Page 1


Mot Målet #1 2014  

I dette nummeret av Mot Målet setter vi fokus på menneskehandel. I større og større grad er dette noe vi engansjerer oss imot, både i Europ...