Page 1

11 / 2012

(176)

www.spov.org

www.nsmascr.cz

Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Podzim plný barev

A

Aktuálně: Národní síť MAS společně s ELARD na evropském týdnu regionů Open Days Ve dnech 8. – 11. 10. 2012 hostil Brusel již podesáté Evropský týden regionů a měst nazvaný Open Days. Letošní ročník nabídl přes 100 seminářů a debat s účastníky z celé Evropy. Tematicky se akce zaměřila na územní spolupráci nebo na chytrý a zelený růst pro všechny. Semináře se dotýkaly také příprav na budoucí programovací období 2014 – 2020. Národní síť MAS ČR se prezentovala společně s ELARD (Evropskou asociací LEADER pro rozvoj venkova) na workshopu „Vývoj přístupu LEADER: 20 let komunitně vedeného místního rozvoje v praxi“. Více informací na straně 20

Foto: TSu

R

Rozhovor: Zásadou číslo jedna by mělo být udržení lidí na venkově. Podporou zaměstnanosti. Je krátce po krajských volbách a krátce před prezidentskou přímou volbou, krátce po skončení konference Venkov 2012 a krátce před definitivním rozhodnutím krajských samospráv, zda sníží nebo zvýší dotace v programech obnovy venkova. Diskutuje se o novém volebním zákonu a změně volebního systému v obcích, který možná přivodí přímou volbu starostů. Stále ožehavým tématem je rušení služeb na venkově. Ke všem těmto otázkám se v rozhovoru vyjadřuje předseda Spolku pro obnovu venkova ČR a zároveň starosta obce Bělotín Eduard Kavala. Rozhovor začíná na straně 13

T

TÉMA: Spolek pořádal v jihočeských Nových Hradech národní konferenci Venkov 2012 První tři říjnové dny se v Nových Hradech na jihu Čech uskutečnila pod hlavičkou Spolku pro obnovu venkova Národní konference Venkov 2012. Na její organizaci spolupracoval Spolek s krajským sdružením NS MAS Jihočeského kraje. Akce přilákala 289 účastníků. Program zahájili hosté s prognózami ve vztahu k rozvoji venkova. Následovalo pět workshopů: Příroda a krajina ve venkovském prostoru, Kulturní dědictví na venkově, Lidské zdroje na venkově, Komunitní život na venkově a Podnikání na venkově. Ke každému workshopu byla uspořádána také exkurze. Více informací od strany 4


A

Aktuální informace SPOV / NS MAS

2

Obsah (číslo 11/2012): Aktuální informace SPOV / NS MAS str. 2–3 • Den malých obcí poprvé v Prostějově • Krajští vítězové Soutěže Vesnice roku 2012 si přijeli pro Zlatou stuhu do vítězné Řepice • Předseda Spolku poděkoval premiérovi za zdárné vyřešení RUD Téma str. 4–12 • Spolek pořádal Národní konferenci VENKOV 2012 v Nových Hradech: Venkov nabízí zkušený místní potenciál pro další rozvoj, chce mít více zdrojů Rozhovor str. 13–16 • Zásadou číslo jedna by mělo být udržení lidí na venkově. Podporou zaměstnanosti. Rozhovor s předsedou SPOV Eduardem Kavalou o aktuálních tématech Z činnosti SPOV str. 17–19 • Spolek jednal v Nových Hradech o povolební spolupráci v krajích a politice podpory rodiny • V Senátu byli odměněni držitelé Zelené a Oranžové stuhy 2012 • Obec Ratměřice se neztratila ani v soutěži Evropská cena obnovy vesnice 2012 Z činnosti NS MAS str. 20–29 • Národní síť MAS se prezentovala v Bruselu na evropském týdnu regionů Open Days • Modlitba za domov: S vírou a odvahou do budoucna. Spolupráce je klíč k rozvoji a udržitelnosti venkova • Valná hromada Národní sítě MAS posvětila standardy, jednala o právní formě i přípravě na dotační programy • Výbor NS MAS jednal o transparentním financování, větší otevřenosti a zapojení do přípravy nových operačních programů, zvažuje předsednictví v evropské asociaci ELARD • MAS Posázaví se rozdělí, samostatnost chce region pod Blaníkem Aktuálně o venkovu str. 30–32 • Týdeník EURO – Zemědělství: Penězovod si rozvracet nedáme. Agrárníci přešli z boje o zrno do bitvy o evropské miliardy. Venkov ale není jen zemědělství, hlásí se o víc peněz obce • Inkaso v říjnu: letos poprvé nad úrovní loňského roku • Ocenění Knihovna roku 2012 získaly jihomoravské Ratíškovice • Obce žádají vládu, aby zajistila budoucí likvidaci solárních panelů

Den malých obcí poprvé v Prostějově První listopadový den se uskutečnil tradiční již 38. Den malých obcí, tentokrát poprvé v Prostějově. Prostory jsou zde větší a členitější než v dřívějším místě konání ve Vyškově. Napříště by se ovšem mělo zlepšit ozvučení sálu. Stovky starostů seznámili s  aktuálním děním v jejich resortech zástupci ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství, vnitra (reforma veřejné správy a přímá volba starostů) a financí (jaké opravdu bude rozpočtové určení daní). Vrchní ředitel na MMR Jiří Vačkář například uvedl, že se sníží podpora v národním POV – zůsta-

ne podpora soutěže Vesnice roku i projektů se zapojením dětí. Vrchní ředitel na MZe Josef Tabery zase upozornil, že z EU unie bude v příštím období méně peněz, ale více by jich mělo proudit prostřednictvím metody LEADER. Druhý díl podzimního DMO, který pořádá společnost Triada s podporou Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova, se uskuteční 6. listopadu v Národním domě na Smíchově v Praze. Více informací www.denmalychobci.cz. TSu

Akce v regionech str. 33–35 • Doma na venkově: Vzdělávací program pro zvýšení konkurenceschopnosti venkovského obyvatelstva • Stromem roku 2012 je lípa z Novodvorské aleje na Blanensku Dotační programy str. 36–42 • Alokace místních akčních skupin na rok 2013 • MAS podaly 51 nových projektů spolupráce. Je to dvojnásobný převis • MMR chce zlepšení informování o fondech EU: stručně a pozitivně • Odborníci na budoucnost kohezní politiky „ladili noty“ na MMR

Vydavatel: Spolek pro obnovu venkova ČR (www.spov.org) Odpovědný redaktor: Tomáš Šulák, tel.: 775 949 142, tomas.sulak@smarv.cz Redakce: Pošta: Veselíčko 196, 751 25, tel.: 773 299 817 marie.sulakova@seznam.cz / zpravodaj.spov@seznam.cz Grafika: Ondřej Havlík, tel.: 774 724 774, info@studiomatrix.cz Uzávěrka zpravodaje je vždy týden před koncem měsíce. Nejbližší uzávěrka vašich příspěvků pro Zpravodaj venkova 12/2012 je ve středu 28. listopadu 2012. Distribuce je od 2. prosince 2012.

Předsednictvo SPOV ČR 6. 11. 2012 Po skončení DMO v Praze v Národním domě na Smíchově se ve stejných prostorách od 12.00 do 14.00 hodin sejde předsednictvo Spolku pro obnovu venkova.

Spolek k vyrovnání RUD Spolek pro obnovu venkova ČR písemně vyzval Ministerstvo financí (odbor financování územních rozpočtů), aby mu sdělilo, co všechno musejí starostové obcí doložit, popř. vypracovat, když chtějí požádat o vyrovnání rozdílu nového RUD. Jakmile přijde z MF odpověď, Spolek ji bude prostřednictvím svých krajských organizací tlumočit všem svým členským obcím.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


A

Aktuální informace SPOV / NS MAS

3

Krajští vítězové Soutěže Vesnice roku 2012 si přijeli pro Zlatou stuhu do vítězné Řepice Všech třináct krajských vítězů soutěže Vesnice roku 2012 si v pátek 5. října převzalo Zlatou stuhu v jihočeské obci Řepice, jež si letos vybojovala celostátní prvenství. Pozvání na slavnost přijali zástupci všech vyhlašovatelů soutěže. Za Spolek pro obnovu venkova ČR, na jehož půdě myšlenka soutěže vznikla, pozdravil všechny přítomné jeho předseda Eduard Kavala, ministerstvo pro místní rozvoj reprezentovali náměstek Michal Janeba a vrchní ředitel Jiří Vačkář, za ministerstvo zemědělství pronesl pár slov náměstek Radek Braum a v neposlední řadě poblahopřál vítězům k úspěchu i předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek. Slovo však dostali i další významní hosté, mezi nimi např. předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík. Ve vítězné obci přivítaly hosty veršovaným pozdravem děti, v krátké promítnuté prezentaci se znovu připomněli všichni krajští vítězové a následovalo pásmo snímků pořízených při hodnocení celostátní komise. To už byli hosté naladěni do velmi příjemné atmosféry, kterou pak ještě podtrhlo taneční vystoupení dříve narozených žen z Řepic v labutích kostýmech. Po dekorování krajských vítězů si vychutnali svých pár minut slávy tři nejúspěšnější účastníci letošního roční- ciálně převzala obec Žlutava. V závěru celé slavnosti zasadil místostaku a odměny se též dostalo čerstvému držiteli Ceny naděje pro živý rosta letos „stříbrné“ Tvarožné Lhoty Vít Hrdoušek před zrenovovavenkov – obci Rouské z Olomouckého kraje. Koláčovou cenou byla nou stodolou, v níž se setkání konalo, svou oblíbenou oskeruši. odměněna obec Strážov a Putovní pohár Folklorního sdružení ČR ofiText a foto: Kateřina Kapková

Předseda Spolku poděkoval premiérovi za zdárné vyřešení RUD S předsedou vlády ČR Petrem Nečasem se v úterý 2. října 2012 setkal v Lichtenštejnském paláci v Praze předseda SPOV ČR Eduard Kavala. Poděkoval mu za zdárné vyřešení dlouholetého problému s nespravedlivým systémem RUD a upozornil ho na nebezpečí, o němž se hovoří v kuloárech. Hrozí totiž, že se úsporná opatření všech ministerských resortů neblaze projeví i na odměnách pro vítěze soutěže Vesnice roku. Setkání v Praze bylo svoláno za účelem převzetí záštity premiéra Nečase nad třemi významnými folklorními akcemi příštího roku: XIII. Národním krojovým plesem Folklorního sdružení ČR, festivalem Rožnovská valaška, festivalem Babí léto a mezinárodním dětským festivalem Písní a tancem Luhačovice. Součástí posledně jmenované akce je už tradiční vyhlašování výsledků soutěže Vesnice roku, která vznikla právě na půdě Spolku. KK, Foto: FOS Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


T

Téma: Národní konference Venkov 2012

4

Venkov nabízí zkušený místní potenciál pro další rozvoj, chce mít více zdrojů Spolek pořádal Národní konferenci VENKOV 2012 v Nových Hradech Venkov na hranici programových období je již zkušený, připravený a schopný nabídnout vytvořené personální, technické i administrátorské kapacity pro svůj další rozvoj. K  tomu je potřeba více finančních zdrojů. Takové je sdělení letošní Národní konference Venkov 2012, která se uskutečnila 1. až 3. října v Nových Hradech na jihu Čech pod hlavičkou Spolku pro obnovu venkova ČR. Na organizaci konference spolupracoval Spolek s  Krajským sdružením Národní sítě MAS Jihočeského kraje. „Udržet mladé lidi na venkově, podpořit příliv mladých, odvážných a vzdělaných lidí a vytvářet pro ně pracovní příležitosti, propagovat lokální trh, sázet na kvalitu místní produkce a služeb na venkově,“ to jsou jen některé z priorit, na kterých se shodli účastníci konference v  pracovních skupinách, aby pak formulovali společné závěry.

kova. Předseda Spolku Eduard Kavala jako zástupce hlavního organizátora v úvodu zkritizoval nestoudné komentáře o „demontáži demokracie“ na místní úrovni, které se objevily v některých médiích. „Je s podivem, že někdo napíše snůšku polopravd a lží a ani se nezardí. Média to navíc ještě otisknou,“ uvedl. V  souvislosti s neustálými snahami omezovat místní samosprávy a služby na venkově konstatoval, že na venkově nežijí žádní prosťáčci, kteří se dají obalamutit, ale zkušení lidé. Kritizoval reformu veřejné správy, které se vůbec nedotýká centrálních úřadů, ale ve jménu zanedbatelných finančních úspor se dotýká právě služeb na venkově. Vyzval v závěru aktéry venkova, aby nepřipustili finanční redukci krajských programů obnovy venkova, přestože kraje budou chtít argumentovat zvýšením rozpočtového určení daní.

Venkov musí být více sebevědomý Třídenní program konference zahájili zástupci vlády i venkovských organizací s úvahami a prognózami ve vztahu k rozvoji ven- Eduard Kavala (SPOV)

Evropa jde cestou zjednodušení, ale plánování je složitější Zástupci ministerstev zemědělství, místního rozvoje a práce a sociálních věcí hovo-

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


T

Téma: Národní konference Venkov 2012

5

Pavel Sekáč (MZe)

Jiří Vačkář (MMR)

Michal Janeba (MMR)

řili zejména o evropských dotačních programech v souvislosti s  venkovem. Například vrchní ředitel sekce rozvoje venkova na MZe Pavel Sekáč uvedl, že v budoucnu bude nutné lépe cílit finanční prostředky poskytnuté z dotací na nejpotřebnější projekty. Nebude možné v takové míře stavět parky, lavičky či zastávky, kde jsou efekty přidané hodnoty nulové, ale potřebné budou projekty, které budou mít vliv na pracovní místa. Sekáč dále ocenil hnutí MAS a vyzval jej k jednotnému postupu, protože by se měly do budoucna podílet vedle zemědělského fondu také na řízení dotací z  ostatních evropských fondů. „Evropa jde cestou zjednodušení, ale plánování je složitější,“ upozornil na paradox současných příprav. Informoval také, že v současné době je potřeba živě se zapojit do diskuse k nastavení cílů dotačních programů a výběru nejvhodnějších opatření. Až budou nastaveny indikátory, je potřeba začít tvrdě pracovat. „Partnerská smlouva s  Evropskou unií bude tvrdý glejt,“ uvedl Sekáč, který upozornil na to, že v současné době není naplánování indikátorů ideální a EU za to Českou republiku kritizuje.

době se připravuje 8 operačních programů a metoda LEADER by měla být začleněna do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v gesci jeho rezoru, který bude otevřen prostřednictvím implementační agentury CRR (Centra regionálního rozvoje) také pro metodu LEADER a MAS by si měly dobře připravit své strategie. „Musí být celé území státu pokryto MAS? Nemusí! Kdo nemá zájem spolupracovat, nezíská podporu,“ konstatoval Vačkář. Nastínil, že současný stav příprav připomíná generály a vojsko, pro které se hledá cesta.

Workshopy a exkurze: „V obci nejen bydlet, ale žít“ Následovalo pět souběžně probíhajících workshopů na témata: A – Příroda a krajina ve venkovském prostoru, B – Kulturní dědictví na venkově, C – Lidské zdroje na venkově, D – Komunitní život na venkově, E – Podnikání na venkově. Například na workshopu D vystoupili starostové valašského Lidečka Vojtěch Ryza a nové vesnice roku Řepice Martin Vysoký. Starosta Lidečka prezentoval místní „Společenský klub“, který sdružuje zástupce všech spolků v obci, připravuje plán akcí, vzájemnou pomoc na větších akcích, ale také koordinaci úklidu obce, neboť každý spolek má vyčleněn úsek obce, o který se stará. „V obci nestačí jen bydlet, ale musí se v ní i žít,“ konstatoval Ryza. V následné diskusi zazněl i námět na vytvoření „kulturní rady regionu“, protože řada obcí již plánuje akce ve své vesnici, aby nebyly v jeden den dvě větší, ale totéž by bylo vhodné mít i na úrovni mikroregionu, aby lidé z  okolí měli možnost navštěvovat zajímavé akce jinde. Starosta Řepice zase uvedl, že pravidelně osobně navštěvuje nově přistěhovalé občany, aby se zapojili do místního dění, protože každý nový se bojí začít. „Všichni noví můžou ostatní zaujmout ostatní něčím zajímavým,“ dodal.

Cesta pro generály a vojsko: Lepší zacílení programů Vrchní ředitel z MMR Jiří Vačkář očekává, že ze 700 miliard přijde do Česka v příštím období nejspíše jen 550 miliard a také on zdůraznil, že bude nutné hledat lepší zacílení dotačních podpor. „Regionální rozvoj se bude ubírat třemi směry – podporou Integrovaných plánů rozvoje měst nad 50 tisíc obyvatel, podporou měst od 25 do 50 tisíc obyvatel a vše ostatní by mělo směřovat prostřednictvím metody LEADER,“ uvedl Vačkář. Zdůraznil, že se zde jedná i o řadu okresních měst, která by měla být motorem změn i na venkově. Vačkář také uvedl, že v současné

ESF bude pro venkovské MAS nejspíš jen výběrový Rovněž vrchní ředitel sekce evropských fondů na MPSV Vladimír Kváča hovořil o koncentraci zacílení programů a provázanosti intervencí. Informoval, že ve spolupráci s MMR pracuje na vytváření jednotných pravidel pro MAS tak, aby mohly využít financování z Evropského sociálního fondu. Kváča nicméně uvedl, že ESF by neměl být hlavním programem pro MAS, zřejmě nebude ani plošný, ale budou vytipovány některé MAS se svými integrovanými strategiemi, které budou mít dobré kapacity zvládnout i tento program. Plošná implementace operačních programů přes MAS by byla podle Kváči neskutečně komplikovaná. Přesto nastínil možnost zjednodušených modelů financování intervencí (dotací) pro venkov. „Platíme za výsledky. Už nechceme tolik kontrol a her na výkazy práce,“ věří ve zjednodušení celkové administrativy měkkých projektů Kváča. V prezentacích na úvod konference dále vystoupili zástupci RO SZIF České Budejovice, CSV Jihočeského kraje, Jihočeské univerzity a starosta St. Martin z Rakouska Petre Hobarth.

Tradice jako výzva Do diskuse dále přispěli zástupci univerzity či farář starokatolické církve Václav Diviš. „Lidé upadají do letargie a apatie a to je špatně. Sbory, fary byly dříve duchovními centry obcí, dnes chybí na vesnicích duchovní pospolitost,“ uvedl Diviš. Prezentoval také knihu „Tradice jako výzva“. Zmínil, že kostely jsou dnes spíše památkářský skanzen a potřebnější jsou duchovní přednášky na živých místech, kde se osloví lidé.

Vladimír Kváča (MPSV)

Radan Večerka (SPOV)

František Winter (NS MAS)

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


T

Téma: Národní konference Venkov 2012

Václav Pošmurný (NS MAS)

Jaromír Polášek (KS MAS JiČ)

Na úterý byly k jednotlivým workshopům připraveny exkurze. Část se jich uskutečnila v Rakousku, neboť Novohradsko leží v těsné blízkosti státní hranice. (Výstupy z workshopů jsou uvedeny v samostatných textech.) Středa byla ve znamení shrnujících výstupů a závěrečných slov. Mimo jiné patřily i tématům rozpočtového určení daní, komplexních pozemkových úprav a nedávno zveřejněných výsledků hodnocení místních akčních skupin. Zástupkyně místní akční skupiny PLANED z  Walesu Kate Lindley a Sarah Hughes ukázaly příklady z praxe „Jak na komunitní workshopy“, koordinátor NS MAS Václav Pošmurný představil postupy tvorby integrované strategie rozvoje území a celou konferenci ukončil místopředseda Spolku Radan Večerka.

Z

6

Martin Vysoký (vlevo) a Vojtěch Ryza (SPOV)

Závěry konference Venkov 2012 „Venkov na hranici“

MOTTO: „Cílem rozvoje komunitního života na venkově jsou spokojení obyvatelé.“ Celkový závěr: Venkov na hranici programových období je již zkušený, připravený a schopný nabídnout vytvořené personální, technické i administrátorské kapacity. Zároveň si je vědom problémů, které ohrožují stabilitu a jeho další rozvoj. Místní akční skupiny a další aktivní subjekty na venkově vnímají vlastní potenciál pro využití příležitostí, které přinese nové programové období. Vyzýváme proto Vládu České republiky aby tento potenciál využila ve prospěch rozvoje venkovského prostoru a jeho obyvatel. – – – –

Výzvy venkova pro období 2014–2020 na základě práce 300 účastníků konference: Rozvíjet funkční infrastrukturu, dostupnost vysokorychlostního internetu, dostupnost služeb Zlepšovat dobrou dopravní dostupnost Propagovat regionalizaci a lokální trh Udržet a prohloubit spolupráci místních aktérů a koordinovat plánování i realizaci dílčích aktivit sdílené strategie z místní úrovně Zlepšovat kvalitu předškolní výchovy a vzdělávání na úrovni základního školství a zvyšovat sounáležitost s místem Zodpovědně rozvíjet venkovský cestovní ruch respektující místní podmínky Udržet mladé lidi na venkově a podpořit příliv mladých, odvážných a vzdělaných lidí a vytvářet pro ně pracovní příležitosti Podporovat rodinu a opatření k posílení její funkce v komunitě (třígenerační rodina) Prohlubovat spolupráci místních škol a soukromých subjektů a motivovat mladé lidi ke vzdělávání technickým směrem Propojovat a vytvářet funkční sítě sociálních partnerů (ÚP – zaměstnavatelé – školy – samosprávy – MAS) Podporovat spolupráci venkova s výzkumnými a vzdělávacími organizacemi Směřovat dotační podporu do inovací a zahájení podnikatelské činnosti např. formou virtuálního inkubátoru a mentoringu Sázet na kvalitu produkce a služeb na venkově Zapojit se do přípravy programů s cílem udržení souladu mezi vizí a prováděcími předpisy a legislativou

Jedno období končí a další se teprve připravuje Letošní již tradiční celonárodní konference o venkovu se konala v malém městečku jen pár kilometrů od česko-rakouské hranice, a to v období, kdy jedno programové období končí a druhé se teprve připravuje. Konala se v místech, kde sousedí dva stále odlišné světy, v čase, kdy se rozdíly mezi městem a venkovem stírají do té míry, že máme problémy venkov vůbec definovat, kdy venkov, kde žije většina z nás, potřebuje hledat vlastní identitu a svébytnou cestu k udržitelnosti. Národní konferenci Venkov 2012 pořádal SPOV ČR v rámci Celostátní sítě pro venkov, zřízené Ministerstvem zemědělství ČR v součinnosti s Krajským sdružením NS MAS Jihočeského kraje. Akce přilákala 289 účastníků. Konference navázala na jednání, která se uskutečnila v roce 2009 v Holešově, v roce 2010 v Lázních Bělohrad a v roce 2011 v Sedlčanech. Tomáš Šulák FOTO: TSu, Foto z exkurzí: KS MAS JiČ

Zuzana Guthová (KS MAS JiČ)

Momentky z konference a pracovních skupin...

– – – – – – – – –

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


T Téma: Národní konference Venkov 2012 W

7

WORKSHOPY

KRAJINA A ZEMĚDĚLSTVÍ Východiska – Nedaří se stále obnovit krajinné struktury, pokračuje degradace půdy, snížená retenční schopnost krajiny – Problematické vlastnické vztahy k půdě, nízká úroveň přidané hodnoty produktů – Snížená retenční schopnost krajiny – Úbytek pracovních míst na venkově Příležitosti – Agroenvironmenální programy, šetrné hospodaření – Komplexní pozemkové úpravy a ÚP – Rozvíjející se regionalismus Základní témata – Za jakou cenu chceme obhospodařovat českou krajinu? – Jak můžeme podporovat českou produkci? – Co bude české zemědělství produkovat? – Jak mohou v tomto procesu pomoci MAS? – Jak rozvíjet zaměstnanost na venkově? – Jak udržet kvalitu života na venkově?

