Page 1

La Gud få vise deg mer av den fantastiske planen han har for deg! Hvorfor trenger vi Nye Vinger? Vi tror at Gud ønsker å bruke den lokale menighet for å utbre sitt Rike. Derfor trenger vi å trene disipler som kan være med på å fullføre oppdraget. Nye Vinger ønsker å stå sammen med menighetene om dette. Hvorfor gå på Nye Vinger? Vi kan selvsagt ikke love at du lærer å fly på Nye Vinger. Men du vil få hjelp til å lære å studere Ordet, be, høre Guds stemme og finne de gavene og den tjeneste Gud har for deg.

Noen jobber turnus eller har andre situasjoner som gjør det umulig å være med på alle samlingene. Dette har vi forståelse for, ikke la det være en hindring for å bli med.

Program for skoleåret 2012/2013

Vi møtes annenhver helg, september til mars: - Fredager kl 19:00-22:00 (m/kveldsmat) - Lørdager kl 10:00-15:00 (m/lunsj)

05-06. Oktober 19-20. Oktober

Oppstart fredag 07. september kl 19:00 Vi kommer til å kjøre dette skole året i Stavanger med et par samlinger i Sandnes/Sola. Detaljer blir send ut til deltakerne senere.

07. Desember - Juleavslutning

Høsten 2012 07-08. September 21-22. September

02-03. November 16-17. November Våren 2013 06-07. Januar 20-21. Januar 03-04. Februar 17-18. Februar 02-03. Mars 16-17. Mars

Hva er spesielt med Nye Vinger? Nye Vinger er mer enn undervisning, vi har fokus på at du skal få leve et disippelliv i hverdagen, som blir til velsignelse for Guds Rike, deg og din menighet. Prosessen er avgjørende for å få mest mulig ut av året og personlig oppfølging/mentoring er en viktig del av opplegget. Undervisningens varighet Vi skal ikke legge skjul på at dette er et opplegg som krever litt. Derfor søker vi studenter som vil prioritere samlingene.

Undervisere/lærere: Vi ønsker å sørge for at dere får masse god og praktisk undervisning og inviterer mange kapasiteter både fra Ungdom i Oppdrag og via våre nettverk forøvrig. Utover dette kommer også en del av vår egen stab til å bidra med undervisning, noen navn: - Jan Honningdal - Jan og Kristin Torland - Britt Solveig Oleivsgaard - Dag Eivind Noreid

Dette er noen av undervisningstemaene: - Evangeliet - Misjon - Hvordan høre Guds stemme - Den Hellige Ånds gaver - Vekkelse - Menighet - Guds Ord - Lovsang og tilbedelse Dette skoleåret arrangeres skolen i lokalene til Sandnes Baptistmenighet Adresse: Sletteveien 4, 4326 Sandnes


Tverrkirkelig:

Mer enn undervisning!

Nye Vinger er et samarbeidsprosjekt der initiativtakerne er Ungdom i Oppdrag, Sola Kristne Fellesskap og Baptistkirken på Sandnes.

Målet med Nye Vinger er at det skal bli mer enn bare undervisning.

Deltakerne har kommet fra Kirke, bedehus og flere ulike frikirker. Det har vært til stor velsignelse og understreker at dette er et tilbud til alt Guds folk.

Vi ønsker at du skal finne dine gaver og begynne å bruke dem. Derfor vil vi gi dere muligheten til å bli med på en misjonspraksis sommeren 2013.

Nye Vinger 2012/2013

Pris og påmelding: Kurset koster 1.500,- pr halvår. Dersom du betaler hele året med en gang koster det 2.800,- (du mottar giro etter opptak) Ved påmelding etter 1. august økes prisen med kr 150,- pr halvår. For søknadsskjema eller mer info: Se internett: www.uiorogaland.no eller kontakt: Jan Torland UIO Rogaland e-post: jantorland@gmail.com mobil: 416 30 428

sandnes

baptistmenighet

Ungdom i oppdrag Rogaland

Anbefaling fra tidligere studenter: “For oss har Nye Vinger gjort at Gud har fått mye større plass i hverdagslivet vårt, både hver for oss, som ektepar og som familie. Vi har fått sett mye av alt det gode som Gud ønsker å øse ut over livene våre. Og ikke minst har vi vært en del av et fantastisk fellesskap som vi aldri ville vært foruten”

Menighetsbasert disippelskole: For deg som vil kjenne Gud, og gjøre ham kjent.

Nye vinger 2012/13  

Brosjyre for Nye Vinger 2012 og 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you