Page 1

YVI-hankkeen uutiset huhtikuu 2014 VASTUULLISUUDEN HARJOITTELUA ALAKOULUN YKKÖSLUOKALLA KÄYTÄNTÖJÄ JA KYSYMYKSIÄ AMMATILLISESSA OPETTAJANKOULUTUKSESSA SITAATTI & Chick Chick Chicken

Yrittäjyyskasvatus - mitä käytännössä? Yrittäjyyskasvatusta voidaan toteuttaa kaikenikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden parissa. Sinä missä yrittäjyys edustaa työelämään pian siirtyvien kohdalla vaikkapa mahdollista tapaa ansaita elanto tai harjoittaa omaa ammattia, aloittavat pienimmät koululaiset harjoittelemalla yrittäjämäisiä toimintatapoja: vastuunkantoa, käytännön toimintaa, ryhmästä ja omista tehtävistä huolehtimista. Tässä uutiskirjeessä kerrotaan vastuullisuuden harjoittelusta alakoulun ensimmäisellä luokalla sekä yrittäjyyskasvatuksen käytännöistä ja yrittäjyyteen liittyvistä peruskysymyksistä ammatillisesta opettajankoulutuksessa. Aihepiiriin liittyvää keskustelua on mahdollista jatkaa YVI-moottorissa (www.yvimoottori.fi). Tervetuloa jakamaan ajatuksia ja ideoita!

YVI esillä TV-dokumentissa

YVI pääsiäisenä TV:ssä

MTV-kanavalla esitetään pääsiäissunnuntaina 20.4. Liikesivistysrahastosta kertova dokumentti, jossa esitellään myös YVI-hanketta. YVI-hankkeeseen liittyvä osio on kuvattu Turun yliopiston Rauman normaalikoulussa ja siihen on haastateltu YVIn projektipäällikkö Jaana SeikkulaLeinoa. Dokumentin tuottaa Franck Media Oy. Televisioesityksen lisäksi ohjelma on nähtävissä rajoitetun ajan Katsomopalvelimen kautta. Säätiöt. Tukea tulevaisuudelle - Liikesivistysrahaston tarina. MTV3 20.4. klo 15.15.

Verkostokilpailuun ehtii vielä Kilpailutyöt viimeistään 14.4. - palkinnot jaetaan EDE-tapahtumassa 4.6. Verraton verkosto 2014 -kilpailuun pyydetään kilpailutöitä viimeistään 14.4. Voittajasta ja kunniamaininnoista päätetään huhti-toukokuun aikana, ja palkinnot jaetaan Eurooppalaisen Yrittäjyyden Päivän (EDE) tapahtumassa Turussa 4.6. Yksi kilpailun tarkoituksista on kerätä yhteen käytäntöjä, jotka näyttävät mallia opettajien mahdollisuuksista ja tavoista tehdä yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Niinpä jokainen esimerkki verkostomaisesta työskentelystä ja yritysyhteistyöstä on merkittävä, ja kaikenkokoiset verkostot - myös yksittäisten opettajien ja yritysten muodostamat - ovat tervetulleita mukaan. Lue lisää: www.yvi.fi/verratonverkosto2014

YVI-hanke, Turun yliopisto, Juslenia 3. krs, 20014 Turun yliopisto. www.yvi.fi Projektipäällikkö: Jaana Seikkula-Leino. Uutiskirjeen tekstit ja taitto: Laura Yöntilä. Kuvat Turun normaalikoululta: Mirva Jalo, Anna Tienaho. Kaikki hankkeen yhteystiedot: www.yvi.fi/yhteystiedot


Vastuullisuutta harjoittelemalla hallinnan tunteeseen Nuorimpien kohdalla yrittäjyyskasvatus on yhteisen toiminnan ja perustaitojen opettelua Perjantai-aamupäivä Turun normaalikoulun alakoulun 1C-luokassa: oppilaat siivoavat luokkatilaa askartelun jäljiltä ja valmistautuvat välitunnin viettoon. Siisteyden lisäksi oppilailla on myös kolme muuta vastuutehtävää, joista jokainen huolehtii vuorollaan, 1-2 viikon mittaisissa jaksoissa. Kotitehtävien merkitseminen taululle merkitsee päivävastuuta, sovun säilyttäminen ja riitatilanteiden purkaminen sopuvastuuta sekä rauhallisen työskentelyilmapiirin - hiljaisuuden säilyttäminen puhevastuuta. Välitunnin jälkeen mietitään yhdessä, mitä vastuu tarkoittaa ja miten kutakin neljää vastuutehtävää voi käytännössä hoitaa. Pienryhmittäin istuvat oppilaat jakavat tehtävät ryhmän sisällä, ja väriliuska helpottaa oman tehtävän mielessä pitämistä. Vihkoihin kirjoitetaan, miten tehtävää on kuluneen viikon aikana hoidettu. - Tämä on yrittäjyyskasvatusta, kertoo opettaja Helinä Rahman vierailijoille ennen oppitunnin alkua, jolloin tavarat vielä hakevat paikkaansa ja käytettyä paperipyyhettä metsästetään pöydän alta. - Pitää kantaa vastuuta - opettaja tai siivoaja ei siivoa (oppilaiden jälkiä). Perinteisistä järjestäjäntehtävistä vastuutehtävät eroavat laajan kirjonsa ohella myös siten, että kaikki kantavat jatkuvasti korttaan kekoon luokkaympäristön ja koko ryhmän hyväksi. Tehtävistä keskustelemalla ja niistä kirjoittamalla harjoitetaan myös äidinkielentaitoja ja opitaan oman toiminnan reflektointia. Jokainen tutustuu yhteistyön kannalta merkittäviin toimintoihin ja saavuttaa onnistuessaan hallinnan tunnetta. - Vastuu on sitä että pitää huolta itsestään, kiteyttää yksi 1C:n oppilaista.