– Iniciátor, zprostředkovatel i nositel místního trhu s produkty, sociálního podnikání (zaměstnanost, ne zisk) – Regionalizace – nositel, podpora i propagace – Rozvoj spolupráce profesní i mezisektorové – Příprava, koordinace i realizace místních strategií s místními aktéry

ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ – Klíčové pro další rozvoj venkova je vytvořit podmínky pro (umožnit) vyšší zpracování produktů přímo na venkově, – Podporovat regionalizaci a lokální trh, Vize – Podporovat spolupráci místních aktérů – Systémová a systematická práce s celým územím (ve zvládnu- – Koordinovat plánování i realizaci dílčích aktivit sdílené strategie telném – mikroregionálním měřítku) včetně vzdělávání na všech z místní úrovně úrovních směřující k zapojení více aktérů do péče o krajinu, hospodaření a zpracování produktů pro místní trh KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Co mohou nabídnout obce? – Ochrana půdy a krajiny cestou ÚP a KPZ Preambule k workshopu… – Podpora regionalizace (místní identity) – osvěta, vzdělávání, příÚvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje všechny stopy lidské kladné chování činnosti ve fyzickém prostředí. Jedná se o nenahraditelný zdroj in– Podpora podnikání – podmínky pro místní výrobu, zpracování formací o životě a činnosti lidí a historickém vývoji řemesel, techa prodej nologií i umění. Památky, lokality a kulturní prostředí jsou neobnovitelnými zdroji, proto musí jejich správa vycházet z dlouhodobé Co mohou nabídnout podnikatelé? perspektivy. Kulturní dědictví je pro řadu lidí zdrojem emocionál– Účast na přípravě i realizaci KPÚ ních a estetických zážitků a moderní společnost tak může profito– Vytváření podnikatelských příležitostí i za cenu minimalizace vat ze záchrany a aktivního využití svého kulturního dědictví. zisku (forma sociálního podnikání) ve spolupráci s obcí aj. Ke kultuře národa rozhodně počítáme školství a možnost kva– Diverzifikace činností do služeb litního vzdělávání se. Pokud toto vzdělání bude kvalitní, zaslouží – Přímý prodej z farmy a trhy se o rozvoj kultury a tím i o kulturní odkaz našim potomkům tak, – Sdružování a spolupráce – „přát i druhům“, společná propa- jako se o to v mnoha směrech zasloužili naši předkové, z jejichž gace odkazu čerpáme například v mnoha oblastech činností. Co nabízejí neziskové organizace? – AE – vzdělávání, osvěta, realizace, péče o genofond – Servisní a poradenská činnost, Watch dogs

Tématické postřehy – z vystoupení panelistů – „v hlavní roli lidé“, co můžeme nabídnout obyvatelům („našim lidem“) jako pozitivní alternativu

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


T

Téma: Národní konference Venkov 2012

– – – –

je nutné, aby lidé žili s místem, ne z něho! práce s dětmi přivádí k aktivitám rodiče a prarodiče nemělo by se zapomínat na lidi, kteří udržují a rozvíjí místní tradice uvědomění si, co všechno můj kraj /region nabízí – krajinu, původní kulturní život (nejen folklor, ale také hasiči a další spolky, ochotníci, muzika,…) – rozvoj cestovního ruchu na principech zodpovědnosti (zapojení všech aktérů – poskytovatelů služeb, obcí, obyvatel, návštěvníků), únosnost zatížení, kooperace partnerů (v cestovním ruchu) v lokalitě – kvalitní zpracování strategie udržitelného rozvoje na oblastní/ regionální úrovni – nutno dokončit (v ČR doposud neexistuje) zákon o cestovním ruchu – založeno na principech spolupráce, poměrného spolufinancování (stát, kraj, obce...) Negativa – postřehy a zkušenosti z minulého období – Obyvatelstvo bez kořenů přicházející na venkov „za venkovem“, ale snažící se jej předělat „na město“ – Slepé hledání nového ducha objektů (pouhý motiv zachování objektů, které nemají využití, často pod tlakem odborníků památkové péče) – Vyčerpání původních lídrů a dobrovolníků, problém s následovníky, kteří nechtějí věnovat aktivitám svůj čas; vyhoření a únava tahounů vs. neschopnost delegovat a umožnit změnu (nová řešení) – Špatná výchova ve školách, učitelé bez zkušeností odjinud a zájmu, málo se učí o historii regionu a místa, nedostatečná výuka moderních dějin

8

– Trvale se ptát, co vlastně chceme, kam směřujeme, jak to uděláme a zda je to správné – Skutečné zjišťování názorů, atmosféry, potřeb ostatních, hledání smyslu – Zlepšit výchovu ve školách (vztahy, hodnoty, …) – Nebát se nechat něco zruinovat, spadnout, odumřít … (když to již nemá smysl) – Soutěžní motivace ve výchově mládeže (i cesta je cíl)  HODNÉ POZICE KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ V ROZVOJI KULTURNÍHO V DĚDICTVÍ VENKOVA: – NNO …1) iniciátor + realizátor – podnikatel …1) iniciátor + realizátor – obec …1) iniciátor, 2) iniciátor + realizátor, 3) koordinátor, 4) plánovač na místní úrovni – MAS …1) iniciátor, 2) iniciátor + realizátor, 3) koordinátor, 4) administrátor, 5) strategický plánovač na úrovni regionu VHODNÉ POZICE KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ V ROZVOJI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VENKOVA: OBLASTI ZÁSADNÍCH PŘÍNOSŮ MAS: – Zastřešování společných regionálních záměrů – Cílené řešení záležitostí na bázi spolupráce MAS + obce (+ mikroregion) se zapojením expertních garantů – Iniciace – motivace lidí i organizací

OBLASTI ZÁSADNÍCH PŘÍNOSŮ STRATEGIE MAS: – Nastavení priorit (způsobu hodnocení přínosů projektů) a indikátorů (očekávaných výstupů) strategie přístupem zdola CO BY POMOHLO… – Jednoznačné naplnění priorit regionu (vychází ze SWOT analýzy v rámci strategie) – Otázka hodnot – akceptace kultury venkova a kulturních hodnot – Vylepšování dobré nálady, pozitivní atmosféra prostřednictvím KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ – TOP OBLASTI POTŘEB společné práce – podpora zachování nehmotného kulturního dědictví jako zdro– Osobní zodpovědnost za to co, proč a jak dělám je emocionálních a estetických zážitků – Zodpovědný rodič + kvalitní výchova ve školách na úrovni ZŠ

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


T

Téma: Národní konference Venkov 2012

9

– podpora kvality vzdělávání na úrovni základního školství s as- – Nízká motivace k aktivitě lidí a k jejich zapojování do řešení věcí veřejných pekty na kulturní dědictví – efektivní obnova historických objektů pro širší spektrum uživatelů – Problematická integrace „intelektuálních náplav“ s místní komunitou – nepřijetí elit, ale i současně jde často o problém „spasi– zodpovědný rozvoj venkovského cestovního ruchu respektující telského či buditelského“ přístupu těchto elit k venkovu a místmístní podmínky ní komunitě – podpora: finance + zjednodušení administrativy + marketing/ – Podceňování významu rodiny, malý důraz na opatření, která by pozitivní image aktivit jako motivace k zapojení veřejnosti posilovala rodinu jako základní stavební jednotku komunity DOPORUČENÁ – NUTNÁ – OPATŘENÍ V RÁMCI FINANCOVÁNÍ – Nestabilní prostředí, časté změny legislativních norem a s tím OBLASTI „KULTURNÍ DĚDICTVÍ“: související narušování kontinuity a stálému tlaku vyrovnávat se se změnami – vytvoření přímých finančních nástrojů na podporu obnovy hmotného kulturního dědictví ve venkovských regionech (tedy pamá- – Často nevhodně cílená vnější podpora (tj. finanční podpora formou státních či evropských dotací) tek nezařazených na seznam NKD) – dokončení a uvedení do praxe zákona o cestovním ruchu v ČR – Nevyjasněná role MAS. MASky nemají jasno o své roli v dané oblasti (lidské zdroje) a současně MASky (včetně jejich činnosti) jsou – vyšší míra podpory financování interpretace místního kulturního málo respektovány dědictví, a to jak nehmotného, tak hmotného kulturního dědictví – Absence podpory podnikání a podnikatelů Motto závěrem … – Obava lidí z podnikání (byrokratické překážky, hygienické normy, daně apod.) „v hlavní roli: lidé“ – Nedostatečné sdílení informací uvnitř daného území (například území MAS) a to i v důsledku špatné konektivity LIDSKÉ ZDROJE NA VENKOVĚ Kde potřebuje venkov podporu? Co venkov trápí? – Změny v legislativě (omezení rušení škol, pošt a jiných veř. služeb, sociální prázdniny pro podnikatele) – Rušení škol, pošt a jiných na venkově tradičních institucí a tím snižování dostupnosti veřejných služeb, snižování počtu pracov- – Bydlení – Tvorba pracovních příležitostí pro mladé, vzdělané a další skupiních míst a v konečném důsledku vylidňování venkova ny, které na venkově schází či o ně venkov nyní přichází – Odchod intelektuálních elit a mladých lidí do měst (za prací, ale – Venkovské školství a vzdělávací příležitosti pro všechny generace i za bydlením) – Nedostatek pracovních příležitostí a s tím související vyšší míra – Podpora rodin a opatření k posílení jejích funkcí v komunitě (třígenerační rodina) nezaměstnanosti – Neprojevuje se efekt dalšího vzdělávání a s tím související malá – Propojování a vytváření funkčních sítí sociálních partnerů (ÚP – zaměstnavatelé – školy – samosprávy) motivace lidí k osobnostnímu růstu

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


T

Téma: Národní konference Venkov 2012

10

KOMUNITNÍ ŽIVOT NA VENKOVĚ A TRADICE Identifikované problémy 1. Neúnosná byrokratická zátěž 2. Zánik škol 3. Nedostatek pracovních příležitostí pro mladé lidi 4. Chybí přirození lídři, rozehrávači a hybatelé akcí 5. Vytrácí se duchovní pospolitost – nastupuje letargie 6. Nespokojenost s politickou situací, existenční obavy 7. Ubývají mladí lidé 8. Nedostatečná identita, vykořeněnost 9. Chybí vhodná zázemí pro spolkovou činnost 10. Nedostatek finančních prostředků na aktivity 11. Averze vůči „naplaveninám“ 12. Aktivním starostům chybí podpora – pracovní tým Co by měla podpora přinést? – Vytvoření podmínek (infrastruktury) pro veřejné služby s důrazem na vzdělávání všech generací, péče o seniory a prorodinná opatření – Zvýšení počtu vzdělaných obyvatel v obcích do 2 000 obyvatel – Zastavit růst rozvodovosti – zvýšení stability rodin s důrazem na model funkční vícegenerační rodiny – Vytvoření lokálního (mikroregionálního) funkčního systému nabídky a poptávky po pracovních příležitostech (volné místo – člověk – školení – pracovní místo) – Zvýšení počtu podnikatelských subjektů včetně zemědělských – Posílení vlastnického vztahu k půdě

Návrhy řešení některých problémů Obec – Více využívat komunitních plánování – obec jako aktivní činitel – Obec jako partner/asistent pro NNO – pomoc s předfinancováním a administrací projektů NNO – Obec jako iniciátor poradních výborů sestavených ze všech aktivních spolků na podporu vzájemné komunikace a spolupráce, individuální přístup – Obec jako vstřícný a otevřený subjekt pro podporu nových nápadů cizinců-přistěhovalců-naplavenin – Podpora výstavby a bydlení – Zakládání a podpora komunitních škol – vzdělávání dospělých, U3V

Jak by měla podpora (ne)vypadat? – Elektronizace žádostí o podporu (e-Account) – Snížení míry podpory a zvýšení finanční odpovědnosti příjemců Mikroregion podpory – Využití mikroregionů pro záchranu základních škol: mikroregikon – Sjednocení pravidel pro VZMR napříč programy jako zřizovatel – vyřešení podlimitních stavů škol v mikroregionu – Snížit udržitelnost pracovních míst (dnes obava převažuje nad – v souladu se zákonem o školství snahou vytvářet místa) – Dvoufázové dotace paušálně s klesající mírou podpory v čase – Mikroregion jako pořizovatel a následně poskytovatel mobilních zařízení na podporu akcí (1. fáze zřízení PM; 2. fáze udržení PM) – Redefinice veřejné podpory. Podpora, i když není veřejnou pod- – Mikroregion jako realizátor databáze kontaktů na poskytovatele mobiliáře a zařízení potřebného na podporu akcí a spolkové činporou, by měla umožnit generovat projekty, které mohou v rámnosti – svazek jako zprostředkovatel ci udržitelnosti zajistit zdroje pro samofinancování A ještě dodatek MAS – Využít ještě plánované výzvy v PRV 2007–2013 na intenzivní – MAS jako platforma vhodná pro vytváření ucelené nabídky akcí, které se termínově nepřekrývají, ale doplňují se, navazují na sea efektivní podporu vzdělávání aktérů na venkově tak, aby byli be, nekonkurují si připraveni pro venkov udělat něco ještě nyní.

Exkurze... Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


T

Téma: Národní konference Venkov 2012

11

3. Inovace a jejich potenciál pro rozvoj podnikání na venkově – MAS jako podpora pro NNO a malé obce – pomoc s vedením 4. N  ové výzvy pro rozvoj podnikání na venkově (témata, formy, účetnictví, komunitním plánováním, projektovým řízením, admioblasti…) nistrací projektů... – zamezení slučování obcí – MAS jako realizátor společných projektů pro posílení spolupráce Diskutované otázky mezi subjekty a) Co venkov potřebuje – Realizace a podpora projektů generujících pracovní příležitosti b) J aká je role: státu, obcí, mikroregionů, neziskovek, podnika– MAS pro (intenzivní) zajištění informovanosti subjektů a obyvatelských svazů a MAS v rozvoji podnikání na venkově? tel v regionu c) J ak konkrétně mohou přispět k dalšímu pozitivnímu rozvoji – MAS jako komunikační a vyjednávací spojka pro zajištění lepších podnikání na venkově? podmínek pro práci a činnost neziskových organizací všeobecně d) Co je třeba dělat? – Podpora a organizování dobrovolnické činnosti, akcí „Z“ – MAS jako aktivní podporovatel návratu duchovních a morálních hodnot – aktivní spolupráce s farnostmi, společné aktivity, projekty Co venkov potřebuje? – Funkční infrastrukturu, dobrou dopravní dostupnost, internet, – MAS jako nositel příkladů dobré praxe dostupnost služeb Doporučení – Zabránit odchodu obyvatel – Udržet mladé lidi ne venkově – Nové zákony jen s důslednou analýzou jejich dopadů v praxi! – Zachovejte základní školy i za cenu zruinovaného obecního roz- – Podpořit příliv mladých a vzdělaných lidí (odvážných) – Stejná pravidla pro všechny – rovnost příležitostí počtu! – Podpora měkkých projektů z dotací EU – je třeba podporovat ne- – Mezisektorovou spolupráci jen akce NOVÉ, ale také stávající, tradiční, podpořit jejich inovaci! – Udržet zaměstnanost – Zlepšování spolupráce škol a soukromých subjektů Závěr – Podporovat motivaci mladých ke vzdělávání technickým směrem – „Podmínkou rozvoje komunitního života na venkově jsou spokoZpůsoby řešení jení obyvatelé.“ – Lidé musí mít alespoň to základní: zaměstnání, bydlení a pocit – Podpora vzdělávání, motivace k technickému vzdělávání – Podpora reklamy a propagace úspěchů MSP bezpečí. – Zkvalitňovat pracovní sílu – Zavádět kvalitní technologie do firem MSP – Zkvalitňovat dopravní infrastrukturu PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ – Vytvoření vlastních odbytových kanálů Základní témata – Dobrý kontakt s městem – spolupráce město – venkov 1. R  ozvoj malého a středního resp. drobného podnikání – pří- – Zajištění praxe učňů u malých a místních řemeslníků, podnikatelů ležitost pro udržitelný rozvoj venkova – Pomoc při administraci podpory 2. Podpora drobných a začínajících podnikatelů – Zpřístupnění zakázek, snížení byrokracie

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


T

Téma: Národní konference Venkov 2012

Návrhy řešení – Mikropůjčky pro začínající podnikatele – Daňové úlevy (na omezenou dobu) – Spolupráce podnikatelů s výzkumnými ústavy – Nastavení (obnovení) oborových norem – Zajistit finanční prostředky pro zahájení podnikání – Zajistit finanční prostředky pro rozvoj venkovských MSP – Podpořit konání komunitních akcí, farmářské trhy, řemeslné trhy – Plánovat a realizovat společné projekty – Propagovat produkty a služby místních MSP – Otevírat potřebné a nové obory – Podpořit nábor studentů do neobsazených oborů – Aktivní spolupráce s výzkumnými ústavy, zahraničím – Podpora stáží studentů v úspěšných firmách – Zaměřit se na efektivní prorodinnou politiku

12

trhu práce, sociální začleňování a boj s chudobou, mezinárodní spolupráce a sociální inovace – Byla vytvořena v rámci MPSV ČR pracovní skupina pro přípravu OP 2014–2020 (její rozšíření o partnery mimo MPSV ČR se plánuje po rozhodnutí vlády o struktuře operačních programů) – Další oblasti financovatelné z ESF (vzdělávání, veřejná správa) jsou připravovány zejména resorty MŠMT a MV – jejich zařazení do konkrétních OP je předmětem rozhodnutí vlády ČR

Příprava programu ESF v 2014–2020: zapojení venkovského prostoru – Dle návrhu obecného nařízení ke Strukturálním fondům a Fondu soudržnosti existuje možnost, aby místní rozvoj vedený komunitami byl financován ze všech fondů včetně ESF – Jakákoliv aktivita financovaná z ESF (včetně případných projektů místních akčních skupin) musí být v souladu s aktivitami, kteZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ ré lze financovat z ESF (tj. zejména musí být jasný pozitivní vliv – Nejužitečnější dotace jsou do podpory inovací a při rozjezdu daného projektu na nejméně jednu z následujících oblastí): podnikání – zvýšení zaměstnanosti a podpora pracovní mobility – Virtuální inkubátor – dostupné informace a kvalitní pomoc při – investice do vzdělávání, znalostí a celoživotního učení zahájení podnikání na venkově – podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – Úspěšní podnikatelé MSP: – Regionální a místní specifika v OP ESF budou zohledněna spolu – sázejí na kvalitu své produkce/ služby prací se subjekty, které jsou schopny koordinovat více projektů/ – postrádají kvalitní zaměstnance, zvláště v technických obopolitik na místní (např. místní akční skupina, město), regionální rech (např. pakt zaměstnanosti, kraj) nebo v tematické oblasti (např. – upřednostňují rovné příležitosti před dotacemi Agentura pro sociální začleňování, Fond dalšího vzdělávání). – Podporovat spolupráci s výzkumnými a vzdělávacími organizaPozice MPSV ČR k aspektům místního rozvoje vedeného kocemi munitami v ČR: Nové výzvy pro rozvoj podnikání na venkově – Nutné nastavení jednotných postupů ze strany MMR v přípaPODPORA dech, že MAS bude chtít využít financování z více fondů – prodej ze dvora – Nutné využít stávající zkušenosti ministerstva zemědělství s ini– regionální produkce ciativou LEADER – partnerství – Nutné posouzení kvality a administrativní kapacity MAS před – síťování podniků předkládáním projektů – zvyšování zapojování místních podnikatelů do MAS – Aktivity financované z ESF by měly být spíše doplňkové (hlavní fond, který financuje aktivity MAS by měl být EZFRV příp. ERDF) – Nereálnost požadavku na pozici MAS jako zprostředkujícího subjektu v ESF programu 2014–2020 MPSV ČR (snaha o co nejESF PRO VENKOV jednodušší implementační strukturu) Z prezentace Vladimíra Kváči – MPSV ČR vidí jako vhodný způsob financování ESF projektů MAS Příprava programu ESF v 2014–2020: obecně prostřednictvím standardní stupnice jednotkových nákladů (výše dotace = předem stanovená jednotková cena x dosažený počet – Vláda ČR zatím nerozhodla o počtu operačních programů a jejednotek) jich řídicích orgánech Zdroj a více informací: http://nsmascr.cz/ostatni/2012/ – MPSV pracuje na přípravě prioritních os, které budou určitě podklady-z-konference-venkov-2012-v-novych-hradech/ v kompetenci rezortu: adaptabilita pracovní síly, aktivní politiky

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


R

Rozhovor

R

13

Zásadou číslo jedna by mělo být udržení lidí na venkově. Podporou zaměstnanosti. Rozhovor s předsedou SPOV Eduardem Kavalou o aktuálních tématech

Je krátce po krajských volbách a krátce před prezidentskou přímou volbou, krátce po skončení konference Venkov 2012 a krátce před definitivním rozhodnutím krajských samospráv, zda sníží nebo zvýší dotace v programech obnovy venkova. Diskutuje se o novém volebním zákonu a změně volebního systému v obcích, který možná přivodí přímou volbu starostů. Stále ožehavým tématem je rušení služeb na venkově. Ke všem těmto otázkám se v následujícím rozhovoru vyjadřuje předseda Spolku pro obnovu venkova ČR a zároveň starosta obce Bělotín Eduard Kavala.

Konference Venkov 2012: „S představiteli MAS je třeba se pobavit o ideálech venkova“ Jak hodnotíte konferenci Venkov 2012, která se v říjnu uskutečnila v Nových Hradech a jejímž pořadatelem byl Spolek pro obnovu venkova? Myslím, že od takovéto konference není možné očekávat nějaký převratný závěr. Během jednoho roku ale nemáme tolik příležitostí dostat řadu spekter venkova na jedno místo. Pakliže by tato konference neměla sloužit k  ničemu jinému než k  setkání aktérů venkova, má smysl. Obávám se, že jistým negativem je jakési uzavírání do sebe. Odděluje se jeden segment venkova od druhého. Místní akční skupiny začínají mít natolik svůj vlastní život, že už jakoby nevnímají okolí. Reakce na některá vystoupení ze strany těchto profesionálů je nulová. Oni mají práci – a jestli ji vykonávají dobře nebo špatně, to nechť si hodnotí lidé v tom místě – ale ty přesahující problémy, které se týkají venkova, pro ně nejsou aktuální. Jsou jim cizí, protože o nich nevědí. A je to škoda, protože tito lidé by měli stát v první linii ideálů venkova. Začínám vnímat stále více, že je potřeba se o tom s lídry místních akčních skupin pobavit. Aby se šlo do hloubky, aby to nebylo jen pozlátko. Za ty roky už mám podobnou zkušenost s  mikroregiony, které procházely úplně stejným životem. Jsou za tím vším nějaké peníze a tím pádem i nějací lidé. Jakmile se peníze vyčerpají, tito lidé se přelijí někam jinam. Ten zlomek, který zůstane venkovu věrný, je velmi malý. Je otázkou – když už tohle víme – abychom na tom pracovali. Myslím, že organizaci konference a jejímu umístění nelze vytknout

Předseda Spolku Eduard Kavala na konferenci Venkov 2012 velmi do hloubky. Moje téma bylo kultura a vnímal jsem ji v celé šíři. Problémy, které lidi řeší, jsou od malých až po generální, a lidé, když se pro něco zapálí, vnímají i malý úkol jako velmi stěžejní a snaží se vydolovat to velmi cenné. Já po této zemi jezdím a všímám si i takových drobností. Ty velké a vykřičené věci není třeba táhnout. Je ale Vy sám jste vedl jeden z panelů… Ano. A bylo vidět, že tu šíři obsahu na- třeba upozornit na jednotlivosti a lidi, kteří šeho tématu je málokdo schopen postih- za tím stojí. Myslím, že pro všechny bylo ténout, byť se o danou problematiku zajímá ma kultura velmi povzbuzující, a zájem byl vůbec nic. Naopak je třeba vyseknout poklonu všem pořadatelům. To místo – přestože je tak odlehlé – bylo vybráno velmi šťastně. Z toho mám více než dobrý pocit. Lidé, kteří jeli do Nových Hradů pracovat, určitě své závěry mají.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


R

Rozhovor

14

velmi příjemný, přestože to není téma zá- naproti. A jestliže zde máme chátrající dům sadní jako finance, ale pro venkov je také a mladého vyučeného kováře, který nemá pro svou práci potřebnou dílnu a vedle tovelmi důležité. ho jsem si mohl požádat o dotaci na opravu fary a vybudovat muzeum, pak jsem rád, že mám muzeum, ale nešťastný jsem „Opusťme teorii opravených návsí a chodníků. Je třeba tvořit z toho, že tento kovář tam nemá svou dílničku. Té vesnici by to prospělo stejně jako pracovní místa na venkově.“ opravená budova muzea, která je jistě velmi důležitá a zajímavá z  hlediska paměti, Co byste řekl, že je hlavním výstu- ale pro život této obce je důležité, aby tento mladý člověk zde našel místo, založil ropem celé konference? Těžko očekávat nějaký závěr, když ne- dinu a to je pak přínos pro vesnici. Muzeznáme rámec, v němž se máme pohybovat. um je až na dalším místě. Žel, není to dobZákladní kategorie ale známe. A ty jsou vel- ře nastavené a přitom jsme se na tomto mi nevýhodné pro venkov. Na jedné straně nastavení sami podíleli. Je to možná velmi stojí otázka soustředěných peněz s největ- karikovaný a zkreslený pohled, ale v podším efektem, které rozhodně nemohou do- statě to tak je. Není třeba podporovat planpadnout na venkov, na druhé straně je nut- táže s obrovským zájmem průmyslu, který nost vejít do vlastních řad a opustit filosofii sem stejně žádný nedopluje, ale drobná opravených návsí a chodníků. Zásadou čís- řemesla. V každé obci tito řemeslníci jsou lo jedna by mělo být udržení lidí na venko- a myslím, že kdyby nefungovala blbá česká vě. A to se nedá udělat jinak než podporou závist, tak kdyby každá obec vzala na jeden zaměstnanosti. A my jsme zatím nepřed- rok jednoho řemeslníka, jsou to za čtyři roky jednoho volebního období čtyři pracovvedli to, co bychom předvést mohli. ní místa v každé obci. O nic jiného by neMáte na mysli tvorbu pracovních šlo. Často ti lidé nemají jen potřebný prostor nebo peníze na rozjezd nebo na to, míst? Jsem hluboce přesvědčen o tom, že kdy- aby se posunuli dál. by sto procent finančních prostředků v náKdyby si lidé nezáviděli a také zasledujícím období šlo do tvorby pracovních stupitelstva byla této myšlence naklomíst, vůbec neprohloupíme. něna… To je bohužel také pravda – protože proč Jak by to vypadalo v praxi? I tady na konci světa v  Bělotíně je za by měl něco dostat Franta, když já nemám mnou vidět, že je možné tuto myšlenku nic. podporovat. My jsme v součinnosti s obcí Vrátila bych se ještě k otázce MAS, vytvořili více než 250 pracovních míst. Ve vrcholu to bylo už přes 300, teď to samo- jak je nyní vnímáte v souvislosti s ideázřejmě trochu kleslo. Musíte tomu jít ale ly venkova…

Je to nová vlna, která si začne žít vlastním životem, která pak v podstatě nevnímá zbytek. I tento zpravodaj vydává Spolek ve spolupráci s Národní sítí MAS, hodláte zřejmě i nadále spolupracovat. Zajímalo by mě, zda se na toto téma hodláte v nejbližší době pobavit? My se stále tematicky protínáme. Je spíš otázka, co nastavit jako vzdělávací potřebu. A na to není potřeba žádný vědecký úkol. Tak jako jsou schopní lidé na straně Národní sítě MAS dát dohromady program, který je pomalu na bázi vědecké, tak jsou také takoví lidé na naší straně. Je otázkou, aby se tito lidé potkali a vytvořili jakýsi manuál k tomu, jak je potřeba vnímat venkov a jeho potřeby i rizika, co od venkova můžeme očekávat. Není třeba dělat revoluci, ale bude dobré vrátit se k osvětě. MASky to často nevnímají. Mají své fiche. Žel je třeba říct, že na druhé straně jsou zde nové garnitury starostů, kteří k této práci přistupují s naprosto jinými představami než my matadoři před dvaadvaceti lety. I mně po volbách oslovilo několik nových starostů, kteří říkali: „Jdeme se poradit, kde máme shánět peníze.“ Tak jestli dělám starostu proto, abych sháněl peníze – je to sice také možná varianta z mého pohledu – ale pro venkov ne zrovna šťastná. Peníze nesmí být na prvním místě, i když se bez nich dá jen těžko žít. Postavit filosofii sídla na financích není strategicky dobré. O tom ale lidi nepřesvědčíte – pokud to sami nemají v sobě takto nastavené. Je ale třeba o tom stále mluvit. Jako učitel vím, že když řeknu sto slov a z nich alespoň jedno si dítě zapamatuje, bude to dobré. A nemohu přitom říct, že 99 slov bylo zbytečných. Protože kdyby jich nebylo, tak by to sté nezapadlo.

