Page 1

ESPACEZINE ESPACEZINE IS EEN UITGAVE VAN LADDA EN VERSCHIJNT OP ONREGELMATIGE BASIS. EDITIE WINTER 2009


Opening Espace Ladda, 20 november 2008 speech door Franky Devos Ladda kruipt tussen november ‘08 en april ‘09 in deze ruimte met het project “Espace Ladda”. Zo zetten ze er hun alternatief onderzoek’ naar jongeren(sub)culturen verder. Open en bloot, met vitrine! Ze werken er in vier periodes rond de sleutelwoorden skills, gathering, ideas en membership. Telkens met een expo en een programma allerlei … Godver, ik wou dat ik het zelf verzonnen had. Waarom? Omdat Ladda hiermee even de volledige jeugd- en kunstensector te kakken zet. Espace Ladda is geen jeugdlokaal, geen creatieplek voor jonge artiesten, geen tentoonstellingsruimte. Althans, zo heb ik het niet begrepen. Espace Ladda is een internetplatform van vlees en bloed. Een digitale database maar dan wel een met een voordeur. Een chatroom met een tafel op vier poten. Geen afgelijnd programma, geen entreekaartjes of standaard programmaboekjes. Espace Ladda is “kom binnen en zeg wat je zeggen wil”. Niet eerst langsheen de programmator of de sluizen van de artistiek directeur. Hoge hartelijkheid en lage drempel. Dat is wat intelligente en creatieve jongeren verlangen. Ik verwacht dan ook veel van Espace Ladda. Niet alleen dat het blootlegt wat er is, maar dat het mensen aanzet tot scherpe formuleringen en bovenal tot ontmoetingen die weer tot een hogere hemel leiden.


Moest ik directeur van Vooruit zijn, ik tekende meteen een huurcontract met jullie met een hilarisch makkelijke optie tot verlenging. Immers, de kunstensector moet maar eens meer Espace Ladda zijn, een aanvliegroute voor heel verscheiden vogels. Nu eens een korte duik, dan weer een lange zweefvlucht. Mensen van ter plekke ook. Een godsgeschenk voor kunstencentra die het vér gaan zoeken, maar door hun theater-, dans- en performancebril niet zien waar jonge, creatieve en onstuimige buren mee bezig zijn. Ik hoop dat Espace Ladda mensen zal introduceren. Dat ze ze zal lanceren richting publicaties, festivals of andere podia. Een broeinest klinkt wat klef, maar zegt wat het moet zeggen. Cultuurcentra zoeken zich suf naar methodes om jongeren over de vloer te krijgen. Ik zou niet liever dan nu zeggen, wel open jullie Espace Ladda, laat jongeren zelf hun gedachten ventileren in jullie kelders en gangen, geef ze licht en podia en heel veel plaats met niets. Maar, be realistic, helaas. Espace Ladda is elitair. In de betekenis van “van en voor een selecte groep”. Jongeren zijn geen synoniem voor spitant, vernieuwend en gedurfd. Gisteren nog, een cultuurfunctionaris uit Anzegem. Maar ja, Anzegem, hoor ik je zeggen. Forget it, mensen worden niet cultuurgeïnteresseerd geboren in de stad en acultureel op het platteland. Zo simpel is dat niet. Maar toch, in Anzegem. Blijkt het grootste succes bij jongeren van alle cultuuruitstappen die ze doen naar Gent en Kortrijk het concert van Zjef Vannuytsel te zijn. ’s Middags word ik wakker met een houten kop, mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken. Een mens zou van minder.

maal en luisteren naar Donna. Nog tot eind december. Soms lost een probleem ook zichzelf op. StuBru, maar vent toch, nog geen 15%. Zet u acht uur op de hoek van de Veldstraat en turf jongeren op subculturele kenmerken. Je zal zowat bij 1 op de 10 etiketjes kunnen kleven. Echter spreek je achteraf die gasten daarop aan, dan zegt het overgrote deel: “Ik? Absoluut niet. Ik heb een unieke stijl”, of o horror: “Ik ben neutraal.” Daar sta je dan schoon met je Espace Ladda. Een interessant en intellectueel discours over minderheden. Of nog, de niche van de niche. Het zal hét argument zijn waarmee subsidiegevers en vooral jeugdwerkers jullie zullen doodslaan. Niet slim van ze, omdat, en dat is mijn vurige wens, Espace Ladda hier in deze etalage zal leggen wat binnen vijf jaar in de winkelrekken komt. Wie wil weten hoe hij zijn shop straks zal moeten runnen, of het nu een cultuur- of jeugdwinkel is, die kan maar best nu en dan even komen kijken. Steel het. Zet het naar je hand. Doe er uw voordeel mee, maar negeer het niet. Het ergste wat Espace Ladda kan overkomen is dat het bij fris gefladder blijft. Dan zal het bewijzen wat te bewijzen was, dat Espace Ladda een fijn spelletje is van selecte individuutjes. Hier zal veel inspanning moeten voor geleverd worden. Hoe kan Ladda ervoor zorgen dat de voorwerpen in hun etalage ook daadwerkelijk gereedschap wordt waar de cultuur en de jeugdsector mee aan de slag gaat. Geen tools voor in de Gamma, dat moeten we ook niet meteen verwachten, maar wel voor de vakman.Voor hij/zij die niet van goed beter wil maken, maar wel van beter… best. Franky Devos, 20 november 2008

Of we het nu graag hebben of niet, jongeren zijn veel meer Espace dan dat ze Ladda zijn. Ze lezen Dag Alle-

Espace Ladda is een ruimte waar je kan rondhangen, even bellen of berichten checken en waar je ook na 20.00 uur nog binnen kan springen. Een ruimte, die door middel van een vitrine, heel transparant en uitnodigend wenkt. Het is een centraal gelegen ruimte waar je binnen en buiten loopt. Geen gallerij, géén museum maar wel een frisse jonge plek waar vernieuwende initiatieven, kunst (low-art) een plaats krijgen binnen een inhoudelijk kader.

3


EDITO. In dit magazine schetsen we het verhaal achter de (temporary) research gallery in progress ‘Espace Ladda’ en leggen we de manier waarop we het, soms bewust, soms intuitief, organiseerden, bloot. Espace Ladda was niet alleen een plek waar jonge zielen konden experimenteren en elkaar ontmoeten. Het was tegelijkertijd een experiment van Ladda vzw. Een dubbelzijdig experiment/project waarbinnen we enerzijds vanuit een lege ruimte, een artistieke vrij- /ontmoetingsplaats voor jonge mensen uitbouwden, en we anderzijds onze zoektocht naar de betekenis van een aantal sleutelwoorden binnen jeugdcultuur, verderzetten. In dit magazine focussen we op de uitbouw van Espace Ladda als vrije plek en ontmoetingsruimte. We delen meer dan graag onze avonturen en ervaringen. Niet omdat we deze zo hoognodig kwijt moeten maar omdat we het belangrijk vinden dat de ervaringen en bevindingen uit dit experiment hun weg vinden naar de buitenwereld. We willen met dit magazine inspireren, de sfeer van Espace weergeven. Naast het duiden van het achterliggende concept, focussen we ook op kleine dingen, ingrepen en houdingen die er mee voor zorgden dat Espace Ladda een open plek was, en al zeggen we het zelf, een succesvol project. Al dolend, lezend doorheen het magazine en de verschillende ruimtes, kom je meer te weten over onze aanpak. Niet alleen de tekst vertelt een verhaal, de beelden doen dat evengoed.

6

Voor het uitwerken van dit magazine, zijn we te werk gegaan zoals in Espace Ladda. Enkele jonge artiesten werden geëngageerd om mee te werken. Sofie Vanderlinden brengt alle ruimtes in beeld. Zo kunnen zij, die hun weg niet vonden naar Espace, zich toch een beeld vormen van de ruimte. Doorheen het hele magazine zit een lijn op 9 cm. Dit idee is een voortzetting van het project, Panoramatic. Espace Ladda als plek, is niet meer. Het idee erachter en de aanpak leeft wel nog voort. Ladda koestert deze periode met allerlei ontmoetingen en bouwt verder aan dit project. Ladda Vragen? Bel gerust.


