Page 1

III. évfolyam 11. lapszám 2019. december l

l

ingyenes havilap

Építőipari Nívódíjas a Városházánk!

Meghitt karácsonyt és békés, boldog, örömökben gazdag új esztendőt kívánunk olvasóinknak! 1


Ünnep A várakozás időszaka “Csak az él, akiben a lélek tiszta csöndjén Némán izzani kezd a titokzatos tömjén S füstjén az Angyal megjelen. És ámuló szeméről a fátylakat leoldja, Az Angyal, az Istennek alázatos heroldja: A csend-foganta Kegyelem.” - Sík Sándor -

December elsején, advent első vasárnapjának délutánján a Lendvai Károly Férfikórus által csendültek fel ünnepi dallamok a Városháza előtt. Elek Sándor polgármester az adventi várakozásról és az elcsendesedésről szóló gondolatokkal köszöntötte a megjelenteket, majd fellobbant az első gyertya Törökbálint város koszorúján. Advent második vasárnapján Kis Gergely Márton református lelkipásztor ünnepi igehirdetését hallgathatták meg a jelenlévők, majd a Törökbálinti Református Egyházközség Kórusának ünnepi szolgálata közben lobbant fel a második gyertya lángja a koszorún.

Az adventi hétvégéken idén is közös gyertyagyújtásra invitálták a lakosokat. A Városháza előtti téren már november végén felállították a karácsonyfát és az adventi koszorút, majd ünnepi fénybe borult az épület.

2

December második hétvégéjén a Munkácsy Mihály Művelődési Ház Kiskarácsony elnevezésű programsorozata is segítette az ünnepi ráhangolódást. A gyerekeket adventi népi játékok, kézműves foglalkozás és családi koncert várta, míg a felnőtteket kiállításmegnyitó és forraltbor-főző verseny. Idén a fényjátékra az intézmény belső udvarán került sor.


Elismerés Építőipari Nívódíjas a Városházánk! Építőipari Nívódíjat nyert Törökbálint új Városházája, az elismerést Elek Sándor polgármester vette át az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének évzáró ünnepségén, december 6-án. Összesen nyolc kategóriában 13 építményt részesítettek elismerében, valamint hat számára elismerő Oklevelet adtak ki. Az ÉVOSZ pályázatán legalább nettó 100 millió forint értékű, a tavalyi év végéig használatbavételi engedélyt kapott létesítményekkel lehetett indulni. A pályaműveket több szempont alapján bírálták el: l az építmény általános építészeti-műszaki értékelése l a kivitelezés műszaki–technikai színvonala, szakszerűsége l a beruházás gazdaságossága, üzemeltethetősége l valamint a létesítményt létrehozók

– különösen a beruházók, a tervezők és kivitelezők – közötti együttműködés. Törökbálint Város Önkormányzata kétfordulós, meghívásos, titkos tervpályázatot írt ki 2015-ben az új városháza tervezésére és környezetének rendezésére. Kiemelt szempont volt, hogy az utcakép kialakítása ne az akkori állapothoz illeszkedjen, hanem olyan kisvárosi jellegű megjelenése legyen, amely a későbbi fejlesztéseknél - mint adottság - illeszkedési alapul szolgáljon.

lönösen igényes. Kiemelendő az építtető önkormányzat és a tervező-fővállalkozó szoros és hatékony együttműködése.” forrás: magyarepitok.hu

“Az új törökbálinti városháza a hivatali, közigazgatási épületek között is példás eszmeiségű: világos, áttekinthető, ügyfélbarát kialakításával. Az épület a város kialakuló közigazgatási központjának meghatározó eleme, amelyik barátságos közterülettel kapcsolódik a város főutcájához, ugyanakkor szerves egységet keres a környezetével (a tervezett városi parkkal) is. Egyszerű, hivalkodásmentes épület, amelynek belső térképzése és közlekedési rendszere kü-

Belügyminiszteri elismerés A Nívódíj elnyerése után néhány nappal a bűnmegelőzés területén végzett munkát köszönték meg. Ünnepélyes keretek között, személyesen vehette át Elek Sándor polgármester Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr oklevelét és ajándékát a bűnmegelőzés területén végzett tevékenységért és együttműködésért.

Megemlítette a Lechner Tudásközpont kollégáit és az önkormányzat munkatársait is, akik az elmúlt évben komoly munkát fektettek a Safecity elnevezésű mintaprojekt koordinálásába és a nagy sikerrel megrendezett I. Országos Bűnmegelőzési Nap megszervezésébe.

A polgármester elmondta, hogy az elismerés természetesen nem csak neki, hanem az egész városnak szól. Facebook-oldalán megköszönte a Törökbálinton szolgálatot teljesítő rendőröknek, városőröknek, polgárőröknek és a Hegyőrség tagjainak fáradhatatlan, áldozatos munkáját.

3


Beruházás Interjú „ A törökbálinti munkahelyem életem legjobbja...” Takács-Molnár Judit 2015 óta családgondozóként a Segítő Kéz Szolgálat munkatársa. Precizitása, nagyfokú szociális érzéke példaértékű. Az intézményvezető asszony szerint mindig lehet rá számítani, a problémák megoldása után sem engedi el az ügyfelek kezét. Kiválósága elismeréseként, idén a Szociális munka napja alkalmából, polgármesteri dicséretben részesült. Törökbálint MA: Mindig szociális területen dolgozott? Takács-Molnár Judit: Nem, eredetileg aranyműves vagyok. Egy magánéleti változás miatt állást kellett változtatnom, így megpályáztam egy álláslehetőséget a dabasi idősek otthonában, ahol képesítés nélküli foglalkoztató nővérként hatvan Alzheimer-kórban szenvedő beteggel foglalkoztam. Kemény időszak volt ez, éreztem, hogy tudatosabban is lehetne ezt a munkát végezni, ekkor már tudtam, hogy komolyabban is érdekel ez a terület. A képzésemet azonban nem támogatták, így először egy szervezői iskolába jártam, majd jelentkeztem a főiskolára. Hivatalosan 2002 óta dolgozom szociális területen, azóta több társadalmi csoporttal dolgoztam. Többek között a súlyosan és halmozottan fogyatékkal élő fiatalok, idősek és látássérültek segí-

tésben is szereztem tapasztalatot, de a családok átmeneti otthonával és a hajléktalanellátás egy formájával is megismerkedtem. Őszintén mondhatom, hogy a törökbálinti munkahelyem eddigi életem legjobbja – bár naponta több órát utazom, hiszen messzebb lakom. Itt érzem először, hogy minden téren megbecsülik a munkámat, illetve a lehető legtöbb feltétel adott ahhoz, hogy segíthessek. Más településekhez képest, baj és nehéz helyzetek esetén sokkal több és gyorsabb lehetőség van a krízishelyzetek megoldására. TbMA: Van szakterülete? T-M.J.: Azt hiszem a gyermekvédelem, azon belül pedig további irányokban gondolkodom. Szeretném továbbképezni magam a pszichiátria és a szenvedélybetegségek területén, mert ez sajnos romló tendenciát mutat és jelen van a családokban, nemcsak Törökbálinton, hanem az egész országban. TbMA: Mi a motivációja? T-M.J.: Igazából a saját negatív élményem és tapasztalataim. Részben ennek is köszönhető, hogy szinte mindig azonosulni tudok az ügyfelekkel, akik önszántukból jönnek be a Szolgálathoz segítséget kérni.

TbMA: Az azonosulás mennyire megterhelő érzelmileg? Van esetleg egy határ, egyfajta önvédelem? T-M.J.: Én képtelen vagyok nem hazavinni a munkát, egyszerűen muszáj „belemásznom” érzelmileg is a szituációkba. Az ember megtanulja érzelmi síkon kezelni a helyzeteket, de az agyam sose kapcsol ki. Sajnos a hétköznapokban nagyon szoros munkaidővel dolgozunk, többször csak hétvégén tudok tágabban gondolkodni, de ilyenkor gyakran jutnak eszembe egyéb ötletek és lehetőségek, amelyekkel egy családnak segíteni tudok. TbMA: Melyik volt a legmegrázóbb szituáció, amivel találkozott? T-M.J.: Inkább típusokat mondanék, mivel sok eset hasonlít egymásra. Számomra a legmegrázóbb mindig az otthonában-családjában bántalmazott, elhanyagolt gyermek, akiről mindenki tud, vagy sejthető, de senki nem mer róla jelezni. Nagyon sok család küzd kapcsolati problémákkal, ahol jelen van az agres�szió is, ugyanakkor a jelzés felelősségét senki nem akarja vállalni. Állampolgári kötelesség jelenti, ha bántalmazott gyermekről van tudomásunk, de sokan félnek a konfliktustól, pedig egy ideje anonim módon is meg lehet tenni a jelzéseket. Csak ott tudunk segíteni, amiről tudomásunk van. Továbbá nagyon sokan félnek attól is, ha megjelenik a családsegítő, akkor az egyenlő azzal, hogy kiemelik a gyermeket. Ez viszont nem igaz, hisz törvény szerint is mindig az a célunk, hogy mindenki a vérszerinti családjában nevelkedjen. Amennyiben mégis elkerülhetetlen a kiemelés, akkor az átmeneti időszakra szól, és elsősorban a tágabb családi körben keresünk valakit, amíg megoldódnak a problémák.

4


Szociális / Kultúra Ne maradjon a tudás a falak között! A pedagógus-ösztöndíj rendszerének keretén belül idén 15 pályázat részesült elismerésben. A hagyományokhoz híven idén is ünnepélyes keretek között köszöntötték azokat a pedagógusok, akik a pedagógus-ösztöndíj nyertesei lettek. Fáykissné Marillai Zsuzsanna, köznevelési referens köszöntője után Elek Sándor polgármester elmondta, 2015 óta minden évben 8-12 millió forintot különítenek el a kreatív pedagógusok elismerésére. Az elmúlt években összesen 158 pályamű érkezett be, idén pedig 22 pályázatból 15 kapott elismerést. Közölte, annak érdekében, hogy az intézmények-

ben felhalmozódott tudás ne maradjon a falak között és közkinccsé tegyék azt, jövő januárban konferenciát szerveznek, ahol a pedagógusok mutatják majd be pályamunkáikat. Dr. Albert Gábor képviselő, a Humánpolitikai Bizottság korábbi elnöke

elmondta, az elbírálás során a teljesítményelvűséget és az átláthatóságot tartják szem előtt, a munkákat pedig független pedagógus-szakértővel értékelik. Az ünnepségen idén is a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola növendékei működtek közre.

Köszönet a fáradhatatlan, önzetlen munkáért! segítik, támogatják a segítségre, útmutatásra szorulókat. Fáradhatatlan és elkötelezett munkájukért jelképes ajándékot adott át, majd virágcsokorral köszöntötte Csokonáné Vízkeleti Ildikót, az intézmény vezetőjét.

November 12-e, a Szociális Munka Napja, amikoris előtérbe kerülnek azok a szakemberek, akik az év minden napján segítik, gondozzák a segítségre szorulókat. Ebből az alkalomból kereste fel a Segítő Kéz Szolgálat munkatársait Elek Sándor polgármester november 18-án. A családias hangulatú ünnepségen a városvezető köszönetet mondott a dolgozóknak, akik az év minden napján

Idén polgármesteri dicséretben részesítette Takács-Molnár Judit családgondozót, aki 2015 óta dolgozik a törökbálinti intézményben.