Nižší dotace z POV: „Je nejvyšší čas, aby naši krajánci odvedli svou práci.“

Eduarda Kavala na slavnostním vyhlášení Vesnice roku 2012 v jihočeské Řepici

Přesto moje další otázka směřuje k penězům. Bylo schváleno RUD, díky kterému by obce měly získat více peněz do svých rozpočtů. Kraje teď přitom argumentují, že proto sníží dotace v Programech obnovy venkova. V Olomouckém hrozí snížení z loňských 60 milionů na 30. V Jihočeském kraji naopak plánují navýšit dotaci z 80 na 100 milionů. Do krajů šlo „x“ peněz. A kraje s  nimi mohou nějakým způsobem nakládat – vždy podle toho, jak chápou venkov. Kraje si musí udržet záležitost, která je daňová, a k ní se načítá inflace v podobě pochopení, že to má smysl. Odvolávat se na to, že máme

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


R

Rozhovor

15

RUD, je v tomto případě naprosto neadekvátní. Jim na jejich peníze nikdo nesáhl. Mohou plakat v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Plzni. Ne ale krajské rozpočty, které nepřišly o peníze kvůli RUD. Už před volbami jsme řekli, že je čas, aby vyrazili naši krajánci a odvedli svou práci. Pokud to teď projedou, bude za chvíli už pozdě. A nezbývá nic jiného než říct: „Vylezte ze svých ulit, toto je vaše práce.“ Je třeba tuto věc obhájit. Argumenty mají, a pokud potřebují poradit, mají možnost konzultace, aby jejich argumentace byla pádná a jednotná. Jihočeský hejtman řekl: „Měli jsme 80, v návrhu je 90 a já budu prosazovat 100.“ To není kupování si starostů. Je to pohled na venkov, který to kraji svou podobou a životem vrátí. Všude kam tento hejtman přijde, lidé tleskají. A ne kvůli penězům, ale proto, že je vnímá. A jestli v  Olomouckém kraji vznikne sociálnědemokraticko-komunistická koalice a lidé, kteří nám 22 let říkají, že venkov je devastován a ještě nám seberou peníze, a budou za to prostorově zodpovědní, protože regionální rozvoj je POV – tak se máme na co těšit. Jestli pro toto jsou nějaké argumenty, tak já nevím jaké. Dvaadvacet let jsem od těchto lidí neslyšel nic jiného, než že za minulého režimu byl venkov na výši a současné administrativy ho zdevastovaly. A jestliže tato skupina lidí nyní nastoupí do vedení a bude pokračovat v devastaci venkova, pak nevím, čeho se mám jako občan, který chodil vždy k volbám, chytit. Když je mně předkládáno „A“ a hned druhý den vytvořeno „B“. Nestraším čertem, ale říkám, že je třeba být velmi obezřetný, protože ty nápady tady jsou.

Po volbách: „Razím filosofii, že není možné venkov někomu zaprodat.“ Dotkne se nějak venkova oranžovo-rudé zbarvení, které tady nastalo po volbách? I když po celou dobu zde byla snaha profilovat Spolek politicky, ustál jsem to a myslím, že mně nikdo neodpáře, že Spolek zůstal apolitický. Ne v poloze alibi, ale proto, že venkov nikomu nepatří. Venkov je prostor, kde se žije a politické tahanice se ho netýkají. Pochopil jsem to někdy v polovině 90. let, kdy jsem se také profiloval politicky a pak jsem se stáhl. Z jednoho prostého důvodu. Když jsem tehdy našeho současného prezidenta požádal, aby se u nás ukázal v rámci předvolební kampaně, sdělil mně jeho tým, že venkov není předmětem volebního snažení ODS. Tak jsem se stáhl, ODS volby projela a nastoupila ČSSD. Pro mě byla obrovská prohra, že dělíme ob-

S prezidentem Václavem Klausem na Zemi živitelce čany na ty, kteří nás volí a na zbytek. Kdo čte volební výsledky, nechť mě přesvědčí o tom, že máme pravicové voliče ve městech a levicové na venkově. Je to nesmysl, protože průřezově je to zhruba stejné. Kraj od kraje podle toho, kde se co a jak vyvíjí. Razím filosofii, že není možné venkov někomu zaprodat. Venkov je tady a musí být svébytný.

Přímá volba starosty: „Není v naší zemi tradicí a nepřinese nic dobrého.“

Myslíte si, že projde, když se dá do souvislosti například s prezidentskou volbou, která bude také přímá? Vždycky jsem si myslel, že zde budeme vycházet z  jakési tradice. Sám pocházím z  masarykovské rodiny, moji babičku vyslýchalo gestapo za to, že měla doma vyvěšenou Masarykovu fotografii. Bral jsem to tak, že se tehdy vyvolení usnesli na tom, že tohle bude náš prezident. Ta šaškárna, kterou teď vidím všude kolem cest, není volbou prezidenta, je to výsměch. Když vím, jaké pravomoci má český prezident, stále si myslím, že tato země má mít především důstojného reprezentanta, ne kašpárka, který visí na každém rohu, který slibuje hory doly od Aše až po Košice. Nejsem příznivcem přímé volby prezidenta. Je spíš třeba zamyslet se nad tím, proč máme v parlamentu nezkušené dvacetileté politiky, lidi špinavé a neprověřené. Na to se zaměřme a tito lidé nechť nám pak zvolí prezidenta a já ho budu respektovat. Ale ne aby se tady populisticky říkalo odleva doprava, že tito lidé jsou ti správní, protože jsou nejvíc vidět na obrazovce a v ostatních médiích. Nehodnotí se ale podle skutečně odvedené práce, ale podle toho, jak jsou známí ze zábavných pořadů.

Diskutuje se o novém volebním zákonu a změně volebního systému v obcích. Co říkáte na případnou přímou volbu starostů? Mám-li být upřímný, jsem přesvědčen – a vycházím z vlastní zkušenosti – že přímá volby starosty není v naší zemi tradicí a nepřinese nic dobrého. Na Slovensku kvůli tomu mají nyní už řadu negativních zkušeností. A je třeba si také přiznat, že naturel Slováka je jiný než naturel Čecha. Pakliže si to nepřiznáme a budeme chtít něco překopírovat, štěstí nám to nepřinese. Nikdy jsem přímou volbu starosty nepodporoval, nikdy jsem s ní nesouhlasil a nemám na tom ně- Rušení služeb na venkově: co měnit. Ať už se odvoláváme na cokoliv, „Je to systematická likvidace přepisovat pravidla jenom proto, že to ně- fungujících samospráv.“ komu nevyšlo, není argument. Žel, právě toto se stalo podkladem k předložení návrSpolek vždy velmi zastává otázku zahu přímé volby, s kterým já bytostně nesouhlasím. Šířeji to nebudu komentovat, je to chování služeb na venkově. Jak to dnes záležitost s vlastním životem. Z mé osobní vypadá s rušením pošt, stavebních úřadů? Říkal jsem i na konferenci, že problém zkušenosti a zkušenosti letitých kolegů jen má tři roviny. A tohle je ta třetí. První byla – říkám, že to není šťastný návrh.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


R

Rozhovor

16

zničme venkov sloučením obcí. Nevyšlo to. Druhá – zničme venkov prostřednictvím rozdílných příjmů. Nevyšlo to, je tady RUD. Nyní je zde tedy třetí rovina – zničme venkov v rámci dokončení reformy veřejné správy. Nic jiného v tom není. Nejde o nic jiného než o systematickou cílenou likvidaci fungujících samospráv a systémů, který ale v té množině vždycky bude mít nějakou chybu, protože v každém košíku jablek je několik červivých. Stejně tak bude několik obcí, které jsou špatné. Máme ale 6400 obcí. Kolik procent je těch špatně fungujících? A máme 13 ministerstev a kolik průšvihů jako prase je na každém z nich? Jak je možné, že nám někdo vyčítá, že v  Horním Dolním neumějí udělat registry… a ještě se píše do novin, že blbí neuvolnění starostové to neumějí. Zaveďme motivační peníze k  úsporám. Současný stav vede k nehospodárnosti. Dělali jsme několika obcím účetnictví, ale už nemůžeme kvůli počítačovým programům. Mohli bychom dělat několik agend společně, ale nebudeme, protože nám to celý systém rozhodí. Není motivace. Kdyby mně řekli, abych ubral jednoho úředníka a domluvilo se deset okolních obcí, že tuto agendu nepotřebuje občan každý den, ale bude to dělat jedna úřednice pro deset obcí, tak to bude fungovat. A jiná motivace než finanční není. Jestli starosta bude mít v rozpočtu peníze, tak si úřednici najme a ona bude dělat z devadesáti procent něco jiného. Ale je to naprosto neefektivní. Klidně ať pracovnici má, protože práce na obcích je dost, ale ať potom nevykládá, že je tady kvůli tomu, že dělá tu zásadní agendu. Pořád mě uráží, že z nás někdo dělá balíky z dědiny. To, co se mně dostane za týden na stůl, je z devadesáti procent zbytné.

A proč? Proč je účetnictví takové, jaké je? To je jedna desetina papírů v době, kdy máme elektroniku a vše by mohlo být v jedné složce a klidně dálkově zálohované. Proč musím denně podepisovat stovky papírů? Vždyť je to šaškárna.

Život v Bělotíně: „Nemáme se za co stydět.“ Čím žijete momentálně v Bělotíně? Ve středu jsme měli lampionový průvod, na který přišlo 420 lidí. To mě až radostně zaskočilo. My tuto akci vždy s něčím spojíme. Tentokrát jsme vybudovali kus chodníku s novým veřejným osvětlením, otevřeli již pátou třídu mateřské školy na barokní faře a muzeum. To díky projektu spolupráce na minimuzeu, na nějž jsme získali společně s dalšími třemi vesnicemi dotaci z LEADERu. Lidé se tam v rámci akce přišli podívat a bylo to velice příjemné setkání. Mě uráží, když někdo říká, že na mateřské školy nemají v obcích peníze. My jsme už dva měsíce od nápadu otevřít další třídu toto oddělení vybudovali. A myslím, že se za to nemusíme stydět. Při té příležitosti jsme s místními firmami a nezaměstnanými přebudovali hospodářskou část fary a přetvořili ji na venkovské muzeum, kam chceme umístit mizející paměť. Nebude to ale vybavovat jeden člověk, ale přímo děti ze školy, které už teď přinášejí a sbírají různé věci z domů, budou tam různé sektory – jak to vypadalo v kuchyni, ve světnici, atd. Podařilo se dokonce zachránit archiv po profesoru Pivovarském, což je dirigent od univerzitního sboru, který před několika dny obdržel spolu s Marií Rottro-

S kardinálem Dominikem Dukou na Zemi živitelce

vou za celoživotní práci čestné občanství města Ostravy. A tento archiv, který univerzita navezla přes prázdniny do mokrého sklepa, se nám podařilo zachránit a vynosit na půdu. Chceme mu tady nyní vytvořit pamětní síň. A je tady zájem uložit také archiv pana Necida, který se celý život zabýval činností s mažoretkami. Myslíme si, že na některé lidi se nesmí zapomínat. A i kdyby se nashromážděný materiál dal jen na jednu hromadu a ležel tady několik let, je lepší, než kdyby se po kouskách někde poztrácel. Intenzivně také pracujeme na přestavbě bývalého zdravotního střediska, z něhož budujeme byty pro seniory. Vznikne zde osm nových bytů, vloni jsme jich uvedli do provozu jedenáct. Letos jsme také zateplovali bytové domy. Z  LEADERu jsme postavili Zewl House, což je volnočasové centrum pro mládež, které vzniklo v nevyužitých místnostech kulturního domu. Má fitness centrum, volnočasovou klubovnu, osvěžovnu a hernu. Teď se chceme dostat na zateplení kulturního domu. Čeká nás rekonstrukce školní jídelny a kuchyně, běží protipovodňová opatření. Sadíme stovky stromů, hlavně švestky, směňujeme různé pozemky, mrtvá místa se čistila a zároveň teď alespoň k něčemu slouží. Dostali jsme nějakou dotaci na čistící stroj. Kolik obyvatel žije v Bělotíně a kolik jich za vašeho působení do obce přibylo? Žije zde 1819 obyvatel. Za ty roky jich asi 300 přibylo. Obecně na Přerovsku i Hranicku obyvatel ubývá a my nejsme satelit, kde to mají v růstu počtu obyvatel jednoduché. Ale my jsme nabídli lidem podmínky pro práci i nadstandartní podmínky pro výstavbu. Teď zrovna mám jednomu místnímu tazateli vysvětlovat, proč jsme koupili jeden grunt a následně ho bourali – protože tam vznikne osm stavebních míst. Prodávali jsme za 15 korun metr a ještě jsme každému, kdo postavil hrubou stavbu, dali 100 tisíc. To se rozkřiklo a během roku jsme pozemky rozprodali a dnes zde stojí řada nových domů – takže jsme konečně zvrátili, že zde po dva roky bylo více domů spadlých než postavených. Jestli vás lidé mají nebo nemají rádi – to není až tak důležité. Ale jestli vám z dědiny neutíkají – to je důležité. A to je jediné měřítko. Na prvním místě je práce, na druhém bydlení, na třetím škola, ostatní věci okolo jsou nadstavba. Ale nemáme se za co stydět. Máme další zavlažované hřiště, v každé části obce další hřiště, nové šatny za 7 milionů korun, matky mají mateřské centrum, v každé části obce je kulturní dům, knihovna, obchody i hospody a všechno drží obec. To není běžné, ale druhá stránka věci je ta, že lidé to pak berou jako samozřejmost, rychle si zvyknou na pohodlí a neváží si ho. To si pak říkám, že jinde se starostům starostuje lépe. Rozhovor vedla Marie Šuláková

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


Z

Z činnosti SPOV ČR

17

Předseda jihočeského Spolku Jan Malík na konferenci Venkov 2012a

Spolek jednal v Nových Hradech o povolební spolupráci v krajích a politice podpory rodiny Zářijová schůze Spolku pro obnovu venkova se uskutečnila v Nových Hradech. Zúčastnění zde například poděkovali Janu Florianovi za pomoc při zastavení plánovaného rušení stavebních úřadů. Řeč přišla i na krajské volby a spolupráci Spolku s novými hejtmany.

pojil k tomu, aby veřejná správa takto negativně ovlivněna nebyla. „Pokud se do toho aktivně nezapojíme, moc velkou šanci na úspěch nemáme,“ řekl. Florian nabyl dojmu, že poslanci až na pár výjimek zmíněný návrh zákona vůbec nečetli. „Jiná situace byla mezi senátory. Možná to bylo i tím, že je mezi nimi spousta starostů, kteří problematiku chápou,“ řekl a doporučil namodelovat konkrétní představu Spolku dřív, než bude pozdě. Jeho návrh zněl: „Měli bychom si udělat společnou platformu se SMO a SMS.“ Za pomoc při zastavení plánovaného rušení stavebních úřadů poděkoval Janu Florianovi Radan Večerka. „Oni si díky té diskuzi uvědomili, že zákon je jedna věc a realita druhá,“ řekl mimo jiné.

Nebudou se rušit stavební úřady v místech, kde to hrozilo Vzhledem k tomu, že poslanci již přijali stavební zákon, zrušil Spolek úkol Jana Floriana vyjednávat o připomínkách k jeho novelizaci. Florian uvedl, že ho ale projednávání ve sněmovně zklamalo. „Poslanci dávali najevo, že návrh zákona nemá smysl připomínkovat, neboť co rozhodne koalice, oni neovlivní. Z 69 jich pro pozměňovací návrhy hlasovalo 63. ODS hlasovala, aby se Spolek a POV versus kraje a volby změny zamítly, ČSSD je z velké části podpoV souvislosti s volbami do krajských zařila,“ informoval Florian. Úspěchem naopak stupitelstev navrhl Jan Florian, aby Spolek podle Floriana je, že se nezruší stavební úřa- následně v každém kraji vyvolal jednání s nody v místech, kde to hrozilo. vě zvolenými členy krajských zastupitelstev. Ti by měli být seznámeni s „Desaterem pro Námět vzniku platformy se SMO kraje“, které Spolek schválil a nyní aktualizoa SMS k reformě veřejné správy val. Marcela Harnová připomněla rozeslat Florian rovněž připomněl, že se 11. září krajským organizacím také Prohlášení hejtv Senátu uskutečnil seminář na téma veřejná manů, uzavřené při příležitosti přechodu správa, jehož iniciátorem byl senátor Karel POV z MMR na kraje. Předseda jihočeského Šebek. SPOV ČR tam měl své zastoupení Spolku Jan Malík vzpomněl, že před minulýv osobě Jana Floriana, který se do něj aktiv- mi volbami pozval jejich klub všechny kandině zapojil se svým příspěvkem. „Přímo na se- dáty na hejtmana a vysvětlil jim situaci v tom mináři vznikla „opozice“ proti rušení staveb- smyslu, kolik procent zabírá v kraji venkov ních úřadů a matrik. Mimo jiné tam zaznělo, a proč by měli se Spolkem pro obnovu venže zamýšlená redukce neodpovídá vládní- kova spolupracovat. „Nyní je jihočeský Spomu programu, a že na dané téma neproběh- lek v kraji chápán jako připomínkové místo la téměř žádná diskuze,“ řekl dále Florian a dostávají se k němu veškeré připravované a v závěru navrhl, aby se Spolek razantně při- materiály,“ řekl Malík.

Srovnávací statistická data pro Program obnovy rodiny Jan Florian připravil pro členy předsednictva SPOV ČR k projednání materiál obsahující Socio-ekonomické ukazatele o rodině, jejich prezentaci na webových stránkách Spolku pro obnovu venkova ČR. „V souvislosti s očekávaným zpracováním místních programů obnovy rodiny (viz návrh na www.spov.org), či jiných obsahově podobných dokumentů (viz. „plán rozvoje rodinné politiky“ v Podmínkách soutěže Obec přátelská rodině) se budou nejen jednotlivé obce, ale i regiony zajímat o statistická data související s problematikou rodiny. Předložený návrh sleduje usnadnění jejich dostupnosti vhodným zpracováním přímo na webových stránkách SPOV ČR,“ řekl přítomným Florian. Znalost jejich regionálních diferencí napomůže podle Floriana i orientaci pracovní skupiny Programu obnovy rodiny a krajských organizací ve vytváření systému práce, orientované na nejproblematičtější regiony (administrativní – kraje, okresy, území správní působnosti obcí s rozšířenou působností i neformální – svazky obcí, území působnosti místních akčních skupin). „Poptávaná funkcionalita, tj. zobrazování informací z dat ČSÚ týkajících se rodiny (sňatky, rozvody, narozené děti, případně další údaje) se může řešit s použitím stávajících mechanismů, které využívala firma SEAL (je také správcem webových stránek Spolku) v rámci Informačního systému o území a informačních stránek o hnutí LEADER v  ČR,“ navrhl Florian. (Další podrobnosti na www.spov.org) Ze zápisu SPOV vybrala šum Zdroj: Kateřina Kapková

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


Z

Z činnosti SPOV ČR

18

V Senátu byli odměněni držitelé Zelené a Oranžové stuhy 2012 V pondělí 24. září se v prostorách Valdštejnského paláce Senátu sešli čerství držitelé krajských ocenění v kategoriích Oranžová stuha a Zelená stuha SVR 2012. Krátkou zdravici k nim pronesli zástupci všech spolupořadatelů, mezi nimi i Spolku pro obnovu venkova Na třetím místě se v kategorii Oranžová stuha umístila obec Sovětice z Královehradeckého kraje, druhé jsou Petrovice ze Středočeského kraje a vítěznou obcí je obec Rudka z Jihomoravského kraje. Třetí příčku v kategorii Zelená stuha obsadily Kestřany z Jihočeského kraje, pomyslné stříbro získala Machová ze Zlínského kraje a z prvenství se těší obec Dolní Břežany ze Středočeského kraje. Památku na své barevné krajské vítězství si však domů odnášeli všichni a to, mimo jiné i v podobě příslibu dotace ministerstva zemědělství v případě Oranžové stuhy a ministerstva životního prostředí pro držitele Zelené stuhy. Absolutní vítěz Zelené stuhy, obec Dolní Břežany, automaticky postupuje do příštího ročníku mezinárodního projektu Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla. Letos obstálo v této soutěži Uherské Hradiště, když získalo druhé místo, vloni dosáhla na třetí příčku obec Drmoul z Chebska. Jeho starostka předala po vyhlášení výsledků putovní cenu starostovi Dolních Břežan. Kateřina Kapková Fotografie dodala: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Obec Ratměřice se neztratila ani v soutěži Evropská cena obnovy vesnice 2012 Obec Ratměřice, držitelka celorepublikového titulu Vesnice roku 2010, se neztratila ani v soutěži Evropská cena obnovy vesnice 2012, která se uskutečnila pod heslem Na stopě budoucnosti. V silné konkurenci Ratměřice postoupily mezi dvanáct finalistů a získaly titul vicemistra Evropy. Odměnou jim byla cesta na vyhlášení výsledků do rakouského Langeneggu, Vesnice Evropy roku 2010. Na zkušenou se tam na konci září vypravil z  Ratměřic autobus plný lidí. „Všechno to tam spolu se mnou zažívalo dalších 50 zástupců ratměřických spolků.

Bylo to jednak poděkování za jejich práci pro obec, ale také zajímavá příležitost vidět, jak to funguje jinde a co všechno můžeme pro rozvoj obce ještě udělat,“ zhodnotil cestu starosta Ratměřic Viktor Liška. „Převzali jsme Evropskou cenu obnovy vesnice za celistvý, udržitelný a mottu soutěže odpovídající rozvoj výjimečné kvality z rukou rakouského ministra zemědělství Nikolause Berlakowiche, hejtmana spolkové země Vorlarlberg Markuse Wallnera a představitelů Evropské asociace pro rozvoj a obnovu venkova, kteří soutěž organizovali,“

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


Z

Z činnosti SPOV ČR

dodal starosta. Vítězem soutěže se stala švýcarská obec Vals. „Je nepředstavitelné, že jsme se dostali tak daleko. Když jsme v roce 2009 získali v soutěži Vesnice roku Modrou stuhu, tvrdil jsem, že je to vrchol, že už nemá cenu se hlásit výš, že na zlato nemáme, natož abychom se stali vicemistry Evropy,“ vzpomněl Viktor Liška. Ratměřičtí se v Langeneggu zúčastnili také velkého „evropského tržiště“, na kterém se prezentovalo 35 evropských regionů ze

12 zemí. „Inspirující byl už samotný Langenegg, který má například svoji měnu platnou ve vybraných místních obchodech. Podporuje komunitní rozvoj i místní ekonomiku. Zajímalo nás také, jak tam pracují s obnovitelnými zdroji, mají třeba naučné stezky propagující jednotlivé druhy energie. Bylo to moc zajímavé,“ dodal Viktor Liška. Na odborných fórech se pak zapojili do řešení otázek budoucnosti venkovských evropských oblastí.

19 Ratmeřičtí v rámci tržiště prezentovali nejen svou obec, ale také Mikroregion Džbány, MAS Posázaví a regionální značku Kraj blanických rytířů. Našli si čas i na výlety k alpským velikánům a na zábavu zejména  s moravskou a slovenskou výpravou. „Užívali jsme si zasloužené pozornosti ostatních Evropanů a byli jsme hrdi na své úspěchy,“ shrnul starosta. Zájezd byl podle něj plný inspirace a zajímavých podnětů. Jaroslava Tůmová

Chystá se Tvář venkova 2012 o venkovských stavbách Spolek pro obnovu venkova vydá již potřetí publikaci Tvář venkova. Své náměty mohou zájemci zasílat do 5. listopadu. Kniha bude rozdělena do pěti kapitol. V první budou stavby nominované na Zlatou cihlu v soutěži Vesnice roku 2012, ve druhé obnovené sakrální památky, třetí část věnují autoři obnově původních vesnických staveb (lidová architektura), čtvrtá kapitola zahrne nové stavby ve venkovském prostředí, pátá úpravy veřejného prostranství. Tipy na venkovské stavby z celé republiky, můžete zasílat na e-mailovou adresu: kkapkova@tiscali.cz. Publikace, které vyšly v minulých letech s podporou Spolku a MMR, najdete na odkazech na webových stránkách www.spov.org.

Zástupci jihočeského Spolku a SMS diskutovali s kandidáty na hejtmana Zástupci Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje zorganizovali 26. září setkání starostů s kandidáty na hejtmana všech politických stran. Na schůzku dorazilo jedenáct kandidátů. Diskuse se točila nad problémy dopravní obslužnosti versus velké dopravní projekty a záměry kraje (dálnice, splavnění Vltavy, Šumavská elektrická dráha). Na další námi připravené diskusní okruhy již nezbyl čas. Proto předseda SPOV JčK upozornil všechny přítomné, že debata o dalším směřování rozvoje kraje může pokračovat u  příprav návrhu Programu rozvoje kraje (PRK) 2014–2020, kde byl jihočeský Spolek vyzván jako partner kraje k podání připomínek hned v jednotlivých fázích příprav tohoto obsáhlého dokumentu. Na jednání se zpracovatelem a KÚ se diskutovalo o druhých připomínkách, tentokrát k  hlavní části PRK: „Strategie rozvoje…“, a bylo dohodnuto, že bude připravena další

varianta této části, kde bude barevně zvýrazněn „venkovský prostor“ a k němu se převážně vztahující opatření a aktivity (pro lepší přehlednost kvůli  připomínkování). Poté jej naši členové a pozorovatelé i zájemci dostanou k dalšímu posouzení. Kraj zatím všechny naše návrhy k jednotlivým rozvojovým dokumentům (PRK, Akční

plány kraje na jednotlivé roky, granty kraje, apod.) bral vážně a většinu jich akceptoval a zapracoval. Proto bylo doporučeno aktivně využít této další formy diskuse a prostřednictvím SPOV JčK podávat připomínky ke všem okruhům záměrů rozvoje kraje do roku 2020. Jan Malík, předseda SPOV JčK

Rusava hostila seminář k rozvoji venkova dvou krajů Za přítomnosti představitelů Zlínského kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem se v  polovině října na Rusavě uskutečnil dvoudenní seminář nazvaný „Výměna zkušeností s čerpáním dotací z Programu rozvoje venkova a dalších zdrojů mezi Zlínským a Olomouckým krajem, problematika venkova, činnost Celostátní sítě pro venkov, aktivity místních akčních skupin v jednotlivých krajích a předpokládané směry vývoje“. Pořadatelem akce byla Celostátní síť pro venkov a Krajská agentura pro zemědělství a venkov Zlínského kraje. Akce se zúčastnilo na 70 zástupců místních akčních skupin, obcí a organizací věnujících se venkovu a zemědělství. Na programu byly například přednášky na téma Průřez Programem rozvoje venkova a dosavadní zkušenosti v podání zástupce Státního zemědělského intervenčního fondu, Současné nebezpečí pro venkov v podání předsedy Spolku pro obnovu venkova Eduarda Kavaly, Rozvoj venkova po roce 2014 z úst vrchního ředitele sekce přímých plateb a rozvoje venkova ministerstva zemědělství, Rozvoj venkova v evropském kontextu, soutěž vesnice roku Celostátní síť pro venkov byla zřízena ministerstvem zemědělv rámci ČR a EU v podání vrchního ředitele sekce regionální politiky ství v listopadu 2008 jako komunikační platforma Programu rozministerstva pro místní rozvoj Jiřího Vačkáře. Druhý den prezentova- voje venkova ČR 2007–2013. ly své projekty místní akční skupiny Zlínského a Olomouckého kraje. Gabriela Sýkorová Dvorníková, KÚZK Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


Z

Z činnosti NS MAS

20

Zprava: Petri Rinne (prezident ELARD), František Winter (předseda NS MAS ČR), Alena Chárová (MAS Podlipansko), Jan Florian (místopředseda NS MAS ČR), Marcela Pánková (MAS Vyhlídky), Radim Sršeň (zástupce NS MAS ČR v ELARD), Olga Špiková (tajemnice NS MAS ČR).