HISTORY In 2006/2007 stimuleerde Ladda de discussie over de begripsbepaling van jongerensubculturen onder de projectnaam ‘Talkie Walkie’. Aan de hand van een lezingenreeks waarin internationale denkers en onderzoekers werden uitgenodigd, verzamelde Ladda invullingen van het begrip subcultuur. Het project resulteerde in het boek: ‘Talkie Walkie: jongerensubculturen 4 believers/ non believers’ (uitgeverij acco). Ladda kwam na haar project ‘talkie walkie’ tot de conclusie dat jeugdcultuur niet meer als één verhaal te lezen valt, en dat we op een meer open manier op zoek moeten naar hedendaagse denkkaders en begrippen. Om te komen tot een ‘nieuw’ denkkader stelde Ladda een inspiratieteam samen. Dit team boog zich over een aantal hedendaagse schema’s die elk op hun manier jeugdcultuur in kaart brengen. De expertengroep schoof eind 2007 enkele belangrijke, weliswaar voorlopige en tijdelijke elementen uit jeugdcultuur vandaag, naar voor: skills, gathering,ideas en membership. Na deze eerder academische denkoefening vonden we het tijd om deze sleutelwoorden ook in de jeugdculturele praktijk te gooien. Het idee van een labo, open en bloot, waarin we konden kijken en tonen wat er leeft op jeugdcultureel vlak was geboren. Een plek waar we dieper graven naar de betekenis van onze sleutelwoorden. De naam: Espace Ladda

WAT WAS ESPACE LADDA? Op donderdag 20 november 2008 opende Ladda vzw de deuren van “Espace Ladda – een lowbudget research gallery in progress”. Ladda huurde hiervoor 6 maand een handelspand met vitrine in hartje Gent. Espace Ladda was een ontmoetingsplek waar kunst, performances, sprekers, experiment, buikgevoel, koffie, ideeën, projecten, literatuur, debat, champagne, interviews, gatherings …. de tools waren om het, anno 2008/2009, zonder hokjes over jeugd - (sub) - cultuur te hebben. Op zaterdag 2 mei 2009 verliet Ladda het pand. R.I.P.


Lowbudget: Espace Ladda werd gedragen vanuit enthousiasme en goodwill vanuit allerlei hoeken, met minimale financiële en technische middelen. Research: Ladda wordt gekenmerkt door ‘ongoing research’, een continue zoektocht naar wat er leeft en beweegt binnen jeugdcultuur. Dit onderzoek zetten we ook in deze galerij verder, dit keer samen met jongeren, artiesten, bezoekers en denkers. Niet alleen kijken we naar jeugdcultuur, we onderzoeken ook de verschillende mogelijkheden van Espace Ladda zelf.

Gallery: Espace Ladda speelt bewust met bestaande terminologie en concepten zoals expo, galerie, … Op die manier namen we een unieke positie in in het jeugdculturele veld met een ‘plek’ waarin veel mogelijk was! Geen jeugdhuis, geen galerie, geen bibliotheek, geen ‘kaffee’, geen concertzaal, geen kunstencentrum, geen winkel, ... maar wel Espace Ladda, een ontmoetingsplek // a lowbudget research gallery in progress! In progress: Espace Ladda was, net zoals jeugdcultuur voordurend in ontwikkeling. We herdachten onszelf en het concept voortdurend. Niet omdat we niet wisten wat we wilden, maar omdat dit gewoon noodzakelijk is als je wil inspelen op wat er leeft en wat zich aandient.

9


CONCEPT

14

een laagdrempelige ontmoetingsplek creĂŤren voor mensen vanuit verschillende achtergronden, leeftijden, stijlen met expositiekansen voor jonge creatievelingen waar we jonge kunstenaars een plek geven waar we jonge creatievelingen een kader bieden waar we een totaalpakket aanbieden namelijke ruimte, de nodige voorzieningen, technische middelen, een publiek, de nodige connecties, promotie, een opbouwende kritische houding, feedback... waar gelijkgestemden elkaar vinden maar waar je ook onbekend terrein, verscheidenheid ontdekt, die neutraal is waar we verschillende visies bundelen omtrent de sleutelwoorden waar je rond kan hangen en je de intensiteit van de onderdompeling zelf kan bepalen waar je informatie kan vinden omtrent jeugdcultuur (in een gesprek, dmv magazines, boeken, ...) waar de relatie tussen jongeren en kunst wordt herdacht waar duiding en beleving gecombineerd worden met oog voor diversiteit


Elk sleutelwoord (skills, ideas, membership, gathering) kreeg een afgebakende ‘onderzoeksperiode’ toegedeeld in het project. Telkens werd de (indeling van de) ruimte herdacht en ingevuld met objecten, kunstwerken, video, installaties, experiment, projecten, ... Een expositie met werk van jonge creatievelingen. De exposities vormden op hun beurt het kader waarin een dynamisch ‘on the fly’ - programma (met workshops, le-zingen, performances, poëzie, muziek, video, collectieven, projecten, evenementen, ... ) zich thuis voelde en werd gerealiseerd. Dit programma werd een geheel van heel uiteenlopende activiteiten (van een workshop ecologisch menstrueren tot een ‘jong tuig’ – bijeenkomst (= Designers, developers, bloggers, webcelebs, twitterazi, creatieven, strategen of gewoon online geïnteresseerden). Het dynamisch ‘on the fly’ – programma werd net zoals de exposities samengesteld door eigen programmatie en voorstellen van buitenaf. Hiervoor stuurden we o.a. een “Open Call” (kom het ding dat je normaal (niet) doet een keer in Espace Ladda doen/tonen!) de wereld in, en verkondigden we onze open, neutrale mentaliteit en bereidheid om de nodige actie te ondernemen om ideeën, projecten, events, ... indien nodig op heel korte tijd te realiseren. Espace Ladda streefde naar de betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen/organisaties om de sleutelwoorden op verschillende niveaus te benaderen en zoveel mogelijk verschillende visies/acties te bundelen. In het ‘on the fly’ – programma kunnen we onderscheid maken tussen events die we zelf initieerden, events die in samenwerking met externen tot stand kwamen en events waarin Espace Ladda fungeerde als host, voorstellen van buitenaf.


Skills: vaardigheden, meesterschap, niet te koop, doorzetting, status, uniek, personalising, DIY, How to, skills en context, skills en verbondenheid, talent, kunst, hobby, passie, moderne ambachten, de beste, respect, creativiteit, … Gathering: samenkomst, gelijke zielen, ritueel, lokaal, globaal, netwerk, online/offline, samenkomst, participeren, status, vriendschap, spontaan of georganiseerd, religie, stammen, festival, samen zijn, uitwisselen, tijdstip, context, sfeer, plekken, fantasie, … Ideas: ideeën, visie, authenticiteit, ecologie, filosofie, beweegredenen, complex, ideas als rode draad, onderhuids, expliciet, kritisch, diepgang, intensiteit, betekenis, DIY, verbondenheid, maatschappij, interpretatie, rebellie, ironie, dynamiek, technologie, inventiviteit, … Membership: lidmaatschap, leefwereld, netwerk, verbondenheid, samenhorigheid, waarden, normen, vriendschap, codes, attitude, vriendschap, status, symbolen, deel zijn van, ritueel, ongeschreven regels, samen, online/offline, identiteit, .