Panem nostrum – Mindennapi kenyerünk Latin idézetek ihlette művek kerültek kiállításra. Bensőséges hangulatú kiállítás nyílt meg a Falumúzeumban advent első vasárnapján. Győrffy Sándor Panem Nostrum című tárlatán ezúttal absztrakt stílusú, nonfiguratív műveket mutatott be, melyek alapeleme minden esetben egy-egy latin idézet. A sokoldalú művész képeinek megértésében Kissné Budai Rita művészettörténész, az ünnepi ráhangolódásban

pedig a református egyházközség kórusa volt a látogatók segítségére. Győrffy Sándor autodidakta festő, grafikus, lapszerkesztő, mesterei Bálint Endre és Barcsay Jenő voltak. 1976-tól a szentendrei Vajda Lajos Stúdió tagja. Eleinte festőként alkotott, később grafikákat és fotókat is készített. Ismert mail-art művész. Számos művésztelepen dolgozott, ösztöndíjasként hosszabb időt töltött Nyugat-Berlinben és az Egyesült Államokban. 1997-ben alapító tagja a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesületnek, mely

a törökbálinti Falumúzeummal közösen hozta létre a mostani kiállítást.

5


Fórum / Tájékoztatás Beruházás Fórum a pistályi lakosoknak A képviselő-testület felhatalmazásával további tárgyalásokat folytatott Elek Sándor polgármester a Napliget-projekt beruházóival, melynek eredményeivel kapcsolatban lakossági fórumra is sor került december 4-én. Csenger-Zalán Annamária főépítész asszony ismertette a terület és a projekt közel 20 éves történetét, majd hangsúlyozta, a tárgyalás során két fontos szempontot tartottak szem előtt. Egyrészt a beruházás kialakításával kapcsolatos összes költség a beruházót terhelje, másrészt a fejlesztések - úthálózat- és

közműfejlesztés - a pistályi lakók életkörülményeinek javulását is szolgálja. Az új beruházók ismertették javaslataikat, melyek egyelőre csak koncepcionálisak. Többek között megkezdték a közlekedési kapcsolatok és a megközelítési lehetőségek vizsgálatát, valamint tervek születtek a csatornázásról, a vízhálózat kialakításáról. Elhangzott, hogy a fő megközelítési útvonal a Mechanikai Művektől délre kiszabályozott út lenne, illetve a Fecske utca. A kétsávos, járdával és közvilágítással ellátott út megépítését vállalja a vállalkozó, valamint azt, hogy Budafok felől vezeti a víz gerincvezetékét, a le-

Ünnepi nyitvatartás a Polgármesteri Hivatalban Munkanapot tartanak a Törökbálinti Polgármesteri Hivatalban december 14-én, szombaton. A tájékoztatás szerint a Hivatal pénteki munkarend szerint működik, az ügyfélfogadás 8 órától 12 óráig tart. 2019. december 24. (kedd) és december 27. (péntek) pihenőnap, így ezeken a napokon a Hivatal zárva lesz. 2019. december 30. és 2020. január 3. között a Hivatalban téli igazgatási szünet lesz, ez idő alatt a munkavégzés és az ügyfélfogadás szünetel. Az igazgatási szünet ideje alatt az azonnali intézkedést igénylő anyakönyvi, szociális és közterület-felügyelői ügyek, valamint a behajtási engedélyek intézése érdekében ügyeletet tartanak az alábbiak szerint: 2019. december 30. (hétfő) 08:00 – 14:00 2019. december 31 (kedd) 08:00 – 12:00 2019. január 02 (csütörtök) 08:00 – 14:00 2019. január 03 (péntek) 08:00 – 12:00 A szünetet követő első munkanap: 2020. január 6. (hétfő).

6

endő út alatt. A megfelelő víznyomás és tűzcsapok biztosítása érdekében víztorony is épül majd. A szennyvíz gerincvezetéket a Rozmaring-Vértes Pistályi út nyomvonalon vezetik majd a Raktárvárosi útig. A szennyvíz-gerincvezeték mellé - Pistály teljes területének ellátása érdekében - vízellátást biztosító gerincvezeték is bekerül. A pistályi lakosok többsége a fórumon támogatólag nyilatkozott, a feltett kérdések elsősorban arra irányultak, hogy a tervezett fejlesztések, hogyan tudják a legjobban szolgálni a területen élőket. A megjelentek elmondták, nem akarnak övezeti átminősítést, csak kedvezőbb életkörülményeket. Javaslat hangzott el azzal kapcsolatban, hogy minél több víziközmű társulás jöjjön létre annak érdekében, hogy a későbbiekben rá tudjanak csatlakozni a vezetékekre. A tárgyalások folytatódnak annak érdekében, hogy olyan optimális megállapodás szülessen, mellyel elérhető, hogy Törökbálint a lehetőségekhez képest a projekt megvalósulásával a legkedvezőbb feltételekkel tudja lezárni az évek óta megoldásra váró, örökölt problémát, a Napliget-témát.

Tájékoztatás ünnepi nyitvatartásról Az Érdi Járási Hivatal Törökbálinti Kormányablak (2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79.) ünnepi nyitvatartása értelmében az ügyfélfogadás rendje: 2019. december 13. (péntek) és december 14. (szombat): 8:00 - 14:00 2019. december 31. (kedd): 8:00 - 12:00 2019. december 24-től 27-ig, illetve 2020. január 1-jén a Kormányablak zárva tart.


Fórum / Tájékoztatás Éves közmeghallgatás November végén került sor az éves közmeghallgatásra a Művelődési Házban. A lakosok Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének

és Elek Sándor polgármesternek írásban és személyesen is feltehették a kérdéseiket. A szokásokhoz híven először az írásban feltett kérdéseket és válaszokat olvasta fel a polgármester. Nagyrészt gyorshajtással, fekvőrendőrökkel, utcán parkolással és a köztéri növényzet szabályaival kapcsolatban érkeztek felvetések. A közlekedéssel kapcsolatban felszólalt Wlachné Pásztor Henriett rendőrőrnagy, aki elmondta, szigorú szabályok mentén végezhetnek csak sebességmérést. A mintegy négyórás fórumon számos kérdés érkezett a zajcsökkentés kapcsán

is, melyekkel kapcsolatban Elek Sándor hangsúlyozta, hogy az érintett minisztériumoknál, a környező településekkel összefogva, a jövőben határozottabban fognak fellépni. A zajcsökkentés kérdésén kívül, a felszólalók a közlekedési gondok megoldásaként többször is felvetették a szabályok szigorítását. Felmerült az Őrház utcai körforgalom létesítése is, melynek kiépítése 2021-ben kezdődhet meg. A sportberuházások kapcsán megemlítődött a tervezett új tekecsarnok és az 50 méteres medence építése is, a polgármester tájékoztatása szerint a konkrét tervek leghamarabb jövő tavaszra készülhetnek el.

TÁ J É K O ZTATÁ S A VERTIKÁL Nonprofit Zrt. tájékoztatja tisztelt törökbálinti ügyfeleit, hogy a törökbálinti személyes ügyfélszolgálat (2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79. - földszinti ügyfélváró) szolgáltatási köre pénteki napokon, a délután folyamán, a szelektívhulladék-gyűjtésre szolgáló 120 literes edények átadásával bővül, az alábbiak szerint: 2019.11.08-tól folyamatosan, pénteki napokon, 12:30 - 16:30 közötti időszakban. Fenti időpontokban kizárólag a szelektívhulladék-gyűjtésre szolgáló 120 literes gyűjtőedények átadás-átvétele zajlik, egyéb ügyintézésre nincs lehetőség. Az edények szerződéshez csatolva kerülnek kiosztásra, szerződő partnerenként 1 db sorszámozott gyűjtőedény, 4db zöldhulladék (fűnyesedék, lágyszárú-, lombhulladék) gyűjtésére alkalmas „zöld zsák” kíséretében. A személyazonosításra alkalmas okmányaikat szíveskedjenek előkészíteni az átvételkor! Kérdéseikkel bizalommal fordulhatnak a központi ügyfélszolgálathoz az alábbi elérhetőségeken: VERTIKÁL Nonprofit Zrt. Központi Ügyfélszolgálat (8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.) Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 7:00 - 16:00 Kedd: 7:00 - 16:00 Szerda: 7:00 - 19:00 Csütörtök: 7:00 - 16:00 Péntek: 7:00 - 13:00 óráig. Telefon: 06-22/576-070; 06-22/366-029; Fax: 06-22/576-071 E-mail: ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu; penzugy@vertikalzrt.hu

7


Kultúra A kóruséneklés közösségi örömforrás A szeptemberi szép délutánon barátnőm – Gabi – azt kérdezte: van-e kedvem október 23-án Cherubini: Requiemet énekelni. Természetesen – válaszoltam, hiszen egy jó darab kedvéért bárhova elmegy az ember. Csak az első próbára érkezvén szembesültem azzal, hogy egy kiváló kórus alapos munkájába csöppentem. Törökbálinton a helyi városi ünnepnapról méltó módon emlékeznek meg és már több mint tíz éve a Törökbálinti Kamarakórust kérik fel szereplésre. Ők Boros Tibor karnagy vezetésével mindig lelkesen és lelkiismeretesen készülnek. A kórus számára ezt az egyik legfontosabb fellépést a helyi városi vezetés támogatásával lokálpatriótaként Weiler Róbert alapító tag, egyesületi elnök készíti elő, szervezi. Az esemény után velük beszélgettem a kórus munkájáról, zenei élményről, múltról, jövőről. A karnagy személye meghatározó a kóruséneklés szempontjából. Tibor, téged és a többieket mi motivál, és milyen elképzeléseid vannak a műsorválasztással kapcsolatban? A legfontosabb célkitűzésem, hogy magas szintű zenei élményt kapjon a társaság. Engem kiváló Kodály követők tanítottak, mint például Párkai István, Maklári József, Erdei Péter elismert karnagyok. Természetes, hogy Kodály öröksége meghatározó számomra is. Hiszen ő indította el az Éneklő Ifjúság mozgalmat, s zenepedagógiai írásaiban és a gyakorlatban is rámutatott a kóruséneklés szépségére, fontosságára, örömére. Nekem is az a meghatározó elvem, hogy az élő muzsikálástól az emberek kapjanak valami pluszt. Az énekes másként kerül kapcsolatba a zenével, mint aki csak hallgatja. Azt szeretném, hogy olyan érzésekkel ismerkedjenek meg kóruséneklés közben, amivel rádió, cd hallgatás során nem tudnak. Fontos számomra, hogy a kórus felkészültségéhez igazodva az igényes zenék között szerepeljenek Kodály kórusművek is. A reper-

8

toár sokszínű és igen gazdag, amiben bevallom egyik fő szempont a magyar zene népszerűsítése. Életem során 8-10 kórusban is megfordultam énekesként, zongoristaként, melyek komoly tapasztalatot jelentettek számomra. A Honvéd Férfikarban - ahol most énekes, szólamvezető is vagyok, végigénekeltem Kodály férfikari műveit, a Törökbálinti Kamarakórussal pedig a vegyeskari darabok között mazsolázunk. A 20 év alatt az egyszerűbbektől eljutottunk az Öregekig, a Mátrai képekig, a Jézus és a kufárokig, amelyek meghatározó élmények énekesnek, hallgatónak egyaránt. A repertoár rendkívül színes, a fennállásotok 20 éve alatt énekeltetek már számtalan egyházi és világi kórusművet, valamint oratóriumot is. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezésre kerülő hivatalos ünnepségen október 23.-án a Törökbálinti Önkormányzat hagyományosan a Kamarakórust kéri fel szereplésre. Az idén a Cherubini: Requiem szólalt meg, s a teltházas koncertnek nagy sikere volt. Közreműködtek a Budapesti Vonósok és Dobszay Péter vezényelt. Hogyan esett a választás erre a darabra és a fellépő művészekre? Mindig izgalmas feladat a megfelelő mű kiválasztása, de ez az ünnep annyira kötött, hogy az alkalomnak az egyházi mise felel meg. A legidevágóbb műfajnak a requiemet tartom, de ezeken a városi koncerteken énekeltünk már Vivaldi: Magnificatot, Mozart és Fauré Requiemet és elhangzott Purcell: Gyászzene Mária királynő temetésére írt műve is. Minden zeneszerző másként nyúl a mise szövegéhez. Nekem a Mozart Requiem az etalon, pont az én ízlésemnek megfelelő, arányos és hatásos mű. A Cherubini mű nem annyira ismert, mint a Mozart, vagy a Verdi és anyagi korlátaink miatt sem választhattam sokszólistás darabot. A franciává lett olasz zeneszerzőt a lexikon szerint az olasz temperamentum, a franciás ízlés és a német alaposság jelle-

