Page 1

VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD – 26/02/2013 Aanwezig: Braem Jennifer; Bruggeman Gino; Coenen Cindy, voorzitter; Custers Ellen; De Blieck Kirsten; De Smet Kaatje, secretaris; Lutz Gerrit; Sauviller Stefanie; Smet Carine, ondervoorzitter; Strobbe Kristin; Vercauteren Debby; Verhaegen Peggy. Verontschuldigd: Boel Karoline; Bracke Dominiek; De Backer Valérie; De Meurichy Steve; Elpers Pascale, penningmeester; Gysel Lieve; Hanssens Carl; Speleman Pam; Syvertsen Femke; Thienpont Erika; Van Osselaer Natasja; Van Poeck Carine. Aanwezig vanuit de school: De Brouwer Joost, directeur; juf Sara; juf Miek; juf Els; meester Stijn. Niet aanwezig: Gysel Veerle; Maes Erik; Renard Pascale; Vanhuffel Catherine; Vandenbroeck Krista. De vergadering start om 20 uur. 

Agenda:  Goedkeuring verslag vergadering 13/11/2012: het verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Schoolnieuws: - Verschuivingen: Er werden verscheidene veranderingen (qua klaslokalen en inschakeling leerkrachten) doorgevoerd. Zo werkt juf Kathy voortaan halftijds, schuift juf Liesbeth door naar de zomerklas en vangt juf Tania een deel van die uren op. - Schoolraad: Vanaf 31 maart loopt het mandaat van de huidige leden af en zijn er vacante plaatsen. Joost deelt een brochure rond die de werking van de schoolraad toelicht. Ouderraadleden die lid willen worden van de schoolraad kunnen zich aanmelden, in principe tegen 8 maart. De schoolraad vergadert 4x per jaar (doorgaans net voor een ouderraad) en leden worden verkozen voor 4 jaar.Financiën: Geen bewegingen te melden, behalve uitgaven wafelbak.

1
Evaluatie: -

Lichtjesdag: De organisatie is vlot verlopen. Er was dit jaar ook een agent aanwezig. Wafelbak: Is vlot verlopen; er waren voldoende bakkers aanwezig.Voorbereiding: - 1ste communie (27 april 2013 om 14u): Dit jaar wordt dezelfde formule als vorig jaar toegepast, met zoet buffet en snoepbuffet voor de kinderen. We zouden opnieuw de bakker (kennis Gerrit) van vorig jaar willen inschakelen. Wie graag komt helpen met klaarzetten en bedienen, snel een seintje ajb! - Schoolfeest (25 mei 2013): Dit jaar organiseren we opnieuw een BBQ. Joost deelt een brief rond ivm sponsoring. Wie een potentiĂŤle sponsor kent of zelf wil sponsoren (met bedrijf bijv.), graag een seintje. - Quiz editie 2013: Er wordt bij het quizteam gepolst of zij opnieuw de schoolquiz willen organiseren. Voorlopig wordt de datum van 19 oktober vooropgesteld. Er wordt geopperd om iets vroeger te beginnen en ook duidelijk aan te geven dat er catering wordt voorzien. We moeten uitzoeken hoe we rendabeler kunnen werken.Opvolgingspunten:Varia: -

Opvolging voorzitter: De kans is groot dat Cindy binnen x maanden emigreert (rond nieuwjaar?) en dus wordt er nu al een nieuwe voorzitter gezocht. Wie interesse heeft, kan dit aan Joost of het bestuur (Cindy, Carine, Pascale en mezelf) melden.

Noteer alvast de volgende data in jullie agenda: volgende vergaderingen ouderraad: 16 april, 4 juni 1ste communie

28 april 2012

schoolfeest

25 mei 2013

Agendapunten voor de volgende vergadering graag zo snel mogelijk meedelen! Dit kan ook via e-mail. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en interesse! Namens de ouderraad, Kaatje De Smet, Secretaris

2

verslag26feb2013  
verslag26feb2013  

http://www.basissintcarolus.be/documents/PDF/ouderraad/verslag26feb2013.pdf

Advertisement