ARTISTIEK Ladda maakte in haar rol als curator geen artistiek statement inzake kunst, maar stelde eerder een geheel samen met oog voor diverse invalshoeken, stijlen, media, scènes, gedachten ... Via een open call lieten we (jonge) mensen / werk / ideeën zelf op ons af komen, en daarnaast gingen we zelf gericht op zoek naar artiesten / werken / initiatieven met een sterke authenticiteit, een hedendaags karakter, underground, experiment, vernieuwing, kwaliteit, ... en aansluiting met het sleutelwoord van het moment. In de opstartfase van het project hielden we gesprekken met verschillende actoren in het veld over het curatorschap, interessante kunstenaars, ... Hieruit bleek o.a. dat heel wat huizen de waarde van een ‘tussenruimte’ in de sector erg apprecieerden. De nood aan ruimte waar amateurs, semiprofessionelen, en professionelen elkaar ontmoeten en kunnen samenvloeien, werd bevestigd. In de samenstelling van de exposities streefden we niet enkel naar diversiteit inzake medium, stijlen, achtergrond, leeftijd, ... maar ook naar een evenwicht inzake het niveau van de werken/artiesten. Espace Ladda was een plek waar een gevestigde waarde zonder probleem naast een beginneling wou staan/hangen door het karakter van de plek, de visie en de opzet van de expo’s (themawoorden!) Op die manier namen we een unieke postie in in het jeugdculturele veld met een ‘plek’ waarin veel mogelijk was! Geen jeugdhuis, geen galerie, geen bibliotheek, geen ‘kaffee’, geen concertzaal, geen kunstencentrum, geen winkel, ... maar wel Espace Ladda, een ontmoetingsplek // a low-budget research gallery in progress! ZONDER HOKJES Espace Ladda werd gedragen vanuit enthousiasme, goodwill vanuit allerlei hoeken, en met minimale middelen inzake techniek, materiaal, en ook financieel (low-budget). Espace Ladda werd door een klein gedreven team opengehouden (3 à 4 personen). Hierdoor kreeg het project een persoonlijk en sympathiek karakter, bereikbaar en laagdrempelig, zonder in te boeten aan kwaliteit! We schoven bewust nooit een leeftijdsbeperking naar voor, noch naar de deelnemers van de exposities, noch naar het publiek. Uiteraard zorgde de ‘aard van het beestje’ voor een meerderheid aan ‘jong volk’. We benaderden iedereen op gelijke voet vanuit de eigenheid van het project en gingen met jongeren om als ‘gelijke’, volwaardige gesprekspartner. Espace Ladda was er duidelijk vooral voor en door jongeren (15-30) zonder dat we de stempel ‘jongeren’ benadrukten! 18


HUISGEWOONTES Zelf steeds aanwezig, persoonlijk contact Gastvrij Flexibel Gezellig maar niet kneuterig Doe het zelf Open voor ieders verhaal

NETWERK Espace Ladda was voor sommigen een doorgang, naar nieuwe, andere dingen en mensen. Mensen met heel verschillende achtergronden kwamen op één of andere manier samen. Espace Ladda was een expositieruimte met o.a. gratis koffie, andere drank, open internet, ... Al gauw transformeerde de ruimte in een hang- en plansmeedplek voor artistieke zielen, collectieven, denkers, hun companen én bezoekers. Espace Ladda legde een heel netwerk van anders eerder ondergronds, en in eigen scene bewegende, individuen en collectieven bloot. Het fijne was dat al deze toch wel verschillende mensen

met andere achtergronden, disciplines en visies, zich allen thuis voelden in Espace. Dit resulteerde in heel wat interessante, niet evidente ontmoetingen en spontane samenwerkingen. Dit netwerk met daarin zowel artiesten, bricoleurs en techneuten, denkers als programmatoren en zakenlieden, was zeer interessant en bood ons de mogelijkheid om mensen door te sturen naar iemand die hen misschien verder kon helpen of inspireren. Dit netwerk groeide én voelde heel natuurlijk. 19


INTERVIEW Jonas Nachtergaele, curator Espace Ladda “Ik hoop dat de betrokken kunstenaars Espace Ladda zagen als een plek waar ze zelf initiatief konden nemen, een plek vol mogelijkheden waar ze zich thuis voelden, weliswaar in een kader dat wij hen aanboden. Ik hoop ook dat het voor de bezoekers zo was. Eigenlijk lokten we volk door er te zijn, dat was precies al genoeg om mensen te overhalen binnen te stappen. De locatie was heel zichtbaar en bereikbaar. We opteerden voor enkel online reclame (blog en facebook) en hoopten op mondtot-mond reclame. Er ontstond een dynamiek tussen 20

mensen die er iets deden en de vrienden die ze meebrachten. Die vrienden kwamen terug en brachten nieuwe bezoekers of kunstenaars mee enzovoort. We lieten bezoekers de plek op hun eigen tempo ontdekken, maar waren alert en gaven de mensen met nood aan info via tekst en uitleg de nodige achtergrond. Het hing ook een beetje af van ons gemoed. De ene dag had je zin om alles tot in het detail uit te leggen, de andere dag wat minder.” “Mensen kwamen regelmatig terug en bleven er wat


langer hangen omdat de ruimte en de invulling er erg vaak veranderden. Bij de opstart gingen we zelf meer op zoek naar kunstenaars en geïnteresseerden, maar naarmate het project vorderde, kwamen ze zelf naar ons toe. Zowel in de deelnemende kunstenaarsgroep als bij onze bezoekers hadden we de combinatie van mensen die we zelf vroegen en mensen die zich kwamen aanbieden.” Curatorschap “Ik was plots curator… Dat was moeilijk, en nieuw voor mezelf. We wilden geen artistiek statement maken. Het ging niet echt over ‘kunst’, meer over interpretaties van de themawoorden die op voorhand vast lagen. Espace Ladda was een plek die opgevuld raakte met interpretaties, een zoektocht naar hoe je het op een hedendaagse manier over jeugdcultuur kunt hebben zonder in hokjes te denken. Wij wilden nagaan of we via die interpretaties mensen uit verschillende leefwerelden bij elkaar konden zetten op dezelfde avond of in dezelfde ruimte. Ik stond het meest versteld van het feit dat mensen daar geen schrik voor hebben en dat ze geïnteresseerd zijn in elkaar. Ook al waren onze bezoekers misschien vaak mensen die op zich geïnteresseerd zijn in cultuur, er zijn wel vreemde ontmoetingen geweest… Bijvoorbeeld tussen hardcore nerds en party people!” “Er waren eigenlijk geen vastgelegde criteria om te kunnen meewerken aan Espace Ladda, we moesten gecharmeerd zijn en het moest passen in het thema van dat moment. Toch zochten we naar een bepaalde kwaliteit. Soms zag je meteen dat een persoon sterk bezig was en je die kon laten doen, bij anderen moest je wat doorvragen naar hun visie, bedoelingen en hoe ze zichzelf of hun werk zagen aansluiten bij het themawoord van het moment. De ene keer ging het over de inhoud van een kunstwerk, een andere keer vonden we het beter om mensen in een geborgener kader hun ding te laten doen. Op een dag kwam er iemand op eigen initiatief een uiteenzetting geven maar toen het zover was, had hij de moed niet meer. We hebben toen de deuren gesloten en met de mensen die er aanwezig waren een hele avond gepraat. Je zou kunnen zeggen dat zijn avond mislukt was maar zoiets was voor mij even waardevol. De waarde van het moment zelf was dikwijls heel belangrijk. Het ging niet altijd over het publiek dat er was of niet, het doen op zich was al een stap voor mensen.” “Soms selecteerde ik een werk waarbij de link naar het sleutelwoord voor mezelf en de kunstenaar zelf niet meteen duidelijk was en gingen we in gesprek. Zo kwam een werk met een beeld van een subtropisch zwembad terecht onder het thema ‘gathering’. In een gesprek met de kunstenaar vertelde hij me dat hij zich altijd alleen voelde als hij ging zwemmen. We hadden het over over ‘veel mensen’, een verzameling, met daarnaast een individu en het klopte ergens. Het hoefde niet altijd zo heel

