Page 1

YVI-hankkeen uutiset maaliskuu 2014 YRITTÄJIEN KERTOMAA | VERRATON VERKOSTO 2014 YVI-MOOTTORI | ITSEARVIOINNIN TYÖKALUT: MITTARISTOT JA LAATURI

YVI-hanke viettää kevättä yhteistyön ja verkostoitumisen hengessä. Kutsumme yrittäjyyskasvatusta edistävät verkostot mukaan Verraton verkosto 2014 -kilpailuun, kertomaan yhdessä tehdystä työstä, työn tuloksista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tässä uutislehdessä virikettä aihepiiriin antavat kilpailun arviointiraatiin osallistuvat yrittäjät, joille verkostoituminen on käytännön arkipäivää. Lisäksi uutislehdessä kerrotaan niinikään yhteiseen toimintaan ja vuorovaikutukseen perustuvasta YVI-moottorista sekä itsearvioinnin ja kehittymisen työkaluista: Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoista ja Laaturista. Lisää yrittäjyyskasvatusta ja yhteistyötä tukevaa materiaalia sekä taatusti tutustumisen arvioista tietoa osoitteessa www.yvi.fi.

YVI toivottaa valoisaa kevättä ja hienoja hetkiä yrittäjyyskasvatuksen parissa!

PS. Oletko kehittänyt yrittäjyyskasvatukseen liittyvää materiaalia? Onko oppilaitoksesi tai ryhmäsi kunnostautunut yrittäjyyskasvatuksen parissa? Mitä haluat kertoa tai levittää muiden tietoon? YVI-oppimisympäristö (www.yvi.fi) on kaikille avoin - uutisvinkit ja materiaalit ovat tervetulleita! Ota yhteyttä: laura.yontila(at)utu.fi

YVI-hanke, Turun yliopisto, Juslenia 3. krs, 20014 Turun yliopisto. Web-sivu: www.yvi.fi Projektipäällikkö Jaana Seikkula-Leino, puh. 050 530 5902, jaana.seikkula-leino(at)utu.fi Uutiskirjeen kokosi Laura Yöntilä, puh. 044 588 6475, laura.yontila(at)utu.fi. Muut yhteystiedot: www.yvi.fi/yhteystiedot


VERKOSTOITUMINEN on yrittäjälle arkipäivää ja elinehto YVIn verkostokilpailu kannustaa yrittäjyyskasvattajia entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Ohessa kilpailun arviointiraatiin osallistuvien yrittäjien Liisa Elliottin ja Minna Valtarin näkemyksiä verkostoitumisesta. Kilpailusta lisää seuraavalla sivulla.

Liisa Elliott kannustaa omien vahvuuksien käyttöön, auttamiseen ja avun pyytämiseen Liisa Elliott on oman yrityksensä, helmikoruja valmistavan House of Elliottin toimitusjohtaja ja pääsuunnittelija, jonka taannoin Kiinassa viettämät vuodet sisälsivät mm. oman ravintolan ja kampaamon pyörittämistä Pekingissä. Nyttemmin Helsinkiin palannut yrittäjä reissaa edelleen ympäri maailmaa hakemassa vaikutteita ja etsimässä parhaita mahdollisia raaka-aineita House of Elliottin koruille. Verkostoituminen on yrittäjälle arkipäivää ja Liisan mukaan loppujen lopuksi aika yksinkertainen juttu: ollaan sosiaalisia, jutellaan ja keskustellaan, muistetaan hyvät käytöstavat. Myönnetään, ettei osata kaikkea ja sekä pyydetään että annetaan apua - jeesaa sä mua. Liisa kannustaa nuoria - onpa ajatuksissa sitten yrittäjyys tai muu työnteko - käyttämään talonpoikaisjärkeä ja puskemaan eteenpäin omien vahvuuksien mukaisesti. "Saat olla myös erilainen, eikä tarvitse olla the best kaikessa!" LUE LISÄÄ: YVI-uutissivu, House of Elliott Kuva ylhäällä: Liisa Elliott House of Elliottin toimitiloissa Kruununhaassa Helsingissä.