mezte. Ezt a 7 tételes művét 1816-ban 56 évesen komponálta. Megrendelték tőle, ám két évig nem mutathatta be, mert vegyeskarra és zenekarra komponálta. 20 évvel később élete végén megírta a második gyászmisét férfikarra, ami kísértetiesen hasonlít az elsőre, ám az is rettentő nehéz. Azt énekelve kezdetben nem gondoltam volna, hogy a kórus képes lesz megbirkózni a komoly felkészültséget igénylő, nehéz művel, de szerencsére tévedtem. Rettentő magas fekvésben van a darab, nincs idő pihenni, mindig történik valami, készülni kell a hirtelen tempó-, hangszínváltásokra. Cherubini inkább operaszerző, ezért a c-moll mise is többszínű, változatos, dinamikus, több tétele dúrban záródik. Talán attól is különös, hogy ekkor már ki mertek fejezni romantikus érzéseket. Ezeket a koncerteket Törökbálinton Deák András karnagy és a Budapesti Strauss Zenekar felkérésével szoktuk megvalósítani, ám András most szólt, hogy mivel külföldön dirigál, nem ér rá, nem tudja vállalni. Szerencsére a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán jelentős támogatást nyertünk, így fel tudtunk kérni nagyobb apparátust és más karmestert. Dobszay Pétert jól ismerem, énekeltem a kezére és dolgoztunk együtt is. A Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny közönségdíjasa volt, nagyon jó szakembernek tartom. A kórus is nagyon megszerette végtelen türelme, kedvessége, a zene iránti alázata és nem utolsósorban kimagasló szakmai tudása miatt. Sikeres és eredményes volt ez a találkozás. S hogyan fogadta a közönség a produkciót? Óriási siker volt. A város és a fenntartó ezt a színvonalat szokta meg tőlünk a koncertjeinken. A kórus igen magas teljesítményt nyújtott, a közreműködők pedig eleve profi zenészek voltak. A felvételt meghallgatva is állítom, hogy szép munka volt és az előadás jogosan érdemelte ki a sok gratulációt. A koncertet követő fogadáson Elek Sándor polgármester úr is jóleső szavakkal


Kultúra közösség sikeréhez elengedhetetlen az emberi jellemvonások megfelelő harmóniája. Hogy zeneileg csodálatosan szóljon a kórus, ahhoz rengeteg „áldozat” és munka szükséges.

méltatta fellépésünket – folytatja Robi. 2006-tól énekel a Kamarakórus az október 23-ai önkormányzati ünnepségeken és mindig nagyon hálásan fogadja a közönség. Nemcsak a rokonok, de van egy törzsközönségünk, akik miattunk jönnek el. Azért ez tényleg nagyon jó érzés! A szakmai betanítói, karnagyi tevékenység mellett rendkívül fontos a szervezés, a közösség alakítás, amit már 15 éve Weiler Robi végez. Hogyan indult és milyen most a helyzet? 2000-ben az alakuláskor a szárnybontogatás időszakát éltük, próbálgattuk mit tudunk, s mit szeretnénk. A 2006-ban először előadott Mozart Requiem jelentette az első igazi kihívást. Olyan utat szerettünk volna megtalálni, ami azon túl, hogy sok örömet tartogat számunkra, zeneileg is rangot jelenthet. Tibi egy fiatal, tehetséges, kitűnő muzsikus, aki az évek alatt kiváló karnagy lett. Ehhez nyilván hozzájárultak a művek, amiket felsoroltunk, de kellett hozzá egy olyan kórus, egy olyan közösség is, akik ezeket el is tudták énekelni. Ma már elmondhatjuk, hogy a Kamarakórus tagjainak többsége jelentős kórusmúlttal rendelkező, kottát ismerő amatőr énekes. Jó kapcsolat van a tagok között, jellemző a segítőkészség és jó a közösség is. Mitől különös, egyedi és sikeres ez a közösség? A Törökbálinti Kamarakórus abban különös, hogy zeneileg rendkívül intelligens emberek alkotják, fogékonyak, jól érzik, hogy mit akarok. - sorolja Tibi, a karnagy.

Én inkább rögtönző típus vagyok, nem tudok, nem is akarok előre bepróbálni minden zenei elemet, halkítást, lassítást. A kórus jól reagál, s ezért tud jól teljesíteni idegen karnagy kezére is. Nekem fontos, hogy minőségi színvonalon dolgozzunk, s az a siker, amikor mindenki számára megszületik a zene. Amikor együtt megszólal 30 ember, s megáll a levegő. Az odavezető úton fontos a tudatos munka, de az is, hogy eljussunk a közös élményhez. Ahhoz, hogy évről-évre fejlődjünk, kell egy egészséges összhang a karnagy és a szervező között, s ez Tibi és köztem a kezdetek óta jól működik. – folytatja Robi. Ahhoz, hogy a kórus jó közösség is legyen, kell egy plusz: a közösséghez tartozás érzése. Közösen énekelni más, mint magányosan például a kádban. Figyelnem kell másokra, alkalmazkodnom kell, nem szólhatok ki, de az én teljesítményemet sem vállalhatja át senki. Egymás felé is felelősséggel tartozunk. – veszi át a szót a karnagy. Ha egy ember nem jön próbára, az a mellette álló kettő teljesítményét befolyásolja, s a jelenlévőknek többet kell teljesíteni. Természetesen vannak élethelyzetek, de a közösség tagjai a kóruséneklésben érzékenyen számítanak egymás munkájára. Amit a kórus közösen alkot, azt otthon egyedül nem lehet megélni. Most egységes a társaság, de folyamatosan vigyázni kell erre, hogy az egyforma vállalás mellett tartani tudjuk a színvonalat. Természetesen fontos a tisztaság, az intonáció, de nem feltétlenül csak a zeneelméleti tudáson múlik a teljesítmény. A

Cserébe mit kapnak a közösség tagjai? A zenei élményt, a közös munka örömét, ahol mindenki jól érzi magát a bőrében. – sorolja Tibi. Hiszen énekelni mindenki tud, de tényleg más érzés otthon, a fürdőszobában fütyörészni, vagy hétről-hétre közös énekléssel megérezni a zene érzelmekre ható különös erejét. Ha a próbán csak pár ütem megszületik, vagy a kórus egy része átéli ezt a csodát, már megérte. Soha nem felejtjük el azt az élményt, amikor a tavaszi erdélyi turnén például a hallgatóság dugig megtöltötte a Csíksomlyói Kegytemplomot, sokan álltak is és csak ránk figyeltek, a levegő is mozdulatlan volt. Olyan sikerünk volt, hogy a könnyeink potyogtak, magasztos érzés volt. Magasan van a léc és ezt nem szabad leverni – mondja Robi. Nagyon jó érzés és elismerés, amikor a barátaink vagy a városvezetők kifejezik, hogy szeretnek minket, örömmel fogadják műsorunkat, miattunk jönnek a koncertre. De az is nagyon fontos, hogy megtapasztalunk olyan közösségi élményeket, amit kórus nélkül nem tudnánk. Természetesen szívesen látunk tagjaink között olyan alkotni vágyó fiatalokat, vagy fiatalnak maradni kívánó „felnőtteket”, akik az éneklés, a zene szeretetén túl elkötelezettjei a kórusban való muzsikálásnak is. Az amatőr kórusban való éneklés közösségi élmény és a zenén keresztül szerzett örömforrás. Köszönjük mindkettőtöknek a közösségért végzett munkát, s a kórusnak és vezetőiknek is további kitartást, sikereket kívánunk! A próbáinkat keddenként tartjuk 18 órától a Munkácsy Mihály Művelődési ház Wittinger termében, a fellépéseinkről bővebben is olvashatnak honlapunkon: www.torokbalint.hu/tkk Szöveg: Petró Margit

9


Esemény Közművelődési konferencia A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával és a Munkácsy Mihály Művelődési Ház szervezésében tartottak szakmai konferenciát a járási közművelődési intézmények szakemberei. Pest megye számos településéről érkeztek kollégák városunkba november

19-én, hogy megvitassák a szakma aktuális kérdéseit. Azokat a fontos kihívásokat, amelyeket a XXI. század felgyorsult élete, a kommunikációs csatornák és a törvényi háttér folyamatos változása állít a művelődésszervezéssel foglalkozó intézmények szakemberei elé. A rendezvény résztvevőit Elek Sándor polgármester köszöntötte, aki rövid megnyitó beszédében kiemelte, egy település élete nem lehet igazán teljes összetartó, aktív közösségek nélkül. Az ilyen közösségek egyik legfontosabb találkozóhelye Törökbálinton a Művelődési Ház, amelynek szakemberei a város szinte összes fontos eseményének, rendezvényének és a civil szervezetek hétköznapi munkájának szervezésében is fontos szerepet játszanak.

A találkozó szakmai része Babanics Írisz KKV marketing-tanácsadó előadásával kezdődött. Előadásában a közösségi média szerepét és az általuk kínált lehetőségeket tekintette át, a közművelődés-szervezés szempontjai szerint. A jelenlévők sok hasznos ötletet kaptak azzal kapcsolatban, hogyan tudják hatékonyabbá tenni marketingmunkájukat, kihasználva a közmédia adta lehetőségeket. Ezután Dr. Takács Tamás jogtanácsos, adatvédelmi szakértő beszélt a GDPR-előírásokról a közművelődési gyakorlatban, majd a büféebéd után Kiss Mónika kulturális marketingszakértő segítségével a résztvevők kerekasztal-beszélgetés formájában vitatták meg az aktuális feladatokat, problémákat.

A befolyt összegből képzést, fejlesztést, tanórán kívüli tevékenységeket támogat az Alapítvány A Zimándy Ignác “Iskolánkért” Művelődési Alapítvány november végi jótékonysági estjén ismét fellépett az iskola diákjainak színe-java. Az est folyamán a nézőközönség minden előadást vastapssal jutalmazott, a legnagyobb ovációt pedig a tanárikar skót tánca váltotta ki. A műsor most is

igen színes volt: néptánc, éneklés, prózaelőadás, a finálé során pedig ismét a Boda család állt színpadra, majd csatlakozott hozzájuk néhány zimándys diák, hogy egy közös dallal zárják a programot. Palkóné Szabó Gabriella igazgató asszony büszkeségét fejezte ki, hiszen a tanárok és a diákok heteken keresztül keményen dolgoztak azért, hogy összeálljon az ünnepi műsor. A jótékonysági estre ellátogatott Németországból Josef Zeiss, a süsseni testvériskola egykori igazgatója is, aki kezdeményezte, elindította és sok éven át fenntartotta a két iskola közötti testvérkapcsolatot.

10

Zimándy Ignác „Iskolánkért” Művelődési Alapítvány széles körű tevékenységet végez, melynek egyik eleme többek között, hogy - támogatói adományok révén - 1991 óta évről évre „Labor omnia vincit” emlékplakettel ismerik el a kimagasló teljesítményt nyújtó, tanulmányaikat ebben az intézményben befejező tanulók érdemeit. A kiemelkedő oktató, nevelő, szervező munkát végző pedagógusok és az alapítványi célok megvalósítását legeredményesebben segítő személyek erőfeszítéseit is az Alapítvány segítségével ismerik el: ők az „Iskolánkért” feliratú Zimándy-emlékplakettet vehetik át. A felajánlásokat az idegen nyelvi, anyanyelvi képzésre, a továbbképzésekre, a partnerkapcsolatok erősítésére, csereüdültetésekre, a hátrányos helyzetű és a tehetséges gyerekek fejlesztésére, tanórán kívüli foglalkozások támogatására egyaránt fordíthatja az iskola.