duidelijk te zijn.” “De combinatie van werken in de expo’s van gevorderden en nieuwelingen was fijn omdat het geheel zichzelf naar omhoog en naar omlaag, in balans, trok. Dat zorgde voor een rustige sfeer waarin mensen niet speciaal naar ‘kunst’ kwamen kijken maar waar het belangrijker was om te zien wat er aan het gebeuren was. Gedurende het project is er veel veranderd en gegroeid.Toen we begonnen, hoopten we dat het allemaal ging lukken. Ik wou een ontmoetingsplek maken waar mensen dingen zagen van elkaar die ze normaal niet zouden zien, geïnteresseerd raakten en met elkaar aan de slag gingen. Er was niet echt een theorie, sfeer of type publiek voorop gesteld, een beetje waar Ladda voor staat maar dan in een open ruimte. We wilden met de Espace dicht bij de mensen komen en veel praten. Dan word je visibel, je maakt deel uit van het straatbeeld.” “Espace Ladda was geen café, geen galerie, geen museum, geen onderzoekcentrum maar het was dat alles tegelijkertijd wel én met verschillende instapniveaus. Als je tegenwoordig wil exposeren, moet je meteen aankloppen bij het S.M.A.K. of bij galerieën maar er ontbreekt ergens een tussenniveau. Er zijn veel mensen op zoek naar een multifunctionele ruimte om de dingen te doen, zo’n plek met basisfaciliteiten was blijkbaar geen overbodige luxe in een bewegende stad als Gent.” Samenwerken “We hebben een aantal organisaties zelf aangesproken om samen te werken en structureel een fond te leggen in het programma van Espace Ladda. Bijvoorbeeld met Argos (Centre for art & Media); zij maakten bij ieder sleutelwoord een selectie videokunst van Vlaamse kunstenaars en schreven er een tekst bij.” “We kregen sowieso een pak kunststudenten over de vloer, en gingen ook samenwerkingen aan met afdelingen en open initiatieven van groepen studenten. We kregen vaak de vraag of men de ruimte kon afhuren, inpalmen voor een eigen expo, eindejaarsproject, ... maar op zich wilden we ons vooral focussen op individuen, mensen die uit zichzelf met iets bezig zijn omdat ze de drang hebben om iets te maken of te doen. Mensen of initiatieven die enkel een plek zochten zoals in het verhuurcircuit weerden we uiteraard.” “Ook omtrent het curatorschap en de selectie van werken hadden we informele gesprekken met bv curatoren en programmatoren van huizen als Vooruit en het S.M.A.K., ... Dit leidde nu en dan ook tot kleine interventies, doorsturen van kunstenaars, ... Zo kwam Resonance Ghent bijvoorbeeld bij ons terecht met een aangepast luik van hun festival in Vooruit en haalden we kunste21


naars van Coming People (S.M.A.K.) in huis.” Opbouw “Het gebouw, de ruimte was zeer bepalend. Het klopte. We wilden sowieso een gebouw met een vitrine, waar je kon binnenstappen en direct zag dat er iets aan de gang was. Dat snel contact was dé voorwaarde. Samen met Jonas Willems (interieurvormgever) hebben we de ruimte 4 keer volledig omgezwierd en herdacht, en dat met minimale middelen en heel last minute want vaak moesten we de avond ervoor nog herschilderen, opstellen, aangezien kunstenaars bv. zelf ook nog aan het werk waren op de muren, afmetingen niet helemaal klopten met wat vooraf werd afgesproken, er nog werken toegevoegd werden, ... maar zo hadden we het graag!” “We kregen van design4rent een hoop witte en zwarte blokken en panelen in verschillende formaten waarmee we de ene dag een podium, de andere dag een toog, een tribune, ... bouwden. Bij een lezing heb je een heel andere setting nodig, van sfeer en puur praktisch, dus hadden we een uiterst snel en flexibel systeem nodig. We veranderden de ruimte ook om fris te blijven, opdat mensen telkens weer verrast werden en ook voor onszelf. We zaten er tenslotte 6 maanden. Je merkte direct of iets werkte of niet. Het kon goed zijn dat alles op een dag volledig werd getransformeerd en de avond zelf nog werd teruggezet.” “Het was ook niet de bedoeling om in de verschillende delen van het gebouw apart te werken. We hielden gewoon rekening met de ruimte. Vooraan was het groot, wit en licht, achteraan wat beschimmelder, iets warmer van kleur en gevoel. Er was een duidelijk contrast en het bleef altijd puzzelen om te zien wie-wat-waar kon werken. Kunstenaars zijn niet altijd even duidelijk over wat ze willen en wat ze van plan zijn, dan moet je plots alles kunnen omgooien…” “Je zag sommigen ook wegkruipen. Ik haalde hen af en toe uit hun hoekje. Er waren mensen die het beste pasten in een vitrine en helemaal niet binnen. Alles de juiste plek geven, was best moeilijk, maar ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn. Uiteindelijk beslisten wij - in overleg! - waar we alles hingen of zetten en uiteindelijk kwam dat meestal wel uit. Naar het einde toe is het steeds voller geworden en werd elk hoekje gebruikt, maar toch kwamen de werken nog uit. Het leek op het laatst een beetje op een magazijn, iedereen deed meer en sneller… Dat was goed.”

22

Tijdelijk “Het was voor ons medewerkers (alle 4) een erg intensieve periode en we waren dan ook wel enigszins opgelucht dat het einde naderde, uiteraard met gemende gevoelens. Het publiek en de meeste betrokkenen begrepen echter niet goed waarom we stopten en vonden het jammer dat een plek met die functies en opties verdween. Espace Ladda was altijd gecommuniceerd als tijdelijk.” Slot “Achteraf gezien hadden we zeker een aantal dingen anders kunen aanpakken en verbeteren, maar we kunnen niet anders dan tevreden terugblikken op wat we verwezenlijkt hebben, en teweeg gebracht hebben bij een heleboel mensen, en dat met een minimaal budget! Misschien komt er een vervolg, op een andere locatie, op geheel andere wijze, ... We weten het nog niet. De mensen die we leerden kennen blijven we volgen en sleuren we nu al mee in andere projecten!”


do, 20 november 2008 - 20:00 -> 23:30 - Opening “Skills” We openen de expo ‘skills’ met werk van o.a. Sweetbeat, Bue the warrior, Marijn Dionys, Anse Heestermans, Neon enlightenment. NathalieVan heule, Kurt&Kelly, Fabian Schweiger en een selectie videokunst door Argos (centre for art & media).

Skills

vr, 21 november 2008 - 18:00 -> 20:00 - Les ateliers claus in Espace Ladda: The Crappy Mini Band! www.lesateliersclaus.com www.myspace.com/crappyminiband vr, 28 november 2008 - 18:00 -> 20:00 - Les ateliers claus in Espace Ladda: “HYPNOTIQUE & LUNAIRE”; kamermuziek voor gitaar, dwarsfluit, klokkenspel, fietsbel en balonnen. 5 topmuzikanten uit de brusselse Avant-Pop Scene! www.lesateliersclaus.com za-zo, 29-30 november 2008 - 10:00 -> 18:00 - Ellentriek Free workshop: everything you always wanted to know about ARDUINO but never dared to ask. Een gathering voor voltknutselaars waarin de relatie tussen kunst en elektriciteit centraal staat! Research, experiment, creation, inspiration, coöperation, … www.ellentriek.net do, 04 december 2008 - 19:00 -> 21:00 - Dee Mee Tree, Macro-Phone live Collaborative sound performance created using a mobile phone and a Kaoss Pad effects processor. The audience is invited to use their own phones as microphones and contribute their voice realtime to the installation dialing a special number. Their sound might get looped, sampled, distorted, or played live just once. vr, 05 december 2008 - 18:00 -> 20:00 - ‘Les Ateliers Claus’ boekt ‘The not coms’. “You can book “The not coms” for only 10€. They wil not … (Mail for bookings)” www.lesateliersclaus.com do, 11 december 2008 - 20:00 -> 21:15 - Liesbeth huybrechts (docente Media en Design Acad-

emie en auteur Crossover), lezing ‘van consument naar producent’ + Niels Hendriks. vr, 12 december 2008 - 18:00 -> 20:00 - Les ateliers claus in Espace Ladda: Wilf plum (van o.a. Dog Faced Hermans, The Ex, De Kift, Donkey) solo. www.lesateliersclaus.com wo, 17 december 2008 - 09:00 -> 12:00 - Artevelde Hogeschool / scw Intern presentatiemoment onderzoeksopdracht rond skills, gathering door en voor studenten. do, 18 december 2008 - 20:00 -> 23:00 - Harlan Levey (Modart Magazine & No New Enemies) introducing No New Enemies network & lecture + nne’s broken hart performance (met vodka:) www.modarteurope.com - www.nonewenemies.net

23


TOOLS


LOCATIE De ligging en de visibiliteit (inkijk) van de locatie was uitermate belangrijk in onze zoektocht naar een geschikte plek. Espace Ladda wou niet ergens aan de rand van de stad of ondergronds verstopt zitten. Espace Ladda moest juist ontzettend zichtbaar zijn en uitnodigen om gewoon eens binnen te springen. We vonden net naast kunstencentrum Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 21, Gent, voorheen Use-It ) de ideale plek met een prachtige vitrine. Hartje Gent, op de scheidingslijn tussen de studentenbuurt en het historisch centrum, met vlakbij het Zuid, dé hangout voor jongeren en één van de belangrijkste assen in het openbaar vervoer. Een plek met een gegarandeerde mix van passanten en potentieel publiek. We waren blij toen we het contract voor 6 maanden konden afsluiten met (steun van) KC De Vooruit. De ruimte moest qua inrichting neutraal zijn en toch een warme open sfeer uistralen om een breed publiek aan te spreken. Het moest een plek zijn waar veel (soorten) mensen zich thuis konden voelen, op hun gemak waren! We zorgden voor een simpel kader met muziek, beeld, open internet, gratis koffie, frisdrank en bijtijds ook een beetje gratis alcoholisch vertier.