Národní síť MAS se prezentovala v Bruselu na evropském týdnu regionů Open Days Vývoj přístupu LEADER: 20 let komunitně vedeného místního rozvoje v praxi Ve dnech 8. – 11. 10. 2012 hostil Brusel již podesáté Evropský týden regionů a měst nazvaný Open Days. Letošní ročník nabídl přes 100 seminářů a debat s účastníky z celé Evropy. Tematicky se akce zaměřila na územní spolupráci nebo na chytrý a zelený růst pro všechny. Semináře se věcně dotýkaly také příprav na budoucí programovací období politiky soudržnosti 2014–2020. Národní síť Místních akčních skupin ČR se prezentovala společně s ELARD (Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova). V úte-

rý 9. října 2012 byl společně pořádán workshop s názvem „Vývoj přístupu LEADER: 20 let komunitně vedeného místního rozvoje v praxi”. Workshop byl složen ze tří prezentací a následné diskuze. Cílem semináře bylo představit pozitivní vliv, který metoda LEADER a práce místních akčních skupin měla na venkovské komunity v průběhu dvaceti let. Seminář byl založen na třech případových studiích, z nichž každá pokrývala určitou část implementace metody LEADER v Evropě.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


Z

Z činnosti NS MAS

21

T

Televizní reportáž

Místní akční skupiny rozdělují peníze z EU

První případová studie byla založena na příkladech z Finska, druhá zahrnovala vliv počátečního období provádění programu LEADER a byla založena na příkladech z Irska. Třetí zahrnovala zkušenosti z České republiky. Řečníky byli Petri Rinne (předseda ELARD), Maura Walsh (IRD Duhallow) a Radim Sršeň (NS MAS ČR). Seminář byl ukončen volnou diskuzí s moderátory a ochutnávkou českých regionálních produktů. Prezentace se účastnilo celkem šest zástupců z MAS v  čele s předsedou organizace Františkem Winterem. Poděkování patří Aleně Chárové z MAS Podlipansko a Marcele Pánkové z MAS Vyhlídky, které podpořily českou prezentaci tradičními kroji a pochoutkami. V  rámci prezentace byla představená nová brožura „Examples of LEADER projects“, která představuje příklady projektů podpořených MAS a také projektů spolupráce. Při slavnostní zahajovací recepci v  bruselském paláci krásných umění BOZAR se uskutečnilo také neformální setkání s europoslancem a místopředsedou Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem. Zástupci organizace také navštívili Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu a jednali s Jiřím Jílkem, který je vedoucím úseku zemědělství a životního prostředí. Diskuze byla zaměřena na budoucí programové období a možnost podpořit české předsednictví v evropské síti místních akčních skupin ELARD. Kandidaturu českých zástupců na předsednictví ELARDu podpořil také současný prezident Petri Rinne při setkání se zástupci Výboru regionů Ondřejem Benešíkem a Evropského hospodářského a sociálního výboru Romanem Hakenem. Část české delegace navštívila také odpolední odhalení sochy „Babylonská věž“ pořádanou Českým centrem v Bruselu ve spolupráci se zastoupením Plzeňského kraje a Městem Plzeň – Evropským hlavním městem kultury 2015. Olga Špiková, tajemnice NS MAS Více o celém setkání Open Days viz: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/index.cfm

O 15 nových venkovských regionů se letos rozrostla takzvaná národní síť místních akčních skupin. Jde o občanské sdružení, které na projekty k podpoře venkova ročně rozděluje přes 650 milionů korun z Evropské unie a v Česku sdružuje 165 regionů. Jedním z těch, kteří dotaci dostali, je i výrobce koňských sedel Lubomír Jelínek z Hanušovic na Šumpersku. Rozšířil výrobu a vytvořil nové pracovní místo. Pomohla mu dotace 300 tisíc korun. Řeč je o jediném výrobci koňských sedel a postrojů v Česku Lubomíru Jelínkovi. Podporu získal z evropských peněz. V Hanušovicích udělal projekt a oslovil takzvanou místní akční skupinu. Centrála v Jeseníku pak zajistila proplacení peněz. Lubomír Jelínek prozradil, že dotace sloužila na dostavbu dílny. Jen na Jesenicku mají takzvané akční skupiny ročně přibližně 15 milionů korun na podporu venkova a tradičních řemesel. Napříč Českem rozdělí přes 650 milionů korun. Kontrolu peněz z Bruselu garantuje ministerstvo zemědělství. „Provádíme zhruba dvě výzvy ročně, na jaře a na podzim, do každé se nám přihlásí kolem třiceti až čtyřiceti žadatelů, z toho můžeme vybrat maximálně dvanáct až patnáct projektů,“ informoval předseda Národní sítě místních akčních skupin František Winter. Evropská síť pro rozvoj venkova existuje už dvacet let. Před šesti lety se přidaly také první české regiony. Místních akčních skupin je v Česku už 165. Musí splňovat jednu podmínku – být na venkově nebo z měst, která mají nejvýš 25 tisíc obyvatel. Letos přibylo patnáct nových skupin. Národní síť je součástí celoevropské organizace. „Jsme organizací 23 zemí a naším společným cílem je získat peníze na léta 2014 až 2020,“ nechal se slyšet předseda Evropské sítě pro rozvoj venkova Petri Rinne. V České republice teď místní akční skupiny hrají o 105 miliard korun. To je dvacetkrát více, než měli v minulém rozpočtu. Kontakt na autora reportáže: jiri.loucka@ceskatelevize.cz Zdroj: ČT24 Na reportáž se lze podívat zde: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/199587-mistni-akcni-skupiny-rozdeluji-penize-z-eu/

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


Z

Z činnosti NS MAS

22

Modlitba za domov: S vírou a odvahou do budoucna. Spolupráce je klíč k rozvoji a udržitelnosti venkova „MODLITBA ZA DOMOV je třídenní oslava narozenin samostatného československého státu, kterou již počtvrté pořádaly místní akční skupiny České republiky ve spolupráci s Ekumenickou radou církví ČR. Celá třídenní akce se setkala s velmi příznivými ohlasy i zájmem médií a v příštím roce budeme opět rádi reprezentovat obecně prospěšnou práci místních akčních skupin,“ říká Ludmila Třeštíková z MAS Říčansko, která pro NS MAS ČR akci organizovala. S vírou a odvahou do budoucna Letošní program otevřela 27. října 2012 ekumenická slavnost „S vírou a odvahou do budoucna“ v katedrále sv. Víta v Praze. V průběhu večera představitelé samosprávy, členové MAS, političtí vězni, baráčníci, zástupci záchranných sborů a reprezentanti církví mysleli na naši vlast. Poté vyslechli koncert klasické hudby, díla A. Dvořáka a B. Smetany v podání Severočeského filharmonického sboru a Plzeňské filharmonie. Místní akční skupiny pro Mons. Dominika Duku připravily hodnotné dárky z regionálních produk- vystoupili s příspěvky o spolupráci, odpovědnosti a rozvoji venkotů, které pan kardinál a primas pražský velmi ocenil. va významní hosté. Konferenci zamyšlením na tématem spolupráce otevřel Jan MaCestou pravdy cháček, hudebník a komentátor Reflexu. O tom, jakým vývojem proVenkovní slavnosti následujícího dne 28. října 2012 proběhly pod šel náš venkov a jaká úskalí jsou před námi, pohovořil Milan Bena, taktovkou Ekumenické rady církví ČR. Od 10 hodin dopoledne čeka- zemědělský odborník a člen MAS Podlipansko. S příspěvky o tom, co la v Roudnici nad Labem a na hoře Říp na návštěvníky řada stánků je vůbec spolupráce a jak ji lze realizovat, vystoupili ředitel společnoss nabídkou řemeslných a regionálních produktů od místních akčních ti PEKOS a náš bývalý velvyslanec v Nizozemí Petr Kubernát, s konskupin, výrobků chráněných dílen a knížek s duchovní tematikou. Pro krétním projektem CULBURB pak starosta obce Psáry Milan Vácha. občerstvení poutníků posloužila čajovna a další stánky s nápoji a po- Posluchači, kterých bylo bezmála osmdesát, se také zapojili krátkou travinami, a to i v kvalitě bio a fairtrade. Bohatý doprovodný program diskuzí s přednášejícími i kazatelem, zakladatelem MAS Říčansko byl připraven pro celou rodinu – pro děti soutěže o ceny, pro dospělé a moderátorem konference v jedné osobě, Danielem Kvasničkou. hudební vystoupení a duchovní program. Byla také vyhodnocena výV druhé polovině vystoupil Jiří Krist za NS MAS ČR s výzvou spotvarná soutěž „Cestou pravdy“, kterou vyhlásila již v červnu Ekume- lupráce nad rámec dotací, Jana Tywoniaková z Čerčan přispěla přínická rada církví a Národní síť MAS. Ceny v podobě volných rodinných klady dobré projektové praxe a přeštický farář Jan Satke o příkladvstupenek do soutěže věnovaly hrady a zámky – Křivoklát, Mělník, né spolupráci církve s MAS Aktivios. Konferenci okořenili také Český Šternberk a Berchtold, které spolu s místními akčními skupina- otcové P. Metodej Hofman OT s přednáškou o Německém řádu mi podporují vlastenectví a úctu ke kulturnímu dědictví naší republiky. a jeho aktivitách v ČR a P. Diviš ze Strakonicka o úloze církví. Vít Dospělým byla také v krátkých rozhovorech na venkovním pó- Skála připravil zamyšlení nad tématem odborná vs. duchovní spodiu představena činnost místních akčních skupin a jejich aktivní lupráce a konferenci brilantními úvahami o ekonomických souvisčinnost při rozvoji venkova. Celá akce pak vyvrcholila přímým pře- lostech venkova uzavřel Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB. nosem České televize z místního evangelického kostela (přenos lze Přítomní hosté – zástupci MAS, starostové obcí, odborná veřejshlédnout na archivu ČT2 – Modlitba za domov). Slavnostního dne nost, zástupci ministerstva zemědělství i Státního zemědělského v Roudnici nad Labem a na Řípu se zúčastnilo aktivně kvůli zápla- intervenčního fondu, aktivně také diskutovali a to nejen na předvě sněhu letos účastníků méně, pasivně pak přes televizní obrazov- nášená témata, ale také nad možnosti rozvoje po roce 2014. ky však rekordně kolem 100 tisíce diváků. Celá třídenní akce se uskutečnila pod záštitou ministryně kultury Aleny Hanákové, hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové Spolupráce je klíč a za přispění Národní sítě MAS ČR. MAS Říčansko, hlavní organiKonference „Spolupráce je klíč“ v pondělí 29. října 2012, kte- zátor za MAS, se již těší na další ročník. Zapište si už nyní do kará se konala pod záštitou Národní sítě MAS, uzavřela třídenní osla- lendáře – 28. 10. 2013. Těšíme se na shledanou! vy. V reprezentačních prostorách Arcibiskupského paláce v Praze Ludmila Třeštíková, MAS Říčansko / foto: Petr Žůrek

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


Z

Z činnosti NS MAS

23

Valná hromada Národní sítě MAS posvětila standardy, jednala o právní formě i přípravě na dotační programy Koordinátor Václav Pošmurný vyzval MAS k ještě větší otevřenosti a transparentnosti V úvodu mimořádné valné hromady Národní sítě MAS, která se uskutečnila 2. října v Nových Hradech, vystoupil předseda František Winter a osvětlil působení a financování MAS Horní Pomoraví, jejíž je předsedou, protože ji neoprávněně napadl článek zveřejněný v tisku. Poté přednesl zprávu vyjednávacího týmu jeho koordinátor Václav Pošmurný, který upozornil na zvýšený zájem medií o činnost MAS i Národní sítě MAS. Místní akční skupiny by měly reagovat ještě větší otevřeností a transparentností, zvát novináře na svá veřejná jednání, obhajoby projektů apod. Vyjednávání o programech Přítomní byli seznámeni s dokumentem MMR, který je podkladovým materiálem pro jednání ČR s EU v rámci přípravy partnerské smlouvy pro období 2014–2020. Dokument doposud schváÚčastníci valné hromady NS MAS v Nových Hradech len vládou nebyl. Návrh partnerské smlouvy vymezuje tyto programy: – Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) – řídící orgán MPO – Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR+ESF) – řídící orgán MŠMT – Doprava (EFRR, FS) – řídící orgán MD – Životní prostředí (EFRR, FS) – řídící orgán MŽP – Zaměstnanost (ESF) – řídící orgán MPSV – Integrovaný regionální operační program (EFRR) – řídící orgán MMR – Praha – pól růstu ČR (EFRR a ESF) – řídící orgán Magistrát hlavního města Prahy – Technická pomoc (EFRR či kombinace všech fondů) – řídící orgán MMR – Přeshraniční spolupráce, Nadnárodní spolupráce, Meziregionální spolupráce – Program rozvoje venkova 2014–2020 (EZFRV) – Operační program Rybářství 2014–2020 (ENRF) Dále byly zmíněny dopady, které jsou úspěchem vyjednávacího týmu a činnosti koordinátora: „V budoucím nastavení intervencí získají větší prostor také větší města na jedné straně spektra a sdružení založená za účelem principu uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje na straně druhé. Rozvoj venkova je sice předmětem podpory stejnojmenného programu, avšak intervence do venkovského prostoru nejsou omezeny jen na tento program. Jsou identifikovány problémy, které podvazují rozvoj venkovského prostoru ČR, přičemž i zde jsou patrné zjevné meziregionální rozdíly. I zde tedy bude platit pravidlo o různých způsobech jejich řešení v různých typech venkova. Ve venkovském prostoru budou realizovány specifické intervence různých operačních programů, avšak v různé intenzitě. Stejně jako v případě měst je při podpoře rozvoje venkova potřeba přistupovat strategicky na základě rozvojových konceptů a plánů. Takovéto plány budou vznikat pro rozsáhlejší území, než je vymezení jedné konkrétní obce. Klíčovou roli pro rozvoj venkova by měla sehrávat menší či větší města, která tvoří přirozená střediska pro okolní venkovský prostor. Svůj vliv na rozvoj venkovského prostoru by měly posílit místní akční skupiny (viz níže), které by nově měly dostat větší prostor při realizaci projektů všech OP na regionálním základě. Stanou se součástí celého procesu implementace OP od přípravy a programování přes monitorování až po hodnocení.“

V dosud předložených návrzích nařízení Komise pro období 2014–2020 byly zmíněny následující formy (nástroje) integrovaného plánování ve vazbě na regionální dimenzi: 1. Integrované územní investice (Integrated Territorial Invest­ ments – „ITI“), které je možné aplikovat, je-li vyžadován tzv. integrovaný přístup v rámci strategie rozvoje měst nebo jiné územní strategie. Využití integrovaného přístupu vyžaduje začlenění investic v rámci více než jedné prioritní osy jednoho nebo více OP. 2. Místní rozvoj s využitím místních komunit (Community Led Local Development – „CLLD“). Aplikace tohoto nástroje vychází z podoby programu LEADER. Je určen pro konkrétní území (především pro venkovské oblasti), na něž se váže jeden či více tematických cílů SSR a je tedy zapotřebí financování z více fondů. Je vždy vázán nutností zpracovat tzv. Strategii místního rozvoje za předpokladu existence místních akčních skupin. 3. Společný akční plán (Joint Action Plan – „JAP“). Tento nástroj je určen pro skupinu projektů, jež budou financovány z jednoho nebo více operačních programů. Minimální objem čerpání prostřednictvím JAP je stanoven na 10 milionů EUR nebo 20 % podpory z veřejných zdrojů přidělených v rámci OP. Příjemcem podpory však musí být veřejnoprávní subjekt. Lze předpokládat, že ani v nové struktuře OP nebudou ŘO z vlastní iniciativy usilovat o propojování intervencí uvnitř OP či dokonce s intervencemi jiných OP. S takovýmto přístupem však není možno nenaplnit požadavky nařízení, které jsou v této oblasti přísnější než v legislativě stávající. Například princip komunitně založeného místního rozvoje (Community-Led Local Development, CLLD) stál již v centru debat před vydáním návrhů nařízení a po jejich zveřejnění jsou v návrzích zakotvena i některá další významná ustanovení o integrovaných a územně specifických přístupech (udržitelný rozvoj měst). Jejich naplňování tak bude muset být respektováno od počátečních fází přípravy strategických i programových dokumentů na národní i nižších úrovních. Klíčem k řešení je však kromě jejich správného zakomponování do programových dokumentů také jejich respektování v procesu implementace, vyhodnocování účinků a zpětná vazba pro řízení OP či segmentu územně specifických intervencí.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


Z

Z činnosti NS MAS

Václav Pošmurný, Jiří Krist, Jan Florian ml. a Jaromír Polášek

24

Právník Jaroslav Svejkovský

Pošmurný uvedl, že za poslední tři kvartály se podařilo to, co bylo zadáno Valnou hromadou v Rumburku, tedy že MAS budou moci působit i v jiných OP než v PRV. Na úvodním setkání na konferenci VENKOV 2012 bylo toto zmíněno mimo MZe také dalšími ministerstvy – MMR a MPSV. Nyní záleží na definici vhodných témat. Jednání probíhají se SPOV, SMO a SMS. Jednání jsou měsíční na již technické úrovni se předávají stanoviska. Byla podepsána memoranda o venkovu s partnery z veřejné správy a podnikateli ve venkovském prostoru. Se zemědělským sektorem není komunikace tak výrazná. Tento sektor reagoval na memoranda o venkovu spíše negativně, ale některé profesní organizace jsou nakloněny diskuzi. Další diskuze je vedena s neziskovým sektorem o novém memorandu a rozšíření spolupráce. Na evropské úrovni je NS MAS ČR prezentována Radimem Sršněm, který je přítomen na jednáních. Je plánována prezentace v Bruselu na Open Days. Aktuálním tématem je „Kam budou MAS v rámci své činnosti vpuštěny v rámci implementačního procesu“. Dalším tématem je certifikace MAS a obsah Integrované strategie území. Oba tyto podkladové návrhové dokumenty jsou stále připomínkovány, protože připomínkování probíhá i na úrovni partnerů i na meziresortním projednávání.

Standardy navržené MAS jsou podkladem vysvětlujícím fungování MAS a nastavení jasných pravidel fungování MAS, což je podmínkou vstupu do dalších operačních programů!!! Jsou zohledněny nepodpořené i nové MAS. Důležité je formulování se zohledněním rozlišností právních forem a také reakce na nový občanský zákoník. Standardy by měly dát záruku průhlednosti principů a pravidel činnosti, také sjednocení názvů orgánů by přispělo k větší srozumitelnosti navenek. Návrh koresponduje s návrhy Evropské komise.

Jan Florian ml. prezentuje základní standardy MAS

Nový předseda kontrolní komise Jaroslav Chmelař

Transparentnost MAS, která by splňovala standardy, je maximálně transparentní a otevřená. Funguje profesionálně, což je nutné, aby mohla rozdělovat větší objem financí. Standardy jsou dobrovolným nástrojem stejně jako využívání více fondů (minimální počet využívaných bude 2). Standardy je možné prokázat již nyní nebo v přechodném období. Bude potřeba vylepšení postupů a principů – každá MAS bude muset něco zlepšit. Příprava standardů probíhala od poslední valné hromady. V rámci jednání byla čtyři setkání pracovní skupiny a dále projednávání po emailu. Byly také shromážděny příklady dobré praxe. Dopracování standardů proběhlo v realizačním týmu a poté bylo projednáváno mezi MAS formou připomínkování po emailu a také konzultacemi na Zemi živitelce. Zveřejněny byly 12. 9., ale stále se moZákladní standardy fungování MAS hou připomínkovat – finální podoba bude vznesena samozřejmě Diskuze na téma Standardy MAS byla bouřlivá a stále pokraču- až ze strany MZe. Standardy jsou ve vývoji, řada bodů se zrušila v návaznosti na je. Dokument je návrhovým podkladem pro MZe na tvorbu jejich připomínky MAS. Splnění standardů je podmínkou pro vstup do metodik a materiálů.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


Z

Z činnosti NS MAS

25

období 2014–2020 společně se schválenou místní rozvojovou straDo 1. 1. 2014 bude možné ještě o.p.s. založit – sice není možtegií (MRS). Je možné odhalení nefungujících MAS či spekulantů. né mít stejné IČ, ale je zachována historie a poskytovatelé dotací umí na tuto situaci reagovat (delegování činností z o.s. na o.p.s.). Diskuse ke standardům U o.p.s. po 1. 1. 2014 bude možné změnit zakládací smlouvu v meV rámci následné diskuse byly vzneseny a diskutovány dvě in- zích jejího definování. Nebude možné zakládat novou (zcela ji změformace: nit). Je nutné definovat přesně zakládací smlouvu a její funkci. 1. Nutné je si uvědomit kolik lidí je spíše manažerů MAS a koČinnost Kontrolní komise lik je členů orgánů MAS. Bylo doručeno posílit roli volených orgánů MAS a eliminovat manažerský přístup, který dnes převládá. Zástupce kontrolní komise seznámil s personálními změnami. 2. Zprůhlednění financování MAS, v rámci kterého bylo doporu- Předseda KK Jindřich Tollinger odstoupil ze své funkce. Novým čeno více zveřejňovat příjmy MAS v návaznosti na jejich činnosti. předsedou byl dne 10. 9. 2012 zvolen Ing. Jaroslav Chmelař a mísZástupci Vyjednávacího týmu apelují na to, aby byly základní topředsedkyní Mgr. Galina Čermáková. standardy MAS aplikovány již nyní, aby jim začaly maximálně přiZe zápisu Olgy Špikové vybral TSu způsobovat svou činnost. Optickou většinou byl dokument jako podpořen. Návrh základních standardů Změna právní formy organizace Místní partnerství JUDr. Jaroslav Svejkovský byl přizván ke spolupráci v otázce pří– Jasné a nediskriminující podmínky pro přístup nových členů padné změny právní formy NS MAS ČR. Jako člen Legislativní rady – Š iroké, reprezentativní a vyvážené partnerství složené z místvlády ČR byl přítomen při projednávání nového občanského zákoních aktivních subjektů níku. V rámci své prezentace osvětlit změny právních forem – o.s., – Demokraticky zvolené transparentní orgány s pravidelnou roo.p.s. a z.s.p.o. Diskutovalo se o formě MAS, nikoliv o činnosti tací členů MAS. V úvodu bylo definováno, že struktura NS MAS ČR jako ta– Fungující pracovní skupiny pro tematické nebo dílčí problémy kové je poněkud složitá a nejsou přesně definovány odpovědnosti. – Vlastní právní subjektivita Občanské sdružení je primárně zřízeno pro spolkovou činnost – K  omunitní zpracování vlastních strategických dokumentů s ma(sjednocování občanů) a naplňování zájmů svých členů, statutární ximálním zapojením veřejnosti zástupce a odpovědnosti nejsou zveřejňovány v žádném rejstříku. Implementační struktura Obecně prospěšná společnost je na rozdíl od toho „sdružením čin– Fungující profesionální Kancelář MAS s přehlednou organizačností a majetku“, které má přesnou hierarchii, určené odpovědnosní strukturou řízenou vlastním hlavním manažerem ti a činnost navenek. Od novelizace zákona o o.p.s. z roku 2011 jsou – Dostupnost kanceláře tato pravidla ještě zpřísněna a organizace jsou ještě průhlednější. Od – P oskytování nízkoprahového poradenství a konzultací pro míst1. 1. 2014 začne platit nový občanský zákoník a tímto již nebudou ní subjekty o. s., a také nebude moci být založena o.p.s. (Z o.s. se stanou spol– Transparentní zveřejňování a administrace výzev ky či ústavy nebo sociální družstva, to samé také z.s.p.o.). O.p.s. buď – Transparentní hodnocení žádostí zůstanou nebo je možné je změnit na ústav či nadaci. – Okamžité zveřejňování maxima informací Z pohledu definice činnosti MAS – průhledná struktura (trans– Dostupnost opravných postupů parentní, přehledně působící, schopná zúčastnit se i soutěží) je – Široká informovanost veřejnosti adekvátní formou o.p.s., která je již ze zákona průhledná jak v přeZ prezentace Jana Floriana ml. hledu činností a odpovědností, tak i nutnosti zveřejnění své činnosti a externího auditu. Sjednocení právních forem ulehčí jednání s poskytovateli dotací. Z prezentace k základním standardům MAS:

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


Z

Z činnosti NS MAS

26

Výbor NS MAS jednal o transparentním financování a zapojení do přípravy nových operačních programů Zvažuje se předsednictví v evropské asociaci ELARD a plánuje se vlastní hodnocení MAS Již 39. jednání výboru Národní sítě MAS se tentokrát uskutečnilo 16. října na ministerstvu zemědělství v Praze. Vyjednavač Národní sítě MAS Václav Pošmurný informoval, že na základě „Podkladu pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 – vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce“ bude potřeba vytvořit pracovní týmy, které by se staly součástí přípravy pravidel pro operační programy. Návrh na pracovní týmy: 1. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) – MPO 2. Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR+ESF) – MŠMT 3. Životní prostředí (EFRR, FS) – MŽP 4. Zaměstnanost (ESF) – MPSV 5. Integrovaný regionální operační program (EFRR) – MMR Pošmurný uvedl, že do těchto týmů je třeba začlenit aktivní osoby, které mají odborné znalosti z dané oblasti a jsou schopny pracovat za celek a mít nadhled (nehájit jen zájmy své MAS) a znát také současná pravidla fungování MAS. Týmy definovat maximálně jako tříčlenné s tím, aby mezi nimi byla zastupitelnost při jednáních. Winter doporučil návrhy projednat na krajských jednáních a navrhnout členy do dalšího jednání výboru v listopadu. Předseda a koordinátor poté zajistí akceptaci pracovních týmů jednotlivými řídícími orgány. Meziobecní spolupráce Koordinátor dále informoval, že se uskutečnilo setkání na úrovní SMO, SMS a SPOV a předmětem diskuse byla meziobecní spolupráce a také podpora tvorby místní rozvojové strategie na území MAS a otázka řešení SEA.

