Page 1

Maandkalender oktober 2013

L4: Boerderij klassen

Herfstvakantie

L6: Bosklas

Datum Activiteit 1 LS: 10 Jaar Scholengemeenschap – Circus (VM) 2 3 K2, Garfield- en Kikkerklas: Bezoek Kinderboerderij ‘De Barelhoeve’ (hele dag) L4: infoavond Boerderijklassen (19.00u) 4 K3a, Dinoklas: bezoek ‘Babbelhoeve’ (VM) K3b, Drakenklas: bezoek ‘Babbelhoeve’ (NM) L1,2,3: Pastoraal moment (13.00u) WERELDDIERENDAG 5 DAG VAN DE LEERKRACHT 6 7 L2,5: zwemmen K1a, Julekesklas: bezoek ‘Babbelhoeve’ (VM) 8 Leerlingenparlement (11.40u) L6: Infoavond Bosklassen (19.30u) 9 10 LS + KS: Personeelsvergadering (geen studie, wel opvang) KS + LS: Start Tutti Frutti 11 L5: Biechtviering (9.00u) K3, L1: Tim en Roos 12 13 14 L2,5: zwemmen L1,2: toneel (NM) 15 Offerfeest 16 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (geen school, wel opvang) 17 L4,5,6: Pastoraal moment (11.15u) LS + K3: Werelddag van Verzet tegen Armoede; wandeltocht (NM) KS: Odice, infoavond “taal” (19.30u) 18 KS: Odice, infomoment “taal” (8.30u) K3, L1: Brugactiviteit L3,4: MeetWatchers (NM) 19 Quiz Ouderraad 20 21 L2,5: zwemmen L3: stage 22 23 24 L1,2,3,5: oudercontact + rapport 25 L1,2,3: Pastoraal moment (13.00u) 26 27 28 29 30 31 1 nov

KS: kleuterschool K…: kleuterklas

LS: lagere school L…: leerjaar

VM: voormiddag

NM: namiddag

Kalender oktober  
Kalender oktober  

http://www.basissintcarolus.be/documents/PDF/maandkalender/kalender_oktober.pdf

Advertisement