Esemény Jövőre jubilál a Baráti Társaság Immár kilencedik alkalommal került megrendezésre a Bük-Törökbálint Baráti Társaság batyus bálja november 16-án. Haraszti Gyuláné, Bogyi néni megnyitójában megköszönte a támogatók segítségét, majd kiemelte, hogy jövőre tízéves lesz a társaság és ennek szellemében fogják a programokat is szervezni. A Törökbálinti Hagyományőrző

Tánccsoport nyitótánca után a vendégek is elfoglalták a parkettet, a zenét Weigl Feri és Éber István szolgáltatta. Bogyi néni elmondta, a Társaság pontosan 2020. február 19-én ünnepli majd a tízéves fennállást. “Az egész évet annak szánjuk, hogy megünnepeljük ezt a kapcsolatot!” Hozzátette, mindenképp szerveznek egy nagyobb ünnepséget ennek jegyében, illetve jövőre is ellátogatnak majd az Aratófesztiválra, amely harmincadik alkalommal kerül megrendezésre. “A fesztiválon 18. alkalommal veszünk majd részt, úgy hiszem, hogy mi is sokat hozzátettünk már a színvonalas rendezvényhez.” Bogyi néninek sokat köszönhet a két város, hiszen Törökbálinton és Bükön egyaránt huzamosabb ideig élt. Felidézte, hogy 2002-ben, a testvérvárosi megálla-

podás születésekor a két település részéről összesen több mint tíz egyesület vett részt aktívan a kapcsolatépítésben. A Bük-Törökbálint Baráti Társaság célja, hogy ápolja és megőrizze a partnerkapcsolatot.

Báloztak a dalosok Az év egyik legrangosabb eseményének számít a Katalin-bál. Annyira zsúfolt volt a táncparkett, hogy alkalmanként még az asztalok között is táncoltak párok a Lendvai Károly Férfikórus november végén megtartott, jótékonysági Katalin-bálján. Megtudtuk, a bál bevételeit az énekkar jövő évi terveinek megvalósítására szánják, hiszen az idén 95 éves jubileumát ünneplő férfikórus olaszországi turnéra készül. A Garda-tavi kórusfesztivál mellett a Templomos Lovagrend rendfőnökének rezidenciájára is meghívást kaptak a dalosok, így egy igazán kuriózumnak számító fellépés is vár a kórusra.

A rendezők örömére idén is megtelt a nagyterem bálozókkal. A táncolók csak rövid pihenőt engedélyeztek a hangulatot megalapozó Markó Gemini Band zenekarnak, amíg a vendéglátó dalosok egy kis koncerttel örvendeztették meg vendégeiket. Jól fogytak a tombolajegyek is, mindenki jól szórakozott - így sikerrel zárult az idei Katalin-bál.

A bálra ellátogatott Elek Sándor polgármester is, aki a BKTV-nek adott interjújában elmondta, nagyon büszke a törökbálinti Lendvai Kórus teljesítményére és fontosnak tartja az olyan nagyszabású, hagyományos rendezvények megtartását, mint amilyen a Katalin-bál.

11


Advent Adventi sokadalom Immár tizenötödik alkalommal tartották meg idén a Munkácsy Mihály Művelődési Ház hagyományos ünnepváró rendezvényét, a Kiskarácsonyt.

A program december 7-én délelőtt a legkisebbek játékos foglalkozásával kezdődött, ismét Mese Macival kalandozhattak a gyerekek. Az óvodás korosztálynak szóló előadásra sok kistesó is ellátogatott.

állt elő, hogy a szakmai zsűri egy alkoholmentes „forralt bort” talált a legfinomabbnak, melyet a 8.a Baráti Társaság főzött, így ők vihették haza a nyertesnek járó ajándékkosarat. Amíg az udvaron a felnőttek a finom borokat kóstolgatták, a termekben foglalkozások várták a gyereket. Lehetett kézműves ajándékokat készíteni, Luca-búzát ültetni, gyertyát önteni, míves süteményeket sütni. Akinek nem volt kedve az alkotáshoz, kipróbálhatta az előtérben felállított érdekes játékokat vagy meghallgathatta Gryllus Vilmos ad-

Mindeközben szorgos kezek sátrakat állítottak fel az udvaron, hiszen kora délután kezdetét vette a forraltbor-főző verseny, amelyet - mint minden évben - az „Ízek és díszek” kézműves vásár is kísért. A versenyben öt csapat mérkőzött meg egymással és az idén az a furcsa helyzet

A Művelődési Ház belső udvarában egész este karácsonyi zene szólt, a falakon hangulatos fényanimáció színesítette a karácsonyi hangulatot, és mindenki, aki ott volt, garantáltan egy igazán kellemes élménnyel tért haza.

Adventi koncertek A Szőnyi Erzsébet Alapfokú Művészeti Iskola növendékei két, egymást követő estén is elkápráztatták a közönséget. A ‚Kicsinyek koncertje’ keretében azok a tanulók mutatkoztak be, akik nemrég

- Törökbálint Ma Újság kezdték a hangszertanulást, valamint az előképzős szolfézscsoport állt színpadra. A közel egyórás műsor során a szülők, testvérek és barátok számos karácsonyi és télapós dalt hallgathattak meg zongorán, nagybőgőn, hegedűn és fúvós hangszeren. Az év végéhez közeledve, természetesen az Iskola felsőbb éves növendékei is adtak karácsonyi koncertet a Zimándy Ignác Általános Iskola dísztermében. Az alkalom során először a zongoristák mutatták be tudásukat, majd a fúvós hangszerek kerültek sorra. A sort a gitáros és énekes növendékek zárták. A koncertek egyben kiváló lehetőséget adtak az adventi ráhangolódásra is.

12

venti koncertjét. Gryllus Vilmos zenéjén sok-sok generáció nevelődött, a nézőtér telve volt és a gyerekek szinte az ös�szes dalt kívülről fújták, így még kánont is énekelhettek a művésszel. A délután jeles eseménye volt Szilágyi János festőművész kiállításának megnyitója, az „Olaj-vászon, akvarell, tus, papír” című tárlat még látható az intézményben.

Szerkesztősége Szerkesztőség címe: 2045 Törökbálint, Hegyalja utca 54. Felelős kiadó: Kolibri Korlátolt Felelősségű Társaság E-mail: torokbalintma.szerkesztoseg@ gmail.com Főszerkesztő: Vokány Attila Munkatársak: Takács Dalma, Perjésné Nyíri Erzsébet Fotó: Takács Dalma, Perjésné Nyíri Erzsébet, Schmidtka Andrea Tördelés: Schmidtka Andrea Nyomdai kivitel: Kolibri Korlátolt Felelősségű Társaság Hirdetésfelvétel: info@profirka.hu


Gyermekekért... Mese a gyermekekért! A Törökbálint Tüdőgyógyintézetben is lehet mesével segíteni a gyermekek felépülését.

kosztályán 30 ágyon látják el csecsemőkortól 18 éves korig a tüdőbetegségben szenvedőket.

A K&H Gyógyvarázs mesedoktorok program az ország egyik legnagyobb önkéntes kezdeményezésévé nőtte ki magát 2013 óta. Az elmúlt években több mint 50 ezren regisztráltak a weboldalon, jelezve, hogy szeretnétek önkéntes mesedoktorok lenni. A segítségükkel több mint 17 000 személyes meseolvasás valósult meg a kórházakban.

A személyes meseolvasás mellett a weben keresztül is van lehetőség szórakoztatni a gyerekeket. A K&H Gyógyvarázs YouTube-csatornájára felkerült videók összesen 47 gyermekosztály betegeinek szereznek örömteli percet.

Bárki ellátogathat a programban résztvevő gyermek-egészségügyi intézmények valamelyikébe, hogy meseolvasással vidítsa fel a kis betegeket és hozzájáruljon lelki gyógyulásukhoz. A Törökbálint Tüdőgyógyintézet gyerme-

További információ: https:// www.khgyogyvarazs.hu

egy adott korosztálynak, illetve, hogy alkalomadtán milyen játékokkal lehet megajándékozni a kis betegeket.

Az oldalon segítséget nyújtanak ahhoz is, hogy milyen mesék a legjobbak

Bábverseny a gyermekek biztonságáért Országos bábversenyen szerepeltek sikeresen a törökbálinti Nyitnikék Óvoda nagycsoportosai. A gyerekeknek a XXIV. „Úton-Útfélen” elnevezésű bábversenyen - Nagyné Tóth Magdolna vezetésével - óvodás kategóriában sikerült elnyerniük a harmadik helyet. A közlekedésbiztonsági bábversenyt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (PMRFK) Balesetmegelőzési Csoportja hívta életre. Itt a gyerekek olyan – kitalált vagy saját élményen alapuló – történeteket játszanak el, amelyek a közlekedés témájához szorosan kapcsolódnak.

élménynek bizonyult a gyerek és az óvó nénik számára, hiszen a Nyitnikék csapata igazi rendőrszállító furgonnal érkezett a budapesti Rendőrpalotába. A furgonnal utaztak a mese szereplői is. A gyerekek Móricz Zsigmond „Iciri piciri” című verses meséjét adták elő, kissé átírt változatban. A nagycsoportos óvodások nagyon ügyesen dolgoztak a papírból készült marionettbábokkal. Előadásuk a közönség és a zsűri soraiban is nagy tetszést aratott.

A verseny célja a gyermekbalesetek megelőzése. A felkészülések alatt az óvodások játékos formában ismerkedhettek meg a közlekedés szabályaival, melyek elsajátítása már kisgyermekkorban kiemelkedően fontos. A színpadon megelevenedett történetek végül a nézőknek – kicsiknek és nagyoknak egyaránt – is fontos szabályokat közvetítettek. Már az utazás is izgalmas

13


Esemény Electronic & Acoustic

CNÖ klubdélután

Az ELESTIC - Electronic & Acoustic koncertsorozat első koncertjére került sor novemberben.

Ha összejön pár régi barát és kéznél van egy régi tejeskanna, a cigány közösség tagjai máris jó hangulatot varázsolnak minden rendezvényen.

Az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program támogatásából létrejött rendezvénysorozat célja, hogy közel hozzák a helyi fiatalokhoz az ország ifjú, energikus, érdekes könnyűzenei formációit. A koncertsorozat nyitányaként a The California Nightmares és a Kései Kitérő zenekar szerzett egy igazi zúzós estét a közönségnek - a koncerteket pedig Afterparty követte.

Akár ez is elég lett volna a kellemes estéhez a törökbálinti Roma Nemzetiségi Önkormányzat klubdélutánján, ám a szervezők még sok minden mással is várták a helyi, közel 300 lelket számláló közösség tagjait.

Csoda a padláson Gyerekektől gyerekeknek. November végén a Művelődési Házban gyerekek által előadott, gyerekeknek szóló színdarabot lehetett megtekinteni. A Csodapadlás a Musical Akadémia JP és a JP Dance Company koprodukciójában tavasszal debütált. A barátságról és a csodák világáról szóló darabot Szeghy Karolina érdi meseíró írta, Papp János, a JP Company Egyesület elnöke pedig rendezte.

A gyerekek kézműveskedtek és csillámtetoválást csináltak, a szépen megterített asztalokon finom sütemények és üdítők sorakoztak, sőt az adománysarokban gyerekruhák és sporteszközök várták, hogy valaki haza vigye őket. A CNÖ képviselői Gurbai Krisztián és Gurbai Jenő büszkén meséltek a helyi cigányság életéről. Mint elmondták, a közelmúltban egy saját szervezésű tanfolyam keretein belül 41 tagtársuknak sikerült érettségi vizsgát tenni. Az Érdi Szakképzési Centrummal együttműködve, 2016-ban OKJ-s ingyenes szakmai képzéseket is indítottak, melyek eredményeképpen többen tettek eredményes szakács- és cukrászvizsgát. Gurbai Krisztián egyébként civilben a Tücsi Cukrászda műhelyvezetője, többek között neki köszönhetjük, hogy városunkban ismét kapható igazi régimódi krémes és zserbó is. A CNÖ fiatal, agilis vezetése sokat tesz azért, hogy a törökbálinti cigányságot erős közösséggé formálja, amelynek tagjai aktívan és szívesen vesznek részt a város életében.