HONGER EN DORST In Espace kon je steeds iets (gratis, dankzij sponsoring) meegraaien om te eten en/of drinken. Niet alleen wijzelf, maar ook de externe organisatoren en artiesten werkten vaak met en rond eten. De innerlijke mens wil blijkbaar ook wel wat! MUZIEK EN FEEST Muziek en feest waren wezenlijke onderdelen van Espace Ladda. Mensen houden nu eenmaal van muziek en als het ergens fijn vertoeven is, ontstaat feest vanzelf. Iedere opening mondde spontaan uit in een feestje en ook andere activiteiten liepen geregeld uit in mini-feestjes. Deze spontane momenten tussen pot en pint zorgden voor een zeer ongedwongen en open sfeer waar gesprek mogelijk was. Ondanks het feit dat deze feestjes soms behoorlijk wild waren en de mensen erg enhousiast, werden de kunstwerken en de omgeving altijd gerespecteerd. Slechts eenmaal hadden we een ongevraagde spuitbus die enkele muren te lijf ging. De ‘dader’ is uit zichzelf de boel komen overschilderen, en heeft nog een uiterst waardevol project opgezet in de Espace in een latere fase. PROMOTIE De manier van promotie voeren was behoorlijk ‘low profile’. We werkten zonder (eigen) drukwerk maar hielden artiesten en andere participanten niet tegen om zelf eigen promotiemateriaal te maken en te verspreiden. We mikten met success op een sterke mond-aan-mond reclame. Bij Espace Ladda waren voortdurend een heleboel mensen betrokken die het gerucht mee kon verspreiden. Online waren we heel erg actief op facebook met aankondigingen en een uitgebreid foto-archief en dat combineerden we met een eigen site (www.espaceladda. be) met links, een blog vol foto’s, downloads, tekst, video, … Langzaamaan vormde zich een soort ‘community’, zowel online als offline, die alsmaar groter én breder werd.

29


REFLECTIES

We merkten op dat er nood is aan een open plek, een werkplek, een expositieruimte, een creatieplek met ondersteuning en soms ook begeleiding inzake artistiek en inhoudelijk inzicht, een ontmoetingsplek, hangout waar je als bezoeker input krijgt, geprikkeld wordt en zelf iets kan toevoegen, een dialoog kan aangaan! Het was belangrijk om bv. onze expo’s een vast kader mee te geven, maar anderzijds ook te zorgen voor een openheid, mogelijkheid om ten allen tijde te kunnen inbreken.

30

Door de opzet, de visie en het karakter van het project creëerden we de openheid waardoor publiek en participanten hun eigen weg en eigen beleving makkelijk vonden. Via handouts, rondleidingen, persoonlijke (korte en lange) gesprekken ter plekke zorgden we voor dui-

ding op maat. Heel wat bezoekers, betrokkenen gingen uit zichzelf het gesprek aan en zochten inhoudelijke verdieping, omtrent hun positie in de maatschappij, omtrent jeugdcultuur, ... Dit gebeurde spontaan, en/of in eerder inhoudelijke events te Espace Ladda. (Zoals bv. de bijeenkomsten van yutumitu waarin gewerkt werd rond thema’s als ecologie, utopie, ...) Espace Ladda was open van dinsdag t.e.m. zaterdag, telkens van 15u tot 20u en occasioneel … We merkten op dat occasioneel nogal veel voorkwam, en dat we dus dikwijls langer open waren en ook op dagen dat we normaal gesloten waren (vooral extra uren op vrijdag- en zaterdagavonden en zondagen.)


We kregen een heel divers publiek over de vloer gaande van opa’s en oma’s, studenten, kids, ... mensen van verschillende leeftijden, interessesfeer, achtergrond, afkomst, ... Sommigen werden ‘vaste klant’ en kwamen regelmatig terug. Er kwamen ontmoetingen tot stand waardoor mensen binnen en buiten Espace Ladda participeerden in elkaars projecten. SPOREN Wat een blanco ruimte leek, bleek een plek met geschiedenis en een toekomst. Er vielen subtiele sporen van eerdere bezoekers en bewoners te bespeuren; een gepersonaliseerde vloertegel van de hondsjaren, een invader waarvan de ‘echtheid in vraag werd gesteld, (een invader is een mozaïek gebaseerd op Space Invaders – the game. Deze invaders worden door streetartist Invader verspreid over de hele wereld.) ... Kleine zaken met waarde! Niet alleen eerdere bezoekers/bewoners lieten hun sporen na. Ook de artiesten en bezoekers van Espace Ladda waren hier bedreven in. Zo kregen we op dag één een vrolijke stencilkip op de vitrine, later een rodeocowboysjabloon her en der, schaduwen die werden overgezet op de muur van banale hangende touwtjes, ... Deze kleine sporen horen bij het geheel en verdienen respect en aandacht. Nu nog huizen er ‘pties’ (kleine wezens van kunstenaar karel Eggermont) in de spleten van het gebouw. Naast deze welgekomen ongevraagde sporen zorgden we ook voor een meer directere en toegankelijkere vorm van sporen achterlaten via een groot wit panneel waarop iedereen die wou iets achter kon laten.

CHAOS EN ORDE “Ik vind een gezonde chaos wel ok omdat het zorgt voor Jonas over chaos en orde in Espace Ladda: dynamiek. Chaos houdt je scherp en zorgt voor gedrevenheid. Als je in een vaste structuur werkt en je houdt je vast aan je eigen regels, dan sluit je dingen uit en dat wilden we vermijden. We speelden graag kort op de bal. Mensen met een idee moesten dat bij wijze van spreken de volgende dag al kunnen uitvoeren. Er was weinig plaats en er gebeurde veel, de chaos kwam als het ware automatisch. De kunstwerken bleven vaak langer dan voorzien liggen in ons rommelkot. Af en toe hielden we grote kuis en creëerden we plaats voor verse chaos. Er was een chaos in de planning, het gebouw maar ook in mensen die kwamen en bleven hangen. Je stelt je flexibel op en stuurt bij waar nodig.” 31


1

3

1

2

9

10

8

11


5

4

6

7

14

12

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

“headlines” 60cm x 80cm polyester, tape, lak, olieverf op linnen 2009 “open source” 120cm x160cm olieverf op linnen 2009 “You Ain’t Got A Hold On Me” 42cm x 59cm collage, olieverf op papier 2009 “Degree of separation” 150cm x 180cm olieverf, polyester, tape op linnen 2009 “Snowwhite” 120cm x160cm olieverf, acryllak op linnen 2009 “boys don’t cry” 50cm x70cm olieverf, spuitlak op plastic 2009 “quatre cart” 90cm x110cm olieverf, lak op linnen 2009 “Don’t trust foreign chewing gum” close up installatie Bogardenkapel Brugge 2009 “Olympus Mons” 90cm x 110cm olieverf, acryllak op linnen 2009 “always looking for trouble” 60cm x 80cm olieverf,tape,polyester op linnen 2009 “Smogg” 60cm x 80cm olieverf op linnen 2009 “compostion 2” installatie atelier 2009 “General relativity” 120cm x 160cm olieverf, spuitlak op linnen 2009 “a state of happiness” 30cm x40cm olieverf op linnen 2009 “the wrong answer” 50cm x 60cm olieverf op linnen 2009

