Page 1

Engage

Sommar 2013

Kära vänner, Efter att nyligen ha besökt ett team i Estland som var på missionspraktik i sin Lärjungaskola (Discipleship Training School, DTS) så inser jag åter igen hur viktig missionspraktiken är för Lärjungaskolan. Eleverna har haft tre intensiva månader med fantastiskt bra undervisning som förvandlat deras liv på många sätt, men ändå lär de sig mer under missionspraktiken och deras tro får ett nytt djup. Isak Oscarsson, Skolledare Mobila Lärjungaskolan Highlights: • Renovering av vår kontorsbyggnad – nytt tak, ommålat och några nya fönster • Uppstart av en ”UMU Tribe” grupp i Göteborg.

Missionspraktiken har många syften och det är viktigt att eleverna får åka till ett annat land med en ny kultur för att vidga sin världsbild och börja se på världen mer och mer med Guds ögon. Men först och främsta är syftet att eleverna ska få praktisera vad de lärt sig och upptäcka att undervisningen också fungerar i verkligheten. Det är just därför man lär sig så mycket, för det finns inget bättre sätt att lära sig något än att göra det praktiskt. Det är då det får gå från teori till praktik, från hjärna till hjärta och man kan skapa vanor som tjänar Gud. (Fortsättning på nästa sida)

• Månatliga föreläsningar i en kristen universitetsgrupp i Örebro • UMU Sverige har blivit medlem i Svenska Missionsrådet • Den Mobila Lärjungaskolan besökte Allingsås, Huskvarna, Södertälje , Örebro och Karlstad • Sände ut team till Kambodja, Botswana, Brasilien, Estland, Finland, Spanien och Indien • 16 medarbetare närvarade vid ”UMU DNA infusion” konferansen i Norge med grundarna för UMU, Loren och Darlene Cunningham

Välkomna till nästa Mobila Lärjungaskolan, 16 Januari 2014

• Köpt en ny minibuss • UMU-teamet har besökt och undervisat i flera ungdomsgrupper och skolor

YWAM

Restenäs


Det blir ofta lättare att testa sin tro på nya sätt när man redan är i ett sammanhang där allt är nytt, men även om vi inte är i en ny kultur så kan vi alltid ta nya steg i vår tro. Vissa kommer hem till Sverige igen och har haft livsförvandlande upplevelser och sett Gud göra fantastiska saker, men tänker att sådant bara händer i länder på andra sidan jorden. Jag undrar om det helt enkelt är för att vi inte vågar testa vår tro på samma sätt när vi är hemma. Att gå en Lärjungaskola är ett perfekt sätt att testa och se att tron håller. På UMU Restenäs har vi numera tre olika lärjungaskolor: DTS i september, koreansk DTS i mars och den nya lärjungaskolan som kallas Mobil DTS i januari. Den startade för första gången i år och har ett större fokus på Sverige och kyrkor. Fem veckor av kursen hölls runt om i Sverige i olika kyrkor med lektioner öppna för alla. Där får eleverna också utmanas att praktisera sin tro och se att Gud är verksam även på hemmaplan. Att vara ute i kyrkor var till stor välsignelse både för klassen och för kyrkorna och vi ser fram emot nästa år när vi får göra resan igen. Tills dess vill jag utmana mig själv och andra att våga ta nya steg i sin tro vart man än är, för det är då vi växer.

Isak Oscarsson, Skolledare , Mobila Lärjungaskolan

Värdförsamling i Södertälje ”Vi hade förmånen att under en vårvecka få vara värdförsamling åt UMU:s mobila lärjungaskola. Temat för veckan handlade om hur man läser och förstår Bibeln. Det var minst sagt berikande att få ta del av det som både bibelläraren och bibelskoleklassen bidrog med. Flera av församlingens medlemmar deltog i bibelundervisningen och sög verkligen i sig det som förmedlades. En höjdpunkt var när vi en morgon fick lovsjunga och be utifrån Guds Ord med de olika ”former” som finns där. Något annat som gjorde intryck var den läraktighet och tjänstvillighet som ungdomarna i bibelskoleklassen visade. Man räknade med Gud i stort som smått och var ivriga med att hjälpa till på många olika sätt i församlingen. Vi blev välsignade av dem och fick även vara till välsignelse. Jag vill verkligen uppmuntra fler församlingar att öppna upp för den välsignelse som det innebär att få vara värd åt UMU:s mobila lärjungaskola.” David Westergård, assisterande pastor i Södertälje Pingstförsamling