V rámci probíhající reformy veřejné správy budou mít i ORP (obce s rozšířenou působností) pravděpodobně možnost na svém území rozhodovat o tom, kam a na co půjdou dotační prostředky v oblasti zákonných povinností veřejné správy. V oblasti zapojení ORP – tedy svazku obcí na území ORP (nejde tedy o funkci města, ale celku) se předpokládá tematické oddělení funkcí MAS a ORP. Pro ORP se předpokládá jejich rozhodování v oblasti zákonných povinností obcí v oblasti veřejné správy (to je oblast, do které ani doposud MAS nezasahovaly) a MAS budou mít témata v oblasti podpory podnikání, neziskového sektoru a rozvoje venkova na úrovní meziresortní spolupráce. Na definici vzájemných vztahů se jedná na úrovni NS MAS, SMO a SMS. Financování MAS Velká část jednání byla věnována diskuzi na téma činnosti MAS, přijímání darů od aktivních aktérů v regionu, možná návaznost na výběr projektů apod. Předseda Winter upozornil, že praxe na příjem darů MAS jsou různé a jejich případné zneužití mohlo být odhaleno v rámci hodnocení MAS na místě, které bylo ze strany MZe zrušeno. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje výzvu místním akčním skupinám: „V současnosti i pro programovací období 2014–2020 nadále trvá dle principů programu LEADER snaha všech členů Národní sítě Místních akčních skupin ČR o maximální průhlednost vlastního fungování, otevřenost při zpracování Integrovaných strategií rozvoje území a nepřípustnost veškerých postupů, které by mohly budit byť jen podezření z korupce. Je naprosto nepřípustné spojovat jakékoliv vybírání příspěvků, poplatků či darů pro aktivity MAS pro rozvoj území s úspěchem žadatele ve výběru projektů.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


Z činnosti NS MAS

27

PÍSECKA

Brno

Je se ník Níz ký

Hr ad ec ký v

ůž e

Znojemské vinařství

Za

Pom or Horní

Krnov

ST BY

Ř

Opava

Hlu čín sk o

Orlová Karviná Ostrava Havířov Slezská brána

KA

Český Těšín Frýdek-Místek Třinec

MAS Regionu Poodří

Občané pro rozvoj venkovaRozvojové partnerství Regionu HranickoLašsko ZÁHOŘÍ-BEČVA Prostějov venkov Přerov Kelečsko - Lešensko - Starojicko

Prostějov

Po dh ostýStřední Vsetínsko nsk a

Partnerství Moštěnka Jižní Haná

Kroměříž

Společná cesta Hříběcí hory

Valašsko - Horní Vsacko

Vizovicko a Slušovicko

Zlín

Severní Chřiby a Pomoraví

Hodonín

Rožnovsko

Vsetín

Hornolidečska o.s.

MAS Mikroregionu Buchlov Luhačovské Zálesí Dolní Poolšaví Staroměstsko Uherské Hradiště Kyjovské Slovácko v pohybu

Mik ulo vsk o

Pobeskydí

Valašské Meziříčí

Na cestě k prosperitěStřední Haná

hu mn am a

Karvinsko

Opavsko

Horňácko a Ostrožsko

a štin Plo

Znojmo

en íR

v

aví

Brána Brněnska

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

MAS Bojkovska Východní Slovácko

"Strážnicko" Místní Akční Skupina

Dolní

Sd ruž

O VSK

BRÁNA

A ŘO RÝM

o

ík en es

MOST Vysočiny

IECC

Rozkvět zahrady jižních Čech

ýJ ub Hr

LEADER - Loucko

Jemni ck

Region HANÁ

Boskovicko PLUS

Jihlava

Třeboňsko

Blanský les - Netolicko

Po ma lší

ko

České Budějovice

Partnerství venkova

Olomouc

OSLAVKA

Hlubocko - Lišovsko

vsko Uničo Moravskotřebovsko a Jevíčsko Mohelnicko

Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) Haná pod Jedovou

Zubří země

PodhoráckoTřebíč Česká KanadaMAS Mikroregionu Telčsko

CHANCE IN NATURE - LAG

ko yšls Litom

Šumperk

kras Moravský

ko Třešťs

a

e

VODŇANSKÁ RYBA VLT AV A

Šipka

ORLICKO

Sdružení pro rozvoj Poličska

Českomoravské Pomezí

nic se Je

Lužnicko

Společnost pro rozvoj Humpolecka c rusti Via

ví Povlta

Luž nic

Písek

DCE

Tábor

raj

ro

MAS KR AJINA SR

Í

ní Střed

LAG STRAKONICKO

Mikroregion Hlinecko Královská stezkaPodhůří Železných hor k ův čk vlí Ha

PLAV ení S

Košumbersko a Vysokomýtsko

Posázaví Sedlčansko

MAS Svazku obcí Blatenska Pošumaví

Železnohorský region

Lípa pro venkov

Příbram

Aktivios

Pardubice

Sdruž LIC

va - Vlta Brdy

MAS sv. Jana z NepomukuPODBRDSKO

Ekoregion Úhlava

Dolnobřezansko Říčansko

Mníšecko

Bohdanečsko Region Kunětické hory

ko lic Ho

r Ka

Plzeň

Zála bí

Kolín

hranice kraje

POHODA venkova

Hradec Králové

OR

Český les

a uz db Ra

ko ns pa dli Po

obce s počtem obyvatel nad 25 000

Mezi Úpou a Metují

D NA

Český Západ - Místní partnerství

sí zile Me Společná CIDLINA

Region Pošembeří

vznikající MAS (6)

Království - Jestřebí hory Stolové hory

Zlatý pruh Polabí

Praha o sk ejn lšt

ostatní MAS (21)

p ní že ru Sd

n gio š re Ná

Kladno

Rakovnicko

rá j Brána do Českého ráje

Otevřené zahrady Jičínska mí Podchlu SVATOJIŘSKÝ LES

Přemyslovské střední Čechy

Světovina Zlatá cesta

Mladá Boleslav

členové NS MAS ČR (138) Broumovsko

Trutnov

Šum pers ký ve nko

Vladař

Sokolovsko

Cheb

Če sk ý

MAS dle členství v NS MAS ČR Krkonoše

Morav a

Vy hlí dk y

Karlovy Vary

pr o

Kozákov

pobejt!"

OP S

ko ips dř Po

Rozvoj Tanvaldska

Turnovsko

LAG Podralsko

oří

La nš kro un sk o

České stře doh

Most

Jablonec nad Nisou

Nadšěje pro MosteckoSERVISO

Krušné hory - západ

MAS 21

Česká Lípa

"Přiďte

Chomutov

Liberec

TepliceÚstí nad Labem

Svitava

Litvínov Sdružení Západní Krušnohoří

Jab lun kov sko

dí ještě Pod

Skleněný Nový Bor

Rozvoj Krnovska

Šluknovsko

MAS Mikroregionu Frýdlantsko

Děčín

Labské skály Cínovecko

ČLENSKÁ ZÁKLADNA NS MAS ČR ČLENSKÁ ZÁKLADNA NS MAS ČR k 20. 10. 2012 k 20. 10. 2012

en ko v

Z

Břeclav

0

25

50

100 km

Názvy MAS byly pro potřebu vizualizace zkráceny či upraveny. NS MAS ČR 2012

Projekty spolupráce Hodnocení MAS Pro hodnocení projektů spolupráce (17. kolo) bylo nominováMilan Oliva informoval o plnění zadaného úkolu k hodnocení no celkem 79 kandidátů ze všech MAS. Nominace byly zasílány či soutěži MAS ze strany NS MAS ČR. z jednotlivých MAS nebo v souhrnu za krajská sdružení. Vylosování členové komise: Ing. Marie Trantinová (MoravskoVarianta A „Hodnotící“: Hodnocení MAS v rámci návrhu kritéslezský kraj); Jana Bujáková (Zlínský kraj); Jaroslat Šarman (MAS rií Standardy/certifikace MAS Podhostýnska) =p  ojmout to jako „vnitřní“ audit činnosti MAS jak pro podpoNáhradníci: Helena Kosová (Jihočeský kraj); Ing. Olga Ondráčřené, tak pro nepodpořené MAS ková (Jihomoravský kraj); Vojtěch Štička (MAS Karlštejnsko) = účast povinná pro všechny MAS Zaměření aktivit NS MAS ČR v dalším období Okruhy otázek na činnost NS MAS ČR, které projednají krajská sdružení: 1. Jaké by mělo být postavení NS MAS vůči MAS, směrem k ministerstvům a dalším partnerům? 2. Je úkolem NS MAS řešit činnost jednotlivých MAS, fungovat jako arbitr? 3. Bylo by dobré oddělit dvě části organizace – profesionální (manažeři MAS) a volenou (dobrovolníci v MAS)? 4. Je úkolem NS MAS hodnotit, certifikovat činnost jednotlivých MAS, fungovat jako profesní organizace včetně hodnocení členů? Zprávy z pracovních skupin Jiří Krist informoval o schůzce pracovní skupiny Vize a rozšíření v Nových Hradech. Tématem byly návrhy programových „fichí“ k novému PRV. Pro opatření bývalé IV. osy je plánována alokace 5–28 miliard Kč. Bylo projednáváno rozdělení jednotlivých programových fichí. FICHE jsou zaměřeny na podporu podnikání (7,5 miliardy Kč) a rozvoj venkova (12–19 miliard Kč.), kde patří drobná infrastruktura, investice do rekreační infrastruktury, vybavenost obcí, podpora rozvojových plánů obcí a měst. ÚZEI finalizuje analýzu a sepsání nového PRV. Olga Špiková informovala o vytvoření nové brožury o příkladech dobré praxe v angličtině. Petr Kulíšek informoval, že členové PS Mezinárodní spolupráce se účastnili dvou mezinárodních setkání a příprav na ně velmi aktivně.

Varianta B „Propagační“: Soutěž MAS v rámci přátelského „porovnání“ (obdoba Vesnice roku) = bráno v pojmu propagace, zvážit případnou možnost propojení s Vesnicí roku = účast MAS dobrovolná = půjde o přenos dobré praxe a „soutěž“ není brána jako porovnání nejsilnější x nejslabší, ale jako přenos zkušeností = dobrovolná báze podpoří účast těch MAS, které se chtějí zapojit bez následku na finance či další aspekty výsledků Pokud varianta A, potom zejména proto, aby byla: – zjištěna připravenost na 2014–20, zejména naplňování Standardů – interní komise NS MAS pro Standardy, která bude působit i jako metodický orgán – podívat se na projekty, které se v MAS zrealizovaly – posuzovat projekty, které se v MAS zrealizovaly – posouzení toho, jak vybrané MAS spolupracují s nepodpořenými MASkami Pokud varianta B, potom zejména proto, aby: – nehodnotit MAS jako takové, ale jejich projekty, produkty, aktivity

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


Z

Z činnosti NS MAS

– v yužít zkušenosti ze soutěže Vesnice roku, nepropojovat příliš úzce, např. stuhu o spolupráci obce a MAS v kraji, nebo se inspirovat soutěží EDEN – rozšířeni o pod-kategorie nebo zvláštní ceny … Výroční zprávy, vydané publikace … „nejlepší projekt pro mládež“, „…pro zemědělce“, „…připraveny ve spolupráci“, „nejlepší skupina vzájemné provázaných projektů“, ale i „nejlépe administrativně zvládnutá MAS“, „nejlépe fungující partnerství“, „nejsilněji propojený projekt spolupráce“ apod. – každá MAS by se mohla pochlubit zajímavými projekty, z nichž by si komise mohla vybrat, které ocení – z důvodů minimalizace nákladů a času „hodnotitelů“, řešit např. formou hlasování návštěvníků na Zemi živitelce, nebo nominacemi v rámci NUTS / krajského sdružení –d  iferencovat kategorie podle toho, co MAS realizuje na místní/regionální, krajské, celostátní a mezinárodní úrovni Oliva upozornil, že z časového hlediska a kapacitního, není reálné cokoliv dělat v roce 2012. Oliva navrhuje pro tento rok již další kroky neprovádět a aktivitu přesunout na rok 2013. Prozatím byla tato aktivita ukončena. Venkov 2013 na Moravě Na jednání byl výbor informován o finančních zprávách z veletrhů Agrokomplex (23. – 26. 8. 2012), Země živitelka (30. 8. – 4. 9. 2012) a z Národní konference VENKOV 2012 (1. – 3. 10. 2012). Předseda Winter informoval o dohodě na konání konference VENKOV 2013 v Olomouckém kraji počátkem října 2013 v Teplicích nad Bečvou. Dále byly předneseny zprávy z Open Days 2012 v Bruselu (8. – 11. 10. 2012) (viz samostatný článek) a z jednání ELARD v Marseille (25. – 26. 9. 2012). Předsednictví Česka v ELARDu? Radim Sršeň představil na jednání ELARD v Marseille Česko jako uchazeče o předsednictví v ELARD pro další období. Navrhl možnost řešení přemístění kanceláře ELARD do prostor v Českém domě. K možnosti financování předsednictví v dalším období uvedl, že se jedná s ministerstvem zahraničních věcí. V případě získání financí by se ČR ucházela ráda o předsednictví ELARD. Protikandidát na prezidentství Dánsko vystoupilo také aktivně k podpoře předsednictví. ČR i Dánsko slíbilo na další jednání ELARD v prosinci 2012 prezentaci priorit. Místopředsednictví ELARD by finančně přišlo na cca 300 tisíc Kč a následné dvouleté předsednictví ve výši max. 2 miliony Kč (výše v návaznosti na počet členů ELARD). Finance by byly zajišťovány granty z národní a evropské úrovně. Na dalším jednání výboru bude představena činnost ELARD a také představy o případném předsednictví a místopředsednictví. Pracovní skupina pro vzdělávání Zástupce KS NS MAS ČR Karlovarského kraje Zdeněk Mach navrhl vytvoření PS Vzdělávání, která by v lednu představila svůj plán činnosti výboru a poté i valné hromadě. Vzdělávání doposud v činnosti NS MAS ČR nebylo zahrnuto. V této aktivitě je v budoucnosti také velká šance na čerpání prostředků z EU. Všechna krajská sdružení by mohla být součástí jednotlivých projektů – vzdělávání manažerů, pracovníků MAS a obecně venkovského obyvatelstva. V MAS je nyní mnoho mladých manažerů, kteří potřebují vzdělávání. Aktivita je nutná pro rok 2013. Mach upozornil, že připravují mimo činnost KS akreditovaný kurz manažera venkova pod MŠMT, plánované spuštění je v lednu 2013. Nabídky na účast budou zaslány všem MAS. Noví členové V závěru jednání výbor schválil odpuštění nesplacené částky půjčky KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje, která vznikla při pořádání Národní konference VENKOV 2010. Výbor schválil členské přihlášky MAS Lužnicko (Jihočeský kraj) a MAS Jablunkovsko (Moravskoslezský kraj). Ze zápisu Olgy Špikové vybral TSu

28

P

Pozvánka na jednání výboru

Jednání výboru se koná dne 13. listopadu 2012 od 10:00 v Olomouci (KAZV Olomoucký kraj, Blanická 1). Program: 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Špiková), Zpráva o činnosti za uplynulé období (Winter), Zpráva o činnosti Vyjednávacího týmu za uplynulé období (Pošmurný) 2. Volební valné hromady Krajských sítí NS MAS ČR (Winter) 3. Informace o činnosti ELARD, návrh na předsednictví ČR (Sršeň) 4. Zprávy z pracovních skupin 5. Různé – termín konání volební Valné hromady v roce 2013 Případné doplnění programu je možné na začátku jednání výboru. Seminář LEADER – možnosti po roce 2013 KAZV Olomouckého kraje ve spolupráci se SPOV OK a MAS Šumperský venkov, členem Krajského sdružení NS MAS Olomouckého kraje, pořádá dvoudenní odborný seminář „LEADER – možnosti po roce 2013“, který se uskuteční 6. – 7. listopadu od 9 hodin v Hotelu Dolte v Sobotíně. Na akci financované Celostátní sítí pro venkov vystoupí například také Lucie Krumpholzová z  MZe s informacemi k výzvě v opatření III.4.1. pro nepodpořené MAS. Diskuse bude o administraci LEADERU ze strany RO SZIF Olomouc a tvorbě místních rozvojových strategií. Účastníci navštíví v programu také ruční papírku Velké Losiny a Rodinný pivovar Bravůr Loučná nad Desnou – projekty LEADER a držitele certifikátu „Jeseníky originální produkt“. Druhý den budou prezentovat jednotlivé MAS Olomouckého kraje své nejzdařilejší projekty a příklady dobré praxe a představí se také tři regionální značky. Konference LEADER bez hranic 2012 Ve dnech 21. – 23. listopadu 2012 se uskuteční v Rejvízu ve Zlatých Horách (severní část Olomouckého kraje) česko-polská pracovní a programová konference LEADER bez hranic 2012. Setkání je určeno MAS, které partnery na druhé straně hranice teprve hledají a MAS, které již dnes realizují projekty česko–polské spolupráce. V  rámci konference se uskuteční také setkání zástupců obou Národních sítí MAS, Celostátních sítí pro venkov, krajských a wojewodských organizací těchto sítí, případně ministerstev zemědělství obou zemí. Během akce bude vytvořen prostor pro bilaterální setkání českých a polských MAS. Účast na konferenci přislíbil Petri Rinne, prezident ELARD. Konference je pořádána za podpory Celostátní sítě pro venkov. Odborný program konference: • Informace o průběhu programu LEADER 2007–2013 v ČR a PL • Hodnocení projektů PL – ČR spolupráce – LEADER, Euroregiony apod. • Informace o přípravě na nové programové období 2014–2020 v ČR a PL • N  áměty na spolupráci PL – ČR: projekt Odra, příprava ESUS, Geopark Jeseník Prvních 40 přihlášených MAS z ČR a 40 z PL má zajištěnou 100 % úhradu nákladů na ubytování, stravu i konferenční poplatky pro 1 delegáta z každé MAS. Dalších 2 x 10 míst je rezervováno pro VIP hosty z obou zemí – zástupce ministerstev, agentur, krajských a wojewodských úřadů. Pro další zájemce je k dispozici až 150 míst v penzionech přímo v místě konference, za jednotnou cenu 1 400 Kč za osobu (2x ubytování, 3x hlavní jídlo, 1x společenský večer, konferenční poplatky). Objednávky budou vyřizovány v pořadí, ve kterém dorazí, až do vyčerpání kapacity 250 míst. Pořadatelé uvítají projektové postery a bannery, vzorky pro výstavu a ochutnávku regionálních produktů, propagační a prezentační materiály a videa. Kontakty na organizátory: konference@nsmascr.cz Radim Lokoč – radim.lokoc@centrum.cz Leoš Hannig – leos.hannig@seznam.cz

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


Z

Z činnosti NS MAS

29

Vzhledem k tomu, že místní akční skupiny se pouze nerozšiřují o tzv. bílá místa, nebo připojují celé mikroregiony, ale že se také s výhledem do příštího období rozdělují, nebo vznikají nové MAS a některé i zaniknou, přinášíme článek o vývoji v jedné z nejznámějších MAS.

MAS Posázaví se rozdělí, samostatnost chce region pod Blaníkem Území nynější Místní akční skupiny (MAS) Posázaví se rozdělí. Samostatnost připravují mikroregiony působící ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vlašim. Vidí v tom šanci zvýšit svůj vliv na rozvoj daného území. Současně nezastírají, že se chtějí více podílet na rozdělování peněz, které do regionu přijdou v novém programovacím období 2014–2020. „Strategický plán Leader schválený pro období 2007–2013 se bude i v příštím roce realizovat stejně jako dosud na celém území nynější MAS Posázaví, změna nastane až od roku 2014,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Rozdělení podle ní může oběma stranám uškodit, ale i prospět. Konečné dopady ukáže až čas. Důležité je, aby rozchod proběhl bez problémů a konfliktů, aby obě území mohla jít vedle sebe a spolupracovat. „Obce si myslí, že mají přece jenom blíž do Vlašimi, pokud se jedná o úřadování a vyjednávání. Myslí si, že budou mít i větší rozhodovací možnosti, pokud jejich nová MAS bude menší. Je to i tom, kam a jak budou v novém programovacím období směřovat dotace. Samozřejmě jsou tu rizika, že nová MAS teoreticky nemusí získat podporu, pokud nesplní podmínky programu, ale obce to vnímají jako příležitost a možnost k něčemu novému a možná lepšímu,“ řekl manažer svazku obcí Mikroregion Želivka Jaroslav Švejda. Zájem o vstup do nové místní akční skupiny kromě Mikroregionu Želivka už veřejně deklarovaly svazky obcí Podblanicko, Blaník PRAHA

a Český smaragd. „U nás hraje roli region a součinnost s jeho územím. Je nám bližší Blaník než Sázava,“ potvrdila manažerka mikroregionu Český smaragd Eva Vrzalová. „Každá dezintegrace tříští síly,“ upozornil starosta Neveklova Jan Slabý. Pokud ale podle něj chce někdo jít svou vlastní cestou, chce si dělat vlastní politiku, je potřeba mu to umožnit a nebránit mu. „Rozdělení MAS Posázaví je už tak rozjeté, že udržovat to nějakým umělým způsobem nemá smysl,“ poznamenal starosta Postupic a předseda svazku obcí CHOPOS Miloslav Půta. „Jsem rád, že jsme silný mikroregion, který se rozhodl, že bude vytvářet svou identitu společně, nechceme se rozdělit,“ potvrdil předseda Mikroregionu Džbány a starosta obce Ratměřice Viktor Liška. MAS Posázaví vznikla v roce 2004 a v současné době působí na území 98 obcí, v nichž žije téměř 95 000 lidí. Po rozdělení by se počet obcí v její působnosti snížil na 65 a počet obyvatel na asi 74 500. Členy MAS Posázaví je 51 subjektů, z toho je 23 z veřejného sektoru, 18 z neziskového sektoru a deset podnikatelů. Po rozdělení by bylo členů o pět méně. Zastupitelstva všech obcí v působnosti MAS Posázaví by měla do 31. března 2013 rozhodnout o tom, součástí kterého regionu (které místní akční skupiny) bude jejich správní území od roku 2014. Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s. Kontakt pro další informace: Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com

Vymezení regionů působnosti MAS

Mikroregion

Sídlo

Blaník

Louňovice pod Blaníkem

Český smaragd

okres Praha-východ

ORP Černošice

Podblanicko

Čechtice

MAS Posázaví

okres Kolín

ORP Říčany

hranice ORP hranice okresu hranice kraje

Jílové u Prahy

Stříbrná Skalice

Senohraby

Kamenný Přívoz

Vlašim

Želivka

Pohoří

okres Praha-západ

Trhový Štěpánov

Kaliště

Krhanice Čtyřkoly

Krňany

Nespeky

Lešany

Čerčany

Týnec nad Sázavou

Poříčí nad Sázavou

Chleby

Hvězdonice

Lštění

Sázava Vodslivy

Vranov

Bukovany

Chářovice

Mrač

Netvořice

Chocerady

Přestavlky u Čerčan

Kozmice Chrášťany

Čakov

Petroupim

Chlístov Václavice

Neveklov

Drahňovice

Divišov

Benešov Stranný

ORP Benešov

Křečovice

okres Benešov

Litichovice Třebešice

Struhařov

Všechlapy Divišov

Bílkovice

Kácov

Slověnice

Postupice

Chotýšany

ORP Kutná Hora

Tichonice

Libež

Bystřice

Maršovice

okres Kutná Hora

Český Šternberk

Teplýšovice

Tisem

Choratice Xaverov

Ostředek

Soběhrdy

Psáře

Radošovice

Středočeský kraj Kraj Vysočina

Tehov

Ctiboř

Kladruby Vrchotovy Janovice

okres Příbram

Soutice

Popovice

Pavlovice Vlašim

Olbramovice Hradiště

Vojkov

Veliš Jankov

Ostrov

Kondrac

Řimovice

ORP Vlašim

Ratměřice

Votice

Jankov

Vracovice

Zvěstov

ORP Votice

Pravonín

Javorník

Miličín

Bernartice

Zdislavice Miřetice Kuňovice

Mnichovice

Borovnice

Čechtice Kamberk

Středočeský kraj Jihočeský kraj

Hulice

Chlum

Chmelná

Louňovice pod Blaníkem

Neustupov

Trhový Štěpánov Rataje

Keblov

Strojetice

Loket

Křivsoudov

Loket

Dolní Kralovice

Tomice

Šetějovice

Děkanovice Blažejovice Snět Načeradec

Studený Dunice

Dle deklarace zástupců DSO ze dne 4. října 2012

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


A

Aktuálně o venkovu

30

Týdeník EURO

Zemědělství: Penězovod si rozvracet nedáme Agrárníci přešli z boje o zrno do bitvy o evropské miliardy. Venkov ale není jen zemědělství, hlásí se o víc peněz obce Ještě se neví, jaký balík eurodotací přijde na český venkov v příští sedmiletce. O desítky, možná stovku miliard korun se ale už tvrdě bojuje. Kdo si unijní podporu na vzkvétání venkova představuje jinak než jako osmimiliardovou injekci do modernizace farem nebo třímiliardovou pobídku pro budování bioplynových stanic, pěkně to od agrární lobby schytá. Venkov nejsou jen zemědělci, ale i drobní živnostníci. O rozvoji venkova by tedy měli rozhodovat hlavně lidé, kteří tam žijí. Tímto prohlášením zahájily boj o příští rozdělení unijních peněz nezemědělské svazy a spolky spojené s venkovem. Se zemědělci se napříště chtějí dělit půl na půl, nikoli v poměru 90 procent pro agrární byznys a skromnou desetinu pro „zbytek“ venkova. Takový klíč nyní platí pro výplatu peněz z českého Programu rozvoje venkova, který naplňuje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Na roky 2007 až 2013 dostal tento program, který jede odděleně od ostatních operačních programů, do vínku přes 90 miliard korun. Hlavní agrární dotace ovšem přitékají z jiných zdrojů. Ročně jde zhruba o dvacet miliard korun rozdělovaných podle toho, na kolika hektarech ten který podnik nebo sedlák hospodaří. Těchto plošných dotací se spor netýká.

skupin, Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí, Sdružení podnikatelů a živnostníků a místopředsedkyně stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Jana Juřenčáková (Starostové a nezávislí). „Většina zdejšího agrárního průmyslu je řízena z měst. O lidi z venkova tady nejde,“ míní Kavala. Odmítá být účastníkem divadla, při kterém se režíruje příští program pro venkov. „Dosud jsme při jednání nebyli za partnery, ale za kašpárky, kteří posvětí, že peníze zase dostanou jen jedni. Proto vzniklo memorandum jako impulz k opravdové diskusi,“ vysvětluje předseda Spolku pro obnovu venkova.