Az előadást számos táncjelenet is színesítette, melyek koreográfiái szintén az akadémia tanárainak munkáját dicsérik. Természetesen a 2020-as évre is terveznek színpadi produkciót, ugyanakkor még csak annyit árultak el, hogy felül akarják múlni a Csodapadlást.

14


Esemény Mimóka Színház Ki ne emlékezne az izgalmas alkalmakra, amikor általános iskolában együtt indult színházba az osztály!? Nyüzsgött az egész nézőtér, mindenki izgatottan várta, hogy elhalványodjanak a fények. Aztán megszólalt a zene és a kivilágított színpadon megjelentek az első szereplők. A törökbálinti általános iskolásoknak nem is kell messzire menniük ezért az izgalmas élményért, hiszen a Munkácsy Mihály Művelődési Ház időről időre

érdekes előadásokkal lepi meg a gyerekeket. November végén Méhes Csaba pantomimművész Mimóka című darabjával látogatott el a törökbálinti színpadra, hogy bevezesse ifjú közönségét a színház egyik különleges és nehéz műfajába, a pantomimjátékba. Nem könnyű mindenféle kellék nélkül, csupán a mozgás, a testbeszéd és a mimika segítségével előadni egy történetet úgy, hogy közben folyamatosan ébren tartsa a gyerekek érdeklődését. Méhes Csabának ez

mindig sikerül, a gyerekek most is nagy nevetésekkel és tapsokkal jutalmazták a fellépő művészt.

Nézőművészeti Főiskola okította a közönséget A jövő, méghozzá a közeli jövő színházi közönségének szólt az évad második előadása. Vajon ki tanítja meg a jövő közönségét, hogyan kell viselkedni egy színházi előadáson? A lecke - jó esetben gyermekkorban - a közös családi színházlátogatással kezdődik és az iskolai élményekkel folytatódik. Ha minden jól megy, egy kisiskolás már tudja, ha színházba megyünk, illik szépen felöltözni, előadás közben nem eszünk, iszunk a nézőtéren és főként nem zavarjuk beszélgetéssel, telefonálással a színészeket és a közönséget.

A darabbéli Nézőművészeti Főiskola kurzusai azoknak szólnak, akiknek felnőttkorukra sem sikerült elsajátítani ezeket a készségeket. A Katona László, Mucsi Zoltán és Sherer Péter alkotta Nézőművészeti Főiskola Kft. diplomás nézőképzéssel foglalkozik. Hallgatói pedig alkalmassá válnak a színházban tapasztalható fokozott fizikai és pszichikai terhelés elviselésére. A vicces és egyben elgondolkodtató előadás interaktív volt, a nézőtér nem volt teljesen elsötétítve és a darab során többször bevonták a játékba a közönséget is.

Szeretni bolondulásig A magyar művészi élet egyik legsokoldalúbb előadója lépett fel városunkban december 6-án este. Szulák Andrea a néhány évvel ezelőtt megjelent „Szeretni bolondulásig”, valamint a “Te…Te…Te…” című albumok legjobb dalaival örvendeztette meg a törökbálinti közönséget. A díva a ‘60-as, ‘70es évek slágereit formálta a maga képére, és egyedi, kissé jazzes stílusával sokak szívébe lopta be

magát. A koncerten olyan közkedvelt slágerek hangzottak el, mint az „Hol jár az eszem…”, a „Szeretni bolondulásig…” vagy a másik legendás Zalatnai-szám, az „Engem nem lehet elfelejteni”. A koncert után a közösségi média felületein több kommentben is méltatták a művésznő és az őt kísérő kiváló zenekar előadását. Az biztos, hogy akik ott voltak, valóban nem felejtik el egyhamar Szulák Andrea törökbálinti koncertjét.

15


Határozatok A Képviselő-testület október 30-ai, alakuló

módosításáról szóló 19/2019. (XI.19.) önkor-

november hónapban. A kifizetés differenciál-

ülésének határozatsora

mányzati rendeletét.

tan történhet, figyelembe véve a különböző

1./ A Polgármester illetményének határozatba

1/b.) Javaslat a helyi adókról szóló 50/2012.

telephelyeken dolgozók között fennálló bér-

foglalása

(XII. 17.) számú önkormányzati rendelet mó-

különbözetek kiegyenlítésének igényét.

175/2019. (X.30.) ÖK

dosítására

2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a decem-

Törökbálint Város Önkormányzatának Képvi-

20/2019. (XI.14.) Ör.

beri testületi ülésen a 2019. évi költségvetés

selő-testülete:

16

módosításával biztosítsa az 1./ pont szerinti

1./ Az előterjesztésben szereplő határozati ja-

Törökbálint Város Önkormányzatának Kép-

kifizetésekhez szükséges fedezetet a költség-

vaslatot nem fogadta el.

viselő-testülete megalkotta a helyi adókról

vetési rendelet 2/D. mellékletének 11. soráról

2./ Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések

szóló 50/2012. (XII. 17.) számú önkormányzati

(Keresetkiegészítés önkormányzati dolgozók

megtételére.

rendelet módosításáról szóló 20/2019. (XI.14.)

részére) soráról.

Határidő: 2019. november 14.

önkormányzati rendeletét.

3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a többi ala-

Felelős: Jegyző

2./Alpolgármester(ek) választása

csony keresetű fizikai és technikai dolgozók

2./ A képviselő-testületi ülések 2019. novem-

179/2019. (XI.13.) ÖK

(takarító személyzet, karbantartók, portások,

beri-decemberi időpontjainak meghatározása

Törökbálint Város Önkormányzatának Képvi-

a Városgazda csoport fizikai állománya, daj-

176/2019. (X.30.) ÖK

selő-testülete az alpolgármester(ek) válasz-

kák stb.) bérrendezésére a decemberi testü-

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon

tásával kapcsolatban ismertetett határozati

leti ülésre nyújtson be előterjesztést, melynek

javaslatot nem fogadta el.

előkészítésébe az érintett intézményvezető-

A Képviselő-testület november 13-ai ülésé-

3./Bizottságok elnökeinek, tagjainak megvá-

ket vonja be.

nek határozatsora

lasztása

Felelős: Polgármester

A határozatsort jóváhagyom:

180/2019. (XI.13.) ÖK

Határidő: a Képviselő-testület 2019. decem-

Elek Sándor Polgármester

Törökbálint Város Önkormányzatának Képvi-

beri ülése

Kailinger Ildikó Jegyző

selő-testülete az bizottságok elnökeinek, tag-

4./ A 2020. évi költségvetési koncepció kidol-

1./ Rendelet:

jainak megválasztásával kapcsolatban ismer-

gozása során kerüljenek figyelembevételre a

a.) Javaslat Törökbálint Város Önkormányza-

tetett határozati javaslatot nem fogadta el.

következő szempontok:

ta Képviselő-testületének szervezeti és mű-

4./ Javaslat az Esély Szociális Társulással

a.) a technikai és fizikai dolgozók bérfejlesz-

ködési szabályzatáról szóló 28/2016. (XII.19.)

2020.

tése önkormányzati szinten történjen (a többi

önkormányzati rendeletének módosítására,

megkötésére jelzőrendszeres házi segítség-

intézmények bevonásával);

döntés a rendelet átfogó felülvizsgálatának

nyújtás szolgáltatás biztosítására

b.) a központi (törvény szerinti) bérfejleszté-

megkezdéséről

181/2019. (XI.13.) ÖK

sek kerüljenek beszámításra az önkormány-

178/2019. (XI.13.) ÖK

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon

zat által meghatározott önrésznél;

Törökbálint Város Önkormányzatának Képvi-

5./ Javaslat az Esély Szociális Társulással 2020.

c.) a Törökbálinti Városgondnokság és a tö-

selő-testülete úgy dönt, hogy

évre feladatellátási-megállapodás megköté-

rökbálinti óvodák konyhai dolgozói kereseté-

1./ A Képviselő-testület szervezeti és műkö-

sére támogató szolgáltatás biztosítására

nek bruttó 30 eFt-tal való megemelése.

dési szabályzatáról szóló 28/2016. (XII.19.) ön-

182/2019. (XI.13.) ÖK

Felelős: Polgármester

kormányzati rendelet felülvizsgálatára mun-

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése

kacsoportot hoz létre.

6./ Javaslat a 100 nm alatti ingatlanok, vala-

és elfogadása

2./ A munkacsoport vezetője: Kailinger Ildikó,

mint a 65 év feletti ingatlantulajdonosok épít-

8./Javaslat a törökbálinti újságban a függet-

jegyző

ményadó-mentességére

len és hiteles tájékoztatásra

A munkacsoport tagjai:

183/2019. (XI.13.) ÖK

185/2019. (XI.13.) ÖK

- Dr. Szentmiklósi-Tóth Tamás

Törökbálint Város Önkormányzatának Kép-

Törökbálint Város Önkormányzatának Kép-

- Dr. Somogyi Bálint Márton

viselő-testülete 100 m2 alatti ingatlanok, va-

viselő-testülete az előterjesztésben szereplő

- Bruder Márton

lamint a 65 év feletti ingatlantulajdonosok

határozati javaslatot nem fogadta el.

- Dr. Sziráki András

építményadó-mentességével kapcsolatban is-

9./ Javaslat az 57/2018. (V.15.) ÖK határozat

3./ Felkéri a munkacsoport vezetőjét, hogy a

mertetett határozati javaslatot nem fogadta el.

visszavonására

rendelet felülvizsgálatát a munkacsoport vé-

7./ Javaslat az alacsony keresetű önkormány-

186/2019. (XI.13.) ÖK

gezze el.

zati fizikai és technikai dolgozók bérhelyzeté-

Törökbálint Város Önkormányzatának Képvi-

Felelős: Jegyző

nek rendezésére

selő-testülete

Határidő: 2020. január 31.

184/2019. (XI.13.) ÖK

1./ Megtárgyalta az 57/2018. (V.15.) számú tes-

19/2019. (XI.19.) Ör.

Törökbálint Város Önkormányzatának Képvi-

tületi határozat hatályon kívül helyezését, és

Törökbálint Város Önkormányzatának Képvi-

selő-testülete

megismerte a városháza mögötti területtel

selő-testülete megalkotta a Törökbálint Vá-

1./ Támogatja egyszeri keresetkiegészítés

kapcsolatban már közösségi és hallgatói ter-

ros Önkormányzata Képviselő-testületének

jogcímen a Törökbálinti Városgondnokság

vezési folyamatot.

szervezeti és működési szabályzatáról szóló

és a törökbálinti óvodák konyhai dolgozói

2./Úgy dönt, hogy visszavonja az 57/2018.

28/2016. (XII.19.) önkormányzati rendeletének

részére bruttó 30 ezer forint kifizetését 2019.

(V.15.) ÖK határozatot.

évre

feladatellátási-megállapodás


Határozatok Felelős: Jegyző

14./ Tájékoztatók, beszámolók:

Törökbálint Város Önkormányzatának Kép-

Határidő: 2019. november 29.

a.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

viselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság

3./Felkéri a Polgármestert, hogy folytassa a

végrehajtásáról

hiánya miatt úgy határoz, hogy a pedagógus

Kálvária-domb – városháza – átkötő út tér-

191/2019. (XI.13.) ÖK

ösztöndíjra beérkezett pályázatok elbírálásá-

ségének beépítetlen területeire vonatkozó

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon

ra vonatkozó döntési jogát – az SZMSZ 5.§ (2)

tervezést a közeljövőben megrendezendő

14/b.) Beszámoló a pénzügyi táblák helyzeté-

bekezdésében foglaltakra figyelemmel - ma-

hallgatói kiállítás, lakossági fórumok és kö-

ről (határozati javaslatot nem tartalmaz)

gához vonja.

zösségi tervezés keretében.