Är jag kallad? “Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål.” (1Kor 12:28) För några veckor sedan var jag och Tove på en After Work i Göteborg som Ericssons Kristna Grupp (EKG) ordnat. Tove talade om hur HELA skapelsen försonats med Gud genom Jesus, HELA (Kol 1:20). EKG består till största delen av “vanliga” ingenjörer som lever med Jesus. Dessa ingenjörer är skapade till Guds avbild, med talanger för att vara ingenjörer. På samma sätt har Gud skapat de män som snickrar och målar på Björkbacken här på Restenäs där jag sitter och skriver. Är de kallade att vara målare, snickare eller ingenjörer? I Sverige? Jag kan inte svara för dem var och en, men jag tror absolut att Gud kallar människor till “vanliga yrken” i Sverige för att utbreda sitt rike här. Hur stor hjälp har inte alla

uppfinningar varit i Guds rikes utbredning? Och alla behöver vi tak över huvudet. Jag tror att om vi dyker ner i 1Kor 12:28 och funderar på vad det är att utföra kraftgärningar, bota sjuka, hjälpa, styra eller tala olika slags tungomål, då tror jag det passar in på de allra flesta av våra“vanliga yrken” idag, yrken som Gud utvalt och utrustat oss till. Christian Othzén, Medarbetare, UMU Restenäs

Läger i höst! - För ungdomar och ledare Rustad är en helg för dig som brinner för att jobba med ungdomar och vill få fler redskap till att utföra ditt arbete väl. Hur ska verksamheter formas för att föra människor till Jesus? Hur skapar vi lärjungar? Hur använder jag mina gåvor? Och hur får jag tiden att räcka till? Välkommen till en helg skapad för dig som ungdomsledare. När? 21 - 23 september Mer info och anmälan: http://ywamrestenas.se/sv/rustad/ Kontakt Ungdomsläger Vi upplever att vi lever i en tid där vi som Kristna försöker leva på gränsen av vår tro. Vi ställer oss frågan: Hur långt kan jag gå men ändå kunna kalla mig själv Kristen? Vi vill istället ställa frågan: Hur nära Gud kan jag komma? När? 1 - 3 november Mer info och anmälan: http://ywamrestenas.se/sv/kontakt/


Är det värt priset? Sa-wa-di-kaa, eller goddag. Jag skriver till dig från avundsvärt soliga och obarmhärtigt varma Chiang Mai, Thailand. Sedan fyra månader tillbaka bor jag här tillsammans med min man och två pojkar och vi håller som bäst på att söka permanent bostad. Vi är utsända av UMU Restenäs, min hemförsamling utanför Örnsköldsvik, tre församlingar i USA samt ett antal Familjen Darby privatpersoner som tror på det vi gör och det är en oerhörd förmån att få åka ut som familj. Ensamheten när man flyttar ifrån alla sina vänner, sin familj och allt man kan och känner sig hemtam vid kan vara öronbedövande, men udden av detta tas bort när man åker ut som familj. Men det är också ett mycket större projekt. Livet ryms inte längre i en ryggsäck som när man var nitton år, skola som funkar är inte okomplicerat att hitta och inte heller gratis som i Sverige, och hur ska man bo? Hur berättar man vidare för sina barn att de inte kommer få träffa sina bästa vänner på två och ett halvt år och att de inte kommer kunna fira jul med sin mormor och morfar längre? Att “vårt hus” inte längre är vårt hus? Är det värt priset, kan man frestas att tänka när summan av dessa frågor känns astronomisk. När det tar mycket längre tid för själen att landa än vad det tog för flygplanet som förde oss hit. Då påminner vi oss om varför vi är här. Påminner barnen och oss själva om att det finns många barn här som aldrig får gå i skola för att deras föräldrar är för fattiga, att det finns miljoner människor som aldrig hört talas om Jesus, men framförallt att Jesus har talat till oss om att flytta hit. För behov finns överallt och kan närsomhelst överväldiga oss, men Jesu specifika kallelse är något helt annat. Den är inte driven av skuld, eller i behov av synbar frukt. Den handlar bara om att vandra med Jesus dit Han leder var och en av oss. Det som händer då är att, som Habakuk 2:14 säger ”...jorden ska bli full av kunskapen om Herrens härlighet som vatten täcker havets djup”. Och den Jesus som sa “Gå” sa också “Jag är med er alla dagar”. Är det värt priset? Jag finner frågan besvarad med ett “ja”. För mer info gå till www.darbyfamily.org