Boj o peníze pro venkov vedou silou nevyrovnaní hráči, velkovýrobní agrární lobby vs. venkovské „masky“ Nestoudná představa, odsoudila memorandum agrární lobby, která hájí zachování současného klíče. Následovala protestní prohlášení různých zemědělských organizací, které jsou přitom samy mezi sebou rozhádané kvůli dotacím. Jedny prosazují podporu intenzivní produkce s tím, že hlavně polařina a velkochovy jsou to pravé zemědělství a přinášejí lidem práci. Farmáři z podhůří, rozmazlení bonusem za nepříhodné podmínky k hospodaření a bohatými dotacemi za sečení luk a pastvu dobytka nenáročnou na práci, zase chtějí mimořádné ocenění za péči o krajinu zachovat i nadále. Z celého programu jde pomalu polovina peněz na hektary v kopcích, kde se daří rančerům, jak se říká lidem, kteří založili zemědělské podnikání na dotacích. O investiční podpory, které tvoří druhou půlku venkovského programu, se musejí zájemci hlásit s projekty.

Prozemědělská antimemoranda „Jestli chce tato země na venkově jen pole a louky a žádné lidi, ať jde zase většina peněz z venkovského programu na zemědělství,“ říká s ironií Eduard Kavala. Přes dvacet let je starostou Bělotína na Přerovsku a je také dlouholetým předsedou Spolku pro obnovu venkova, za který spolu s dalšími sdruženími podepsal memorandum Venkov jako místo k podnikání. Právě v něm zazněl požadavek, aby na rozvoj obcí, zejména na investice do občanské vybavenosti, podJakýpak venkov, hlavně produkce pory služeb a rozvoje zemědělského a nezemědělského podnikání Do přestřelky o miliardy z Bruselu vstoupil také největší český směřovala nejméně polovina peněz z budoucího Programu rozvoje zemědělec Andrej Babiš. Neřeší, co by potřeboval venkov, trápí ho venkova. Přihlásily se k němu rovněž Národní síť místních akčních hlavně upadající chov prasat. Někteří zemědělci totiž od příštího Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


A

Aktuálně o venkovu

venkovského programu očekávají, že bude hlavně zachraňovat živočišnou výrobu, která také dává pracovní příležitosti. „Dovoz vepřového masa ze zahraničí bude pokračovat a dál vytlačovat tuzemskou výrobu,“ varuje v týdeníku Zemědělec majitel agrárně-potravinářského impéria. Sám přitom k takovému scénáři přispívá. Jsou to i jeho masokombináty, které řadu let vyrábějí i z dováženého masa. Bylo totiž výhodnější přivézt německé vepřové než porážet česká prasata na vlastních jatkách. „Ztratili jsme čtvrtinu naší výroby – české zemědělství jako celek, a to považuji za tragédii,“ píše Babiš a smutní nad ztrátou tisíců pracovních míst. Ze všeho viní zdejší hospodářskou politiku, tedy spíše její neexistenci. Asi to nemyslí tak, aby mu stát diktoval, kolik prasat mají jeho farmy ročně vykrmit, kolik masa mají na pulty dodat jeho masokombináty. Jde tu o dotace, aby venkovský program ještě víc přispíval na výstavbu nových chlévů a nákup moderních technologií. Zvyšují konkurenceschopnost, jenže zase nepotřebují tolik lidské práce. I proto každý rok ubývá lidí, které živí zemědělství (viz Zemědělci na ústupu). Dávno přitom už neplatí, že toto odvětví je hlavním zaměstnavatelem na venkově. Andrej Babiš na rovinu lobbuje za produkci a ani se nesnaží hrát si na pečovatele o krajinu. Tuto roli zemědělců rády vyzdvihují jejich největší profesní organizace – Agrární komora a Zemědělský svaz. „Zemědělci pomáhají spoluvytvářet a udržovat krajinu jako místo pro plnohodnotný život a odpočinek lidí, pro turistiku, ale i pro rozvoj biodiverzity,“ tvrdí komora a svaz ve společném memorandu, tentokrát na podporu zemědělství. Jak zdejší velkovýroba pomáhá pestré krajině opečovávané i pro turisty? Rozšiřováním monokultur obilí, řepky a kukuřice? Nebo polními cestami rozježděnými těžkou technikou, kde je snad trvale bláto? Není lídr jako Leader „Podporu obcí a zemědělců nelze oddělovat, protože společně tvoří venkov,“ prohlásil ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) ještě předtím, než se rozpoutal boj o příští podobu venkovského programu. Při jeho sepsání bude muset Česká republika vyjít ze základních kamenů položených v Bruselu. Evropská komise už avizovala, že důležitější by měl být vlastní rozvoj venkova s hlavním cílem udržet tam lidi a zkvalitnit jejich život. Lídři zdejších agrárních svazů hájí zájmy svých dominantních členů – družstev, akciovek a „eseroček“, jejichž přirozeným hlavním cílem je zisk. Proto trvají na tom, aby i příští venkovský program valil peníze na jejich vyšší konkurenceschopnost. „Ať se tedy rovnou řekne, že je to program rozvoje zemědělství,“ namítá František Winter. Ač sám je zemědělec, zastává se spravedlivějšího dělení peněz pro venkov. Coby šéf Národní sítě místních akčních skupin (MAS) je signatářem „provenkovského“ memoranda. „Peníze by měly jít na priority, které si určí sami obyvatelé regionu,“ zastává se Winter takzvané metody Leader. V“maskách“ jsou zástupci obcí, mikroregionů a místní podnikatelé včetně zemědělců a ti se dohodnou, jestli přidělené peníze dají na dětské hřiště, nebo na nákup traktoru s radlicí na odhrnování sněhu. „Venkov prokázal, že dovede jít touto cestou, i když tu nejdřív byly obavy, že se Leader nerozjede. Funguje právě, jak má, tedy odspodu,“ oceňuje Kavala. Před devíti lety nebyla v Česku jediná MAS, nyní jich je přes 150 a z nich 112 vyhovělo podmínkám, aby využívalo peníze z venkovského rozvoje. Nejde o žádné horentní sumy, z celého koláče na ně připadlo pět procent, tedy zhruba pět miliard korun na celých sedm let. Přes „masky“ jdou peníze na malé projekty nikoli za miliony, ale většinou za několik málo stovek tisíc.

31 Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova, který pro ministerstvo zemědělství vypracovaly dvě nezávislé agentury, vytýká současné praxi nedostatečné docenění přístupu Leader. Hodnotitelé kritizují, že se zůstalo u tradičního financování shora a nevytvořil se větší prostor pro samostatné rozhodování MAS. „Partnerské projekty nejsou v programu výslovně preferovány před projekty izolovaných žadatelů,“ označují za chybu a doporučují, aby se Leader mnohem víc rozšířil v celém programu. Místo toho se proti „maskám“ v poslední době zvedají různě motivované útoky. Větší váhu ale dává těmto místním partnerstvím Brusel. Chce, aby se nejméně pět procent peněz z každého operačního programu napříště rozdělovalo metodou Leader. U jiných programů než venkovského si nyní zdejší MAS ani neškrtnou. „Všichni nám říkají, že máme svůj Program rozvoje venkova. Jenže ten je hlavně pro zemědělce,“ stěžuje si Kavala. Jak asi dopadne boj o peníze pro český a moravský venkov, který vedou silou nevyrovnaní hráči, velkovýrobní agrární lobby versus venkovské „masky“? Týdeník EURO 42/2012, 15. 10. 2012 In Neviditelný pes: Táňa Králová

Inkaso v říjnu: letos poprvé nad úrovní loňského roku Říjnové zprávy sice na první pohled vypadají slibně, důvodů k optimismu však příliš mnoho není. Z přiložené tabulky srovnávající inkaso v letošním a loňském roce už nelze vyčíst, jak dopadly odhady Ministerstva financí. Ty jsou již tradičně nadhodnocené a je téměř jisté, že se nepodaří naplnit předpoklad státního rozpočtu. Stále je přinejmenším nejasný osud daňového balíčku, jehož projednání bylo odloženo přerušením schůze Sněmovny. Kvůli tomu je finální podoba státního rozpočtu čím dál tím více nejistá. Navíc ministerstvo financí zveřejnilo i novou makroekonomickou predikci, která je pesimističtější než ta červencová a počítá s mírným růstem ekonomiky o 0,7 % oproti původnímu 1 %. Ze zveřejněných podkladů ministerstva financí byla připravena pravidelná informace o daňovém inkasu za říjen 2012 a níže v textu naleznete shrnutí. Tabulka: Porovnání celostátního inkasa sdílených daní v říjnu 2011 a 2012 (v mld. Kč) Zdroj: www.mfcr.cz Daň

Rok Rok Index 2011 2012 (2012/2011) Daň z přidané hodnoty 242,95 243,40 100,2 Daň z příjmů právnických osob 93,77 102,52 109,3 Daň z příjmů fyzických osob 105,68 108,35 102,5  - zvláštní sazba 9,32 11,32 121,5  - z přiznání 0,51 0,82 160,2  - ze závislé činnosti 95,85 96,21 100,4 Daň z nemovitostí 6,37 7,15 112,2

Masky s ambicemi „V příštím programu by se měla mnohem víc uplatňovat metoda Leader. Nově by finance mohly jít i na takzvané měkké projekCelkově byly daňové příjmy plněny k poslednímu říjnu z 80 %. ty, tedy různé ekologické, sociální a vzdělávací akce, nejen na in- Pokud by se mělo inkaso vyvíjet až do konce roku podobným temvestice,“ navrhuje Winter. pem, bude na konci roku rozpočet naplněn přibližně z 96 %. To je Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


A

Aktuálně o venkovu

ovšem u všech daňových příjmů propad o 30 miliard Kč. Nejhorší výsledek zaznamenala opět nejdůležitější daň z přidané hodnoty, která je na tom sice oproti loňsku o 0,5 miliard Kč lépe, avšak ve srovnání s rozpočtovanou hodnotou 309 miliard Kč stále chybí vybrat téměř 70 miliard Kč. Z uvedených důvodů stále apelujeme na obezřetnost při sestavování rozpočtů na příští rok. Dopad novely RUD by měl být pro většinu obcí pozitivní, je ale potřeba počítat s nadhodnocenými predikcemi ministerstva, které můžou i pro menší města znamenat výpadek v řádech milionů korun. Od příštího roku budou také zrušeny povinné úhrady  neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky, tím však není dotčena možnost obcí vyúčtovat úhradu za rok 2012 i v průběhu roku 2013. Také příjmy za neinvestiční výdaje za dojíždějící žáky budou zrušeny, tím však není dotčena možnost obcí vyúčtovat úhradu neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky za rok 2012 i v průběhu roku 2013. Toto opatření by mělo nabýt účinnosti od 1. 1. 2013 novelou školského zákona, kterou schválil Senát 24. října a nyní se čeká na podpis prezidenta. Dále je třeba počítat s koncem některých národních dotačních titulů, především u ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství a ministerstva pro místní rozvoj. Nově je na stránkách Svazu zveřejněna aktuální kalkulačka RUD, která zahrnuje předpokládané daňové výnosy pro obce v  roce 2013 vycházející z hodnot celkového inkasa uvedených v návrhu státního rozpočtu i nový parametr podle počtu dětí a žáků v obecních mateřských a základních školách (a v nižších stupních šestiletých a osmiletých gymnázií zřizovaných obcemi). Vzhledem ke stále nejistému vývoji celkových daňových příjmů, a to nejen z důvodu nejasností kolem konečné podoby zákonů, doporučujeme výsledné hodnoty považovat za maximální, nebo spíše uvažovat ještě s údaji o 5 % nižšími. Zdroj: SMO http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/ inkaso-v-rijnu-letos-poprve-nad-urovni-lonskeho-roku.aspx

Změny na pozicích náměstků ministra zemědělství Ministr zemědělství Petr Bendl s účinností od 1. 11. 2012 jmenoval do funkce 1. náměstka Viléma Žáka (47). Ten dosud na ministerstvu zemědělství působil jako poradce ministra a zabýval se především problematikou transformace resortních institucí. V nové funkci bude zodpovědný za správní úsek ministerstva. Vilém Žák je absolventem Vysoké školy zemědělské, v minulosti působil v různých funkcích ve veřejném i podnikatelském sektoru, především v oblasti zemědělství a ochrany životního prostředí. Ministr zemědělství Petr Bendl zároveň vyhověl žádosti náměstka ministra pro zemědělskou a rybářskou politiku EU Martina Hlaváčka o uvolnění z funkce z osobních důvodů a poděkoval mu za dosavadní přínosnou práci. Řízením úseku pro zemědělskou a rybářskou politiku dočasně pověřil vrchní ředitelku Jaroslavu Beneš Špalkovou, která společně s Martinem Hlaváčkem vedla jednání o budoucí podobě Společné zemědělské politiky EU na následující programovací období. Zdroj: MZe

32 zdařilá rekonstrukce interiérů celé budovy, která je centrem celoživotního vzdělávání občanů všech generací a příjemným místem setkávání, je výsledkem souhry vedení obce, knihovnice a vedení ZŠ. Knihovna je společenským centrem obce a počet nových čtenářů roste. Zvláštní ocenění a diplom v téže kategorii získala dále Místní knihovna Ostravice (2410 obyvatel, 301 čtenářů) z Moravskoslezského kraje a Obecní knihovna v Košťálově (1480 obyvatel, 114 čtenářů) z Libereckého kraje. Hlavní cenu v kategorii »informační počin« získala Knihovna Jiřího Mahena v Brně za systematickou práci s uživateli s různými druhy handicapů a inspirativní přínos pro další knihovny. Zvláštní ocenění a diplom obdržela Bohdana Stoklasová za mimořádný přínos k rozvoji českého knihovnictví, zvláště v oblasti implementace mezinárodních standardů a digitalizace dokumentů. Titul Městská knihovna roku 2012 má Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště. Tuto cenu uděluje SKIP a firma Skanska a.s.

Obce žádají vládu, aby zajistila budoucí likvidaci solárních panelů Svaz měst a obcí ČR žádá vládu, aby zajistila, že likvidace solárních panelů po skončení životnosti elektráren nezůstane na obcích. Dobrovolné evropské sdružení PV Cycle není zárukou, že nevyužívané panely budou v budoucnu skutečně zlikvidovány, uvedl svaz. Ministerstvo životního prostředí nyní připravuje vyhlášku, která by měla stanovit podmínky ekologické likvidace solárních panelů. „Pokud stát svými pobídkami způsobil solární boom, během kterého Česko zaplavilo přes sedm milionů solárních panelů, požadujeme jako obce po státu, aby zajistil, že tyto panely neskončí na ‚černých‘ skládkách nebo jako mementa na loukách a polích,“ uvedl svaz. Zásadní podle něj je, aby náklady na recyklaci panelů nemusely platit obce ze svých rozpočtů. Svaz vyjádřil obavu, že bez správně nastavených zákonů nebudou provozovatelé solárních elektráren mít motivaci pro likvidaci fotovoltaických panelů. „Většinu provozovatelů solárních elektráren tvoří ad hoc založené ‚bezejmenné‘ společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti zacílené výlučně na dosažení zisku. U těchto společností nelze předpokládat, že se budou starat o ekologickou likvidaci panelů na vlastní náklady,“ upozornil svaz. Města a obce také zpochybňují možnost, že by se o likvidaci vysloužilých solárních panelů mohlo účinně postarat evropské sdružení PV Cycle. Podle svazu není jisté, zda bude toto dobrovolné sdružení fungovat i za 20 let, kdy bude končit životnost největšího množství solárních panelů v Česku. Od 1. ledna 2013 začne platit zákon, podle kterého budou muset výrobci solárních panelů zaplatit na speciální vázaný účet částku, za kterou bude tento panel prostřednictvím kolektivních systémů jednou ekologicky zlikvidován. U starších panelů by měli částku na jejich likvidaci odvádět ve splátkách jejich majitelé. Ministerstvo životního prostředí nyní připravuje vyhlášku, která výši poplatků stanoví. Svaz měst a obcí žádá, aby částka byla dostatečně vysoká pro pokrytí nákladů spojených s likvidací panelů. Svaz zároveň chce, aby byl text vyhlášky jednoznačný a umožnil účinnou kontrolu toho, jak majitelé solárních elektráren své povinnosti plní. www.Ekolist.cz

Ocenění Knihovna roku 2012 získaly jihomoravské Ratíškovice Práci a zápal knihovnic a knihovníků pravidelně oceňuje ministerstvo kultury ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Letos se slavnostní ceremoniál konal 4. října opět v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Z vítězství v kategorii »základní knihovna« se už radují v Ratíškovicích (4142 obyvatel, 413 čtenářů) v Jihomoravském kraji. Místní obecní knihovnu vede Martina Škorpíková. Zařízení je díky vícezdrojovému financování moderní knihovnou evropského typu. Esteticky Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


A

Akce v regionech

33

Doma na venkově: Vzdělávací program pro zvýšení konkurenceschopnosti venkovského obyvatelstva Vzdělávací program Doma na venkově Jihočeský venkov – synonymum zadumané přírody, zrcadel rybníků i poetiky selského baroka, krajina překypující historickými památkami a ráj turistů, vodáků i chalupářů. Ja- Vám přináší pozvání ke společnému zastaký je ale pro ty, kdo zde žijí trvale, narodili se tu, nebo je sem zavedl osud či vlastní roz- vení, zamyšlení, poznávání i tvoření. S odborníky z nejrůznějších oborů se podíváme hodnutí? Ti asi potvrdí, že život tady není jednoduchý a leccos by mohlo být lepší. na život na vesnici, na jeho kořeny, hodnoty, úskalí i příležitosti ze šesti různých úhlů: • Téma Vesnice a občané představí vesnici jako komunitu s nejrůznějšími bolestmi i nadějemi, dá prostor pro příklady a nápady, jak měnit věci společně i kde na to brát. • Téma Vesnice jako místo spotřeby otevře problém posunu od aktivní role v produkci do role pasivního spotřebitele limitovaného svou kupní silou a konkrétním, často odlehlým místem. Ukáže možné alternativy, seznámí s právy a možnostmi obrany spotřebitele a upozorní na nebezpečí reklamní manipulace. • Téma Vesnice jako živé společenství se vrátí do historie, kdy běh života obce i rodiny určovaly pravidelně se opakující svátky a rituály provázející člověka od kolébky po hrob. Připomene význam jednotlivých obřadů a nabídne zamyšlení o jejich smyslu v současné době. Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


A

Akce v regionech

• Téma Vesnice jako tvůrčí prostor se ohlédne za hodnotami, které na venkově po staletí vznikaly díky umu řemeslníků a hospodářů. Navazující interaktivní dílna ukáže příklady využití tradičních řemesel v  současné době. Těm, kdo mají zájem o návrat k tradici zemědělství a produkce potravin, bude užitečná podrobná informace o podmínkách prodeje ze dvora. • Téma Vesnice jako kulturní prostor se soustředí na to, jak se kulturní vývoj odrážel v krajině, na dědictví lidové architektury a její současné osudy a cesty přetváření veřejných prostranství. Součástí bude i exkurze s názornými ukázkami následováníhodných i odstrašujících příkladů. • Téma Vesnice ve století služeb nabídne nové pohledy na možné využití potenciálu venkova zejména při podpoře udržitelného cestovního ruchu, poskytne praktické rady pro zájemce o provoz

34 ubytovacích zařízení i poskytování dalších služeb. Celý cyklus šesti vzdělávacích akcí se uskuteční v období říjen 2012 až červen 2013 na Písecku a Strakonicku celkem sedmkrát, a to v Dolním Pootaví, ve Středním Pootaví, v šumavském Podlesí, Blanicko-Otavském regionu, na severním Písecku, na Blatensku a v Milevsku. V červenci 2013 pak projekt završí festival lidové kultury a řemesel na strakonickém hradě a v září výsledky projektu zhodnotí odborná konference. Vzdělávací projekt Doma na venkově: Vzdělávací program pro zvýšení konkurence-

Stromem roku 2012 je lípa z Novodvorské aleje na Blanensku Stromem roku 2012 je lípa z Novodvorské aleje na Blanensku. V jedenáctém ročníku ankety získala 9879 hlasů, podpořila ji přibližně třetina všech hlasujících. Na druhé příčce se umístil šumperský Buk příběhů, třetí skončila lípa z Jiřic u Humpolce. Výsledky zveřejnila pořádající Nadace Partnerství. Novodvorská alej spojuje osadu Nové Dvory se zříceninou hradu Blansek v Moravském krasu. Tvoří ji 57 lip malolistých, které nechal v první polovině 19. století vysadit hrabě Hugo Salm. O obnovu aleje druhým rokem usiluje skupina nadšenců. Nejprve zakryli trhliny ve stromech šindelovými stříškami. Do mezer v aleji po zaniklých stromech doplnili klony starých lip. Instalovali také ptačí budky a lavičku. Celou alej v anketě zastupovala nejmohutnější lípa s obvodem kmene 415 centimetrů. Výtěžek zpoplatněného hlasování letos přesáhl 100 000 korun. Nadace Partnerství peníze rozdělí na výsadbu a ochranu stromů. „Každý, kdo v anketě některý ze stromů podpořil, obrazně řečeno zasadil další strom,“ uvedla Hana Rambousková z Nadace Partnerství. Do finále se letos dostalo 12 dřevin z celého Česka. Patřila k nim například hrušeň z Lidic, která jako jediný strom přežila vyhlazení obce nacisty, a Žižkův dub z Podhradí na Chrudimsku. Jižní Morava měla ve finále dvě želízka v ohni – kromě lípy z Novodvorské aleje také skupinu lip u Popic v Národním parku Podyjí. Cílem hlasování není najít nejvyšší nebo nejkrásnější strom, ale „nejsympatičtější“ dřevinu s příběhem, který dokáže spojovat lidi z okolí. Cenou pro nejúspěšnější strom je odborné arboristické ošetření a postup do mezinárodní ankety Evropský strom roku. Loni vyhrála alej ze Skaličky na Přerovsku. Zdroj: www.ekolist.cz

schopnosti venkovského obyvatelstva, podpořený z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje OTAVAN ­– spolek pro kulturu, ekologii a vzdělávání ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou, Asociací regionálních značek a sedmi výše jmenovanými svazky obcí. Přesné termíny a místa konání jednotlivých akcí najdete na www.na-venkove.cz. Kontakt: Iva Chládková, tel.: 722 546 374, Kateřina Čadilová, tel.: 724 863 604, e-mail: info@na-venkove.cz

Společně se zmíněným skanzenem má být nově označeno dalších 13 kulturních a turistických cílů. Patří k nim například Památník Javoříčko, Hanácké muzeum v Cholině, Expozice času ve Šternberku, Muzeum tvarůžků v Lošticích, kostely v Žárové a Maršíkově a Muzeum Johanna Schrotha v Lipové-lázních.

Díky Lesům ČR má Valašsko novou rozhlednu Státní podnik Lesy ČR chystá slavnostní otevření zcela nové, celodřevěné, téměř 24 metrů vysoké rozhledny a to na vrchu Miloňová u Velkých Karlovic na Vsetínsku ve Zlínském kraji. Slavnostní otevření rozhledny se přímo na vrchu Miloňová uskutečnilo v sobotu 20. října. Do vybudování rozhledny Lesy ČR investovaly částku 1,2 miliony korun. Projekt se uskutečnil v rámci Programu 2020, kterým Lesy ČR celostátně podporují veřejně prospěšné funkce lesů. Zdroj: Lesy České republiky

Na tabulích u silnic se poprvé objeví hanáčtina Řidiči jedoucí kolem Příkaz na Olomoucku mají šanci, že v budoucnu u cesty uvidí první oficiální informační tabuli s hanáčtinou. Olomoucký kraj má v úmyslu instalovat ke komunikaci ceduli s nápisem „Hanácké skanzen Příkazy“. Předpokládá to materiál, který na svém nedávném zasedání projednala Rada Olomouckého kraje. K definitivní Rozhledna Miloňová na stejnojmenném vrchu ve Velkých Karlovicích. Autor: DENÍK/Burda Michal podobě tabulí se ještě bude vyjadřovat ministerstvo kultury. Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


A

Akce v regionech

35

MASky Uničovsko a Rýmařovsko otevřely nová hřiště Medlov a Rýmařov má nová víceúčelová hřiště. Ta vznikla v rámci projektu spolupráce SPORT a HRY BEZ HRANIC, který získal finanční podporu z PRV ČR. Na projektu spolupracují místní akční skupiny Uničovsko a Rýmařovsko. Vybudování hřiště v Rýmařově přišlo na zhruba 1,6 milionů korun, hřiště s  umělým trávníkem v  Medlově na 1,3 miliony. Slavnostní otevření se uskutečnila 5. října 2012, v rámci oslav se hrál i první fotbalový zápas, jehož aktéry byli sportovci tzv. starých gard. Vítězný pohár si odnesli hráči z MAS Uničovsko i MAS Rýmařovsko. „Loučili jsme se s pocitem dobře odvedené společné práce. Věříme, že nová hřiště teď budou dobře sloužit malým i velkým po mnoho let,“ uvedla manažerka MAS Uničovsko Iveta Kopcová. Zdroj: MAS Uničovsko, o.p.s.