Az SZMSZ 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján

Felelős: Polgármester

Felelős: Polgármester

a beszámoló elfogadása határozathozatalt

Határidő: azonnal

Határidő: 2020. március 31.

nem igényel.

197/2019. (XI.25.) ÖK

10./ Köznevelési Szerződés meghosszabbítá-

14/c.) Beszámoló a folyamatban lévő – jelen-

Törökbálint Város Önkormányzatának Képvi-

sa a Német Önkormányzattal

tősebb – beruházási és vagyongazdálkodási

selő-testülete

187/2019. (XI.13.) ÖK

feladatokról (határozati javaslatot nem tartal-

1./a pedagógus ösztöndíj pályázatokat a szak-

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon

maz)

értői vélemény figyelembevételével elbírálta,

11./ Javaslat a Városgondnokság vezetői pá-

Az SZMSZ 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján

és úgy dönt, hogy a következő pályázókat ré-

lyázatának kiírására

a beszámoló elfogadása határozathozatalt

szesíti ösztöndíjban:

188/2019. (XI.13.) ÖK

nem igényel.

2./Felkéri a Jegyzőt, hogy a gondoskodjon az

Törökbálint Város Önkormányzatának Képvi-

15./ Interpelláció:

ösztöndíjak kifizetéséről.

selő-testülete

a.) Dr. Albert Gábor interpellációja Elek Sán-

1./ A Törökbálinti Városgondnokság intéz-

dor, Polgármesterhez a Pipacs és Szőlőskert

ményvezetői álláshelyre pályázatot ír ki a

utcák által határolt ingatlan melletti gomba-

határozat mellékletét képező pályázati felhí-

pince sérülése tárgyában

vással.

192/2019. (XI.13.) ÖK

2./ Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen

Törökbálint Város Önkormányzatának Kép-

a pályázati kiírás mielőbbi megjelentetéséről

viselő-testülete úgy dönt, hogy a Dr. Albert

a Közszolgálati Állásportálon, illetve a www.

Gábor által benyújtott interpellációra adott

torokbalint.hu honlapon.

polgármesteri választ nem fogadja el.

3./ A pályázatokat véleményező bizottság

ZÁRT ÜLÉS

tagjává az alábbi személyeket jelöli:

1./ Javaslat 2020. évre megállapodás meg-

- Földvári László

kötésére az Újbudai Szociális Szolgálattal

- Németh Balázs

fogyatékos személy nappali ellátásának biz-

- Szőke Péter

tosítására

Felelős: Polgármester

193/2019. (XI.13.) ÖK

Felelős: Jegyző

Határidő: 2019. november 20.

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon

Határidő: 2019. november 30.

12./ Az Univers’Art Művészeti Egyesület köz-

3./Felkéri a Jegyzőt, hogy az ösztöndíjak ün-

szolgáltatási szerződésének meghosszabbí-

A Képviselő-testület november 20-ai

nepélyes keretek között történő átadása ér-

tása

ülésének határozatsora (Közmeghallgatás)

dekében tegye meg az intézkedéseket.

189/2019. (XI.13.) ÖK

A határozatsort jóváhagyom:

Felelős: Jegyző

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon

Elek Sándor Polgármester

Határidő: 2019. november 30.

13./ Támogatási kérelem:

Kailinger Ildikó Jegyző

4./ Úgy dönt, hogy a pedagógus ösztöndíj-

a.) Értékközvetítő és Képességfejlesztő Iskola

Napirend elfogadása

ra biztosított költségvetési keretből fel nem

Alapítvány támogatási kérelme

194/2019. (XI.20.) ÖK

használt összegből hozzájárul egy konferen-

190/2019. (XI.13.) ÖK

Napirend:

cia megrendezéséhez 2020. januárjában.

Törökbálint Város Önkormányzatának Képvi-

Nyilvános ülés:

A konferencia megrendezése után fennmara-

selő-testülete

Törökbálint Város Önkormányzatának Képvi-

dó összeget a pedagógiai program megvaló-

1./ A Bálint Márton Általános Iskola és Közép-

selő-testülete elfogadta az alábbi napirendet:

sítására rendelkezésre álló keretbe csoporto-

iskola, Értékközvetítő és Képességfejlesztő

1./ Közmeghallgatás

sítja át.

Iskola Alapítványt 120 000 Ft-tal támogatja,

Felelős: Polgármester

Felelős: Polgármester

melynek fedezetét a 1/2019. (I.22.) Ör. általá-

Határidő: azonnal

Határidő: 2020. január 31.

nos tartaléka terhére biztosítja.

5./ Felkéri a Humánpolitikai Bizottságot, hogy

2./ Felhatalmazza a Polgármestert a támoga-

A Képviselő-testület november 25-ei, rend-

vizsgálja meg a pedagógus ösztöndíjrendszer

tási szerződés aláírására

kívüli ülésének határozatsora

továbbfejlesztésének lehetőségeit.

Felelős: Polgármester

2./ Pedagógus ösztöndíjpályázatok elbírálása

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. november 25.

196/2019. (XI.25.) ÖK

Határidő: 2020. május 31.

17


Esemény Megálló - Adventi udvar, adventi készülődés Közelednek a karácsonyi ünnepek.

A bevásárlóközpontokban már októberben fényesen csillogtak a díszek, arra ösztökélve bennünket, hogy minél előbb szerezzük be az ajándékokat a családnak. Vásárlási lázban égünk, ami nem feltétlenül baj, hiszen ez is hozzátartozik az ünnepi hangulathoz. De mint ahogyan egy vidám zeneszámban, a hirtelen beállt néhány másodpercnyi csend is jól esik és kedvet csinál a folytatáshoz, úgy a készülődésben is jó megállni néhány órára, elfeledni a bevásárlást, a takarítást és befelé figyelni egy kicsit. Jól tudja ezt a törökbálinti katolikus közösség, ezért szervezik meg évek óta az “Adventi udvart”, mely rendezvény alkalmat ad a barátokkal való találkozásra, beszélgetésre. A program hagyományosan egy kis kézműveskedéssel kezdődik, itt elkészíthetik az adventi koszorúkat azok, akiknek otthon még nem volt erre idejük. A programot mindig egy meghívott vendég előadása színesíti. Idén a Nemzet Sportolója, a háromszoros olimpiai bajnok, tizenkét gyermek édesapja, Balczó András magyar öttusázóval találkozhattak azok, akik felsétáltak a templomba és meghallgatták az előadását. Ezután a templomkertben együtt vacsorázott a közösség. A menü hagyományosan zsíros kenyér és tea volt, amelyre a Karitász-csoport látta vendégül a megjelenteket - a családok pedig elhozták aznapi vacsorájuk árát, hogy jótékony célra ajánlják fel a rászorulóknak. Az este a templomban fejeződött be, ahol Bohn István atya meggyújtotta az adventi koszorú első, lila gyertyáját és ezzel hivatalosan is kezdetét vette a 2019. év karácsonyi előkészülete.

18

Piros, fehér, arany… Adventi lakásdekorációk készültek a workshopon. A karácsonyi lakásdekoráció elkészítéséhez gyűjthettek ötleteket az ügyes kezűek a Művelődési Ház adventi ajtódíszkészítő workshopján. Az érdeklődők el is készítették az otthonok egyik legszebb karácsonyi díszét, amellyel minden látogató először találkozik, amikor becsönget hozzánk. Kiss Mónika grafikus, dekoratőr az alapanyagok és díszítőelemek széles választékával várta a résztvevőket, így mindenki olyan díszt készíthetett, ami a legjobban illett hozzá. A kellékek között ott voltak a megszokott hozzávalók, szalagok, színes gömbök, termések, de volt néhány különlegesség is. A beltériajtó-díszeket például a gyapot növény termésével is díszíthették azok, akiknek tetszik a fehér színű dekoráció. A karácsonyi nagytakarítás talán még hátra van, de egy szórakoztató, kellemes szombat délutánnal kezdődött az ünnepvárás a workshopra látogatóknak.

Karácsonyi böngészés Két emeleten várták a keresés-kutatás szerelmeseit a karácsonyi bolhapiacon. Az árusok is felkészültek az ünnepekre, így biztosan nem csalódott senki, aki vásárlási szándékkal érkezett - de természetesen azok is jól érezték magukat, akik csak nézelődni tértek be a Művelődési Házba bronzvasárnap délutánján. Sok szép kézműves ajándék keresett gazdát, de a karácsonyi bejglit is beszerezhette az, akinek nem volt alkalma saját kezűleg elkészíteni ezt a finom karácsonyi csemegét. A hagyományokhoz híven az intézmény ezúttal is rövid műsorral lepte meg a vásárlókat és az árusokat. Városunk művészeti csoportjai közül idén a TSE Szabadidő-szakosztály szakosztályának sportolói pörgették fel a hangulatot dinamikus bemutatójukkal.


Esemény Kanadából Törökbálintra

Meghitt kuckók a

90 évesen is kiváló egészségnek örvend Cilike néni.

Nyitnikék Oviban Csendes percek az ünnepi forgatagban.

Lavar Mária Cecíliát kereste fel 90. születésnapja alkalmából a Tükörhegyi Otthonban Elek Sándor polgármester. Cilike néni Budapesten született, majd Kanadában élt ötven évig. Röntgentechnikusként dolgozott, pár hónapja költözött vissza hazánkba, azóta él a törökbálinti otthonban. Rengeteget olvas, főleg társadalmi regényeket. Szerencsére egészsége nagyon jól szolgál.

Még kandalló is van abban a szép kis teremben, ahová a Mikulást várták a Nyitnikék Ovi óvodásai. Persze nem igazi, hanem csak festett, de ha bekapcsolják a fényeket, szinte érezni lehet a finom meleget. A Mikulást kényelmes fotel várta, a gyerekek pedig körbeülhették a szőnyegen, hogy meghallgassák, merre is járt. De nem csak a gyerekeket és a Mikulást várja meghitt zug az oviban. Az óvoda vezetése idén is berendezte a kollégák részére az Adventi Kuckót, ahol a karácsonyi hajrában megfáradt óvó nénik néhány frissítő, csendes percet tölthetnek el.

Isten éltesse még nagyon sokáig Cilike néni!

Volt zsákjában minden jó…

Ünnepi vacsora

A Mikulás is a nyugdíjasokkal bulizott.

Évet zártak, Mikulást vártak, ünnepeltek a Mozgáskorlátozottak Egyesületénél is.

Minden gyerek mondott verset vagy énekelt a Mikulásnak a Munkácsy Mihály Nyugdíjas Klub hagyományos klubdélutánján, ahova idén is ellátogatott az igazi téli vendég, akinek gyönyörű fehér szakálla, szépen hímzett piros ruhája, nagy csizmája és botja is van. Szánkón húzta maga után a zsákjait, amelyek sok meglepetést tartogattak a gyerekek számára. A nagyterem tele volt pirosba öltözött vidám nyugdíjasokkal, akik ezúttal sem hagyták ki a táncot és a tombolát, ám ezúttal a főattrakció mégis csak a nagyszakállú érkezése volt. Sok klubtag elhozta az unokáját, hogy a gyerekek személyesen is meggyőződhessenek róla, a Mikulás szakálla teljesen igazi. Aki elég bátor volt ahhoz, hogy verset mondjon vagy énekeljen a Télapónak, az bizony egy édességekkel teli mikuláscsomaggal lett gazdagabb, így végül egy gyermek sem ment haza ajándék nélkül.

A Mozgáskorlátozottak Törökbálinti Egyesülete ünnepi vacsorával látta vendégül az egyesület tagjait december elején. A Művelődési Házban megtartott családias hangulatú rendezvényen Soltész Gyuláné Rózsika, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről. A rendezvényre ellátogatott a Mikulás és minden vendégnek hozott egy kis édességet ajándékba. Az egyesületi tagok vidáman fogadták a nagy szakállú vendéget és nagyon örültek az ajándéknak.