15


VALKUILEN Géén enkele dag was dezelfde. Meestal fijn en soms minder fijn. Hieronder enkele Espace-dingen: We moeten toegeven dat we, noodgedwongen, wel eens de wet hebben overtreden. We konden het max.van 49 toegelaten personen, wegens het grote succes, niet altijd respecteren. Afval is een probleem, hebben we gemerkt. We moesten het stockeren en laten ophalen of zelf wegbrengen. Géén van beiden een fijne karwij. Stank/vervuilde lucht: veel volk, regen buiten, warmte binnen, drank, eten .... Stencilgraffiti op witte muren en meubilair. Wat te doen met jonge te enthousiaste kunstenaars die hun sporen achterlaten? 6 maand elk weekend open, betekent 6 maand elk weekend werken. Géén centen, géén poetsvrouw. Zelf kuisen was de boodschap De notcoms, wij hebben ze gezien. Ssst, slapers in de filmzaal. Bezoekers die maar niet naar huis willen. In den beginne is het actief wachten op bezoekers. Op een zonnige, koude ochtend zomaar een mooie kleefgraffiti op onze venster. Bezoekers die al zitten te wachten op de stoep tot je de deur openmaakt. Rokers laten puiken achter. Zatte sinterklazen. Kinderen die aan onze ‘kunst’ zitten. Fiere ouders en grootouders, met bloemen op de openingsavonden. De zoektocht naar geld en subsidies veroorzaakt soms dat je van je oorspronkelijke pad afwijkt. Doordat je je project zo graag wil verwezenlijken, probeer je het te wringen in de verschillende subsidie/ sponsor - keurslijven en dreigt het oorspronkelijke verhaal verloren te 38

gaan. We zijn nu zeer blij dat we vasthielden aan ons oorspronkelijke verhaal, al moesten we het dan stellen zonder veel financiële ondersteuning. Espace Ladda als plek was een tijdelijk ding. Espace Ladda vulde een leemte op, maar die leemte is er nu natuurlijk weer, … Een aandachtspunt, zowel bij Facebook als bij gewone e-mail, was om het evenwicht te vinden tussen ‘op de hoogte houden’ en ‘stalken’.


FACTS adres: St-Pietersnieuwstraat 21, 9000 Gent periode: 20 november 2008 - 3 mei 2009 openingsuren: dinsdag t.e.m. zaterdag van 15u tot 20u en occasioneel‌ aantal deelnemende artiesten: 215 partners: Argos, Vooruit, Red Bull, Levis, Design4rent, Les Ateliers Claus, Stad Gent, Clearwire,Vedett, BIO-planet, Red Stripe, BOZARSHOP, Copyright, Toykyo en Vlaamse Gemeenschap aantal bezoekers: 5424 posts op blog/facebook: 126 facebookvrienden: 1606 personeel: 2,5 FTE gedurende 7 maand


do, 08 januari 2009 - 20:00 -> 23:30 Opening “Gathering” We openen de expo ‘Gathering’ met werk van o.a. Kurt Van Houtte , Samuel Vanderveken & friends, Kathy Vercauteren, Naomi Kerckhove, Brecht Vandenbroucke, Traagpaard, Karel Eggermont, Pissara Umavijani (ploi), … en een selectie videokunst door Argos (centre for art & media). vr, 16 januari 2009 - 20:00 -> 22:00 - ‘A Teaparty’ was een happening met thee en zoetigheid. Dit alles in een surrealistisch decor, en onder begeleiding van dromerige muziek. (Met: Jasper Pollet, muziek van Hans Beckers en Kasper Baele en catering door Kathy Vercauteren en Jojanneke De Vet.)

za, 17 januari 2009 - 14:00 -> 18:00 - How to save The World Scrapbook meeting. (www.yutumitu.be) do, 22 januari 2009 - 19:30 -> 23:30 - Jong Tuig (Young Scum) jongtuig@gmail.com. vr, 23 januari 2009 - 20:00 -> 23:00 - Dorkbot kafee Een gezellige ontmoetingsavond voor iedereen die bezig is met/geïnteresseerd is in kunst en technologie. Waar we projecten kunnen bespreken tussen pot en pint. Breng gerust je project mee om er aan te werken. Er zijn geen presentaties gepland, maar wie wil kan altijd zijn project tonen. Wie muziek wil maken/spelen is ook welkom. De ruminator, een asociale ‘robot poët’ zou tegen het dork ‘kafee’ al interactief moeten zijn. (www.dorkbot.be) za, 24 januari 2009 - 15:00 -> 20:00 - 3th birthday party, The birthday song company maakt verjaardagsliedjes op aanvraag. U geeft informatie over de jarige en krijgt een uniek, op maat geschreven nummer terug. In Espace Ladda wordt de 3de verjaardag van the company zelf

Gathering


gevierd. Met wafels! Chocomelk! En slingers! Iedereen die een muziekinstrument of een ander leuk kadootje meebrengt voor the birthday song company, krijgt een gepersonaliseerd nummer mee naar huis. De wafels en chocomelk worden verzorgd door What’s Cookin’ in Jeruzalem. Iedereen is welkom. zo, 25 januari 2009 - 14:00 -> 19:00 - Zang, dans, koffie en taart, Zang en dans producties stelt voor; een zondagse koffietafel met John Gilbert, Moony, brunk, Grijspeerdt P. (Beatpoëzie), Steven H, Jack Palmer aka de gebochelde dichter, the Future Dead + expo Steven Heyse + Koffie en taart!! (sh.sadowskin.be/zangendans/) za,zo -31 jan, 01 feb 2009 - 13:00 -> 20:00 - Zine/DIY gathering, Nina Nijsten en Ben invite, ... Zines zijn papieren DIY-media, een zelfgemaakt alternatief voor mainstream magazines, maar ook een oproep om zelf media te maken, te schrijven, te tekenen en zo je stem te laten horen. Zine lezers zijn meestal ook makers/ schrijvers! Er bestaat een wereldwijd spinnenweb-achtig

netwerk van zines, zinesters en andere DIY-creatievelingen en -activisten die zines ruilen, verspreiden en samenwerken aan uiteenlopende projecten. Soms is hun contact beperkt tot mails en brieven. Maar soms ontmoeten ze elkaar ook in levende lijve. (Met workshops en filmpjes i.v.m. DIY-activisme, queer feminisme, grrrl zines, etc.) ninanijsten.110mb.com/projectzinegathering.html za, 07 februari 2009 - 14:00 -> 18:00 - How to save The World Scrapbook meeting. (www.yutumitu.be) za,zo - 07, 08 februari 2009 - 12:00 -> 20:00 - All Mediatrix - Cross-over Jamsession, tweedaagse ‘workshop’ waarin verschillende media elkaar ontmoeten rond het thema massamedia.