Projekt Kroje našich krajů spěje do finále Společnou prezentací a vystoupením moravských a slovenských souborů, představením nových krojů, bannerů, panenek a hudebního CD „Písně našich krajů“ vyvrcholil poslední říjnový víkend ve Velkých Teriakovcach ve středoslovenském regionu MAS Malohont projekt spolupráce tří moravských a jedné slovenské MAS na prvním ročníku Slovenského mitrovania. Celkem devět moravských a tři slovenské soubory mají nové kroje a v rámci projektu „Kroje našich krajů“ se uskutečnilo pět hojně navštívených folklorních akcí a mnohé z nich zavdaly na náměty pro pokračování v dalších letech. Zástupci MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Moravská cesta, MAS Podhostýnska a MAS Malohont už nyní přemýšlejí, jak na projekt navázat zmapováním a oživením dalších tradic a zvyků. TSu

Pohoda venkova pořádala hudební festival F. L. Věka. Cenu získal Václav Rabas MAS Pohoda venkova uspořádala v říjnu 2. ročník mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka, který zahájil 30. září strhující výkon houslisty Ivana Ženatého, který je profesorem Vyvrcholením koncertu bylo slavnostní na prestižní škole Cleveland Institute of Music předání Ceny MHF F. L. Věka za neobyčejv USA. Sólistu doprovodila Talichova komorní ný přínos regionu v oblasti kultury, kterou filharmonie za řízení svého šéfa Jana Talicha. získal Václav Rabas. Předání se zúčastnil

i hudební skladatel Luboš Sluka, který je držitelem tohoto ocenění z roku 2011. Václav Rabas (*1933), varhanní virtuóz, zakládající ředitel Konzervatoře Pardubice a profesor Hudební fakulty AMU v Praze v letech 1977–1991, se významným způsobem zasloužil o kulturu a školství ve východních Čechách. Stál u zrodu řady institucí, na Konzervatoř v Pardubicích přivedl celou řadu špičkových pedagogů, kteří měli v té době zákaz činnosti z politických důvodů. Za jeho řízení se pardubická konzervatoř zařadila mezi špičkové umělecké školy a mnozí její absolventi jsou dnes na špici ve svém oboru. Jako vítěz první Mezinárodní varhanní soutěže Pražské jaro 1958 pravidelně účinkoval s Českou filharmonií i na zahraničních hudebních festivalech. Aktuální informace naleznete na oficiálních stránkách festivalu: http://www.mhf-vek.cz

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


D

Dotační programy

36

Alokace místních akčních skupin na rok 2013 Ministr zemědělství schválil 30. října alokace pro místní akční skupiny vybrané k podpoře z Programu rozvoje venkova ČR na rok 2013. Roční alokace na místní akční skupinu se skládá z pevného základu a bonusu. Základ je tvořen částkou, která je pro každou MAS v dané výběrové skupině stejná a je vypočtena jako poměr poloviny alokace k počtu MAS. Bonus představuje druhou polovinu celkové roční alokace na danou skupinu MAS. Skládá se z počtu obyvatel dané MAS a počtu bodů udělených Hodnotitelskou komisí v rámci hodnocení činnosti MAS předcházejícího roku. Od počátku byla Monitorovacím výborem PRV schválena zásada oddělených rozpočtů jednotlivých skupin MAS v poměru 60 % alokace pro 48 MAS a 40 % alokace pro 32 MAS. Financování MAS 32+ bylo zajištěno přesunem finančních prostředků z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy ve výši 5 205 236 EUR na rok a dále přesunem z opatření III.3.1 Vzdělávání a informace v celkové výši 3 830 021 EUR. Všechny částky se odvíjí od finančního plánu pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Reali-

zace místní rozvojové strategie, který je stanoven v programovém dokumentu. Na rok 2013 se závazkuje zbytek finančních prostředků z celkové alokace na rok 2007–2013 určených pro danou skupinu MAS. Výše roční alokace pro jednotlivé skupiny MAS Místní akční skupiny vybrané v roce 2008 (48 MAS) mají přiděleno 363 941 172 Kč, tj. 14 442 110 EUR (Celkové alokace jsou přepočítány kurzem dle predikce MF na rok 2013, tj. 25,2 Kč/EUR.) Pro místní akční skupiny vybrané v roce 2009 (32 MAS) se v roce 2013 rozděluje 256 176 639 Kč, tedy po přepočtu kurzem 10 165 740 EUR. Roční alokace pro místní akční skupiny dodatečně vybrané v roce 2009 (MAS 32+) činí 188 111 466 Kč, tj. 7 464 741 EUR. Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iv/mistni-akcni-skupina/ alokace-mistnich-akcnich-skupin-na-rok-2.html

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


D

Dotační programy

Alokace pro MAS 2013 (srovnání s rokem 2012 a 2011) MAS 48 2011 2012 Plus/Minus 2013 Minus/Plus Posázaví o.p.s. 14 469 302 16 015 017 1 545 715 15 771 369 -243 648 Místní akční skupina Pobeskydí – z.s.p.o. 13 137 838 13 263 166 125 328 15 084 755 1 821 589 Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o. 11 782 354 11 614 449 -167 905 12 561 195 946 746 MAS Vladař o.p.s. 10 761 248 9 083 885 -1 677 363 12 411 897 3 328 012 Kyjovské Slovácko v pohybu 10 573 862 10 900 591 326 729 11 332 724 432 133 MAS Český les, o. s. 10 027 537 10 664 788 637 251 11 318 598 653 810 LAG Podralsko o. s. 9 431 745 9 680 205 248 460 10 273 872 593 667 Občanské sdružení Aktivios 9 369 951 8 734 851 -635 100 9 996 961 1 262 110 MAS Říčansko o.p.s. 8 767 454 9 555 972 788 518 9 880 569 324 597 MAS Boskovicko PLUS 7 227 268 7 648 386 421 118 8 563 940 915 554 Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 8 011 838 8 017 492 5 654 8 510 665 493 173 Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s. 7 633 162 7 866 534 233 372 8 308 237 441 703 Sdružení SPLAV, o.s. 7 136 693 7 993 707 857 014 8 274 519 280 812 Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 7 589 343 7 577 733 -11 610 8 105 185 527 452 Vyhlídky, o.s. 6 904 331 7 186 149 281 818 7 832 738 646 589 Znojemské vinařství, o.s. 6 550 760 7 436 966 886 206 7 754 374 317 408 Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. 6 690 522 6 789 478 98 956 7 493 183 703 705 Lípa pro venkov o.s. 6 973 408 6 728 032 -245 376 7 452 318 724 286 Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o. 10 949 637 11 535 666 586 029 7 407 084 -4 128 582 Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko 6 105 574 6 240 695 135 121 7 305 602 1 064 907 Místní akční skupina POHODA venkova 6 798 818 6 945 388 146 570 7 295 332 349 944 Region HANÁ, o.s. 6 468 842 6 423 075 -45 767 7 266 423 843 348 Český Západ - Místní partnerství, o.s. 6 809 762 7 022 265 212 503 7 036 256 13 991 CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP 6 702 622 7 700 876 998 254 6 955 599 -745 277 Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko 6 448 870 6 241 728 -207 142 6 874 364 632 636 Místní akční skupina Sdružení Růže, o.s. 6 670 316 6 826 197 155 881 6 725 459 -100 738 MAS "Přiďte pobejt!"o.s. 6 098 399 6 121 585 23 186 6 637 909 516 324 Společná CIDLINA, o.s. 6 380 887 6 465 739 84 852 6 582 662 116 923 Místní akční skupina Podještědí o.s. 7 131 226 6 605 652 -525 574 6 482 172 -123 480 Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. 5 930 749 5 562 135 -368 614 6 420 067 857 932 MAS KRAJINA SRDCE 5 795 225 5 971 967 176 742 6 256 015 284 048 Místní akční skupina Podhostýnska, o.s. 5 726 501 5 613 721 -112 780 6 040 566 426 845 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 5 147 987 5 671 394 523 407 5 989 254 317 860 Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko 5 994 838 5 439 562 -555 276 5 959 404 519 842 "Strážnicko" Místní Akční Skupina 5 317 624 5 398 779 81 155 5 865 419 466 640 BYSTŘIČKA, o.p.s. 5 201 593 5 262 769 61 176 5 632 878 370 109 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. 5 384 297 5 316 352 -67 945 5 592 224 275 872 Místní akční skupina Třešťsko 4 648 526 5 002 545 354 019 5 556 617 554 072 Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. 5 351 765 5 249 842 -101 923 5 555 840 305 998 Havlíčkův kraj o.p.s. 5 040 449 4 744 785 -295 664 5 516 461 771 676 Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. 4 582 558 4 897 743 315 185 5 341 252 443 509 Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. 4 799 078 4 487 606 -311 472 5 324 808 837 202 MAS VLTAVA, o.s. 4 915 507 5 016 086 100 579 5 308 633 292 547 Podhůří Železných hor o.p.s. 4 675 817 4 755 865 80 048 5 295 051 539 186 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku 5 020 343 4 921 050 -99 293 5 278 867 357 817 MAS Lužnice, o.s. 4 737 899 4 584 444 -153 455 5 192 592 608 148 Místní akční skupina Hornolidečska o.s. 4 842 653 4 905 186 62 533 5 190 672 285 486 Uničovsko, o.p.s. 4 484 690 4 417 581 -67 109 5 128 591 711 010 celkem 48 337 201 668 342 105 679 4 904 011 363 941 172 21 835 493 MAS 32 2011 2012 Plus/Minus 2013 Minus/Plus MAS Sokolovsko o. p. s. 22 065 000 21 836 591 -228 409 15 772 231 -6 064 360 MAS Horní Pomoraví o.p.s. 14 396 119 15 008 053 611 934 11 823 579 -3 184 474 MAS Moravský kras o.s. 13 030 333 14 845 214 1 814 881 11 282 923 -3 562 291 MAS Sdružení Západní Krušnohoří 14 797 113 14 402 416 -394 697 10 518 778 -3 883 638 Místní akční skupina Opavsko 13 880 870 15 465 650 1 584 780 10 515 350 -4 950 300 MAS Podlipansko, o.p.s. 12 838 506 13 921 758 1 083 252 10 291 515 -3 630 243 MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 12 218 674 13 225 909 1 007 235 10 058 198 -3 167 711 Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s. 12 733 193 13 760 837 1 027 644 9 992 029 -3 768 808 "Místní akční skupina České středohoří" 12 558 523 12 001 575 -556 948 9 669 401 -2 332 174 Místní akční skupina ORLICKO 12 029 584 11 569 572 -460 012 9 343 958 -2 225 614 Region Pošembeří o.p.s. 11 483 306 12 757 374 1 274 068 8 995 025 -3 762 349 Zpravodaj venkova (měsíčník a NS ČR) 746 • č. 176 • 11/2012 MAS Východní Slovácko 11 063SPOV 696 ČR 10 558 950MAS -504 8 463 515 -2 095 435 Via rustica o.s. 11 025 185 10 211 281 -813 904 8 288 630 -1 922 651

37

H10 H11 H12 A+ A A B B A A A A B D B A+ A A B A A A A A A B A B B A B A A B B B A A A C A A A A A B+ A A D A B A A A B B B C B D C B A B B B A+ A A A A B A+ A B A B A A A B B B B B B B C D C B C B A+ A B A B B D A A B D C B B A C B B D D C D B A D D C B C B D B A D D B C B B D C B A B B B C A B B B D D B H10 H11 H12 B B B A+ A A A+ A A B B B A A B A A A A+ A A A A A C B B B B B A+ A A B B B C C B


Místní akční skupina Opavsko MAS Podlipansko, o.p.s. MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. Místní akční LAG D oskupina tačn í STRAKONICKO, p r o g r ao.s. my "Místní akční skupina České středohoří" Místní akční skupina ORLICKO Region Pošembeří o.p.s. MAS Východní Slovácko Via rustica o.s. Místní akční skupina Společná cesta, o.s. Luhačovské Zálesí, o.p.s. Obecně prospěšná společnost pro Český ráj Království – Jestřebí hory, o.p.s. MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. Na cestě k prosperitě, o.s. MAS Partnerství venkova Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Prostějov venkov o.p.s. Místní akční skupina Broumovsko+ Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina Podhorácko, o.p.s. Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, o.s. MAS Labské skály Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, o.s. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ-BEČVA,o.s. Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov Královská stezka o.p.s. MAS Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. celkem 32 MAS 32+ MAS Šluknovsko Rakovnicko o. p. s. Místní akční skupina Hlučínsko NAD ORLICÍ, o.p.s. MAS 21, o.p.s. MAS Karlštejnsko, o.s. MAS Železnohorský region, o.s. Místní akční skupina Krkonoše, o.s. MAS Světovina o.p.s. MAS Brána do Českého ráje, o.s. Místní akční skupina Hrubý Jeseník Otevřené zahrady Jičínska Místní akční skupina Svitava Místní akční skupina Šumperský venkov MAS Litomyšlsko o.p.s. Hradecký venkov o.p.s. Místní akční skupina Rožnovsko Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. Podchlumí o.s. Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. MAS Sedlčansko, o.p.s. Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s. International Education and Consultation Centre Místní akční skupina Ploština Rozvoj Krnovska o.p.s. MAS Holicko, o.p.s. Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. MAS Zlatá cesta, o.p.s. Střední Haná, o.p.s. Ekoregion Úhlava, o.s. Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. celkem 32+ CELKEM 12 (48 / 32 / 32+)

D

13 880 870 15 465 650 12 838 506 13 921 758 12 218 674 13 225 909 12 733 193 13 760 837 12 558 523 12 001 575 12 029 584 11 569 572 11 483 306 12 757 374 11 063 696 10 558 950 11 025 185 10 211 281 9 850 496 10 306 479 9 185 763 8 942 055 9 299 472 8 857 307 9 608 659 9 235 307 8 874 022 8 936 392 8 110 912 7 942 330 8 435 065 8 402 008 8 879 315 8 061 034 8 485 075 8 530 265 8 305 111 8 209 543 7 546 382 7 877 534 7 823 080 7 682 177 8 172 968 8 097 633 7 668 122 7 788 697 7 985 339 7 508 504 7 496 920 7 571 554 7 511 886 7 465 691 7 412 596 7 477 177 7 287 936 6 841 130 332 059 221 335 297 997 2011 2012 5 822 606 9 192 509 5 671 189 8 789 707 6 572 841 8 200 895 5 021 277 7 727 267 5 530 433 7 614 226 5 701 098 6 939 059 4 766 629 7 150 305 4 745 789 6 283 316 4 093 384 5 552 666 4 293 198 5 958 803 4 003 032 5 428 497 4 030 726 5 548 047 4 151 611 5 343 200 3 612 683 5 433 743 4 065 621 5 112 071 3 716 952 5 578 279 3 442 434 4 794 601 3 923 758 5 137 046 3 877 232 5 007 946 3 492 214 5 125 660 3 253 283 4 286 486 3 502 114 4 364 216 3 055 408 4 016 864 3 078 671 4 037 251 3 122 982 4 558 900 3 194 363 4 038 896 3 158 776 3 774 798 2 957 994 3 906 518 2 989 288 4 162 955 3 111 004 3 839 076 2 812 115 3 787 283 3 121 943 4 203 530 127 892 648 174 894 616 797 153 537 852 298 292

1 584 780 10 515 350 -4 950 300 1 083 252 10 291 515 -3 630 243 1 007 235 10 058 198 -3 167 711 1 027 644 9 992 029 -3 768 808 -556 948 9 669 401 -2 332 174 -460 012 9 343 958 -2 225 614 1 274 068 8 995 025 -3 762 349 -504 746 8 463 515 -2 095 435 -813 904 8 288 630 -1 922 651 455 983 7 732 518 -2 573 961 -243 708 7 435 772 -1 506 283 -442 165 7 373 728 -1 483 579 -373 352 7 131 206 -2 104 101 62 370 6 652 974 -2 283 418 -168 582 6 525 851 -1 416 479 -33 057 6 470 550 -1 931 458 -818 281 6 470 121 -1 590 913 45 190 6 412 734 -2 117 531 -95 568 6 249 048 -1 960 495 331 152 6 077 780 -1 799 754 -140 903 6 055 648 -1 626 529 -75 335 6 035 140 -2 062 493 120 575 5 889 897 -1 898 800 -476 835 5 889 751 -1 618 753 74 634 5 837 205 -1 734 349 -46 195 5 767 249 -1 698 442 64 581 5 731 667 -1 745 510 -446 806 5 422 668 -1 418 462 3 238 776 256 176 639 -79 121 358 Plus/Minus 2013 Minus/Plus 3 369 903 9 463 469 270 960 3 118 518 9 460 026 670 319 1 628 054 8 975 726 774 831 2 705 990 8 150 000 422 733 2 083 793 7 942 393 328 167 1 237 961 7 750 542 811 483 2 383 676 7 489 399 339 094 1 537 527 6 943 561 660 245 1 459 282 6 194 893 642 227 1 665 605 6 173 254 214 451 1 425 465 6 142 021 713 524 1 517 321 6 086 204 538 157 1 191 589 5 898 692 555 492 1 821 060 5 882 028 448 285 1 046 450 5 806 886 694 815 1 861 327 5 676 835 98 556 1 352 167 5 186 025 391 424 1 213 288 5 154 458 17 412 1 130 714 5 145 444 137 498 1 633 446 5 114 417 -11 243 1 033 203 5 011 612 725 126 862 102 4 821 519 457 303 961 456 4 654 137 637 273 958 580 4 620 609 583 358 1 435 918 4 597 150 38 250 844 533 4 476 143 437 247 616 022 4 467 043 692 245 948 524 4 418 179 511 661 1 173 667 4 267 861 104 906 728 072 4 156 727 317 651 975 168 4 115 491 328 208 1 081 587 3 868 722 -334 808 47 001 968 188 111 466 13 216 850 55 144 755 808 229 277 -44 069 015

2012 - Stejný základ pro MAS 48: 3 563 601, pro MAS 32: 5 239 031, základ pro MAS 32+: 2 732 728 2013 - Stejný základ pro MAS 48: 3 791 054, pro MAS 32: 4 002 760, základ pro MAS 32+: 2 939 242 Zdroj: MZe, SZIF a NS MAS, výpočet TSu Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012

A A A+ A C B A+ B C A D D C B B B C B B B A B A D B A C C

A A A A B B A B C A C C B B B B D B B A B B A C B B B D

B A A A 8 3 B B A B B A A B B B A B C B B A B B B B B B B B

H10 H11 H12 A+ A B A+ A A B B B A+ A A B B B x C B A+ A A B B B C B B B A B B B B C B B B B B A A B C C B A A B D A B C B C D B C A A B C B B B C C C B B A B B D B B C C C C D B D B B B A B D C C B B B B B D


KMAS: MAS PODLIPANSKO, o.p.s. Hřbitovy - naše kamenná historie (II.etapa) PMAS: Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE KMAS: Havlíčkův kraj, o.p.s. PMAS: MAS Brána Brněnska, o.s. Zachovejme památky dalším generacím Řeky čarují KMAS: Občanské sdružení "Místní akční skupiny Krušné hory západ" KMAS: Posázaví o.p.s. PMAS: MAS Vladař o.p.s. PMAS: Královská stezka o.p.s. Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti Lípa pro venkov o.s. KMAS: RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Rakovnicko o.p.s. PMAS: Občianske sdruženie MAS LEV, o.z. Regionem Renesance hravě Chuť a vůně regionálních jídel a specialit v Poodří a Podpolaní KMAS: Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s. KMAS: Místní akční skupina Regionu Poodří PMAS: Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. PMAS: Podpoľanie Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. TOULAVA - turistická oblast Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s. KMAS: Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE PRAVÉ VALAŠSKÉ PMAS: MAS Střední Povltaví KMAS: Místní akční skupina Hornolidečska o.s. MAS Sedlčansko, o.p.s. Státní zemědělský intervenční fond zare- PMAS: Místní akční skupina Ploština MAS LUŽNICE, o.s. gistroval v 17. kole Programu rozvoje venkoLuhačovské Zálesí, o.p.s. Dejme mladým lidem příležitost formovat budoucí venkov va – opatření IV.2.1 Realizace projektů spoluMístní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. KMAS: SERVISO, o.p.s Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o.s. práce celkem 51 Žádostí o dotaci v celkové výPMAS: MAS CÍNOVEKCKO o.p.s. Místní akční skupina Rožnovsko ši 110.499.581 Kč. Vzhledem k tomu, že na MAS Sdružení Západní Krušnohoří Místní akční skupina Střední Vsetínsko výzvu bylo alokováno 58 mil. Kč, jedná se o téLAG Aktiivinen Pohjois - Satakunta ry Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. Verein zur Entwicklung der Vorzgebirgsregion, Augustusburger měř dvojnásobný převis požadované dotace. Putovní olympiáda mateřských škol - sportování nejen pro radost Land e.V., Sachsen Žádosti se dělí na 36 projektů v záměru a) KMAS: Lípa pro venkov o.s. Ekomuzea- skutečné venkovské zážitky tj. národní spolupráce a 15 projektů v zámě- PMAS: Zálabí, místní akční skupina o.s. KMAS: MAS Šluknovsko ru b) tj. mezinárodní spolupráce. V 17. kole Objevujeme a přibližujeme kulturní a přírodní dědictví návštěvníkům PMAS: MAS Moravský kras o.s. našeho venkova PRV bude rozděleno přibližně 1,6 miliardy Miestna akčná skupina Stará Čierna voda KMAS: Místní akční skupina Nízký Jeseník, občanské sdružení korun. Nejvíce peněz půjde na podporu ces- PMAS: Miestna akčná skupina Dudváh Místní akční skupina Opavsko Naše vlídná nádraží tovního ruchu (553 milionů), na investice do OZ " Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" KMAS: MAS Karlštejnsko, o.s. lesů (446 milionů) a na pozemkové úpravy Jedeme všichni PMAS: SERVISO, o.p.s. KMAS: Místní akční skupina ORLICKO (277 milionů). Zdroj: SZIF MAS Naděje pro Mostecko o.s. PMAS: Místní akční skupina Opavsko Polabskými stezkami za vínem a poznáním Projekty spolupráce MAS - předložené do 17. kola PRV Místní akční skupina Nízký Jeseník, občanské sdružení KMAS: Vyhlídky, občanské sdružení Lőw-Beerovy vily Rýmařovsko, o.p.s. PMAS: Místní akční skupina Podřipsko KMAS: Místní akční skupina Boskovicko PLUS, o.s. Místní akční skupina Šumperský venkov Divadla a kina tradicím otevřená PMAS: Místní akční skupina Svitava MAS Horní Pomoraví o.p.s. KMAS: Via rustica o.s. Putování za poznáním S partnerem do cíle PMAS: LEADER - Loucko KMAS: MAS Železnohorský region, o.s. KMAS: Sdružení SPLAV, o.s. PMAS: MAS Litomyšlsko o.p.s. MAS Českomoravské pomezí o.p.s. PMAS: YLÄ-SAVON VETUR RY MAS Region Kunětické hory, o.s. Geopark - šance pro region Památky a jejich budoucnost Exchange and expertise about tourism organization KMAS: MAS Brána do Českého ráje, o.s. KMAS: LAG Podralsko o.s. KMAS: Podhůří Železných hor o.p.s. PMAS: PMAS: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj MAS Turnovsko PMAS: Královská stezka o.p.s. Vůně a chutě Posázaví a Rakovnicka Přiďte pobejt! Lípa pro venkov o.s. KMAS: Rakovnicko o.p.s. Leader DalÄvarna LAG OTHE ARMANCE PMAS: Posázaví o.p.s. Dobrovolní hasiči - historie a budoucnost LAG Cretes Préardennaises Tvář obce mění - vzdělávání a spolkové dění KMAS: Region HANÁ, o.s. Cuisines across Europe KMAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. PMAS: Bystřička, o.p.s. KMAS: Královská stezka o.p.s. PMAS: Místní akční skupina Šumperský venkov Požitavie-Širočina o.z. PMAS: Místní akční skupina Rožnovsko Vzdělaný venkovan S divadlem poznáváme naše regiony Kupiškio rajono vietos veiklos grup# KMAS: MAS Sokolovsko o.p.s. KMAS: OS MAS Za humnama Peräpohjolan kehitys ry LAG PMAS: MAS 21, o.p.s. PMAS: Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení North Pennine Dales Leader Náš region o.s. Podhorácko, o.p.s. Spolupráce venkovských škol v rámci environmentálního vzdělávání ABC pro místní výrobce Kumštýři na horách i v kraji KMAS: Severní Chřiby a Pomoraví, o.s. KMAS: Místní akční skupina POHODA venkova KMAS: Otevřené zahrady Jičínska PMAS: Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. PMAS: MAS Železnohorský region, o.s. PMAS: Rozvoj Tanvaldska Místní akční skupina Ploština Association C#su rajona lauku partner#ba Regionální centra setkávání u Haranta a Kašpara StartUp Valachia aneb Valašsko plné inovací Association SATEKA Český Západ - Místní partnerství, o.s. KMAS: KMAS: Luhačovské Zálesí, o.p.s. Vidzeme Rural Partnership "Brasla" PMAS: Náš region o.s. PMAS: Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. Public and private partnership society "Zied zeme" UČÍME SE FILMEM MAS Bojkovska Local action group "Paj#rio kraštas" KMAS: Region Pošembeří o.p.s. Místní akční skupina Rožnovsko Kedainiai district local action group PMAS: Přemyslovské střední Čechy,o.p.s Místní akční skupina Ploština Madona Municipality Foundation Vyhlídky, občanské sdružení S nordic walking holí, vydej se do okolí To co frčí v pohraničí MAS Sedlčansko, o.p.s. KMAS: Místní akční skupina Podhostýnska, o.s. KMAS: Místní akční skupina Český les, o. s. PMAS: Cesty za poznáním Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko PMAS: MAS 21, o.p.s. Očami po krajine - Očima po krajině KMAS: Havlíčkův kraj, o.p.s. MAS Sokolovsko o.p.s. KMAS: "Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s." PMAS: MAS MOST Vysočiny, o.p.s. Initiaktivkreis Tirschenreuth e.V. PMAS: Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. Komunitní venkov ZDRAVÍ NÁS BAVÍ II. Místní akční skupina MALOHONT KMAS: Podchlumí o.s. KMAS: Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech Venkovská komunitní centra - spolky pod jednou střechou PMAS: Společná CIDLINA, o.s. PMAS: "CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP" KMAS: Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Hradecký venkov o.p.s. MAS Vodňanská ryba PMAS: MAS - Partnerství Moštěnka, o.s. Mladí hasiči - bezpečná budoucnost Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Uničovsko, o.p.s. KMAS: Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení Rozvoj venkovské turistiky na území MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba Cílem společného snažení je rozvoj regionálního značení PMAS: OS MAS Za humnama KMAS: VODŇANSKÁ RYBA KMAS: Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy PMAS: Vršatec PMAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. KMAS: Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko Renesance venkovského ovocnářství Občianske združenie Zlatá cesta PMAS: MAS Dolní Morava KMAS: Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku Technické školky Tvůrčí dialogy o tradicích pro další generace PMAS: Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE KMAS: MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. KMAS: Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov Živá kronika PMAS: MAS Brána Brněnska, o.s. PMAS: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko KMAS: MAS PODLIPANSKO, o.p.s. Hřbitovy - naše kamenná historie (II.etapa) Krajinou Hané s písní a tancem PMAS: Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE KMAS: Havlíčkův kraj, o.p.s. KMAS: Na cestě k prosperitě, o.s. Zachovejme památky dalším generacím PMAS: MAS Brána Brněnska, o.s. PMAS: Prostějov venkov o.p.s. KMAS: Občanské sdružení "Místní akční skupiny Krušné hory západ" Řeky čarují Vytvořeno na venkově a pro venkov PMAS: MAS Vladař o.p.s. KMAS: Posázaví o.p.s. KMAS: MAS Sdružení Západní Krušnohoří Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti PMAS: Královská stezka o.p.s. PMAS: MAS Zlatá cesta, o.p.s. KMAS: RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Lípa pro venkov o.s. PMAS: Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko Občianske sdruženie MAS LEV, o.z. Rakovnicko o.p.s. Chuť a vůně regionálních jídel a specialit v Poodří a Podpolaní Regionem Renesance hravě KMAS: Místní akční skupina Regionu Poodří KMAS: Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s. Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012 PMAS: Podpoľanie PMAS: Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. TOULAVA - turistická oblast Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.