Mitä tarkoittaa vastuu? Turun normaalikoulun 1C:n oppilaat kertovat: - Vastuu on sitä että pitää huolta itsestään. - Jos minulla on joku tavara, niin se on minun vastuullani. - Pienemmistä sisaruksista pidetään huolta. - Ei saa olla hutilus. Opettaja ei huolehdi oppilaan tavaroista. - Läksykirja on minun vastuullani, ei äidin. - Kissa on minun vastuullani, jos äiti ei vaikka ole kotona.

Jokaisella vastuutehtävällä on oma värikoodinsa. Oppilaat osallistuivat tehtävien valintaan ja muotoiluun heti syyslukukauden alussa. Ote Wilhelmiina Mehton vihosta.

Opettaja Helinä Rahman kertoo saaneensa innoituksen vastuutehtäviin kollegaltaan Anita Haatajalta Lapin yliopiston harjoittelukoulusta. Alla 1C:n oppilaita oppitunnin aikana. Vasemmalta oikealle: Ariel Kuupakko, Jonne Hovi, Hawo Abdirajak, Aaron Zajac.

Vastuutehtävät kirjattu YVI-moottoriin - lue ja kommentoi!  1C:n vastuutehtävät on kirjattu YVI-moottoriin (www.yvi-moottori.fi) otsikolla "Vastuutehtävät, 1C, Turun norssi". Osallistu moottorissa keskusteluun esimerkiksi kertomalla ajatuksiasi siitä, mitä muuta luokan vastuutehtävät voisivat pitää sisällään. Kysymykset ja kannustavat kommentit ovat myös tervetulleita.  1C-luokassa YVI-moottoriin tutustuttiin vastuutehtäviä koskevan pohdinnan päätteeksi. Vastuutehtävät kerrattiin ja kirjattiin moottoriin, ja samalla ilmansuunnat ja Turun sijainti kerrattiin moottorissa näkyvän kartan avulla.  YVI-moottori: YVI-hankkeessa kehitetty yhteisen ideoinnin ja vuorovaikutuksen väline. Moottoriin voi rekisteröityä ja kirjautua sisään osoitteessa www.yvi-moottori.fi


Yrittäjyyskasvatuksen teemaryhmät suosittuja Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa

Tulevat opettajat oppivat reflektoimalla - ja opettamalla toisiaan Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa yrittäjyyskasvatus on osa jokaisen opettajaopiskelijan opintoja. Yliopettaja Martti Pietilä kertoo, että nyt kolmatta vuotta käynnissä oleva, YVI-hankkeen myötä kehitetty yrittäjyyskasvatuksen teemaryhmä on osoittautunut toimivaksi tavaksi toteuttaa opintoja. Teemaryhmässä 4-5 opiskelijaa valmistelee teemaan liittyvän opintopäivän muille opiskelijoille. Näin opinnoissa toteutetaan myös vertaisopetusta ja vahvistetaan ryhmässä työskentelyn, suunnittelun ja ideoinnin taitoja. - Yrittäjyyskasvatuksen teemaryhmään on ollut tunkua, Pietilä kertoo. - (Yrittäjyyskasvatus) koetaan tarpeellisena ja merkittävänä. Opintopäivien aikana opettajaopiskelijat ovat perehtyneet yrittäjyyskasvatuksen sisältöihin, menetelmiin ja tavoitteisiin mm. luentojen ja keskustelujen sekä pari- ja ryhmätöiden kautta. Jokainen opiskelija - tuleva ammatillinen opettaja - muodostaa oman käsityksensä teemasta myös reflektiotehtävän (pohdinta ja itsearviointi) avulla.