19


20


Múzeum / Margóra Eredményes évet zár a Falumúzeum Idén is sokféle és népszerű programnak adott helyet és otthont a Falumúzeum. Látogatóink száma évről évre nő, ebben az évben megközelítette az ezer főt. Három nagy rendezvényünk kapcsolódott országos rendezvény-

Margóra Ajándékidő

A különböző rendezvényekre érkező látogatókon és a múzeumpedagógiai foglalkozásokon részt vevő gyerekeken kívül rendszeres vendégek az itt kialakult közösségek tagjai is. A Művészetbarátok Köre évek óta működik, a Szépmíves Kör ebben az

Advent. Lassan vége (kicsit) a rohanásnak, le- és megnyugszik az ember, várakozik, olykor valami csendes zugba húzódva: elmélázik. Ajándékidő. Felsejlik valamiféle jóleső kavargással gondolataiban az, ami számára a minden. A dédi pogácsája, lángos a nagyitól, anya jó éjt puszija, nagyapa és apa nevetése, a sült gesztenye illata, vagy épp az első karácsony gyermekével. Kinek mi, ki hol tart az útján.

sorozatokhoz: hagyományosan a múzeum ad helyet a Magyar Kultúra Napjának, a Múzeumok Éjszakáján a mi múzeumunk is nyitva tart és programokkal várja az érdeklődőket, idén először pedig a Magyar Festészet Napját is együtt ünnepeltük az országban számos helyszínen megrendezett eseménnyel. A Törökbálinti Nemzetközi Művészeti Napokon nyolc ország ötvennégy művésszel képviseltette magát.

évben alakult, tagjai havi rendszerességgel jönnek össze, hogy a kézműves hagyományokat felelevenítve alkossanak valami szépet. Eseményeinkről, a múzeummal kapcsolatos dolgokról a Falumúzeum Törökbálint internetes oldalunkról lehet tájékozódni, mely naprakészen tudósít ünnepeinkről és mindennapjainkról. Érdeklődőink száma itt is napról napra nő, nemcsak a törökbálintiakat elérve, hanem távoli földrészeket is. P. Boros

Talán kis számvetések, átgondolások is mélyítik ilyenkor ezt a benső csendet, a tünékeny élet alapvetései. Jó az, ami hasznos (béke, önfegyelem, erény). Igaz csak a szükséges (bátorság, hit, ésszerűség). Szép pedig kizárólag a kellemes lehet (harmónia, szeretet, esztétika). „Scito te ipsum.” Ez az ókori mondat a delphoi jósda faláról („Ismerd meg önmagad.”) is azt üzeni a XXI. század hívő, vagy nem hívő emberének, hogy mindennapi tevékenysége során tetteit, gondolatait és szavait úgy vezérelje, ahogy önmagáról vélekedik. Még akkor is érdemes fentieket megfontolnia, ha számára a legfőbb késztetést a saját hasznára való törekvés jelenti (utilitarizmus). Ugyanis a közösség, a közösen végrehajtott cselekedetekkel segíti az egyént. Így lesz erősebb, nagyobb önnön haszna. Úgy egyébként pedig reménykedjünk, hogy karácsonykor végre havazni fog, és a meghitt szeretettel átszőtt otthonok kisugárzó fénye, esténként hóemberre és hóangyalra vetül – szerte Törökbálinton. De addig használjuk ki az ajándékidőt, gondolkozzunk. Van min. Hajdu Ferenc

21


Sport Szolgálati kutyás tréning Elméleti és gyakorlati képzés a kutyavezetőknek.

délután szolgálati szituációkat hajtottak végre a kutyákkal.

Az Országos Polgárőr Szövetség szolgálati kutyás tréninget szervezett a kutyával szolgálatot teljesítő polgárőrök és kutyáik részére Törökbálinton. A képzés első napján a délelőtt folyamán elméleti előadások voltak, majd

A tréningnek több állomása is lesz, többek között Komárom-Esztergom és Veszprém megyében, végül Törökbálinton zárul. Az utolsó, háromnapos képzés végén vizsgát is tehetnek majd a kutyavezetők.

Újabb három kosárpálya a városban A Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola három kosárlabdapályával bővült a Ball Sport Club jóvoltából. Az Óvoda utcai intézményben megrendezett átadón Keszler Márton igazgató megköszönte a rengeteg támogatást, elmondása szerint a szülők példaértékű gyűjtőmunkát szerveztek. Hozzátette, hogy olyan cégek is a fejlesztés mellé álltak, amelyek nem köthetőek az iskolá-

hoz, emellett az önkormányzat is hozzájárult a beruházáshoz. A kosárpálya mellett futópálya is létesül majd, melynek alapja most elkészült, a jó idő beköszöntével pedig a borítás is megvalósul majd. Sárközi Márta, az Érdi Tankerület igazgatója elmondta, hogy ez már az ötödik kosárpálya a térségben, ebből három Törökbálinton valósult meg. Elek Sándor polgármester üdvözölte a sportfejlesztést, hiszen szavai szerint

Dobogós sakkbarátok Közel negyvenen versenyeznek a helyi egyesület színeiben. Ezüstérmes lett a 2018/19-es másodosztályú bajnokságban a Törökbálinti Sakkbarátok Sport Egyesület csapata. A klub vezetése a helyezéssel járó érmek átadására Elek Sándor polgármestert kérte fel. Az egyesület színeiben idén közel negyven játékos versenyzett - a legfi-

22

atalabbak tíz év körül járnak, az idősebbek között pedig többen a hetven évet is betöltötték. Az egyesület csapatát számos női sakkozó is erősíti, mondta el lapunknak Sallai Kálmán vezetőségi tag. A Művelődési Házban péntekenként tartott edzéseikre szeretettel várnak minden sakkbarátot.

Törökbálint sportos város. Hozzátette, hogy további fejlesztések várhatóak majd a kormánydöntés értelmében, így az iskola mellett valósul meg az 50 méteres úszómedence, illetve az ötezer négyzetméteres tekecsarnok, ahol 2023ban a teke-világbajnokság kerül megrendezésre. Molnár Tamás, a Pest Megyei Kosárlabda Szövetség elnöke, a BALL Sport Club szakmai vezetője a beruházásról elmondta, hogy a 47 millió forintos fejlesztés 70 százalékát pályázati forrás fedezte, a kivitelezés szeptemberben kezdődött. Megtudtuk, hogy hosszú évek kemény munkájának eredménye a három kosárpálya - melyből egy a Köztársaság téri intézményben, kettő az Óvoda utcaiban található. A cél pedig egyértelműen az, hogy a térségben minél több helyen biztosítsák a minőségi feltételeket a kosarazáshoz.


Sport Jótékonysági futás

Mikulás a medence partján

Mikulás napján közös sportolásra hívta a mozogni vágyókat a Body and Soul Szépségszalon, a Like Bisztró és Pizzéria, valamint a TuttoBici Triatlon Egyesület.

Immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Mikulás Kupa a Sportközpontban. A nyílt úszóversenyen nem csak az uszodában tanulók mérték össze tudásukat, a környező településekről is érkeztek versenyzők. Idén rekordszámban, tizenegy család nevezett a váltóversenyre, a gyerekek pedig pillangóúszásban is kipróbálhatták magukat. A díjak kiosztásában Elek Sándor polgármester, Géczy Krisztián képviselő és Varga Dénes olimpiai és világbajnok magyar vízilabdázó segédkezett.

A tükörhegyi futás nem verseny volt, az önkéntes alapon befizetett nevezési díjat teljes egészében a Tábitha-ház lakóinak gyűjtötték. A szülőket, nagyszülőket forralt bor várta a célba érkezéskor, míg a gyerekeket forró tea és érem. A gyerekek legnagyobb örömére a Mikulás is ellátogatott a rendezvényre, aki boldogan osztogatta nagy zsákjából az ajándékokat.

Változások a helyi fociban A Törökbálinti Torna Club vezetőségének döntése értelmében, új vezetőedzője lesz a felnőtt férfi futballcsapatnak. Varga László 51 éve él Törökbálinton, szakmai hozzáértése megkérdőjelezhetetlen - mondta el Kocsis Zoltán elnök a bejelentéskor. “Lipők Andrásnak köszönhető, hogy az elmúlt 4,5 évben hatalmas fejlődésen ment keresztül a csapat, visszavezette az egyesületet az első osztályba. Hálásak vagyunk az eddigi szakmai munkájáért, ugyanakkor a bennmaradás és a további fejlődés érdekében az edzőváltás mellett döntöttünk” - mondta el Kocsis Zoltán. Varga László nem ismeretlen a törökbálinti labdarúgók számára, a 2000-es évek elején NBIII-as szintig vitte el a csapatot.

Varga László 9 évesen ismerkedett meg a sportággal. Tíz évig az FTC utánpótlás csapatát erősítette, majd bekerült a tartalékcsapatba. A katonaság után

Óbudán folytatta pályafutását, immár NB I-es futballistaként. Számos helyen játszott - Csepelen, Dorogon, Tatabányán -, végül egy sérülés miatt vonult vissza a profi focitól. “Meglepő, de sosem voltak edzői ambícióim. A visszavonulás után a törökbálinti csapatban kezdtem játszani. Akkoriban Csáki Dezső bácsi volt az edző, aki egy idő után megkért, hogy segítsek be neki. És ahogy mondani szokták: a többi már történelem :).” Varga László motivációként egy dolgot nevezett meg: a győzelmet. “Reális célokat szeretek kitűzni, jelenleg a Megye I-ben maradásra koncentrálunk. Ha ez sikerül, akkor nyáron már kitűzhetünk távlati célokat” - fogalmazott az új vezető edző.

23


24


Sport A törökbálinti fiatal már a finnországi junior-világbajnokságra készül Tatár Lőrinc, az UTE juniorválogatott curlingese a fél kezén meg tudja számolni, hány szabad hétvégéje lesz a következő fél évben, de egyáltalán nem bánkódik. Sőt, a Mol Alapítvány által támogatott, EYOF-bronzérmes sportoló merész álmokat szövöget, noha érzi, az ellenfelek is egyre erősödnek. Jól indult az új szezon az UTE curlingesének, a 16 esztendős Tatár Lőrincnek, hiszen Kitzbühelben a junior vegyescsapattal arany-, míg Oberstdorfban a fiúválogatott tagjaként ezüstérmet szerzett. Mindez ugyan büszkeséggel tölti el a már felnőtt Európa-bajnokságon is bemutatkozó sportolót, de tudja, még csak az út elején jár. De hogyan is kezdődött Lőrinc pályafutása? „Hú, már elég régen, Szarvas Kristóf (szintén az EYOF-bronzérmes csapat tagja – a szerk.) barátom unszolására vágtam a kalandba, azóta egyre jobban szeretem ezt a sportot. Ahogy tanulok, úgy kezdem megérteni, miről is szól a játék. Kevesen hinnék, de a curlingben rendkívül sokat kell gondolkodni - olyan, mintha sakkoznánk a jégen. Csak még nehezebb, mert míg sakkban eldöntöd, hogy hova lépsz a bástyával és odalépsz, addig nálunk már lökés közben kell átváltanunk A-ról a B-, majd onnan a C -tervre. Stratégiailag komoly erőfe-

szítést igényel, de hát éppen ezért imádom.” Az UTE sokszoros bajnoka kulcsszereplő a korosztályos sikerekben, a válogatóversenyeken mutatott produkciójával betonbiztossá tette helyét a junior fiú és vegyes csapatban. Ahogy fogalmaz, szívügye mindkettő: „Nem tudnék egyet kiválasztani és azt mondani, hogy fontosabb, mint a másik. A fiúkkal gőzerővel készülünk a finnországi junior-világbajnokságra. Még soha nem harcolta ki korábban magyar fiúcsapat az A-ligába jutást, nagy álmom, hogy a válogatott velem a fedélzeten érje el a bravúrt. Persze, reálisan nézve nagyon nehéz versenyünk lesz, de az EYOF előtt sem gondoltuk volna, hogy összejöhet elsőre az érem, mégis sikerült, szóval miért ne sikerülhetne most is?”