Ideas vr, 13 februari 2009 - 20:00 -> 23:30 - Opening “Ide-

as” We openen de expo ‘Ideas’ met werk van o.a. Nina Nijsten, Sztuka Fabryka, Het Naaiatelier (Karen Spiessens, Nina Van de Weghe, Marlies De Clerck, Marijke Respeel), Karel Verhoeven aka liquid cactus, Liesbeth Vlerick en ... ‘PANORAMATIC’ (Bart Lescrève invites: alexander populier, athos burez, hannah ilczyszyn, bram de jonghe, zoob, chris reynen, ephameron, farid riahi, merel koninckx, kristof verhoeyen, fuckone, gilles desondre, hannelore mervillie, laurence verdruye, stéphanie maeseele, jesserobot, klaas van der linden, korneel detailleur, jill vandorpe, laetitia verhetsel, ruben vandeghinste, mathilde boussauw, nayra martin reyes, niko de klerck, roa, polakone, renzo de ceuster, sebastian spiegelhauer, squid, twan verdonck, jenzie & zoon, ward zwart, jim van raemdonck, lieven dirckx, liesbeth destercke, sander vandenbroucke, karel eggermont, hannelore vandijck, brecht vandenbroucke, pancho, pieter de kegel, nathalie vanheule, nathalie dierick, sam vanderveken, annelies den harinck, suhua yang, louisa-maria ponseele, rebecca despeghel, roeland tweelinckx, peter de meyer, hallveig agustsdottir, juan duque, nele vancanneyt, rachel agnew, ‘cois lescrève, maxime van passel, nele content, tessa deceuninck, eduard van der ven, manor grunewald, stijn vander poorten, marie-laure delaby, astrid yskout, gerard leysen, naomi kerkhove, ania zuber, roberto miranda gonzalez, dominiek colpaert, karel verhoeven, sander desmedt, david hails, fienne plateeuw, sarah geirnaert, sarah vanbelle, FMC, barbara vandenberghe, petrus paklons, bart lescrève, … en een selectie videokunst door Argos (centre for art & media). do, 19 februari 2009 - 20:00 -> 21:30 - Heaven On Earth ‘Hemel op Aarde’ is een muziek- en theaterensemble dat een verhaaltje komt vertellen, met melodie. Performers zijn: Jonna Lehto en Joris Focquaert, (Commedia School, Kopenhagen.) www.myspace.com/theheavenonearth vr, 20 februari 2009 - 20:30 -> 23:30 - Dorkbot kafee Een gezellige ontmoetingsavond voor iedereen die bezig is met/geïnteresseerd is in kunst en technologie. Waar we projecten kunnen bespreken tussen pot en pint. (www.dorkbot.be) do, 26 februari 2009 - 20:00 -> 23:30 - Pecha Kucha Light Ghent” is het kleine broertje van “Pecha Kucha Night Ghent”, een forum waar creatieve persoonlijkheden elkaar ontmoeten, netwerken en op een informele manier hun werk, interesses en gedachten aan elkaar kunnen tonen. Format: 10 gastsprekers met elk 42

20 beelden, waarvan elk beeld 20 seconden getoond wordt. Op die manier ontstaan korte en krachtige presentaties van 6’40”. Volgende gastsprekers staan op het programma: Steven Segers aka Ipiki Ookami, Ken De Vylder, Jen Vandermeersch, Steven Heyse, Stijn Blomme, Wesley Wolkman. Meer info op: www. pecha-kucha-ghent.org vrij,za,zo – 27,28feb, 01 ma 2009 - 13:00 -> 19:00 Resonance Ghent - Live Coding workshop - curated by Bram De Jong (freesound.org) Gelieve de live coders te storen bij hun werk. Net zoals normale mensen hebben ook live coders graag feedback en interactie met de rest van de populatie. “Live coding (sometimes known as ‘interactive programming’, ‘on-the-fly programming’ or ‘just in time programming’) is the name given to the process of writing software in realtime as part of a performance. Historically, similar techniques were used to produce early computer art, but recently it has been explored as a more rigorous alternative to laptop DJs who, live coders often feel, lack the charisma and pizzazz of musicians performing live (http:// en.wikipedia.org/wiki/Live_coding#Live_coding ) Met: * Fokke de Jong (.nl) en Jan-Kees Van Kampen (.nl) laten zich van hun beste kant horen. Pulsecode versus SuperCollider geshaket met ijs op een bedje van noise. * Dave Griffiths (.uk), één derde van het trio Slub, doet aan visuele improvisatie met Fluxus. Zijn kompaan Alex McLean doet virtueel mee met geluid, als onze internetaansluiting even mee wil. * Gabor Papp (.hu), de helft van het duo No Copy Paste, een krankzinnige live coding groep uit Boedapest. Gabor heeft een ongelofelijk palmares van theater tot live visuals op festivals. Prepare to go ballistic! * Evan Raskob (.us), ook wel “Pixelpusher”, maakt prachtige interactieve video’s. Net als Griffiths en Papp programmeert ook hij in Fluxus, maar toch is het eindresultaat telkens weer uniek en onvergelijkbaar. De computertaal bepaalt niet de vorm. * Graham Coleman (.us), wetenschappelijk onderzoeker en computer rockstar in Barcelona, doet rare dingen met geluidsdatabanken. * Antti Jadertpolm (.fi), photoshopt. Maar zoals je het nooit zag: waar je bij staat knipt en plakt hij visuele waanzin. di, 03 maart 2009 - 19:00 -> 22:30 - De meisjes van plezier thema dier - Showcase wo, 11 maart 2009 - 19:00 -> 22:30 - De meisjes van plezier ‘Shoarma Showcase’ De meisjes van plezier (Karen Spiessens, Nina Van de Weghe, Marlies De Clerck en Marijke Respeel) delen één maand wel wee en houden atelier in Espace Ladda. Elke dag komen ze er samen om te doen wat ze anders verdoken doen, ‘making art en plein publique’. www.myspace.com/


meisjesvanplezier vr, 13 maart 2009 - 20:00 -> 22:30 - Panoramatic tradenight. De deelnemende kunstenaars van ‘Panoramatic’ komen samen om het project van Bart Lescrève ihkv de expo ‘Ideas’ af te sluiten en werk uit te wisselen! za, 14 maart 2009 - 16:00 -> 22:00 - Op 14 maart organiseert ‘Squid’ de eerste editie van Drink & Draw, een project waarmee hij het betere Gentse (en ander) tekentalent wil samenbrengen. Om deel te nemen aan deze creatieve kruisbestuiving kom je gewoon langs tusssen 4 en 10 s’avonds met tekengerief en papier of een schetsboek, en pintje of thermosfles om te tekenen en te tafelen. Niks verplicht, iedereen welkom!

Membership zo, 22 maart 2009 - 11:00 -> 21:00 - Opening “Mem-

bership” met werk van o.a. Kristof Luyckx, Vincent Dekkers, Roabot (Peter Ysebie), Verrue production, Jenzie (Jen Vandermeersch), Squid, Yiğit Karagöz, Vagabundos, Meggy Rustamova, Actionfields Temporary Art Gallery presents Tom Woestenborghs en Ben Kruisdijk, Sancho, Johan Cosyns, kunstcollectief ‘Crisis’ (Ruben Accou, Matthias Yzebaert en Veerle Gevaert), CHURCH OF RA / AMENRA: mathieu van de kerckhove, colin h van eeckhout, maarten kinet, kristoffer john mondy, kluze hellion ...en Yutumitu’s ‘How to save the world Scrapbook’ (Ellen De Boeck, Sarah Geirnaert, Roeland Huys, Dimitri Sakelaropolus (Jangojim), Anke De Veirman, Marijke Respeel, Kato Vanpoperinghe, Nina Nijsten, Karel Verhoeven, Geeraard Respeel, Nina Vandeweghe, Thaïs Dupont, Britt raes, Bram Laebens, Iris De Feijter, Lore Goethals, Samuel Vanderveken, Karen Spiessens, Jonas Vansteenkiste, Ruud Van Moorleghem, Meggy Rustamova, Karen Van der Perre, Jasper De Deyne, Tijs De Meyer, Joachim Coucke, Veerle Michiels, Jana Van Maele, Augustinus Loos, aLiTa, Geert Glezos, Annelies Raveydts, Marlies De Clerck.) … en een selectie videokunst door Argos (centre for art & media). do, 26 maart 2009 - 15:00 -> 23:00 - Inconsequent principieel, De Audiowerkplaats van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint Lucas Gent zet een showcase neer met performances, installaties, ... (www.audiowerkplaats.org) za, 28 maart 2009 - 15:00 -> 19:00 - launch POSTRmagazine a DIY ‘Create-Your-Own-POSTRmagazine’ afternoon at Espace Ladda. If you have a crazy idea for an article or want to do a picture report on a certain subject, come down to Espace Ladda. By the end of the day we want to fill an A1 size POSTRmagazine with your content. To do this we are having an editors meeting at 15h30 where we’ll set up a grid so everybody knows what to do and where to go. Most importantly, it’s about having fun and working together. You can bring your own booze and finger snacks to make it even more fun. www.postrmagazine.com ma, 30 maart 2009 - 15:00 -> 22:00 - Interventie projectweek fotografie KASK 2009 De projectweek wordt opgevat als een interactief fotografisch project waarbij studenten dmv concrete vragen rond het thema ‘FAKE’ (ook het thema van erfgoeddag 2010) aangezet worden tot het inleveren van werk. Dit werk wordt ad hoc online gezet en getoond in de vitrine van Espace Ladda! + ...


