Krnovska Hornolidečska na období 2014–2020

99.

MAS Litomyšlsko o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko

100.

MAS Hornolidečska, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS

101.

Region HANÁ, z. s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region HANÁ

102.

MAS Ploština, z. s.

STRATEGII KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS PLOŠTINA PRO OBDOBÍ 2014–2020

103.

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

MAS Vizovicko a Slušovicko – Trnek a slivovice ráj

104.

MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014–2020

Zdroj: NS MAS: http://nsmascr.cz/schvalene-sclld/

Celkový stav hodnocení strategií CLLD podle jednotlivých krajů, stav k 23. 6. 2017 Kraj Středočeský Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Karlovarský Plzeňský Jihočeský Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský Vysočina Celkem

Počet MAS 27 13 15 6 8 5 9 17 18 16 12 18 16 180

Žádostí 38 13 15 7 9 6 9 17 18 18 13 21 17 201

Schváleno k 23. 6. 2017 10 12 11 3 4 3 4 6 9 11 9 12 10 104

Přepočet TSu na základě informací MMR a NS MAS Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 221 • 5/2017

% kraje k 21. 4. 30% 77% 53% 50% 37% 60% 44% 24% 44% 50% 58% 11% 50% 42%

% kraje k 23. 6. 37% 92% 73% 50% 50% 60% 44% 35% 50% 69% 75% 67% 62% 58%

Zpravodaj venkova 5 2017  
Zpravodaj venkova 5 2017  

Zpravodaj venkova 5/2017

Advertisement