Miten edistää prosessia sisäisestä yrittäjyydestä kohti ulkoista yrittäjyyttä? Oulussa ammatillisiksi opettajiksi opiskelevat pohtivat, miten tukea opiskelijoiden sisäistä yrittäjyyttä - ja mahdollista siirtymää ulkoiseen yrittäjyyteen. Mitä sinä olet mieltä? Jaa kokemuksesi ja ideasi YVI-moottorissa (www.yvi-moottori.fi), jossa keskustelu kulkee otsikolla on "Sisäisestä yrittäjyydestä kohti ulkoista - Oulun AMOK:n ydinkysymykset".

Opettajankoulutus: YVI-hankkeen ensisijainen kehittämisen kohde YVI-hankkeeseen on osallistunut yhteensä 18 opettajankoulutuksen yksikköä: ammatillisia opettajakorkeakouluja, yliopiston opettajankoulutuslaitoksia sekä normaali- ja harjoittelukouluja. Yrittäjyyskasvatusta on opettajankoulutuksessa edistetty hankkeen aikana mm. seuraavin tavoin:  kehittämällä uutta yrittäjyyskasvatukseen liittyvää pedagogiikkaa  kehittämällä opetussuunnitelmia mm. sisällyttämällä suunnitelmiin uusia kursseja ja integroimalla teema aiempaa tiiviimmäksi osaksi kaikkea opetusta  perustamalla sisäisiä yrittäjyyskasvatuksen työryhmiä ja verkostoja sekä kehittämällä uusia yhteistyön malleja  tekemällä yhteistyötä yrittäjyyskasvatusta toteuttavien järjestöjen sekä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa  osallistumalla strategiseen työskentelyyn ja tuomalla yrittäjyyskasvatus koko henkilöstön tietoon mm. keskustelujen, koulutuksen ja teemapäivien kautta  osallistumalla YVI-oppimisympäristön (www.yvi.fi) kehittämiseen  tuottamalla yrittäjyyskasvatukseen liittyvää tutkimusta.


SITAATTI

”Siksi kun teillä on sitä yrittäjyyskasvatusta…” - Oulun Diakoniaopiston opiskelijoiden vastaamaa, kun kysyttiin syytä hakea opiskelemaan juuri kyseiseen oppilaitokseen. Diakoniaopiston lähihoitajakoulutukseen oli yli kymmenkertainen hakijamäärä aloituspaikkoihin verrattuna - osittain yrittäjyyskasvatuksen ansiosta, kertoo Diakoniaopiston hallituksen varapuheenjohtaja Säde-Pirkko Nissilä. Nissilä toimii myös yliopettajana Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. TAUSTAKUVA: Chick Chick Chicken. Turun normaalikoulun 1C:n oppilaat.


YVI-hanke lyhyesti

YVI-hankkeen tuloksia v. 2010-14

YVI-hanke (2010-14) on Turun yliopiston Turun normaalikoulun koordinoima valtakunnallinen hanke, jossa kehitetään yrittäjyyskasvatusta ammatillisessa ja yleissivistävässä opettajankoulutuksessa. Hankkeessa on ollut yli kolmekymmentä kumppania ympäri Suomen: yliopistojen opettajankoulutuslaitoksia, normaali- ja harjoituskouluja, ammatillisia opettajakorkeakouluja, ammattikorkeakouluja ja ammatillisia oppilaitoksia, yliopistojen tutkimus- ja koulutuslaitoksia sekä kasvatus-, yritys- ja työelämän järjestöjä. Hanketta rahoittavat ESR / Opetushallitus, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Turun Seudun Kehittämiskeskus ja Työ- ja elinkeinoministeriö. Myös Liikesivistysrahasto on ollut tukemassa YVIn toimintaa. YVI webissä:  www.yvi.fi, YVI-moottori: www.yvi-moottori.fi  Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäyhteisö Opetin.fi -verkkopalvelussa, www.yvi.fi/keskustele/osallistu  YVIn Facebook-sivut, www.facebook.com/yvihanke

 Opetussuunnitelmien yhteistoiminnallinen kehittäminen opettajankoulutuksessa  Verkostojen luominen ja vahvistaminen  Pedagogisten mallien, materiaalien ja työvälineiden kehittäminen  Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalisen oppimisympäristön (www.yvi.fi) kehittäminen  Yrittäjyyskasvatuksen strategioihin vaikuttaminen  Yrittäjyyskasvatuksen seminaarit v. 2011 ja 2012  Tutkimus: väitöskirjoja ja muita opinnäytetöitä sekä yli 50 artikkelia, monet kansainvälisissä julkaisuissa  Kouluttaminen ja teeman levittäminen oppilaitoksissa, eri tilaisuuksissa ja seminaareissa  Euroopan komission ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Best Practice -hanke 2011, presidentti Sauli Niinistön kiitokset hankkeen lehdessä v. 2013  Lue lisää: Tulokset ja aikaansaannokset 2010-14

YVI-hankkeen uutiskirje, huhtikuu 2014  
YVI-hankkeen uutiskirje, huhtikuu 2014  
Advertisement