Act ”Share It” Är du intresserad av att arbeta bland folkgrupper som ännu inte hört om Gud? - Kom och var med i “Share It”! “Share It” är ett nio månader långt praktikprogram där du får arbeta tillsammans med våra långtidsarbetare på plats. Programmet börjar 9 september med två introduktionsveckor och avslutas i juni med några dagars utvärdering i Sverige. Under det senaste läsåret har vi haft tre tjejer som arbetat i Norra Indien. Där har de fått delta i arbete i ett slumområde, bland barn i en onådd folkgrupp och bland flyktingar. Kontakt: Åsa Duff, UMU asa.duff@ywamrestenas.se Tel: 0522-210 20

Om du gått annan bibelskola kan du söka via Teen Challenge: Eva Lindberg, TC, eva@teenchallenge.se Tel: 0585-203 79, 070-64 68 561

Gud älskar Göteborg En grupp för före detta UMUare. Jag tror att Gud känner speciellt för städer. Det är något med städer som Gud verkligen älskar. Där finns kreativitet, glädje och mångfald, för att bara nämna några saker som Gud älskar. Men det finns också så mycket i en stad som krossar Guds hjärta. ”Göteborgs Tribe” handlar om att göra Gud känd i Göteborg, men också om att själva lära känna Honom bättre. Vi kanske börjar smått, men jag menar, vem gjorde inte det? UMUs vision brinner fortfarande i de flesta av oss gamla ”UMUare”. Att bli uppmuntrad och upplyft är ofta skäl nog. Att låta människor veta vem Gud är, det är alltid skäl nog. Jag känner inte till den specifika kallelse som ”Göteborgs Tribe” har, men jag vet att Jesus är här för oss, och UMU har varit ett fantastiskt redskap för att hjälpa mig förstå det. Så varför inte göra detta i en stad som Göteborg? Kontakt: Fredrik Klint, försäljare fredrik.klint@gmail.com Tel: 070-92 44 267


www.ywamrestenas.se

Genom den här sex månader långa resan har jag fått uppleva vad det faktiskt betyder att vara en lärjunge. Lärarna gav både passionerade vittnesbörd och undervisning som verkligen satte mitt hjärta i brand och fick mig att växa i min relation med Gud på ett djupare och nytt sätt. Jag har upptäckt sanningen om vem jag är som Guds barn och jag har fått en större förståelse av den Gud jag tjänar. Chris Brooks, Canada, Lärjungaskolan 2012

Jag är väldigt glad att jag gjorde förbönsskolan förra hösten. Jag hade en massa obesvarade frågor, speciellt om bön, förbön och den andliga verkligheten. Under den här förbönsskolan fick jag svar på dessa frågor och en större förståelse för vikten av att be för vänner, familj och länder. Vi är alla kallade att be. Anna Svantesson, Sverige, Förbönsskolan 2012

Jag är väldigt glad att jag bestämde mig för att gå kommunikationsskolan. Jag lärde mig mycket om hur jag är som person och vad jag kan ge till andra. Jag har också blivit mer medveten om vad jag kommunicerar till andra genom mina handlingar och ord. Det bästa med att göra den här skolan var att även om jag gick en skola så var Gud en stor del i allt vi gjorde. Våra ledare uppmuntrade oss att söka ledning från Honom. Det var galet för i slutet av skolan hade jag lärt mig saker om mig själv som gjorde att jag valde en helt annan väg i livet. Stephanie Zepeda, Honduras, Kommunikationsskolan 2012


Equip Kommande skolor hösten 2013... Nordkorea Seminarie Kanske är Nordkorea just nu det mest strategiska landet i Guds plan för världen. På nyheterna hör vi nästan dagligen om just Nordkorea. Men inte bara världens, utan också Herrens ögon är vända mot detta land. Han vill återupprätta befolkningen, återlösa och utrusta dem för att bli hans folk. Kom och sök Guds hjärta för Nordkorea! 24 augusti 2013 - 7 september 2013 - engelska/koreanska - nkss@ywamrestenas.se