Minna Valtari: Tutustu muihin ihmisiin, siten oppii maailmasta aina lisää "Elinehto kaikelle" on yrittäjä Minna Valtarin kiteytys kysymykseen mitä verkostoituminen on. "Tutustu muihin ihmisiin, siten oppii maailmasta aina lisää." Sosiaalinen media on tehokas väline juuri verkostoitumiseen - ja lisäksi some on tapa tulla esille ja toteuttaa itseään. Oman osaamisen ja tekemisen voi koota portfolioksi vaikkapa omalle blogisivulle. "Sosiaalisessa mediassa voi löytää vaikka harrastukselleen valtavan kuulijakunnan, jos panostaa asiaan. - On mahdollista tehdä harrastuksesta jopa työ itselleen." Minnan kohdalla some-osaaminen - ja samalla verkostoituminen - on edennyt uraan ja asiantuntijuuteen asti. Minnan vuonna 2012 perustama Someco Oy kouluttaa yrityksiä käyttämään sosiaalista mediaa ja tuottaa siihen liittyviä palveluita. LUE LISÄÄ: YVI-uutissivu, Someco Kuva vasemmalla: Minna Valtari Logomossa Turussa, jossa Someco Oy:n toimitilat sijaitsevat.


Avoin kilpailu kaikille yrittäjyyskasvatuksen verkostoille

VERRATON VERKOSTO 2014

OSALLISTU VIIMEISTÄÄN 14.4.!

Verraton verkosto 2014 -kilpailuun ehtii vielä hyvin mukaan - aikaa osallistumiseen on 14.4. asti. Kilpailu on suunnattu kaikille opettajien ja/tai opettajankouluttajien sekä yritys- ja työelämän toimijoiden muodostamille verkostoille. Tervetuloa niin pienet kuin suuret, uudet kuin vanhatkin verkostot!

 Kilpailuun osallistutaan vastaamalla kilpailulomakkeessa oleviin kysymyksiin. Lomake löytyy sivulta www.yvi.fi/verratonverkosto2014.  Kilpailukysymykset käsittelevät verkoston toimintaa, saavutettuja tuloksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Lisäksi verkostoja pyydetään kuvaamaan toimintaansa 1-2 kuvalla, kuviolla tai lyhyellä videolla sekä testaamaan ja antamaan palautetta YVI-moottorista (moottorista enemmän tietoa seuraavalla sivulla).

Lisätiedotja Kilpailun kilpailutöidenarviointiraatiin palautus (14.4.2014kuuluvat mennessä): asiantuntija Laura Yöntilä, laura.yontila@utu.fi, Kaisa Saario puh. 044 588 6475. Keskuskauppakamarista, opetusneuvos Jussi Pihkala opetus- ja kulttuuriNÄYTÄ MEILLE YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YKKÖNEN - VIREÄ JA VERRATON VERKOSTO ministeriöstä, professori Leena Krokfors Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksesta, yrittäjä Minna Valtari Someco Oy:stä sekä yrittäjä Liisa Elliott House of Elliott Oy:stä.

!

LE MV

 Palkinnot: 500 euroa, kunniamaininnat. Kilpailutyöt esitellään YVI-sivustolla.

 Vastaukset tulee toimittaa viimeistään 14.4.2014 osoitteeseen laura.yontila(at)utu.fi.

.

Verkostokilpailun taustaa Verkostoitumisen edistäminen yrittäjyyskasvatuksessa on yksi YVI-hankkeen tavoitteista. Hankkeessa yhteistyötä on tehostettu mm. erilaisten työryhmien kautta sekä luomalla ja vahvistamalla niin valtakunnallisia kuin alueellisia verkostoja. Jotta tietoa yhteistyön malleista ja muodoista voitaisiin levittää laajemmalle ja samalla kannustaa myös uusien verkostojen luomiseen, järjestettiin keväällä 2013 kilpailu nimellä Connected Educator - Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Hyvien tulosten kannustamana YVI päätti järjestää kilpailun uudelleen keväällä 2014, tällä kertaa suomenkielisellä nimellä Verraton verkosto. Kilpailuun ovat tervetulleita osallistumaan niin YVI-hankkeen toimijoista muodostuneet verkostot kuin kaikki muutkin yrittäjyyskasvatusta toteuttavat ja/tai kehittävät verkostot. Keväällä 2013 kilpailuun osallistui seitsemän laadukasta verkostoa eri puolilta Suomea. Lisätietoja kilpailun tuloksista ja osallistuneista verkostoista osoitteessa www.yvi.fi/yrittajyyskasvatuksen-verkostot-esiin