wo, 01 april 2009 - 20:00 -> 23:30 - Genootschap avond - tzazaaààam Bijeenkomst enkel op uitnodiging. No hassle, just good food, free drinks And the chance to meet good people. vr, 03 april 2009 - 20:00 -> 23:00 - Glasvocht event Members of the twilight zone Glasvocht recs present ‘Members Of The Twilight Zone’: www.glasvochtrecords.com - Floris Vanhoof - tape deck minimalism and film performance from R.O.T. and Dirk Freenoise www. endlesswebsite. tk - Mukta Carita - Vedic doomdrones, David Castro from Sunpower solo www. myspace. com/muktacaritra - Lieven Deflandre - poetry performer, writer and ex-goalkeeper, “Ik ben lieven deflandre, en gebruik soms ook wel de schuilnaam lieven deflandre.” www. bloggen. be/makingplansfornihil - Edgar H. Wappenhalter - lofi folksongs and synth improv from Funeral Folk and Silvester Anfang www. myspace. com/edgarwappenhalter do, 16 april 2009 - 20:30 -> 23:30 - Dorkbot kafee, Een gezellige ontmoetingsavond voor iedereen die bezig is met/geïnteresseerd is in kunst en technologie. Waar we projecten kunnen bespreken tussen pot en pint. (www.dorkbot.be) za, 18 april 2009 - 15:00 -> 18:00 - Let’s switch clothes! Onder het motto ‘Girls just wanna have fun’ startte de facebookgroep Let’s switch clothes! Word lid van de groep, zet er foto’s op van kleren die je wil ruilen en kom ze effectief ruilen in Espace Ladda! Zelfgebakken taart mag ook ingezet worden! za, 18 april 2009 - 15:00 -> 18:00 - We Are Numbers ‘We Are Numbers’, a global tee shirt community art project, was initiated by the mysterious Number 1 (aka Dutch artist Twan Verdonck) as a protest against hyper-fashion consumption. “We’ve been consuming much too fast, that’s why we are in recession now”, says Verdonck. “And with global fashion companies such as H & M and Zara launching new styles almost every week, it’s only a matter of time before unethical disposable fashion will be mainstream.” Instead of developing these “one-night-trend” tees, Verdonck decided to make uniquely numbered tees with only one graphic. The longer you keep these shirts, the lower your number gets in comparison to the majority of the group. An early number, such as 500, may be cooler than a later number like 10,000. So instead of going out of style, the shirts become even more stylish with time. For 30 euros you’ll have a tee that’s handpainted by Number 1 with your own unique number. You are then asked to submit a photo or video of your numbered tee. The first 1,000 participants will appear in a book. Sofar more than 300 people have joined the 44

“We Are Numbers” art project. Besides the photos and videos, the website below also shows the world map and personal links, so numbers can track down and meet other numbers. On saturday 18th April Number 1 and 2 will do a unique art installation at Espace Ladda. Visitors have the chance to become part of the project and will be invited to a multisensorial Number experience. Check the website here: www.wearenumbers. com “ zo, 26 april 2009 - 19:30 -> 23:00 - Spoono & Cam Deas, Hyena en Burial Hex Spoono & Cam Deas (GB), Hyena (US), Burial Hex (US) wo, 29 april 2009 - 20:00 -> 22:00 - ‘een nieuw gedachtengoed’ Thierry Daniëls organiseert een lecture/ conversatie omtrent wie we zijn, wat we zijn, wat IS, ‘t ZIJN, alle religiën, filosofie, theologie, alchemie, kwantumfysica, etc, ... nouja, kortom zowat alles wat het op dit moment in de wereld om gaat ...


FUTURE STATEMENT ESPACE LADDA Ladda koestert deze periode met allerlei ontmoetingen en bouwt verder aan dit project; een ontmoetingsplek/ netwerk waar kunst, performances, sprekers, experiment, koffie, ideeën, projecten, literatuur, debat, champagne, interviews, gatherings …. de tools blijven om het over jeugd - (sub) - cultuur te hebben. Ladda zet geregeld eigen (artistieke/inhoudelijke) initiatieven op poten. KAMMERSTRAAT 19 Met een zolderzaal in centrum Gent bieden we een plek voor; last minute ideeën, organisaties, initiatieven, individuen, … het kan een werkplek zijn, … kortom, een ontmoetingsplek // LOWBUDGET RESEARCH (GALLERY) IN PROGRESS op verschillende fronten.

FUTURE

44


COLOFON Espacezine is een uitgave van Ladda en verschijnt op onregelmatige basis. Editie winter 2009. REDACTIE Lotte De Bruyne, Herlinde Raeman, Nathalie Van Lier, Jonas Nachtergaele VORMGEVING Liesbeth Vlerick COVER Sofie Van Der Linden ILLUSTRATIES Sofie Van Der Linden CURATOR PANORAMATIC Bart Lescrève DEELNEMERS PANORAMATIC Athos Burez, Maarten Van Roy, Korneel Detailleur, Manor Grunewald, Jenzie, Sebastian Spiegelhauer, Renzo De Ceuster, David Hails DRUK Druk in de Weer LADDA WORDT GESTEUND DOOR Stad Gent, Vlaamse Gemeenschap ESPACE LADDA WERD GESTEUND DOOR Vooruit, Design4Rent, Red Bull, BOZARSHOP, Vedett, BIO-planet, Copyright, Levis, Clearwire, Red Stripe, Toykyo Ladda vzw Kammerstraat 19 9000 Gent T 00 32 (0)9 329 93 99 www.ladda.be www.espaceladda.be ladda@ladda.be


KADER INFO PANORAMATIC Naar een idee van ‘The Panoramic Project III’, een groepstentoonstelling door Jordin Isip en Rodger Stevens, in de Jonathan LeVine gallery in New York City, september 2008. Nadat Bart Lescrève deze tentoonstelling bezocht had, wou hij in België een gelijkaardig project op poten zetten. In Espace Ladda kreeg hij de kans om dit daadwerkelijk te realiseren. Bart selecteerde uiteindelijk 89 jonge kunstenaars - waaronder hijzelf - voor ‘Panoramatic - a cross atlantic response -’. Ze werkten allemaal individueel rond dezelfde opdracht, waarna al hun werk als één ruimtelijke installatie werd getoond in Espace Ladda, februari 2009. Dit was niet enkel een vi-suele explosie van creativiteit, het werd een groepswerk gemaakt door schilders, beeldhouwers, fotografen, illu-strators, designers, graffitispuiters en videokunstenaars. De meeste onder hen zijn Belgen, anderen komen uit Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Polen en Spanje. Het visuele bindmiddel uit de tentoonstelling - de horizontale lijn - werd herhaald voor deze publicatie, waarvoor Bart 8 kunstenaars uit de Panoramaticgroep koos om een bijdrage te leveren. De 89 kunstwerken zijn nog steeds te zien op http://picasaweb.google.com/bartlescreve p.10 David Hails (GB) 1000Eyes hails@monstars.co.uk p.13 Athos Burez ‘Russische Marijke’ & ‘Kerstman op vakantie’ www.myspace.com/athos_b

p.16 Korneel Detailleur ‘Distance’ He’s going the distance. He’s going for speed. She’s all alone, all alone in her time of need. (ecoline, acryl, aquarel, potlood & inkt) www.korneeldetailleur.com p.24 Renzo De Ceuster Niko en Gilles zijn kunstenaars die ook deelnamen aan de ‘Panoramatic’ tentoonstelling in Espace Ladda. banirrus@gmail.com p 26 Jenzie ‘Sideshow’ (waterverf & inkt) www.jenzie.be p.36 Manor Grunewald www.manorgrunewald.com www.fortlaan17.com p.43 Maarten Van Roy “Borderer”  (polyester, hout, krijt & latexverf) powell87@hotmail.com p.49 Sebastian Spiegelhauer (DE) ‘Cinderellas hair’ Hair: Rady Lukanov (Tony & Guy Brussels) model: Kim Ceysens Make up: Orla McKeating sebastian.spiegelhauer@gmail.com

47


Espacezine  

over Espace Ladda, ontmoetingsplek // LOW-BUDGET RESEARCH GALLERY IN PROGRESS (R.I.P.)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you