a következő fél évben – legfeljebb négyöt –, de cseppet sem zavar, hiszen ez a szenvedélyem, és csak a javamra válhat, hogy sokat versenyzem. Az ifjúsági olimpián sokkal nehezebb dolgunk lesz, mint az EYOF-on, elvégre a curlinghatalmak, tehát Kanada, Kína vagy az Egyesült Államok is képviseltetik magukat, de természetesen mi sem feltett kézzel vágunk neki.” Addig minden bizonnyal hallunk még a hazai curlinges palántáról, aki a Mol Alapítvány támogatását élvezve immár korszerűbb felszerelésekkel veheti célba álmait: többek között új cipővel, illetve seprűfejekkel várja a kihívásokat. forrás: http://www.nemzetisport.hu/ fotó: Magyar Curlingszövetség

Amennyiben teljesül a törökbálinti fiatal álma, februárban jöhetne is az A-csoportos világbajnokság, közte pedig csak úgy „pihenésképpen” a lausanne-i téli ifjúsági olimpia: „Ez így túl szép, hogy igaz legyen, mindenesetre tény, hogy nagy célokat tűztem ki magamnak, mert szerintem csak így érdemes. Ugyan a fél kezemen meg tudom számolni, hány szabad hétvégém lesz

Éremeső a Halászlé Kupán! Hatalmas sikert ért el a Törökbálinti Úszó Egyesület a XVII. Baja Város Nemzetközi Úszóverseny Halászlé Kupáján. A csapat tagjai az összesített pontszám alapján 28 csapatból a 4. helyen végeztek, emellett számos egyéni csúcs is született. A csapat 9 arany-, 8 ezüst- és 14 bronzérmet szerzett. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Komoróczi Lora, aki 6 aranyat, 1 ezüst- és 1 bronzérmet szerzett, továbbá két korosztályos orszá-

gos csúcsot döntött és jelenleg európai ranglistavezető. Benke Ádám 1 arany-, 1 ezüst- és 3 bronzérmet szerzett, Illy Luca Lili 3 ezüst- és 4 bronzérmet, Elek Sándor pedig 1 ezüstés 1 bronzéremmel tért haza. Az egyesületnek még nem ért véget a versenyidőszak, a hónapban még további három megmérettetésre kerül sor. Gratulálunk az eredményhez és további sok sikert kívánunk!

25


Hitélet Katolikus útmutatás Várakozás Szaladok le a mozgólépcsőn, hogy elérjem a metrót. Mert ha elmegy, három percet várnom kell. Egy örökkévalóság… Mit lehet csinálni három percig? Már rég máshol kellene lennem! Insta(nt) világunkban minden azonnal kell. Mikor kell készen lennie a feladataimnak? Ha tegnap befejeztem volna, az is késő… Na tessék! Nem értem el a metrót. Megállok és várok. Fura érzés… Hirtelen nincs mit csinálni. Körülnézek. Mások is így vannak vele. Tanácstalanság az arcokon. Telefonnyomkodás. Van, aki azért nem akar három üres percet, mert akkor gondolkodnia kell… Azon, hogy merre?

Hová is megy? Ja, persze, Kelenföldre... De nem úgy! Az élete hová megy? És van-e értelme ennek az őrült mókuskeréknek? Eszembe jut, hogy milyen jó, hogy nekem erre a kérdésre van válaszom. Isten országába szeretnék eljutni. Találkoztam Valakivel, aki ott van és vár. De nemcsak engem. Minden embert, aki valaha a földön élt, él vagy élni fog. Hogy örök boldogságban és szeretetben ott éljünk Ővele. És szeretné, ha ezt mindnyájan tudnánk. Annyira szeretné, hogy eljött a földre, hogy személyesen adja át a meghívót. Az Ő eljövetelét ünnepeljük minden Karácsonykor. Jézus születését.

Ha van három üres perced a metrómegállóban vagy a pénztár előtt a sorban, esetleg a dugóban az autópályán, szólítsd meg! Meghallja, amit mondasz és beszélgethettek. Örök barátra találsz benne, Aki soha nem hagy el. -EKA-

Református gondolatok „Kezdetben...” Jn 1,1 János evangéliuma titokzatos, már-már filozofikus magasságokban beszél az Örök Igéről. Jézus Krisztus történetét nem kronologikus sorrendben mondja el, mint a többi evangélium, hanem vis�szamegy a világ teremtését megelőző időbe. Az, amit Jézus Krisztusban látunk, Istenben már „kezdetben” is, öröktől fogva megvolt. Ő Isten kijelentése, élő szava. Mert nekünk olyan Istenünk van, Aki nem a némaságba burkolózik, Aki hagy-

ja, hogy a gép forogjon, amíg Ő pihen. Szól teremtő Igéjén keresztül a kezdetekben éppen úgy, mint napjainkban. Mert az Ige Nála volt már mindent megelőző módon, mert Ő maga volt az Ige. Éppen ezért adhatunk mindenért hálát. Mert Isten szólt és meglett, amit akart. Kezdetben elválasztotta a sötétséget a világosságtól, megalkotta a világegyetemet, végül az embert. Ez a szava azóta is élő és ható módon munkálkodik, s teremt újat ott, ahol korábban nem volt semmi. Ad megtérést olyanoknak, akikben eladdig fel sem merült a gondolat, hogy az Úrral kapcsolatba kerüljenek. Ad vigasztalást olyanoknak, akik vigasztalhatatlan állapotban szenvednek. Ad erőt azoknak, akik erő feletti küzdelmekben emésztődnek. Mindezt Igéjén keresztül. Mert „Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.” Azonban sokan erről semmit sem tudnak. De nem azért, mert Isten hallgat. Sokkal inkább az a gond, hogy nem Rá figyelünk. Fülünk be van dugaszolva telefonunk fülhallgatójával egész nap. Hol

26

valamilyen kellemes muzsikát, máskor szeretteinkkel való beszélgetést közvetít, időnként pedig kellemetlen híreket. Mindenesetre nem hagyunk időt arra, hogy maga Isten szólítson meg. Körülvesszük magunkat a saját isteneinkkel, amelyeket megkérdezünk, ha bizonytalanok vagyunk. Felugrunk a netre és megguglizzuk a kérdést. Mégis sötétségben botorkálunk, amiben Isten Igéje úgy világít: szinte kiégeti a retinánkat. De inkább behunyja vagy eltakarja sok ember a szemét, ne fájjon a világosság, amiben meglátja bűneit. Nem tudják befogadni. Márpedig az életünk nem attól lesz tökéletesen boldog, hogy alternatív valóságban élünk, amiben nem veszünk tudomást a problémákról. Sokkal inkább attól, ha Isten világosságában meglátjuk a hiányosságokat, hibáinkat, tévedéseinket, még ha fáj is és Isten elé visszük, Aki Élő Igéjével új életet teremt a számunkra. Jézus Krisztusban ezt az új életet kapjuk meg az Úrtól. Amiben erő, vigasztalás, igazi békesség van. „A világosság a sötétségben fénylik.” Gyere ki a fényre! Kis Gergely Márton


Egészség Kaja-para: karácsonyi túlevés A karácsonyi időszak a lakomázásról is szól. Sokan hajlamosak vagyunk a túlevésre, a túlzott édesség- és alkoholfogyasztására, mellyel kapcsolatban Dr. Harangozó Andreát, belgyógyászt, endokrinológust, diabetológust kérdeztük. A túlevés néha mindenkivel megesik, a káros hatásait viszont lehet csökkenteni. A karácsonyi menüsor összeállításakor nem kell lemondani a hagyományos fogásokról, ugyanakkor érdemes belecsempészni könnyebb, rost- és vitamindúsabb ételeket, kerülve a túlzott zsírbevitelt is. A sütemények kiválasztásakor törekedjünk a gyümölcsösebb változatokra, a kelt tésztákat pedig csökkentsük minimálisra. A megfelelő folyadékbevitel is enyhíteni tudja az emésztési problémákat. A legideálisabb ebben az esetben is,

ha keveset iszunk több alkalommal, és természetesen kerüljük a cukrozott üdítőket. Együnk lassan, jó alaposan megrágva az ételt. Ha az étkezésekre több időt szánunk, kevesebb mennyiségtől is jól lakhatunk. Két fogás között akár 15 perces szünetet is tarthatunk.

vist tartalmazó étrend-kiegészítők is szóba jöhetnek. Nem csak segítik a májat az alkohol lebontásában, de védik is azt az alkohol káros hatásaitól. Végül, de nem utolsó sorban, sokat segíthet, ha ilyenkor is mozgunk valamennyit, egy kiadós séta a friss levegőn szintén segít az emésztésen.

A kedvezőtlen hatásokat ellensúlyozhatjuk étrend-kiegészítőkkel is. A probiotikum-készítmények tartalmazzák a bélrendszerünk számára jó baktériumokat, melyek fogyasztásával ellensúlyozhatjuk a diétahiba miatti rossz bacik túlburjánzását. Étkezés után is hatékonyak lehetnek, de ne várjuk meg a panaszok jelentkezését. Óvakodjunk a túlzott alkoholfogyasztástól! A tömény alkohol kifejezetten növeli az étvágyat. Amennyiben tudjuk, hogy alkoholt fogyasztunk, a homoktövist vagy máriatö-

A gyermekkori prevenció fontossága Az életkorhoz kötött gyermekkori szűrővizsgálatok kiemelten fontosak, hiszen a nem azonosított eltérések kedvezőtlenül befolyásolhatják, akár súlyosan is érinthetik a gyermek testi, lelki, szociális fejlődését. Farkas Hajnalka vezetővédőnőt kérdeztük a gyermekkori prevencióról. 2017 szeptembere óta kötelességünk elvégezni a szűrővizsgálatokat, ugyanakkor ezt megelőzően is kiemelt hangsúlyt helyeztünk rá. Sajnos előfordul, hogy a szülők nem veszik ezt eléggé komolyan, pedig nekünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé jelzési kötelezettségünk van a szűrővizsgálatok elmaradása esetén. A szűrővizsgálatok a gyermekek érdekét szolgálják. Ez magába foglalja a testmagasság-, a testtömeg-, a fej- és mellkörfogatmérés és a fejlettségi állapot értékelését, a látás- és hallásvizsgálatot, valamint az ortopédiai felmérést. Egy esetleges halláscsökkenés kihathat a

beszédfejlődésre, a kommunikációra és a beilleszkedésre is. Az a tapasztalatunk, hogy akkor kezdődnek a nehézségek, amikor a szülőnek már be kell hoznia a gyermeket a vizsgálatra, ugyanakkor mi nagyon rugalmasak vagyunk a lehetőségeinkhez képest. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon fontosak ezek a vizsgálatok, és ha a szülők nem végeztetik el, annak következményei lesznek!

holott nagyon súlyos szövődményei lehetnek. Mostanában nagyon sok volt a felülfertőződés, melyek maradandó károsodást is okozhatnak. Természetesen, azoknak nem adják be, akik már átestek a betegségen, de erről orvosi igazolás szükséges.

Szintén fontos téma a bárányhimlő elleni oltás, amely az önkormányzatnak köszönhetően eddig is ingyenes volt Törökbálinton, ugyanakkor 2019 augusztusa óta már az állam állja ennek költségét. Tehát az augusztus előtt született gyerekeknek még fizetős - az immár kötelező - oltás, de utána már nem. Az oltóanyag beadása 13 és 16 hónaposan történik - ez a hivatalos oltási séma a kötelező verziónál. Sok szülő úgy gondolja, hogy ez egy egyszerű gyerekbetegség,

27


Beruhรกzรกs

28

Profile for Z-Co. Media Kft.

Törökbálint MA 2019-December  

Törökbálint MA 2019-December

Törökbálint MA 2019-December  

Törökbálint MA 2019-December

Profile for z-co
Advertisement