YVI-MOOTTORI - yhteistä ideointia ja rakentavaa vuorovaikutusta Sosiaalinen media on kiistatta tämän päivän juttu. Some on asioiden jakamista ja kommentointia, yhteyden pitämistä ja yhteyksien luomista, ilman ajan ja paikan luomia rajoitteita. Parhaimmillaan some luo yhteisöllisyyttä ja tarjoaa forumin ongelmienratkaisulle ja omien ajatusten muotoilulle ja esittämiselle. YVI-hankkeessa kehitetyn YVI-moottorin avulla somen elementtejä voidaan yhdistää yrittäjyyskasvatukseen. YVI-moottori (www.yvi-moottori.fi) on kaikille kouluasteille ja ryhmätyöskentelyyn soveltuva web-työkalu, joka koostuu keskustelupalstoista ja taustalla näkyvästä kartasta. Moottorin avulla voidaan harjoittaa ja toteuttaa yrittäjyyskasvatukselle ominaisia sisältöjä ja menetelmiä, yhteistä ideointia ja rakentavaa vuorovaikutusta. YVI-moottori voi täydentää luokassa (kasvokkain) tapahtuvaa ideointia, ja toisaalta moottoriin voi lisätä oman idean tai kysymyksen ilman etukäteen tapahtuvaa yhteistä pohdintaa. Idea voi siis saada alkunsa ja kasvualustansa juuri YVI-moottorissa.

YVI-moottorissa voi harjoittaa • omien ajatusten ja ideoiden esittämistä • toisten esittämien ideoiden rakentavaa kommentointia ja palautteen antamista • ideoiden jatkokehittelyä • aivomyrskyä (brainstorming!) sosiaalisen median keinoin.

Lue lisää: www.yvi.fi/yvi-moottori YVI-moottori: www.yvi-moottori.fi


Itsearvioinnin työkaluja kateederin kummallekin puolen -,,.-., YRITTÄJYYSKASVATUKSEN MITTARISTOT JA LAATURI Yrittäjyyskasvatuksen mittaristojen kehittäminen jatkuu. Samanaikaisesti niiden käyttö on monipuolistunut ja ulottuu jo Suomen rajojen ulkopuolelle. Siinä missä monelle jo tutut mittaristot on suunnattu nykyisille ja tuleville opetusalan ammattilaisille, tarjoaa Laaturi-työkalu itsearvioinnin ja kehittymisen puitteet perusopetuksen oppilaille. Alla kuvaukset ja uutisia mittaristoista ja Laaturista. Tarpeelliset linkit ja tiedostot löytyvät osoitteesta www.yvi.fi/itsearviointi

Laaturi - mitä ja kenelle? 

YVI-hankkeen puitteissa Oulun normaalikoulussa kehitetty Laaturi on itsearvioinnin työkalu, joka on suunnattu perusopetuksen oppilaille (vuosiluokat 59). Laaturi tähtää yrittäjämäisten valmiuksien sekä ryhmässä työskentelyn ja vaikuttamisen taitojen kehittymiseen. Laaturi-lomakkeessa on 12 väittämää, joiden mukaan oppilaat arvioivat omaa toimintaansa. Oppilaiden arvioita omasta toiminnastaan käsitellään opettajan kanssa. Laaturin suppeaan versioon on valittu keskeisimmät väittämät. Suppean version voi liittää esimerkiksi osaksi koetta. Laaturin ohjeistukset ja lomake löytyvät osoitteesta www.yvi.fi/itsearviointi

Laaturi - hyödyt ja lähtökohta Laaturi tarjoaa mahdollisuuden tehdä oppilaan toiminnan laatua näkyväksi ja dokumentoiduksi. Laaturi tarjoaa selkeät arviointikohteet sekä oppilaan itsearvioinnille että opettajan ja oppilaan väliselle arviointikeskustelulle. Arviointikohteet eivät ole "kiveen hakatut", vaan voisivat perustellusti olla muitakin kuin mitä Laaturiin on valittu. Laaturissa arvioinnin kohteet kuitenkin ohjaavat oppilasta pohtimaan omaa vaikutusta ryhmän työskentelyyn, perustelemaan omaa toimintaa ja etsimään kehittämiskohteita. Lähtökohtana on yrittäjyyspedagogiikka ja oppiminen sosiaalisena tapahtumana.

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoja on useita - keille siis?   

Mihin aihealueisiin mittaristojen kysymykset kohdistuvat?     

Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus Pedagogiset ratkaisut Toimintakulttuuri Oppimisympäristö Toiminta verkostoissa

Mitä mittaristoihin vastaaminen vaatii? 

Kaikki mittaristoversiot toimivat samalla periaatteella: vastaaja vastaa kysymyksiin oman toimintansa perusteella ja saa lopuksi palautteen. Vastaaminen vaatii rekisteröitymisen (kirjautumisen) ja n. 15 minuuttia aikaa. Kaikkiin mittaristoihin löytyy linkki osoitteesta www.yvi.fi/itsearviointi.

