Page 1

VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD – 07/06/2012 Aanwezig: Coenen Cindy, voorzitter; Smet Carine, ondervoorzitter; Thienpont Erika, ondervoorzitter; ; De Smet Kaatje, secretaris; Boel Karoline; Braem Jennifer; Bruggeman Gino; De Blieck Kirsten; De Meurichy Steve; Lutz Gerrit; Sauviller Stefanie; Strobbe Kristin; Syvertsen Femke; Van Osselaer Natasja; Vercauteren Debby. Verontschuldigd: Beerden Marijke; Bracke Dominiek; Elpers Pascale, penningmeester; Gysel Lieve; Hanssens Carl; Van Poeck Carine. Aanwezig vanuit de school: De Brouwer Joost, directeur; juf Carmen; juf Nadine; juf Veerle; juf Lieselot; juf Nancy. Niet aanwezig: Calmeyn Greet; De Backer Valérie; Gysel Veerle; Maes Erik; Renard Pascale; Speleman Pam; Vanhuffel Catherine. De vergadering start om 20 uur. 

Agenda:  Goedkeuring verslag vergadering 19/04/2012: het verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Schoolnieuws: Schoolraad: Het schoolreglement zal worden aangepast – meer info begin volgend schooljaar. - Zwemmen: Het eerste en tweede leerjaar gaan voortaan ook – in blokken – in Sint-Niklaas zwemmen i.p.v. in Beveren. - Studie 3de leerjaar: tot 16u15 i.p.v. tot 16u45. - Warme maaltijden: Vanaf volgend schooljaar worden geen warme maaltijden meer aangeboden, wel nog soep (van Lunchbox). Het middagtoezicht + drankje kost voortaan 1,20 euro. Die bijdrage blijft nodig omdat dit toezicht niet in het budget is inbegrepen. - Inschrijvingsperiode: Van januari 2013 tot krokusvakantie: voorrang zussen/broers + eigen personeel. MAXIMUMCAPACITEIT: er worden geen peuters meer ingeschreven. Eveneens een stop in het 1 ste leerjaar. - De maximumfactuur wordt geïndexeerd. - Lokale verlofdagen volgend schooljaar: 10 oktober (pedagogische studiedag), 20 november (pedagogische studiedag), 11 maart (facultatieve verlofdag). - Planning 1ste communie en schoolfeest: respectievelijk 27 april (14u) en 25 mei.

1


Financiën: - Geen bijzondere bewegingen te melden.

Evaluatie: -

Voorbereiding:

Opvolgingspunten: - Stand van zaken kwizziekwazzie: we mikken voorlopig op organisatie 20 oktober. - Vernieuwing speelplaats: er wordt nagegaan in hoever de ouderraad kan bijdragen bij de aankoop van nieuwe speelhuisjes.

Varia: -

-

1ste communie: We kregen positieve commentaren i.v.m. de nieuwe namiddagformule (zoet buffet). Schoolfeest: Volgende editie: meer verantwoordelijkheid voor de ouderraad qua organisatie en dan voornamelijk organisatie catering (opnieuw bbq of …?).

Attentie Dag van de Leerkracht (oktober): Die dag verwennen we het personeel met boterkoeken. Verkeersgebeuren: Zijn er nog ouders die zich geroepen voelen om mee zorg te dragen voor de veiligheid van alle kinderen en die dus verkeersouder willen worden? Voornamelijk wanneer Patricia afwezig zal zijn. De school diende een verkeersproject in – dit moet volgend schooljaar worden opgevolgd. Er wordt ook geopperd om voor de zesdejaars een fietsexamen te organiseren, in de vorm van een fietstocht door de stad, naar het voorbeeld van de Heilige Familie – verder opvolgen. Klasfoto’s: Sommige ouders vragen om opnieuw een echte afdruk van de klasfoto’s te ontvangen, omdat niet iedereen de foto’s van de website kan/wil afdrukken.

Agendapunten voor de volgende vergadering graag zo snel mogelijk meedelen! Dit kan ook via e-mail. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en interesse! Namens de ouderraad, Kaatje De Smet, Secretaris

2

[Title will be auto-generated]  

http://www.basissintcarolus.be/documents/PDF/ouderraad/verslag7jun2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you