Page 1


Mot Målet #2 2014  

I dette temaet presenterer vi hvordan vi driver misjon, hvordan vi tenker og hva vi gjør. Misjon er i endring, og har flere sider enn du kan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you