Page 1

Hello I am Booky !

NUMBERS

1,2,3….. count with me!


How many flowers are there in the picture? A. five B. seven C. six ?


Count the pencils in the picture

A. ten B.two C.nine


How many stars can you see in the sky ? A. sixteen B. six C. four


Find the missing numbers : A. five, ten, - - - - - - B. nineten, sixteen, thirteen, - - C. two, four, six, - - - - -


How many balls? Do the sums.


How many apples left ?


Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie. Rysunki wykonane zostały przez dzieci z klasy III a oraz VI e

Numbers  
Advertisement