Page 1

VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD – 01/04/2014 Aanwezig: Lutz Gerrit, voorzitter; Smet Carine, ondervoorzitter; Elpers Pascale, penningmeester; De Smet Kaatje, secretaris; Braem Jennifer; Coenen Cindy; De Blieck Kirsten; De Meurichy Steve; Hanssens Carl; Sauviller Stefanie; Strobbe Kristin; Thienpont Erika; Van Bunderen Steven; Verhaegen Peggy. Verontschuldigd: Van Osselaer Natasja. Aanwezig vanuit de school: Colella Sarah, directeur; juf Sofie. Niet aanwezig: Maes Erik; Renard Pascale; Syvertsen Femke; Vercauteren Debby. De vergadering start om 20 uur.

Agenda:

Goedkeuring verslag vergadering 04/02/2014: het verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Schoolnieuws: Er werd een directiekandidatuur voor onze school uitgeschreven, vermits Sarah volgend schooljaar opnieuw voor de klas zal staan. De combinatie van een directeursfunctie met een druk gezin blijkt moeilijk haalbaar. We bedanken haar voor haar fantastische inspanningen het voorbije schooljaar! Juf Annemie gaat met pensioen. Financiën: -

Er is momenteel +- 6160 euro in kas, mede dankzij de opbrengst van de Italiaanse avond. Er moeten nog een aantal rekeningen vereffend worden (BBQ 2013 +- 625 euro school; nog rekeningen + cava Italiaanse avond terug te betalen) – Pascale regelt dit.

1


Evaluatie:

-

Italiaanse avond: onze avond werd enthousiast onthaald! De vraag wordt gesteld of we volgend jaar nog groter kunnen gaan en eventueel in een andere ruimte. De kinderanimatie zou misschien beter doorgaan in een andere ruimte? Dit blijkt moeilijk, maar we kunnen dit volgend jaar opnieuw bekijken. Tips voor een volgende editie: meer pasta aankopen (eerst 12 kg aangekocht, eigenlijk 15 kg nodig); er werd 70 liter saus gemaakt voor 86 volwassenen + 52 kinderen + extra liters de avond zelf. Conclusie: volgende editie van alles een beetje meer! Inkomsten = zo’n 2200 euro.

Voorbereiding: 1ste communie: 10 mei 2014, 14u. - Het thema = vis & zebra; themakleur = rood. - Voorlopig zijn er 35 kinderen + 124 volwassenen ingeschreven. De school vraagt 6 euro per volwassene en 4 euro per kind voor de receptie. - Maandag 5 mei vult het bloementeam (Carine en Pascale?) de bloembakken. - Hoge tafels en overtrekken kunnen we van humaniora lenen. - Gerrit bestelt taartjes + minibroodjes. - We voorzien opnieuw een snoepbuffet + kaasblokjes en chips. - Nog aankopen: kidibul, fruitsap, cava ‘Gran Baron’, water, koffie, thee; suiker + melk = aanwezig op school. - Kaatje haalt wit tafelpapier in de Ava + rode (mini)servetten. - Helpers nodig vrijdag van 13u tot 17u (klaarzetten) en zaterdag vanaf 13u tot het einde; de volgende mensen hebben zich al gemeld: vrijdag: Jennifer, Cindy, Carine, Erika, Steven; zaterdag: Kirsten, Kaatje, Gerrit.

-

Schoolfeest: 24 mei 2014. Thema = spelen. Sarah bestelde 2 springkastelen (binnen!) Brouwer verwittigen Sarah legde ook al de BBQ-bakker vast. Mogelijkheid om rommelmarkt te organiseren? Sponsoring: leden krijgen een formulier toegestuurd om sponsors te ronselen. Helpers nodig voor de bediening BBQ (bar en bediening in de zaal) + verkoop bonnetjes.

Opvolgingspunten: - Oproep klaarovers ouders: Er kwam al respons!

Varia: -

Terugkerende betalingen van ouderraad aan de school: Welke betalingen zijn nog relevant? Hoe kunnen we de beschikbare middelen het beste besteden? Er wordt unaniem beslist om de geschenkbonnen voor uittredende leden af te schaffen. Dit is een vrijwillige taak en hoeft niet ‘vergoed’ te worden.

Noteer alvast de volgende data in jullie agenda: volgende vergaderingen ouderraad

12 juni

eerste communie

10 mei 2014

schoolfeest

24 mei 2014

Agendapunten voor de volgende vergadering graag zo snel mogelijk meedelen! Dit kan ook via e-mail. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en interesse! Namens de ouderraad, Kaatje De Smet, Secretaris

2

Verslag1apr2014  

http://www.basissintcarolus.be/documents/PDF/ouderraad/verslag1apr2014.pdf