Page 1

juni 2006

Fem viktiga frågor 1. Vilka är vi? – Vi är Ungdom Med Uppgift, Restenäs; ett missionsträningscenter på universitetsnivå på Sveriges västkust. 2. Vad gör vi? – Vi mobiliserar, tränar och sänder ut människor som är kallade till att vara missionärer. Inte bara till deras egna kvarter utan också till några av världens svåraste plaster, däribland Norra Indien, Himalayaregionen, Etiopien och Turkiet. 3. Varför gör vi det? – Få människor har möjlighet i kombination med villighet att göra det vi gör. Jesus sa ”Gå och göra alla folk till lärjungar” Matteus 28:19. Vi tror att Gud vill att vi inriktar oss på att inte bara göra lärjungar här i Sverige, utan även bortom Sverige. Trots att våra Tord (Sverige) på en gata i Kambodja tills ammans med några kambodjaner. medarbetare har offrat mycket för att heltidsarbeta volontärt här, så tycker vi att de ”riktiga missionärerna” är de modiga som kommer för att tränas och bli utsända från Restenäs. Fast vi är ju alla missionärer, och utan det vi gör här på hemmafronten skulle de män och kvinnor som tjänar på frontlinjen vara illa utrustade för att bygga Guds rike i sina tuffa omgivningar. 4. Vilka arbetar med oss? – Det finns tre olika parter involverade i mission: De som Går, de som Sänder ut och de som Ber. Vi Går. Andra, till exempel våra vänner, församlingar och företag, är de som som Sänder ut och Ber. Alla spelar en viktig roll i det vi gör här.

Restenäs måste betala amorteringar, tanka sina bilar och betala för olika saker, precis som alla andra, så många som Sänder ut ger ekonomiska gåvor för att betala för driftskostnader eller ett speciellt projekt. Andra ger saker eller tjänster. De som Ber gör det för vårt arbete, för de vet att utan deras böner kan vi inte göra det vi gör. 5. Varför UMU? – UMU tror på unga människor. UMU vill att ungdomar ska få göra det Gud kallar dem till. De unga är de som kommer skriva historia och vara morgondagens ledare. Därför vet vi att det Ungdom Med Uppgift Restenäs gör är viktigt för framtiden i Sverige... and beyond!

man med en muslimsk Jon, (USA), talar missionsresa. under en

Choklad till Jesus? Jag är så tacksam för att jag inte måste blidga Gud med choklad. Jag är inte tvungen att köpa kakor på väg till kyrkan för att Han ska acceptera mig. Förresten skulle mitt bankkonto inte tillåta det! Varje dag här i Indien ser jag människors desperata försök att bli godtagna av sina gudar genom att offra sötsaker, mantras, skrifter, klockringning och asketiska ritualer. Min Gud däremot kräver inte att jag gör något av detta. Han efterfrågar endast min kärlek. Han inbjuder mig till att utan betalning ta emot Hans

Ungdom Med Uppgift / Restenäs 239 / 459 93 Ljungskile *Tel (0)522 210 20 *Fax (0)522 202 45 *http://www.ywamrestenas.se *info@ywamrestenas.se *Plusgiro 89 61 56-7 *Organisationsnr. 858500 5633


fortsättning - Choklad till Jesus... godtagande genom tro på Jesus Kristus. Jag tror att denna enkla sanning utgör Guds hjärta för mission. Inte att vi tjänar Honom utifrån en rädsla för svält och död. Nej, vi tjänar Honom därför att Han räddade oss. I gengäld tillber vi Honom med våra liv, överlåter allt till Honom och är redo att resa oss från där vi sitter och gå varhelst Han kallar oss. När Han gör det springer vi mot frontlinjen med hjärtan fulla av kärlek och tacksamhet och sträcker oss ut mot dem som är förlorade i mörkret. Vi älskar dem därför att vi älskar Honom. Plötsligt, sitter jag i en källare där regnet läcker in genom de ruttna golvskivorna från våningen ovanför. Här bevittnar jag sann tillbedjan. Ingen choklad till Jesus, inga sötsaker på altaren med utsnidade statyer i glasmontrar, och verkligen ingen begränsad öppettid. Bara ett rum fyllt med människor som gett sina liv till den Levande Guden. Vi tjänar Honom och följer Hans kallelse för att Han betalade för oss. Ironiskt nog behöver vi inte öppna våra plånböcker en enda gång. Nåd...det räcker med att vi ger våra liv, inte bara choklad.