Mitä hyötyä mittaristoista on? 

 LISÄTIETOJA: Pasi Hieta, apulaisrehtori (perusopetus, luokka-asteet 7-9), Oulun normaalikoulu

YVI-hankkeessa kehitetty YVI-mittaristo on suunnattu kaikille opettajankouluttajille. Opettajaopiskelijoille on oma mittaristoversionsa. Erityisesti perus- ja toisen asteen rehtoreille ja opettajille suunnattu, omassa hankkeessaan kehitetty Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™ toimii pohjana kahdelle muulle mittaristolle.

 

Mittaristot tarjoavat kokonaisvaltaisen käsityksen yrittäjyyskasvatuksen sisällöistä ja menetelmistä helposti ja nopeasti webissä. Mittaristoista voi saada rakentavaa palautetta omalle toiminnalle. Opettajankouluttajat voivat hyödyntää mittaristoa tulevia opettajia kouluttaessaan. Mittaristoja voi hyödyntää kehityskeskusteluissa ja/tai keskustelujen ja koulutuspäivien alustuksena.


Mittausmenetelmät käytössä niin Suomessa kuin muualla Euroopassa Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™ on käytössä jo 22 Euroopan maassa. YVIssä mukana ollut, mittaristoja kehittävä Lappeenrannan teknillinen yliopisto on kumppanina kansainvälisessä The Entrepreneurial School –hankkeessa, jossa kootaan ja levitetään parhaat eurooppalaiset yrittäjyyskasvatuksen käytännöt. Vielä työn alla olevaan opassivustoon voi tutustua osoitteessa www.tesguide.eu ja itse hankkeeseen osoitteessa www.theentrepreneurialschool.eu Suomessa Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoa™ hyödynnetään nyt myös aluekehitysprojekteissa, joihin mittaristo tarjoaa koosteita ja analyyseja opetuksen nykytilasta ja kehittämiskohteista. Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoilla on tällä hetkellä yhteensä noin 3000 käyttäjää:  opettajankouluttajia n. 200  opettajaopiskelijoita n. 400  perus- ja toisen asteen opettajia on n. 2200  käyttäjiä eri oppilaitostasoilta eri puolilta Eurooppaa n. 200. LISÄTIETOJA: Elena Ruskovaara, projektipäällikkö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, puh. 040 555 0320, elena.ruskovaara(at)lut.fi

YVI-hanke lyhyesti

YVI-hankkeen tuloksia v. 2010-14

YVI-hanke (2010-14) on Turun yliopiston Turun normaalikoulun koordinoima valtakunnallinen hanke, jossa kehitetään yrittäjyyskasvatusta ammatillisessa ja yleissivistävässä opettajankoulutuksessa. Hankkeessa on ollut yli kolmekymmentä kumppania ympäri Suomen: yliopistojen opettajankoulutuslaitoksia, normaali- ja harjoituskouluja, ammatillisia opettajakorkeakouluja, ammattikorkeakouluja ja ammatillisia oppilaitoksia, yliopistojen tutkimus- ja koulutuslaitoksia sekä kasvatus-, yritys- ja työelämän järjestöjä. Hanketta rahoittavat ESR / Opetushallitus, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Turun Seudun Kehittämiskeskus ja Työ- ja elinkeinoministeriö. YVI webissä:  www.yvi.fi  Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäyhteisö Opetin.fi -verkkopalvelussa, www.yvi.fi/keskustele/osallistu  YVIn Facebook-sivut www.facebook.com/yvihanke

 Opetussuunnitelmien yhteistoiminnallinen kehittäminen opettajankoulutuksessa  Verkostojen luominen ja vahvistaminen  Pedagogisten mallien, materiaalien ja työvälineiden kehittäminen  Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalisen oppimisympäristön (www.yvi.fi) kehittäminen  Yrittäjyyskasvatuksen strategioihin vaikuttaminen  Yrittäjyyskasvatuksen seminaarit v. 2011 ja 2012  Tutkimus: väitöskirjoja ja muita opinnäytetöitä sekä yli 50 artikkelia, monet kansainvälisissä julkaisuissa  Kouluttaminen ja teeman levittäminen oppilaitoksissa, eri tilaisuuksissa ja seminaareissa  Euroopan komission ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Best Practice -hanke 2011, presidentti Sauli Niinistön kiitokset hankkeen lehdessä v. 2013  Lue lisää: Tulokset ja aikaansaannokset 2010-14

YVI-hankkeen uutiskirje, maaliskuu 2014  
YVI-hankkeen uutiskirje, maaliskuu 2014  
Advertisement