D

Dotační programy

MAS podaly 51 nových projektů spolupráce. Dvojnásobný převis

39


D

Dotační programy

40

Předběžný harmonogram příjmu žádostí o dotaci PRV pro rok 2013 V rámci Programu rozvoje venkova ČR budou v roce 2013 vyhlášena poslední dvě kola příjmu žádostí o dotaci. Ministerstvo zemědělství již připravilo opatření, která budou s nejvyšší pravděpodobností v příštím roce spuštěna. Upozorňujeme žadatele, že se jedná pouze o předběžný harmonogram, který bude teprve schvalován Monitorovacím výborem PRV, a proto v něm může dojít k dílčím změnám. 18. kolo: 6. 2. – 12. 2. 2013: III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění 6. 3. – 12. 3. 2013 I.1.1 Modernizace zemědělských podniků – jímky a hnojiště I.1.3.2 Inovace v potravinářství I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 19. kolo: 5. 6. – 11. 6. 2013: I.1.3.1 Potravináři – pokud bude větší zůstatek I.1.4 Pozemkové úpravy – pokud bude větší zůstatek I.3.4 Využívání poradenských služeb II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Zdroj: MZe

MMR chce zlepšení informování o fondech EU: stručně a pozitivně Na potřebě zviditelnění pozitivních přínosů evropských fondů v ČR i zlepšení informování o nich se shodli účastníci Řídícího a koordinačního výboru (ŘKV), který v Praze uspořádalo ministerstvo pro místní rozvoj. Jednání se zúčastnili zástupci Evropské komise (EK), orgánů zodpovědných za čerpání fondů EU, krajů, neziskového sektoru i sociální a hospodářští partneři. „Nyní jsou viditelné zejména negativní aspekty čerpání, zatímco výrazné přínosy kohezní politiky pro Českou republiku zůstávají stranou,“ uvedl na jednání zástupce Generálního ředitelství pro regionální politiku EK (DG Regio) Jack Engwegen, podle kterého by se pozornost měla soustředit na podporu informování o úspěšných projektech a celkových pozitivních dopadech kohezní politiky na konkurenceschopnost ČR. Právě na větší publicitu fondů EU se soustředí aktuální informační aktivity MMR, jako například soutěž pro studenty středních škol „Navrhni projekt“, která usiluje o zvýšení povědomí u budoucích žadatelů. J. Engwegen, který má v rámci DG Regio na starosti čerpání fondů v ČR, také zdůraznil nutnost přijetí zákona o státní službě. Přítomní se shodli, že zákon by přispěl k vytvoření stabilního prostředí, které je nezbytné pro úspěšnou realizaci všech operačních programů. V debatě účastníků ŘKV zazněla obava z diskontinuity při koordinaci využívání evropských fondů. Klíčové je podle nich poučit se ze současných slabin a pokračovat v zahájených přípravách se stabilním týmem. Na setkání MMR prezentovalo aktuální stav využití strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR. Českým příjemcům podpory bylo vyplaceno přes 363 miliard korun, což přestavuje téměř polovinu dostupné alokace ČR. Finanční objem schválených pro-

jektů pak dosahuje 78,1 procenta této alokace. Certifikované prostředky (ověřené Evropskou komisí k proplacení) přestavují více než 150 miliard korun, tedy 19,3 procenta alokace. Za poslední měsíc bylo nově certifikováno 11,8 miliardy korun. NOK predikuje další nárůst certifikace v nadcházejících měsících také proto, že proplácení z rozpočtu Evropské komise bylo v uplynulých týdnech obnoveno v OP Doprava, OP Životní prostředí a v přeshraničním OP ČR–Polsko. Počet operačních programů s pozastaveným proplácením se tak snížil z osmi na pět. Zdroj: MMR

Odborníci na budoucnost kohezní politiky „ladili noty“ na MMR Jak se bude čerpat z evropských fondů po roce 2013, to je téma, které aktuálně zaměstnává všechny členské státy i samotné instituce Evropské unie. České vyjednávání s Evropskou komisí (EK) bude zahájeno již v listopadu, kdy její zástupci přijedou do Prahy představit svůj poziční dokument. I proto se 19. řína na půdě ministerstva pro místní rozvoj konal kulatý stůl, kde se neformálně jednalo zejména o evropských aspektech přípravy na budoucí programové období. MMR se na nové programové období připravuje již zhruba dva roky. Proces se zintenzivnil v posledních měsících v souvislosti se zrychleným vývojem vyjednávání budoucích evropských nařízení pro oblast politiky soudržnosti v evropských institucích. Setkání u kulatého stolu s názvem Kohezní politika 2014–2020 bylo příležitostí, jak na úrovni ČR „ladit noty“, abychom měli před zahájením vyjednávání s EK jasnou představu o našich cílech a prioritách při projednávání pravidel pro kohezní politiku v příštím programovém období. V přínosné diskuzi zaznělo mnoho důležitých sdělení pro další vyjednávání. „Diskuse kolem kulatého stolu byla mimořádně užitečná pro další evropské vyjednávání o pravidlech využívání strukturálních fondů,“ sdělil 1. náměstek ministra Daniel Braun. „Zcela jednoznačně zaznívala shoda na klíčových oblastech typu uznatelnosti DPH, potřeby koncentrace na skutečné priority, míry spolufinancování či postoje k financování páteřních infrastruktur.“ Kulatého stolu se zúčastnil místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák, zástupci Výboru regionů, ministerstev, krajů a samospráv a experti na evropskou politiku z akademické i  soukromé sféry. „Česká republika musí postavit proti sobě, co chce a co může financovat,“ sdělil na závěr kulatého stolu Oldřich Vlasák. „Z diskuse si beru mnoho podnětných věcí, které při jednání v Evropském parlamentu využiji.“ Dánskému předsednictví se v první polovině tohoto roku podařilo předběžně uzavřít některé důležité tematické bloky balíčku nařízení EU. Současné kyperské předsednictví se chce pokusit předběžně uzavřít i ty zbývající. Zároveň bude brzy do hry vtažen Evropský parlament. MMR se snaží tento aspekt zohlednit a věnuje

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


D

Dotační programy

41

M

velkou pozornost jeho zapojení do vyjednávání na evropské úrovMonitoring médií ni vč. spolupráce se zeměmi V4. Při formování detailů nového programového období MMR zároveň zapojuje nejrůznější partnery v ČR a bere v úvahu potřeby budoucího rozvoje ČR. Výsledkem té- Aktuální stav využití strukturálních to snahy je klíčový materiál MMR koncipovaný jako podklad pro fondů a Fondu soudržnosti v ČR „Dohodu pro partnerství“ obsahující návrh budoucích operačních programů, který již prošel připomínkovým řízením ostatních resorStrukturální fondy v současné době procházejí obdobím plným tů. Po zapracování jejich připomínek bude materiál předložen Vlá- skandálů, a to má vliv i na velké množství kontrol a auditů provádě ČR. děných k tomu pověřenými subjekty. V březnu 2012 byla Česká reZdroj: MMR publika dopisem Evropské komise upozorněna na zastavení proplácení prostředků u programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS). Představitelé V4 a Slovinska přijali V dopise byla Česká republika upozorněna na několik problematických oblastí, které musí být vyřešeny: nezávislost pověřených auspolečnou deklaraci k vyjednávání ditních subjektů, činnost Auditního orgánu, systém nesrovnalostí, řídící kontrola a otázky spojené s administrativní kapacitou. Součástí evropských předpisů 2014–2020 dopisu Komise byl i tzv. Akční plán, který obsahoval seznam nápravPředstavitelé zemí Visegrádské skupiny a Slovinska se setkali ných opatření, která musí Česká republika provést, aby mohlo být 12. Října v polských Katovicích, aby jednali o nové podobě politi- znovu zahájeno proplácení žádostí o platbu ze strany Komise. Na ky soudržnosti. Zástupci pěti zemí neformálně debatovali o nasta- konci června 2012 byla Komisi zaslána informace obsahující jednotvení pravidel této evropské politiky v letech 2014–20. Na závěr při- livá naplnění Akčního plánu. Evropská komise byla s opatřeními spojali společnou deklaraci, která bude prezentována během jednání kojena, a tak na konci července ČR obdržela zprávu od generálního ředitele pro regionální politiku Waltera Deffaa, kterou bylo obnoveRady EU pro obecné záležitosti v Lucemburku. „Evropské fondy mají velký význam pro růst i pro zvyšování kon- no proplácení žádostí o platbu, avšak pouze u některých operačních kurenceschopnosti a politika soudržnosti je tudíž právem v centru programů. Evropská komise obnovila platby pro následující operační pozornosti vyjednávání o podobě příštího sedmiletého finančního programy: ROP Jihovýchod, ROP Moravskoslezsko, ROP Střední Morámce EU. Má své poslání, které spočívá ve vyrovnávání rozdílů me- rava, ROP Jihozápad, OP Praha Konkurenceschopnost, OP Výzkum zi členskými státy a jejich regiony. Tohoto cíle lze nejefektivněji do- a vývoj pro inovace, OP Podnikání a inovace a OP Technická pomoc. U zbývajících operačních programů spolufinancovaných z ERDF sáhnout zaměřením se zejména na méně rozvinuté státy a regiony. Na jednání jsme zdůraznili, že pro včasný start čerpání je ne- a FS jako OP Životní prostředí, OP Doprava, Integrovaný operační zbytné rychle najít kompromis mezi členskými státy, Evropskou program, ROP Severozápad, ROP Severovýchod a ROP Střední Čekomisí a Evropským parlamentem, který povede k co nejjedno- chy po červencovém dopise Komise k obnovení plateb nedošlo, což dušímu využívání fondů EU,“ řekl 1. náměstek ministra pro ohrožuje řadu projektů ve vztahu k pravidlu n+2 a n+3. U těchto operačních programů se podle Komise nepodařilo nalézt vhodná místní rozvoj Daniel Braun, který vedl delegaci České republiky. Neformální setkání, které proběhlo na pozvání polské ministry- řešení problémů. Stejný problém nadále trvá i u OP Vzdělávání pro ně regionálního rozvoje Elżbiety Bieńkowské, bylo završeno přije- konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského socitím společné deklarace, která obsahuje společné pozice zemí V4 álního fondu. Plnění nápravných opatření koordinačně zastřešuje a Slovinska k otázkám přípravy budoucích operačních programů, ministerstvo pro místní rozvoj. Na konci října 2012 došlo nově ke řízení i dalšího procesu vyjednávání s Evropskou komisí a Evrop- znovuobnovení proplácení žádostí o platbu u OP Životní prostředí ským parlamentem. Zástupci těchto evropských institucí se jedná- a OP Doprava, tedy téměř po roce a půl (tyto operační programy pozastaveny již v polovině roku 2011). Česká republika u těchto ní rovněž zúčastnili. Společné závěry bude Polsko jako současná předsedající země operačních programů přistoupila na provedení finančních oprav ve skupiny V4 prezentovat na nejbližší říjnové Radě pro obecné zále- výši 5% z objemu vyplacených prostředků u OPŽP a 10% u OPD. Těmito finančními opravami ČR o žádné peníze nepřišla, tyto prožitosti všem 27 zemím EU. středky mohou být použity na spolufinancování jiných kvalitních Zdroj: MMR projektů. Stále trvající pozastavené proplácení u některých OP je pro úspěšné čerpání evropských prostředků značným rizikem. Obnovení proplácení je zcela zásadní ve vztahu k plnění pravidla n+2/n+3, realizaci velkých projektů, zajištění kofinancování, veřejným zakázkám apod. Českým příjemcům podpory bylo do současné doby vyplaceno přes 363 mld. Kč. K 5. září 2012 bylo na úrovni NSRR certifikováno (prostředky považovány za vyčerpané) 19,3% z celkové alokace NSRR, což představuje 150, 5 mld. Kč ze 778, 3 mld. Kč, která má Česká republika na období 2007–2013. K certifikaci je dále připraveno cca 87 mld., což navýší podíl vyčerpaných prostředků na 30,4 %. K této částce můžeme ještě nově přičíst 43 mld. z OPŽP a OPD. V oblasti plnění indikátorů je ve vztahu k finančnímu plnění situace dobrá. Většina OP plní stanovené cíle. Problémy se nacházejí u OP Životní prostředí a Integrovaného operačního programu, kde je míra plnění indikátorů nízká a pravděpodobně nedojde na konci programového období k jejich naplnění. U OP Životní prostředí se jedná o plnění aktivit spojených např. s výstavbou čističek odpadních vod. U Integrovaného operačního programu jde o oblast sociálních služeb a revitalizace problémových sídlišť. Zdroj: Tomáš Lysák oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu měst a obcí Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012


P

Pozvánky

42

· Zapojení veřejnosti · Strategické řízení · Udržitelný rozvoj · Nápady a inspirace

Pozvánka Krajská agentura pro zemědělství a venkov Olomoucký kraj a Agrární komora Olomouckého kraje

Místní Agenda 21 v praxi obcí

si Vás dovolují pozvat v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov v Olomouckém kraji

- přehlídka těch nejlepších

na konferenci

AGROFORUM 2012

19. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR pořádaná ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj

která se bude konat pod záštitou místopředsedy zemědělského výboru Poslanecké sněmovny ČR Ing. Jiřího Papeže

Kdy? Kde? Pro koho?

v pondělí 12. listopadu 2012

Bližší info:

v salonku hotelu Prachárna, Křelovská 91, Olomouc-Řepčín

20. listopadu 2012 Kaiserštejnský palác (Malostranské náměstí 23/37, Praha 1) Reprezentativní akce pro zástupce obcí, regionů a jejich odborných partnerů i všech dalších zájemců o kvalitní rozvoj místa, kde žijí. www.ZdravaMesta.cz/konference; info@nszm.cz

Program akce

Program: 9.30 – 10.00 hod.

prezence

9:00 – 10:00

10.00 – 11.00 hod. Zahájení konference, SZP po roce 2013 – Ing. Jiří Papež, PS PČR Společná zemědělská politika v ČR po roce 2013, výhled a porovnání se současností – Ing. Martin Hlaváček, náměstek MZe ČR 11.00 – 11.20 hod.

Zahájení a úvodní slovo 10:00 – 10:30

přestávka na kávu

Michal Janeba – náměstek ministra pro místní rozvoj Petr Švec – ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR

Moderace: Marie Petrová – tajemnice Pracovní skupiny pro MA21

Nejpokročilejší “místní Agendy 21” v ČR

11.20 – 12.30 hod. Přímé platby, Program rozvoje venkova v ČR po roce 2013 – Ing. Pavel Sekáč, MZe ČR Návrhy změn a úprav, připomínky k SZP z pohledu Agrární komory – Ing. Martin Fantyš, AK ČR 12.30 – 13.00 hod.

oběd

13.00 – 14.00 hod.

Panelová diskuze k uvedené problematice

10:30 – 15:00

prezentují a kategorii „B“ MA21 obhajují: Obec Křižánky – Mikroregion Drahanská vrchovina – Město Chrudim – Město Kopřivnice – Město Litoměřice – Město Prostějov – Město Vsetín (délka 1 prezentace max. 25 min., navazuje 5 min. pro otázky prezentujícím; pořadí prezentací bude losováno)

12:30 – 13:30 Přestávka na kávu

15:00 – 15:30

Prostor pro diskusi

Vyhlášení výsledků a slavnostní předání ocenění obcím/regionům – úspěšným obhájcům kategorie „B“ místní Agendy 21

Na workshop Vás co nejsrdečněji zvou pořadatelé: Ing. Josef Hlavinka, předseda AK Olomouckého kraje Ing. Kateřina Mračková, ředitelka KAZV Olomoucký kraj

15:30 – 17:30

Závazné přihlášení na workshop do 8. 11. 2012: emailem: olomouc.azv@mze.cz telefonicky: sl. Horváthová, 585 206 411Registrace účastníků

předává zástupce Senátu Parlamentu ČR Návazný společenský program vč. hudebního vystoupení Občerstvení formou rautu Losování dárků pro účastníky

Odkaz pro registrace účasti (do 9.11.2012): www.ZdravaMesta.cz/konference/registrace Konference je bez registračního poplatku.

Akce je součástí projektu „Strategické řízení v obcích“ podpořeného ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 176 • 11/2012

Mediální partner akce:


Kontakty

Kontakty na předsednictvo SPOV Aktuální k 15. 3. 2011 • Předseda Mgr. Eduard Kavala OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151 tel. 581 612 100, 602 514 347 Veškerou poštu, týkající se SPOV, posílejte výhradně na adresu spov@belotin.cz • 1. místopředsedkyně Ing. Jana Juřenčáková senátorka PČR Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1 tel. 605 969 058, 577 342 881 jurencakovaj@senat.cz jana@jurencakova.cz • 2. místopředseda JUDr. Radan Večerka SPOV Karlovarského kraje nám. Dr. Milady Horákové č. 2, 360 01 Karlovy Vary tel.+fax 353 223 611 radan.vecerka@seznam.cz • Ing. arch. Jan Florian Štěpánkova 106, 537 01 Chrudim tel. 733 607 513 ing.florian@gmail.com • Pavel Hroch 398 55 Kovářov 63 tel. 382 594 218 hroch20@quick.cz • Ing. Marcela Harnová Slaměníkova 37, Radslavice 751 11 tel. 737 520 886 harnova.marcela@tiscali.cz • Jiří Řezníček Tučín 127, 751 16 tel. 732 876 307 ou@tucin.cz • Stanislav Rampas 337 01 Ejpovice 61 tel. 724 022 313 strampas@quick.cz • Ing. František Winter Na Holbě 491, 788 33 Hanušovice tel. 602 533 707 f.winter@atlas.cz • Členové předsednictva volení orgány krajských organizací SPOV (§ 8 stanov SPOV): Ing. Luboš Peterka Maltézské nám.82, 378 31 Radomyšl tel. 383 392 255 radomysl@email.cz • Jihomoravský kraj PaedDr. Zdeněk Peša nám. Míru 20, 979 74 0lešnice tel. 516463296, 603 816 152 starosta@olesnice.cz • Královéhradecký kraj Martina Berdychová 508 01 Holovousy 39 tel. 493 691 538, 724 164 674 ou@holovousy.cz

43 Liberecký kraj Jindřich Kvapil 468 22 Koberovy 140 tel. 483 389 346, 603 980 970 starosta@koberovy.cz • Moravskoslezský kraj Bc. Jan Tomiczek 739 93 Třanovice 250 tel: 558 496 929; 602 857 528 tranovice@iol.cz • Olomoucký kraj Leoš Hannig 790 64 Vápenná tel. 737 286 377, 584 439 068 leos.hannig@seznam.cz • Pardubický kraj Ing. Jiří Kosel 533 75 Horní Ředice 101 tel. 466 681 966 obec@horniredice.cz • Plzeňský kraj MUDr. Tamara Salcmanová 332 11 Hradec 133 tel. 377 423 630 salcmanova@volny.cz • Středočeský kraj Radomír Hanačík Horní 74, 267 12 Loděnice-Jánská tel. 723 787 653 spov.sk@gmail.com • Ústecký kraj Václav Tyl Na průhonu 270, 413 01 Vědomice tel. 602 483 423 starosta@vedomice.cz • Vysočina Zdena Švaříčková Nová 473, 588 22 Luka nad Jihlavou tel. 731 165 239, 567 219 601 svarickovazdenka@seznam.cz • Zlínský kraj Vojtěch Ryza 756 15 Lidečko 467 tel. 571 447 945, 731 163 586 lidecko@centrum.cz • REVIZNÍ KOMISE Jaroslav Knap OÚ Mořice, 798 28 Mořice 68 tel. 774 431 136 obec@morice.cz • Ing. Ludmila Krušková Větrovcova 7, 140 00 Praha 4 tel. 603 233 003 kruskova@volny.cz • Jana Vaníčková 790 84 Hradec-Nová Ves 111 602 512 544 vanickova.47@seznam.cz • REDAKTOR Tomáš Šulák 751 25 Veselíčko 196 tel. 775 949 142 tomas.sulak@smarv.cz • TAJEMNICE Kateřina Kapková Bělotín 151, 753 64 tel. 777 258 628 KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

VýBOR NS MAS ČR • PŘEDSEDA Ing. František Winter Olomoucký kraj – MAS Horní Pomoraví f.winter@nsmascr.cz +420 602 533 707 • MÍSTOPŘEDSEDOVÉ Jan Florian Plzeňský kraj MAS Český západ – místní partnerství j.florian@nsmascr.cz +420 777 870 202 Ing. Jiří Krist Moravskoslezský kraj – MAS Opavsko jiri.krist@ekotoxa.cz +420 724 790 088 Mgr. Petr Kulíšek Královéhradecký kraj – MAS NAD ORLICÍ petr.kulisek@nadorlici.cz +420 604 201 113 Ing. Jozef Jančo Jihomoravský kraj – MAS Moravský kras masmk@seznam.cz +420 739 042 933 • ČLENOVÉ VÝBORU Václav Pošmurný Středočeský kraj – MAS Posázaví posmurny@posazavi.com +420 604 890 190 Ing. Zdeněk Mach Karlovarský kraj – MAS Vladař mach@job-asistent.cz +420 737 444 602 Bc. Jiřina Karasová Jihočeský kraj – MAS Strakonicko lag.strakonicko@seznam.cz +420 606 349 724 Jiřina Leinweberová Pardubický kraj MAS Sdruěení pro rozvoj Poličska manazer@maspolicsko.cz +420 773 615 270 Hana Dufková Ústecký kraj – MAS Západní Krušnohoří dufkova@oakchomutov.cz +420 737 177 432 Aleš Lahoda Zlínský kraj – MAS Hornolidečska lahoda@mashornolidecska.cz +420 604 628 026 Mgr. Gustav Charouzek Vysočina – MAS Královská stezka kralovska-stezka@centrum.cz +420 774 489 322 Jindřich Šolc Liberecký kraj – LAG Podralsko solc@lagpodralsko.com +420 775 110 397 • NÁHRADNÍCI VÝBORU: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. MAS Šumperský venkov RadimBz@seznam.cz +420 603 578 141 Ing. Michal Arnošt MAS sv. Jana z Nepomuku mas.nepomucko@seznam.cz +420 602 334 882 Ing. Pavel Kolář MAS Nízký Jeseník masnj@seznam.cz +420 775 295 599

Jana Kuthanová MAS Hradecký venkov kuthanova@horineves.cz +420 724 186 825 Anna Čárková MAS Kyjovské Slovácko v pohybu annacarkova@centrum.cz +420 774 664 698 RNDr. Zuzana Guthová, CSc. MAS Sdružení Růže guthova@cb.gin.cz +420 724 643 050 Miloslav Oliva MAS Pošembeří oliva@posemberi.cz +420 721 210 662 Miroslav Bouda MAS Sokolovsko bouda@mu-brezova.cz +420 724 180 833 Ing. Bohumir Jasanský MAS České středohoří mascs@tiscali.cz +420 724 134 539 Romana Zemanová MASiF romana.zemanova@quick.cz +420 724 209 706 Ivona Opletalová MAS Litomyšlsko mas-lit@seznam.cz +420 733 705 320 Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj hajkova@havlickuvkraj.cz +420 774 420 913 RNDr. Roman Kašpar MAS Luhačovické Zálesí luhacovskezalesi@pozlovice.cz +420 774 230 210 • KONTROLNÍ KOMISE PŘEDSEDA Jindřich Tollinger MAS Střední Povltaví tollinger@tollmi.cz +420 731 603 603 ČLENOVÉ Mgr. Galina Čermáková MAS Vyhlídky agconsult@seznam.cz +420 724 068 686 Ing. Petr Brandl MAS Aktivios pbrandl@volny.cz +420 721 747 966 Julie Zendulková MAS Moravská cesta Julie.zendulkova@moravska-cesta.cz +420 724 111 510 Petr Pecha MAS Rýmařovsko pecha@rymarov.cz +420 602 521 057 PhDr. Jitka Doubnerová MASiF masif@seznam.cz +420 774 678 033 Jiří Kmoníček MAS Mezi Úpou a Metují jiri.kmonicek@centrumrozvoje.cz +420 607 966 379 Lucie Hlavinková, DiS. Via rustica lucie.hlavinkova@viarustica.cz +420 723 074 105 Ing. Jaroslav Chmelař MAS Pomalší jarda.chmelar@volny.cz +420 602 116 848 Tajemnice NS MAS ČR Mgr. Olga Špiková MAS Horní Pomoraví o.spikova@nsmascr.cz tel. +420 602 832 880 www.nsmascr.cz

ZV 11-2012  

Zpravodaj venkova 11-2012