Bön Sextio mestadels svenska ungdomar, är just nu ute på tre veckor långa Missionsresor i Turkiet, Indien, Kambodja, Ukraina samt på fotbolls-VM i Tyskland. Be att Gud använder dem och kallar många av dem till långtidsmission.

Att ge upp sina rättigheter är ett främmande koncept i vår kultur, och för den mänskliga naturen överhuvudtaget. Vi lever i en värld där man försvarar och upphöjer individens rättigheter till sista andetag. Men hur är det i Gud’s rike?

Är Jesus din

Herre?

Nyhet! Finns nu på svenska – Köp den idag - bookshop@ywamrestenas.se

Hörde jag rätt?

Vi skickar ett exemplar av Loren Cunninghams bok “Hörde jag rätt?” till var tionde värvare av nya prenumeranter av Restenäs Nyheter. Maila oss deras emailadress samt deras och din egen fullständiga adress för att vara med i tävlingen. Erbjudandet gäller t.o.m. startdagen för höstens Lärjungaskola – 7 september, 2006. Email: webmaster@ywamrestenas.se

Restenäs Kristna Skola – Slutet på en epok Glada och härliga elever sjöng, spelade gitarr och dramatiserade när Restenäs Kristna Skola hade sin sista skolavslutning den 13 juni. En märklig känsla infann sig; både glädjen över att nu är det sommarlov och samtidigt vemod över att skolan läggs ned. Personalen avtackades hjärtligt av Philip McCurley, ordförande i UMU Restenäs ledarteam. ”Förändring kan vara jobbigt men det kan också leda till något positivt”, sa Philip, när han gav några sista uppmuntrande ord till elever, personal och föräldrar.

Vi har flera kurser som börjar i höst, och vi vill att de ska fyllas till bristningsgränsen med elever som kan bli tränade till mission.

Tack Tacka Gud för att Han räddat oss från evig död! Allt annat bleknar i jämförelse med Hans offer.

Nästa ‘Restenäs Nyheter’ i pappersformat kommer i december. beställ: info@ywamrestenas.se Restenäs Nyheter varje månad: webmaster@ywamrestenas.se webmaster@ywamrestenas.s Du kan fortfarande anmäla dig till årets ”InTouch” Förnyelseläger på Restenäs, 16-22 juli. Kontakta oss på: nfo@ywamrestenas.se

inTouch Förnyelseläger

90:-

Rektor Anders Bergström förmedlade bland annat en hälsning från ACE Africa och Scandinavia genom Graham Yoko; ”Jag vill önska er Guds rikaste välsignelser för er framtid. Trots att skolans upphörande kommer innebära en omställning för er alla, vill jag uppmuntra er med att frön har såtts in i många liv under skolans tid. Vi vet att Guds ord alltid ger skörd, så vi har förvissning om att Han kommer att se till att Hans ord bär frukt.”

Eleverna på RKS uppträder inför föräldrar, lärare och gäster på skolavslutningen.

Vi startade skolan med förhoppningen att den skulle kunna bli ett tillskott inte bara för UMU utan även betjäna samhället i övrigt. Men många familjer har flyttat från Restenäs de senaste åren, vilket gjort att elevunderlaget minskat. Samtidigt har vi brottats med många rent organisatoriska problem och även insett svårigheterna i att driva en svensk friskola. Vi har fått en ödmjukande men nödvändig förståelse för vikten av att arbeta i vår kallelse. Efter att inte lösningen gått i lås, där en annan kristen skola skulle ta över verksamheten, bestämde vi till slut att det enda rätta var att upphöra med verksamheten. Vi tackar alla dem som arbetat hårt för skolans fortlevnad.

2006 Summer Swe  
Advertisement