Issuu on Google+

Veri-Bilgi Toplama Teknikleri


Veri TĂźrleri

Olgusal veri YargÄąsal veri Birincil veriler

Ä°kincil veriler


Veri Toplama Teknikleri Yazılı Kaynaklar Gözlem İçerik Çözümlemesi Görüşme (Mülakat) Soru Kağıdı-Anket


Anket Yapma Yöntemleri Yüz yüze Posta aracılığı ile Telefonla Gözlem altında

İnternet üzerinden


Anketin Avantaj ve Dezavantajlar覺

Anketin Avantajlar覺 Anketin Dezavantajlar覺


Teşekkür Ederim


veri-bilgi-toplama-teknikleri