Lärjungaskolan (DTS) Längtar du efter en djupare relation med Gud? Tycker du om äventyr? Vill du vara en del av att se Guds rike komma till både din stad och till resten av världen? Då är Lärjungaskolan (DTS) något för dig. Kom till UMU Restenäs i september och häng med på ett sex månaders äventyr som kommer att inspirera, utmana och förvandla dig! 12 september 2013 - 1 mars 2014 - svenska/engelska - dts@ywamrestenas.se

Bibelstudieskolan (SBS)* Kom och studera alla Bibelns 66 böcker under den 9 månader långa Bibelstudieskolan (SBS). Vårt mål är att se dig växa i din relation med Gud samt att bli bättre utrustad för att göra Honom känd i världen. Vi vill förvandla världen genom Guds Ord! 19 september 2013 - 27 juni 2014 - engelska - sbs@ywamrestenas.se

Kommunikationsskolan (SCF)* Att kommunicera bra är något vi lär oss mer och mer om under hela livet. Om vi blir bättre på att kommunicera kan vår relation till både Gud och människor bli bättre. Under kommunikationsskolan (SCF) utvecklar du både dina praktiska färdigheter inom ämnet samt stärker din identitet i Gud. 19 september 2013 - 13 december 2014 - engelska - scf@ywamrestenas.se

Förbönsskolan (SOIP)* Förbönsskolan är en 12 veckors kurs för en djupare relation med Gud. Under våra gemensamma bönoch lovsångsstunder övar man sig på att höra Hans röst samt att behärska de olika principerna inom förbön, profetia, tillbedjan och andlig krigföring. Kom och be med oss för individer, städer, länder och olika samhällsområden! 19 september 2013 - 13 december 2013 - engelska - soip@ywamrestenas.se

Våren 2014... • Mobil Lärjungaskola (MDTS) • Koreansk Lärjungaskola (KDTS) • Bible Core Course (BCC) • School of Worship (SOW) • Bibelstudieskolan (School of Biblical Studies) II (SBS)

*Intagningskrav DTS

YWAM

Restenäs


Engage . Equip . Act På gång: 20 juli - 3 aug 24 aug - 8 sep 9 sep 12 sep 19 sep 21 - 23 sep 1 - 3 nov 22 - 24 nov

360° Sommarläger Nordkorea Seminarie ”Share It” - En nio månaders missionspraktik i Indien börjar DTS börjar Kommunikationsskolan, Förbönsskolan och Bibelstudieskolan börjar RUSTAD, retreat för ungdomsledare KONTAKT, läger för ungdomar och ungdomsledare HELP! My friend is an atheist! - Seminarie MER INFO: http://ywamrestenas.se/sv/help-seminar/

Välkommen till Ignite på tisdagar kl 18.30 i aulan (i det vita huset). Vi lovsjunger tillsamans, lyssnar på undervisning av internationella talare och fikar efteråt i caféet.

Be med oss för:

Vill du bli Restenäspartner:

• Våra medarbetare som arbetar i Nepal, Indien, Kambodja, Kina, Turkiet och Thailand • Visum för utländska medarbetare och elever • Medarbetare som vill arbeta med web-design, video, fundraising och i vaktmästeriet • Fler regelbundna understödjare för Restenäs • Strategiska samarbeten i Sverige • Daglig vishet, ledning och beskydd för varje medarbetare och vårt gemensamma arbete

Vill du vara med i vårt arbete genom bön eller genom att ge? Då kan du bli en Restenäspartner genom att ge 100 kr eller mer per månad. Som Restenäspartner blir du en aktiv del av att ungdomar blir brinnande för Jesus, att människor tränas för mission och sin framtida arbetsplats, att människor åker till de minst nådda och mycket mer. Om du vill hjälpa till finns informationen här. Varje gåva räknas, stor som liten.

Hur man ger: Bankgiro: 676-7354 eller Plusgiro: 896156-7 paypal@ywamrestenas.se

Här kan du hitta oss på nätet: YWAM Restenäs ywamrestenas

Ungdom Med Uppgift Restenäs 239 459 93 Ljungskile Sweden

Tel +46 (0) 522 21020 info@ywamrestenas.se www.ywamrestenas.se UMU Team: Tel +46 (0) 73 071 5997

Sommar 2013 Svenska  
Advertisement